Bronnen Bronnen
Bronnen

DG100-095r2

Verkoop aktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 16 apr 1633
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 95r, 145r, 145v en 146r
Koper is Laureijs Smits
hierin
16 apr 1633 Steven Jan Steven Broeders (-) als verkoper en kind
Aert Jan Jan Meermans (-) als verkoper
Hubertus Willem Pauwels (-1663) als koper
Jan Lemmen Jan Roelen (-1645) als echtgenoot
Maria Jan Jan Meermans (-) als zus en moeder
Cornelis Merten Mathijs van den Nieuwenhuijsen (-) als koper

DG100-098r2

Alimentatie regeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 17 okt 1633
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 98r
Joost Dirck Peeters is toesiender
hierin
17 okt 1633 Huberta Dirck Peeter Cornelis (-) als moeder
Aert Frans Bouwen (-) als 2e echtgenoot
Geerit Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen (*1606-1676) als voogd
Gerrit Adriaen Wouter van den Nieuwenhuijsen (-1633) als vader

DG100-099v2

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 14 nov 1633
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 99v
koper is Bastiaen Anthonis Schouten
hierin
14 nov 1633 Joost Jan Sijmens (-1633) als echtgenoot
Doom Cornelis Meeus (-1641) als voogd
Adriaentken Cornelis Meeusen (-) als verkoper

DG100-116r2

Verkoop aktes en verklaring (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 2 apr 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 116r, 132r,142v en 143r
Genoemd Jan Cornelis van der Wee.
Kopers zijn Jan Steven Goris de Smit en Jacob Dingeman Willems.
hierin
2 apr 1635 Bartholomeus Aert Dorlee (-) als partner van kind
Margriet Sijmen Cornelis Maes (-) als betrokkene
Jenneken Sijmen Cornelis Maes (-) als betrokkene
Maeijke Jans de Roij (-1635) als kind
Cornelis Sijmen Cornelis Maes (-1635) als overledene
Anneke Jans de Roij (-) als kind
Maeijken Jacobs van der Wee (-) als betrokkene
Cathalijn Joris van der Wee (-1635) als moeder
Laureijske Corst Adriaen Corsten (-) als echtgenote
Cathalijn Jans de Roij (-) als kind
Geertruijt Jans de Roij (-) als kind
Peeter Peeters van der Wee (-) als kind
Maeijke Joris van der Wee (-1635) als moeder
Anthonis Mathijs Anthonissen (-1643) als echtgenoot
Icken Adriaens de Ruijter (-) als betrokkene
Berbel Joris van der Wee (-1635) als moeder
Maeijke Jan de Roij (-1635) als kind
Adriaen Jan Raesen (-1643) als echtgenoot
Jan Geerits de Roij (-1639) als vader
Aert Jan Jan Meermans (-) als echtgenoot

DG100-117v

Regeling nalatenschap (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 11 aug 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 117v
Jan Jans Potmaker is toesiender
hierin
11 aug 1635 Maeijke Jan de Roij (-1635) als moeder
Jan Cornelis Jans (*1633-) als kind
Barbara Cornelis Jans (*1633-) als kind
Cornelis Jan Jans (-) als vader
Jan Geerits de Roij (-1639) als grootouder en voogd

DG100-124r2

Deling en alimentatie regeling en verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 19 feb 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 124r en 125v
Er zijn ook drie kinderen uit het tweede huwelijk.
Koper is Jan Peeter Jan Jansen
hierin
19 feb 1636 Jan Adriaen Jan Daniels (-) als voogd
Jan Henrick van den Rijen (-) als vader
Anneke Adriaen Jan Daniels van Heijst (-1634) als echtgenote en moeder
Jeronimus Stoffel van der Poel (-) als 2e echtgenoot
Henrick Jan Henrick van den Rijen (-) als kind

DG100-048v

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 9 feb 1630
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 48v
koper is Cornelis Huijbrecht Cornelis Lichtenbergh
hierin
9 feb 1630 Andries Adriaen Oomen (-) als vader
Pauwel Andries Adriaen Oomen (*1618-) als kind
Jenneken Andries Adriaen Oomen (-) als zus
Peeter Andries Adriaen Oomen (-) als voogd
Anneke Andries Adriaen Oomen (*1612-) als kind
Lijnken Aert Lemmen (-) als moeder
Jan Rijcken (-) als echtgenoot

DG100-124

Erfdeling goederen Denijs Bouwens en verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 14 jan 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 124 4 losse bladen en 122r
hierin
14 jan 1636 Denis Denis Bouwens (-1662) als kind
Cornelis Denis Bouwens (-) als kind
Jan Jan Venneman (-) als partner van kind
Cornelis Denijs Bouwens (-1636) als kind
Cathalijn Denijs Bouwens (-) als kind
Anneke Cornelis Denijs Bouwens (-) als kleinkind
Lesken Adriaen Dircx (-) als kind
Merten Denijs Bouwens (-1636) als kind
Barbara Anthonis Smoldenaers (-) als partner van kind
Huijbken Denis Bouwens (-1689) als kind
Cornelis Vincken (-) als partner van kleinkind
Denis Bouwen Denis (-1636) als vader
Nicolaes Adriaens Ansems (-) als partner van kind
Margriet Jans Pharo (-1662) als partner van kind

DG100-122v

Testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 16 feb 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 122v
hierin
16 feb 1636 Maeijken Jan Cornelis Haensberg (-1656) als testatrice
Jan Adriaen Willems Block (-1651) als testateur

DG100-120v

Verkoop aktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: nov 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 120v en 121v
verkoper is Jacob Cornelis Buijs en koper is Aert Dirck Blockmaker, van Houten
hierin
nov 1635 Icken Adriaens de Ruijter (-) als koper en verkoper
Adriaen Jan Raesen (-1643) als echtgenoot

DG100-114v2

Erfdeling en verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 23 mrt 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 114v en 54v
Peeter Adriaen Brouwer is voogd.
Koper is van Os en vrouw.
hierin
23 mrt 1635 Wie? (-) als 2e echtgenoot
Quirijn Jan Huijbrechts (-) als 1e echtgenoot
Grietken Steven Goris (-) als moeder
Barbara Cornelis (-) als betrokkene
Jan Steven Goris (-) als toesiender
Peeter Cornelis Jan Gijben (-1630) als vader

DG100-127r4

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 4 mrt 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 127r
hierin
4 mrt 1636 Peeter Adriaens Block (-1672) als zwager en koper
Wouter Thomas Crillaert (-) als verkoper
Jenneken Adriaens Block (-1636) als echtgenote

DG100-127v2

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 4 mrt 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 127v
Jan Jacob Cuiper en Jan Jan Hantkint zijn voogd en toesiender.
Koper is Marcus Jan Pharo.
hierin
4 mrt 1636 Adriaen Lenaerts Rutten (-1623) als vader
Dingna Wouters Neeringh (-1627) als moeder

DG100-128r2

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 9 apr 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 128r
hierin
9 apr 1636 Jan Peeter Peeter Stevens (-1644) als genoemd
Dirck Sijmen Govaerts (-) als echtgenoot
Claes Peeter Peeter Stevens (-) als broer en koper
Cathalijn Peeter Peeter Stevens (-) als verkoper

DG100-128v1

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 3 mei 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 128v
hierin
3 mei 1636 Geertruij Gijsbrechts (-1636) als nicht
Jacob Gijsbert Horsten (-1627) als vader
Jan Dingeman Gijsbert Horsten (-) als verkoper
Marijken Adriaen Horsten (-1647) als moeder

DG100-139r1

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 19 jan 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 139r
hierin
19 jan 1637 Jacoba Adriaen Cornelis Pharo (-1654) als moeder
Adriaen Jans Geus (-1654) als kind
Cornelis Jans Geus (-1657) als kind
Jan Lambrecht Adriaens Geus (-1628) als vader
Jan Adriaen Cornelis Pharo (-) als toesiender
Adriaen Lambrecht Geus (-1643) als voogd

DG100-143v1

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 12 mrt 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 143v
hierin
12 mrt 1637 Steven Jan Steven Broeders (-) als verkoper
Anthonis Steven Cornelis Broeders (-1643) als koper
Steven Cornelis Jan Broeders (-) als genoemd

DG100-144v2

Deling goederen Maeijke Jan Dijrcx (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 14 mrt 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 144v
Genoemd: Henrick Cornelis Otten te Oerle.
hierin
14 mrt 1637 Maeijke Jacob Anthonis Henricx (*1626-) als kind
Maeijke Jan Dijrcx (-1637) als moeder
Jacob Anthonis Henricx (-) als vader
Dijrc Jan Dijrcx (-) als voogd
Peeter Adriaen Jan Daniel van Heijst (-) als echtgenoot

DG100-148r2

Alimentatie regeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 25 dec 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 148r
Raes Joost Jansen en Jan Laureijs Meermans zijn voogd en toesiender
hierin
25 dec 1637 Margriet Aert Jan Jan Meermans (-) als kind
Heijlke Peeter Jan Joost Lemmen (-) als moeder
Aert Jan Jan Meermans (-) als vader
Jan Aert Jan Jan Meermans (-) als kind

DG100-150v

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: feb 1638
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 150v
Hendrik Jansen Verhagen is voogd.
Koper is Adriaen Marcelis van Eeten.
hierin
feb 1638 Adriana Willem Jans Verhoeven (-1638) als moeder
Eeltje Willem Mathijs van Schendel (-) als kind
Wilbort Willem Mathijs van Schendel (-) als kind
Willem Mathijs van Schendel (-) als vader
Maeijke Willem Mathijs van Schendel (-) als kind
Gijsbrecht Mathijs van Schendel (-) als toesiender
Willem Willem Mathijs van Schendel (-) als kind

DG100-158r3

Uitkoop en alimentatie regeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 4 nov 1638
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 158r en 160v
Anthonis Joosten en Peeter Pels zijn voogden
hierin
4 nov 1638 Floris Cornelis Pels (-) als kind
Aert Gerit Frans (-) als toesiender
Floris Artus Pels (-) als betrokkene
Hester Geerit Fransen (-) als hoofdpersoon
Cornelis Floris Pels (-1638) als echtgenoot en vader

DG100-092v2

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 31 jan 1633
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 92v
hierin
31 jan 1633 Anna Peter Cornelis de Hart (-) als echtgenote en koper
Joachim Adriaans Peters (-) als verkoper

DG100-086v

Testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 12 jul 1632
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 86v
hierin
12 jul 1632 Maeijken Beijens (-) als testatrice
Grietken Peeter Driessen (-) als 1e echtgenote
Stoffel Hieronimus van der Poel (-) als 1e echtgenoot
Jan Corstiaen Jans Schuermans (-) als testateur

DG100-069r1

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 27 mrt 1631
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 69r
hierin
27 mrt 1631 Jenneken Jacob Jan Heijmans (-) als koper
Anthonis Adriaens Cuijl (-1630) als echtgenoot
Adriaen Peeters Witken (-) als stiefvader
Maeijken Cornelis Peter Jans Rutten (-1669) als verkoper

DG100-010v

Alimentatie regeling en erkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: mrt 1629
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 10v en 39v
Jacob Jan Willems is voogd.
Koper is Koper is Cornelis van den Donck.
Nog genoemd: Peeter Jacob Blauwen, Oosterhout
hierin
mrt 1629 Adriaentken Jan de Roij (-) als verkoper
Peeter Jan Peeters van Beijeren (-) als echtgenoot
Maeijke Frans Anthonissen (-) als genoemd
Cathalijn Cornelis Frans Anthonissen (-) als kind
Cornelis Frans Anthonissen (-1629) als echtgenoot

DG100-037r3

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 12 feb 1629
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 37r
hierin
12 feb 1629 Anthonis Henrick Denijs (-) als genoemd
Anthonis Aerts (-) als echtgenoot
Adam Henrick Denis (-) als koper
Maeijken Henrick Denijs (-) als genoemd
Neltken Henrick Denijs (-) als verkoper

DG100-030r

Alimentatie regeling en verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 100
Pagina: 30r en 30v
Domus Cornelissen en Jan Cornelis Stoffels zijn voogd en toesiender
Verkoper is Cornelis Willem Laureijsen
hierin
Willebrordus Peeter Anthonis Stoffels (-1634)
Lesken Adriaen Jans Ven (-1651) als echtgenote
Digna Jan Oomen (-1651) als moeder
Peeter Anthonis Stoffels (-) als koper

AH19210819

Algemeen handelsblad (Periodiek)
Uitgegeven: 19 aug 1921
Type: krant
hierin
19 aug 1921 Jenny de Koning Knijff (*1901-1924) als bruid
Willem Arnout Zeijlmans van Emmichoven (*1898-) als bruidegom

AH19290218

Algemeen handelsblad (Periodiek)
Uitgegeven: 18 feb 1929
Type: krant
hierin
18 feb 1929 Emma Malsch (*1864-1929) als overledene

HNVDD19031201

Het nieuws van den dag (Periodiek)
Uitgegeven: 1 dec 1903
Type: krant
hierin
1 dec 1903 Abraham Dirk Zeijlmans (*1864-1939) als kind
Alida Willemina Oudwater (*1826-1903) als overledene

OHC18370916

Opregte Haarlemse courant (Periodiek)
Uitgegeven: 16 sep 1837
Type: krant
hierin
16 sep 1837 Henricus Zijlmans (~1804-1837) als overledene
Simon Zijlmans (~1797-1871) als broer

OHC18340823

Opregte Haarlemsche courant (Periodiek)
Uitgegeven: 23 aug 1834
Type: krant
hierin
23 aug 1834 Joannes Zijlmans (~1772-1834) als overledene
Simon Zijlmans (~1797-1871) als kind

OHC18340527

Opregte Haarlemsche courant (Periodiek)
Uitgegeven: 27 mei 1834
Type: krant
hierin
27 mei 1834 Theresia Zijlmans (~1807-1851) als moeder
Theodorus Heere (~1800-1869) als vader
Johanna Hendrika Heere (*1834-1914) als kind

OC18370131

Overijsselsche courant (Periodiek)
Uitgegeven: 31 jan 1837
Type: krant
hierin
31 jan 1837 Gerrit Schaap (*1762-1847) als hoofdpersoon

NS18450308

Nederlandsche staatscourant (Periodiek)
Uitgegeven: 8 mrt 1845
Type: krant
hierin
8 mrt 1845 Adriaan Schouten (*1802-1846) als echtgenoot
Cornelia Zijlmans (*1815-1900) als eiseres

DT18511021

de Tijd (Periodiek)
Uitgegeven: 21 okt 1851
Type: krant
hierin
21 okt 1851 Theresia Zijlmans (~1807-1851) als overledene
Theodorus Heere (~1800-1869) als echtgenoot

NS18550325

Nederlansche staatscourant (Periodiek)
Uitgegeven: 1857
Type: krant
hierin
1857 Marcelis Zijlmans (*1814-1878) als echtgenoot
Gerdina Wagemakers (~1806-1875) als zus
Wilhelmus Wagemakers (~1809-1858) als eiser

NS18641115

Nederlandsche staatscourant (Periodiek)
Uitgegeven: 15 nov 1864
Type: krant
hierin
15 nov 1864 Joannes Henricus Zijlmans (*1822-1893) als vader
Simon Joannis Zijlmans (*1846-1936) als kind

NAHEE18631009

Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad (Periodiek)
Uitgegeven: 9 okt 1863
Type: krant
hierin
9 okt 1863 Theodorus Heere (~1800-1869) als hoofdpersoon

DL18650911

De Locomotief (Periodiek)
Uitgegeven: 11 sep 1865
Type: krant
hierin
11 sep 1865 Cecilia van Gils (*1830-1897) als moeder
Anselmus Joachim Zijlmans (*1832-1903) als vader

HNVDD18740406

Het nieuws van den dag (Periodiek)
Uitgegeven: 6 apr 1874
Type: krant
hierin
6 apr 1874 Pieter Simon Zijlmans (*1844-1907) als betrokkene

DGR18791007

De Grondwet (Periodiek)
Uitgegeven: 7 okt 1879
Type: krant
hierin
7 okt 1879 Adrianus Zijlmans (*1818-1879) als overledene

TC18960126

Tilburgsche courant (Periodiek)
Uitgegeven: 16 jan 1896
Type: krant
hierin
16 jan 1896 Willem Gerrit Zijlmans (*1840-1896) als hoofdpersoon

RN18970807

Rotterdamsch nieuwsblad (Periodiek)
Uitgegeven: 7 aug 1897
Type: krant
hierin
7 aug 1897 Adrianus Hendrikus Zijlmans (*1860-) als hoofdpersoon

DGR18900826

De Grondwet (Periodiek)
Uitgegeven: 26 aug 1890
Type: krant
hierin
26 aug 1890 Adrianus Cornelis Zijlmans (*1834-)

DG99-012v

Verkoop deel ouderlijk bezit (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: jun 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 12v
hierin
jun 1626 Dingen Hendrick Denijs (-1678) als verkoper en zus
Adriaen Frans Cuijper (-1633) als echtgenoot
Adam Henrick Denis (-) als koper en broer

DG99-014r

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: jun 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 14r
Koper is Hendrick Steven Brabants
hierin
jun 1626 Jan Jan Aerts (-1642) als broer
Aert Jan Aertsen (-) als broer
Anneke Jan Aertsen (-1626) als zus
Marcus Jans Pharo (-1671) als halfbroer
Cornelis Jan Volders (-) als kind
Geerit Jan Aertsen (-) als broer
Cornelis Denijs Cornelissen (-1642) als medeverkoper

DG99-014v

Alimentatie regeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: jun 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 14v
Jan Jans de Jongh is ook voogd.
hierin
jun 1626 Cornelis Huijberts Raessen (-1664) als voogd
Cathalijn Adriaen Jan Raesen (-) als kind
Margriet Adriaen Jan Raesen (-) als kind
Barbara Adriaen Jan Raesen (-) als kind
Cathalijn Bernard Jansen (-1626) als moeder
Adriaen Jan Raesen (-1643) als vader

DG99-022r

Deling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 21 jul 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 22r
Lucas Pauwels Roelen en Jan Merten Jan Mertens zijn voogd en toesiender
hierin
21 jul 1626 Jacobmijna Geerit Lenaerts (-) als kind
Maeijken Geerit Lenaerts (-) als kind
Geerit Lenaerts (-) als vader
Philip Laureijs Willems Olifiers (-) als partner van kind

DG99-024r

Alimentatie regeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 25 jul 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 24r
hierin
25 jul 1626 Peeter Adriaen Jansen (-) als voogd
Cathalijn Sijmen Wilborts van Son (-) als moeder
Peeter Sijmen Wilbord van Son (-1656) als voogd
Anthonis Adriaen Jansen (-1626) als vader
Adriaen Anthonis Adriaen Jansen (-) als kind

DG99-027r

Alimentatie regeleing en deling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 1 aug 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 27r
hierin
1 aug 1626 Jacopmina Andries Jan Oomen (-1628) als moeder
Peter Andries Jan Oomen (*1557-1639) als voogd
Cornelius Willem Laureijs (-) als kind
Willem Laureijs Cornelis (-1626) als vader

DG99-032r

Alimentatie regeleing (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 22 okt 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 32r
Seebrecht Jan Cornelissen en Adam Claes Hendricx zijn voogden
hierin
22 okt 1626 Jan Cornelis Jans van Dorst (*1615-) als kind
Peeter Cornelis Jans van Dorst (*1621-) als kind
Maeijke Cornelis Jans van Dorst (*1617-) als kind
Cornelis Jans van Dorst (-1626) als vader
Lijntje Jan Cornelis Stevens (-) als moeder

DG99-034r

Alimentatie regeling? (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 17 nov 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 34r
Thomas Joosten en Jan Adriaens Metseler zijn voogd en toesiender.
Nog genoemd: Jacob Peeter Mathijsen en Jan Merten Mathijsen
hierin
17 nov 1626 Dingentken Adriaen Adriaens (-) als echtgenote
Heiltje Cornelis Haensbergen (-1656) als kind
Adriaen Cornelis Haensbergh (-) als 2e echtgenoot
Wouter Jacobs (-) als kind
Pauwel Wouters (-1675) als partner van kleinkind
Huijbrecht Cornelis Adriaen Haensbergh (-) als kleinkind

DG99-035r

Testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: nov 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 35r
Testament is op 9-2-1639 ingetrokken.
hierin
nov 1626 Anneke Jan Lambrecht Raessen (-) als testatrice
Peeter Adriaen de Loos (-1643) als testateur

DG99-036r

Alimentatie regeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: nov 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 36r
hierin
nov 1626 Lambrecht Jan Lambrecht Raessen (-1653) als toesiender
Peeter Laureijs Jan Horsten (-1626) als vader
Anneke Jan Lambrecht Raessen (-) als moeder
Catharina Peter Laureijs Horsten (*1623-) als kind
Jan Laureijs Jan van Dongen (-) als voogd

DG99-045v

deling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 14 jan 1627
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 45v
hierin
14 jan 1627 Margrietken Corstiaen Jan Corstens (~1605-1666) als zus
Wouter Jans Rijcken (*1603-1658) als echtgenoot
Corst Jan Corst Meussen (-) als vader
Heijlken Corst Jan Corsten (-) als zus
Sijken Peeter Adriaen Gerits Groot (-) als moeder

DG99-054r

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 28 jan 1627
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 54r
Koper is Willem Augustijn Verhagen.
hierin
28 jan 1627 Jenneken Jochum Adriaen Ackermans (-) als verkoper
Mathijs Anthonis Mathijsen (-) als echtgenoot

DG98-056r

Alimentatie regeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 13 mrt 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 56r
hierin
13 mrt 1626 Mathijs Anthonis Mathijsen (-) als 2e echtgenoot
Jenneken Jochum Adriaen Ackermans (-) als moeder
Huijbken Dirck Aelberghts (-) als kind
Dirck Aelberghts (-) als vader
Meerten Aelbreghts (-) als voogd
Peeter Dirck Aelberghts (-) als kind
Geertruijt Jan Gerritsen (-) als moeder

DG99-061v2

Akte? en verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 27 mrt 1627
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 61v en 62r
Jan Cornelis .... is voogd
hierin
27 mrt 1627 Peeter Peeter Jacob Jan Vrancken (-1609) als toesiender
Margriet Sijmen Cornelis Maes (-) als moeder
Cornelis Adriaen Vrancken (-1627) als vader
Dingena Cornelis Adriaen Vrancken (-) als kind
Lambrecht Jan Lambrecht Raessen (-1653) als koper
Anthonis Mathijs Anthonissen (-1643) als 2e echtgenoot

DG98-030r

Deling goederen Jan en Cornelis van den Nieuwenhuijsen (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 5 feb 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: DOngen
Inventarisnr.: RA 98
Pagina: 30r en 34r
Voogden is Adriaen Jan Jansen
hierin
5 feb 1626 Adriaen Wouters van den Nieuwenhuijsen (*1575-1640) als voogd
Cornelis Jan Wouters van den Nieuwenhuysen (-1626) als kind
Aeriken Jan Wijten (-1602) als moeder
Quirijntken Bouwen Jans (-1629) als moeder
Mathijs Jan Jan Wouters (-) als partner van kind
Jenneken Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen (-1625) als kind
Adriaentken Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen (-) als kind
Geerit Jan Wouters van den Nieuwenhuijsen (*1606-1676) als kind
Jan Peeter Jan Lemmen (-) als partner van kind
Meeus Merten Jan Merten Loonen (*1587-) als partner van kind
Jan Wouter Anthonis van den Nieuwenhuijsen (*1563-1628) als vader
Jan Mathijs Jansen (-) als kleinkind
Maijken Jan Wouters van den Nieuwenhuysen (-1660) als kind
Jan Jan Wouters van den Nieuwenhuysen (-1626) als kind

DG98-010r

Testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 28 aug 1625
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 98
Pagina: 10r
hierin
28 aug 1625 Leijsken Hendrick Meeus Michiels (-) als testatrice
Barbara Peeter Peeter Stevens (-1625) als moeder
Hendrick Meeus Michiels (-) als vader

DG98-012r

Alimentatie regeleng (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 6 dec 1625
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 98
Pagina: 12r
Er zijn twee halfbroers: Claes en Andries
hierin
6 dec 1625 Jan Jan Peter Jan Lemmen (-) als kind
Margriet Mercus Mermans (-) als moeder
Jan Peeter Jan Lemmen (-) als vader

DG98-035v

Alimentatie regeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 16 feb 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 98
Pagina: 35v
Jan Jans Adriaensen is voogd. Peeter Peeter van Gils is voogd.
hierin
16 feb 1626 Anthonie Raes Willems Embrechts (-1654) als toesiender
Jan Jacob Sijmens (-1626) als vader
Sijke Raes Willem Embrechts (-) als moeder
Adriaen Jan Jacob Sijmens (-) als kind

DG98-039r

Deling? (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 18 feb 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 98
Pagina: 39r
hierin
18 feb 1626 Grietje Jans Raessen (-1673) als kind
Anneke Jan Lambrecht Raessen (-) als kind
Claes Jan Lambrechts Raesen (-1662) als kind
Jan Lambrecht Raessen (-1626) als vader
Peeter Adriaens Rutten (-1682) als partner van kind
Lambrecht Jan Lambrecht Raessen (-1653) als kind
Jan Adriaen Adriaen de Loos (-) als partner van kind
Peeter Laureijs Jan Horsten (-1626) als partner van kind
Cornelia Jans Raessen (-) als kind

DG98-043r

Erfdeling goederen Iken Adriaen Peter Luijcken en Alimentatie (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 22 feb 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 98
Pagina: 43r en 54r
Lucas Roelof Jansen is voogd
hierin
22 feb 1626 Jan Huijbert Cornelis Boer (-1642) als toesiender
Cornelia Huijbert Boer (-1628) als moeder
Adriaen Peter Cornelis Luijcken (-1626) als vader
Peter Adriaen Peter Cornelis Luijcken (-) als kind
Adriaen Adriaen Claesen (-) als kind
Anneken Adriaen Claesen (-) als kind
Iken Adriaen Peter Luijcken (-1626) als kind enoverledene
Cornelis Cornelis Thomas (-) als echtgenoot
Huijbrecht Adriaen Claesen (-) als kind

DG98-050r

Erfdeling en verkoop akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 11 mrt 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 98
Pagina: 50r, 52r, 52v, 53r
Kopers: Anneke Anthonis ...., en zus Lijntke.
hierin
11 mrt 1626 Vas Denijs Bouwens (-) als kind
Huijbken Denis Bouwens (-1689) als kind
Cornelis Denis Bouwens (-) als kind
Bouwen Denis Bouwens (-) als kind
Cathalijn Denijs Bouwens (-) als kind
Anneke Cornelis Vas Roelen (-1626) als vader
Cornelis Denijs Bouwens (-1636) als kind
Denis Bouwen Denis (-1636) als vader
Denis Denis Bouwens (-1662) als kind
Merten Denijs Bouwens (-1636) als kind

DG98-053v

Alimentatie? (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 11 mrt 1626
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 98
Pagina: 53v
Raes Joosten is voogd
hierin
11 mrt 1626 Cornelis Jacob Willem Haensbergh (-) als kind
Adriaen Jan Sijmens (-) als partner van kind
Anneke Joost Jansen (-) als moeder
Anthonis Joost Jansen (-) als toesiender
Jacob Willem Cornelis Haensbergh (-1626) als vader
Cornelis Jan Bastiaens (-) als 2e echtgenoot
Jenneke Jacob Willems Haensbergh (-) als kind
Cornelia Jacob Willems Haensbergh (-) als kind
Adriaentke Jacob Willems Haensbergh (-) als kind

DG99-061v3

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 27 mrt 1627
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 99
Pagina: 61v
hierin
27 mrt 1627 Jan Cornelis Thomas Adriaens (-1648) als verkoper
Jochum Dircks Rijcken (-1657) als verkoper
Jan Hendriks Coenen (-1671) als verkoper
Thomas Dircks Rijcken (-1650) als verkoper
Maeijke Jacobs Locht (-) als koper
Cornelis Joris Evert Joris (-1659) als verkoper
Dingena Bernaert Jans (-) als echtgenote

DG97-002v4

akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 22 mei 1609
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 97
Pagina: 2v
hierin
22 mei 1609 Peeter Joost Jan Lambrechts (-1604) als 1e echtgenoot
Peeter Peeter Jacob Jan Vrancken (-1609) als genoemd
Jenneke Huijbrecht Jan Emmen (-) als hoofdpersoon

DG97-003r1

Belofte tot betalen (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 31 jun 1609
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 97
Pagina: 3r
hierin
31 jun 1609 Simon Wilbort Sijmons (-1604) als vader
Peter Wilbort Sijmons (-) als betrokkene
Marten Mathijs Anthonis van den Nieuwenhuijsen (-) als voogd

DG97-003r5

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 16 jun 1609
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 97
Pagina: 3r
hierin
16 jun 1609 Cornelia Huijbert Boer (-1628) als verkoper
Adriaen Peter Cornelis Luijcken (-1626) als echtgenoot en koper

DG97-003b2

Belofte tot betalen (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 23 jun 1609
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 97
Pagina: bijlage bij filio 3
Joachim Jan Clauwen belooft te betalen
hierin
23 jun 1609 Cornelis Cornelis Buijs (-1643) als echtgenoot
Anneke Andries Cornelis Bogaert (-) als on tvanger

DG97-004r

Verkoop akte en garanties (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 4 jul 1609
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 97
Pagina: 4r en 4v
Koper is Jacob Aert Stoel
hierin
4 jul 1609 Margriet Jan Versteegh (-) als zus
Huijbert Jan Jans (-) als broer
Maeijke Jan Jan Versteegh (-1611) als zus
Peeter Peeter Peeter Jacob Jan Vrancken (-) als echtgenoot
Iken Jan Jan Versteegh (-) als zus
Heijlken Jan Jan Versteegh (-) als zus
Adriaen Peeter Aert Busscher (-) als echtgenoot

DG97-004v3

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 11 aug 1609
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 97
Pagina: 4v
Koper is Henrick Henrick Mertens
hierin
11 aug 1609 Maeijke Frans Anthonissen (-) als verkoper
Peeter Jan Peeters van Beijeren (-) als echtgenoot

DG97-011r3

Transport akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 28 dec 1609
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 97
Pagina: 11r
mede genoemd in de marge Jacob Cornelis Adriaensen.
Verkoper is Jacob Lambrecht Adriaensen
hierin
28 dec 1609 Embrecht Peeter Emmen (-1643) als genoemd
Cornelia Meus Jan Mertens (-1609) als moeder
Jan Meeus Jan Mertens (-) als voogd
Jan Mertens de Wagemaker (-1636) als vader

DG97-015r1

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 10 feb 1610
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 97
Pagina: 15r
hierin
10 feb 1610 Cornelis Joris van der Wee (-) als koper en broer
Jacob Joris van der Wee (-) als verkoper
Commerke Michiel Jacobs (-) als echtgenote

DG97-017v4

Verklaring (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 24 feb 1610
Archiefnaam: RAT
Archief: DOngen
Inventarisnr.: RA 97
Pagina: 17v
Er is betaald door de erfgenamen van Adam en Jacob Jan Roelen
hierin
24 feb 1610 Cornelis Philips Bollekens (-1626) als hoofdpersoon
Jasperine Peter Cornelis van Ghilse (-) als echtgenote

DG97-021v4

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 13 mrt 1610
Archiefnaam: RAT
Archief: DOngen
Inventarisnr.: RA 97
Pagina: 21v
Koper is Cornelis Merten Smits
hierin
13 mrt 1610 Jenneke Jan Joos Dircx (-1627) als verkoper
Cornelis Jan Cornelis Stevens (-) als echtgenoot

DG97-022v3

Alimentatie regeling en deling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 5 apr 1610
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 97
Pagina: 22v
hierin
5 apr 1610 Jenneken Jan Jan Cornelis (*1533-) als grootouder
Jan Wouter Anthonis van den Nieuwenhuijsen (*1563-1628) als voogd
Wouter Anthonis van den Nijeuwenhuijsen (*1530-) als grootouder
Jan Evert Joris (-) als vader
Cathelijn Wouters van den Nijeuwenhuijsen (-1610) als moeder

DG97-023v2

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 17 apr 1610
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 97
Pagina: 23v en 24r1
hierin
17 apr 1610 Roelof Jaspar Roelofs (-) als broer
Lisken Jaspar Roelofs (-) als zus
Adriaen Jaspars Roelofs (-) als broer
Jan Adriaen Wouters (-) als echtgenoot
Jacob Jans Locht (-) als koper
Jaspar Roelofs (-) als vader
Jan Jaspars Roelofs (-) als verkoper

DG97-034r2

Verkoop aktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 2 feb 1611
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 97
Pagina: 34r en 36v
hierin
2 feb 1611 Joris Denis van der Wee (-1599) als vader
Jan Geerits de Roij (-1639) als partner van kind
Berbel Joris van der Wee (-1635) als kind en verkoper
Cornelis Joris van der Wee (-) als kind en koper
Berbel Joost Pollen (-) als kleinkind
Jan van Son (-) als partner van kleinkind
Anneke Joris van der Wee (-) als kind en verkoper
Joost Pollen (-) als partner van kind
Marijke Jacop Peeters (-) als moeder

DG98-007r2

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 28 feb 1625
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 98
Pagina: 7r
hierin
28 feb 1625 Jacob Cornelis Adriaen Aerden (-1625) als echtgenoot
Adriana Peeter Emmen (-) als verkoper

DG96-003r2

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 26 jan 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 3r
Koper is Andries Andries Hendricx
hierin
26 jan 1602 Metje Jan Peijs (-) als partner van kind
Lambrecht Adriaen Jan Jacob Heijnen (-1608) als vader
Bartholomeus Lambrechts Geus (-1631) als kind en verkoper

DG96-005r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 6 feb 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 5r
Schuldig aan Jannen Jan Crillaert, brouwer te Breda
hierin
6 feb 1602 Jacob Gijsbert Horsten (-1627) als kind
Peeter Gijsbrecht Horsten (-) als kind
Gijsbrecht Horsten (-1602) als vader

DG96-006r1

Verkoop aktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 15 feb 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 6r en 6v
Nog genoemd: Peeter Jan Jan Aerts alias Metser, Willem Jans Twijn, verkoper,
hierin
15 feb 1602 Marijken Jaspar Roelofs (-1657) als kind
Jaspar Roelofs (-) als vader
Cornelis Philips Bollekens (-1626) als koper
Cornelis Jaspar Roelofs (-) als kind

DG96-007v

Quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 18 feb 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 75
Jan Jan Hulsman is de betaler
hierin
18 feb 1602 Cornelis Wouters Sprangers (-) als eigenaar
Mathijs Wouter Sprangers (-) als eigenaar
Jan Lambrecht Raessen (-1626) als ontvanger

DG96-008r2

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 22 feb 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 8r
Koper is Peeter Peeter Cornelissen. Goederen komen van Willem Willem Jansen
hierin
22 feb 1602 Adriaen Thonis Cuijl (-1630) als voogd
Wouter Robben (-) als echtgenoot
Dingen Domas Wouters (-) als zus
Alit Domas Wouters (-1630) als verkoper

DG96-009v

Transport akte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 23 feb 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: DOngen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 9v
Wouter Anthonissen is voogd, Koper is Jan Adriaen Peter Aerts uit Hilvarenbeek
hierin
23 feb 1602 Henrick Rutgers van der Vlooten (-1580) als echtgenoot
Adriaentken Jan Reijnen (-) als verkoper

DG96-013r

Alimentatie regeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 14 mrt 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: DOngen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 13r
Cornelis Lemmen Adriaens is voogd en Jan Lambrecht Adriaensen is moederlijk oom
hierin
14 mrt 1602 Cornelis Jacob Jan Lemmens (-) als vader
Peeter Jacob Jan Lemmens (-) als toesiender
Margriet Roelof Hendricks (-1602) als moeder

DG96-014v

Quitatntie en erfdeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 27 mrt 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 14v en 15r
Wouter Embrechts (Huijbrechts) is toesiender. Cornelis Godert Philips is oom van Godert.
Jan Jan Cornelis en Wouter Thoon Wouters zijn voogd en toesiender.
hierin
27 mrt 1602 Peter Peter Roelofs (-1602) als kind
Denijs Peter Roelofs (-1602) als kind
Maeijke Adriaen Embrecht Claesen (-) als kleinkind
Adriaen Embrecht Claesen (-) als partner van kind
Claes Embrecht Claesen (-) als voogd
Dingena Adriaen Embrecht Claesen (-) als kleinkind
Peter Roelof Snijder (-1602) als vader
Cornelia Peter Roelofs (-1602) als kind
Godert Denijs Peter Roelofs Snijder (-) als kleinkind

DG96-017r

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 30 mrt 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 17r
Koper is Adriaen Jacob Jan Adriaens
hierin
30 mrt 1602 Anneken Adriaen Jan Peter Broeders (*1562-) als verkoper
Jacob Joris van der Wee (-) als echtgenoot

DG96-017v

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: voor 30 mrt 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: DOngen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 17v
Peeter Peeter Cornelis is voogd. Merten Jan Mertens is toesiender.
Nog genoemd Cornelis Adriaen Embrechts
hierin
voor 30 mrt 1602 Laureijs Peeter Jacobs (-) als voogd
Commerke Anthonis Adriaen Maes (-1657) als moeder en verkoper
Anneken Adriaen Jan Peter Broeders (*1562-) als koper
Jacob Peeter Jacobs (-1602) als vader

DG96-020v

Alimentatie regeling verklaring (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 29 apr 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 20v
Ook aanwezig: Cornelis Mathijsen, Willem Peters, Wouter Anthoinis Laureijsen, Jan Jan Cornelisen, Sijmen Wilborts en Marten Mathijsen,
hierin
29 apr 1602 Peter Wouters van den Nieuwenhuysen (*1565-) als toesiender
Aeriken Jan Wijten (-1602) als moeder
Jan Wouter Anthonis van den Nieuwenhuijsen (*1563-1628) als vader
Jacob Wijten (-) als aanwezig
Stoffel Wijten (-) als aanwezig
Cornelis Adriaen Cornelis (-1605) als aanwezig
Huijbrecht Adriaen Cornelis (-) als aanwezig
Wijt Jan Wijtten (-) als voogd
Adriaen Adriaen Cornelis (-) als aanwezig

DG96-026r

Borgstelling en verkoop aktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 15 jul 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 26r, 40v, 95r en 109v
Vader en broers staan borg voor Peeter.
Adriaen Cornelis Peeters is voogd van Maeijken.
hierin
15 jul 1602 Peter Thomas Adriaens (-) als kind
Cornelis Thomas Adriaens (-) als kind en koper
Maeijken Thomas Adriaens (-) als kind
Maeijken Dirck Dircx (-) als partner van kind en koper
Adriaen Thomas Adriaens (-) als kind
Thomas Adriaen Godschalck (-) als vader
Adriaen Thomas Adriaens (-) als kind

DG96-035v

Alimentatie regeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 4 nov 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 35v
Jan Thomas uit 's Gravenmoer is voogd
hierin
4 nov 1602 Maeijken Jochum Willem Thomas (-) als kind
Corstiaen Jan Corsten (-) als toesiender
Adriaentken Jochum Willem Thomas (-) als kind
Janken Jochum Willem Thomas (-) als kind
Sijken Jochum Willem Thomas (-) als kind
Jochum Willem Thomas (-1600) als vader
Gielis Adriaen Peters Greijn (-) als 2e echtgenoot
Leijsken Jan Corsten (-) als moeder

DG96-037v

Akkoord (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 21 nov 1602
Archiefnaam: RAT
Archief: DOngen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 37v
hierin
21 nov 1602 Peeter Jans Bus (-) als betrokkene
Crijn Jacob Jan Aerts (-) als betrokkene
Metken Jacob Jan Aerts (-1602) als echtgenote

DG96-055v2

Transportakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 27 feb 1603
Archiefnaam: RAT
Archief: DOngen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 55v
hierin
27 feb 1603 Jan Joes Diercx (-) als echtgenoot
Lijnke Cornelis Stevens (-) als verkoper
Jacop Adriaen Jan Horsten (-1605) als koper

DG96-057r

Alimentatie regeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 27 feb 1603
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 57r
Aert Stoffels is voogd en Ghijsbrecht Cornelis is toesiender
hierin
27 feb 1603 Cornelis Cornelis Jasper Roelofs (-) als kind
Anthonis Stoffels (-) als grootouder
Cornelis Jaspar Roelofs (-) als vader
Stoffelken Cornelis Jasper Roelofs (-) als kind
Maeijken Thonis Stoffelen (-) als moeder

DG96-062v2

Waarborg (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 25 mrt 1603
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 62v
genoemd: Vranck Lenaert Adriaens
hierin
25 mrt 1603 Dingena Peter Jacob Jan Vrancken (-) als echtgenote
Jacob Cornelis Adriaen Aerden (-1625) als hoofdpersoon

DG96-064v

Deling goederen Adriaen Adriaen Horsten (Algemene akte)
Plaats van akte: Dongen
Aktedatum: 21 apr 1603
Archiefnaam: RAT
Archief: Dongen
Inventarisnr.: RA 96
Pagina: 64v
hierin
21 apr 1603 Barbara Lemmen Maes (-) als moeder
Lambrecht Lambrecht Maes (-1558) als voogd
Adriaen Adriaen Jan Horsten (-1584) als vader
Jacob Gijsbert Horsten (-1627) als partner van kind
Hubrecht Adriaen Horsten (-) als kind
Marijken Adriaen Horsten (-1647) als kind
Adriaen Adriaen Horsten (-) als kind
Lemmen Adriaen Horsten (-) als kind