Boek A

Stapel losse quitanties vooral behorende bij acte 1

Acte 1

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Gerit Block als vooght van de kinderen van Goossen Block sedert 16-8-1706, actum 4-5-1711. Hendrick Verelst is toesiender.

Stapel losse quitanties behorende bij acte 4

Acte 2

Inventaris van stukken actien en minnuten gedaen maeken bij de schepenen van Sprang overgegeven uijt de namen ende van wegens Anthonij Treffers, Sprang op en tegens Adriaen Oerlemans.

Acte 3

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Gerit Block als vooght van de kinderen van Goossen Block sedert 4-5-1711, actum 8-5-1717.

Stapel losse quitanties behorende bij acte 4

Acte 4

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Hendrik de Rooij als vooght, de weduwe Johan van Dijck en Johan Molengraaff als voogden over de kinderen van Jacobus Molengraaff ende Johanna Middelborg ivm de goederen aanbestorven van Bartholomeus Molengraaff, 3-8-1724.

Christoffel en Johannes Molengraaff sijn voldaen. Lucia Molengraaff is voldaen.

Aeltje Molengraaff is wed van Johan van Dijck

Acte 5

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Willem van Nieuwenhuijsen als vooght van de kinderen van Govert de Hoog sedert 25-4-1720, actum 26-6-1728.

Ondertekent door: Johanna, Elisabet, Goverdina, Engelina en Catarina de Hoog.

Boek B

Stapel losse quitanties vooral behorende bij acte 1

Acte 1

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Gerit Block als vooght van de kinderen van Goossen Block sedert 8-5-1717, actum 9-12-1721.

Acte 2

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Adriaen de Jongh als vooght van de kinderen Jan Hendricxe de Bie bij Adriaentje de Jongh, sedert 13-1-1699, actum 1-5 1706.

Acte 3

Anneken Adriaensen Klis wed Fredrick van Grevenhuijse, Drongelen, bekent schuldig te sijn aen Roelant van Balcum als vooght van de kinderen van Hendrick Wissingh za, 2-5-1695.

Acte 4

Jacop Roelof van Balkom bekent schuldg te wesen aen Roelf Roelef van Belkum als vooght van de kinderen van Hendrick Wissingen, 3-2-1699.

Acte 5

Aert van der Plas bekent schuldig te sijn aen Roelant van Balcum als vooght van de kinderen van Hendrick Wissing, 10-3-1693.

Acte 6

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Roelant van Bellecom als vooght van de kinderen van Hendrick Wissingh, in sijn leven smit, 12-6-1703.

In de stapel quitanties wordt Jan Wissing, Wissel Hendricx, Marie Hendrick.

Hendrick was getrouwd met Maria Ariens van Balcum

 

Boek C

Acte 1

Documentatie van Willem van Nieuwenhuijsen als voogd van de kinderen Govert de Hoog.

Acte 2

Begraaff Ceel

Markus Martini

Laurens de Roon

Arnoldus Eijgenram

Zacharias de Roon

Jacobus Blaes

Willem Bles

Willem Ramakers

Jan Verhagen

Markus Martini

Johan Hertogenraat

Jan de Roon

Laurens de Roon

Arnoldus de Roon

Wouter Scholt

Samuel van der Linde

Jan Kivits

Gerrardus Kloek, predikant

Jan Soeters

Willem Soeters

Jan van Baardwijk

Hendrik Dankers

Arnoldus Fabri

Commis Sterkmans

Pieter Blok

Anthonij Glaviman

Dingeman Wensouw

Leijst der persoonen zoo van vrienden als nabuuren dewelke versogt werden om op aanstaande dionsdag smorgens ten ….. uren ter begraaffenis van Elisabet Oerlemans wed Johan Herman Martini.

Jan Wijnen

Gerardus Kloek, predikant

Ferdinandus Visser

Willem Ramakers

Pieter Blok

Jan Soeters

Commer de Gester

Adriaan van Riel

Zacharias en Arnoldus de Roon

Dingeman Wensouw

Jan Haverhals

Jan Verhagen

Jan de Roon

Laurens de Roon

Willem Soeters

Laurens de Roon

Jochem van der Wens

Barent Scholt

Wouter Scholt en Jacobus, zoon

De dragers

Arien Broeks

Daniel Soeters

Abraham van Ophees

Arnoldus van der Linde

Sijmon de Lange

Laurens Kuijpers

Bartholomeus Glavimans

Pieter Verheijden

Adriaan van Dijk

Hendrik Timmermans

Govert de Jong

Meester Boot

Steven van Ewijk

Anthonij Uijthoven

Jacobus Scholt

…. Werters

Jan Wijnen

Jan Haverhals

Baaije Kok

Barent Scholt

Jochem van der Wens

Adriaan van Riel

Commer de Gester

Ferdinandus Visser

De kinderen gelieve te volgen met

Monte Saigeaur en Hipson

Stapel quitanties etc betreffende de familie Martini

Acte 3

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Willem van Nieuwenhuijsen als voogd van de kinderen Govert de Hoog en Joostie …., ten overstaan van schout en schepene van Sprang, 25-4-1720.

Acte 4

Reeckeninge bewijs ende reliqua die bij desen is doende Zacharias de Roon en Jan Wijnen als voogden van de kinderen van Lijsbet Oerlemans za wed Jan Hermen Martini sedert april 1727, Sprang 6-6-1730.