Index of bladwijzer op dit register

1751

Fol. 1

Generale conditie

Tot verkoopinge van vaste goederen

Fol. 3

Verkooping

De gezamentlijke zusters en broeders kinderen en kindskinderen van en erffgenamen van Hendrik Adriaen Timmermans aen Cornelia Sijmons van Bavel wed Mattijs van Breugel

Fol. 8

Verkooping

De gezamentlijke zusters en broeders kinderen en erffgenamen van Cornelia Janzen Groenendael in huwelijk gehad hebbende Hendrik Timmermans aen Josina Musters

Fol. 13

Verkooping

Dezelve aen Gerard van Dooren

Fol. 14

Verkooping

Dezelve aen Claes Beerende van Riel

Fol. 17

Verkooping

Marie Anthonie Jacobs wed van Geerit Peeters van Poppel (opgehouden)

Fol. 19

Verkooping

Dezelve (opgehouden)

Fol. 19

Verkooping

De gezamentlijke kinderen en kindskinderen van en erffgenamen van Cornelia en Anneke Cornelis van Riel aen Cornelia Sijmons van Bavel wed Mattijs van Breugel

Fol. 22

Verkooping

Dezelve aen Pieter Adams van der Weijden

Fol. 24

Verkooping

Dezelve aen Cornelis Jan Bink

1752

Fol. 26

Verkooping

Pieter Adams van der Weijden en Jan Pieter Sprangers in huwelijk hebbende Anna Adams van der Weijden aen Anthonie Meerten Loonen

Fol. 28

Verkooping

Dezelve aen Claas Claasse van Dongen

Fol. 30

Verkooping

Dezelve aen Jan Adriaen Cleijs

Fol. 31

Verkooping

Willem Timmers in huwelijk hebbende Marie Cornelis van Dongen aen Cornelis Roksnoer

Fol. 34

Verkooping

Monsieur Hendrik Grevers (opgehouden)

Fol. 36

Verkooping

Monsieur Hendrik Grevers (opgehouden)

Fol. 37

Verkooping

Monsieur Hendrik Grevers (opgehouden)

Fol. 38

Verhuuring

Den E E kerkenraede alhier aen Anthoniie Hendrik Opstroom

Fol. 40

Verkooping

Monsieur Gerardus van Spaendonk als armeester alhier (opgehouden)

Fol. 41

Verkooping

Willem Adriaenze Cloon, Catharina Rijsbergen en meer andere aen Dielis Anthonie Bierwagen

Fol. 43

Verkooping

Adriaentje Meertens van den Nieuwenhuijze en de voogd en toesiender over de kinderen van Martinus van den Nieuwenhuijze aen Willem van Gool

Fol. 46

Verkooping

Dezelve aen de wed Embregt Geerit Raazen

Fol. 48

Verkooping

Bartholomeus Lam, regeerende diacon en Geerit van Spaendonk als armmeester alhier aen Jan Peeters in t Groen

Fol. 50

Besteedinge

De heeren schouteth, scheepenen en geswoorers alhier uitdiepen en baggeren van de wissel in de Groenendeijkze have aen Huijbert Bosschers en Sijmon van Pelt

Fol. 51

Verhuuring

De voogd en toesiender over de kinderen nagelaeten door Embregt Jan Raazen cum suis aen de heer Charles Eduart van Alphen

Fol. 54

Verkooping

Wille, Aert en Anneke Adriaenze Broekhove beneeven Pieter Wouter Broekhove aen jan Aertze Broekhove

Fol. 56

Verkooping

Dezelve aen Willem Aertze Broekhove

Fol. 57

Verkooping

De gezamentlijke erffgenamen van Jan Peeter Janzen aen Andries Adriaen Peeters

Fol. 59

Verkooping

Laureijs Govert Clijs als last en procuratie hebbende van Peeter Cornelisze van Dongen aen Andries Adriaen Peeters

Fol. 61

Verhuuring

De voogd over de drie onmondige kinderen nagelaeten door Cornelia van den Nieuwenhuijze aen Martinus van Loon

Fol. 64

Verkooping

Jan van Langen aen Jan Raes Oomens

Fol. 66

Verkooping

Denzelve aen de heer Nicolaes Philippus van Loon

Fol. 68

Verkooping

Denzelve aen den voorn heer van Loon

1753

Fol. 69

Verkooping

Adriaen Thomasse Fijnenbuijk als mondelinge last hebbende van zijne verdere broeders en zusters aen Bartholomeus Lam

Fol. 73

Verkooping

Martinus van Loon aen Jan Vermeijs woonende tot Waspik

Fol. 73

Verkooping

De voogden over respective kinderen wijlen Jan Cornelis Smits in eerste en tweede huwelijk verwekt aen Teuntje Swart en Anna van der Ven mitsgaders dezelve Anna van der ven aen Adriaen Adriaenze Wervers

Fol. 74

Verkooping

Dezelve aen Willem Timmermans

Fol. 75

Verkooping

Johan Adriaenze van Dongen namens zijn innocente zuster aen de heer Charles Eduart van Alphen

Fol. 76

Verkooping

Jan, Adriaen en Ienemarie Claaze van Dooremaele aen Cornelis Willemze Roksnoer

Fol. 77

Verkooping

Dezelve aen Hellebrand Janzen van Weerle

Fol. 78

Verkooping

Dezelve aen Ienneke Wijnant Bink wed Claas Peeter Bressers

Fol. 79

Verkooping

Dezelve aen Hendrik van Pelt

Fol. 80

Verkooping

Peeter van herberge in huwelijk hebbende Catharina van Dongen aen Dielis Adriaen Bossers

Fol. 81

Verkooping

Jan van Dongen als gelaste van zijn verdere broeders en zusters, Hendrik van den Hove en de heer Philip Johan Boone qq aen Dirk Nederveen

Fol. 83

Verkooping

Dezelve (opgehouden)

Fol. 84

Verkooping

Jan van Dongen als gelaste van zijn verdere broeders en zusters, Hendrik van den Hove qq aen Christoffel Timmermans

Fol. 85

Verkooping

Anthonie Peeter Anthonisse weduwenaer van Adriaentje Beerende aen Arie Bierwage

Fol. 86

Verkooping

De heer Arnout Charles Pels aen de heer Govardus van Andel

Fol. 88

Verhuuring

De voogd en toesiender over het kind van Sijmon Timmers in huwelijk verwekt bij Teuntje Swart aen Willem Abram Bakkeren

Fol. 90

Verhuuring

Dezelve aen Bart van Boxel

1754

Fol. 91

Verhuuring

Adriaentje Jan Wijnants, Dingena, Johanna en Jacoba Lips cum suis aen martinus Eijpelaer

Fol. 93

Verhuuring

Dezelve aen Jan van Dongen

Fol. 94

Verhuuring

Dezelve aen Adriaentje Wijnants

Fol. 95

Verkooping

De heer Johan George Hegner regeerend diacon alhier aen Bartholomeus Lam

Fol. 96

Verkooping

Dezelve aen Dirk van Dongen

Fol. 97

Verkooping

Francis Bosmans als in huwelijk hebbende Elisabet Cornelis van Dongen aen Anthonie van de Mosselaer

Fol. 99

Verkooping

Dezelve (opgehouden)

Fol. 100

Verkooping

De voogd en toesiender over de twee minderjaerige kinderen van Jan Leendert Canters aen Cornelis Vermeulen

1755

Fol. 102

Verkooping

De wed en kinderen van Geerit Joosten van Dongen qq aen Subbilla Meulenhoff huisvrouw van leendert Grootswager

Fol. 104

Verkooping

Jacobus Adriaenze Vermeulen aen Peeter Janzen Smits

Fol. 106

Verhuuring

De heeren schouteth, scheepenen en geswoorens alhier aen Willem de Beer

Fol. 108

Verkooping

De heer Adriaen Lem curateur in den boedel van Geerit Hamers aen Laurens van Distel

Fol. 110

Verhuuring

De voogd en toesiender over het kind van Cornelis Anthonie Janzen van de Wildert aen Huijbert Peeter Jan Wijnen

Fol. 112

Verhuuring

De voogd en toesiender over het kind van Cornelis Hendrik Raeijmaekers daer moeder van was Willemijntje Jacob Clijs aen Adriaen Peeters van Dongen

Fol. 115

Verhuuring

Dezelve aen Jacob van Schendel

Fol. 116

Verhuuring

Dezelve aen Jan Janzen van Dongen

Fol. 117

Verkooping

Dirk Andries Oomens als in huwelijk hebbende Allegonda Adriaenze van Dongen ad opus jus habentium aen Laureijs Musters

Fol. 118

Verkooping

Dezelve aen mons Adriaen Oomens

Fol. 120

Verhuuring

De respective kinderen van Andries Peeter Broeders in eerste en tweede huwelijk verwekt bij Marie Hendrik de Weert en Catharina Leendert Haneveer aen Hendrik Andries Broeders

Fol. 122

Verhuuring

Dezelve aen Anthonis Opstroom

Fol. 123

Verhuuring

Dezelve aen Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 124

Verhuuring

Dezelve aen Jan Cornelis Groenendael

Finis