Index off bladwijzer op dit register

1742

Fol. 1

Generale

Conditie tot verkoopinge van vaste goederen

Fol. 4

Verkooping

De voogd en toesiender over Jan Aerde van Hout erffgenaem van Laureijs Wouters aen Huijbert Jan Huijben

Fol. 6

Verkooping

Dezelve aen Jan Beerent van Riel

Fol. 8

Verkooping

Dezelve (opgehouden)

Fol. 10

Verkooping

Catrina Peeter Akkermans wed Anthonie Aart Jacobs aen Adriaen Crijnen van Helvert

Fol. 12

Verhuuring

De voogd over het kind van Jacobus Huijben den Boer en Marie Ligtenberg aen Embregt Raessen

Fol. 14

Verhuuring

Dezelve aen Jan Peeter Maas

1743

Fol. 15

Verkooping

Mons Hendrik Kamerlong als gelaste van de heer Philip Johan Boone gemagtigde bij procuratie van Johanna Oomens aen Leendert Anthonie Schoenmakers

Fol. 17

Verkooping

Denzelve aen Jan Raas Oomens

Fol. 19

Verkooping

Denzelve aen Anthonie Peeter de Jong

Fol. 21

Verkooping

Denzelve aen Peeter Anthonie van Loon

Fol. 22

Verkooping

De heer Fransiscus Cuijpers aen Jan Adriaen Joozen

Fol. 23

Verkooping

Denzelve aen Wouter de Weert

Fol. 2?

Verhuuring

De voogd en toesiender over het kind van Jacobus Huijbert den Boer en Marie Ligtenberg aen Jacobus Beerende van Riel

Fol. 2?

Verkooping

Jan Adriaen Joozen aen Jan Adriaenze van Bavel

Fol. 27

Generale

Conditie tot verkoopinge van vaste goederen

Fol. 29

Verkooping

De kinderen en erffgenamen van Roeloff Cornelis Janze en Pauleijn Michiel Heijblom aen Jochum Franken

Fol. 30

Verkooping

Dezelve aren Adriaen Anthonie Raaszen

Fol. 31

Verkooping

Mons Michiel Rubbens aen Jan Peeter Sprangers

Fol. 32

Verhuuring

De voogd en toesiender over de kinderen van Embregt Huijbert Claazen en Catalijn Adr de Weert aen Wouter de Weert

Fol. 33

Verhuuring

Dezelve aen Jan Adriaen Joosen

Fol. 33

Verhuuring

Dezelve aen Jan Goijaerts

Fol. 34

Verhuuring

Dezelve aen Peeter van Bavel

Fol. 34

Verhuuring

Dezelve aen Adriaen van Bavel

Fol. 35

Verhuuring

Carel Wijger kerkmeester van de kerk alhier aen Adriaen Willemze Olijslagers

Fol. 36

Verkooping

De voogd en toesiender over de kinderen van Adam Cornelis Oomens en Anna Anthonie Broeders aen Jan Adriaen Laureijzen

Fol. 38

Verkooping

Mons Hendrik Grevers als gelaste van mons Anthonie Verleg aen hem zelve

Fol. 45

Generale

Conditie tot verkoopinge van vaste goederen

Fol. 47

Verkooping

De erffgenamen Cornelis Mattijzen van den Nieuwenhuijzen en Marie Vijveren van den Nieuwenhuijzen aen Cornelis Janzen Verbund

Fol. 48

Verkooping

Dezelve aen Cornelis van den Heuvel

Fol. 49

Verkooping

Dezelve aen Robbregt Claas Janzen

1744

Fol. 50

Verkooping

Adriaen Horsten en Allegonda Broekmans echte luijden weegends haere minderjarige kinderen geauthoriseert zijnde door regenten van Tilborg aen Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 51

Verkooping

Jan Adriaen Laureijzen als in huwelijk hebbende Crina de Bruijn aen Jan Cornelis Franken

Fol. 52

Verhuuring

Jan Wilborts van Zon als armmeester alhier aen Peeter van Loon

Fol. 53

Verhuuring

Denzelve aen Jan de Rooij

Fol. 54

Verhuuring

Denzelve aen Nicolaes Janzen Verbund

Fol. 54

Verhuuring

Denzelve aen Jan Adr van den Nieuwenhuijzen

Fol. 54

Verhuuring

Denzelve aen Embregt Jan Raazen

Fol. 54

Verhuuring

Denzelve aen Jan de Rooij

Fol. 54

Verhuuring

Denzelve aen Arnoldus Jan Elands

Fol. 55

Verhuuring

Denzelve aen Jan heijkands

Fol. 55

Verhuuring

Denzelve aen Anthonie Jan Lenaerts

Fol. 55

Verhuuring

Denzelve aen (opgehouden)

Fol. 55

Verhuuring

Denzelve aen Nicolaes Janzen Verbunt

Fol. 55

Verhuuring

Heeren oppervoogden alhier over het minderjaerig kind van Huijbregt Roelof Ligtenberg verwekt aen Mari Adriaenze van Broekhoven aen Willem Adriaenzen van broekhoven

Fol. 56

Verkooping

De erffgenamen van Gijsbert Thomas Doomen en Jenneke Cornelisze indertijt echte liede aen Cornelis Voeten

Fol. 58

Verkooping

Dezelve aen Jan Cornelis Verbunt

Fol. 60

Verkooping

De erfgenamen van Catharina de Grauw aen Johannes Snijders

Fol. 61

Verkooping

Dezelve aen Cornelis Sijmons van Bavel

Fol. 62

Verkooping

Cornelis Janze Verbunt aen Jan Janze Verbunt

Fol. 63

Verkooping

Johannes Snijders aen Huijbert aen Huijbert Janze de Jong

1745

Fol. 65

Verkooping

De erfgenamen van de heer Corstiaen Johan Pels aen Lambert Adriaen Scheerders en Willem Hendrikze Heijblom

Fol. 66

Verkooping

De voogd en toesiender over het kind van Maria Janzen Smits aen Cornelia Sijmons van Bavel

1746

Fol. 68

Verhuuring

De voogd en toesiender over de kinderen van Laureijs Laur Oomens verwekt bij Petronella Hendrik Ridders aen de wed van voorsz Laureijs Laureijs Oomens

Fol. 69

De voogd en toesiender over de kinderen van Laureijs Laureijs Oomens aen Peeter Janzen van Bommel

Fol. 74

Verhuuring

Dezelve aen Corstiaen Schoenmakers

Fol. 75

Verhuuring

Anthonia Vuijsters wed van Jan Aertse van Bavel beneevens de meerderjaerige voorkinderen en de voogd en toesiender over het kind van bovengenoemde Jan Aertze van Bavel aen Cornelis Janzen Bavelaer

Fol. 78

Verhuuring

Dezelve aen Peeter Adriaen Aertse van Bavel

Fol. 79

Verhuuring

Dezelve aen Cornelis Janzen Bavelaer

Fol. 81

Verhuuring

Geerit Cornelisse van Dongen voor zig zelve voor de helft en de voogd en toesiender over de kinderen van Peeter Adriaenze van Dongen daer moeder van geweest is Marie Cornelisse Verbunt voor de andere helft aen Anthonie Aertze Verbunt

Fol. 83

Verkooping

De erffgenamen van Willebort Adam van der Veeken aen Peeter Adriaen Peeters

Fol. 85

Verkooping

Adriaen Horsten aen Adriaentje van Dun

Fol. 87

Verkooping

Denzelve aen Jan Andries Broeders

Fol. 97

Generale

Conditie tot verkooping van vaste goederen

Fol. 99

Verkooping

De erffgenamen en representanten van Cornelia Jan Huijben wed van Govert van oosterhout aen Johannes Janzen van Dongen

1748

Fol. 101

Verkooping

De erfgenamen van Cornelis Huijbert Claassen aan Peeter Jan Hulsten

Fol. 104

Verhuuring

De voogd en toesiender over de minderjaerige kinderen van Claas Corn Claassen aen Leendert Broers

Fol. 107

Verkooping

Hendrik Hoeijmaakers en zijn huisvrouw Anna van den Bergh aen Mattijs Baks

Fol. 108

Verkooping

De kinderen en erfgenaemen van Peeter Verhoeve aan Dielis Janzen Riemslag

Fol. 110

De voogd over het kind van Theuntje Swart en als gelaste van Adriaentje Swart cum suis aen Jan janzen broeders

Fol. 113

Verkooping

De erfgenaamen van Dingena Wijnant Dirken wed van Gijsbert Aertse van Broekhooven aan Jan Vos

1749

Fol. 115

De voogd en toesiender over het kind van Cornelis Hendrik Raeijmaakers aen mons Hendrik Grevers

Fol. 118

Verkooping

Dezelve aen gerard Adriaenze van Dooren

Fol. 120

Verkooping

Dezelve aen Cornelia Sijmons van Bavel

Fol. 122

Verhuuring

Mons Jacob van den heuvel (opgehouden)

Fol. 128

Verkooping

Adriaen Adam Volders erfgenaem van Maria Jan van Broekhooven aen Peeter Janzen Meijnen

Fol. 13?

Verkooping

Meggeltje Aartse van Vugt wed van Jan Hendrikse Heijblom beneevens den voogd en toesiender over de kinderen van Jan Hendrikse Heijblom aen Cornelis Meelis Groenendael

Fol. 133

Verhuuring

Heeren schouteth, scheepenen en geswoorens alhier aen den heer Chrles Eduard van Alphen

Fol. 135

Verkooping

Jacobus Peeter Broeders en Laureijs Adriaen Laureijsen als procuratie hebbende van de erffgenaemen van maria Jacob Aerden aan Hendrik Greevers

Fol. 137

Verkooping

Dezelve aen Cornelis Roksnoer

Fol. 139

Verkooping

Dezelve aan Stans Stanse Vermeulen

Fol. 141

Verkooping

De voogd en toesiender over het kind van Cornelis Hendrik Raeijmaakers aan Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 143

Verkooping

De voogd en toesiender over de kinderen beneevens de erfgenaamen van Adriaantje Fijnenbuijk aan Jan Adriaanze van Dongen

Fol. 145

Verkooping

Dezelve aan Cornelis van den hooven

Fol. 148

De voogd en toesiender over de kinderen van Jan Adriaanze Verhoeve mitsgaders de meerderjaarige kinderen en erfgen van denzelve Verhoeve aan Jan Anthonie Verhelst

Fol. 150

Verkooping

Michiel Adriaanze Verhoeven kinderen (opgehouden)

Fol. 151

Verkooping

Jacobus Peeter Broeders als procuratie hebbende van de erfgenaamen van Elisabet Jacob Beekmans aen Joost Janzen van Loon

Fol. 154

Verhuuring

De voogd en toesiender over het kind van Cornelis Hendrik Raeijmaakers aen Claas Claasse van Dongen

Fol. 156

Verhuuring

Dezelve aen denzelve

Fol. 157

Verhuuring

Dezelve opgehouden

Fol. 158

Verkooping

De kinderen en kindskinderen en erffgen van Cornelis Jan Cornelisse van Dongen aan Adriaan van Dongen

Fol. 162

Dvkp

De erefgenaamen van Leendert Hendrik Leenaerds aan de kinderen van Anthonie Jan Leenaerds

Fol. 164

Verkooping

Dezelve aan Mattijs Peeter Lamberde

Fol. 166

Verkooping

Dezelve aan de wed van Cornelis Ligtenberg

1750

Fol. 167

Verkooping

De erfgenaemen van Jan Laureijsen Cleijs aen Geerit van Spaendonk

Fol. 170

Verkooping

Dezelve aan Elisabet Peeter Bressers

Fol. 172

Verkooping

Dezelve aan de heer Jan Willem Klis

Fol. 174

Verkooping

Dezelve aan Paulus Pels

Fol. 176

Verkooping

Johanna Huijbert Raassen wed van Anthonie Ligtenberg aan Geerit Haemers

Fol. 179

Adriaenus Govardus van Andel als procuratie hebbende van Pieter Crijnen den rooijen en zijne huisvrouw Anna Adriaense van Dongen aan Jan Fijnenbuijk

Fol. 183

Generale

Conditie tot verkoopinge van vaste goederen

Fol. 186

Verhuuring

De voogd en toesiender over de kinderen van Andries peeter Broeders in eerste en tweede huwelijk verwekt bij Maria hendrikse de Weert en catriena Leendert Haneveer aen Cornelis Robregt Lips

Fol. 190

Verhuuring

Dezelve aan Jan laureijzen

Fol. 191

Verhuuring

Dezelve aan Adriaan Peeter Sprangers

Fol. 192

Verhuuring

Dezelve aan Jan Peeter Sprangers

Fol. 193

Verkooping

Johannes Vermeer voor zig zelve en den voogd en toesiender over den persooon van Sijmon Vriend aan Johannes Vermeer

Fol. 196

Verhuuring

De erfgenaamen van wijlen de heer Christiaan Johan Pels (opgehouden)

Fol. 197

Verhuuring

Dezelve (opgehouden)

Fol. 200

Verhuuring

De voogd en toesiender over de kinderen van Bastiana van der Schild aan dezelve Bastiana van der Schild

Fol. 205

Verhuuring

Gerard van Spaendonk als armmeester van den grooten armen alhier aan Jan laureijsen

Fol. 205

Verhuuring

Denzelve aen Anthonie Jan Liessen

Fol. 205

Verhuuring

Denzelve aen de wed Anthonie Ligtenberg

Fol. 205

Verhuuring

Denzelve aen Arnoldus Elands

Fol. 206

Verhuuring

Denzelve aen Jan Peeter Maas

Fol. 206

Verhuuring

Denzelve aen Peeter Anthonie van Loon

Fol. 206

Verhuuring

Denzelve (opgehouden)

Fol. 206

Verhuuring

Denzelve aen Peeter van Loon

Fol. 207

Verhuuring

Denzelve (opgehouden)

Fol. 207

Verhuuring

Denzelve aen de wed Jan Heijkands

Fol. 207

Verhuuring

Denzelve aen Dirk Hendrikse van Aelbeek

Fol. 208

Verkooping

Huijbert de Bruijn en zijne huisvrouw Johanna Cornelis van Dongen aan Elisabet Cornelis Janzen van Dongen

1751

Fol. 210

Verkooping

Bernardus Raassen als procuratie hebbende van hendrik Cleijssen in huwelijk hebbende Catarina Geerit Raassen aan Adriaen Ariens

Finis