Voorkant boek

Acte 1

Ingevuld formulier met de medeling dat de nalatenschap van Marcelis Huijberde Smits in de uitzonderingen valt, 14-9-1810.

Acte 2

Ingevuld formulier met de medeling dat dat op basis van het declaratoir van Joh de Jong de nalatenschap van Susanna Zijlmans wed J Vermijs onder artikel 23 valt en belasting wordt kwijtgescholden, 24-5-1808.

Acte 3

Ingevuld formulier met de medeling dat op basis van het declaratoir van Faas Buis de nalatenschap van Sija Buis onder artikel 23 valt en belasting wordt kwijtgescholden, 1e bloeimaan 1809.

Acte 4

Ingevuld formulier met de medeling dat op basis van het declaratoir van Pieternella Gielissen wed C van Gennep de nalatenschap van Christiaan van Gennep onder artikel 23 valt en belasting wordt kwijtgescholden, 28-10-1809.

Acte 5

Verklaring dat de op basis van het declaratoir van Mattias Janssen de nalatenschap van Willemina de Bont onder artikel 23 valt en belasting wordt kwijtgescholden, 22-6-1808.

Acte 6

Verklaring met de medeling dat de nalatenschap van Maria Vos wed Rijnier Kosters in de uitzonderingen valt, 2-1-1808.

Acte 7

Op 21-1-1808 is op basts van een testament, ’s Moer 23-3-1786, het goed van Huijbert Jansen Koenen van Willem Warre, ’s Moer, overgebracht op zijn wed Willemina Dorrenboom.

Acte 8

Op 23-2-1808 compareerde Cornelia Hamel en heeft een extract uit het testament, Waspik 13-4-1807, van Pieter du Bois getoont en dat voor haar een moerdelleke gepreegateerd was en een biljet getoont waaruit blijkt dat de bealsting betaald is.

Acte 9

Op 23-2-1808 compareerde Huibert Kosters en heeft een testamentaire dispositie getoont, testament notaris F van de Werke Sprang 19-4-1807, waarbij Huibert de helft van de goederen krijgt die zijn moeder. Een deel van moeders goet is gekomen van de Dingena Swart wed Huibert Vos en er is een biljet waarin de nalatenschap van Maria Vos wed Rijnier Kosters in de uitzondering valt.

Acte 10

Op 3-3-1808 ter registratie aangeboden.

Op 12 maart compareerde voor Michiel Hijmans notaris te Raamsdonk de eerwaarde Peetrus Durcelen, predikant te ’s Gravenmoer en maken hun testament.

Acte 11

Gerardus Coets, secretaris Oosterhout en gequalificeert tot de directie van de belasting op successie verklaart dat hem een quitantie is getoond van J B Smits, ontvanger G’Berg,tbv de nalatenschap van Petrus Durcelen, 19-1-1808.

Acte 12

Beneden de ƒ 2.000

Op 4-6-1789 compareerde Dirk Cornelis Camp en Elisabeth Leijten, egtelieden, en maken hun testament.

Toegevoegd: Pieter van der Meer is het declaratoir van Elisabeth Leijten wed Dirk Kamp getoond waaruit blijkt dat de nalatenschap onder artikel 23 valt en de belasting is kwijt gescholden, 6-4-1808.

Acte 13

Op 11-1-1798 compareerde voor Francois van de Werke, notaris te Sprang, Christoffel Quirijns wednr Anna Ophorst, bruidegom, en Johanna Paans, bruid, beide Capel, en maken hun huwelijkse voorwaarden.

Toegevoegd: Roeland Middelkoop is een quitantie van J B Smits wegens de nalatenschap van Christoffel getoond.

Acte 14.

Op 23-1-1808 compareerde, voor notaris Adriaan Brouwers te Oosterhout, Wilhelmina de Bont wed Cornelis Vermeijs, Oosterhout, en maakt haar testament.

Genoemd: Hendrina x Mattheus Janssens, Maria x Martinus Schenkels, Waspik, Anna x Thomas Papenhoven, Waalwijk, Johanna x Johannes van Spreeuwel, Oosterhout en Jan, Oosterhout, kinderen.

Matthijs Vermeijs, Hulst, en Matthijs de Bont, Kappel, als eventuele voogden.

Dan volgt een lijst met overgang van goederen:

datum Naam comparanten Naam verkrijgers ‘t goet
4-10-1808 Jan M Zijlmans Marcelis Marc Zijlmans Een binnendel
    Adriaan Marc Zijlmans Huis etc no 198
    Jan Marc Zijlmans Huis etc no 199
    Adr J Vos x Anna Maria Zijlmans Een binnendel
24-10-1808 Jan A Smits, Capel Jan Janse Smits, Capel Een beijster
6-12-1808 Jacobus Jansen vd Ka Cornelia Jansen van der Ka Drie geerden
22-3-18010 Cornelis Vermeulen x Teuntje Talen Cornelis Vermeulen x Teuntje Talen Een buitendel
22-11-1810 Paulus Bruinenbaart Paulus Bruinenbaart x Adriana Smits dr Marcelis H Smits Een huis, no 211 en stukken land
    Arnoldus Verschuren x Dingena Smits dr Peeter Smits   Huijbert Smits Marcelis Pr Zijlmans en Marcelis de Zeeuw als voogden de   kinderen van Peeter, kindskinderen Marcelis Huijbert Smits Een schuur etc
26-11-1810 Abraham Warre Abraham Warre, ‘s Moer Stuk land
26-12-1810 Jan Janse Smits Cornelis de Roon, ‘s Bosch moergrond

Acte 15

Op 28-11-1810 compareerde Pieter Vermeulen, Loon op Sant, en getoond een deling, voor notaris Middelkoop 27-12-1810 Capel, tusen Martien de Roon, capel, en Pieter x Teuntje de Roon van de goederen van Machiel de Roon wed Maria Dolk van de goederen gekomen van Cornelia Dekekrs wed Maarten Dolk alsmede de landerijen door van Frans Bastiaanse Boeser gelegateerd en verzoekt om een buijtendel over te boeken op Martinus de Roon.

Acte 16

Op 29-12-1810 compareerde Adriaan Adr de Zeeuw en heeft getoond een kopie uit een deling voor notaris Pieter van der Meer 20-12-1810, van de goederen van Anna rekkers wed Adriaan Ariese de Zeeuw als mede een biljet van Pieter van der Meer mbt belasting waaruit blijkt dat de goederen onder de uitzondering vallen.

Adriaan Adr de Zeeuw en Jan de Zeeuw krijgen een huis etc no 244.

Marcelis de Zeeuw krijgt land.

Wouter Pols x Huijberdina de Zeeuw krijgt land.

De ses kinderen van Huijbert Smits: Anna, Johanna, Adriaan, Peeter, Huijbert en Johannes krijgen land.

Acte 17

Op 18-2-1811 compareerde de maire van Waspik en getoonde een deling getekent op 29-12-1810 van de goederen van Adriana van Son op 25-5-1810 te Dongen overleden en uit krachte van de deling blijkt de belasting betaals te zijn.

Adriana H Schoenmakers krijgt de helft van stukken land

Achterkant boek

datum overledene Naam verkrijger ‘t goet
11-8-1808 Anna Maria Timmermans wed Ant Laurens Verschuren Laurens Verschuren en Arnoldus Verschuren, kinderen

Een huijs etc no 261

land

14-9-1808 Margareta M Otjens wed Adriaan Brink Jacobus, Nolbertus, Johannes, Adriana en Helena Brink

Een huijs etc no 12

land

24-9-1808 Jan van Riel Willemina Potmakers wed Jan Janse van Riel Half huijs etc no 245
24-9-1808 Arien C de Zeeuw Wouter, Cornelia, Adriana de Zeeuw en Maria Wensels land
10-10-1808 Pieter Buijs Faas, Cija Buis en Antonie Wijnen zoon van Johanna Buis Half huijs etc no 288
30-11-1808 Adriana Blankers wed Jan Prs Verschuren Adriaan, Wouter, Maria Annax Adriaan de Jong, kinderen

Een huijs etc no 85

Land

Een huijs etc no 76

3-12-1808 Jan Jacobus van der Ka Jacobus, Jan, Peeter?, Cornelia, Anna x Pieter   Antonisse van Raamsdonk, Catharina x Adriaan Corn Kamp, kinderen Drie geerden
8-2-1809 Cornelia Schapers wed Peeter Pruijsers Huijbert, Adriaan, Flora, Adriana x Adriaan Snijders,   Dirxke x Hendrik van der Schans, Cornelia x Jan van Loon en pieternella x   Willem Vos

Land

Een huijs etc no 86

4-3-1809 Gijsbert Reijns Johanna Couwenberg, Anna, Catarina, Maria, Hendrika en   Fransis Gerrit, kinderen land
21-3-1809 Hendrik Antoni Mouthaan Willemina en haar twee kinderen: Nicolaas en Maria Mouthaan land
22-3-1809 Sisanna A Zijlmans wed J Vermeijs Willemina x Jog de Jong, Maria x Adriaan van Limt,   Johanna, Mergo en Anna Maria, kinderen land
21-7-1809 Sija Buis Faas Buis en Antonie Weijnen Deel van een huijsje etc no 288
22-7-1809 Hendrik Kamp Aaltje van Balkom weed Hendrik Kamp en Huijbert en   Cornelis haar kinderen Een opslag van een huijsje no 187
12-8-1809 Christiaan van Gennep Pieternella Gillissen wed C van Gennep en Martien,   Maria, Johanna, Anna Maria, Huijbertje en Antonia, kinderen Een opslag van een huijsje no 71
15-8-1809 Arn B de Bont Elisabet Pr Broeders wed Arn B de Bont

Een huijs etc no 221

land

29-9-1809 Arie van Pas Hendrika Konings wed Arie van Pas en Johanna van Pas x   Aart van Pas Een moerveld
25-10-1809 Cathatina Smits wed Thomas Sagt Cornelis Sagt, minderjarige zoon

Een huijs etc no 218

land

4-12-1809 Peeter van Dongen Anna Sijlmans wed Peeter van Dongen

Een huijs etc no 217

land

Acte 18

Op 5-1-1810 compareerde Maria Smeur wed Mels Langerwerff en toonde hun testament, 16-2-1909, en een biljet waaruit blijkt dat de nalatenschap van Mels in de uitzonderingen valt. Het betreft een huis etc no 25.

Acte 19

Op 5-1-1810 compareerde Arie Hasebos en toonde een biljet waaruit blijkt dat de boedel van Govert Hasebos onder artikel 23 valt en de belasting wordt kwijtgescholden.

Het betreft een huijs etc no 124

Acte 20

Op25-8-1810 compareerde Willem van Loon, ’s Moer, en toonde een testament,’s Moer 1-2-1804, van zijn broer Adriaan Dionicius waarin de beoders en susters van hele en halve bedde en zijn moeder Doratia van Dongen nu x Adriaan van Boxel als erfgenamen worden genoemd en een biljet waaruit blijkt dat de belasting is betaald.

ErfgenamenL Willem, Lambert, Adriana, Dingena en Anna van Loon en Anna, Maria en Soetje van Boxel en Theodora van Dongen.

Acte 21

Op 10-12-1810 compareerde Adriana Bink wed Adriaan langerwerf en toonde hun testament, 28-12-1791, een een biljet waaruit blijkt dat de nalatenschap van Adriaan in de uitzonderingen valt.

Acte 22

Op 22-12-1810 compareerde Johannes van Riel en toonde het zijn testament, notaris P van der Meer 18-1-1801 waarin Willemina Potmakers bij vooroverlijden van haar man Johannes van Riel, de vader, van voorzoon Johannes voornoemd deze als erfgenaam benoemd en een biljet waaruit blijkt dat de belasting is voldaan.

Het betreft een half huijsje etc no 247.