RA 89 begint met een apart boekje met zeer gehavende
folio’s. Nagenoeg onleesbaar

De eerste 5 folio’s zijn danig gehavend.

Fol. 1r

Fol. 2r

Fol. 3r,
3-2-1525

Laureijs Adrijaen als voocht en ??? als toesiender van
Heijnrick Lauwen kijnder, ??? Jan Loonendr met Antonis Janss ??? als voocht
verkopen aan Jan Peeters ??? 2 lopensaet.

Fol. 3r

Jan ??? verkoopt aan Adriana Jan Loonendr een “rente”.

Nog genoemd: Mateus Heijnricx.

Fol. 3v, 2-1525

Adriaen Peeter Wevers verkoopt aan Jacop Steven een half
buijnder moers.

Fol. 3v

Namen op ontbrekende stuk.

Fol. 4r, 16-2-1525

Jacop Corneliss verkoopt aan Eva Adriaen Jansz van Gilze
weduwe een huijske.

Fol. 4r, 16-2-1525

Adriaen Peeters verkoopt aan Laureijs ??? Lambrechs Verstege
een “rente”.

Fol. 4r, 16-2-1525

Eva Adriaen Jansz van Gilze weduwe met Anthonis Janss,
schout Dongen, als voocht, Anneken Adriaens ??? met Adriaen Peeters als voocht
verkopen aan Laureijs Lambrechtsz Verstege.

Fol. 4v, 16-2-1525

Laureijs Lambrechts bekent lopen rogs schuldig te zijn aan Wouter
Andries.

Fol. 4v

??? Willem Willem Claijss verkoopt aan ???

Fol. 5r

Marij Vranck Willems huijsvrouw met haar man als voocht
verkoopt aan Embrecht Rijckouts derdalf lopensaet lants.

Fol. 5r, 20-2-1525

Marij Heijnricxdr met J?? Cornelis als voocht en Jasp
Heijnrick Jan Roelens verkopen aan Laureijs Heijnricx Roelenszoen 7 lopensaet
lants.

Doorgestreept: Anthonia Heinrick Toma Gerits x Adiaen Jans,
Digne Heinrick Toma Gerits met Jan Cornelis als voocht.

Fol. 5r

Laureijs Heijnrick Jan Roelens en Anthonia Heijnrick Jan
Roelens x Adriaen Janss, Digne Heijnrick Jan Roelens met Cornelis Jacops als
voocht verkopen aan Roel Jan Roelens vijftalf lopensaet lants.

Fol. 5v, 20-2-1525

Cornelis Gijsbrecht Janss en Jan Gijsbrecht Janss bekennen
geld schuldig te zijn aan Anthonis Janss, schout Dongen.

Fol. 5v,
20-2-1525

Cleijs Peeter Lents verkoopt aan Heijnrick Thoniss een half
buijnder lants.

Fol. 5v, 23-2-1525

Jan Jan Loonen verkoopt aan Jan vanden Weght 10 lopen rogs.

Fol. 6r, 27-2-1525

Jan Jan Meijnts verkoopt aan Adriaen Janss Verstege 2
lopensaet moers.

Fol. 6r, 27-2-1525

Jan Jan Meijnts verkoopt aan Adriaen Peeters Thonis 2
lopensaet moers.

Fol. 6r, 27-2-1525

Peeter Gerits verkoopt aan Willem van Bavel de helft van de
??? en vande wouwer.

In de kantlijn: overgevest Heijnric Jacop Iemans,
15-11-1527.

Fol. 6r, 27-2-1525

Willem van Bavel bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Gerits.

Fol. 6v, 27-2-1525

Cornelis Jan Clauss verkoopt aan Heijnrick Thonisz een half
buijnder erfs.

Fol. 6v, 15-3-1525

Raes Joosz bekent geld schuldig te zijn aan Willemken Peeter
Peeter Heijnrick Horstendr.

Fol. 6v, 18-3-1525

Heijnrick Gerit ??? x Cornelie Janssdr verkopen aan Andries
Thonis Gorijszoen een half buijnder moers aangekomen van Jan Jacop Steven Heijn
Vas.

Fol. 7r, 15-3-1525

Cornelis Cornelis Peeter Celijen verkoopt aan Cornelis Jan
Peeter Celijen tbv Peeter Jan Peeter Celijen 5 vurtelen rogs.

Fol. 7r, 15-3-1525

Anthonis Martens verkoopt aan Anthonis Heijnricx een huijs.

Fol. 7r, 4-1524

Gijsbrecht Korstiaens is van rechtswege schuldig ....

Fol. 7v, 18-3-1524

Lijsbet Geerits met Willem Janss als voocht verkoopt aan
Geert Geeritsz een stuck erve.

In de kantlijn: Heer Willem Roeloffs met Jacop Peeters als
voocht koopt stuck erve met het huijs., 20-5-1531.

In de kantlijn: Op 16-5-1533 koopt Michiel Jan Meuss dit
huijs metten erven.

Fol. 7v, 25-3-1525

Lijsbet Loijsdr met Claijs Janss als voocht en Katlijn
Loijsdr met Gheerit Janss als voocht en Adriaen Adriaen Huijbrechts als voocht
van een kijnt van Katlijn verkopen aan Peeter Jan Lemmens 9 lopen rogs.

Fol. 8r, 25-3-1525

Lijsbet Loijsdr met Claijs Janss als voocht en Katlijn
Loijsdr met Gheerit Janss als voocht en Adriaen Adriaen Huijbrechts als voocht
van een kijnt van Katlijn verkopen aan Digne Lambrecht Jan Lemmensdr 4 lopen
rogs.

Fol. 8v, 25-3-1525

Adriaen Gijsbrecht van Boijmaer namens Jan Cornelis Willem
Lentszoen, Cornelis Cornelis Willem Lents weduwe, Thonis Cornelis Willem Lents,
Frans Cornelis Willem Lents, Lambrecht Cornelis Willem Lents en Lucas Sijmon
als voocht van Anna Lent Cornelis Willem Lentsdr verkopen aan Heijnrick
Janssoen van Beloij een buijnder moers.

Fol. 8v, 25-3-1525

Er komt een schepenbrief bij de schepenen.

Rijnert Engebrechtszs, Heijnric Peetersz, Hunia? Peetersz,
Lambert Peetersz, Jan Peetersz, Laureijs Geeritsz, Roelof ??? Stevensz
oirconden en kennen dat voor ons comen zijn: Maes Claes Maesz, Jan Lambrecht
??? Thonisz ……. Jan vanden ???, Willem Aertsz, Heijnrick Jan Wannechz, Jacop
Jan ???z, Marcelis Jan Marceliss, ???????, Heijnric Roelen Meusz, Joos Willem
Janssen, Embrecht Rijchoutsz, Wijric Peeters Celijenz, Willem Bouwensz ……

Fol. 9r, 5-4-1525

Human Humanss als voocht en Rijcout Tijs als toesiender van
Grietke en Baltasar Vranck Goortsz saliger weeskijnder verkopen aan Adriaen Jan
Wijnricksz een buijnder moers.

Fol. 9v, 7-4-1525

Engel Cornelis Tijs weduwe met Jan Jooss als voocht, Jan
Tijs Jan Matijss, Wouter Thijs submiteren van de goederen van Cornelis Matijss
za.

Fol. 9v, 8-4-1525

Schepenen verdelen de erfenis van Cornelis Matijss.

Fol. 10v, 14-4-1525

Cornelis Lucaszoen verkoopt aan Adriaen Aert Peeter Roelensz
¼ van 10 lopensaet moers.

Fol. 10v, 14-4-1525

Cornelis Jan Corputs verkoopt aan Cornelis Lucasz een
buijnder moers.

Fol. 10v, 14-4-1525

Cornelis Meuss verkoopt aan Peeter Meuss de helft van een
stede waar Peeter reeds woont.

Fol. 11r, 14-4-1525

Peeter Meuss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Meuss

Fol. 11r, 16-4-1525

Jan Mateus van Tilborch is van rechtswege schuldig ....

Fol. 11r, 16-4-1525

Lambrecht Gheerit Jan Lemmens verkoopt aan Jan Mateus een
“rente”.

Fol. 11v, 23-4-1525

Jeijman Screijnen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Janssen van Dongen.

Fol. 11v, 12-5-1525

Jan Jooss van Bavel en Thonis Janss van Bavel hebben een
conflict met Jan Mathijss en Wouter Mathijss over een weije.

Fol. 12r, 3-7-1525

Willem Willems verkoopt aan Anthonis Janss de schout Lopen
rogs tlv Peeter Willems en lopen rogs tlv Cornelis Meuss.

Fol. 12v, 10-5-1525

Willem van Ginneke staat borg voor juffrouw van Donge ivn
geld gegeven aan Marij Jansdr en Juet juffr Cornelie dochter.

Fol. 12v, 4-3-1523

Thonis Jan Smoleners verkoopt aan Peeter Geerits een stede
meteen huijse.

Fol. 12v, 20-6-1525

Thonis Cornelis Sprengers verkoopt aan Agnese Wouter
Cornelis Sprengers weduwe de helft van een erve.

Fol. 13r, 3-7-1525

Vranck Willemsz bekent geld schuldig te zijn aan Jacop Jacop
Rutten.

Fol. 13r, 13-7-1525

Peeter Geerits verkoopt aan Anthonis Janss, schout Dongen,
een “rente”.

Fol. 13r, 29-3-1634

Peeter Peeter Embrechts bekent dat Cornelia Pr Pr Pr ???
weduwe wijlen …. voldaan heeft.

Fol. 13v, 5-8-1525

Willem Romboutsz is van rechtswege schuldig ....

Fol. 13v, 6-9-1524

Jan Matheuss verkoopt aan Cornelis Willemss een half hoeve
lants.

Fol. 13v, 16-8-1525

Cornelis Willemss verkoopt aan Jan Korstiaensz een half
hoeve lants

Fol. 14r, 16-8-1525

Jan Korstiaens bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis
Janss, schout.

Fol. 14r, 14-10-1525

De erfg van Cornelis Matijss maken een erfdeling.

Alijt Tijsdr en Thonis Maess, Wouter Matijss en Laureijs
Matijss, Jan Matijs de Jonge, Jan Matijs de Oude.

Fol. 14v, 16-8-1525

Faes Jans bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Hugen.

Fol. 14v, 14-10-1525

Alijt Matijss x Andries Willemss en Thonis Matijss verkopen
aan Jan Matijss 1/3 lopensaet weije.

Fol. 14v, 14-10-1525

Jan Matijss de Jonge verkoopt aan Jan Matijs Doude 2
lopensaet weije.

Fol. 14v, 14-10-1525

Wouter Matijs verkoopt aan Jan Matijss zijn deel van een
buijnder moers.

Fol. 15r, 16-1-1525

Goort Geerits verkoopt aan Claijs Claijs Jan Claijss een
half buijnder erfs.

Fol. 15r, 16-11-1525

Peeter Jan Claijss verkoopt aan Jan Janss vanden Wege 3
lopensaet lants.

Fol. 15r, 16-11-1525

Jan Goorts en Adriaen Goorts, Marij Goorts en Jan Goorts de
Joncste met Lambrecht Jan Willems als voocht verkopen aan Claijs Hubrechts
Verstege 5 lopensaet.

Fol. 15r, 16-11-1525

Claijs Hubrechts bekent geld schuldig te zijn aan Jan Goorts
en Adriaen Goorts, Marij Goorts en Jan Goorts de Joncste.

Jan vanden Wege staat borg voor Claijs.

Fol. 15v, 1-2-1526

Heijnrick Jacop Coremans als voocht van Sijken Lambrechtdr
zijn vrouw verkoopt aan Peeter Janssen van Dongen een “rente”.

Fol. 16r, 16-11-1525

Jan Lambrechts van Gilze verkoopt aan Roel Lambrechts, zijn
broer, 2 lopensaet weije.

Fol. 16r, 16-11-1525

Jan Lambrechts verkoopt aan Goort Thijs Lents 2 lopensaet
weije.

Fol. 16r, 3-10-1526

Willem Maess met Willem Janss als voocht verkoopt aan Jan
Verstege tbv Adriaen Janss kijnt een “rente”.

Fol. 16v, 7-12-1525

Adriaen Jan Gijben als voocht van Simon Roel Jan Gijbenz,
Alit Roel Jan Gijbendr en Jacop Roel Jan Gijben verkopen aan Peeter Geerits een
stuck erfs.

Fol. 16v, 12-8-1524

Willem van Dongen verkoopt aan Claijs Roelens tbv Marij en
Katlijn Willem Willemsz van Gilzedr 5 vurtelen rogs.

Fol. 17r, 7-12-1525

Jan Meuss verkoopt aan Hubrecht Jan Cornelis 5 lopensaet
lants.

Fol. 17r

Willem Jansz uuter Hage x Katlijn Geeritsdr nemen aan 4
kinderen van Lambrecht Martens zaliger. Evert Martens is voocht en Cornelis
Geerits is toesiender. Embrecht Jan Horsten, Rijck Jan Horsten, Claijs Adriaens
en Peeter Geerits zijn vrienden en magen van beide zijde.

Fol. 17v, 18-12-1525

Lambrecht Ariss verkoopt aan Willem Jacop Eijnds 1 buijnder
moers.

Hier begint anno xvc
xxvj

Fol. 18r, 18-12-1525

Michiel Jan Empens
met Anthonis Janss, schout Dongen, als voocht verkoopt aan Jan Meuss een
“rente”.

Fol. 18r, 4-3-1526

Anthonis Peeter
Adriaens verkoopt aan Faes Heijnricks 13 lopensaet lants.

Fol. 18v, 15-1-1526

Laureijs Thijs Maess
verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

In de kantlijn: Laureijs
Heijnricksz lost op lichtmis 1536 af.

Fol. 18v, 15-1-1526

Heijn Jan Smoleners
verkoopt aan Willem van Dongen 10 lopensaet erfs.

Fol. 19r, 15-1-1526

Steven Gielis Oppers
is van rechtswege schuldig ....

Fol. 19r, 19-1-1526

Lambrecht Maess
verkoopt aan Lambrecht Lambrecht Maess zijn zoon anderhalf buijnder lants.

Fol. 19v, 19-1-1526

Lambrecht Maess en
Lambrecht zijn zoon “regelen hun gezamenlijk bezit”.

Fol. 20r, 29-1-1526

Adriaen Rubbenzoen
verkoopt aan Jan Jerommen van Oosterhout? een half buijnder moers.

Fol. 20r, 29-1-1526

Juffr van Dongen,
Roelof van Dalem en Josijn van Dalem protesteren tgen de schout.

Fol. 20r, 29-1-1526

Cornelis Jan Corputs
verkoopt aan Adriaen Rubbens sestalf lopensaet moers.

Fol. 20v, 29-1-1526

Jacop Jacop Rutten
verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een vurtel rogs.

Fol. 20v, 29-1-1526

Wouter Wouter van
Zomeren verkoopt aan Jan Thonis de Potter een half buijnder gronts.

Fol. 20v, 1-2-1526

Jan Thijs Lents
verkoopt aan Goort Jacopss een “rente”

Fol. 21r, 12-2-1526

Peeter Steven
Cornelisz verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 21r, 17-2-1526

Anthonis Geerits
Verheijden verkoopt aan Claijs Peeter Lemmens een “rente”.

Fol. 21v, 14-1-1526

Willem Willem van Kehnberch?
verkoopt aan Jan Willem Willemss 7 lopensaet lants.

Fol. 21v, 12-2-1526

Jan Willem Willemss
verkoopt aan Embrecht Peeter Jan Timmermans 7 lopensaet lants.

Fol. 21v, 25-2-1526

Jan Jan Peer Celijen
verkoopt aan Cornelis Jan Peer Celijen 2 vurtelen rogs.

Fol. 22r, 25-2-1526

Hilleken Adriaen
Hubrechtsdr x Korstiaen Korstiaen Booren verkoopt aan Aert Adriaenss een
“rente”.

Fol. 22r

??? Roel Jan Gijben
verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 22r, 12-3-1526

Schepen vesten
tussen Peeter Stevens en Gijsbrecht Janss [akte niet afgemaakt]

Fol. 22v, 3-3-1526

Jan Heijnrick Heemss
verkoopt aan Rijck Wouter Loonen en Jan Cornelis Peeters vanden Meeberch? een
stuck erven.

Fol. 22v, 12-3-1526

Willem Jacop
Heijmans verkoopt aan Cornelis Jan Jacops Heijmans een buijnder moers.

Fol. 23r, 12-3-1526

Golle Meusdr x
Andries Comen Geerits verkoopt aan Herman Meusz tweedalf lopensaet weije.

Fol. 23r, 12-3-1526

Jan Janss Groote
verkoopt aan Jan van Boechcot, clerck tot Oosterhout 2 lopensaet moers.

Fol. 23v, 12-3-1526

Jan Maes Lemmens
verkoopt aan Cornelis Adriaens een stuck erfs.

Fol. 23v, 12-3-1526

Jan Maes lemmens
verkoopt aan Jan Gieliszoen een stuck erfs.

Fol. 23v, 12-3-1526

Jan Gieliszoen en
Cornelis Adriaens bekennen geld schuldig te zijn aan Jan Maes Lemmens.

Fol. 24r, 20-3-1526

Jan Heijnricks Hermans??
verkoopt aan Jan Thonisz de Molen 10 lopensaet weije.

Fol. 24r, 21-3-1526

Anthonis Heijnricx
Hane Verkoopt aan Adriaen Matijss Jann Peperkoekbacker een “rente”.

Fol. 24r, 21-3-1526

Wijteman Cornelisz
verkoopt aan Adriaen Matijss voors een “rente”.

Fol. 24v, 21-3-1526

Jan Maess verkoopt
aan Wijteman Cornelisz een half buijnder weije.

Fol. 24v, 21-3-1526

Wijteman Cornelisz
bekent geld schuldig te zijn aan Meus Jan Maess

Fol. 24v, 21-3-1526

Wijteman Cornelisz
bekent geld schuldig te zijn aan Thonis Jan Maess

Fol. 24v

Heer Willem Thomas
met Willem Jansz Mermans als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Peternelle
Cornelis Geerits weduwe en Gheerit Cornelis Geerits als voocht van de kijnder
van Cornelis Geerits zijn broer [?].

Fol. 25r, 5-4-1526

Pauwels Rijckouts
verkoopt aan Laureijs Heijnrick Jan Roelens 13 lopensaet erfs.

Fol. 25r, 31-4-1526
[?]

Andries Willems x
Alijt Matijssdr verkopen aan Jan Matijss een aantal lopensaet erfs.

Fol. 25v, 31-4-1526
[?]

Alijt Matijssdr x
Andries Willemss verkoopt aan Jan Peer Willem Noijes een stuck erfs.

Fol. 25v, 12-2-1526

Anthonis Bouwen
Rewijss? verkoopt aan Claijs Roelens tbv Lucia zijn dochter.

Fol. 26r, 31-4-1526
[?]

Adriaen Goort Jacops
bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Bouwen Rewijss?.

Fol. 26r, 4-1526

Golle Meusdr x
Andries Jan Coman Geerits [folio 23r zonder patroniem Jan], Hubrecht Meusdr x
Jan Andriaens, Adriana Meusdr x Gijsbrecht Sijmons verkopen aan Korstiaen Meuss
thiendalf roijs.

Fol. 26r, 4-1526

Gijsbrecht Simons
verkoopt aan Jan Adriaens 6 lopensaet weije.

Fol. 26v, 9-4-1526

De schepenen hebben
gewesen indien dat de aanlegger …

Fol. 26v, 12-80-1524

Willem van Dongen
verkoopt aan Willem Willemss van Gilze 5 vurtelen rogs.

Fol. 26v, 14-5-1526

Aert Aert Peeter
Gijben als oom en toesiender van Lijsbet Goort Belgaerts heeft gekent dat hij
bij geweest is dat Jan Goorts Belgaerts is bewijst van een halve mudde rogs die
Lijsbet heffende was op de vrouwe van Dongen.

Toegevoegs: Cornelis
Jan Belgaerts als voocht van Lijsbet bekent voldaan te zijn.

Fol. 27r, 15-4-1526

Willem Willemss van
Gilze verkoopt aan Peer Jan Lemans 5 vurtelen rogs.

Fol. 27r, 18-4-1526

Adriaen Jan
Wijnrickszoen verkoopt aan Peer Geerit Aert Nonts een buijnder moers.

Fol. 27r, 23-4-1526

Jacop Cornelis?
verkoopt aan Cornelis Jan Claessen anderhalf buijnder moers.

Fol. 27r, 23-4-1526

Jan Goort Belgaerts
is van rechtswege schuldig ....

In de kantlijn:
Cornelis Peeter Joosten ??? Oesterhout namens Cathelijn Godert Beljaerts is
voldaan, 24-4-1606.

Fol. 27v, 13-4-1526

Willem van Bavel
verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 27v

Laureijs Heijnrick
Jan Roelens verkoopt aan Digne Heijnrick Jan Roelensdr 7 lopensaet erfs.

Fol. 28r, 7-5-1526

Adriaen Geeritss
vander Heijden verkoopt aan Jacop Heijnricks van Chaem een buijnder moers.

Fol. 28r, 7-5-1526

Wouter Claijs Thonen
verkoopt aan Jan Matheuss 5 vurtelen rogs.

Fol. 28v, 7-5-1526

Jan Matheuss
verkoopt aan Jan Meuss een huijs.

Fol. 28v, 7-5-1526

Heer Willem Roelofs
met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Jan Meuss een huijs.

Fol. 28v, 4-6-1526

Lambrecht Janss
Verstege verkoopt aan Jacop Peeters een vurtel rogs.

Fol. 29r, 4-6-1526

Margriet Jan Peeters
Groote weduwe met Anthonis Janss, schout Dongen, verkoopt aan Jan van
Boechschot, clerck tot Oosterhout, 6 lopensaet moers.

Fol 29r, 16-7-1526

Simon Gheeritsz, Laureijs
Gheerits en Michiel Lambrechts als voocht van Adriaen Jan Gheeritsz weeskijnt
verkopen aan Peeter Janss van Donghen een “rente”.

Fol. 29v, 15-5-1526

Vranck Willem ???
verkoopt aan Gielis Wouterss van Zomeren een huijs.

Fol. 29v, 13-8-1526

Jan Cornelis
Hulshouts en Wouter zijn broer, Peeter zijn broer, Rombout zijn broer en Katlijn
zijn zus met Cornelis Thonis als voocht verkopen aan Embrecht Rijckouts een
stede metten huijse.

Fol. 29v, 13-8-1526

Embrecht Rijckouts
bekent geld schuldig te zijn aan Jan, Wouter, Peeter, Rombout en Katlijn
Cornelis Hulshouts kijnder.

Fol. 30r, 10-3-1526

Jan vanden Wege
verkoopt aan Willem Thonis sesthiendalf lopensaet erfs.

Fol. 30r, 10-3-1526

Willem Thonis verkoopt
aan Peeter “Janss van Dongen een ‘rente

In de kantlijn:
Peeter Cornelis Sprangers verklaart dat Jan Willemss Cuijper? Geld betaald
heeft, 13-12-1659.

Fol. 30v, 10-3-1526

Thonis Jan Thonis
van Sgravenmoer verkoopt aan Adriaen Jorijs Vassen de helft van een stuck
moers.

Fol. 30v, 10-3-1526

Cornelis Aert
Boijens verkoopt aan Adriaen Jorijs Vassen Vassen de helft van een stuck moers.

Fol. 31r, 5-11-1526

Jan Thijs Jan
Mathijss verkoopt aan Roel Willemss van Gilze 3 buijnder erfs.

Fol. 31r, 12-11-1526

Jan Zeben verkoopt
aan Anthonis Jans ?oons 2 lopensaet moers.

Fol. 31r, 12-11-1526

Geertruijt Adriaen
Martensdr x Roelof Willemss en Lambrecht Adriaen Martens verkopen aan Claijs
Adriaen Martens een huijs.

Fol. 31v, 15-11-1526

Anthonie Jan
Belgaertsdr met Jan Cornelissoen van Dongen als voocht verkoopt aan Jan
Willemss van Riel een stuck moet aangekomen van haar vader.

Fol. 31v, 16-11-1526

Katlijn Jan Jan
Aertss weduwe met Rijckout ??? als voocht verkoopt aan Alijt Jan Jan Jan Aertss
weduwe en haar 6 kijnder: Jan, Cornelie, Hubrecht, Marij, Adriaen en Peeter 5
lopensaet weije.

Fol. 32r, 16-11-1526

Alijt Jan Jan Jan
Aertss weduwe en haar 6 kijnder: Jan, Cornelie, Hubrecht, Marij, Adriaen en
Peeter bekennen geld schuldig te zijn aan Katlijn Jan Jan Aertss weduwe.

Fol. 32r, 16-11-1526

Cornelis Martens
Loonen verkoopt aan Simon van Loon sevendalf lopensaet lants.

Fol. 32r, 16-11-1526

Simon van Loon
bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Martens Loonen.

Fol. 32v, 18-11-1526

Lijsbet Roelofs met
Willem ??? als voocht verkoopt aan Claijs Roelenszoen een “rente”.

Fol. 33r, 10-7-1526

Katlijn Heijnrick
Meus Jan Vranck en met Human Humansz als voocht verkoopt aan Cornelis Denis de
helft van 1¾ buijnder moers.

Fol. 33r, 20-11-1526

Gielis Wouterss van
Zomeren verkoopt aan Vranck Willem Mermanszoen een huijs.

Overgevest: Jan
Peeter Geerits, 24-4-1529.

Fol. 33v, 4-12-1526

Aleijt Jan Geerits
weduwe met Cornelis Jacopssoen, secretaris Dongen, als voocht, Mechtelt Jan
Geeritsdr met Embrecht Jan Horsten als voocht, Anthonia Jan Geeritsdr met Claes
Roelens als voocht, Marij Jan Geeritsdr x Peeter Cornelis, Jan Jan Geeritsz,
Cornelis Jan Geeritsz, Aert Jan Geeritsz, Adriana Jan Geeritsdr met Jan Roelofs
als voocht, Anna Jan Geeritsdr met Wouter? Jan Jan Maris? als voocht, Wouter
Geerits als voocht van Rijckout en Gerit Jan Geerits met Heijn Adriaen Adriaens
als toesiender verkopen aan Pauwels Rijckhoutsz een halve hoeve lants.

Fol. 34r, 8-8-1526

Cornelis Willem
Mermansz, IJken Willem Mermansdr x Jan Goorts, Ada? Willem Mermans, Lijsbet
Willem Mermansdr x Cornelis Adriaens, Cornelis Willemsz als voocht en Heijn
Jansz de Molers als toesiender van Adriaen Wouter Willems weeskijnt verkopen
aan Roelof Diercxz hun deel in 6 lopen rogs.

Fol. 34r, 5-9-1526

Roelof Diercxz
verkoopt aan Andries Bouwens 6 lopen rogs.

Fol. 35r, 5-12-1526

Cornelie Jan Willems
weduwe en Iken Jan Willemsdr met Willem Jan Mermansz als hun voocht, Cornelis
Jan Willemsz verkopen aan Willem Jan Willemszoen de helft van een stede gekomen
van Jan Willems.

Fol. 35r, 13-4-1522

Heijnrick Jan
Willems verkoopt aan Cornelis Jan Willems de helft van een stede gekomen van
Jan Willems.

Fol. 35v, 5-11-1523

Heijnrick Adriaen
heijn Thonis als voocht en Willem Jan Horsten als toesiender van Gielis,
Mariken, Anna, Barbel Jan Peer Maes kijnder verkopen aan Anthonis Jooss
negenthiendalf lopensaet erve.

Fol. 35v, 5-11-1523

Anthonis Jooss
bekent geld schuldig te zijn aan Gielis, Mariken, Anna, Barbel Jan Peer Maes
kijnder.

Fol. 36r, 31-12-1527

Marij Toemas weduwe
en Anthonis Claijss maken een deling mbt de goederen van Domas Wouter Peeters.

Fol. 36v, 15-12-1526

Cornelis Andrieszoen
heeft quijt gescouden Andries Jan Adriaens sijn gemachtichscap van Cornelis
JanDamen kijnders.

Fol. 36v, 24-12-1526

Anna Jan Peeter
Maesdr x Michiel Thoniszoen verkoopt aan Jan Lemmensz 2 lopen Rogs.

De lopen rogs zijn
in eerste instantie beschreven in een brief van 6-3-1442.

Hier begint anno xxvij

Fol. 37r, 31-12-1527

Claijs Peeter
Lemmenszoen verkoopt aan Dierck Thonisz de Potter een “rente”.

Fol. 37r, 24-12-1526

Anna Jan Peer Maesdr
x Michiel Thonisz verkoopt aan Peeter Jan Lemmens 5 lopen rogs.

Fol. 37r, 23-1-1527

Vranck Willem
Mermansz bekent geld schuldig te zijn aan Gielis Wouterss van Zomeren.

Fol. 37v, 15-1-1527

Gielis Wouterss
bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Janssoen, schout Dongen.

Fol. 37v, 15-1-1527

Laureijs Heijn Coman
Geerits verkoopt aan Antonis Peeter Adriaens 13 lopensaet erfs.

Fol. 37v, 15-1-1527

Lambrecht Janss
verkoopt aan Marij Heijnrick Jan Roelensdr een “rente”.

Fol. 38r, 15-1-1527

Antonis Peeter
Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Laureijs Heijnrick Jan Roelens.

Fol. 38r, 15-1-1527

Dierck Jan Michielss
is van rechts wege schuldig ....

Fol. 38v,
20-1-1527

Marij
Laureijsdr x Jan Wijnricksz verkoopt aan Adriaen en Cornelis Jan Peeter
Cornelis weeskijnder een half buijnder erfs.

Fol. 38v

Lent
Peeters als voocht en Heijnric Laureijss als toesiender van Adriaen en Cornelis
Jan Peeter Cornelis weeskijnder bekennen geld schuldig te zijn aan Marij
Laureijsdr.

Claijs
Roelens, Adriaen Cornelis ter eenre en Gheerit Claus Jacops en Claijs Claijs
Jacops ter andere zijde als vierendelen.

Fol. 39r

Heijnrick
Laureijszoen verkoopt aan Adriaen en Cornelis Jan Peeter Cornelis weeskijnder
een half buijnder erfs.

Fol. 39r, 27-1-1527

Cornelis Jan Claijss
verkoopt aan Peeter Jan Geeritszoen 6 lopen rogs.

In de kantlijn:
overgevest Wouter Denisz van Sgravenmoer, 18-10-1529.

Fol. 39r, 27-1-1527

Katlijn Jan
Obrechtsdr x Cornelis Jan Claijss verkoopt aan Adriaen Peeter Timmermans de
helft van 12 lopensaet moers.

Fol. 39v, 31-1-1527

Aert Jan Oppers
verkoopt aan Gheerit Gielis Opps? 2 vurtelen rogs.

Fol. 39v, 1-2-1527

Peeter Wouter
Meijntszoen verkoopt aan Jan Meuss van Gils 5 lopen rogs.

Fol. 40r, 1-2-1527

Hubrecht Jan Corneliszoen
bekent geld schuldig te zijn aan Jan Meusssoen van Gils.

Fol. 40r, 16-1-1527

Jacop Peeters de
vorster is van rechtswege schuldig ....

Fol. 40r, 1-2-1527

Jacop Peeters de
vorster verkoopt aan Jan Adriaens 6 lopensaet erfs.

Fol. 40v, 1-2-1527

Michiel Thoniszoen
verkoopt aan Peeter Jan Smolerners 10 lopen rogs.

Fol. 40v, 1-2-1527

Cornelis Jan Claijss
verkoopt aan Adriaen Peeters een stuck moer.

Fol. 40v, 1-2-1527

Adriana Jan Meuss
weduwe met Anthonis Janss als voocht verkoopt aan Peeter Janss van Alphen
derdalf lopensaet erfs.

Fol. 41r, 1-2-1527

Marij Jan Willemsdr
x Adriaen Ceters, Cornelie Jan Willemsdr x Jan Beeren, Lijsbet Jan Willemsdr x
Cornelis Jan Aertss, Katlijn Jan Willemsdr x Simon van Loon verkopen aan Gielis
Mateuszoen en Anthonis Claijszoen 4/9 van een stuck moer gekomen van hun vader.

Fol. 41r, 18-2-1527

Lambrecht Gheerit
Jan Lemmens verkoopt aan Jan Matheuszoen een “rente”.

Fol. 41v, 22-2-1527

Lambrecht Lambrecht
Maeszoen verkoopt aan Willem Janszoen van Herber anderhalf buijnder lants.

Fol. 42r

Katlijn Geerit
Adriaensdr met Willem Janss van Herber als voocht beschrijft de voorwaarden
waaronder Katlijn de stede van Lambrecht Lambrecht Maess gekocht heeft.

Fol. 42r, 25-2-1527

Heer Willem
Roelofszoen met Jacop Peeterss als voocht en Simon Roel Jan Gijbenzoen verkopen
aan Claijs Jansz een “rente”.

Fol. 42v, 25-2-1527

Rijck Jan Horsten
verkoopt aan Peeter Janss van Dongen 3 lopensaet erfs.

Fol. 42v, 25-2-1527

Anthonis Heijnricx
Hane weduwe met Cornelis Jacops haar voocht en Peeter Anthonis Heijnricx Hane
soen verkoopt aan Jan Maess Claess en half buijnder erfs.

Fol. 42v, 25-2-1527

Joes Jan Roelens verkoopt
aan Jan Heijnricxzoen de Smit van Beeck een “rente”.

In de kantlijn: Jan
van Zon namens Joachim vander Saecke, coopman Amsterdam, namens Geertruijt
vander Saecke zijn moeijder verklaart dat Michielken Laureijs Peeter betaald
heeft op 29-8-1650.

Fol. 43r, 25-2-1527

Anna Jan Jan Peer
Maeszoensdr x Michiel Thonis Lauwenszoen verkoopt aan Willem Janss van Herle
1/3 van 9 lopensaet gekomen van haar vader.

Overgevest Anthonis
Jooss, 10-2-1528.

Fol. 43r, 2-5-1530

Berbel Jan Peer
Maesdr x Gheerit Damen verkoopt aan Anthonis Janss 1/3 van 9 lopensaet lants.

Fol. 43v, 11-3-1527

Peeter Willems van
Hegenberch? verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 43v, 11-3-1527

Vas Willemss
verkoopt aan Jan Jan Willemszoen een stuck moer gekomen van zijn moeder.

Fol. 44r, 11-3-1527

Marten Gagen?
verkoopt aan Cornelis Cornelis Sprengers een ‘rente”.

Fol. 44v, 11-3-1527

Heijl Jan Peer
Maesdr x Adriaen Willemss, Lijsbet Jan Peer Maesdr x Adriaen Jan Aertss, Marij
Jan Peer Maesdr x Aert Heijnrick Boon, Anna Jan Peer Maesdr x Roel Cleijss,
Anna Jan Jan Peer Maesdr x Michiel Thoniss, Barbel Jan Jan Peer Maesdr met
Peeter Geerits als voocht, Gielis Jan Peer Measz met Rijckout Adriaens als
voocht, Pouwels Rijckouts als voocht van Ane Zoete Rijck metten ??? Rijck Jan
Peer Maes weeskijnder verkopen aan Jan Corneliszoen van Dongen een heijvelt
gekomen van hun vader.

Fol. 44v, 19-2-1527

Engel Jan Peer Maes weduwe
erfg ter eenre en Pouwels Peer Heijnricx ter andere zijde submiteren in 4
arbiters ivm geschillen na de dood van Engel.

Fol. 45v, 1-3-1527

Anthonis Cornelis
Sprengers verkoopt aan Jan Thoniszoen zijn zoon 14 lopensaet.

Fol. 45v, 1-3-1527

Jan Thonis Sprengers
bekent geld schuldig te zijn aan Antonis Cornelis Sprengers.

Fol. 46r, 1-3-1527

Anthonis Cornelis
Sprengers verkoopt aan Gijsbrecht Peeters zijn zwager de helft van een stede.

Fol. 46r, 1-3-1527

Gijsbrecht Peeters
bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Cornelis Sprengers.

Fol. 46r, 1-3-1527

Anthonis Cornelis
Sprengers verkoopt aan Thonis Thonis Sprengers 4 buijnder erfs.

Fol. 46v, 1-3-1527

Thonis Thonis
Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Cornelis Sprengers zijn
vader.

In de kantlijn:
Heijnrick Cornelis ??? x Maeijken Henrick de Waelse wed Adriaen Jan Hulsten,
Neeltjen Jan Hulsten, Adriaen Adriaenss de ??? ........ Peeter Cornelis
Sprangers, 1650.

Fol. 46v, 1-3-1527

Thoen Thoen
Sprengers en Vranck Thoen Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis
Cornelis Sprengers.

Fol. 47r, 1-3-1527

Anthonis Cornelis
Sprengers verkoopt aan Vranck Thoen Sprengers zijn zoon de helft van de geheele
weg met huse.

Fol. 47r, 1-3-1527

Vranck Thoen
Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Cornelis Sprengers.

Fol. 47r, 1-3-1527

Anthonis Cornelis
Sprengers verkoopt aan Thonis Thonisz, Vranck Thonisz en Denis Thoniss
anderhalf buijnder moers.

Fol. 47v, 28-3-1527

Cornelis Adriaens
Waens verkoopt aan Cornelis Willem Mermans als voocht van Adriaen Wouter
Willems weeskijnt een “rente”.

Fol. 47v, 28-3-1527

Jan Gieliszoen van
Diestel? verkoopt aan Cornelis Willems als voocht van Adriaen Wouter Willems
weeskijnt een “rente”.

Fol. 48r, 28-3-1527

Anthonis Peeter
Adriaens verkoopt aan Marten Andrieszoen 13 lopensaet erfs.

Fol. 48r, 28-3-1527

Marten Andrieszoen
bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Peeter Adriaens.

Fol. 48r, 28-3-1527

Willem Jacopsz van
Bavel verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 48v, 29-3-1527

Roelof Jooszoen
verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 48v, 6-7-1527

Jan Roelofszoen van
Donghen bekent geld schuldig te zijn aan Cristoffel Roelofszoen van Donghen
zijn broer.

Fol. 49r, 7-4-1527

Jan Adriaenss
verkoopt aan Gijsbrecht Simons een “rente”.

Fol. 49r, 12-4-1527

Digne Marten Peer
Celijendr met Claijs Roelens als voocht verkoopt aan Laureijs Marten Peer
Celijenz haar deel in een hoeveelheid, haar aanbestorven, roeden.

Fol. 49r, 12-4-1527

Laureijs Martens
verkoop aan Digne Marten Peer Celijendr een “rente”.

Fol. 49v, 23-4-1527

Cornelis Gheerit
Voss verkoopt aan Joos Gheerit Jooss het 1/3 in eenentwintichtalfen buijnder
gronts.

Fol. 50r, 23-4-1527

Peeter Jan Claijss
verkoopt aan Vranck Willem ??? 3 lopensaet erfs.

Fol. 50r, 11-5-1527

Jan Maas Claijs
verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 50v, 6-5-1527

Wouter Cornelis Jan
Hulshouts verkoopt aan Cornelis Jan Jacop Heijmans ¼ van 6 buijnder moers.

Fol. 50v, 6-5-1527

Cornelis Jan Jacop Heijmans
bekent geld schuldig te zijn aan Wouter Cornelis Jan Hulshoutszoen.

Fol. 51r, 11-5-1527

Lucie Lambrecht
Maesdr x Heijnrick Jacop Coremans verkoopt aan Cornelis Jan Claess x Katlijn
Jan Obrechtsdr de goederen angekomen van Jan Michielss x Lijsbet.

Fol. 51r, 20-5-1527

Jan Geeritss ???
Aert verkoopt aan Heijnrick Laureijs tbv Marij zijn zus een “rente”.

Fol. 51v, 20-5-1527

Pauwels Rijcken legt
verantwoording af als voocht van Rijck Jan Peer Maes kijnder.

Fol. 51v, 15-5-1527

Cristoffel
Roelofszoen van Donge verkoopt aan Heijnrick Jan Adriaensz een mergen moers.

Fol. 52r, 15-5-1527

Cristoffel
Roelofszoen van Donge verkoopt aan Jan Reijnsz een “rente”.

Fol. 52r, 28-5-1527

Katlijn Claijs
Roelens weduwe met Jan Roelofszoen als voocht verkoopt aan Cornelis Corputs 9
lopensaet moers.

In de kantlijn:
overgevest Willem Heijnrick ???dr, 13-7-1528

Fol. 52v, 12-5-1527

Cornelis Cornelis
Sprengers verkoopt aan Wouter Cornelis Sprengers, broer, de helft van 9
buijnder erfs.

Fol. 52v, 12-5-1527

Cornelis Cornelis
Sprengers, Adriaen Simon Daemendr x Aert Herm, Simon Heijnrick Damensoen,
Marij, zus, met Heijnrick de Cock als voocht, Margriet Cornelis Sprengers met
Michiel Nouten de Sermer? als voocht verkopen aan Wouter Cornelis Sprengers de
helft van 9 buijnder erfs.

Fol. 52v, 12-5-1527

Wouter Cornelis
Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Cornelis Sprengers.

Fol. 53r, 29-5-1527

Lent Peeter Cornelis
verkoopt aan Heer Geerit Sceeres, pastoor, 3 buijnder gronts.

Fol. 53r, 17-6-1527

Gielis Wouter van
Zomeren verkoopt aan Cornelis Willem Mermans een buijnder erfs.

Fol. 53r, 6-1-1528

Claijs Adriaen
Martens bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Adriaen Martens.

Fol. 53v, 17-6-1527

Willem van Donghen
bekent geld schuldig te zijn aan Claijs Willemss.

Fol. 53v

Ghijsbrecht Jan
Timmermans erfg: Cornelis Gijsbrechts, Jan Gijsbrechts, Geertruijt
Gijsbrechtsdr x Peeter Jan Lemmens, Katlijn Gijsbrechtsdr x Lent Peeters,
Adriana Gijsbrechtsdr x Peeter Jacopss maken een erfdeling van de nagelaten
goederen van Gijsbrecht Janss hun vader.

Fol. 54v, 7-1527

Embrecht Peeter
Timmermans verkoopt aan Heijnrick Laureijszoen tbv Margriet zijn zus een
“rente”.

Boven toegevoegd:
Lenaert Aerts of zijn vrouw heeft in 1529 en 1539 betaald.

Fol. 54v, 12-7-1527

Lent Aerts krijgt
geld van Margriet Jans Gron? weduwe.

Fol. 55r, 9-7-1527

Adriaen Cornelis
Heijn Stevens en Cornelis zijn broer bekennen geld schuldig te zijn aan Roel
Lents als voocht van Anthonis Bouwens kijnder.

Fol. 55r, 4-7-1527

Jan van Boesscot,
secretaris van Oosterhout, verkoopt aan Lent Aertss 1 buijnder moers.

Fol. 55v, 25-7-1527

Jan Roelofszoen van
Donghen bekent geld schuldig te zijn aan Jan Robbenzoen.

Fol. 55v, 4-7-1527

Roelof Peeter Maess
verkoopt aan Marten Willems een half buijnder moers.

Overgevest: Heijn
Claijs Roelens, 4-11-1527

Fol 56r, 13-8-1527

Laureijs Lambrechts
Verstege verkoopt aan Eva Adriaen Janss de We??? Weduwe een “rente”.

Fol. 56r, 21-8-1527

Katlijn Jan Lemmen
Simons weduwe met Jan Roelofs van Dongen als voocht verkoopt aan Jan Peeters
anderhalf buijnder weijen.

Fol. 56v, 5-9-1527

Meester Dierck
vander Elst, Thijs Mathijs vander Elst, Luijtken Mathijs vander Elst x Peeter
Jan Peijnenborch, Geertruijt Mathijs vander Elst met Cornelis Jacopss als
voocht, Heijlken Mathijs vander Elstdr x Cornelis Adriaens van Gorcom, Heer
Jacop Mathijss vander Elst met Jan Cornelis als voocht, Clara Mathijsdr vander
Elst tbv het klooster Sinte Katlijnen Berghe te Oisterwijck met zuster Baetke
Heijnricxdr, procuratesse van het convent en met Peeter Jan Peijnenborch als
voocht verkopen aan Joos Geeritss de moeren en gronden gekomen van Mathijs
vander Elst.

Fol. 56v, 5-9-1527

Joos Geerits bekent
geld schuldig te zijn aan de erfg van Mathijs vander Elst.

Fol. 57v, 9-9-1527

Dierck Jan Michielss
met Peeter Jacops als voocht is rechts wege schuldig ....

Fol. 57v, 16-9-1527

Willem Jan
Willemsdr, Geertruijt Jan Willemsdr, Laureijs Jan Willemss met Anthonis Janss,
schout, als voocht verkopen aan Gijb Wouterss de helft van 4 buijnder erfs.

Fol. 58r, 26-9-1527

Willem Janss uut Hage
bekent geld schuldig te zijn aan Jan Cornelis tbv Jan Goossens.

Fol. 58r, 7-10-1527

Jan Cornelisz van
Dongen bekent geld schuldig te zijn aan … als voocht en … als toesiender tbv
Jan Cornelis kijnder.

Fol. 58r, 11-9-1527

Claijs Cornelis
Meijnts bekent geld schuldig te zijn aan Cristoffel Roelofszoen van Dongen.

Fol. 58v, 17-10-1527

Heijnrick Jan
Smolernerszoen verkoopt aan Matheus Heijnricx 9 lopensaet erfs.

Fol. 58v, 4-11-1527

Claijs Lauwen
verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 59r, 4-11-1527

Jan Heijnrick Coman
Geerits bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Jan Gijsbrechts.

Fol. 59r, 4-11-1527

Jan Cornelis van
Dongen verkoopt aan Peeter Janss Timmermans een “rente.

Fol. 59v, 18-11-1527

Peeter Janss van
Alphen verkoopt aan Thonis Martensz een lopensaet erfs.

Fol. 59v, 18-11-1527

Thonis Martenszoen
bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van Alphen.

Fol. 59v, 18-11-1527

Lambrecht Jan Willem
Claijss verkoopt aan Laureijs Heijnric Jan Roelenszoen 6 vurtelen rogs.

Fol. 60r, 27-12-1532
[= los vel]

Peeter vest over aan
Peeter Janss van Dongen. [zie folio 59r]

Fol. 60v, 29-11-1527

Cornelis Cornelis
Meuss als voocht en Jan Willemss als toesiender van Jan Cornelis Meuss kijnder
verkopen aan Matheus Heijnricx 10 lopensaet weije.

Fol. 61v

Peeter voors verkoopt
aan Lambrecht voors 5 buijnder weije. [folio 62r ?]

Fol. 62r, 29-11-1527

Lambrecht Jan
Lemmens verkoopt aan Peeter Geerit Wouterss 4 lopensaet lants.

Fol. 62r, 29-11-1527

Johanna Jan Heijn
Horstendr x Lambrecht Jan Lemmens verkoopt aan Peeter Geeritszoen 1/6 inden
Heijn Horsten Wildert aangekomen van haar vader.

Fol. 62r, 29-11-1527

Peeter Geerits
verkoopt aan Lambrecht Jan Lemmens een “rente”.

Fol. 62v, 29-11-1527

Claijs Cornelis
Meijntszoen bekent geld schuldig te zijn aan Cristoffel Roelofszoen van Dongen.

Fol 62v, 23-11-1527

Gijsbrecht Jan
Timmermans erfg maken een erfdeling.

Cornelis
Gijsbrechts, Lent Peeters x Katlijn, Jan Gijsbrechts, Peeter Jan Lemmens en
Peeter Jacops.

Fol. 63v, 23-11-1527

Cornelis Gijsbrechts
en Jan Gijsbrechts bekennen geld schuldig te zijn aan Peeter Jan Lemmens.

Fol. 63v, 23-11-1527

Cornelis Gijsbrechts
en Jan Gijsbrechts bekennen geld schuldig te zijn aan Lent Peeters.

Fol. 63v, 23-11-1527

Cornelis Gijsbrechts
en Jan Gijsbrechts bekennen geld schuldig te zijn aan Peeter Jacops de vorster

Fol. 64r,18-11-1527

Robbrecht Wouterss
van Wisscel verkoopt aan Peeter Jan Gijsbrechtsz 10 lopen rogs.

Fol. 64r, 7-12-1527

Jan Jan Jan Aertsz
namens broers en zussen verkoopt aan Anthonis Janss, schout, een “rente”.

Fol. 64v, 16-12-1527

Anthonis Jan
Beljaertsdr met Jan Cornelis als voocht verkoopt aan Jacop Bouwenszoen van
Apselt een blockske moers.

Fol. 64v, 15-12-1527

Jacop Peeters de
vorster is van rechts wege schuldig ....

Fol. 64v, 16-6-1533

Adriaen Willem
Beeris vest over Jan Cornelis Neel Roelens sestalf lopensaet erfs.

Fol. 65r, 16-12-1527

Katelijn Jan
Obrechtsdr x Cornelis Jan Claijss verkoopt aan Lijsbet Dierck Jan Michiels
weduwe en haar kijnder 1/3 van de goederen die Lucia Lambrecht Maessdr x
Heijnrick Jacops aanbestorven zijn van Jan Michiels x Lijsken haar oude vader
en oude moeder.

Fol. 65r, 16-12-1527

Heijlken Jan Peeter
Maesdr x Adriaen ??? Beeris, Lijsken Jan Peeter Maesdr x Adriaen Jan Aertss,
Anna Jan Peeter Maesdr x Michiel Thonis, Barbel Jan Jan Peeter Maesdr met
Peeter Geerits als voocht, Gielis Jan Jan Peeter Maessoen met Rijcout Adriaens
als voocht, Pauwels Rijckouts als voocht van ??? Rijck Jan Peeter Maes
weeskijnt verkopen aan Roel Claijs Neel Roelens een stede metten huijsinge.

Fol. 65r, 16-12-1527

Lijsbet Jan Peeter
Maesdr x Adriaen Jan Aertss, Anna Jan Peeter Maesdr x Michiel Thonis …. verkopen
aan Adriaen Willem Beeris sestalf lopensaet erfs.

Fol. 65v, 16-12-1527

Jan Cornelis
Sprengers verkoopt aan Cornelis Jan Cornelis Sprengerszoen en Adriaen Jan
Horstenzoen zijn stede metten huse.

Fol. 65v, 16-12-1527

Cornelis Jan
Cornelis Sprengerszoen en Adriaen Jan Horstenzoen bekennen geld schuldig te
zijn aan Jan Cornelis Sprengers.

Toegevoegd: Jacop
Adriaen Horsten betaald aan Jacop Peeter Smits die de brief verkregen heeft vande
erfg van Lauwreijs Henrick Sijmons (1595), 4-2-1612.

Fol. 66r, 16-12-1527

Cornelis Jan
Cornelis Sprengerszoen en Adriaen Jan Horstenzoen bekennen geld schuldig te
zijn aan Jan Cornelis Sprengers.

Fol. 66r, 16-12-1527

Adriaen Jan
Horstenzoen verkoopt aan Jan Cornelis Sprengerszoen een “rente”.

Fol. 66v, 18-12-1527

Adriaen Willems
vanden Berge ter eenre en Jan Jan Peer Maes kijnder ter andere zijden hebben
een geschil omtrent een lopensaet weije.

Fol. 67r, 21-12-1527

Lijsbet Dierck Jan
Michielss weduwe met Jacop Peeterszoen als voocht verkoopt aan Jan Adriaenszoen
van Gilze een “rente”.

Fol. 67v, 21-12-1527

Willem Jacops van
Bavel heeft gevest met Sheeren hant int bijweesen van Willem Jooss en Embrecht
Jan Horsten als Heijlige Geest meesters, Heijnrick Willemss en Jenneken Willem
en Jan Ceel meester Wijnen kijnder een huijs.

In de kantlijn:
overgevest Cornelis Jan Willems, 23-1-1528.

In de kantlijn:
overgevest Willem Jacops van Bavel, 4-8-1533.

Fol. 67v, 21-12-1527

Willem Jacops van
Bavel bekent geld schuldig te zijn.

Hier begint anno xxviij

Fol. 68r, 30-12-1528

Roel Lents als
voocht en Jacop Peeters en Laureijs Notens als toesienders van Adriaen en Digne
Anthonis Bouwens kijnder verkopen aan Willem van Donghen een halve hoeve erfs.

Fol. 68r, 13-3-1528

Claijs Cornelis
Meijnts bekent geld schuldig te zijn aan Cristoffel Roelofszoen van Dongen.

Anno xxviij

Fol. 68v, 16-1-1528

Rijck Jan Horsten
verkoopt aan Jan Meussoen van Galder een huijs.

Fol. 68v, 16-1-1528

Jan Jan Aertss kijnder
maken hun deling.

Jan, Adriaen,
Hubrecht en Marij en Cornelie.

Fol. 69r, 16-1-1528

Cornelis Cornelis
Meuss als voocht en Jan Willems als toesiender van Jan Cornelis Meuss kijnder verkopen
aan Laureijs Thijs Jan Mathijss een huijs.

Fol. 69r, 17-1-1528

Heijnrick
Heijnensoen verkoopt aan Heer Willem Thomaszoen, visecureijt Dongen, de Wouwer
geheijten metten erve.

Fol. 69r, 17-1-1528

Heer Willem
Thomaszoen met Willem Jan Mermans als voocht verkoopt aan Heijn Reijnenzoen
anderhalf lopensaet erfs.

Fol. 69r, 19-1-1528

Jan Adriaens
verkoopt aan Heijnrick Jan Gijsbrechtssoen 7 lopensaet erfs.

Fol. 69r, 27-3-1528

Bruijn Janss van
Breda verkoopt aan Gheerit Jan Lemmens de helft van 6 vurtelen rogs.

Fol. 70r, 27-1-1528

Heijn Reijnen
verkoopt aan Jacop Roel Jan Gijben een stuck erfs.

Fol. 70r, 27-1-1528

Jacop Roel Jan
Gijben verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 70v, 27-1-1528

Joos Corneliszoen en
Jan Goorts verkopen aan Roel lents als voocht van Anthonis Bouwens kijnder een
“rente”.

Fol. 70v, 27-1-1528

Jan Janszoen van
Loon verkoopt aan Cornelis Cornelis Lenaerts 1 vurtel rogs.

Fol. 70v, 27-1-1528

Digne Maes Horsten
met Cornelis Jacops als voocht verkoopt aan Anthonis Janss, schout, 10 lopen
rogs.

Fol. 71r los vel,
31-1-1528

Willem Peeters van
Lichtenberch verkoopt aan Anthonije Jan Geeritsdr een “rente”.

Fol. 71r, 31-1-1528

Willem Jan Horsten
verkoopt aan Jan Peeter Adriaens een “rente”.

Fol. 71r, 31-1-1528

Jan Willems als
voocht en Claijs Adriaens als toesiender van Roel Willems kijnt, Geertruijt
Adriaensdr met Matheus Heijnricx als voocht verkopen aan Jan Thijs Jan Mathijss
22 lopensaet erfs.

In de kantlijn:
overgevest Heijndrick de Molener, 22-2-1528

In de kantlijn: ???

Fol. 71v, 31-1-1528

Willem Peeters van
Lichtenberch verkoopt aan Anthonie Jan Gheeritsdr een “rente”.

Fol. 71v, 31-1-1528

Jan Heijnricks Jan
Roelens verkoopt aan Wouter Geerits als voocht van Gheerit en Ruijck Jan
Gheerits kijnder een “rente”.

Fol. 71v, 31-1-1528

Embrecht Jan Horsten
verkoopt aan Jan Jan Gheeritsz een “rente”.

Fol. 72r, 31-1-1528

Heer Willem
Roelofszoen van Dongen met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Claijs Adriaen
Martens een stuck erfs.

Fol. 72r, 31-1-1528

Claijs Adriaen
Martens verkoopt aan Michiel Corneliss een huijs.

Fol. 72v, 16-1-1528

Willem Jan Horsten
verkoopt aan Roel Lents als voocht van Thonis? Boijens kijnder een “rente”.

Fol. 72v, 31-1-1528

Sijmon van Loon
verkoopt aan Adriaen Beerten een vurtel rogs.

Fol. 73r, 5-2-1528

Jan Bouwenszoen
verkoopt aan Jan Jan Beljaerts een “rente”.

Fol. 73r, 1-5-1528

Pauwel Cornelis
Peeter Celijen bekent geld schuldig te zijn aan Willem van Dongen.

Fol. 73r, 15-1-1528

Juete Peetersdr x
Claijs Cornelis Meijnts verkoopt aan Heijnrick Adriaen Oomen een half buijnder
moer.

Fol. 73r, 15-1-1528

Juete Peetersdr x
Claijs Cornelis Meijnts verkoopt aan Jan Heijnricxzoen van Chaem een buijnder
moer.

Fol. 73v, 9-2-1528

Robbrecht Peeter
Geerits verkoopt aan Juffrouw Adriana Monninx, Vrouwe van Dongen en Joncker
Roelof van Daelem haar zoon, Juffrouw Josijne van Daelem, dochter, een “rente”.

Fol. 74r, 9-2-1528

Roel Claijs verkoopt
aan Cornelis Corputs anderhalf lopensaet.

In de kantlijn:
overgevest Willem Heijnrick Sprakels, 13-7-1528

Fol. 74r, 9-2-1528

Jan Jan Horsten
verkoopt aan Rijck Jan Horsten zijn broer een huijs.

In de kantlijn:
overgevest Heijnrick Thonis, 22-3-1529.

Fol. 74r, 9-2-1528

Lambrecht Adriaens
als voocht en Cornelis Ghijsbrecht als toesiender van Cornelis Adriaen
Heijnrick Meuss kijnt verkopen aan Cornelis Denis Bouwens 5 lopensaet moers.

Fol. 74v

Lijsbet Dierck Jan
Michielss met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Anthonis Janss, schout, tbv
Jan Jacop Denis? een rente. [akte niet afgemaakt]

Fol. 74v, 9-2-1528

Jan Roelofs bekent
geld schuldig te zijn aan Hubrecht Heijn tot Breda.

Fol. 75r, 9-2-1528

Jan Heijnrick Jacop
Coremans x Lucie hebben geld ontvangen van Lijsbet Diercks weduwe.

Fol. 75r, 10-2-1528

Jan Empen meijnts
heeft uitgegegeven tot een gerechte erve Jan Willems zijn zwager zijn stede.

Fol. 75r, 10-5-1528

Korstiaen Janss verkoopt
aan Gijsbrecht zijn zoon een huijs.

Fol. 75v, 10-2-1528

Meus Jan Maess,
Thomas Jan Maess, Peeter Jan Maessdr x Wijt Corneliss, Marij Jan Maesdr met
Adriaen Peeters als voocht, Anthonie Jan Maessdr en Mariken Jan Maessdr met
Cornelis Jacops als voocht en Claijs Jan Maess met Cornelis Aert Boons als
voocht verkopen aan Jan Jan Claijss een stede.

Fol. 75v, 10-2-1528

Mechtelt Jan
Empensdr met Anthonis Janss, schout, x Jan Willemss verkoopt aan Jan
Lambrechtszoen een huijs.

Fol. 76r, 8-2-1528

Heijnrick Janss de
Weert draagt op aan Porren Mechelendr zijn vrouw zijn deel in het huijs.

Fol. 76r, 18-2-1528

Jan Roelofszoen van
Dongen verkoopt aan Jan Robben Gheermansz een halven mergen moers.

Fol. 76v, 10-5-1526

Gijsbrecht
Korstiaensz verkoopt aan Jan Pauwelsz de helft van 12 buijnder.

Fol. 76v, 20-2-1528

Jan Pauwelsz bekent
geld schuldig te zijn aan Gijsbrecht Korstiaensz.

Fol. 76v, 23-2-1528

Roeloff Janssoen
verkoopt aan Peeter Claijss Buckinx een “rente”.

Fol. 77r, 23-2-1528

Gielis Wouterss van
Zomeren geeft aan Jacop Jacop Rutten de erfpenningen die Gielis schuldig was
aan het kijnt van van Vranck Willem Mermans.

Fol. 77r, 23-2-1528

Jan Thijs Jan
Mathijss verkoopt aan Heijnrick Janss de Molener 3 lopensaet weije.

In de kantlijn:
overgevest Jan ??? de Molen, 16-1-1529.

Fol. 77r, 5-3-1528

Willem Janss van Heijlen
verkoopt aan Lambrecht Lambrecht Maess anderhalf buijnder lants.

Fol. 77v, 27-2-1528

Cristoffel
Roelofszoen van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Joos Sijmonszoen.

Fol. 77v, 9-3-1528

Anxe Gorijs machtigt
Jacop Peeters de vorster, Lucas Sijmons en Gorijs, Huge, Goort, zijn zonen,
Jaspar zijn zwager om zijn recht te vervolgen mbt tot die van Dael.

Fol. 78r, 9-3-1528

Roeloff Claijs
Corneliss ??? verkoopt aan Jacop Peeters 5 vurtelen rogs.

Fol. 78r, 9-3-1528

??? van Loon
verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 78v, 9-3-1528

Mechtelt Heijnricks
Janss de Weert huijsvrouw verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 78v, 12-3-1528

Goort Jacopss bekent
geld schuldig te zijn aan Hubrecht Jan Jan Aertss.

Fol. 78v, 5-3-1528

Roeloff Jooss
verkoopt aan Heijnrick Jacop Coremans een stuck erfs.

Fol. 79r, 11-3-1528

Peeter Cornelisz
bekent geld schuldig te zijn aan Hubrecht Claijs Peeters.

Fol. 79r, 16-3-1528

Anna Lambrechts
Verstegedr met Cornelis Jacops als voocht, Jan Lambrechts Verstege verkopen aan
Adriaen Jan Meuss.

Fol. 79v, 12-3-1528

Laureijs Thijs Maess
verkoopt aan Laureijs Heijnrick Coman Geeritszoen 7 lopensaet erfs metten
husinge.

Fol. 79v, 12-3-1528

Laureijs Heijnrick
Coman Geeritszoen bekent geld schuldig te zijn aan Laureijs Thijs Maess.

Fol. 79v, 12-3-1528

Jan Willems verkoopt
aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 79v, 12-3-1528

Cornelis Jan Jacop
Heijmans verkoopt aan Peeter Janssoen van Dongen.

Fol. 80r, 10-3-1528

Lambrecht Lambrecht
Maess verkoopt aan Jorijs Janss de Wever een stuck erfs.

Fol. 80r, 10-3-1528

Jorijs Janss de
Wever bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Lambrecht Maess.

Fol. 80r, 10-3-1528

Peeter Gijb Peeter
Knapen verkoopt aan Marij Diercks Wens?dr een huijske.

Fol. 80r, 10-3-1528

Peeter Gijb Peeter
Knapen verkoopt aan Marij Diercks Wens?dr een “rente”.

Fol. 80v, 10-11-1527

Jacop Peeters de
vorster verkoopt aan Adriaen ??? Beljaerts een half buijnder moers.

Fol. 80v, 5-5-1528

Hubrecht
Heijnricxzoen de W??? verkoopt aan Heijnrick Claijs Roelens een “rente”.

Fol. 80v, 4-5-1528

Digne Wouter van
Zomeren weduwe met Wouter Wouterss als voocht verkoopt aan Dierck Adriaens een
huijs.

Fol. 81r, 4-5-1528

Dierck Adriaens
bekent geld schuldig te zijn aan Digne Wouters weduwe.

Fol. 81r, 4-5-1528

Corneli Willem
Nemansz bekent geld schuldig te zijn aan Gielis Wouters van Zomeren.

Fol. 81r, 4-5-1528

Gielis Wouters van
Zomeren verkoopt aan Digne Wouter van Zomeren weduwe een “rente”.

Fol. 81r, 27-8-1528

Cornelis Ents bekent
geld schuldig te zijn aan Michiel Cornelis.

Fol. 81v, 6-5-1528

Lijsbet Dierck Jan
Michielss weduwe met Jacop Peeterszoen als voocht en Cornelie Dierck Jan
Michielssdr x Peeter Raess, Lucie Dierck Jan Michielssdr met Jan Roelofszoen
als voocht, Melis Peeter Melis als voocht en Adriaen Maes Lemmens als
toesiender van Aert Peeters kijnder verkopen aan Cornelis Michielss van
Biestrate een stede metten huijsinge.

In de kantlijn:
overgevest anno xxxjx.

Fol. 82r, 11-10-1528

Lijsbet Dierck Jan
Michielss weduwe met Jacop Peeterszoen als voocht en Cornelie Dierck Jan
Michielssdr x Peeter Raess, Lucie Dierck Jan Michielssdr met Jan Roelofszoen
als voocht, Melis Peeter Melis als voocht en Adriaen Maes Lemmens als
toesiender van Aert Peeters kijnder verkopen aan Anthonis Janss, schout, tbv
Jan Jacop Deniszoen een “rente”.

Fol. 82r, 20-10-1528

Peter Vogel namens
Mr Bartolomeus van Ameronge, rentmeester capittel van Breda, is rechts wege
schuldig ....

Fol. 82v, 18-5-1528

Laureijs Heijnrick
Jan Roelens verkoopt aan Jan Heijnricxszoen de Smit vierdalf vurtelen rogs.

Fol. 82v, 20-4-1528

Lambrecht
Adriaenszoen van Oosterhout als voocht van Mechtelt Gheerit Jan Moenen weduwe
verkoopt aan Peeter Corneliszoen als p??? van Breda de helft van een halve
buijnder moers.

Fol. 83r, 8-5-1528

Engel Peeter Maes
erfg maken een deling.

Adriaen Willems,
Adriaen Janss en Roel Claijss,

Pauwels Rijck als
voocht van Rijck Peeter Maes kijnder en Peeter Geerits als voocht van Baetcken?
Jasper Maesdr en Rijck Adriaens als voocht van Gielis Jasper Maesz en Michiel
Thonis x Anna Jan Peeter Maesdr.

Fol. 83r, 20-4-1528

Peeter Claijs Peeter
Celijen verkoopt aan Gheerit Moenen een half buijnder moers.

Fol. 83v, 15-6-1528

Peeter Willem
Jacopss verkoopt aan Heijn Sijmonszoen een “rente”.

Fol. 83v, 4-7-1528

Geertruijt Jan
Hernes weduwe met Jan Cornelis Sprengers als voocht verkoopt aan Aert Adriaens
Wens, zijn zwager, negendalff lopensaet moers.

Fol. 83v

De 2 buijnder die
Joos Sijmons verkocht heeft aan Stoffel Roelofss zijn gemeten en gelevert.

Fol. 84r, 4-7-1528

Roeloff Diercxz van
Os verkoopt aan Claijs Adriaens tbv Evert Martens kijnder een “rente”.

Fol. 84r, 13-7-1528

Cornelis Corputs
verkoopt aan Willem Heijnricx Sprenckerlsz zijn zwager anderhalf buijnder
moers.

Fol. 84r, 13-7-1528

Cornelis Michielss
verkoopt aan Wouter Matijss van ?uberch een “rente”.

Fol. 84v, 23-7-1528

Peeter Willem
Claijsz verkoopt aan Adriaen Adriaen Hubrechts 3 buijnder erffs.

Fol. 84v, 13-8-1528

Adriaen Jan Jan
Aertss verkoopt aan Jan Jan Jan Aertss de helft van anderhalf buinder lants.

Peeter Vogel

Fol. 84v, 17-9-1528

Vranck Thoen
Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Dierck Wouter Zebrechts tbv Jan en
Jeenken Andries Jan Martens kijnder.

Fol. 85r, 24-9-1528

Joorijs Janss de
Wever verkoopt aan Wouter Heijnricxzoen 2 lopensaet erfs.

Fol. 85r, 10-9-1528

Digne Lambrecht Jan
Lemmensdr x Joos Peeters verkoopt aan Heijnrick Jan Willemsz 2 vurtelen rogs.

Fol. 85r, 20-10-1528

Joos Geerit Jooss
verkoopt aan Jan van Boesschot 6 lopensaet moers.

Fol. 85v, 10-10-1528

Peeter Joos Jan
Aertsz met Jan van Boesschot als momboir, voocht en testamentair executeur van
Janna Jorijs Janss van Gilze dochter van Peeter’s moeder verkoopt aan Adriana
Moninx, vrouwe van Dongen, Joncker Roelof van Dalem, zoon, en Juffrou Josijne,
dochter 2 lopen rogs.

Fol. 85v, 20-10-1528

Peeter Cornelisz van
Raemsdonck, Clauwaeert Adriaens en Cornelis Peeters van Eijsel als voocht van
Jacop zijn kleindochter verkopen aan Bouwen Adriaens als voocht Thonis Cornelis
Peeters kijnder achtalff lopenmsaet erfs.

Fol. 86r, 20-10-1528

Jan van Boehsscot
bekent geld schuldig te zijn aan Joos Geerit Jooss.

Fol. 86r, 2-11-1528

Adriaen Jan Claijss
verkoopt aan Steven? Gielis Oppers als voocht van Mariken en Gielis Gheerit
Gielis Oppers kijnder een “rente”.

Fol. 86v, 2-11-1528

Cornelis Jan Claijss
verkoopt aan Lucie Lambrecht Maessdr x Heijnrick Jacop Coremans anderhalf
opensaet moers.

Fol. 86v, 4-12-1528

Lucie Lambrecht
Maessdr x Heijnrick Jacop Coremans verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een
“rente”.

Fol. 87r, 4-12-1528

Jacop Jan Diercksz
verkoopt aan Gheerit Adriaen Heijn Maess 2 lopensaet moers.

Fol. 87v, 16-12-1528

Jan Peeter Adriaensz
verkoopt aan Gheerit Janss als voocht van Claijs Janss kijnder een “rente”.

Fol. 87v, 20-12-1528

Wouter Geerits
bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Alaerts uut Hage.

Fol. 87v, 16-1-1529

Jacop Roel Jan
Gijben verkoopt aan Heijn Reijnen een stuck erfs.

Overgevest: Simon
Jacop Thoniss, 10-1-1532

Hier begint anno xxix

Fol. 88r, 18-1-1529

Anthonis Jooss
verkoopt aan Anthonis Janss, schout, 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: niet
te lezen

Fol. 88r, 18-1-1529

Heijn? van Doren,
Lijs Peetersdr x Jacop Cornelisz, Katlijn Peetersdr x Peeter Aertss, Lambrecht
Peetersdr x Cornelis Jan Lemmens, Cornelie Peetersdr met Jan Roeloffs als
voocht, Daem Peeterszoen verkopen aan Alijt Peeters van Dorensdr, zus, een
“rente”.

Fol. 88r, 18-1-1529

Alijt Peetersdr van
Doren x Wauter Andriess verkoopt aan Eva Adriaen ?? Jans Wens weduwe en kijnder
een “rente”

Eva met Anthonis
Janss als voocht, Marten Adriaens, zoon, Janneken Adriaensdr met Adriaen
Peeters als voocht verkopen weer aan Gielis Wouterss van Zomeren.

Fol. 88v, 19-1-1529

Jan Lambrechtszoen
verkoopt aan Jan Janss de Groot 10 lopen rogs.

Fol. 88v, 21-1-1529

Willem Joosz
verkoopt aan Joos Peeter Jan Claijss een stede metten husinge.

Fol. 89r, 21-1-1529

Rijck Jan Horsten
verkoopt aan Wouter Andriess 2 lopensaet erfs.

Fol. 89r, 21-1-1529

Willem Joos Janss
koopt uut des Heeren hant bij consente vanden voocht Gheerit Jan Lemmens en
Embrecht Rijckouts als toesiender van Claijs Janss kijnder een stede metter
husinge.

Fol. 89r, 28-1-1529

Cornelis Willemss
van Riel verkoopt aan Claijs Jan Claijss een “rente”.

Fol. 89v, 28-1-1529

Jan Cornelis
Adriaens verkoopt aan Willem Willemss van Lichtenberch sijn goet en erven.

Fol. 89v, 28-1-1529

Matheus
Heijnricxzoen verkoopt aan Gheerit Jan Lemmens als voocht van Claijs Jan Lemmens
kijnder een “rente”.

Fol. 90r, 28-1-1529

Willem van Dongen
verkoopt aan Willem Willems van Lichtenberch als voocht van Marij en Katlijn
zijn dochters een ”rente”.

Fol. 90r, 28-1-1529

Lambrecht Jan Willem
Claijss en Gheerit zijn broeder verkopen aan Michiel Bouwenss 50 roeijen moers.

Fol. 90v, 28-1-1529

Adriaen Jan Laets is
van rechtswege schuldig ....

Fol. 90v, 28-1-1529

Meus Lambrechts
Verstegenzoen, Lijsbet Lambrechts Verstegendr met Cornelis Jacopss als voocht,
Adriaen Jan Laets namens Heijnrick Lambrechts, Jan Lambrechts en Anna
Lambrechtsdr verkopen aan Wouter Andriess de helft van de stede waar Laureijs
Lambrechts uijtgestorven is.

Fol. 90v, 8-2-1529

Jan Jan Peeter
Celijen verkoopt aan Claijs Jan Obrechts 3 vurtelen rogs.

Fol. 91r, 12-2-1529

Claijs Adriaen
Martens verkoopt aan Heijnrick Laureijs Geeritsz een “rente”.

Fol. 91r, 12-2-1529

Michiel Corneliss
bekent geld schuldig te zijn aan Claijs Adriaen Martens.

Fol. 91v, 25-2-1529

Marten Andries Janss
verkoopt aan Adriaen Heijn Maess een “rente”.

In de kantlijn:
slecht leesbaar

Fol. 91v, 25-2-1529

Adriaen Adriaen
Hubrechts verkoopt aan Adriaen Andriesz een “rente”.

In de kantlijn:
slecht leesbaar

Fol. 92r, 25-2-1529

Adriaen Goort Jan
Obrechts is voldaan door Jannen zijn broer vant versterf van Goort Janss hun
oom.

Fol. 92r, 25-2-1529

Cornelis
Gijsbrechtsz verkoopt aan Gheerit Jan Lemmens als voocht Claijs Janss zijn
broers kijnder een “rente”.

Fol. 92v, 25-2-1529

Cornelis Gijsbrechts
x? Mariken Lambrechts Jan Lemmensdr, Digne Lambrechtsdr x Joos Peeters verkopen
Gheerit Jan Lemmens als voocht van Claijs Janss kijnder.

Fol. 92v, 1-3-1529

Joorijs Jan Claijss
verkoopt aan Cornelis Cornelis Beckersz de helft van een stuck moers.

Fol. 92v, 8-3-1529

Digne Lambrechtsdr x
Joos Peeters verkoopt aan Gheerit Janss als voocht van Claijs Janss kijnder 1
vurtel rogs.

In de kantlijn: niet
leesbaar

Fol. 92v, 8-3-1529

Joos Peeter Jan
Claijss verkoopt aan Gheerit Jan Lemmens als voocht van Claijs Jan Lemmens
kijnder een “rente”.

Fol. 93r, 1529

Lucie Lambrecht
Maesdr x Heijnrick Jacop Coremans verkoopt aan Lambrecht Gheerit Jan Lemmens 16
roeijen erfs.

Fol. 93r, 1529

Lucie Lambrecht
Maesdr x Heijnrick Jacop Coremans geeft over de rente die zij heffende is op
Lambrecht voors.

Fol. 93v, 21-3-1529

Jan Heijnrick Heemss
ter eenre en Cornelis Geeritss ter andere zijden hebben een geschil.

Fol. 94r, 5-4-1529

Cornelis Jan Claijss
verkoopt aan Cornelis Claijs Peeter Celijen een stuck moers.

Fol. 94r, 5-4-1529

Roel Jan Roel
Meijnts verkoopt aan Cornelis Jan Peeter Celijen tbv Adriaen Jan Peeter Celijen
zijn broer een “rente”.

Fol. 94r, 11-4-1529

Bastine Joos Venmans
weduwe met Jan Joos Venmans als voocht verkoopt aan Adriaen Cornelis Heijn
Stevens een buijnder moers.

Fol. 94v, 12-4-1529

Claijs Adriaen
Martens bekent geld schuldig te zijn aan heer Willem Roeloffsz.

Fol. 94v, 6-4-1529

Willem Jan Mermans
verkoopt aan Jan Wouter Sprengers zijn swager de helft van de helft van die
halve hoeve.

Fol. 95r, 6-4-1529

Jan Wouter Sprengers
bekent geld schuldig te zijn aan Willem Jan Mermans.

Fol. 95r, 31-5-1529

Cristoffel Roeloffsz
van Dongen is van rechts wege schuldig ....

Fol. 95r, 31-5-1529

Cristoffel Willemss
van Dongen is van rechts wege schuldig ....

Fol. 95v, 3-7-1529

Jan Robben Gheemanss
verkoopt aan Willem Wouter Willemss ¼ mergen moers.

Fol. 95v, 3-7-1529

Jan Robben Gheemanss
verkoopt aan Jan Marceliss 43 roeijen moers.

Fol. 95v, 9-8-1529

Cornelis Jan Claijss
heeft ongenoegen mbt Cristoffel Willems. [halfweg volgend folio] Cornelis is
akkoord dat Cristoffel een coopdach houdt met zijn haefelijcke goederen.

Fol. 96r, 9-8-1529

Jan Lambrechts van
Gilze verkoopt aan Roeloff Heijmanss Tingieter een “rente”.

Fol. 96r, 13-8-1529

Eva Adriaen van
Gilze weduwe met Anthonis Janss, schout, als voocht verkoopt aan Heijnric
Peeters van Doren een huijske.

Fol. 96v, 10-9-1529

Cornelis Jan Claijss
is van rechts wege schuldig ....

Fol. 96v, 29-9-1529

Cristoffel
Roeloffszoen van Dongen verkoopt aan Joos Simonsz een “rente”.

Fol. 96v, 4-10-1529

Adriaen Willem
Beeris verkoopt aan Gielis Woutersz van Zomeren 6 lopen rogs.

Fol. 97r, 7-10-1529

Laureijs Marten Peer
Celijenz verkoopt aan Hadewich Florijsdr een “rente”.

Hadewich x meester
Goessen

Fol. 97v, 7-10-1529

Peeter Heijnrick
W??? verkoopt aan Cornelis Cornelis Robben 15 roeijen erffs.

Fol. 97vr, 7-10-1529

Claijs Claijs
Roelens verkoopt aan Peeter Jan Lemmens een “rente”.

Fol. 98r, 10-10-1529

Cornelis Marten
Loonenz verkoopt aan Jacop Peeters als toesiender van Anthonis Bouwens kijnder
een “rente”.

In de kantlijn:
maart 1642 heeft Catharina ??? weduwe Jacop ??? nu huisvrouw van Henrick
Joosten , secr Breda, verklaart dat Ghijsbrecht Janss haar heeft afgelost.

Fol. 98r, 14-10-1529

Thoen Thoen (Cornelis)
Sprengers verkoopt aan Roel Lents als voocht van Jan Jan Bouwens een vurtel
rogs.

Doorgestreept: Jan
Bouwens kijnder te weten: Jan en Cornelis en ???, suster.

Fol. 98v, 10-10-1529

Jan Peeters Geerits
verkoopt aan Jacop Peeters de vorster een “rente”.

In de kantlijn:
overgevest Lijn Thijs weduwe, 23-1-1533.

Fol. 98v, 12-10-1529

Anthonie Mathijs
Lentsdr is voldaan door haar broers en zusters .

Fol. 98v

Jasper Geerits staat
borg voor zijn vader Peeter Geerits.

Fol. 99r

Jan Roelofszone van
Donghen x Kathelijn Aert Sijmons hebben overgegeven Franson Henrick Faess,
lakenvercooper tot Breda en Cornelie weduwe Anthonis vander Brants, poorter tot
Breda, een vurtel rogs.

Fol. 101r, 10-9-1529

Heer Cornelis van
Huesen koopt de bovenstaande erfpacht weer van Frans en Cornelie.

Overgevest: Cornelie
Anthonis Brants weduwe, 8-12-1529.

Fol. 101r,
10-10-1529

Lucie Lambrecht
Maessdr x Heijnrick Jacop Coremans verkoopt aan Cristoffel Willems van Dongen
een “rente”.

Fol. 101v,
12-10-1529

Anthonie Mathijs
Lentsdr met Jan Mathijs Lentsz als voocht en x Reijnout Willemss, Goort Thijs
Lents verkopen aan Anthonis Janss, schout, thiendalf lopen rogs.

Fol. 101v,
12-10-1529

Anthonie Mathijs
Lentsdr voorschreven verkoopt aan Jan Mathijs Lents haar deel van de moer
aanbestorven van haar vader.

Fol. 101v,
12-10-1529

Anthonie Mathijs
Lentsdr voorschreven verkoopt aan Peeter Willem Claijss het deel van de moer
aanbestorven van haar moeder.

Fol. 101v, 12-10-1529

Anthonie Mathijs
Lentsdr voorschreven verkoopt aan Matheus Heijnricx een vurtel rogs.

Fol. 102r,
12-10-1529

Jan en Goort
Mathijss bekennen geld schuldig te zijn aan Peeter Willem Claijss.

Fol. 102r,
12-10-1529

Jan en Goort
Mathijss bekennen geld schuldig te zijn aan Peeter Willem Claijss.

Fol. 102r, 4-10-1529

Jan Meus van Galder
is voldaan door Peeter Laureijss.

Fol. 102r,
10-10-1529

Goort Thijs Lents
verkoopt aan Roel Lents als voocht van Margriet Jan Bouwensdr een vurtel rogs.

Fol. 102v, 18-10-1529

Adriaen Jan ???
verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 102v,
22-10-1529

Jan Adriaens
verkoopt aan Jacop Peeters de vorster 4 vurtelen rogs.

Fol. 103r,
18-10-1529

Willem Jan Horsten
verkoopt aan Willem van Dongen 2 lopensaet erffs.

Fol. 103r,
18-10-1529

Willem van Dongen
verkoopt aan Willem Jan Horsten 2 lopensaet erfs.

Fol. 103r, 10-1-1529

Heijnrick Roel Heijn
Stevensdr x Willem Willems van Lichtenberch verkoopt aan Peeter Jan Gijsbrechts
negenthiendalf lopen rogs.

Fol. 103r, 10-3-1526

Heer Joos Matijs
Rijckoutsz, priester, met Rijcout Mathijs Rijcouts als voocht verkoopt aan
Peeter Jan Gijsbrechts 6 lopensaet moers.

Fol. 103v,
15-11-1529

Raes Joos Janss en
Peeter Jan Lemmens als kerckmeesters en namens de gerechte geburen verkopen aan
Gheerit Jan Lemmens als voocht van Claijs Jan Lemmens zijn broers kijnder een
“rente”.

Fol. 103v,
15-11-1529

Claijs Jan Obrechts
is voldaan door Andries Coman Geerits.

Fol. 103v,
15-11-1529

Gheerit Jan Lemmens
als voocht en Embrecht Rijckouts als toesiender van Claijs Janss kijnder zijn
voldaan door Raes Joos Janss en Peeter Jan Lemmens.

Fol. 104r,
19-11-1529

Laureijs Tijs Jan
Matijss verkoopt aan Jan Jan Mathijss een half buijn der erffs.

Fol. 104r,
29-11-1529

Peeter Geerits
verkoopt aan Digne Jan van Bavelsdr een ‘rente”.

Fol. 104r,
29-11-1529

Goort Corneliss,
Willem Corneliss en Peeter Corneliss verkopen aan Heijnrick Corneliss hun deel
van de goederen gekomen van Wouter de Metser za.

Fol. 104v, 8-12-1529

Claijs Cornelis
Meijndertsz staat borg voor Katlijn Cornelis Meijnts weduwe zijn moeder.

Fol. 104v,
15-12-1529

Peeter Geeritsz,
Cornelie Geeritsdr x Willem Jan Mermans, Marij Geeritsdr met Cornelis Jacops
als voocht met toestemming van Lambrecht Geeritsz verkopen aan Roeloff Jooss
vierdalff lopensaet erffs.

Fol. 104v,
15-12-1529

Peeter Geeritsz,
Lambrecht Geeritsz, Cornelie Geeritsdr met Willem Janss als voocht, Marij
Geeritsdr met Cornelis Jacops als voocht verkopen aan Heer Willem Maes,
vicecureijt Dongen, een stuck erffs.

In de kantlijn: Op
11-5-1534 heeft Katlijn Willem Maess, natuurlijke dochter, met Jan Jacops als
voocht overgevest Heijnrick Thonisss

Fol. 105r,
15-12-1529

Roeloff Jooss bekent
geld schuldig te zijn aan de erfg van Lijsbet Geerits.

Fol. 105r,
15-12-1529

Heer Willem Maess bekent
geld schuldig te zijn aan de erfg van Lijsbet Geerits.

Fol. 105r,
25-12-1529

Cornelis Claijs
Peeter Celijen is voldaan door Anna Claijs Peeter Celijen weduwe en Alijt zijn
zus.

Fol. 105r,
28-10-1529

Willem Willemss van
Lichtenberch verkoopt aan Willem Diercxzoen van Oss een huijs.

Fol. 105v,
27-12-1529

Willem van Dongen
verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

In de kantlijn:
Pauwels Pauwelss heeft aan Marten Geerits betaald, 7-5-1595.

In de kantlijn: Op
9-12-1606 quam Jan Willem Bogers en ??? Sijmon Geerits? ……

Fol. 105v, 24-1-1530

Adriaen Cornelis
Heijn Peeters verkoopt aan Heer Jacop van Sonne, priester, een mud rogs.

Fol. 106r, 28-2-1532

Laureijs Tijs Maess
verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 106r, 24-1-1530

Lijsbet Dierck Jan
Michielss weduwe met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Adriaen Aert Sijmons
en Aert Adriaen Peeters een half buijnder moers.

Fol. 106r, 24-1-1530

Adriaen Goort Jan Obrechts verkoopt aan Cornelis Janss van Wasbeeck een
“rente”. Er is sprake van een oude brief waarbij Lambrecht Jan Willems
verklaart dat hij als voocht van de 2 andere weeskijnder gedeeld is.

Hier
begint anno xxx

Fol. 106v, 24-1-1530

Adriaen Cornelis Heijn Peeters verkoopt aan Jacop Peeters als
toesiender van Athonis Boijens kijnder een “rente”.

Fol. 106r, 24-1-1530

Adriaen Goort Jacopsz verkoopt aan Matheus Heijnricx tbv Katlijn zijn
dochter een “rente”.

Fol. 106v, 1-2-1530

Jan Jasper Celijen verkoopt aan Henrick Laureijss als voocht van Adriaen
en Cornelis Jan Peeters kijnder 2 virtelen rogs.

Fol. 107r, 1-2-1530

Jan Jan Peeter Celijen staat borg voor Henrick Laureijss.

Fol. 107r, 5-2-1530

Marten Hugen staat borg voor Jan Robben kijnder.

Fol. 107r, 5-2-1530

Adriaen Adriaen Hubrechts en Cornelis Andries doen uutstellingen van recht
zoals Cornelis Andriess gep?deert had op Adriaen.

Fol. 107r, 7-2-1530

Cornelis Jan Willemsz en Willem Jan Willems bekennen geld schuldig te
zijn aan Lijsbet Adriaen Martens weduwe.

Fol. 107v, 7-2-1530

Cornelis Jan Willems en Willem Jan Willems bekennen geld schuldig te
zijn aan Heijl Claijs Peetersdr.

Toegevoegd: Er rest nog 1 vurtel rogs tbv Jenneken Jan Cornelisdr met
Joes Aertss als voocht, 30-1-1553.

Fol. 107v, 7-2-1530

Willem Peeterss verkoopt aan Lambrecht Jan Willemss tbv Marij Goort Jan
Obrechts een “rente”.

Fol. 107v, 10-2-1530

Lijsbet Dierck Jan Michielss weduwe met Jacop Peeters als voocht
verkoopt aan Heijnrick Geerit Jan Lemmens 5 lopensaet erffs.

Fol. 108r, 10-2-1530

Heijnrick Gheerit Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Lijsbet
Dierck Jan Michielss weduwe.

Fol. 108r, 12-2-1530

Lenaert Peeter Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Cornelisz zijn vader.

In de kantlijn: niet te lezen.

Fol. 108v, 12-2-1530

Peeter Cornelisz geeft uut Peeter Cornelisz de helft van 14 lopensaet
lants.

Fol. 108v, 12-2-1530

Pauwels Janss van Dongen verkoopt aan Jan Willemss een buijnder lants.

Fol. 108v, 16-2-1530

Eva Adriaen Janss weduwe met Anthonis Janss, schout, als voocht
verkoopt aan Jan Meuss een “rente”.

Fol. 108v, 18-2-1530

Lenaert Peeterss geeft uut Cornelis Cornelis Heijn Stevens en Ariaen
zijn broer een slootkant.

Fol. 109r, 20-2-1530

Peeter Cornelis Heijn Stevens weduwe met Cornelis Jacops als voocht is
vernicht van negendalf vurtelen rogs.

Fol. 109r, 20-2-1530

Peeter Cornelis Heijn Stevens weduwe met Cornelis Jacops als voocht
geeft uut Cornelis Cornelis Heijn Stevens en Adriaen zijn broer 8 lopensaet
erffs.

Fol. 109r, 20-2-1530

Cornelis Cornelis Heijn Stevens en Adriaen zijn broer bekennen geld
schuldig te zijn aan Peeter Cornelis Heijn Stevens weduwe.

Fol. 109v, 20-2-1530

Lenaert Peeter Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Cornelis Heijn Stevens weduwe.

Fol. 109v, 20-2-1530

Cornelis Claijs Peeter Celijen verkoopt aan Cornelis Peeters van
Eijssel 4 vurtelen rogs.

Fol. 110r, 21-2-1530

Willem Thonis Horsten verkoopt aan Jan vanden Wege tbv Jannen zijn zoon
een “rente”.

Fol. 110r, 21-2-1530

Willem Thonis Horsten verkoopt aan Jannen vanden Wege een “rente”.

Fol. 110r, 21-2-1530

Willem Janss van Barnasij en Joseph Bartholomeuss verkopen aan Cornelis
Jan Claijss een block moers.

Fol. 110v, 21-2-1530

Joos Jan Roelens, Jan Jan Roelens, Hubrecht Jan Roelens, Katlijn Jan
Roelensdr x Jan Peeters, Adriaen Jan Roelens, Roel Jan Roelens verkopen aan
Willem Jacops van Bavel anderhalf buijnder erffs.

Fol. 110v

Lucie Lambrecht Maessdr x Heijnrick Jacop Coremansz verkoopt aan [akte
niet afgemaakt]

Fol. 110v, 6-3-1530

Lambrecht Geeritss, Peeter Geeritss, Cornelie Geeritsdr x Willem Jan
Mermans, Marij Geeritsdr met Cornelis Jacops als voocht verkopen aan Cornelis
Mathijss een stuck erffs.

Fol 110v, 6-3-1530

Cornelis Mathijss bekent geld schuldig te zijn aan de deze erfgenamen
voors.

Fol. 111r, 7-3-1530

Anthonis Jooss (Janss?) verkoopt aan Gheerit Jan Lemmens als voocht van
Claijs Janss kijnder een half mud rogs.

Fol. 111r, 7-3-1530

Willem Jacopss van Bavel verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een
“rente”.

Fol. 111r, 12-3-1530

Marij Domas Wouterss weduwe met Cornelis Jacopss als voocht verkoopt
aan Jacop Peeters de vorster de helft van een stuck moer waar Domas Wouters
uijt gestorven is.

Fol. 111v en 112r

Foto ontbreekt.

Fol. 112v, 6-4-1530

Jan Jacop Denisz verkoopt aan Cornelis Marten Thonis vanden Leore? een
“rente”.

Fol. 112v, 6-5-1530

Dirck Adriaens en Adriaen Beeris en Roel Claijs staan borg voor
Cornelis Claijs Peeter Celijen.

Fol. 112v

Pauwels Janss bekent geld schuldig te zijn aan de erfgenamen van Thijs
Roelens.

Fol. 112v, 15-5-1530

Peeter Willemss van Lichtenberch is na onser recht schuldig ....

Fol. 112v, 30-5-1530

Simon Jan van Loonsz en Jan Jan Loonen als voocht en Willem Janss als
toesiender van 5 kijnder van Simon verkopen aan Jan Jan Empensz 8 lopensdaet
erffs gekomen van Jan van
Loon de Oude zijn zoon de Jonge en Willem Janss en dan sijn
broeders en Adriaen Denis zijn vrienden van de kijnder.

Fol. 113r

Meester Bartholomeus van Ameronge als rentmeester der caplen van Breda
tbv des rectoers van Sinte Michiels altaer staende inde kerck van Breda is van
rechts wege schuldig ....

Fol. 113r, 5-9-1530

Simon Jan van Loonsz en Jan Jan Loonen als voocht en Willem Janss als
toesiender van 5 kijnder van Simon verkopen aan Jan Jan Goerts sevendalff
lopensaet erffs.

Fol. 113r, 10-3-1533

Jan Cornelis Willem Claijss verkoopt aan Jan Cornelisz van Dongen een
“rente”.

Fol. 113v, 13-6-1530

Heijnrick van Beloij heeft de rekening aan Lambrecht Willem Lents
betaald.

Fol. 113v, 13-6-1530

Adriaen Peeterss verkoopt aan Marten Reijnsz van Breda een “rente”.

Fol. 113v

Dierck Heijnricxz Roestenberch verkoopt aan Steven Jorijsz 4 vurtelen
rogs.

Fol. 114r, 15-7-1530

Lent Peeter Cornelisz, Jan Peeter Cornelisz als voocht en Cornelis
Gijsbrechts als toesiender van de kijnder van Lent waarvan Katlijn
Gijsbrechtsdr de moeder was verkopen aan Jan vanden Wege sestalff buijnder
erffs.

Fol. 114r, 15-8-1530

Jan Cornelisz van Donge verkoopt aan Cornelis Pauwels Piggenz van Breda
een “rente”.

Fol. 114v, 17-9-1530

Anthonis Thonis Sprengersz koopt van Peeter Janss van Dongen een block
moers.

Fol. 115r, 24-9-1530

Peeter Geerits en Lambrecht Geerits verkopen aan Claijs Adriaen Martens
een stuck erve.

Fol. 115r, 24-9-1530

Peeter Geerits verkoopt aan Cornelis Geerit Adriaens anderhalf buijnder
erffs.

In de kantlijn: Jan Wijnricx ??? koopt dit stuck land in 1531.

Fol. 115r, 3-10-1530

Jan Lambrechts heeft gepandt met Vorster Jan Roeloffs 1 peert en heeft
een coopdach gehouden.

Fol. 115v, 13-10

Jan Jan Empensz bekent geld schuldig te zijn aan Jan Roeloffs van
Dongen.

Fol. 115v, 16-10-1530

Goort Tijs Lents verkoopt aan Jacop Peeters tbv Adriaenken en Digne
Anthonis Bouwens kijnder een “rente”.

Fol. 115v, 28-11-1530

Cristoffel Roeloffsz van Dongen heeft begeert, gemaent een vonnis te
hebben mbt Katlijn Neel Meijnts weduwe of Meijnaert van haren wege.

Fol. 116r

Jan Roeloffsz van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Jan Peeter
Jan Lemmens. [akte niet afgemaakt]

Fol. 116r, 5-12-1530

Jan Roeloffsz van Dongen verkoopt aan Willem Thonis Horsten een halve
mergen moers.

Fol. 116v, 12-12-1530

Willem Thonis Horsten bekent geld schuldig te zijn aan Cristoffel
Roeloffsz van Dongen.

Fol. 116v, 5-12-1530

Jan Heijnrick Caters ontslaat Peeter Jan Horsten van zijn belofte om
door Peeter onderhouden te worden.

Fol. 117r, 12-12-1530

Jan Vas Janss en Cornelis Vas Janss verkopen aan Jan Heijnrick Wouters
van Chaem een half buijnder moers.

Fol. 117r, 12-12-1530

Peeter Vas Janss en Cornelie Vas Janssdr x Jacop Matijss verkopen aan
Heijnrick Jan Adriaen Oomen? een half buijnder moers.

Fol. 117r, 15-12-1530

Cornelia Jan Weijrock Cantsdr x Robbrecht Heijnrick Reijnders, Katlijn
Jan Weijrocks Cantersdr x Cornelis Jan Willemsz, Jan Jan Weijrock Cantsz
verkopen aan Laureijs Pauwelsz ??? een block moers.

Fol. 117v, 15-12-1530

Cornelia Jan Weijrock Cantsdr x Robbrecht Heijnrick Reijnders, Katlijn
Jan Weijrocks Cantersdr x Cornelis Jan Willemsz, Jan Jan Weijrock Cantsz
verkopen aan Embrecht Jan Matijss de helft van een block moers.

Fol. 117v, 26-12-1530

Hubrecht Jan Roel Meijntsz en Adriaen zijn broer verkopen aan Claijs
Goortsz 2 lopensaet erffs.

Fol. 117v, 26-12-1530

Claijs Goortsz bekent geld schuldig te zijn aan Hubrecht Jan Roel
Meijntsz en Adriaen zijn broer. Adriaen Melis staat borg.

Fol. 118r, 26-12-1531

Claijs Hubrechts bekent geld schuldig te zijn aan Meester Andries
Sprengers.

Fol. 118r, 31-12-1531

Peeter Gijsbrecht Scuermansz is voldaan door Mathijs Jan Claijss

Fol. 118r, 31-12-1531

Heijnrick Jan Gijsbrechts verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 118v, 31-12-1531

Claijs Jan Obrechts kende en lijde Claijs Claijs Janss en Heijnrick Jan
Gijsbrechts haeren losse en quitinge van een “rente”.

Fol. 118v, 2-1-1531

Michiel Jan Cornelis heeft aangenomen Adriaen Jan Embrechts.

Fol. 119r, 4-12-1531 [vermoedelijk 4-1-1531]

Gorijs Michielss verkoopt aan Willem Heijn Cornelis Gijskens een half
buijnder moers.

Fol. 119r, 5-1-1531

Heer Willem Thomass, vicecureijt Dongen, met Willem Jan Mermans als
voocht verkoopt aan Jan Lambrecht Adriaen Wijffliet een huijs.

Fol. 119r, 10-1-1531

Willem Jacops van Bavel verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 119r

Marcelis Heijnrick Willem Claijss, Faess, broer, Eva, zus, x Staes
Staess, Marij Willemsdr, Jan Willems, Anthonie Willemsdr verkopen aan [akte
niet afgemaakt]

Hier begint 1531

Fol. 119v, 10-1-1531

Faes Heijnrick Willem Claijss verkoopt aan Jan Jan Smolens een stuck
moer gekomen van zijn vader.

Fol. 119v, 10-1-1531

Eva Heijnrick Willem Claijss verkoopt aan Peeter Cornelis Peeter
Celijen haar deel van de moer.

Fol. 119v, 10-1-1531

Marcelis Heijnrick Willem Claijss, Marij Willem Heijnricksdr met Faes
Heijnricx als voocht, Jan Willem Heijnricxs, Anthonie Willem Heijnricxsdr met
Jan Jan Smolens als voocht verkopen aan Cornelis Willems Verhoeven hun deel in
de moer, gekomen van hun ouders.

Fol. 119v, 11-1-1531

Adriana Jan Verhulstdr x Harman Willemss verkoopt aan Jan Peeter
Pauwelsz 1/6 van een buijnder moers.

Fol. 120r, 11-1-1531

Vranck Thoen Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Dierick Wouter
??? als voocht van Jan en ??enke Andries Jan Martens kijnder.

Fol. 120r, 13-1-1531

Gheerit Jan Lemmens als voocht en Embrecht Rijckouts als toesiender van
Claijs Jan Lemmens kijnder en Lijsbet Claijs Janssdr x Adriaen Peeter Goorts
maken een deling.

Fol. 120r, 25-1-1531

Cornelis Jacops namens Juffr van Dongen is van rechtswege schuldig ....

Fol. 120v, 23-1-1530

Cornelis Jacopss, secretaris, als voocht van heer Jacop van Zomeren,
priester, 4 vurtelen rogs.

Fol. 120v, 23-1-1530

Jorijs Peeters is gepasseert van Katlijn zaliger zijn vrouws erffg: Jan
Thoen Willem Lemmens, Willem en Gheerit zijn broer die absent is en door Jan
vervangen wordt.

Katlijn is de zus van de erfg.

Fol. 120v, 28-1-1530

Willem Heijnrick Sprenckels verkoopt aan Jan Corput een “rente”.

Fol. 121 los vel

Meester Anthonis, secretaris tot Dongen, ……, 21-3-1530, …., Hubrecht
Hendricksen, ….

Ondertekend: Hendrick Jan Mertens en Dinghen Laureijsen, 24-3-98

Fol. 121r, 28-1-1530

Willem Heijnrick Sprenckels is gescheijen van Zacharias zijn zoon met
toestemming van Cornelis Corputs en vrouw, grootouders.

Willem neemt tevens Zacharias aan.

Fol. 121v, 1-2-1531

Roel Claijs Neel Roelens verkoopt aan Pauwels Rijckouts als voocht van
Anezoete Rijck en Juete Rijck Jan Peer Maes kijnder 4 vurtelen rogs.

Fol. 121v, 1-2-1531

Adriaen Adriaen Hubrchts verkoopt aan Jan Peeterss aent Vorssbossch een
“rente”.

In de kantlijn: Op 12-10-1640 heeft Joost de With …. Jan Lemmen ….

Fol. 122r, 6-2-1531

Pieternella Jan Maessdr x Wijt Cornelis, Anthonie Jan Maessdr x Peeter
Janss verkopen aan Adriaen Peeterss hun deel in een stuck moer gekomen van hun
vader.

Toegevoegd: Peeter Willems van Lichtenberch heeft de eedt genomen van
Cornelis Jan Claijs geheten Hoevener, 6-2-1531.

Fol. 122r, 6-2-1531

Anthonis Jooss verkoopt aan Gheerit Janss als voocht van Claijs Jan
Lemmens kijnder 8 lopen rogs.

Fol. 122r, 6-2-1531

Anthonis Jooss verkoopt aan Gheerit Janss als voocht van Claijs Jan
Lemmens kijnder een “rente”.

Fol. 122v, 7-2-1531

Adriaen Jans Laets verkoopt aan Jan Cornelisz van Donge een “rente”.

Fol. 122v, 7-2-1531

Adriaen Jans Laets bekent geld schuldig te zijn aan Jan Corneliss van
Donge.

Fol. 122v, 9-2-1531

Heijnrick Janssen de Weert x Mechtelt verkopen aan Heijnrick Thoniss
een huijs.

Fol. 122v, 15-2-1531

Goort Jacops verkoopt aan Jan Goort Jacops 5 buijnder erffs.

Fol. 123r, 15-2-1531

Jan Goort Jacops bekent geld schuldig te zijn aan Goort Jacops zijn
vader.

Fol. 123r, 15-2-1531

Korstiaen Meus Heijn Knapen heeft 6 lopen rogs die Simon Thoen
Sprengers uitrijckende is.

Fol. 123r, 20-2-1531

Marten Andries verkoopt aan Claijs Buckincx een “rente”.

Fol. 123r, 20-2-1531

Willem Willemss van Lichtenberch heeft Heijl Laureijs 6 lopen rogs die
Wouter Aerts uitrijckende is overgevest.

Fol. 123v, 22-2-1531

Cornelis Geerit Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Geerits.

Fol. 123v, 3-3-1531

Hubrecht Jan Cornelis Sprengers x Heijlken verkopen aan Anthonis Janss,
schout, een “rente”.

Fol. 124r, 3-3-1531

Cristoffel Roeloffsz van Dongen verkoopt aan Joos Sijmons 10 vurtelen
rogs.

Fol. 124r, 3-3-1531

Jan Roeloffsz van Dongen verkoopt aan Joos Sijmons 7 vurtelen rogs.

Fol. 124v, 10-11-1530

Peeter Janss van Dongen verkoopt aan Heer Willem Roeloffsz van Dongen
een huijs.

Fol. 124v, 10-3-1531

Heer Willem Roeloffsz van Dongen met Jacop Peeterss als voocht verkoopt
aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 124v, 10-3-1531

Heer Willem Roeloffsz van Dongen met Jacop Peeterss als voocht bekent
geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van Dongen.

Fol. 125r, 10-3-1531

Lijsbet Roeloffsz van Dongen weduwe met Willem Jan Mermans als voocht
verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 125r, 28-1-1531

Embrecht Peeter Timmermans verkoopt aan Michiel Jan Thoniss 2 vurtelen
rogs.

Fol. 125r, 20-5-1531

Jan Tijs Jan Matijss verkoopt aan Jan Jan Smolens 5 lopensaet lants.

Fol. 125v, 17-4-1531

Roeloff Jooss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelie Geerits
Woutersdr.

In de kantlijn: 9-3-1586, Willem Jan Mermansz.

Fol. 125v, 17-4-1531

Roeloff Jooss bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Geerit Woutersz,
Cornelie Geerit Woutersdr x Willem Jan Mermans en Marie Geerit Woutersdr.

Fol. 126r, 17-4-1531

Jan Jan Jan Aertss ter eenre en Cornelis Jan Jan Aertss als voocht en
Jan Jan Willemss als toesiender van IJda des voors Jans saliger huijsvrouwe
weeskijnderen maken een deling.

Fol. 126r, 17-4-1531

Jan Roeloffs en Willem Willems doen uitspraak in een geschil tussen
Lambrecht Geerits en Peeter Geerits ter eenre en Cornelis Matijss ter andere
zijde.

Fol. 126v, 9-4-1531

Katlijn Cornelis Meijnts weduwe met Cornelis Heijnricx als voocht
verkoopt aan Frans Heijnricksz Faess, lakenkoper Breda, 6 lopensaet moers.

Toegevoegd: Peeter Janss vanden Veeken is borg.

Fol. 126v, 4-5-1531

Cornelis Claijs Peer Celijen verkoopt aan Roel Jan Roel Meijnts een
half buijnder moers.

Fol. 126v, 4-5-1531

Willem Jacopss van Bavel en en de erfg van Jan Roel Meijnts zijn
akkoord mbt een geschil over een stuck erffs.

Fol. 127r, 5-5-1531

Claijs Jan Obrechts is van rechtswege schuldig ....

Fol. 127r, 5-5-1531

Jan Matijs Lents verkoopt aan Anthonis Janss, schout, 2 vurtelen rogs.

Fol. 127r, 11-5-1531

Jan Willem Simons geeft over Peeter Jansz alias Snack 2 lopensaet
moers.

Fol. 127v, 10-5-1529

Lambrecht Geerit Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick
Jacop Cornelis.

Overgevest aan Peeter Janss van Dongen, 25-5-1531.

Fol. 127v, 20-5-1531

Lijsbet Weijnrick Peer Celijendr met Cornelis Jacops als voocht, Goort
Cornelisz en Weijnrick Corneliszoen Verraeck verkopen aan Jan Jan Smollens? de
helft van 2 buijnder moers.

Fol. 127v, 27-6-1531

Jacop Peeter IJsacx heeft een coopdach gehouden ivm de goederen van
Gielis Peer IJsacx.

Fol. 128r

Lambrecht Maes Lemmensz x Katlijn Jan Woutersdr houden Cornelis Geerits
vrij van 3 vurtelen rogs. Nog genoemd Heijnrick Jan Wouterss.

Fol. 128r

Cornelis Geerit Adriaens, Heijnrick Geerit Adriaens en Katlijn Geerit
Adriaensdr x Lambrecht Mar??? zijn
vernicht van Lambrecht Lambrecht Maess mbt een stuck beemden.

Fol. 128v

Lambrecht Lambrecht Maess bekent geld schuldig te zijn aan Sijken
Lambrecht Maessdr na overlijden van hun vader.

Fol. 128v, 21-3-1531

Dir is geschiet in presentie van Peeter Geerits en Thonis ……. Van Breda
…….. ??? Jan Wouters en Cornelis? Jacop Thomass? Stegge.

Fol. 129r, 25-4-1531

Peeter Willem Jacopss verkoopt aan Gijsbrecht zijn zoon 2 buijnder
erffs.

Fol. 129r, 25-4-1531

Gijsbrecht Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Peeter zijn vader.

Fol. 129r

Peeter bekent ook dat Marten Pauwels te Goorl hem geld schuldig was.
Peeter geeft wat aan zijn zoon Willem.

Fol. 129v, 10-12-1552

Jan Cornelis en Wouter Janss als voocht en Peeter Jan Horsten als
toesiender van Jan Cornelis kijnder verkopen aan Peeter Willem Claijss een
huijsken.

Met Anthonis Janss, schout, Peeter zijn broer, Raes Joosz en Embrecht
Jan Horsten als vrienden.

Fol. 129v, 15-5-1534

Jan van Boeschscot, secr Oosterhout, en Peeter Adriaen Gijsels, vorster
Oosterhout, als executeurs van de kijnder van Lauriejs Bax, schout Oosterhout,
Boudewijn Gijsels, schout Dongen, als toesiender verkopen aan Jan Peeter Gijben
en Jan Adriaen Maess en Philips Cornelis Philips een buijnder moers.

Fol. 130r, 11-5-1531

Heer Simon Jansz, proost vande Katherina Dale tot Breda en Peeter
Vogel, rentmeester van hetzelfde godshuijs hebben verkocht aan Laureijs Bax
za., schout Dongen, een buijnder moers.

Fol. 130, 11-5-1531

De weduwe van Laureijs Bax, schout Dongen, en haar kijnder bekent geld
schuldig te zijn aan Heer Simon Jansz, proost, en Peeter Vogel, rentmeester.

Fol. 130v

Naast de buijnder van folio 130r koopt Joost Sijmons een buijnder,

Daarnaast koopt Willem Sijmons een buijnder,

Daarnaast koopt Jorijs Wijnen een buijnder,

Daarnaast koopt Willem Jacop Heijmans een buijnder,

Daarnaast koopt Wouter Roeloffs een buijnder,

Daarnaast koopt Jan Cornelis Hulshouts een buijnder en

Daarnaast koopt Cristoffel Roeloffs van Dongen een half buijnder.

Fol. 130v

Joost Sijmons, Willem Sijmons, Jorijs Wijnen, Willem Jacop Heijmans,
Wouter Roeloffs, Jan Cornelis Hulshouts en Stoffel Roeloffs bekennen geld
schuldig te zijn aan aan de proost en de rentmeester.

Joost, Willem,
Cornelis Jacopsz, secr, Jan Jacops, Jan Cornelis, Joos Geerits staan borg.

Fol. 131r, 15-3-1531

Adriaen vanden Veeken, prior, Luijtgaert Zallant, supprior, Armgaert
Luijncx, Alijt Verdiessen, Marij Paridaens, Margriet vander Scuren, Katherina
vander Strepen, Marij Jacopsdr, Geertruijt Stevens en andere machtigen de proost
en rentmeester van het godshuijs.

Fol. 131v, 3-7-1531

Lijsbet Jan Denisdr x Jan Peeters is voldaan van Heijken Jans Verstege
huijsvrouwe, haar zus, van haar deel van de nalatenschap van hun ouders.

Fol. 132r, 9-7-1531

Barbel Jan Jan Peer Maesdr x Geerit Damen verkoopt aan Heijnrick
Adriaen Heijn Theus? een “rente”.

Fol. 132r, 9-7-1531

Marten Hugen? zijn stede overgevest Jan Andriess.

Fol. 132r, 9-7-1531

Lambrecht Geeritsz verkoopt
aan Anna Jan van Omelsdr met Joos Jan Aertss als voocht een “rente”.

Fol. 132r, 20-7-1531

Adriaen Cornelis Heijn
Stevens bekent geld schuldig te zijn aan Jan Joos Venmans als voocht van
Bastiaen zijn moeder.

Fol. 132v, 25-8-1531

Katlijn Simons x Jan
Roeloffsz van Dongen verkoopt aan Heijnrick Adriaen Oomen een buijnder moers.

In de kantlijn: Heer Willem
Roelofs staat borg.

Fol. 132v, 25-8-1531

Jan Adriaen Oomen bekent geld
schuldig te zijn aan Jan Roeloffsz van Dongen.

Fol. 133r, 25-8-1531

Jan Peeter Cornelisz verkoopt
aan Ascenning Joos een “rente”.

Toegevoegd: Jasper Cornelis
lost af.

Fol. 133r, 2-10-1531

Peeter Vogel namens de nonnen
en de Heijlige Geest van Breda heeft gepandt tot Jan de Roij aen sijn rog
tas.en aan Jan Jan Tijs rog tas.

Fol. 133r, 2-10-1531

Peeter Willemss van
Lichtenberch bekent geld schuldig te zijn aan Anthonie Jan Beerten weduwe.

Fol. 133r, 15-10-1531

Jan vanden Wege bekent geld
schuldig te zijn aan Adriaen Jan Vass.

Fol. 133r, 15-10-1531

Joos Sijmons heeft geputeert
te leveren de moer die hij Cristoffel Roeloffsz tander tijde geleidt heeft gecomen
van Joos de Weeninck.

Fol. 133v, 15-10-1531

Anezoette Willem Diercksz van
Os weduwe met Jan Gielis als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Willem
Willemss van Lichtenberch.

In de kantlijn: overgevest
Adriaen Matijss., 10-1-1532.

Fol. 133v, 15-10-1531

Adriaen Mathijss
Peperkoeckbacker is van rechts wege schuldig ....

Fol. 133v, 15-10-1531

Willem Willemss van
Lichtenberch bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Mathijss
Peperkoeckbacker.

Fol. 134r, 15-10-1531

Lambrecht? Meus Heijn Knapen
met Jan Adriaens als voocht verkoopt aan Korstiaen Meus Heijn Knapen 6
lopensaet weije.

Fol. 134r, 18-10-1531

Thijs Joos mede als voocht
van Korstiaen Joos kijnder en Adriaen Thoniss als toesiender en Jan Jan Geerits
verkopen aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 134r, 2-11-1531

Adriaen Cornelis van Eijsel
is van rechts wege schuldig ....

Fol. 134r, 12-11-1531

Jan Roeloffs bekent geld
schuldig te zijn aan Wouter Roeloffs.

Fol. 134r, 12-11-1531

Jan de Smit bekent geld
schuldig te zijn aan Lijsbet Diercks weduwe.

Fol. 134r, 12-11-1531

Jan Roeloffs bekent geld
schuldig te zijn aan Lijsbet Diercks weduwe.

Fol. 134v, 10-9-1530

Peeter Willem Jacops verkoopt
aan Aert Jan Gheeritss 15 lopensaet erffs.

Fol. 134v, 20-11-1531

Geertruijt Peeter Willem
Jacops weduwe bekent geld schuldig te zijn aan Aert Jan Gheerits.

Fol. 134v, 26-11-1531

Adriaen Heijn Maess heeft
gepandt en coopdach gehouden met Jan Roeloffs.

Cristoffel Roeloffs is borg.

Fol. 135r, 26-11-1531

Wouter Wouter Bacx verkoopt
aan Simon Aert Simonss een “rente”.

Fol. 135r, 26-11-1531

Gheerit Janss als voocht en
Embrecht Rijck als toesiender van Claijs Janss kijnder verkopen aan Willem
Willem Claijss een half buijnder heijvelts.

Fol. 135r, 26-11-1531

Willem Willem Claijss bekent
geld schuldig te zijn aan Gheerit Janss tbv Claijs Janss kijnder

Fol. 135r, 26-11-1531

Jan Jan Peeter Celijen bekent
geld schuldig te zijn aan Wouter Roeloffs van Oosterhout.

Fol. 135v, 10-12-1531

Peeternella Vranckendr is
voldaan door Gheerit Janss als voocht en Embrecht Rijckouts als toesiender van
Claijs Janss kijnder.

Fol. 135v, 10-12-1531

Willem van Dongen en Joos
Sijmonsz zijn akkoord mbt het geschil over een stuck moer.

Fol. 136r, 10-12-1531

Cornelis Jacops namens
Juffrouw van Dongen verkoopt aan Cornelis Geerit Adriaens een stuck moer.

Fol. 136r, 22-12-1531

IJken Jan Evers weduwe met
Gijs Jan Evers haar zoon als voocht verkoopt aan Michiel Jan Thoniss 4
lopensaet moers.

Fol. 136r, 10-1-1532

Jan Robbrechts staat borg
voor Willem van Dongen tot Sgreevenmoer.

Fol. 136v, 23-12-1531

Roeloff Wiercksz is voldaan
door Pauwels Rijcken van 2 lopen rogs.

Roeloff x Marij Willem
Mermansdr. De rogs zijn aanbestorven van Wouter Sprengers, akte: 4-1-1439.

Fol. 136v, 8-1-1532

Jan Jan Lemmens verkoopt aan
Claijs Jan Laets 5 lopensaet erffs.

Fol. 136v, 8-1-1532

Claijs Jan Laets bekent geld
schuldig te zijn aan Jan Jan Lemmens.

Fol. 137r, 14-1-1532

Adriaen Cornelis Heijn
Stevens verkoopt aan Gielis Wouters van Someren 2 vurtelen rogs.

Fol. 137r, 14-1-1532

Jan Cornelis Sprengers staat
borg voor Hubrecht zijn zoon.

Fol. 137r, 16-1-1532

Jan Heijnricksz de Smit
verkoopt aan Geertruijt Wijnrick Peer Celijendr met Willem Janss als voocht tbv
Goort en Wijnrick haar zonen een “rente”.

Anno
xxxij

Fol. 137v, 22-1-1532

Crijn Lemmen Timmermansdr x
Meus Anxes verkoopt aan Digne Lemmen Timmermansdr haar zus de helft van
achtalff lopen rogs.

Fol. 137v, 22-1-1532

Claijs Adriaens verkoopt aan
Gielis Wouters van Zomeren een half lopensaet erffs.

Fol. 138r, 25-1-1532

Hilleken Jan Leuwendr met
Willem Jan Mermans als voocht verkoopt aan Heer Willem Vranck, priester, 8
vurtelen ogs.

Fol. 138r, 27-1-1532

Roel Jan Roelens verkoopt aan
Cornelis Claijs Jan Gijben een ‘rente”.

Fol. 138v, 27-1-1532

Michiel Jan Cornelis verkoopt
aan Cornelis Claijs Jan Gijben 14 lopen rogs.

Fol. 138v, 27-1-1532

Cornelis Cornelis Beckersz
verkoopt aan Jan Janss van Loon een stuck moers.

Fol. 138v, 27-1-1532

Jan Jan Empens verkoopt aan
Jan Janss van Loon als voocht van Jan, Cornelis, Lijksen, Goort en Sijmon van
Loons kijnder een “rente”.

Fol. 139r, 31-1-1532

Heijlwich Wijnrick Peeter
Celijendr x Lambrecht Wijffeliets verkoopt aan Zebrecht Jan Wijnricx de helft
van 1/3 buijnder moers.

Fol. 139r, 31-1-1532

Heijlwich Wijnrick Peeter
Celijendr x Lambrecht Wijffeliets verkoopt aan Jan Jan Roelens de helft van 1/3
buijnder moers.

Fol. 139r, 1-2-1532

Claijs Adriaen Martens
verkoopt aan Adriaen Jans Laets vierdalff lopensaet erffs.

Fol. 139r, 1-2-1532

Adriaen Jans Laets verkoopt
aan Claijs Adriaen Martens een “rente”.

In de kantlijn: … 1630…
Claes? Huijbrechts en Jan Gijben Em???

Fol. 139v, 1-2-1532

Lijsbet Jan Peeter Celijendr
x Jacop Willems verkoopt aan Cornelis Jans van Gilze derdalf lopensaet
ackerlants.

Fol. 139v, 25-3-1518

Cristoffel Roeloffs van
Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Lijsbet Roeloffs van Dongen zijn
moeder.

Fol. 139v, 15-1-1532

Lijsbet Roeloffs van Dongen
weduwe met Willem Mermans als voocht verkoopt aan Jan van Boeschscot, secr
Oosterhout, tbv juffrouw Cunera wed Jan Gijsels een “rente”.

Fol. 139v, 5-2-1532

Mechtelt Jan Empensdr x Jan
Willemss verkoopt aan Jan Cornelis Peeter Celijen als voocht en Aert Lemmens
als toesiender van Claijsken, Thoenken, Anneken en Neelken Peeter Cornelis
Peeter Celijenkijnder waarvan Beatris Claijs Willemssdr de moeder was een
“rente”.

Fol. 140r, 5-2-1532

Cristoffel Willems van Dongen
ontslaat Jan Jan Smolens van het land dat Jan gekocht heeft van Jan Tijs Jan
Matijss, welk land als onderpand heeft gediend.

Fol. 140v, 15-2-1532

Cornelis Jansz van Gilze
verkoopt aan Heijnrick Laureijs Geerits tbv Marij Laureijs zijn zus 3 vurtelen
rogs.

Fol. 140v, 15-2-1532

Cornelie Jan Jan Aertssdr x
Peeter Jan Goorts verkoopt aan Wouter Denis 6 lopen rogs.

Fol. 140v, 18-2-1532

Thomas Janss bekent geld
schuldig te zijn aan Matheus Heijnricx.

Fol. 141r, 15-2-1532

Jan Mathijs Lents verkoopt
aan Loij Zebrecht Lemmen Simonsz de helft van een stede.

Fol. 141r, 15-2-1532

IJken Jan Lenaertsdr x Thomas
Janss, Goort Aertss als voocht van Heer Lenaert Jan Lentsz, priester, verkopen
aan Jan Jan Roelens een stuck moers.

Fol. 141r, 19-2-1532

Peeter Adriaen Wens? verkoopt
aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 141v, 10-1-1532

Adriaen Matijss
Peperkoeckbacker is na onser bancken recht schuldig ....

Fol. 141v

Digne Domas Woutersdr x Jan
Mertens verkoopt aan Vas Cornelis Roelens een half buijnder moers.

Fol. 141v, 4-3-1531 [= verm.
1532]

Jan Tijs Jan Matijss staat
borg voor Cristoffel Willemss.

Fol. 141v, 4-3-1532

Roel Claijs Neel Roelens
bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Aertss vanden Berge.

Fol. 142r, 10-2-1532

Jan Roeloffszoen van Dongen
verkoopt aan Jan Heijnrick de Smit negendalff lopensaet ackerlants.

Fol. 142r, 18-3-1532

Heer Simon Arntsz, proost, en
Peeter Vogel, rentmeester van het godshuijs Sinte Katerina Dale, verkopen aan
Mr Harman van Diepenbeeck 1 buijnder moers.

Fol. 142v, 18-3-1532

Marten Hugen draagt op
Cornelis Jacopss als voocht en Korst Meus als toesiender van Jan Robben kijnder
een “rente”.

Fol. 142v, 27-3-1532

Goort Tijs Lents verkoopt aan
Anthonis Janss, schout, een half mus rogs.

Fol. 142v, 28-3-1532

Jan Jan Goortsz, Jan Peeters
als voocht en Jan Matheus als toesiender van Adriaenken en Lijnken Jan Jan
Gooris kijnder verkopen aan Thonis Peeter Cornelisz sevendalff lopensaet.

Fol. 143r, 4-4-1532

Jan Adriaens verkoopt aan
Korstiaen Meus Heijn Knapen tbv Geretken, Stijnken en Neelken Jan Robbenkijnder
een “rente”.

Fol. 143r, 5-4-1532

Jan Jan Peer Celijen bekent
geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van Dongen.

Fol. 143r, 12-4-1532

Jan Claijs Neel Roelens
bekent geld schuldig te zijn aan Jan Maess.

Fol. 143v, 25-4-1532

Jan Jan Wouters verkoopt aan
Heer Joos Matijs Rijckoutsz een “rente”.

Fol. 143v, 25-4-1532

Adriana Adriaen Matheusdr x
Anthonis Jans Smolens is voldaan door Anthonis Janss, schout, mbt 14 lopensaet beempden.

Fol. 143v, 16-5-1532

Jan Cornelis namens het
godshuijs van Chantroijsen is van rechts wege schuldig ....

Fol. 144r los vel

Jan Lambrecht Raess ……

Fol. 144r, 16-5-1532

Adriaen Cornelis Heijn
Stevens verkoopt aan Willem Thonis Horsten 13 lopensaet erffs.

In de kantlijn: overgevest
Anxen? Goort Verstege?.

Fol. 144r, 16-5-1532

Aechte Willem Jacop Heijmans
weduwe met Simon Aertss als voocht verkoopt aan Jan Peeters Volders 2 lopensaet
moers.

Fol. 144r, 16-5-1532

Aechte Willem Jacop Heijmans
weduwe met Simon Aertss als voocht verkoopt aan Jan Janss van Holten 2
lopensaet moers.

Fol. 144r, 16-5-1532

Jan Peeters Volders en Jan
Janss van Holten bekent geld schuldig te zijn aan Aechten Willem Jacop Heijmans
weduwe.

Fol. 144v, 27-5-1532

Jan Peeter Willems verkoopt
aan Jacop Peeterss de vorster 10 lopen rogs.

Fol. 144v, 27-5-1532

Claijs Adriaen Martens is van
rechts wege schuldig ....

Fol. 144v, 20-6-1532

Cornelis Michielss vander
Biestraten is van rechtswege schuldig ....

Toegevoegd: Cornelis heeft overgevest
Peeter Janss van Dongen., 12-1-1535.

Fol. 145r, 20-6-1532

Zijken Lemmen Maesdr x
Heijnrick Jacop Coremans bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van
Dongen.

Fol. 145r, 27-6-1532

Katlijn Peetersdr x Goessen
Jan Empens, Peeter Peeter Willemss, Willem Peeter Willemss, Anna Peeter
Willemssdr x Peeter Adriaens, Stoffel Peeter en Jan Peeter Willemss verkopen
aan Jan Thonis Cornelis Sprengers 18 lopensaet lants.

In de kantlijn: overgevest
Adriaen Peeter Meuss, 1-2-1533. Adriaen verkoopt weer aan Jan Jacop Jacop
Rutten, 5-3-1536. Ook genoemd Claijs Jan Obrechts.

Fol. 145v, 4-7-1532

Claijs Peeters verkoopt aan
Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 145v, 4-7-1532

Cornelis Geerit Adriaens
verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 146r, 21-7-1532

Lijsbet Jan Peeter Celijendr
met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Jan Jan Peeter Celijen haar broer 3
lopensaet erffs.

Fol. 146r, 21-7-1532

Jan Jan Peeter Celijen
verkoopt aan Peeter Janss van Dongen 2 vurtelen rogs.

Fol. 146r, 31-7-1532

Cristoffel Roeloffsz van
Dongen verkoopt aan Digne van Schoerenborch een half buijnder moers.

Fol. 146v

Willem van Donghen heeft hem
veijlich gekent van eenen chijns van binnen jaers tegen Claijs Jan Obrechts.

Fol. 146v, 10-12-1524

Aleijt Lemmen Rusenaersdr x
Augustijn de Scile tot Breda verkoopt aan Cornelis Willem Mermans een half
buijnder moers.

Fol. 146v, 10-12-1524

Aleijt Lemmen Rusenaersdr verkoopt
aan Thoen Joos een half buijnder moers.

Fol. 147r, 10-8-1532

Jan Jan Wouters verkoopt aan
Hilleken Jan Eliasdr een “rente”.

Fol. 147r, 5-9-1532

Peeter Bouwensdr met Embrecht
Rijckouts als haar voocht en als voocht van Aert vanden Branden kijnder
verkopen aan Cornelis Thonis Mateuss een “rente”.

Fol. 147v, 5-9-1532

Heijnrick Thoniss verkoopt
aan Adriaen Peeter Meuss zijn stede.

Fol. 147v, 5-9-1532

Heijnrick Peeters van Doren
en Peeter Geeritsz verkopen aan Jan Gijb Peeter Knapen 2 huijskens.

In de kantlijn: overgevest
Cornelie Heijnricks weduwe en weer overgevest Goesen Jan Empels

Fol. 147v, 5-9-1532

Jan Gijb Peeter Knapen bekent
geld schuldig te zijn aan Peeter Geeritsz.

Fol. 148r, 12-9-1532

Peeter Raess en Jacop Peeter
Heester namens andere mede adherente bekennen geld schuldig te zijn aan Laureijs
Pauwels Scalckens.

Fol. 148r, 12-9-1532

Jan Cornelis is voldaen door
Thonis ???

Fol. 148r, 13-10-1532

Anxem Goort Verstege bekent
geld schuldig te zijn aan Willem Thonis Horsten.

Fol. 148v, 20-9-1532

Peeter Janss van Dongen
verkoopt aan Jan Jan Claijs 4 lopensaet lants.

Fol. 148v, 20-9-1532

Peeter Janss van Dongen
verkoopt aan Gijsbrecht Wouters 4 lopensaet lants.

Fol. 148v, 20-9-1532

Jan Jan Claijs verkoopt aan
Peeter Janss van Dongen x Katlijn 2 vurtelen rogs.

Fol. 149r, 20-9-1532

Gijsbrecht Wouters verkoopt
aan Peeter Janss van Dongen x Katlijn 2 vurtelen rogs.

Fol. 149r, 8-1532

Adriana Heijnrick Peetersdr
en Joos Heijnrick Peetersz zijn tevreden van Jan Verstege van het deel gekomen
van Lijsbet Jan verstegedr.

Fol. 149v, 25-9-1532

Katlijn Geerit Adriaensdr is
voldaen door Katlijn haar moeder.

Fol. 149v, 25-9-1532

Katlijn Geerit Adriaensdr
bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Lambrecht Maess.

Fol. 149v, 13-10-1532

Jacop Claijs Sca??pts als
voocht van Wouter Gijb Roelens kijnder verkoopt aan Willem Jan Harmans een half
buijnder moers.

Fol. 149v, 13-10-1532

Peeter Jan Lemmens heeft
gepandt en een coopdach gehouden aen de goederen van Jan Roeloffs ivm geld dat
Jan aan Claijs Janss za. schuldig is.

Fol. 150r, 10-3-1532

Willem van Dongen houdt Joos
Simonsz schadeloos.

Fol. 150v, 29-10-1532

Peeter Adriaen Jasps bekent
geld schuldig te zijn aan Heijnrick Jacop Coremans.

Fol. 150v, 4-11-1532

Alijt Peeter Heijnricxdr x
Wouter Andriessen verkopen aan Cornelis Jan Cornelis Sprengers en Adriaen Jan
Horsten 9 lopensaet erffs.

Fol. 151r, 10-12-1532

Mathijs Claijs Heijnricxzoen
bekent geld schuldig te zijn aan Jorijs Wijnantsz van Bernatsij.

Fol. 151r, 10-12-1532

Anezoete Rijck Peeter Maesdr
met Jacop Peeters als voocht, Adriaen Willem Beeris als (voocht?) van Rijckske
en Rijck Peeter Maes kijnder verkopen aan Peeter Geerits een half buijnder
moers.

In de kantlijn: Adriaen
Aertss, Adriaen Willem Beeris, Roel Claijs, Gheeit Damen.

Fol. 151v, 10-8-1532

Jan Heijnrich Caters had
tander tijde verkocht aan Vas Peeter Jan Gijsbrechts een lopen rogs.

Fol. 151v, 25-12-1532

Heijnrick Jans Smolens
verkoopt aan Peeter Janss van Dongen 3 vurtelen rogs.

Fol. 152r, 22-12-1532

Peeter Wouter Meijnaerts
verkoopt aan Claijs Diercszoen 7 lopensaet lants.

In de kantlijn: overgevest
12-12-1533 Peeter Heijnrick Laureijs Adriaens.

Fol. 152r, 22-12-1532

Claijs Diercxzoen neemt aan
Peeter Wouter Meijnaerts.

Fol. 152r, 25-12-1532

Heijnrick Jans Smolens bekent
geld schuldig te zijn aan aan Jan Gijsbrecht Korstiaens.

Fol. 152v, 20-1-1533

Jan Jacops Rutten verkoopt
aan Jan Lambrechts Verstege.

Fol. 152v, 20-2-1532

Cornelis Jacopss namens de
juffrouwen van Dongen …… en juffrouw Johanna van Drongelen is van rechts wege
schuldig ....

Fol. 153r, 5-1-1533

Jan Roeloffsz van Dongen
verkoopt aan Geerit Janss als voocht van Claijs Janss kijnder 2 vurtelen rogs.

Stoffel Roeloffsz staat borg.

Fol. 153r, 8-4-1533

Cornelie Dirck Janss
Michielss x Peeter Raess verkoopt aan Jan Cornelis Geerits als voocht en Jacop
Peeterss als toesiender tbv Thonis Boijens kijnder 9 lopen rogs.

Deze rogs zijn gelost bij
Korst Meus en Da? Jorijs, 1-8 1545??

Anno
xxxiij begint

Fol. 153v, 16-1-1533

Adriaen Claijss de Wagemaker
verkoopt aan Thijs Wijten tbv Cornelis Claijss Jan Gijben een “rente”.

Fol. 153v, 16-1-1533

Peeter Marten Loenen verkoopt
aan Thijs Wijten tbv Cornelis Claijs Jan Gijben een “rente”.

Fol. 154r, 16-1-1533

Cornelis Martensz verkoopt
aan Thijs Wijten tbv Cornelis Claijs Jan Gijben een “rente”.

Fol. 154v, 14-1-1533

Cornelis Cornelis
Sprengers en Adriaen Jan Horsten maken een deling.

Genoemd: Jan Cornelis
Sprengers en Wouter Andries Sprengers

Fol. 155r, 13-1-1533

Jan Lambrechtsz verkoopt aan
Katlijn Thijs Jan Mathijss een “rente”.

Fol. 155v, 27-1-1533

Willem Jacop Rutten verkoopt
aan Gielis Wouterss van Zomeren een huijs.

Fol. 155v, 27-1-1533

Willem Jacop Rutten staat
borg met chijns.

Fol. 155v, 27-1-1533

Gielis Wouterss van Zomeren
verkoopt aan Willem Jacop Rutten een huijsken.

Fol. 156r, 27-1-1533

Loij Zebrecht Lemmen Simons
verkoopt aan Thonis Thoniss van Bernasij tbv Eva Thonisdr van Bernasij een
“rente”.

Fol. 156r, 14-2-1533

Heijnrick Cristoffels als
voocht van Wouter Roeloffs kijnder heeft coopdach gehouden met Jan Jan Peer
Celijen goederen.

Fol. 156v, 27-1-1533

Zijken Dierck Janssdr x
Henrick Geerit Adriaens verkoopt aan Belije Anthonis Janss weduwe, schout
Dongen, 5 vurtelen rogs.

Fol. 156v, 28-1-1533

Peeter Jan Goorts verkoopt
aan Peeter Gijsbrechts Scuermans 6 lopen rogs.

Fol. 157r, 1-2-1533

Gheerit Cornelisz verkoopt
aan Jan Harmans Roijen een half mud rogs.

Fol. 157r, 20-1-1533

Jan Lambrechtsz verkoopt aan
Jan Tijs Jan Matijss een “rente”.

In de kantlijn: overgevest
Stoffel Willems, 8-5-1536.

Fol. 157r, 20-1-1533

Loij Zebrechts verkoopt aan
Marij Laureijsdr 10 lopen rogs.

Fol. 157v, 3-2-1533

Katlijn heer Willem Maesdr x
Jan Jacops is tevreden met de veste van 8 vurtel rogs die haar man aan Michiel
Jan Thonis tot Breda overgevest heeft.

Fol. 157v, 3-2-1533

Lijsken Peeter Lemmens x Meus
Meuss verkoopt aan Adriaen Adriaen Hubrechts 1/7 van een buijnder moers.

Fol. 157v, 10-2-1533

Jan Peeter Willems verkoopt
aan Jan Mateuss 6 lopen rogs.

Fol. 158r, 26-2-1533

Marcelis Willem Ceelen
verkoopt aan Peeter Jan Lemmens 2 vurtelen rogs.

Fol. 158r, 28-2-1533

Laureijs Heijnricks als
voocht en Tho? Heijnrick Janss als toesiender van Jan Heijnricks kijnder ter
eenre en Marij Jans Smolensdr met Jan Cornelis als voocht verkopen aan Jacop
Thonis 12 lopensaet weije.

Fol. 158r, 3-3-1533

Jan Jan Mathijss verkoopt aan
Thoen Tijs Jan Matijss een ‘rente”.

Fol. 158v, 3-3-1533

Marij Jan Smolensdr met Jan
Cornelis als voocht aangenomen haar 3 kijnder: Peeter, Pauwels en Mariken,
waarvan de vader was: Jan Heijnrick Jan Roelens.

Fol. 158v

Katlijn Jan Embrechts?dr x
Gielis Jan Embossch? verkoopt aan Peeter Janss van Dongen 1 vurtel rogs.

Fol. 158v, 8-3-1533

Thonis Thonis Cornelis
Sprengers verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 159r

Roelof Diercxzoen van Os,
onse ondersaet tot Dongen, toont een brief uit Oisterwijck met een rente tbv
Jan Adriaenss van Vranen?.

Fol. 159v, 26-3-1533

Jan van Heel bekent geld
schuldig te zijn aan Peeter Jan Lemmens.

Fol. 159v, 10-5-1533

Willem van Dongen heeft
verkocht aan Jan van Heel en Andries Adriaens Potters 2 roijen moers.

Fol. 159v, 31-5-1533

Margriet Jan Marten Loonendr
x Adriaen Jan Jacop Heijmans verkoopt aan Jan Jacop Heijmans een “rente”.

Fol. 159v

Adriaen Cornelis Heijn
Stevens en Marij zijn zus maken een deling [akte niet afgemaakt].

Fol. 160v, 3-5-1533

Faes Heijnricxz verkoopt aan
Jan Meussoen ??? een “rente”

Fol. 160v, 13-5-1533

Cornelis Thonis Matheuss is
van rechtswege schuldig ....

Fol. 160v

Cornelis Aert Boijens … [akte
niet afgemaakt]

Fol. 161r, 12-5-1533

Joncker Roeloff van Dalem
verkoopt aan Cornelis Aert Boijens de helft van 3 buijnder erffs.

Fol. 161r, 12-5-1533

Joncker Roeloff van Dalem
verkoopt aan Jan Willemss de helft van 3 buijnder erffs.

Fol. 161r, 10-5-1533

Adriaen Robben verkoopt aan
Cornelis Aert Boijens 120 roeijen moers.

Fol. 161r, 12-5-1533

Cornelis Aert Boijens als
voocht van Cornelis Jan Alijten kijnder verkoopt aan Gijsbrecht Korstiaens 122
roeijen moers..

Cornelis Aert staat borg voor
de kijnder.

Fol. 161v, 12-5-1533

Cornelis Jacop Thoniss namens
Jan Embrechts verkoopt aan Jan Cornelisz van Dongen een steede.

Fol. 161v

Peeter Geeritsz, Cornelie
Geeritsdr x Willem Janss, Engel Damendr met Jacop Peeterss als voocht, Aert
Damen, Jan Willems de Laet x Adriana, Geerit Damen, Meus Lemmens, Jan Lemmens,
Lijs Lemmens met Cornelis Jacopss als voocht, Heijnrick Lemmens, Anna Lemmens,
Katlijn Lentsdr met Vranck Willems als voocht, Claijs Claijs Janss x Lijsbet
Roel Lentsdr , Heijnrick Jan Gijben x Griet Roel Lentsdr, Mariken Roel Lentsdr
met Jan Cornelis als voocht, Hubrecht Roel Lentsdr, Lent Roel Lentsdr, Marij
Lippensdr met Peeter Jan Lemmens als voocht, Jenneken, Aenken en Heijlken
Lippensdr met Cornelis Jacops als voocht verkopen aan Jan Thijs Lents de stede.

In de kantlijn: overgevest
Gijsbrecht Willemss, 19-1-1542.

Fol. 162r, 10-4-1533

Roeloff Heijmansz de
Tingieter van Breda is van rechtswege schuldig ....

Fol. 162r, 10-4-1533

Roeloff Heijmansz de
Tingieter van Breda verkoopt aan Heijnrick Janss de Weert een stede metten
huijsinge.

Fol. 162v, 12-6-1533

Jan Thonis de Molen verkoopt
aan Cornelis Jacop Thomass als voocht van Belije Anthonis Janss weduwe 4 vurtelen
rogs.

In de kantlijn: overgevest
Henrick Coman ???, 17-2-1533 [?]

Fol. 162v, 25-6-1533

Cristoffel Roeloffsz bekent
geld schuldig te zijn aan Claijs Jan Scoon Jansz Tantwerpen.

Fol. 162v, 23-6-1533

Jorijs Peeters is voldaan mbt
goederen van Geertruij Adriaensdr zijn vrouw.

Fol. 163r, 16-6-1533

Goort Peeterss van Alphen,
Marij Jansdr x Jan van Vijffhuijsen, Heijl Jansdr x Heijnrick Gielis Bax
verkopen aan Peeter Janss van Alphen hun deel van de erfenis van Marij Peeters
x Claijs Adriaen Martens.

Fol. 163r, 17-6-1533

Peeter Janss van Alphen
verkoopt aan Lambrecht Adriaen Martens de helft van een stede gekomen van Marij
Peeters x Claijs Adriaen Martens.

Fol. 163v, 4-7-1533

Adriaen Willem Beeris
verkoopt aan Adriaen Adriaens Loos tbv Aert Jan Aertss kijnder 2 vurtelen rogs.

Fol. 163v, 4-8-1533

Willem Jacopss van Bavel
bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Willemss.

Fol. 163v, 12-8-1533

Jan Peeters Geerits bekent
geld schuldig te zijn aan Willem Jan Horsten.

Fol. 164r, 14-8-1533

Heijnrick Jans Smolens
verkoopt aan Gijsbrecht Korstiaens 5 lopensaet erffs.

Fol. 164r, 14-8-1533

Gijsbrecht Korstiaens koopt
van Heijnrick Jans Smolens dit erve voors met een chijns.

Fol. 164v, 15-8-1533

Willem Jacopss van Bavel
verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 164v, 25-8-1533

Joos Peeter Jan Claijss
verkoopt aan Willem Willemss van Lichtenberch 4 vurtelen rogs.

Fol. 164v, 1-9-1533

Cornelis Jacops namens
Anthonis Janss za., schout, erfg en Belije zijn huijsvrouw is van rechts wege
schuldig ....

Fol. 165r, 14-9-1533

Adriaen Goort Jan Obrechtsz
mede namens Marie, zus, en Hanneken, broer verkoopt aan Heijnrick Cornelis van
Esel een “rente”.

Fol. 165r, 2-10-1533

Jan Jan Jan Aertss verkoopt
aan Katlijn Jan Aertss, oude moeder, 1 vurtel boecweijt.

Fol. 165r, 16-10-1533

Willem Bernaertss heeft
bedingt en opgewonnen …

Fol. 165r, 16-10-1533

Jan Cornelis bekent geld
schuldig te zijn aan Jan Embrecht Rijck.

Fol. 165v, 5-11-1533

Thonis Thoen Sprengers bekent
geld schuldig te zijn aan Digne Woutersdr, Hubrecht Woutersz en Adriaen
Woutersz.

Fol. 165v, 6-11-1533

Digne Claijs Cloostermansdr x
Willem Bernaerts verkoopt aan Jan Peeter Gijben 1 blocksken moers.

Fol. 165v, 6-11-1533

Jan Peeters bekent geld
schuldig te zijn aan Digne Claijs Cloostermansdr x Willem Bernaerts.

Fol. 166r, 10-11-1533

Gielis Jan Peeter Maesz met
Gheerit Damen als voocht verkoopt aan Roel Jan Roelens 1/3 van 9 lopensaet
lants.

Fol. 166r

Jan Jan Korstiaens bekent
geld schuldig te zijn aan Adriaen Adriaensz Loos.

Fol. 166r, 25-11-1533

Roel Heerschaps heeft
overgevest Peeter Gijsbrecht Claijss een vurtel rogs.

Fol. 166v, 24-11-1533

Lijsbet Peeter Lemmen
Hulshoutsdr x Meus Meuss verkoopt aan Adriaen Adriaens van Dongen 5 lopen rogs.

Willem Willems staat borg. ???sijte
Jan Peeters van Gilze weduwe mag eventueel verhalen.

Fol. 166v, 24-11-1533

Willem Willems van
Lichtenberch verkoopt aan ?Sijte Jan Peeter van Gilze weduwe 4 vurtelen rogs.

Fol. 166v, 24-11-1533

Peeter Wouter Meijnts
verkoopt aan Jan Adriaens een half buijnder lants.

Fol. 166v, 24-11-1533

Peeter Heijn Laureijss bekent
geld schuldig te zijn aan Wouter Geerits.

Fol. 166v, 20-12-1533

Mechtelt Laureijs Tijs Maesdr
x Heijnrick Jacops, Marij Laureijsdr x Cornelis Willemss, Thijs Laureijsz
verkopen aan Rijck Adriaen Heijn Theus 12 lopensaet weije.

Fol. 167r, 5-1-1534

Heijl Jan Goortsdr x Wouter
Claijss, Jan Jan Goorts, Peeter Jan Goorts, Cornelie Jan Goortsdr x Adriaen
Peeters, Katlijn en Elijsabeth hun zussen, Marij en Hase? Jan Goortsdr met Jan
Roeloffs als voocht, Katlijn Jan Goortsdr met Jan Cornelis als voocht en IJken
Jan Goorts weduwe met Willem Jan Mermans als voocht verkopen aan Anna Thonis
Jan Sprengers een stede.

Fol. 167r, 18-1-1534

Anna Claijs Peeter Celijen
weduwe met Embrecht Rijckouts als voocht verkoopt aan Willem Heijnrick Cornelis
Gijsbrechts 1 vurtel rogs.

Anno
xxxiiij begint

Fol. 167v, 18-1-1534

Jan Gijb Peeter Knapen bekent
geld schuldig te zijn aan Peeter Geerits.

Fol. 167v, 18-1-1534

Willem Scoemaker namens
Gabriël zijn zoon en Gheerit Jan Lemmens als voocht en Embrecht Rijckouts als
toesiender van Embrecht Claijs Janss hun neef treffen een regeling ivm de
gevolgen van een onderlinge vechtpartij.

Fol. 168r, 5-1-1534

Digne Domasdr x Jan Martens
verkoopt aan Vas Corneliss 5 buijnder moers.

Fol. 168v, 31-3-1533

Jan Cornelis bekent geld
schuldig te zijn aan Jan Embrechtsz.

Fol. 168v, 9-6-1534

De erfg van Lambrecht Geerits
en de erfg van Alijt Lentsdr zijn huisvrouw sluiten een akkoord mbt de erfenis.

Fol. 169r, 10-4-1534

De erfg van Lemmen Geerits en
de erfg van Alijt zijn huisvrouw: Peeter Geerits, Cornelie Geerits x Willem
Janss, Engel Damendr met Jacop Peeters asl voocht, Aert Damen en Willem Janss
de Laet x Adriaena Damendr, Meus Lambrechts, Jan Lemmens, Lijsbet Lemmens met
Cornelis Jacops als voocht, Jan Roeloffs namens Anna Lemmensdr, Heijnrick
Lemmens ter eenre en Katlijn Lentsdr met Vranck Willems als voocht, Claijs
Claijss x Lijsbet Roel Lentsdr, Heijnrick Jan Gijsbrechts x Griet Roel Lentsdr,
Mariken Roel Lentsdr met Jan Roeloffs van Dongen als voocht, Hubrecht en Lent
Roel Lents kijnder, Marij Lippensdr met Cornelis Jacops als voocht ter andere
zijde treffen een regeling mbt een geschil.

Fol. 169r los vel

Tonis Lambrecht Raess heeft
een blocxken moeren verkocht aan Claes Lemmen Raess.

Fol. 169r los vel achterkant

Jan Zeben verkoopt aan
Anthonis Jan Roelens 2 lopensaet moers, 12-11-1526.

Fol. 170r, 10-2-1534

Jacop Lemmen Maes Claijss,
Claijs Lemmen Maes Claijss, Anna Lemmen Maes Claijsdr x Adriaen Geeritsz,
Beatrijs Peeter Lemmen Maes Claijss huijsvrouw, allen namens Peeter zijn
voldaan door Jan Jacopss x Katlijn ivm de nalatenschap van Heer Willem Maes
Claijss.

Fol. 170r, 10-2-1534

Lemmen Maes Lemmen x Katlijn
bekennen dat Lambrecht, hun zoon, x Barbara voldaan hebben van een jaarlijkse
pachtcost.

Fol. 170v, 10-1-1533

Simon Jacop Thoniss verkoopt
aan Jacop Thoniss zijn vader een stuck erffs.

Fol. 170v

Cristoffel Willems van Dongen
draagt over Lambrecht Lambrecht Maess het recht betreffende een chijns ivm
Heijnrick Jacop Coremans x Zijken.

Fol. 171r, 20-12-1532

Peeter Raess x Cornelie
verkoopt aan Heijlken Thoen Wil Lemmens weduwe met Jan Thoen Wil Lemmens als
voocht 4 vurtelen rogs.

Fol. 171r, 20-12-1532

Peeter Cornelis Heijn Stevens
weduwe verklaart dat in de huwelijkse voorwaarden van Loij Gielis tot Riel en
Adriana Cornelis Heijn Stevensdr afgesproken is dat anderhalf buijnder beempden
in de familie blijft als er geen kinderen komen.

Fol. 171v, 20-12-1532

Peeter Cornelis Heijn Stevens
weduwe heeft Adrianen haar zoon en Marie haar dochter laten delen inzekere
beempden.

Fol. 172r, 23-1-1533

Cornelis Geeritsz x Margriet
staan borg voor Aert Lemmens en Lambrecht Maes Lemmens.

Fol. 172v, 23-1-1533

Aert Lemmens en Lambrecht
Maess bekent geld schuldig te zijn aan Jan Heijnrick Heemss.

Fol. 172v, 23-1-1533

Aert Lemmens verkoopt aan Jan
Heijnrick Heemss een “rente”.

Fol. 173r, 1-5-1532

Jan Jacop Deniss, ca 43 jaar,
scheldt Roeloff Dierckszoen van Os borchtochten kwijt.

Fol.173r, 16-7-1533

Jan Heijnrick Heemss is
voldaan door Aert Lemmens.

Fol. 173v, 20-5-1532

Margriet Jan Michielssdr met
Jan Roeloffs als voocht, Cornelie Diercxdr x Peeter Raess, Lucia Diercxdr met
Cornelis Jacops als voocht, Melis Peeters als voocht en Adriaen Maess als
toesiender van Aert Peeters kinder: Jan en Peeter maken een deling met de
vrienden: Jan Maess, Wouter Maess, Geerit Janss, Peeter Janss en Jan Heijnrick
Von?

In de deling wordt ook
Lijsbet Diercx weduwe genoemd.

Fol.174r, 20-5-1532

Lijsbet Dierck Jan Michiels
weduwe met Jacop Peeters als voocht, Margriet Jan Michielssdr met Jan Roeloffs
als voocht, Cornelie Diercxdr x Peeter Raess, Zijken Diercxdr met Cornelis
Jacops als voocht, Melis Peeters als voocht en Adriaen Maess als toesiender van
Aert Peeters kinder maken een deling met de vrienden: Jan Maess, Wouter Maess,
Adriaen Maess, Cornelis Michielss, Geerit Janss, Peeter Janss.

Fol. 176r, 20-5-1532

Lambrecht Maess verkoopt aan
Jan Heijnrick Heemss een “rente”.

Fol. 176v, 20-5-1532

Heer Willem Roeloffs met Jan
Cornelis als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Geerit Adriaens.

Fol.176v, 9-6-1533

Aert Lemmens voor zijn ???
gegeven aan Jan Heijnrick Heems 12 gulden.

Fol. 176v, 5-1-1534

Peeter Corneliss Roijdrager
van Breda namens Marck Reijns stelt 2 gulden voor eene chijns die Thonis Jans
Laets heijscen? is.

Fol. 177r, 31-1-1534

Joos Jan Roelens verkoopt aan
Wouter Gielisz 6 lopen rogs.

Fol. 177r, 18-2-1534

Adriaen Jan Wens??? verkoopt
aan Andriess Adriaens vanden Veken 1/3 van 1 buijnder moers.

Fol. 177v, 15-1-1537

Adriaen Embrecht Rijken x
Margriet is voldaan door Peeter Jan Lemmens zijn sweer

Fol. 178v, 8-5-1534

Simon Thoen Sprengers geeft
over Juet zijn zus 3 lopen rogs.

Fol. 178v, 16-6-1537

Simon Thoen Sprengers bekent
geld schuldig te zijn aan Juet zijn zus.

Fol. 179r, 25-1-1534

Anthonie Roeloffs van Dongendr
met Peeter Jan Lemmens als voocht verkoopt aan Frans Heijnrick Faess een
“rente”.

Toegevoegd: Goessen van
Goerle, brouwer, betaalt geld, 25-1-1534

Fol. 179v, 25-1-1534

Coenraet Aertss, Gheerit Jan
Gheeritss mede als voocht van de kijnder van Jan zijn broer, Jan Jan Gheeritss,
Adriana Jan Gheeritsdr x Jorijs Andriesz, Adriaen en Jan Embrecht
Rijckoutssone, Embrecht Rijckouts namens zijn andere kinderen verkopen aan
Cornelis Jacopss, secretaris Dongen, tbv mijn Heere den landeken meester
Gwillem van Gael, priester en deken van de kerck van Breda een stede metten
huijsinge zoals Anthonis Janss, schout en Belije zijn vrouw, beide zaliger,
bezeten hebben.

Fol. 179v, 10-1-1534

Michiel Corneliss verkoopt
aan Cornelis Jacop Thomassen een “rente”.

Fol.180r, 24-6-1533

Marcelis Willem Ceelenzoen
neemt zijn 3 kijnder aan.

Fol. 180r, 11-10-1536

Heer Willem Roeloffs van
Dongen met Jan Cornelis als voocht staat borg voor Jan Roeloffs zijn broer ivm
de verkoop van een stuck grond aan Heijn Jan Adriaen Oomen.

Fol. 180r, 17-1-1547

Marcelis Willem Ceelenzoen
heeft voldaan overeenkomstig de uitrijking na uitwijsens de brieven daar van
zijnde nadat zijn jongste kijnt mondig is geworden.

Fol. 180v, 7-2-1533

Peeter Adriaen Jasps bekent
geld schuldig te zijn aan Cornelis Geeritss als substituut van de voocht
Adriaen Heijnricx en Lemmen Lemmen Maes als toesiender van Heijnrick Jacop
Coremans kinder 5 vurtelen rogs.

In de kantlijn: overgevest
Cornelis Jacop Thomass, secr Dongen, 10-2-1536

Fol. 181r, 25-8-1533

Katlijn Lemmen Maes
huijsvrouw heeft genoten voor haar voordeel nadat Lemmen Maes haar man was
zaliger: 2 slapelaken, , 1 cussen, 1 saerdzij?, 1 stoel met een cussen, 1
tafelaken met een tafel, 1 coperpot, 1 haecken, 1 tange, 1 quade groote ketel,
1 kandelaer, 1 soutpot, 1 potken, 1 tinnenschotel, 1 sa???, 1 commeken, 1
bedstede daert bed in leijt.

Fol. 181r, 18-2-1534

Cornelie Heijn Reijnen weduwe
met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Jan Gijb Peeter Knapen een stuck
erffs.

Fol. 181r, 10-3-1534

Jan Gijb Peeter Kanpen bekent
geld schuldig te zijn aan Cornelis Geerits tbv Heijn Coremans kijnder.

Fol. 181v, 4-2-1534

Adriaen Adriaen Hubrechts
verkoopt aan Lambrecht Geerit Jan Lemmens 5 vurtelen rogs.

Fol. 181v, 6-2-1534

Cornelie Jan Jan Aertssdr x
Peeter Jan Geeritsz verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 182r, 28-1-1534

Joos Peeter Jan Claijss
verkoopt aan Jan Aert Meuss als voocht van Mariken Aert Meuss weduwe zijn
moeder 5 vurtelen rogs.

Fol.182r, 28-1-1534

Goort Tijs Lents verkoopt aan
Denis Jan Adriaenss 5 vurtelen rogs.

Fol. 182v, 28-1-1534

Jan Diercks verkoopt aan Joos
Diercks zijn broer de helft van een lopensaet erffs.

Fol. 182v, 28-1-1534

Lambrecht Jan Willem Claijss
bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Diercksz en Adriaen Cornelis Damen
en Hubrecht zijn zus.

Fol. 182v, 4-2-1534

Michiel Jan verkoopt aan
Aecht Jan Corputs huijsvrouw 2 vutelen rogs.

Fol. 183r, 4-2-1534

Anxem Goortsz verkoopt aan
Peeter Janss van Dongen een vurtel rogs.

Fol. 183r, 4-2-1534

Jan vanden Wege verkoopt aan Jan
Cornelis Geerits als voocht van Anthonis Bouwens kijnder 4 vurtelen rogs.

Fol. 183v, 16-2-1534

Juet Adriaen Matijss met
Jacop Peeterss als voocht verkoopt aan Claijs Diercxz een half buijnder lants.

Fol. 183v, 16-2-1534

Jan Peeter Willem Noijens?
verkoopt aan Cornelis Gijsbrechts tbv Katlijn zijn natuurlijke dochter een
“rente”.

In de kantlijn: Willem
Cornelis betaalt tbv Joos Cornelis kijnder.

Fol. 183v, 16-2-1534

Jan Thoen Sprengers is
voldaan door Vranck zijn broer mbt geld gekomen van hun ouders.

Fol. 184r, 17-2-1534

Peeter Geerits, Cornelie
Geeritsdr x Willem Jan Marmans, Gherit Damen mede namens zijn mede erfg, Maes
Lambrechts Verstege mede namens zijn mede erfg verkopen aan Lambrecht Adriaen
Martens een stuck erffs.

Fol. 184r, 17-2-1534

Lambrecht Adriaen Martens
bekent geld schuldig te zijn aan Cornelie Geeritsdr.

Fol. 184r, 17-2-1534

Lambrecht Adriaen Martens
bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Geerits en Maes Lemmens Verstege.

Fol. 184v, 20-1-1534

Gielis Wouterss van Someren
bekent geld schuldig te zijn aan Willem Jacop Rutten.

Fol. 184v, 20-1-1534

Heijnrick Thoniss verkoopt
aan Gielis Woutersz 6 lopen rogs.

Fol. 184v, 20-1-1534

Gielis Wouterss bekent geld
schuldig te zijn aan Willem Jacop Rutten.

Fol. 184v, 20-1-1534

Gielis Wouterss verkoopt aan
Willem Jacop Rutten een “rente”.

Fol. 185r, 23-2-1534

Jan Peeter Willems verkoopt
aan Adriaen Adriaenss haeffelijcke goederen: oa 2 peerden.

Fol. 185r, 10-3-1534

Peeter Adriaen Jasps bekent
geld schuldig te zijn aan Marij Wouter Andriesdr en Godscalck haar broer.

Fol. 185v, 2-3-1534

Katlijn He?? Andries
Sprengers weduwe met Cornelis Jacops als voocht bekent geld schuldig te zijn
aan Marie en Godscalck Wouter Andries kijnder.

Fol. 185v, 2-3-1534

Cornelie Diercxdr x Peeter
Raess en Zijken Diercxdr x Heijnrick Geeritss verkopen aan Jan Cornelis Geerits
als voocht en Jacop Peeters als toesiender van Thonis Boijens kijnder thiendalf
lopen rogs.

Fol. 185v

Heijnrick Geerit Adriaens
heeft geloeft Katlijn zijn moeder [akte niet afgemaakt]

Fol. 186r, 13-3-1534

Thomas Jan Maess, Marij Jan
Maes Claijsdr met Vranck Willem Claijss als voocht, Marijke, suster, de Jonge
met Cornelis Jacopss als voocht verkopen aan Adriaen Peeterss hun deel van de
gronden aangekomen van Maesd Claijss.

Fol. 186r, 16-3-1534

Jan Jan Claijss bekent geld
schuldig te zijn aan Marie, Anthonie, Thomas, Mariken de Jonge en Claijsken Jan
Maes Claijss kijnder.

Fol. 186r, 16-3-1534

Jan Jan Claijss bekent geld
schuldig te zijn aan de vijf kijnder van Jan Maess.

Fol. 186v, 18-3-1534

Cristoffel Roeloffsz verkoopt
aan Heijnrick Adriaen Maes als rentmeester tbv het godshuijs van het convent
van Sinte Katherina Dale tot Breda 5 vurtelen rogs.

Fol. 186v, 20-3-1534

Jan Lemmens Verstege bekent
geld schuldig te zijn aan Peeter Geeritss.

Fol. 187r, 22-1-1534

Lijsbet Roeloffs van Dongen
weduwe met Willem Jan Mermansz als voocht bekent dat Christoffel haar zoon haar
geld schuldig is.

Fol. 187r, 18-4-1534

Aert Tijs Maess verkoopt aan
Claijs Jan Obrechts vierdalff vurtelen rogs.

Fol. 187r, 28-4

Heijnrick Cornelisz heeft
overgevest Claijs Jan Obrechts een “rente” tlv Cornelis Jan Claijss zaliger.

Fol. 187r, 28-4-1534

Cornelie Anthonis Branden
weduwe is gevest in onderpanden die Laureijs Martens binnen Dongen heeft.

Fol. 187v, 4-5-1534

Jan Thonis, Katlijn Jan
Thonisdr, I??? Jan Thonisdr en Thoen Jan Thonisdr met Jacop Thoniss als voocht,
Mechtelt, Victor, Digne, Joos en Cornelie Jan Thonis onmondige kijnder met
Jacop Thonis als voocht en Aert Gijsels als toesiender verkopen aan Wouter
Andriess 10 lopensaet erffs.

Fol. 187v, 11-3-1534

Willem van Dongen tekent
protest aan vanwege de getuigenis van Jacop Peeters vorster namens Lijsbet
Adriaen Bert Vassen.

Fol. 187v, 28-3-1534

Jan Claijs Peeter Celijen
verkoopt aan Embrecht Rijckouts een half buijnder moers.

Fol. 188r, 6-6-1534

Adriaen Heijnricx Coremans
als voocht en Lambrecht Lambrecht Maess als toesiender van Heijnrick Jacop
Coremans 3 kijnder verkopen aan Dierck Willemss 5 lopensaet erffs.

Fol. 188r, 6-6-1534

Dierck Willemss bekent geld
schuldig te zijn aan Adriaen Heijnricx Coremans als voocht van Heijnrick Jacop
Coremans kijnder.

Fol. 188r, 8-6-1534

Adriaen Heijnricx Coremans
als voocht en Lambrecht Lambrecht Maess als toesiender van Heijnrick Jacop
Coremans 3 kijnder verkopen aan Heijnrick Peeters van Doren anderhalf buijnder
erffs metten huijse.

Fol.
188v, 8-6-1534

Peeter
Cornelis Blanckaerts verkoopt aan Jan Peeter Cornelis ¼ in vierdalf buijnder
weije.

Fol.
188v, 8-6-1534

Peeter
Cornelis Blanckaerts verkoopt aan Adriaen en Cornelis Jan Peeters kijnder ¼ in
vierdalf buijnder weije.

Fol. 188v, 8-6-1534

Geerit Janss is van rechts
wege schuldig ....

Fol. 188v, 8-6-1534

Jan Jan Wouterss is van
rechts wege schuldig ....

Fol. 188v, 8-6-1534

Peeter Janss van Dongen is
van rechts wege schuldig ....

Fol. 189r, 8-6-1534

Peeter Janss van Dongen is
van rechts wege schuldig ....

Fol. 189r, 8-6-1534

Adriaen Heijnricx Coremans
als voocht en Lemmen Lemmen Maess als toesiender van Heijnrick Coremans 3
kijnder verkopen aan Peeter Janss van Dongen 10 lopen rogs.

Toegevoegd: Meus Janss heeft
5 lopen afgelost aan Peeter Cornelis van Gilst, dit volgens Stoffel Peeter
Cornelis, 7-3-1599

Fol. 189v, 6-7-1534

Juetken Adriaen Mathijss
weduwe is gevest in een steken.

Fol. 189v, 6-7-1534

Heijnrick Janss de Weert bekent
geld schuldig te zijn aan Roeloff Heijmanss, tingieter van Breda.

In de kantlijn: 22-10-1622 ……
Digne Stoffel Janss ….

Fol. 189v, 6-7-1534

Heijnrick Janss bekent geld
schuldig te zijn aan Roeloff Heijmanss.

Fol. 189v

Jan Willemss ??? is van
rechts wege schuldig ....

Fol. 190r, 2-8-1534

Matheus Heijnricxzoen namens
Heer Peeter Ulenroot? is van rechts wege schuldig ....

Fol. 190r, 25-8-1534

Jan Corput is van rechts wege
schuldig ....

In de kantlijn: overgevest
Aert Adriaen Peeters, 5-9-1535

Fol. 190r, 14-10-1534

Pauwels Pauwelss verkoopt aan
Cornelis Pauwelsz ¼ in 2 buijnder moers.

Fol. 190v, 28-10-1534

Mariken Steven Cornelis
weduwe met Rijck Adriaens als voocht ter eenre en Thonis Stevensz, Peeter
Stevens, Jan Stevens, Jacop Stevens, Hubrecht Stevens, Neel Cornelis [?]
Stevens, Lijn Stevens x Gijb Peeters, Adriana Stevensdr, Marij Stevens x Raes
Janss, Anna Stevensdr en Thoenken, Anneken en Marijken Cornelis Stevens kijnder
met Peeter Stevens als voocht ter andere zijde maken een erfdeling van de
goederen van Steven Cornelis.

Cornelis Stevens is voocht
van Adriana en Anneken.

Fol. 191v, 28-10-1534

Adriaen Adriaen Hubrechts
verkoopt aan Peeter Jan Horsten 2 vurtelen rogs.

Fol. 191v, 9-11-1534

Jacop Peeterss de vorster
verkoopt aan Goort Andriess een huijs.

Fol. 191v, 10-11-1534

Aert IJgrins? namens Raphael
van Bruhese, rentmeester Dongen, heeft bedingt de goederen die Hubrecht Claijs
Peeters binnen Dongen heeft.

Fol. 192r, 9-11-1534

Pauwels Janss is gevest en
geloeft de heijlige geestmeesters van Wasbeeck en Joos Jan Aertss van ??? te
betalen.

Fol. 192r, 6-11-1534

Willem Joosz verkoopt aan
Peeter Janss Weerts 6 buijnder gronts.

Fol. 192r, 6-11-1534

Peeter Janss Weerts bekent
geld schuldig te zijn aan Willem Joos.

Fol. 192r, 15-11-1534

Jan de Molen de Oude x Jenne en
Jan zijn zoon maken een afrekening van de molen.

(de Molen is ook Smolens)

Fol. 192v, 23-11-1534

Mariken Peeter Gijsbrechtsdr
met Jan Gijsbrecht als voocht verkoopt aan Jacop Jan Empens een huijs.

Fol. 192v, 23-11-1534

Jacop Jan Empens bekent geld
schuldig te zijn aan Mariken Peeter Gijsbrechtsdr.

Fol. 192v, 8-12-1534

Jenneken Jan Aertszdr x
Adriaen Martens, Thonis Corneliss vanden Biesen verkopen aan Dierck Thonis
Potters een “rente”.

Fol. 192v, 8-12-1534

Jenneken Jan Aertszdr x
Adriaen Martens, Thonis Corneliss vanden Biesen verkopen aan Dierck Thonis
Potters een “rente”.

Nog genoemd Katlijn Jan Aerts
weduwe

Fol. 193r, 8-12-1534

Rijck Adriaen Heijn Theus
verkoopt aan Dierck Thonis Potters 5 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Gommar Aerts
is voldaan van 1 vurtel door? Cornelis Jacops, 1540.

Fol. 193r, 8-12-1534

Lambrecht Adriaen Martens
verkoopt aan Lenaert Goijers een “rente”.

Fol. 193r, 8-12-1534

Lenaert Goijers verklaart dat
Lenaert en Lambrecht akkoord zijn dat Lambrecht jaarlijks geld blijft heffen op
het huijs van Coman Michielss.

Fol. 193v, 10-12-1534

Embrecht Rijckouts ter eenre
en Gherit Janss als voocht van Claijs Jans kijnder, Peeter Jan Lemmens, Adriaen
Claijs Janss, Jan Claijs Janss ter andere zijde hebben maken een deling van de
goederen van Rijckout Embrechts zaliger.

Kinderen van Claijs Jan
Lemmens en Jenneken Rijckoutsdr

Fol. 194r, 6-1-1535

Heer Willem Roeloffsz van
Dongen met Jan Cornelis als voocht, Jacop Roeloffs van Dongen, Jan Roeloffs van
Dongen, Cristoffel Roeloffs van Dongen, Barbara Roeloffsdr x Heijnrick Adriaen
Oomen, Gijsbrecht Korstiaens als voocht en Jacop Roeloffsz als toesiender van
Meester Frans Korstiaen kijnder waarvan Marij Roeloffs van Dongen de moeder
was, de kinderen en erfg van Anthonie Roeloffsdr: Anthonis, Adriaen, Roeloff,
Cornelis en Jannen en Anna en Marij met Cornelis Jacops als hun voocht, het
kint van Heijnrick Marcelis hun broer maken een deling van de goederen van
Lijsbet Roeloffs van Dongen zaliger.

Fol. 194v, 20-12-1535

Jan Korstiaens verkoopt aan
Lemmen Geerits 3 vurtelen rogs.

Fol. 195r, 11-12-1534

Zijken Dierksdr x Heijnrick
Adriaens, Melis Peeters als voocht en Adriaen Maess als toesiender van Aert
Peeters kijnder, Willem Joos als voocht en Adriaen Maess als toesiender van Peeter
Raes 4 kijnder maken een deling van de goederen van Lijsbet Dierck Jan Michiels
weduwe zaliger.

Fol. 195r, 15-1-1535

Laureijs Marten Peeter
Celijen verkoopt aan Zebrecht Jan Wijnricx ¼ in 5 lopensaet saijlants.

Fol. 195v, 18-1-1535

Jan Cornelis de Backer
verkoopt aan Jacop Willemss de Ketelaer een half buijnder moers.

Fol. 195v, , 18-1-1535

Jan Jan Smolens verpacht
rogge ivm de watermolen aan Raphael van Bruhese, rentmeester van Oosterhout en
Dongen.

Fol. 195v, 20-1-1535

Adriaen Jan Claess verkoopt
aan Adriaen Jan Jan Aertss een “rente”.

Anno xxxv begint

Fol. 196r, 21-1-1535

Roeloff Joess verkoopt aan
Jan Marten Lents een half buijnder erffs.

Fol. 196r, 21-1-1535

Jan Marten Lents bekent geld
schuldig te zijn aan Roeloff Joess.

Fol. 196r, 22-1-1535

Cornelis Matijss bekent geld
schuldig te zijn aan Cornelien Geeeritsdr.

Fol. 196v, 23-1-1535

Peeter Geerits bekent geld
schuldig te zijn aan Cornelien Geeritsdr.

Fol. 196v, 23-1-1535

Jan Tijs Lents bekent geld
schuldig te zijn aan Cornelien Geeritsdr.

Fol. 196v, 25-1-1535

Aert Lemmen Peeter Oomen
verkoopt aan Florijs Janss 4 vurtelen rogs.

Fol. 197r, 28-1-1535

Jan Jan Obrechts verkoopt aan
Claijske Jan Stevensz 2 vurtelen rogs.

Fol. 197r, 28-1-1535

Zijken Diercxdr x Heijnrick
Geerits verkoopt aan Adriaen Maes Lemmens 1/3 van een buijnder moers.

Fol. 197v, 5-4-1596

Jan Lemmen Raess en Raes?
Hubrechts namens Mariken Jan Cornelisdr zijn moeder hebben hierop gedeeld.

Fol. 917v, 1-2-1535

Goort Tijs Lents verkoopt aan
Jan Jan Bouwens 10 lopen rogs.

Fol. 197v, 4-2-1535

Bepaling van de grenzen van
een hoeve die Adriaen Peeters huurt.

Fol. 197v, 5-2-1535

Roel Claijs Neel Roelens
bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Joordens, Jannen Claijsdr wordt
schadeloos gehouden waarvoor Joes Jan Roelens borg staat.

Fol. 198r, 5-2-1535

Peeter Meuss verkoopt aan
Marij Laureijsdr een “rente”.

Fol. 198r, 1-3-1535

Adriaen Goort Jacops verkoopt
aan Adriaen Peeter Goorts een “rente”.

Fol. 198r, 1-3-1535

Jan Cornelis van Dongen
verkoopt aan Jan Jan Verstege een huijs.

Fol. 198v, 1-3-1535

Jan Claijs Peeter Celijen
verkoopt aan Gheerit Jan Lemmens tbv Claijs Janss kijnder een “rente”.

Fol. 198v, 10-3-1535

Marij Jansdr Verstege x Goort
Adriaens verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 199r, 16-3-1535

Peeter Raess en Heijnrick
Geeritss zijn het eens mbt een geschil ivm een pacht.

Fol. 199r, 25-3-1535

Katlijn Willem Maessdr x Jan
Jacops verkoopt aan Cornelis Wouter Sprengers een huijs.

Fol. 199r, 1-4-1535

Jan Jan Wouters bekent geld
schuldig te zijn aan Jan Laureijs Vranck.

Fol. 199v, 14-4-1535

Joos Jan Ruelens verkoopt aan
Hughen Heijnricx een “rente”.

Fol. 199v, 10-5-1535

Peeter Geerits verkoopt aan
Cornelis Matijss een stuck erffs.

Fol. 199v, 10-5-1535

Lijsbet Peetersdr met
Cornelis Jacops als voocht ter eenre en Jan Andriess als voocht en Gijsbrecht
als toesiender van Marten Andries kijnder met consent van Korst Meuss ter
andere zijde maken een erfdeling van de goederen gekomen van Marten Andries
zaliger.

Fol. 200r, 5-7-1535

Jan Claijs Peeter Celijen verkoopt
aan Wouter Korstiaens een “rente”.

Fol. 200r, 5-7-1535

Anthonis Marceliss is voldaen
door broer en zus mbt de erfgoederen.

Anthonie Roeloffskijnder:
Willem, Jan, Vranck en Cornelis

Fol. 200v, 8-11-1535

Peeter Geerits verkoopt aan
Heijnrick Jan Adriaen ??? 4 vurtelen rogs.

Fol. 200v, 15-1-1536

Jan Lemmens Verstege verkoopt
aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 201r, 25-8-1534

Zijken Diercksdr x Heijnrick
Geeritss, Peeter Raess, Willem Joos als voocht en Adriaen Maess als toesiender
van Peeter Raess 5 kijnder bekent geld schuldig te zijn aan Magrieten Jan
Michielssdr.

Nog genoemd: Sijmon
Goeijaerdem als voocht van Dingenen Peter Mateus Adriaens Stap? weduwe,
30-5-1604.

Peeter Adriaens Sgroten en
Willem Jan Cornelis, 30-5-1604.

Fol. 201v, 10-5-1535

Jan Jan Goortss ter eenre en
Jan Matheus ter andere zijde treffen een regeling mbt een geschil.

Fol. 202r, 24-4-1533

Willem Jacops van Bavel
verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 202r, 24-4-1533

Willem Jacops van Bavel
bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van Dongen.

Fol. 202r, 26-2-1533

Stoffel Gijben houdt Cornelis
Geerits schadeloos van 1/3 in 6 buijnder leengronden.

Fol. 202v, 24-5-1535

Jacop Joos Simons weduwe met Jacop
Peeterss als voocht, Elisabeth Joos Simonsdr x Wauter? Cornelis verkopen aan
Cornelin Cornelis Aertss weduwe een half buijnder moers.

Fol. 202v, 24-5-1535

De erfg van Peeternelle
Cornelis Geerits weduwe: Heijl, Jan, Alijt en Adriaen maken een deling van de
erfgoederen van hun moeder.

Fol. 203r, 1-1-1535

Marij Jans Smolensdr met
Cornelis Jacops als voocht verkoopt aan Philips Cornelisz een vurtel rogs.

Fol. 203r, 10-8-1535

Jan Peeter Pauwelsz verkoopt
aan Gijb Melis een lopensaet moers.

Fol. 203r, 2-9-1535

Claijs Claijs Janss verkoopt
aan Lijsbet Goortsdr een vurtel rogs.

Fol. 203v, 2-8-1535

Peeter Jan Claijss verkoopt
aan Adriana Claijs van Zomerendr 2 vurtelen rogs.

Fol. 203v, 2-8-1535

Heijnrick Heijnrick Staess
namens Meester Adriaen Clinckaerts huiijsvrouw weduwe Faes Heijnrick Faess is
van rechts wege schuldig ....

Fol. 203v, 2-8-1535

Heijnrick Heijnrick Faess
namens Meester Adriaen Clinckaerts huijsvrouw weduwe Faes Heijnrick Faess met
consent van Cornelis Jacops als voocht van Anna en Marij Anthonis Roeloffs,
Adriaen hun broer namens de andere broers en zussen, bij consent van Embrecht
Rijckouts als voocht van Heer Jannen vanden Sande verkopen aan Roelof Heijnrick
Adriaen Oomen de helft van een stede metten huijsinge.

Fol. 204r, 2-8-1535

Roelof Heijnrick Adriaen
Oomen verkoopt aan Heijnrick Heijnrick Faess namens Lijsbet Meester Adriaen
Clinckaerts huijsvrouw een”rente”.

Fol. 204r, 10-10-1535

Jan Bastiaensz bekent geld
schuldig te zijn aan Jan Matheuss.

Fol. 204v, 10-10-1535

Jan Matheuss is voldaan door
Jan Korstiaens van de stede.

Fol. 204v, 30-10-1535

Peeter Jans Poldarsz? verkoopt
aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

In de kantlijn: Op 16-3-1620
heeft Willem Joos de Jonge verklaart dat Marijken ??? een deel betaald heeft.

Op 17-5-1627 Jan Dijrck
Anthoniss x wed P? Corn? Bollekens …..

Fol. 204v, 3-11-1535

Andries Geeritsz bekent geld
schuldig te zijn aan Wouter Wouterss als voocht van Adriana Claijs Woutersdr.

Fol. 205r

Heer Jan Willem Wijnricx,
priester, met Jan Cornelis als voocht, Cornelia Meusdr x Mathijs Aertss,
Stijnken Meusdr x Willem Janss verkopen aan Adriana Jan Wijnen een half
buijnder moers.

Fol. 205r, 20-11-1535

Adriaen Claijs Janss
verklaart hoe Gheerit Janss, zijn oom, zijn voocht is geweest en nog is en
geeft aan vuijten landen te wesen wil. Daarom transporteert hij aan Gheerit
Janss zijn goederen tot het jongste kind mondig is of hij terug is.

Fol.
205v, 22-11-1535

Peeter
Cornelis Blankaerts draagt over aan Wijtema van Buijten als gasthuijsmeester
van Breda de helft van 3 vurtelen rogs.

In de
kantlijn: Op 8-4-1626? heeft ??? Peeterse Boudewijns ……

Na de
doot van Peeter Cornelis is de brief verandert in een rentebrief tbv het
gasthuijs, 10-12-1539.

Fol. 206r, 23-12-1535

Embrecht Rijckoutsz mede
namens zijn kijnder, Adriana Embrechtsdr, Digne Embrechtsdr x Adriaen Jacops,
verkopen aan Gheerit Janss tbv Claijs Janss kijnder een “rente”.

Fol. 206r, 14-12-1535

Meus Lambrechts, Jan
Lambrechts, Anna Lambrechtsdr, Lijsbet Lambrechtsdr met Cornelis Jacops als
voocht met consent van Heijnrick Janss, Heijnrick Lambrechts verkopen aan
Cornelis Gijsbrechts de helft van een huijs.

Fol. 206r, 14-12-1535

De erfg van Lemmen voors
bekennen geld schuldig te zijn aan Willem Jan Coremans.

Fol. 206v, 10-12-1535

Wouter Wouter Bax bekent geld
schuldig te zijn aan Adriana Claijs Wouters?dr.

Fol. 206v, 19-1-1536

Vranck Willem Claijss en
Heijnrick Cornelis Heijns Lents maken een erfeling van de goederen van Marij
za. de huijsvrouw van Vranck.

Fol. 206v, 19-1-1536

Jan Cornelis is voldaan door
Peeter Adriaen Peeterss.

Anno
xxxvj

Fol. 207r, 19-1-1536

Peeter Adriaen Peeterss
verkoopt aan Gheerit Janss als voocht tbv Claijs Janss kijnder een “rente”.

Fol. 207r, 19-1-1536

Vranck Willem Claijss bekent
geld schuldig te zijn aan Geerit Janss tbv Claijs Janss kijnder.

Fol. 207r, 22-1-1536

Lijsbet Wijnrick Peeter
Celijendr met Cornelis Jacops als voocht verkoopt aan Zebrecht Jan Wijnricx een
buijnder moers.

Fol. 207v, 9-12-1535

Jan Peeter Willemss verkoopt
aan Heijnricken Michiel Cornelis huijsvrouw 2 vurtelen rogs.

Fol. 207v, 20-12-1535

Michiel Cornelis is gevest in
de moeren etc die Willem Janss binnen Dongen heeft.

Fol. 207v, 14-2-1536

Claijs Peeters is gevest in
onderpanden die hij opgewonnen heeeft op 5 buijnder erffs die Jan Jacop Rutten
gebruijkt heeft.

Fol. 208r, 31-1-1536

Lijsbet Claijs Peetersdr x
Lent Goortss verkoopt aan Jan Andriess een huijs.

Fol. 208r, 31-1-1536

Jan Andriess bekent geld
schuldig te zijn aan Lijsbet Claijs Peetersdr.

Fol. 208r, 12-2-1536

Jan Jorijss als voocht van
Marten Willemss 3 kijnder, Peeter Marten Willemss, Anna Marten Willemsdr x
Willem Janss, Willem Marten Willemsdr x Jan Joos verkopen aan Marij Lentsdr van
Wijffvliet een half buijnder moers.

Fol. 208v, 22-1-1536

Zebrecht Jan Wijnricxz en Jan
Jan Roelensz verkopen aan Jan Jan Smolens een buijnder moers.

Fol. 208v, 27-1-1536

Peeter Raess verkoopt aan
Heijnrick Michiel Cornelis huijsvrouw 4 vurtelen rogs.

Fol. 208v, 27-1-1536

Rijck Adriaen Heijn Theus
verkoopt aan Peeter heijn Wouters 3 lopensaet erffs.

Fol. 209r, 6-6-1532

Peeter Geerits, Thonis
Jacopss en Willem Jan Mermans kennen dat Peeter Geerits eertijts gekocht heeft
een stede, waar Peeter Adriaens uijtgestorven is, en meerdere stukken grond.

Tevens kennen Thonis en Peeter dat bij de aanneming van de
kijnder afgesproken is dat Katlijn Lemmen Maes huijsvrouw zou delen op de moer
op de hoeve.

Fol. 209r, 1-4-1535

Aert Adriaens geeft over met eender vrijer gifte aan
Katlijnen Claijsdr een “rente”.

Fol. 209v, 31-1-1536

Cornelie Anthonis Branden weduwe is gevest in onderpanden
die Gheerit Willems? weduwe onderhanden had.

Fol. 209v, 31-1-1536

Joos Jan Aertss verkoopt aan Stoffel Corneliss een ‘rente”.

Fol. 209v, 1-2-1536

Geertruijt Raes Joosdr x Peeter Heijnricx de Wagemaker
verkoopt aan Adriaen Heijnricx 3 vurtelen rogs.

Fol. 210r, 10-1-1533

Hubrecht Jan Cornelissoen ter eenre en Michiel Jan
Cornelissoen als voocht en Heijnrick Geerits Peeter van Gilse als toesiender en
bij consent van Lambrecht Adriaens zijn onderling akkoord mbt de 5 kijnder
waarvan Heijlken Geerits van Gilsedr de moeder was.

Lambrecht Adriaens x Lijsbet is voldaan van zijn deel.

Fol. 210v, 31-1-1536

Jan Cornelis Peeter vanden Mer?berch verkoopt aan Cornelis
Rijck Wouter Loonen de helft van een huijs etc.

Fol. 210v, 4-2-1536

Peeter Heijn Wouters verkoopt aan Adriaen Adriaenss Loos 5
vurtelen rogs.

Fol. 211r, 16-2-1536

Heer Willem Roeloffsz van Donghen met Jan Cornelis zijn
voocht en met consent van Jan Roeloffsz van Donghen draagt over aan Peeter
Janss van Dongen het geld dat Cornelis Jan Kijnts hem verleden heeft.

Fol. 211r, 16-2-1536

Peeter Janss van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan
Heer Willem Roeloffsz van Dongen.

Fol. 211r, 24-2-1536

Griet Jan de Metsersdr x Claijs Adriaen Gielisz verkoopt aan
Gielis Opps tbv Mariken en Gielis Geerit Gielis Opps kijnder een “rente”.

Fol. 211v, 26-2-1536

Jacop Peeterss de vorster is van rechts wege schuldig ....

Fol. 211v, 1-3-1536

Jan Gielisz en Soet Willem Diercx weduwe verklaren dat
Wouter Maess een weg zal hebben aan het eind van zijn erve.

Fol. 211v, 1-3-1536

Vranck Willemss bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick
Cornelis Herts.

Fol. 212r, 25-6-1534

Henrick Montens Raet geeft aan Jan Pauwels een stuck erffs.

Fol. 212v, 6-3-1536

Jan Thijs Jan Matijss en Laureijs Matijss, Thoen Matijss,
Alijt Matijssdr, Mariken Wouter Matijsdr met Jan als haar voocht mede namens
Adrientken en 2 Grietken maken een deling van de erfgoederen van Katlijn hun
moeder.

Fol. 212v, 24-4-1536

Cornelis Anthonis Branden weduwe is gevest in onderpanden
die behoorden tot de erffg van Laureijs Martens.

Fol. 213r, 2-2-1535

Willem Meester Willems als voocht van Bartels kijnder maken
een deling met Jan Jooss.

Fol. 213v, 13-3-1536

Zijken Claijs Cornelisdr met Pauwels Cornelis als voocht
verkoopt aan Jan Jan Gheenen een blocksken moers.

Fol. 213v, 13-3-1536

Joos Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Jorijs
Wijnantsz van Bernagen.

Fol. 213v, 13-3-1536

Peeter Geerit Aert Noutsz bekent geld schuldig te zijn aan
Jorijs Wijnantsz van Bernagen.

Fol. 214r, 13-3-1536

Cornelis Jan Willems en Willem Jan Willems, broers, bekennen
geld schuldig te zijn aan Jorijs Wijnantsz van Bernagen.

Fol. 214r, 15-3-1536

Embrecht Peeterss verkoopt aan Florijs Janss de Timmerman 4
vurtelen rogs.

Fol. 214r, 20-3-1536

Jan Jacopss bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Gijsbrechtsz van Herck.

Fol. 214r, 20-5-1535

Jan Roeloffsz van Dongen transporteert aan? Aert de Laet.

Fol. 214v, 5-8-1535

Jacop Jacop Rutten? x Jenne, Heijnrick Adriens Oomen,
Roeloff zijn zoon, namens de erfg van Anthonie Roeloffsdr treffen een regeling
nbt een geschil ivm het testament van Juffrouw Margriet van Loon.

Stoffel Roeloffs is ook ontslagen.

Fol. 214v, 11-11-1525?

Heer Willem Roeloffs met Jan Cornelis als voocht bekent geld
schuldig te zijn aan Katlijn Lemmens weduwe.

Fol. 214v, 10-4-1536

Hubrecht Jan Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Adriaenss Loos.

Fol. 214v, 9-11-1536

Heijnrick Janss de Weert heeft verwonnen Jan Jan Korstiaens
voor 50 gulden.

Fol. 215r, 16-5-1536

Jacop Jacop Rutten heeft gekocht van Willem Jans van
Heijlder weije en erve gecomen van Goort Janss.

Fol. 215r, 16-5-1536

Jacop Jacop Rutten bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Janss van Dongen.

Fol. 215r, 18-5-1536

Jan Peeter Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen
Adriaenss Loos tbv Aert Jan Aertss kijnder.

Nog genoemd: Cornelis Embrechtsz, Katlijn Embrecht Jan Mathijs
weduwe, Hilleken Thijs Heijnrick Jacopss huijsvrouw.

Fol. 215v

Heer Willem Roeloffsz met Jan Cornelis als voocht scheldt
aan Cornelis en Jan Kijntsz een geld bedrag kwijt.

Fol. 216r, 27-1-1537

Gijsbrecht Sijmons verkoopt aan Marij Jan Cornelis weduwe 2
vurtelen rogs.

Fol. 216r, 27-1-1537

Cornelis Jan Cornelissoen verkoopt aan Adriaen Jan Horsten
een stuck ackerlants.

Fol. 216v, 27-1-1537

Vranck Willem Claijss verkoopt aan Peeter Jan Lemmens 4
vurtelen rogs.

In de kantlijn: Adriaen Jan Claijs , ??? Raes Janss, Jan Jan
Cornelis ….. dees 4 vurtelen rogs …..

Fol. 216v, 28-2-1536

Pauwels Janss verkoopt aan Peeter Jacopss een stede metten
huijsinge.

Fol. 216v, 12-2-1537

Peeter Geeritss verkoopt aan Lent Goijaerts tbv Willeken
Marten Pauwelsdr een “rente”.

Fol. 217r, 10-3-1537

Peeter Stevens verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een
“rente”.

Fol. 217r, 10-3-1537

Heijnrick Jan Gijben is na onser bancken recht schuldig ....

Fol. 217r, 10-3-1537

Heijnrick Jan Gijben verkoopt aan Rijck Jan Horsten 7
lopensaet lants.

Fol. 217v, 15-3-1537

Adriaen Heijnricksz is na onser bancken recht schuldig ....

Fol. 217v, 15-3-1537

Digne Jan Coman Geeritsdr met Jan Roeloffs als voocht en x
Cornelis Willemss, Adriaen Jan Claijss, Peeter Jan Claijss, Golle Jan Claijsdr
x Peeter Meuss, Adriaen Jan Claijss, en Peterken?, Jan, Claijs en Lijn
met Peeter Janss als hun voocht verkopen aan Jan Willemss een huijs.

Fol. 217v, 15-3-1537

Wouter Cornelis heeft gepandt en coopdach gehouden met Jan
Roeloffs peerde tot 20 vurtelen rogs toe. Mede namens Anthonis Janss
erfgenamen.

Fol. 218r, 18-3-1537

Jan Jan Peeter Celijen verkoopt aan Willem Jacopss van Bavel
derdalf lopensaet lants.

Fol. 218r, 18-3-1537

Joos Jan Roelens verkoopt aan Roel Jan Roelens derdalf
lopensaet lants.

Fol. 218r, 12-4-1537

Jan Peeter Geerits verkoopt aan Jan Adriaenss een huijs.

In de kantlijn: dezelfde dag overgevest Harman Willemss en
weder overgevest Heijnrick Janss de Weert, 1540.

Fol. 218v, 12-4-1537

Harman Willemss bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Adriaenss.

Fol. 218v, 14-4-1537

Geerborcht Goort de Wolffsdr x Jan Peeter Rubbens verkoopt
aan Jan Jan Claijss anderhalf lopensaet moers.

Fol. 218v, 18-4-1537

Embrecht Rijckoutsz bekent geld schuldig te zijn aan Gielis
Teuwen.

Fol. 219r, 18-4-1537

Marij Laureijsdr met Zebrecht Jooss als voocht en Adriaen
Jan Peetersz verkopen aan Andries Heijn Corneliss en Jan Heijn Corneliss x
Marij Thonis vanden Veken 10 lopensaet moers.

Toegevoegd: Griet Laureijs, IJken Laureijs, Tiel Jacopsz en
Lemmen Lemmen Maess verklaren dat Marij en Adriaen gedeeld zijn.

Fol. 219r, 8-5-1537

Embrecht Peeterss verkoopt aan Adriaen Korstiaensz 7
lopensaet erffs.

Fol. 219v, 24-5-1537

Roeloff Heijnrick Adriaen Oomen verkoopt aan Embrecht Rijckoutsz
tbv Heer Jan vanden Zande een “rente”.

Fol. 219v, 18-6-1537

Adriaen Embrechts verkoopt aan Peeter Jan Lemmens tbv Heijn
Simons 3 kijnder bij Anna Peeter Pauwelsdr een “rente”.

Fol. 220r, 6-3-1536

Jan Jacopsen Roeloff Janss hebben gemangelt om een huijs en
6 lopensaet beempden.

Fol. 220r, 16-1-1536

Jan Matijss en Cristoffel Willems van Donghn hebben samen
afgerekent mbt chijns en pacht.

Fol. 220v, 4-12-1536

Rijck Jan Horsten verkoopt aan Claijs Hubrechts Verstege 2
lopensaet erffs.

Fol. 220v, 4-12-1536

Willem Gijben verkoopt aan Jan Willemss een stede metten
huijsinge.

Fol. 220v, 8-11-1537

Gielis Wouterss van Zomeren verkoopt aan Willem Jacop Rutten
een “rente”.

Fol. 221r, 6-12-1536

Simon Thoniss verkoopt aan Peeter Geeritss een erffbruijck wech.

Fol. 221v, 24-11-1537

Jan Cornelis en Heijl Cornelisdr met Jacop Peeterss als
voocht verkopen aan Cornelis Aert Lemmens 2 buijnder lants.

Fol. 221v, 25-11-1537

Dierck Diercksz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Janss van Dongen.

Fol. 222r, 24-4-1536

Jan Roeloffs bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick
Janss van Beloij.

Fol. 222r, 24-4-1536

Jan Roeloffs bekent geld schuldig te zijn aan Meester Willem
van Etten tbv Bartels ???.

Fol. 222r, 24-4-1536

Cornelis Gijsbrechts als voocht en Peeter Adriaen Peeters
als toesiender van Lijnken, Adriaen en Gijsbrecht Jan Gijsbrechts kijnder
verkopen aan Jan Jan Korstiaensz hun deel van de stede metten huijsinge gekomen
van hun vader.

Fol. 222v, 24-4-1536

Jan Jan Korstiaensz x Marij bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Gijsbrechts als voocht van Lijnken, Adriaen en Gijsbrecht Jan
Gijsbrechts kijnder.

Fol. 222v, 24-4-1536

Adriaen Adriaenss Loos bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Gijsbrechts als voocht Jan Gijsbrechts kijnder.

Fol. 222v, 8-3?-1537

Jan Jan Korstiaensz verkoopt aan Adriaen Adriaenss Loos 5
vurtelen rogs.

Fol. 223r, 1-4-1536

Zijken Diercksdr met Adriaen Maess als voocht, Cornelis
Geerits als voocht en Wouter Maess als toesiender van Heijnrick Geeritss
kijnder verkopen aan Cornelis Michielss vander Biestraten een stede metten
huijsinge.

Nog genoemd: Aert Peeterss kijnder, Margriet Jan
Michielssdr.

Lemmen Lemmen Maess en Andries Jacops zijn vrienden van de
kijnder.

Fol. 223v, 22-5-1536

Jacop Peeters de vorster verkoopt aan Heijnrick Michiel
Corneliss huijsvrouw een huijs.

Fol. 223v, 22-5-1536

Jan Adriaens verkoopt aan Joos Wouterss 10 lopensaet lants.

Fol. 223v, 10-3-1537

Adriaen Jan Claijss bekent geld schuldig te zijn aan
Zebrecht Jan Wijnen.

Fol. 224r, 13-3-1536

Peeter Geeritss verkoopt aan Jacop Peeter de vorster een
“rente”.

Fol. 224r, 20-1-1536

Cornelie Geerits x Willem Jan Mermans en Peeter Geerit
Lemmens verkoopt aan Jacop Peeterss de vorster 7 lopensaet erffs.

Fol. 224v, 13-3-1536

Jacop Peeterss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelie
Willem Jan Mermans huijsvrouw.

Fol. 224v, 13-3-1536

Korst Meus Heijn Knapen, Cornelis Korst Meus, Gijb Simons
als voocht en Jan Peeter Willems als toesiender van Korst Meuss kijnder maken
een deling van de goederen van Laureijs Korst Meuss huijsvrouw za.

Korst neemt zijn kijnder aan.

Fol. 225r, 3-1-1536

Peeter Cornelis Peeter Celijen heeft de helft van de stede
gekocht die aan zijn voorkijnder toebehoorde.

Fol. 225v, 10-4-1536

Claijs Peeters verkoopt aan Willem Jacopss een stuck erffs.

Fol. 225v, 10-4-1536

Adriaen Jan Horsten verkoopt aan Raes Jan Vrancken een
vurtel rogs.

Fol. 225v, 14-4-1536

Claijs Peetersz, schout Sgreevenmoer verkoopt aan Cornelis
Vranckensoen van Gesel een stede metten huijsinge.

Fol. 225v, 10-4-1536

Jan Jacop Rutten staat borg voor Cornelis Vranckensoen van
Gesel.

Fol. 226 los vel

… Jan Cornelis Broeders vrouwe …..

Fol. 226r, 5-5-1536

Embrecht Peeter Timmermans bekent geld schuldig te zijn aan
Willem Joosz x Marij Peetersdr.

Fol. 226r, 10-5-1536

Cornelis Denisz verkoopt aan Matheus Heijnricx 1/3 in 22
lopensaet moers, verkregen van Steven Gielis, Katlijn Heijnrick, Meus Jan
Vranckenen Adriaen Heijnrick Meus kijnder

Fol. 226r, 10-5-1536

Cornelis Denisz verkoopt aan Joos Cornelisz 1/3 in 22
lopensaet moers.

Fol. 226r, 10-5-1536

Cornelis Denisz verkoopt aan Thonis Wouter Sprengersz 1/3 in
22 lopensaet moers

Fol. 226v, 10-5-1536

Matheus Heijnricx, Joos Cornelisz en Thonis Woutersz
bekennen geld schuldig te zijn aan Cornelis Denisz.

Fol. 226v, 13-9-1536

Gielis Wouterss van Zomeren verkoopt aan Willem Gijben een
huijs.

Fol. 226v, 13-9-1536

Gielis Wouterss van Zomeren staat met zijn goederen borg
zoals Willem Jacop Rutten borg stond.

Fol. 226v, 26-11-1536

Willem van Dongen verklaart dat Joos Peeters een bepaalde moer
in bezit heeft.

Fol. 227r, 21-6-1535

De erfg van Peeter Timmerman rekenen af mbt de schulden:

Claijs Peeters, Willem Joos, Adriaen Adriaens, Embrecht
Peeters, Anna Peeters, Heer Aert en de coster.

Fol. 227r

De erfg van Peeter Jan Gijsbrechts maken een erfdeling:

Claijs Peeters, Willem Joos, Adriaen Adriaen Geeritss,
Adriaen Peeters, Embrecht Peeters, Anna Peeters.

Fol. 227v

Claijs Peeters, Adriaen, Embrecht, Anna, Willem Joos namens
zijn vrouw, Heijl Jan Peetersdr x Adriaen Adriaen Geeritss maken een erfdeling
van de goederen van Peeter Jan Gijsbrechts en Digne Embrechtsdr hun ouders.

Fol. 228v, 22-5-1536

Willem Jan Mermans verkoopt aan Adriaen Aert Lemmens een
stede metten huijsinge.

Fol. 228v, 22-5-1536

Adriaen Aert Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Willem
Jan Mermans.

In de kantlijn: Adriaen Aertse ??? heeft betaald.

Marij Jan Goijaerts heeft ontvangen van Adriaen Aert
Lemmens.

Fol. 228v, 22-5-1536

Willem Jan Mermans verkoopt aan Jan Wouter Sprengers de
helft van een halve hoeve lants.

Fol. 229r, 12-2-1536

Peeter Raes en zijn kijnder maken een deling van de goederen
van Cornelie Dierck Jan Michielsdr hun moeder met Willem Joos als voocht en
Wouter Maes en Adriaen Maess als vrienden.

Peeter neemt zijn 4 kijnder aan.

Fol. 229v, 20-12-1536

Adriaen Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis
Corput.

Fol. 229v, 21-12-1536

Laureijs Tijs Jan Matijss verkoopt aan Thoen Tijs Jan
Matijss zijn broer een vurtel rogs.

Fol. 229v, 14-1-1537

Adriaen Peeter Timmermans verkoopt aan Aert Godscalck Aertss
1/3 van 11 buijnder gronts.

Fol. 229v, 14-1-1537

Aert Godscalck Aertss bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Peeter Timmermans.

Fol. 230r, 19-6-1536

Rombout Jan Rombouts verkoopt aan Jacop Willems de Ketelaer
een half buijnder moers.

Fol. 230r

Peeter Meus Druijtszz, Jan Michiel Roeloffs, Peeter Janss
van Alphen, Adriaen heijnrick Scuermans, Eva Horst? Lemmens met Simon Horst?
Lemmens als voocht verkopen aan Cornelis Pauwelsz een half buijnder moers.

Fol. 230v, 6-7-1536

Hubrecht Claijs Peeters verklaart borg geweest te zijn voor
Woudn? Geeritss de Laet opte hoeve tot Dongen aent huijs wittelijck sentr is
Raphael van Bruhese, rentmeester mijns gen. heeren des graven van Nassou.

Fol. 231r, 6-7-1536

Katlijn Geeritsdr met Willem Janss als voocht bekent geld
schuldig te zijn aan Lemmen Lemmen Maes.

Fol. 231r, 6-7-1536

Katlijn Geeritsdr x Willem Janss machtigen Lemmen Lemmen
Maes en Cornelis Geerits hun zaken mbt de stede te behartigen.

Fol. 231r, 13-9-1536

Aert IJgrins? namens Raphael van Bruhese geeft te kennen dat
Jan Roeloffsz dese dach de weete was gedaen en … dat hij Willem van Dongen
moeren of wildert ……… de voors Jan Roeloffs heeft doen halen den selven dach 2
bleckelincx van den wildert of Willem van Dongen moeren alsoo hij te kennen gaf
en dat wij gesien hadden dat 2 wagens met bleckelonck geladen stonden en
lopense vast voor Jan Roeloffs brouhuijs.

Fol. 231v, 13-9-1536

Adriaen Jan Horsten bekent geld schuldig te zijn aan Marij
Jans Smagers?dr.

Fol 231v, 10-11-1536

Peeter Jan Horsten ter eenre en Vranck Jan Heijnricx,
Jeenken Jan Heijnricxdr x Jan Meuss, Jeeneken Jan Heijnricx x Melis Melisz en
Engel Jan Heijnricx, Digne en Adriaen Gielis Jan Heijnricxkijnder met Vranck
als voocht en Peeter Gielis voor Daem, Cornelis, Hubrecht en Adriaen Peeter van
Bavel namens Adriaen zijn wijff en Heijnrick Jan Horsten ter andere zijde

maken een erfdeling van de goederen van Katlijn Jan
Heijnricxdr.

Fol. 232r, 13-9-1536

Peeter Heijnricx Laureijss verkoopt aan Peeter Janss van
Dongen een “rente”.

Fol. 232r, 28-12-1537

Heer Willem Roeloffsz van Dongen met Jan Cornelis als voocht
verkoopt aan Cornelis Wouter Sprengers ca 7 roijen erffs.

Fol. 232r, 16-12-1537

Adriaen Janss van Gilze namens Thonis Willem Adriaen Loijss
zijn huijsvrouw is voldaan door Peeter Jan Claijss van een vurtel rogs.

Fol. 232v, 20-9-1536

Cornelis Geeritsz, Katlijn Geeritsdr met Willem Janss als
voocht, Raes Joos als voocht van Heijnrick Geerits kijnder, Geerit Heijnricx,
Lambrecht Maess treffen een regeling mbt een geschil.

Fol. 233r, 5-10-1536

Jan vanden Wege verkoopt aan Denis Jan Nooten een huijs.

Fol. 233r, 5-10-1536

Denis Jans Noten is na onser bancken recht schuldig ....

Fol. 233r, 10-11-1536

Cornelis Geeritss als voocht en Wouter Maess als toesiender
van Heijnrick Geeritss kijnt, Zijken Diercxdr met Adriaen Maess als voocht,
Melis Peeters als voocht en Adriaen Maess als toesiender van Aert Peeters
kijnder verkopen aan Peeter Raess een deel van het Cleijn Peeter geheijten.

Fol. 233r

Denis Jan Noten heeft voldaan aan Jan vanden Wege,
18-12-1540.

Fol. 233v, 15-11-1536

Jan Peeter Willems verkoopt aan Jan Tijs Jan Matijss een
lopensaet lants.

Fol. 233v, 15-11-1536

Jan Peeter Willems verkoopt aan Jan Tijs Jan Matijss nog 2
lopensaet lants.

Fol. 233v, 22-9-1536

Jan Wouter Sprengers en Jan Willem Mermans hebben afgerekent
mbt chijns en pacht.

Fol. 234r, 8-3-1536

Adriaen Adriaenss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis
Gijsbrechts tbv Jan Gijsbrecht kint?.

Fol. 234r, 8-3-1536

Jan Jan Horsten bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Adriaenss.

Fol. 234r

Jan Wouter Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Willem
Jan Mermansz.

Fol. 234v, 22-5-1536

Embrecht Peetersz en Anna Peetersdr bekennen geld schuldig
te zijn aan Adriaen Peeterss.

Fol. 234v, 8-6-1536

Thonis Jacop Thoen Sprengersz verkoopt aan Meas Lambrechtsz
Verstege 6 lopensaet lants.

Fol. 234v, 1-10-1536

Jan Cornelis Sprengers heeft gestelt Adriaen Jan Horsten
zijn zwager 5 mudden rogs.

Fol. 235r, 3-1-1537

Lijsbet en Jenneken Cornelis Cristoffelsdr met Jacop Peeters
hun voocht, Peeter Jan Horsten als voocht van Katlijn en Cristoffelken Cornelis
Cristoffels kijnder verkopen aan Gijsbrecht Peeter Beijs 6 buijnder erffs.

Fol. 235r, 4-1-1537

Hubrecht Jan Jan Aertss vest over Beatrijs Cornelis Claijs
Claijsdr 1 vurtel rogs.

Fol. 235r, 4-1-1537

Jan Jan Wouters als voocht en Jan Cornelis als toesiender
van Marten, Marie, Lijsken en Willemken Laureijs Martenskijnder verkopen aan
Meus? Peeter Meusz 5 lopensaet lants.

Fol. 235v, 4-1-1537

Meus Peeter Meus bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan
Wouters tbv Laureijs Martens kijnder.

Fol. 235v, 16-1-1537

Cornelis Jan Cornelis Sprengers verkoopt aan Jan Roelens 9
lopensaet erffs.

Fol. 235v, 18-1-1537

Alijt Cornelis Willem Claijs weduwe met Jacop Peeters als
voocht verkoopt aan Florijs Janss de Timmerman een “rente”.

Fol. 236r, 1-2-1537

Lent Peeters verkoopt aan Lemmen Geerit Jan Lemmens een
“rente”.

Fol. 236r, 5-2-1537

Rijck Jan Horsten verkoopt aan Adriaen Geerit Janss een
stuck erffs.

Toegevoegd: overgevest Peeter Adriaens en wederom overgevest
Mari Claijs ???.

Fol. 236v, 12-11-1536

Jacop Peeterss is van rechts wege schuldig ....

Fol. 236v, 8-3-1537

Karlijn Peetersdr x Peeter Cornelis van Daesdonck verkoopt
aan Peeter? Adriaen Peeters 7 corter rogs.

Claijs Lauwe staat borg.

Fol. 237r, 18-6-1537

Peeter Janss van Dongen is van rechts wege schuldig ....

Fol. 237r, 4-9-1537

Adriaen Jan Claijss bekent geld schuldig te zijn aan
verkoopt aan Jacoppe Rijck Wouter Loonen weduwe met Cornelissen, Peeter, Daniel
en Wouter haar kijnder een vurtel rogs.

Fol. 237r, 4-9-1537

Adriaen Jan Claijss bekent geld schuldig te zijn aan Jacoppe
Rijck Wouter Loonen weduwe met haar kijnder.

Fol. 237v, 5-10-1537

Heijnrick Maess de Laeck, procureur, namens het convent van
Sinte Katherijne Dale te Breda verkoopt aan Jan Roeloffs van Dongen een half
buijnder moers.

Fol. 237v, 5-10-1537

Jan Roeloffs van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick
Maess de Laeck, procureur, namens het convent van Sinte Katherijne Dale te
Breda.

Fol. 238r, 16-12-1537

Jan Thonis de Molen de Oude ter eenre en Jan Sijssen ter
ander zijde treffen een regeling mbt de watermolen te Dongen.

Fol. 238v, 5-11-1537

Willem van Dongen verkoopt aan Claijs Janss van Liet 2
buijnder erffs.

Fol. 238v, 6-11-1537

Wouter Claijs Thonen verkoopt aan Claijs Janss van Liet 12
lopensaet gronden.

Fol. 238v, 5-11-1537

Claijs Janss van Liet bekent geld schuldig te zijn aan
Willem van Dongen.

Fol. 239r, 15-7-1537

Claijs Jan Claijsz, Katlijn Jan Claijsdr met Peeter Jan
Claijs als voocht verkopen aan Heijnrick Michiel Cornelis huijsvrouw een vurtel
rogs.

Fol. 239r, 26-7-1537

Jan Jan Wouters als voocht en Jan Cornelis als toesiender
van Laureijs Marten Peeter Celijen kijnder verkopen aan Joos Jan Aertss 11
lopensaet weije.

Fol. 239v, 8-4-1537

Wouter Heijnrick Wouters verkoopt aan Peeter Matijss een
huijske.

Fol. 239v, 10-4-1537

Cornelis Jacops namens Peter Vogel tbv de Heijlige Geest van
Breda verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een stede metten huijsinge.

Fol. 239v, 2-12-1538

Jan Cornelis die weduwe verkoopt voors stede aan Stoffel
Joos Cornelisz.

Fol. 240r, 8-5-1537

Peeter Peeter Heijnrick Horsten dr? verklaart dat Katlijn
Aertsdr x Jan Roeloffs gedeeld is op de helft van een “rente”.

Fol. 240r, 11-5-1537

Jan Pauwelsz verkoopt aan Marij Thijs Groots vanden Berge 4
vurtelen rogs.

In de kantlijn: Raes Janss verklaart dat Willem Peeters deze
4 rogs heeft afgelost.

Fol. 241 [= los vel], 31-5-1536

Claijs Vermeer en Michiel Vermeer, broers, verkopen aan
Adriaen Peeter Timmermans een buijnder moers.

Toegevoegd: Cornelis Janssen van Holten en Matijs Janssen
van Holten verklaren dat zij Claus van Meer het geld hebben gegeven [niet
afgemaakt].

Fol. 241v

Joos Jan Aertss verkoopt aan Aert Jan Gheenen de helft van
1/6 van 7 buijnder moers.

Fol. 241v

Joos Jan Aertss verkoopt aan Jan Jan Gheenen de helft van
1/6 van 7 buijnder moers.

Fol. 241v

Aert Jan Gheenen en Jan Jan Gheenen bekennen geld schuldig
te zijn aan Joos Jan Aertss.

Fol. 241v, 2-12-1537

Griet Jan Robbendr x Pauwels Willem Pauwels, Neelken Jan
Robbendr x Thomas Laureijss doen afstand van hun deel van de stede gekomen van
hun moeder.

Fol. 242r, 16-12-1537

Adriaen Peeter Geraerts van Dongen huurt de molen op Sprang:
de wintmolen en de rosmolen van Cornelis van Hoeck, rentmeester van Adam van
Duijn, ambachtsheer van Sprang.

Borg staan: Peeter Geeritsz, Jan Cornelis, schout, Jan Jan
Smolens, Pauwels Rijcken, Willem Joosz, Adam Willemss, Cornelis Gijsbrechts,
Peeter Jan Horsten en Lambrecht Adriaen Martens.

Fol. 242v, 13-1-1538

Cornelis Aert Lemmens verkoopt aan Marij Laureijsdr met
Zebrecht Janss als voocht een “rente”.

Fol. 242v, 13-1-1538

Joos Peeter Jan Claijss verkoopt aan Willem Jacop Rutten een
“rente”.

Fol. 243r, 16-12-1537

Jan Jan Grootsz is van rechts wege schuldig ....

Fol. 243r, 20-12-1537

Peeter Jan de Weerts verkoopt aan Jan Jan Matijss de helft
van 6 buijnder gronts.

Fol. 243r, 20-12-1537

Jan Jan Matijss bekent geld schuldig te zijn aan Willem
Jooss.

Fol. 243v,
26-2-1538

Cornelia Willem Rombouts weduwe met Cornelis Witsess? haar
zoon verkoopt aan Cornelis Gijsbrechtsz een “rente”.

Fol. 244 los vel, 10-2-1537

Jan Wijttenss verkoopt aan Jan Adriaens van Sijnt
Geertruijden Berghe een “rente”.

Fol. 244r, 6-2-1538

Claijs Cornelisz verkoopt aan Jacop Willemss als voocht van
Aenken, Jacop en Lijnken Marcelis Willems kijnder een “rente”.

Fol. 244r, 6-2-1538

Claijs Cornelisz verkoopt aan Joachim Janss een “rente”.

Fol. 244v, 6-2-1538

Wouter Jan Vass en Marten Peeters als Heilige Geest meesters
tot Wasbeeck zijn gevest in onderpanden die Raes Jooss erfg onderhanden hadden.

Fol. 244v, 11-2-1538

Peeter Geeritss verkoopt aan Lambrecht Adriaens 9 roije
erffs.

Fol. 244v, 18-2-1538

Jan Jacops bekent geld schuldig te zijn aan Jan Cornelis.

Fol. 244v, 18-2-1538

Jan Wouter Sprengers verkoopt aan Marij Laureijsdr 5
vurtelen rogs.

Fol. 245r

Jan Corneliss, schout, ter eenre en Cornelis Jan Cornelisz,
Adriaen jan Cornelisz, Jan Jan Cornelisz, Margriet Jan Cornelisdr x Jacop
Cornelissoen, Wouter Jansz als voocht en Peeter Jan Horsten als toesiender van
Roeloffken en Stoffelken Jan Cornelis kijnder maken een erfdeling van
Laurentien Jan Horsten, de moeder van de kinderen.

Fol. 246r, 15-6-1538

Roeloff Heijn [blad beschadigd] verkoopt aan Peeter Janss
van Dongen een “rente”.

Fol. 246r, 25-8-1538

Claijs Peeterss verkoopt aan Stoffel Roeloffsz van Dongen
een “rente”.

Fol. 246v, 4-9-1538

Peeter Jan Jan Loonensz mede als voocht en [niets ingevuld]
als toesiender van Jan Jan Loonen 2 kijnder, Dige Jan Jan Loonendr x Cornelis
Aertss, Anna Heijnrick Laureijsdr met Peeter als voocht, Domas Thonisz, Anna
Thonisdr met Cornelis Aertss als voocht, Digne Thonisdr x Adriaen Peeterss,
Marij Thonisdr met Thonis Thoniss als voocht verkopen aan Adriaen Heijnricxz 18
lopensaet weije.

Fol. 246v, 9-9-1538

Peeter Adriaen Peetersz verkoopt aan Adriaen Geerit Janss 5
lopensaet lants.

Fol. 247r, 15-9-1538

Adriaen Peeterss verkoopt aan Peeter Adriaen Peeters zijn
zoon de helft van [folio beschadigd] hoeve lants.

Fol. 247r, 17-11-1538

Marij Coman Jansdr met Cornelis Jacops als voocht, Cornelis
Cornelis Willems als voocht en Jacop Jansz als toeseinder van Anneken Jan
Cornelis kijnt en van het kijnt waarvan Mariken in verwachting is maken een
erfdeling van de goederen van Jan Cornelis za.

Fol. 247v, 22-11-1538

De erfg van Jan Thoniss de Molen en Jenneken zijn vrouw
maken een erfdeling:

Thonis Jan Thoniss en Simon Thonis namens Margriet zijn
vrouw, Jan Jan Thonis en Heijnrick Jan Thonis, Jan Peeters x Anna en marie Jan
Thonis.

Fol. 248r, 6-3-1538

Cornelis Jan Harmans Roijenz bekent geld schuldig te zijn
aan tafel van de Heijlige Geest van Breda.

Nog genoemd: Jan Roeloffs, Peeter Janss van Dongen en
Cornelis Jacops, secretaris.

Cornelis Jacopss houdt Peeter Janss schadeloos.

Fol. 248v, 20-2-1538

Peeter Geeritss, kerckmeester, Gheerit Janss, Lambrecht
Janss, Willem Jooss verklaren dat zij hebben gehoord dat ten tijde dat de kerck
belasting moest heffen er mensen waren die hun goederen als onderpand gebruikt
hebben en dat men bereid was elkaar te helpen.

Fol. 249r, 20-2-1538

Heer Adriaen Janss van Dongen met Jan Cornelis als voocht
namens Coenraet Aertss is van rechts wege schuldig ....

Fol. 249r, 20-2-1538

Peeter Raess, Laureijs Raess, Marij Raess, Jan Raess, Marij
Raess bekent geld schuldig te zijn aan de Heijlige Geest van Wasbeeck.

In de kantlijn: op foto niet leesbaar.

Fol. 249r, 25-2-1538

Heer Adriaen Janss van Dongen met Jan Cornelis als voocht
namens Coenraet Aertss verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een stede metten
huijsinge.

Fol. 249v, 25-2-1538

Jan Peeter Cornelisz verkoopt aan Florijs Janss een “rente”.

Fol. 249v, 25-2-1538

Jan Thonis namens Michiel zijn zoon verkoopt aan Peeter
Corneliss 3 lopensaet moers.

Fol. 249v, 25-2-1538

Jan Willemss en Jan van Dusel, scotgaerden van de kerck, is
van rechts wege schuldig ....

Fol. 250r, 10-3-1538

Anezoete Rijck Peeter Maesdr x Cornelis Peeters verkoopt aan
Laureijs Heijnricx 1/3 van 4 vurtelen rogs.

Fol. 250r, 20-5-1538

Gorijs van Eijndmer mede als voocht en Jacop Willem Peeter
Stevensz als toesiender van Geerit van Eijndmer 3 kijnder, Jacop Cornelis
namens Heer Fransschen van Eijndmer verkopen aan Raes Jan Vrancken de helft van
4 buijnder moers.

Fol. 250v, 20-5-1538

Gorijs van Eijndmer mede als voocht van Geerit van Eijndmer
3 kijnder en Jacop Willem Peeter Stevensz als toesiender, Jacop Cornelis namens
Heer Fransschen van Eijndmer, Jacop Cornelis namens Heer Fransschen van
Eijndmer verkopen aan Cristoffel Roeloffsz van Dongen de helft van 3 buijnder
moers

Fol. 250v, 27-3-1538

Heer Geerit Oelmans mede als voocht van Heijlwich Adriaen Oelmans
weduwe, mede namens Jan Jan Oelmans 4 kijnder, Marten Jan Brechtsz namens
Margriet zijn moeder, Lijsbet Heijs, Heer Geerit Jan Leijnen verkopen aan Aert
Gieliss en Cornelis IJgranis 1¾ buijnder moets.

Fol. 251 los vel 1

Dit is alsulck voordel als Zijken Diercxdr gehouden heeft
nader doot van Heijn Horsten:

Inden iersten een bed metten bedstee, een paer slapelaken, 1
deken, 2 oorcussens en 2 sitte cussens, een tinnen schotel, soutvat, groten
kan, kandelaer, potkan,1 steijpken, 1 tafel met een tafelaken, 1 ???stoel, de
beste ketel, 1 copere pot, 1 lan???, 1 hael.

Fol. 251 los vel 2, 2-12-1538

Lijstje met betalingen?

Stoffel Joos Cornelis 14 vurtelen rogs

Jan de Roij

Peter Vogel namens de Heijlige Geest van Breda

Jan Wouter Sprengers

Willem Jan Mermans

Fol. 251r, 5-4-1538

Gooswijn Buijsen staat borg voor Peeter Geritss tbv Wouter
Geritss, Adriaen Robbrechtss, Peter Steven en Willem Thoniss.

Fol. 251r, 8-4-1538

IJken Adriaen Peeter Laureijss huijsvrouwe met Adriaen
Laureijss als voocht verkoopt aan Jacop Peeters de vorster een “rente”.

Fol. 251v, 12-4-1538

Peeter Geeritss verkoopt aan Lambrecht Geeritss, Jan
Cornelis Willem Claijss en Heijnrick Janss een erfbruijck wech.

Fol. 251v, 10-3-1538

Jan Cornelis Sprengers geeft over Raes Janss en Peeter Jan Horsten
als kerckmeesters een “rente”.

Fol. 252r, 10-3-1538

Gijsbrecht Jan Jacops Heijmans bekent geld schuldig te zijn
aan Aert Gielisz en consorten.

Fol. 252r, 10-3-1538

Heer Geerit Oelmans als voocht van Heijlwich Adriaen Oelmans
weduwe, mede namens Jan Jan Oelmans 4 kijnder, Marten Jan van Brechtsz namens
Margriet zijn moeder verkopen aan Jan Wouter [folio beschadigd] Sprengers ¼ in
3 buijnder moers.

Fol. 252r, 10-3-1538

Heer Geerit Oelmans als voocht van Heijlwich Adriaen Oelmans
weduwe en namens personen voors verkopen aan Willem Heijn Cornelis ¼ in 3
buijnder moers.

Fol. 252v, 6-2-1538

Rijck Adriaen Heijn Theus verkoopt aan Marij Laureijsdr met
Zebrecht Janss als voocht 2 vurtelen rogs.

Fol. 252v, 6-2-1538

Lenaert Peeters verkoopt aan Lambrecht Geerit Jan Lemmens 8
vurtelen rogs.

Fol. 252v, 6-2-1538

Juetken Adriaen Matijs Peperkoeckbacker met Jacop Peeters
als voocht verkoopt aan Claijs Diercxz een huijsken.

Fol. 253 [flink beschadigd], 28-1-1538

Cornelis Jan Cornelisz, Margriet Jan Cornelis met Jacop
Cornelis als oom en voocht verkopen aan Jan Jan Corneliss hun deel van een
“rente”.

Fol. 253, 1-2-1538

Alijt Cornelis Willem Claijs weduwe met ??? Peeters als
voocht verkoopt aan Claijs Cornelis haar zoon de helft van haar stede.

Fol. 253r, 1-2-1538

Heijnricken x Michiel Cornelis verkoopt aan Goort Andriess
een stuck erff.

Fol. 253v, 25-8-1538

Frans Korstiaens ter eenre en Adriaen Peeters ter andere
zijde treffen een regeling mbt het geschil ivm de aankoop van een stede.

Fol. 254r [flink beschadigd], 25-4-1538

Zijken Dierck Jansdr x Peeter Thonis verkoopt aan Claijs
Peeter Lemmens de helft van een buijnder moers.

Fol. 254r,
23-10-1538

Heijnrick
Cornelis Calijsz, ??? Claijss, Beatrijs Cornelis Claijsdr met ??? ?loffs
als voocht, Cornelis Cornelis ??? als voocht en Simon Cornelisz als toesiender
van ??? Cornelis Laets 4 kijnder waarvan ??? Cornelis Claijs Denijsdr za.
moeder was verkopen aan Jan vande Wege 10 lopensaet weije.

Fol. 254v, 21-3-1538

Katlijn Goortsdr x Cornelis Cornelisz van Gilze, Aert Janss
van Gilze, Jan Janss van Gilze, Jacop Rijcxk Wouter Lemmens weduwe met Cornelis
Jacops als voocht verkopen aan Jan Jan Peetersz een half buijnder moers.

Fol. 254v, 2-6-1538

Simon Jooss als voocht en Jan Jan Peeter Celijen als
toesiender van Cornelis Janss kijnder, Jan Cornelisz, Aert Corneliss, Anna
Cornelisdr en Meus Janss met Jan Jooss als naeste van de kijnder ter eenre en ???
Jansdr x Jacop Willemsz van Bavel, moeder vande voors kijnder maken een
erfdeling.

Jacop en zijn vrouw nemen de kijnder aan.

Fol. 255r, 3-9-1538

Cornelie Jorijs Janssdr met Cornelis Jacops als voocht
verkoopt aan Claijs Thoniss een “rente”.

Toegevoegd: Eva lost af.

Fol. 255v, 25-9-1538

Denis Thoen Neelen is van rechts wege schuldig ....

Fol. 255v, 10-12-1538

Jacop Peeterss verklaart at hij ten andere tijde verkocht
heeft aan Anthonis Jooss een buijnder lants.

Fol. 256r, 20-8-1537

IJken Tijs Lentsdr x Peeter Willem Claijssen verkoopt aan
Peeter Janss van Dongen vierdalf lopen rogs.

Fol. 256r, 22-8-1537

Katlijn Heijnrick Jacop Coremansdr x Cornelis Aert Lemmens,
Cornelis Geerits als substituut voocht van Jacoppe en Neelken Heijnrick Jacops
kijnder met consent van Lemmen Lemmen Maes de toesiender en Adriaen Heijnricx
Coremans verkopen aan Jacop Jacop Rutten een stuck erffs.

Fol. 256r, 22-8-1537

Jacop Jacop Rutten bekent geld schuldig te zijn aan Katlijn,
Jacoppe en Neelken Heijnricx Coremans kijnder.

Fol. 256v, 24-9-1537

Hilleken Jan Leuwendr x Peeter Jan Horsten verkoopt aan Jan
Adriaens een huijs.

Fol. 256v, 24-9-1537

Jan Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Zebrecht Jan
Wijnricx.

Fol. 256v, 15-1-1538

Adriaen Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis
Corputs.

Fol. 256v, 11-2-1538

Marck Reijnss heeft gepandt aen 3 koijen tot Jan Roeloffs en
heeft coopdachr gehouden.

Fol. 257r, 2-8-1535

Jacop Peeters namens Cornelis Thonis Matheuss machtigt
Peeter Cornelis Daems.

Fol. 257r, 2-8-1535

Jan Roeloffs bekende dat alle haeffelijcke goederen van
Marck Reijns …….

Fol. 257r, 22-11-1535

Heijn Horst bekent geld schuldig te zijn aan Jan Diercxz van
Sgreevenmoer.

Fol. 257r, 25-12-1536

Lent Roel Lents bekent geld schuldig te zijn aan Roeloff
Jooss.

Fol. 257r, 1-2-1536

Peeter Aert vanden Branden weduwe bekent geld schuldig te
zijn aan Jan Verdussen.

Fol. 257r

Engel Jan Lauwedr x Jan Peeter Willems stelt in handen van
Jan Jan ??? [folio beschadigd] haer levende have.

Fol. 257r, 2-11-1536

Jan Cornelis begeert aen schepenen oft ijemant van Thoen
Beijens … [folio beschadigd].

Fol. 257v, 14-10-1534

Meester Harman van Diepenbeeck bekent geld schuldig te zijn
aan Roeloff Janss de tingieter tot Breda.

Fol. 257v, 7-12-1534

Jan Jan Empens bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan
Jan Aertss.

Fol. 257v, 12-12-1534

Peeter Cornelis Janss van Breda heeft verwonnen goederen
waar Anthonie Roeloffs uijtgestorven is.

Fol. 257v, 12-12-1534

Anthonis Govartssoen heeft gepandt aan haeffelijcke goederen
als Anthonie Roeloffsdr za achtergelaten heeft.

Fol. 257v, 20-12-1534

Adriaen Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Anthonie
Jan Gheenendr.

Fol. 257v, 4-1-1535

Jacop Jacop Rutten bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Jan Lemmens.

Fol. 258r

Heer Jan Hoose tot Breda, priester, en Meester Gielis
Brievinck als executeur van Anna Willems van Dongen za, natuurlijke dochter
verklaren dat in het testament staat [akte niet afgemaakt]

Fol. 258r, 21-6-1535

De vorster namens Thonis Goortss coopdach gehouden aan Thoen
Roeloffs erffhuijsceel.

Fol. 258r, 31-1-1536

Jan Andries bekent geld schuldig te zijn aan Lent Goortss.

Fol. 258r, 4-1-1535

Anthonie Marceliss en Adriaen zijn broer gepandt te zijn aan
haren erffhuijsceel …..

Fol. 258r, 25-1-1535?

Jan Voemans x ??? [folio beschadigd] Jan Bouwensdr is
voldaan door Adriaen Geeritss van een vurtel rogs.

Fol. 258r, 10-5-1535

Marij van ??? [folio beschadigd] heeft verwonnen van Jan
Verhulst.

Fol. 258r, 20-9-1535?

Claijs Claijs Janss bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Cornelis.

Fol. 258v, 2-8-1534

Heer Peeter Vlencoot? van Breda transporteert aan Matheus
Heijnricx zijn onderpanden.

Fol. 258v

Jan Roeloffs zal aantonen dat hij op 19-8-tot Breda is
geweest.

Fol. 258v, 28-9-1534

Jan Roeloffs geeft over een relement en Marck Reijns wil dat
Jan de eed aflegt. Jan geeft de voorwaarden aan.

Fol. 259r, 4-2-1534

Roel Claijs Neel Roelens is gecallengeert …

Lijsbet Adriaens leegt eed af.

Fol. 259r, 16-3-1534

Joos Jan Aertss, Heilige Geest meester van Wasbeeck en Jan
Jan Lemmens doen ??? Pauwels Janss.

Fol. 259r, 28-5-1534

Peeter Janss van Dongen heeft coopdach gehouden.

Fol. 259r

Jan Verdussen thoont zijn brief op Stoffel Roeloffs.

Fol. 259r, 22-6-1534

Meester Harman belooft binnen 4 dagen te overcomen na …… met
Willem van Dongen.

Fol. 259r

Heijn Claijs Roelens toont zijn brief op Stoffel Roeloffs.

Fol. 259r, 23-6-1534

Heijnrick van Beloij toont zijn brief op Jan Roelens.

Fol. 259r, 2-8-1534

Meester Harman heeft ontset tegen Willem van Dongen.

fol. 259r, 30-8-1534?

Laureijs Heijnricx kende hem verwonnen van de goederen van
Cornelis Martens.

Fol. 259r, 1-3-1535

Peeter Gijsbrechts bekent geld schuldig te zijn aan Aert
Damen.

Fol. 259v, 18-1-1534

Jan Claijs heeft coopdach gehouden met Heer Willems.

Fol. 259v, 31-1-1535

Thonis Janss Vervoort bekent geld schuldig te zijn aan
Wouter ??? tbv Lemmen Maes kijnt.

Fol. 259v, 3-6-1534

Marij ??? bekent geld schuldig te zijn aan Philips Cornelis.

Fol. 259v

Op het rechter deel van dit folio staan 3 aktes op zijn kop
geschreven.

Cornelis
Jan Jacops verklaart dat hij gezien heeft dat Hannick Coman Jans zijn
broer Gijsbrecht geslagen heeft.

Jan
Lambrechts verklaart dat hij gezien heeft dat Lau Tijs en Peeter Aert
Lemmens elkaar …..

Gorijs
Wijenricx verklaart dat hij tandere tijden heeft helpen dorsen Cornelis
Geerits boeckweijt.

Fol. 259v, 5-5-1533

Jan Diercks Jan Diercx bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Jan Lemmens.

Fol. 259v, 14-9-1534

Hugo de Roijdragen van Breda verklaart dat Willem van Dongen
bij hem in huse is als gevangen man?

Fol. 259v, 14-10-1534

Jan Jacops en Heijnrick Jans Smolens maken een afrekening.

Fol. 260r, 22-12-1532

Wouter Geerits staat borg voor Peeter Gijsbrechts mbt
Cornelis Jan Claijss.

Fol. 260r, 3-2-1533

Jan Roeloffs bekent geld schuldig te zijn aan Wouter
Zebrecht en zijn zijn swager.

Fol. 260r, 1-3-1535

Jan Thoen Neelen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Corneliss.

Fol. 260r, 20-2-153?

Jan Jan Wouters bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht
Adriaens.

Fol. 260r

Anthonis Jans Smolens heeft geset in handen van Willem van
Dongen al zijn goederen.

Fol. 260r, 27-1-1533

Jan Tijs Lents is voldaan van Loij Zebrechts.

Fol. 260v

Lijstje namen met een rest schuld:

Jan Cornelis Hulshouts, Willem Simons, Joos Simons, Willem
Jacop Heijmans, Jorijs Wijnen, Stoffel Roeloffs, Wouter Roeloffs, de schout van
Oosterhout.

Fol. 260v, 4-3-1533

Jan Peeter Geerits bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht
Adriaens tbv Jan Lemmens erfg.

Fol. 260v, 29-4-1531, tekst op zijn kop geschreven

De tekst begint met een lijstje namen met een geldbedrag
erachter:

Korst Meuss, Daem, Gijb, Jannen, Willem

Daarna volgt een onduidelijke tekst waarin wederom wat geld
wordt gegeven.

Fol. 261r, 14-4-1532

Willem van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Thonis
Janss de Potter.

Fol. 261r, 16-5-1532

Willem Thonis Horsten bekent geld schuldig te zijn aan jan
vande Wege.

Fol. 261r, 11-3-1532

Goort Tijs Lents en Joos Peeters bekennen geld schuldig te
zijn aan Wouter Korstiaens.

Fol. 261r

Anna Lemmensdr met Cornelis Jacopss als voocht staat borg
voor Lemmen Verstege

Nog genoemd: Jan Roeloffs en Lemmen Geerits za.

Fol. 261r, 20-5-1533

Tiel Jacops bekent dat ??? Adriaens Laets de kiste van
Lijnke gehaald heeft.

Fol. 261r, 1-2-1532

Jan Gijben, Peeter Geerits en Heijn van Doren zijn
vereenicht met een aengaende de fraft liggende aent huijske.

Fol. 261r, 5-2-1532

Geertruijt Peeter Willems weduwe met Cornelis Jacops als
voocht bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Janss, schout.

Fol. 261v, 16-11-1531

Stoffel Roeloffs en Jan Corneliss Hulshouts zijn
gecalengeert van 1 erffs???

Fol. 261v, 16-11-1531

Jan Roeloffs en Willem van Dongen zijn gecalengeert van een
erffbroke.

Fol. 261v

Jan Thijs Jan Matijss is voldaan door Jan Jan Smolens.

Fol. 261v

Stoffel Willems heeft ontslagen Jan Jan Smolens van zijn
lant mbt chijnsen en onderpanden.

Fol.261v, 15-10-1532, tekst op zijn kop

Willem Willems van Lichtenberch staat borg voor Cornelis de
Smit.

Fol.261v, 21-3-1531, tekst op zijn kop

Lijsbeth Anthonisdr verhuurt aan Peeter Geerits 18 lopensaet
hoijlants.

Fol. 262r, 30-3-1533

Peeter Jacop Corneliss draagt over Michiel Corneliss een
“rente” aangekomen van ??? van Doren?.

Fol. 262r

Jacop Peeterss namens Marten Cornelis vanden Kibomsdr? heeft
beset de goederen als Tijs Claijss heeft.

Nog genoemd Wouter Andriess.

Fol. 262r, 28-1-153?

Peeter Adriaens Wen?ers bekent geld schuldig te zijn aan
Marie Jan Cornelis.

Fol. 262r

Goort Peeters van Gilze, Heijlken Jan Peetersdr, Marij Jan
Peetersdr.

[Verder geen tekst]

Fol. 262r, 3-8-1533

Jan Jacops bekent geld schuldig te zijn aan Faes Janss

Fol. 262r

Jan Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan Jan Denis.

Fol. 262v, 5-12-1530

Willem Thonis Horsten is tevreden metten moer alsoo Joost
Simons.

Fol. 262v, 5-12-1530

Jan Roeloffs geeft over Stoffel zijn broer de penningen die
Willem Thonis Horsten schuldig is.

Fol. 262v, 9-7-1531

Lijsbet Jacop Lemmen Wijnen weduwe bekent geld schuldig te
zijn aan Cornelis Jan Beerten.

Fol. 262v, 2-11-1531

Jan Tijs Jan Matijss heeft gepandt van Cristoffel Willem van
Dongen aan alle haeffelijcke en erffelijcke goederen oveereenkomend met eerdere
afspraken.

Fol. 262v, 4-1-1530

Peeter Stevens bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick
Jan Embrechts.

Fol. 262v, palmsondach 1532

Jan Willems de Snijder en ick hebben afgerekent.

Fol. 263r, 31-1-1533

Jan Roeloffs bekent geld schuldig te zijn aan Claijs Jan
Obrechts.

Fol. 263r, 31-1-1533

Pauwels Janss van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan
Jan Jan Lemmens.

Fol. 263r, 5-2-1533

Aert Thijs Maes bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen
Peeter Goorts.

Fol. 263r, 8-2-1529

Vranck Willems bekent geld schuldig te zijn aan Gielis
Wouters van Zomeren.

Fol. 263r, 8-2-1529

Joos de Wever? bekent geld schuldig te zijn aan Rijck Janss.

Fol. 263r, 28-11-1529

Jan Lambrechts Verstege bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Jans Laets.

Fol. 263v, 6-3-1527

Cornelis de Tollens??? Bekent geld schuldig te zijn aan de
man van Oosterhout: {niets ingevuld].

Fol. 263v, 6-3-1527

Vranck Willem Nenmans? bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Roelofs.

Fol. 263v, 11-3-1527

De schout protesteert mbt Aert ….

Fol. 263v

Jan Roeloffs Aert Lemmens ….

Fol. 263v

Jan Loonen heeft betaald aan Heijl Roel Jan Gijben kijnder
mbt 8 vurtelen rogs.

Jacop Roel Jan Gijben is voocht van de kijnder.

Fol. 263v, 18-11-1527

Willem Janss van He?len bekent geld schuldig te zijn aan
Jacop Peeters en Cornelis Peeters tbv juffrouw van Dongen het geld dat hij
schuldig is in het erffhuijs van Thoen Bouwens.

Fol. 264r

Heijnrick Vos machtigt Andries Jan Adriaens de goederen te
vesten die Heijnrick Jacop Coremans van hem gekocht heeft.

Fol. 264r, 1-2-1527

Jan Lambrechts bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janss
van Dongen.

Fol. 264r, 1-2-1527

Heijnrick Jacop Coremans bekent geld schuldig te zijn aan
Jan Willems van Lichtenberch.

Fol. 264r, 1-2-1527

Anthonis Janss vanden He?voort bekent geld schuldig te zijn
aan Adriaen Geerits Verheijden.

Fol. 264v

Cornelie Adriaen Stevensdr met Embrecht Rijck vest over
Willem van Bavel.

Fol. 264v stukken in het latijn

Fol. 264v

Adriaen Jan Roel Meijnt kent dat Laureijs Heijn Adriaen
Geerits …

Adriaen Peeters kent dat Laureijs Matijss en Jorijs Peeters
beijde ….

Laureijs Matijss kent dat Jorijs Peeters ….. Meijnert
Geerits ….