RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 001r

Soort akte:

Datum:

1e Comparant: akte onleesbaar

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 001v

Soort akte: deling

Datum:

1e Comparant: Thonis Corneliss ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Thonis Corneliss, Jan en Huijbert Peter de Raets
kijnder.

Kop niet leesbaar

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 002v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1539

1e Comparant: Peter Jansz Doedijnsz

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: In bijna onleesbare toevoegingen: Adriaen Adriaensz
Schep, Adriaen Willemss

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 003r

Soort akte: verlije

Datum: 17-5-1539

1e Comparant: Cornelis Dircxz

2e Comparant: Peter Cornelisz Stoeldreijer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 003r

Soort akte: waarborg

Datum: 17-5-1539

1e Comparant: Aert Adriaensz en Huijman Dircxz

2e Comparant: Adriaen Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 003v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-5-1539

1e Comparant: Gerijt Jacopsz

2e Comparant: Wouter Schildtmansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 004r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-5-1539

1e
Comparant: Adriaen
Berthoutsz

2e
Comparant: Berthout
Berthoutsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 004r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-7-1539

1e Comparant: Lauwrens en Franschoijse die Veer

2e
Comparant: Gherijt Evertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Op folio 8v staat een verwijzing

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 004v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-6-1539

1e Comparant: Adriaen Peetersz Mijnheer

2e Comparant: Peeter Laureijsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 005r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-6-1539

1e Comparant: Reijnert Jansz

2e Comparant: Aleijt Peetersdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 005r lv

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Joest Jansz

2e Comparant: Wijllem Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 005v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-6-1539

1e Comparant: Mathijs Willemsz

2e Comparant: Claes Michielsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 006r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-6-1539

1e Comparant: Adriaen Thonisz en Mathijs Mertensz

2e Comparant: Claes Michielsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 006v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-6-1539

1e Comparant: Willem Herberensz en Gerijt Mertensz

2e Comparant: Claes Michielsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 007r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-6-1539

1e Comparant: Jan Jansz

2e Comparant: Huijman Woutersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 007r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-6-1539

1e Comparant: Gerijt Peter Huijmansz

2e Comparant: Jan Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 007v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-6-1539

1e Comparant: Huijman Woutersz

2e Comparant: Jan Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 007v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-6-1539

1e Comparant: Meester Cornelis van Gent Willemsz, ambachtsheer

2e Comparant: Cornelis Philipsz van Bruheze

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis draagt een deel over aan Hilleken Wouter
Aertsz huijsvrouwe tbv haar man

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 008r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-7-1538

1e Comparant: Aert den Mollenaer

2e Comparant: Jan van Raveschot, ambachtsheer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Ghijsbrecht Willemsz zal zijn deel van de borg aan Jan
betalen.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 008v

Soort akte: verlije

Datum: 6-8-1539

1e Comparant: Cornelis Philipsz van Bruheze

2e
Comparant: Adriaen
Heijnrick Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 009r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-8-1539

1e Comparant: Willem Adriaen Vass

2e Comparant: Jacop Bernaertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 009v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-8-1539

1e Comparant: Laureijs Adriaensz x Janneken van Ort Jansdr

2e Comparant: Joest Lambrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 010r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-8-1539

1e Comparant: Jan Vos die Oude

2e Comparant: Matheus Mertensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 010v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-8-1539

1e Comparant: Herman Mathijsz

2e Comparant: Huijbert Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 010v

Soort akte: testament

Datum: 3-9-1539

1e Comparant: Adriaen Baijensz

2e Comparant: Marijken Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 011r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-9-1539

1e Comparant: Cornelis Mertensz

2e Comparant: Coman Jacop Bernaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 011v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-9-1539

1e Comparant: Peter Wouter Zeben

2e Comparant: Lenaert Goeijaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 011v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-10-1539

1e Comparant: Peter Wouter Zeben

2e Comparant: Lenaert Goeijaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 011v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-9-1539

1e Comparant: Lenaert Goeijaertss

2e Comparant: Peter Wouter Zeben

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 012r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-10-1539

1e Comparant: Henrick Aert Iwensz

2e Comparant: Adriaen Adriaenssoen Bijl

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 012v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-9-1539

1e Comparant: Adriaen Thonisz

2e Comparant: Coman Jacop Bernaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 013r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-9-1539

1e Comparant: Lucas Heijnricxz

2e Comparant: Huijman Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 013r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-10-1539

1e Comparant: Claes Corneliss

2e Comparant: Joost Toniss, schout St Geertruijden Berge

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 013v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-10-1539

1e Comparant: Peter Jansz Dudijn

2e Comparant: Jan Thonijs Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 013v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-11-1539

1e Comparant: Peter Wouterss en Steven Wouterszoen

2e Comparant: Jan Robbrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 014r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-10-1539

1e Comparant: Heijnrick Jacopsz Cuijper

2e Comparant: Coman Jacop Bernaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 014v

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Huijbert Dircxz

2e Comparant: Lucas Heijnricxz en Reijnert Ghijsbertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 014v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-11-1539

1e Comparant: Aert Adriaensz

2e Comparant: Willem Jansz tbv Aenken Huijman Peetersz weu

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Aenken met kijnder.

Mathijs Willemsz verklaart de wilceur
afgelost.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 015r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1539

1e Comparant: Wouter Jan Woutersz

2e Comparant: Coman Jacop Bernaertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 015v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1539

1e Comparant: Aert Gerijtsz Hulssen

2e Comparant: Jacop Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 016r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1539

1e Comparant: Huijbert Gerijtsz die Vos

2e
Comparant: Willem
Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 016r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-12-1539

1e
Comparant: Willem
Cornelisz

2e Comparant: Merten Peetersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 016v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1539

1e Comparant: Willem Heijnricxz

2e Comparant: Neelken Willem Mathijsz weu en kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 016v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-12-1539

1e Comparant: Peeter Jansz Dudijn x Sijken

2e Comparant: Andries Jans

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 017r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-1-1540

1e Comparant: Jan Vos die Oude

2e Comparant: Adriaen Gerijtsz en Heijnrick Gerijtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 017r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-1-1540

1e Comparant: Claes Michielsz

2e Comparant: Andries Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 017v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-1-1540

1e Comparant: Aert Woutersz

2e Comparant: Gerijt Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Lijnken Aert Woutersz betaalt, Grietken Gerijt Jansz
ontvangt

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 018r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-1-1540

1e
Comparant: Adriaen
Berthoutsz

2e
Comparant: Thonijs Jan
Reijnartsz

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 018r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-1-1540

1e
Comparant: Willem Aertss

2e Comparant: Willem Mathijssoen, wednr, en zijn kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 018v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-2-1540

1e Comparant: Gerijt Peeter Huijmansz

2e Comparant: Mathijs Willemsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Willemsz tbv Heer Adriaen Hoeck, preister en
kanonick te Sinte Ghertruijden Berge

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 019r

Soort akte: verlije

Datum: 18-2-1540

1e Comparant: Reijnert Jan Reijnertsz

2e Comparant: Mathijs Willemsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Willemsz tbv Heer Adriaen Hoeck, preister en kanonick te Sinte Ghertruijden Berge.

Jan Adriaen Joordens draagt de renthe
over aan Damiaen Joosten

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 019v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-2-1540

1e Comparant: Gerijt Huijbrechtsz Tack

2e Comparant: Lenaert Goijaertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 020r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-2-1540

1e Comparant: Lenaert Goijaertsz

2e Comparant: Gerijt Huijbrechtsz Tack

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 020v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-2-1540

1e Comparant: Peter Wouter Zeben

2e Comparant: Jan Thonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 021r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-2-1540

1e Comparant: Jan Thonis Dircxz

2e Comparant: Peter Wouter Zeben

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 021v

Soort akte: verlije

Datum: 21-2-1540

1e Comparant: Willem Jans die Coman

2e Comparant: Thonijs Stoffelsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 022r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-2-1540

1e Comparant: Thonijs Stoffelsz

2e Comparant: Coman Willem

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Coman draagt een deel over aan Adriaen Lambertsz

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 022v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-2-1540

1e Comparant: Sijmen Heijnricxz

2e Comparant: Willem Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 023r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-2-1540

1e Comparant: Huijman Dircxz

2e Comparant: Crijn Laureijss tbv Baijen Aertsz kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: In de kop staat Crijn Jacopsz.

Aert en Peter Baeijenss zijn voldaen
door Thijs Huijmansz

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 023v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-2-1540

1e Comparant: Jan Cornelisz

2e Comparant: Claes Jacopsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 024r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-4-1540

1e Comparant: Willem Jansz

2e Comparant: Thonis Cleijsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 024v

Soort akte: deling

Datum: 17-4-1540

1e Comparant: Philips Baijensz ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Philips Baijensz als toesiender van Claes Voss kijnder
bij Aenken Philips Baijensdr en Claes Jansz Vos.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 025r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-4-1540

1e Comparant: Claes Cornelisz

2e Comparant: Dirck Adriaensz Roij

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 025r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-4-1540

1e Comparant: Wouter Cornelisz en Jacoba Joest Zijmensz wed

2e Comparant: Adriaen Robbrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 025v

Soort akte: verlije

Datum: 17-4-1540

1e Comparant: Gerijt Jansz Dudijn

2e Comparant: Gerijt Jacop Maesz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 025v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-4-1540

1e Comparant: Willem Herbrantsz

2e Comparant: Matheus Mertensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Matheeus draagt een deel over aan Michiel Henricxz,
Adriaen Peter Huijmanss, Jan Janss

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 026r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-4-1540

1e Comparant: Gerijt Jacopsz

2e Comparant: Gerijt Jansz Dudijn

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Wouter Aertss en Gerijt Peterss krijgen geld.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 026v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-5-1540

1e Comparant: Adriaen Gielllisz

2e Comparant: Peter Heijnricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 027r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1540

1e Comparant: Peeter Mertensz

2e Comparant: Mathijs Joes

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 027r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1540

1e Comparant: Jan Coman Jacopsz

2e Comparant: Adriaen Wijten

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 027v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1540

1e Comparant: Peeter Zegersz

2e Comparant: Adriaen Lenaertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen draagt een deel over aan Aert Gerijtss tbv
Andries Gerijtss.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 028r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1540

1e Comparant: Jaspar Jansz

2e Comparant: Melis Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 028r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1540

1e Comparant: Jaspar Jansz

2e Comparant: Melis Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 028v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-5-1540

1e Comparant: Reijnert Ghijsbertsz

2e Comparant: Adriaen Servier ?? en broers en zussen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 029r

Soort akte: verklaring

Datum: 23-4-1540

1e Comparant: Gerijt Jansz x Grietken

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gerijt verklaart dat Adriaen Jan Vass en huijsvrouw
aan Gerijt van Bommels kijnder toestemming hebben om hun water te leiden door
land.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 029v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-5-1540

1e Comparant: Adriaen Peeter Voss die Jonge ea

2e Comparant: IJken Thonis Claessdr

Plaats: Sgrevelduijn
W

Bijz: Adriaen Peeter Voss die Jonge, Adriaen Peeter Voss die Oude en Claes Jansz
Back

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 030r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-5-1540

1e Comparant: Adriaen Denijsz

2e Comparant: Lenaert Goijaertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jacop Aertss en Henrick Adriaenss

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 030r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-5-1540

1e Comparant: Adriaen die Raet

2e Comparant: Wouter Aertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 030v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-5-1540

1e Comparant: Peeter Mertensz

2e Comparant: Coman Jacop Bernaertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 030v

Soort akte: deling

Datum:

1e Comparant: Lenaert Aertss x Alijt erffg

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 031r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-5-1540

1e Comparant: Claes Goijaertsz

2e Comparant: Meus Heijnricxz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Meus Heijnricxz als voocht van Huijbrecht Heijnricxz
zijn broers kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 031v

Soort akte: verlije

Datum: 6-6-1540

1e Comparant: Joest Pauwelsz

2e Comparant: Jan Thonis die Lue

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan draagt de verlije over aan Grietken Dirck
Adriaensz weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 032r

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-6-1540

1e Comparant: Merten Peetersz

2e Comparant: Meus Heinricxz tbv Ffijken Huijbrecht Heijnricxzdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 032v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-6-1540

1e Comparant: Jacop Adriaensz

2e Comparant: Tuen Aen Kuijsten weu

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 032v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-6-1540

1e Comparant: Mr Cornelis van Ghent, ambachtsheer

2e Comparant: Cornelis Philipsz van Bruheze

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 033r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-6-1540

1e Comparant: Willem Adriaen Vass

2e
Comparant: Jacop Peetersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 033v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-6-1540

1e Comparant: Lucas Heijnricxz

2e Comparant: Adriaen Peeter Huijmansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Janss als voocht en Zoeth en kijnt krijgen
geld.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 034r

Soort akte: waarborg

Datum: 12-6-1540

1e Comparant: Adriaen Gerijtsz ea

2e Comparant: Adriaen Peetersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Gerijtsz als voocht van Thomas Gerijtsz kijnt

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 034v

Soort akte: deling

Datum: 12-6-1540

1e Comparant: Merten Laureijsz erffg

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Erffg: Peeter Mertensz, Adriaen Thonisz, Matheus
Mertensz, Lambert Mertensz

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 034v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-6-1540

1e Comparant: Adriaen Thonijsz

2e Comparant: Huijman Woutersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 035r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-6-1540

1e Comparant: Reijnert Ghijsbertsz

2e Comparant: Wouter Aertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Hilleken krijgt geld, Staes Hermansz is voldaen

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 035r

Soort akte: testament

Datum: 29-8-1540

1e Comparant: Philips Baijenssoen

2e Comparant: Claes Philipsz;
Adriaen Franszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 035v

Soort akte: verlije

Datum: 12-6-1540

1e Comparant: Matheus Jansz

2e Comparant: Wouter Jansz tbv Heijlige Geest van Waspijck

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 035v

Soort akte: vrijgift

Datum: 25-6-1540

1e Comparant: Matheus Jansz en Peeter Jansz

2e Comparant: Joest Lambertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 036r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-9-1540

1e Comparant: Claes Cornelisz

2e Comparant: Mathijs Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 036v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-9-1540

1e Comparant: Heijnrick Jacopsz

2e Comparant: Aleijt Jansdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 037r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-9-1540

1e Comparant: Claes Cornelisz

2e Comparant: Huijbert Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 037r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-9-1540

1e Comparant: Claes Cornelisz

2e Comparant: Adriaen die Raet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 037v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-10-1540

1e Comparant: Jan Huijbrechtsz

2e Comparant: Melis Cornelisz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Melis draagt de wilceur over aan Comen Jacop
Bernaertsoen

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 038r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-10-1540

1e Comparant: Melis Cornelisz

2e Comparant: Jan Huijbrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 038r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-10-1540

1e Comparant: Huijman Dircxz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz die Raet

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 038v

Soort akte: waarborg

Datum: 2-10-1540

1e Comparant: Adriaen Adriaensz die Raet

2e Comparant: Adriaen Ghijsbertsz kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 039r

Soort akte: deling

Datum: 2-10-1540

1e Comparant: Jan Ghijbrechtsssoen x Jacoba erffg

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Erffg: Buijs Gerijtss x Jacoba, Reijnert Janss en
kijnt, Gerijt Jan Ghijsbrechtsz

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 040r

Soort akte: quitantie

Datum: 31-10-1540

1e Comparant: Heijlken Adriaen Jansz van Loens vrouw

2e Comparant: Denijs Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 040r

Soort akte: verlije

Datum: 31-10-1540

1e Comparant: Adriaen Lenaertss de Oude ea

2e Comparant: Cornelis Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Lenaertss de Oude, Aert, broer, en Adriaen
Lenaertss de Jonge

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 040v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-11-1540

1e
Comparant: Willem Willemsz

2e Comparant: Gerijt Mertensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 041r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-11-1540

1e Comparant: Baijen Philipsz

2e Comparant: Thoenken Mathijs weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 041v

Soort akte: waarborg

Datum: 17-11-1540

1e Comparant: Lenaert Goijaertsz tbv clooster van Heusden

2e Comparant: Gerijt Smit Gerijtsz en Adriaen Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gerijt en Adriaen zijn vaertmeester van de Willem van
Ghents vaert

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 043r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-11-1540

1e Comparant: Wouter Hermansz

2e Comparant: Jan Jansz de Clerk ?

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 043v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-11-1540

1e Comparant: Adriaen Dirck Melenz

2e Comparant: Tonis Zijmenssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 044r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-1-1541

1e Comparant: Adriaen Adriaensz die Raet

2e Comparant: Wouter Mathijsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 044v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-1-1540

1e Comparant: Adriaen Thonisz

2e Comparant: Jan Aertsz en Peter Adriaensz Boet ?

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Peter heeft in de kop de achternaam Cloort oid.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 044v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-1-1541

1e Comparant: Adriaen Peter Huimanss

2e Comparant: Peter Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: akte zou op folio 68 staan (vergeten te fotograferen)

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 045r

Soort akte: deling

Datum:

1e
Comparant: Peeter
Adriaensz Vos en Marijken erffg

2e
Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn
W

Bijz: deling vindt in 1541 plaats. Erffg:

Adriaen Peetersz de Oude,
Adriaen Peetersz de Jonge, Claes Jansz

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 046r

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e
Comparant: Heijnrick
Adriaensz Back ea

2e Comparant: Lenaert Goijaertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heijnrick Adriaensz Back, Adriaen Thonijsz Kuijper als
voocht van Lijsken Adriaen Jansdr

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 046r

Soort akte: wilceur

Datum:

1e
Comparant: Lenaert
Goijaertsz

2e
Comparant: Heijnrick
Adriaensz Back ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heijnrick Adriaensz Back, Adriaen Thonijsz Kuijper als
voocht van Lijsken Adriaen Jansdr

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 046v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-2-1541

1e
Comparant: Heijnrick
Willemsz

2e
Comparant: Heijnrick
Peetersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 047r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-2-1541

1e Comparant: Herman Adriaensz Bijl en Aert Adriaensz

2e Comparant: Ffrans Jansz Dudijn

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 047v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-2-1541

1e Comparant: Adriaen Baijensz

2e Comparant: Heijnrick Willemsz tbv Adr Baijensz kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Erffg van een kijnt, Henrick de Vlemminc tbv Jan
Wouter Tijs kijnder krijgen geld

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 048r

Soort akte: deling

Datum: 15-2-1541

1e Comparant: Adriaen Baijensz

2e Comparant: Heijnrick Willemsz tbv Adr Baijensz kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 048v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1541

1e Comparant: Heijnrick Willemsz tbv Adr Baijensz kijnder

2e Comparant: Heijnrick Willemsz die Vlamminck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 049r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-2-1541

1e Comparant: Heijnrick Willemsz die Vlamminck

2e Comparant: Heijnrick Willemsz tbv Adr Baijensz kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 049v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-2-1541

1e Comparant: Adriaen Peeter Huijmansz

2e Comparant: Adriaen Jansz vanden Vercken tbv Beatris, vrouw

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Claes Jacopsz is voldaen

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 050r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-2-1541

1e Comparant: Sever Adriaensz en Huijman Wouterss

2e Comparant: Adriaen Jansz van Gils ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Jansz van Gils en Tonis Jan Reijnerts tbv
Gerijt Aertsz

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 050v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-2-1541

1e Comparant: Lucas Heijnricxz

2e Comparant: Claes Jansz Vos

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 051r

Soort akte: verklaring

Datum: 19-2-1541

1e Comparant: Claes Jansz Vos

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Claes verklaart dat 18/19 jaar terug, hij was getrouwd met Aentken Philips Baijensdr , hij
een akkoord had met Cornelis Dircxz betreffende een acker gecomen van Gerijt
die Vos ivm wegen en stegen

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 051v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1541

1e Comparant: Adriaen Adriaensz

2e Comparant: Adriaen Peetersz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 051v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1541

1e Comparant: Jan Mathijssoen

2e Comparant: Margriet Claesdr ea

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Margriet Claesdr en Adriana Henrick Janssoen weduwe
tbv Jan Claesz kijnt

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 052r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1541

1e Comparant: Adriaen Lenaertsz die Jonge

2e Comparant: Andreis Jansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 052r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1541

1e Comparant: Merten Rochusz

2e Comparant: Willem Hermanssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 052v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-3-1541

1e Comparant: Michiel Adriaensz vander Mic ?

2e Comparant: Adriaen Adriaensz die Raet

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 052v

Soort akte: verlije

Datum: 21-3-1541

1e Comparant: Lenaert Goijaertsz

2e Comparant: Claes Hermansz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 053r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-3-1541

1e Comparant: Claes Hermansz

2e Comparant: Lenaert Goijaertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Comen Adriaen, clooster, Mathijs Willemsz tbv
clooster van ???, Adriaen Aertss krijgen geld.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 053v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-3-1541

1e Comparant: Lenaert Goijaertsz

2e Comparant: Sinte Katherinen clooster te Heusden

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 054r

Soort akte: verlije

Datum: 10-3-1541

1e Comparant: Sinte Katherinen clooster te Heusden

2e Comparant: Lenaert Goijaertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Er is een quitantie aanwezig van het clooster

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 054v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-3-1541

1e Comparant: Floris Adriaenssoen ea

2e Comparant: Gherijt Evertssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Floris Adriaenssoen, Willem Adriaenssoen en Gherbrant
Adriaenssoen

Gherijt Evertssoen, Jan Wittis zoen
en Peter van Bever Willemssoen

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 055r

Soort akte: waarborg

Datum: 3-3-1541

1e Comparant: Aert Adriaenssoen

2e Comparant: Human Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 055v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-3-1541

1e Comparant: Human Dircxz

2e Comparant: Adriaen Jacopssoen tbv Aert Aertssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: de moeder van Aert
was Mariken Jan Dudincxdochter

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 056v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-3-1541

1e Comparant: Peter Janss

2e Comparant: Henrick Lambrechtszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 056v

Soort akte: akkoord

Datum: 11-4-1541

1e
Comparant: Mathijs
Willemss, schout, ea

2e Comparant: Adriaen Hubrechtsz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Willemss, schout, Philips Baijenss,
Ghijsbrecht Janss van wege Aenken weduwe die Jonge Gherijt Smijtz.

Adriaen Hubrechtsz , Dirck Adriaensz,
Jaspar Corstiaensz van wege Gerijt Smijtz

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 057r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-4-1541

1e Comparant: Adriaen Peter Humansz

2e Comparant: Jacop Mathijssoen tbv Cornelis Wouterssoen

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 057v

Soort akte: deling

Datum: 2-4-1541

1e Comparant: Heijlke Peter Humansz weduwe erffg

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Erffg: Adriaen Peter Humansz, Gerijt Peter Humansz,
Peter Janssoen en Matheus Janss, broers, Human peterssoen kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 058r

Soort akte: deling

Datum: 12-4-1541

1e Comparant: Lenaert Aertss x Alijt erffg

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Erffg: Aert Lenaertsz, de oude Adriaen Lenaerts, de
jonge Adriaen Lenaerts

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 059v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1541

1e Comparant: Heer Wouter Staesz, priester

2e Comparant: Andries Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 060r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-4-1541

1e Comparant: Aert Lenaertssoen

2e Comparant: Adriaen Adriaensoen, schout xij Hoeven, ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Adriaensoen, schout xij Hoeven, tbv zijn
moeder en Florijs Adriaensoen en Damiaen Gerijtssoen

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 060r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-4-1541

1e Comparant: Adriaen Adriaensoen, schout xij Hoeven, ea

2e Comparant: Aert Lenaertssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Adriaensoen, schout xij Hoeven, tbv zijn
moeder en Florijs Adriaensoen en Damiaen Gerijtssoen.

Aert draagt een deel over aan Jan Janss.

Aert Gerijts Hulss namens Adriaen
Lenaerts krijgt geld.

Vassen Adriaen Laureijss betaalt.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 060v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-4-1541

1e Comparant: Adriaen Jan Reijnertsz de Jonghe

2e Comparant: Huijbrecht Dirck Adriaenssoen

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 061r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-4-1541

1e Comparant: Adriaen Jan Reijnertsz de Jonghe

2e Comparant: Adriaen Adriaenssoen de Raet

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 061r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-4-1541

1e Comparant: Elijszabeth Human Dircxzoen

2e Comparant: Adriaen Jan Reijnertsz de Jonghe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 061v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-4-1541

1e Comparant: Adriaen Peter Humansz

2e Comparant: Reijnert Ghijsbrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Reijnert draagt de wilceur over aan Adriaen Scrijner
Adriaensz

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 061v

Soort akte: deling

Datum:

1e Comparant: Gerijt Peterssoen van Bommel en kijnder

2e Comparant: Peter Peter Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Erffg: Peter Adriaens en zijn kijnder [?]

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 062v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-4-1541

1e Comparant: Adriaen Thonis Dircxzoen de oude

2e Comparant: Heer Philips Philipsz, priester

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 063r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-4-1541

1e Comparant: Margriet Gerijt Peter Huijmansz huijsvrouw

2e Comparant: Henrick Adriaenssoen tbv Peter Marten Peterssoen

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: proc Dordrecht

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 063v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-3-1541

1e Comparant: Human Wouterssoen en Zever Adriaenssoen

2e Comparant: Dirck Adriaenssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 063v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-5-1541

1e Comparant: Adriaen Denijssoen

2e Comparant: Gerijt Willemssoen tbv Aert van Wijck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 064r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-5-1541

1e Comparant: Lenaert Govertssoen

2e Comparant: Adriaen Dirck Melenz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 064r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-5-1541

1e Comparant: Adriaen Dirck Melenz

2e Comparant: Lenaert Govertssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Coman Adriaensz, Gerijt Smijt en de Jonge Aen
Huijben, Jan Meus Aen ??? krijgen geld.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 064v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-5-1541

1e Comparant: Gerijt Peter Humanssoen

2e Comparant: Jan Matheussoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 065r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-5-1541

1e Comparant: Melis Cornelissoen

2e Comparant: Comen Jacop Bernaertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Jacopsz draagt een deel over aan Jan Tonis Dircxz.

Gerijt Comen Jacopsz en Huijbert Petersz
zijn voldaen.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 065v

Soort akte: verlije

Datum: 28-5-1541

1e Comparant: Thonis Stoffelszoen

2e Comparant: Jan Robbrechtsz van Ravesteijn

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 065v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-5-1541

1e Comparant: Jan Robbrechtsz van Ravesteijn

2e Comparant: Thonis Stoffelszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 066r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-5-1541

1e Comparant: Peter Jan Peter Humansz

2e Comparant: Aert Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 066v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-5-1541

1e Comparant: Human Dircxzoen

2e Comparant: Claes Claessoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 066v

Soort akte: overdracht

Datum: 28-5-1541

1e Comparant: Jacop Willemsz

2e Comparant: Aert Gerijt Aertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 067r

Soort akte: testament

Datum: 30-5-1541

1e Comparant: Jacop Aertssoen

2e Comparant: Hubrecht zijn vrouw

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 068v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-6-1541

1e Comparant: Gerijt Peter Humansz

2e Comparant: Jan Tonis Dircxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 068v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-6-1541

1e Comparant: Jan Claes Hermanssoen

2e Comparant: Lenaert Govaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Adriaens draagt tbv Lenaert een deel over aan
Gerwijn Adriaensz

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 069r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-6-1541

1e Comparant: Jan Tonis Dircxzoen

2e Comparant: Peter Wouter Zeebenz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 069r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-6-1541

1e Comparant: Herman Adriaenssien Tijmmerman

2e Comparant: Anna Adriaen Gerijtsz weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 069v

Soort akte: verlije

Datum: 25-6-1541

1e Comparant: Andries Janss en Tonis Jan Reijnertss

2e Comparant: Jan Adriaen Huijgensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Andries en Tonis zijn kerckmeesters van Waspijck

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 069v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-6-1541

1e Comparant: Peter en Matheus Jan Peter Humanssoen

2e Comparant: Jan Willemssoen Gruijter

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 070r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-6-1541

1e Comparant: Peter Jan Peter Humanssoen

2e Comparant: Human Dircxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 070v

Soort akte: testament

Datum: 30-5-1541

1e Comparant: Jacop Aert Baijenssoen

2e Comparant: Huberta, zijn vrouw

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Genoemd: Aen Baijen Aertssoen kijnder; Adriaen
Joordens x Willemken

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 071r lv

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: J??? Willemss

2e Comparant: Jan Dircxz naecomelingen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 071v

Soort akte: verlije

Datum: 7-7-1541

1e Comparant: Jan Janssoen

2e Comparant: Jan Wouterssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 071v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-7-1541

1e Comparant: Claes Janss

2e Comparant: Adriaen Peter Vos de Oude en de Jonge

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 072r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-7-1541

1e Comparant: Adriaen Peter Vos de Oude en de Jonge

2e Comparant: Claes Janss Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 072v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-7-1541

1e Comparant: Adriaen Peter Vos de Oude en de Jonge

2e Comparant: Claes Janss Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 072v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-8-1541

1e Comparant: Adriaen Aertss van Sprangh ea

2e Comparant: Wouter Aertss van Sprangh

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Aertss van Sprangh namens Meester Claes
Aertss, broer, Augistijn Henrick Aertss namens Henrick Aertss zijn vader

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 073r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-7-1541

1e Comparant: Lucas Henricxz

2e Comparant: Meerten Gerijtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 073v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-1-1543

1e Comparant: Tonis Janss Luer

2e Comparant: Cornelis Jansz van Vlijmen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 073v

Soort akte: deling

Datum: 16-7-1541

1e Comparant: Philips Baijensz erffg

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Erffg: Heer Philips Philipsz, priester, Claes
Philipsz. Broer, Baijen Philipsz
en Claes Voss kijnder, Adriaen Tonis en Jan Philipsz kijnt.

Op 10-1-1543 is er nog een keer gedeeld.
Baeijen Philipsz is dan overleden

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 076r

Soort akte: deling

Datum: 3-9-1541

1e Comparant: Peter Damisz

2e Comparant: Cornelis Willemsz en Adriaen Thoniss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 077r

Soort akte: verlije

Datum: 16-9-1541

1e Comparant: Cornelis Philipsz van Bruheze

2e Comparant: Adriaen Henrick Willemssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen draagt het land weer over aan Cornelis van
Ghent, ambachtsheer

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 077r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-9-1541

1e Comparant: Claes Janss Back

2e Comparant: Melis Comen Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Op 29-6-1554 dragen Peeter Melisz en Meel Melisz dit
weer over aan Claes Back tbv zijn kijnder.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 077v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-9-1541

1e Comparant: Melis Comen Corneliss

2e Comparant: Claes Janss Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Op 29-6-1554 dragen Peeter Melisz en Meel Melisz dit
weer over aan Claes Back tbv zijn kijnder.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 078r

Soort akte: waarborg

Datum: 22-10-1541

1e Comparant: Marij Peter Wout Zeeben huijsvrouw

2e Comparant: Baijen Philipszoen en Lenaert Goevertssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 078r

Soort akte: huwelijksvoorwaarden

Datum: 26-9-1541

1e Comparant: Adriaen Gieliss

2e Comparant: Armgaert zijn vrouw

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 078v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-10-1541

1e Comparant: Cornelis Jacopss

2e Comparant: Jan Peterss van Breda

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 079v

Soort akte: waarborg

Datum: 15-10-1541

1e Comparant: Adriaen Peter Humanssoen ea

2e Comparant: Cornelis Jan Jacopss en Henrick Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Peter Humanssoen, Peter en Matheus Jan Peter
Humanss

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 079v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-1-1542

1e Comparant: Adriaen Peter Humanssoen

2e Comparant: Peter Jan Peter Humanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 080r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-10-1541

1e Comparant: Human Dircxzoen

2e Comparant: Cornelis Dircxzoen, broer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 080v

Soort akte: waarborg

Datum: 27-10-1541

1e Comparant: Alijt Cornelis de Cupers weduwe

2e Comparant: Adriaen Wijtensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 080v

Soort akte: deling

Datum: 27-10-1541

1e Comparant: Marten Peterss erffg

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Erffg: Janneken Marten Peterssoen weduwe, Peter
Martenssoen, Adriaen Thoniss de Jonge, Jan Thonis Dircxz en Henrick Adriaen
Henricxz

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 082v

Soort akte: wilceur

Datum: 29-10-1541

1e Comparant: Jacop Janssoen

2e Comparant: Wouter Aertssoen tbv Herman de Roijs kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 083r

Soort akte: deling

Datum: 27-10-1541

1e Comparant: Adriaen Peter Voss de Oude erffg

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn
W

Bijz: Erffg: Jacop de Oude Adriaen Peterss weduwe, Adriaen Peter Voss en Claes
Janss Back

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 084r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-10-1541

1e Comparant: Human Dircxz

2e Comparant: Mathijs Willemsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 084v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-11-1541

1e Comparant: Gerijt Peter Humanss

2e Comparant: Henrick Jan Janssoen huijsvrouwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 085r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-11-1541

1e Comparant: Margriet Huben

2e Comparant: Hubrecht Adriaenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 085r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-11-1541

1e Comparant: Human Dircxz

2e Comparant: Henrick Adriaen Henricxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 085v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1541

1e Comparant: Cornelis Mathijss

2e Comparant: Wouter Hermanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 085v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1541

1e Comparant: Wouter Hermanss

2e Comparant: Cornelis Mathijss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 086r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1541

1e Comparant: Adriaen Peter Humanss

2e Comparant: Wouter Mathijss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Wouter Mathijss en Roelof Janss tbv Matheus Cornelis
Janss

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 086v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-11-1541

1e Comparant: Human Dircxz en Lucas Henricxz

2e Comparant: Staes Claessoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 086v

Soort akte: quitantie

Datum: 15-11-1541

1e Comparant: Peter Janss Dudijn

2e Comparant: Jan Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 087r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-10-1541

1e Comparant: Adriaen Jacopss ea

2e Comparant: Herman Adriaenssoen en Baijen Philipszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Jacopss als voocht van Adriaen Peterssoen
weeskijnt

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 087r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-10-1541

1e Comparant: Herman Adriaenssoen en Baijen Philipszoen

2e Comparant: Adriaen Jacopss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Jacopss als voocht van Adriaen Peterssoen
weeskijnt

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 087v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-11-1541

1e
Comparant: Jan Thonis
Heijnricxz

2e
Comparant: Human Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 087v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-11-1541

1e Comparant: Peter Wouter Janss

2e Comparant: Hubrecht Gerijtszoen de Vos

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 088r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-11-1541

1e Comparant: Adriaen Peter Vossenzoen

2e Comparant: Adriaen Cornelis Wouterss tbv zijn vader

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Damiaen Joosten heeft de helft van de chijns betaald.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 088v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-11-1541

1e Comparant: Jan Henrick Maesz

2e Comparant: Grieth Gerijt Janss wed en Gerijt Janss erffg

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: In de kop staat: Jan Jan Gerijt Zegersz cum suis

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 089r

Soort akte: wilceur

Datum: 26-11-1541

1e Comparant: Peter Janss Dudijn

2e Comparant: Lenaert Tonis Aertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 089r

Soort akte: waarborg

Datum: 26-11-1541

1e
Comparant: Human Wouterss

2e
Comparant: Jan Thonis
Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 089v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-11-1541

1e Comparant: Reijnert Jan Reijnertss

2e Comparant: Andries Janssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 089v

Soort akte: dorpsbestuur

Datum:

1e Comparant:

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heemraders:

Herman Adriaenss

Cornelis Dircxz

Willem Janssoen

Jacop Aertssoen

Henrick Adriaensz

Baijen Philipsz

Jacop
Bernaertsz

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 090r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-12-1541

1e Comparant: Adriaen Zegersz

2e Comparant: Adriaen Thonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 090v

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-12-1541

1e Comparant: Adriaen Adriaenssoen de Raet

2e Comparant: Wouter Aertss

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 091r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-12-1541

1e Comparant: Joachim Janss van Donghen ea

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Joachim Janss van Donghen en Meerten Corneliss,
zwager.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 091v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-12-1541

1e Comparant: Zever Adriaenssoen

2e Comparant: Aentken Jan Lieven weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 091v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-12-1541

1e Comparant: Michiel Corneliss

2e Comparant: Margriet Cornelis Mertenss weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 092r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-12-1541

1e Comparant: Peter Damiss en Cornelis Willemss

2e Comparant: Floris Adriaenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 092v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-12-1541

1e Comparant: Floris Adriaenss

2e Comparant: Peter Damiss en Cornelis Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 093r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-1-1542

1e Comparant: Jan Huijbrecht Janss

2e
Comparant: Adriaen Henrick
Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 093v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-1-1542

1e Comparant: Adriaen Denijss

2e Comparant: Herman Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 094r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-1-1542

1e Comparant: Jacop Lauwensz

2e Comparant: Peter Janss Dudijn

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 094v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-1-1542

1e Comparant: Adriaen Adriaensz de Raet

2e Comparant: Wouter Mathijssoen

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Huijbert Loeijs ?? namens Grietken, zijn zus, wed
Floris Janss van Meer is van de rente voldaen, 18-10-1601.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 095r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-1-1542

1e Comparant: Cornelis Jacopss

2e Comparant: Reinert Ghijsbertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 095r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-1-1542

1e Comparant: Reinert Ghijsbertss

2e Comparant: Cornelis Jacopss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 095v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-1-1542

1e Comparant: Jan Claes Hermanss

2e Comparant: Neesken Jansdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 096r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-1-1542

1e Comparant: Jan Adriaenss Vos

2e Comparant: Jan Aertssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 096r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-1-1542

1e Comparant: Merten Gerijtss

2e Comparant: Peter Merten Pauwelss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen en Ghijsbert ??? als voochden van L??t
Govaertss kijnder overgedragen aan Neesken Hermansdr tbv Sijken de Lakecooper

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 096r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-1-1542

1e Comparant: Gherijt Peter Humanss

2e Comparant: Cornelis die Molen ?

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 097r

Soort akte: testament

Datum: 23-1-1542

1e Comparant: Willem Janss Geijlinck

2e Comparant: Mariken zijn vrouw

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 097v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-1-1542

1e Comparant: Adriaen Janss Schep

2e Comparant: Goiaert Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 098r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-1-1542

1e Comparant: Andries Janss

2e
Comparant: Claes Janss
Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 098r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-1-1542

1e Comparant: Claes Janss Back

2e Comparant: Andries Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 098v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-1-1542

1e Comparant: Jan Adriaensz Vos

2e Comparant: Zoeth, Adriaen Peterss huijsvrouw

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 098v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-2-1542

1e Comparant: Jan Wouterss tbv zijn kijnder

2e
Comparant: Jan Thonis
Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 098v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-2-1542

1e Comparant: Wouter Janss Schoenmaker

2e
Comparant: Jan Thonis
Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 099r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1542

1e Comparant: Aert Adriaensz en Jacop Adriaenss

2e Comparant: Jacop Bernaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 099v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1542

1e Comparant: Peter Janss Dudijn

2e Comparant: Lucas Henricxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 100r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1542

1e Comparant: Peter Janss Dudijn

2e Comparant: Lucas Henricxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Lucas draagt een deel over aan Jacop Aertss weduwe en
Jacop Mathijss tbv Baijen Aertss kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 100v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-2-1542

1e Comparant: Lucas Henricxz

2e Comparant: Human Dircxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 101r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-2-1542

1e Comparant: Jan Dircxz van Wamel

2e
Comparant: Adriaen Thoniss

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 101r

Soort akte: verlije

Datum: 6-2-1542

1e Comparant: Jan Dircxz van Wamel

2e Comparant: Adriaen Thoniss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 101v

Soort akte: deling

Datum: 6-2-1542

1e Comparant: Jan Lueren erffg

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Erffg: Aenken Jan Lueren weduwe, Wouter Corneliss,
Rombrecht Adriaenss Cuijsten, Thonis Janss

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 102v

Soort akte: overdracht

Datum: 15-2-1542

1e Comparant: Hubrecht Adriaensz

2e Comparant: Henrick Ghijsbrechtsz Paijman

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 102v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-2-1542

1e Comparant: Hubrecht Henrick Maess

2e Comparant: Hubrecht Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 103r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-2-1542

1e Comparant: Baijen Philipsz

2e Comparant: Jan Mathijs ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Mathijs tbv de Jonge Jan Mathijs weeskijnt en
Margriet Claes Mathijsddr

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 103v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-2-1542

1e Comparant: Matheus Janss

2e Comparant: Mariken Jan Adriaensz huijsvr tbv Jan Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 103v

Soort akte: wilceur

Datum: 18-2-1542

1e Comparant: Baijen Philipsz

2e Comparant: Peter Wouter Zeebenz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 104r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-2-1542

1e Comparant: Peter Janss Dudijn

2e Comparant: Jan Jacopss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 104v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-2-1542

1e Comparant: Baijen Philipsz

2e Comparant: Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 105r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-2-1542

1e Comparant: Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz ea

2e Comparant: Baijen Philipsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz, Heijman Robbrechtsz, Jan
Claes Voss en Gerijden zijn broer, Claes Voss namens Frans zijn zoon.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 105v

Soort akte: verlije

Datum: 2-3-1542

1e Comparant: Mr Cornelis van Ghent Willemszoen, ambachtsheer

2e Comparant: Reijnert Ghijsbrechtszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 106r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-3-1542

1e Comparant: Reijnert Ghijsbrechtszoen

2e Comparant: Mr Cornelis van Ghent Willemszoen, ambachtsheer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 106v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1542

1e Comparant: Adriaen Peterss Vos

2e
Comparant: Claes Janss
Back

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 106v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-3-1542

1e Comparant: Claes Janss Back

2e Comparant: Adriaen Peterss Vos

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 107r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-3-1542

1e
Comparant: Jan Claes
Hermansz

2e Comparant: Herman Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 107r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-3-1542

1e Comparant: Melis Corneliss

2e Comparant: Claes Janss Back en Adriaen Peter Voss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 107v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-3-1542

1e Comparant: Henrick Adriaen Henricxz

2e Comparant: Jan Thonis Dircxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 108r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-3-1542

1e Comparant: Human Dircxz

2e Comparant: Jan Thonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 108v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-3-1542

1e Comparant: Claes Janssoen Back

2e Comparant: Jacop Cornelissoen tbv Cornelis zijn vader

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 109r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-3-1542

1e
Comparant: Jan Aertss

2e Comparant: Hubrecht Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 109v

Soort akte: contract

Datum: 11-3-1542

1e Comparant: Wouter hermanssoen

2e Comparant: Joncker Jan van Wijgaerden

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 110r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1542

1e Comparant: Hubrecht Janss Cuijsten

2e Comparant: Janneken Jan Rommensz ea

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Janneken Jan Rommensz tbv Hubrecht Reijnsz kijnder ???

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 110v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1542

1e Comparant: Lambrecht Lambrechtsz en Tonis Adriaenss

2e Comparant: Mathijs Willemss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Willemss en Wouter Aertss tbv Lenaert Goiaerts
kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 110v

Soort akte: verlije

Datum: 29-4-1542

1e Comparant: Bartolomeus Beris

2e Comparant: Cornelis Lucasz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 111r lv

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Jan Adriaen Zeverijnsz

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: datum: paesschen 1550

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 111v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1542

1e Comparant: Peter Marten Lauwenss

2e Comparant: Adriaen Lenaert Goiaertss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Lenaert Goiaertss en Jan Comen Adriaensz tbv
Lenaert Goiaertss jonxte weeskijnt.

Jan draagt een deel over aan Thonis
Stoffelsz.

Jan Adriaensz als voocht draagt over aan
Gerijt van Bommel de penningen van Tonis Smijt, 11-5-1547.

Op 8-10-1547 Jan Adriaensz als voocht is
Tonis Stoffelsz geld schuldig.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 111v

Soort akte: verlije

Datum: 15-5-1542

1e Comparant: Aert Lenaert Aertss van Ghesel

2e Comparant: Damiaen Gerijtszoen

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 111v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1542

1e Comparant: Damiaen Gerijtszoen

2e
Comparant: Aert Lenaertss

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 112r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-5-1542

1e Comparant: Gerijt Andriessoen

2e Comparant: Herman Adriaenss Tijmmerman

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 112r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-5-1542

1e Comparant: Herman Adriaenss

2e Comparant: Gerijt Andriessoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 112v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-5-1542

1e Comparant: Reijnert Janss van Gils

2e
Comparant: Jacop
Bernaertss

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz: Op 10-6-1560 heeft Reijnert noch verleden Margriet
Jacop Bernaertss weduwe op deze hypotheek

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 113r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-5-1542

1e Comparant: Adriaen Lenaert Goiaertss ea

2e Comparant: Gerijt Tack

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Lenaert Goiaertss mede als voocht voor zijn
zus met Wouter Aertss en Jan Adriaen Zeverijnss als toesienders

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 113v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-5-1542

1e Comparant: Jasper Janss

2e Comparant: Adriaen Baijenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 113v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-5-1542

1e Comparant: Jasper Janss

2e Comparant: Willem Zevers en broer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 114r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1542

1e Comparant: Reijnert Ghijsbrechtszoen

2e Comparant: Jorijs Henricxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 114v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1542

1e Comparant: Jorijs Henricxzoen

2e Comparant: Reijnert Ghijsbrechtszoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 115r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-6-1542

1e Comparant: Adriaen Peter Humanss

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz de Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 116v

Soort akte: verlije

Datum: 10-7-1542

1e Comparant: Adriaen en Hubrecht Adriaenss Maet

2e Comparant: Jan Adriaen Zeverijnss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 116v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-7-1542

1e Comparant: Mr Adriaen Koel Petersssoen ea

2e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz de Oude

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mr Adriaen Hoek Petersssoen, Huijch zijn broer, Jan
Wittensz, Peter van Beur Willemss, Gerijt Aertsz.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 117r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-7-1542

1e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz de Oude

2e Comparant: Mr Adriaen Kock ?? ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mr Adriaen Kock ?, Huijch zijn broer, Jan Wittensz,
Peter van Bever Willemss, Gerijt Aertsz.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 117v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-7-1542

1e Comparant: Gerijt Peter Humanss

2e Comparant: Herman Jan Wouterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Herman draagt een deel over aan Tonis Hermanss ?

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 117v

Soort akte: verlije

Datum: 1-7-1542

1e
Comparant: Tonis Corneliss

2e
Comparant: Herman Jan
Wouterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Herman draagt een deel over aan Tonis Hermanss ?

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 118r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-8-1542

1e Comparant: Jan Peterss van Mechelen

2e Comparant: Peter Dircxz Blocsant tbv Sijmon Cornelijss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: behoudelijke dat Ludewijn Adriaensdr haar lijftocht
houdt.

Op 5-3-1590 is Gerit Melchiors eigenaar
van het huis en heeft een quitantie van Cornelis Jansz van Tilborch dat de
rente is betaald.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 118v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-9-1542

1e Comparant: Wouter Jan Wouterss

2e Comparant: Adriaen Jacopss tbv Adriaen Peterss kijnt

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 119r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-9-1542

1e Comparant: Jacop Jacopss de Roij ea

2e Comparant: Cornelis Aertss vanden Molen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jacop Jacopss de Roij namens zijn moeder (proc
31-8-1542)

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 119v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-9-1542

1e Comparant: Wouter Mathijss

2e Comparant: Jan Adriaenss tbv Lenaert Goiaertss kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Adriaen Zeverijnss en Gijsbert Mertenss als
voochden van t kijnt dragen een deel over aan Jan Claess.

Op 25-6-1555 draagt Jan Claesz als
voocht van zijn kijnt bij Lijsken Govert Loer?? een deel over aan Adriaen
Aertss.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 120r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-9-1542

1e Comparant: Mathijs Willemssoen

2e Comparant: Mr Jacop Janss, priester en organist te St G'berge

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 120v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-9-1542

1e
Comparant: Jan Aertss

2e Comparant: Marten Herman Mathijss weduwe en kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 123r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-9-1542

1e Comparant: Cornelis Pauwelss van Sprangh ea

2e Comparant: Wouter Jan Wouterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Pauwelss van Sprangh en Meeus Janss van
Sprangh.

Wouter draagt een deel over aan Adriaen
Adriaenss van Donghen.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 123v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-10-1542

1e Comparant: Matheus Jan Peter Humanss

2e Comparant: Peter Jan Peter Humanss, broer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 123v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-10-1542

1e Comparant: Peter Jan Peter Humanss

2e Comparant: Matheus Jan Peter Humanss, broer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 124r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-10-1542

1e Comparant: Peter Jan Peter Humanss

2e Comparant: Wouter Cornelis tbv Jacoba Joost Zijmons weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Het geheel is weer overgegeven met een verlije aan
Peter.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 124v

Soort akte: quitantie

Datum: 30-10-1542

1e Comparant: Matheus Jan Peterss

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 125r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-11-1542

1e Comparant: Peter Janss Dudijn

2e Comparant: Henrick Janss van Waelwijck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 125r

Soort akte: verlije

Datum: 3-11-1542

1e Comparant: Gherijt Corneliss

2e Comparant: Frans Reijnertss tbv ??? Reijnertss broers kijnt

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 125v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Reijnert Ghijsbrechtss

2e Comparant: Marten Gerijt Jacopss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 126r

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Marten Gerijtss

2e Comparant: Reijnert Ghijsbrechtss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 126v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-12-1542

1e
Comparant: Human Wouterss

2e Comparant: Wouter Cornelis tbv Jacoba Joost Zijmons weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 127r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-12-1542

1e Comparant: Claes Janss Vos en Gerijt Adriaensz de Roij

2e Comparant: Jan Adriaensz en Ghijsbert Janss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan en Ghijsbert tbv Lenaert Goiaertss kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 127v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-12-1542

1e
Comparant: Human Wouterss

2e Comparant: Hubrecht Dirck Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: datum: dag niet juist

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 128r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-1-1543

1e Comparant: Henrick Willems de Vlemminck

2e Comparant: Aert Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Op 13-8-1543 heeft Adriaen Aertss als voocht van Aert
Adriaensz kijnder een deel aan Frans Janss Dudijn over gedragen

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 128v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-1-1543

1e Comparant: Anthonis Janss Luer

2e Comparant: Cornelis Janss van Vlijmen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 129r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-12-1542

1e Comparant: Jacop Bernaertssoen

2e Comparant: Adriaen Lenaertss de Jonge

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: In 1543 heeft Wouter Janss Gruijter ?? gerecht ???

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 129r

Soort akte: verlije

Datum: 27-12-1542

1e Comparant: Adriaen Lenaertss de Jonge

2e Comparant: Jacop Bernaertssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 129v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-1-1543

1e Comparant: Jan Claes Hermanss

2e Comparant: Jan Adriaensz en Ghijsbert Janss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan en Ghijsbert tbv Lenaert Goiaertss kijnder.

Jan Adriaenss Leuren is voldaen.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 130r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-1-1543

1e Comparant: Jan Adriaen Zeverijssoen ea

2e Comparant: Jan Claes Hermanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Adriaensz en Ghijsbert Mertenss de Snijder als
voochden van Lenaert Goiaertss kijnder.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 130r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-1-1543

1e Comparant: Jan Adriaen Zeverijssoen ea

2e Comparant: Marij Peter Wouter
Zeeben huijsvr ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Adriaensz en Ghijsbert Mertenss de Snijder als
voochden van Lenaert Goiaertss kijnder.

Marij Peter Wouter Zeeben huijsvr tbv Lijsken Adriaen Vlerchtdr
???.

De rente is gelost door Jochiem Adriaen
Aertss, 26-10-1596

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 131r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-1-1543

1e Comparant: Jan Adriaenss Vos

2e Comparant: Willem Gerijtss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 131r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-1-1543

1e
Comparant: Willem Gerijtss

2e
Comparant: Jan Aertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 131v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-2-1543

1e Comparant: Adriaen Tonis Dircxz de Oude

2e Comparant: Adriaen Adriaenss van Waelwijck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 131v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-2-1543

1e
Comparant: Gherijt Peter
Humanss ea

2e Comparant: Adriaen Thonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gherijt Peter Humanss als voocht van Adriaen Peter
Humanss kijnder en Zoeth Adriaen Peterss weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 132r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-2-1543

1e Comparant: Jan Janss van Donghen ?

2e Comparant: Denijs Adriaensz tbv Henrick Jacopss van Drimmelen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 133r

Soort akte: deling

Datum: 10-1-1543

1e Comparant: Anna Baijen Philipsz weduwe ea

2e Comparant: Claes Voss Kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Anna Baijen Philipsz weduwe, Heer Philips Philipss als
voocht van Baijen Philipsz kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 134v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-2-1543

1e
Comparant: Human Wouterss

2e Comparant: Adriaen Lambertsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 134v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1543

1e Comparant: Adriaen Janss van Gils

2e
Comparant: Jacop
Bernaertss

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 135r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-2-1543

1e Comparant: Heer Philips Philipsz ea

2e Comparant: Andries Janss en Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Heer Philips Philipsz mede als voocht van Baijen
Philipsz kijnder, Jan Philipsz kijnder, Claes Philipsz en Baijen Philipsz
weduwe, Herman Robbensz

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 135v

Soort akte: waarborg

Datum: 5-3-1543

1e Comparant: Henrick Peterss

2e Comparant: Henrick Willemss de Vlemminck

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 135v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-3-1543

1e Comparant: Aert Adriaenss

2e Comparant: Mathijs Willemss tbv Gerijt Loeff

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 136r

Soort akte: wilceur

Datum: 29-3-1543

1e Comparant: Jan Adriaen Zeverijnss ea

2e Comparant: Jan Claeszoen tbv Essen Goiaert Luersdr

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Jan Adriaen Zeverijnss en Ghijsbert Mertenss als
voochden van Lenaert Goiaertss kijnder.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 136v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-4-1543

1e Comparant: Henrick Toniss

2e Comparant: Jaspar Jan Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 136v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-4-1543

1e Comparant: Baijen Goiaertss van St Geertruijden Berghe

2e
Comparant: Jan Thonis
Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 137r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-4-1543

1e Comparant: Jan Thonis Dircxz

2e Comparant: Baijen Goiaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 137v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-4-1543

1e Comparant: Melis Comen Corneliss

2e Comparant: de Oude Adriaen Jan Reijnertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 137v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-5-1543

1e Comparant: Bastiaen Goiaertssoen

2e Comparant: Tonis Zijmonss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 138r

Soort akte: wilceur

Datum: 12-5-1543

1e Comparant: Aert Adriaenss

2e Comparant: Mathijs Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: In de kop staat Mathijs Denijss

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 138r

Soort akte: deling

Datum: 17-5-1543

1e Comparant: Gherijt Aertssoen van Ghesel ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Gherijt Aertssoen van Ghesel en Hack Romboutss erffg

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 139v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-6-1543

1e
Comparant: Mr Jacop
Berwaerts x Margareta van Minnebeeck

2e Comparant: Gerijt Back Hubrechtssoen, neve

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 140r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-6-1543

1e Comparant: Anthonis vanden Broecke ea

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Anthonis vanden Broecke x Marie Wenner vanden
Mierhopsdochter, Willem Moerhop, Adriaen vanden Mierhop, Stoffel vanden
Mierhop, Henrick Coppens alias Couhals stadhouder namens Jacoppe vanden Mierhop
en Anna vanden Mierhop.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 140v

Soort akte: deling

Datum: 2-7-1543

1e Comparant: Jan Gerijt Zegersz de Jonge erffg

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Erffg: Jan en Grietken Jans kijnder die 2 jongste,
Wouter Rolofs x Dingen Jansdr, Lucia Jansdr

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 141v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-6-1543

1e Comparant: Thoenken Adriaen Janssoen weduwe

2e Comparant: Wouter Mathijss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 141v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-7-1543

1e Comparant: Adriaen Janss van Sprangh tbv huijsvrouw

2e Comparant: Gerijt Jan Hermanssoen tbv Jacop Denijss 5 kijnder

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 142r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-7-1543

1e Comparant: Cornlia Jan Jan Gerijt Zegersz

2e Comparant: Gerijt Jan Hermanssoen tbv Jacop Denijss 5 kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 143r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-7-1543

1e Comparant: Elijzabeth Ghijsbrecht Peterss weduwe ea

2e Comparant: Adriaen Henrick Willemssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Elijzabeth Ghijsbrecht Peterss weduwe en Willem Ghijsbert Peterss

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 143v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-7-1543

1e Comparant: Peter Lambertsz van Gent

2e Comparant: Michiel Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 144r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-7-1543

1e Comparant: Jan Dircxz van Wamel

2e Comparant: Willem Aen Jan Vass

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Willem draagt een deel over aan Jan Janss tbv
Adriaenken Joris ? Meuss weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 144v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-7-1543

1e Comparant: Gerijt Aertss

2e Comparant: Adriaen Adriaenss van Dongen en Heijman Aertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 144v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-6-1543

1e Comparant: Human Dircxz

2e Comparant: Michiel Maess

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Michiel draagt een deel over aan Adriaen Janss Schep
en Adriaen draagt weer een deel over aan Goiaert Corneliss

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 145r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-7-1543

1e Comparant: Matheus Jan Peter Humanss

2e Comparant: Pauwels Adriaen Willemss weduwe ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Pauwels Adriaen Willemss weduwe tbv Jan Corneliss
kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 145v

Soort akte: deling

Datum: 21-7-1543

1e Comparant: Peter Jan Peter Humanss

2e Comparant: Matheus zijn broer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 146r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-9-1543

1e Comparant: Andries Janssoen en Jan Gerijt Mombersz

2e Comparant: Adriaen Robbrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Andries en Jan zijn kerkckmeesters van Waspijck

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 146v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-9-1543

1e Comparant: Wouter Aen Wijten

2e Comparant: Zoeth Adriaen Peterss weduwe ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Zoeth Adriaen Peterss weduwe en Adriaen Janss tbv
Adriaen Peterss kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 147r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-9-1543

1e Comparant: Zoeth Adriaen Peterss weduwe ea

2e Comparant: Zever Adriaenssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Zoeth Adriaen Peterss weduwe en Adriaen Janss tbv
Adriaen Peterss kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 147v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-9-1543

1e Comparant: Zever Adriaenssoen

2e Comparant: Zoeth Adriaen Peterss weduwe ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Zoeth Adriaen Peterss weduwe en Adriaen Janss tbv
Adriaen Peterss kijnder.

Adriaen Janss en Jenneken Adriaens
Petersdr en Cornelis Adriaenss mede als voocht van Joes ? Adriaen Peterss
kijnder zijn voldaen.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 148r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-7-1543

1e Comparant: Jan Claes Voss

2e Comparant: Heijman Robbrechts

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 148r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-8-1543

1e Comparant: Peter Jans Dudijn

2e Comparant: Adriaen Aertss tbv Aert zijn zoons kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 148v

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-7-1543

1e Comparant: Merten Gerijt Jacopss

2e Comparant: Wouter Aertss

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 149r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-7-1543

1e Comparant: Jaspar Janss

2e Comparant: Mathijs Willemss tbv Mariken Jan Ptr Henricxz wed

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 149v

Soort akte: wilceur

Datum: 1-7-1543

1e Comparant: Jaspar Janss

2e Comparant: Wouter Corneliss tbv Mariken Jan Ptr Henricxz wed

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 150r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-9-1543

1e Comparant: Thoen Cuijsten

2e Comparant: Adriaen Thonis Dircxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 150v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-9-1543

1e Comparant: Adriaen Gerijtss ea

2e Comparant: Jacop Aert Baijenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen Gerijtss als voocht van Tomas Gerijtss kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 151r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-9-1543

1e
Comparant: Adriaen Tonijss

2e
Comparant: Wouter Aertss

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 151v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-9-1543

1e Comparant: Adriaen van Clootwijck Dircxz ea

2e Comparant: Joost Thonis, schout vanden Berch

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen van Clootwijck Dircxz mede namens mr Gherijt
van Clootwijck erffg.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 151v

Soort akte: verzoek

Datum: 26-9-1543

1e Comparant: Peter Jan Dudijns

2e Comparant: Adriaen van Clootwijck Dircxz ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Adriaen van Clootwijck Dircxz mede namens mr Gherijt
van Clootwijck erffg.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 152r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-10-1543

1e Comparant: Peter Jan Dudijns

2e Comparant: Jacop Bernaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Griet Jacop Bernaertsz draagt een deel over aan Jan
Jacop Bernaertsz, Jan draagt weer over aan Jan Tonis Dircxz.

Peter Dudijn heeft een schuld aan Griet
Comen jacops weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 152v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-10-1543

1e Comparant: Human Dircxz

2e Comparant: Jacop Bernaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Griet Jacop Bernaertsz draagt een deel over aan Jan
Jacop Bernaertsz, Jan draagt weer over aan Jan Tonis Dircxz.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 153r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-10-1543

1e Comparant: Willem Jan Toniss

2e Comparant: Cornelis Dirck Melenz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis draagt een deel over aan Wouter Witiss tbv
Anna de Reijs kijnder en aan Adriaen van Clootwijck

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 153v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-10-1543

1e Comparant: Adriaen Denijss

2e Comparant: Henrick Hermanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 154r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-10-1543

1e Comparant: Hubrecht Dirck Florenz ea

2e Comparant: Jan Gerijt Loijenzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Hubrecht Dirck Florenz als voocht van Willem peter
Willemss kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 154r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-10-1543

1e Comparant: Peter Jan Peter Humanss

2e Comparant: Wouter Janss Ruijter

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 155r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-11-1543

1e Comparant: Cornelis Mathijss ea

2e Comparant: Adriaen Henrick Willemssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Mathijss namens Joncker Jan van Wijgaerden
(proc Tserenberge, 31-10-1543)

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 155v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-11-1543

1e Comparant: Cornelis Mathijss ea

2e Comparant: Tonis Zijmonss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Mathijss namens Joncker Jan van Wijgaerden
(proc Tserenberge, 31-10-1543)

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 156r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-11-1543

1e Comparant: Cornelis Mathijss ea

2e Comparant: Adriaen Hubrechtss de Jonge

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Mathijss namens Joncker Jan van Wijgaerden
(proc Tserenberge, 31-10-1543)

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 156r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-11-1543

1e Comparant: Adriaen Henricxz

2e Comparant: Cornelis Mathijss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Mathijss namens Joncker Jan van Wijgaerden
(proc Tserenberge, 31-10-1543)

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 156v

Soort akte: wilceur

Datum: 3-11-1543

1e Comparant: Adriaen Hubrechtss de Jonge

2e Comparant: Cornelis Mathijss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Mathijss namens Joncker Jan van Wijgaerden
(proc Tserenberge, 31-10-1543).

Peter Adriaensz van Clootwijck verklaart
de wilceur afgelost.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 157r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-11-1543

1e Comparant: Adriaen Henricxz en Tonis Zijmonss

2e Comparant: Cornelis Mathijss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis Mathijss namens Joncker Jan van Wijgaerden
(proc Tserenberge, 31-10-1543)

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 157v

Soort akte: procuratie

Datum: 31-10-1543

1e Comparant: Jan van Wijgaerden, heere van Ravesteijn

2e Comparant: Cornelis Mathijss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Cornelis voert proces te Dordrecht

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 158v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Wouter Hermanss de Molen

2e Comparant: Henrick Ghijsbrechtss Vrijman

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 159r

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Peter Janss

2e Comparant: Bastiaen Baijens

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Bastiaen draagt de wilceur over aan Adriaen Janss
Boden. Adriaen draagt weer over aan Claes Lauwenss Burvooren tbv Tijs de
Brouwer

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 159v

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Adriaen Janss van Sprangh

2e Comparant: Wouter Aertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Hilleken Wouter Aertss weduwe en Joost Tonis als
voocht van Herman de Reijs Kijnder dragen hun deel over aan Aert Wouterss
weeskijnt

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 159v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Jan Adriaenss Vos

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 160r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-12-1543

1e Comparant: Jan Janss

2e Comparant: Jacop Quekel, baljuw van Zuijt Hollant

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 160v

Soort akte: verlije

Datum: 15-11-1543

1e Comparant: Mathijs Willemss ea

2e Comparant: Peter Janss Tijmmerman

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Willemss namens Sinte Katherijnen clooster te
Heusden

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 161r

Soort akte: verlije

Datum: 15-11-1543

1e Comparant: Mathijs Willemss ea

2e Comparant: Jan Claes Hermanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Willemss namens Sinte Katherijnen clooster te
Heusden

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 161v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-11-1543

1e Comparant: Peter Janss Tijmmerman

2e Comparant: Mathijs Willemss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mathijs Willemss namens Sinte Katherijnen clooster te
Heusden

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 161v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-11-1543

1e Comparant: Wouter Hermanss

2e Comparant: Mathijs Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 162r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-12-1543

1e Comparant: Goesen Claess

2e Comparant: Jan Huijbrechtsz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 162v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-12-1543

1e Comparant: Jan Huijbrechtsz

2e
Comparant: Goesen Claess

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 163r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-12-1543

1e
Comparant: Aert Wouter
Willemss

2e
Comparant: Henrick
Adriaensz Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 163v

Soort akte: verlije

Datum: 9-1-1544

1e Comparant: Hubrecht Adriaensz

2e Comparant: Peter Goiaertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 163v

Soort akte:

Datum:

1e Comparant: Cornelis Wouter Hermanss en Adriaen Denijss

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 164v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-1-1544

1e Comparant: Jan Merten Comanss ?

2e Comparant: Bastiaen Baijenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Bastiaen drgaagt de wilceur over aan Adriaen Janss
Boden en Adriaen weer aan Coenraet Crijn ? Adriaensz en broers en zussen

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 164v

Soort akte: waarborg

Datum: 19-1-1544

1e Comparant: Peter Janss Dudijn

2e Comparant: Jan Bouwenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 165r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-1-1544

1e Comparant: Comen Mathijs Janss

2e Comparant: Gerijt Smijt Gerijtss

Plaats: Cleijn Waspick

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 165v

Soort akte: testament

Datum: 21-1-1544

1e Comparant: Lucia van Ghent weduwe Merten Lauwensz

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Mechtelt haar dochter

Grietken Cornet ? De Clijt ?, nicht

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 165v

Soort akte: quitantie

Datum: 2-5-1531

1e Comparant: Jan Jan Reijnaertss en Matheus, zoon

2e Comparant: Jan van Breda

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 166r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1544

1e Comparant: Adriaen Lambrechtsz

2e Comparant: Pauwels Willem Claess

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 166r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1544

1e Comparant: Bastiaen Baijens

2e Comparant: Willem Zeverijnssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 166v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-2-1544

1e Comparant: Matheeus Jan Peter Humanss

2e Comparant: Jacop Adriaensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 167r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-10-1543

1e Comparant: Hans Tuinveld ea

2e Comparant: Gerijt Evertss tbv zijn vader

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Hans Tuinveld mede namens Dimpna Tonis Berthoutsdr,
Henrick Hertman ? als oom en voocht van
Elijzabeth Tonis Berthoutsdr en Juetken Tonis Berthoutsdr.

Vader wordt Gerijt ???tss genoemd.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 168v

Soort akte: waarborg

Datum: 30-10-1543

1e Comparant: Willem Herberenss

2e Comparant: Jan Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 168v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-10-1543

1e Comparant: Peter Janss Dudijn

2e Comparant: Adriaen Janss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 169r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-1-1544

1e Comparant: Adriaen Janss Scep

2e Comparant: Peter Janss Dudijn

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 169r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-12-1543

1e Comparant: Willem Herberenss

2e Comparant: Mathijs Willems tbv clooster St G'berg

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 169v

Soort akte: verlije

Datum: 22-12-1543

1e
Comparant: Mathijs Willems
tbv clooster St G'berg

2e Comparant: Willem Herberenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 170r

Soort akte: verlije

Datum: 6-12-1543

1e
Comparant: Gerijt Peter
Humanss

2e
Comparant: Claes Janss
Back

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 170r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-12-1543

1e Comparant: Claes Janss Back

2e Comparant: Gerijt Peter Humanss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 170v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-2-1544

1e Comparant: Hubrecht Huijmanss

2e Comparant: Bastiaen Baijenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Bastiaen draagt een deel over aan Willem Zeverijnss

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 171r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-2-1544

1e Comparant: Tonis Adriaensz

2e Comparant: Jan Peterss de Coster

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 171r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1543

1e
Comparant: Willem
Goiaertss ea

2e Comparant: Adriaen Joerdenss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Willem, Claes en Cornelis Goiaertss, broers

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 171v

Soort akte: testament

Datum: 1-3-1544

1e Comparant: Cornelis Dircxzoen

2e Comparant: Henrica zijn vrouw

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 172r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-3-1544

1e Comparant: Tonis Janss Luer

2e Comparant: Jan Tonis Dircxz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 172v

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-3-1544

1e Comparant: Human Dircxz

2e Comparant: Jan Tonis Dircxzoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 172v

Soort akte: akkoord

Datum: 1-3-1544

1e Comparant: Cornelis Dircxz

2e Comparant: gerijt Corneliss en zoon

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 173v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1544

1e Comparant: Adriaen Toniss van Sgravemoer

2e
Comparant: Adriaen Henrick
Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 174r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1544

1e Comparant: Huijch Adriaenss

2e Comparant: Adriaen Henrick Willemss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 174v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-3-1544

1e Comparant: Vas Corneliss ea

2e Comparant: Jan van Raveschot, ambachtsheer

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Vas Corneliss, Cornelis Aertss Vermolen, Wouter Jan
Nootsz, Tonis Janss, Ascentius ? Henricxz, Tonis Corneliss de Meijer, Marie
Peter Bouwenss huijvrouwe tbv haar man.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 175v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-11-1544

1e Comparant: Frans Janss van Bommel x Nelken Jansdr

2e
Comparant: Willem
Corneliss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 176r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-11-1544

1e Comparant: Frans Janss van Bommel x Nelken Jansdr

2e Comparant: Willem Adriaensz en Jacop Peeterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Zie vorige akte voor de namen.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 176v

Soort akte: verlije

Datum: 24-11-1544

1e Comparant: Jan van Raveschot, ambachtsheer

2e Comparant: Vas Corneliss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Vas Corneliss, Cornelis Aertss Vermolen, Wouter Jan
Nootsz, Tonis Janss, Ascentius ? Henricxz, Tonis Corneliss de Meijer, Marie
Peter Bouwenss huijvrouwe tbv haar man.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 177r

Soort akte: waarborg

Datum: 15-3-1544

1e Comparant: Damiaen Gerijtss

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Ivm onderpacht van Aert Lenaertss aan Ghijsbert de
Molder of de schuld van Eess ? Adriaen Lauwenss weduwe aan Aert Lenaertss

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 178r

Soort akte: belening

Datum: 4-4-1544

1e Comparant: Mr Conelis van Ghent, ambachtsheer

2e Comparant: Cornelis van Bruheze

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 178v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-3-1544

1e Comparant: Lucas Henricxz

2e
Comparant: Huberta Jacop
Aertss weduwe ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Huberta Jacop Aertss weduwe en Jacop Mathijss tbv
Baijen Aertss kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 178v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-4-1544

1e Comparant: Grietken Gerijt Janss weduwe

2e
Comparant: Adriana Jan Gerijtssdr
wed Joris Andriess

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: In de kop staat Joris Mussen weduwe

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 179r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-4-1544

1e Comparant: Adriana Jan Gerijtssdr wed Jorijs Andriess

2e Comparant: Grietken Gerijt Janss weduwe

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 179v

Soort akte: deling

Datum: 21-4-1544

1e Comparant: Adriaen Gielissoen

2e Comparant: Frans Adriaen Gielissoen ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Frans Adriaen Gielissoen, Aenken, Anneken en Grietken
Gielisdr

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 180v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-4-1544

1e Comparant: Henrick Jacopss

2e Comparant: Wijn Gerijtss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 181r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1544

1e Comparant: Wouter Aen Wijtenzoen namens vrouw

2e Comparant: Matheus Janssoen

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 181v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1544

1e Comparant: Matheeus Janss

2e Comparant: Wout Aen Wijtensz

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 181v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-5-1544

1e Comparant: Cornelis Mathijss

2e Comparant: Lenaert Govertsz kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Op 8-11-1548 verklaren Jan van Clootwijck, secretaris,
en Jan Adriaen Severijnsz dat de wilceur is afgelost.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 182r

Soort akte: verlije

Datum: 6-5-1544

1e
Comparant: Zoeth Willem
Janss wed Adriaen Peter Humanss ea

2e Comparant: Peter Marten Peterss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Zoeth Willem Janss wed Adriaen Peter Humanss, Adriaen
Jansssoen als voocht van Adriaen Peterss kijnder

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 182v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1544

1e Comparant: Matheeus Janss

2e Comparant: Willem Janss de Coster

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 183r

Soort akte: testament

Datum: 12-4-1544

1e
Comparant: Herman
Goiaertss

2e Comparant: Juetken zijn vrouw

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 183v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-5-1544

1e Comparant: Peter Marten Lauwensz

2e Comparant: Jacop Aertss wed en Baijen Aertss kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: De wed en Jan Adriaenss zijn voldaen

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 184r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-5-1544

1e Comparant: Jacop Adriaenss

2e Comparant: Jacop Aertss wed en Baijen Aertss kijnder

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Op 12-12-1546 hebben Peter Baijens, Jan Adriaenss,
Aert en Joachim, broers, een deel overgedragen.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 184v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-5-1544

1e Comparant: Peter Adriaen Henricxz

2e Comparant: Heer Philips Philipsz, priester

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 185r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-11-1544

1e Comparant: Henrick Tonis Henricxz

2e Comparant: Gerijt Jacopss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz:

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 185v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-2-1544

1e
Comparant: Heijman Aertss

2e
Comparant: Aert Heijman
Aertss ea

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Aert Heijman Aertss en Willem Heijman Aertss, zijn
zonen, Mr Gerijt van Gorp en Gerijt Robbensz

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 186

Soort akte: deling

Datum: 10-5-1544

1e
Comparant: Aert Heijman ea

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Aert Heijman Aertss en Willem Heijman Aertss,
zijn broer, Mr Gerijt van Gorp en Gerijt
Robbensz.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 186v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-2-1544

1e
Comparant: Aert Heijman
Aertss ea

2e
Comparant: Heijman Aertss

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: Aert Heijman Aertss en Willem Heijman Aertss,
zijn broer, Mr Gerijt van Gorp en Gerijt
Robbensz.

Zij zijn ook geld schuldig aan Heijlken
de vrouw van Heijman en haar kijnder, te betalen na Heijmans dood.

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: 191v

Soort akte: testament

Datum:

1e Comparant: Adriana Baijensdr wed Anthonis Brievincx

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: erffg: Diverse kerklijke instanties, Agnes en Dingen
haar dochters, Aenken Roelendr, Tonis Dingenszoen

RA: Cleijn Waspik RA 13

Folio: lv

Soort akte:

Datum:

1e Comparant: Jan Ghijsbrechtsz

2e Comparant:

Plaats: Sgrevelduijn W

Bijz: stukje onvolledig papier