Fol. 0ar, 2-5-1581

Joncker Peeter van Berghem namens Anna van Berghem wed eertijts
Heer Roefoffs van Dalem en daarna wed Heer Jannen vander Dilst stelt
verkoopcondities op.

Fol. 0cr

Verdeling
van stukken land naast de Kaa, elk een halve buinder

Lot 1

Peeter Jans de Metser, borg is Cornelis Jans Haen

Lot
2

Claes Emmen Cleijs, borg is Roeloff Jacob Jan Roeloffs

Lot
3

Adriaen Emmen Cleijs, borg is Peeter Roeloff Snijders

Lot 4

Dingena Peeter Loonen, borg is Jan Willems Blok

Lot 5

Peter Janss Metser, borg is Jan Emmen Cleijs

Lot 6

Tonis Toniss wonende tot Oosterhout, borg is Cornelis
Adriaen Aerden

Lot 7

Jacob Cornelis Vomans, borg is Jan Cornelis van Dorst,
Sebrecht Jan Wijnen, zwager

Lot 8

Cornelis Jan Cornelis, borg is Jan Cornelis Broeders,
Adriaen Joos Willemen, Willem Joos Willemen

Lot 9

Wouter Antoniss, borg is Cornelis Willem Jan Willems

Lot 10

Aert Jan Cornelis, borg is Cornelis Rijcken, Adriaen Jans
Binck?

Lot 11

Cornelis Lemmens, borg is Adriaen Michielss

Lot 12

Wouter Antoniss, borg is Adriaen Michielss

Lot 13

Adriaen Emmen Cleijs, borg is Cornelis Peter Stevens Mick

Lot 14

Jan Cornelis Keijen, borg is Peter Peter Jacob Smit

Lot 15

Tonis Toniss wonende te Cuijlendonck, borg is Jan Doemen

Lot 16

Adriaen Martes van Loon, borg is Cornelis Jans Haen

Beneden de Vaert

Lot 1

Adriaen Emmen Cleijs, borg is Wouter Doemen, Jan Gijs Peter
Willems, Wouter Huben

Lot 2

Tonis Toniss van Cuijlendonck, borg is Cornelis Adriaen
Aerden

Lot
3

Adriaen
Jacob Jan Roeloffs, borg is Peter Gerit Willems

Lot
4

Aert Jan Cornelis, borg is Peter Cornelis van Gilst

Lot 5

Adriaen Maes Lemmens, borg is Wouter Vrancken

Lot 6

Jan Emmen Cleijs, borg is Jos Vrancken

Overschot

Dingman Peter Loonen, borg is Peter Cornelis van Gilst

De moir op de putkens vande wilde moir

Lot
1

Cornelis
Jan Cornelis, borg is Peter Bastiaens

Lot
2

Cornelis Jan Cornelis, borg als voergaende gestelt

Lot 3

Cornelis Jans Haen, borg als voirs

Lot 4

Adriaen Loeijen, borg is Jaspar Loeijen

Lot 5

Peter Jans Metser, borg is Jan Emmen Cleijs

Lot 6

Adriaen Emmen Cleijs, borg is Peter Bastiaens

Lot 7

Wouter Antoniss, borg is Peter Roeloff Snijders

Lot 8

Cornelis Jan Cornelis, borg als voren

Lot 9

Wouter Antoniss, borg is Lemmen Adriaens

Lot 10

Peter Cornelis van Gilst, borg is Aert Jan Cornelis

Lot 11

Adriaen Maes Lemmens, borg is Jan Doemen

Lot 12

Adriaen Peter Maes, borg is Peter Jan Tielmans, Jan
Bastiaens, Cornelis Lemmen ???

Lot 13

Cornelis Jans Haen, borg is Jan Doemen

Fol 000ir, 17-7-1582

Adriaen Mertens heeft zijn moer (het 16e lot)
bewerkt en overgelaten aan: Dijngeman Peeters van Scravenmoer, Merten Claessen
tot Scravenmoer, Peeter Willem ??? en Jan Tomas Janss. Er wordt geld betaald.

Er volgen nog 2 stukjes omtrent dit 16e lot.

Klein geschreven, namen nog uitwerken

Fol. 1r, 21-11-1579

Adriaenken Jacop Jan Roeloffsdochter x Cornelis Adriaen
Gerits ter eender sijden tegen haer kijnderen te weeten Metken, Jan ende Huijbrecht
genaempt, de drij kijnderen, met Aert Jan Cornelis als vocht en Zebrecht Jan
Wijnen weesouder en Roelof Jacop Jan Roelofs als toesiender ende Adriaen sijn
broeder als van gelijcke bloeden der kijnderen voorsch maken scheijdingen ende
deijlinge.

Fol. 2v, 31-12-1579

Adriaen Corst Meus als voocht van Marij Wauter van
Strijberchdr wed Wijrick Adriaens, Adriaen Wijricken mede als voocht van de
kinderen van Claes Wijrick Adriaensz met Jan Antoniss als toesiender, Bernaert
Peeter Janssen als voocht en Peeter Heijnricx x Dingen Wijrick Adriaens en
Adriaen Wijricken als toesiender van de kinderen van Wilbaert Peeter Janssen
wednr Lijsken Wijrick Adriaens: Peeterken.

Zij besteden Peeterken uit Wilbaert Peeter Janssen, haar
vader.

Fol. 3v, 8-1-1580

Adriaen Michielss verkoopt aan Jan Embrecht Cleijsen een
steede met de huijsinge.

Fol. 4r, 8-1-1580

Adriaenken Jacop Jan Roeloffsdr x Cornelis Adriaen Gerits
verkoopt aan Jan Janssen van Beeck een steede met de huijsinge.

Fol. 4r, 8-1-1580

Neelken Tijssendr x Jan Matijssen verkoopt aan Adriaen
Adriaensz Lichthert de helft van een steede.

Fol. 4r, 8-1-1580

Adriaen Adriaens Lichthert verkoopt deze helft van de steede
weer aan Tijs Damiss.

Fol. 4v, 8-1-1580

Matijs Tonis Matijss verkoopt aan Matijs Damisz een stuck
saijlants.

Fol. 4v, 9-1-1580

Toenken wed Jan Claussen met Adriaen Jacops als voocht,
Philips Jan Claessen mede als voocht van Margrietken en Claes, zus en broer,
Huijbrecht Heijnricx als vader en voocht van de 2 kinderen van Hilleken Jan
Claessdr za.: Jacop en Lijnken, Marijken Jan Claessdr verkopen aan Corijn
Stoffelsz tot behoef van Aert Meuss Molder een steede met een huijs.

Aert verkoopt de steede weer aan Willem Thomasz op 5-4-1580.

Fol. 5r, 9-1-1580

Jan Adriaenszoen alias Locht verkoopt aan Adriaen Jacopszoen
Sprangers een “rente”.

In de kantlijn: Adriaen Maes mede namens Dingna zijn zus als
erfg van ??? Adriaen de Ruijter, hun moeder, die de rente verzorgde van Pr Corn
Sprangers (vest 27-4-1660) verklaren dat Huijbrecht Corn Huiberts voldaan
heeft, 28-3-1665.

Fol. 5r, 5-4-1580

Gerit Paesschen is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 5v, 18-1-1580

Cornelis Lemmensz verkoopt aan Jan Jacop Jan Lemmens vijf
lopensaet gronden.

Fol. 5v

Cornelis Lemmensz verkoopt aan Cornelis Adriaen Geritsz
alias Nelo drie lopensaet gronden.

Fol. 5v, 8-5-1580

Juet weduwe Jan Jan Willems, Jan Jan Jan Willems, zoon en
voocht, verkopen Corstiaen Joost Dircxz een half buijnder gronden.

Fol. 6r, 18-1-1580

Cornelis Adriaen Geritsz verkoopt Claes Roel Cleijsz Neelo derdalf
lopensaet gronden.

Fol. 6r, 18-1-1580

Jan Willemsz verkoopt aan Huijbrecht Peeter Goeijartsz zijn
deel in een steede.

Fol. 6v

Cornelis Cornelis Dooriszone? X Clara Aert Gielisdr, Joris
vander Wee, stadthouder tot Dongen namens Maria Hermans van Coenegrachtdr x
Peeteren Wauter Thielenzone en haar broers/zussen als kinderen van Heijlwich
Aert Gielisdr transporteren aan Joosen Cornelis Godertss drie buijnder moer met
de gront daar toebehorende.

Fol. 7v, 1-2-1580

De kijnderen van Jan Jan Aerts den Ouden wed Janneken Aert
Lambrechtsdr: Peeter Janss, Adriaen Janss, Cornelis Janss, Korst Janss, Tonis
Janss, Katelijn Jansdr x Jan Janss, Marij Jansdr x Jan Cornelis en de
weeskijnder van Marij Jansdr x Cornelis Jan Joos: IJken, Anneken en Jan met
Adriaen Jan Joos als voocht en Peeter Janss voors als toesiender maken een
erfdeling.

Fol. 8r, 1-2-1580

Peeter Jan Janss verkoopt aan Tonis Janss, broer, zijn deel
van de voors erfenis (folio 7v).

Fol. 8r, 1-2-1580

Adriaen Jan Janss als voocht en Peeter Janss als toesiender
van de kijnder van wijlen Cornelis Jan Jansz en Marij Jansdr: IJken, Anneken en
Jantken, verkopen aan Korst Jan Janss hun deel van de erfenis (folio 7v).

Fol. 8v, 1-2-1580

Matijs Tonis Matijss verkoopt aan Jacop Jan Jacopszoon een
“rente”.

In de kantlijn: Jan Aert R???mers als voocht van Lijnken Jan
Jacob Lucasdr als kind van Anneken Jan Roelensdr met Michiel Peters als
behoudoom verklaren dat de rente brief na de doot Jacob Jan Jacobs op gedeelt
is, 15-3-1606.

Fol. 8v, 1-2-1580

Marijken Jan Jansz x Jan Cornelisz verkoopt aan Jan Jan Lauwereijsz
haar deel van de erfenis (folio 7v)

Fol. 9r, 1-2-1580

Mr Helanuis Franscoijs de Greef verkoopt aan Denis Peeter Ruelensoen
een perceel moer.

Fol. 9r, 1-2-1580

Jan Embrecht Cleijssen verkoopt aan Adriaentken Heijnrick
Rutgers wed en kijnder en 2 voorkijnder: Scara en Isebela Heijnrick Rutgersdr
een stuk saijlants.

Fol. 9v, 1-2-1580

Huijbrecht Adriaensz verkoopt aan Thorij Steven Peeters
huijsvrou een “rente”

Fol. 9v, 1-2-1580

Adam Joris Valckenberch verkoopt aan Adriaen Aert Janszoen
de helft van een steede met huijs.

Fol. 10r, 3-2-1580

Adriaen Jan Peeters verkoopt aan Goeijaert Sijmonsz 18
lopensaet gronden.

Fol. 10r, 3-2-1580

Merten Janss de Decker verkoopt aan Cornelis Adriaen Aerdenz
vijfftalff lopensaet saijlants.

Fol. 10v, 3-2-1580

Cornelis Adriaen Aerdenz bekent “rente”schuldig te zijn aan
Merten Janss de Decker.

In de kantlijn: Willem Jan Peters heeft aan Bastiaen Martens
betaald, 28-2-1596.

In de kantlijn: Anthonij Merten Denis vanden Kieboom namens
Maeijken Merten Denis Janss weduwe Adriaen Kegelers mede namens het kind van
Andries Adriaenss bij Neeltjen Merten Denisdr en mede namens Dijrck Mertens,
broer verklaart dat Jacob Merten? Mathijss voor 5/12 en Cornelis Merten
Mathijss als voocht van zijn en zijn broers kijnder voor 7/12 voldaan hebben,
20-2-1698.

In de kantlijn: Willem Jan Peeters heeft vanwege Cornelis
Adriaen Aerden betaald, 19-5-1585.

Fol. 10v, 3-2-1580

Cornelis Adriaen Aerdenz verkoopt aan Jan Adriaen Tonisz een
perceel saijlants

Fol. 11r

Jan Adriaen Toniszoen bekent jaarlijks aan Cornelis Adriaen
Aerden een carolus gelden te betalen.

In de kantlijn: Adriaen Cornelis Adriaens

Fol. 11r, 3-2-1580

Merten Janss Decker verkoopt aan Lambrecht Adriaensz een
steede mette huijsinge.

Fol. 11v, 3-2-1580

Merten Janssen Decker verkoopt aan Bernaert Peeter Joesz een
steede metten huijse.

In de kantlijn: Bernaert verkoopt de steede weer aan Jacop
Cornelis Peeterszoon, 17-12-1581.

Fol. 11v, 8-2-1580

Roeloff Jacop Jan Roeloffsz staat borg voor Joris vander Wee,
schout tot Dongen

Fol. 12r, 15-2-1580

Adriaen Willemsz verkoopt aan Jan Antonis van IJpeler een
steede mette huijse.

Fol. 12r, 15-2-1580

Adriaenken Jacopsdr x Cornelis Adriaen Geritsz, Adriaen
Jacopsz verkopen aan Roeloff Jacopsz, broer hun deel in de steede, gekomen van
hun ouders.

Zuid: Joest Willems erfg.

Noord:Marij Loeijen weduwe

Oost/West: Hamstraat en Jasper Loeijen of omgekeerd.

Fol. 12v, 15-2-1580

Adriaenken Matijs Peetersdr met Antonis Matijs Peetersz als
voocht bekent geld schuldig te zijn aan Maeijken het kind van wijlen Jan Gijben
met als voocht Peeter Conincxz en als toesiender Adriaen Peeter Cuper.

Fol 12v, 15-2-1580

Commer Peetersz verkoopt aan Cornelis Aertsz alias Stuijck
een buijnder (zie gift 3-2-1578)

Fol. 13r, 16-2-1580

Cornelis Aertszoen verkoopt aan
Joest Woutersz een buijnder erve. Zijn moeder mag het stuk land gebruiken.

Margriet Wautersz wed met Adriaen
Jan Cornelis als voocht verklaart dat Joest Wauterss haar zoon bedeelt is op
een stuk grond.

Fol. 13v

Zebrecht Adriaensz verkoopt aan
Wauter Aert Janss een ¼ buijnder moer en grond.

Fol. 13v, 19-2-1580

Peeter Driessen verkoopt aan
Cornelis Janssen Haen ca 2 lopensaet gronden.

Fol. 14r, 20-2-1580

Adriaen Corstiaen Meuss als voocht en Zijmon Wilborts als
toesiender van 2 voorkijnder van wijlen Heijnrick Rutgers vander Vloeten:
Isabela en Sara, Adriaen Corstiaens nog namens Peeter Rutgerszoen vander Vloeten
en als voocht van de 2 kijnder van wijlen Heijnrick Rutgersz en Adriaenken Jan
Jan Reijnendr: Jannen en Maeijken. Adriaenken Jan Jan Reijnen wed van Heijnrick
met Adriaen ??? Dirckss als voocht. Zij verkopen aan Adriaen Meussoen een stuck
saijlants.

Fol. 14v, 20-2-1580

De kijnderen van wijlen Dries Peeter Geraerts: Peeter
Driessen, Claes, Bernaert en Lijsken Driessen x Jan Cornelisz, Beatris Driess
met Cornelis Tonis als voocht en Andries Cornelis Bogaert als toesiender van de
kijnder voors maken een deling.

Fol. 15v, 20-2-1580

Daem Tijs Daemenz verkoopt aan Peeter Heijnricx Wagemaker
een steede. Peeter verkoopt de steede weer aan Jan Janssen Verhuls den Jongen,
6-10-1580.

Fol. 16r, 20-2-1580

Joest Woutersz bekent geld schuldig te zijn aan Claes
Huijbrechtsz.

Fol. 16r, 7-3-1580

Willem Cornelisz Boen bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Dieliszoen.

Fol. 16v, 12-3-1580

Joest Woutersz verkoopt aan Adriaen Stevens een “rente”.

In de kantlijn: Commer Adriaen Stevens bekent dat de wed van
Adriaen Michielss met kijnder heeft betaald, 24-6-1603.

Fol. 16v, 14-3-1580

Dingen Michiel Roeloffsdr x Tonis Toniss verkoopt aan
Lauwereijs Peeter Jacopsz haar deel in een steede mette huijsinge.

Fol. 17r, 25-3-1580

Jasper Loeijenzoen is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 17r, 25-3-1580

Jan Pauwels Claes Roeloffsz verkoopt aan Cornelis Adriaen
Meuss 2 lopensaet.

Fol. 17v, 28-3-1580

Adriaen Jan Horsten verkoopt aan Corstaien Joest Dircxz 2
buijnder gronden

Fol. 17v, 28-3-1580

Cornelis Tonis Buijs verkoopt aan Jan Jansen Jan Willemsz
een steede met huijse.

Jan verkoopt deze steede weer aan Zebrecht Adriaenszoen,
9-5-1580.

Fol. 18r, 11-4-1580

Peeter Adriaen Aerden verkoopt aan Willem Peeter Plachen als
voocht van Cornelis Huijbrecht Cornelisz een “rente”.

Fol. 18r, 11-4-1580

Peeter Adriaen Aerden verkoopt aan Willem Peeter Plachtenz
een half buijnder erve.

Fol. 18v, 11-4-1580

Claes Jan Smolenersz verkoopt aan Commer Petersz 1/6 deel in
een sandijck.

Fol. 18v, 12-4-1580

Adriaen Antonissen Emmensz verkoopt aan Cornelis Jan Geritsz
alias Haen het 1/12 deel in ca 2 buijnder gronden.

Fol. 19r, 25-4-1580

Bastiaen Heijnrick de Herdt verkoopt aan Adriaen Jacopszoen
alias Spranger een viertel rogs tsiaerts.

In de kantlijn: de rente bij Jan Peeters int Broek? aen
Peeter Cornelis Sprangers, 1629.

Fol 19r, 28-4-1580

Jan Willems den Blokmaker verkoopt aan Peeter Janss Bus ca
10 lopensaet.

Fol. 19v, 28-4-1580

Philips Cornelis Balkens x Jenneken Heijnricxdr, Adriaen
Michielsszoen als voocht van Marijken Heijnricxdr, zijn moeder, Cornelis
Bartolomeus d´Ouden x IJken Heijnricxdr verkopen aan Jacop Lauwereijszoen ca 25
roeijen moerts.

Fol. 19v, 11-5-1580

Roeloff Adriaensz de Wagemaker verkoopt aan Adriaen Willem
Peetersz een steede metten huijse.

Fol. 19br, 9-5-1580

De erfg en 5 vijff kijnderen van Peeter Adriaens de
Wagemaker met Marijken Janssdr als moeder (x Jacop Wilbaerts), Jacop neemt
Peeter aan. Roelof Adriaens de Wagemaker is voocht en Antonis Adriaen Geritsz
is toesiender van de kinderen.

Fol. 20r, 20-5-1580

Heijnrick Gielis Vennicxz is nae onser bancken recht
schuldich ….

Fol. 20r, 26-5-1580

Geerbrant Heddema namens Philips Wachmans en Cornelis
Wachmans, oudtse zonen, Peterken, Jacoppen, Pauwelsen, Andries Magrietken,
Anneken, Jenneken, Clementken, Marijken en Lijnken, overige kinderen Cornelis
Wachmans verkopen aan Corstiaen Joest Dircxz, Peeter Joest Kempeners en 3
zusters, Berbel Adriaen Horstendr en kijnder 5 buijnderen moer.

Tevens worden er nog 3 buijnder, 2 lopensaet verkocht.

Tevens verkoopen zij aan Jacop Adriaen Jan Horstensoen een
half buijnder.

Fol. 21r, 20-6-1580

IJken Jan Willemsdr x Huijbrecht Peetersz verkoopt aan
Adriaen Jan Goertsz 3 lopensaet gronden.

In de kantlijn: IJken belooft te brengen Jan haar broer sal
konnen dat gheen voorsch hier op bedeelt is.

Fol. 21r, 4-7-1580

Cornelis Joest Verbunt bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Jacop Sprangers.

Fol. 21v, 24-10-1580

Corstiaen Joes Dircxz en Peeter Jan Joes Kempener en
Corstiaen als voocht van Dingen, Anna en Huijbrechtken verkopen aan Merten
Janss de Decker tbv Joest Cornelisz vanden Broeck ca vierdalf buijnder
moergronden.

Fol. 21v, 13-7-1580

Joris vander Wee, scoutent te Dongen namens Maria Cornelis
Jan Martensdr wed Jacop Lauwensz van Apsel met Marcelis van Apsel, zoon en
voocht, mede namens de andere kinderen dragen over aan Jan Jacopss, zijn vader,
40 roeijen moers.

Fol. 22r, 18-8-1580

Joris vander Wee, scoutent te Dongen namens Cornelis Beijerssen
van Voxdaele x Johanna Frans vande Wouwersdr (met mede gemachtigde Nicolaus
Godert Rijcxzone na mangelinge met Gherit Aertszone van Loon) transporteert aan
Gherit Aertszone van Loon d’een sester rogs.

Fol. 23r, 19-8-1580

De erfg van Crijn Michielss maken een erfdeling.

Inden iersten soe is Lijsken de weduwe wijllen Corijn
Michielss bij consent Aert Janss, haren voocht, Michielken Crijn Michielss met
Huijbrecht Adriaensz als voocht en Stoffel Joosten als toesiender. En Crijn
zijn drie zusters: Lijsken, Commer en Jenneken met Peeter Heijnricx als voocht
van Lijsken en Jenneken en Claes Toniss als man van Commer Michielss.

Tevens neemt Lijsken haar kijnt Michieleken aan.

Fol. 24r, 3-9-1580

Adriaen Merten Aerts verkoopt aan Adriaen Jacopszoen een
“rente”.

In de kantlijn: Op 1-2-1643 heeft Peeter Cornelis Sprangers
verklaart dat de erfg van Jan Heijnrick Rutgers, de erfg van Sijmon Cornelis
Maes en Jacob Cornelis Verdaesen hebben betaald.

Fol. 24r, 27-9-1580

Lauwereijs Adriaen Tonisdr met Aert Jans haar voocht,
Huijbrecht Adriaens als voocht en Stoffel Joes als toesiender van Michielken
Crijn Willemsz verkopen aan Heijnrick Heijnricxz alias Hespel een steede metten
huijsinge.

Heijnrick verkoopt de steede weer aan Huijbrecht Adriaensz,
27-9-1580.

Fol. 24v, 27-9-1580

Gijsbrecht Adriaen Jan Jacopsz verkoopt aan Jacop Lauwereijs
a 16 roeijen moers.

Fol. 25r, 8-10-1580

Peeter Jan Meuss mede als voocht van Alit zijn zus, Willem
Jans vander Biestraten verkopen aan Lenaert Adriaensz 2 lopensaet gronden.

Fol. 25v, 20-10-1580

Huijbrecht Adriaensz verkoopt aan Heijlken Heijmen Martensz
x Peeter Heijnricx de Wagemaker een steede metten huijsinge.

Folo. 25v, 24-10-1580

Marij Wierck Adriaens
wed met Adriaen Corsten als voocht, Adriaen Wiercken mede als voocht van Claes
Wiercken 3 kinderen met Jan Toniss van Caem als toesiender, Herman Peer Joes
als voocht en Adrien Wiercken als toesiender van het kijnt van Wilbort Peer
Joes x Elijsabeth Wierck Adriaensdr, Dingen Wierck Adriaensdr x Peeter
Heijnricx verkopen Adriaen Jacop Jan Roeloffsz een steede metten huijsinge.

Fol. 26r, 5-12-1580

Jan Jan Verhulst den
Ouden verkoopt aan Adriaen Cornelis Peer Adriaensz de helft van een steede
metten huijsinge.

Fol. 26v, 5-12-1580

Huijbrecht Adriaens verkoopt aan Cornelis Adriaen Aerdensoen
ca 2 lopensaet. Zie ook akte van 26-1-1576.

Fol. 26v, 5-12-1580

Antonis Denisz den Hoevener verkoopt aan Cornelis Adriaen
Geritsz ca derdalf buijnder gronden. Zie ook akte van 4-1-1580.

Fol. 27r, 5-12-1580

Antonis Denisz den Hoevener verkoopt aan Peeter Jan
Lambrechtszoen een perceel gronden. Zie ook akte van 4-1-1580.

Fol. 27v, 19-12-1580

Adriaen Adriaen Cornelisz verkoopt aan Peeter Vassenzoen een
perceel gronden.

Fol. 27v, 19-12-1580

Jacop Adriaen Cornelis verkoopt aan Adriaen Adriaen
Cornelisz, zijn broer, sestalf lopensaet.

Fol. 28r, 19-12-1580

Adriaen Jacop Jan Roeloffs verkoopt aan Daem Tijs Damenz een
steede metten huijsinge.

Fol. 28v, 22-12-1580

Antonis Cornelis Adriaensz verkoopt aan Alit Jan Peetersdr x
Adriaen Jan Roeloffszoen en kijnder een perceeltje saijlants.

Volgens een brief van de secretaris van Oosterhout blijkt
dat Antonis Cornelisz van zijn andere broeder Aert Cornelisz en zusters dit
perceel gekocht had, 15-11-1580.

Fol. 29r, 15-1-1580

Adriaenken wed Dionis Peeter Roeloffs met Jan Jan Jan
Lambrechts als voocht, Peeter Peeter Roelofs als voocht en Cornelis Goeijaertsz
als toesiender van het kijnt van Dionis en Adriaenken maken een deling.

Tevens neemt moeder haar kind aan.

In de kantlijn: Op 10-1-1605 bekent Goeijaert Denis van
Claes Jacobs zijn schoonvader het beloofde geld ontvangen te hebben.

Fol. 30v, 15-1-1580 [= 1581]

Cornelis Jansen genaempt Hoevener verkoopt aan Cornelis
Janssen alias Haen ca 2 buijnder gronden.

Fol. 30v, 15-1-1581

Jan Jan Peetersz en IJken Jan Janss x Claus Meuss verkopen
aan Jan Jan Janss, soen, een steede mette huijse.

Fol. 30v, 15-1-1581

Jan Jan Janss bekent geld schuldig te zijn aan Jan Janss
zijn vader.

Fol. 31r, 15-1-1581

Cornelis Janss Haen verkoopt aan Peeter Jan Tielmansz en
Lenaert Cleijs Lichtenberchs en Maeijken en Jenneken 18 lopensaet gronden. Jan
9 en dies kijnder 9.

Fol. 31v, 15-1-1581

Marijken Jan Tonisdr x Andries Heijnricx verkoopt aan Matijs
Godert Matijssen de helft van een steede metten huijsinge. Matijs heeft de
andere helft al in bezit.

Fol 31v, 15-1-1581

Matijs Godert Maes [?] bekent geld schuldig te zijn aan
Andries Heijnricx tbv Lijsken Heijnrick Driessen Merten Janss huijsvrouw..

Fol. 32r, 15-1-1581

Cornelis Tonissen alias Langen x Anneken Wauter Denissdr
maken huwelijkse voorwaarden/testament.

Fol. 32v, 15-1-1581

Cornelis Tonissen alias Langen wednr Anneken Cornelis Aert
Baeijensdr neemt zijn voorkijnderen: Rochus, Dimpna en Toenken aan.

Cornelis heeft ook nog kinderen bij Aenken Robbrechts.

In de kantlijn: Op 13-3-1604 … slecht leesbaar… Maeijken
Corn, Lenaert …., Dingentken Cornelis …. Hebben hun geld ontvangen.

Fol. 33v, 19-1-1581

Lenaert Adriaenssz verkoopt aan Cornelis Janss alias Haen
ses lopensaet gronden.

Fol. 33v

Jacop Peeter Jacopsz verkoopt aan Lauwereijs Andriessen ¼
van een steede metten huijsinge gekomen van zijn ouders.

Fol. 34r

Lauwereijs Andriessen belooft Jacop Peeter Jacopsz ƒ 500 te
betalen.

Fol. 34r, 15-1-1581

Toenken Adriaen Embrechtsdr x Jan Adriaensz verkoopt aan
Peeter Embrecht Timmermanszoen 7 lopensaet lants.

Fol. 34r, 13-3-1581

Toenken Adriaen Embrechtsdr x Jan Adriaensz verkoopt aan
Lauwereijs Andriessen 7 lopensaet lants.

Fol. 34v, 13-3-1581

Lauwereijs Andriess bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Adriaensz voorsch.

Fol. 34v, 15-1-1581

Peeter Wouters van Riel verkoopt aan Jacop Janssens
huijsvrouwe genaempt Leijsken Lambrechtsdr een stuck erve of saijlants.

Fol. 35r, 15-1-1581

Adriaen Mertensz en Denis Mertenszoen verkopen aan Jan Janss
van Beeck 1/6 in 2 buijnder moeren.

Fol 35r, 30-1-1581

Jan Janss van Beeck verkoopt aan Bartolomeus Peeter Meusz
1/6 in 2 buijnder gronden.

Fol. 35v, 1-2-1581

Adriaen Vrancken, Tonis Vrancken als voocht en Jan Willems
Cleijn als toesiender van de kinderen van Adriaen: Vrancxken, Eelken, dat
jongste Neelken, waarvan Adriaenken Adriaensdr de moeder van was verkopen aan
Antonis Denisz Hoevener op die clijne hoeve een steede metten huijsinge.

Fol. 35v, 1-2-1581

Lambrecht Jan Roelen verkoopt aan Jan Damis zoen ca 5
lopensaet erve.

Fol. 36r, 1-2-1581

Katelijn Lenaert Peetersdr met Peeter Jacops haar voocht ter
eenre en Peeter Cornelis Aertsz en Aert Cornelis Aertsz, Jan Cornelis Aertsz
(jongste zoon), Huijbrecht Cornelis Aertsdr [?] x Jan Gieliss, Michielken
Cornelis Aertsdr x Huijman Hermans en Maeijken Cornelis Aertsdr x Adriaen
Adriaensz maken een erfdeling. Er is sprake van voor en nakijnder.

Fol. 36v, 1-2-1581

Peeter Cornelis Aertsz, Aert Cornelis Aertsz en Jan Cornelis
Aertsz, Huijbrecht Cornelis Aertsdr x Jan Gielis, Michielken Cornelis Aertsdr x
Huijman Hermans en Maeijken Cornelis Aertsdr x Adriaen Adriaensz verkopen aan
Adriaen Michielssen een steede metten huijsingen

Fol. 37r, 1-2-1581

Adriaen Michielssen verkoopt weer aan Cornelis Lemmens.

Fol. 37r, 1-2-1581

Andries Jan Matijss bekent geld schuldig te zijn aan
Marijken Jan Matijssen, zijn zus.

Fol. 37v, 1-2-1581

Joest Wauters verkoopt aan Jan Jan Adriaens Roelensz een
“rente”.

In de kantlijn: ??? Jan Peters wed Jan Jan Adriaens
Roelensz.

Fol. 37v, 3-2-1581

Cornelis Adriaen Aerden verkoopt aan Willem Janss 3
lopensaet.

Fol. 38r, 12-2-1581

Adriaen Jacop Jan Roelofs verkoopt aan Jasper Loeijenzoen de
helft van een weije.

Fol. 38r

Adriaen Jacop Jan Roelofs verkoopt aan Jan Joest Dircxz de
helft van een weije. (Jasper Loeij Zebrechtsz heeft die andere helft gekocht).

Fol. 38v, 3-2-1581

Antonis Adriaen Maesz staat borg voor Joest Wauters (Er
wordt een vergelijk gemaakt met de borg van Matijs Jan Matijssen voor Wauter
Peeter Meuss).

Fol. 38v, 4-2-1581

Toenken Cornelis Rijken wed met Wauter Tonis als voocht,
Heijnrick Cornelis Rijkenz, Adriaen Cornelis Rijkenz, Gerit Cornelis Rijkenz,
Marijken Cornelis Rijkendr x Cornelis Peeterszoen, Neelken Cornelis Rijkendr,
Gerit Cornelis en Erasmus Cornelis Rijken, de onmondige kinderen met Adriaen
Janss secretaris van staet als voocht verkopen aan Jacop Peter Jacopsz een steede
metten huijsinge.

Fol. 39r, 4-2-1581

Jochum Jan Janss Clauwen verkoopt aan Antonis Adriaen
Govertsz ca 1½ lopensaet gronden.

Fol. 39r, 4-2-1581

Marijken Jan Tijsdr met Cornelis Janss, zoon en voocht,
verkoopt aan Cornelis Willemsz een blocxken moers.

Fol. 39v, 7-2-1581

Cornelis Peeter Maess bekent geld schuldig te zijn Jenneken
Michiel Willemsdr.

Fol. 39v, 9-2-1581

Adrienken Matijss Peetersdr met ??? Matijss Peeters haar
voocht bekent geld schuldig te zijn aan Peeter ??? als voocht en Adriaen Peeters
Mijer? tbv Maeijken Jan Gijbendr.

Fol. 39v, 9-2-1581

Adriaen Corst Maes bekent geld schuldig te zijn aan Jenneken
Michiel Willemsdr.

In de kantlijn: Jenneken Michiel Willemsdr met Michiel
Mattijs Peeterss? krijgt geld, 11-1-1585.

Fol. 40r, 10-2-1581

Adriaen Jan Ruttenz en Peeter Jan Ruttenz, broers, verklaren
geld ontvangen te hebben van de erfg Aert Peeter van Tilborch.

Fol. 40r, 11-2-1581

Wouter Philips Woutersoen namens Bartolomeus Adriaen
Heijnrick Smolenersz met Anneken Adriaen Heijnrick Smolenersdr en Adriaen
Adriaen Heijnrick de Molener (proc Aerle inde Kempen), Adriaen Geritsz
(Wasbeeck) als voocht en Jan Peeters als toesiender van de 5 kijnder van wijlen
Jenneken Adriaen Heijnrick Smoleners, Claus Jan Smolenersz als voocht en Peeter
Adriaens genaempt Inden Hoeck als toesiender van de onmondige kijnder van
Adriaen Heijnrick Janss Smoleners: Neelken Adriaensdr en Michielken Adriaensz
verkopen Cornelis Aertszoen een steede metten huijsinge.

Fol. 40v

Matijs Damen als voocht en Jan Janssen als toesiender van 3
kijnder van wijlen Wijntken Jansdr waarvan de vader is Cornelis Aerts: Jan,
Aert en Dingenken, Adriaenken Cornelis Aertsdr x Jasper Adriaensen verkopen aan
Cornelis Aertsz hun vader de helft van een steede.

Fol. 41r, 11-2-1581

Cornelis Aertszoen verkoopt aan Merten Geritsz van Gesel een
steede metten huijsinge.

Fol. 41r, 11-2-1581

Adriaen Wouter Maessen bekent geld schuldig te zijn aan
Frans Claus Verheijden.

Fol. 41v, 13-2-1581

Peter Corst Meusz verkoopt aan Adriaen Corsten zijn broer
een steede metten huijse.

Fol. 41v, 18-3-1581

Vas Jan Cornelis verkoopt aan Heijlken Heijmansdr x Peeter
Heijnricx Wagemaker 3 vurtelen rogs.

Fol. 42r, 16-2-1581

Jan Pauwel Claus Roeloffsz bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Jan Cornelis en Jacop Jan Wautersz.

Fol. 42r

Jacop Jan Wautersz en Cornelis Jan Cornelisz maken afspraken
omtrent wegen en stegen.

Fol. 42v, 20-2-1581

Cornelis Lemmensz verkoopt aan Adriaen Jan Jan Smitszoen een
weije. (zie ook akte van 9-12-1568)

In de kantlijn: Cornelis Lemmensz krijgt geld van Adriaen,
1-2-1582.

Fol. 42v, 20-2-1581

Cornelis Lemmens verkoopt aan Lenaert Stoffelszoen een
steede metten huijsinge.

Fol. 42v, 20-2-1581

Cornelis Lemmens verkoopt aan Jan Lenaert Stoffels een stuck
erve.

Fol. 43r, 20-2-1581

Cornelis Lemmens verkoopt aan Lenaert Stoffelsz een stuck
erve.

Fol. 43r, 20-2-1581

Lenaert Stoffels verkoopt aan Cornelis Peeter Stevensz een
stuck saijlants.

Fol. 43v, 20-2-1581

Lenaert Stoffels verkoopt aan Jan Stoffelsz zijn broer een
stuck saijlants.

Fol. 43v, 20-2-1581

Stoffel Joostz verkoopt aan Cornelis Cornelis Rijkenzoen een
stuck erve.

Fol. 44r, 27-2-1581

Wouter Aert Jansen verkoopt aan Adriaen Stevensz de Molener
een stuck erve en gronden.

Fol. 44r, 27-2-1581

Marij Loeij Sebrechts wed met Aert Janss als voocht en
Janneken Jan Geraetsdr x Adriaen Toniss verkopen aan Jan Adriaens alias Broeder
een steede metten huijsinge.

Fol. 44r, 27-2-1581

Jan Peeters alias Corten verkoopt aan Peter Adriaen Peetersz
of zijn weeskijnt het 1/6 in een buijnder

Fol. 44v, 27-2-1581

Matijs Janssen vanden Wouwer verkoopt aan Peeter Cornelis
van Ghils ca 2 lopensaet erven.

Fol. 44v, 27-2-1581

Peeter Roelenzoen namens Adriaenken Roelen weduwe zijn
moeder (proc van 1576), Marij Geritss Tijsdr met Wouter Tonissen als voocht verkopen
aan Jan Janssen van Diessen hun deel in een steede zoals aangekomen van Gerit
Matijssen haar vader.

Fol. 45r, 2-3-1581

Cornelis Janss alias Haen staat borg voor Adriaen Claussen
alias Vos/Vas.

Fol. 45v, 2-3-1581

Cornelis Janss alias Haen staat borg voor Adriaen Michielss
en Willem Cornelis Haenberch.

Fol. 45v, 2-3-1581

Joest Wouterss bekent een “rente”te betalen aan Margriet
Godschalcs zijn moeder.

In de kantlijn: Tomas Adriaenssen als voocht en Jan Adriaen
Jan Peeterss als toesiender van de kijnder van Joest Wouterss, 15-2-1590.

Fol. 46r, 4-3-1581

Marijken Jansdr x Roelof Huijbrechts, Jenneken Jansdr met
Pauwels Cleijs Janss als voocht en Ge?? Aert Heijn Peeters den toesiender
verkopen aan Claus Jan Cleijs Janss hun broer hun deel inde steede gekomen van
hun ouders.

Fol. 46v, 4-3-1581

Claus Jan Cleijs Janss verkoopt aan Jenneken Jansdr zijn zus
3 vurklen rogs tsiaerts.

Fol. 46v, 13-3-1581

Adriaen Willem Peetersz verkoopt aan Merten Janssen de
Decker een steede metten huijs.

In de kantlijn: Merten verkoopt de steede weer aan Peeter
Adriaensz, 26-3-1582.

Fol. 47r

Jacop Stevensz, Jan Stevensz den Blijnden met Adriaen Janss,
secretaris, als voocht, en Adriaen Stevensz verkopen aan Cornelis Tonis Buijs
een steede metten huijsinge.

Cornelis Tonis Buijs bekent een jaarlijkse “rente” schuldig
te zijn.

In de kantlijn: slecht leesbare toevoeging.

Fol. 47v, 13-3-1581

Cornelis Tonis Buijs verkoopt aan Adriaen Wouter Cleijssen
een stuck erve of gronden.

Fol. 47v, 13-3-1851

Lijsken Gerit Peter Willemsdr x Jan Philips verkoopt Peeter
Gerit Peetersz, broer, een stuck erve.

Fol. 47v, 23-3-1581

Jan Adriaens alias Broeder verkoopt aan Adriaen Michielss
een steede metten huijse.

Toegevoegd: Adriaen Michielss ??? de voors steede sal worden
na de doot ofte afleijvichheit van eenich van hen beijden gedeelt half ende
half dies so sal Judit Haensberch ofte haer erffg gehouden zijn dander partij
vuijt te reijcken xij gulden??? Actum ???

In de kantlijn: … de erfgenamen van Adriaen Michielss
gecomen sijn alsulck is Juet Jan (mogelijk doorgestreept) Willemsdr met Adriaen
Jan Cornelis als voocht ….

Fol. 48r, 29-3-1581

Peeter Janssen vanden Hovel bekend geld schuldig te zijn aan
Peeter Adriaens Peeterszoen.

In de kantlijn: Adriaen Corsten heeft geld gekregen van
Peeter Jan, 2-3-1585.

Fol 48r

Jan Janssen van Beeck bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Cornelis Willems als voocht van Adriaenken Janssen op Hodonck

In de kantlijn: Jan is ook geld schuldig aan Jan Stevens en
Adriaen Janss Smits tbv Toenke Tonis Jans Smits weeskijnt en Anniken Jan ???
weeskijnt, 3-4-1581.

Jan Janss van beeck heeft de helft afgelost aan Peeter
Peeterss x Toenke Tonis Smits, 5-1-1592.

In de kantlijn: De rest van deze rentebrief …….. Toenken
Tonis Janss Smits testateur? Roeloff Jacob Jan Roeloffs ….. Cornelis
Roeloffs, Lucas Roeloffs zijn zonen is gecasseerd, 1-4-1599.

Fol. 48v, 10-4-1581

Jan Tijs Woutersz
verkoopt aan Commer Peetersz 6 lopensaet erven.

Fol. 48v, 23-4-1581

Cornelis Joest Vervoert verkoopt aan Willem Jan Twijnenzoen
een steede metten huijse.

Fol. 49r, 30-3-1581

Adriaen Cornelis Aertss met Elijsbet Merten Wagemakers,
voordochter, zijn vrouw, verklaart voldaan te zijn door Alit Mertens weu nu x
Adriaen Jan Jan Roelens (akte 25-9-1579)

Elijsbetken x Adriaen Cornelis is de dochter van Merten
Adriaen Wagemaker

Fol. 49v, 24-4-1581

Cornelis Joest Vervoert wil een borg van Willem Jan Twijnen.
Aerdt Jan Cornelis en Jan Willemszoen Twijnen staan borg.

Fol. 50r, 24-4-1581

Merten Janssen Decker verkoopt aan Cornelis Joest Vervoert
een steede metten huijsinge.

Cornelis bekent een “rente”schuldig te zijn aan Merten.

In de kantlijn: Roeloff Jan Staessz??? lost een deel af,
11-2-1591.

In de kantlijn: een slecht leesbaar stuk

Toegevoegd: Op 23-2-1612 bekent ??? Sebastiaensz …. dat ???
Corn Haensberch na doode … Elisabeth ……. voldaan te zijn.

Fol. 50v, 24-4-1581

Jan Janss Verhulst den Ouden is nae onser bancken recht
schuldich ….

Fol. 51r, 24-4-1581

Damis Matijs Damen verkoopt aan Claus Jacopsz alias
Donckerbos een stuck erven.

Fol. 51r, 24-4-1581

Matijs Jan Jacopsz x Catelijn Jans Mertensdr met Peeter
Corneliszoen haar voocht maken een langstlevende testament.

Fol 51v, 24-4-1581

Jasper Roeloffs verkoopt aan Matijs Tonis Matijssen een
stuck gronden.

Fol 51v, 6-5-1581

Aert Meussen Mulder heeft geset en gestelt Joris vander Wee,
scoutent tot Dongen, 2 buijnder gronden zoals Aert deze gekocht heeft van
Peeter Corst Meussen.

Fol. 52r, 8-5-1581

Lenart Stoffelsz verkoopt aan Adriaen Willem Peetersz een
steede metten huijse.

Fol. 52r, 8-5-1581

Willem Peetersz staat borg voor Adriaen Willems zijn zoon.

Fol. 52r, 26-5-1581

Cornelis Adriaens alias Comen verkoopt aan Merten Janss de
Decker een weije, gecomen van zijn moeder.

Fol. 52v, 5-6-1581

Cornelis Joest Vervoert verkoopt aan Daem Matijs Damensoen 6
lopensaet lants.

Fol. 52v, 5-6-1581

Cornelis Joest Vervoert bekent aan Merten Janss Decker
jaarlijks een “rente” te betalen.

In de kantlijn: Roeloff Jan ??? lost de rente af aan
Bastiaen Martens Decker, 11-2-1596.

In de kantlijn: slecht leesbaar stuk: … ten vollen voldaan
…. 2-2-1608.

Fol. 53v, 14-8-1581

Cornelis Cornelis Rijken verkoopt aan Jan Peetersz van
Cappel 13 roeijen moers.

Fol. 53v, 4-9-1581

Dingen Jan Janss Hulsmansdr x Adriaen Cornelisz, Jan Janss
den Jongen verkopen Peeter Wijttenzoen elck 2 lopensaet saijlants. De
wederhelft is van de kinderen van Jan Wijtten.

Fol. 54r

Jan Janssen Hulsmans den Ouden verkoopt Peeter Wijtenz een
perceel erven.

Fol. 54v, 26-10-1581

Roelof Jan Jan Haenberchsz bekent geld schuldig te zijn aan
Toenken Cornelis Rijken de Potmakers weduwe.

Fol 54v, 8-11-1581

Lenaert Adriaenss bekent geld schuldig te zijn aan Jasper
Loeijenzoen.

Toegevoegd: Anna Jan Cornelis wed Jasper Loeijen met Sijmon
Wilborts als voocht ….. 1601.

In de kantlijn: Anna Jan Cornelis wed Jasper Loeijen bekent
van Vranck Lenaerts geld ontvangen te hebben, 13-3-1595.

In de kantlijn: Op 13-6-1596 krijgt Anna weer geld.

Fol. 54v, 4-12-1581

Cornelis Jan Ruelensszoen verkoopt aan Cornelis Jan Geraetsz
alias Haen ca 20 lopensaet gronden, gekomen van zijn ouders. Lambrecht Janss en
de ander broers verklaren dat Cornelis hun deel gekocht heeft.

Fol. 55r, 4-12-1581

Lauwereijs Heijnricxz verkoopt aan Cornelis Jan Geraetsz
alias Haen een lopensaet gronden.

Fol. 55r, 25-11-1581

Peeter Jan Lauwereijszoen bekent geld schuldig te zijn aan
Zebrecht Janssen als grootvader tbv Margrietken Peeter Martens weu (Peeter en
weu mogelijk doorgestreept), Peeter Martens weeskijnt.

Fol. 55v, 4-1-1582

Toenken weduwe Cornelis Rijken de Potmakers met Wouter
Antoniss als voocht, Heijnrick Cornelisz, Adriaen Cornelisz, Gerit Cornelisz,
Jasper Corneliszoen, Marijken Cornelisdr x Cornelis Peer Maesz en Anneken en
Neelken Cornelisdr met Adriaen Jan Cornelisz hun voocht verkopen aan Huijbrecht
Peeter Goerts een stuck erven.

Alle comparanten behalve Adriaen Cornelisz verkopen aan
Adriaen, broer, een stuck erven.

Fol. 56r, 4-1-1582

Jochum Baeijens verkoopt aan Gijsbrecht Jan Gijsbrechtsz een
stuck erven.

Jochum verkoop aan Huijbrecht Heijnrick Tonisz een stuck
erven. Heijnrick verkoopt het stuck erven weer aan Lauwereijs Tijssen.
11-2-1582.

Jochum verkoopt ook een stuck erven aan Tonis Matijs
Woutersz.

Fol. 57r, 4-1-1582

Peeter Dries Peeter Geritsz verkoopt aan Peeter Andries
Cornelis Bogaert een stuck erven.

Fol. 57r, 4-1-1582

Peeter Cornelis van Ghils namens Jan Aertszone van Ghilse,
poorter van Breda, x Cornelis [?] Jan Dirvendr en transporteert aan Adriaen
Aertsz van Poppel een stucxken of plucxken moers achter Steenoven off Cleijn
Oosterhout.

Fol. 57v, 4-1-1582

Cornelis Lemmensz verkoopt aan Merten Janssen Decker tbv
Toonken Adriaen Embrecht Rijkendr een steede metten huijse.

In de kantlijn: Toenken Adriaen Clugt? met Cornelis Janss
Decker als voocht en kijnder verkopen de helft van de steede aan Jan Adriaenss
van Gilsen, jaar niet te lezen.

Lauwereijs Driess heeft beloofd te geven op deze coop vander
steede 200 carolus gulden.

Fol. 57v, 4-1-1582

Adriaen Jan Peetersz is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 58r, lichtmis 1582

Adriaen Jan Denisz? bekent geld schuldig te zijn aan Willem
Peeter Plachenz weeskijnder.

Fol. 58v, 1-2-1582

Peeter Joest Willems ter eenre en de erfg van Anna Lambrecht
Aert Lambrechtsdr zijn vrouw: Cornelis Lambrechts, Aert Lambrechts, Adriaen
Lambrechts, Huijbrecht Lambrechts x Stoffel Cornelis, Cornelis Adriaen Aerden
als voocht van Lambrecht Peeter Lambrechts weeskijnt ter ander zijde maken een
erfdeling.

Fol. 59r, 3-2-1582

De erfg van Huijbrecht Woutersz: Wouter Huijbrechts, Roelof
Huijbrechts, Michiel Huijbrechts, Neelken Huijbrechtsdr x Cornelis Claussen,
Maeijken Huijbrechtsdr x Jan Adriaens, Alit Woutersdr x Adriaen Adriaen
Cornelis, Rijken Hubrechtdr x Adriaen Hermansz maken een erfdeling.

Fol. 60r, 3-2-1582

Cornelis Raessenz verkoopt aan Adriaen Meus Peetersz ca 35
roeijen moers.

Fol. 60v, 3-2-1582

Adriaen Meussen, Peeter Meuss, Maeijken Meussdr x Peeter
Peeterss verkopen aan Huijbrecht Corneliszoen een stuck erven.

Fol. 60v, 3-2-1582

Roeloff Huijbrechtsz verkoopt aan Marijken Jan Cleijs
Janssendr zijn vrouw zijn helft van een steede.

Fol. 60v, 3-2-1582

Geertruijt Adriaen Tonis weduwe met Adriaen Jan Cornelis als
voocht, Tonis Adriaen Tonisz, Adriaenken Adriaen Tonisde x Lauwereijs Adriaens,
Marijken Adriaen Tonisdr met Cornelis Adriaen Aerden als voocht verkopen aan
Antonis Adriaen Govaertsz 3 lopensaet moers.

Fol. 61r, 3-2-1582

Cornelis Jan Gerits alias Haen verkoopt aan Jacop Jan
Lemmensz en Cornelis en Peeter zijn zoon 12 lopensaet gronden.

Het land is vercregen van Cornelis de sweer? [=schoonvader]
van Cornelis Jans.

Fol. 61v, 3-2-1582

Cornelis Jan Geritsz verkoopt aan Huijbrecht Cornelis
Lichtenberchszoen en Jan Damenzoen ca 2 buijnder gronden.

Fol. 61v, 5-2-1582

Huijbrecht Peeter Goeijaertsz bekent geld schuldig te zijn
aan Matijs Lauwereijsz als voocht van Jochum Cornelis weeskijnder.

Fol. 62r, 9-2-1582

Antonis Deniszoen verkoopt aan Merten Janss de Decker een
aenstede metten huijse.

Fol. 62r, 10-2-1582

Matijs Damen verkoopt aan Lauwereijs Jacopsz een stuck
saijlants.

In de kantlijn: Lauwereijs verkoopt het land weer aan Jan
Tijs Wouters, 8-1-1583.

Fol. 62v, 10-2-1582

Lauwereijs Jacops bekent aan Matijs Damissen jaarlijks een
“rente” te betalen.

Fol. 62v, 10-2-1582

Roelof Jan Jan Lemmensz verkoopt aan Huijbrecht Heijnrick
Tonisz een stuck erven.

Fol. 63r, 10-2-1582

Roeloff Jan Janss verkoopt aan Jan Jan Wouters een stuck
saijlants.

Fol. 63r, 10-2-1582

Lauwereijs Driessen verkoopt aan Jacop Jan Jacops een
“rente”.

Fol. 63v, 12-2-1582

Matijs Tonis namens Jan Goderszoen, poorter Breda, verkoopt
aan Antonis Adriaen Goverts 2 lopensaet gronden.

Fol 63v, 12-2-1582

Willem Aert Willemsz verkoopt aan Jacop Lauwereijs zijn deel
in gronden met moer.

Fol 63v, 12-2-1582

Willem Aert Willemsz verkoopt aan Adriaen Lauwereijs zijn
deel in gronden met moer, gekomen van Agata Willem Jacops weduwe.

Fol. 64r, 12-2-1582

Bastiaen Mertens bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Willem Peeters Plachen.

Fol. 64r, 12-2-1582

Maeijken Jan Jan Clausdr x Peeter Janss, Adriaenken Jan Jan
Clausdr x Roelof Heijnricx, Marijken Adriaen Jan Clausdr met Jan Cornelis haar
zoon, Lijsken Peeter Adriaens de Wagemakersdr x Bernaert Andriess, Marijken
Marten Wagemakersdr x Marten Jan Vrancken, Lijsken Martensdr x Jan Adriaens,
Jan Martens Wagemaker, Antonis Cornelis mede namens zusters en broeders, Meus
Peeter Jan Claus als voocht en Tonis Adriaen Goverts als toesiender van Jan,
Dingen, Adriaenken en Peeterken, kinderen Peeter Adriaen de Wagemaker, Jan
Cornelis Keijenz als voocht van Adriaenken en Jenneken Merten Adriaen Wagemakers
kijnder met Lauwen Jan Peeters als toesiender, Jan? Merten Cornelis als voocht
en Jacop Adriaen Jan Jacops als toesiender van de kijnder van Jan Adriaens de
Wagemaker: Jan Lijksen, Jenneken, ???, Peeterken en Adriaenken, verkopen aan de
erfg van Peeter Adriaen Jan Clauss 1/3 in een buijnder grond.

Fol. 64v, 19-2-1582

Adriaen Jan Cornelis, secretaris, bekent geld schuldig te
zijn aan Toenken weduwe Cornelis Rijken de Potmaker.

Fol. 65r

Jacop [in 2e deel toegevoegd] Peeter Jacop Jans
bekent geld schuldig te zijn aan Toenken weduwe Cornelis Rijken de Potmaker.

Toegevoegd: Hanrick Cornelis Rijken namens broers en zussen,
18-2-1598

In de kantlijn: Jacop Peeter Jacops betaalt geld aan
Toenken, 5-2-1587

In de kantlijn: Hanrick Cornelis Rijken de Potmaker krijgt
geld van Jacop Peeter Jacops, 18-2-1595.

Fol. 65v, 19-2-1582

Willem Cornelis Haenberch bekent geld schuldig te zijn aan
Aerdt Jan Cornelis tbv Marijken Jan Geraerts weu.

In de kantlijn: … Jan Joos Dircken, 10-2-1600.

Fol. 65v, 19-2-1582

Adriaen Cornelis Haenberch bekent geld schuldig te zijn aan
Aert Jan Cornelis tbv Marijken Jan Gerits weduwe.

Fol. 65v, 19-2-1582

Peeter Andriesz alias Bogaert bekent geld schuldig te zijn
aan Neelken en Lijsken Cornelis Rijken de Potmakers kijnder.

Fol. 66r, 19-2-1582

Lauwereijs Andriess bekent geld schuldig te zijn aan Aerdt
Cornelisz en Jan Cornelis Ardsz, broers.

Fol. 66r, 19-2-1582

Cornelis Lambrechts bekent geld schuldig te zijn aan Aerdt
Cornelisz Aertsz en Jan Cornelis Aertsz, broers.

Fol. 66v, 19-2-1582

Adriaen Cornelis Rijkenz de Potmaker bekent geld schuldig te
zijn aan Gerit Corneliszoen zijn broer.

Fol. 66v, 21-2-1582

Peeter Andries Commer Gerits bekent geld schuldig te zijn
aan Adriaen Corst Meus als voocht van Willemken Cornelis Corst Meuss weeskijnt.

Fol. 67r, 12-3-1582

De kinderen van Peeter Adriaens de Wagemaker maken hun
erfdeling.

Jan Peetersz, Lijsken Peetersz x Bernaert Andriess, Dingen
Peeter Adriaensdr met Meus Peeter Jan Clausz als voocht en Tonis Adriaen
Goversz als toesiender, Adriaenken Peeters, Peeterken Peeters

Fol. 69v, 26-2-1582

Cornelis Lambrecht Adriaensz verkoopt aan Rochus Mertensz
een steede metten huijse.

Fol. 69v, 26-2-1582

Cornelis Adriaen Aerdenz verkoopt aan Merten Janss de Decker
24 roeijen moers.

Merten Janss verkoopt deze moers weer aan Jan Jan Lemmensz.

Fol. 70r, 26-2-1582

Thomas Adriaen Godscalcx verkoopt aan Commer Peeterss een
half buijnder gronden.

Fol. 70r, 26-2-1582

Jacop Jan Jan Lemmensz verkoopt aan Peeter Jan Lemmensz een
steede metten huijse.

Fol. 70r, 26-2-1582

Jan Janssen van Beeck verkoopt aan Adriaen Meus Peetersz een
stuck erven ofte saijlants.

Fol. 70v, 26-2-1582

Peeter Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Antonis
Denissen.

Fol. 70v, 26-2-1582

Marij Jan Cleijsdr met Cornelisz Willems als voocht, Tonis
Vranck Tonisz als voocht van Govert Sijmons voorkijnder: Zijmon, Engelken en
Marijken Godert Sijmons, waar Marijken Merten Adriaensdr moeder van was, met
Peeter Martens als toesiender verkopen aan Peeter Bastiaens een steede metten
huijsinge.

In de kantlijn: Sijmon Goeijaerts Sijmon, Joes Sijmon Joes
als voocht van Goeijaerts Sijmons kijnder, Jan Adriaen Peters Greijn als
behoudtoom van Goeijaert Sijmons nakijnder verklaren dat Peter Bastiaens heeft
voldaan, 2-2-1591.

Fol. 71r, 26-2-1582

Peeter Bastiaensz en Claus Bastiaensz zijn broer zijn op
verzoek aanwezig ivm de steede.

Claus Bastiaensz staat borg voor Peeter.

Fol. 71r, 26-2-1582

Marij Jan Cleijsdr met Cornelisz Willems als voocht, Tonis
Vranck Tonisz als voocht van Govert Sijmons voorkijnder: Zijmon, Engelken en
Marijken Godert Sijmons, waar Marijken Merten Adriaensdr moeder van was, met
Peeter Martens als toesiender verkopen aan Cornelis Meuss 3 lopensaet
saijlants.

Fol. 71v

Copie van een quitantie

Joris van der Wee als gecommiteerde van het gasthuismeesters
van Breda bekent dat Huijbrecht Janss Mijster voldaan heeft, 18-12-1579.

Joris van der Wee als gecommiteerde van het gasthuismeesters
van Breda bekent dat Huijbrecht Mijster voldaan heeft, 9-8-1580.

Fol. 72v, 12-3-1582

Elijsabet Claus Claussendr, Rijken Clausdr en Lijnken Claus
Claussdr met Bartolomeus Peeters als voocht, Peeter Claus Claussen, Neesken
Claus Claussdr x Cornelis Adriaens, Dijnggen Willem Gijbendr met Willem Gijben,
vader, als voocht verkopen aan Cornelis Claus Claussen, broer, derdalf
lopensaet saijlants.

Fol. 72v, 12-3-1582

Elijsabet Meus Peetersdr x Jan Huijbrechtz verkoopt aan
Adriaen Cornelis Aertsz een steede metten huijse.

Fol. 73r, 12-3-1582

Gerit Hubrechtszoen verkoopt aan Heijnrick Heijnricxz een
steede metten huijsinge.

Fol. 73r, 12-3-1582

Lauwereijs Jan Cornelis verkoopt aan Jan Huijbrechtszoen een
steede metten huijse.

Fol. 73r, 12-3-1582

Heijnrick Heijnricxz verkoopt aan Michiel Wouters een steede
metten huijs.

Fol. 73v, 12-3-1582

Gerit Huijbrechtsz verkoopt aan Jan Janssen van Beeck een
stuck erven.

Fol. 73v, 12-3-1582

Zijmon Wilbortsz staat borg voor Jan Janssen van Beeck

Fol. 74r, 12-3-1582

Huijbrecht Adriaenszoen staat borg voor Heijnrick
Heijnricxz.

Fol. 74r, 12-3-1582

Peeter Cornelisz van Ghils namens Jan Aertszoen van Gilse
(Breda) x Cornelia Jan Dirvendr draagt een plucxken moers over aan Adriaen
Aertsen van Poppel.

Fol. 74v, 7-3-1582

Adriaen Adriaenszoen alias Lichthert is nae onser bancken
recht schuldich ….

Fol. 74v, 7-3-1582

Adriaen Jan Heijnricxz en Maeijken Jan Heijnricxdr, Lijnken
Jan Heijnricxdr renuncieren van het stuk land van Adriaen Adriaensz alias Lichthert
opgewonnen heeft (zie 1e akte folio 74v).

Fol. 74v, 23-3-1582

Adriaen Wouter de Prater bekent geld schuldig te zijn aan
Barius Teremonde??.

In de kantlijn: Cornelis Lemmen Maes krijgt geld van
Adriaen, 18-1-1595.

In de kantlijn: Cornelis Lemmen Maes draagt de schuldbrief
over aan Peeterken Mick Peterssdr, 29-1-1596.

Fol. 75r, 26-3-1582

Huijbrecht Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan
Michielken Crijn Michiels weeskijnt in de vorm van een “rente”.

In de kantlijn: Huijbrecht Adriaens betaalt, Jan Adriaens
den Jonsoen betaalt, 1592 en ??? Hubrecht betaalt in 1597.

Fol. 75v, 26-3-1582

Peeter Adriaensz verkoopt aan Jan Cornelis Stevenszoen een
steede metten huijse.

Fol. 75v, 9-4-1582

Peeter Jan Jan Aertss, Lijnken Jan Jan Aertssdr x Jan Janss
int Brock, Adriaen Jan Jan Aertss, Cornelis Jan Jan Aertss, Marij Jan Jan
Aertssdr, x Jan Cornelis, Adriaen Jan Janssen als voocht en Peeter Jan Jan
Aertss als toesiender vande 3 kijnder: Iken, Anneken en Jantken waarvan de
moeder was Marij Jan Jan Aertssendr [?] verkopen aan Corstiaen Jan Jan Aertss
hun deel van de erfenis van Antonis Jan Jan Aertssen

Fol. 76r, 9-4-1582

Adriaen Frans Neelmansz verkoopt aan Jacop Lauwereijsz 15
roeijen moers.

Fol. 76r, 9-4-1582

Cornelis Janssen bekent geld schuldig te zijn aan Merten
Janssen Decker.

Fol. 76v, 9-4-1582

Merten Janss Decker verkoopt aan Jan Adriaen Toniss
anderhalf kopensaet en een half vierendeel van eenen lopensaet.

Fol. 76v, 9-4-1582

Adriaenken Embrechtsdr x Merten Gerits verkoopt aan Commer
Peetersz 14 roeijen moers.

Fol. 76v

Adriaen Janss Barder? Bekent en verlijt Commer Peeterss een
erfbruijck.

Fol. 77r, 7-5-1582

Jan Marceliszoen staat borg voor Michiel Woutersz.

Fol. 77v, 22-5-1582

Claus Peeter Jan Denisz bekent geld schuldig te zijn aan de
erfg van Jan Adriaen Wagemakers.

Fol. 78r, 7-2-1582

Cornelis Aertss alias Stuijck bekent dat Merten Geritsz van
Geesel geheel voldaan heeft betreffende de koop van een steede.

Fol. 78r, 9-2-1582

Matijs Damenz als voocht vande kijnder van Cornelis Aertss
huijsvrouwe Wijnken Jan Cornelisdr en Jan Jan Cornelis als toesiender en oom,
Jan Cornelis Aertss mede namens de andere kijnder: Aerdt Cornelis Aertss en
Dijngenken Cornelis Aertssdr, Jasper Andriessen, swager bekennen van Merten
Geritsz van Gesel geheel voldaan te zijn van de erfpenningen op de steede zoals
gekocht van Cornelis Aertssen alias Stuijck.

Fol. 78v, 23-9-1582

Adriaen Meus Peetersz verkoopt aan Merten Janss de Wagemaker
een stuck erven.

Fol. 78v, 23-9-1582

Joris van der Wee, scoutent te Dongen, tbv de kijnder van Willem
Wouter Pauwelsz bij Dingen Cornelis Peetersdr za. is nae onser bancken recht
schuldich ….

Fol. 79r, 29-9-1582

Cornelia Matijs Antonis Matijssens weduwe met Jan Willems Twijn
als voocht, Jan Jan Woutersz als voocht van de kinderen van Cornelia bij Matijs
Antoniss en met Jan Jan Janss als toesiender, Antonis Matijs Antonisz, ca 15
jaar, met Jacop Jan Adriaensz als voocht en Jan Roelofs als toesiender en
Adriaen Jan Peetersz als oom verdelen de boedel dmv een uitkoop.

Fol. 80r, 29-9-1582

Cornelia Matijs Antonis weduwe met Jan Willems Twijn als
voocht en Jan Jann Janss als toesiender, Jan Jan Woutersz als voocht van de
kinderen van Cornelia bij Matijs Antoniss en met Jan Jan Janss als toesiender
betalen aan Antonis Matijs Antoniss jaarlijks een “rente”.

In de kantlijn: Tonis ontvangt van Joos Adriaen Joosts geld,
15-2-1589 en op 9-3-1591 en op 21-1-1605 is er vermoedelijk geheel voldaan.

Fol. 80v, 23-10-1582

Adriaen Jan Peetersz verkoopt aan Joris vander Wee, scoutent
tot Dongen, tbv Geraert Aertss tot Breda een “rente”.

Fol. 80v, 22-10-1582

Govert Joriss verkoopt aan Jan Peeter Stevensz een stuck
erven.

Fol. 81r, 22-10-1582

Adriaen Roelants als voocht van Jenneken zijn moeder is nae
onser bancken recht schuldich ….

Jenneken verkoopt de steede aan Cornelis Cornelisz

In de kantlijn: Cornelis Cornelisz verkoopt aan Cornelis Jan
Lambrechts van Wijtberch? Zijn steede, 23-1-1586

Fol. 81r, 22-10-1582

Peeter Adriaen Timmermans verkoopt aan Commer Peetersz een
half buijnder erven.

Fol. 81v, 22-10-1582

Peeter Adriaen Timmermans verkoopt aan Commer Peetersz ca
derdalf lopensaet gronden.

Fol. 81v, 22-10-1582

Dijngen Peetersdr x Peeter Matijs Peetersz verkopen aan
Commer Peetersz een stuck gronden.

Fol. 82r, 12-1-1583

Adriaen Pauwels Lambrechtsz met Veijn? de Doncker als voocht
verkopen aan Aerdt Lambrecht Aert Lemmensz een “rente”.

Fol. 82v, 28-1-1583

Adriaen Jan Cornelis, secretaris, en Cornelis Adriaensz,
Gijsbrecht Adriaensz en Geertruijt Adriaensdr met Cornelis Adriaensz, broer,
als voocht verkopen aan Cornelis Lambrecht Lambrecht Maessoen een steede metten
huijs.

Fol. 83r, 28-1-1583

Antonis Vrancken als voocht en Peeter Mertens als toesiender
vande voorkijnder van wijlen Goeijaert Sijmonsz en Joost Sijmons als voocht en
Peeter Cornelis Jan Willems als toesiender van de nakijnder van Goeijaert,
Marij Jan Cleijsdr met Cornelis Willems als voocht verkopen aan Adriaen
Vrankenz 18 lopensaet gronden.

Fol. 83v, 28-1-1583

Willem Peeter Willemszoen namens Ansum Adriaen Peetersz
verkoopt aan Aerdt Jan Cornelisz, Jan Willemsz Twijn en Cornelis Jan Cornelisz
ca 3 lopensaet gronden.

Jan Willemsz Twijn verkoopt zijn deel aan Antonis Adriaen
Govertsz, Aert en Cornelis verkopen hun deel op 11-2 ook aan Antonis.

Fol. 84r, 31-1-1583

Antonis Matijs Woutersz alsof reeds getrouwd met Elijsabet
Michiel Willemsdr maken huwelijkse voorwaarden.

Fol. 84v, 1-2-1583

Adriaen Jan Jan Lemmensz verkoopt aan Jan Jan Adriaen
Roelofsz tbv Heijnrick en Maeijken Willen Jan Ruelens weeskijnder een “rente”.

Fol 85r, 3-2-1583

Peeter Cornelis van Ghils bekent van Jan Rullen als voocht
van Jan Cleijs Janssens kijnder geld ontvangen te hebben.

Fol. 85r, 9-2-1583

Cornelis Lambrechtsz van Wijflit verkoopt aan Cornelis Peetersz
5 lopensaet lants.

Fol. 85r, 11-2-1583

Huijbrecht Toen Joes verkoopt Adriaen Loeijenz een half
buijnder.

Fol. 85v, 11-2-1583

Antonis Adriaen Tonisz verkoopt aan Antonis Adriaen Govertsz
2/3 deel gronden.

Fol. 85v, 11-2-1583

Cornelis Lemmensz staat borg mbt Jan Heijnricx en Dirck
Adriaens Cop ivm alsulcke moer die gecomen is van Balsar Willemsz van Dongen en
Aert Meeuss.

Fol. 86r, 11-2-1583

Cornelis Adriaen Cornelisz heeft gestelt Jan Adriaen Jan Peetersz
een stuck erven.

In de kantlijn: Joes Sijmon Joos als voocht van Goeijaert
Sijmons voorkijnder is voldaan door Peeter Bastiaensz, 5-3-1585

Fol. 86r, 11-2-1583

Adriaen Jan Smitsz is geld schuldig aan Peeter Cornelisz van
Ghils tbv Anneken Huijbrechtsz weduwe (Breda).

In de kantlijn: Peeter ontvangt namens Anneken geld,
10-5-1584 en op 11-11-1584.

Fol. 86v, 12-2-1583

Cornelis Lambrechtsz staat borg voor Adriaen Janss Smits.

Fol. 86v, 14-2-1583

Jan Janss van Beeck staat borg voor Adriaen Meus Peetersz
ivm een stuck grond gekomen van Gerit Huijbrechtsz.

Fol. 87r, 13-2-1583

Peeter Bastiaens bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis
Vranckenz tbv Goeijaert Sijmons voorkijnder.

In de kantlijn: Joos Sijmon Joos als voocht van de
voorkijnder van Goeijaert krijgt geld van Peeter, 7-3-1585 en 5-2-1586, het geld
is geheel voldaan.

Fol. 87v, 7-3-1583

Lauwereijs Driessen bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Cornelisz en Aert Cornelis Aertsz, broers.

Fol. 87v, 7-3-1583

Iken Gerit Vranckendr x Philips Janss en met Peeter
Heijnricx als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Huijbrecht Adriaens als
voocht tbv Michiel Crijn Michiels weeskijnt.

In de kantlijn: Crijn Michiels is geheel voldaan, 25-2-1598.

Fol. 88r, 11-3-1583

Cornelis Lambrechtzoen bekent geld schuldig te zijn aan
Aerdt Cornelisz en Jan Cornelisz, broers.

In de kantlijn: Aert draagt aan Jan zijn deel van de
schuldbrief over, 23-1-1583.

Fol. 88r, 14-3-1583

Peeter Adriaen Timmermans verkoopt aan Cornelis Jan
Lambrechts een stuck erven.

Fol. 88v, 21-3-1583

Heijnrick Gielis Vennijcxz verkoopt aan Adriaen Jochum de
Scoenmaker een steede metten huijse.

Fol. 89r, 21-3-1583

Lambrecht Adriaensz verkoopt aan Gherit Lambrechts zijn zoon
de helft van een steede metten huijsinge.

Gherit betaalt zijn vader jaarlijks een “rente”.

Fol. 89v, 30-3-1583

Peeter Adriaensz verkoopt aan Jan Lauwereijszoen de helft
van een steede metten huijsinge.

Fol. 89v, 4-4-1583

Jacop Jan Adriaens verkoopt aan Commer Peetersz zijn deel in
een stuk moer gekomen van Elijsabet Embrecht Embrechts weduwe.

Fol. 90r, 7-4-1583

Gerit Huijbrechtsz verkoopt aan Steven Gorisz de Smit een
half buijnder

Fol. 90r, 6-10-1583

Merten Janss de Decker bekent geld ontvangen te hebben van
Cornelis Janss Vervoert.

Fol. 90r

Gerit Huijbrechtsz is voldaan door Jan Peter Stevens,
14-5-1584

Fol. 90v,
5-9, 1583

Barbara Jan Thijssdr weduwe Wouter Vrancken met Cornelis
Goeijaert Geritsz als voocht, Dimpna Wouter Vranckendr met Job Vrancken haar
voocht en Matijs Janss als toesiender verkopen aan Ghijsbrecht Corneliss en
steede metten huijsinge.

Fol. 90v, 13-11-1583

Willem Aert Willemss verkoopt aan Aert Meus Adriaenss ca 21
roeijen moirs met een buijnder gronden. De kinderen van Peeter Aert Willems
hebben ook recht op een deel van de gronden. Stoffel Lenaer Jacobs is oom van
de kinderen.

Fol. 91r, 19-11-1582 [?]

Jacob Pauwels Janss, Adriaen Pauwels Janss, Cornelis
Pauwelss, Pauwels Pauwelss, Marij Pauwelsdr, Dingen Pauwels, Jenneken Pauwels
met Peter Jacob Peters als voocht van de 5 voors onmondige kinderen met
Lauwereijs Jacobs als toesiender verkopen aan Willem Janss Twijn een stuck
saijlants aangekomen van Pauwels Jans hun vader. De naaste vrienden: Lauwereijs
Hanricks, Claus Janss Moldeneer.

Fol. 92r, 19-11-1582 [?]

Jacob Pauwels Janss, Adriaen Pauwels Janss, Cornelis
Pauwelss, Pauwels Pauwelss, Marij Pauwelsdr, Dingen Pauwels, Jenneken Pauwels
met Peter Jacob Peters als voocht van de 5 voors onmondige kinderen met Claus
Janss Smoldeners als toesiender verkopen aan Lauwereijs Jacob Janss een stuck
lants aangekomen van Pauwels Jans hun vader.

Fol. 92v, 11-12-1582

Andries Cornelis, Peter Roeloff Janss, Peeter Doem Peterss,
Jenneken Doem Petersdr, Cornelis Lemmens en Jaspar Loeijen namens Andries Peter
Gerits kijnder, Jacob Jan Peter Geritss Molder tot Raemsdonck ontheffen Peter
Jacob Peters van de voogdij over Embrecht Jan Empens.

Fol. 92v, 17-12-1582

Adriaen Michielss verkoopt aan Cornelis Jan Geritss Haen een
half buijnder gronden.

Fol. 93r, 14-1-1583

LambrechtJans van Oerschot heeft zijn kijnder bij Anna
Hanrick Matheusdr za: Janneken, Lambrecht en Lijsken Lambrechts met Cornelis
Tonis Lauwereijss als voocht uitgekocht van hun moederlijke erfenis.

In de kantlijn: Tonis Tonis Lauwereijs x Jenneken
Lambrechtsdr is voldaan, 3-6-1585.

Fol. 93r, 14-1-1583

Roeloff Jan Roeloffs verkoopt aan Lambrecht Adriaenss een
“rente”

In de kantlijn: Cornelis Lemmen Adriaens is voldaan door
Roeloff, 10-3-1596.

Fol. 93v, 6-5-1683

Marijken Joris Petersdr x Aert Cornelis Lathouders verkoopt
aan Lijsbet Jan den Deckersdr een huijsken etc.

Fol. 94r, 17-10-1583

Cornelis Adriaen Jacobs verkoopt aan Peter Hanricks de
Wagemaker tbv Marten Denijss een “rente”.

In de kantlijn: Op 16-2-1621…. Dirck Merten Denijs …..

Fol. 94r, 20-10-1583

Cornelis Cornelis van Dusel verkoopt aan Jenneken Rombout
Stappaerts wed een “rente”.

In de kantlijn: Cornelis Janss van Wijtvliet met Adriaen
zijn zoon, Adriaen Rombouts, Aarnt Rombouts, Cornelis Rombouts krijgen geld,
4-6-1596

In de kantlijn: Tonis Rombouts, Jan Rombouts, Adriaen
Rombouts en Cornelis Rombouts, 1-12-1596.

Toegevoegd op folio 94v: Jenneken Rombouts krijgt geld van
Cornelis van Dusel.

Fol. 94v, 14-11-1583

Jenneken Peter Geritsdr is nae onser bancken recht schuldich
….

Fol. 94v, 14-11-1583

Jenneken Peter Geritsdr
met Cornelis Jan Thomas haar zoon, Meus Jan Meuss als voocht van Jan Cornelis
Meeus bij Jenneken Jan Thomasdr en Cornelis Jan Thomas als toesiender verkopen
Jan Janss van Gestel een steede metten huijsinge.

Fol. 95r, 14-11-1583

Cornelis Adriaen Jacobs
verkoopt aan Lauwereijs Pauwelss een stedeken metten huijse.

Fol. 95r, 28-11-1583

Jan Janss van Beeck
verkoopt Antonis Denijs de Hoeveneer een stuck lants.

Fol. 95v, 30-11-1583

Schout met Schepenen,
Gijsbertus Jan van Dongen, Baltazar Willemss van Dongen hebben een accord
gesloten omtrent een “rente” van 14 gulden. Nog genoemd: Cornelis Adriaen
Geritsss Nelo, Beert van Dongen, de schutters van Dongen.

Fol. 96r, 23-5-1585

Cornelis Adriaen
Geritss alias Neloo heeft een accoord met schout, schepenen en gesworenen van
Dongen, Meus Michielss en Mathijs Lauwereijs als heijlichgeestmeesters mbt een
rente die Cornelis aan Baltazar Willemss van Dongen beloofd heeft uit te
reijcken.

Fol. 96r, 28-11-1583

Adriaen Michielss
verkoopt aan Jannen Stoffel Corneliss ca en half buijnder saeijlants.

Fol. 96v, 17-12-1583

Steven Peter Stevenss
bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenen Michiel Jacobs tot Sgravenmoer.

Fol. 96v, 4-1-1584

Jan Embrecht Horsten de
Jonge verkoopt aan Jan Embrechts den Oude, halfbroer, zijn deel van de erfenis
van Embrecht Jan Horsten zijn vader.

Fol. 97r, 7-1-1584

Jan Janss van Diessen
bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Michiel Jacobss tot Sgr.

Fol. 97r, 9-1-1584

Lambrecht Hanricks
verkoopt aan Corstiaen Jan Peterss een stedeken metten huijsken.

Fol. 97v, 9-1-1584

Corstiaen Jan Peterss
verkoopt aan Corstiaen Corstiaen Jan Peterss, zoon, een steede metten
huijsinge.

Fol. 97v, 9-1-1584

Jan Hubrecht Toniss
verkoopt aan Sent Joos Sentss een steede metten huisinge.

Fol. 98r, 13-1-1584

Adriaen Jan Peterss
bekent geld schuldig te zijn aan Joris vander Wee, schout tot Dongen. Zie ook
vestbrief van 23-10-1582.

In de kantlijn: Op
30-9-1587 verklaart ??? van Loon dat de brief is afgelost.

Fol. 98r, 28-1-1584

Adriaen Maes Adriaenss
bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Michiel Jacobss.

Fol. 98r, 6-2-1584

Peter Jan Lemmens bekent
geld schuldig te zijn aan Aerden Stoffel Peters.

Toegevoegd: Jacob Jan
Lemmens lost de schuldbrief af aan Aert Stoffels.

Fol. 98v, 1-2-1584

Barbara wed Adriaen
Adriaen Horsten met Adriaen Wouter Maess als voocht, Jacob Adriaen Horsten als
voocht en Lemmen Lemmen Maes als toesiender van de kijnder van Adr Adr Horsten
bekennen geld schuldig te zijn aan Cornelis Goeijaertss als voocht van de 3 kinderen
van Peter Goeijaertss.

In de kantlijn: Jacob
Adriaen Horsten mede namenss Cornelis Goeijaerts als voocht, Claes Totne? x
Anken? Peter Goeijaertsdr, Hubrecht Peter Goeijaerts zijn voldaan, 22-2-1596.

Fol, 98v, 3-2-1584

Peter Gerits Willemss
bekent geld schuldig te zijn aan Jannen Ghijsbrecht Peterss.

In de kantlijn:
Margriet Claes Janss weduwe Jan Gisbrecht Peters met Adriaen Claes Janss, broer
en voocht. Adriaen Ghijsbrecht Peterss als voocht van de kijnder van Jan Ghijsbrechtss
transporteren de schuldbrief aan Sijmon Bastiaenss tlv Peter Gerit Willemss,
19-11-1597.

Fol. 99r, 6-2-1584

Lauwens Peter Jacobss
bekent geld schuldig te zijn aan Roeloff Hanrickss x Dimpna Willemss.

In de kantlijn: Mr
Peeter van Keesel namens Dingna Willems … Roelant Hanrick ….

Fol. 99r, 6-2-1584

Willem Jan Peters
verkoopt aan Adriaen Romboutsz 2 lopensaet.

Fol. 99v, 6-2-1584

Jan Adriaen Toniss
verkoopt aan Willem Jan Peters een parceel saijlandts.

Fol. 99v, 6-2-1584

Adriaen Wouters de
Prater bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Tonis Buijs.

Fol. 99v, 15-3-1584

Jan Jan Aertss bekent geld
schuldig te zijn aan Marije Wierick Adriaenss wed.

Fol. 100r, 16-2-1584

Dimpna Embrecht Jan
Horstendr x Adriaen Peter Henricks transporteren een “rente” aan Jan Emmen
Horsten, broer.

Fol. 100r, 20-2-1584

Andries Cornelis
Bogaerts verkoopt aan Peteren Andries Corneliss een stuck ackerlants.

Fol. 100v, 20-2-1584

Peter Gerit Willemsz
verkoopt aan Claes Hanricks den Snijder een stuck ackerlants.

In de kantlijn: het
land wordt weer verkocht aan Peter Andries Corneliss, 24-3-1586.

Fol. 100v, 21-2-1584

Jacob Peter Goedscalcks
mede als voocht van zijn zus Haeijken Peter Goedscalks, Hubrechtken Peter
Goedscalks x Cornelis Jan Jan Ruelens, Corstiaen Peter Corsten, Adriaen Peter
Corsten, Elisabeth Peter Corsten x Wouter Bastiaens, Peterken Peter Corstendr
met Jan Corst Meeuss als voocht verkopen aan Aert Meeuss de Molder de helft van
een steede metten huijsinge.

Fol. 101r, 24-2-1584

Roeloff Jan Janss
verkoopt aan Cornelis Jan Geritss Haen 2 buender gronden.

Fol. 101r, 24-2-1584

Roeloff Jan Janss
verkoopt aan Ghijsbrechten Peter Jan Lemmens tbv Lisken Peter Jan Lemmens wed
10 lopensaet gronden.

Fol. 101v, 24-2-1584

Lambrecht Adriaenss
verkoopt aan Cornelis Jan Geritss alias Haen een stuck ackerlants.

Fol. 101v, 24-2-1584

Marij Jan Geritss wed
met Aert Jan Corneliss als voocht verkoopt aan Cornelis Jan Geritss Haen de
helft van 14 lopensaet gronden.

Fol. 101v, 24-2-1584

Cornelis Jan Geritss
Haen verkoopt aan Laureijs Geritss een buender gronden zoals gekocht van
Adriaen Michielss en Roeloff Hanrick Janss.

Fol. 102r, 24-2-1584

Jan Janss van Beeck verkoopt
aan Claes Jacobss 2 lopensaet ackerlants.

Fol. 102r

Jan Janss van Beeck
staat borg met de steede die hij van Cornelis Adriaenss heeft verkregen tbv
Claes Jacobs.

Fol. 102r, 27-2-1584

Willem Joos Willems
bekent geld ontvangen te hebben van Jan Corst Meeuss.

Fol, 102v, 21-3-1582

Copie vuijtcoop

Jan Emmen Horstenzoen
koopt van Jan Gielissen de Wrijter en Barbara zijn moeijke goederen.

In de kantlijn: Jan
Dieliss de Wrijter is betaald door Jan Horsten den Ouden, 3-6-1584.

Fol. 102v, 25-2-1584

De erffg van Jan Janss
de Smit x Haesken: Adriaen Janss, Mattheus Janss en Jan Janss, broers,
Geertruijt Jan Smitsdr x Dingman Peterss, Toenken Thonis Smitsdr met Adriaen
Jan Smits, oom en voocht, en Jan Cornelis Willems als toesiender maken een
erfdeling.

Fol. 104r, 2-3-1584

Anna Stoffel Peetersdr
wed Joos Denijss met Antonis Stoffels als voocht, Melchior Joos Denijss, Denijs
Joos Denijss, Heijlken Joos Denijss x Bastiaen Martens, Jan, Stoffel,
Margrietken, Anneken en Cornelia kijnder wijlen Joos Denijs met Antonis Denijss
als voocht en Aert Stoffels als toesiender verkopen aan Claes Lemmen Raessen
ieder hun deel van een steede metten huijsinge.

Fol. 104v, 2-3-1584

Claes Lemmen Claes
bekent geld schuldig te zijn aan Antonis Denijss en Aert Stoffels als voogden van
de kinderen van Joos Denijss: Jan, Margrietken, Anneken en Cornelia

In de kantlijn: Jacob
Jan ??? x Anneken Joos en Aert Lambrechts x Margrietken Joosdr en Antonis
Denijs en Aert Stoffels als voogden Jan Joos Denijss en Cornelia Joos Denijsdr.

Fol. 104v, 5-3-1584

Willem Peters Ploeghenz
verkoopt aan Peeter Adriaen Aerden een half buender erven.

Fol. 105r, 5-3-1584

Peeter Adriaen Aerden
betaalt aan Willem Peters Ploeghenz een jaarlijkse “rente”.

Fol. 105r, 5-3-1584

Cornelis Adriaen Aerden
draagt op tbv Jan Janss Versteegh een half buender gronden.

Fol. 105r, 6-3-1584

Baltazar Willemss van
Dongen (er is ook een broer Willem, zijn naam is doorgestreept) als voocht van
Anna Willemss van Dongen staat toe dat Anna de goederen gekomen van Agusta
Dircksdr, haar moeijken, mag verkopen etc.

Fol. 105v, 6-3-1584

Heijlken Willem Willems
van Dongendr wed Metus? Cornelis Stevenss met Baltazar Willemss van Dongen,
broer en voocht ter eenre en Cornelis Adriaen Geritss, Joos Adriaens op Hoeck x
Marijken Neel Stevensdr, Steven Cornelis Stevens, Jan Cornelis Stevens, Peter
Cornelis Stevens, Margrietken Cornelis Stevensdr ter andere zijde. Zij maken
een erfdeling.

Fol. 105v, 8-3-1584

Peter Matheus Hanrickss
(Thurnoudt) transporteert aan Jan Embrecht Horstensoenen zijn deel van de
erfenis van Embrecht Jan Horsten en Magdalena Peter Janss van Dongendr zijn
grootouders en Barbara Embrechtsdr zijn moeijke.

Fol. 106r, 19-3-1584

Lambrecht Adriaenss
verkoopt aan Jannen Adriaen Peter Henrickss een stede metten huijsinge.

Fol. 106r, 19-3-1584

Adriaen Peter Hanrickss
staat borg voor Jan Adriaen Peter Henrickss.

Fol. 106r, 13-3-1584

Joris vander Wee,
schout tot Dongen, Aert Jan Cornelis, Marten Geritss van Gesel, Willem
Embrechts, Ghisbrecht Janss schepenen Sijmon Wilborts, Huijb Hanricks, Tonis
Mathijs Peters, Lauwreijs Jan Horsten, Wouter Antonis, gesworenen van Dongen
bekennen geld schuldig te zijn aan Adriaen Corijn tot Sgravenmoer.

Fol. 106v, 29-3-1584

Willem Embrechts, Peter
Embrecht, Adriaenken Embrechtsdr x Marten Geritss, Anneken Aert Embrechtsdr x
Lauwereijs Janss verkopen aan Adriaen Michiel Jacobs 3 delen in 5 lopensaet
gronden aangekomen van Aert Peeter Cocs, grootvader, en Elijsabeth Aert Peeters
hun moeder..

Fol. 107r, 23-3-1584

Jacob Sijbrechts
transporteert aan Jannen Emmen Horsten, oom een “rente”

Fol 107r, 5-4-1584

Anna Jan Joos
Kempernaers x Ghijsbrecht Cornelis verkopen aan Adriaen Vranck Tonis de helft
van een stede metten huijsinge.

Fol. 107v, 11-4-1584

Jaspar Roeloffs en
Roeloff Jaspars, Cornelis Jaspars, Adriaen Jaspars, Jan Jaspars de onmondige
kinderen met Corstiaen Jan Peters als voocht en Antonis Geritss als toesiender,
Marijken Jaspar Roeloffsdr x Jan Antonis Adriaenss, Marijken Jasparsdr den
Jonge, Lisken Jaspar Roeloffsdr met Corstiaen en Antonis als voogden maken een
erfdeling.

Fol. 108v, 11-4-1584

De kinderen van Jaspar
Roeloffs van wegen hun moeder Anneken Cornelis Ghijben zaliger: Roeloff
Jaspars, Cornelis Jaspars, Adriaen Jaspars, Janken Jaspars, Marijken Jasparsdr
den Jonge, Lisken Jaspar Roeloffsdr met Corstiaen Jan Peters en Antonis Gerits
als toesiender en Marijken Jasparsdr den Ouden x Jan Antonis Adriaenss maken
een erfedeling.

Fol. 109v

Barbara Adriaen Adriaen
Horsten wed met Adriaen Wouter Maes als voocht, Lemmen Adriaenss, Hubrecht Adriaenss,
Adriaen Adriaenss, Marijken Adriaensdr met Jacob Adriaens Horsten als hun
voocht en Lemmen Lemmen Maes als toesiender, kinderen Adriaen Adriaen Horsten
verkopen aan Cornelis Adriaen Jacobs een half buender lants.

Fol. 109v, 17-4-1584

Marten Janss Decker int
bijwesen van Toenken Adriaen Embrechtdr bekent geld ontvangen te zijn van Embrecht
Hanrick Thonissen vanwege de erffg van Jan Ariaenss van Gils, de man van
Toenken.

Fol. 110r, 19-4-1584

Anna Embrecht Jan
Horsten naedochter met Adriaen Peter Hanricks als voocht transporteert aan Jannen
Embrecht Jan Horsten den Ouden haar deel van de erfenis van Embrecht Jan
Horsten haar vader.

Fol. 110r, 21-4-1584

Margriet Goedscalcksdr
wed Wouter Peter Meeuss met Adriaen Janss, secretaris, als voocht geeft over aan
Tomas Adriaen Goedscalcks als voocht en Jan Adriaensz Broeder als toesiender
van de onmodige kinderen van Lijnken Joos Woutersdr een som geld.

Toegevoegd: Margriet
krijgt geld.

In de kantlijn: Adriaen
Janss Broeder als voocht, Anneken Adriaens wed Joos Wouters, Tomas Adriaen
Goedscalcks als voogd en Jan Adriaens Broeder als toesiender van de kinderen
van Lijnken Joos Woutersdr dragen geld weer over aan Cornelis Tonis Alwijn?,
31-7-1584.

Fol. 110r, 4-5-1584

Martens Denis de
Hoeveneer verkoopt aan Merten Janss Decker 2 lopensaet lants.

Fol. 110v, 4-5-1584

Antonis Denijs de
Hoveneer verkoopt aan Christina Cornelis Janss Coenen wed met haar kinderen een
stuck land.

Fol. 110v, 4-5-1584

Antonis Denijs de
Hoveneer verkoopt aan Adriaen Jan Jacobss een stuck lants.

Fol. 110v, 11-5-1584

Lambrecht Adriaen
Dirckss staat borg voor Hanrick Hanrickss Verhulst.

Fol. 111r, 28-5-1584

Katelijn Jan Petersdr
met Corstiaen Jan Peters als voocht verkoopt aan Marten Jan Vrancken de
Wagemakers 2 lopensaet weijden.

Fol. 111r

Katelijn Jan Petersdr
met Corstiaen Jan Peters als voocht staat borg voor Marten Jan Vrancken de
Wagemakers

Fol. 111r, 5-6-1584

Peter Peter Cornelis
bekent geld schuldig te zijn aan Aerdt Adriaenss van Berghen, schout
Sgravenmoer.

In de kantlijn: Er wordt
geld betaald, 1-10-1589

Toegevoegd: Mr Jan
Tindonio? Verklaart dat er geld is betaald vanwege Hubrecht Roeloff Verclijst?,
17-3-1586

Fol. 111v, 5-6-1584

Adriaen Lemmen Aert
Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Peter Peter Corneliss.

Fol. 111v, 11-6-1584

Baltazar Willemss van
Dongen mede namens Willem Willemss van Dongen (proc Amstelredam), Anna Willem
Willemss van Dongendr met Antonis Wouters als voocht, verkopen aan Cornelis Jan
Geritss genaamd Haen hun deel inde hoeve van Lichtenberch.

Fol. 112r, 11-6-1584

Baltazar Willemss van
Dongen mede namens Willem Willemss van Dongen (proc Amstelredam), Anna Willem
Willemss van Dongendr met Antonis Wouters als voocht, machtigen Mr Willem
Dongius en Henrick Henrickss (Sherthoegenbosch) om hun zaken te Sherthoegenbosch
(oa schulden) te regelen.

Fol. 113r, 11-6-1584

Katelijn Jan Petersdr
met Corstiaen Jan Peters als voocht verkoopt aan Marij wed Pauwels Janss en
Jacob Pauwels Janss mede tbv de andere kinderen een half buijnder weijden.

Fol. 113r, 11-6-1584

Adriaen Jan Jan
Lemmenss verkoopt aan Hubrecht Hanrick Toniss en Jan Jan Wouter Maes de helft
van een halve hoeve metten huijsinge.

Fol. 113v, 15-6-1584

Rijckhout Embrecht
Rijckhouts bekent geld schuldig te zijn aan Heijnerick Adriaen Heijnericks.

Fol. 113v, 28-6-1584

Jan Janss van Beeck
verkoopt aan Hubrecht Jan Emmen 3 lopensaet ackerlants.

Fol. 114r, 30-6-1584

Tomas Adriaen Goedscalcks
en Jan Adriaenss Broeders, als voocht en toesiender van het kind van Joos
Wouterss waar Anneken Adriaen Janss Broeders moeder van is. Moeder heeft als
voocht Adriaen Janss haar vader en neemt haar kind aan.

Fol. 114r, 11-7-1584

Dimpna Cornelis
Tonissdr wed Peter Vassen met Jan Jacobs Cuijper als voocht ter eenre en
Cornelis Vas Roelen als voocht en Cornelis Tonis Langen als toesiender van de
kinderen van Peter Vas Roelen: Adriaenken en Vasken ter andere zijde maken een
erfdeling.

Fol. 115v, 11-7-1584

Cornelis Vas Roelen als
voocht en Cornelis Tonis Langen als toesiender van de kinderen van Peter Vas
Roelen en Dingen Cornelis Tonisdr wed Peter Vas Roelen zijn accoord dat Dingen
de kinderen aanneemt.

Fol. 116r, 12-7-1584

Jan Marten Janss,
Katelijn Marten Janss met Mathijs Janss als voocht verkopen aan Margriet Jan
Petersdr wed Cornelis Willemss de Backeren en kinderen 2 lopensaet landts.

In de kantlijn: Margriet
wed Cornelis Willemss de Backer met Jan Peter Cornelis haar vader als voocht en
de kinderen: Willemken, Marijken, Cornelia en Anneken met Cornelis Jan Cornelis
als voogd en Peter Peter Cornelis als toesiender verkopen 1 lopensaet aan Dries
Jan Mathijssen, datum voirts.

Fol. 116r, 12-7-1584

Margriet Jan Petersdr
wed Cornelis Willemss de Backer met Jan Peter Cornelis haar vader als voocht en
de kinderen: Willemken, Marijken, Cornelia en Anneken met Cornelis Jan Cornelis
als voogd en Peter Peter Cornelis als toesiender verkopen aan Peter Jan Jan
Aertss genaamd Metser een steede metten huijsinge.

Fol. 116v, 12-7-1584

Dries Jan Mathijss
verkoopt aan Margriet Jan Petersdr wed Cornelis Willemss de Backeren en haar 4
kinderen 1/3 van 10 lopensaet weije.

Fol. 116v, 12-7-1584

Peter Janss Metser
bekent geld schuldig te zijn aan Margriet Jan Petersdr wed Cornelis Willemss de
Backeren en haar 4 kinderen met Cornelis Jan Cornelis als voogd en Peter Peter
Cornelis als toesiender.

Fol. 117r, 20-8-1584

Katelijn meester Jan
Cornelis wed met Cornelis Jan Cornelis haar zoon bekent geld schuldig te zijn
aan Adriaen Michiel Jacobsz.

Fol. 117r, 20-8-1584

Hanrick Hanrickss
Verhulst bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Michiel Jacobsz

Fol. 117v, 3-9-1584

Jacop Jan Ariaenss
verkoopt aan Heijlkenen Zeger Petersdr wed Aert Embrechtsz en Lauwreijs Jan
Cornelis genaamd Horsten een steede metten huijsinge.

Fol. 117v, 10-9-1584

Job Vrancken Thoniss als
voocht van Tonis Vranck Toniss weeskijnder bekent geld schuldig te zijn aan
Peter Willem Cornelis.

Fol. 118r, 12-9-1584

Hanrick Gielis
Vennincxsoen? en Melis Ariaenss Sprangers zijn akkoord omtrent een “rente”

Fol. 118v, 17-9-1584

Cornelis Adriaensz
alias Nelo verkoopt aan Cornelis Lemmen Jan Lemmens een stucksken grond.

In de kantlijn:
Overgevest Jan Domas Peterss, 10-12-1584

Fol. 118v, 17-9-1584

Jaspar Loeijen en Peter Cornelis Jan Willemss als
kerckmeesters is nae onser bancken recht schuldich ….

In de kantlijn: Jaspar
Loeijen en Peter Cornelis Jan Willemss als kerckmeesters vesten over Wouter
Tonissen tbv Dirck Stoffels, 12-10-1584.

Fol. 118v, 24-9-1584

Jan Jacob Janss bekent
geld schuldig te zijn aan Peter Willem Corneliss.

Fol. 119r, 1-10-1584

Cornelis Jan Cornelis
als voocht en Peter Peter Cornelisz als toesiender van de kinderen van Cornelis
Willem Cornelis de Backer en Margrietken Jan Petersder ter eenre en Margrietken
met Jan Peter Cornelis haar vader ter andere zijde maken een akkoord mbt de
allimentatie van de 3 overige kinderen.

Fol. 119v, 21-11-1584

Barbara Jan Mathijssen
en Ghijsbrecht Cornelis haar zoon, Marrijken Jan Mathijsdr met Cornelis Janss,
zoon hebben gerenunceerd van alle goederen gekomen van Andries Jan Mathijss en
dat tbv Hubrechtken Dries Jan Mathijsdr.

Fol. 119v, 19-11-1584

Mathijs Jan Mathijss
renunceert van de goederen gekomen van Andries Jan Mathijss.

Fol. 119v, 22-11-1584

Jan Marten Janss,
Lijnken Marten Janssdr met Adriaen Corst Meeuss als voocht, Jan Marten Janss
als voocht van 2 kinderen van Cornelis Marten Janss: Marten en Jenneken met
Adriaen Cornelis Buinders renuncieren van de goederen gekomen van Andries Jan
Mathijss.

Fol. 120r, 24-11-1584

Jan Adriaenss van
Ghilse (Dongen) bekent voldaan te zijn van Embrecht Hanrickszoen.

Fol. 120r, 26-11-1584

Jan Matheus Mathijss en
Peter Matheus Mathijss maken een deling.

Fol. 120v, 29-11-1584

Peter Jan Jan Aertss
genaamd Metser verkoopt aan Jannen Cornelis Haneberchs een stede metten
huijsinghe.

Fol. 121r, 9-1-1585

Elijsabeth Ghisbrecht
Sijmonsdr wed Jan Jan Peterss met Adriaen Corst Meuss verkoopt aan Cornelis Jan
Geritss Haen een stede metten huijsinge.

Fol. 121r, 9-1-1585

Cornelis Jan Geritss
Haen verkoopt aan Adriaen Claes Vos een huijs etc.

Fol. 121v, 9-1-1585

Cornelis Jan Geritss
Haen verkoopt aan Adriaen Michiel Embrechts en Willem Cornelis Haneberch 14
lopensaet landts.

Het stuck land wordt
weer verkocht aan Jannen Cornelis Haneberch en die verkooopt het weer aan Peter
Jan Jan Aertss genaamd Metser, 5-2-1587

Fol. 122r, 9-1-1585

Adriaen Claes Vos
bekent geld schuldig te zijn aan Elisabeth Ghisbrecht Sijmonsdr wed Jan Jan
Peter Willemss.

Fol. 122r, 9-1-1585

Adriaen Cornelis
Haneberchs en Willem Cornelis Haneberchs bekennen geld schuldig te zijn aan
Elisabeth Ghisbrecht Sijmonsdr wed Jan Jan Peter Willemss.

In de kantlijn: Willem
Cornelis Haneberchs betaalt geld, 28-1-1590.

Onderaan staan de namen
van Jan Michielss en Cornelis Peter Michielss, 25-1-1592.

Fol. 122v, 10-12-1584

Jan Cornelis Gherit
Meliss x Dingna Godscalcks Hanricksdr draagt op tbv Jan Joos? Versteegh een
blocken moer: de helft van 3 lopensaet.

Fol. 122v, 7-1-1585

Peter Jan Lemmenss ter
eenre en Lemmen Jan Lemmens als voocht en Cornelis Peter Maess als toesiender
van de 2 kijnder van Peter Jan Lemmens bij Anna ClaesRoeloffsdr int bijwesen
van Claes Roeloffs de grootvader, Cornelis Lemmen Jan Lemmens, Antonis Denijs
Antoniss, Matheus cornelis Martensz als naaste vrienden ter andere zijde gaan
akkorrd omtrent de allimentatie van de 2 kinderen. Peter neemt zijn kinderen
aan.

Fol. 123r, 7-1-1585

Jan Cornelis Ansems ter
eenre en Cornelis Joos Vervoert als grootvader, Ansem Cornelis Ansems als
voocht van Jan Cornelis weeskijnt, Hubrecht Hanrick Toniss en Peter Dries de
Snijder ter ander zijde en zijn akkoord dat Jan Cornelis zijn kind aanneemt.

Fol. 123v, 6-2-1585

Cornelis Jan Geritss
Haen verkoopt aan Willem Cornelis Haneberch een stuck weije.

Fol. 124r, 6-2-1585

Willem Cornelis
Haneberch bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Geritss Haen.

In de kantlijn: Dingen
Cornelis Janss huijsvrouwe ontvangt geld, 9-3-1586.

Fol. 124v, 17-1-1585

Hubrecht Roeloff Dirckss is nae onser bancken recht
schuldich ….

Fol. 124v, 18-1-1585

Jenneken Jan Cleijs
Janssdr x Corstiaen Adriaen Peters Ploeghen verkoopt aan Herman Jacob Peterss
de helft in ca 13 lopensaet weije.

Fol. 125r, 21-1-1585

Marijken Jan Cornelis
Willemssdr wed Corst Jan Peters den Jonghen met Antonis Denijs Thonissen als
voocht en Corstiaen Jan Peters als grootvader en voocht en Cornelis Jan
Cornelis als toesiender van de kinderen van Corstiaen den Jonge: Janken,
Cornelis, Peter, Steven en Dinghen, Margrietken en Marijken. Marijken neemt de
kinderen aan.

Fol. 125v, 24-1-1585

Cornelis Adriaen
Geritss alias Neloo verkoopt aan Jacob Jan L??? 2 lopensaet gronden.

Fol. 125v, 24-1-1585

Anniken Adriaen Jan
Petersdr x Jacob Toniss, Tomas Adriaen Goedscalcks als voocht en Jan Adriaen
Jan Peterss als toesiender van Lijnken dochter wijlen Joos Wouterss bij Anniken
verkopen aan Peter Gerit Willemss een buijnder weije.

Fol. 126r, 24-1-1585

Vranck Antonis Vranckenz,
Job Vranck Thoniss als voocht en Adriaen Joos Willemss als toesiender van Alit
Antonis Vranckendr verkopen aan Cornelis Jan Lambrechts van Wijfliet een stuck
erven.

Fol. 126v, 4-2-1585

Wouter Antoniss namens
Dirck Christoffels (Roesendael) verkoopt aan Antonis Denijs Thonissen een
steede metten huijsinge waar Gielis Wouwers is vuijtgestorven.

Fol. 127r, 13-2-1585

Marij Jacob Jan Empensdr
wed Pauwels Janss Moldeners met Cornelis Adriaen Aerden als voocht ter eenre en
Jacob Pauwelss, Adriaen Pauwelss, Cornelis Pauwelss, Pauwel Pauwelss, Janniken
Pauwelss, Dingeken Pauwelss met Claes Jan Smoldeners als voocht en Lauwereijs
Jacobs als toesiender, Jacob Pauwelss en Adriaen Pauwelss namens hun broers en
zussen en namens Marijken Pauwelsdr ter andere zijde maken een erfdeling.

Fol. 127v, 18-2-1585

Cornelis Lemmen Jan
Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Michiel Jacobs.

In de kantlijn: Jan
Cornelis Bartolomeusz krijgt geld van Cornelis Lemmenss, 19-7-1585.

Fol. 127v

Marijken Jan Cornelisdr
wed Corstiaen Jan Peters de Jongehe met Antonis Denijs Thoniss als voocht
bekent geld schuldig te zijn aan Willem Peters Ploeghen tbv Toenken Peters
Ploeghen, zus.

In de kantlijn: Willem
Peters bekent voor de helft voldaan te zijn door Jan Cornelis, 19-4-1604.

Fol. 128r, 23-2-1585

Marten Janss de Decker
namens Rochus Martensz verkoopt aan Hubrecht Cornelis Janss Lichtenberchsz een
steede metten huijsingen.

Fol. 128r, 23-2-1585

Peter Gerit Willemss
verkoopt aan Katelijn Jan Petersdr wed Jan Jan Adriaens Roelensdr met Adriaen
Claess als voocht een “rente”.

Fol. 128v, 4-3-1585

Adriaen Wouter Maess
bekent geld schuldig te zijn aan Jan Embrecht Horsten.

Fol. 128v, 4-3-1585

Adriaen Maes Lemmenss
bekent geld schuldig te zijn aan Joos Sijm ons tbv Goeijaert Sijmons
voorkijnder.

Fol. 129r, 6-3-1585

Ghijsbrecht Jan
Ghisbrecht en Willem Embrechts bekennen geld schuldig te zijn aan Adriaen
Crijnen tot Sgravenmoer.

In de kantlijn: Op
26-1-1624 bekent ??? Janss van Bergen …. dat Jan Peterss …..

Fol. 129v, 25-4-1585

Baltazar Hubrechtss
bekent geld schuldig te zijn aan Dirck Antonis Dirckss.

Fol. 129v, 25-4-1585

Jan Jan Wouter Maess
bekent geld schuldig te zijn aan Dirck Antonis Dirckss.

Fol. 129v, 21-3-1585

Marijken Ghijsbrecht
Sijmonsdr x Jacob Wilbert Sijmonss verkopen Bernaert Andries Peterss de helft
van 7 lopensaet weijden.

Fol. 130r, 21-3-1585

Adriaen Vranck Toniss
bekent geld schuldig te zijn aan Job Vranck Toniss tbv Dingen Wouter Vrancken
weeskijnt.

In de kantlijn:
Lauwereijs Joosten x Dingen Wouter Vranckendr verklaart int bijwesen van Job
Vranck Toniss geld ontvangen te hebben, 27-11-1596.

Fol. 130r, 21-3-1585

Dielis Adriaen Peters,
Adriaen Peter Hanrickss als grootvader en voocht, Jan Willem Jan Willems als
toesiender van de 4 kijnder van Dielis Adriaen waarvan de moeder was Marijken
Petersdr: Marijken, Peterken, Anniken en Emmeken verkopen aan Aerden Stoffel
Peterss een stede metten huijsinge.

Fol. 130v, 17-4-1585

Adriaen Wouters Prater
bekent geld schuldig te zijn aan Claes Jacobs Donckerbosch.

Fol. 131r, 29-4-1585

Barbara Adriaen Adriaen
Horsten wed met Adriaen Wouter Maes als voocht, Hubrecht, Adriaen, Maeijken
kinderen van Adriaen Horsten met Jacob Adriaen Jan Horsten als voocht en Lemmen
Lemmen Maess als toesiender, Lemmen Adriaen Horsten verkopen aan Cornelis
Adriaen Jacobs 4 lopensaet landts.

In de kantlijn: Wed
Cornelis Adriaen Jacobs geassisteert met Cornelis Philips?, man en voocht ….,
12-12-1694.

Fol. 131r, 27-5-1585

Aert Meeus de Molder
verkoopt aan Adriaen Adriaen Wouter Nerings 9 lopensaet landts.

Fol. 131v

Peter Maes Lemmens
bekent geld schuldig te zijn aan de 3 kinderen van Jan Janss de Backer.

In de kantlijn: Jan
Janss de Backer, Adriaen Janss de Backer en Jan Peters Volden? als voocht van
Margrietken Janssdr krijgen geld van Peter Maes Lemmens, 16-2-1586.

Fol. 131v, 19-8-1585

Claes Peter Jan Denijss
verkoopt aan Jan Domas Peterss ca 2 lopensaet gronden.

Fol. 131v, 2-9-1585

Jacob Lauwereijs draagt
op in richters hand tbv Jan Tomas Dielis een block moers.

Fol. 132r, 2-9-1585

Job Vrancken en Peter
Jan Roelen? Meijnaerts staan borg voor ??? Adriaen Janss ??? van gelijcken erfg
van Wijnant Jan Roelens ….

Fol. 132r, 16-9-1585

Peter Peter Cornelis
Godertss namens Peter Cornelis Godertss zijn vader en Marij Peter Janssdr zijn
moeder met Mathijs Toniss van Nieuwehuijs als voocht (proc Geertruijdenberg)
verkoopt aan Stoffel Peter Cornelis Godertsz de helft van de steede.

Fol. 132v, 31-10-1585

Marijken Adams van
Valckenborch wed Adriaen Aert Jan Geritss met Adriaen Corst Meeuss als voocht
ter eenre en Adriaen Adriaen Aerdt Janss, Aert Adriaen Aerdt Janss en Cornelis,
Adam, Denijs en Anniken onmondige kinderen van Adriaen en Marijken met Jan Aert
Jan Geritss als voocht en Adriaen Wouter Denijss als toesiender ter andere
zijde maken een erfdeling.

Fol. 133r, 21-10-1585

Adriaen Vranck Toniss staat
borg voor Peteren Willem Brebers

Toegevoegd: Job
Vrancken als voocht en Jan Willems Twijn als toesiender van de voorkinderen van
Tonis Vranck Toniss zijn hiermee tevreden.

Fol. 133v, 14-11-1585

Antonis Denijs Thoniss
verkoopt aan Hubrecht Adriaenss ca 35 roeijen erven.

Fol. 133v, 14-11-1585

Meeus Peter Jan Claess,
Jan Claes Janss, Peter Claess zijn broer, Nicolaesken Cleijss, zus, Peter
Adriaen Corneliss namens zijn broers en zussen, Marijken Cornelis Corst Meeusdr
met Adriaen Corst Meeuss als voocht en Jan Cornelis Corneliss als toesiender,
Anneken Cornelis Corst Meeusdr x Adriaen Corsten, Marijken Jan Peter Jan
Cleijssdr met Meeus Peter Jan Cleijss als voocht, Peter Janss namens Jenneken
Jan Peter Cleijssdr (proc Breda) verkopen aan Jan Joos Dirckss tbv Corstiaen
Joos Dirckss kijnder 6 lopensaet.

Fol. 134r, 12-12-1585

Cornelis Jan Jan
Lemmens verkoopt aan Roeloff Jan Janss een stede metten huijsinge.

Fol. 134v, 12-12-1585

Roeloff Jan Janss
belooft een jaarlijkse “rente” aan Cornelis Jan Jan Lemmens.

In de kantlijn: Adriaen
Hanrickss … Jacob Zijbrechts als vader van Sijbrechtssz …., 13-2-1596.

Fol. 134v, 12-12-1585

Roeloff Jan Janss
bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Jan Lemmens.

Fol. 135r, 12-12-1585

Roeloff Jan Janss
verkoopt aan Baltazar Hubrechtsz een stede metten huijsinge.

Fol. 135r, 12-12-1585

Baltazar Hubrechtsz
bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Jan Lemmens.

Cornelis kreeg tijdens
zijn leven geld van Baltazar in presentie van Jacop Zijbrechts en Lenaert Claes
Lichtenberchs zoals zij verklaren, 2-4-1595.

Fol. 135v, 14-12-1585

Sijmon Handrick Sijmons
bekent gelost te hebben van alsulcke half muds roggen zoals dat door Handrick
Sijmonss zijn vader houdende was heffende op de stede van Ariaen Jan Janss en
Roeloff Jan Janss.

Fol. 135v, 9-1-1586

Marijken Adriaen Aert
Janssdr wed Antonis Dirckss met Aert Meeuss Molder als voocht ter eenre en
Dirck Antonis Dirckss, Adriaen Antonis Dirckss, Heijlken Antonis Dircksdr x
Cornelis Stoffels, Katelijn Antonis Dircksdr de Oude x Jan Commer Cleijs,
Neelken Antonis Dircksdr x Lauwreijs Mathijs Lauwreijs, Katelijn Antonis
Dircksdr de Jonge met Jan Commer Cleijss als voocht ter ander zijde maken een
erfdeling.

Fol. 137r, 20-1-1586

Jan Jan Cleijs Janss
als voocht en Jan Adriaen Lemmen Cleijss als toesiender van 2 kinderen van
Claes Jan Cleijs Janss en Sijken Adriaen Lemmen Cleijsdr: Janken en Adriaenken,
Sijken Adriaen Lemmen Cleijsdr met Jacob Jan Adriaen als voocht zijn int
bijwezen van Pauwels Cleijs Janss, oudoom vande kinderen, akkoord met de
allimentatie van de kinderen.

Fol. 138r, 27-1-1586

Sentken Geritsdr x
Antonis Adriaen Maess verkoopt aan Ffrans? Toniss een huijs etc.

Fol. 138r, 28-1-1586

Wouter Doomas Wouterss,
Alit Doomas Woutersdr x Adriaen Toniss, Dingena Domas Woutersdr x W??? Robben
bekennen voldaan te zijn van Ghisbrecht Corneliss en Adriaen Vrancken mede
erffgenamen van Jan Adriaen Jan Horsten, hun broeder [??].

Fol. 138v, 5-2-1586

Jan Adriaen Peters
Greijn staat borg voor Gielis Adriaen Peters zijn broer.

Fol. 138v, 6-2-1586

Peter Jan Lemmenss
bekent geld schuldig te zijn aan Joos Sijmon Jooss tbv Goeijaert Sijmons
voorkijnder.

Fol. 138v, 6-2-1586

Cornelis Adriaen
Geritss Neloo bekent geld schuldig te zijn aan Joos Sijmon Jooss tbv Goeijaert
Sijmons voorkijnder.

In de kantlijn: slecht
te lezen.

Fol. 139r, 6-2-1586

Peter Jan Lemmensz
verkoopt aan Peter Roeloff Adriaenss een steede metten huijsinge.

Fol. 139r, 6-2-1586

Adriaen Adriaen
Corneliss verkoopt aan Everaert Jorisz een stuck erven.

Fol. 139v, 6-2-1586

Jan Cornelis Haneberchs
verkoopt aan Jorijss van der Wee, schout tot Dongen, een stuck weijlandts.

Fol. 139v, 6-2-1586

Daem Thijs Damen
verkoopt aan Lauwreijs Jacobss 3 lopensaet landts.

Fol. 139v, 6-2-1586

Lisken Peter Adriaen
Wagemakersdr x Bernaert Dries Peterss verkoopt aan Wouter Jan Embrechtsz een
stuck weijen.

Fol. 140r, 17-2-1586

Adriaen Jan Peterss
bekent geld schuldig te zijn aan Hubrecht Adriaenss tbv Aelbrechken Joos
Aelbrechtss wezen.

Fol. 140r, 17-2-1586

Marijken Jan Cornelis
wed Corst Jan Peterss de Jonge met Antonis Denijs Thoniss als voocht bekent
geld schuldig te zijn aan Hubrecht Adriaens tbv Aelbrechken Joos Aelbrechtss
wezen.

Fol. 140v, 3-3-1585

Lambrecht Adriaen
Adriaen Horstenz, Jacob Adriaen Jan Horsten als voocht en Cornelis Lemmen Maes
als toesiender van 3 voorkijnder van Adriaen Adriaen Jan Horsten: Hubrechtken,
Adriaenken en Marijken verkopen aan Adriaenen Jan Jacob Rutten het 1/3 deel in
de helft van een stuck ackerlandts.

Fol. 140v, 3-3-1585

Peter Jan Joos
Kempenaers, Dingen Jan Joosdr x Ghijsbrecht Corneliss, Huijbrecht Jan Joosdr x
Adriaen Cornelis Haneberchs verkopen aan Cornelis Adriaen Geritss Neloo 2 lopensaet
lants.

In de kantlijn: den
voors erffg aangecoemen na af…. Jan Adriaen Horsten hun oom.

In de kantlijn: Jacob
Adriaen Horsten bekent geld ontvangen te hebben. 16-4-1600.

Fol. 141r, 11-3-1586

Cornelis Adriaen Aerden
staat borg voor Iken wed Antonis Peters nu x Philips Janss.

Fol. 141v, 11-3-1586

Iken Gerit Vranckendr
[eerder wed Antonis Peters] x Philips Janss verklaart dat het deel van de
schuldbrief gekomen van Antonis Peters kijnder: Peterken en Maeijken na de doot
van hun moeder Iken ….

Fol. 141v, 12-3-1586

Cornelis Lemmen Jan
Lemmens verkoopt aan Cornelis Stoffel Peters een steede metten huijsinge.

Fol. 141v, 12-3-1586

Claes Hanrickss
verkoopt aan Adriaen Pauwels Janss een stede metten huijs.

Fol. 142r, 12-3-1586

Daem Thijs Damen
verkoopt aan Claes Hanrickss een steden metten huijsinge.

Fol. 142r, 12-3-1586

Marij wed Pauwels Janss
met Cornelis Adriaen Aerden veroblijgeert haar stede metten huijsinge aan Claes
Hanrickss.

Fol. 142v, 17-3-1586

Cornelis Lemmen Maes
verkoopt aan Steven Goris de Smit een stede metten huijsinge.

Fol. 142v, 17-3-1586

Peter Peter Corneliss
bekent geld schuldig te zijn aan Mr Jannen Trudonio van Meerhoudt.

In de kantlijn: de
schuld is voldaan op 22-11-1586, Tridonis van Meerhoudt.

Fol. 143r, 28-4-1586

Cornelis Janss Bloemaerts
mede namens Cornelia Jan Bloemaecksdr en Henricksken Zijmon Jan Bloemaertsdr,
Cornelis Lauwreijs namens Baetken, Anniken en Peters zijn voordochters verkopen
aan Cornelis Lemmen Jan Lemmens hun deel in een steede metten huijs.

Fol. 143r, 20-11-1585

Goeijaert Jan
Goeijaerts en Cornelis Lauwereijs namens Baetken, Anniken en Petersdr zijn
voordochters wonende tot Sevenbergen zijn akkoord mbt de goederen van
Elijsabeth Peter Corstendr x Goeijaert Janss. Elijsabeth was de moeijke van
Baetken.

Fol. 143v, 16-3-1586

Copie

Claes Tonis Claess
bekent geld ontvangen te hebben van Cornelis Jan Cornelis. Ivm de erfenis van
Hilleken Claes Claes Roeloffs wed zijn grootmoeder. [Claes Claes Roeloffs is de
grootvader]

Fol. 143v, 28-4-1586

Jan Jan Peters als
grootvader en voocht en Dingman Martens van Rien als toesiender van de 2
kijnder van Jan Jan Peters de Jonge: Marten en Lijsken verkopen aan Roeloff Jan
Janss een steden metten huijsinge.

Fol. 144r

Cornelis Adriaen Aeden
verkoopt aan Jan Aert Janss 25 roeijen erfs.

Fol. 144r, 28-4-1586

Jan Adriaen Thoniss
verkoopt aan Hanrick Cornelis Rijcken anderhalf lopensaet erven.

Fol. 144v, 2-5-1586

Lambrecht Raessen,
Adriaen Raessen, Janniken Raessen, Jan Raessen, Hubrecht Raessen, Willem Emmen
x Marijken Raessen mede namens de kijnder van Peterken Raessen bij Joos Willem
Joos maken een erfdeling van de goederen van wijlen Claes Raessen.

Fol. 145v, 12-5-1586

Peter Roeloff Adriaenss
bekent geld schuldig te zijn aan Jannen Stoffel Cornelis tbv Stoffel Cornelis
zijn vader.

In de kantlijn: slecht
te lezen.

Fol. 145v, 20-5-1586

Anna Jan Cornelis Brebersdr
met Sijmon Wilboertss als voocht, Lambrecht Loeij Zijbrechtsz als voocht en Jan
Jacobs Cuijper als toesiender van de 4 kijnder van Jasperen Loeij Zijbrechts
za: Janken, Adriaenken, Jacobsken, broers en Maeijken, zus, verkopen aan Adriaenen
Pauwels Lauwreijs x Alit Jan Vrancken een steden metten huijsingen.

Fol. 146r, 20-5-1586

Cornelis Lemmen Aerden
ter eenre en Aert Lemmen Aerden als voocht en Peter Adriaen Janss als
toesiender van Lambrechtken Cornelis Lemmen bij Lisken Thomas, int bijwesen van
Marten Jacobs, oom van het kijnd, zijn akkoord mbt de allimentatie van
Lambrechtken.

Fol. 146v, 20-5-1586

Adriaen Vranck Thoniss
staat borg voor Adriaen Pauwels Lauwreijs.

Fol. 147r, 29-5-1586

Aert Lemmen Aerden ter
eenre en Cornelis Lemmen Aerden als voocht en Jan Cornelis Peter Braets als
toesiender van de kijnder van Aert Lemmens bij Lijnken Cornelis Peter Braetsdr
za. zijn akkoord mbt de allimentatie van de kijnder.

Fol. 147v, 29-5-1586

Cornelis Adriaen
Cornelis, Peter Adriaen Cornelis, Adriaen Adriaen Cornelis verkopen aan Jannen
Peter Stevenss hun deel in 7 lopensaet gronden.

Fol. 147v, 29-5-1586

Hubrecht Adriaen
Corneliss verkoopt aan Jan Janss de Smit de Jonge 5 lopensaet gronden.

Fol. 148r, 10-6-1586

Cornelis Janss de Beer
verkoopt aan Jan Lauwreijs Bertensz 2 buijnder beempden.

Folo. 148r, 23-6-1586

Anna Aert Matheusdr wed
Claes Cornelis Willems met Matheus Cornelis als voocht, Jan Claes Cornelis,
Sijmon Wilboerts als voocht van Josijna Claes Cornelisdr, Engelken Claes
Cornelisdr x Jan Cornelis Daemen verkopen aan Thoniss Claes Cornelissen en
Jacob Cornelis Peter Adriaenss te weeten Anna Aert Matheussdr: de helft van een
steden metten huijsingehen, Jan Claes en Josijna Claes en Engelken Claes: elk
hun 1/5 deel in de wederhelft van de stede.

Fol. 148v, 23-6-1586

Tonis Claes Cornelisz
en Jacob Neel Peter Adriaenss beloven jaarlijks een “rente”te betalen aan Anna
Aert Matheus, hun moeder

Fol. 149r, 23-6-1586

Anna Aert Matheusdr met
Matheus Cornelis Matheus als voocht, Tonis Claes Cornelis, Cornelia Claes
Berbersdr? x Jacob Neel Peter Adriaenss, Engelken Claes Cornelisdr x Jan Cornelis
Daemen, Sijmon Wilboerts als voocht van Josijna Claes Cornelisdr verkopen aan
Jannen Claes Cornelis hun deel in een stuck weijland.

Fol. 149r, 23-6-1586

Tonis Claes Cornelisz
en Jacob Neel Peter Adriaenss bekennen geld schuldig te zijn aan Anna Aert
Matheusdr wed Claes Cornelis Willemss, Jan Claess, Sijmon Wilboerts tbv Josijna
Claes en Jan Cornelis Daemen.

Fol. 149v, 23-6-1586

Jan Claes Cornelis
bekent geld schuldig te zijn aan Anna Aerts Matheusdr, Sijmon Wilboerts tbv
Josijna Claes Cornelisdr, Tonis Claes Cornelis, Jacob Cornelis en Jan Cornelis
Daemen.

Fol. 149v, 25-7-1586

Cornelis Jacob Jan
Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Matheus Peterss.

In de kantlijn: Matheus
krijgt geld van Cornelis, 31-3-1587

Fol. 150r, 25-7-1586

Adriaen Peter Maess
stelt in handen (“tot eenen waerborgh” is doorgestreept) Cornelis Peter Maess,
broer een steden metten huijsinge.

Fol. 150r

Claes Lemmen Raess, Jan
Lemmen Raess en Jan Cornelis Stevens bekennen geld schuldig te zijn aan
Willemen Embrechts.

Fol. 150v, 16-11-1586

Cornelis Jan Geritss
Haen staat borg voor Mr Jan Tindonio van Meerhoudt ivm een stede, nog genoemd
Peter Peter Cornelis.

Fol. 150v, 23-11-1586

Adriaen Jan Peters namens
Ansem Adriaen Peters verkoopt aan Neelkenen wed Jan Lenaerts van Eijssel een
“rente”

In de kantlijn: Op
18-3-1642? heeft Catharina Verschuer wed Jacob van Lantschot nu x Henrick
Joosten bekent dat …..

Fol. 151r, 24-11-1586

Lenaert Claes Cornelis
Lichtenberchs, Jenniken Claes Cornelis Lichtenberchsdr x Jacob Jan Kolmans?,
verkopen aan Adriaenanen Hanrick Hanrickss 2 delen in de helft van een steden
metten huijsinge.

Fol. 151r, 5-1-1587

Jan Cornelis
Stevenssoen verkoopt aan Jannen Joos Dirckss den Jonhgen een stede metten
huijse.

Fol. 151v, 5-1-1587

Jan Joos Dirckss den
Jonhgen verkoopt aan Jan Domas Peterss de helft van een stede metten huijsinge.

Fol. 151v, 5-1-1587

Cornelis Adriaen
Corneliss als toesiender en namens de voocht van de kijnder van Jan Vlemmisch?
is nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 152r, 5-1-1587

Lemmen Lemmen Maess
staat borg voor Cornelis Lemmen Jan Lemmens.

Fol. 152r, 19-1-1587

Jan Domas Peterss
verkoopt Lemmen Jan Ruelen? 1/3 lopensaet ackerlants.

Fol. 152r, 19-1-1587

Jan Domas Peterss
verkoopt aan Cornelis Meeus Lemmens 3 lopensaet lants.

Fol. 152v, 19-1-1587

Jacob Cornelis Peter Adriaens
verkoopt Peter Claes War een stedeken metten huijs.

Fol. 152v, 19-1-1587

Adriaen Cornelis
Adriaen Aerden, Peter Adriaen Aerden als voocht en Cornelis Lemmen Aerde als
toesiender van de 3 kijnder van Cornelis Adriaen Aerden: Cornelisken, Jacobbeb
en Willemken, Lisken Cornelis vander Ven, de moeder, met Cornelis Jan Cornelis
als voocht verkopen aan Adriaen Jochim Corneliss saeij- en weijlant.

Fol. 153r, 19-1-1587

Jan Domas Peterss
verkoopt aan Roeloff Jan Janss 7 lopensaet gronden.

Fol. 153v, 19-1-1587

Peter Claes War x
Dingen Bartholomeus Romboutsdr verkopen aan Cornelis Meeus Lemmens een stedeken
metten huijsken.

In de kantlijn: Op 16-2-1691
is Willem Peeter Willemss als voocht en Jan Peeter Cleijs als toesiender van
het kijnt van Cornelis Jan Willems bij Maeijken Cornelis Bartholomeus voor een
deel en Peeter Ghijsbrechts x Josijntken Meeus Corn Bartholomeus en Antonis
Meeus Cornelis voor de rest verklaren dat Iken Claes Henrickss wed Domas
Cornelis Meeus heeft voldaan?.

Fol. 153v, 19-1-1587

Lijsken Aert Mathijsdr
met Mathijs Lauwreijs als voocht, Joos Adriaen Joos, Wouter Bastaiens als vader
en voocht en Adriaen Jan Joos als toesiender van Bastiaenken waar moeder van
was Barbara Adriaen Joossdr verkopen aan Cornelis Adriaen Jooss elk zijn deel
in een steden metten huijsingen.

In de kantlijn: op
1-4-1608 bekent Bastiaen Wouter Bastiaenss dat Sijmon Godert Sijmonss als
voocht van Cornelia ??? Jooss kijnder betaalt heeft.

Fol. 154r, 19-1-1587

Cornelis Meeus Lemmens
verkoopt aan Claes Jan Cleijs tbv zijn moeder en andere broers en zussen de
helft van 3 lopensaet landts.

Fol. 154v, 19-1-1587

Cornelis Meeus verkoopt
aan Cornelis Peter Matijss de andere helft van 3 lopensaet (zie ook folio
154r).

Fol. 154v, 19-1-1587

Marten Janss de Decker
verkoopt aan Roeloff Jan Janss een stuck weijlants.

Fol. 155r los vel,
27-12-1589

Cornelis Jansen de Haen
is tevreden met het aflossen van de schuld door Willem Cornelis.

Fol. 155r, 19-1-1587

Peter Janss Bressers
verkoopt aan Jan Peter Stevens 2 loopensaet moer.

Fol. 155r, 20-1-1587

Adriaen Cornelis Peter
Adriaenss staat borg voor Rochus Cornelis Tonis Lagen.

Fol. 155v, 14-4-1587

Lauwreijs Mathijs Lauwreijss
verkoopt aan Ghisbrecht Jan Ghisbrechtss een stuck erven.

Fol. 155v, 5-2-1587

Peter Peter Jacob Jan
Vrancken bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Janss van Oorschot tbv
Maeijken en Eelken Wouter Janss van Oorschot, zijn nichten.

In de kantlijn:
Cornelis Tonis x Adriaenken Wouter van Oorschothdr int bijwesen van Lemmen
Janss van Oorschoth bekent geld ontvangen te hebben van Peter Peter Jacob Jan.
Ook genoemd Eelken Wouters en Neesken Wouters. 23-2-1591.

In de kantlijn: Wilbort
Janss x Stijnken Wouter van Oorschotdr bekent ook geld ontvangen te hebben,
5-6-1591.

Fol. 155v, 5-2-1587

Peter Peter Jacob Jan
Vrancken bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Janss van Oorschot tbv
Peteren en Lijsken zijn kijnder.

In de kantlijn:
Lambrecht krijgt 21-3-1591 geld.

Fol. 156r, 5-2-1587

Peter Janss alias
Metser verkoopt aan Peter Peter Cornelis van Gilst 7 lopensaet lants.

Fol. 156v

Cornelis Meeus Lemmens
verkoopt aan Gielis Adriaen Peters Gevijn? de helft van een steden metten
huijsinghe.

Fol. 156v, 5-2-1587

Jan Stoffel Cornelis
bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Adriaen Corneliss tbv Jan Wijtss 3
kijnder.

In de kantlijn:
Cornelis Adriaens krijgt geld van Jan Stoffels, 6-3-1589.

Fol. 156v, 25-4-1587

Tonis Adriaen Toniss
bekent geld schuldig te zijn aan Jan Stoffels.

In de kantlijn: …
Cornelis Jan Stoffels …, 7-3-1587.

Fol. 157r, 17-2-1587

Jan Janss van Beeck
bekent geld schuldig te zijn aan Antonis Lauwreijs mede tbv broers en zussen.

In de kantlijn: Op
3-4-1588 krijgt Antonis geld.

In de kantlijn: Peter
Joos Peterss bekent de resterende penningen van Jan Janss van Beeck ….

Fol. 157r, 17-2-1587

Steven Goriss de Smit
bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Janss, secretaris.

Fol. 157v, 17-2-1587

Steven Goriss de Smit
bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Adriaen Janss [?, zie akte 157r],
secretaris, mede tbv zijn broers en zusters.

Fol. 157v, 17-2-1587

Steven Goriss de Smit
bekent geld schuldig te zijn aan

Adriaen Janss,
secretaris, Cornelis Adriaen Janss mede namens broers en zussen verklaren
voldaan te zijn door Cornelis Lemmen Maess.

Fol. 158r, 17-2-1587

Cornelis Lemmen Maess
verklaart voldaan te zijn door Steven Goris.

Folo. 158r, 17-2-1587

Adriaen Wouter Denijss
verklaart voldaan te zijn door Vas Jan Cornelis.

Fol. 158r, 17-2-1587

Adriaen Wouter Denijss
staat borg voor Vas Jan Corneliss.

Fol. 158v, 5-3-1587

Ffrans Toniss bekent
geld schuldig te zijn aan Antonis Adriaen Maess tbv Sent Geritssdr zijn vrouw.

In de kantlijn: Sent
Toniss huijsvr krijgt geld, 1588

Fol. 158v, 10-3-1587

Adriaen Adriaen Wouter
Nerings verkoopt aan Pauwels Jan Adriaen Peterss 9 lopensaet lants.

Fol. 159r, 10-3-1587

Pauwels Jan Adriaen
Peterss bekent geld schuldig te zijn aan Hanrick Geritss.

Toegevoegd: Aert Meeus
Adriaens krijgt geld van Pauwels, 19-10-1589, in 1591 is de schuld
afgelost.

Fol. 159v, 10-3-1587

Jan Corstiaen Joos
Dirckss bekent geld schuldig te zijn aan Dingenen Corstiaen Joossdr.

In de kantlijn: Jan
Joos Dirckss als voocht van de schuldbrief van Peter Corstiaens en Lijnken
Corstiaensdr verklaart dat de brief is gecasseerd, 5-3-1592.

Fol. 159v, 16-3-1587

Cornelis Adriaen
Corneliss mede als toesiender en namens Peter Wijten Vlaemminschzoen als voocht
van 2 kijnder van Jan Wijten Vlaeminsch, Adriaenken Jan Wijtendr x Jan Wouter
Antoniss verkopen aan Jan Lauwreijs Janss 6 lopensaet moergrond.

Fol. 160r, 16-3-1587

Adriaen Thoen Dirckss,
Lijnken Thoen Dirckss x Jan Emmen Cleijs, Heijken Antonis Dirckssdr x Cornelis
Stoffels verkopen aan Matheus Peterss elk hun 1/3 deel in een steden metten
huijsinge.

Fol. 160r, 16-3-1587

Lijnken Domas Wouters x
Peter Jan Lemmens verkoopt aan Jacob Adriaen Jan Horsten ca 2 lopensaet.

Fol. 160v, 16-3-1587

Wouter Cornelis
Wouterss verkoopt aan Jacob Jan Adriaenss een “rente”.

Fol. 160v, 16-3-1587

Mathijs Lauwreijss en
Ghijsbrecht Cornelis als Heijligeestmeesters verkopen aan Wouter Antonis van
Nieuwenhuijsen eeb stucksken erven.

Fol. 161r, 21-3-1587

Adriaen Adriaenss
Lichthers bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan Aertss de Jongen.

Fol. 161r, 22-3-1587

Anneiken Marten Jan
Thijs wed namens Dingen Marten hender beijder dochters?? en LijnkenMarten Jan
Thijsdr met Cornelis Janss van Wijtvliet? als voocht zijn voldaan van Jan
Cornelis Haneberchs een ijegelijck van Marten Jan Thijs kijnder hun deel van
hun grootvaders erfenis.

Fol. 161v, 1-4-1587

Adriaen Wilboert
Sijmonss machtigt Sijmon Wilboerts, Jannen Wilboerts, Jacob Joriss vander Wee,
Adriaen Beurdicks, Michiel Z???we, Lenaert Martens Terheijden om in zijn naam
om zijn schulden te regelen.

Fol. 161v, 2-4-1587

Jan Janss van Diessen
bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Raessen tbv zijn kijnder.

Fol. 162r, 2-4-1587

Jan Janss van Diessen
bekent geld schuldig te zijn aan Peteren Willem Ploegen.

Fol. 162r, 2-4-1587

Anna Jan Loeij Nelendr
wed Mathijs Goeijaerts met Denijs Janss, Peter Roeloff Adriaenss als voocht van
de kijnder van Mathijs, Denijs Janss x Neelken? Mathijs Goeijaertsdr verklaren
geld ontvangen te hebben van Jan Janss van Diessen.

Fol. 162v, 3-4-1587

Cornelis Jan Geritss
den Haen verkoopt aan Leijsken Cornelisdr van Hulten wed Aert Jan Pauwels met
nakijnder ca 4 buender lants.

Fol. 163r, 7-4-1587

Cornelis Jan Lambrechts
van Wijtvliet bekent geld schuldig te zijn aan Job Vrancken Thoniss als voocht
van Tonis Vrancken kijnder.

Fol. 163r, 13-4-1587

Claes Henricks verkoopt
aan Adriaen Corst Meeus als voocht Leijsken wed Jan Flipss een stede metten
huijse.

Fol. 163v, 20-4-1587

Marijken Willem
Ghijbendr, haar moeder was Adriaenken Andriess, met Willem Ghijben haar vader
verkoopt Goossen Jaspars tbv Commerke Michiel Willem Jacobsdr.

Fol. 163v, 20-4-1587

Commerke Michiel Willem
Jacobsdr met Goossen Jaspars als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Willem
Gijben tbv Marijken zijn dochter.

In de kantlijn: Marijke
Willem Ghijben met Jan Jan Rijcken haar zwager …,4-5-1603.

Fol. 164r, 30-4-1587

Dingen Cornelis Peterss
x Jan Cleijs Janss Bressers verkoopt aan Jaetken Peters wed Adriaen Daniels
Sgram een huijsken etc.

Fol. 164r, 8-5-1587

Adriaen Pauwels
Lauwreijss x Alit Jan Vranckendr verkopen Goessen Jaspars x Jenniken Michiel
Willem Jacobsdr en stedeken metten huijsinge.

Fol. 164v, 8-5-1587

Goessen Jaspars bekent
geld schuldig te zijn aan Anna Jan Cornelis Brebersdr wed Jaspar Loeijen en
kijnder.

In de kantlijn: de
brief en een andere schuldbrief van 8-51587 zijn afgelost.

In de kantlijn, folio
165r: Anna Jan Cornelis wesen met Lemmen Loeijen als voocht hebben geld
ontvangen, 8-2-1590

Fol. 165r, 8-5-1587

Adriaen Vranck Toniss
staat borg voor Adriaen Pauwels Lauwreijss.

Fol. 165r, 1-6-1587

Isabela Hanrick Rutgers
natuurlijcke dochter met Adriaen Corsten als voocht die ook voocht is van Sara
Hanrick Rutgers natuurlijcke dochter, Sijmon Wilboerts als toesiender.Hun moeder
was Dingen Maesdr en Jan Jan Cornelis Willemss als voocht en Jan Marcelis als
toesiender van de 2 kijnder van Hanrick Rutgers bij Adriaenken Jan Reijnendr:
Jaetken en Maeijken verkopen aan Michiel Wouters een stede metten huijsinge.

Fol. 166r, 1-6-1587

Michiel Wouters bekent
geld schuldig te zijn aan Adriaenken Jan Reijnendr wed Hanrick Rutgers.

In de kantlijn: Michiel
betaalt geld op 1-3-1588.

Michiel Wouters is ook
geld schuldig aan de voogden van de natuurlijke en wettelijke kinderen.

In de kantlijn: in 1610
wordt er betaald. Slecht leesbaar.

Fol. 166v, 22-6-1587

Hubrechtken Peter Goedscalcksdr
x Cornelis Jan Jan Ruelens, Haeijken Peter Goedscalcksdr met Tonis Adriaens
Goedscalcks als voocht en Jan Peter Bus als toesiender, Peterken Peter
Corstendr met Jan Corst Meeus als voocht en Aert Meeus als toesiender verkopen
aan Jacob Peter Goedscalcks de helft in een steden, gekomen van Cornelis
Philips Cornelisdr hun moeder za.

Jacob Peter Goedscalcks
verkoopt de helft van de steden weer aan Aert Meeuss Adriaenss Molder.

Fol. 167r, 20-7-1587

Peter Peter Cornelissen is nae onser bancken recht schuldich
….

Fol. 167v, 3-8-1587

Anniken Jan Tonisdr de
Meijer x Jan Arnauts verkoopt aan Adriaen Peter Corstenz de helft van 8
lopensaet rogs.

Fol. 167v, 18-9-1587

Cornelis Lemmen Jan
Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Wouter Antoniss tbv Jan Aert Thijs
Embrechts.

Fol. 168r, 29-10-1587

Adriaen Michiel
Embrechts, Jan Cornelis Haneberchs, Willem Cornelis Haneberchs, Adriaen
Cornelis Haneberchs, Marijken Cornelis Haneberchs x Jan Thomas, Lisken Cornelis
Haneberchs met Jan Willemss Twijn als voocht verkopen aan Peteren Willem
Corneliss hun deel in de steede metten huijsinge.

Fol. 168r, 9-11-1587

Jan Janss van Beeck
verkoopt aan Jan Adriaens van Gilsen een stuck saeijlants.

Fol. 168v, 11-11-1587

Aert Meeus Adriaens de Molder verkoopt aan
Comen Peterss een steden metten huijsinge.

Fol. 168v, 18-11-1587

Antonis Denijs Toniss
als voocht van Denijs Joos Denijss kinderen, neven wenst dat Marijken Denijs de
vrouw van zijn neven als behoudt dat Denijs heeft achtergelaten.

Fol. 169r, 23-11-1587

Heijlken Gerits
Hubrechtsdr x Lemmen Adriaen Dirckss verkoopt Claes Hanricks de Snijder een
stuck erven.

Fol. 169v, 4-12-1587

Copie

Sijmon Wilborts en
Wouter Mathijs Wouters betalen aan Maria van Biestraten enige jaren (79 t/m 82)
rogx

Fol. 169v, 16-1-1589
[?]

Adriaen Cornelis
Adriaen Aerdenz, Job Vrancken als voocht en Adriaen Jochim Corneliss als
toesiender van de 3 kijnder van Cornelis Adriaen Aerden: Cornelisken, Jacobsken
en Willemken, broers, verkopen aan Marijken wed Antonis Dirckss een stede
metten huijsinge.

Fol. 170r, 4-1-1588

Matheus Cornelis
Martens als voocht en Jan Zijbrecht Jan Wijnen als toesiender (apsent) van de
kijnder Jacob Cornelis Venmans za.: Janken, Wijncken, Adriaenken en Neelken verkopen
aan Adriaen Tonis Vrancken een vurtel rogs.

Met consent van oa
Claes Jan Smoldeners.

Fol. 170r, 18-1-1588

Adriaen Peter Maess
bekent geld schuldig te zijn aan Aert Adriaens van Bergen.

In de kantlijn: Aert
transporteert de brief aan Gerit Hanrickss, zwager, 15-2-1590.

Fol. 170v, 15-2-1588

Aert Meeus Adriaenss
staat borg voor Hanrick Peters van Dongen als toesiender van 2 kijnder Staes
Peter Adriaens Cuijper bij Anniken Jacop Damendr: Peterken en Lijnken ivm de
aanneming van de 2 kinderen.

Fol. 170v, 15-2-1588

Adriaen Loeijen heeft
opgedragen 3 lopensaet gronden.

Fol. 170v

Adriaen Adriaen
Corneliss ter eenre en Cornelis Adriaen Corneliss als voocht en Peter Joos
Willemen als toesiender van 4 kijnder van Adriaen Adriaen Cornelis bij Marijken
Joos Willemen za.: Adriaenken, Joosken, Tonisken en Lijnken ter andere zijde
maken een erfdeling.

Fol. 172v, 10-2-1588

Cornelis Lemmen Jan
Lemmens staat borg voor Cornelis Stoffel Peterss.

Fol. 172v, 10-2-1588

Cornelis Jan Geritss
alias Haen verkoopt aan Jan Jacob Jan Lemmens een stuck ackerlants.

Fol. 173r, 10-2-1588

Peter Jan Lemmens
bekent geld schuldig te zijn aan Peter Peterss van Rijen.

Fol. 173r

Adriaenken Jan
Geritssdr wed Jacob Jan Cuijper met Lauwreijs Cornelisz verklaart dat Anneken
Jacob Janss, haar dochter, bij overlijden krijgen zal f 50

Fol. 173v

Adriaenken Jan
Geritssdr wed Jacob Jan Cuijper met Lauwreijs Cornelisz verklaart dat Anneken
Jacob Janss, haar dochter, bij overlijden krijgen zal f 50 uit de gecochte
goederen van Jacob Jacob Janss Cuijper.

Fol. 173v, 15-2-1588

Antonis Denijs
Thonissen verkoopt aan Cornelis Jan Corneliss een stuck erven.

Fol. 173v, 7-1-1582

Copie

Baltazar van Dongen
bekent geld ontvangen te hebben van Aert Meeus.

Fol. 174r, 29-2-1588

Heijlken Peter Cornelis
Cuijpsdr x Adriaen Hubrechts, Ghisbrecht Jacobszoen mede namens Peter Jacobsz,
broer, en Anneken Jacobsdr en Michielken Jacobsdr, zussen, Adriaen Hubrechts en
Ghisbrecht Jacobssoen namens Jan Adriaens Cuijps, Alita Peter Cornelis den
Cuijpsdr met Jan Janss, zwager en voocht en van Mechtelden Peters de Cuijpsdr
bij Aliten haar suster verkopen aan Adriaen Michiel Jacobsz hun deel in een
half buender gronden.

Fol. 174v, 29-2-1588

Michiel Rijck Jan
Geritss, Anna Rijck Jan Geritsdr x Sebastiaen Sijmons, Sijken Rijck Jan
Geritsdr x Adriaen Jan Clauwen verkopen aan Adriaen Michiel Jacobs 1/3 van een
buender.

Fol. 175r, 14-3-1588

Cornelis Stoffel
Petersz bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan Claes Embrechts.

In de kantlijn:
Hubrecht de ??? x Jenneken Claes Embrechts neemt de brief over van Maeijken Jan
Claes Embrechtsdr, 6-3-1604.

Fol. 175r, 14-3-1588

Adriaen Cornelis Rijck
de Potmaker bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenken Jan Reijnendr wed
Handrick Rutgers vander Vloeten.

Fol. 175v, 14-3-1588

Hubrecht Peter
Goeijaertss bekent geld schuldig te zijn aan Toenken Cornelis Rijcken wed.

Fol. 175v, 14-3-1588

Tonis Mathijs Wouters
bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenken Jan Reijnendr wed Hanrick Rutgers
van der Vloeten.

Fol. 176r, 14-3-1588

Adriaen Stevens de
Moleneer verkoopt aan Jan Antonis Cuijlen 1/3 van een stuck erven.

Fol. 176r, 14-3-1588

Antonis Denijs Toniss
de Hoveneer verkoopt Jan Willem Jan Willemss een buijnder gronden.

Fol. 176v

Geertruijdt Mathijs
Antoniss met Wouter Antonisse staat borg voor Peter Andries Corneliss.

Fol. 176v, 25-3-1588

Jan Joos Goris verkoopt
aan Adriaen Michiel Jacobss vijftalf lopensaet gronden.

Jan namens Claes Peter
Jan Denijs verkoopt aan Michiel vijftalff lopensaet.

Fol. 177r, 14-4-1588

Marten Janss de Decker
verkoopt aan Adriaen Jan Jacobss vijftalf lopensaet weijlants.

Fol. 177v, 28-3-1588

Jan Jan Aertss de Jonge
en Lemmen Adriaen Dirckss staan borg voor Claes Henrickss de Snijder.

Fol, 177v, 4-4-1588

Crijn Claes de Wever
bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenken Jan Wijnendr wed Henrick Rutgers
van der Vloeten.

Fol. 177v, 5-4-1588

Peter Adriaens de Roeij
mede namens Machtelt en Claesken Adriaen Janss de Roeijsdr (proc ’s Grevelduijn
Cappel) verklaart voldaan te zijn door Jan Embrecht Jan Horsten den Ouden.

Fol. 178r, 8-4-1588

Anniken Thomas
Woutersdr wed Adriaen Cornelis Peter Celien en Lijsken Jan Henricksdr wed
Cornelis Hanrick Jacobs met Adriaen Jan Jan Aertss als voocht, Willem Jan
Hanricks van Caem, Lijken Tomas Woutersdr en de kijnder van Willem Jan Hanricks
van Caem, Jan Willem Adriaen Wijnen, Peter Willem Adriaen Wijnen, Lijnken
Willem Adriaen Wijnen x Adriaen Jan Jan Aertss, Sijken Adriaen Wijnendr, de
kijnder van Marijken Adriaen Wijnendr za., hun vader was Adriaen Jan Denijs,
verkopen aan Adriaen Michiel Jacobss hun deel in 3 lopensaet gronden.

Fol. 178v, 26-2-1587

Copie

Peter Adriaens de Roeij
en Adriaen Franssen vanwege Jan Adriaens de Roeij weeskijnt en Metken Ariaens
de Roeij met Peter Adriaens, broer en voocht, Claessken Peteren voirss suster
vermangelen een chijns tlv Ariaen vande Vecken.

Fol. 179r, 14-4-1588

Marten Janss de Decker
verkoopt aan Cornelis Bartholomeus Romboutsz een steden metten huijsinge.

Fol. 179v, 14-4-1588

Cornelis Bartholomeus
Romboutsz beloofd een jaarlijkse “rente”te betalen aan Marten Janss de Decker x
Lijsken Henricksdr.

Fol. 179v, 14-4-1588

Roeloff Jan Janss
verkoopt aan Marten Janss de Decker een stuck weijlants.

Fol. 179v, 24-10-1588

Adriaen Jan Jacob
Rutten verkoopt aan Cornelis Peter Maess 1/3 van de helft van een stuck
ackerlants.

Fol. 180r, 18-4-1588

Herman Jacob Petersz
bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenken Jan Rijckendr wed Hanrick Rutgers
vander Vloeten.

Fol. 180v, 5-5-1588

Goessen Jaspars bekent
geld schuldig te zijn aan Anna Cornelis Brebersdr wed wijlen Jaspar Loeij en
kijnder.

In de kantlijn:
Cornelis Cornelis Sprangers namens wed en kijnder Jaspar Loeijen verklaart dat
de schuld voldaan is, 23-4-1602.

In de kantlijn: … Jan
Antonis … Jan Jaspar Loeijen …, 3-5-1605.

Goessen Jaspars belooft
Anna Cornelis en kijnder geld te geven.

Fol. 181r, 6-5-1588

Adriaen Jacob Janss mede namens Anniken Jacob Janssdr en
vanwege Ffrans Corneliss van Dordrecht als vader en voocht van zijn kijnder bij
Maeijken Jacob Janssdr zijn nae onser bancken recht schuldich ….

Fol. 181v, 6-5-1588

Adriaenken Janssdr wed
Jacob Janss Cuijp met Lauwreijs Cornelis als voocht, Adriaen Jacobss mede als
voocht van Ffrans Cornelis kijnder bij Marijken Jacob Janssdr, Anna Jacob
Janssdr met Wouter Antoniss als voocht verkopen aan Cornelis Stoffel Peterss
een stuck weijlants.

Fol. 182r, 6-5-1588

Anniken Jacobs dient
onder eede een verklaring af te leggen omtrent het erffhuijs van haar broer
Jacob Jacobss en Anniken zijn dochter tot G’Bergh, omtrent het erffhuijs van
Jan Jacobss. Intbijwesen van Adriaenken Janss met Lauwreijs Cornelis als
voocht.

Fol. 182r, 9-5-1588

Dingen Peter Adriaenss
de Wagemakersdr x Corstiaen Jan Peters verkoopt aan Adriaen Corst Meeuss een
half buijnder saeijlants.

Fol. 182v, 9-5-1588

Adriaen Korst Meeus
bekent geld schuldig te zijn aan Corstiaen Jan Peters van Rijen.

Fol. 182v, 23-5-1588

Barbara Lemmen Maes wed
Adriaen Adriaen Jan Horsten met Adriaen Wouter Maess als voocht, Lemmen Adriaen
Adriaen Horsten, Jacob Adriaen Jan Horsten als voocht en Lemmen Lemmen Maess
als toesiender van 3 kijnder van Adriaen Adriaen Jan Horsten beloven een
“rente”te betalen aan Jan Claes Embrechtss.

In de kantlijn:
Handrick Antss van Hilvarenbeeck als voocht van Jan Claes Embrechts kijnder,
int bijwesen van Maeijken Jan Embrechtsdr zijn voldaan.

Fol. 183r, 24-5-1588

Lauwreijs Hanrickss de
Snijder staat borg voor Peter Jan Tielmansz, zijn zwager.

Fol. 183v, 25-5-1588

Bouwen Adriaen Rombouts
Graeuwenzoen onder Ter heijden opten Warande namens Jacob Cornelis Adriaen
Aertszoon, Elijsabeth, dochter van wijlen Cornelia Adriaen Aertszoen x Andries
Hanrickszoene, Katelijn Cornelis Adriaen Aertszoon, Cornelis Adriaen Jan
Gherits Dijruen zoene, moeder was Adriana Cornelis Adriaen Aertszoondr, met
Bastiaen Jan Gherits Dijruen zoene en Adriaen Claes Peterss als ooms en
voogden, erffgenamen van Antonis Cornelis Adriaen Aertss, verkopen aan Roeloff
Claes Roeloffsz een stuck landts.

Fol. 184v, 28-5-1588

Marijke Jaspar
Roeloffsdr den Ouden x Jan Tonis Adriaenss Cuijl verkoopt aan Willem Jan
Willems Twijn het 1/12 van een steden metten huijsinge.

Fol. 185r, 17-6-1588

Wouter Hubrecht
Wouterss en Adriaen Vranck Tonis ter eenre en Cornelis Joris vander Wee namens
Katelijn Peter Jacobsdr, Adriaenken Peter Jacobsdr, Marijke Joris vander Wee
huijsvr, schout, en de erffg van Peter Peter Jacobs Smits, int bijwesen van
Adriaen Jan Janss als man van Adriaentken voirs, maken een erfdeling van de
goederen van wijlen Anniken Peter Jacobsdr vrouw van Wouter Hubrechts voirs.

Fol. 186r, 20-6-1588

Jacob Jan Adriaenss als
voocht en Jan Roeloff Dirckss als toesiender van 2 kijnder van Peter Adriaen
Timmermans za.: Roeloff en Adriaenken verkopen aan Hubrecht Roeloff Dirckss de
helft van 19 lopensaet weijen.

Fol. 186v, 8-3-1588 [?]

Alsoo dat blijckt bij
de reken van Hubrecht Roeloff Dirckss gepasseert voor schout etc. int bijwesen
van Jacob Jan Adriaenss als voocht van de kijnder van Peeter Timmermans, Jan
Roeloff Dirckss als moederlijk oom, Tonis Cornelis de Bont als vaderlijk oom,
Roeloff Peter Timmermans als een van de kijnder dat Hubrecht betaald heeft.

Fol. 187r, 5-7-1588

Jan Adriaenss van Gilse
x Toenken Adriaen Embrechtsdr bekent geld schuldig te zijn aan Thoenken Lemmensdr
wed Steven Peterss.

Fol. 187r, 27-6-1588

Copie

Barbara Cornelis
Adriaen Maessdr met Tonis Adriaen Maess als voocht en oom, int bijwesen van
Hubrecht Adriaen Janss haar man verkoopt aan Adriaen Ghijsbrecht Peter Willemss
2 lopensaet.

Fol. 187v, 18-7-1588

Hanrick Hanrickss
Verhulst bekent geld schuldig te zijn aan Adriaenken Jan Reijnendr wed Hanrick
Rutgers van der Vloeten.

Fol. 188r, 7-7-1588

Sijmon Wilboerts Sijmonss
met Jan Wilboert Sijmonss ter eenre en Jan Peter Janss van Beeck en Adriaen
Peter Janss, broer met Jan Janss van Beeck als voocht en Peter Willem Cornelis
Brebers als toesiender, int bijwesen van Aelbrecht Aelbrechtss, behoudtoom, ter
andere zijde maken een erfdeling van de goederen van Cornelia Cornelis Willems
Brebersdr, de moeder van Jan en Adriaen, getrouwd met Sijmon Wilboerts.

In de kantlijn: Jan
Peters van Beeck heeft zijn deel ontvangen, 29-11-1591, Adriaen is voldaan op
13-2-1592.

Fol. 189r, 16-3-1588

Peter Jan Willemss als
voocht en Marten Mathijs Toniss als toesiender van Joosken Willem Joos Willemen
wees ter eenre en Geertruijt Mathijs Tonisdr, moeder van het kijnd, met
Wouter Antoniss vanden Nieuwenhuijs als voocht, int bijwesen en consent van
naaste vrienden, maken een erfdeling.

Zijn nog akkoord
Cornelis Willem Jan Willemss ter eenre en Geertruijt Mathijs Tonisdr mbt
erfpenningen van de verkoop van de steden.

Fol. 189bv, 29-10-1588

Heijlken Willems van
Dongensdr met Baltazar Willems van Dongen, broer, als voocht verkoopt aan
Cornelis Jan Geritss de Haen haar deel in het vierdedeel van de hoeve van Lichtenberch.

Fol. 189bv, 29-10-1588

Heijlken Willems van
Dongensdr met Baltazar Willems van Dongen, broer, als voocht machtigt Mr Willem
Dongius Henrick Henricks, coopman, en Lambricht Suetemelck, weert aan de grote
marckt, beijden woenende te ’s Herthoeghenboschen om haar schulden etc te regelen.

Fol. 190v, 24-11-1588

Cornelis Adriaen
Corneliss en mede als voocht van Jan Wijten kijnder, Adriaen Adriaen Corneliss
en Hubrecht Adriaen Corneliss staan borg voor Jan Peter Stevenss en Jan Janss
de Smit tot Sgravenmoer.

Fol. 190v, 4-12-1588

Jan Marten Adriaens de
Wagemaker, Lijsken Marten Adriaensdr de Wagemaker x Jan Adriaen Jan Roelens,
Matheus Cornelis Martens als voocht van het kijnt van Marijken Marten Jan
Hanrick Vranckendr bij Maeijken Marten Adriaen de Wagemakersdr, Jan Jan Adriaen
de Wagemakers als voocht en Wouter Thoen Wouters als toesiender van 2 kijnder
van Marten Adriaens de Wagemaker: Adriaenken en Jenniken maken een erfdeling
van de goederen van Marten Adriaens de Wagemaker en Eelken Jan Peter Willem
Baeijensdr, hun ouders.

Fol. 192v, 3-12-1588

Lijsken Marten
Adriaensdr de Wagemaker x Jan Adriaen Jan Roelens verklaren dat Adriaen Marten
Adriaensdr de Wagemaker haar deel in vierdalf lopensaet mag gebruijken.

Fol. 192v, 4-11-1588

Copie

Jan Henrick Vrancken
machtigt Matheus Cornelis om als momber van het kijnt van Marten Jansdr op te
treden.

In de kantlijn: Marij
Jan Cornelis bekent voor Jacop Jan Nuijten, oom, geld ontvangen te hebben van
Matheus Lonen, 10-9-1588, was getekend: Jacop Jan Nuijten Swardt van Gilsen.

Fol. 193r, 19-12-1588

Jacob Lauwreijs van
Sgravenmoer draegt op alsulcke moer als Dirck Adriaen Coppen vanden selve
gecoft heeft.

Fol. 193r, 29-12-1588

Adriaen Janss Cop alias
Ven bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Aert Strijckman tbv Peter
Corstiaen Peterss kijnt.

Fol. 192v, 2-1-1589

Wij Peeter Mathijs Peterss ende Sijmon Wilborts, schepenen
van Dongen, oirconden en kennen dat voor ons gecoemen is Raes Joos Willemen,
Jan Joos Willemen ende Anniken Joos Willemendr geassisteert met Willem Embrecht
Peter Timmermans haeren vooght ende Adriaen Raes Jan Vrancken als toesiender
ende hebben minnelijcken en daer bij consent hennen naesten vrienden geschijden
ende gedeelt van alle alcsulcke goederen daer Joos Willems hennen vader ende
Peeterken Raes Jan Vranckendr hennen moeder vuijtgestorven zijn ende metter
doot geruijmt, achtergelaten hebben. Inder manieren hier na volgende:

Fol. 193v, 2-1-1589

Voor schepenen Dongen is gecompareert Willem Embrechts Peter
Timmermans ter eenre ende Embrecht Willem Embrechts voor hem selven, Raes
Willem Embrechts voor hem selven ende Maeijken Willem Embrechtsdr geassisteert
met Adriaen Raessen haeren vooght en Marten Gerrits van Gesel als toesiender
ter anderen sijden ende zijn bij consent van haeren naesten vrinden met
minnelijcke accoort gescheiden ende gedeelt van allen sulcke erffelijcken als
haeffelijcken goederen daer Marijken Raes Jan Vrancken hunnen moeder vuijtgestorven
ende achtergelaten heeft. Inder manieren hier na volgende:

Fol. 194av, 2-1-1589

Raes Joos Willemen, Jan Joos Willemen ende Anniken
Joos Willemendr, geass. met Willem Embrecht Peter Timmermans, haeren voeght,
ende Adriaen Raes Jan Vrancken als toesiender, hebben minnelijcken ende daer by
consent hennen naeste vrienden gescheijden van alle alsulcke goeden, daer Joos
Willemen, hennen vader, ende Peterken Raes Jan Vranckendr, hennen moeder, vuijt
verstorven zyn ende metter doot achtergelaten hebben. Raes Joos Willemen is
bedeelt op een deel in Jan Raess stede metten ses erfg. in verscheyden parcelen
ombedeelt gelegen vuijtwysende der selver deelinge van date 2-5-1586. Noch 1/3
deel van 11 lopensaet hoeylants ombedeelt gelegen met Jan Willems Verleg
ombeiaerde wesen ende Alit Cornelis Jan Peters broeder achtergelatene wedue, gelegen aen
de Oesterhoutssyde, etc. Noch omtrent 2 loopensaet beemden aen de Groenendijck,
te weten het vierendeel in 9 lopensaet ombedeelt gelegen met Hubrecht Raes Jan
Vrancken aen de Oesterhoutsche zyde, etc.

Hiertsegens is Jan Joos Willemen gedeelt op het
1/6 deel in de stede, daer Raes Jan Vrancken ende Margriet Claes Lemmensdr,
hennen grootvader ende grootmoeder, vuijtverstorven zijn, gebloect gelegen
mette andere erfgen., hiertoe noch de helfte van de vuijtcamere ende de helfte
van de nieuwe schaere, tsamen ombedeelt gelegen met Hubrecht Raesz.

Anniken Joos Willemendr is bedeelt op ten
helffscheydinge van der stede daer Joes Willemen, haer vader, vuijtverstorven
is, daer Peter Joes Willemen de wederhelfte aff besettende is.

Fol. 194bv, 5-1-1589

Elijzabeth Ghijbrecht Petersdr wed Peter Jan Lemmenss met
Wouter Antonis vanden Nieuwenhuijsen als voocht ter eenre en Maijken Peter Jan
Lemmensdr x Claes Hanricks, Juetken Peter Jan Lemmensdr x Lauwreijs Jan
Cornelis, Neelken Peter Jan Lemmensdr x Hanrick Mathijss, Heijlken Peter Jan
Lemmensdr x Jan Cornelis Wijts, Maeijken Peter Jan Lemmensdr den Jonge x
Cornelis Adriaen Jooss, Jan Peter Jan Lemmens, Antonis Peter Jan Lemmens,
Anniken Peter Jan Lemmensdr en Lijsken Peter Jan Lemmensdr met Claes Hanrickszoen
als voocht, Hubrecht Antonis Joos als voocht van Peterken Ghijsbrecht Peter Jan
Lemmens weeskijnt en Aert Meus Adriaens als voocht van Peterken Hanrick Janss
weeskijnt bij bij Jenniken Peter Jan Lemmensdr maken een erfdeling.

Fol. 196r, 16-1-1589

Anna Jan Toenendr [zie ook folio 162r] wed Mathijs
Goeijaerts met Cornelis Lemmen Jan Lemmens als voocht, Roeloff Tijs Goeijaerts,
Nelken Mathijs Goeijaertsdr x Denis Janss, Peter Roeloff Adriaenss als voocht
en Job Vranck Antonis als toesiender van de kijnder van Mathijs Goeijaerts: Peterken
Tijs, Goeijaert Tijs, Maeijken Tijsdr, Jenniken Tijsdr verkopen aan Jan Janss
van Diessen een stuck landts.

Fol. 196v, 16-1-1589

Jan Zijbrecht Jan Wijnen als voocht van Marijken Raes
Joosdr, moeder, en mede namens de gelijke erffg verklaren voldaan te zijn van
Jan Matheus Thijss.