Deze RA bestaat uit een boekje waarvan de verso bladzijde genummerd zijn van 144 t/m 159

Fol. 1r

Adriaen Henricx van Vlimen heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Joris Wouterss ende Willem Janss als voichden van Jan Janss de Wits weeskijnderen, 17-1-1563

Toegevoegd: Willem Jan Aertss is voldaen.

Fol. 1v

Op huijden den xxije januarij anno xvc Lxiij heeft Thonis Peterss als voicht van Jacob Joest Vol??? weeskijnder rekening gedaen voor ons schout ende heemraders ende in presentie Joost Thoniss Paes [Paens ?] als een vanden naesten vrinden vanden voirss kijnderen.

Fol. 2r

Juetken Joost Sijmonsdr heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Lambert Adriaenss, 23-1-1563.

Fol. 2v

Lambert Henricx heeft verwilcuert ende geloeft Ariaen Aertsz ende zijnen broeders weeskijnderen te betalen, 7-2-1563.

Fol. 2v

Gerit Ariaenss heeft verwilcuert ende geloeft Ariaen Laurenss te betalen, 7-3-1563.

Fol. 2v

Bastiaen Claess heeft verwilcuert ende geloeft Bastaien Janss, Michiel Pauwelss, Jacop Janss als voicht van zijn broeders weeskijnt, Hilleken Jansdr vervangende haer suster ende broeders, Bastiaen Janss, Cornelis Janss, Robbert Janss ende Geertruijt Jansdr schuldich te wesen, 7-2-1563.

Fol. 3r

Gerit Willemss alias Bollaert stelt in handen Gelden Henricx een roeij ???, 13-2-1563.

Fol. 3r

Matheus Aertss Vos heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Geertruijt Wouters Joosten huijsfrou, 21-2-1563.

Fol. 3r

Gerit Adriaens heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Aertss ende Herman Wouterss als voichden van Thonis Aertss weeskijnt, 23-2-1563.

Fol. 3v

Ariaen Ariaenss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Thonis Janss Stammen, 28-2-1563.

Fol. 3v

Marten Willemss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Aenken Reijn Peterss weduwe, 22-3-1563.

Fol. 4r

Juetken Joost Zijmonsdr heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Baeijen Peterss, 28-3-1563.

Toegevoegd: Baeijen Peterss is voldaen door de erffgenamen van Gielis Joostenss.

Fol. 4r

Peetr Henrick Aertss ende Korstiaen Willems hebben verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Joost Peterss, 18-4-1563.

Fol. 4v

Ariaen Janss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Heijlken Cornelisdr, 25-4-1563.

Toegevoegd: als man ende momboir van Heijlken Cornelis bedanckt ?nis Janss vanden Dussen goeder betalinge van Thonis Dirckxss.

Ariaen Meliss kendt dat Heijlkens sijns nichts man voldaen is.

Fol. 4v

Jan Gerit Korstiaen heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Thonis Henricxz, 23-5-1563

Fol. 4v

Katharina Ariaensdr, Jocheum Cornelis huijsfou namens haar man, procuratie alhier 11-5-1555, heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Baeijen Haghen Peterss, 7-6-1563.

Fol. 5r

Gerit Ariaen Sijmonss ende Ariaen Ariaen Ariaenss hebben verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Robbert Ariaenss van Grevenbroeck, 30-3-1563.

Fol. 5r

Thonis Henricx Paep ende Ariaen Ariaenss hebben verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Robbert Ariaenss ende Quirijn Goeijaertss, actum den dag voorss.

Toegevoegd: Thonis betaelt aen Mari Krijnen huyijsvrou.

Fol. 5v

Ariaenken Willem Willemss weduwe heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Anneken Ariaen Willemss weduwe met hare kijnderen, 25-9-1563.

Fol. 5v

Ariaen Coman Geritss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Blaesken Peter Korsten weduwe, 28-9-1563.

Fol. 6r los vel

Tonis Janss is voldaen door Tonis Dierc Michielss, 30-10-1569.

Fol. 6r

Jan Joost Stockman heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jacop Janss de Bont, 28-9-1563.

Fol. 6r

Thonis Meeuss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Thonis Henricxz Paep, 28-10-1563

Meeus Lambertz wort borghe, actum als boven.

Fol. 6v

Aert Peters Smit heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Claes Melisz, 29-11-1563.

Fol. 6v

Peeter Hanrick Aertsz heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Robbert Ariaenss, 20-11-1563.

Fol. 6v

Lijsken Jacop Gerits weduwe heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Gerit Willemss, 20-11-1563.

Gerit draegt over aen Ocker Janss, 9-1-1564.

Fol. 6v

Denis Janss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Wouter Janss van Beck, 4-12-1563.

Fol. 7r

Willem Jan Aertsz heeft verwilcoort Dirck Janss, 14-12-1563.

Fol. 7r

Gielis Joost Leempoel heeft verwilcoort ende gelooft Heijnrick Michielsz Stockman, 13-11-1563.

Toegevoegd: Heijnrick Michielsz draegt over aen Aert Diicxz van Loon, 20-11-1563.

Heijnrick ende Ariaen Aertss kijnderen hebben desen wulcoor vuijtlaten d??, 21-9-1569.

Fol. 7r

Jan Janss Brouwer heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Dielis Peeterss, geen datum.

Fol. 7v

Bastiaen Bastiaensz heeft verwillcuert ende gelooft te betaelen Robbert Ariaensz van Grevenbroeck, 15-1-1564.

Fol. 7v

Ariaen Wouterss heeft verwilcuert ende geloeft Dirck de Bie Ariaenss.

Fol. 8r

Jan Cogensz [?] de Leeu heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Claes Melisz, 7-5-1564.

Fol. 8r

Korst Willemsz heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Thonis Paenser, 7-5-1564.

Fol. 8r

Dirck Woutersz heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Mariken Jan Geldens, , actum ut supra.

Fol. 8v

Thonis Ariaen Jacopsz heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Lijnken Ariaen Jacops weduwe, zijn moeder, 13-7-1564.

Toegevoegd: Cornelis Janss Voss, Ariaen Ariaenss ende Josken Ariaensdr ende Peter Ariaenss zijn voldaen.

Fol. 8v

Cornelis Janss Vos heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Lijnken Ariaen Jacops weduwe, 13-7-1564.

Toegevoegd: Thonis Ariaenss, Ariaen Ariaenss ende Josken Ariaensdr ende Peter Ariaenss zijn voldaen.

Fol. 9r

Gerit Willemss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Willem Heijmanss, 6-8-1564.

Fol. 9r

Seger Joesten heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Cornelisz, 4-10-1564.

Fol. 9r

Matheeus Aertsz heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Ocker Janss, 2-12-1564.

Fol. 9v

Ariaen Comen Janss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Marten Willemsz tbv Stoffel Willemsz weeskijnt, 3-11-1564.

Fol. 9v

Sijmon Ariaenss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Marten Willemsz tbv Stoffel Willemsz weeskijnt, 3-11-1564.

Fol. 9v

Ariaen Comen Janss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Toenken de weduwe van Willem Henricx Paep met hare kijnderen, actum ut supra.

Fol. 9v

Sijmon Ariaenss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Toenken de weduwe van Willem Henricx Paep met hare kijnderen, actum ut supra.

Fol. 10r

Tonis Toniss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Aertsz, 3-12-1564.

Jan draegt over aen Peter Joost???

Fol. 10r

Daen? Janss de Molder heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Willem Willemss ende Jan Willemss, actum ut supra.

Fol. 10r

Tonis Meeuss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Zeger Joesten, 27-1-1565.

Gielis Joesten ende Toenken Zeger Josesten weduwe transporteren aen Baeijen Peterss, 4-8-1565.

Fol. 10v

Peeter Wouterss van Goerl heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jacop Willemss, 31-1-1565.

Toegevoegd: Jacop bedanckt Willemss ende Wouter Janss voor de goede betalinge, 1566.

Fol. 10v

Wouter Wouterss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Wouter Lauriss, Lauris Lauriss, Jan Mathijss ende Lambert Corneliss, 7-2-1565.

Fol. 10v

Jacop Arien Paens heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Tonis Meeuss, 12-2-1565.

Tonis draegt over aen Mariken Jan Geldensdr.

Fol. 11r

Quirijn Goeijertss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Tonis Jan Geben ende Ariaen Henricxz, 16-2-1565.

Fol. 11r

Henrick Janss Vos heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Dingen Jansdr, sijn suster, 25-5-1564.

Fol. 11v

Aar Michielss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen heijman Peeterss, 2-3-1565.

Fol. 11v

Jan Thoniss Praser heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Marten Henricxss de Bie tbv Jan Jacops kijnderen, 5-4-1565.

Fol. 11v

Dirck Korsten heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Gerit Bastiaenss ende Engel, sijn huijsvrou, 19-11-1566.

Fol. 12r

Lauris Jasperss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Adriaen Janss, 5-5-1565.

Toegevoegd : Ariaen Janss krijgt geld en de obligatie van Corst Jan Corsten, 24-2-1577.

Fol. 12r

Henrick Jan Dielen den Ouden heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Janss Cort, 1-5-1565.

Fol. 12v

Henrick Michielss Stockman heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Ariaen Aertsz, 6-5-1565.

Fol. 13r

Ariaen Eelantss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Ariaen Elantss [???], 6-5-1665.

Belending: Aert Arien Paens

Fol. 13v

Lambert Meeuss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Tonis Geritss de Leeu, 20-5-1565.

Fol. 13v

Araen Lambertss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Henrick Lenaertss Vos, 6-10-1565.

Henrick draegt over aen Mariken Willems.

Fol. 13v

Peeter Henrick Aertss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Ariaen Eelantss, 26-1-1566.

Ariaen draegt over aen Ariaen Aert Ariaenss., 4-5-1566.

Fol. 14r

Thonis Geritss Leeu heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Dirck Joostenss, 4-5-1566.

Dirck draegt over aen Robbert van Grevenbroeck.

Fol. 14r

Gerit Janss die Roij heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Dirck Joostenss, actum ut supra.

Fol. 14v

Thonis Geritss Leeu heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Mariken Ariaensdr, 29-5-1566.

Fol. 14v

Ariaen Ariaen Meeuss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Gerit Sijmonss, 6-5-1566.

Fol. 14v

Jan Henricxss van Staeck den Jongen heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Geltken Willem Heijmanss huijsvrouwe, 31-1-1568.

Fol. 15r

Ariaen Janss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Gerit Ariaenss, 23-11-1566

Fol. 15r

Quirijn Goeijaertss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Gerit Ariaenss, 2-11-1566.

Toegevoegd: Robbert Ariens houdt Quirijn schadeloos.

Fol. 15r

Iken Jan Melis weduwe heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Aert Joost Janss tbv Eelken Geldensdr.

Fol. 15v

Peeter Henrick Aertssen heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Thoniss Praijser, 1-9-1566.

Fol. 15v

Bastiaen Willemss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Thonis Praser, actum als boven.

Fol. 15v

Hanrick Ariaenss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Willem Dircxss, 1-12-1566.

Fol. 16r

Willem Lenaertss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Eijken Ariaen Ariaenss weduwe met haren kijnderen, 27-1-1567.

Gerit Ariaenss houdt Willem schadeloos.

Fol. 16v

Ariaen Jacopss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Tonis Willemss, 5-5-1567.

Fol. 16v

Henrick Michielss Stockman heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Ocker Janss, 16-9-1567.

Fol. 16v

Jan Michielss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Ocker Janss, actum hier vooren.