Bronnen Bronnen
Bronnen

LoZ69-142v

Verloting (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 16 jan 1641
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 69
Pagina: 142v
hierin
16 jan 1641 Jan Jans Brouwers (-) als partner van kind
Cornelia Dircks van Grevenbroeck (-1637) als kind
Dirck Raes van Grevenbroeck (-1637) als vader
Barbara Dierck Raes van Grevenbroeck (-) als kind
Wouter Goijaert Claes de With (-) als partner van kind
Maria Dirck Raes van Grevenbroeck (-1637) als kind
Heijleger Dieric Raes Dircks (~1615-1662) als kind
Reijnier Dirck Aert Nauwen (-1684) als partner van kind
Anthonis Philips Schalcken (-) als partner van kind
Raes Dirck Raes van Grevenbroeck (-) als kind
Cornelis Cornelis Pruijsers (-) als partner van kind
Jaspargiis (Jasparientje) Dirck Rassen (~1614-) als kind
Hendrick Dierck Raes van Grevenbroeck (-1647) als kind
Joannes Dirck Raes (~1608-) als kind

LoZ69-144r

Verkoopakte, akte van naasten, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 17 jan 1641
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 69
Pagina: 144r (2x), 145r (2x)
Transport aan Jan Hendrick Janssen de jonge.
hierin
17 jan 1641 Evert Jan Jan Melis (-1599) als broer
Neeltken Jan Melis (-) als zuster
Jan Jan Jan Melis (-) als broer
Dingen Jan Melis (-) als zuster
Aert Geeridt Robberts de Pruijser (-) als echtgenoot

LoZ69-146v

Schuldbekentenissen (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 24 jan 1641
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 69
Pagina: 146v, 147r
Schuldig te zijn aan schout jonker Matthijs Cannaerts
hierin
24 jan 1641 Jan Adriaen Aerts (-) als vader
Bartholomeus Anthonis Peter de Decker (-) als partner van kind
Geeridt Jan Adriaen Aerts (-) als kind

LoZ69-147r

Akte van naasten (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 13 feb 1641
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 69
Pagina: 147r
Zacharias naast de goederen die Jan en Bartholomeus Thonis onlangs getransporteerd hebben aan Jan Geeridt Jan Geeridts.
hierin
13 feb 1641 Zacharias Aerts Lochten (-) als hoofdpersoon
Jan Aerts Lochten (-) als broer

LoZ69-148v

Verkoopakte, schuldbekentenis, quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 15 feb 1641
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 69
Pagina: 148v, 149v, 150r, 160r, 160v
Adriaentken Everts (namens haar grootvader Jan Everts)
hierin
15 feb 1641 Maijken Jans de Pruijser (-) als partner van kind
Adriaen Jan Jan Tonis Wolffs (-) als kind
Maijken (-) als partner van kind
Lijntken Jan Thonis Wolffs (-1653) als kind
Cornelis Jan Jan Tonis Wolffs (-) als kind
Ariaentie Gerit Henric Gerits (-) als kleinkind
Thonis Jan Everts (-) als kleinkind
Jan Jan Tonis Wolffs (-1640) als vader
Jan Evert Jan Melis (-1647) als partner van kind
Jenneken Jan Jan Tonis Wolffs (-) als kind
Jan Gerit Hendrick Geeraertssen (-1661) als kleinkind
Antonis Corst Claessen van der Aa (-) als koper
Geerit Hendick Geeridts (-1653) als partner van kind
Antonis Jan Jan Tonis Wolffs (-1640) als kind

LoZ69-150r

Verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 21 feb 1641
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 69
Pagina: 150r, 150v
Transport aan Adriaen Cornelis Peter Oirlemans.
hierin
21 feb 1641 Marie Jan Hendricks den Grootten (-) als echtgenote
Adriaen Willem Adriaen Woutersen (-) als verkoper

LoZ69-164r

Quitantie, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 19 mrt 1641
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 69
Pagina: 164r, 164v, 165r
Cathelijn geassisteerd met Willem Adriaenssen Cuijlman, bekent ontvangen te hebben van haar zwager Henrick.
Willem Adriaenssen Cuijlman, voor Jan Adriaen Janssen, heeft afgerekend met Sijmen Adriaens
hierin
19 mrt 1641 Jan Adriaen Jans van Oisterhout (-1664) als echtgenoot
Cathelijn Geeridt Dierckx van Broeckhoven (-) als hoofdpersoon
Henrick Claes van de Graef (~1601-1670) als zwager

LoZ69-001r

Verkoopaktes, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 5 jan 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 1r, 2r, 2v (2x)
Met Willem Janssen Swagemakers als voogd over de drie onmondige kinderen van voornoemde Cornelis .
Transport aan Ghijsbert Claes Diercxssen Buennen en Cornelis Willem Cornelissen de Pruijser.
hierin
5 jan 1637 Cornelis Jan Peter Stevens (-1634) als 1e echtgenoot
Jan Jan Willem Basters (-) als verkoper
Ida Jan Cornelis van Gurp (-) als echtgenote

LoZ68-007r

Boedelscheidingen (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 17 jan 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 7r, 14r
Jacob Quirijnen en Henrick Dierck Erasmus als voogden over de onmondige Jan, zoon van Jan Janssen Brouwers
hierin
17 jan 1637 Jan Jans Brouwers en Cornelia Dircks van Grevenbroeck
Hendrick Dierck Raes van Grevenbroeck (-1647) als kind
Jan Jan Jans Brouwers (-) als kleinkind
Jan Jans Brouwers (-) als partner van kind
Maria Dirck Raes van Grevenbroeck (-1637) als kind
Anneke Corstiaen Peters van der Schoor (-1625) als moeder
Joannes Dirck Raes (~1608-) als kind
Heijleger Dieric Raes Dircks (~1615-1662) als kind
Cornelis Cornelis Pruijsers (-) als partner van kind
Maijken Anthonis Philips Schalcken (-) als kleinkind
Jaspargiis (Jasparientje) Dirck Rassen (~1614-) als kind
Raes Dirck Raes van Grevenbroeck (-) als kind
Cornelia Dircks van Grevenbroeck (-1637) als kind
Barbara Dierck Raes van Grevenbroeck (-) als kind
Dirck Raes van Grevenbroeck (-1637) als vader
Anthonis Philips Schalcken (-) als 2e echtgenoot

LoZ68-013r

Aktes van afstand, boedelscheiding (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 30 jan 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 13r (2x), 62r
hierin
30 jan 1637 Heijlwich Robbrecht Geeridt de Pruijser (-1627) als tante
Joost Peeter Peeters (-) als echtgenoot
Aert Geeridt Robberts de Pruijser (-) als hoofdpersoon

LoZ68-020r

Verkoopaktes, volmacht, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 9 feb 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 20r, 21v, 22r, 22v, 23r, 23v
Transport aan Adriaen Peter Adriaenssen.
Transport aan Wouter, natuurlijke zoon van Thonis Wouterssen van Laerhoven. Dierck Raessen heeft deze goederen op 7-6-1616 gekocht van Hendrick van de Reviere, heer van IJseren.
hierin
9 feb 1637 Jenneken Gijsbert Hendrick Cauwenbergh (-1637) als zuster
Lambertus Cornelis Dircks (~1613-1695) als kind
Gijsbert Hendrick Wouter Adriaens (-1580) als echtgenoot
Maria Cornelis Cornelis (~1616-1684) als kind
Peter Niclaes Niclaes de Cock (-) als partner van kind
Peter Ghijsbert Laureijs Spijckers (-) als kleinkind
Ghijsbert Laureijs Jan Spijckers (-1637) als kind
Cornelis Dirck Frans van den Hoven (-1621) als echtgenoot
Catharina Cornelis Diercxssen (-1650) als kind
Adrianus Cornelis Dircks (~1610-) als kind
Jan Goijaerts Chiel de Veth (-) als partner van kind
Gjijsbert Ghijsbert Laureijs Spijckers (-) als kleinkind
Marie Laureijs Jan Berthout Spijckers (-) als kind
Gisberden Claes Buennen (-1659) als kind
Geertruijd Gijsbert Hendrick Cauwenbergh (-1625) als zuster
Cornelis Jan de With (-) als partner van kind
Henrick Laureijs Jan Spijckers (-1637) als kind
Barbara Laureijs Jan Spijckers (-) als kind
Lucas Carl Willem Cornelis de Pruijser (-) als partner van kind
Cornelia Gijsbert Hendrick Cauwenbergh (-1630) als zuster
Magdalena Dries Jan Wouters de Broechoven (-1671) als kind
Deliana Laureijs Jan Berthout Spijckers (~1600-) als kind

LoZ68-023v

Akte van afstand tbv de kinderen (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 24 mrt 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 23v
hierin
24 mrt 1637 Peter Ghijsberts Cleijn (-1633) als vader
Margriet Jan Hessels (-1645) als vader

LoZ68-024r

Quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 24 mrt 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 24r
hierin
24 mrt 1637 Sijken Willem Adriaens de Lepper (-) als moeder
Mattheus Aerts Noet (-1637) als vader
Aert Geeridt Robberts de Pruijser (-) als grootouder

LoZ68-024v

Huwelijkse voorwaarden (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 27 mrt 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 24v
hierin
27 mrt 1637 Neeltken Jan Melis (-) als bruijd
Joost Aerts de Ruijter (-1637) als 1e echtgenoot
Aert Geeridt Robberts de Pruijser (-) als bruidegom
Dingen Matheeus (-1619) als 1e echtgenote

LoZ68-026v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 11 apr 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 26v
hierin
11 apr 1637 Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans (-) als kind
Cornelis Peter Oerlemans (-1632) als vader
Geeridt Jan Dominicus (~1610-1647) als partner van kind
Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen (-1637) als moeder
Dominicus Zacharias Willems Schuermans (-1716) als 2e echtgenoot

LoZ68-030v

Verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 18 mei 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 30v
Transport aan Goijaert Jan Melis en diens zoon Jan.
hierin
18 mei 1637 Hendricxken Jan Hendricxs Verduijn (-1685) als echtgenote
Henricus Gijsbert Cornelis van den Hove (-1654) als verkoper

LoZ68-031r

Verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 25 mei 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 31r, 31v, 32r (2x), 61r, 61v (2x), 62r
Wouter Aertssen van Laerhoven bekent schuldig te zijn
hierin
25 mei 1637 Petronella Jooste (-) als partner van kind
Peter Thonis Peter (-) als kind
Eeltken Thonis Peters (-) als kind
Peter Goijaerts (-) als partner van kind
Agatha (-1637) als moeder
Adriaen Huijbertssen (-) als partner van kind
Thonis Peter (-1637) als vader
Lijsken Thonis Peter (-) als kind
Hendrick Willemssen (-) als kleinkind
Goijaert Peter Goijaerts (-) als kleinkind
Peter Thonis Peters (-) als kind

LoZ68-038r

Overeenkomst, overname goederen (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 4 sep 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 38r, 40v
hierin
4 sep 1637 Anthonis Peters de Decker (-) als 2e echtgenoot
Adriaen Cornelis Peter Oirlemans (-1651) als partner van kind
Lijntken Anthonis Peters de Decker (-) als kind
Adriaentken Jan Aerts (-1626) als moeder
Bartholomeus Anthonis Peter de Decker (-) als kind
Jan Aerts Lochten (-) als partner van kind
Catelijn Jan Willems de Weerdt (-1665) als kind
Jan Willems de Weert (-) als vader

LoZ68-044v

Volmacht (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 3 dec 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 44v
Quirijn machtigt Adriaen.
hierin
3 dec 1637 Adriaen Dierck Quirijns van Spaendonck (-1664) als broer
Anna Adriaen Adriaens Cauwenberg (-1641) als echtgenote
Quirinus Dirk Crijn de Spaendonck (-1665) als broer
Adriaen Adriaens Cauwenberg (-) als vader

LoZ68-048r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 24 jan 1637
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 48r
rekening is op 17-5-1636 opgesteld
hierin
24 jan 1637 Sijken Ghijsbert Hoefnaegelen (-) als kind
Ghijsbert Cornelis Hoefnaegelen (-1618) als vader
Stoffel Quirijnen (-) als voogd

LoZ68-050r

Verkoopakte, schuldbekentenis, Boedelscheiding (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 13 jan 1638
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 50r, 50v (2x)
Adriaen Peterssen Crentssen is ook voogd
hierin
13 jan 1638 Peter Jan Thonis de Leeuw (-) als echtgenoot
Anthonis Aert Jans Vucht (-) als broer
Maijken Aert Jans Vuchts (-1638) als zuster
Jan Aert Peeter Crents (-1635) als echtgenoot
Joost Aert Joost Bertroms (-1658) als koper
Lijsken Jan Aertsen Vucht (-1661) als zuster
Jan Willem Aerts Vucht (-) als kind
Aert Joost Bertroms (-1647) als voogd
Willem Aerts Jan Vucht (-1626) als broer

LoZ68-054r

Boedelscheiding goederen ouders (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 16 jan 1638
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 54r
hierin
16 jan 1638 Willem Hendricks Schoenmaeckers (-1628) als vader
Catharina Willem Hendericks Schoenmaeckers (-1687) als kind
Barbara Dierck Jans van Broeckhoven (-1628) als moeder
Elisabeth Willem Hendricks Schoenmaeckers (-1687) als kind
Cornelis Willem Hendricks Schoenmaeckers (-1654) als kind
Jan Willem Hendricks Schoenmaeckers (-) als kind

LoZ68-055v

Aktes van afstand, boedelscheiding, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 16 jan 1638
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68Loon op Zand
Pagina: 55v, 56r, 85r, 86v
hierin
16 jan 1638 Adriaen Cornelis Peter Oirlemans (-1651) als kind
Cornelis Peter Oerlemans (-1632) als vader
Mariken Cornelis Oirlemans (-1638) als kind
Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen (-1637) als moeder
Nicolaus Cornelis Peters (~1609-1683) als kind
Geeridt Jan Dominicus (~1610-1647) als partner van kind
Peeter Ghijsberts (-1654) als partner van kind
Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans (-) als kind
Jenneken Cornelis Oirlemans (-) als kind
Cornelis Joost (-) als partner van kind
Cornelis Cornelis Peters Oirlemans (-1663) als kind
Dierck Cornelis Peter Oerlemans (-) als kind
Jan Cornelis Peter Oirlemans (-1631) als kind

LoZ68-058r

Boedelscheiding, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 3 feb 1638
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 58r, 72v, 73r
Jan Janssen Oirlemans en Lodewijck Adriaens bekent schuldig te zijn aan Jan, zoon wijlen Geeridt
hierin
3 feb 1638 Jan Jans van de Pasch (-1654) als partner van kind
Magdaleen Geeridt Jan Geeridts (-1659) als kind
Jan Denijs Denis Janssen (-1676) als partner van kind
Maijken Jan Peter Faesen (-1635) als moeder
Jenneken Geeridt Jans (-1676) als kind
Geeridt Jan Geeridts (-1635) als vader
Margriet Geeridt Jan Geeridts (-) als kind
Jan Geeridt Jan Geeridts (-) als kind
Dierck Jan Dierck Martens (-1653) als partner van kind

LoZ68-072r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 7 apr 1368
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 72r
Jan bekent schuldig te zijn aan Cornelis Corstiaenssen
hierin
7 apr 1368 Jan Willem Gijben (-) als vader
Petrus Gerard Cornelis (~1610-1691) als partner van kind
Adriaen Jan Willem Basters (-) als partner van kind

LoZ68-073r2

schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 29 apr 1638
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 73r
In de akte staat Goijard Jans
hierin
29 apr 1638 Peter Goijaerts (-) als verkoper
Hendrick Willemssen (-) als partner van kind
Eeltken Thonis Peters (-) als echtgenote

LoZ68-077v

Overeenkomst, quitantie, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 7 mei 1638
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 77v, 78v, 80r
Huijbert Floren bekent schuldig te zijn
hierin
7 mei 1638 Adriaentken Bastiaenssen (-1648) als moeder
Joost Peeter Peeters (-) als kind
Peeter Peeter Joosten Swart (-1627) als vader
Wouter Adriaen Wouter Schalcken (-1669) als partner van kind
Peter Cornelis van Esch (-1655) als 2e echtgenoot
Cornelis Thonis Zegers (-1623) als vader
Geeridtken Cornelis Thonis Zegers (-) als kind

LoZ68-080v

Verkoopaktes, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 29 mei 1638
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 80v, 81r, 81v, 82v
O.a. transport aan Jan Aert Wouter Lochten.
hierin
29 mei 1638 Adrianus Thomas Adriaen Joosten de Genser (-1685) als partner van kind
Engeltken Ghijsbert Joost Joachims (-) als kind
Jan Willem Robben (-) als partner van kind
Jenneken Ghijsbert Joosten (-) als kind
Ghijsbert Joost Joachims (-1631) als vader
Franciscus Gisbert Jooste (~1611-) als kind
Jan Gijsbert Joost Joachims (-1638) als kind
Joost Gisberts Couwenberg (-1653) als kind

LoZ68-083r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 14 jun 1638
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 83r
hierin
14 jun 1638 Jan Denijs Denis Janssen (-1676) als zwager
Jan Jans van de Pasch (-1654) als zwager

LoZ68-083v

Testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 21 sep 1638
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 68
Pagina: 83v
hierin
21 sep 1638 Jan Rutten (-1638) als vader
Oda Jan Rutten (-) als testatrice
Adriaen Jan Geeridtsen (-1646) als testateur

LoZ67-001r

Verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 8 jan 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 1r
Huijbert Adriaen Pauwels is ook voogd van Cornelis
hierin
8 jan 1635 Gisbertus Hendrick Wouters Span (-1634) als echtgenoot
Jan Willem Basters (-) als voogd
Claes Willem Basters (-1626) als verkoper
Adriaentken Adriaen Jans van Hemert (-) als koper
Adriaen Jan Peters van Hemert (-1632) als vader
15 dec 1644 Jan Floris Henrick Reijnen (-1665) als 2e echtgenoot

LoZ67-002r

Overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 8 jan 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 2r
Steven Wouterssen is ook voogd
hierin
8 jan 1635 Lodewijck Adriaen Jans van Hemert (-) als voogd
Gisbertus Hendrick Wouters Span (-1634) als vader
Adriaentken Adriaen Jans van Hemert (-) als moeder

LoZ67-002v

Huwelijkse voorwaarden (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 10 jan 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 2v
hierin
10 jan 1635 Franciscus Gisbert Jooste (~1611-) als bruidegom
Adrianus Thomas Adriaen Joosten de Genser (-1685) als zwager
Hendricxken Jan Hendricxssen (-) als bruid
Adriaen Jan Hendricxssen (-) als broer
Dierck Jan Hendricxssen (-1644) als broer
Lambert Thonis van Heesbeen (-) als neef
Ghijsbert Peter Wouters (-) als oom
Jan Hendricxssen (-1635) als vader
Joost Gisberts Couwenberg (-1653) als broer

LoZ67-003v

Aanstelling voogd (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 23 jan 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 3v
Jan aangesteld als voogd in plaats van Cornelis Jan Ghijben
hierin
23 jan 1635 Jan Aert Peeter Crents (-1635) als kind
Frans Jans Vriendt (-) als voogd
Aert Peeter Crents (-1626) als vader

LoZ67-007v

Verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 27 jan 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 7v, 8r, 8v
Jan bekent schuldig te zijn aan o.a. Willem zoon wijlen Claes Willem Basters
hierin
27 jan 1635 Aert Wouter Lochten (-1627) als vader
Claes Willem Basters (-1626) als vader
Engeltken Ghijsbert Joost Joachims (-) als echtgenote
Wilhelmus Claes Basters (-1690) als betrokkene
Adrianus Thomas Adriaen Joosten de Genser (-1685) als verkoper
Jan Aerts Lochten (-) als koper
Ghijsbert Joost Joachims (-1631) als vader

LoZ67-009r

Schuldbekentenis, quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 29 jan 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Pagina: 9r, 10r
Dierck en Raes bekennen schuldig te zijn aan Dierck Coomans ten behoeve van de heer Jan de Weer, priester te Oisterwijk,
hierin
29 jan 1635 Dirck Raes van Grevenbroeck (-1637) als vader
Raes Dirck Raes van Grevenbroeck (-) als kind
Raes Bonaventura van Grevenbroeck (-1636) als grootouder

LoZ67-011v

Verkoopakte, akte van afstand, schuldbekentenis, overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 16 feb 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 121v, 122v (2x), 123r
Afstand van rechten op goederen aan Andries Adriaen Aerts, hij bekent schuldig te zijn
hierin
16 feb 1635 Willem Geeridt Willem Bastaerts (-) als betrokkene
Peeter Peeters Peeters (-1638) als koper
Mattheus Aerts Noet (-1637) als verkoper
Peter Joost Peeters de Swart (-) als vader
Geeridt Willem Basters (-1634) als vader
Maijken Peeter Cornelis van Esch (-) als echtgenote
Aert Geeridt Robberts de Pruijser (-) als vader
Jan Willem Basters (-) als voogd
Sijken Willem Adriaens de Lepper (-) als echtgenote
Willem Adriaens de Lepper (-1630) als vader
Adriaen Willems de Lepper (-1630) als broer

LoZ67-014r

Verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 25 feb 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 14r (2x)
hierin
25 feb 1635 Hendricxken Gerit Martens Stevens (-) als schoonzus
Marten Gerrits Back (-1657) als zwager
Peter Stoffel de Leeuw (-) als broer
Philiberta Eelen van Spaendonck (-) als echtgenote
Geerit Marten Stevens (-1617) als vader
Jan Stoffel de Leeuw (-) als broer
2 jun 1664 Jenneken Peter Stoffelen (-) als kind

LoZ67-014v

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 26 jun 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 14v
hierin
26 jun 1635 Jacobus Gielen (-1636) als vader
Jacob Jacob Michiels (-) als kind
Joannes Jacob Gielen (~1613-1670) als kind

LoZ67-015r

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 28 feb 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 15r
Joost Janssen Cleijn transporteert goederen
hierin
28 feb 1635 Franciscus Gisbert Jooste (~1611-) als zwager
Adriaen Willem Adriaen Woutersen (-) als zwager
Dierck Jan Hendricxssen (-1644) als broer
Adriaen Jan Hendricxssen (-) als broer

LoZ67-013v

Schuldbekentenissen (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 24 feb 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 13v (2x)
Wouter zoon wijlen Henrick Lau Vrancken en Sijmen Martens bekent schuldig te zijn
hierin
24 feb 1635 Wilhelmus Claes Basters (-1690) als kind
Cornelius Claes Willem Basters (-1687)
Claes Willem Basters (-1626) als vader

LoZ67-015v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 3 mrt 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 15v (2x)
Marcus Janssen bekent schuldig te zijn, ook aan Tieleman Urbaens een jaarlijkse rente vdie hij heeft overgenomen van de kinderen en erfgenamen van Cornelis Pauwels.
hierin
3 mrt 1635 Cornelis Pauwels (-1629) als vader
Jenneken Cornelis Pauwels (-) als kind
3 apr 1639 Jan Willemsen (-) als partner van kind
Geriken Cornelis Pauwels (-) als kind

LoZ67-018v

Verkoopakte, schuldbekentenis, toestemming (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 12 apr 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 18v, 19r (2x), 20r (2x)
Transport aan Ghijsbert Corstiaenssen.
De goederen zijn aangekomen bij transport van Wouter Aert Wouters van Laerhoven etc
Deze goederen op 12-4-1635 genaast zijn door Peter Willemssen de Kemmer, die er vervolgens op 27-12-1636 afstand van doet ten behoeve van Ghijsbert Corstiaenssen.
hierin
12 apr 1635 Adriaentken Hendrick Geerits (-1626) als zuster
Jan Wouters (-1631) als echtgenoot
Anthonia Hendrick van den Nieuwenhuijse (-1626) als zuster
Peter Stoffel de Leeuw (-) als echtgenoot
Maria Hendrick Geerits (-) als zuster
Peter Willems de Kemmer (-1661) als vader
Wouter Aert Wouters van Laerhoven (-) als echtgenoot
Mathijs Peter Willems de Kemmer (-1661) als verkoper

LoZ67-020v

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 12 apr 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 20v
Stoffel Quirijnen en Corstiaen Peterssen de Haen als voogden van Sijken.
Transport aan Ghijsbert Adriaenssen Decker en Frans Janssen Stamme. Frans vwrkoopt aan Thonis Jans Duiser, Vrijhoeven.
hierin
12 apr 1635 Ghijsbert Cornelis Hoefnaegelen (-1618) als vader
Sijken Ghijsbert Hoefnaegelen (-) als kind
Stoffel Quirijnen (-) als voogd
Adriaen Ghijsbert Hoefnaegelen (-) als kind
Peter Ghijsbert Hoefnaegelen (-) als kind

LoZ67-025r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 30 apr 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 25r
Marcus zoon Jan Everts bekent schuldig te zijn
hierin
30 apr 1635 Adrianus Cornelis Dircks (~1610-) als betrokkene
Adrianus Gerard Cornelis (~1613-) als 2e echtgenoot
Elisabeta Jan Cornelis (~1613-) als echtgenote

LoZ67-028r

Verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 31 mei 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 28r, 28v
hierin
31 mei 1635 Valerius Joost Huijberde (~1614-) als kind
Maijken Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegelen (-1625) als moeder
Joost Huijbrechts Baijens Verhagen (-1630) als vader
Hubertus Joosten Verhagen (~1611-1677) als kind

LoZ67-029r

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 31 mei 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 29r
Jan Wouterssen Mandemaecker als voogd van de drie kinderen wijlen Geeridt Geeridt Cornelis Hoeffnaegelen, transporteert goederen aan Diercxken, wed.v. Balthazar Cornelis, wonende in de Vrijhoeven
hierin
31 mei 1635 Gisbertus Gerard Cornelis (~1613-) als kind
Gerardus Cornelis Hoefnagels (-1630) als vader

LoZ67-034v

Overeenkomsten, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 18 jun 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 34v, 35r (2x)
hierin
18 jun 1635 Geeridt Jan Adriaen Aerts (-) als kind
Bartholomeus Anthonis Peter de Decker (-) als partner van kind
Jan Adriaen Aerts (-) als vader

LoZ67-041v

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 26 jun 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 41v
Hendrick Reijn Denijs Janssen als voogd.
Transport aan Huijbert Denijs Reijnen, goederen zijn aangekomen bij koop van de heer Hendrick van de Riviere, heer van Yseren, etc.
hierin
26 jun 1635 Jan Denijs Hermans (-1599) als vader
Peter Pauwels Bruijnenbaerts (-1635) als vader
Maijken Peter Pauwels Bruijnenbaerts (-) als partner van kind
Adrianus Lenaerts (-) als partner van kind
Peterken Jan Denijs Hermans (-) als kind
Lijsken Jan Denijs Huenen (-) als kind
Denijs Jan Denijs Hermans (-1635) als kind
Cornelis Peter Janssen (-) als kind

LoZ67-041v2

Overname zorg kinderen+ (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 6 jul 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 41v
Peeter Jacops is ook voogd
hierin
6 jul 1635 Huijbert Adriaens de Bruijn (-1660) als voogd
Adriaentken Adriaens de Bruijn (-1632) als moeder
Lambert Jan Rommen (-1650) als vader

LoZ67-042r

quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 15 jul 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 42r
Ontvangen van Adriaen Adriaenssen Verdiesen
hierin
15 jul 1635 Claes Jan Cornelis van Gorp (-) als broer
Jan Jan Cornelis van Gorp (-) als broer
Bastiaen Jan Hendricxs Hoijpijl (-) als echtgenoot
Cornelia Jan Cornelis van Gorp (-) als zuster

LoZ70-079v

Verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 9 mrt 1643
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 70
Pagina: 79v, 234v, 235r, 235v, 236r, 236v, 237v
Schuldig aan o.a. aan Maijken weduwe Peter Goijaers Pulskens, wonende te Tilburg.
hierin
9 mrt 1643 Jan Jan Cornelis van Gorp (-) als broer
Hendrick Jan Hendricxs Hoijpijl (-) als broer
Cornelia Jan Cornelis van Gorp (-) als zuster
Claes Jan Cornelis van Gorp (-) als broer
Bastiaen Jan Hendricxs Hoijpijl (-) als koper

LoZ72-154r

Verkoopakte, akte van naasten (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 2 mrt 1649
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 72
Pagina: 154r (2x)
Transport aan Wouter Laureijs. Bastiaen naast de goederen.
hierin
2 mrt 1649 Bastiaen Jan Hendricxs Hoijpijl (-) als zwager
Claes Jan Cornelis van Gorp (-) als verkoper

LoZ67-042v

Akte van naasten (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 24 jul 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 42v
Lodewijck naast de goederen die Jan verkocht heeft aan Thomas Janssen Taelen
hierin
24 jul 1635 Adriaentken Claes Basters (-)
Claes Willem Basters (-1626) als vader
Lodewijck Adriaen Jans van Hemert (-) als partner van kind
Jan Gerit Hensen (-1665) als partner van kind
Jenneken Claes Basters (-1665) als kind

LoZ67-043v

openbare verkoop (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 19 mei 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 43v
Adriaen Janssen Vorster, als gelastigde van Geeridt verkoopt in het openbaar goederen.
hierin
19 mei 1635 Geeridt Aerts Noet (-) als hoofdpersoon
Barbara (-) als echtgenote

LoZ67-046v

Quitantie (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 10 mei 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 46v
Aert Claessen heeft betaald.
hierin
10 mei 1635 Jan Jans van de Pasch (-1654) als 2e echtgenoot
Margriet Geeridt Jan Geeridts (-) als kind
Jan Jans Quirijnen (-1648) als 1e echtgenoot
Geeridt Jan Geeridts (-1635) als vader

LoZ67-049v

Overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 9 jun 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 49v
De huwelijkse voorwaarden worden ontbonden.
Eeltken geassisteerd met Cornelis Peeters, Jan Peters en Jaspar Joosten.
hierin
9 jun 1635 Adriaen Aerts (-1635) als grootouder
Geeridt Jan Adriaen Aerts (-) als kind
Jan Adriaen Aerts (-) als vader
Aelken Arien Arijenssen (-) als echtgenote
Bartholomeus Anthonis Peter de Decker (-) als partner van kind

LoZ67-050v

Verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 1 aug 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 50v (2x)
Jan Gerit Hensen heet hier Jan, zoon Geeridt Jan Geeritssen
hierin
1 aug 1635 Lodewijck Adriaen Jans van Hemert (-) als koper
Jan Gerit Hensen (-1665) als verkoper
Jenneken Claes Basters (-1665) als echtgenote

LoZ67-052v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 11 sep 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 52v
Betaald door Frans Ghijsberts en Adriaen Janssen Taelen, voogden over de kinderen van wijlen Joost Ghijsberts en Lijsken Janssen Taelen
hierin
11 sep 1635 Joost Gijsbert Joost Gijsberts (-1653) als kind
Elisabetha Jans Talen (-) als partner van kind
Gijsbert Joost Gijsberts (-1635) als vader

LoZ67-053v

Boedelscheiding, verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 16 okt 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 53v, 54v, 55r (2x), 55v
Transport aan Willem zoon wijlen Claes Willem Basters.
hierin
16 okt 1635 Jan Aert Peeter Crents (-1635) als kind
Floris Caerl Huijberts de Pruijser (-1609) als vader
Eeltken Jan Ghijben (-1635) als moeder
Floris Floris Caerl Huijberts (-1639) als partner van kind
Lijntken Aert Peeter Cents (-) als kind
Anthonis Aert Jans Vucht (-) als voogd
Maijken Aert Jans Vuchts (-1638) als partner van kind
Aert Peeter Crents (-1626) als vader
Peeter Aert Peeter Crents (-) als kind
Adriaen Peeter Crents (-1659) als voogd
Frans Jans Vriendt (-) als partner van kind
Cornelis Aert Peeter Cents (-) als kind
Anneke Jan Aert Peeter Cents (-) als kleinkind
Jan Frans Vriendt (-1630) als vader
Maeijken Aert Peeter Cents (-) als kind

LoZ67-056v

Verkoopakte,schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 17 nov 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 56v (2x)
hierin
17 nov 1635 Adriaen Jan Corsten Snoeren (-1648) als vader
Peter Hendricks Bastiaens (-) als verkoper
Adrianus Adriaens Snoerman (~1606-) als koper
Claesken Jans (-) als moeder
Henricus Bastiaens (-1625) als vader

LoZ67-057r

Overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 7 dec 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 57r
hierin
7 dec 1635 Hendrick Jan Peter Faesen (-1635) als vader
Magdalena Willem Cornelis Pruijsers (-1635) als moeder
Jan Floris Henrick Reijnen (-1665) als hoofdpersoon
Maijken Jan Peter Faesen (-1635) als moeder
Geeridt Jan Geeridts (-1635) als vader
Floris Hendrickx Reijnen (-1613) als vader
Jan Jan Peter Faessen (-1635) als 2e echtgenoot

LoZ67-062r

Verkoopaktes, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 31 dec 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 62r (2x), 62v (3x), 63r
Jan Aert Lochten verkoopt ook aan Joost
hierin
31 dec 1635 Franciscus Gisbert Jooste (~1611-) als kind
Adrianus Thomas Adriaen Joosten de Genser (-1685) als partner van kind
Ghijsbert Joost Joachims (-1631) als vader
Joost Gisberts Couwenberg (-1653) als kind

LoZ67-063r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 31 dec 1635
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 63r
hierin
31 dec 1635 Cornelis Cornelis Peters Oirlemans (-1663) als broer
Adriaen Cornelis Peter Oirlemans (-1651) als broer

LoZ67-072r

Verkoopakte, schuldbekentenissen (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 2 jan 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 72r (3x)
Lodewijck Adriaenssen is ook voogd
hierin
2 jan 1636 Jan Adriaen Robben (-) als kleinkind
Jenneken Adriaen Jans van Hemert (-1632) als moeder
Claesken Claes Adriaen Robben (-1736) als kind
Ambrosius (Bruijst) Jan Jans Stoop (-) als voogd
Claes Adriaen Robben (-1633) als 2e echtgenoot
Robbert Jan Stoops (-1632) als vader

LoZ67-072v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 24 jan 1736
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 72v (2x), 73r
jacob Claessen is ook geld schuldig aan Adriaen, evenals Ghijsbert natuurlijke zoon van Peter Adriaens
hierin
24 jan 1736 Jan Joost Jan Peters van de Waterwaghe (-) als hoofdpersoon
12 okt 1651 Gerardus Adriaens Eelens (-1653) als kind
Goossen Adriaens Clercx (-)
Jan Goossen Adriaens Clercx (-) als kleinkind
Adriaen Eelens (-1651) als vader
Lambert Goossen Adriaens (-) als kleinkind

LoZ67-073r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 4 feb 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 73r (2x), 73v
Herman Adriaenssen Lochten en Meeus Jan Zacharias voogden, Wouter Bartholomeeus ook voogd
hierin
4 feb 1636 Zijken Hendrick Wouter Schalcken (-) als partner van kind
Zacharias Aerts Lochten (-) als kind
Jan Aerts Lochten (-) als kind
Cornelis Aerts Lochten (-) als kind
Aert Wouter Lochten (-1627) als vader
Wouter Aerts Lochten (-1627) als kind

LoZ67-073v

Akte van afstand, verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 12 feb 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 73v (2x), 74r
hierin
12 feb 1636 Willem Adriaens Verdiesen (-1636) als vader
Jan Hendricks van Ierssel (-) als partner van kind
Geertruijt Willem Peters (-) als moeder
Willem Willem Adriaens Verdiesen (-) als kind
Adriaen Adriaens Verdiesen (-) als oom

LoZ67-075r

Overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 19 feb 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 75r
hierin
19 feb 1636 Mariken Wouters (-1636) als moeder
Dirck Quirijn Geeridts van Spaendonck (-1648) als vader
Adriaen Dierck Quirijns van Spaendonck (-1664) als kind
Lijntken Peeters (-) als 2e echtgenote
Quirinus Dirk Crijn de Spaendonck (-1665) als kind

LoZ67-077v

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 2 apr 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 77v
Transport aan Marten Geeridt Diercx te Sprang. De goederen zijn aangekomen bij overlijden van hun grootvader en bij koop van Joost Janssen Cleijn.
hierin
2 apr 1636 Franciscus Gisbert Jooste (~1611-) als partner van kind
Dierck Jan Hendricxssen (-1644) als kind
Hendricxken Jan Hendricxssen (-) als kind
Adriaen Jan Hendricxssen (-) als kind
Jan Hendricxssen (-1635) als vader
Adriaen Willem Adriaen Woutersen (-) als partner van kind
Marie Jan Hendricks den Grootten (-) als kind

LoZ67-079v

Aanstelling voogden (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 6 mrt 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 79v (2x)
Hendrick Corsten wordt ontslagen van zijn functie als voogd van de nakinderen van Marten Peters. Voor hem wordt Wouter Peters aangesteld.
hierin
6 mrt 1636 Aert Aerts Oijstvogels (-) als voogd
Maria Marten Peters (~1612-) als kind
Jenneken Willem Gijben (-) als moeder
Lijsken Heiliger Goossens van Besauwen (-) als 2e echtgenote
Jan Willem Gijben (-) als voogd
Marten Peters Borger (-1640) als vader

LoZ67-079v2

Akte van naasten (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 28 mrt 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 79v
Hendrick naast goederen die Adriaen Ghijsberts verkocht heeft aan Geeridt Peeterssen te Waspik.
hierin
28 mrt 1636 Hendrick Hendricks Back (-) als hoofdpersoon
Peterken Adriaen Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegel (-) als echtgenote

LoZ67-079v3

Overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 31 mrt 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 79v
Adriaen Cornelis van Esch en Anthonis Corstiaenssen, H. Geestmeesters, sluiten een overeenkomst met Corstiaen Peterssen de Haen en Sotffel Quirijnen, als voogden over Sijken
hierin
31 mrt 1636 Adriaen Ghijsbert Hoefnaegelen (-) als kind
Sijken Ghijsbert Hoefnaegelen (-) als kind
Ghijsbert Cornelis Hoefnaegelen (-1618) als vader

LoZ67-084r

Boedelscheiding (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 5 jun 1636
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 67
Pagina: 84r
Peter zoon wijlen Lambert Peter Mathijssen en Peter zoon Claes Claessen de Cock als voogden van Jan en Lijsken
hierin
5 jun 1636 Claes Robbert Lambertssen (-) als kind
Adriana Claes de Cock (-1636) als moeder
Willem Adriaen Brekelmans (-) als vader
Lijsken Robbert Lambertssen (-) als kind
Peter Robbert Lambertssen (-) als kind
Jan Robbert Lambertssen (-) als kind
Claes Claes de Cock (-1636) als grootouder
Lambert Robbert Lambertssen (-1649) als kind
Ida Robben van der Plas (~1607-1680) als kind
Adriaen Willem Adriaens Brekelmans (~1605-1680) als partner van kind
Joost Robbert Lamberts (-) als kind
Robbert Lamberts van der Plas (-1636) als vader
Peter Claes de Cock (-) als voogd

LoZ66-002v

Testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 13 jan 1633
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 2v
hierin
13 jan 1633 Judich Aert Jans de Decker (-) als testatrice
Jenneken Joost Jans Stoop (-) als kind
Joostken Joost Jans Stoop (-) als kind
Joost Jans Stoops (-1615) als echtgenoot
Adriaen Joost Jan Stoop (-) als kind

LoZ66-005v

Verkoopaktes (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 21 jan 1633
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 5v, 6v,, 7r
Transport aan Ghijsbert zoon wijlen Hendrick Wouterssen Span.
hierin
21 jan 1633 Robbert Jan Stoops (-1632) als 1e echtgenoot
Adriaen Jan Peters van Hemert (-1632) als grootouder
Claes Adriaen Robben (-1633) als vader
Ambrosius (Bruijst) Jan Jans Stoop (-) als voogd
Lodewijck Adriaen Jans van Hemert (-) als voogd
Claesken Claes Adriaen Robben (-1736) als kind
Jan Adriaen Robben (-) als voogd
Jenneken Adriaen Jans van Hemert (-1632) als moeder

LoZ66-007v2

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 22 jan 1633
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 7v
Transport aan Robbert zoon wijlen Lambert Robbrechts, wonende te Berkel.
transporteren goederen aan Robbert zoon wijlen Lambert Robbrechts, wonende te Berkel.
hierin
22 jan 1633 Engelken Peter Jan Peter Servaes (-) als kind
Jenneken Peter Jan Peter Servaes (-1628) als kind
Peter Jan Peter Servaessen (-1615) als vader
Joost Peter Joosten de Swart (-) als partner van kind
Dierck Peter Jan Peter Servaes (-) als kind
Cornelis Peter Jan Peter Servaes (-) als kind
Hendrick Peters van Riel (-1628) als partner van kind
Jan Peter Jan Peter Servaes (-1613) als kind
10 jan 1634 Willem Peters van Riel (-) als voogd

LoZ66-030v

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 20 mrt 1633
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 30v
Tieleman Willemssen bekent schuldig te zijn aan Jan
hierin
20 mrt 1633 Jan Elias van Spaendonck (-1664) als broer
27 jan 1671 Willem Eelants van Spaendonck (-) als broer
Marie Peter Aerts de Meijer (-1671) als echtgenote
Philiberta Eelen van Spaendonck (-) als zuster

LoZ66-052r

Testament (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 14 jan 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 52r
Legaten voor: Mecheltken dochter Jacop Janssen en Jenneken Cornelis (kleindochter van testatrice), haar nicht Adriaentken Peters
hierin
14 jan 1634 Jan Adriaen Aerts (-) als echtgenoot
Aelken Arien Arijenssen (-) als testatrice
Cornelis Claessen (-1608) als 1e echtgenoot
Lambert Thonis (-) als partner
Jenneken Cornelis Claessen (-) als kind
Maijken Cornelis Claessen (-) als kind
Lijsken Cornelis Claessen (-) als kind
Grietken Lambert Thonis (-) als kleinkind

LoZ66-056v

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 28 jan 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 56v
Transport aan Cornelis Janssen de Lepper, oud-H. Geestmeester, ten behoeve van de H. Geest van Loon op Zand
hierin
28 jan 1634 Dierck Anthonissen (-1634) als vader
Heijltken Dierck Tonis (-1642) als verkoper
Peeter van Gemonde (-1634) als echtgenoot

LoZ66-056v2

Verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 28 jan 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 56v, 57r
Jan Willem Weerdts en Cornelis Janssen de Lepper, oud-H. Geestmeesters zijn verkopers
hierin
28 jan 1634 Jan Dirck Marten Mathijs (-) als vader
Dierck Jan Dierck Martens (-1653) als kind
Elias Jan Dierck Martens (-1651) als kind

LoZ66-060r

Verkoopakte, boedelscheiding (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 4 feb 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 60r (2x)
hierin
4 feb 1634 Wouter Willem Adriaen Woutersen (-) als kind
Jan Willem Adriaen Woutersen (-) als kind
Jacob Willem Adriaen Wouters (-) als kind
Willem Adriaen Woutersen (-1632) als vader

LoZ66-062r

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 9 feb 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Pagina: 62r
Transport aan haar zwager Adriaen Henrick Haemers
hierin
9 feb 1634 Lijsken Willem Adriaens Verdiesen (-) als kind
Willem Willem Adriaens Verdiesen (-) als kind
Adriaen Hendrick Haemers (*1610-1654) als koper
Willem Adriaens Verdiesen (-1636) als echtgenoot
Geertruijt Willem Peters (-)
Geertruijt Willem Peters (-) als verkoper

LoZ66-062r2

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 8 feb 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 62r
Transport aan Joost Diercxssen van Campen te Capelle.
hierin
8 feb 1634 Anneke Adriaens Hoefnagel (-) als echtgenote
Corstiaen Peeters de Haen (-1662) als verkoper
Adriaen Cornelis Hoefnagel (-1608) als vader

LoZ66-062v

Aanstelling voogden, akte van afstand, verkoopakte, borg, overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 8 feb 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 62v, 65r, 65v,66r, 66v
Dierck Michiels en Hendrick Hendricx worden aangesteld als voogden van de twee kinderen van Huijbert.
Transport aan Adriaen Corstiaenssen Mulder te Tilburg.
hierin
8 feb 1634 Maijken Cornelis Ghijben (-1634) als moeder
Maijken Huijbert Adriaen Pauwels (-) als kind
Huijbert Adriaan Pauwels (-1640) als vader
Adriaen Huijbert Adriaen Pauwels (-) als kind
Laureijsken Janssen (-) als echtgenote

LoZ66-063r

Overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 8 feb 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 63r
Jan zoon wijlen Jan Willemssen en Willem Adriaenssen Cuijlmans, als voogden van de vier kinderen wijlen Cornelis.
hierin
8 feb 1634 Cornelis Jan Hermans van Heijst (-1634) als 1e echtgenoot
Anna Adriaens Greelspan (-) als as bruid
Geeridt Willem Basters (-1634) als vader
Willem Geeridt Willem Bastaerts (-) als as bruidegom

LoZ66-064r

Overeenkomst (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 13 feb 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 64r
Met Willem Jan Matthijssen (opvolger van Anthonis Wouters)
hierin
13 feb 1634 Willem Wouter Geerits van den Nieuwenhuijsen (-1627) als kind
Thonis Wouters van Nieuwenhuijsen (-1680) als kind
Wouter Geerits van den Nieuwenhuijsen (-1624) als vader
Peter Wouter Geerits van den Nieuwenhuijsen (-) als kind
Adriaen Wouter Geerits van den Nieuwenhuijsen (-) als kind

LoZ66-067r

Verkoopakte,s chuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 24 feb 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 67r (2x)
Bekent schuldig te zijn aan Tieleman Urbaens
hierin
24 feb 1634 Anna Adriaen Jan Zegers (-) als echtgenote
Ghijsbert Peeter Adriaens (-) als verkoper
Adriaen Jan Adriaen Zegers (-1630) als vader
Ghijsbert Peeter Adriaens (-) als kind
Jan Goijaerts (-1644) als koper

LoZ66-067v

Verkoopakte, schuldbekentenis, oedelscheiding (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 1 mrt 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 67v, 68r, 69r, 69v, 70r
Corstiaen Peterssen de Haen en Stoffel Quirijnen, als voogden van Sijken.
Thonis Claes Huijben en Laureijs Geritssen de Leeuw als opvolgers van Adriaen Ghijsbert Cornelissen.
Transportaan Thonis Claes Huijben en Laureijs Geeritssen de Leeuw.
hierin
1 mrt 1634 Ghijsbert Cornelis Hoefnaegelen (-1618) als vader
Peter Ghijsbert Hoefnaegelen (-) als kind
Sijken Ghijsbert Hoefnaegelen (-) als kind
Anthonisken Quirijn Stoffels (-) als moeder
Adriaen Ghijsbert Hoefnaegelen (-) als kind

LoZ66-068v

Verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 1 mrt 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 68v
Cornelis Bastiaenssen Cloosterman en Peter Thonissen als voogden van de kinderen wijlen Adriaen transporteren goederen aan Cornelis Jan Claessen.
hierin
1 mrt 1634 Aeltken Cornelis Gijsbertssen Hoeffnagelen (-1627) als moeder
Adriaen Adriaens Leempoel (-1645) als vader

LoZ66-070r

Verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 3 mrt 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 70r
Denijs Jan Denijs en Evert Jan Melis als voogden van de vier dochters van genoemde Cornelis
hierin
3 mrt 1634 Grietken Evert Jansen (-1646) als moeder
Marcus Jan Evertssen (-) als koper
Pauwels Cornelis Pauwels (-) als kind
Maria Cornelis Pauwels (-1670) als kind
Anthonis Lamberts (-) als partner van kind
Cornelis Pauwels (-1629) als vader
Maria Cornelis Pauwels (-1670) als kind
Joost Cornelis Leest (-1666) als partner van kind
Evert Jan Jan Melis (-1599) als grootouder

LoZ66-071r

Akte van afstand (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 9 feb 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 71r
hierin
9 feb 1634 Adriaen Peters Neth (-) als vader
Joost Adriaen Peters Neth (-) als kind
Judith Jans (-1634) als moeder
Peter Adriaens Neth (-) als kind

LoZ66-073v

Verkoopakte, aanneming (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 17 mrt 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 73v, 74r
deze schuld isop 14-2-1648 ingelost door Jan Denijs. Quirijn Janssen als voogden van de kinderen van genoemde Joostken.
hierin
17 mrt 1634 Jan Wijnen (-1657) als echtgenoot
Wouter Bartholomeeus Claes (-) als koper
Bartholomeeus Claes (-) als grootouder
Joostken Bartholomeus Claes (-1660) als verkoper

LoZ66-076r

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 23 mrt 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: 4
Pagina: 76r
Ida en Willem Janssen Coninck en Adriaen Adriaenssen Cauwenberchs als voogden van de kinderen van genoemde Ida en Cornelis transporteren aan Jan Peter Melis.
hierin
23 mrt 1634 Ida Jan Cornelis van Gurp (-) als verkoper
Cornelis Jan Peter Stevens (-1634) als echtgenoot

LoZ66-077r

Verkoopakte, schuldbekentenis, akte van naasten (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 3 apr 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 77r, 79r, 79v, 80r
Transport aan Ghijsbert zoon wijlen Henrick Wouterssen Span. Huijbert naast de goederen.
Jan Janssen Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Heijlken
hierin
3 apr 1634 Heijltken Adriaen Pauwels (-) als kind
Huijbert Adriaan Pauwels (-1640) als kind
Adriaen Pauwels (-1632) als vader

LoZ66-081r

borgstelling, verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 3 apr 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 81r, 81v, 83r
hierin
3 apr 1634 Adrianus Cornelis Dircks (~1610-) als borgsteller
Jan Jans Oirlemans (-1669) als zwager
Elisabeta Jan Cornelis (~1613-) als echtgenote
Jan Cornelis Peter Oirlemans (-1631) als vader

LoZ66-088r

Schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 8 apr 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 88r
Anthonis zoon wijlen Cornelis Laureijssen bekent schuldig te zijn
hierin
8 apr 1634 Cornelis Corsten (~1616-1670) als vader
14 mrt 1667 Geeridt Cornelis Corstiaenssen (-)
Cornelis Cornelis Corstiaens (-) als kind

LoZ66-093v

Verkoopakte, schuldbekentenis (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 9 mei 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 93v, 94v (2x), 98r
Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove en Raes Diercxssen van Grevenbroeck als voogden.
Transport aan Dierck Raessen van Grevenbroeck --> Adriaen Cornelis --> Raes
hierin
9 mei 1634 Cornelis Frans Dieck Frans van den Hove (-) als kind
Bartholomeus Willemssen (-) als partner van kind
Adrianus Cornelis Dircks (~1610-) als voogd
Lijntken Frans Dieck Frans van den Hove (-) als kind
Peter Adriaen Heijligers van Broechoven (-1676) als partner van kind
Ida Frans Dierck Frans van den Hove (-) als kind
Lambertken Frans Dieck Frans van den Hove (-) als kind
Jan Frans Dieck Frans van den Hove (-) als kind
Neeltken Frans Dieck Frans van den Hove (-) als kind
Frans Dierck Frans van den Hove (-1634) als vader
Dierck Frans Dierck Frans van den Hove (-) als kind

LoZ66-098v

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 20 jun 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 98v
hierin
20 jun 1634 Gisberden Claes Buennen (-1659) als koper
Dirck Claes Buenen (-1620) als vader
Sijmon Dirck Claes Buennen (-1643) als verkoper

LoZ66-099r

Verkoopakte (Algemene akte)
Plaats van akte: Loon op Zand
Aktedatum: 25 jun 1634
Archiefnaam: RAT
Archief: Loon op Zand
Inventarisnr.: RA 66
Pagina: 99r
Transport aan Cornelis Janssen de Lepper.
hierin
25 jun 1634 Maijken Jan Hendicxs Verduijn (-1665) als kind
Hendricxken Jan Hendricxs Verduijn (-1685) als kind
Jan Hendricx Lamberts Verduijn (-1632) als vader
Henricus Gijsbert Cornelis van den Hove (-1654) als partner van kind
Jan Jan Adriaens Suenen (-1652) als partner van kind