Bladwijser

Borgtogt van d’Heer predikant van Andel en den secretaris
van Sgravenmoer voor d’Heerlijkheijd Tilborg wegens het ontgronden van eene
beemt gelegen ontrend de

Haanse Hoeffe onder Tilborg voornt.

Folio

Een vest
voor Peeter Adriaense de Jong 2

Een vest
Wouter Adrsse de Weert 3

Schultbrieff
van de kerk van S’moer ten lasten van Claas Jansen Verbunt 3

Een vest
voor Huijbert Jansen de Bruijn

Een vest
voor Geerardus van Alphen 4

Een vest
voor Jan Adriaense van Bavel 5

Schultbrief
van monsienur Pieter Witten tlv Jan Leendert Canters 6

Vest Jan
Adriaen Joosten 6

Vest voor
Jochem Franken 7

Vest voor
Adr Antonie Raesen 8

Vest voor
Peeter Schrauwens tbv Jan Adrn Laureijsen 9

Sr
Nicolaas Franc. Nuijtsnour en juffr Antonetta Brouwers hebben een schepen

schultbrieff
tlv Huijbert de Bruij 9

Johanna
Oomens heeft een schepen schultbrief tlv Martinus van Loon 10

Vest
Michiel Rubben tbv Jan Peeters Sprangers 11

Adriaantje
van der Wie weduwe heeft een schultbrief tlv

Bernardus
J. Raasen qq 11

Vest
d’Heer Jochimie van Alphen qq tbv vrouwe Maria van Kemmena weduwe

van den
wel ed. gestrenge heer Boon 12

De heer
Govardus van Andel heeft een schultbrief tlv Wouter Vermaas 13

Vest de
kinderen en erffgen van Huijbert van Riel en Teuntje Pr Meertens tbv

Cornelis
Meerten Antoniesse 14

Vest
Paulus Bruijnenbaert qq tbv Raes Antonie Raasen 15

Vest Raas
Antonie Raasen qq tbv Antonie Corn Antonisse 15

Vest
Paulus Bruijnenbaert noux. En qq tbv Jan Huijbrecht Ligtenberg 16

D’heer
Meelis van Amelsvoort heeft eene s. schultbrief tlv Cornelis van Venroij,

molenaer
te Riel 16

Vest de
kinderen van Adam Corn Oomen noux Anna Anth Broeders tbv

Jan Adrn
Laureijsen 17

Vest
Hendrik van Dun qq tbv Peeter s”Grauwers 17

Vest
Huijbert de Jongnoux tbv hendrik van den Hooven noux 18

Vest van
de gesaementlijke erffgen van Cornelis Mathijse van den Nieuwenhuijsen

en Marie
Cornelis Vijveren van den Nieuwenhuijsen egteluijden tbv Corn

Janssen
Verbunt 20

Vest van
de selve erffgen tbv Cornlis Adsse van den heuvel 22

Den
Diaconie Armen van Sgraavenmoer heeft eene s: schultbrieff tlv Cornelis

Jansse
Verbunt 23

Vest
Adriaantje Jan Laureijsen wed van Embregt Tomas Ackermans tbv Adriaan

Jansen Hermans
Leemput 23

Arie
Bierwagen heeft eene s: schultbrief tlv Adrian Jansen Hermans Leemput 24

Vest
Adriaantje Jan Laureijsen wed van Embregt Tomas Ackermans tbv Jan

Willeborts
van Son 26

Den
grooten Armen alhier heeft een s: schultbrieff tlv Jan Willeborts van Son 26

Vest
Adriaan, Johanna en Huijbert Pr Jan Emmen en ’t minderjarig kint van

Jan Pr
Emmen tbv Peeter Janssen van den Nieuwenhuijsen 27

Vest
Crijna de Bruijn geassisteert met haaren man Jan Adrn Laureijsen tbv

Jan Corn
Franken 28

Vest Jan
en Johanna Huijb Franken tbv Adriaan Adrn Vermoolen 29

De
gereformeerde kerk alhier heeft een s: schultb tlv Jacobus Adrn Vermeulen 29

Borgtogt
van d’heer Philip Johan Boone tbv d’heer Jochimie van Alphen als

curateur 30

d’heer J
Delfsziel heeft een s: schultbrief tlv Hendrik van den Hooven noux 30

Dina
Maria, Johanna Catharina en Jacoba Francoisa van Alphen hebben een

s:
schultbrief tlv d’heer Arnout Charles Pels 32

Juffr
Anna Jacobse Witte wed monsr Johannis Vermeulen heeft een s: schultbrief tlv

Corn
Raaijmaakers 33

Vest
Willem Joosten van Gool tbv Jan Joosten van Gool 34

Vest
Marie Adrn Loonen wed Cornelis Laus, Elisabet en Adriaantje Corn

Laus tbv
Joost Janssen de Jong 35

Jan de
Roij heeft een s: schultbrief tlv Wouter Vermaas 36

Vest
Josijntje Dingemans en haaren man Dirk Basters tbv Jan van den Boer 36

D’heer
Joachiemie van Alphen heeft een s: schultbrief tlv Arnoldus Elands noux 37

Borgtogt
Hendrik Greevens tbv Joachiemie van Alphen 38

Vest
Francis Pijnenburg noux Adriaantje Lambregts tbv Jenneke Prs de Jong 39

Vest
Peeter van Dongen tbv Leendert Anth Schoenmekers 40

Vest van
de erffgen van Gijsbregt Tomas noux Jenneke Cornelisse tbv

Cornelis
Corn Voeten 40

Vest de
selve erffgen tbv Jan Corn Bink 41

Vest de
gesaementlijke erffgen van Catriena de Grauw tbv Johannis Snijders 42

Vest van
de selve erffgen tbv Jan Castelijns 43

Borgtogt
van monsr Willem van Loon tbv Mattijs Meertens van den Nieuwenhuijsen 43

Vest Corn
Janssen Verbunt tbv Jan Jansen
Verbunt 44

D’heer
Joachimie van Alphen heeft een s: schultbrief tlv Anthonie Pr Hulsten noux 44

Vest
d’heer Joachimie van Alphen qq tbv Lambregt Adrn Scheerders en

Willem
Hendrik Heijblom 45

Vest van
de selven tbv Aart Prs van Broekhooven 46

Borgtogt
van Charles Eduart vam Alphen en Jacob Willem van Alphen tbv

deese
gemeente 47

d’hee
Delftsziel heeft een s: schultbrief tlv Hendrik van den Hooven 48

De kerk
van Sgraavenmoer heeft een s: schultbrief tlv Steephen Huijbert

Claasen
en sijne huijsvrouw 50

Pieter
Witten heeft een s: schultbrief tlv Nicolaas Jan Huijben en sijne huijsvrouw 50

De kerk
alhier heeft een s: schultbrief tlv Jacobus Adsse Vermeulen 51

De kerk
van Sgraavenmoer heeft een s: schultbrief tlv Huijbert Corn den Boer 52

Juffr
Anna Witte wed Sr Johannis Vermeulen heeft een s: schultbrief tlv Juffr

Elisabet
Francoise Pels 53

De kerk
van Sgraavenmoer heeft een s: schultbrief tlv Johanna van den Broek 54

Vest van
de gesaementlijke erffgen van den wel ed gestrengen heer Christiaan

Johan
Pels schoutet allhier tbv Johannis Franciscus Blijens 55

Vest van
Jan van der Sanden en sijne huijsvrouw tbv Jacobus Aart Coolhaas 56

Vest van
de kinderen van Peeter Adsse van Dongen tbv de wed van

Mattijs
van Breugel 57

Vest van
Hendrik Timmermans tbv Jacob Janssen 58

Vest van
Leendert Pr Vrijters tbv Adriaan van Gool 59

Vest van
Adriaan, Antonie, Tomas en Cornelia Pr Vervoort tbv Jenneke Pr de Jong 59

Den
grooten armen van S’moer heeft een s: schultbrief tlv Adriaantje Everts wed van

Matijs
Raaijmaekers 60

Vest van
Marie Janssen van Dongen wed Peeter Canters tbv outer Vermeulen 61

Vest
Peeetr Sijmon Joosten tbv Adriaan van Gool 62

Pieter
Witten heeft een s: schultbrief tlv Adriaan Hend Bouwens 63

Vest van
de kind en erffgen van Geertruij van Baevel wed van Jan Steephens tbv

Joachimie
van Alphen 64

Vest van
Adriaan Adam Timmermans, Jan , Jacobus en Cathariena Dingemans van

Beek tbv
Johannis van den Boer 65

Vest van
Peeter Adrn Peeters tbv Andries Adrn Peeters 65

Vest van
de erffgen van Willebort Adam van der Veeken tbv Pr Adrn Peeters 66

Vest van
Willem Joost Horsten tbv Embregt Anth Raesen 67

Vest van
Adriaan Jansen Hermans Leemput tbv Willem Jan Beijnen 68

Vest van
Marie? Raesen huijsvrouw van Adriaan Corn Clijs tbv Cornelis

Mattijse
Opstroom 69

Vest van
Adriaan Horsten tbv Jan Andries Broeders 70

Vest van
den selven tbv Adriaantje van Dun 70

Vest van
Johannis Cuijpers tbv Geerardus van Spaendonk 71

Vest van
de erffgen van Cornelia Jan Huijben wed Gooijaart van Oosterhout tbv

Johannis
Janssen van Dongen 71

Vest van
den heer Arnout Jan Corn de Raet van der Voort tbv d’heer Peterus

van Loon
noux 73

Vest van
de erffgen van Cornelis Huijbert Claasen tbv Peeter Jan Hulsten 73

D’heer
Joachiemie van Alphen heeft een s: schultb tlv Elisabet Francoise van Pels 75

Vest
Arnout Jan Corn de Raet van der Voort tbv juffr Johanna Cuijpers wed van

Arnoldus
van Son 76

Vest van
Peeter Corn van Dongen tbv Corn Adrn Huijgen 76

Vest van
Adriaan Hendrikse den Ronde, Adriaan Huijb de Jong en de minderjarige

kinderen
van Willem en Jan Huijbert de Jong en de erffgen van Adriaantje Jansen

de Jong tbv
Adriaan Adsse Bvierwaegen 77

De
minderjarige kinderen van Marie Hendrikse hebben eene s: schultbrief tlv

Andries
Pr Broeders 78

Borgtogt
van het clooster van st Catrienendaaalen tot Oosterhout tbv deese

gemeente 79

Vest van
Hendrik Hoedemaekers en sijne huijsvrouw Anna van den Berg tbv

Mattijs
Bax 79

Vest van
Adriaan van Dongen tbv Johanna Cuijpers wed Arnoldus van Son 80

Vest van
de kinderen van Peeter Verhoeven tbv Dielis Janssen Riemslag 80

Vest van
Johannis Prs Dondert als procuratie hebbende van de heeren Norbertus en

Wilbordus
de Rooij tbv d’heer Henricus Corn de Rooij 81

Vest van
Teuntje, Adriaantje en de wed Johanna Smits tbv Jan Janssen Broeders 82

Vest van
de erffgen van Elisabet Jan Ariens tbv Peeter Jan Hulsten 83

Gerit
Vermeulen tot Sgraavenmoer heeft een s: schultbrier tlv Geerit Jacobus

van
Dongen noux 84

Vest
Adriaan Hendrik Bouwens tbv Marijnus Adsse Warren 85

Vest
Marijnus Adsse Warren tbv Adriaan Hend Bouwens 85

Vest van
monsr Pieter van Sprang qq tbv d’heer Willem Norbertus Verleg 86

Vest van
den selven aan den selven 87

Vest van
den selven aan Adriaan Jan Bierwaegen 87

Vest van
den selven aan Cornelis Jan Bink 88

Vest van
d’heer Johannis Verleg aan d’heer Jose[hus Allard? 88

Vest van
Adriaan Haeneveer noux tbv Cornelis Meerten Anthonisse 89

Vest van
de erffgen van Arie Lankhuijsen aan Claas Claasen van Dongen 90

Vest van
de selve erffgen aan Adriaan Claassen van Dongen 91

Vest van
de erffgen van Dingena Wijnand Dirken wed Gijsbregt Aartse

van
Broekhooven aan Jan Vos 92

Vest van
Adriaan Remigius aan Jan Vos 93

Vest
Claas Adrn Ansem noux en Jan Adsse van Dongen aan Adriaan van Gool 93

Vest van
de erffgen van Peeter Janssen van de Wildert aan Antonie Janssen

van de
Wildert 94

Gerardus
van Spaendonk als armmeester heeft een scheepene schultbtief tlv

Adriaan
Adsse van der Wee 95

Vest van
Berbera Janssen Beekman aan Pr Jans van den Nieuwenhuijsen 96

Vest van
de kinderen van Corn Hend Raaijmaakers aan monsr Hendrik Greevers 96

Vest van
de selve kinderen aan Gerard Adsse van Doorn 97

Vest van
Cathalijn Pr Ackermans aan Adriaan Pr Sprangers 98

Vest van
Adriaan Pr Sprangers aan Cathalijn Pr Ackermans 99

Vest van
Norbertus Hulsten aan Huijbert Jans de Jong 99

Vest van
Adriaan Adam Volders noux aan Peeter Jans Wijnen 100

Vest van
Arnoldus en de wed Jan Castelijns aan Wouter Adsse de Weert 100

Vest van
Corn Arie Wijnands aan Antonie Jan Wijnats 101

Vest van
Jacobus Aart Coolhaas aan Willem Huijbert Janssen 102

Vest van
Peeter Mattijse Riemslag aan Leendert Anth Schoenmakers 102

Vest van
den selven aan Antonie Prs Haensberg 103

Vest van
de wed Antonie Corn van Riel aan Jan Corn Bink 103

Vest van
de selve aan Johannis Janssen van Dongen 104

Vest van
de wed en kinderen van Jan Hendrikse Heijblom aan Cornelis

Meelis
Groenendaal 104

Vest van
de erffgen van Elisabet Jacob Beekman aan Joost Janssen van Loon 105

Vest van
de kinderen van Jan Adsse Verhoeven aan Jan Anth Verhelst 106

Vest van
de erffgen van Adriaantje Fijnenbuijk aan Jan Adr van Dongen 107

Vest van
de selve erffgen aan Cornelis van den Hooven 108

Jan
Tomasse Fijnenbuijk heeft eene s: schultbrieff tlv Jan Adsse van Dongen 108

Pr Sijmon
Gooderts heeft eene s: schultbrieff tlv Peeter Adsse van Baevel 109

Vest van
de wed van Floris Adrn Ackermans aan Huijbert Jansen de Jong 109

Vest van
Nicolaas Corn Verbunt aan Huijbert van der Schoot 110

Vest van
Adr Aart Will de Smit aan Leendert Anth Schoenmakers 111

Vest van
Jan Janssen Smits aan Pr Janssen Smits 111

Vest van
de kinderen van Cornelis Corn van Dongen aan Adriaan Claasen

van
Dongen 112

Vest van
Adriaan Claasen van Dongen aan Jan Laureijs Oomens 113

Vest van
de erff Leendert Hend Leenaerts aan de kinderen van Anth Jan Leenaerts 113

Vest van
de selve erffgen aan Mattijs Pr Lamberde 114

Vest van
de selve erffgen aan de wed van Cornelis Ligtenberg 115

Vest van
de kind van Cornelis Lauwr Groenedaal aan Jan Corn Groenedaal 116

Den
grooten armen alhier heeft eene scheepene schultbrieff tlv de kinderen van

Martinus
Gijsbregt van den Nieuwenhuijsen 116

Vest van
Peeter Claas Rieders aan Cornelis Jacobs van der Wee 117

Vest van
Marie, Johanna en Huijbert Claasen aan Huijbert Jansen de Jong 118

Vest van
Peeter Adsse van baevel aan Peeter Wouters Broekhoven 118

Den
diaconie armen van Sgraavenmoer heeft eene s: schultbrieff tlv Peeter

Wouters
Broekhoven 119

Vest van
de grooten armen van S’moer aan de wed Geerit Geerts van Dongen 120

Vest van
den selven aan Adriaan Claasen van Loon 121

Arie
Jansen Bierwaegen heeft eene s: schultbrieff tlv Antonie Pr Anthonisse 121

Vest van
Cornelis Voeten aan Peeter Adsse Vermeulen 122

Vest van
Adriaentje en Elisabet Jan Anth vande Breestraet aan de wed van

Mattijs
van Breugel 123

Vest van de
kinderen en kintskinderen van Cornelis van Bennekum aan

Hendrik
Fadlands??? 124

Vest van
Antonie en Marie Sijmon Broeders, Joost van Vugt, Jasper, Anna en

Johanna
van Dorst aan d’heer Wouter Vermeulen 125

Vest van
de huijsvrouw van Peeter Corn van Dongen aan Huijbert

Jansen
van der Schoot 126

Vest van
Cornelis van der Loo noux aan Jan Pr Snijders 127

Vest van
Huijbert Adrss den Boer aan Claas Lauwereijs Oomen wed??? 129

Monsr
Peeter van Rincxs heeft eene s: schultbrieff tlv Martinus Anth van Loon 130

Vest van
de erffgen van Jan Laureijsse Clijs aan Geerit van Spaendonk 131

Mons
Pieter Witten heeft eene s: schultbrieff tlv Cornelis Everts noux 132

Vest van
Adrianus Goovardus van Andel qq aan Jan Fijnenbuijk 133

Vest van
de wed van Antonie Ligtenberg aan Geerit Haemers 134

Monsr
Pieter Witten heeft eene s: schultbrieff tlv Geerit Haemers 135

Vest van
Martinus en Lamberdina Johannis van den Bos aan Willem Aartse de Smit 136

De
diaconie armen alhier heeft eene s: schultbrieff tlv Cornelis Meelis
Groenendaal 137

Vest van
Adriaan Hendrik Bouwens aan de wed van Jan Hend de Weert 138

Vest van
Leendert en Frank Broeders aan Willem Adsse Broekhooven 139

Vest van
Adriaan Sem qq aan de wed Sr Johannis Vermeulen 140

Vest van
de kinderen en erffgen van Christiaan Vermeer, Aart Vrient en Barbera

Broekhooven
aan Johannis Vermeer 141

Vest van
Johannis Vermeer aan Hendrik van Lit 142

Vest van
monsr Geerart Christie aan Jan Wijnant van Eersel 143

Vest van
den selven aan de wed van Wijnant Adsse van Eersel 143

Vest van
Hendrik van den Hooven aan Pieter Laureijs Oomens 144

Den eerw
heer Goovert van Andel heeft eene s: schultbrieff tlv Anth

Janssen
Broeders 144

Vest van
de wed d’heer Peterus Behude aan Bartholomeus Lam 145

Vest van
Claas Jansen Verbunt aan Jan
Jansen Verbunt 146

Den eerw
heer Goovardus van Andel heeft eene s: schultbrieff tlv Adriaan

Goovaerts
en sijne huijsvrouw 147

De kerk
alhier heeft eene s: schultbrieff tlv Jacobus Adsse Vermeulen 148

Vest van
Claas Janssen Verbunt aan Jan Janse Verbunt 149

Vest van
den selven aan Huijbert Janssen de Jong 149

Den
grooten armen alhier heeft eene s: schultbrieff tlv Hendrik van Pelt

en sijne
huijsvrouw 150

Vest van
de kinderen van Jan Corn Smits aan d’heer Johan George Hengner? 151

Vest van
Huijbert Janssen de Bruijn aan Elisabet van Dongen 152

Vest van
den selven aan Peeter Adsse van Baevel 152

Vest van
Antonie Adsse Cluijter aan de wed van Anthonie Arie Wijnands 153

De kerk
alhier heeft eene s: schultbrieff tlv Rijk Meerten Rijken 154

Vest Jan
Sijmons Vermeer aan Jan Adsse van baevel 155

Vest van Jan Franken noux aan den
grooten armen van S’moer 155

De
minderjarige kinderen van Jan Corn Smits heeft eene s: schultbrieff tlv

Jan Pr
Maas en sijne huijsvrouw 156

Schultbrief
van monsr Pieter Witten tlv Cornelis Everts noux 157

Vest van
Bernardus Joost Raesen qq aan Adriaen Ariens 158

Vest van
Jan Corn Ligtenberg noux aan Jan Jan Hulsten 159

Vest van
Willem Huijbert Janssen aan Willem Jan Beijnen 160

Vest van Jan Jansen Beijnen aan Willem
Jan beijnen 160

Arie
Bierwaagen heeft eene s: schultbrieff tlv de wed van Adriaan

Jaspers
van Dongen 161

Schultbrief
van Gerart van Spaendonk tlv de wed van Geerit Prs van Poppel 162

Vest van
de gelijke erffgen van Cornelie Jansse Groenedaal en Hendrik

Timmermans
haaren man aan Josijna Mutsaerts 163

Vest van
de selve erffgen aan Gerardt Adsse van Doorn 164

Vest van
de selve erffgen aan Claas Beerende van Riel 166

Vest van
der erffgen van Hendrik Adsse Timmermans aan de wed van

Mattijs
van breugel 168

Vest van
Adriaan Jansen Hermans aan Laureijs Adrn Laureijsen 170

Vest van
den selven aan Stans Stans Vermeulen 170

Vest van
de wed van Cornelis van den heuvel aan Jan Vermeer en

Hendrik
van Lit 171

De kerk
van S’moer heeft eene s: schultbrieff tlv Jan van Lange? 172

Vest van
Adriaan Claasen van Dongen aan Adriaen Ariens en Jan Jans de Jong 173

Vest van
Willem van den Elshout aan Nicolaas en Jenneke Lamb Broeders 174

Vest van
de erffgen van Wal…endse van der Swam en Elisabet Jans

Waterrens
aan Jan Corn van de Waeser 174

De kerk
van S’moer heeft eene s: schultbrieff tlv Jan Corn van de Waeser 176

Vest van
de wed Anthonie Corn van Riel aan Johannis Jans van Dongen 177

Den eerw
heer Goovart van Andel heeft eene s: schultbrieff tlv Carel

Wijgers
en sijne huijsvrouw 178

Schultbrief
van den diaconie armen alhier tlv Cornelis Arie Wijnands 179

Vest van
Jan Jans Beijnen aan Jan Jan Huijben 180

Vest van
de wed Adriaan van Loon aan Peeter Dingemans 180

Vest van
Hendrik Verleg aan Peeter en Jan Jan Hulsten 182

Vest van Jan Jansen Beijnen den Ouden
aan sijne minderj kinderen 183

Vest van
Jan Corn van de Waeser aan de wed Arnoildus van Son 183

Vest van
Gijsbregt Prs van der Weijden aan Bastiaan Laats? 184

Vest van
de minderj kind: van Cornelis van den Hooven aan Adriaan van der Wee 185

Vest van
Willem Dirk Timmers noux aan Cornelis Roksnoer 185

Vest van
Jan Laureijsen aan de kinderen van Embregt Jan Raesen 186

Monsr
Pieter Witte heeft eene s: schultbrieff tlv Huijbert de Bruijn 187

Vest van
de kind en erffgen van Cornelie en Anneke Corn van Riel aan de wed van

Mattijs van
Breugel 187

Vest van
de selve aan Pieter Adamse van der Weijde 189

Vest van
de selve kind en erffgen aan Cornelis Jan Bink 190

Vest van
Annemarie en Marie Anth Hermans aan Willem Jan Beijnen 192

Vest van
de wed Hendrik Jacobse Kuijpers aan Jan J Broeders 193

Vest van
de selve wed aan Peeter Stanse Vermeulen 194

Juffr
Catriena Vermeulen wed sr Johannis Rijken heeft eene s: schultbrieff tlv

Dirk
Andries Oomens noux 194

Vest van
Deenis Joost Dingemans aan Peeter en Marie Joost Dingemans 195

De kerk
van S’moer heeft eene s: schultbrieff tlv Adriaan Hendrik Bouwens 196

Vest van
d’heer Charles Eduard van Alphen aan Bastiaen Laats 197

Vest van
Rijk meert Rijken, de kinderen van Catrina Meert Rijken, Dingna en

Marie
Meerten Rijken, Dirk van Albeek, Willem en Johanna Adsse Cloon,

Catrien
Rijsbergen, Jenneken Jan Stapelen, Marie, Johanna en Allegonda

Stapelen
… aan Dielis Anth Bierwaagen 197

Borgtogt
voor de wed Jan van den Boer 198

Vest van
Laureijs L Oomens voor sijn selven en als voogt en Cornelis Laureijs

Oomens
als toesiender over de kinderen van Laureijs L Oomens aan Jan

Andries
Broeders 199

Vest van
Meerten, Adriaan en Elisabet Roelen aan de kind van Meelis Pr

Jan Emmen 201

Vest van
Cornelis van den Hooven aan Dirk Adss van Loon 202

Vest van
den grooten armen alhier aan Jan Prs int Groen 202

Vest van
Adriaan Goovers noux aan Jan Broekhooven 203

Juffr
Catriena Vermeulen wed van sr Joahnnis Rijken tlv Dirk Andries Oomens noux 204

Borgtogt
van Johannis Jans van Dongen 205

Vest van
Adriaantje Meertens van den Nieuwenhuijsen en de minderj kinderen van

Martinus
van den Nieuwenhuijsen aan Willem van Gool 205

Vest van
de selve aan de wed Embregt Geerit Raesen 206

Juffr
Johanna Catriena van Alphen heeft eene s: schultbrieff tlv d’heer Arnout

Charles
Pels 207

Vest van
den grooten armen alhier aan Claas Adrn Coenen 208

Vest van
Peeter van Dongen aan d’heer Nicolaas Philipus van Loon 208

Den
grooten armen van S’moer heeft eene s: schultbrieff tlv Adriaan

Anth
Ligtenberg 209

Vest van
juffr Emerentiea Koonings aan monsr Jillis Vermeulen 210

Vest van
Willem Bastiaanse van den Elshout aan hendrik van Pelt 211

Arie
Bierwaagen heeft eene s: schultbrieff tlv Hendrik van Pelt 212

Schultbrief
van Laureijs Goovert Clijs tlv Peeter Corn van Dongen 212

Schultbrief
van Gerardus van Spaendonk tlv Leendert Schoenmaakers 214

Schultbrief
van de kerk alhier tlv Jacobus Adss Vermeulen 214

Vest van
gelijke erffgen van Jan Adsse Broekhooven aan Jan Claasse Broekhooven 215

Vest van
Lauwreijs Goovert Cleijs qq aan Andries Adrn Peeters 216

Vest van
Adsriaan van den Bos noux aan Nicolaas van Spaendonk 217

Vest van
de wed van Roeloff Jansen van Geel aan Adriaan Janssen van Seeters 218

Adriaan
Oomens tot O’hout heeft eene s: schultbrieff tlv Dirk Andries Oomens noux 218

Vest van
Jan van Lange aan d’heer Nicolaas Philippus van Loon 219

Vest van
Dirk Meertens van den Nieuwenhuijsen aan Adriaan Aart de Smit 220

Vest van
de wed en kinderen van Jan Corn Smits aan Adriaan Adsse Wervers 221

Vest van
de selve aan Willem Tim,mermans 221

Vest van
de broeders en susters van Jan Tomas Fijnenbuijk aan Bartholomeus Lam 222

Vest van
Jan van Lange aan Jan Raas Oomens 223

Vest van
Johannis Adssse van Dongen qq aan d’heer Charles Eduart van Alphen 224

Vest van
Martinus van Loon aan d’heer Nicolaas van Spaendonk 225

Vest van
de wed Anthonie Ligtenberg aan Nicolaas van Spaendonk 225

Vest van
Jan, Adriaan en Jennemarie Claas van Dooremaele aan Siebrant

Jansse
van Weezele? 226

Vest van
de selve aan de wed van Claas Pr Bressers 226

Vest van
de selve aan Hendrik van Pelt 227

Hendrik
van Dun heeft eene s: schultbrieff tlv Hendrik van Pelt en sijne huijsvrouw 227

Vest van
Laureijs, Jan, Jacomijntje en Josijna Mutsaerts aan Cornelis

Mattijs
Mutsaerts 228

Den
diakonie armen alhier heeft eene s: schultbrieff tlv Cornelis Mutsaerts 229

Schultbrief
van Geerart van Spaendonk tlv Jan van Lange 230

Vest van
Johanna, Pieternel, Marie en Adriana Marie Geeritse van Dongen aan Jan

en
Adriaen Claassen van Dooremaele en Joost Ariens van den Mosselaar noux 230

vest van
Cornelis Prs van Dongen aan de selve 231

Jan de Rooij heeft eene s:
schultbrieff tlv Peeter Baevelaar 232

Schulbrief
van juffr Anna Vermeulen tlv Jan Adsse van Dongen 232

Vest van
Antonie Pr Antonisse aan Adriaan Pr Sprangers 233

Juffr wed
Arnoldus van Son heeft eene s: schultbrieff tlv Willem van Gool 234

Vest van
Antonie Pr Antonisse aan Arie Bierwaagen 235

Vest van
d’heer Peeterus Johan van Loon noux aan den secretaris Philip

Johan
Boone noux 235

Vest van
Cornelia, Anna en Adriaana van Sprang aan Nicolaas Tak 236

Monsr
Andries van Meer noux heeft eene s: schultbrieff tlv Antonie Broeders 237

Schultbrief
van Pieter Witten tlv Jan Andries Broeders noux 238

Schyultbrief
van Quirijn Adam Paijmans tlv Geerit Haemers noux 239

Vest van
Adriana Wijnands aan Willem Hendrikse Heijblom 240

Pieter
Witten heeft eene s: schultbrieff tlv Adriaen Jansen Kerremans 241

Schultbrief
van den diaconie armen alhier tlv Huijbert Pr Claasen 241

Schultbrief
van juffr Johanna Catriena van Alphen tlv Adriaan en Jan Claase van Dooremaele
en Joost Ariensvan de Mosselaar noux 242

Schultbrief
van Geerit Vermeulen tlv Jan Andries Broeders noux 243

Vest
Willem, Marie Anna en Antonia Schoenmaekers wed? aan Cornelis

Robbregt
Lips 244

Vest van
Jan Vermeulen aan Cornelis Roelants Vermeulen 245

Vest van
de wed Antonie Adsse van Riel aan Cornelis Rolant Vermeulen 245

Vest van
laureijs Mutsaerts noux aan Philip Pieter Nolt 246

Juffr
Catriena Vermeulen wed sr Johannis Rijken heeft eene s: schultbrieff tlv

Philip
Pieter Nolt noux 247

Vest van
d’heer Jacob Kuijpers noux voor sig selve en qq aan Cornelis Wouter

Adam
Vermeulen 248

Vest van
Marie Hendrik Ridders wed Jan Hendrik de Weert qq aan Claas

Jan
Huijben 249

Vest van
d’heer Johan G Hegner als diacen aan Bartholomeus Lam 250

Vest van
den selven aan Dirk van Dongen 251

Pieter
Vlamincx heeft eene s: schultbrieff tlv Adriaan en Jan Claase van

Dooremaale
en Joost Ariensvan de Mosselaar noux 251

Schultbrief
van den diaconie deeser plaatse tlv Peeter Mattijs Riemslag noux 252

Schultbrief
van d’heer Charles Eduarr van Alphen tlv Hendrik B…den Aarde 253

Schultbrief
van Arie Bierwaagen tlv Arnoldus Jan Elands noux 254

Vest van
Francis Bosmans noux aab Antonie van de Mosselaar 255

Laurens
van Dustel heeft eene s: schultbrieff tlv Geerit Haemers noux 256

D’heer
Charles Eduart van Alphen uijt naam van sijn suster Dina Maria van

Alphen,
mejuffrouwen Johanna Cathariena en Francois Jacoba van Alphen

ontlasten
uijt haaren s: schultbrief alle de goederen buijten de hoeff geleegen

toebehoorende
de selve hoef aan Arnout C Pels 257

Mejuffr
Anna Witten wed van sr Johannis Vermeulen heeft eene s: schultbrieff tlv

D’heer
Arnout C Pels 258

Schultbrief
van d’heer Charles Eduart van Alphen tlv Jochen Anth Franken 259

Vest van
d’heer Charles Eduart van Alphen qq aan juffrouw Francoisa

Jacoba
van Alphen 260

Vest van
de selve aan Johanna Cathariena van Alphen 261

Vest van
de selvenheer aan Christoffel Timmermans 261

Vest van
den selven aan d’heer Nicolaas Philippus van Loon 262

Vest van
george Winkeler en
Joost Faro qq aan Cornelis Vermeulen 263

Vest van
Willem van den Nieuwenhuijsen aan Peeter Janssen van den

Nieuwenhuijsen
264

Finis van
den Indecx