Bronnen Bronnen
Bronnen

LoZ79-033v

Overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 14 jan 1662
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 33v
hierin
14 jan 1662 Henrica Peter Lamberts Peijenborch (-) als 2e echtgenote
Petrus Adriaen Priems (~1613-1681) als vader
Adrianus Wilberts van Schie (-1670) als voogd
Johanna Peters Priems (~1652-1735) als kind
Jan Adriaen Priems (-) als voogd
Jenneken Wilbort Cornelis van Schie (-) als 1e echtgenote
Adriana Peter Adriaen Priems (-) als kind

LoZ79-033v2

Testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 11 feb 1662
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 33v
hierin
11 feb 1662 Jan Elias Verduijn (-1672) als testateur
Adriana Digemans (-) als testatrice

LoZ79-034v

Testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 2 apr 1662
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 34v
hierin
2 apr 1662 Anneke Cornelis Bastiaens Cloostermans (-1697) als testatrice
Peter Stoffel Crijnen (~1616-1683) als testateur

LoZ79-035v

Verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 6 apr 1662
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 35v en 36r
Huijbert transporteert goederen aan Jan Janssen Vos
hierin
6 apr 1662 Geertruijt (-) als echtgenote
Huijbert Robbert Stoops (-) als koper

LoZ79-038r

Verkoopaktes en boedelscheiding (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 14 apr 1662
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 38r (2x) en 39r
Andries en Hendrick transporterenook goederen aan Adriaen Geeridtssen Cauwenberchs.
hierin
14 apr 1662 Jan Andries de Wijnsouwen (-1661) als vader
Maria Hendrick Servaes Robemont (-1661) als moeder
Andreas Jans de Wijnsouwen (-1676) als kind
Adrianus Jan Ferdinands (~1628-1716) als kind
Henrick Jans de Wijnsouwen (-) als kind
Cathelijn Hendricks Robbemont (-) als moeder
Adam Jacobs Wachtelaar (-) als kind

LoZ79-0038r2

Boedelscheiding (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 14 apr 1662
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 38r
hierin
14 apr 1662 Adam Jacobs Wachtelaar (-) als kind
Jacob Adams Wachtelaar (-) als moeder
Adrianus Jan Ferdinands (~1628-1716) als neef

LoZ79-045v

Akte van cederen (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 8 mei 1662
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 45v
Adriaen cedeert zijn kindsdeel in de nalatenschap van zijn grootvader Peter Willemssen de Kemmer aan zijn oom Peter Peeter Willemssen de
Kemmer.
hierin
8 mei 1662 Adriaen Anthonis van Giersbergen (-) als hoofdpersoon
Anthonis van Giersberghen (-) als vader
Willemken Peter Willems de Kemmer (-1661) als moeder
Peter Willems de Kemmer (-1661) als passagier
Peter Peter Willems (~1610-1701) als oom

LoZ79-046v

Akte van afstand, schuldbekentenissen en overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 8 mei 1662
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 46v en 47r (2x)
De heer Anthonij van Ael, gehuwd met juffrouw Marie van Horen, sluit een
overeenkomst met Jan en Thomas
hierin
8 mei 1662 Maijken Jan Hendricks de Jegere (-1671) als moeder
Thomas Thomas Egmonts (-1653) als vader
Jan Thomas Egmonts (*1629-) als kind
Thomas Thomas Egmonts (-) als kind

LoZ79-063r

Quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 23 sep 1662
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 63r
Joostken bekent dat Cornelis Jan Ghijsberts alle penningen betaald heeft
hierin
23 sep 1662 Judich Aert Jans de Decker (-) als moeder
Goossen Huijbert Vercuijlen (-) als partner van kind
Joostken Joost Jans Stoop (-) als kind

LoZ79-065v

Boedelscheiding (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 26 sep 1662
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 65v
Wouter Willem Adriaen Wouterssen en Anneken maken een boedelscheiding.
hierin
26 sep 1662 Anna Hendrick Wouter Schalcken (-1673) als betrokkene
Denis Domen Jans (-1662) als passagier

LoZ79-070v2

Verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 16 nov 1662
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 70v en 71r
Anneken geassisteerd met haar zoon Adriaen transporteren goederen aan Ghijsbert Janssen van Dommelen
hierin
16 nov 1662 Adrianus Corst den Haen (~1639-) als kind
Corstiaen Peeters de Haen (-1662) als vader
Anneke Adriaens Hoefnagel (-) als moeder

LoZ79-079r

Verkoopakte, schuldbekentenis en akte van naasten (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 16 jan 1683
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 78v en 79r (2++x)
Willem transporteert goederen aan Thomas Thomassen Egmonts de jonge.
Jenneken Cornelissen de Pruijser naast de goederen en doet afstand tbv Thomas
hierin
16 jan 1683 Jenneken Jans Verhoeven (-) als echtgenote
Willem Huijbert Adriaen Huijberts (-1665) als verkoper

LoZ79-079r2

Verkoopakte, schuldbekentenis en akte van naasten (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 3 feb 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 79r (2x), 79v, 119r en 119v
Jan Janssen van Boxtel, gemachtigde van Barbara transporteert goederen aan Henrick Peeter Adriaenssen Neth.
hierin
3 feb 1663 Wilhelmus Huijberts Scheijmaeckers (-1667) als echtgenoot
Adriana Willems (-) als echtgenote
Jan Henricks Heerschop (-) als koper
Adriaen Lucas Adriaensen (-) als broer
Barbara Lucas Adriaens (~1629-) als verkoper

LoZ79-082v

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 26 feb 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 82v
hierin
26 feb 1663 Jan Peters Wagemaecker (-1671) als koper
Peeter Geeridt Geeridt Aertsen (-1694)
Peeterken Peeter Jans Wagemaecker (-) als echtgenote
Jan Hendrick Hendricxssen (-) als verkoper

LoZ79-086v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 18 mrt 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 86v
hierin
18 mrt 1663 Leonardus Jans Oerlemans (~1619-1671) als oom
Guilielmus Gisbert Buennen (~1635-) als hoofdpersoon

LoZ79-087r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 28 mrt 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 87r
Bastiaen Cornelis Bastiaenssen Cloostermans bekent schuldig te zijn aan
Lenaert
hierin
11 okt 1682 Lenert Adriaen Leenderts (~1629-1682) als echtgenoot
Maijcken Roelofs van Mille (-1687) als echtgenote

LoZ79-088r

Akte van afstand en quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 30 mrt 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 88r en 88v
Jan en Adriaen doen afstand van hun rechten op goederen ten behoeve van hun
stiefmoeder Jenneken en haar twee onmondige kinderen.
Zij zijn voldaan door schepenen Oisterwijk
hierin
30 mrt 1663 Joost Peeter Nauwen (-1665) als vader
Adriaen Joost Peeter Nauwen (-) als kind
Jan Joost Peeter Nauwen (-1698) als kind
Maijken Daniel Willems (-) als moeder
Jenneken Gerit Hendrick Geeraertssen (-) als 2e echtgenote

LoZ79-090v

Huwelijkse voorwaarden (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 5 apr 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 90v
hierin
5 apr 1663 Henrica Peter Lamberts Peijenborch (-) als 2e echtgenote
Petrus Adriaen Priems (~1613-1681) als as bruidegom
Jenneken Wilbort Cornelis van Schie (-) als 1e echtgenote
Maria Robbert Jans Stoops (-1681) als as bruid

LoZ79-093r

Aanstelling voogden (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 5 apr 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 93r
Jan Mathijs Adriaens en Jan Cornelis van Dongen zijn voogden over de drie onmondige kinderen van wijlen Anthonis
hierin
5 apr 1663 Anthonis Matthijs Adriaens (-1663) als vader
Maijken Dierck Jan Diercx (-) als moeder
Jan Matthijs Adriaens (-) als voogd

LoZ79-095v

Verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 28 apr 1663
Archiefnaam: Loon op Zand
Deel/Akte: RA 79
Pagina: 95v en 96r
Jan Janssen Ghijben en Andries Janssen van Druenen, armmeesters van Sprang, transporteren namens de zes onmondige kinderen van Goijaert rechten op goederen aan Bartholomeeus Steven Bartholomeeus.
hierin
28 apr 1663 Jan Huijbert Bastiaenssen (-) als grootouder
Goijaert Jans de Laet (-) als vader
Lijsken Peter Willems de Kemmer (-1661) als passagier
Anneken Jan Huijberts (-1661) als moeder

LoZ79-099r

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 15 mei 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 99r
Adriaen Dierck Heijligers van Broechoven transporteert goederen aan Jan Cornelis
hierin
15 mei 1663 Cornelis Jan Cornelis Oirlemans (-) als kind
Maeijeken Adam Adriaens de Mulder (-) als moeder
Ida Jans (~1627-) als kind
Jan Cornelis Peter Oirlemans (-1631) als vader
Gisbertus Jans (~1630-) als kind

LoZ79-101v

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 23 mei 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 101v
Peeter en Jan Willemssen Hoijmeijers bekennen schuldig te zijn aan Jan
hierin
23 mei 1663 Petrus Driessen Cuijpers (-1679) als broer
Joannes Driessen Cuijpers (-) als broer

LoZ79-105r

Schuldbekentenis en quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 19 jul 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 105r en 105v
Joost bekent schuldig te zijn aan Thomas de Leeuw
Quirijn Anthonissen Roestenborch bekent alle penningen ontvangen te
hebben die zijn schoonvader Joost.
hierin
19 jul 1663 Quirinus Tonis Cornelis Roestenborgh (~1631-) als partner van kind
Joost Cornelis Leest (-1666) als vader

LoZ79-107v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 25 jul 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 107v
Adriaen bekent schuldig te zijn aan Everardt Jan
Dominicus, de kinderen hebben 15-11-1676 betaald
hierin
25 jul 1663 Gerardus Adriaen Adriaens (~1649-) als kind
Adrianus Adriaen Jan Geerits Hoen (-1665) als vader
Joannes Adriaen Adriaens (~1643-1665) als kind
Dominicus Adriaens Hoen (~1651-) als kind

LoZ79-107v2

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 29 jul 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 107v
Zij bekennen schuldig te zijn aan Thomas de Leeuwe
hierin
29 jul 1663 Cornelis Cornelis Peters Oirlemans (-1663) als echtgenoot
Jan Cornelis Peter Oirlemans (-1631) als broer
Maeijken Henrick Aerts den Braber (-) als echtgenoot

LoZ79-110r

Akte van afstand, verkoopakte, aanstelling en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 1 sep 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 110r, 110v (2x) en 111r
Eelken doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve van Jan Adriaenssen Clerck en Adriaen Wilborts van Schie, als voogden over haar twee onmondige kinderen. De voogden transporteren aan Wijtman POeeters
hierin
1 sep 1663 Petrus Aert Hericx (~1631-1663) als vader
Aleijdis Jan Cornelis Wilborts (-) als moeder

LoZ79-111v

Verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 4 okt 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 111v en 112r
hierin
4 okt 1663 Willem Huijbert Adriaen Huijberts (-1665) als koper
Cornelis Jans Verhoeven (-1665) als verkoper

LoZ79-113v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 30 okt 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 113v
hierin
30 okt 1663 Geerit Joost de Groot (-) als broer
Reijnerus Joosten de Groot (-1677) als broer

LoZ79-116v

Aanstelling voorgden (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 29 nov 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 116v
hierin
29 nov 1663 Johanna Adriaens Aert Suppen (-) als moeder
Joannes Adriaens Verdiesen (-1648) als vader
Peter Adriaens Verdiesen (-1683) als voogd
Jan Adriaen Suppen (-) als voogd

LoZ79-117v

Schuldbekentenissen (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 1 dec 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 117v (2x)
Geeridt Marten Geeridts bekent schuldig te zijn
hierin
1 dec 1663 Elias Marten Geeridts (~1642-) als kind
Marten Gerrits Back (-1657) als vader
Margareta Marten Martens (-1680) als kind
Jan Elias van Spaendonck (-1664) als broer
Philiberta Eelen van Spaendonck (-) als moeder

LoZ79-120r

Verkoopakte, schuldbekentenis en akte van naasten (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 15 dec 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 120r (2x) en 120v
koper is Cornelis Peter Cornelis Adriaenssen'
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24-3-1676 bij
Claes Adriaens van Esch, gehuwd met Digna Quirijns, ingelost is.
hierin
15 dec 1663 Jan Domen Jans (-) als vader
Marike Evert Jan Melis (-) als moeder
Cornelia Jan Dominicus (-) als kind
Everaerdt Jan Dominicus (-) als kind
Adrianus Adriaen Jan Geerits Hoen (-1665) als partner van kind

LoZ79-122r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 31 dec 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 122r
Jan Gelden Janssen Floren bekent schuldig te zijn aan Wouther, er is bij zoon Peter afgelost.
hierin
31 dec 1663 Petrus Wouter Schalcken (~1626-) als kind
Wouter Adriaen Wouter Schalcken (-1669) als vader

LoZ79-124v

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 31 dec 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 124v
Koper is Aert Peterssen Vos
hierin
31 dec 1663 Maria Anthonis Corstiaen Jan Sijmens (-) als echtgenote
Jan Adriaen Robben (-) als verkoper

LoZ79-125v

Verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 31 dec 1663
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 125v en 126r
Koper is Jan Gelden Jan Floren.
hierin
31 dec 1663 Aert Peeter Thonis Vos (~1614-) als verkoper
Hendricksken Anthonis Corstiaen Jan Sijmens (-) als echtgenote

LoZ79-133r

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 16 jan 1664
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 133r
Peeter Geeridt Cornelis Cauwenberchs de jonge en Goossen Huijberts Vercuijlen transporten aan Bertrom Marcelis Adriaen Schalcker
hierin
16 jan 1664 Goossen Huijbert Vercuijlen (-) als 2e echtgenoot
Joostken Joost Jans Stoop (-) als moeder
Claes Adriaens van Esch (-) als kind
Joostken Joost Jans Stoop (-)
Adriaen Peeters van Esch (-1649) als vader
Joost Adriaen Peeters van Esch (-) als kind
Dingen Adriaen Peeters van Esch (-) als kind

LoZ79-134r

Aanstelling voogden (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 28 jan 1664
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 134r
Peeter Adriaenssen Verdiesen en Jan Hendricxssen van Zeelst zijn
aangesteld als voogd over de twee onmondige kinderen van wijlen Thomas.
Peeter stelt als voorwaarde niet langer voogd te willen zijn dan totdat de voorkinderen van genoemde Thomas een overeenkomst of boedelscheiding hebben gemaakt met de weduwe en nakinderen.
hierin
28 jan 1664 Jan Hendricks van Zeelst (-) als voogd
Barbara Hendrick van Zeelst (-) als moeder
Thomas Joosten (~1619-1653) als vader

LoZ79-136v

Quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 24 feb 1664
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 136v
hierin
24 feb 1664 Joost Cornelis Leest (-1666) als vader
Jan Gerrits van Engelen (-1697) als partner van kind
Cornelius Joosten (~1617-) als kind
Gijsberta Jan Adriaens Suenen (-1630) als moeder
Maria Cornelis Pauwels (-1670) als 2e echtgenote
Gisberta Joosten (~1630-) als kind
Henricus Joost Croet (~1625-) als kind

LoZ79-136v2

Quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 25 feb 1664
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 136v
hierin
25 feb 1664 Thomas Joosten (~1619-1653) als vader
Barbara Hendrick van Zeelst (-) als moeder
Jan Hendricks van Zeelst (-) als voogd
Cornelius Joosten (~1617-) als voogd
Maria Cornelis Pauwels (-1670) als stiefmoeder

LoZ79-141r

Overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 4 mrt 1664
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 141r
hierin
4 mrt 1664 Willem Eelants van Spaendonck (-) als broer
Marie Peter Aerts de Meijer (-1671) als echtgenote
Philiberta Eelen van Spaendonck (-) als zuster
Jan Elias van Spaendonck (-1664) als echtgenote
Thomas Thomas Egmonts (-) als kind
Maijken Jan Hendricks de Jegere (-1671) als moeder
Thomas Thomas Egmonts (-1653) als vader
Jan Thomas Egmonts (*1629-) als kind

LoZ79-145v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 28 mrt 1664
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 145v
Zij bekennen schuldig te zijn aan Tielem Urbaens van Middelheim
hierin
28 mrt 1664 Jan Jans Suenen (-) als broer
Adriaen Jan Jans Suenen (-1664) als broer
Herman Dircks de Ruijter (-1679) als zwager
Henrick Willem Claes Meussen (-1697) als zwager

LoZ79-151v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 15 apr 1664
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 151v
Hendricxken is schuldig aan zus Maijken.
Willem Tielemans van Hasselt, als voogd
hierin
15 apr 1664 Maria Henric Gisberts (~1642-) als kind
Catharina Henrics (~1640-) als kind
Johanna Hendrick Gijsberts (-) als kind
Henrick Willem Claes Meussen (-1697) als partner van kind
Anthonia Henric Gisberts (~1648-1685) als kind
Adriaen Jan Jans Suenen (-1664) als kind
Herman Dircks de Ruijter (-1679) als partner van kind
Maijken Jan Hendicxs Verduijn (-1665) als moeder
Jan Huibert Jans van Heijst (-) als partner van kind
Gisbertus Henrics (~1631-) als kind
Hendricxken Jan Hendricxs Verduijn (-1685) als moeder
Daniel Henrics (~1638-1685) als kind
Henricus Gijsbert Cornelis van den Hove (-1654) als vader
Maijken Jan Jans Suenen (-1679) als kind
Jenneken Jan Jans Suenen (-) als kind
Huberta Henric Gisberts (~1644-) als kind
Adriana Marcelis Schalcke (~1626-) als partner van kind

LoZ79-152r

Akte van afstand tbv de kinderen en verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 15 apr 1664
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 152r en 152v
hierin
15 apr 1664 Hendricxken Cornelis de Pruijser (-1666) als moeder
Cornelis Willems Pruijsers (-1658) als grootouder
Willem Adriaens Rademaecker (-) als kind
Peter Cornelis Adriaens van Gorcum (-1665) als partner van kind
Adriaen Adriaens Rademaecker (-1666) als vader
Adriaen Adriaens Raijmaecker (-1679) als kind
Jenneken Adriaens Raijmaecker (-1666) als kind

LoZ79-160r

Verkoopakte en akte van naasten en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 28 jun 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 160r (2x) en 160v
Maijken transporteet aan Aert Huijbert Tuerlinx, Berkel. Neeltken naast de goederen.
hierin
28 jun 1661 Neeltken Geeridt Jan Hendricx (-)
Geeridt Jan Hendricx (-) als vader
Maijke Hessel Joosten (-) als moeder

LoZ79-161ar

Akte van naasten tbv de kinderen en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 6 aug 1664
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 161ar en 161av
Vader en Jan schuldig aan Thomas de Leeuw
hierin
6 aug 1664 Catharina Peter Gerards (~1644-) als kind
Peeter Geeridt Geeridt Aertsen (-1694) als vader
Maria Peter Gerardsen (~1650-)
Johanna Peter Gerards (~1632-) als kind
Maria Peter Wagemakers (-1664) als moeder
Cornelia Peter Gerards (~1640-1694) als kind
Cornelius Peter Gerards (~1642-) als kind

LoZ79-161br

Akte van afstand tbv de kinderen (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 6 aug 1664
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 161br, 161bv en 161cr
Adriaen bekent schuldig te zijn aan Thomas de Leeuw.
Jan Adriaen Robben en zijn schoonzoon Jan Peeter Geeridts [bij welke dochter???}als
zijn borg bekennen schuldig te zijn aan Thomas de Leeuw
gulden.
hierin
6 aug 1664 Jan Adriaen Robben (-) als vader
Lijntken Jan Adriaen Robben (-) als kind
Adriana Adriaen Adriaens van Besauwen (-1664) als moeder
Maeijken Jan Adriaen Robben (-) als kind
Adriaen Jan Adriaen Robben (-) als kind

LoZ79-163r

Overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 16 sep 1664
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 163r
hierin
16 sep 1664 Maria Willem Adriaens Cuijlman (-) als kind
Cornelis Willem Adriaens Cuijlman (-)
Adriana Jan Jans Rommen (-1625) als 2e echtgenote
Reijnier Reijnier Duijssers (-1668) als partner van kind
Dingen Jan Wouter Claes de Bont (-1651) als moeder
Willem Arien Willems Cuijlman (-) als vader
Joannes Willem Adriaens Cuijlmans (*1627-) als kind

LoZ79-167v

Verklaring omtrent overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 15 okt 1664
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 167bv
de overeenkomst die rond 1614 [= verm 1634] gesloten is tussen
Corstiaen Borsten en Jan Adriaenssen Leegen, als voogden over de onmondige
kinderen van Joost Cornelissen Croot en Gijsbertien Jan Borsten [=Suenen]
hierin
15 okt 1664 Gijsberta Jan Adriaens Suenen (-1630) als moeder
Gisberta Joosten (~1630-) als echtgenote
Joost Cornelis Leest (-1666) als vader
Jan Gerrits van Engelen (-1697) als hoofdpersoon
Maria Cornelis Pauwels (-1670) als 2e echtgenote

LoZ79-168r

Schuldbekentenissen (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 16 okt 1664
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 168r en 168v
Cornelis en Meeus Stevens zijn schuldig aan Gijsbert.
Marten Wouters en Jan Hogers, als voogden over de twee onmondige kinderen van Henrick Peters Brent
hierin
16 okt 1664 Cornelis Henrics Brent (-) als kleinkind
Geeridt Cornelis Corstiaenssen (-) als broer
Christianus Jans Borsten (-1670) als vader
Cornelis Cornelis Corstiaens (-) als hoofdpersoon
Adriana Henric Peters (~1654-1743) als kleinkind
Petrus Henric Peters (~1651-) als kleinkind
Petrus Gisbert Cleijn (~1635-1718) als kind
Henricus Peters Brent (-1677) als partner van kind
Gisbertus Peters Cleijn (-1677) als vader
Catharina Gisbertus Gisberts (~1628-1677) als kind

LoZ79-172v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 5 jan 1665
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 172v
Aert Janssen de Meijer bekent schuldig te zijn aan Heijltien
hierin
5 jan 1665 Heijlwigis Cornelis van Esch (-) als hoofdpersoon
6 jan 1668 Heijligerus Jans Oirlemans (~1634-) als echtgenoot

LoZ79-177r

Testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 29 jan 1665
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 177r
op 2-11-1670 is testament vernietigd
hierin
29 jan 1665 Petrus Adriaen Priems (~1613-1681) als testateur
Maria Robbert Jans Stoops (-1681) als testatrice

LoZ79-184v

Boedelscheiding goederen ouders (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 7 mrt 1665
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 184v
hierin
7 mrt 1665 Maria Peters Hamers (~1632-1697) als kind
Theodorus Peters (~1628-1689) als kind
Peter Hendrick Aerts Hamers (-1665) als vader
Huijbertien Eelen Oirlemans (-1665) als moeder
Hendrick Peeter Hendrick Haemers (-1703) als kind
Goijart Hendrickxs Heerschop (-) als partner van kind

LoZ79-186r

Verkoopaktes en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 7 mrt 1665
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 186r, 186v en 187r
Jan Denijs Janssen en Jan Jan Dominicus, als voogden over de drie
onmondige kinderen van wijlen Adriaen, zij transporteren goederen aan Hendrick Willem Everts en ook aan Maijken, weduwe van Joost Cornelissen Croot.
hierin
7 mrt 1665 Joannes Jans Domen (-1681) als voogd
Adrianus Adriaen Jan Geerits Hoen (-1665) als vader
Cornelia Jan Dominicus (-) als moeder

LoZ79-188v

Aanstelling voogden (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 21 mrt 1665
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 79
Pagina: 188v
Cornelis Jacobs Haensberch en Aert Janssen Verhoeven zijn aangesteld
als voogden over de onmondige kinderen van wijlen Willem
hierin
21 mrt 1665 Jenneken Jans Verhoeven (-) als moeder
Willem Huijbert Adriaen Huijberts (-1665) als vader

LoZ78-001r

Aanstelling voogden, boedelscheiding en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 19 mrt 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 1r (2x) en 2v
Dominicus Wouter Batholomeus en Willem Wouter Cornelis zijn aangesteld als voogden over Peeterken
hierin
19 mrt 1660 Jan Wijnen (-1657) als vader
Cornelis Peeters Joncker (-1660) als partner van kind
Adrianus Dirck Heijliger de Broechoven (-1673) als partner van kind
Willemken Jan Wijnants (-1657) als kind
Peeterken Cornelis Peeters (-) als kleinkind
Joostken Bartholomeus Claes (-1660) als moeder
Anna Jans Wijnen (-) als kind

LoZ78-003r

Quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 25 mrt 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 3r
Jan bekent ontvangen te hebben van Adriaen Joost Jan Peeterssen,
hierin
25 mrt 1660 Jan Jan Adriaens Vorster (-1647) als 1e echtgenoot
Jan Aerts Lochten (-) als hoofdpersoon
Libbeken Rutger Rutten van Berlicom (-) als echtgenote

LoZ78-003v

Verkoopaktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 31 mrt 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 3v en 4v
transporteert goederen aan Wijtman Peterssen en aan Michiel Jacopssen
hierin
31 mrt 1660 Anna Aert Peter Hendricx (-) als echtgenote
Adrianus Wilberts van Schie (-1670) als verkoper

LoZ78-005r

Schuldbekentenis en verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 3 apr 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 5r (2x)
bekent schuldig te zijn aan Henrick Willem Claes Meeussen, de schuld is bij Jan Pauwels van Asperen ingelost. Schuld wordt op 30-11-1666 getransporteert aan Jan Pauwels.
hierin
3 apr 1660 Maria Wouter Lodewijcks (-1665) als hoofdpersoon
Willem Jan Willem Sijmens (-1654) als echtgenoot

LoZ78-006r

Verkoopaktes, schuldbekentenissen, akte van naasten en afstand (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 14 apr 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 6r, 6v, 7r, 7v, 32r, 33r, 33v en 34r
Zij transporteren goederen aan hun zwager Claes Adriaenssen Zegerssen, Claes transporteert aan Cornelis.
Matheeus Willem naast de goederen die zijn zwager Claes Adriaen Zegers onlangs getransporteerd heeft aan Lambert Wouters en Thomas Geeridtssen Cauwenberchs. Matheeus Willemssen doet afstand van zijn rechten uit naasting van goederen ten behoeve van Thomas Geeridtssen Cauwenberch.
hierin
14 apr 1660 Maijken Joost Hermans (-1661) als kind
Cathelijntje Joost Huijberts (-1712) als kind
Lijsken Joost Hermans (-) als kind
Matheus Willems Basters (~1628-) als partner van kind
Peeterken Joost Hermans (-) als kind
Joost Hermans Mutsaerts (-1658) als vader
Willemijntken Cornelis Pruijsers (-1658) als moeder
Cornelius Joost Mutsaers (-) als kind
Hubertus Joost Hermans Vermutsert (-1714) als kind
Claes Adriaen Zegers (-) als partner van kind

LoZ78-015r

Verkoopaktes en schuldbekentenissen (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 11 jun 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 15r, 216v, 17v (2x), 18r en 19v
Jan Adriaenssen van den Nijeuwenhuijse, als voogd over de zes onmondige kinderen van Wouter.
Zij transporteren goederen aan Adriaen Adriaenssen Snoerman en aan Aert Jan Janssen Stevens.
hierin
11 jun 1660 Jan Adriaen Slaats (-) als partner van kind
Lambertken Bertrom Maes (-) als kind
Joanna Bertens (~1617-1679) als kind
Aert Jan Peter Aert de Meijer (-1693) als partner van kind
Lambertken Bertrom Maes (-) als overledene
Joannes Jan Gerards (~1614-) als partner van kind
Wouterke Adriaens van den Nieuwenhuijsen (-) als partner van kind
Anneken Bertrom Maes (-) als kind
Bertrom Peter Maes (-1660) als vader
Adriaentken Bertrom Maes (-) als kind
Geeridt Aerts van Laerhoven (-) als partner van kind
Cathelijn Bertrom Maes (-) als kind
Engeltje Goijaert Stevens (-1660) als moeder
Goijaert Bertrom Peter Maes (~1614-1698) als kind
Wouter Willem Adriaen Wouters (-) als partner van kind
Wouter Bertram Maes (-1660) als kind

LoZ78-021r

Schuldbekentenis en akte van afstand en naasten (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 1 jul 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 21r, 22r en 22v (2x)
Johan Lievens, en zijn vader Sr. Geeraerdt Lievens als borg, beiden wonende te Oisterwijk, bekennen schuldig te zijn.
Lijsken naast de goederen die verkocht zijn aan Adriaen Jans van Beurden.
hierin
1 jul 1660 Adriaen Aerts Bellen (-) als echtgenoot
Lijntken Jans de Jegere (-) als zuster
Thomas Thomas Egmonts (-1653) als vader
Maijken Jan Hendricks de Jegere (-1671) als moeder
Thomas Thomas Egmonts (-) als kind
Jan Thomas Egmonts (*1629-) als kind
Lijsken Adriaen Aerts Bellen (-) als kind

LoZ78-035r

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 9 nov 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 35r
Adriaentken transporteert goederen aan Thomas Thomassen Egmonts de jonge.
hierin
9 nov 1660 Joannes Willems (-1660) als echtgenoot
Adriana Huijbert Adriaens (-) als echtgenote

LoZ78-040v

Verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 28 dec 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 40v en 41v
hierin
28 dec 1660 Johannes Bastiaens (~1633-1683) als verkoper
Arnoldus Bastiaens (~1632-) als koper

LoZ78-045r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 6 jan 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 45r
hierin
6 jan 1660 Barbara Lucas Adriaens (~1629-) als echtgenote
Wilhelmus Huijberts Scheijmaeckers (-1667) als betrokkene
Adriaen Lucas Adriaensen (-) als betrokkene
2 jan 1667 Geeridt Geeridt Antonis in't Groen (-1701) als 2e echtgenoot

LoZ78-046r

Aanstelling voogden (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 15 jan 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 46r
Willem Jan Mattheeus en Corst Lamberts van Heeze, wonende te Udenhout en Berkel, zijn aangesteld als voogden over de vier onmondige kinderen van wijlen Peter
hierin
15 jan 1660 Christianus Lambert Adriaens (~1665-) als voogd
Geertruijt Lamberts van Hees (-) als moeder
Peter Jan Mattheeus (-1660) als vader
Willem Jan Mattheeus (-) als voogd

LoZ78-046v

Aanstelling voogden (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 15 jan 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 46v
Wijtman Willem Jan Adriaenssen en Huijbert Goossens Vercuijlen zijn aangesteld als voogden over Wouter en Lijntken, onmondige nakinderen van Bastiaen
hierin
15 jan 1660 Bastiaen Jans Soethout (-1660) als vader
Joanna Huijbert Goossen Verkuijlen (-1679) als moeder
Huijbert Goossen Vercuijlen (-1665) als voogd

LoZ78-046v2

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 25 jan 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 46v
hierin
25 jan 1660 Henricus Joost Croet (~1625-) als broer
Cornelius Joosten (~1617-) als broer

LoZ78-055r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 4 jan 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 55r
Elias bekent schuldig te zijn aan zijn broer Peeter en diens vrouw Maijken
hierin
4 jan 1660 Elias Geeridt Jan Adriaens (-1661) als broer
Maijken Peeters (-) als echtgenote
Peter Geeridt Jan Adriaens (-) als broer

LoZ78-055v

Akte van afstand, verkoopaktes en schuldbekentenissen (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 5 feb 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 55v, 132r, 132v (2x), 133r, 134r,157v (2x)
Willem Tielemans en Peter Franssen, als voogden over de onmondige kinderen.
Hendricxken verkoopt aan Maijken.
Zij transporteren goederen aan Lambert Wouterssen
Maijken bekent schuldig te zijn aan Peeterken Henrick Ghijben, weduwe van Bertrom Cornelis van Besauwen
hierin
5 feb 1660 Jan Huibert Jans van Heijst (-) als partner van kind
Jan Hendrick Gijsberts (-1685) als kind
Steven Jan Jans Suenen (-) als kind
Maijken Jan Jans Suenen (-1679) als kind
Jenneken Jan Jans Suenen (-) als kind
Adriaentken Hendrick Gijsberts van den Hove (-) als kind
Adriaen Jan Jans Suenen (-1664) als kind
Hendricxken Jan Hendricxs Verduijn (-1685) als moeder
Jan Jan Adriaens Suenen (-1652) als vader
Gisbertus Henrics (~1631-) als kind
Anthonis Jan Jans Suenen (-1652) als kind
Sebastianus Henric Gisberts (~1646-1685) als kind
Anthonia Henric Gisberts (~1648-1685) als kind
Maijken Jan Hendicxs Verduijn (-1665) als moeder
Johanna Hendrick Gijsberts (-) als kind
Maria Henric Gisberts (~1642-) als kind
Jan Jans Suenen (-) als kind
Huberta Henric Gisberts (~1644-) als kind
Henricus Gijsbert Cornelis van den Hove (-1654) als vader
Daniel Henrics (~1638-1685) als kind
Neeltken Jan Goijaerts (-1665) als partner van kind
Catharina Henrics (~1640-) als kind
Cornelia Tonis Jans (~1647-) als kleinkind

LoZ78-057r

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 14 feb 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 57r
Willem transporteert goederen aan Willem Cornelissen Huijsmans en Jan Adriaenssen de Leeuwe.
hierin
14 feb 1660 Marie Henrick Sijmens Buennen (-) als echtgenote
Willem Sluijters (-) als verkoper

LoZ78-058r

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 14 feb 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 58r
Cornelis bekent schuldig te zijn aan Jenneken
hierin
14 feb 1660 Joanna Huijbert Goossen Verkuijlen (-1679) als moeder
Bastiaen Jans Soethout (-1660) als vader
Cornelis Gerhart Tuijmelaer (~1642-1675) als hoofdpersoon
Judick Aert Joosten (-) als echtgenote

LoZ78-058v

Verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 16 feb 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 58v en 59r
Jacob gehuwd met Maijken Wouter [???] Aertssen , transporteert goederen aan Aerdt Janssen Oostvogel.
hierin
16 feb 1660 Maijken Aerts Lochten (-1665) als echtgenote
Jan Aerts Oostvogel (-) als vader
Jacob Willem Jan Aerts (-) als verkoper
Arnoldus Jans Oijstvogels (-) als zwager

LoZ78-060v

Overname schuld, akte van agstand en verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 23 feb 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 60v, 61r en 61v
Bastiaen neemt een schuld over van zijn zoon Jan aan Jan Goossens Drappenier, wonende te 's-Hertogenbosch.
Jan verkoopt aan Adriaen Geeridt Cornelissen Cauwenberchs.
hierin
23 feb 1660 Bastiaen Stoffels de Leeuw (-) als vader
Joannes Bastiaens de Leeuw (-1699) als kind

LoZ78-062v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 23 feb 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 62v
Cornelis bekent schuldig te zijn aan Tieleman Urbaens
hierin
23 feb 1660 Cornelis Peters van Lier (-) als hoofdpersoon
Godefridus Peter Goijserts van Lier (-1678) als borgsteller

LoZ78-064v

Schuldbekentenissen (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 25 feb 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 64v en 65r
Geeridtken Jan Sijmonssen, en haar broer Hendrick als borg bekennen schuldig te zijn aan Mattheeus en Cornelis als voogden over de drie onmondige voorkinderen van Wouter. Ook Hendrick Stevens leent geld van de voogden.
hierin
25 feb 1660 Angela Steven Woutersen (~1618-1660) als moeder
Margriet Wouter Willem Berchmans (-) als kind
Cornelis Steven Wouters Span (-) als voogd
Gijsbert Wouter Willem Berchmans (-) als kind
Jan Wouter Willem Berchmans (-) als kind
Valerius Willem Thijse (~1609-1656) als vader
Henricus Stevens Stevens (~1615-) als broer
Matheus Willem Thijs Berchmans (-) als voogd
25 jul 1673 Jan Marten Willems van Buel (-1675) als partner van kind

LoZ78-065v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 25 feb 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 65v
Stoffel en de voogden Thomas Adriaen Wouter Schalcken en Jan Adriaenssen van den Nijeuwenhuijse bekennen schuldig te zijn aan Huijbert Joost Hermans
hierin
25 feb 1660 Geertruijt Tonis van den Nieuwenhuijsen (-1703) als kind
Teunis Adriaens van den Nieuwenhuijsen (-1659) als vader
Wouter Teunis Adriaens van den Nieuwenhuijsen (-) als kind
Peter Tonis van den Nieuwenhuijse (~1640-1712) als kind
Christophorus Bastiaens Bastiaens (~1631-1682) als partner van kind
Thomas Adriaen Wouter Adriaens Schalcken (-) als voogd
Adriana Anthonis Adriaen Schalcken (~1636-) als kind

LoZ78-066r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 1 mrt 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 66r
Huijbert bekent schuldig te zijn aan zijn dochter Jenneken en aan Wijtman Willems
hierin
1 mrt 1660 Bastiaen Jans Soethout (-1660) als partner van kind
Joanna Huijbert Goossen Verkuijlen (-1679) als kind
Huijbert Goossen Vercuijlen (-1665) als vader

LoZ78-066r2

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 28 feb 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 66r
Jan is schuldig aan Aert
hierin
28 feb 1660 Hendricksken Anthonis Corstiaen Jan Sijmens (-) als zuster
Adriana Adriaen Adriaens van Besauwen (-1664) als 1e echtgenote
Aert Peeter Thonis Vos (~1614-) als grootouder
Adrianus Mattheus Peeters van Riel (-1650) als 1e echtgenoot
Jan Adriaen Robben (-) als hoofdpersoon
Maria Anthonis Corstiaen Jan Sijmens (-) als 2e echtgenote

LoZ78-067v

Akte van afstand (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 1 mrt 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 67v
Afstand tbv Peeter
hierin
1 mrt 1660 Lijsken Cornelis Adriaens (-) als zuster
Peeter Cornelis Adriaens (-) als broer
Maria Cornelis Adriaens van Gorcum (-1660) als zuster
Ghijsbert Cornelis Adriaens (-) als broer
Quirinus Jan Quirijnen (-) als echtgenoot
Jan Cornelis Adriaens van Gorcum (-) als echtgenote
Laureijsken Cornelis Adriaens (-) als zuster
Willemken Cornelis Adriaens (-) als zuster

LoZ78-069r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 10 mrt 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 69r
Jan Geeridt Diercxssen van Broechoven bekent schuldig te zijn aan Claes
hierin
10 mrt 1660 Heijleger Dieric Raes Dircks (~1615-1662) als vader
Willemken Adriaens Hamers (-1632) als moeder
Cornelia Heijliger van Grevenbroeck (~1632-) als echtgenote
Nicolaus Gisbert Buennen (~1628-1683) als hoofdpersoon

LoZ78-071r

Aanstelling vvogden, verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 13 mrt 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 71r (2x) en 71v
Jan Cornelis Jan Peeter Stevens en Aert Aertssen Oostvogel zijn aangesteld als voogden over de drie onmondige voorkinderen van Adriaen.
Zij , transporteren goederen aan Peeter Geeritssen Cauwenberch de oude.
hierin
13 mrt 1660 Wouterken Jan Willem Gijben (-1659) als moeder
Adriaen Jan Willem Basters (-) als vader

LoZ78-073v

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 19 mrt 1660
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 73v
Hij ansporteert aan Maijken Adriaen Adriaenssen Cauwenberch.
hierin
19 mrt 1660 Jan Cornelis Peter Oirlemans (-1631) als verkoper
Maeijeken Adam Adriaens de Mulder (-) als echtgenote

LoZ78-075v

Verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 7 jan 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 75v en 76r
Jan verkoopt aan Goijaert
hierin
7 jan 1661 Goijaert Bertrom Peter Maes (~1614-1698) als koper
Joanna Bertens (~1617-1679) als echtgenoot
Joannes Jan Gerards (~1614-) als verkoper

LoZ78-080r

Hernieuwing erfmangeling (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 21 jan 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 80r
hierin
21 jan 1661 Arnoldus Jans Oijstvogels (-) als grootouder
Jacob Willem Jan Aerts (-) als grootouder
Maijken Aerts Lochten (-1665) als zuster
Jan Aerts Lochten (-) als broer
Waltera Aerts Lochten (-) als zuster

LoZ78-083v

Verkoopakte, akte van naasten en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 3 feb 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 83v (2x) en 84v
Lijsken met Adriaen Daniels de Leest en Henrick Lenaert Boelarts, als voogden over haar zeven kinderen transporteren goederen aan Adriaen Vijver Adriaen Geeritssen.
hierin
3 feb 1661 Thomas Thomas Egmonts (-1653) als echtgenoot
Lijsken Adriaen Aerts Bellen (-) als hoofdpersoon
Maijken Jan Hendricks de Jegere (-1671) als betrokkene
Adriaen Daniels Leest (-) als zwager
Ruthgerus Daniels Leest (-1661) als grootouder

LoZ78-085r

Akte van afstand, verkoopakte en akte van naasten (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 12 feb 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 85r, 85v, 86r en 87v
Folio 85v
Adam transporteert goederen aan mr Dierck Coomans, oud-secretaris van Loon en Andries Janssen van Wijnsauwen.
Maijken naast de goederen.
hierin
12 feb 1661 Cathelijn Hendricks Robbemont (-) als moeder
Maria Hendrick Servaes Robemont (-1661) als moeder
Jacob Adams Wachtelaar (-) als vader
Adam Jacobs Wachtelaar (-)
Jan Andries de Wijnsouwen (-1661) als zuster

LoZ78-088r

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 16 feb 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 88r
Zij transporteren goederen aan Cornelis Wouterssen Tuijmelaer de jonge en Geeridt Wouter Peeters.
hierin
16 feb 1661 Lijntken Jan Adriaens de Loos (-) als zuster
Cornelis Denijs (-) als echtgenoot
Corstiaen Jan Adriaen de Loos (-1688) als broer

LoZ78-096v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 16 mrt 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 96v
Cornelis is schuldig aan Adriaentken
hierin
16 mrt 1661 Adriaentken Adriaenssen (-) als moeder
Goijaert Sijmons (-1656) als vader
Cornelis Jans Kennekens (-1693) als partner van kind

LoZ78-097r

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 18 mrt 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 97r
Goijaert Janssen en Willem Tielemans van Hasselt, als voogden over de zes onmondige kinderen transporteren goederen aan Bartholomeeus Steven Bartholomeeus
hierin
18 mrt 1661 Goijaert Jans de Laet (-) als vader
Jan Huijbert Bastiaenssen (-) als grootouder
Anneken Jan Huijberts (-1661) als moeder
Lijsken Peter Willems de Kemmer (-1661) als grootouder

LoZ78-098r

Verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 24 feb 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 98r em 98v
Jenneken verkoopt aan Cornelis
hierin
24 feb 1661 Jenneken Claes Huijberts (-) als moeder
Bastiaen Peeter Corsten (-1661) als vader
Cornelis Adriaen Adriaens Leempoel (*1623-1684) als partner van kind
Peter Bastiaen Peeter Corsten (-) als kind

LoZ78-099r

Verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 24 mrt 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 99r en 100v
Claes Wouterssen van Dormaele transporteert aan Heer Thomas Ignatius van Immerselle, graaf van Bokhoven.
hierin
24 mrt 1661 Anna Jan Peters (-) als echtgenote
Nicolaus Wouters van Doormaelen (-1667) als betrokkene

LoZ78-105r

Overeenkomst, erfmangeling en vernieuwing schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 2 apr 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 105, 128r en 129r
Apollonia sluit samen met zoon Jan en Neef Joost Dierckssen van Campen een akkoord met de kinderen van Elias.
Zij hernieuwen de schuldbekentenis van hun vader aan Jacob Janssen Timmerman
De schuld is ingelost is met een schuldbekentenis van Adriaen Adriaenssen Mick.
hierin
2 apr 1661 Jan Eelant Geeridts Spaendonck (-) als kind
Elias Geeridt Jan Adriaens (-1661) als vader
Apollonia Peeters (-) als echtgenote
Bernardus Eelen (~1638-) als kind
Bastiaen Pieter Bernert (~1635-) als partner van kind
Joost Jansen (-) als kind
Jenneken Elias Geeridssen (-) als kind
Jan Laureijssen (-) als partner van kind
Jenneken Elias Geeridtssen (-) als kind

LoZ78-107r

Verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 7 apr 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 107r en 108r
Adriaen Jan Adriaen Huijberts transporteert goederen aan Claes
hierin
7 apr 1661 Claes Adriaens van Esch (-) als koper
Goossen Huijbert Vercuijlen (-) als borgsteller

LoZ78-114v

Akte van afstand (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 18 jun 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 114v
hierin
18 jun 1661 Petrus Adams Adams (~1617-1655) als kind
Maeijken Steven Denijs Timmermans (-1661) als moeder
Adam Jans Vucht (-1647) als vader
Jenneke Adams Vucht (-) als kind

LoZ78-116v

Boedelscheiding (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 19 mrt 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 116v
Heer Ivo van den Heuvel, drossaard van Loon en handelende in naam van de heer van Loon, maakt op verzoek van Huijbert Joosten Verhaegen en Jan Aertssen de Hooch, secretaris van Loon, als voogden over de kinderen van Cornelis een boedelscheiding van goederen, waarbij de ene helft toekomt aan de onmondige kinderen en de andere helft aan Cornelis Thonissen Schuermans
hierin
19 mrt 1661 Cornelis Joost Verhagen (-1669) als vader
Hubertus Joosten Verhagen (~1611-1677) als broer
Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen (-1652) als moeder

LoZ78-117v

Vernietiging koop, akte van afstand, schuldbekentenis en verklaring (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 11 jul 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 117v, 118r (2x) en 118v
Andere betrokkene is Adriaen Vijver Adriaen Geeridtssen
hierin
11 jul 1661 Thomas Thomas Egmonts (-) als kind
Maijken Jan Hendricks de Jegere (-1671) als moeder

LoZ78-143v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 2 nov 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 143v
bekennen schuldig te zijn aan Joost Jan Joosten Waeterwaegen
hierin
2 nov 1661 Cornelius Hendrick Goossens (-) als borgsteller
Petrus Wijtmans (-1695) als hoofdpersoon

LoZ78-144r

Verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 3 nov 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 144r, 144v (2x) en 145r (2x), 145v en 146r
hierin
3 nov 1661 Hermanus Cornelis van Heijst (-1685) als kind
Arnoldus Jans Stevens (-1665) als vader
Geeridtken Jan Willem Robben (*1636-) als echtgenote
Jan Aert Jan Stevens (-) als koper
Anna Adriaens Greelspan (-) als moeder
Jan Adriaen Rommen (-) als verkoper
Willem Geeridt Willem Bastaerts (-) als vader
Geeridt Willem Geeridts Basters (-) als verkoper
Petrus Corsten Swart (-) als partner van kind
Matheus Willems Basters (~1628-) als kind
Maria Jan Robben (~1645-) als echtgenote
Willem Aert Jan Stevens (-) als koper
Eva Cornelis van Heijst (-1673) als kind

LoZ78-147r

Verkoopakte en schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 22 nov 1662
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 147r en 147v
Hij transporteert goederen aan Goossen Huijbertssen Vercuijlen
hierin
9 feb 1664 Dingen Jan Wouter Claes de Bont (-1651) als moeder
Jan Adriaen Jans van Oisterhout (-1664) als verkoper
Geeridt Diercxs van Broechoven (-1625) als vader
Cathelijn Geeridt Dierckx van Broeckhoven (-) als echtgenote

LoZ78-150r

Verkoopakte en akte van naasten, schuldbekentenis en overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 8 dec 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 150r, 150v, 151r, 151v (2x), 152r en 152v
Koper is Geertruijt Martens uit Capelle. Bernart naast de goederen en is koper,
Adriaen Adriaens Mich is koper, is geld schuldig, ook aan Jacob Janssen Timmerman, wonende te Sprang.
Jan en Bernart sluiten een overeenkomst
hierin
8 dec 1661 Thonisken Jan Hendricks Verduijn (-1648) als moeder
Jan Eelant Geeridts Spaendonck (-) als broer
Jenneken Elias Geeridtssen (-) als echtgenote
Bernardus Eelen (~1638-) als broer
Elias Geeridt Jan Adriaens (-1661) als vader
Jan Laureijssen (-) als verkoper

LoZ78-158r

Huwelijks schenking en akte van afstand (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 30 dec 1661
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 78
Pagina: 158r
onder de voorwaarde dat de goederen aan genoemde Anthonis terugvallen indien het huwelijk kinderloos is of de kinderen kinderloos overlijden, Door de akte van afstand vervalt de voorwaarde.
hierin
30 dec 1661 Hendrick Teunis Oerlemans (~1620-1693) als kind
Geertruijt Jan Thonis (~1635-1714) als partner van kind
Theunis Aerts Urman (-1679) als vader