RA 91

los vel Fol. 408a

Job Hendrickse van Dijk en Wilmijna van Os zijn voldaan van de erfenis van haer broeder Jan de Smit.

los vel Fol. 680a

Op 16-11-1779 copie authenticq voor Cornelis Timmermans

Los vel Fol. 211a

Op 24-8-1708 heeft Jacobus Mutsert zijn swager voldaan,

getekend Jan Peeters ?deijongen

Fol. 1r

Neeltje Peeters X Ghijsbrecht Govarthus den Jongen maakt haar testament.

Genoemd: Peeterken Adriaens X Peter de Roij, haar dogter. 19-6-1672

Fol. 3r

Extract vuijt het register der deelingen, accoorden, testamenten gepasseert voor wethouders in Schravenmoer als volgt:

Harmen Adriaenssen Lochten, Schrevelduijn Cappel, wednr Jacobsken Peeters nu X Keuntje Anthonis de Jonge maakt zijn testament, 9-2-1672.

Genoemd:de vier naekinderen: Alitte, Anthonis, Adriaentken en Peeterken Harmans.

Grietken Harmans, volwassen dochter.

De twee voorkinderen van Keuntje.

Fol. 7r

Adriaen Rombouts geasisteert met Johan Cruijs, stadthouder tot Cappel, schoonvader, Peeter Jacobs Rombouts en Jan Gerritsen Boudewijns, voocht en oom, toecomende bruijdegom ter eenre en Elisabeth Peeters van Gorp geassisteert met Peeter van Gorp, vader, Abram Sprangers en Dierck Peeterssen vanden Hoven, oom en neeff, toecomende bruijt ter andere sijde stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 25-3-1673.

Fol. 9r

Erit Janse Schipper en Neesken Stoffels, Cnoppenambacht onder Waspik, stellen hun testament op, 21-1-1674. Akte zeer slecht leesbaar.

Genoemd: Jacob Bruijser?, voorsoon.

Fol. 11r

Op 2-1-1676 compareert Cornelis van Gorp, schurgijn, Outbeijerlant, toecomende bruijdegom, geassisteert met Gerrit van Gorp en Janneke Cornelis, vader en moeder, ter eenre en Dircxken Corsten Glaviman geassisteert met Antoni Glavimans, secretaris, en Antoni Glaviman junior, swager en broeder. Zij stellen hun huwelijkse voorwaarden op.

Fol. 13r

Dircken Adriaen Doedijns X Peeter Corsten Glaviman stellen hun testament op, 23-5-1676.

Fol. 15r

Op 23-10-1676 compareerde voor notaris Anthonij Timmers, Vrijhoeve, Engeltge Jans wed Gerrit Wouterse en stelt haar testament op.

Genoemd: haar jongste kint. Aert Geritsen, haar knecht. Voogden over de kinderen Corstiaen Jansen de Bie, Jacob Huijbertsen de Bruijn en Corstiaen de Zeeuw.

Fol. 17r

Teunis Jan Mattheuse en Anneken Jans Mattheus, suster, stellen hun testament op, 8-6-1676.

Genoemd: Lijsbeth Willems Zeijlmans, haren suster dochter. Jenneken Jans dochter van Jan Jan Mattheus en Maeijken Jans.

Fol. 19r

Jan Gerits Boudewijns X Dingen Adriaen Rombouts stellen hun testamewnt op, 31-11-1676.

Fol. 21r

Hendrick Peeters Otterdijck X Elisabeth Sebrechts stellen hun testament op, 23-5-1677.

Fol. 23r

Jan Sebrechts X Hilleken Diercx van Nederveen stellen hun testament op, 16-6-1677.

Fol. 25r

Hester Janse wed Jacob Gelden Glavimans X Michiel Janse Ocker, 30-6-1677.

Genoemd: Jan Jacobs Glaviman X Marijken Dircxen vander Duijnen, soon.

Fol. 27r

Op 31-7-1677 compareerden Cornelis Jans Geenen X Jenneken Jans Looper en stellen hun testament op.

Fol. 29r

Jan Clasen Roosenbrant X Marijke Adriaens de Bosser stellen hun testament op, 10-8-1677.

Fol. 31r

Jacob Anthonis van Nieuwenhuijse X Willemke Frans Looper wed Jan Faess stellen hun testament op, 16-8-1678.

Fol. 33r

Op 15-12-1678 compareerde Peeter Sebastiaens van Gorp wednr Marijken Ariens Milinaer en stelt zijn testament op.

Genoemd: Phirijna en Marija Peeters van Gorp, 2 jongste dochters. 2 voorkinderen bij Anneken Diercx een stuk lant gekomen van Arien Pieters Millaer, swager.

Fol. 37r

Op 22-7-1678 compareerden Maijken Peters van Gulick wed Govaert Adriaenssen Versterre en Maria Peters van Gulick en stellen hun testament op.

Fol. 39r

Op 24-9-1679 compareerde Chatalijntje Teunis Bruerman X Teunis Janssen en stelt haar testament op.

Genoemd: Teuntje Govaerts Breurman.

Fol. 41r

Op 14-10-1679 compareerde Maria Cus wed Tomas Burchards???, predicant te Swol, en stelt haar testament op.

Genoemd: als voocht Adriaen Cus, schout tot Giesen. Aertjen? Heuvelcamp, moeder.

Fol. 43r

Op 15-10-1679 compareerden Gerrit Adriaens de Bosser X Willemken Cornelis Somervogel en stellen hun testament op.

Fol. 45r

Op 30-10-1679 compareerde Peeter Corsten Glaviman wednr Diercxken Doedijns en stelt zijn testament op.

Genoemd: Corstiaen Glaviman X Seijken van Clootwijck. Corst Corsten Glaviman, in sijn leven secretaris, kinderen Sijken Glaviman X Gerit van Nederveen.

Fol. 47r

Op 24-10-1680 compareerde Gerit Aertsen vanden Hoeck X Dircxken Dircx van Nederveen en stellen hun testament op.

Fol. 49r

Op 1-10-1680 compareerden Cornelis Arien Denis X Peterken Wils en stellen hun testament op.

Fol. 51r

Op 2-10-1680 compareerde Jan Willems en stelt zijn testament op.

Genoemd: Janneke Jans, zijn natuurlijke dochter bij Anneke Cornelis.

Fol. 53r

Jan Handrickse Bacq tegenwoordige bruijdegom ter eenre en Maijken Adriaensse Oostvogel, tegenwoordige bruijt stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 1-4-1681

Fol. 55r

Handrik Peters Timmer wed Maria Wouters Duijser en Elisabeth van Gorp wed Adriaen Rombouts, schout, stellen hun huwelijkse voorwaarden op.

Fol. 57r

Ariaen Wouterse Visscher den Jongste X Anneke Ariense van Tilborg stellen hun testament op, 18-9-1681.

Genoemd: zijn broer Adriaen, de kinderen van Lijsbeth Wouterse Visscher, de kinderen van Jacob Wouterse Visscher, de kinderen van Maijken Ariens van Tilborg X Peter Janss Dolck,

Fol. 59r

Cornelis van Thilborg X Teuntgien Timmer stellen hun testament op, 25-10-1681

Fol. 61r

Compareerde jonker Pieter Fredricsen van Nuijsenborgh, Vrijhoeven, en geeft een bedrag vuijt saecke des doots aen Pr Janssen de Leew, Jenneke Peeters de Leeuw, dochter van Peter, 21-12-1682.

Fol. 63r

Cornelis Goverts van Vugt, Dordrecht, herroept zijn testament dat hij samen met zijn broer Jan Goverts op 28-1-1673 te Nederveen Cappel heeft opgesteld, 29-1-1685

Fol. 65r

Reijnier Janssen van Nederveen X Hendrica Teunissen vanden Hoek stellen hun testament op, 23-2-1685

Fol. 67r

Hendrik Abrahamse Sprangers X Elisabeth Sebregtse van Hartighxsvelt stellen hun testament op, 1-5-1685

Genoemd: de drie voorkinderen bij Handrick Peters Otterdijck en de naerkinderen bij Handrick Sprangers.

Fol. 69r

Tonis Arienssen Zeeuw X Geertruij Wouterssen Vissers stellen hun testament op, 3-7-1685

Fol. 71r

Baltus Janse Verhoeven X Wouterken Teunis Timmerman stellen hun testament op, 5-12-1685

Fol. 73r

Adriaen Peeters Ockers X Adriaentgen Cornelis stellen hun testament op, 4-6-1688

Fol. 75r

Peeter Janssen van Gorcum X Anneke Jacobs Paens stellen hun testament op, 21-6-1688

Fol. 79r

Bastiaen Ariense den Roij X Piternella Roelofsen vander Wiel stellen hun testament op, 24-1-1689

Genoemd: Willem Meij???, voorkindt van Piternella.

Fol. 81r

Govert van derPunten, stadthouder van Nederveen Cappel, X Maijken Jaspers vanden Heuvel stellen hun testament op. Het testament van 16-6-1677 komt te vervallen, 4-2-1689.

Fol. 84r

Machiel Denis de Haen X Ceuntgen Jacobssen Paens stellen hun testament op, 26-5-1689.

Fol. 88r

Peter Glaviman X Sijke Anthonisse van Clootwijck stellen hun testament op, 1-1-1690.

Fol. 90r

Handrick Tonisse Timmerman X Adriaentie Peeters Timmers stellen hun testament op, 15-2-1690

Fol. 92r

Arien Cornelis Leempoel X Willemken Arienssen Smits stellen hun testament op, 13-4-1690.

Genoemd: een stuk lant gemeen met Wouter Ariensse Smits.

Fol. 96r

Arien Wouters Visscher X Neeltjen Ariensse van Tilborgh stellen hun testament op, Nederveen Capelle 20-5-1696,

Fol. 98r

Maeijken Peters van Gulick wed Govert Ariensse Verster stelt haar testament op, 5-6-1690.

Genoemd: Diercxke Willems van Belcum, susters dochter, Pieter Jansse van Gulick, broeders soon, Jan Dircxsse vander Hoeven, neve, als voocht van broers en susters kinderen

Fol. 100r

Anthonij Janse Oerlemans stelt zijn testament op, 26-8-1691.

Genoemd: Maria Jans Oerlemans X P Ariens Gijben, Arien Peters Gijben, neef.

Fol 102r

Adriaentje Cornelis wed Adriaen Ockers stelt haar testament op. Zij approbeert het testament van 4-6-1688, zie fol 73r, 23-8-1690.

Genoemd: Jan Ockers en Pr de Roij, voogden over de kinderen, Henricus Verhoeven, predicant, en Arien Tonnis van Pas als toesienders,

Fol. 104r

Gerrit Janse Boudewijn X Adriaentie Prs de Haen stellen hun testament op, 21-5-1692.

Fol. 106r

Dircxken Willems wed Cort Lotten stelt haar testament op, 10-9-1693.

Genoemd: Teuntjen Peeters Hoeffnagel, haar voorkindt, gebrekkig.

Fol. 108r

Adriaen Cornelissen van Oosterhout X Adriaentje Aertse vanden Hoek stellen hun testament op, 22-10-1693.

Fol. 110r

Wouter Janse Duijser X Teuntje Janse vander Graeff stellen hun testament op, 13-2-1694

Genoemd: Ocker Wouter Duijser, de kinderen van Maria Wouter Duijser bij Hendrick Timmeren, Peeterken (voor 11-5-1703 X Dirk Hendricxe Vinck) en Truijcken en Jochem Hendricksen X Anneken Wouter Duijser.

Fol. 114r

Peeter van Campen X Maria Prs Dolk stellen hun testament op, 12-3-1694.

Genoemd: eventuele vooghden zijn Anthonij van Campen en Jan Prs Dolk.

Fol. 116r

Gerrit Jansen van Vught X Joostjen Adrs Brouwers stellen hun testament op, 10-6-1695.

Fol. 118r

Jan Ariense Knaap X Cathelijnken Jans Tacx stellen hun testament op, 13-6-1695. Het testament van 27-12-1670 komt te vervallen.

Fol. 120r

Willeken, Aert, Adriaen, Johan, Elisabeth, Adriana, Diek en Melis Oerlemans stellen hun testament op, kinderen Aert Oerlemans en Maria Glavimans, 14-11-1695.

Genoemd: de vijf kinderen van Maria Oirlemans bij Cornelis de Bruijn

Fol. 124r

Arien Heijligers X Anneken Cornelis en Arie Willemsen Stam, voorsoon van Anneke stellen hun testament op, 5-1-1697.

Fol. 126r

Jan Stevense Huijsman X Peterken Adriaensen stellen hun testament op, 12-3-1697.

Huwelijkse voorwaarden tot den Bergh bij notaris Michiel van Tilborgh komen te vervallen.

Genoemd: de voorkinderen, Bastiaan en Judigh, van Peterken bij Pr de Roij en het nakindt, Huijbert bij Jan voorn.

Fol. 130r

Peter Huijberts Talen X Lijntien Jansen van Hamont stellen hun testament op, 4-4-1697.

Fol. 132r

Jan Jacobs Mouthaen X Maijken Wouters Verhagen stellen hun testament op, 13-12-1697.

Genoemd: Marie Cornelis dochter Jenneke Claes

Fol. 136r

Pieter Fijnenbuijck X Dingena Brouwers stellen hun testament op, 17-2-1798.

Fol. 138r

Adriaan van Kampen en Marie Clijn stellen hun testament op, 4-10-1698.

Fol. 140r

Michiel Jansen Backer X Maria Peeter Colster stellen hun testament op, 19-10-1698.

Fol. 144r

Nicolaes van Tilborgh stelt zijn testament op, 26-3-1699.

Genoemd: Cornelis Swart, neeff en knecht. Neeltje en Anneken van Tilborgh, susters.

Wouter van Tilborgh, de kinderen van Maeijken van Tilborgh, Janneken van Tilborgh, Jan Jacobs Paens X Lijntjen van Tilborgh, Nicolaas Paans, soon van Jan en Lijntjen

Fol. 146r

Michiel Denis de Haan X Maeijken Gerrits stellen hun testament op, 6-4-1699.

Fol. 148r

Johan Cnaap X Cathelijn Jansen Tacx stellen hun testament op, 8-8-1699.

Genoemd: Cornelis Jans van Hardicxvelt. De kinderen van Jan van Hardicxvelt, soon van Cathelijn. Lijsbeth van Hardicxvelt, dochter, Pauwels en Leendert van Hardicxvelt, soonen.

Fol 152r

Johan Boudewijns X Maria van Tilborgh stellen hun testament op, 26-2-1700.

Genoemd: Wouter Boudewijns, broer.

Fol. 154r

Peeter Jansen Boudewijns stelt zijn testament op, 9-3-1700.

Genoemd: Dingena Rombouts, moeder.

Fol. 158r

Jan van Pas X Maria Willemse Brock stellen hun testament op, 27-4-1701.

Genoemd: de drie kinderen: Arien, Adriaantjen en Maijken, Arien Tonnis van Pas, soons soon.

Fol. 162

Corstiaen de Zeeuw X Anneke Geerits stellen hun testament op, 14-6-1701.

Genoemd: de twee kinderen van Leendert Verhoeven X Teuntjen Geerits

Fol. 166r

Hendrick de Roij X Dircxken van Nederveen stellen hun testament op, 8-10-1701.

Genoemd: de voorkinderen van Dircxken bij Gerrit Artsen vanden Hoeck

Fol. 170r

Dingena Rombouts wed Niclaes van Tilborg stellen hun testament op, 12-10-1702.

Genoemd: Adriaan Wouters Boudewijns en Dingena Kivits, soon en dochter kinderen. Adriaan Cornelis Schippers, dochters soon. Cathelijn Boudewijns, Dingena Kivits en Janneken Gerrits Boudewijns, nichten. Wouter Boudewijns, soon. Jacob Kivits X Maria Boudewijns, de drie kinderen van Cornelis Abrahams Schipper X Jenneken Boudewijns. Janneken Gerrits Boudewijns

Fol. 180r

Gerrit Heijligers X Anneke Smits stellen hun testament op, 29-11-1702.

Fol. 184r

Merten Adr Dolck X Adriaantjen Jans Geenen stellen hun testament op, 2-2-1703.

Fol. 187r

Jan Jacobs Mouthaan X Maijcken Wouters Verhagen stellen hun testament op, 6-2-1703.

Het testament van 13-12-1697, zie fol. 132r, komt te vervallen.

Genoemd: Gijsbert Matteus Deckers, Janneken Matteus Deckers X Art vanden Hoek, Anneken Matteus Deckers X Arnoldus Ophorst.

Fol. 193r

Peeter Timmers, Sprang, stelt zijn testament op, 25-2-1703.

Genoemd: Johanna vander Hoeven, moeder.

Fol. 195r

Wouter Dircxen Smits X Eltjen Dircxen Smits stellen hun testament op, 24-4-1703.

Fol. 199r

Johan Cnaap stelt zijn testament op, 13-6-1703.

Het testament van 8-8-1699 wordt geapprobeerd.

Genoemd: Cathelijn Jans Tacx, zijn vrouw, Cornelis Jans van Hardicxvelt

Fol. 201r

Johan Huijsman X Peterken Adriaens Dolk stellen hun testament op, 28-5-1704

Genoemd: Bastiaen Huijsman, broer, mbt een stuk lant te Raemsdocq. Wed Bastiaen de Roij.

Fol. 204r

Aentje Teunis Paans wed Cornelis Jans van Gorcom stelt zijn testament op, 20-6-1704.

Genoemd: Gelden Willems, soon, Gelden van Pas als voocht over de kinderen van Teunis Willems, Jan Dircxen Smits als voocht over de kinderen van Maeijken Willems

Fol. 206r

Anthonij van Campen stelt zijn testament op, 22-6-1704.

Genoemd: Peeter van Campen, broer, de kinderen, Adriaan, Jan en Lijsbet, van Jan de Leeuw bij Anneken van Campen, suster, Adriaantje van Campen wed Dirk van Clootwijck, Maria Cleijn wed Adriaan van Campen, Johannis van Gulick, predicant tot Reijswijck. De kinderen van Jan Soeters bij Lijsken van Campen, Adriaantje van Campen, suster, Jenneken van Gils dochter van Aaltjen van Campen,

Fol. 209r

Wouter Jansen van Tilborg stelt zijn testament op, 9-7-1704.

Genoemd: Jan, broer, Anneke, suster, en Hendrik, broer.

Fol. 211r

Adriaantje Jans van Hamont wed Peter Adrs de Jonge stelt haar testament op, 8-9-1704.

Genoemd: Jan Peters de Jongen, Jacobus Mutsaert X Willemken Prs de Jonge, de kinderen van haar dochter Catelijn Prs de Jonge

In de kantlijn: Cornelis Hendrikse Timmerman is in 1714 voldaan door Jan en Jacob

Fol. 215r

Peeter Adrs de Roij X Anneke Cornelis stellen hun testament op,13-9-1704.

Fol. 219r

Dirck Artse Timmers X Dingena Teunis de Zeuw stellen hun testament op, 27-9-1704.

Genoemd: twee voorkinderen van Dirck en het kint van hun samen.

Fol. 223r

Michiel vander Saacken X Geertruij Deckers stellen hun testament op, 13-12-1704.

Fol. 227r

Geertruij Jansen de Rooij wed Arie Maartense Dolck stelt haar testament op. 20-1-1705.

Genoemd: Pieternel Arien Dolck, dochter

Fol. 231r

Adriaan van Andel, schout, X Johanna vander Hoeven stellen hun testament op, 16-2-1705.

Genoemd: Peeter Timmers, voorsoon van Johanna. Het betreft een gesloten testament.

Toegevoegd: Peeter Timmers, secr Moergestel, Antrhonij Timmers, secretaris Sprangh en Hendrick vander Hoeven, secretaris alhier hebben het besloten testament geopent, 18-6-1709.

Fol. 233r

Willem vanden Hoeck X Wouterken Visscher stellen hun testament op, 20-3-1705.

Fol. 237r

Jenneken van Campen wed Adriaan de Rooij stelt haar testament op, 25-3-1705.

Genoemd: Cornelia de Rooij, dochter, Erken de Rooij X Hendrick Hagen, het kint van Adriaan de Rooij bij Jenneken de Wit, Beatrix de Rooij X Jacob Pallemedus,

Fol. 241

Wouter Ariens van Tilborg stelt zijn testament op, 27-3-1705.

Genoemd: de kinderen van Lijntjen Ariens van Tilborg, Neeltjen Ariens van Tilborg, Maeijken Arioens van Tiulborg, Cornelis Ariens van Tilborg en Janneken Ariens van Tilborg, Cornelis Stevens Swart

Fol. 247r

Jacobus Kivits X Marie Boudewijns stellen hun testament op, 13-4-1705.

Genoemd: Dingena, hun dochter, Dingena Rombouts, grootmoeder Dingena.

Fol. 251r

Maria Hendrixe Crillaerts wed Dirk van Poppel stelt haar testament op, 15-4-1705.

Genoemd: Wijnandt van Cleeff X Margrita de Roij, Anna de Roij X Dirk Ruijs, Arien de Roij soon van Hendrick de Roij, Arien, Margrita en Maria,, kinderen van Bastiaen de Roij, soon

Fol. 255r

Wouter Verheijden X Teuntjen Adrs Connincxs stellen hun testament op, 29-5-1705.

Genoemd: eventuele voogden: Peeter Corn Leempoel, Loon op Zand, Daniel van Son

Fol. 259r

Jan Dingeman Deckers X Anneke Goijerts van Vugt stellen hun testament op, 8-8-1705.

Genoemd: eventuele voogden: Denis Jans de Ruijter en Frederik? Robbe Verschuren

Fol. 261r

Jan Hendricxe vanden Hoeck X Maria Jans de Ruijter stellen hun testament op, 12-10-1705.

Genoemd: voorkint van Jan.

Fol. 265r

Lijntjen Jans Maas wed Hendrick de Smit stelt haar testament op, 8-12-1705.

Genoemd: haar soon Jan, het kint van Hendricxken de Smit bij Jan vanden Hoek, Willemken en Jenneken, dochters.

In de kantlijn: op 17-10?-1715 is Jan Hendricks vanden Hoeck als vader van Hendrick bij Hendricxken voldaan.

Fol. 267r

Wouter Jans van Tilborg en Jan Jans van Tilborg stellen hun testament op, 17-12-1705.

Genoemd: de vier kinderen van hun suster Anna Jans van Tilborg, de kinderen van Hendik Jans van Tilborg

Fol. 270r

Corstiaen Antonis Glaviman X Lijsbet Adrs de Rooij stellen hun testament op, 8-3-1706.

Fol. 272r

Anneke de Rooij X Dirk Ruijs, Breda, stelt haar testament op, 29-4-1706.

Genoemd: Margrita de Rooij X Wijnant van Cleeff, suster

Fol. 274r

Jan Artsen Snaphaan stelt zijn testament op, 28-12-1706.

Genoemd: natuurlijke zoon Arien Jans Snaphaan bij Jenneke Teunis Ronden, Eelken Jans Snaphaan, dochter,

Fol. 278r

Geerit Crol X Geertruij vander Punten stellen hun testament op, 14-2-1707.

Fol. 282r

Arien Claasen Vaartman X Geertruij Wouters Dingemans stellen hun testament op, 9-1-1708.

Fol. 286r

Jan Hendricx vanden Hoeck X Adriaantje Huijberts Ockers stellen hun testament op, 29-2-1708.

Genoemd: de voorkinderen van Jan

Fol. 289r

Jan Jansen van Dam X Neeltjen Aertse Timmers stellen hun testament op, 10-7-1708.

Fol. 293r

Hendrick Joachems den Grooten X Janneke Jans van Bavel stellen hun testament op, 11-11-1708.

Fol. 297r

Janneke Abberdaans wed Zegert de Graaff stelt haar testament op, 23-3-1709.

Genoemd: Daniel van Son, soon, Arien Mulders X Pieternel de Graaff, Nicolaas de Graaff, Marcelis Holster X Cornelia de Graaff

Fol. 301r

Janneke Cornelis de With wed Adriaan de Roij stelt haar testament op, 27-6-1709.

Genoemd: eventuele voogden over Cornelia Adriaens de Roij zijn Cornelis de With, broeder, Besoijen, en Peter Adriaens de Roij.

Fol. 305r

Eeltje van Nederveen wed Arien Jans Hooijmeijer stelt haar testament op, 14-10-1709.

Genoemd: de drie kinderen van Daniel van Son bij Adriaantje Hooijmaijer en Cornelis Wijngaarts X Johanna Hooijmaijer.

Fol. 309r

Lijntje Janse van Hamont wed Pr Huijberts Taalen stelt haar testament op, 16-1-1710.

Genoemd: Lauwrens Prs Taalen, Jan Prs Taalen, Abraham Heugmont X Jenneken Prs Taalen, Huijbert Prs Taalen, Willemken Prs Taalen, Peter Prs Taalen en Anneke Prs Taalen.

Eventule voogden: Lauwrens, zoon, en Jacob van Hamont, broer.

Fol. 313r

Dirk Jans Boer X Janneke Wouterse Verhagen stellen hun testament op, 28-4-1710.

Genoemd: Eventuele voogt over Wouter, zoon, is Jan, oudtse zoon, of Arien, tweeden zoon.

Fol. 317r

Peeterken Adriaans Dolk wed Jan Huijsmans stelt haar testament op, 7-1-1711.

Genoemd: de kinderen van Bastiaan de Rooij bij Maria vander Hoeven, de kinderen van Judig de Rooij bij Gijsbert Elemans, Raemsdoncq. Eventuele voogden zijn Gijsbert Elemans en Gerrit de Bie X Maria vanden Hoeven

Fol. 321r

Dingena Zeijlmans wed Arien Cluijters stelt haar testament op21-1-1711.

Genoemd: haar kindt bij Arien. Eventuele voogden zijn Dirk Zeijlmans en Wouter Zeijlmans

Fol. 323r

Anneken Cornelis wed Arien Heijligers stelt haar testament op, 7-2-1711.

Genoemd: Arie Stam, soon, Bartholomeus Oduijn, (schoon?)soon X Adriaantje Ariens Boer, , Cornelis Arisen Boer, Heijliger Arisen Boer, soon,

Fol. 327r

Hendrik Mulders wednr Lijntje Arien Smits stelt zijn testament op, 4-7-1711.

Genoemd: Willem Potmaker X Anneken, Sijmen Vaartman X Ida Mulders, de kinderen van Adriaan Mulders bij BeatrixTijse Konincx

Fol. 331r

Dirk Aartsen Timmers wednr Dingena de Zeuw, bruijdegom ter eenre, en Dircxken van Gelder, bruijt ter andere sijde, stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 24-8-1711.

Fol. 335r

Aaltjen Jansen vander Sloot wed Elant Oerlemans stelt haar testament op, 8-9-1711.

Genoemd: Iken vander Sloot X Adriaan Huijberts alias Tammes, Dongen, Hendrik en Jan Jacobs vander Sloot, Oosterhout.

Fol. 338r

Adriaantje Jansen Geenen wed Merten Dolk stelt haar testament op, 18-9-1711.

Genoemd: Jan Dolk, soon, Peter Corsten Glaviman X Eltjen Mertens Dolk, het kint van Arien Mertens Dolk bij Geertruij de Rooij.

Fol. 344r

Arien Jans van Pas X Catelijn Looper stellen hun testament op, 13-1-1712.

Fol. 348r

Huijbert Cornelis Corsten X Dingena Jacobs Kivits stellen hun testament op, 20-1-1712.

Fol. 352r

Anthonij Hendricx vanden Hoek X Anneke Starrenburg stellen hun testament op, 25-1-1712.

Fol. 355r

Jacob Jans Paans X Adriaantje Corn Leempoel stellen hun testament op, 30-1-1712.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Wouter Ariens Smits en Arien Jans Paans.

Fol. 357r

Jan Dircxsen Smits wednr Maijken Willems stelt zijn testament op, 20-6-1712.

Genoemd: eventuele voogt is Wouter Dircxsen Smits

Fol. 359r

Sijken Aartsen Vos wed Tijs van Riel stelt haar testament op, 15-4-1712.

Genoemd: Gerrit, Dircxken en Maria Tijsen van Riel

Fol. 361r

Adriaan Soeters stelt zijn testament op, 12-1-1713.

Genoemd: Peeter van Campen, oom, en Maria Cleijn wed Adriaan van Campen

Fol. 363r

Anneke Cornelis wed Arien Heijligers stelt haar testament op, 13-3-1711.

Het testament van 7-2-1711 komt te vervallen.

Fol. 367r

Jan Bouwens X Teuntje de Haan stellen hun testament op, 2-8-1713.

Genoemd: Neesken van Baardwijk, dochter van Teuntje

Fol. 371r

Aalbert van Cleeff X Catelijn vanden Hoek stellen hun testament op, 7-1-1714.

Fol. 375r

Hendrik Ariens Timmers X Lijsbet Jorisse Prins stellen hun testament op, 4-2-1714.

Genoemd: Arien Hendrixe Timmers, soon, Geerit Hendrixe Timmers, Joost Hendrixe Timmers, Dirk Hendrixe Timmers.

Fol. 379r

Peter Jans Gijben X Gerken Mertens Looper stellen hun testament op, 3-3-1714.

Fol. 383r

Sebregt Otterdijk en Aagtjen Hulsten stellen hun testament op, 9-5-1714.

Fol. 387r

Adriaan van Andel, schout, stelt tot voogden over zijn twee kinderen, Jan en Govert, Peter van Andel, broer, en Hendrik vander Hoeven, secretaris, 25-9-1714

Fol. 389r

Acte van voogtdij van Catharina van Gils wed Govert vanden Hoeven, secretaris Zuijdewijn Cappel.

Zij benoemt tot voogt over haar kinderen Hendrik vander Hoeven, soon, secretaris, 8-10-1714.

Fol. 391r en 392r

Gesloten en open testament van Catharina van Gils wed Govert vanden Hoeven, secretaris Zuijdewijn Cappel, 16-5-1614 en 26-11-1714

Het testament voor notaris Anthonij Timmer van 26-5-1690 komt te vervallen.

Oud testament ivm de vaderlijke goederen voor noaris Antonij Timmer van 1-11-1640.

Genoemd: Sara vander Hoeven, dochter, Hendrick, soon, Geerit, soon

Fol. 395r

Jan Brouwer stelt dat het testament van 2-8-1713 met Teuntje de Haan, sijn vrouw, komt te vervallen.

Fol. 397r

Jan Artse Cus X Sijke Dircxen Smits stellen hun testament op, 26-3-1715.

Genoemd: Arien Artsen Cus, broer, Peter Dircxen Smits, broer, de kinderen van Jan en Wouter Dircxen Smits, broeders.

Fol. 399r

Leijntje Ariens Smits stelt haar testament op, 8-4-1715.

Genoemd: Wouter Ariens Smits, broer, Jacob Paans X Adriaantje Leempoel

Fol. 403r

Gerit Broeders, schoolmeester alhier, X Magrita Bouwens stellen hun testament op, 27-9-1715.

Genoemd: Adriaan en Lijsbet, Cornelia en Dirk, kinderen. Eventuele voogden zijn Pieter Broeders, schoolmeester te Babilonienbroek, en Claas vander Cleij

Fol. 407r

Jan Hendricxs de Smit stelt zijn testament op, 3-10-1715.

Genoemd: Hendrick Claase Maas, soon van Jenneken, suster. Jenneke de Smit wed Claas Maas.

Toegevoegd: Jan Hendricx vanden Hoek als vader van sijn soon Hendrick bij Hendricxe de Smit is voldaan. Ook is Job Hendricx van Dijk X Willemijntje van Os voldaan, 17-11/12-1715.

Fol. 411r

Hendrik Ariens Timmers X Elisabeth Jorisse Prins stellen hun testament op, 24-3-1716.

Het testament van 4-2-1714 komt te vervallen.

Fol. 413r

Peter Jans Timmers X Anneke Dircxe Timmers stellen hun testament op, 23-1-1717.

Genoemd: Geertruij Dircxe Timmers, halve suster

Fol. 417r

Marcelis Holster X Cornelia de Graaff stellen hun testament op, 29-1-1717.

Fol. 420r

Govert Peterse Schaap stelt zijn testament op, 13-3-1717.

Genoemd: Peter Verhoeven, swager, de kinderen van Jan Peters Schaap, de kinderen van Melis Dircxe van Driel, de kinderen van Marie Peters Schaap en Jan van Wijk.

Fol. 422r

Gijsbert van Dommelen X Judig Jans Waagemakers stellen hun testament op, 3-5-1717.

Fol. 424

Arien Jans Paens X Joanna Adrs Ockers stellen hun testament op, 7-10-1717.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis Ockers en Jacob Paens.

Fol. 426r

Govert Peters Schaap stelt zijn testament op, 19-2-1718.

Het testament van 13-3-1717 vervalt.

Genoemd: Peter Verhoeven, geweesene swager, Elken Cornelis Okkers sijn Verhoevens huijsvrouw, Leijntje Prs Schaap, suster

Fol. 428r

Adriaan Broeders, schoolmeester, X Mecheltje Michielle Bakker stellen hun testament op, 28-2-1718.

Fol. 432r

Jan Jans van Dam den Jonge X Heijlke Cornelis vanden Hoek stellen hun testament op, 11-4-1718.

Fol. 434r

Jan Back X Maaijken Ariense Oostvogel stellen hun testament op.

Genoemd: de wed Willem Snoeren, 12-3-1719.

Fol. 436r

Andries de Bruijn X Geertruij Deckers stellen hun testament op, 16-3-1720.

Genoemd: Arien Wouters Smits X Dingena Michielle vander Saaken dochter van Geertruij, Pieternel Michielle vander Saaken, Peter en Arien de Bruijn, eventuele voogt zijn Adriaan Snijders en Arien Smits

Fol. 442r

Jacob Thijsen Conincx X Janneke Geerits vanden Hoek stellen hun testament op, 11-7-1720.

Fol. 446r

Aarrt van den Houdt X Sijken Lotten stellen hun testament op, 26-8-1720.

Genoemd: Aart Gerrits Bocx, neve, metselgereedschap

Fol. 450r

Bastiaan Jans Mouthaan stelt zijn testament op, 4-11-1720.

Testament met Jenneken de Looper van 2-12-1696 vervalt.

Fol. 452r

Aaltjen van Nederveen wed Arien Hooijmaijer stelt haar testament op, 23-11-1720.

Genoemd: Johanna, dochter, wed Cornelis Weijgers, Adriaan, soon van Daniel van Son X Adriaantje Hooijmaijers, Catharina en Alida, Aaltje Weijgers, Johanna’s dochter, eventuele voogden zijn Aart en Dirk vanden Hoek, neven,

Fol. 455r

Elisabet vander Hoeven wed Henricus Verhoeven , predicandt, stelt haar testament op, 29-11-1720.

Het testament van 13-12-1685 voor notaris Peter Emonts, Besoijen, blijft van waarde.

Genoemd: Martinus Verhoeven, predicandt tot Aalborg, Johan Jacob van Drunen, predicandt tot Crimpen, Adriaan Pistorius, soon en swagers.

Fol. 457r

Rob Jans Nieuwenhuijsen X Marie Dircxe Boer stellen hun testament op, 20-3-1721.

Fol. 459r

Jan Schippers X Janneke Vos stellen hun testament op, 5-5-1721.

Genoemd: Geertruij Schippers, suster

Fol. 461r

Rob Jansen Nieuwenhuijse X Marie Dirxse Boer stellen hun testament op, 21-7-1721.

Het testament van 20-3-1721 komt te vervallen.

Fol. 463r

Nicolaas Artel X Janneken Otterdijk stellen hun testament op, 18-8-1721.

Genoemd: Peter en Lauwerensken, hun kinderen, Franchus, soon

Fol. 465r

Jacobus Mustaert X Willemke Prs de Jonge stellen hun testament op, 16-12-1721.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Peeter Leempoel en Adriaan Oirlemans

Fol. 467r

Teuntjen Conincx wed Wouter Verheijden stelt haar testament op, 17-2-1722.

Fol. 469r

Jacob Jans van Hamont stelt zijn testament op, 2-3-1722.

Genoemd: de kinderen van Adriaantje Jans van Hamont bij Peeter Ariens de Jongh: Jan Prs de Jongh en Willemke Prs de Jongh wed Jacobus Mutsaert, de kinderen van Cornelis Timmerman, het kint van Teunis van Hamont: Willemke X Geerit Teijsen van Riel, de kinderen van Leijntje Jans van Hamont X Peeter Taalen: Huijbert, Jan, Peeter Laurens Talen, Peeter Clokkenberg X Willemken Talen, Jenneken Prs Talen.

Fol. 473r

Catelijn vanden Hoek X Aalbert van Cleeff stelt haar testament op, 22-3-1722.

Het testament van 7-1-1714 komt te vervallen.

Genoemd: Eventuele voogden Aert vanden Hoek en Jan van Cleeff.

Fol. 475r

Cornelis van Campen X Goverdina de Jongh stellen hun testament op, 2-6-1722.

Fol. 479r

Maeijken Tonis de Jongh wed Arien Janse de Looper stelt haar testament op, 8-8-1722.

Genoemd: de kinderen van Antonij Ariense de Looper bij Mechel Ockers, voldaan op 5-11-1730. Voogden zijn Jan Cornelisse Geenen en Nicolaas Roosenbrant

Het testament van 27-2-1702 voor notaris Antonij Timmer, Vrijhoeven, blijft van waarden.

Fol. 481r

Peter Corstiaanse Glavimans X Aeltjen Meertense Dolk stellen hun testament op, 14-8-1722.

Genoemd: Neeltjen en Marie, dochters van Jan Meertense Dolk, Pieternel Adrs Dolk.

Fol. 485r

Aelbert van Cleef wednr Cathelijn vanden Hoek geassisteert met Peeter Verhoeven, aanstaande bruijdegom, ter eenre en Teuntje Franse Vermeer geassisteert met Jacob van Tilborg. Zij stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 25-11-1722

Fol. 489r

Peter Bax X Elske Janse Snaphaen stellen hun testament op, 2-1-1723.

Genoemd: Cornelia Ariens Paans, bij testateuren woonachtig, de wed van Joost Otterdijk

Fol. 491r

Wouter Dirkse Smits X Eltjen Dircxsen Smits stellen hun testament op, 18-2-1723.

Genoemd: het kint van Adriaan Wouters Smits, Dirk Wouters Smits, Pieternel Wouter Smits X Peeter Cornelisse vanden Hoek, Marie Wouterse Smits X Hendrik Cornelisse vanden Hoek, Voogden Dirk Wouterse Smits en Willem Janse Smits, bij overlijden voogden dan Peeter Cornelisse vanden Hoek en Jan Cus

Fol. 495r

Adriana Cluijters stelt haar testament op, 3-6-1723.

Genoemd: Dingena Zeijlmans, moeder, Wouter en Anna Zeijlmans X Johannes Coninx, oom en muije

Fol. 497r

Peter Dirkse Smits X Marie van Ammelrooij stellen hun testament op, 7-12-1723.

Genoemd: Marie Beijnen, bij hun woonende. Eventuele voogden zijn Willem Smits en Cornelis van Ammelrooij, bij overlijden van de voogden Jan Piggen en Dirk Wouterse Smits.

Fol. 501r

Peter van Oisterhout X Marie Mustaart stellen hun testament op, 6-6-1624.

Genoemd: Corstiaan, Meerten en Jan van Oisterhout, eventuele voogden: Jan en Gerit van Oisterhout

Fol. 505r

Maria van Uijthoven stelt haar testament op, 9-10-1724.

Genoemd: Anneken Jacobse van Uijthoven en Pieternella Willemse van Uijthoven, nichten, Marie en Cornelis van Uijthoven, Antonij van Uijthoven, Dirk van Uijthoven, Jacobus Willemse van Uijthoven, de kinderen van Willem van Uijthoven, broer,

Fol. 509r

Jan Corstiaanse Borsten X Maria Timmers stellen hun testament op, 20-10-1724.

Fol. 511r

Jan Peeterse van Gorcom X Janneke Goverden stellen hun testament op, 16-12-1724.

Fol. 513r

Hendrik de Rooij, schout van Nederveen, X Sara vander Hoeven benoemen als voogden over de kinderen van Hendrik, Otto Juijn, drossaart tot Loon, en over het nakint van de andere Cornelis vander Hoeven, provisionele schout, en verklaren dit ook tot hun testament, 10-3-1725.

Fol. 515r

Willem Teunis vander Lij X Teuntje Cuijsten stellen hun testament op, 18-6-1726.

Genoemd:haar voorkint

Fol. 519r

Giel Antonisse de Haan X Maria Cornelisse Swart stellen hun testament op, 25-8-1726.

Fol. 523r

Ida Verheij wed Johan vander Hoeven, Vrijhoeven, stelt haar testament op, 30-12-1728.

Genoemd: Dirk, secretaris Vrijhoeven, en Pieternel X Peeter van Herwijnen, kinderen. Het weeskint van Adriaan vander Hoeven bij Cornelia de Jong

Fol. 525r

Cornelis Cruijswegt X Jenneke Baggermans stellen hun testament op, 1-4-1727.

Genoemd: Aert Berende Baggermans, vader van Jenneke.

Fol. 529r

Meeus Zijlmans, bruijdegom, met Claas Roosenbrant ter eenre en Maria van Campen wed Jan van Tilborg, bruijt met Cornelis Willemse Swart stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 8-12-1727.

Fol. 533r

Frans Joachemse vande Laer, bruijdegom, met Antonij Cuijsten ter eenre en Anneke Dirxse Timmers wed Peter Janse Timmers, bruijt, met Dirk Timmers ter andere sijde stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 25-3-1728.

Fol. 537r

Adriaan Broeders X Margrita Vos stellen hun testament op, 8-1-1729.

Genoemd: de voorkinderen van Adriaan bij Mecheltje Schippers. De goederen van Margrita Bouwens wed Gerit Broeders, moeder van Adriaan. Eventuele voogden zijn Jan Michielse Schippers en Jan Boudewijns, bij overlijden Dirk Broeders en Corstiaan Vos.

Fol 541r

Gijsbert Dekkers X Adriaantje Ockers stellen hun testament op, 8-2-1729.

Fol. 545r

Wouter Dirxe Boer X Mecheltje Cornelis Ockers stellen hun testament op, 13-2-1729.

Genoemd: hun kindt en voorkinderen

Fol. 549r

Jan Adr Dolk stelt zijn testament op, 7-3-1730.

Genoemd: de kinderen of kintskinderen van zijn overleden broer en suster, eventele voogden Willem Smits en Peeter Bastiaans de Rooij

Fol. 551r

Ida Mulders wed Sijmen Vaertman stelt haar testament op, 20-1-1730.

Genoemd: Catelijn Vaertman, dochter, Willemijn Vaertman, twee onmondige kinderen, Sijmen, eventuele voogden zijn Wouter Vaertnman en Antonij Ariense Smits.

Fol. 553r

Peeter Janse van Hamburg X Eijke Willemse de Jong stellen hun testament op, 8-8-1730.

Genoemd: Jan Prs van Hamburg, haar kint, een voorkint

Fol. 555r

Teunis Bastiaans Timmermans X Anneke Janse Schep stellen hun testament op, 16-10-1730.

Fol. 557r

Peeter Verhoeven X Eeltjen Cornelis Ockers stellen hun testament op, 22-11-1730.

Fol. 561r

Hendrik de Haan X Antje Ockers stellen hun testament op, 9-2-1731.

Fol 567r

Cornelis Sprangers stelt zijn testament op, 11-4-1731.

Genoemd: Martinus en Peeter, soonen, het kint van Maria Catharina, dochter, bij Jacobus vander Vleut, Adriana, dochter, X Joost Kivits.

Fol. 571r

Floor Cornelisse X Willemijn Vaertman stellen hun testament op, 19-5-1731.

Genoemd: voorkinderen van Floor

Fol. 573r

Jan Vaartmans X Teuntje Vermeer stellen hun testament op, 20-8-1731.

Genoemd: Antonij Vermeer, broer

Fol. 575r

Jan Janse van Dam den Jongen X Lijsbet Brabers stellen hun testament op, 8-12-1731.

Genoemd: voorkint van Jan, eventuele voogden zijn Arien Jans van dam en Aart int Velt

Fol. 579r

Geerit en Neeltje Vermijs, broer en zus, stellen hun testament op, 16-10-1732.

Fol. 581r

Leijsbet Geeritse Timmers stelt haar testament op, 28-12-1732.

Genoemd: Dirxke van Gelder, stiefmoeder, Gerrit Hendrixe Timmers, vader, Gerrit en Marie Dirxse Timmers, neef en nicht, de kinderen van Adriaan Timmers, Jan, Leijsbet en Geertruij Boudewijns, broer en suster van haar moeder,

Fol. 585r

Adriaan Hendrixe de Rooij X Pieternel Elemans stellen hun testament op, 2-1-1733.

Fol. 589r

Jan den Ronden X Cornelia Hendriks stellen hun testament op, 22-5-1733.

Fol. 593r

Geerit Hendrixe Timmer X Dirxken van Gelder de Jongste stellen hun testament op, 2-12-1720.

Genoemd: eventuele voogden zijn Dirk Hendrixe Timmers en Dirk Aartse Timmers, broer en swager.

Toegevoegd: Op 18-6-1733 is Dircken weduwe. Pieter van Ceters X Lijsbeth Geritse Timmers is voldaan, 18-6-1733.

Fol. 596r

Peter Ockers X Catharina vander Hoeven stellen hun testament op, 26-11-1733.

Fol. 600r

Arien Janse Snaphaen met Jenneke Teunisse Ronden, moeder, bruijdegom ter eenre en Gerrike Cornelisse Boer wed Jacobus Snijders, bruijt, met Joost Verhagen ter andere seijde stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 22-1-1734.

Fol. 602r

Pieter van Ceters X Lijsbet Gerits Timmers stellen hun testament op, 12-6-1734.

Fol. 606r

Frans IJpelaer X Cornelia Bax stellen hun testament op, 3-10-1734.

Fol. 608r (akte niet afgemaakt) en Fol. 609r

Willem Smits X Catharina Bastiaanse de Rooij stellen hun testament op, 30-1-1735.

Genoemd: evenuele voogden zijn Antonij Cuijsten en Gerit de Bie.

Fol. 614r

Peeter Janse van Tilborg stelt zijn testament op, 8-2-1735.

Genoemd: Marie van Campen, moeder.

Fol. 616r

Denis Janse de Ruijter X Marie van Bennekum stellen hun testament op, 30-3-1735.

Genoemd: Dingeman, Sijke, Cornelis en Jan, kinderen van Denis bij Anneke Dekkers, haar kinderen bij Aert Geldens Glavimans

Fol. 618r

Sijken Janse van Gorcom stelt haar testament op, 18-4-1735.

Genoemd: Jenneke Goverden, moeder

Fol. 620r

Andries de Bruijn X Geertruij Dekkers stellen hun testament op, 22-11-1735.

Fol. 622

Peeter Adriaanse de Rooij X Marie Huijsman stellen hun testament op, 23-12-1735.

Genoemd: de voorkinderen van Peeter.

Fol. 626r

Neeltje Prs de Bruijn wed Arien Stam, Vrijhoeve, stelt haar testament op, 22-7-1736.

Genoemd: het kint van Anneke Stam bij Bastiaan Teunisse Timmerman., haar drie soonen: Peeter, Willem en Arien. Eventuele voogden Willem Stam en Dirk Bartholomeusse van den Hoeven

Fol. 630r

Adriaantje van Pas stelt haar testament op, 14-3-1737.

Genoemd: Maeijke van Pas, suster, Arien en Antonij Antonisse van Pas, broeders.

Fol. 632r (akte niet afgemaakt) en Fol. 633 r

Catarina de Rooij wed Willem Smits met Gerit de Bie, bruijt ter eenre en Lambert Leendertse van Pelt met Hendrik Heijmans, bruijdegom ter andere sijde stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 16-5-1737.

Genoemd: land aanbedeelt uijt den boedel van Jan Okkers

Fol. 636r (akte niet afgemaakt) en 637r

Meerten Geenen X Johanna Potmakers stellen hun testament op, 18-5-1735.

Het testament van 16-3-1720 en van 29-11-1729 voor notaris Adriaan Hoevenaars, Raamsdonk, komen te vervallen.

Genoemd: eventuele voogden zijn Antonie Potmakers, broeder, en Jan van Cleeff en Dirk van den Hoek

Fol. 640r

Arien Snaphaen X Geriken Cornelissen Boer stellen hun testament op, 19-5-1737.

Genoemd: haar voorkinderen bij Jacobus Snijders. Eventuele voogden zijn Bastiaan Corn Boer en Gerit Verhagen.

In de kantlijn: Gerit Jacobse Snijders en Bastiaan Corn Boer voogden over Aentje Snijders zijn voldaan, 6-11-1645.

Fol. 644r

Corstiaan de Haan X Geertruij Huijbderde van Dam stellen hun testament op, 8-11-1737.

Genoemd: twee kinderen, Johanna en Cornelis, en Marie, voordochter van Corstiaan. Eventuele voogd is Pieter van Campen.

Fol. 646r

Cornelis Sprangers stelt zijn testament op, 6-12-1737.

Het testament van 11-4-1734 komt te vervallen.

Genoemd: Martinus en Peeter, soonen, Adriana Sprangers X Joost Kivits, de kinderen van Maria Catharina Saprangers en Jacobus vander Vleut,

Fol. 650r

Peter Artel X Marijtjen Boelee stellen hun testament op, 25-1-1738.

Fol. 652r

Jan Glavimans X Elisabet vander Hoeven stellen hun testament op, 25-2-1738.

Fol. 654r

Gerrit Bax X Lijsbet Pols stellen hun testament op, 20-3-1738.

Fol. 658r

Nicolaes Artel X Adriaantje Michielse Fles stellen hun testament op, 24-4-1738.

Zij hebben op 25-12-17?? Hun huwelijkse voorwaarden opgesteld voor notaris Johan van Dijk, Sprang.

Genoemd: haar dochters kinderen. Francis en Peeter, soonen en dochters dochter, eventuele voogden zijn de soonen en Adriaan en Gerit Cuijsters

Fol. 662r

Leijsbet Pols wed Gerrit Bax stelt als voogden aan haar twee meerderjarige soonen Aert en Adriaan, 26-4-1738.

Fol. 664r

Arien Hendrixe de Jong X Teuntjen Prs Verhoeven stellen hun testament op, 14-1-1739.

Genoemd: Meerten en Janneke de Jong, halve broeder en suster, Hendrik Verhoeven, swager.

Eventuele voogden zijn Cornelis Ophorst en Peeter Verhoeven, bij overlijden Hendrik Verhoeven, soon van Peeter.

Fol. 668r

Catrina en Adriaantje Baeijens Biermans stellen hun testament op, 29-4-1739.

Genoemd: Antonij Baeijens

Fol. 670r

Wouterke, Adriaan, Peeter, Caatje, Jan en Maria Wouterse Verheijden, broers en zusen, stellen hun testament op, 19-8-1739.

Fol 674r

Peeter Bartholomeusse vander Hoeven X Adriaana vander Schans stellen hun testament op, 19-11-21739.

Fol. 678r

Hendrik vanden Hoek X Adriaantje Smits stellen hun testament op, 28-11-1739.

Genoemd: eventuele voogd is Arien Smits.

Fol. 680r (akte niet afgemaakt) en Fol. 681r

Leendert van Dijk X Neeske van Baardwijk stellen hun testament op, 9-12-1739.

Genoemd: eventuele vbgoogden zijn Jan Coninx en Jan van Oisterhout.

Fol. 684r

Peeter Bastiaanse de Rooij X Anna Timmermans stellen hun testament op, 19-1-1740.

Fol. 686r

Cornelis van Ammelrooij X Johanna Haverhals stellen hun testament op, 13-2-1740.

Genoemd: eventuele voogden zijn Frans van Ammelrooij en Arnoldus Haverhals

Fol. 688r

Janneke Geenen met Dirk vanden Hoek en Jan van Cleeff, voogden, en Johanna Potmaker, moeder, bruijt ter eenre en Hendrik Verhoeven met Peeter Verhoeven, vader, bruijdegom ter andere seijde stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 21-4-1740.

Fol. 692r

Bastiaan Cornelisse Bax X Pieternel Heijligerse Boer stellen hun testament op, 26-4-1740.

Genoemd: Lena en Cornelia Boer, susters, en Aertje ??? Snijders. Ondertekent met Bastiaan Boer.

Fol 696r

Hendrik de Jong X Dingena Donkersloot stellen hun testament op, 7-6-1740.

Het testament van 2-5-1735 voor notaris Martinus Mekeren, Gorinchem, komt te vervallen.

Fol. 700r

Bastiaan Cornelisse Boer X Pieternel Heijligerse Boer stellen hun testament op, 6-7-1740.

Fol. 702r

Corstiaan de Beir X Ida van Dongen stellen hun testament op, 15-9-1740.

Genoemd: eventuele voogt is Gerit van Dongen, G den Berg.

Fol. 706r

Antonij Cuijsten X Anneke van Gorcom stellen hun testament op, 21-10-1740.

Genoemd: Adriaan en Cornelis Cuijsten, kinderen, de twee kinderen van haar dochter, eventuele voogden zijn Cornelis Cuijsten en Meerten de Looper, bij overlijden Adriaan Cuijsten.

Fol. 710r

Margarita Bouwens wed Gerit Broeders stelt tot voogden over de kinderen Jan Boudewijns, Dirk Broeders en Miggiel Broeders, schoolmeester in Babilonien Broek, 22-10-1740.

Fol. 712r

Adriaan Oerlemans stelt zijn testament op, 30-5-1741.

Genoemd: de twee kinderen, Abram en Alida van Arnoldus de Bruijn, de drie kinderen van Adriana de Bruijn bij Laurens Oldenburgh: Maria Oldenburgh X Hendrik oerlemans, Johanna en Jan Oldenburgh, Aagje de Bruijn X Jan Leempoel, Maria de Bruijn, dochter van Lambert de Bruijn, Arnoldus de Bruijn. Eventuele voogden zijn Arnoldus de Bruijn, neve, en Arien Wouterse Smits en Jan Jacobse Quirijns.

Fol. 720r

Adriaan Peeters de Rooij X Anneke de Loper stellen hun testament op, 15-1-1741.

Genoemd: eventuele voogden zijn Maarten de Loper en Gerrit Cornelis de Rooij

Fol 722r

Geemen Leempoel stelt zijn testament op, 10-7-1741.

Genoemd: Arien Cuijl, swager.