Dussen Muilkerk RA 15 index

1679-1705

Fol 1
Bewijs voor de weeskinderen van Willem Stael
Adriana van Brandwijck wed Willem Stael, schout Dussen Muijlkerk, ter eenre en Peter Stael als voocht van de twee kinderen, Dingena en Willemijna, van Willem

Fol 2
Aende wed ed heer Adriaen Buijsere, secr van Dussen Muijlkerkcken

Fol 2v
Aende wed ed heer Adriaen Buijsere, secr van Dussen Muijlkerkcken

Fol 3
Benoeming predicant

Fol 4
Opdracht voor Jan Aertsen Cnaep
Verkopers: Peter Claesen van Leeuwaerden, Maria Claes mede namens haer kinderen bij Antonij Claess van Leeuwaerden

Fol 4v
Opdracht voor Willem Cornelis Leegganger

Fol 5
Opdracht voor Peeter Antonis Botermaet

Fol 5v
Opdracht voor Willem Willemss Visser

Fol 6
Opdracht voor Anneken Martens wed Adriaen Aertss vanden Zaagh

Fol 7
Acte van trou voor Willem Govardus ende Elijsabeth van Honswijck

Fol 8
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die zijn doende de erfgen van Adriaen Stael, advocaet, van het bewind dat Adriaen gehadt heeft over de kinderen van Eduard Stael za, secr Dussen Muijlkerk, en Margrieta Verlech

Fol 11v
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die is doende Cornelis van honswijck als voocht van de kinderen van Eduard Stael za, secr Dussen Muijlkerk, en Margrieta Verlegh over het jaar 1
1673 – 1679

Fol 17
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Godefroij van Neercassel van de huijsinge tot Meeuwen

Fol 19v
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die is doende Cornelis van Honswijck over de goederen nagelaten door Adriaen Stael en Geertruijt Stael, 1676-1679

Fol 25
Scheijdinge ende deelinge tusschen de erfgen vandde afvocaet Stael

Godefroij van Neercassel , advocaet, X Lucia van den Andel, Cornelis van Honswijck X Cornelis Stael en Aert Verlegh als voochden van de kinderen van Eduaerd Stael, secr Dussen Muijlkerk. Zij delen als erfgen.

Fol 29
Opdracht voor Cornelis Geerwijns

Fol 29v
Opdracht voor Nicolaes Boost?? cum suis
Cornelis van Brandwijck namens Johannes van der Saeke, Antwerpen, X Maria Adriana Heijens en nemans Jasper de Witte en Jan Smits als momboiren van Ferdinandus Rodrigues Bartholomeeus, voorsone van Maria Adriana en namens de weesmeesters van Antwerpen verkopen aan Nicolaes Laell?? En Cornelis Bollekens als executeurs van Adriaen Govaerts tbv de erfgen.

Fol 30v
Opdracht voor Melchoir de Bruijn

Fol 31
Opdracht voor Pieter Dircxsen
Verkopers: Sijmon Swaen namens Anneken Martens wed Adriaen Aertss vanden Zaagh, proc G Berg.

Fol 31v
Custinghbrief voor Anneken Mertens, proc volgt op fol 32

Fol 32v
Opdracht voor Dingeman Peters
Verkopers: Anthonij Cornelis Hollander mede namens Cornelis Gerrits Hollander zijn vader

Fol 33
Afdeelinge tusschen Arien Daniels Hooghendoorn wednr Gerritje Williems Wambers ter eenre ende de erfgen van Gerritje ter andere zijde.
Erfgen: Jan, Lambert, Joris, Adriaentje X Jan Hendrickss van Dongen, broers en zus van Gerritje

Fol 34v
Taxatie van de goederen van Cornelis Antonis Cuijl za

Fol 35
Staet, inventaris mitsgaders scheijdinge, deelinge ende kavelinge van alle de goederen van Wouter Dircxss Toethuijs en Pleuntjen Ariaens de Loo die door overlijden van Wouter naergelaten zijn

Op 31-3-1681 compareerden Pleuntjen Ariaens deLoo (Doloo) laest wed Wouter Dircxss Toethuijs met Cornelis Adriaens deLoo, broer ter eenre en H….. Wouters Toethijs mede namens Dircxske X Ariaen Pieters Arbeijder, proc Brugge, Maeijken X Jan Jans Buerman, en Theuntjen en Dirck met Jan Thijss Crabben als hun voocht ende Jenneken, alle kinderen van Wouter ter andere zijde.

Fol 37v
Opdracht voor Job Hermans Verschoor
Verkopers: Crijn Handricks Camp, Adriaentje Handricks Camp wed Jan Jans Roubos, Jacobus Sebert Arienss, Doel in Vlaenderen, Arien Willems, Engel Jacobs Verwouteren en Machiel de Raet als voogden van de kinderen van Willem Jans Estrat??? en Adriaentje Pieterss Raet en de kinderen van Cornelis Pieters en Helena Bastiaenen erfgenamen van Sagruiertjen??? van Camp, proc Kieldrecht

Fol 38v
Opdracht voor Jacob Aertsen Vermeijs

Fol 39
Taxatie van de goederen metter doot ontruijmt bij Bastiaen Corneliss Pellecaen, Besoijen, aldaer overleden zonder wettige descendenten achter te laten

Fol 41
Schultbrief voor Cornelis van Brandwijck
Schuldich is Mecheltjen Jacobs Kievits geassisteert met Jacob Claessen van Benschop, soon.

Fol 40v
Mecheltjen Jacobs Kievits haer man Claes Jans van Benschop is veroordeeld wegens de doot van Jan Pieters Camp

Fol 41v
Schultbrief voor Jan van Heijst

Fol 42
Schultbrief voor Cornelis van Brandwijck

Fol 42v
Acte van repudiatie en curateele vande boedel van Willem Jans Wambers
Kinderen van Willem: Jan, Lambert, Joris, Adriaentje X Jan Hendrickss van Dongen, 25-1-1681

Fol 43
Opdracht voor Jan Hendericx van Dongen

Fol 43v
Opdracht voor Pieter van der Hulst
Verkopers: Arien Aertss Capiteijn mede namens Theunis Aertss Capiteijn, Sijken Gerrits Boom wed Dirck Schalcken, Jacob Anthonis van Crimpen X Grietken Cornelis Boom mede namens Willem Cornelis Boom, erfgen van Neeltjen Gerrits Boom

Fol 44, copie
Opdracht, verlije ende investiture voor Pieter Dircksen van Giessendam

Fol 44v, copie
Opdracht, verlije ende investiture voor Rijchert Stael
Melis Heijndricxss Krijbelder als voocht van de kinderen van Thonis Thonis Groenenberch mitsgaders Antonij Teunisse Groenenberch mede namens Jan Bastiaenss ……. onm kinderen van de voorss Groenenberch zijne huijsvriouwe za.

Fol 45v
Taxatie van de goederen met de doot ontruijmt bij Cornelis van Wevelinchoven, Gorinchem, aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 46
Opdracht voot Thonij Gerrits van Nievaert

Fol 46v
Taxatie van land metter doot ontruijmt bij Marten Jacobs van Axille???, heer van Dussen, zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 47
Opdracht voor Arien Jans van Nederveen
Verkoper: Adriaen Claes van Leeuwaerden X Willemken Willems Visser

Fol 47v
Opdracht voor Aert Janss van Andell

Fol 48
Schultbrief voor de diaconij van Dussen
Tlv Aert Janss van Andell

Fol 48v
Opdracht voor Wouter Rombouts van Dijck
Verkoper: Jan Marceliss van Drongelen X Anneken Jans van Ravesteijn

Fol 49
Acte van repudiatie en curateele van de boedel van Dirck Jesperss de Bruijn
Peeter en Cuijndert Bollen, voorkinderen van Neeltjen Eeuwitss huijsvrouw van Dirck Jaspers de Bruijn, Pleun Eeuwitss X Janneken Dircxss, Jasper Dircxs de Bruijn, Eduaert Dircxss de Bruijn, kinderen van Dirck.

Fol 50
Accoort tusschen Jan Cornelissen van Tilburch ter eenre en de voochden van de kinderen van Willem Stael ter andere zijde.
Jan Cornelissen van Tilburch X Aadriaentje van Brandewijck wed Willem Stael, schout van Dussen Muijlkerck ter eenre en Rijckert Stael als oom ende voocht van de twee kinderen van Willem en Adriaentje ter andere zijde.

Fol 51
Quitantie van Arien Lambert Vos
Arien Lambert Vos zoon van Lambert Willems Vos en Anneken Adriaens za

Fol 51v
Aengebrachte goederen metter doot geruijmt bij Adriaen Stael, Dussen Muijlkerk, aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laten.

Fol 52v
Taxatie van de goederen metter doot ontruijmt bij Peeter Adriaens Stael, aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laten.

Fol 53v
Opdracht voor Cuijndert Peeters Boll
Verkopers: Abraham Samuels Eeuwits namens Susanna Wouters wed do Ar…aldries??? Eeuwits, zijn moeder

Fol 54
Schultbrief voor Cornelis van Brandwijck
Tlv Cuijndert Peeters Boll

Fol 54v
Opdracht voor Adriaen Janss van Nederveen

Fol 55, copie
Op 10-10-1682 compareerde Susanna Uijtens wed Arnoldus Genius, predicant te Dussen, machticht Abraham en Anna Maria. Zoon en dochter.

Fol 55v
Opdracht van Willem Jacobss Kivits, schouth vanden Hille
Verkopers: Mecheltje Jacobs Kivits met haar zoon Jacob Claes van Benschop, beijden op den Hille

Fol 56
Reeckeninge, bewijs et reliqua die is doende Crijn Hendricx Camp als voocht van de twee kinderen van Arien Geerwijns verweckt bij Lesken Hendricx Camp over 1679 en 1680

Fol 57v
Taxatie van de goederen metter doot geruimt bij Peeter van Zuijdewijn, Vrijhoeve Cappel, aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 58
Schultbrief voor Peeter Cornelis Leegganger

Fol 58v
Reeckeninge, bewijs et reliqua die is doende Adriaentjen Peeters van Dinteren wed Dingeman Peeters die Dingeman in sijn leven als voocht van de kinderen van Jan Cornelis Bue en Judith Claes van den Eijck, 1678-1681

Fol 64
Opdracht voor Aert Jans de Jonge
Verkopers: Anneke Willems wed Cuijndert Boll, Dalem, Peeter Boll als oom ende voicht van de kinderen van Cuijndert en Anneken voor de eene helft, Anneken en Peeter voorss, Jasper Dircxs de Bruijn en Eeuwout Dircxs de Bruijn voor de andere helft.

Fol 65
Reeckeninge, bewijs et reliqua die is doende Reeckeninge, bewijs et reliqua die is doende Adriaentjen Peeters van Dinteren wed Dingeman Peeters die Dingeman in sijn leven als voocht van de kinderen van Jan Cornelis Bue en Judith Claes van den Eijck, 1682-1683

Fol 68v
Scheijdinge en deelinge tusschen de kinderen van Jan Cornelis Bue
Op 25-3-1684 compareerden Arnout Jansen Ruggestrijcker X Aldegonda Jansen Bue ter eenre en Adriaentje Peeters van Dinteren wed Dingeman Peeters als voogdesse van Cornelis Jansen Bue ter andere zijde. Kinderen van Jan Cornelis Bue en Judit Claes Vereijck.

Fol 70
Schultbrief voor Cornelis Heijblom, brouwer te G berg

Fol 70v
Transport van roerend goet tbv Cornelis van Brandwijck

Fol 71
Schultbrief voor Cornelis van Brandwijck
Arnout Jansen Ruggestrijcker X Aldegonda Janss Bue is geld schuldich

Fol 71v
Opdracht voor Ariaen Eijmbertss

Fol 72
Opdracht voor Pieter Claes Donckersloot
Verkopers: Willem Allenton X Lauwerensken Wouters de Wilde, Leendert van Worcum?, Jan Thijs Cuijpers en Claes Peeter Donkersloot namens Catharina Aerts de Wilde, p;roc volgt op fol 72v

Fol 73v
Staet en inventaris van den boedel en goederen van Jacob van Benschot, secr Dussen Muijlkerck, X Adriana van Brandwijck metter doot ontruijmt bij Jacob.

Cornelis van Brandwijck, secr van Dussen Muijlkerck is de grootvader van Anneke van Benschop. Adriana van Brandwijck XXX Jan Cornelis van Tilborch en XX Willem Stael, Rijckert Stael is voocht van de kinderen van Adriana en Willem

Fol 78
Opdracht voor Jacob Hermens? Verschoor
Verkoper: Cornelis van Geel namens zijn moeder Maertje Joppe wed Bartholomeus van Geel

Fol 78v
Custingbrief voor Maertje Joppe wed Bartholomeus van Geel

Fol 79
Brief van onwillich decreet voor de heer Johan van Wevelinchoven, advocaet, woonende tot Gorinchem

Fol 80
Opdracht voor Bastiaen Pellecaen

Fol 79, copie
Staet en inventaris van allen de goederen die Jan Cornelis van Tilborg X Adriana van Brandwijck metter doot geruijmt bij Adriana

Fol 83
Op 6-3-1685 compareerde Jan Cornelis van Tilborgh wed Adriana van Brandwijck ter eenre en Cornelis van Brandwijck en Cornelis Wouters van Tilborgh, grootvader en voocht resp van de drie kinderen van Jan en Adriana, Cornelis van Brandwijck als grootvader van de kinderen van Adriana bij Jacob van Benschop en samen met Rijckert Stael als voocht over de kinderen van Adriana bij Willem Stael. Zij sluiten een akkoord.

Fol 84
Aenbrenginge van goederen die … … … gedaen bij Gerardt van de Kelck?
Gerardt is executeur van het testament van Adriaentje Backers wed van Cornelis Jans van Aerhem?

Fol 84v
Bewijs en …. Voor de kinderen van Hendrick Jacobs Kievits
Anneken Stael wed Hendrick Kievits met Rijckert Stael en Dirck Stael, broers, ter eenre en Jacob Kievits, Johanna Kievits, Adriaen Kievits, Adriaen Eijmbertss X Maria Kievits, Willem Jacobs Kievits, schout van den Hille als oom en voigt van Willem, Peeter, Willem, Pieternella en Joanna, kinderen van Hendrick en Anneken. Zij sluiten een akkoord

Fol 85v
Scheijdinge en deijlinge tusschen de erfgenamen van Peeter Adriaens Stael
Op 12-12-1685 compareerden Rijckert Stael, Dirck Stael, Anneke Stael wed Handrick Kievits met Willem Jacobs Kivits, schout opden Hille, allen erfgenamen van Peeter Stael, broer.

Fol 87
Opdragt voor Dirck Stael
Verkoper: Hendrick van Steenbeeck namens zijn moeder Sophia van Lottumwed van Albert van Steenbeeck, proc volgt op fol 87v

Fol 88
Scheijdinge en deijlinge tusschen Jacob Janss Potter ende Adriaen Janss Potter
Het betreft de goederen van hun ouders: Jan Adriaens Potter en Cornelia Jacobs Kievits

Fol 89v
Opdracht ende verlije voor Willem Lambrecht Michielss

Fol 90
Resolutie van de gerechten van Dussen Muijlkerck

Fol 89v
Accoort tusschen Nicolaes van Brandwijck ende Johannes Pistorius

Fol 90
Nieuwe lotinge van de staet meerderinge onder Dussen Muijlkerck
Lijst met namen op iets meer dan van bladzijden.

Fol 94
Schultbrief tbv Jenneken Wouters Toethuijs

Fol 94v
Schultbrief voor Cornelis van Brandwijck

Fol 95
Scheijdinge ende deelinge vertichtinge ende cavelingen de kinderen van za do Samuel Pistorius, predicant van de Made, ende Alida Suermont
Joohannes, Adriaen, Appolonia X Adrian Janss van Nederveen, Adriaen Frans van der Merwe als als behout oom en voocht van Samuel, Arnoldus en Wilhelmus

Fol 97
Copie verlije
Eduard Francois baron van Schueren van Hachoort, ambachtsheer van Dussen Munsterkerck verlijt tbv Joost Willems van der Hoeven

Fol 97v
Eduard Francois baron van Schueren van Hachoort, ambachtsheer van Dussen Munsterkerck verlijt tbv Arien Dircks Hoogendoorn

Fol 98v
Opdragt voor Sijmen Janss de Jongh
Verkoper: Anneken Willems wed Cuijndert Boll, Daelem

Fol 99
Acte van trouw voor Crijn Lourenss Mulder ende
Compareerde Crijn Lourenss Mulder ende Bastiaentje Jans de Jongh , zij zijn getrouwd op 15-6-1687

Fol 99v
Taxatie van de goederen metter doot geruijmt bij Adriaentge Peeters van Crimpen, zonder wettige descedenten na te laten.

Fol 100
Transport van roerende goederen voor Cornelis van Brantwijck als rentmr vande vrouwe van Dussen Muijlkerck

Fol 101
Taxatie van de goederen metter door geruijmt bij Govert Boll, Dongen, aldaer overleden zonder wettige descedenten na te laten

Fol 101v
Johannes Pistorius heeft een lijst met te betalen rentes namens de vrouwe van Dussen Muijlkerck

Fol 102v
Transport voor Aert Janss van Andel
Verkopers: Hendrick Gerritss Straver, B Broeck, Aert Ariens Straver, op den Hille mede namens broeders en susters en diegene die souden mogen sustineren, allen erfgen voor de helft van Adriaentje Peeters van Crimpen

Fol 103
Decreetbrief voor de heer Pieter Muijs, notaris tot Dordrecht

Fol 105 copie
Opdracht ende verlije voor Adriaen Aertss van Pelt
Eduard Francois baron van Schueren van Hachoort, ambachtsheer van Dussen Munsterkerck verlijt tbv Adriaen Aertss van Pelt

Fol 105v
Custingbrief voor Willem Lambert Michiels de Bruijn

Fol 106
Schultbrief voor Cornelis van Brandwijck

Fol 106v
Transport van roerend goet tbv Jan Cornelis van Tilburgh.

Fol 107
Transport van roerende goederen tbv Jan Cornelis van Tilburgh

Fol 107v
Taxatie van de goederen metter doodt ontruijmt bij Catharina Crilaaerts, G Berg, aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 108
Jacob Dingemans heeft te kennen gegeven dat Dingeman Peters, zijn vader, enige jaeren geleden is overleden en dat zijn moeder Adriaentje Peters de gehele boedel heeft behouden. Zij is in october 1688 overleden en heeft mondeling aan gegeven dat Jacob de voogdijschap van zijn minderjarige susters zou aennemen. Schout en gerechten bevestigen de voogdijschap.

Fol 108v
Accoort tusschen Cornelis van Brandwijck als testamentaire voocht van Anneke van Benschop ter eenre en de erfgen van Maria van Benschop ter andere zijde.
Op 15-3-1689 compareerde Cornelis van Brandwijck als testamentaire voocht van Anneke van Benschop dochter van Jacob en Adriana van Brandwijck ter eenre en Gerart Cornelis de Bue, Adriaen Dircxen Hoogenboom X Maria Cornelis de Bue ter andere sijde.

Fol 110
Twee looten vande landen die met den doodt ontruijmt zijn bij Adriaen Goijvaerts en die bij deelinge van 10-2-1679 ten deel zijn gevallen aen Peter Goijvaerts en Jan Goijvaerts. Peter en Jan zijn ook overleden. De twee loten moeten verdeeld worden tussen de kindneren van Govaert en bij Cornelis en Catharina Bollekens

Fol 113
Opdracht voor Aris Gerrits Noteboom
Verkoper: Jan Jans Roubos, ruijter

Fol 113v
Taxatie van de goederen metter door geruijmt bij Eelktken Ariens, overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 114
Taxatie van de goederen metter door geruijmt bij Mariken Handricx van Sprangh, overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 114v
Compareerde Aert Jans de Jongh en bekende dat hij van Cornelis van Honswijck land gekocht heeft

Fol 115
Opdracht voor Joest Geelicken van Oirschots kinderen

Fol 115v
Custingbrief voor Steeven Wouters van Eewijck
Joest Geelicken van Oirschots namens zijn kinderen bij Anneken Cornelis Hollander za is schuldich aan Steeven Wouters van Eewijck X Jacomina Cornelis Hollander

Fol 116v
Staet en inventaris van de goederen etc metter door geruijmt bij Maria Adriaenss Biesheuvel X Adriaen van Pelt

Fol 119
Op 14-1-1690 compareerden Adriaen van Pelt wednr van Maria Adriaens van Biesheuvel ter eenre en Adriaen Biesheuvel als grootvader en voigt van Anneken Adriaens Biesheuvel, omm kind van Adriaen en Maria ter andere zijde

Fol 120
Schultbrief voor Cornelis van Brantwijck

Fol 121
Acte van trouw voor Adriaen Peters van Cuijck en Francijna van Honswijck
Zij trouwen op 28-5-1690

Fol 122
Opdracht ende verlije voor Adriaen Stam
Eduardt Francois baron van Schueren van Hachoort, ambachtsheer van Dussen Munsterkeprck verlijt tbv Adriaen Stam

Fol 122v
Acte van aprobatie van de wel ed vrouwe vande Dussen Muijlkerck om een predicant te mogen beroepen

Fol 123
Acte van beroepinge van een predicant aende Dussen
Predicant Johannes Verschoor vertrekt naar Thiel.

Fol 123v
Acte van trouw voor Theunis Bastiaenss Cappellevanger ende Sijken Joisten Beren
Zij trouwen op 11-5-1691

Fol 124
Opdracht voor Cornelis van Brandwijck, secr Dussen Muijlkreck
Verkopers: Jean Charles baron de Gelaes, heer van Houchné, mede namens Wijbrecht baronesse de Leefdael, Agnes baronesse de Leefdael. Approbaties volgen op fol 126v en 127

Fol 128
Opdracht voor Sijmen Janss de Jongh

Vanaf hier ongefolieerd

Fol 128v
Opdracht voor Aert Janss de Jongh
Verkoper: Cornelis van Brantwijck namens Sophia van Lottum wed Aelbert van Steenbeeck, Gorinchem. Procuratie volgt op fol 129

Fol 129v
Opdracht voor Sijmen Cornelis de Gast
Verkoper is Aert Janss de Jongh

Fol 130
Schultbrief voor de diaconij vande Dussen

Fol 130v, copie
Taxatie van de goederen metter doot ontruijmt bij Balthasar van Wevelinchoven, Gorinchem en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 131
Acte van curatele voor den boedel van Jan Corneliss van Tilborgh

Fol 131v
Staet en inventaris gedaen maecken bij Cuijntgen Jans wed van Goijert Ariaen van Boxel en metter door ontruijmt bij Goijert
Teunis Dircxss Brienden is voocht van Kuijntgen en Joost Geelicken van Oirschot is voocht van de twee onm kinderen. Er volgt ook een deling.

Fol 134
Bewijs ende uijtcoop voor het onm kint van Adriaentje Willems Wambers bij Jan Hendricx van Dongen
Jan Hendricx van Dongen wednr Adriaentje Willems Wambers ter eenre en Arien Geeritss Noteboom van het kint.

Fol 135
Acte van trouw voor Adriaen Karels van Wouw en Jenneken Cornelis Rijcken
Zij trouwen 27-11-1692

Fol 135v
Acte van trouw voor Jan Hendricx van Dongen wednr Adriaentje Willems Wambers en Cuijntje Jans wed Goijert A van Boxel
Zij trouwen 16-12-1692

Fol 136
Taxatie van de goederen metter doot ontruijmt bij Johan van Heijst, Waelwijck, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 136v
Accoort tusschen Adriaen Franss vanden Merven ende de kinderen en erfgen van Maria Zuermondt zal
Adriaen Franss vanden Merven wednr van Maria Zuermondt ter eenre en Joannes van der Wiel, Philips Vermeijs X Geertruijt van der Wiel, Bastiaen de Roij X Pieternella vander Wiel, Huijbert van Dijck X Jenneken van der Wiel, Adriaen Hendricx Verkoij als vader en voigt van zijn kint bij Grietken van der Wiel, alle kinderen van Maria Zuermondt voorss

Fol 137v
Scheijdinge ende deijlinge tusschen de kinderen van Maria Zuiermondt
Voor de kinderen zie vorige akte

Fol 139v
Bewijs ende uijtcoop voor het weeskindt van Jan Janss Roubos
Geertje Cornelis Hollander met Adriaen Eijmberden ter eenre en Adriaen Geerits Noteboom als voigt van het kindt van Jan Janss Roubos ter andere sijde

Fol 140
Opdracht voor Cornelis van Brantwijck
Verkopers: Ambrosius van Tilborgh, Gerrit de Both X Anneken van Tilborgh, Willem Janss Schipper X Lijsbeth van Tilborgh, kinderen van Cornelis Wouterss van Tilborgh en Geertrje Brustens voor ¾ en Nicolaes van Brantwijck, schout Dussen Muijlkerck als executeur van de boedel van Jan Cornelis van Tilborgh voor ¼

Fol 140v
Opdracht voor Albert Dircxss Vreijn?
Verkopers: Willwem Cornelis Vinck X Jacomijntje Cornelis voor 1/6 en Mariken Cornelis voor 4/6

Fol 141
Opdracht en verlije ende … voor Willem Adriaenss de Bruijn
Verkopers: Adriaen Stam

Fol 142
Opdracht voor Antonij Gerrits Niervaert

Fol 142v
Grontcavelinge tussen Bastiaen de Roij ter eenre en Huijbert van Dijck ter andere zijde
Huijbert X Jenneken van der Wiel, Emmichoven

Fol 143v
Speciale verbintenisse voor de gesubstitueerde erfgenamen van vrouw Maria Gemans in haer leven vrouwe van Giessendam
In de akte staat Maria van der Meijde

Fol 144v
Aenbrachte goederen metter doot ontruijmt bij Baptista van den Heel…, Waelwijck, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 145
Aenbrachte goederen metter doot ontruijmt bij Aert Janss de Jongh ende Claesken Ariaens

Fol 146v
Taxatie van de goederen, metter doot ontruijmt bij Aert Janss de Jongh ende Claesken Ariaens, en overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 148
Scheijdinge ende vertichtinge tussen de erfgen van Aert Janss de Jongh en Claesken Ariaens
Erfgen: Sijmen Janss de Jongh, Crijn Laurens X Bastiaentge Jans de Jongh, Willem Corneliss Boom, Jacob van Crimpen, X Grietgen Cornelis Boom, Jasper Claes van Kooten namens Dielis, Claes en Paulus Hendricken, Cornelis Melsers de Bruijn, Gerardt Melsers de Bruijn en Dirck Huijbert Castelijns X Aertjen Melsers de Bruijn
Onderverdelingen volgen op fol 150 en 151

Fol 152
Opdracht voor Sijmon de Jongh
Verkopers: Dielis, Claes en Paulus Hendrickss

Fol 152v
Taxatie van de goederen metter door ontruijmt bij Balthasar van Wevelinchoven, Gorinchem, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 153
Opdracht voor Cornelis van Brantwijck
Verkoper: Anneken Cornelis van Tilburch wed Gerrit Cornelis de Both met Willem Jans Schipper, Willem Ariaens de Bruijn ende Bruijsten Cornelis van Tilburch als voochden van de kinderen van Gerrit en Anneken

Fol 153v
Taxatie van de goederen metter doot ontruijmt bij Jan Pauluss, s Grevelduijn Capelle, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 154
Opdracht voor de kinderen ende erfgenamen van Dingeman Peeters ende Adriaentge Peeters
Er volgen nog twee bijbehorende aktes

Fol 156
Erfdeelinge aengebracht bij Peeter en Arien Pauwelss, Jan Peeterss Schutter X Lijsbeth Pauwels, Jan Tonis van Dongen als vader van zijn drije kinderen, Pauwels, Peeter en Janneke, bij Janneken Pauwelss, Peeter Pauwels als voocht ende hendrick Wouters de Weert als toesiende voocht over Pauwels, Wouter en Adriaentge kinderen van Vreijs Pauwelss van de goederen van Jan Pauwels

Opdracht voor Antonij Teunis van Honswijck
Verkoper: Huijbert van Dijck X Jenneken van der Wiel wed Claes Peeters Donkersloot

Fol 157v
Aengebrachte goederen metter doort ontruijmt bij Jacob Jaspers van Veen, en overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 158
Aengebrachte goederen metter doort ontruijmt bij Jacob Dingemans, en overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 158v
Taxatie van de goederen van Jasper van Veen, zie fol 157v

Fol 159
Taxatie van de goederen van Jacob Dingemans, zie fol 158

Fol 160
Ervpachte brief voor Elias la Grau
Procuratie volgt op fol 161

Fol 161v
schultbrief voor Maria van de Braeck wed Hendrick Cauwenberch, Waelwijck

fol 162
opdracht voor Peeter Hagoort, Drossaerd van Eethen en Meeuwen

fol 163
Staet en inventaris gedaen bij Lesken Aerts Vermeijs wed Willem Peeters van Dinteren van de goederen die Willem metter doot ontruijmt heeft zodat ze gedeelt kunnen worden met de kinderen van Willem en Lesken en de voorkinderen van Willem

Fol 165
Scheijdinge ende deelinge tussen de wed en kinderen van Willem van Dinteren
Lesken Aerts Vermeijs wed Willem Peeters van Dinteren met Jacob Aerts Vermeijs, broer, ter eenre en Cornelis Willems van Dinteren, Wouter Peeters van Dinteren als voocht van Peeter en Maria van Dinteren, kinderen van Willem bij Margrieta van Harle, Wouter voorn akls voocht van de kinderen, Aert en Jacob van Willem bij Lesken ter andere zijde

Fol 166v
Opdracht voor Cornelis van Brandwijck

Fol 167
Opdracht voor Cornelis Janss van Nederveen
Verkoper: Adriaen Crillaerts, auditeur Woudrichem, namens Cornelia Pellecaen wed Stevens Crillaerts, mede auditeur te Woudrichem. Procuratie volgt op fol 167v

Fol 168v
Opdracht voor Cornelis van Brandwijck
Verkopers: Cornelis Couwenhoven X Aeltgen Cornelis van Nederveen, Bernardus van Helden X Cornelia Cornelis van Nederveen, kinderen van Cornelis Philips van Nederveen voor deen helft en Hendrick Verdoorn voor de wederhelft

Fol 169
… ende transport voor Cornelis van Brandwijck
Verkopers: Joannes van Brandwijck X Dorethea Groenevelt als mede erfgen van Cornelis Mathijs haeren vader die erfgen was van Matheus Cornelis, zijn huijsvrouwe (Dorothea) grootvader

Fol 169v
Acte van openinge van seecker besloten testament
Cornelis van Brandwijck wednr can Dirxke vande Hout. Testament te capelle 23-7-1680

Fol 169v
Testament van Cornelis van Brandwijck en Dircxke vande Hout
Kinderen: Nicolaes, Joannes, Cornelis,, Cornelia, Johanna, Dingna, Dircxke en Adriana wed Willem Stael

Fol 171
Opdracht voor Wiilem Jacobs Kivits

Fol 171v
Vervolg testament van fol 169v

Fol 172
Acte van Cautie voor Mathijs Willemss van Oversteech
Willem Willemss van Oversteech, Giel Laurens de Bruijn, Michiel Donckersloot, Jacob Anthoniss van Crimpen en Jan Wouters van Oldenburch zij stellen zich tot borgen voor Mathijs

Fol 172v
Opdracht voor Cornelis van Brandwijck
Verkopers: David Cornelis van Nederveen ende Bernardus van Helden X Cornelia Cornelis van Nederveen voor de een helft en Hendrick Verdoorn voor de andere helft

Fol 173
Opdracht voor Reijnier Berkenbos
Verkoper: Cornelis van Brandwijck namens Maria van Ravensteijn wed notaris Govert de Wit.
Procuratie volgt op fol 173v

Fol 174v
Staet en inventaris van de goederen metter doot ontruijmt bij Aagtjen Corsten de Groot X Bernt Janss Litting

Fol 176v
Huwelice voorwaerdentusschen Barent Janss van Litting en Johanna Laurens de Lang
Barent Janss van Litting wed Aechtjen Corsten de groot.

Fol 177v
Opdracht voor de hooch ed heer vande Dussen Munsterkerck
Verkopers: Abraham van den Heeesacker mede namens Adriaen ende Willem … Anthonis van den Heesacker, broers, mede namens hun broer Walterus van den Heesacker allen erfgen van Lambert van den Heesacker. Procuratie volgt op fol 178

Fol 180
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die is doende Wouter Ariens Teuling als voocht van het kind van Hendrick Peeters Spiering bij Neeltjen Adriaensens Teuling

Fol 183
Opdracht voorden hooch ed heer van Dussen Munsterkerck
Cornelis Geerwijns verkoopt aan Jan Louis Schueren Hagoort

Fol 183v
Opdragt voor Willem Jacobs Kivits
Verkopers: Petrus Albertus van Veen, advocaat, namens Godefridus Dominicus van veen, advocaat, en Gertrudis Francoise van Veen, broer en zus. Procuratie volgt op fol 184

Fol 184v
Opdragt voor Dirck Huijberts Castaelijns
Verkopers: Cornelis Bollekens en Nicolaes Loeff als executeurs van de testamente van Adriaen Goijvaerts voor de ene helft en Cornelis namens Philips Bollekens, zijn vader, voor de andere helft.

Fol 185
Custingbrief voor Cornelis Bollekenss en Nicolaes Loeff

Fol 185v
Opdracht voor Sijmon de Jongh
Verkoper: Adriaentge Cornelis van Ouwerkerck wed Hendrick Janss Vinck

Fol 186
Aengebrachte goederen metter door geruijmt bij Cornelis Bollekens, Dongen, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten. Er volgen nog twee taxaties

Fol 187v
Quitantie voor Gerrit Noteboom
Quirijn van Herpt, Maijken en Jacomijntje Cornelis Hollander zijn voldaen.

Fol 187v
Aengebrachte goederen naergelaten bij Jasper Ariaenss Verhoeven

Fol 188
Opdracht voor Michiel de Bruijn ende Hendrick Arienss Gerwijns
Verkoper: Abram van der Schuijt X Teuntje Verhoeven ende Geertruijt Verhoeven namens Jan Gorenen Dirck, haer man, erfgen van Maijken Jaspers

Fol 189
Questien tusschen Lijsbeth Jans van Nederveen wed Peeter Bastiaens van Gelder mede namens haer minderjarige kinderen ter eenre en Jan Peeters van Gelder, zoon, ter andere sijde

Fol 189v
Opdracht voor Hendrick Janss van Maestricht
Verkopers : Andries Elands, schout Dussen Munsterkerck namens zijn oudtse broer als administrerende voocht van de minderjarige dochter van Jan Hendircks Elants

Fol 190
Custingbrief voor de voochden vande minderjarige dochter van Jan Hendricks Elants

Fol 190v
Opdracht voor Adriaen Potter
Verkoper Aenneken Joris Cuijl wed Servaes Mertens Groen, Breda

Fol 191
Opdracht voor Hendrick van Gils

Fol 191v
Opdracht voor de heer Mathijs Vompe?

Fol 192
Deling tusschen Gerard Noteboom en Jacob van Oirschot als vader van zijn minderjarige kinderen: Adriana en Anneken tegen? Maijken Cornelis Hollander

Fol 193
Acte van trouw voor Jan Tonis van Honswijck ende Johanna Hendricks Kivits.
Zij trouwen op 17-10-1699

Fol 193v
Opdracht voor Pieter Dircxen van Giessendam
Verkoper: Kuijndertje Peeters Pellecaen wed Cornelis Eijmbertssen

Fol 194
Leenbrief voor Jacob Janss Potter
Albertus van Nicocht, not tot Dordrecht als curator van de boedel van Gerard Va…, advocaat tot Dordrecht, heeft opdracht gegeven en quitgescholden tbv Jacob Janss Potter

Fol 194v
Vuijtcoop en bewijs voor de kinderen van Dingena Meser la Grauw
Moijser Moijses la Grauw als voocht van de vier kinderen van Dingena Moijses la Grauw en Peeter de Berg ter eenre en Peter de Berg ter andere zijde. Zij sluiten een accoort
Kinderen: Jan, Philips, Moijser en Maijken

Fol 195
Taxatie van de goederen metter doot ontruijmt bij Pieter Peeter Wills, sGravelduijn Capelle, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

fol 195v
schultbrief voor Cornelis van Brandwijck

fol 196
Uijtkoop ende bewijs voor het weeskind van Aert Jans van Andel bij Lijsbet van Dalen
Lijsbet en Willem Pieters Decker als voocht van het kind sluiten een accoort

Fol 196v
Bewijs van de weeskinderen van Jan Lamberts Vos van het moederlijk goed
Jan Lamberts Vos wednr Kommertje Adriaen Groeneveldt ter eenre en Adriaen Adriaenss Groeneveldt, Meeuwen, als voocht van de twee kinderen van Jan en Kommertje ter andere zijde.

Fol 197
Schultbrief voor Cornelis van brandwijck

Fol 197v
Philips baron van Leefdael, heer van Eethen en Meeuwen, verkoopt aan Petrus Hagoort, drossaerd van Eethen en Meeuwen

Fol 198
Opdracht voor Jan Claasen van Rosebrand, Loon op Zand
Verkoper: Jacobus Kroeskop X Anna Willems de Bruijn, Drongelen

Fol 198v
Los voorden desolaten boedel van heere van Eethen en Meeuwen
Cornelis van Brandwijck, als curator van de boedel Philips baron van Leefdael verklaert verkocht te hebben aan Petrus Hagoort op 31-10-1695

Fol 199v, copie
Leenbrief voor Adriaen Stam
Soij Mourits Lodewijck grave van Nassauw etc verlijd tbv Adriaen Stam

Fol 200
Erfenisse voor de diaconij armen van Meeuwen
Verkoper: Dirck Steman X Adriaentje Bertroms, Werckendam

Fol 200v
Opdragt voor de wel ed heer jor Diderick van Hemert, heer van Eethen en Meeuwen

Fol 201
Opdragt voor de wel ed heer jor Diderick van Hemert, heer van Eethen en Meeuwen

Fol 201v, copie
Lijsbeth van Nederveen wed Peeter Bastiaens van Gelder is schuldich aan Johannes Broekhoven, G Berg
Dirck van Broekhoven verklaert dat de schuld voldaen is als erfgenaam van Jeremias Broekhoven, 23-1-1723

Fol 202
Opdragt voor Antonij Rombouts
Verkoper: Johan Batenburgh X Johanna van Honswijck

Fol 202v
Opdragt voor Wouter Teulingh
Verkoper: Johan Batenburgh X Johanna van Honswijck

Fol 203, copie
Taxatie van de goederen metter door ontruijmt bij Teunis Jans Schipper. Dussen Munsterkerk, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 203v, copie
Taxatie van de goederen metter door ontruijmt bij Cornelia van Benschop, Meeuwen, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 204, copie
Taxatie van de goederen metter door ontruijmt bij Hendrika Wens, Strijen, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 204v
Opdragt voor Corst vande Werken
Verkoper: Adriaen Huijgen Maedam X Cornelia vander Mast mede namens Aletta Wens, Willem de Baan X Cornelis Wens, Jacobus Costerius X Maria Wens

Fol 205
Schultbrief voor Cornelis van brandwijck

Fol 205v
Leenbrief voor Arnoldus van der Steegen
Theodorus van Slingeland mede als voogd van de drie kinderen van Godefroij van Neercassel en mede namens Nicolaus Donckers, Maria van neercassel, beijden Gouda,
geven over en quijten tbv Arnoldus

fol 206
Transport voor Johannes Pistorius

Fol 207
Aengebracht goederen metter door ontruijmt bij Cornelia Beens, Breda, en aldaer overleden zonder wettige descendenten na te laeten

Fol 207v
Opdragt voor Peeter Staelen

Fol 208v
Opdragt voor Jacob Vermeijs
Verkoop van de geconfisqueerde goederen Pieter Wilmse van Dinteren
Procuratie volgt op fol 209v

Fol 210v
Opdragt voor Maria Dingemans wed Sijmen de Jong
Verkoper: Johan van Batenburg X Johanna van Honswijk, Cornelis Melsers de Bruijn als voogd van de kinderen van Gerrit Melser de Bruijn bij Johanna voorn.
Cornelis Melsers de Bruijn wednr Jenneken Huijberts Castelijn, Asdriaen van Pelt als voogd van de kinderen van Jenneken en Cornelis

Fol 212
Scheijdinge ende deelinge tussen de kinderen en kintskinderen van Cornelis van Brandwijk za, secr Eethen en Meeuwen en Diecxken Jans van den Hout, vrouw van Cornelis.
Kinderen en kleinkinderen: Nicolaus, Cornelis, Johan za, Adriana, za Cornelia za, Joanna X Govert Verploeg mede als voogd van de kinderen van Johan, Adriana en Cornelia, Theodora X Hendrick vander Hoeven, Anna van Benschop X Cornelis Schalke, Johan Hagoort X Dingena Stael, Peeter Hagoort X Willemina Stael en Johan de Gester X Johanna van Tilburg
20-1-1705

Fol 218v
Opdragt voor Crijn van Herp

Fol 219
Opdragt voor Peeter Sijmense van Son
Verkopers: Elisabeth van Honswijk wed Wilm Govaerts, Jacob Kivits X Margrita van Honswijk, Johan Batenburg X Johanna van Honswijk en Wilm Kievits X Cornelia van Honswijk, kinderen van Cornelis van Honswijk za

Fol 220, copie
Dezelfde comparanten verkopen aan Johannes Pistorius

Fol 221
Schultbrief voor de heer Dirck ten Hage

Fol 223
Eedt van schepenen en heemraden

Fol 223
Eedt van kerckmeesters