Bladwijser

Folio

D’heer
Adrianus Govardus van Andel transporteert een schepen schultbrief aan

d’heeren
Willem Schoorn en Johannes Coets in qualitijt als voogt en toesiender

van Jan
Eduard van Andel en sulcx ten behoeve van Jan Eduard van Andel 1

Johanna
Adsse van Hoogstraet en haaren man Martinus van den Bos als meede Anna Adsse
van Hoogstraeten transporteert twee parceelen lant aan geerit van Spaendonk 2

Martinus
van den Bos en Johanna Adsse van Hoogstraeten transporteert een parceel

lant aan
Jan Hulsten 2v

Arie
Bierwaagen heeft eene s: schultbrief tlv Rijk Meerten Rijcken 3

De
gesaementlijke erffgen van Geerit Joosten van Dongen transporteeren een
huijsken

en erven
aan Sebille Meulenhoff huijsvrouw van Leenderet Grootswaager 4

Jacobus
Adsse transporteert een parceel lant aan Peeter Jansen Smits 5

De heer
Charles Eduard vam Alphen heeft eene s: schultbrief tlv Cornelis Evers 6

Sr
Martinus Fessers en Pieter Roomer qq transporteert de helft van een parceel

lant aan
Jillis Vermeulen 7

Helena
Fincx heeft eene s: schultbrief tlv Antonij de Jong en Josijntje Dingemans 8

Wouter
Vermaas transporteert de ½ in een huijs ende erve daar het op staat aan Jan

Couwenberg
en hendrik Snijders, beijde qq 9

Christiaan
Antonij van de Wildert transporteert aan Huijbert van de Schoot een

parceel
weijlant 10

Monsr
Pieter Witten heeft eene scheepen schultbrief tlv Johanna Huijbert

Raassen
weduwe Anthonie Ligtenberg 11

Borgtogt
van Adriaan Aartsede Smit 12

Borgtogt
Sijmon Janse Swaens en Aart Adrn Aartse de Smit 12

D’heer
Charles Eduart van Alphen heeft eene scheepen schultbrief tlv Jan

Jansse
van Dongen nomine uxoris 13

Mejuffr
Francoise Jacoba van Alphen heeft eene scheepen schultbrief tlv

Arnoldus
Elans noux 14

Anthonie
Handriks Opstroom transporteert aan Anthonie Meerten Opstroom

een
parceel saaijlant 15

Borgtogt
d’heer Johannis Coets 16

Borgtogt
van Adriaan Govers 17

D’heer
Adriaan Sem qqua transporteert aan Laurens van Distel een caemer

halve
stal, hoff etc. 17

d’heer
Adrn Sem qqua transporteert aan laureijs Mutsaerts eene steede huijsinge

schuer
hoff en werff met seeven loopst lant 18

d’heer
Adrn Sem qqua transporteert aan monsr Adriaan Oomens een parceel

saeij en
weijlant 19

Catharina
Cornelis Rijsbergen transporteert aan Cornelis Jan Claassen qqua

als meede
aan Cornelis Claassen een parceel schaarbos 20

Den
diaconie armen alhier heeft eene scheepen schultbrief tlv Cornelis

Mattjijs
Matsaarts 21

Jacobus
Adsse Vermeulen vernieuwt de novo sijne scheepen schultb tbv

de kerke
alhier 22

Pieter
Witten heeft eene scheepen schultbrief tlv Jan Broeders 23

Pieter
Vlamincx heeft utsa tlv Peeter Wouter Broekhooven 24

Vest
Leendert Schoenmaekers tbv Gaarardt van Spaandonk 26

Vest
Martinus van Loon tbv Pr van Loon 27

Utsa den
selven tbv Huijbert van der Schoot 27

Utsa den
selven tbv als vooren 28

Vest Johannes Malgers qqua tbv
Rochus Borstlap 28

Utsa
d’heer Adr Sem qqua tbv Jan in ‘t Groen 29

Utsa den
selven tbv Adr van Seeters 30

Utsa Jan Jansen van Dongen tbv
Willem Geerde van Loon 31

Utsa
Anthonie Jansen Broeders tbv d’heer Adr Sem 32

Pieter
Jacobse Witten heeft eene schepene schultbrief tlv Adriaan Ariens 33

D’heer
Willem Verlegh qqua heeft utas tlv Sibbille Meulenhoff wed van

L:
Grootswaager 34

Vest Aart
Wagtmans noux tbv Pr Pr Emmen 35

Pieter
Jacobse Witten heeft eene scheepen schultbrief tlv Pr Pr Emmen 36

Johanna
Catharina van Alphen utsa tlv Joris van Riel 37

Vest de
erffgen van Bastiaan Mels Bastiaanse tbv Dionisius van Loon 37

Juffr
Francoise Jacoba van Alphen heeft eene scheepen schultbrief tlv Jan

Janse
Broeders 38

Monsr
Pieter Witten utsa tlv Corn en Stans R Vermeulen 39

Denselven
Witten utsa tlv Peeter Pr Jan Emmen 41

Juffrouw
Dijna Maria van Alphen utsa tlv Joost Corn Timmermans noux 42

Catharina
Corn Mangelaars transporteert eenn schepen schultb tlv Anthonie

Steeven
Adriaanse aan Jacobus Roksnoer qqua 43

Den
diaconie armen deeser plaatse heeft eene scheepen schultbrief tlv

Dionisius
van Loon 44

Vest
Marie Adr Jacob Mattijsen wed Geerit van Poppel tbv Adriaan Jan Oomen 45

Utsa deselve wewd tbv de wed monsr Arnoldaus
van Son 45

Utsa deselve wed tbv Peeter Adr
Anthonisse 46

Utsa deselve wed tbv Marijnus Adsse
Wervers 47

Jan Adsse
van Dongen qqua heeft eene scheepen schultbrief tlv Dirk

Adsse van
Dongen noux 48

Vest Jan
Janse van Dongen tbv Adr And de Jong 49

Utsa
Adriaan Prse Berhouts tbv Adr Aart de Smit 50

Utsa
Peeter Pr Broeders tbv Peeter Adr Canters 51

D’heer
Corn Boonebakker, cassier tot s’Hbosch, heeft eene scheepen schultbrief tlv

Corn Matt
Opstroom 52

Vest Emb
van den Berg tbv Adr Crijns van Helvert 53

Utsa den
selven tbv Jan Naasen 53

Utsa Corn
Matt Opstroom tbv sijn kinderen 54

Utsa Jan
van Langetbv Geert van Spaendonk 55

Utsa den
selven tbv Pr Jan Hulsten 56

Utsa den
selven tbv Jan Jan Hulsten 56

Utsa de
kinderen van d’heer Charles pels tbv d’heer Charles Eduard van Alphen 57

Utsa Jan
Michiel Jacobs tbv Adr Jan Elans 58

Juffrouw
de wed sr Joh Vermeulen heeft eene scheepen schultbrief tlv Deenis

Joost
Dingemans noux 59

Den
diaconie armen alhier utsa tlv Corn Arij Wijnants 60

Borgtogt
d’heer J:L:N: Aijsma, schout in qualitijt als stokhouder 61

Den
diaconie armen alhier heeft eene scheepen schultbrief tlv Willem Adr

Aartse
van Broekhooven 61

Geerit
Vermeulen heeft utsa tlv Jan Sprangers 62

Borgtogt
d’heer J:L:N: Aijsma, schouteth en vrouwe A M v Leeuwen egtelieden tbv

D’heer CE
v Alphen 63

Utsa JB
Bouwens tbv deese gemeente 64

Vest
juffr Justina Maria van Loon tbv d’heer Proost Thomas Danis qqua 65

D’heer
Corn Boonebakker heeft eene schepen schultbrief tlv Peeter Adrn Canters 66

D’heer
advocaat van Heijst utsa tlv Huijb Pr Claasen 67

D’heer
Corn Boonebakker utsa tlv Peeter, Jacob, Marie, Martinus en Anna

Jan
Beekmans 67

Vest van
de gesaementlijke erffgen van wijlen Jan Peeter Snijders tbv Bernard

Joost
Raasen 69

Chrijn
Ignatius Mutsers heeft eene scheepene schultbrief tlv Janneke Pr Aartse

Cloon wed Ignatius Adrn Mutsers 70

Vest van
Cornelia Adrn Peeters wed Amtonie Corn van Riel tbv Johannes

Jansen
van Dongen 71

Juffr
Francoisa Jacoba van Alphen heeft eene scheepene schultbrief tlv

Cornelis
van der Veeken 72

Vest van
Huijbert de Bruijn aan Adriaan Anth Ligtenberg 73

Utsa van
Catrien Cornelisse aan Pieter Aartse Broekhoven 73

Utsa van
Philip Pieter Nolte aan Michiel Jacobs van Dongen 74

Cornelis
Jansen Bink heeft eene s: schultbrief tlv Adriaan Jansen Kerremans 75

Vest van
Chrijn Geerit Stalpers en Adriaan Adse Verners qq aan d’heer Nicolaas

Philippus
van Loon 75

Utsa van
de selve aan Peeter adse van baevel 76

Utsa van
Jan, Cornelis en Catrien Jan Jansen de
Rooij aan Adriaan Anth Lihtenberg 77

Utsa van
deselve aan Adriaan Meerten Gooijaarts 78

Utsa van
Jan en Cornelis Jansen de Rooij aan Catrien Jansen de Rooij 79

Utsa van
Johannes van: Berg aan Bastiaan Laats 80

Utsa van
Adriaan, Cornelia en Anna van Sprang aan Jan Peeter Cox 81

Utsa van
Jan Jan Emmen als in huwelijk hebbende Adriaantje Corn Franken cs aan

Antonet
Antonie Jansen 81

Utsa van
den Selven cum suis aan Jan Jacob Willemen 82

Utsa van
Adriaan Berthout aan Hendrik van Dun 83

Utsa van Jan Jansen Broeders aan
Adriaan Jacobs van der Wee 83

Vest
d’heer Willem Cornelis van Loon qq aan d’heer Johannis Hollert 85

Utsa Rijk
Meerten Rijken aan Jan Adrn Laureijsen 85

Schultb
mejuffr Catharina Vermeulen wed Johannis Rijken tlv d’heer Johannis Hollert 86

Vest
Huijbert Antonie van Riel en Peeter Jansen van den Nieuwenhuijsen noux aan

Peeter
Jansen Smits 87

Arie
Bierweaegen heeft eene scheepen schultbrief tlv Nicolaas Jan Huijben en

sijne
huijsvrouw 88

Vest
Wouter Vermeulen qq cum suis aan sig selven 89

Utsa
Peeter Willem Schenkels, Anneke Willem Schenkels cum suis aan Willem

Meerten
Gooijaarts 90

Utsa
deselve aan Cornelis Crijnen van Loon 91

Utsa
Wouter Gijsbregt Cnaepen noux aan Willem Bierrwaegen 92

Utsa
Catrien Corn Rijsbergen aan de wed Embregt Geerit Raesen 93

Cassatie
Rocus Borstlap als armmr voor Jan Pr Sprangers noux 94

Vest
Jacomijn Adrse van Dongen wed Peeter Adriaan Peeters cum suis aan

Cornelis
Roeland Vermeulen 95

Utsa de
selve aan Peeter Jansen Smits 96

Utsa de
selve aan Cornelis Peeters van Dongen 97

Cornelis
Adamse Roksnoer heeft eene scheepene schultbrief tlv Peeter Pr

Broeders
en sijne huijsvrouw 98

Vest de
kinderen en erffg van sr Hendrik Greevers aan Jan Willemse van Spaendonk 99

Utsa de
selve aan Adriaan van Gool 99

Utsa sr
Geerit Greevers aan juffr Gerardina Greevers huijsvrouw van Igidius

Haevermans 100

Utsa de
kinderen en erffgen er repres van Jan Michielse van Dongen aan mejuffr

Francoisa
Jacoba van Alphen 101

Utsa
d’heer Cornelis Couwens qq aan sr Jan de Rooij 102

Utsa Aart
Adrse Hulst aan Christiaan Clis 103

Vest
d’heer Willem Norbertus Verleg aan Adriaan Pr Sprangers 104

Custingbrieff
Adriaan Pr Sprangers tbv de voors Verleg 105

Schultb
d’heer Nicolaas Nuijts tlv Huijbert Jansen de Bruijn 106

Vest de
kinderen en erffgen en represent van Adriaan Aartse Hulst aan

Sijmon
Heijblom 108

Utsa de
erffgen van Geerit Gijse van den Nieuwenhuijsen en Anneke Willem

Schenkels
aan Huijbert Jansen van der Schoot 109

Utsa
deselve erffgen aan Antonie Leendert Schoenmaekers 110

Utsa de
erffgen van Adriaan Aarde Hulst geseijt Nobel aan Jochum Rutters 112

Utse de
erffgen van sr Daniel Bouwens aan de wed Embregt Geerit Raesen 113

Utsa de
selve erffgen aan Laureijs Adrn Laureijsen 114

Borgtogt
Laureijs Adrn Laureijsen tbv dese gemeente 115

Vest
d’heer secr Boone qq aan Rocus Borstlap 116

Utsa sr
Wouter Vermeulen aan d’heer Adriaan Sem voor hem selven en tbv

de erfgen
van Anna Jacobse Witten 117

Utsa
Willemijntje Mouthaen wed laestmael van
Bastiaan Faro aan Jan Jacob Kerst 118

Utsa
Wouter, Pieternel en Adriaantje Gijsbregt Cnaepen aan Willem

Antonie
Bierwaegen 118

Utsa
d’heer Johannes Hollert aan Jan Willebort van Son 119

Scheepene
schultb juffr Antonia Witte tlv Cornelis Evers 120

Vest de
erffgen van Jenneke Adrse Cloon wed Ignatius Mutsers aan Hendrik

Pr
Snelders 121

Utsa de
selve erffgen aan Gijsbregt Meerten van den Nieuwenhuijsen 122

Utsa de
selve erffgen aan Frans Joost Maes 123

Utsa de
selve erffgen aan Huijbert Jansen van der Schoot 124

Utsa
Adriaan Anth Sijmons aan Cornelis Jacobse van der Wee 125

Utsa
Laureijs Bruijnenbaert qq aan Huijbert Antonie van Riel 125

Utsa den
selven aan Jan Jan Huijben 127

Utsa den
selven aan Claes Anth Haensberg 127

Utsa den
selven aan Anneke Broekhoven 128

Utsa den
selven aan Willem Jan Beijnen 129

Scheepene
schultb de wed Arnoldus van Son tlv Igidius Haevermans noux 130

Utsa
juffrouw Catrina Vermeulen tlv Jan Willem van Spaendonk noux 131

Vest
Johanna Pr Claesen aan Dingeman Wouter van Es 132

Scheepene
schultb Pieter Wijtman Vlaeminx tlv de kinderen van Cornelis

Mattijs
Opstroom 133

Utsa de
wed Arnoldus van Son t;v de wed Andries Broekmans 135

Utsa de
selve tlv Jan Adrse van baevel 136

Vest
Bernardt Mutsaerts aan Huijbert van der Schoot 136

Scheepene
schultb Pieter Wijtman Vlaeminx tlv Jan Adrn Elands 137

Vest
Cornelia Mattijse van den Nieuwenhuijsen aan Willem Huijbert Jansen 138

Utsa
Arnoldus Schep en Adriaan van eersel qq aan juffr Johanna Catrina van Alphen 139

Utsa
Willem Adrn Willemen voor sijn selven en qq aan deselve juffr van Alphen 140

Utsa
d’heer Peterus Johan van Loon qq aan Peeter vanden Enden 141

Scheepene
schultb de kerk alhier tlv Maria Hendrik Ridders wed Jan Hend de Weert 141

Vest
Adriaan Jacob Sem qq aan Cornelis Cuijpers 142

Utse Jan,
Adriaantje, Johanna en Lena Antonie Verhelst aan Jan

Geerit
van Spaendonk 143

Scheepene
schultb Wouter Cornelis Vermeulen tlv Jan Raes Oomens 144

Vest
Cornelis Vermeulen qq aan Adriaan Jacobs van der Wee 145

Scheepene
schultb juffr Goverdina Couwenberg tlv de wed Huijbert Verkerk 146

Erfpagt
transport van Marijnus Adrse Wervers qq aan Cornelis, Wouter, Aart en

Marie
Jansen van Baevel 147

Vest
Willem Hendrikse Heijblom cum suis aan Antonet Anth Jansen 148

Utsa
Nicolaas Jan Huijben noux aan Jan Pr Sprangers 149

Schultb
den diaconie armen alhier tlv Jan Pr Sprangers 149

Vest
Willem Leenderse Franken aan Jacob Jan Willemen 150

Utsa Jan
Peeter Maes aan de wed van Peeter Adriaenze van Bavel 151

Schultb
de heer Adriaan Jacob Sem tlv Johannes Bastiaenze de Leeuw 152

Vest de
wed en kinderen van Cornelis Mattijs Musters aan Jan Franken 153

Utsa
Huijbert Corn den Boer wed aen Adam Meerten Goijaerts 155

Erffmangeling
tussen Jan Jan Hulsten ter eenre en de kinderen van Wouter van

Loon ter
andere zeijde 155

Vest
Joris van Riel aen Jan van den Nieuwenhuijzen 157

Schultb
juffrouw Francoisa Jacoba van Alphen tlv de kinderen van Wouter van Loon 158

Vest
Anthonie Corn van Riel wed aen de heer Petrus van Loon 159

Utsa
Peeter, Cornelis, Adriaan en Marie Peeters van bavel en de kinderen van

Anneke
Peeters van Bavel aen monsr Arnoldus van Son wed160 160

Utsa
Johanna van den Broek aen Pieter Wijgers 161

Utsa de
kinderen van Jacobus Adriaenze van der Wee aen Adriaen en Pieter

Wouters
de Weert 162

Utsa
dezelve kinderen van Jacobus Adriaenze van der Wee aen Martinus

Paulus
van den Mosselaer 164

Utsa de
erffgenamen van Willem van den Elshout en Anneke Gijsbert Broeders aen

Peeter
Adrse Vermoolen 165

Utsa
dezelve erffgenamen van Willem van den Elshout
en Anneke Gijsbert

Broeders
aen Jan Mattijze van Breugel 169

Utsa
alnog dezelve erffgenamen van Willem van den Elshout en Anneke Gijsbert

Broeders
aen Elisabet en Pieternel van Irhoven 171

Utsa den
grooten armen deezer heerlijkheid Dongen aen Jan Geeritze van Dongen 173

Schultb
den diakonie armen deezer heerlijkheid Dongen tlv Peeter Stokkermans 174

Vest de
weduwe van Jan Adrse Cuijpers aen Nicolaes Anthonie Broeders 175

Utsa Jan
Janzen Broeders aen Rochus Borstlap 176

Utsa
Anthonette, Wouter, Jacobus, Adriaen en Johannes van Opstal aen de heer

Johan
George Hegner 176

Utsa
Anthonette, Wouter, Jacobus, Adriaen en Johannes van Opstal aen Adriaen

Adriaenze
Wervers 177

Utsa
dezelve Anthonette, Wouter, Jacobus, Adriaen en Johannes van Opstal aen

den
sustituut secretaris alhier Adriaen Jacob Sem 178

Utsa
Peeter Stokkermans aen Hellebrand Janze van Weerle 179

Utsa
Hendrik Rijken aen Pieter Wijnant Vlaminks 180

Utsa Jan
Janzen Broeders aen Bartholomeus Lam en Jacobus Nieumans 180

Schultb
monsr Arnoldus van Zon wed tlv Peeter Peeter Stevens 181

Vest
Cornelis Meelis Groenendael aen Jan Jan Emmen 183

Utsa
denzelve Cornelis Meeleis Groenendael aen Huijbert Janzen van der Schoot 184

Borgtogt
den weledele gestrenge heer Francois Hendrik van Alphen en de heer

Adriaen
Sem voor den subst ontvanger dezer heerlijkheid Dongen Adr Jacob Sem 184

Schultb
de twee kinderen van Crijn Ignatius Musters tlv Cornelis Thomas Maes 185

Utsa
Francois de Zoomer tlv Igidius Adriaen Havermans 186

Utsa de
heer Pieter Koijman tlv Igidius Adriaen Havermans 187

Vest
Willem Schransmans kinderen aen Jan Hendriks van Loon 189

Utsa
Hendrik van Litt wed aen Jan Wassenberg 190

Utsa de
erffgenamen van Pieter Nicolaes Ridders aen Huijbert Embregt Claezen 191

Utsa de
erffgenamen van Pieter Nicolaes Ridders aen de heer Nicolaes

Philip
van Loon 194

Utsa de
erffgenamen van Pieter Nicolaes Ridders aen Jan Joost Akkermans 196

Utsa de
erffgenamen van Pieter Nicolaes Ridders aen Stans Stanze Vermeulen 197

Utsa
Dielis Janzen Riemslag aen Cornelis van Helvert 198

Utsa
Maria Adriaenze Person aen Jan Janzen Veenis 199

Schultb
de heer Adriaen Conincx tlv de wed Hubertus Verkerk 200

Vest
Catriena Janzen van Dongen aen Hendrik Tomas Domas wed 202

Schultb
den diakonie armen deezer heerlijkheid Dongen tlv Jan Peeter Sprangers 203

Vest
Adriaen, Jan en Jennemarie Claezen van Dooremaele aen Peeter en

Catrien
Adriaenze Broekhooven 204

Schultb
Pieter Wijnant Vlaminks tlv Nicolaes Anthon ie Broeders 205

Utsa
Cornelis Jan Bink tlv Nicolaes Anthonie Broeders 206

Utsa
monsr Willem Schut tlv Joost Ariens van den Mosselaer 207

Vest
Marie en Margriet Janzen van den Nieuwenhuijzen aen de weduwe van

Hendrik
Thomas Doomen 208

Utsa Joost
Zijmon Goders erffgen aen Bernardus Joost Raezen 209

Utsa
Wouter en Hendrik Laureijs Oomens aen Laureijs Laureijs Oomens 210

Utsa
Laureijs en Hendrik Laureijs Oomens aen Wouter Laureijs Oomens 211

Schultb
Pieter Wijnant Vlaminks tlv Laureijs Laureijs Oomens 212

Utsa
mejuffrouw Anna Vermeulen tlv Adriaen Aert Willemen 213

Vest
Pieter Janzen van Bommel aen Francis Joost Maes 215

Schultb
mejuffr Francoisa Jacoba van Alphen tlv Adriaen Claeze van Dooremaele 216

Vest
Claes en Pieternel Wouters van Dooremaele en Catrien Peeters van

Doormaele
aen Adriaen Claeze van Doormaele 216

Utsa
Anneke Joost Jacobs aen Willem Jacobs Vermeulen 217

Schultb
den diakonie armen der heerlijkheid Dongen tlv Johannis Janzen van Riel 218

Utsa t kind van Catriena Witte tlv
Rochus Borstlap 219

Vest
Monsr Cornelis Vermeulen aen Jacob Marijn Wervers 220

Utsa
Joost Cornelis Timmermans aen de heer Adriaen Jacob Sem 221

Utsa sr
Jacob Witte aen Christoffel Timmermans 222

Vest
Gerardus de Ridder wed aen Bastiaen Laets 223

Utsa
Peeter en Cornelia Castelijns aen Jan de Greeff 224

Utsa
Pieter van Bommel aen Jan Laureijzen 225

Utsa
Anthonie Vermaes aen Johanna Catriena van Alphen 225

Utsa juffrouw Johanna Catriena van
Alphen aen Johannes Melgerts 226

Utsa
Peeter van den Bergh aen de wed Arnoldus van Son 227

Schultb
juffrouw Francoisa jacoba van Alphen tlv Arnoldus Jan Elannds 228

Vest
Hendrien Lam en haere twee kinderen aen Barthlomeus Lam 228

Schultb
Pieter Schaep tlv Willem Heijblom 228

Vest
Adriaen Claeze van Loon erffgen aen Peeter Heijblom 229

Utsa
Gijsbert en Pieter Francen van den Assum cum suis aen Jan Francen

van den
Assum 230

Utsa
Pieter en Dingeman Francen van den Assum aen Pieter en Gijsbert

Francen
van den Assum 231

Utsa de
heere Johan Jacob van Riethooven en Martinus van Bommel aen

Adriaen
Huijbert Emmen 232

Utsa
Cornelis Evers aen Adriaen Jacobs van der Wee 232

Utsa
Cornelis Witte aen mejuffrouw Francoiza Jacoba van Alphen 233

Utsa
Cornelis Evers aen Theuntje Witte 233

Utsa
Cornelis Evers aen Theuntje Witte 234

Utsa de
heer Charles Eduard van Alphen aen Bernardus Joost Raezen 234

Schultb
juffrouw Francoiza van Alphen tlv Joost Corn Timmermans 235

Vest
Theuntje Witte aen Anna Catriena van Schijndel 235

Utsa
Cornelis Meelis Groenendael aen Cornelis Robbert Lips 236

Utsa
Wouter van Loon kinderen aen Nicolaes van Spaendonk 237

Utsa
Wouter van Loon kinderen aen Peeter van den Enden 237

Utsa
Wouter van Loon kinderen aen Huijbert van der Schoot 238

Utsa Jan
van Rosmaele aen Peeter van den Ende 239

Utsa de
erffgenaemen van Adriaen Peet van Bavel aen Peeter Peeters van Bavel 240

Utsa Beateriks Smits aen Cornelis
Robbert Lips 241

Schultb
Adriaen Janzen van Dongen tlv Adriaen Adrz van der Wee 241

Vest
Adriaen Huijbert Emmen aen Cornelis Gijsbert Timmermans 242

Utsa
Cornelis Gijsbert Timmermans aen Jan Gijsbert Timmermans 243

Utsa
Cornelis Arie Wijnants wed aen Peeter Jan Gommers 243

Utsa
monsr Cornelis Vermeulen aen juffrouw Teuntje Witte 244

Utsa
Gijsbert Claes Ligtenberg wed aen Peeter Anthonie van Loon 244

Utsa
Gijsbert Claes Ligtenberg wed aen Cornelis Meerten Anthonisse 245

Utsa
Pieter Wijgers wed aen monsr Willem Schut 246

Schultb
Theuntje Witte tlv Jan Cornelis Groenendael wed 246

Vest
Deenis Geeridde van Dongen aen Geerit Geeritze Vermeulen 247

Schultb
de gereformeerde kerk alhier te Dongen tlv Peeter Willem Driezen 248

Vest
Leenderd Anthonie van de Wildert aen Adriaen Jan Elands 248

Utsa
Huijbert Peeter Claezen aen Peeter Adriaenze Vermoolen 249

Schultbr
Pieter Wijnant Vlaminks tlv Jan Janzen van Dongen 250

Utsa den
diakonie armen te S’moer tlv Peeter Willem Heijblom 250

Vest
Peeter Stokkermans aen Govert Janzen Beijnen 251

Schultb
Pieter Wijnant Vlaminks tlv Govert Janzen beijnen 252

Vest
Hendrik Rijken aen Laureijs Adriaen Laureijzen 252

Utsa Gijsbert,
Marie, Anna, Adriaentje, Johanna en catrien Meertens van den

Nieuwenhuijzen
aan Jan Janzen Verbunt 253

Utsa
Adriaen Janzen Kerremans aen Peeter Dingemans 254

Schultb
de gereformeerde kerk alhier te Dongen tlv Dielis van Eersel wed 255

Vest Jan
en Marie Catrien van berkel en Cornelis Mattijs Bakhuijzen aen Jan

Claeze
van Dooremaele 255

Utsa
Hendriena Reael aen Peeter Adriaen Anthonisse 256

Utsa
Nicolaas Janzen aen Cornelis Schellekens 257

Utsa
Mattijs, Johanna en Anneke Peeter Lambregts ende twee kinderen van

Cornelia
Peeter Lambregts aen Cornelis Jan Bink 257

Schultb
Peeter van Broekhooven tlv Peeter Stokkermans 258

Utsa
Willem Anthonie Bierwaegen tlv Pieter Jacob Broeders 259

Vest
Peeter Stokkermans aen Cornelis Jan Bink 260

Utsa Clasina Boon aen Eva Hulsten 260

Utsa
Aart, Daniel, Maria en Jacobus Hulsten en de wed Anthonie Hulsten aen

Geerit
Kusters 261

Utsa Jan,
Govert, Marie en Jan Jacob Meelis Groenendael aen Peeter Leijten 261

Utsa
Peeter Leijten aen Anthonie Adriaen Anthonisse 262

Schultb
Lucia Cornelis van Gorp tlv Adriaen Janzen Kerremans 263

Vest
Govert, Anthonie en Cornelis Janzen Beijnen aen Adriaen Aert de Smit 263

Utsa
Govert, Anthonie en Cornelis Janzen Beijnen aen Adriaen Aert de Smit 264

Utsa
Catrien Janzen van Son aen Peeter van Zon 265

Utsa
Peeter Stokkermans aen Willem Schut 265

Utsa
Cornelis Janzen Groenendael en de twee kinderen van Jan Cornelis

Groenendael
aen Anthonie van Waspik 266

Utsa
Pieter van Osch aen Christoffel Timmermans 266

Utsa
Anthonie Leendert Schoenmaekers en zijne drie kinderen aen Gijsbert Claes Ligtenberg
wed 267

Utsa
Peeter Stokkermans aen Hellebrand Janzen van Weerle 268

Utsa
Catrien Janzen van Dongen aen Cornelis Jan Oomens 268

Utsa
Cornelis Arie Wijnants wed aen Michiel Jacobs van Dongen 269

Utsa
Marie Cornelis Peeters aen Cornelis Peeter Peeters 270

Utsa
vrouwe Dividia Catrina Hollert aen de heer Johannis Hollertt 270

Schultb
sr Augustinus Heijde tlv de heer Johannes Hollertt 271

Schultbekentenis
de heer Johannis Hollert tbv vrouwe Dividia Catrina Hollertt 272

Finis