Fol. 0

De naame van schout, secretaris en schepenen sijn als volgt

Adriaan van Andel

Hendrick vander Hoeven

Johan Cnaap

Cornelis vanden Hoeck

Jan van Pas

Corstiaan de Zeeuw

Hendrik Timmermans

Antonij van Campen

Jan Crol

Pieter Timmers, schout

Adr Zeijlmans, schout

Fol. 1r

Compareerde Geertruijt Janss de Roij weduwe Arien Meertens Dolck ende heeft aengenomen van Meerten Adriaans Dolck als grootvader ende voogt haar kindt, Pieternella, bij Arien, 12-2-1703.

Fol. 2v

Erffdeelinge van soodanige meubeltjens aff gedeelt bij Jan van Pas als voogt van Arien Teuniss van Pas ende Adriaen Deckers als voogt van Gerrit Ariens? Snijders, kinderen van Lijsbeth Deckers affgedeelt van Arie Geritss Snijder weduwenaer van Lijsbet voorn, 3-3-1703.

Fol. 4r

Compareerde Arie Gerits Snijder weduwenaer van Lijsbet Deckers ende heeft een accoort gesloten met Jan van Pas als grootvader ende voogt van Arien Teuniss van Pas, kindt van Lijsbet voorn, mbt de uijtcoop en de aenneming van het kindt, actum ut supra.

Los vel bij folio 4

Lijstje goederen met op de achterkant de naam: Willem Sijmen Thijse van Stockhassel.

Fol. 5v

Staat ende inventaris overgegeven bij Anneken de Bruijn weduwe van Jan Arienss van Hassel van alle goederen bij de voors van Hassel achtergelaten, 20-3-1703.

Quitantie van Jan van Grevenbroeck dat hij via Adriaen de Bruijn geld van Anneken heeft gekregen aanwezig.

Fol. 9r

Compareerde Catelijn Sijmens Pols weduwe Dirck Corneliss Craan ter eenre ende Antonij Cuijsters als voogt over de twee kinderen van Dirck en Catelijn ter andere sijde ende hebben bij forme van uijtcoop een accoort mbt het aennemen van de kinderen, 6-5-1706.

Fol. 11r

Compareerde Maria van Tilborgh weduwe Meerten de Leeuw geassisteert met Anthonij Timmers, secretaris en haar oom, ter eenre ende Jan de Leeuw de Ouden ende Jan de Leeuw den Jongen, grootvader en oom resp, als voogden van Cathartina de Leeuw, dogter van Meerten en Maria, ter andere sijde ende sluijten een accoort, 22-10-1706.

Fol. 13r

Liquidatie tusschen de erffgenamen van Neeltjen van Tilborgh weduwe Arien Visschers, 2-11-1706.

Fol. 15r

Staatjen van soodanige obligatie competerende aan Geertruij Visschers weduwe Teunis de Zeeuw opgegeven bij Dirck Aertssen Timmers als administrateur van de effecten van Geertruij, 10-5-1708.

Fol. 16r

Compareerde Jan Willemss Zeijlmans weduwenaer van Maijcken Marceliss Reckers ende heeft aangenomen van Huijbert Marceliss Reckers als voogt sijn twee kinderen bij Maijcken, 28-4-1708.

Fol. 18r

Compareerde Gelden Janss Paans ende heeft aangenomen sijne schoonmoeder Maria Thomas, 16-3-1709.

Fol. 19r

Compareerde Johanna van Nederveen weduwe Wouter Janssen Bauwdewijns ende heeft aangenomen van Adriaan Kivits als voogt haar vijf kinderen, Adriaan, Dirk, Gerit, Lijsbet ende Geertruij, bij Wouter, 5-3-1711.

Toegevoegd: Cornelis Wolferts x Lijsbeth Bouwdewijns is voldaan. Anthonij van Oversteeg x Geertruij Boudewijns is voldaan op 28-10-1726.

Fol. 21r

Compareerde Maria Verduijn weduwe Geerit Jacobs Mouthaan ende heeft aangenomen van Bastiaan Mouthaan als voogt haar drie kinderen, Bastiaan, Maria en Jenneken, bij Geerit, 1-5-1713.

Toegevoegd: Jan Bogers x Jenneken Mouthaan is voldaan door Hendrik van Dommelen x Maria Mouthaan en Bastiaan Mouthaan, 8-3-1732.

Fol. 22v

Statijen van soodanige obligatie naargelaten bij Elant Oerlemans en Aaltijen vander Sloot.

Fol. 24r

Compareerde Gerit Hendricxe Timmers weduwenaar van Cathalijn Boudewijns ende heeft aangenomen van Jan Boudewijns als oom ende voogt sijn drie kinderen bij Cathalijn, 26-4-1715.

Fol. 25r

Compareerde Lijsbet Robben de Bie weduwe van Jan Corneliss Vos ende heeft aangenomen van Cornelis Janss Vos als gootvader en voogt haar kindt, Robbrecht, bij Jan, 6-11-1715.

Toegevoegd: Robbrecht is op 9-11-1736 voldaan door Cornelia Hendricx Ruijmschoot.

Fol. 26v

Compareerde Cornelia Hendricx Ruijmschoot weduwe van Cornelis Janss Vos ende heeft aangenomen haar kindt, Dingena, bij Cornelis, 6-11-1716

Toegevoegd: Leijsbet de Bie is van het grootvaderlijk goet, tbv van haar zoon Robbrecht, voldaan op 9-11-1730.

Fol. 28r

Compareerde Jan Willems van Vugt weduwenaar van Cathalijna van den Hoven ende heeft aangenomen van Lambert vanden Hove als voogt sijn drie kinderen, Willem, Lijsbert ende Cornelis, bij Cathalijna, 8-5-1717.

Fol. 29v

Compareerde Gelden Paans ter eenre ende Jan Jacobss van Daalen, woonende onder de Werken, als voogt van de kinderen van Grietje Jacobss van Daalen, gewoond hebbende tot Dussen, nakintskinderen van Cornelis Roms ende Maijken Thomas ende sluijten een accoort, 3-5-1717.

Toegevoegd: op 17-3-1726 is Willem Dubbel? als vader ende voogt van sijn kinderen voldaen door Gelden Paans.

Fol. 30v

Staat en inventaris gedaen maeken bij Cornelis Antonisse Swart weduwenaar van Jacomijn Timmers.

Fol. 39v

Compareerde Ida Hendricxe Smulders weduwe van Sijmen Janss Vaartmans ende heeft aangenomen van Hendrik Jansen Vaartmans als voogt ende Hendrik de Leeuw als toesiender haar vijf kinderen, Jan, Anthonij, Hendrik, Catelijn en Willemijna, bij Sijmen, 28-4-1719.

Fol. 41r

Compareerde Arie Janss van Peer weduwenaar van Adriaantje Cuijpers ende heeft aangenomen van Gijsbert Jacobss Cuijpers als voogt sijn vier kinderen, Jacobus, Pieter, Jenneken ende Cornelia, bij Adriaantje, 27-10-1719.

Fol. 42v

Staat en inventaris van de goederen die agtergelaaten sijn bij Michiel de Haan opgegeven bij Jan Jonckers ende Maijken de Haan weduwe van Gemen Govers vander Leij ende Jan als voogt ende Denis Prs de Haan als toesiender van de kinderen van Jan Stevens Swart ende Cornelia de Haan, 29-11-1719.

Fol. 43v

Compareerde Teunis Janse Paans weduwenaar van Cornelia Vos ende heeft een accoort gesloten met Goijert Sijmense x Maria Teuniss Paans, sijn dogter, 23-4-1720.

Fol. 44v

Compareerde Teuntje Gijsbertss de Haan ende heeft aangenomen Jan Bouwens, haare man. Bij voor overlijden van Teuntje compde Leendert van Dijck x Nesken van Baardwijk, schoonsoon, en belooft de alimentatie na te komen etc, 5-6-1720.

Fol. 46r

Compareerde Maria de Groot weduwe Daniel van Son ter eenre ende Johan Calff x Catarina van Son, Meerten Heijmans x Alida van Son ende Adriaan Mulders als voogt ende Hendrik de Groot als toesiender van Johanna van Son, kinderen van Daniel uit eerste en tweede huwelijk, en verclaren dat er questien sijn ontstaan en sluijten een accoort, 18-1-1721.

Fol. 47v

Compareerde Denis Janse de Ruijter weduwenaar van Anneken Deckers ende heeft aangenomen van Jan Dingeman Deckers als voogt sijn vijf kinderen, Adriaantje, Dingeman, Sijken, Cornelis en Jan, bij Anneken, 21-1-1721.

Fol. 48v

Staat en inventaris van alsulke goederen agtergelaten bij Neeltjen Aertse Timmers vrouw van Jan Janse van Dam en opgegeven bij Jan voorn, 11-12-1721.

Fol. 53v

Compareerde Cornelis Jorisse van Grevenbroek weduwenaar van Teuntje Janse Gijben ter eenre ende Peeter Janse Gijben als vader en voogt over sijn kinderen en kintskinderen ter andere sijde en sluijten een accoort, 12-12-1721.

Fol. 54v

Compareerde Huijbert Prse Talen ter eenre ende Anneke Prse Talen geassisteert met haren bruijdegom Hendrik van Ammelrooij ter andere sijde en sluijten een accoort mbt de boedel naargelaten bij Lijntje van Hamont wed van Peeter Talen, 13-2-1722.

Fol. 55v

Datum uts compareerde Huijbert Prse Taelen ter eenre ende Jan Prse Taelen als oom ende voogt over het kint van Abram Heugmont ende Jenneke Prse Taalen ter andere sijde en geven aan hoe sij ingevolge het testament van Leijntje Janse van Hamont, overleden in 1714, wed van Peeter Huijbertse Taelen, 16-1-1710, goederen gemeen hadden gehouden en dat Jan nu het 1/7 deel tbv het weeskint wil hebben.

Fol. 57r

Compareerde Teuntje Bastiaense Boer weduwe van Teunis Hendrikse Timmermans ende heeft aangenomen van Bastiaan Teunisse Timmermans, soon, en Joost verhagen, als voogden haar kinderen, Adriaantje, Cornelia, Marie, Hendrik en Pieternel, bij Teunis, 11-5-1722.

Toegevoegd: Antonij de Rooij x Cornelia, Adr Boeser x Adriaantje, sijn op 16-4-1733 voldaan. Berent van Waspik x Marie is voldaan, actum ut supra. Bastiaan, Hendrik en Pieternel sijn op 3-5-1743 voldaan.

Fol. 58r

Compareerde Gijsbert van Dommelen en verclaarde te cederen van een huijske etc, met als voorwaarde dat de HGeest hem gaat onderhouden, 11-4-1723.

Fol. 58v

Compareerde Jan van Dommelen ende heeft aangenomen van Jan Oerlemans en Jan Okkers, armmrs, Gijsbert van Dommelen, sijn vader, 13-4-1723.

Fol. 59v

Compareerde Dingena Bocx weduwe van Gerit Timmers ende heeft aangenomen van Pieter Timmers als oom en voogt haar ses kinderen, Geertruij, Anna, Jan, Aart, Johanna en Catelijn bij Gerit, 28-12-1723.

Fol. 60v

Compareerde Abraham Sprangers weduwenaar van Marie de Groote ende heeft aangenomen van Corstiaan Swart als oom en voogt sijn drie kinderen, Hendrik, Leijsbet en Janna, bij Marie, 8-3-1724.

Fol. 61v

Datum uts compareerde Jan Teunisse van Donge weduwenaar van Pieternel Smits ter eenre ende Adriaan Sprangers x Lijsbet Janse van Dongen ter andere sijde en sluijten een accoort mbt het moederlijk goet van Lijsbet.

Fol. 62v

Compareerde Marie Coninx weduwe van Hendrik de Bie ende heeft aangenomen van Leendert de Bie als oom en voogt haar drie kinderen, Cornelis, Adriaantje en Hendrien?, bij Hendrik, 8-4-1724.

Fol. 63v

Compareerde Aert Wijberg weduwenaar van Pieternel Smits ende heeft aangenomen van Jan Baijens als voogt sijn twee kinderen, Ceuntje en ?ijrmijntje, bij Pieternel, 2-5-1724.

Fol. 64v

Compareerde Cornelis Cruijswege weduwenaar van Geertruij Willemse van Gent ende heeft aangenomen van Adriaan Clis als oom en voogt sijn kint bij Geertruij, 20-11-1724.

Fol. 65v

Compareerde Teuntje van den Hoek weduwe van Pieter
Otterdijk ende heeft aangenomen van Cornelis Joachemse Vermeijs als voogt haar vijf kinderen, Geertruij, Anna, Hendrik, Aegtjen en Pieternel, bij Pieter, 27-2-1725.

Fol. 67

Compareerde Jan Ariense Denis ende heeft aangenomen van Corstiaan de Haen als voogt sijn twee kinderen, Arie en Marie, bij Marie Prs de Haen, 14-11-1725.

Fol. 68v

Compareerde Dielis Brouwers weduwenaar van Willemijn Verhagen ende heeft aangenomen van Andries van Strijhoven, Besoijen, als voogt sijn twee kinderen, Jan en Anthonet, bij Willemijn, 27-2-1726.

Fol. 70r

Staat en inventaris bij Bastiaan Teunisse Timmermans weduwnaar van Anneke Stam van alle goederen die Bastiaan met Anneken beseten heeft, 4-10-1726.

Fol. 71v

Compareerde Bastiaan Teunisse Timmermans weduwnaar van Anneke Stam ende heeft aangenomen van Peeter Stam als voogt sijn twee kinderen, Antonij en Arien, bij Anneke, 4-10-1726.

Arien is op 16-1-1758 voldaan.

Fol. 73r

Compareerde Teuntje van Sprang weduwe Cornelis Vos ende heeft aangenomen van Hendrik Vos haar kint, Coba, bij Cornelis, 23-4-1727.

Fol. 74r

Staet ende inventaris van de goederen agtergalaten bij Anneke Cornelis wedeuwe van Arien Heijliger Bacx, alhier overleden, opgegeven door Bastiaan Timmermans, 23-10-1727.

Fol. 77r

Staet ende invenaris van alle goederen die Jan van Tilborg za en sijn vrouw Marie van Campen in gemeenschap beseten hebben ten versoecke van Jacob van Tilborg als voogt van de kinderen van Marie van Campen bij Jan voorn en nu x Teunis Zeijlmans, 9-1-1728.

Fol. 84

Staet ende inventaris van alle goederen als Peeter Janse Timmers za en Anneke Dirkse Timmers, sijn vrouw, in gemeenschap beseten hebben door Anneke op 23-3-1728 opgegeven tbv de weeskinderen.

Fol. 88v

Compareerde Jacob Paans weduwenaar van Adriaantje Ariens Leempoel ende heeft aangenomen van Arien Paans en Arien Smits, voogden, sijn ses kinderen, Catharina, Willemijna, Anna, Adriaan, Johanna en Jan, bij Adriaantje, 18-8-1728.

Fol. 90v

Staet ende inventaris gedaan maaken bij Anneke Dirxse Timmers lestmael weduwe van Francis van der Laer van alle goederen, 18-11-1728.

Fol. 94v

Compareerde Cornelis Borsten weduwenaar van Jenneke Boudewijns ende heeft aangenomen van Jan Boudewijns en Jacobus van Loon, voogden, sijn drie kinderen bij Jenneke, 14-12-1728.

Fol. 95v

Compareerde Antonij Cornelisse Vermeijs weduwenaar van Jenneke Adrse Snijders ter eenre ende Joost verhagen als voogt over Lena, Geertruij, Peeter, Adriana en Gerit, kinderen van Adriaan Snijders za en Marie de Bruijn, erfgenamen van Jenneke, ter andere sijde en sluijten een accoort, 26-7-1729.

Toegevoegd: Marie de Bruijn weduwe Adriaan Snijders is voldaan door Anthonij Vermijs, 22-9-1731.

Fol. 97r

Staet en inventaris gedaan maken overgegeven bij Johanna Schut weduwe Dilis Brouwers, Cnoppen Ambacht, ten versoeke van Andries Strijthoven als voogt over de kinderen van Dilis van alle goederen die Dilis en Johanna tsamen beseten hebben, 17-7-1730.

Acte ook als los vel aanwezig.

Fol. 102r

Compareerde Johanna Schut weduwe Dilis Brouwers, Cnoppen Ambacht, ter eenre ende Andries Strijdhoven als voogt over de twee kinderen, ao Jan, bij Willemijn Verhagen ter andere sijde en sluijten een accoort, 18-9-1730.

Fol. 104r

Copie

Op 22-1-1729 compareerde voor notaris Johan van Dijk, Sprang, Peeter van Campen en Maria Dolk, egteluijden, en maken hun testament.

Genoemd: Peeter van Campen den Jongen en Jan van Cleeff als eventuele voogden. Adriaan van Campen als eventuele toesiender.

Los vel bij folio 104

Wij ondergeschreven bekenne van Aert Kamers volgens accoort van ons vader saliger Jan Brouwers sijn voldaan. [geen namen].

Fol. 106r

Compareerde Jacob Paans weduwenaar van Adriaantjen Ariense Leempoel ter eenre ende Arien Paans en Arien Smits als voogden over de kinderen van Jacob en Adriaantjen ter andere sijde en geven te kennen dat Jacob een huijs in Breda wil copen en daarom onderpant, acte van 18-8-1728 [ folio 88v], wil vercopen en daarom afzier van alle vrugtbegruik van de andewre goederen. Met toestemming van de meerderjarige kinderen gaat men accoort, 27-3-1731.

Fol. 108v

Compareerde Floor Cornelisse weduwenaar van Adriaantje Luijx ende heeft aangenomen van Arien Brouwers als voogt sijn drie kinderen bij Adriaantje, 19-5-1731.

Fol. 110r

Compareerde Lijsbeth van der Saken weduwe Cornelis Janse Dekkers ende heeft aangenomen van Aert Weijburg als voogt haar twee kinderen, Cornelis en Migiel, bij Cornelis, 6-8-1731.

Fol. 111v

Compareerde Bastiaan Mouthaan en Hendrik Teunisse van Dommelen, geswagers, ende hebben aangenomen Wouter Bax, hennen schoonvader, en Marie Verduijn, henne moeder, 1-3-1732.

Fol. 112v

Copie

Op 6-3-1719 compareerde voor nataris Johan van Dijk, Sprang, Jacob Gerritse Snijders en Geriken Cornelisse Boer, egteluijden, en maken hun testament.

Genoemd: Adriaan Snijders en Bastiaan Cornelisse Boer als eventuele voogden.

Fol. 113v

Op 31-7-1732 compareerde voor notaris Johan van Dijk, Sprang, Bastiaan de Leeuw weduwenaar van Anneke Hendricxe Mulders en verclaarde uijt crachte van testament van 28-8-1690 dat Hendrik Adriaanse de Jong en Jan Janse Schaep als voogden over sijn kinderen bij Anneke benoemd dienen te worden en verzoekt dit te authoriseren.

Fol. 114v

Compareerde Leijsbet van Dongen weduwe van Adriaan Sprangers ende heeft aangenomen van Willem Sprangers als voogt haar drie kinderen, Hendrik, Pieternel en Adriaan bij Adriaan, 17-11-1732.

Fol. 116r

Copie

Compareerde te Drunen Jan Verhees?, Capelle en maakt sijn testament, 8-9-1725.

Genoemd: Gijsbert Dekkers en Hendrik Heijmans als eventuele voogden.

Fol. 117v

Compareerde Antonij Rooijael, mr smit, weduwenaar van Marie Weijnants ende heeft aangenomen van Antonij Weijnants als voogt sijn kint bij Marie, 30-12-1733.

Toegevoegd: Antonij Rooijael is overleden en gaat Antonij Wijnants het kint alimenteren, 5-7-1751.

Fol. 119r

Staet ende inventaris gedaen maken van alle goederen naargelaten bij Anneke Timmers lestmael weduwe van Frans van der Laer, alhier op 23-1-1734 overleden, 3-2-1734.

Fol. 125v

Compareerde Jan Mattijse de Jongh weduwenaar van Maria Willemse de Jongh ende heeft aangenomen van Adriaan de Jongh en Jan Leijten als voogden sijn kint bij Maria, 13-2-1734.

Fol. 126v

Staet ende inventaris van alle goederen als Hendrik Vermeijs en Margrita Vosch za tsamen beseten hebben, gemaakt bij Hendrik voors ter versoeke van Dirck broeders en Corstiaen Vosch als voogden over het kint van Margrita bij Adriaan Broeders, 19-3-1734.

Fol. 137r

Compareerde Hendrik Vermeijs weduwenaar van Grietje Vos ter eenre ende Dirk broeders en Corstiaan Vos als voogden over het kint van Grietje bij Adriaan Broeders ter andere sijde en sluijten een accoort. Vader wordt een keer Gerrit broeders genoemd, 2-4-1734.

Fol. 139v

Compareerde Mattjijs Jacobse Coninx weduwenaar van Hendrina Janse van Tilborg ter eenre ende Jacob van Tilborg als voogt over het kint van Mattijs bij Hendrina ter andere sijde en sluijten een accoort, 16-9-1735.

Fol. 141v

Compareerde Goverdina de Jong weduwe Adriaan de Leeuw, schout Vrijhoeven, alhier gewoont hebbende, geassisteert met Francois van der Werken, haren tegenwoordige man, ende heeft aangenomen haar drie kinderen, Jan, Pieter en Adriana Goverdina, bij Adriaan, 6-4-1737.

Fol. 143r

Compareerde Jan Verschuren weduwenaar van Adriaantje Denisse de Ruijter ende heeft aangenomen van Cornelis de Ruijter als voogt sijn twee kinderen bij Adriaantje, 11-6-1737.

Fol. 144r

Compareerde Willemijna Glaviman weduwe Nicolaas vander Cleij ende heeft aangenomen van Antonij Glavniman als voogt haar drie kinderen bij Nicolaas, 18-12-1737.

Fol. 145r

Compareerde Teuntje Snijders weduwe Joost Verhagen ende heeft aangenomen van Hendrik en Gerrit Joosten Verhagen, sonen en voogden, haar overige drie kinderen, Janneke, Hendrina en Maria, bij Joost, 16-1-1738.

Fol. 146v

Compareerde Marie Timmers weduwe Jan Corst Borsten ende heeft aangenomen van Adriaan Corst Borsten en Miggiel Timmers als voogden haar twee kinderen bij Jan, 25-1-1738.

Fol. 147v

Compareerde Teuntje Gijsbertse Dekkers weduwe Miggiel Janse de Roon ende heeft aangenomen van Jan de Roon en Matteus Dekkers als voogden haar twee kinderen bij Miggiel, 8-2-1738.

Fol. 148r

Staet ende inventaris gedaan maken bij Aert Hamer weduwenaar van Marie Timmers, alhier overleden, van alle goederen die Aert en Marie tsamen beseten hebben, 29-8-1738.

Fol. 154r

Compareerde Hendrik Cornelisse Timmermans weduwenaar van Geertruij Dirxse Timmers ende heeft aangenomen van Jan Talen als voogt sijn drie kinderen bij Geertruij, 22-5-1739.

Fol. 155r

Staet ende inventaris van alle goederen als Cornelia vander Schans gewesene vrouw van Arien Andriesse de Bruijn naergelaten gheeft tbv haare vier kinderen opgegeven door Arien de Bruijn, 10-8-1739.

Fol. 159v

Compareerde Arien Andriesse de Bruijn weduwenaar van Cornelia vander Schans ende heeft aangenomen van Peeter Bartholomeusse vander Hoeven ende Peeter de Bruijn als voogden sijn vier kinderen, Adriaan, Geertruij, Andries en Dingena, bij Cornelia, 10-8-1739.

Fol. 161r

Compareerde Hendrik Swart weduwenaar van Adriaantje Mutsaerts ende heeft aangenomen van Huijbert Nuinen en Jacobus Mutsaerts als voogden sijn twee kinderen, Jakobus en Willemijntje, bij Adriaantje, 5-12-1739.

Fol. 162v

Inde moeren van Hedel

Staet ende inventaris gedaan maken als Johannis Verschuiren za en Adriaantje de Leeuw, egteluijden, inde moeren van Hedel, tsamen beseten hebben en door Adriaantje sijn opgegegeven, 2-1-1740.

Fol. 164r

Compareerde Adriaantje de Leeuw weduwe van Johannis Verschuiren, moeren van Hedel, ende heeft aangenomen van Rob Verschuiren en Hendrik Snijders als voogden haar kinderen bij Johannis, 21-1-1740.

Fol. 165r

Compareerde Elant Niuwenhuijse weduwenaar van Pieternel Bastiaanse de Leeuw ende heeft aangenomen van Jan Schaep en Arien de Bruijn als voogden sijn vijf kinderen bij Pieternel, 2-4-1740.

Fol. 166r

Copie

Compareerde te Waelwijck Nicolaas Verpoorten en Jenneke Verduijn, egteluijden, Cappel, en maken hun testament, 12-6-1736.

Fol. 168r

Compareerde Nicolaas Verpoorten weduwe Jenneke Verduijn en stelt ivm de alimentatie van sijn kinderen een huijs etc in de Wolfsnest als onderpant, 11-3-1741.

Fol. 169r

Compareerde Merten Brouwers weduwenaar van Cornelia van den Hoven ter eenre ende Marie de Rooij weduwe van Hendrik van den Hoven ter andere sijde geven te kennen dat na het overlijden van Cornelia het agtergelaten kint, ca 8 maanden oud, door Marie, grootmoeder onderhouden zal worden, 25-7-1741.

Fol. 170v

Staet ende inventaris van alle goederen als Peeter Okkers ende Catarina vander Hoeven tsamen beseten hebben en bij Peeter zijn naaergelaten, opgegeven door Catarina voorn ten versoeke van Peeter Verhoeven ende Peeter van der Hoeven als voogden over de kinderen van Catharina, 24-7-1742.

Fol. 173r

Compareerde Leijsbeth vander Saken laetst weduwe van Joachem van Dommelen ende heeft aangenomen van Fransiskus de Gester als voogt haar drie kinderen bij Joachem, 18-2-1743.

Fol. 174r

Compareerde Anneke Dekkers weduwe Bastiaan Mandemaker ende heeft aangenomen van Antonij Mandemaker als voogt haar drie kinderen bij Bastiaan, actum ut supra.

Fol. 175r

Compareerde Hendrik Swart weduwenaar van Cristina Cuijsten ende heeft aangenomen van Jacobus Cuijsten als voogt sijn kint bij Cristina, 1-5-1743.

Toegevoegd: op 21-9-1746 is Jacobus voldaan van de goederen te Baardwijk ivm het overlijden van het voors kint.

Fol. 176r

Staet ende inventaris van alle goederen als Jan Dingemans Dekkers, alhier overleden, heeft agtergelaten tbv de weesen bij de vrouw van Dingeman Dekkers, 12-12-1744.

Fol. 178v

Compareerde Janneke de Haan weduwe Johannes vander Saken ende heeft aangenomen van Claas van der Saeken als voogt haar agt kinderen bij Johannes, 12-12-1746.

Fol. 180r

Compareerde Hendrik Verhoeven weduwenaar van Jenneke Geenen ter eenre ende Antonij Smits en Meerten Dolk als voogden over de twee kinderen, Martinus, 2 jaar, en Peeter, 4 maanden,van Jenneke en Hendrik, en sluijten een accoort, 10-1-1748.

Fol. 183r

Compareerde Johanna de Jong weduwe van Jacobus Janse de Rooij ende heeft aangenomen van Jan de Rooij als voogt haar kint, Jan, bij Jacobus, 18-5-1748.

Fol. 184r

Compareerde Goijaert Coolen weduwenaar van Jenneke Boom ende heeft aangenomen van Adriaan Boom, schoonvader ende voogt, sijn twee kinderen bij Jenneke, 27-5-1748.

Fol. 185r

Compareerde Adriaan Gijben wewduwenaar van Cornelia Paans ende heeft aangenomen van Gerrit Paans als voogt sijne drie kinderen, Teuntje, Adriaan en Willem bij Cornelia, 24-4-1749.

Fol. 186r

Compareerde Peeter Andriesse de Bruijn weduwenaar van Adriaantje Janse Schaap ende heeft aangenomen van Jan Janse Schaap en Arien de Bruijn als voogden, sijn ses kinderen bij Adriaantje, 21-5-1749.

Fol. 187r

Compareerde Wouter Nieuwenhuijsen wweduwenaar van Maria Otterdijk ende heeft aangenomen van Cornelis Otterdijk als voogt sijn kint, Cornelia, bij Maria, 4-6-1749.

Fol. 188r

Compareerde Antonij vander Leij weduwenaar van Johanna de Bie ende heeft aangenomen van Adriaan Gijben als voogt sijn drie kinderen bij Johanna, 15-12-1749.

Fol. 189r

Compareerde Pieternel Boer weduwe van Willem de With ende heeft aangenomen van Cornelis de Ruijter als voogt haar kint bij Willem, actum ut supra.

Fol. 190r

Compareerde Willemijna van Andel weduwe van Antonij Glavimans, schoolmeester alhier, en toonde haar testament dat zij met Antonij voor notaris Antonij Glaviman te Oisterwijk op 2-10-1747 heeft gemaakt. Aangezien het testament buijten Zuijthollant is opgesteld dient er een Zuijdhollants segel op geslagen te worden, 23-11-1750.

Fol. 191r

Compareerde voor notaris Antonij Glavimans te Oisterwijk Anthonij Glavimans, kostschoolhouder te Cappel, en Willemijna van Andel, egteluijden en maken hun testament, 2-10-1747.

Genoemd: Cornelis Block, Baardwijk, en Adriaen de Roon, Vrijhoeven Cappel, als eventuele voogden.

Fol. 194v

Compareerde Hermina van Zelm weduwe van Gijsbert van der Kleij en geeft te kennen dat zij op basis van het door haar en haar overleden man opgestelde testament van 12-8-1748, de kinderen aanneemt, 2-1-1751.

Fol. 196r

Compareerde Huijbert Pols weduwenaar van Maria Smits ende heeft aangenomen van Antonij van Dongen, Wouter en Teunis Pols, voogden, sijn twee kinderen, Joost en Cornelia, bij Maria, 29-1-1751.

Fol. 198r

Compareerde Freijs Bruijnenbaert weduwenaar van Adriaantje Jan Weterings ende heeft aangenomen van Willem Jan Weterings en Joost Pols als voogden sijn twee kinderen, Poulus en Jan, bij Adriaantje, 20-4-1751.

Fol. 199v

Compareerde te Drunen Jan van Riel en Dirkse den Ronde, egteluijden, en maken hun testament, 31-5-1737.

Fol. 203r

Compareerde Pieter van Ceeters eerstmael weduwenaar van Elisabeth Gerritse Timmers geeft te kennen dat hij en Elisabeth op 13-6-1734 hun testament hebben gemaakt waarin staat dat hij als langstlevende de kinderen zal alimenteren, 3-4-1754.

Fol. 204r

Compareerde Cornelia van der Leij weduwe van Mattijs Hendrikse Dolk ter eenre ende Hendrik Dolk als voogt over het kint, Hendrik, van Mattijs ter andere sijden en hebben een accoort gesloten, 3-5-1754.

Fol. 206r

Staet ende inventaris van alle goederen als Adriaan Okkers weduwenaar van Maria Smits tsamen met Maria beseten heeft en bij Adriaan is opgegeven int bijwesen van Jan Smits en Peeter Okkers als voogden over de kinderen. [akte is doorgestreept zie ook folio 215r]

Fol. 208r

Compareerde Catrina Paans weduwe van Frans Wijnants ende heeft aangenomen van Jan Paans als voogt haar kint, Adriaan, bij Frans, 6-8-1755.

Fol. 209r

Compareerde Nicolaas van Kuijk weduwenaar van Marie Bogaarts ende heeft aangenomen van Peeter Bogaarts als voogt sijn kinderen, Hendrik, Lammert, Elisabeth, Anna en Maria, bij Marie, 8-12-1755.

Fol. 210r

Op 11-6-1756 hebben de erfgenamen van Anneke Hendrikse Mulder weduwe van Willem Potmaker het testament, voor notaris Antonij Heermans te Waalwijk op 11-6-1745 opgesteld, ter hand gestelt om met een segel geslagen te worden.

Fol. 210v

Compareerde voor notaris Antonij Heermans te Waalwijk op 11-6-1745 Anneke Hendrikse Mulder weduwe van Willem Adriaansz Potmaker, Cappel, en maakt haar testament.

De voogden genoemd in hun gezamenlijk testament van 28-1-1701 zijn reeds overleden.

Genoemd: Johanna, Catharina, Maria, Adriana, Anthonij en Willemina, haar kinderen.

Peeter Adriaansz van Gijsel, Adriaan Potmakers, Antonij Potmakers, Huijbert Konings x Catharina Potmakers, Anthonij Smits x Maria Potmakers als eventuele voogden.

Fol. 212v

Compareerde Lena Sprangers weduwe Cornelis Camp ende heeft aangenomen van Meeus van Gijsel als voogt haar twee kinderen bij Cornelis, 14-5-1757.

Fol. 213r

Copie

Compareerde te Vrijhoeven Cappel Anthonij Cuijsten, Cappel, ende maakt sijn testament, 17-10-1758.

Genoemd: Adriaan Cuijsten, Cappel, sijn soon. De kinderen van Theuntje Cuijsten en Willem vander Leij. Antonij en Willem vander Leij, Tomas Rijken en Cornelis Cuijsten als eventuele voogden. De kinderen van Cornelis Cuijsten en Theuntje van der Water.

Fol. 215r

Staat en inventaris van alle goederen als Adriaan Okkers weduwenaar van Maria Smits samen met sijn vrouw in gemeenschap beseten heeft, opgegeven door Adriaan voorn int bijwesen van Jan Smits en Peeter Okkers, 27-1-1759.

Fol. 217v

Staat ende inventaris van alle goederen als Maaijke Janse Boeser weduwe van Peeter van Dongen heeft agtergelaten geformeert door Antonie en Cornelis van Dongen en Antonie als voogt over de kinderen van Jenneken van Dongen bij Sebregt Vermeijs, 17-2-1759.

Fol. 221r

Compareerde Francijna Box weduwe Cornelis Pruijsers en nu x Jacobus Verduijn ende heeft aangenomen van Peeter en Corstiaan Pruijsers als voogden haar kint, Cornelis, bij Cornelis, 9-5-1759.

Fol. 221v

Copie

Compareerde voor notaris Otto Juijn te Waelwijck Willem den Ronden ende Elisabeth van Pasch, Cappel, en maken hun testament, 17-3-1731.

De testament van 14-10-1722 en 31-1-1723 bj notaris Johan van Dijk, Sprang, worden te niet gedaan.

Genoemd: Aart Vosch, swager, als voogt. Zoon bij Teuntje Kusten. Maarten Loopers en Adriaen Kusten als eventuele voogden.

Fol. 224v

Op 3-11-1751 compareerde voor notaris Jan Swinnas, Rotterdam, Cathalijntje Otterdijk weduwe van Cornelis Vermeijs, Capelle, en maakt een acte van aanstelling.

Genoemd: Jan Verheijden, Cappel, ende Jan van Cleeff, Loon op t Zand, als eventuele voogden.

Fol. 225v

Compareerde Jan Verheijden ende geeft te kennen dat hij samen met Jan van Cleeff, Loon, door wijlen Cathalijntje Otterdijk weduwe van Cornelis Vermeijs, alhier overleden, tot voogden sijn aangestelt over haar kinderen, acte van aanstelling Rotterdam notaris Swinnas 3-11-1751. Jan van Cleeff is niet in staat als voogt te functioneren en stelt Jan Verheijden voor om Peeter Quirijns te benoemen, 6-12-1762.

Fol. 226v

Compareerde Hendrik van Os weduwenaar van Teuntje van Dommelen ende heeft aangenomen van Gerrit van Dommelen en Elias van Weijle als voogden sijn kint, Andries, bij Teuntje, 23-8-1764.

Fol. 227r

Staat en inventaris van alle goederen als Jan Vos en Huijbertje Paans in gemeenschap beseeten hebben ende naergelaten bij Huijbertje en opgegeven door Jan voorn ten versoeke van Hendrik Vos en Thomas Paans als voogden over de kinderen, Anna en Maaijke, 6-9-1764.

Fol. 229v

Compareerde Jan Vos weduwenaar van Huijbertje Paans ende heeft aangenomen van Hendrik Vos en Thomas Paans sijn twee kinderen, Anna en Maaijke, bij Huijbertje, 6-9-1764.

Fol. 230v

Schout en schepenen benoemen ten versoeke van Johannes van Vuuren, collecteur van s’landsmiddelen, Peeter Quirijns en Jacobus Qiuirijns als voogt en toesiender over de kinderen, Huijbert, 5 jaar, en Hendrina, 3 jaar, van Johanna Quirijns za, dogter en suster resp, bij Johannes voorn. Tevens sluijten vader ende voogden een accoort. Boedel is er niet vanwege het afbranden van het huijs. Actum 26-3-1765.

Fol. 232v

Staat en inventaris van alle goederen als Anthonij Timmermans weduwenaar van Jenneke Wijtvliet, sullende treeden in huwelijk met Hermijna Hommel, is besittende en sulx ingevolge testament van 27-2-1766 te Emmichoven, 27-10-1769.

Fol. 234v

Compareerde Anthonij Timmermans weduwenaar van Jenneke Wijtvliet, en geeft te kennen dat zij een testament hebben van 27-2-1766 te Emmichoven en aangzien Anthonij wil trouwen met Hermijna Hommel heeft hij staat en inventaris opgestelt. Tevens belooft hij zijn eenig kint bij Jenneke te alimenteren, 27-10-1769.

Fol. 236r

Compareerde Pieternella Verhagen weduwe Jan Eelen Nieuwenhuijse ende bekende ontfangen te hebben van Adriaan Antonisse Looper, Willem Quirijns en Joost Janse van den Hoek als voogden over de kinderen, 8-1-1770.

Fol. 237r

Compareerde te Loon op Zand Jan Mouthaan ende Maria Adriaanse de Rooij, egteluijden, Cappel, en maken hun testament, 22-2-1749.

Fol. 238v

Staat ende inventaris van alle goederen als Johanna Paens weduwe van Gerrit van der Leij agtergelaten heeft opgegeven door Cornelis Paens en Jacob Box, voogden over de ses kinderen, 22-1-1771.

Fol. 241r

Staat ende inventaris van alle goederen als Wilhelmina Camp weduwe van Peeter Kivits, sullende treeden ten twee huwelijk, is besittende, opgegeven ende ten versoeke van Pieter Camp en Mattijs Peeterse Camp, Groot Waspik, als voogden van de vier kinderen ingevolge testament van 12-9-1770, actum 5-9-1772.

Fol. 249r

Compareerde Wilhelmina Camp weduwe van Peeter Kivits in ondertrouw met Gijsbert van Dongen ende heeft aangenomen van Pieter Kamp en Mattijs Peeterse Kamp, Groot Waspik, als voogden haar vier kinderen bij Peeter Kivits, 5-9-1772.

Fol. 250v

Compareerde Marten Millenaers, Dubbeldam, mede namens Jan Millenaars, broeder, Dubbeldam, Gerrit Aartse Timmers en Adriaantje Timmers, Geraert van Diem en Eimert de Bruijn als voogden over Eijmert, Catharina, Willem en Dingena Millenaars [?], kinderen van Aart Timmers ende Johanna Millenaars za ter eenre ende Aart Timmers voorn ter andere zeijde ende geven te kennen dat in 1773 eerst is overleden Jacomijna Millenaers en vervolgens haar moeder Adriaentje de Bruijn weduwe Willem Millenaers waarvan sij allen erfgenamen sijn. Op 4-4-1774 heeft Aart Timmers staat en inventaris overgelevert. Daarna sluijten zij een accoort, 24-5-1774.

Fol. 252v

Staat en inventaris van alle goederen als Leendert van Diem en Maria Mouthaen, egteluijden, in gemeenschap hebben beseten ende naargelaten bij Maria, opgegeven bij Leendert ten versoeke van Willem van Diem en Jan Peeterse van den Hoek als voogden over de vier kinderen, 29-10-1774.

Fol. 257v

Compareerde als Leendert van Diem weduwe van Maria Mouthaen ende heeft aangenomen van Willem van Diem en Jan Peeterse van den Hoek als voogden sijn vier kinderen, Gerrit, Anna, Hendrik en Leendert, bij Maria, 31-10-1774.

Fol. 258v

Compareerde Gijsbert van Steemert, schoolmeester, weduwenaar van Cornelia Verploeg ende heeft aangenomen van Adriaan Verploeg, oom, en Dirk van Steemert, oom, als voogden sijn twee kinderen, Cornelis, 6 jaar, en Johanna, 3½ jaar, bij Cornelia, 2-6-1777.

Fol. 259v

Compareerde Michiel van Beek weduwenaar van Willemke Brouwers ende heeft aangenomen van Peeter Brouwers en Johannes Tielemans als voogden sijn vier kinderen, Arij, Gerrit, Anna en Willem, bij Willemke, 28-8-1777.

Fol. 260v

Compareerde Mattijs de Bont weduwenaar van Maria Anthonisse Pols ende heeft aangenomen van Joachim de Bont en Paulus Anthonisse Pols sijn kint, Anna, bij Maria, 16-1-1778.

Fol. 262r

Compareerde Alida Verhoeven weduwe van Cornelis Hendriks Oerlemans ende heeft aangenomen van Hendrik Oerlemans en Peeter Verhoeven als voogden haar drie kinderen bij Cornelis, 27-3-1778.

Fol. 263r

Compareerde Peeter van der Hoeven weduwenaar van Maria Romme ende heeft aangenomen van Corstiaan van der Hoeven en Simon Vaartmans als voogden sijn seven kinderen, Peeter, Anna, Adriaan, Jacomijna, Bartholomeus, Jan en Simon, bij Maria, 9-6-1778.

Fol. 263v

Op 3-12-1778 heeft Cornelis Cornelisse de Rooij aan Adriaan Ocker en Michiel de Roon het testament van sijn ouders Cornelis Peeters de Rooij en Adriantje de Haan, bij notaris Melchior Crol te Chaam 4-5-1736, ter hand gestelt om met een segel geslagen te worden.

Fol. 264r

Compareerde voor notaris Melchior Crol te Chaam op 4-5-1736 Cornelis Peeters de Rooij en Adriantje de Haen, echteluijden, en maken hun testament.

Genoemd: Adriaen Peeterse de Rooij, broeder, en Peeter de Rooij, soon, als eventuele voogden.

Fol. 265r

Staat en inventaris van alle goederen als Adriaan Gijbe en Alida Verhoeven, egteluijden, in gemeenschap beseten hebben bij Alida sijn naergelaten en bij Adriaan sijn opgegeven ten versoeke van Hendrik Oerlemans en Peeter Verhoeven als voogden over de drie kinderen van Alida in eerste huwelijk bij Cornelis Oerlemans, 5-1-1779.

Fol. 270v

Compareerde Antonij Mandemakers weduwenaar van Margareta Pitjouw ende heeft aangenomen van Leendert Pitjouw, Venloon, en Govert Bogaers, Sprang, sijn twee kinderen, Bastiaan en Adriana, bij Margareta, 3-2-1779.

Verclaring van overnamen van gout en silver door vader via de secretaris, 27-9-1785 als los vel aanwezig.

Fol. 271v

Staat en inventaris van alle goederen als Elant Nieuwenhuijsen, alhier overleden, heeft agtergelaten opgegeven door Elant Janse Nieuwenhuijsen ten versoeke van Adriaan Anthonisse Loopers en Cornelis Adriaense Conings, raamsdonk, als voogden over de kinderen van Jan Elantse Nieuwenhuijsen bij Pieternella Verhagen, 19-2-1779.

Fol. 274r

Staat en inventaris van alle goederen als Wouter Bogaers en Elisabet Quirijns, egteluijden, in gemeenschap beseten hebben en bij Wouter sijn naergelaten en bij Elisabeth opgegeven ten versoeke van Nicolaes Bogaers en Gerrit van Oirtschot als voogden over het kind van Wouter, 6-4-1779.

Fol. 277r

Compareerde Elisabet Quirijns weduwe Wouter Bogaers Pitjouw ende heeft aangenomen van Nicolaes Bogaers en Gerrit van Oirtschot als voogden haar kind, Dirxke bij Wouter, 6-4-1779.