Indecx off bladwijzer op dit register

1677

Fol. 1

Vest

Jan Peeter Janzen van Beek aan Cornelis Peeters van Beek

Fol. 1

Contract

Maeijken Wilbord Roelen wed van Cornelis Jan Huijben
Ligtenberg ter eenre en Peeter Cornelis Janzen Ligtenberg ter andere zeijde

Fol. 2

Deeling

De erffgenamen van Jan Peeter Mattheussen en Sijken Raas
Willemen

Fol. 8

Vest

Jan, Sijmon, Adriaantje en Hendrik Denis van Bavel aan de
heer Thomas Claijpoole

Fol. 8

Vest

De wed en kinderen van Cornelis Jan Huijbregt Ligtenberg aan
Adriaan Wilbord Cleijs

Fol. 9

Vest

Verscheijde persoonen den weg genaemt Hulstmans Zanddijk aan
deeze gemeente

Fol. 10

Vest

Verscheijde oersoonen den weg agter het Nonnen strekkende na
den Nonnenleijdsche weg aan den heer Floris Pels

Fol. 11

Contract

De voogd en toesiender over de innocente Jan Cornelis
Sprangers weduwenaer van marij Cornelis Cornelis Buijs ter eenre en desselvs
kinderen ter andere zeijde

Fol. 12

Contract

Dezelven over de allimentatie van gen innocente

Fol. 13

Vest

De wed van Claes Peeter Bressers aan Geerit Philips Laureijs
Olifiers

Fol. 14

Contract

Den voogd en toesiender over de kinderen van Meeuws Gielen
ter eenre en desselvs wed ter andere zeijde

Fol. 16

Vest

Thomas Willemse Heijblom no ux Claesken Adriaan Rijken aan
Claes Adriaan Ansems

Fol. 16

Adriaan Hendrik Scheerders aan Corstiaan Peeter Musterds

Fol. 17

Vest

T geëvinceerde van wijlen Peeter Dirk Anthonisse aan den
heere Jacob Staes

1678

Fol. 18

Deeling

De erffgenamen van Lambregt Janzen en Jeutjen Jan Haensberg

Fol. 21

Deeling

De erffgenamen van Adriaan Lambregts

Fol. 22

Contract

De voogd en toesiender over de kinderen van Cornelis Jan
Lambregts ter eenre en desselvs wed ter andere zeijde

Fol. 25

Vest

Adriaan Claes Peeters aan Geerit Paulus Princen

Fol. 25

Vest

Jenneke en Eijltjen Laureijs Dirks, Martijntje en Theuntje
Jan laureijs cum suis aan lambregt Geerit Boudewijns

Fol. 25

Vest

De kinderen van Adriaan Jan Gijsbregts aan Raes Embregt
Raessen

Fol. 26

Vest

Jan Lambregt Janzen no ux Anneke Adriaan Vranken aan Jan Geeritse
van den Nieuwenhuijsen

Fol. 26

Vest

De wed van Cornelis Lambregt Janzen aan Jan Lamberd Janzen
no ux Anneke Adriaan Vranken

Fol. 27

Vest

Dezelve aan Pleuntjen Lambregt Janzen wed van Cornelis
Quirijn Hessels

Fol. 28

Vest

Dezelve en Jan Lambregt Janzen aan dezelve

Fol. 28

Vest

Juffrouw Catharina Verschuuren wed van den heer Hendrik
Joosten aan Vijver Adriaan Wouter van den Nieuwenhuijsen

Fol. 28

Vest

De heer en mr Jacob Staas aan Janneke Peeter Dirk Castelijns
wed van Cornelis Lambregt Janzen

Fol. 29

Dirk, Margriet en Cathalijn Jan Castelijns aan de heere
Thomas Claijpoole

Fol. 29

Vest

Jan Jan Peeter Janzen aan Huijbregt Jan Huijbregts de Jonge

Fol. 29

Vest

Huijbregt Jan Huijben de Jonge aan Jan Jan Peeter Janzen

Fol. 30

Vest

Cornelis Huijbregts, Sijmon en Adriaentje Hectors van
Trooijen aan Jan Jan Willemse van Bommel

Fol. 30

Contract

De voogd en toesiender over Adriaentje Adriaen Cornelis
Brabands ter eenre en de wed van Adriaen Cornelis Brabands ter andere zeijde

Fol. 31

Vest

Adriaan Hendrik Scheerders aan Jan Adriaanse Hoeijmaker

Fol. 32

Contract

De erffgenamen van de heer Laurens Smits

Fol. 34

Vest

Dingentje Janzen Hulten laest wed van Quirijn Rochus Rutten
aan haere kinderen: Dirk en Aegtjen Lenaerd Rijken

Fol. 34

Vest

Anneke Janzen Cuijpers aan Margrietjen Jan Rijken

Fol. 34

Vest

Harmen Janzen van Hespen no ux Maria Janzen Cuijpers aan
Corstiaan Wouter Rijken

Fol. 35

Vest

Peeter Cornelis Sprangers erffgenaam van Pieternel Peeter
Cornelis van Gilse aan de secr Floris Pels ¼ in 3 4/5
roeden breete agter t Nonnen

Fol. 35

Contract

Adriaantje Dirk Waelwijken wed van Wouter Marcus Janzen
Pharo en haare kinderen ter eenre en Eva en Janneke Peeters Blok ter andere
zeijde

Fol. 36

Deeling

Eva Pieterse Blok ter eenre en Jenneke Pieterse Blok ter
andere zeijde

Fol. 38

Deeling

Lesken Adriaan Peeters wed van Jan Claes Janzen ter eenre en
hunne kinderen ter andere zeijde

1679

Fol. 41

Deeling

Geerit geerit Jan Aarts ter eenre en de erffgenamen van zijn
zoon Geerit Geerit Geerit Aerts ter andere zeijde

Fol. 42

Renuntiatie

Cornelis Gijsberd Peeters van Heijst tbv zijne nakinderen

Fol. 42

Vest

De erffgenamen van Corstiaan Gijsberd van Heijst aan Willem
Cornelis Willemen

Fol. 43

Contract

De wed van Adam Heijblom en haere kinderen ter eenre en Deenis
Janzen Baes ter andere zeijde

Fol. 46

Vest

De wed en kinderen van Adam Heijblom aan Maeijken Cornelis
Willemen wed van Matthijs Cornelis Meertens

Fol. 47

Vest

Dezelve aan Adriaan Peeter Adriaanse

Fol. 48

Vest

Lambregt, Adriaan, Jan en Claes Aartse Geus aan Jan Peeter
Vrolijk

Fol. 48

Vest

Jasper, Huijberd en Peeter Cornelis Buijs aan Sijmon Peeters
van Son

Fol. 49

Vest

Sijmon Peeters van Son aan den secr Floris Pels seeven
roeden aan den watermoolen

Fol. 49

Vest

Maria, Johannes en Cornelis van den Blaeck aan Jacob
Laureijssen Groenendaal

Fol. 50

Vest

De erffgenamen van Cornelis en Sijken Adriaan Pauwels aan
Jonkheer Thomas Claijpoole

Fol. 50

Vest

Jonkheer Thomas Claijpoole aan Cornelis Janzen Cop

Fol. 51

Contract

Joost Adriaanse Pauwels ter eenre en zijne kinderen ter
andere zeijde

Fol. 53

Vest

Sijken Hendrik Sebregts wed van Peeter Janzen Meijers aan
den heer Thomas Claijpoole

Fol. 53

Vest

De kinderen van Lambregt Geerits aan den heere Thomas
Claijpoole

Fol. 53

Contract

Anneke Adriaanse Fijnenbuijk wed van Anthonie Adriaense
Coppelaar ter eenre en hunne kindere ter andere zeijde

Fol. 57

Deeling

De kinderen van Anthonie Adriaanse Coplaar

Fol. 61

Deeling

De erffgenamen van Cornelis Willem Laureijsen en Jenneke Jan
Janzen

Fol. 66

Contract

De voogd en toesiender over de kinderen van Neeltjen Hendrik
Geerit Dekkers ter eenre en desselvs weduwenaar Thonis Adriaan Philipsen ter
andere zeijde

Fol. 68

Transport

De erffgenamen van Laurens Smits en Dividia Boudewijns aan
de heer Thomas Claijpoole

Fol. 69

Procuratie

Dezelve aan Jan Willem Klis en Adriaan Sijmons Coplaar

Fol. 70

Deeling

De erffgenamen van Huijbregt Willem Pauwels en Maeijken
Claes Timmers

Fol. 75

Transport

Juffrouw dividia Smits aan de heer Thomas Claijpoole

Fol. 77

Vest

De kinderen van Claes Thomas aan denzelve

1680

Fol. 78

Vest

Catriena Verschuure laest wed van Hendrik Joosten aan
Cathalijn Janden Beer wed Anthonie Willems

Fol. 78

Vest

Dezelve aan Artus Pels

Fol. 78

Vest

Dezelve aan Maijken Jan Lambregts wed Bernaerd Cornelis Ligtenberg

Fol. 79

Vest

Jacob Jan Hendriks van Woensel aan Dirk Peeter van Riel

Fol. 79

Vest

De kinderen van Sijmon Janzen Coplaar aan Adriaan en Jan van
Eersel

Fol. 80

Vest

Dezelve aan Artus Pels

Fol. 80

Contract

Jan Mathijsen van Dongen en zijn zoon Matthijs ter eenre en
de zusters van denzelve Jan Matthijse ter andere zeijde

Fol. 82

Vest

De erffgenamen van Jacob Willemse Creemer aan Adriaan
Meermans

Fol. 82

Vest

De kinderen van Jan Kuijper aan Jacob van Pitersom

Fol. 83

Vest

Jonkheer Thomas Claijpoole aan Adriaan Claes Jaspers

Fol. 84

Vest

Adriaan Jan Huijgens aan Margriet Jan Huijgens

Fol. 84

Vest

De kinderen van Peeter Swart aan Jan Sijmonse Geus

Fol. 85

Vest

Anneke en Maeijken Cornelis Cornelis Rijsbergen aan jonkheer
Thomas Claijpoole

Fol. 85

Vest

Stoffel en Jan Peeters Verleg aan Adriaan en Claas Anthonie
Canters

Fol. 85

Vest

Jan Peeter Wit aan Jacob Peeter Witten

Fol. 86

Vest

Barbel Peeter Wit aan denzelve

Fol. 86

Vest

Peeter Willem Olijslagers aan den heer Thomas Claijpoole

Fol. 86

Vest

Dirk Peeters Sprangers aan Willem Janzen van Hulten

Fol. 86

Deeling

De erffgenamen van Adriaan Embregt Quirijn Hessels

1681

Fol. 87

Repudiatie

Adriaan Cornelis Ligtenberg no ux Eeltjen Anthonie Meerten
Loonen den boedel van haere moeder Lijntjen Adriaan Meerten de Wagemaker tbv de
crediteuren

Fol. 88

Vest

Elisabet en Petronella Buijsen aan Anthonie Willemse
Heijblom

Fol. 89

Vest

Jan, Nicolaas, Jenneke en Lijntjen Embregt Quirijn Hessels
aan Peeter Rijk Cornelisse

Fol. 89

Transport

Vrouwe Dividia Lloijd aan de heer Thomas Claijpoole

Fol. 90

Procuratie

Dezelve aan denzelve

Fol. 91

Vest

Jan Peeters Wit aan Meelis Bastiaense Mels

Fol. 91

Vest

Lambregt Geerit Boudewijns aan Isken Janzen Cuijper wed van
Adriaan van Dijk

Fol. 91

Vest

Rijk Willem Fijnenbuijk aan Cornelis Janzen van Hulten

Fol. 92

Vest

De kinderen van Anthonie Meerten Loonen en Lijntje Adriaan
Meerten de Wagemaker aan Claes Jan Claes Janzen

Fol. 92

Vest

Dezelve aan Jacob Cornelis Anthonisse

Fol. 92

Vest

Dezelve aan Cornelis Joost Ruijs

Fol. 92

Vest

Dezelve aan Meerten Anthonie Loonen

Fol. 93

Vest

Dezelve aan Laureijs Adriaan Willenbords

Fol. 93

Vest

Jan Anth van Sprang aan Anthonie Doelis Quirijns

Fol. 93

Vest

De heer mr Jacob Plas aan Adriaan Adriaanse van Helvoirt de
Jongh

Fol. 94

Vest

Hendrik van Gils en Alida van Campen wed van Johan Sprangers
aan Adriaan van Gils

Fol. 94

Vest

De erffgenamen van Robbregt Jan Clauwaerts aan Adriaan van
Gils

Fol. 95

Deeling

De erffgenamen van Maeijken Huijbregt Jan Horsten wed van
Anthonie Vennings

Fol. 97

Vest

Huijbert de Bruijn no ux Neeltje Peeter Oomen aan Anneke
Lenaert Vranken

Fol. 98

Vest

Dezelve aan Vrank Hendrik Lenaert Vranken

Fol. 99

Vest

Anthonie Geerit Castelijns aan Willem Huijbregt Willemen

Fol. 99

Vest

Willem Huijbregt Willemen aan Adriaantje Laureijs Timmers
wed van Peeter Jan Peeters

Fol. 99

Vest

Dezelve en Neeltje Anthonie Vennings aan Peeter Huijbregt
Jan Horsten

Fol. 100

Vest

Willem Huijbert Willemen aan Jan Huijbert Willemen

Fol. 100

Vest

Dirk Peeters van Riel en Jenneke Cornelis Ligtenberg aan
Claas Peeter Cornelis Ligtenberg

Fol. 101

Deeling

De erffgenamen van de ed heere Godfroij Lloijd en vrouwe
Catharina Smits

1682

Fol. 107

Contract

De voogd en toesiender over de kinderen van Cornelis Jan
Peeter Jan Lambregts ter eenre en desselvs wed Jacomijntje Cornelis Jan Peeters
ter andere zeijde

Fol. 109

Vest

De heer Charles Lloijd aan Sijmon Gijsberd Broeders

Fol. 109

Vest

De kinderen en erffgenamen van Cornelis Wijnant Olijslagers
aan Anthonie Peeter Vrolijcken

Fol. 110

Vest

Den heere Charles Lloijd aan Adriaan Meerten Adriaan
Goijaerts

Fol. 110

Vest

Claes Willem Olijslagers no ux Theuntje Geerits van den
Nieuwenhuijsen aan Jan Joost Roelofs

Fol. 111

Vest

Dezelve aan Jan Hendrik Scheerders

Fol. 111

Vest

Embregt Anthonie Janzen aan Dirk Peeters van Riel

Fol. 111

Vest

Den ed heere Thomas Claijpoole aan Raas Embregt Raessen

Fol. 111

Vest

Sijmon Peeters van Son aan den heere Thomas Claijpoole in
qualitijt als rentm van zijne hoogheid

Fol. 112

Vest

Claes Andries Peeters cum suis en Zebregt Zeebregt Andriesse
aan den ed heere Thomas Claijpoole

Fol. 112

Vest

Jan, Jenneke en Neeltjen Aart Adriaanse aan den ed heere
Thomas Claijpoole

Fol. 113

Vest

De kinderen van Christijntje en maeijken Cornelis Rijken aan
Peeter Rijk Cornelisse en Jan Hendriks Verraet

Fol. 113

Vest

Adriaen Hendrik Scheerders aan Adriaan Peeter Jan Dingemans

Fol. 114

Vest

Jenneke en Neeltjen Cornelis Quirijnsen Hessels aan Claes
Quijrijn Hessels

Fol. 114

Vest

Jacomeijntje Cornelis Jan Peeters wed van Cornelis Jan
Peeters aan Andries Jan Peeters

Fol. 114

Deeling

Adriaan Adriaanse van Bavel weduwenaar van Jenneke Anthonie
Jan Janzen ter eenre en de erffgenamen van deselve Jenneke Anthonie Janzen ter
andere zeijde

Fol. 117

Deeling

De erffgenamen van Jenneke Anthonie Janzen

Fol. 120

Vest

Steeven en Maeijken Adriaan Jan Eeverden aan den ed heere
Thomas Claijpoole

Fol. 121

Vest

Jan Jan Otten als erffgenaam van Anneke Peeter Claes
Adriaanse aan den ed heere Thomas Claijpoole

Fol. 121

Vest

Neeltjen, Maeijken en Jenneke Jan Lambregts aan den ed heere
Thomas Claijpoole

Fol. 121

Vest

Meerten Meerten Brouwer no ux Adriaantje Cornelis Jan
Willemen aan den ed heere Thomas Claijpoole

Fol. 122

Vest

Cornelis en Lesken Adriaan Bastiaase aan Artus Pels

Fol. 122

Vest

Dirk, Catharina en Margriet Castelijns in sheeren handen tbv
Jan Huijbregt Janzen de Jong zijnde vervolgens daarin gevest den heer Thomas
Claijpoole

Fol. 122

Vest

Dirk Anthonie Castelijns ter eenre aen Joost Janzen
Croonenburg ter andere zeijde

Fol. 123

Deeling

De erffgenamen van Anneke Anthonie Gabriels

Fol. 125

Vest

Hendrik Sijmonse Vos no ux Hendriksken Adriaanse de Weert
aan Wouter Hendrikse de Weert

Fol. 125

Vest

De voogd en toesiender over de kinderen van Jan Aertse van
Bommel de Jonge en Elisabet Schenkels aan Claes Francen van den Assum

Fol. 126

Vest

Jan Janzen Veenis en Cathalijn Cornelis Veenis aan Laurens
Cornelis Vermeulen

Fol. 126

Deeling

Den ed heere Thomas Claijpoole ter eenre en den heere
Laurens Smits de Jonge ter andere zeijde

Fol. 128

Deeling

De erffgenamen van Cornelis Anthonie Jan Janzen en Maeijken
Anthonie Meertens van den Nieuwenhuijsen

Fol. 136

Deeling

De erffgenamen van Neeltjen Peeter Peeters van Gilse wed van
Dingeman Joosten

Fol. 142

Vest

Jenneke Wijnant Loonen wed van Aert van Thoor aan Peeter
Adriaan Canters

Fol. 142

Vest

Jan Sijmon Cornelis aan Adriaan Aert Elans

Fol. 143

Vest

Anthonie Willemse Heijblom aan Adriaan Cornelis Joris Everts

1683

Fol. 143

Vest

De erffgenamen van de ed heere Godfroij Lloijd en vrouwe
Catharina Smits aan de heere Lodewijk Rudolph Voet

Fol. 145

Deeling

De erffgenamen van de heere Laurens Smits

Fol. 147

Vest

De kinderen van Jan Aert Elens en Maeijken Anthonie Lauren
aen Cornelis Jan Cornelis Janzen

Fol. 147

Vest

Cornelis Jan Janzen no ux Pieternella Gooijaert Jacobs aan
Claes Cornelis Huijbert Raessen

Fol. 147

Vest

Peeter Jacobs no ux Jenneke Peeter Broekman aen sr Arnoldus
Hoffmans

Fol. 148

Vest

Nicolaes van Ouwen no ux Margrieta Castelijns aan Peeter Jan
Geerits Crom en Peeter Janzen van Oosterhout

Fol. 148

Vest

de erffgnamen van Neeltjen Peeter Peeter van Gilse aan
Cornelis Gijsbregt Broeders

Fol. 149

Contract

de voogd en toesiender over de kinderen van Adriaen Cornelis
Anthonisse ter eenre en desselfs wed Adriaentje Jan Cornelis ter andere zeijde

Fol. 150

Vest

Claes Peeter Cornelis Ligtenberg aan Jan Jan Bijnen

Fol. 151

Vest

Thomas Janzen Spreeuwel aan Peeter Janzen Spreeuwel

Fol. 151

Vest

Dingeman Peeter Cornelis no ux Eva Anthonie Adriaanse aan
Peeter Meerten Peeters

Fol. 152

Deeling

De erffgenamen van Peeter Jan Meerten Loonen en Jenneke
Wouter Broeken?

Fol. 155

Vest

Den heer Pieter Bratsman Stromberg no ux Beatricx Lloijd aan
den heere Thomas Claijpoole

Fol. 155

Vest

Dingena Adriaan Hulsten wed van Wouter Jan Wouter
Matthijssen aan Pleuntjen en Jan Lambregt Janzen

Fol. 156

Vest

De erffgenamen van Peeter Adriaan Broeders en Maeijken
Laureijs Dries Oomen aan Peeter Dingeman Joosten

Fol. 158

Vest

Dezelve aan Jan Anthonie Bernaerds

Fol. 158

Vest

Dezelven aan Lesken Janzen van Heijst wed van Laureijs Jan
Meeuwsen

Fol. 158

Vest

Dezelven aan Floris Pels

Fol. 158

Deeling

De erffgenamen van Corn Jan Peeter Mattheussen

Fol. 160

Vest

Jochum Adriaan Peeters aan de heer Artus Pels

Fol. 160

Vest

Bastiaan Cornelis Hulsten aan Cornelis Anthonie van Riel

Fol. 160

Vest

Sr Nicolaas van Ouwen no ux Margrieta Castelijns aan Peeter
Jansen Spreeuwel

Fol. 161

Vest

Den grooten armen alhier t goed van Meeuws Jan Meeuwsen aan
Anthonie Jacob Matthijsssen

Fol. 161

Vest

Jacob Matthijs Anthonisse no ux Anneke Jochum Franken aan
Frans Jochum Francen

Fol. 161

Vest

Sijmon Anthonis Matthijs aan Cornelis Verhoek

Fol. 162

Deeling

Dingena Anthonie Cuijl wed van Peeter Janzen Vrolijken ter
eenre en de voogd en toesiender over hunne kinderen ter andere zeijde

Fol. 167

Deeling

De kinderen van Peeter Janzen Vrolijk

Fol. 169

Contract

De voogd en toesiender over de kinderen van Dingena Jan
Matthijssen ter eenre en desselvs weduwenaar Paradaan Peeters den Boer ter
andere zeijde

Fol. 171

Deeling

De erffgenamen van Cornelis Willemen en Cathalijn Jan
Scheepens

Fol. 175

Contract

Dingena Anthonie Coplaar wed van Jan Peeter Vrolijken ter
eenre en de voogd en toesiender over hunne kinderen ter andere zeijde

Fol. 177

Vest

De kinderen van Hendrik Peeter Riemslag en Willemken
Adriaanse Claeuw aan Elisabet Adriaanse Claeuw wed van Adriaan Anthonie Cuijl

Fol. 177

Vest

Adriaan Janzen Hulst aan Jan Janzen Hulst

Fol. 177

Jan Wijnant Janzen no ux Maeijken Janzen Bink aen Jan Janzen
Bink

Fol. 179

Deeling

De kinderen en erffgenamen van Willem Heijbloms en Jenneke
Hendrik Steevens

1684

Fol. 182

Deeling

De kinderen en kindskinderen van Adriaan Adriaan Rijken en
Jenneke Cornelis Willemen

Fol. 185

Contract

Jan Huijben Boer weduwenaar van Hilleken Adriaan Rijken ter
eenre en de voogd en toesiender over hunne kinderen ter andere zeijde

Fol. 187

Vest

De kinderen van Jan Lenaerts van Alphen aan Artus Pels

Fol. 188

Deeling

Sijmon Peeter van Son weduwenaar van Dingena Peeter Ribbens
ter eenre en de voogd en toesiender over hunne tezamen verwekte kinderen ter
andere zeijde

Fol. 193

Deeling

De erffgenamen van Dingena Peeter Ribbens

Fol. 199

Vest

Adriaentje Stoffels wed van Jacob Pauwels aen Willem Janzen
van Hulten

Fol. 199

Vest

Dezelve aan Jan Geerit Anthonisse

Fol. 199

Decistentie

Adriaan, Anneke en Dingena Jacob Peeter Matthijssen aan
Maeijken en Jenneke Jacob Peeter Matthijssen

Fol. 200

Contract

Maeijken en Jenneke Jacob Peeter Matthijssen ter eenre en
Jacob Peeters en Mattheus Bouwens Mattheussen ter andere zeijde

Fol. 202

Vest

Adriaen Cornelis Camp weduwenaer van Cornelia Beens aan Jan
Willem Huijben Hoefsmit

Fol. 202

Vest

Willem en Jenneke Cornelis Rijken aan Adam van Hulten

Fol. 203

Contract

Andries Adriaan Govaerts ter eenre en Huijbregt Geerits ter
andere zeijde

Fol. 204

Vest

Aart, Jacob, Anneke en Gooijaert Jacob Aerden aan Jonkh
Thomas Claijpoole

Fol. 204

Vest

Adriaan, Jenneke, Grietje en Anthonetta Cornelis Bastiaense
aen Jonkheer Thomas Claijpoole

Fol. 204

Vest

Aert, Adriaentje en Thomas Peeter Akkermans aen Jonkheer
Thomas Claijpoole

Fol. 204

Vest

De erffgenamen van Peeter Luijken een boer aen Jonkheer
Thomas Claijpoole

Fol. 205

Vest

Jan Peeters van Beek aan Jan Cornelis Bierlincx

Fol. 205

Vest

Anthonie Willem Heijblom aen Cornelis Jan Cornelisse

Fol. 205

Vest

Maeijken en Anthonie Geerit Castelijns aan Jan en Hendrik
Adam Claessen

Fol. 205

Vest

De kinderen van Artus Cornelis Pels en Cathalijn Jan Cools
aen mr Andries Wijdemans

Fol. 206

Vest

Dezelve aan denzelve

Fol. 206

Vest

Dezelve aan Adriaan Aert Meermans

Fol. 206

Vest

Dezelve aan de heer Simon van Hamersteede

Fol. 206

Vest

Dezelve aan Jan Cornelis Meertens van den Nieuwenhuijsen

Fol. 207

Contract

De kinderen van Artus Cornelis pels ter eenre en Geertruij
Cornelis Pels ter andere zeijde

Fol. 207

Vest

Dingena Anthonie Cuijl wed van Peeter Janzen Vrolijk aan
Anthonie Peeter Vrolijken

Fol. 208

Vest

Dirk jan Castelijns aan Geerit Raes Emmen

Fol. 208

Deeling

De kinderen en erffgenamen van Cornelis Jan Peeters en
Neeltjen Joost Janzen

Fol. 209

Vest

Jan Cornelis Jan Peeters aan Adam Cornelis Doomen

Fol. 210

Contract

Sijmon Peters van Son weduwenaar van Dingena Peeter Willem
Ribbens ter eenre en hunne kinderen ter andere zeijde

Fol. 211

Contract

Joost Willem Bastiaense weduwenaar van marie Janzen van
Hulten ter eenre en de voogd en toesiender over hunne kinderen ter andere
zeijde

Fol. 212

Deeling

De kinderen en erffgenamen van Embregt Raes Willemen

Fol. 214

Vest

Andries Peeter Andriessen no ux Jenneke Anthonie Janzen aan
Wouter Janzen Spreeuwel

Fol. 214

Vest

Adriaantje Jan Jacobs wed van Jan Corsten de Loos en Jan
Janzen de Loos aan de heere Thomas Claijpoole

Fol. 215

Vest

Jan Willemse no ux Jenneke Adriaan Willemen aan Adriaan
Jacob Horsten

1685

Fol. 215

Vest

De erffgenamen van Robbregt Janzen Pharo en Jacobsken
Hendrik van Gulik aan hendrik Robbregt Pharo

Fol. 215

Vest

Huijbregt Embregt Raessen aan Cornelis Peeter Ligtenberg

Fol. 216

Vest

Jenneke Embregt Quirijn Hessels weduwe van Sijmon Deenis van
Bavel aan Peeter Adriaan Canters

Fol. 216

Vest

Dezelve aan Cornelis Adriaanse Bink

Fol. 217

Vest

Jan Wijnant Janzen van Dorst no ux Maeijken Janzen Bink aan
Adriaan Peeters van den Heuvel

Fol. 217

Vest

Magdalena, Maria en Pieter Vas Groij aan de heer Artus Pels

Fol. 218

Deeling

Maeijken Claas Cornelis weduwe van Adriaan Jan Everts ter
eenre en Maeijken Roeloff Huijben wed van Rijk Claes Cornelisse ter andere
zeijde

Fol. 219

Vest

Maeijken Roeloff Huijben wed van Rijk Claes Cornelisse aan
Cornelis Claes Cornelisse

Fol. 219

Deeling

De kinderen en erffgenamen van Anneke Adam Gijben en van
Peeter Cornelis van Loon

Fol. 224

Vest

Peeter Dingeman Joosten en de erffgenamen van Anthonis
Thijssen aan den heer Thomas Claijpoole

Fol. 224

Vest

De kinderen en erffgenamen van Cornelis Anthonie Janzen aan
den heer Thomas Claijpoole

Fol. 224

Vest

Jan en Jenneke Aart Aartsen, Huijbregt, Eeltjen, Marij en
lesken Roel Huijben aan den heer Thomas Claijpoole

Fol. 225

Vest

Adam van Hoilten aan den heer Claijpoole

Fol. 225

Vest

Cornelis Janzen Cop aan Anthonie Willem Heijblom

Fol. 225

Vest

Peeter Peeter Timmermans aan Claes Adriaan Cornelis Cleijs

Fol. 225

Vest

Aeijken Gijsbregt van Baertwijk wed van Meerten Peeters den
Haan aan Huijbregt Claes Cornelis en Gooijaert Adriaan Oomen

Fol. 226

Vest

Dirk Janzen Castelijns aan de heer Hendrikus Domies

Fol. 226

Vest

Hendrik Thomas Claessen aan de heer Simon van Hamersteede

Fol. 227

Deeling

Sr Gerard Princen weduwenaar van Jacomina Verleg ter eenre
en hunne kinderen ter andere zeijde

Finis