RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 000r

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Wouter Zeijlmans

2e Comparant: Thomas Janss

Goederen: ½ stede in 1613

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 000r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1616

1e Comparant: Huijch Peeterss

2e Comparant: Willem Huijgen

Goederen: de halve hoeff achter die van Arien Corneliss Camp

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 001r

Soort akte: voorblad

Datum:

1e Comparant: register ende protocol alle willeceurs

2e Comparant: vanaf 1-4-1612

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 002r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1612

1e Comparant: Matheus Jansz x Lijsken Adriaen Clasen ea

2e Comparant: Gerit Jansz, Raensdonck

Goederen: een delle op Vroukens vaert

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matheus Adriaensz

West: Vroukens
vaert

Noord: Reijn Gielisz

Zuid: Gerit
Willemsz

Bijz: Matheus Jansz x Lijsken Adriaen Clasen wed Adriaen
Peeter Coomans (Sgravenmoer)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 002v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-5-1612

1e Comparant: Mathijs Jansz

2e Comparant: Pauwels Willemsz, G'berg

Goederen: 6 geerden lant

Prijs: ƒ 850

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Jansz Bevalts ?

West: Aert Jacops weduwe of kinderen

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 002v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-5-1612

1e Comparant: Laureijs Pauwelsz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz Vreun

Goederen: een ackerken saeijlant, gecomen van Jan Andriesz

Prijs: ƒ 156

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Willemsz

West: cooper

Noord: Her straet

Zuid: Vosholen
dijck

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 003r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-5-1612

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Vreun

2e Comparant: Laureijs Pauwelsz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 156

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 30-4-1614 is de wilceur geheel afgelost. Quitantie
aanwezig

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 003r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-5-1612

1e Comparant: Anthonis Diercxsz ea

2e Comparant: Adriaen Denisz

Goederen: 1/3 acker gronden, achter Adriaen Jansz Lueren hoff,
gemeen met cooper en Adriaen Hermansz erffg

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Hermansz

West: cooper

Noord: Dierck van
Clootwijck

Zuid:

Bijz: Anthonis Diercxsz als voocht van Jan Jansz sijn
broeders weeskijnt. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 003r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-5-1612

1e Comparant: Adriaen Denisz

2e Comparant: Anthonis Diercxsz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 16-11-1613 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 003v

Soort akte: verlije

Datum: 30-5-1612

1e Comparant: Hendrick Adriaensz Timmer

2e Comparant: Adriaen Denisz

Goederen: een ackerken in Robbrecht van Ghendts Banck, groot ½
banck

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Robbrecht van Ghendts Banck

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van
Ghents vaert

Noord: Aert
Marcelisz Heijstek ?

Zuid: Handrick
Petersz

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 003v

Soort akte: wilcuer

Datum: 30-5-1612

1e Comparant: Adriaen Denisz

2e Comparant: Hendrick Adriaensz Timmer

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 5-3-1614 is de wilceur geheel afgelost. Quitantie
aanwezig

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 004r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-5-1612

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen

2e Comparant: Willem Laureijsz en Aert Thomasz

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 353

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Coenraet Jansz

West: Adriaen
Woutersz en Jan Adriaensz Schep

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 004r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-5-1612

1e Comparant: Willem Laureijsz en Aert Thomasz

2e Comparant: Jan Adriaen Clasen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 353

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 6-8-1617 is de lesten termijn voldaan.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 004v

Soort akte: erfdeling

Datum: 30-5-1612

1e Comparant: Aert Thomasz en Willem Laureijsz

2e Comparant:

Goederen: een acker

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 004v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-5-1612

1e Comparant: Japicxken Jacop (Coppen) Scheeren weduwe

2e Comparant: Jan Jan Matheusz

Goederen: haar en haar dochter deel in gronden, gemeen met Jan
Matheusz voorsz

Prijs: ƒ 5

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 005r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-5-1612

1e Comparant: Huijch Petersz

2e Comparant: Jan Matheusz

Goederen: een acker gronden achter Coenraet Jansz stede
beneffens Rom Petersz

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: stede

Zuid: Willem
Jacop Tonisz

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 005r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-5-1612

1e Comparant: Huijch Petersz namens Adriaen Huijgen, zoon

2e Comparant: Laureijs Pauwelsz

Goederen: een acker lant, gecomen van erffg van Anna Mertens

Prijs: ƒ 520

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Heijligest tot Raemsdonck

West: Adriaen
Woutersz

Noord: Her straet en
Anna Commer Clasen

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Adriaen x Maeijken Adriaensdr. Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 005v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-5-1612

1e Comparant: Laureijs Pauwelsz

2e Comparant: Adriaen Huijgen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 520

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Een deel van de wilceur wordt verkocht aan de erffg
van Anna Mertens. Weer een deel aan Anthonis Diercxsz tbv de weeskinderen van
Jan Jan Diercxsz en Michiel Diercxsz. Een derde deel weer aan de erffg van Anna
Mertensz via Michiel Mathijsz schout en Mathijs Jansz.

Er is een los vel aanwizig met de
verkoop van een deel van de wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 006r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-6-1612

1e Comparant: Aert Adriaensz van Woudrichem ea

2e Comparant: Adriaen Jansz Hoevener

Goederen: een huijs, delleken en erff

Prijs: ƒ 343

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matheus Adriaensz

West: Vroukens
vaert

Noord: Herberen
Willemsz weduwe

Zuid: Peter
Matheusz

Bijz: Aert Adriaensz van Woudrichem namens Luijtken Rutten
wed Adriaen Florisz, zijn moeder. (proc 26-1-1611), Ritger Willemsz en Peterken
Cornelisdr, oem en meije kinderen voor ½.

Peter Jacopsz Wever wed Neeltken Rutten
(neeltken was meije van Aert) voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 006r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-6-1612

1e Comparant: Adriaen Jansz Hoevener

2e Comparant: Peter Jacopsz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 343

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: OP 10-3-1621 is de wilceur geheel afgelost. Een deel
is verkocht aan Handrick Adriaensz als voocht van kint Anthonis Jacopsz .

Er is een los vel met diverse verkopen
van een deel van de wilceur

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 006v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-7-1612

1e Comparant: Mathijs Michielsz

2e Comparant: Huijman Hermansz

Goederen: een perceelken uijtgedolven gronden, gecomen van
zijn bestevaer

Prijs: ƒ 4

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Oude vaert

Zuid: Cloosters
goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 006v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-9-1612

1e Comparant: Peterken Lenaerts met Jan Woutersz als voocht

2e Comparant: Mathijs Florisz en Joest Aertsz

Goederen: ¼ perceel gronden inde Meulenbanck in eerste cavel b

Prijs: ƒ 8

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Meulenbanck

Belend
Oost: Mathijs Florisz

West: Willem Jacop Tonisz

Noord: Frans Jansz
erffg

Zuid: Jenneken
Baeijens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 006v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-9-1612

1e Comparant: Mathijs Florisz

2e Comparant: Joest Aertsz, Cappel

Goederen: een delleken, groot ½ banck; 2e een perceel gronden
inde hoeff vande bagijnen van Heusden

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Meulenbanck

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert; zie 1

West: Meulenbanck;
zie 1

Noord: Baghijnen
gronden; perceel 1

Zuid: Bastiaen
Petersz Greeff; Laureijs Pauwelsz

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 007r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-10-1612

1e Comparant: Peter Petersz van Sgravenmoer

2e
Comparant: Wouter Woutersz

Goederen: 87 roeden grond gekocht van Adr Adr Spranger gelegen
inde Endenest

Prijs: ƒ 22

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Endenest

Belend
Oost: erfg Handrick Hankijnden

West: erffg Cornelis Tonis Cleijsz

Noord: Jan Adriaensz
Spranger

Zuid: Peter
Tonisz Meijer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 007r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-10-1612

1e Comparant: Lieven Jansz ea

2e Comparant: Cornelis Jansz

Goederen: 2/3 in 2 5/8 geerde
in een stuk van 10½: Het Baken Lants opten westencant

Prijs: ƒ 483

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Het Baken Lants, Groot Elant

Belend
Oost: wed Frans Diercxsz

West: Peter
Woutersz

Noord: Masen of
Groot Elant

Zuid: Sgrevelduijn
Waspick

Bijz: Lieven Jansz namens zijn vader Jan Pietersz,
Waelwijck, de kinderen van Claes Lievensz zijn oom (Domswijck) (proc Maasdijck,
17-5-1611)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 007v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-10-1612

1e Comparant: Lieven Jansz ea

2e Comparant: Peter Woutersz

Goederen: 1/3 geerde in een stuk van 12½ geerde, in 6¼
geerde opten oostencant

Prijs: ƒ 183

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Cleijn Elant

Belend
Oost: erffg Gerit van Clootwijck

West: Michiel
Mathijsz schout

Noord: Masen of
Cleijn Elant

Zuid: Sgrevelduijn
Waspick

Bijz: Lieven Jansz namens zijn vader Jan Pietersz,
Waelwijck, de kinderen van Claes Lievensz zijn oom (Domswijck) (proc Maasdijck,
17-5-1611)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 008r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-10-1612

1e Comparant: Cornelis Jansz

2e Comparant: Lieven Jansz van Shartogen Bosch

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant zie folio 7r en 7v

Prijs: ƒ 676

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Lievensz verklaart op 9-9-1614 dat de wilceur
geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 008v

Soort akte: accoord

Datum: 14-11-1612

1e Comparant: Jochiem Jan Berthoutsz x Catharina Ptr Meijenblom

2e Comparant: Adriaen Jochiemsz

Goederen: zij sluiten een accorrd over het houwelijcx goet voor
Adriaen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 009r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-11-1612

1e Comparant: Tielman Jacopsz Pieck ea

2e Comparant: Cornelis Adriaensz Verboom, coopman Dordrecht

Goederen: 12 geerden lant

Prijs: ƒ 3400

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Jan Woutersz

West: Anthonis
Tonisz

Noord: Scheij sloot

Zuid: Sgrevelduijn

Bijz: Tielman Jacopsz Pieck namens Jan Spiegel Hermansz
(Dordrecht) (porc not Coomans, G'berg, 14-11-1612)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 009v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-11-1612

1e Comparant: Jochiem Jan Berthoutsz en Willem Adriaensz Decker

2e Comparant: Huijch Jansz

Goederen: een acker gronden zoals Gieling Willemsz aan de
Heiligest gegeven heeft

Prijs: ƒ 26

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Adriaen Adriaensz Cleermaker

West: Aentken Jan
Andriesz erffg

Noord: Her straet

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Jochiem en Jan zijn heiligestmeesters. Betaald wordt
via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 009v

Soort akte: wilceur

Datum: 27-11-1612

1e Comparant: Huijch Jansz

2e Comparant: Jochiem Jan Berthoutsz en Willem Adriaensz Decker

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 26

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jochiem en Jan zijn heiligestmeesters.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 010r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-11-1612

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Cleermaker

2e Comparant: Huijch Jansz

Goederen: een perceel gronden, gecomen van Adriaen Comen en Jan
Willemsz Cam

Prijs: ƒ 36

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Dirck van Clootwijck

West: cooper

Noord: Her straet

Zuid: Corte
Maten

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 010r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-12-1612

1e Comparant: Adriaen Seversz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ delle, groot geheel 2
mergen, gecomen van Jan Woutersz, op Vroukens vaert

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 010v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1612

1e Comparant: Adriaen Michielss x Truijcken Adriaensdr ea

2e Comparant: Andries Dingemansz

Goederen: ½ acker saeijlant gemeen met Michiel Jansz,
schoonvader, 2e velekens

Prijs: ƒ 347

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Jansz; cooper en Michiel Jansz

West: Jan
Woutersz tot Raemsdonck; Laureijs Pauwelsz

Noord: gemenen
dijck, perceel 1

Zuid: cloosters
goet; zie 1

Bijz: Adriaen Michielsz x Truijcken Adriaensdr, Adriaen
Cornelisz Haensberch x Dingentken Adriaenssdr, Adriaen Bastiaensz mede namens
broersen zussen en kinderen Bastiaen Adriaensz. Erffg Anneken Willems. Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 010v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-12-1612

1e Comparant: Andries Dingemansz

2e Comparant: Adriaen Michielss x Truijcken Adriaensdr ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 347

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Michielsz x Truijcken Adriaensdr, Adriaen
Cornelisz Haensberch x Dingentken Adriaenssdr, Adriaen Bastiaensz mede namens
broersen zussen en kinderen Bastiaen Adriaensz. Erffg Anneken Willems. Op
10-8-1614 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 011r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1612

1e Comparant: Michiel Jansz ea

2e Comparant: Dingeman Michielsz

Goederen: een½ acker
saeijlant, gemeen met cooper opten oostencant

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Michielsz

West: cooper

Noord: Dingeman en
Adriaen Michielsz

Zuid: Sgravenmoer

Bijz: Michiel Jansz en Adriaen Michielsz x Truijcken
Adriaensdr, Adriaen Cornelisz Haensberch x Dingentken Adriaenssdr, Adriaen
Bastiaensz mede namens broersen zussen en kinderen Bastiaen Adriaensz. Kinderen
Anneken Willems (behalve Michiel Jansz). Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 011r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-12-1612

1e Comparant: Dingeman Michielsz

2e Comparant: Michiel Jansz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Michiel Jansz en Adriaen Michielsz x Truijcken
Adriaensdr, Adriaen Cornelisz Haensberch x Dingentken Adriaenssdr, Adriaen
Bastiaensz mede namens broersen zussen en kinderen Bastiaen Adriaensz. Kinderen
Anneken Willems (behalve Michiel Jansz). Michiel Jansz is wed Anneken Willemsz.
Sint Meerten 1618 is de wilceur geheel afgelost. Aentken Bastiaensdr en Frans
Adriaensz Boeser krijgen ook geld.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 011v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-12-1612

1e Comparant: Peter Jansz van Bavel ea

2e Comparant: Joost Meerstensz tot Sgravenmoer

Goederen: ½ boschken en gronden, gecomen van clooster van
Emsteijn, gemeen met Johan vander Corput, rentmeester

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West: Sgravenduijn
sloot

Noord: Peter Jan
Clasen cs

Zuid: mr Pauwels
van Asperen

Bijz: Peter Jansz van Bavel namens weesmeesters Breda en
wed en kinderen Cornelis Abrahamsz (proc Breda, 20-3-1612).

Er is een erfdeling van 10-5-1610

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 012r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-1-1613

1e Comparant: Peter Mathijsz ea

2e Comparant: Sirck Sijmonsz van Weijlingen, borgmr G'berg

Goederen: ½ huijs met hoff, gelegen bij de kerck, gemeen met Jan
lambrechtsz Muer

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Joosten

West: Adriaen
Hendricxsz Panum

Noord: Her straet

Zuid: Willem
Joosten

Bijz: Peter Mathijsz namens Jan Adriaensz van Gils,
Dordrecht (proc not Sijmen Muijs, Dordrecht, 8-1-1613). Het huijs wordt wederom
verleden voor f 194

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 012r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1613

1e Comparant: Peeter Woutersz

2e Comparant: Gerit Willemsz Timmer

Goederen: ½ geerde lants, in 8 geerden, gemeen met erffgnamen
van Gerit van Clootwijck en cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: vercooper

Noord: Masen

Zuid: Sgrevelduijn

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 012v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-4-1613

1e Comparant: Jan Jan Andriesz

2e Comparant: Jan Peter Willemsz

Goederen: ½ acker saeijlant

Prijs: ƒ 175

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Laureijs Mertensz

West: Jacop
Woutersz kijnderen

Noord: Her straet

Zuid: Adriaen
Frans Geritsz

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 012v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-4-1613

1e Comparant: Jan Peter Willemsz

2e Comparant: Jan Jan Andriesz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Moeder van Jan is Barbara Peter Willems weduwe. Op
20-7-1614 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 013r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-4-1613

1e Comparant: Michiel Jansz ea

2e Comparant: Lenaert Diercxsz

Goederen: een huijs mette erve zoals Michiel jansz en zijn vrouw
dat gebruijkt hebben; 2e een geerken oost vant huijs

Prijs: ƒ 390

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbert Adriaensz

West: Joachiem Janss

Noord: Her straet

Zuid: Huijbert
Adriaensz

Bijz: Michiel Jansz voor de ½ en Adriaen Cornelisz
Haensberch x Dingentken Adriaensdr, Adriaen Michielsz x Truijcken Adriaensdr,
Adriaen Bastiaensz mede samen met Frans Adriaens Boeser, oom, voor de 4 andere
kinderen van Bastiaen Adriaensz bij Iken Adriaensdr, nu getrout met Cornelis
Huijgen tsamen voor dander ½.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 013r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-4-1613

1e Comparant: Lenaert Diercxsz

2e Comparant: Adriaen Michielsz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 390

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-11-1640 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 013v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-5-1613

1e Comparant: Jochiem Jan Berthoutsz en Willem Adriaensz Decker

2e Comparant: Mr Adriaen Stevensz

Goederen: een eijndeken hooff nl ¼

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Stevensz met ¼

West: Heiligest
met 2 delen vande hooff

Noord: Heiligesthuijs

Zuid: ???

Bijz: Joxhiem en Willem zijn heijligestmrs.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 014r

Soort akte: testament

Datum: 1-6-1613

1e Comparant: Jan Lambrechtsz Muer

2e Comparant:

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: erffg: Cornelis Lambrechtsz Muer, Cornelia Jansdr x
Peter Cornelisz Dolck.

Jochiem Jan Berthoutsz is notaris vande
Hove van Brabant

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 015r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-7-1613

1e Comparant: Jan Matheusz

2e Comparant: Coenraet Jansz

Goederen: ½ in 2 mergen gronden gemeen met Lambrecht Willemsz,
gecomen van Jan Andriesz Bogaert

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambrecht Willemsz

West: Lambrecht
Willemsz

Noord: Lambrecht
Willemsz

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 015r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-7-1613

1e Comparant: Coenraet Jansz

2e Comparant: Jan Matheusz

Goederen: een eijnde erffs of hoffstadt naast Jan matheusz huijs

Prijs: ƒ 40

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Rom Petersz

West: cooper

Noord: Her straet

Zuid:

Bijz: Er wordt geruild met het stuk uit de akte van folio
15r. Voor de 40e penning is er gewaardeerd op f 40.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 015v

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-9-1613

1e Comparant: Cornelis Lambrechtsz ea

2e Comparant: Peter Adriaen Gijben

Goederen: een acker saeijlant met hoff en dellen en gronden,
zoals Jan Lambrechtsz Muer, oom, beseten heeft

Prijs: ƒ 370

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Lambrechtsz

West: Jan
Woutersz tot Raemsdonck

Noord: Nieuwe straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Cornelis Lambrechtsz 1e stock, Anthonis Joesten x
Adriaenken Jacopsdr 3e stoc , Jan Petersz x Gilleken Cornelisdr. Kinderen
Lijsken Lambertsdr.

Jan Petersz, Cornelis Petersz, Adriaen
Aertsz x Lijsken Petersdr, Leneaert Adriaensz x Margrietken Petersdr (proc not
te Roosendael, 28-9-1613).

Michiel Bartholomeus als voocht Peerken
Gerit Lambrechtsdr, Cornelis Gerit Lambrechtsz, Lambrecht Gerit Lambrechtsz.
Tsamen voor den 4e stock

Adriaen Lambrechtsz x Lijsken Jansdr,
Jacop Jansz x Gulleken Jansdr, Adriaen Jansz, Peeter Cornelisz Dolck x Neelken
jansdr, Helger Goesensz x Jacomijn ken Jansdr voor 5e stock

Aelbrecht Willem Aelbrechtsz x Maeijken
Petersdr voor 6e stock. Erffg Jan lambrechtsz Muer.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 016r

Soort akte: wilceur

Datum: 30-9-1613

1e Comparant: Peter Adriaen Gijben

2e Comparant: Cornelis Lambrechtsz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 370

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Lambrechtsz 1e stock, Anthonis Joesten x
Adriaenken Jacopsdr 3e stoc , Jan Petersz x Gilleken Cornelisdr. Kinderen
Lijsken Lambertsdr.

Jan Petersz, Cornelis Petersz, Adriaen
Aertsz x Lijsken Petersdr, Leneaert Adriaensz x Margrietken Petersdr (proc not
te Roosendael, 28-9-1613).

Michiel Bartholomeus als voocht Peerken
Gerit Lambrechtsdr, Cornelis Gerit Lambrechtsz, Lambrecht Gerit Lambrechtsz.
Tsamen voor den 4e stock

Adriaen Lambrechtsz x Lijsken Jansdr,
Jacop Jansz x Gulleken Jansdr, Adriaen Jansz, Peeter Cornelisz Dolck x Neelken
Jansdr, Helger Goesensz x Jacomijn ken Jansdr voor 5e stock

Aelbrecht Willem Aelbrechtsz x Maeijken
Petersdr voor 6e stock. Erffg Jan lambrechtsz Muer.

Michiel Meus cs heeft de 2e stock. Maar
die komt bij de erffg niet voor. Op 27-1-1615 is de wilceur geheel afgelost.
Een deel is verkocht aan Peeter Cornelisz Dolck.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 016r

Soort akte: vrijgift

Datum: 30-9-1613

1e Comparant: Cornelis Lambrechtsz ea

2e Comparant: Thomas Jansz

Goederen: ½ huijs, hoff en erff zoals gebruijkt door Jan
Lambrechtsz Muer, gemeen met Jan Adriaensz van Gils

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Joesten weduwe en kinderen

West: Adriaen
Handricxsz Panum

Noord: Her straet

Zuid: Willem
Joesten weduwe en kinderen

Bijz: Cornelis Lambrechtsz 1e stock, Anthonis Joesten x
Adriaenken Jacopsdr 3e stoc , Jan Petersz x Gilleken Cornelisdr. Kinderen Lijsken
Lambertsdr.

Jan Petersz, Cornelis Petersz, Adriaen
Aertsz x Lijsken Petersdr, Leneaert Adriaensz x Margrietken Petersdr (proc not
te Roosendael, 28-9-1613).

Michiel Bartholomeus als voocht Peerken
Gerit Lambrechtsdr, Cornelis Gerit Lambrechtsz, Lambrecht Gerit Lambrechtsz.
Tsamen voor den 4e stock

Adriaen Lambrechtsz x Lijsken Jansdr,
Jacop Jansz x Gulleken Jansdr, Adriaen Jansz, Peeter Cornelisz Dolck x Neelken
jansdr, Helger Goesensz x Jacomijn ken Jansdr voor 5e stock

Aelbrecht Willem Aelbrechtsz x Maeijken
Petersdr voor 6e stock. Erffg Jan lambrechtsz Muer.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 016v

Soort akte: wilceur

Datum: 30-9-1613

1e Comparant: Thomas Jansz

2e Comparant: Cornelis Lambrechtsz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Lambrechtsz 1e stock, Anthonis Joesten x
Adriaenken Jacopsdr 3e stoc , Jan Petersz x Gilleken Cornelisdr. Kinderen
Lijsken Lambertsdr.

Jan Petersz, Cornelis Petersz, Adriaen
Aertsz x Lijsken Petersdr, Leneaert Adriaensz x Margrietken Petersdr (proc not
te Roosendael, 28-9-1613).

Michiel Bartholomeus als voocht Peerken
Gerit Lambrechtsdr, Cornelis Gerit Lambrechtsz, Lambrecht Gerit Lambrechtsz.
Tsamen voor den 4e stock

Adriaen Lambrechtsz x Lijsken Jansdr,
Jacop Jansz x Gulleken Jansdr, Adriaen Jansz, Peeter Cornelisz Dolck x Neelken
jansdr, Helger Goesensz x Jacomijn ken Jansdr voor 5e stock

Aelbrecht Willem Aelbrechtsz x Maeijken
Petersdr voor 6e stock. Erffg Jan lambrechtsz Muer.

Een deel is verkocht aan Peeter
Cornelisz Dolck. Op 5-10-1615 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 017r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-11-1613

1e Comparant: Melis Melisz ea

2e Comparant: Thomas Jansz Schipper

Goederen: 1½ geerde, in Cleijn Waspick, in 6 geerden, gemeen met
cooper en Coenraet Jansz cs

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Abel Aertsz cs

West: Gerit Fransz

Noord: Scheij sloot

Zuid: Sgravelduijn

Bijz: Melis Melisz namens zijn schoonmoeder. (proc Sprang
11-6-1617 [?]) Op 25-12-1617 is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 017r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-11-1613

1e Comparant: Handrick Adri Timmer x Neeltken Peter Corn Lijnden

2e Comparant: Aert Wesselsz ea Maeijken Jansdr wed Jac Handricxs

Goederen: 2 dellen

Prijs: ƒ 550

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Anneken Dierck Foppen weduwe

West: Aenken Jan Andriesz erffg

Noord: Claeijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 017v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-11-1613

1e Comparant: Denis Goijertsz x Heijlken Adriaensz ea

2e Comparant: Handrick Adriaensz Timmer

Goederen: 1/3 in 4 ackers moergronden, suijtwaert boven Adriaen
Jansz Luer hofsdtadt daer Jan Adriaensz Bosser placht te wonen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dierck van Cloetwijcx weduwe

West: Gerit Melsen

Noord: Adriaen Jansz
Luer hofstadt

Zuid: Dierck van
Cloetwijcx weduwe

Bijz: Denis Goijertsz x Heijlken Adriaensz, Goevert
Handricxsz x Diercxken Adriaens.

Op 5-3-1614 wordt de grond verkocht aan
Adriaen Denisz

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 017v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-11-1613

1e Comparant: Denis Goijertsz x Heijlken Adriaensz ea

2e Comparant: Adr Diercxsz van Cloetwijck tbv Aentken, moeder

Goederen: de gronden gecomen
van hun huijsvrouwen vader waar Herman Adriaensz za placht te wonen; 2e
½ mergen aende Oude straet

Prijs: ƒ 4

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: hoeff van Heuckelum

West: Gerit Melsen

Noord: ½ mergen

Zuid: Her straet

Bijz: Denis Goijertsz x Heijlken Adriaensz, Goevert
Handricxsz x Diercxken Adriaens.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 018r

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-11-1613

1e Comparant: Jan Aertsz Metseler

2e Comparant: Huijbert Adriaensz

Goederen: een acker saeijlant teijnde hoffstadt cooper

Prijs: ƒ 400

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: cooper

Noord: hoffstadt
cooper

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 018r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-11-1613

1e Comparant: Huijbert Adriaensz

2e Comparant: Jan Aertsz Metseler

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-12-1616 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 018v

Soort akte: verlije

Datum: 4-12-1613

1e Comparant: Adriaentken Aertsdr wed Jan Adriaensz Stacens ea

2e Comparant: Embrecht Jacopsz

Goederen: 3 geerden, met erffg Jan Adr Stracens weeskinderen in
6 gerden op oosten cant in 12 geerden

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hans van Eck

West: cooper en Jan Boeren weeskint

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Adriaentken Aertsdr wed Jan Adriaensz Stacens met
Willem Robbrecht van Gendt, secr S'gravenmoer. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 018v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-12-1613

1e Comparant: Embrecht Jacopsz

2e Comparant: Adriaentken Aertsdr wed Jan Adriaensz Stacens ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaentken Aertsdr wed Jan Adriaensz Stacens met
Willem Robbrecht van Gendt, secr S'gravenmoer. Adriaentken x Michiel Cornelisz
Buijs ? Op 6-1-1617 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 019r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-12-1613

1e Comparant: Mathijs Jansz ea

2e Comparant: Frans Adriaensz Boeser

Goederen: een placxken lant inde Corte Maten zoals Aert jacopsz
bedeelt is tegens Dingeman Jansz

Prijs: ƒ 81

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Cornelis Geritsz

West: Peeter Jan Matheusz

Noord: Aert Wesselsz

Zuid: Adriaen
Adriaensz Fijnenbuijck

Bijz: Mathijs Jansz als voocht en Willem Huijgen als
toesiender van de kinderen van Aert Jacopsz en Neeltken Jansdr, beide sa.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 019r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-12-1613

1e Comparant: Grietken Adriaensdr x Frans Adriaensz Boeser

2e Comparant: Mathijs Jansz ea

Goederen:

Prijs: ƒ 81

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mathijs Jansz als voocht en Willem Huijgen als
toesiender van de kinderen van Aert Jacopsz en Neeltken Jansdr, beide sa.
Betaald wordt via een wilceur. Op 24-3-1615 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 019v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-1-1614

1e Comparant: Frans Adriaensz Smit ea

2e Comparant: Aert Corenlisz

Goederen: 2 veldekens saeijlants op Vroukens vaert

Prijs: ƒ 390

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Anneken Dierck Foppen weduwe

Noord: Jan Cornelisz
Haensberch

Zuid: Peter Matheusz en Aert Scheppen weduwe

Bijz: Frans Adriaensz Smit, Andries Fransz, oudste zoon,
Adriaen en Commer Fransz. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 019v

Soort akte: wilceur

Datum: 6-1-1614

1e Comparant: Aert Cornelisz

2e Comparant: Frans Adriaensz Smit ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 390

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans Adriaensz Smit, Andries Fransz, oudste zoon,
Adriaen en Commer Fransz. Op 23-7-1617 is de wilceur geheel afgelost.

Op quitanties van 6-3-1615 en 24-7-1617
staat Neeltken Jansdr wed Aeert Cornelisz Senger ?

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 020r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-1-1615

1e Comparant: Jan Woutersz ea

2e Comparant: Gerit van Alenborch zijn oom

Goederen: 1/16 in 14 geerden, in 16 geerden, met erffg Franchois
Diercxsz, grootvader, de 2 geerden zijn van Willem Joesten vander Loo

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dijck met kerckhove

West: kinderen Willem Lambrechtsz

Noord: Maesen

Zuid: gemeenen
dijck

Bijz: Jan Woutersz namens Dierck Petersz van Alenborch,
sijdecramer tot Antwerpen (proc Breda, not Melis Jan Melisz, 2-3-1613)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 020v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-2-1614

1e Comparant: Anthonis Tonisz x Mariken Mathijsdr ea

2e Comparant: Michiel Mathijsz schout

Goederen: een eijnde leech lant, breet 5 geerden

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Scheijsloot

Belend
Oost: Cornelis Adriaensz Verboom, coopman Dordrecht

West: cooper

Noord: goeijpoert ?
en Scheijsloot

Zuid: Schipsdiep

Bijz: Mariken Mathijsdr is wed van Jan Jan Diercxsz

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 020v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Gerit Melchioersz ea

2e Comparant: Peter Adriaen Geritsz en Jan Geritsz

Goederen: 2 mergen moergronden

Prijs: ƒ 125

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Floris Wijten

West: Janneken Peter Huijmans

Noord: Gerit Melsen
hoffstadt en Her straet

Zuid: Maeijken
Jacop Heijnen

Bijz: Gerit Melchioersz voor ¾ en Huijman Hermansz x
Maeijken Jan Petersdr, Peter Jansz en Gerit Jansz hun broer tsamen voor ¼.

Op de hoffstadt van Gerit Melsen plach
Jan Fijnenbuijck te wonen.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 021r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-2-1614

1e Comparant: Wouter Woutersz en Ghijsbert Geritsz ea

2e Comparant: Huijman Hermansz ea

Goederen: een quaat huijsken en erffken waar Jan Peters Sneu sa
plach te wonen

Prijs: ƒ 20

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Adriaen Seversz en Peter Mathijsz

Noord: Adriaen
Seversz en Peter Mathijsz

Zuid: Adriaen
Seversz en Peter Mathijsz

Bijz: Wouter Woutersz en Ghijsbert Geritsz, Heijligestmrs
voor ½ en Peter Jansz en Gerit Jansz, broer, voor dander ½.

Huijman Hermansz en Peter Adriaen
Geritsz en Jan Geritsz

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 021r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1614

1e Comparant: Joest Adriaen Gielisz

2e Comparant: Aert Willemsz Bommeler

Goederen: ½ delle genaempt: Willem Jansz Verdussen, groot 1½
mergen met 2 hont saeijlant

Prijs: ƒ 465

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Willem Jansz Verdussen delle

Belend
Oost: Aentken Peters en Joest Adriaen Gielisz

West: Sgravenmoer

Noord: cooper

Zuid: Jan Jansz
Smit en Adriaen Jacopsz Bommeler

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 021v

Soort akte: wilceur

Datum: 22-2-1614

1e Comparant: Aert Willemsz Bommeler

2e Comparant: Joest Adriaen Gielisz (Poets)

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 465

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 1-4-1618 is de wilceur geheel afgelost. Wouter
Mathijs x Alitken Josten. Quitanties aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 021v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1614

1e Comparant: Adriaen Denisz

2e Comparant: Adriaen Jochiemsz

Goederen: een huijs metten hoff zoals gecocht van Handrick
Geritsz en gelevert door een gesworen lantmeter op 't Stapeleijnt

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Stapeleijnt

Belend
Oost: cooper

West: vercooper

Noord: Her straet

Zuid: Mathijs
Florisz

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 022r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1614

1e Comparant: Adriaen Jochiemsz

2e Comparant: Adriaen Denisz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 31-5-1615 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 022r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1614

1e Comparant: Frans Jansz

2e Comparant: Michiel Mathijsz schout

Goederen: een huijs en hoffstadt

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Adriaensz Schep

West: vercooper

Noord: kint Geetken
Mathijsdr

Zuid: hoffstadt

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 022v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-4-1614

1e Comparant: Frans Adriaensz Boeser

2e Comparant: Peter Romboutsz en Wouter Jansz (2/5 en 1/5)

Goederen: 2 dellen aende westzijde vande wiel

Prijs: ƒ

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Jansz

West: Adriaen Dircxsz van Clootwijck cs

Noord: Her straet

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur alleen door Peeter
Romboutsz

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 022v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-4-1614

1e Comparant: Peter Romboutsz

2e Comparant: Frans Adriaensz Boeser

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 48

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 022v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-5-1614

1e Comparant: Bastiaen geritsz

2e Comparant: Mathijs Michielsz

Goederen: een huijs, hofstadt en delleken

Prijs: ƒ 550

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jansz Vosch

West: cooper

Noord: Groot Waspick

Zuid: Nieuwe Her
straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 023r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-5-1614

1e Comparant: Mathijs Michielsz

2e Comparant: Bastiaen Geritsz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Anthonis
Diercxsz, oom, tbv Jan Jan Diercxsz
weeskint, 6-4-1614. Een ander deel aan
Cornelis Melisz, secr Raemsdonck. Op 20-10-1617 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 023v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-5-1614

1e Comparant: Jan Matheusz

2e Comparant: Lambrecht Willemsz

Goederen: 1 mergen gronden in 2 mergen met Coenraet Jansz

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: erffg Peter Martensz cs

Noord: cooper

Zuid: Jacop
Heijnen weduwe

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 023v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-6-1614

1e Comparant: Jacop Petersz

2e Comparant: Mathijs Jansz tbv weeskinderen Aert Jacopsz

Goederen: een ackerken saeijlant

Prijs: ƒ 190

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Andriesz tot Raemsdonck

West: zie zuijd

Noord: Laureijs
Mertens

Zuid: Frans
Geritsz, schout Raemsdonck weduwe ea

Bijz: belending zuijd: en Willem Hendricxsz Buijs

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 024r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-6-1614

1e Comparant: Jan Jan Andriesz

2e Comparant: Thomas Jansz

Goederen: een huijs metten hoff en drie dellen daer Jan gewoont
heeft

Prijs: ƒ 1550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jochiemsz

West: Dingeman Michielsz

Noord: Groot Waspik

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

Jan en zijn vrouw mogen in een camer
blijbven wonen. Als beiden overleden zijn dan is Thomas ontslagen.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 024r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-6-1614

1e Comparant: Thomas Jansz

2e Comparant: Jan Jan Andriesz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 11-2-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 024v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-6-1614

1e Comparant: Thomas Jansz

2e Comparant: Mels Jansz, broer

Goederen: een huijs metten hoff ende erve

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wierck Geritsz

West: Willem Joesten

Noord: Groot Waspik

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 024v

Soort akte: wilceur

Datum: 10-6-1614

1e Comparant: Mels Jansz

2e Comparant: Thomas Jansz, broer

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 11-2-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 025r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-6-1614

1e Comparant: Thomas Jansz

2e Comparant: Laureijs Pauwelsz

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 90

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jochiemsz

West: Michiel Jansz

Noord: Hans Tonisz
van Hasselt

Zuid: cloosters
goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 025r

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-6-1614

1e Comparant: Laureijs Pauwelsz

2e Comparant: Thomas Jansz

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 120

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Adriaensz Vruen

West: gemeenen dijck

Noord: Voschholen
dijck

Zuid: gebuer
erve zoals vercooper beseten heeft

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 025v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-8-1614

1e Comparant: Jan Tomas Jansz

2e Comparant: Embrecht Jacopsz

Goederen: 1½ geerde, in 12 geerde, in 6 geerden op westencant

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hans van Eeck

West: cooper en Jan Boeren weeskint

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 025v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-8-1614

1e Comparant: Embrecht Jacopsz

2e Comparant: Jan Tomas Jansz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 225

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Een deel van de wilceur wprdt verkocht aen Jan Adriaen
Clasen, 14-4-1615. Op 4-9-1615 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 026r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-9-1614

1e Comparant: Sameul Gijsels ea

2e Comparant: Peter Anthonisz Paep

Goederen: 4 geerden lant in 12 geerden met Anneken Gijsels (4
geerden) en Geerit Melchiorsz, stadthouder, (4 geerden)

Prijs: ƒ 1224

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anneken Jacopsdr onder den Wijngaert, G'berg

West: erffg Merten Geritsz

Noord: Maesen

Zuid: Sgrevelduijn
Waspick

Bijz: Samuel en Peter Gijsels, Bartolomeus Halling x
Peternelleken Gijselsdr. 13-1-1616 is de koopsom geheel voldaan. Quitantie
aanwezig

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 026r

Soort akte: renuctiatie

Datum: 7-10-1614

1e Comparant: Cornelis Lambrechtsz ea

2e Comparant: Peter Cornelisz Dolck

Goederen: erfgoederen Jan Lambrechtsz Muer

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis Lambrechtsz voor zijn deel en het deel uit
het testament van Jan Lambrechtsz, Michiel Meusz cs, Anthonis Joesten cs,
Aelbert Willemsz. Erffg Jan Lambrechtsz Muer

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 026r

Soort akte: transport

Datum: 6-2-1615

1e Comparant: Jan en Cornelis Petersz, Wou

2e Comparant: Peter Cornelisz Dolck

Goederen: Hun deel van de nalantenschap van Jan Lambrechtsz Muer

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 026v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-10-1614

1e Comparant: Laureijs Joppen Verheijen, Middelborch

2e Comparant: Peter Laureijsz tot Sgravenmoer

Goederen: zijn gronden gemeen met Bouwen Laureijsz, oom en
andere erffg boven Monniken moeren

Prijs: ƒ 8

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Wouter Jan
Nouten

Zuid: heere van
Montfoert

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 026v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-11-1614

1e Comparant: Peter Matheusz ea

2e Comparant: Peter Romboutsz

Goederen: hun deel in een perceel moergronden, hun ouders
aengecomen van Lurien van Gendt sa

Prijs: ƒ 21

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Wouter Jansz

West: erffg van innocente

Noord: Her straet

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Peter Matheusz en Meerten Joesten (Strien) x Peter
Adriaensz dr en Lenaert Jansz (Strien) x Ariaentken Ariaensdr.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 027r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-11-1614

1e Comparant: Mathijs Cornelisz Vermeulen

2e Comparant: Meus Jansz

Goederen: een perceel moergront

Prijs: ƒ 240

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Wouter Jansz Handkijnden of bosch

West: Sgravenmoer

Noord: Cornelis
Tonisz Faro

Zuid: Adriaen
Tomas Jansz

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 027r

Soort akte: vroemen recht

Datum: 3-12-1614

1e Comparant: Jan Adriaen Clasen ea

2e Comparant: Hans van Eck, drossaert Poederoijen

Goederen: Jan wil 12 geerden hebben ivm een rentebrief van f 1200

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Adriaen Clasen namens Huijbrecht Clasen Buijs,
Heusden

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 027v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1615

1e Comparant: Wouter Woutersz ea

2e Comparant: Wouter Jansz en Wouter Willemsz

Goederen: een delle, oostwaerts vande wiel

Prijs: ƒ 350

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Wesselsz cs

West: Frans Adriaensz Boeser

Noord: Claeijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 027v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-1-1615

1e Comparant: Wouter Jansz en Wouter Willemsz

2e Comparant: Wouter Woutersz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). 25-3-1617 is de wilceur
geheel afgelost. Oa door Jan Mathijsz

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 028r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1615

1e Comparant: Wouter Woutersz ea

2e Comparant: Emmeken Lenaerts

Goederen: ½ delle

Prijs: ƒ 103

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: mr Adriaen Stevensz

West: Jan Jansz Hoevener

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 028r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-1-1615

1e Comparant: Emmeken Lenaerts

2e Comparant: Wouter Woutersz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 103

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Op 1-12-1616 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 028v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1615

1e Comparant: Wouter Woutersz ea

2e Comparant: Jan Wouter Jansz

Goederen: een perceel moergronden: Den Gheer

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Den Gheer

Belend
Oost: hoeff van Heukelom

West: Jan Cornelisz Bervoets cs

Noord: cooper

Zuid: paal vande
geer

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 028v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-1-1615

1e Comparant: Jan Wouter Jansz

2e Comparant: Wouter Woutersz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 90

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Op 21-5-16?? is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 029r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1615

1e Comparant: Wouter Woutersz ea

2e Comparant: Frans Adriaensz

Goederen: ½ ackerken met gront, gemeen met Emmeken lenarts

Prijs: ƒ 348

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Emmeken
Lenaerts met wederhelft

Zuid: Cornelis
Geritsz

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 029r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-1-1615

1e Comparant: Frans Adriaensz

2e Comparant: Wouter Woutersz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 348

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden Wed Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Op 1-12-1616 is de wilceur
geheel afgelost. .

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 029v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-1-1615

1e Comparant: Dingeman Jansz

2e Comparant: Jan Handricxsz Cleermaker

Goederen: een ackerken saeijlant met een cleijn huijsken daerop;
2e een ackerken

Prijs: ƒ 305

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: erffg Peter Cornelisz Rolven, Peter Corn Dolck

West: Adriaen Mathijsz; Adr Handricxsz Panum

Noord: Jan Bogaerden
of zover de Corte Maten strekken

Zuid: Cuijpers
Lije; Adriaen Mathijsz

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 029v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-1-1615

1e Comparant: Jan Handricxsz Cleermaker

2e Comparant: Dingeman Jansz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 305

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 16-11-1621 is de wilceur geheel afgelost. Quitantie
aanwezig

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 030r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-1-1615

1e Comparant: Wouter Woutersz ea

2e Comparant: Anneken Jan Adriaensdr weduwe

Goederen: een delle: de Brede Delle

Prijs: ƒ 603

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Brede Delle

Belend
Oost: Jan Jansz Hoevener

West: Jan Andriesz Bogaert

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 030r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-1-1615

1e Comparant: Adr Jacopsz Bommeler x Anneken Jan Adr Doeijensz

2e Comparant: Wouter Woutersz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 603

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Op 11-6-1617 is de wilceur
geheel afgelost. Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 030v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-1-1615

1e Comparant: Wouter Woutersz ea

2e Comparant: Jan Handricxsz Cleermaker

Goederen: 1/3 acker tegen de wiel gemeen met cooper

Prijs: ƒ 21

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Jan Wouter Jansz

West: Peter Rommen

Noord: Her straet

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 030v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-1-1615

1e Comparant: Jan Handricxsz Cleermaker

2e Comparant: Wouter Woutersz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 21

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Op 25-11-1616 is de wilceur
geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 031r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-1-1615

1e Comparant: Wouter Woutersz ea

2e Comparant: Cornelis Jansz tbv Wilbort Jacopsz

Goederen: een delleken

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mathijs Adriaensz

West: Vroukens vaert

Noord: Maeijken Jan
Aen Denis

Zuid: Dingen
Adriaen Denis wed Herver Willemsz

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 031r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-1-1615

1e Comparant: Cornelis Jansz tbv Wilbort Jacopsz

2e Comparant: Wouter Woutersz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 74

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Erffg Jan Andriesz. Op
25-11-1616 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 031v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-1-1615

1e Comparant: Jacop Goevertsz

2e Comparant: Jan Jan Andriesz

Goederen: 12 geerden

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Bernaertsz weu

West: Willem Joosten Timmerman en Jan Bernaertsz weu ea

Noord: Maesen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Jan Bernaertsz weu x Aert Pauwelsz van Baertwijck.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 031v

Soort akte: wilceur

Datum: 28-1-1615

1e Comparant: Jan Jan Andriesz

2e Comparant: Jacop Goevertsz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Jan Fransz,
schout Raemsdonck. Op 17-2-1617 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 032r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1615

1e Comparant: Wouter Woutersz ea

2e Comparant: Huijbert Diercxsz

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Willem Adriaensz

Noord: cooper

Zuid: Cornelisz
Jansz

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Erffg Jan Driesz. Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 032r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-2-1615

1e Comparant: Huijbert Diercxsz

2e Comparant: Wouter Woutersz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Erffg Jan Driesz. Op
25-11-1616 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 032v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-2-1615

1e Comparant: Wouter Woutersz ea

2e Comparant: Ghijsbrecht Geritsz

Goederen: 1 mergen gronden

Prijs: ƒ 35

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Jan Mathijsz

West: Michiel Mathijsz schout

Noord: Michiel
Mathijsz schout en Willem Joesten wed

Zuid: Gerit
Melsen

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc,
1-1-1615, not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht).

Belending noord zuid kan ook anderson
zijn. Erffg Jan Driesz. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 032v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-2-1615

1e Comparant: Ghijsbrecht Geritsz

2e Comparant: Wouter Woutersz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 35

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Woutersz namens Franchoeijs Baens, Dordrecht en
namens Agatha van Hoeghelanden en Johan van Hoeghelande en Anna Baens (proc, 1-1-1615,
not Jan Pietersz Vekenmans, Dordrecht). Erffg Jan Driesz. Op 1-12-1616 is de
wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 033r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-3-1615

1e Comparant: Sijmon Woutersz

2e Comparant: Aert Geritsz

Goederen: ½ stuk lant ten zuijden vande Oude Meulenlije

Prijs: ƒ 78

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Gerit Aertsz

West: Sgravenmoer

Noord: Tomas
Damiaensz

Zuid: erffg
Dierck Foppen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 033r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-5-1615

1e Comparant: Jan Stevensz Cuijper

2e Comparant: Jacop Jan Tomasz

Goederen: een huijs metten erve

Prijs: ƒ 1250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mathijs Michielsz

West: Jan Hendricxsz Reool

Noord: Oude straet

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 033r

Soort akte: wilceur

Datum: 1-5-1615

1e Comparant: Jacop Jan Tomasz

2e Comparant: Jan Stevensz Cuijper

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Tot 1618 ontvangt Jan Stevensz het geld. Daarna is een
deel van de wilceur verkocht: Laureijs Pauwelsz int bijwesen Jochum Jansz.
Folio 32v: Matheus Petersz, Peter Teuwen, Sijken Peter Teuwen met Tomas Jansz.
Teksten erg onduidelijk.

Verzoek aanwezig aan Jacop Jansz om
Peterken Jans, jongste suster geld te geven. Ondertekent Jan Jansz en Pieter
Jansz.Er is een quitantie van Peter Maethijess aanwezig

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 033v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-5-1615

1e Comparant: Adriaen Adriaen Denisz ea

2e Comparant: Tielman Petersz

Goederen: een huijsken metten hoff ende erff op oostzijde
Vroukens vaert bij Oude Dam

Prijs: ƒ 162

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lambert Loeffven ? erffg

West: Vroukens vaert

Noord: Wilbort
Cornelisz

Zuid: Adriaen
Jansz Hoevener

Bijz: Adriaen Adriaen Denisz namens Dingentken Adriaensdr
zijn moeder in presentie van Willem Adriaensz Decker. Betaald wordt via een
wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 033v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-5-1615

1e Comparant: Tielman Petersz

2e Comparant: Adriaen Adriaen Denisz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 162

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Adriaen Denisz namens Dingentken Adriaensdr
zijn moeder in presentie van Willem Adriaensz Decker.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 034r

Soort akte: verlije

Datum: 20-5-1615

1e Comparant: Aert Mercelisz genaempt Heijstek ea

2e Comparant: Adriaen Denisz

Goederen: ½ banck ackerlant op Willem van Ghents vaert in Jan
van Raveschot banck met Jaepken Jacop Scheeren wed op suijden cant

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: Jaepken
voorss

Zuid: cooper

Bijz: Aert Mercelisz genaempt Heijstek met Mercelis Aertsz,
zijn oudtste soen. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 034r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-5-1615

1e Comparant: Adriaen Denisz

2e Comparant: Jan Jansz Rutten

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 34r)

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 16-6-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 034v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-7-1615

1e Comparant: Maeijken Adriaens wed Adriaen Huijgen ea

2e Comparant: Claes Tonisz

Goederen: een huijs metten erve

Prijs: ƒ 825

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Commer Clasen wed

West: Hans Tonisz

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Maeijken Adriaens wed Adriaen Huijgen met Huich
Petersz haer kijnderen vader [?] en voocht. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 034v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-7-1615

1e Comparant: Niclaes Tonisz

2e Comparant: Maeijken Adriaens wed Adriaen Huijgen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 825

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Diversen delen van de wilceur worden verkocht aan:
Peter Willemsz Conincx, haer kijnderen grootvader, Coenraet Jansz, Michiel
Jansz, Jochiem Jansz Paep.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 035r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-7-1615

1e Comparant: Andries Adriaensz Smit, Dongen

2e Comparant: Maeijken Adriaensdr wed Adriaen Huijgens

Goederen: een huijs metten hoff en erve

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Huijgens

West: Adriaen Michielsz

Noord: Adriaen
Michielsz en Joachiem Jansz

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 035r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-7-1615

1e Comparant: Maeijken Adriaensdr wed Adriaen Huijgens

2e Comparant: Andries Adriaensz Smit, Dongen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Jochiem
Jansz Paep tbv zijn zoom Peter Jochiemsz, aan Cornelis Melisz, secretaris Raemsdonck
en aan Seger Jansz.

Er zijn quitanties aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 035v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-7-1615

1e Comparant: Franchois Baens ea

2e Comparant: Wouter Woutersz

Goederen: een delleken aende oostzijde gemenen steech

Prijs: ƒ 130

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Bogaerden cs

West: gemenen steech

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Jan Claes
Bacx voorheen Maeijken Lemmens

Bijz: Franchois Baens mede namens Anna Baens, suster met
Cornelis van Hoegelande, mede namens Agatha van Hoegelande wed Johan van
Hoegelande (proc, Leijden, 22-11-1614)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 035v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-7-1615

1e Comparant: Franchois Baens ea

2e Comparant: Wouter Woutersz

Goederen: een hofstadt

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Huijch Jansz

West: Embrecht Jacopsz

Noord: Her straet

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Franchois Baens mede namens Anna Baens, suster met
Cornelis van Hoegelande, mede namens Agatha van Hoegelande wed Johan van
Hoegelande (proc, Leijden, 22-11-1614).

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 036r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-8-1615

1e Comparant: Joest Adriaen Gielisz

2e Comparant: Adriaen Jansz Luer

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 162

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Mathijs Adriaensz

West: Vroukens vaert

Noord: Gerit
Willemsz

Zuid: Willem
Jacopsz

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 036v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-9-1615

1e Comparant: Dingentken Woutersdr wed Willem Woutersz

2e Comparant: Jan Huijgens, swager

Goederen: een huijs metten erve en delle

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Hendrick Adriaensz

West: Anneken
Vassen wed

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Dingentken heeft als voocht Wouter Willemsz haer zoon.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 036v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-9-1615

1e Comparant: Jan Huijgens, swager

2e Comparant: Dingentken Woutersdr wed Willem Woutersz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 575

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Lijsken Willems heeft haer deel ontvangen.Peter Thomas
en Jan Willemsz zijn voldaan. Op
10-8-1627 is de wilceur geheel afgelost.

Jan Huijgen is de schoonzoon van Dingentken.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 037r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-10-1615

1e Comparant: Anthonis Cornelisz ea

2e Comparant: Adriaen Stevensz Verschuerincx

Goederen: ½ delleken gemeen met Peter Jan Mathijsz tegen over
het huijs van Peter

Prijs: ƒ 54

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Jansz Schipper

West: Coenraet
Jansz

Noord: Cleijn Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Anthonis Cornelisz mede namens Matheus Adriaensz als
voocht van Jacomijntje Cornelisdr, suster Ant.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 037v

Soort akte: transport

Datum: 10-10-1615

1e Comparant: Dirck Sijmonsz van Teijlingen, borgm G'berg ea

2e Comparant: Jan Mathijsz

Goederen: ½ huijs, hoff en erve gemeen met cooper waar zijn
moeder woont.

Prijs: ƒ 140

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dirck Sijmonsz van Teijlingen, borgm G'berg namens Jan
Adriaensz van Gils

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 037v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-10-1615

1e Comparant: Maeijken Jan Petersdr wed Huijman Hermansz ea

2e Comparant: Cornelis Jacopsz Buijs

Goederen: een huijs, schuer en erve

Prijs: ƒ 1070

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Jansz Bervoets

West: Mathijs
Petersz

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Maeijken Jan Petersdr wed Huijman Hermansz met Huijch
Poetersz als voocht, Cornelis Huijmansz en de andere broers en susters. Betaald
wordt via een wilceur. (folio 40r)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 038r

Soort akte: copie

Datum: 2-7-1622

1e Comparant: erffg Jan Lambrechs

2e Comparant: Jan Mathijss

Goederen: ½ huijs belast met rente (zie ook folio 37v)

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Er staan nog eneklele obligaties open en die worden
verrekent.

Jan Mathijss

Dirck Sijmons van teijlingen

Peeter Mathijss, neef

Seger jan Segers

Jan Lambrechts Muer, oom

Peter Cornelis Dolck

Antonis Jansen, Dordrecht

Michiel Mathijss, schout, neef

Jan Adriaens van Gils

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 040r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-10-1615

1e Comparant: Cornelis Jacopsz Buijs

2e Comparant: Maeijken Jan Petersdr wed Huijman Hermansz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1070

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken Jan Petersdr wed Huijman Hermansz met Huijch
Poetersz als voocht, Cornelis Huijmansz en de andere broers en susters.

Herman Huijmens, Jan Janss x Anneken
Huijmen, Adriaen Huijmans, Pauwels Jacopss, Aenken Huijmens ontvangen geld.

Op 28-6-1622 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 040v

Soort akte: verzoek

Datum: 7-11-1615

1e Comparant: Peter Cornelisz Dolck

2e Comparant: Jan Lambrechtsz Muer

Goederen: Peter eist het ½ huijs van Jan op. Zie ook folio 38r

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 041r

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-11-1615

1e Comparant: Anthonis Tonisz

2e Comparant: Gijsbrecht Geritsz en Damiaen Joesten

Goederen: een eijndeke wuijtgedolven moergronden

Prijs: ƒ 6

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Andriesz Bogaerden kinderen

West: Peter Jan
Mathijsz

Noord: Her straet

Zuid: waterganck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 041r

Soort akte: vrijgift

Datum: 29-12-1615

1e Comparant: Willem Jacopsz vander Dussen

2e Comparant: Wouter Woutersz en Gijsbrecht Geritsz, heijligmrs

Goederen: 3 geerden lant, in 12 geerden, gemeen metten kerck op
oosten cant en Jan Willemsz Schuijfhill, G'berg op westen cant

Prijs: ƒ 526

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Heijligest

West: Jan Adriaen
Geritsz

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Op 5-11-1616 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 041v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-1-1616

1e Comparant: Mathijs Florisz

2e Comparant: Jan Jansz den Jongen, Cappel tbv Lijntken Jans ea

Goederen: 3 delen van een delle tegenover Cappelsche meulen. Het
4e deek is ook van Mathijs maar is nog niet gevest

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Herman Goijaertsz Stege

West: erffg
Dierck van Clootwijck

Noord: Nederveen

Zuid: Her straet

Bijz: Jan Jansz den Jongen, Cappel tbv Lijntken Jans,
suster, wed Merten Adriaensz

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 041v

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-1-1616

1e Comparant: Ariaen Handricxss ea

2e Comparant: Mathijs Floren tbv Jan Janss den Jongen ea

Goederen: resterende ¼ delle uit vorige veste (zie folio 41v)

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Ariaen Handricxss, Jan Jan Meuss Molengraef, Gerit
Geldens mede als voocht van kinderen Handrick Geldens, Lauwereijs Geritss.

Mathijs Floren tbv Jan Janss den Jongen
tbv Lijnken Jansdr zijn suster.

Stuk lant is bij vorige veste reeds
betaald. Quitantie aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 042r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-2-1616

1e Comparant: Jan Tomasz

2e Comparant: Peter Handricxsz Back

Goederen: een acker in 7½ mergen
vande Griffier, gecomen eertijts van Claes Jacopsz, gemeen met cooper
met wederhelft, ¾ mergen

Prijs: ƒ 286

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Lambrechtsz

West: Michiel
Jansz

Noord: cooper

Zuid: Jan Tomasz

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 042v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1616

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant: Huijbrecht Cornelisz, swager

Goederen: 3 geerden, gemeen met cooper in 6 geerden

Prijs: ƒ 275

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Cornelisz Mandemakers

West: Anthonis
Cornelisz Mandemakers ???

Noord: Maesen

Zuid: sloot
buijtendijcx

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 042v

Soort akte: wilcuer

Datum: 17-2-1616

1e Comparant: Huijbrecht Cornelisz, swager

2e Comparant: Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 275

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 20-4-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 043r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-2-1616

1e Comparant: Huijch Petersz

2e Comparant: Willem Huijgen, soon

Goederen: ½ hoff

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Laureijs Pauwelsz

West: Anthonis
Jorisz

Noord: cooper

Zuid: Wouter
Laureijsz en Huijch Petersz

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 043r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-2-1616

1e Comparant: Willem Huijgen

2e Comparant: Huijch Petersz, vader

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 16-5-1617 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 043v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1616

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant: Adriaen Seversz

Goederen: ontrent 1 mergen moergronden in 2 mergen met Jan en
Peter zijn broeders

Prijs: ƒ 25

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 043v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1616

1e Comparant: Cornelis Jansz ea

2e Comparant: Huijbrecht Roelen x Anneken Gerit Fransszdochter

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 70

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matheus Adriaensz

West: Vroukens
vaert

Noord: Gerit Fransz

Zuid: Gerit
Willemsz Braber

Bijz: Cornelis Jansz namens Peter vander Plas als voecht
kinderen Roelant vander Plas (proc, Breda, 10-11-1615)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 044r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1616

1e Comparant: Adriaen Jansz Hoevener

2e Comparant: Corstiaen Woutersz Timmerman

Goederen: een huijs metten hoff en delle aen Vroukens vaert
boven de sluijs

Prijs: ƒ 360

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matheus Adriaensz

West: Vroukens
vaert

Noord: Tielman
Petersz en Cornelis Jansz

Zuid: Peter
Matheusz

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 044r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-3-1616

1e Comparant: Corstiaen Woutersz Timmerman

2e Comparant: Adriaen Jansz Hoevener

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 370

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 10-3-1621 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 044v

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-3-1616

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Conincx ea

2e Comparant: Jan Wouter Jansz

Goederen: 1/3 in 2 ackers moergronden zoals gecomen van Reijert
Jansz van Gils, zijn huijsvrouwe grootvader, met cooper

Prijs: ƒ 8

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Jansz, vader

West: wed Jan
Henricxs Snijer, suster

Noord: Herc straet

Zuid:

Bijz: Adriaen Adriaensz Conincx namens Bernaert Jaspersz,
swager, (Dordrecht) (proc, not Vekens, 21-10-1615)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 045r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1616

1e Comparant: Adriaen Stevensz

2e Comparant: Jan Wouter Jansz

Goederen: ½ delleken, met Peter Jan Mathijsz, tegenover Peter

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Jansz Schipper

West: Coenraet
Jansz

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 045r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-3-1616

1e Comparant: Jan Wouter Jansz

2e Comparant: Mr. Adriaen Stevensz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 80

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De wilceur is geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 045v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-3-1616

1e Comparant: Willem Laureijsz x Adriaentken Mertensdr

2e Comparant: Mr. Adriaen Stevensz

Goederen: ½ delle, gemeen met cooper, achter zijn huijs

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: steech sachout en Wouter Laureijsz

West: Jan
Adriaensz Schep

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: grindeken
achter het huijs

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 045v

Soort akte: wilceur

Datum: 16-3-1616

1e Comparant: Mr. Adriaen Stevensz

2e Comparant: Willem Laureijsz x Adriaentken Mertensdr

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 325

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 22-7-1618 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 046 lv

Soort akte: procuratie

Datum:

1e Comparant: Aeltken Adriaens x Jan Cornelissen

2e Comparant: Ghijsbrecht Adriaensz, broer

Goederen: Ghijbrecht moet Anthonis de Mulder manen geld te
betalen

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 046r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-4-1616

1e Comparant: Crijn Adriaensz vanden Rijen ea

2e Comparant: Maeijken Hendricxdr wed Adr Adr van Dongen

Goederen: ½ huijsken en erve op Willem van Ghents vaert en ½
delleken

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Crijn Adriaensz vanden Rijen namens Gijsbrecht
Adriaensz, Maeijken Adriensz, Jan Cornelis x Eltken Adriaensdr en als voocht
Jan en Adriaentken Adriaensz. Kinderen Adriaen Adriaensz van Dongen.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 046r

Soort akte: wilceur

Datum: 24-4-1616

1e Comparant: Maeijken Hendricxdr wed Adr Adr van Dongen

2e Comparant: Crijn Adriaensz vanden Rijen ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Crijn Adriaensz vanden Rijen namens Gijsbrecht
Adriaensz, Maeijken Adriensz, Jan Cornelis x Eltken Adriaensdr en als voocht
Jan en Adriaentken Adriaensz. Kinderen Adriaen Adriaensz van Dongen. Op
27-12-1619 is de wilceur geheel afgelost.
Quitantie aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 046v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-5-1616

1e Comparant: Cornelis Huijgens

2e Comparant: Maeijken Jansdr wed Huijmen Hermansz

Goederen: een huijs metten erve

Prijs: ƒ 490

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Tonisz van Hasselt

West: Maeijken
Adriaen Huijgendr

Noord: Joachiem
Jansz

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 047r

Soort akte: wilceur

Datum: 16-5-1616

1e Comparant: Maeijken Jansdr wed Huijmen Hermansz

2e Comparant: Cornelis Huijgens

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 490

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Huijch
Petersz, Frans Adiaensz Boeser en Jan Matheusz als borgen voor zijn schip
gekocht van Handrick Adriaensz Timmer ?

Noch een deel aan Huijbrecht Jansz en
Jan Handricxsz als voogden Lijksen Adriaen Jansz Scheppen.

Jan Jansz x Anneken Huijmens en Adriaen
Huijmens verklaren dat in novemebr 1619 de wilceur geheel is afgelost.

Adriaen Jacopsz

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 047v

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-5-1616

1e Comparant: Anneken Dierck Foppen wed en Lenaert Diercxs, soon

2e Comparant: Wouter Jansz en Peter Tonisz Cuijl

Goederen: een ackerken saeijlant boven Vroukens vaert, eertijts
van Rombout Adriaensz Cuijsten en nu van Dierck Fopen van Driel gecomen

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Cornelis Sangers

West: Aert
Scheppen weduwe

Noord: Jan Corenelis
Bervoets

Zuid: stege

Bijz: Betaald wordt via 2 wilceuren.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 047v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-5-1616

1e Comparant: Wouter Jansz

2e Comparant: Anneken Dierck Foppen wed en Lenaert Diercxs, soon

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 24-7-1618 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 048r

Soort akte: wilceur

Datum: 17-5-1616

1e Comparant: Peter Tonisz Cuijl

2e Comparant: Anneken Dierck Foppen wed en Lenaert Diercxs, soon

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 175

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 048r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-5-1616

1e Comparant: Anneken Dierck Foppen wed en Lenaert Diercxs, soon

2e Comparant: Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

Goederen: een delle met stege tegenover Lambrecht Willemsz

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Brembosch

Belend
Oost: Maeijken Lemmens

West: Brembosch van Coentaet Jansz

Noord: Claeijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 048v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-5-1616

1e Comparant: Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant: Anneken Dierck Foppen wed en Lenaert Diercxs, soon

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 7-5-1617 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 048v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-10-1616

1e Comparant: Joest Adriaen Gielisz

2e Comparant: Adriaen Mercelisz van Sgravenmoer

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 350

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Aert Willemsz

West: Huijbert
Diercxsz

Noord: Aert Willemsz

Zuid: Peter
Adriaensz cs

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 049r

Soort akte: wilceur

Datum: 4-10-1616

1e Comparant: Adriaen Mercelisz van Sgravenmoer

2e Comparant: Joest Adriaen Gielisz Poets

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Ariaen Joosten, Cornelis, Jochim, Mathijs Corneliss
ende Jestken Josten mede namens alle andere broers en susters, kinderen van
Joest Adriaenss Poets bekennen dat de wilceur geheel is afgelost, 2-11-1618.

Maeijken Cornelis x Adriaen Joosten.

Lijntken Adriaens wed Jochim Joosten.
Zij krijgt in 1641 haer geld. Quitanties aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 049v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-10-1616

1e Comparant: Dingeman Michielsz x Aentken Anth wed Jan Mathijss

2e Comparant: Michiel Mathijss, schout

Goederen: ½ acker saeijlant teijnde Gijsbert Geritsz huijs,
gemeen met kinderen Aentken bij Jan Mathijsz

Prijs: ƒ 344

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Jansz

West: Gijsbert
Geritsz

Noord: Gijsbert
Geritsz

Zuid: Gijsbert
Geritsz

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 049v

Soort akte: wilceur

Datum: 13-10-1616

1e Comparant: Michiel Mathijss, schout

2e Comparant: Dingeman Michielsz x Aentken Anth wed Jan Mathijss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 344

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 050r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-10-1616

1e Comparant: Jan Fransz schout tot Raemsdonck

2e Comparant: Jacop Goevertsz

Goederen: 7½ geerde

Prijs: ƒ 825

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wierick Geritsz

West: wed Adriaen
Joncker

Noord: dijck

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 050v-1

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-11-1616

1e Comparant: Aert Corstiaensz ea

2e Comparant: Thomas Jansz Schipper

Goederen: hun deel in 4½ geerde, in 9 geerde met Willem Jacop
Anthonisz ???

Prijs: ƒ 3255

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem: Groot Eland

Belend
Oost: Jan Woutersz cs

West: Frans
Diercxsz wed

Noord: Groot Eland

Zuid: Sgrevelduijn

Bijz: Aert Corstiaensz en Jan Adriaensz Loeff samen namens
Maeijken Aertsdr wed Corstiaen Geritsz, moeder Aert en huijsvrouw van Jan (proc
Gor???, 28-10-1616), Eerken Willemsdr x Luijcas Martensz met Geerwijn Pauwelsz
notaris Waelwijck, neef, Bruijn Petersz x Anneken Willemsdr. Erffg Abel Aertsz.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 050v-2

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-11-1616

1e Comparant: Aert Corstiaensz ea

2e Comparant: Thomas Jansz Schipper

Goederen: hun deel in 4 geerde, met erffg Claes Jansz tot
Haerlem, in 8 geerden

Prijs: ƒ 3255

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem: Juffrouw weijde

Belend
Oost: Handrick Huijbrechtsz vander Maes cs

West: Gerit
Fransz

Noord: Juffrouw
weijde

Zuid: Sgrevelduijn

Bijz: Aert Corstiaensz en Jan Adriaensz Loeff samen namens
Maeijken Aertsdr wed Corstiaen Geritsz, moeder Aert en huijsvrouw van Jan (proc
Gor???, 28-10-1616), Eerken Willemsdr x Luijcas Martensz met Geerwijn Pauwelsz
notaris Waelwijck, neef, Bruijn Petersz x Anneken Willemsdr. Erffg Abel Aertsz.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 051r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-11-1616

1e Comparant: Thomas Jansz Schipper

2e Comparant: Aert Corstiaensz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 3255

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aert Corstiaensz en Jan Adriaensz Loeff samen namens
Maeijken Aertsdr wed Corstiaen Geritsz, moeder Aert en huijsvrouw van Jan (proc
Gor???, 28-10-1616), Eerken Willemsdr x Luijcas Martensz met Geerwijn Pauwelsz
notaris Waelwijck, neef, Bruijn Petersz x Anneken Willemsdr. Erffg Abel Aertsz.
Er vinden diverse betalingen plaats. Thomas mag een deel over een langere
periode betalen.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 051v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-11-1616

1e Comparant: Cornelis Pietersz van Aelenborch ea

2e Comparant: Gerit van Aelenborch, oem

Goederen: 14 geerden lant, in 16 geerden, met Willem Joosten van
Loo west.

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: dijck en kerckhoff

West: Lambrecht
Willemsz

Noord: Maesen

Zuid: dijck

Bijz: Cornelis Pietersz van Aelenborch (Breda) mede namens
zijn broer Sebastiaen. (proc not Melis Jan Melisz, 1-10-1616)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 052r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-11-1616

1e Comparant: Gerit van Aelenborch ea

2e Comparant: Peter Woutersz

Goederen: 1/3 geerde, in 6½ geerde op oostencant in 12½ geerde,
door Frans van Handricxk Lievensz gekocht

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Gerit van Clootwijck

West: Michiel
Mathijsz schout

Noord: Maesen

Zuid: Sgrevelduijn

Bijz: Gerit van Aelenborch namens zijn moeder Anneken
Petersdr wed Frans Diercxsz

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 052r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-11-1616

1e Comparant: Willem Jacop Tonisz van Sprang

2e Comparant: Peter Geldensz

Goederen: een ackerken saeijlant inde Meulenheij

Prijs: ƒ 277

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Meulenheij

Belend
Oost: hoef van Bagijnen van Heusden

West: hoef van
Heukelom

Noord: Adriaen
Denisz

Zuid: Jan
Mathijsz

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 052v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-11-1616

1e Comparant: Peter Geldensz

2e Comparant: Willem Jacop Tonisz van Sprang

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 277

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: De kinderen van Willem: Jacop en Corstiaen krijgen
geld. Op 3-10-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 052v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-11-1616

1e Comparant: Jan Jan Andriesz

2e Comparant: Jan Handrick Bouwens

Goederen: een ackerken saeijlant

Prijs: ƒ 522

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jan Bernaertsz

West: Laureijs
Mertensz

Noord: Her straet

Zuid: Laureijs
Martens

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 053r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-11-1616

1e Comparant: Jan Handrick Bouwens

2e Comparant: Jan Jan Andriesz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 522

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 8-9-1618 is de wilceur geheel afgelost. Aentken
Commeren. Quitantie aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 053v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-11-1616

1e Comparant: Joest Adriaen Gielisz

2e Comparant: Anthonis Tonis Stoffelsz

Goederen: een delle op Vroukens vaert

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Willem
Adriaensz Decker

Noord: Peter
Woutersz

Zuid: Jan Jansz
vanden Werck

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 053v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-11-1616

1e Comparant: Anthonis Tonisz

2e Comparant: Jochim Aertsz Timmerman

Goederen: zijn deel in gronden inde Meulenbanck, aengecomen van
zijn vader Anthonis Stoffelsz

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Meulenbanck

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: de gront is geschonken

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 054r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-11-1616

1e Comparant: Thomas Jansz

2e Comparant: Adriaen Adriaensz Freun

Goederen: een acker saeijlants tegenover Jacop Jan Tomasz

Prijs: ƒ 400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Vosholen

Belend
Oost: Mathijs Michielsz en Huijman Hermansz kinderen

West: Truijcken
Melis Cornelisz weduwe

Noord: Her straet

Zuid: Vosholen

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 054r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-11-1616

1e Comparant: Adriaen Seversz

2e Comparant: Wouter Willemsz

Goederen: ½ mergen uitgedolven moergronden boven Vroukens vaert

Prijs: ƒ 1

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Fijnenbuijck

West: Jan
Fijnenbuijck

Noord: Matheus
Adriaensz

Zuid: Jan Woutersz

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 054v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-11-1616

1e Comparant: Lenaert Hendrick Beijermans, G'berg

2e Comparant: Gerit Arentsz Hartoch, swager, G'berg

Goederen: 4 geerde, met Joest Arentsz Hartoch in 8 geerden

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem: Groot Elant

Belend
Oost: Frans Diercxsz weduwe

West: Jan
Woutersz cs

Noord: Groot Elant

Zuid: Sgrevelduijn

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 054v

Soort akte: wilceur

Datum: 21-11-1616

1e Comparant: Gerit Arentsz Hartoch, swager, G'berg

2e Comparant: Lenaert Hendrick Beijermans, G'berg

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 19-2-1628 ? Is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 055r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1616

1e Comparant: Eeltken Lenaertsdr ea

2e Comparant: Wouter Laureijsz tot Cappel

Goederen: 6 geerde

Prijs: ƒ 2880

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem: Scheij sloot

Belend
Oost: Adriaen Michielsz schout Sgravenmoer

West: Jan
Woutersz

Noord: Scheij sloot

Zuid: Sgrevelduijn

Bijz: Eeltken Lenaertsdr wed Hendrick Verlou ? Danielsz
(Dordrecht) met Herman Goedtschalcxsz, oom mede als voocht vande kinderen.

De Scheijsloot is gegraven ipv de Oude
Mase.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 055r

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1616

1e Comparant: Eeltken Lenaertsdr ea

2e Comparant: Adriaen Michielsz schout Sgravenmoer

Goederen: 4¼ geerden, in 12 geerden opten oostencant

Prijs: ƒ 2014

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Dierck van Clootwijck

West: kinderen
Arent Geritsz int selve stuk

Noord: Masen

Zuid: Sgrevelduijn

Bijz: Eeltken Lenaertsdr wed Hendrick Verlou ? Danielsz
(Dordrecht) met Herman Goedtschalcxsz, oom mede als voocht vande kinderen.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 055v

Soort akte: wilcuer

Datum: 13-12-1616

1e Comparant: Michiel Mathijsz, schout en Wouter Laureijsz

2e Comparant: Eeltken Lenaertsdr ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 55r)

Prijs: ƒ 2880

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Eeltken Lenaertsdr wed Hendrick Verlou ? Danielsz
(Dordrecht) met Herman Goedtschalcxsz, oom mede als voocht vande kinderen. Op
30-10-1618 is de wilceur geheel afgelost. Oa betaald aan Jan hendricxsz van
Slingelant.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 056v

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1617

1e Comparant: Wouter Woutersz

2e Comparant: Embrecht Jacopsz

Goederen: een hofstadt

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Huijch Jansz

West: cooper

Noord: Her straet

Zuid: Corte
Maten

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 056v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-1-1617

1e Comparant: Embrecht Jacopsz

2e Comparant: Wouter Woutersz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-10-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 057r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-1-1617

1e Comparant: Frans Adriaensz Boeser ea

2e Comparant: Jan Wouter Jansz

Goederen: 1/7 in 2 ackers moergronden, eertijts gecomen van
Adriaen Petersz innocente dochter, gemeen met wed Dierck van Clootwijck cs

Prijs: ƒ 16

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Jansz cs

West: cooper

Noord: Her straet

Zuid: 300
roeijen hoech

Bijz: Frans Adriaensz Boeser, Jan Jansz den Jongen
Hoevenaer, swager, x Maeijken Adriaensz Boeser

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 057v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-2-1617

1e Comparant: Adriaen Denisz

2e Comparant: Peter Adriaensz Fijnenbuijck

Goederen: een ackerken saeijlant, groot ½ nmergen, inde Geer

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: de Geer

Belend
Oost: hoef van Heukelom

West: Gelden
Jansz

Noord: Frans Jansz

Zuid: Willem Jan
Tonisz

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 057v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-2-1617

1e Comparant: Peter Adriaensz Fijnenbuijck

2e Comparant: Adriaen Denisz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: er worden enkele betaling verricht

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 058r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1617

1e Comparant: Adriaen Cornelisz Haensberch, Dongen

2e Comparant: Andries Dingemansz

Goederen: 1/3 in ½ delle, boven dijcx met Michiel Jansz, opten
westencant

Prijs: ƒ 84

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Michiel Jansz met wederhelft

West: Huijch
Petersz

Noord: Groot Waspick

Zuid: Nieuwer
straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 058r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-2-1617

1e Comparant: Adriaen Cornelisz Haensberch, Dongen

2e Comparant: Andries Dingemansz

Goederen: 1½ geerde, in 9 geerden, met Michiel Jansz en andere
erffg van Anneken Willems

Prijs: ƒ 285

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Coenraet Jansz

West: Michiel
vander Eijnde, schout Gils

Noord: Maesen

Zuid: Hendrik
Luijten ambacht

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 058v

Soort akte: wilceur

Datum: 15-2-1617

1e Comparant: Andries Dingemansz

2e Comparant: Adriaen Cornelisz Haensberch, Dongen

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 285

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 25-2-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 058v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-2-1617

1e Comparant: Handrick Diercxsz vander Maes en Wouter Clasen

2e Comparant: Adriaen Quirijnsz

Goederen: ¼ campken lant op Willem van Ghents vaert buitendijcx
met cooper

Prijs: ƒ 110

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: steeche

Noord: Nederveen

Zuid: vaert

Bijz: Handrick en Wouter zijn heiligestmeesters tot Cappel.
Op 1-12-1618 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 059r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-3-1617

1e Comparant: Dingeman Michielsz

2e Comparant: Hans Tonisz van Hasselt

Goederen: een acker saeijlant,
met Maeijken Huijmans weduwe,
opte Vosholen, gecomen van Roegter Cornelisz Coemans

Prijs: ƒ 490

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Vosholen

Belend
Oost: kinderen Huijbert Jan Vasz

West: Anneken
Willem de Coomans

Noord: Adriaen
Adriaensz Vreunen en Truijcken Melisz

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 059r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-3-1617

1e Comparant: Hans Tonisz van Hasselt

2e Comparant: Dingeman Michielsz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 490

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Catlijn Jans, Michielken Adriaens wed Mathijs Jans,
Adriaen Adriaensz, Ghijsbert Dingemansz. Erffg Aentken Anthonisz. Op 17-3-1646
is de wilceur geheel afgelost door erffg Hans Tonisz.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 059v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1617

1e Comparant: Anthonis Tonisz

2e Comparant: Lambrecht Willemsz

Goederen: een huijs metten erve

Prijs: ƒ 1624

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Woutersz

West: erffg
Willem Joesten

Noord: Her straet

Zuid: Jan
Mathijsz

Bijz: Anthonis en vrouw mogen op een camer en solder blijven
wonen. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 059v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-3-1617

1e Comparant: Lambrecht Willemsz

2e Comparant: Anthonis Tonisz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1624

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 2-7-1628 verklaren de erffg van de vrouw van Tonis
geheel voldaan te zijn van deze wilceur. Michiel Mathijsz schout kreeg ook al
geld vanaf 1619. Volgens Anthonis is de wilceur geheel afgelost in 1629.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 060r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-3-1617

1e Comparant: Lambrecht Willemsz

2e Comparant: Peter Joachiemsz

Goederen: een huijs metten erve

Prijs: ƒ 1150

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Janneken Meelen ?

West: Anneken
Dierck Foppen

Noord: Her straet

Zuid: Maeijken
Heijnen

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 060v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-3-1617

1e Comparant: Peter Joachiemsz

2e Comparant: Lambrecht Willemsz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 26-12-1621 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 061r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-3-1617

1e Comparant: Handrick Adriaensz Schoenmakers

2e Comparant: Thomas Jan Tomasz

Goederen: een acker saeijlant boven Vroukens vaert, ½ banck
gemeen met Mathijs Adriaensz op westencant in Grieffiersbancken

Prijs: ƒ 549

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Grieffiersbancken

Belend
Oost: Matheus Adriaensz

West: Peter
Woutersz

Noord: Joachiem Jan
Berthouts

Zuid: Peter ?
Woutersz

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 061r

Soort akte: wilceur

Datum: 22-3-1617

1e Comparant: Thomas Jan Schippers

2e Comparant: Handrick Adriaensz (Schoenmakers)

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 549

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 6-12-1617 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 061v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-3-1617

1e Comparant: Peeter Jan Mathijsz

2e Comparant: Jan Wouter Jansz

Goederen: ½ delleken gemeen met cooper

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Thomas Jansz

West: Coenraet
Jansz

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 062r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-4-1617

1e Comparant: Peter Aen Geenen en Jan Geritsz

2e Comparant: Adriaen Jacopsz Bommeler

Goederen: 2 mergen moergronden, gecomen van Jan Petersz Sneu

Prijs: ƒ 270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Floer Wijten en Willem Adriaensz Decker

West: Peter
Huijmans weduwe

Noord: Jan Petersz
Meulders

Zuid: Maeijken
Jacop Heijnen

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 062r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-4-1617

1e Comparant: Adriaen Jacopsz Bommeler

2e Comparant: Jan Geritsz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 11-3-1618 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 062v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-4-1617

1e Comparant: Jan Jansz vanden Werck ea

2e Comparant: Truijcken Aert Adriaensz Scheppen weduwe

Goederen: hun deel vande gronden achter haar huijs, gecomen van
Dierck Cornelisz, grootvader

Prijs: ƒ 6

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anneken Peters wed Goevert Jacopsz

West: Peter
Matheusz

Noord: hoff

Zuid: Willem
Jacopsz

Bijz: Jan Jansz vanden Werck, Dierck Cornelisz, Aeltken
Cornelis Diercxszdochter x Wolfert Lamberts Jans Oome (proc, not Melis Jan
Melisz, Breda, 22-4-1617)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 063r

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-5-1617

1e Comparant: Adriaen Seversz

2e Comparant: Matheus Adriaensz

Goederen: ½ delle, gemeen met Heijligest

Prijs: ƒ 7

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Willem
Adriaensz stege

Noord: Herman Aertsz
cs

Zuid: Frans
Jansz

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 063r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-5-1617

1e Comparant: Maeijken Jans wed Huijman Hermansz

2e Comparant: Jan Huijgens

Goederen: ½ acker saeijlant, met Hans Tonisz van Hasselt, in
Vosholen, gecomen van Rogiet Cornelisz Comans en van Schalck Diercxsz was

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinderen Huijbert Jan Vassen

West: Anneken
Willem de Comans weduwe

Noord: Adriaen
Adriaensz Freunen en Truijcken Melisz cs

Zuid: cloosters
goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 063v

Soort akte: wilceur

Datum: 17-5-1617

1e Comparant: Jan Huijgens

2e Comparant: Maeijken Jans wed Huijman Hermansz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Jan Jansz en Adriaen Huijmans ontvangen geld. Op
23-11-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 063v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-5-1617

1e Comparant: Jan Aertsz Buijs, Borgmr G'berg ea

2e Comparant: Jan Fransz schout Raemsdonck

Goederen: 4½ geerde, in 9 geerden, met cooper

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Michiel vanden Eijnde, schout Gils

West: Jan
Adriaens Waelwijck

Noord: Maesen

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Jan Aertsz Buijs, Borgmr G'berg namens Pieter Diercxsz
Carre, als voocht kinderen Franchoise vanden Berge sa en Cornelis Joesten
Tiele, innocente persoon (proc Rotterdam, not Philips Versen ?, 1-2-1616).
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 064r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-5-1617

1e Comparant: Jan Fransz schout Raemsdonck

2e Comparant: Wouter Petersz Boecket namens zijn moeder

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 900

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Cornelis de la Ruelle namens Pieter Diercxsz als
voocht kinderen Franchoijse vanden Berge ontvangt geld. Op 3-8-1621 is de
wilceur geheel afgelost. Los vel met copie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 064r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1617

1e Comparant: Michiel Mathijs, schout ea

2e Comparant: Adriaen Stevensz Verscheurincx ea

Goederen: acker saeijlant, zobreet als ackers Ariaen Handricxsz
Panum, Cornelis Driess en Peter Mathijss gecocht van Jan Ariaen Clasen

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Cornelis Dolck

West: Peter
Mathijss

Noord: Corn Driess,
Anna Tijssen en Corn Mathijss Wever

Zuid: de ackers

Bijz: Michiel Mathijs, schout, namens Adriaen Mathijsz,
broer, Thomas Jansz als voocht kinderen Adriaen Mathijsz en Wouterken Jansdr
sa.

Adriaen Stevensz Verscheurincx als toesiender kinderen voorss. Betaald wordt
via een wilceur.

Vanaf hier een andere secretaris: Nieuw
handschrift

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 064v

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1617

1e Comparant: Adriaen Stevensz Verscheurincx ea

2e Comparant: Adriaen Mathijsz ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen Mathijsz en Thomas Jansz als voocht kinderen
Adriaen Mathijsz en Wouterken Jansdr sa.

Meij 1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 065r

Soort akte: vrijgift

Datum: 31-5-1617

1e Comparant: Embrecht Jacopsz

2e Comparant: Jan Wouter Jansz

Goederen: een portie delle eertijts gecomen van Jan Willemsz Cam

Prijs: ƒ 50

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Adriaensz Fijnenbuijck

West: erffg
Willem Josten

Noord: Jan Scheppen

Zuid: de ackers

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 065r

Soort akte: wilceur

Datum: 31-5-1617

1e Comparant: Jan Wouter Jansz

2e Comparant: Embrecht Jacopsz

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 50

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 23-2-1618 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 065v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-6-1617

1e Comparant: Elisabeth Andries wed Otto Chijnsgel ?, Bommel ea

2e Comparant: Jan Cleijs Jacopsz

Goederen: 6 geerden, in 12 geerden met Cornelis Elings, G'Berg

Prijs: ƒ 1308

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Joesten van Loo, Dordrecht

West: Willem
Handricxsz Buijs cs

Noord: Masen

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Elisabeth Andries wed Otto Chijnsgel ?, Bommel, Jan
Otten, zoon, Handrick Jansz x Iken Otten (porc, Bommel, 30-5-1617)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 065v

Soort akte: wilceur

Datum: 12-6-1617

1e Comparant: Jan Cleijs Jacopsz

2e Comparant: Elisabeth Andries wed Otto Chijnsgel ?, Bommel ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1308

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 22-5-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 066r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-6-1617

1e Comparant: Mathijs Floren, Cappel

2e Comparant: Jan Arien Claesz

Goederen:

Prijs: ƒ 162

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Novenmber 1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 066r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-6-1617

1e Comparant: Dingeman Janss Bogaert

2e Comparant: Frans Janss

Goederen: ½ delle, voor Frans Adriaenss Boeser deur

Prijs: ƒ 350

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jacopss Bommeler

West: Wouter
Wouterss

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 066r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-6-1617

1e Comparant: Frans Janss

2e Comparant: Dingeman Janss Bogaert

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 22-1-1618 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 066v

Soort akte: quitantie

Datum:

1e Comparant: Jan Corneliss van Chiess (Gastel?), pastoor Rijen

2e Comparant: Cornelis Melisz, secr Raemsdonck

Goederen: quitantie tbv een huijs

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 22-6-1617

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 067r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-7-1617

1e Comparant: Ariaentken en Neeltken Peter Huijmensdr

2e Comparant: Adriaen Jacopss Bommeler

Goederen: een parij delle

Prijs: ƒ 150

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Peter Jochemss

Noord: sloot

Zuid: Maeijken
Jacop Handricxs

Bijz: Ariaentken en Neeltken met Adriaen Denisz als voocht.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 067r

Soort akte: wilceur

Datum: 11-7-1617

1e Comparant: Adriaen Jacopss Bommeler

2e Comparant: Ariaentken en Neeltken Peter Huijmensdr

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 150

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Een deel vande wilceur wordt verkocht aan Floris
Wijten. Op 13-10-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 067v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-8-1617

1e Comparant: Adriaen Franss

2e Comparant: Jan Peter Willemss

Goederen: een eijndt ackers, gecomen van zijn vader

Prijs: ƒ 150

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Josten

West: erffg Jacop Wouterss

Noord:

Zuid: cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 068r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-8-1617

1e Comparant: Cornelis Claess
en Johan van Clootwijck

2e Comparant: Matheus Arienss, Cappel

Goederen: 1/8 geerde, in 9 geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 55

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jenneken Loeff

West: Ariaen Michielss, schout Sgravenmoer

Noord: Maese

Zuid: Sgrevelduijn

Bijz: Cornelis en Johan zijn manhuijsmeesters van G'berg.
Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 068v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-8-1617

1e Comparant: Berthout Jochimss

2e Comparant: Lambrecht Willemss

Goederen: ½ acker saeijlant met delle, gemeen met cooper,
gecocht van broer Peter Jochimss

Prijs: ƒ 438

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Floor Wijten

West: Damiaen Joosten

Noord: Adriaen
Handricxss Panum

Zuid: ackers

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 068v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-8-1617

1e Comparant: Lambrecht Willemss

2e Comparant: Berthout Jochimss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 438

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 27-2-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 069r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-10-1617

1e Comparant: Jan en Peter Wouterss ea

2e Comparant: Huijbrecht Diercxss vander Maes

Goederen: een perceel moergronden oost vande Meulenwerff tot
Cappel

Prijs: ƒ 45

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacop Toniss

West: Joncker Jan van Raveschot met Meulenwerff

Noord: Her straet

Zuid: Jochim
Aertss voorss

Bijz: Jan en Peter Wouterss voor ½ en Jochim Aert Vermeijs
voor ¼ en Ariaen Quijrijnss voor 1/8 en Ghijsbrecht Geritss Pachter, Aert
Peterss, swager, Cornelis Peterss swager.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 069v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1617

1e Comparant: Jacop Goverden

2e Comparant: Gherit Jan Meuss

Goederen: 7½ geerde, inden polder

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Wierck Geritss

West: Lijs Joncker Willen ???

Noord: sloot over
den dijck

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 069v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-11-1617

1e Comparant: Gherit Jan Meuss

2e Comparant: Jacop Goverden

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Een deel vande wilceur wordt vercocht aen Seger Jan
Segerss en een deel aan Adriaen Franss, Gherit Franss en Jacop Peterss.
Quitantie aan wezig

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 070r

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1617

1e Comparant: Janneken Janssendr wed Adriaen Severss ea

2e Comparant: Jacop Goverden

Goederen: een huijs; 2e delle en hooven op westzijde Vroukens
vaert

Prijs: ƒ 1472

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Ariaen Claess

West: Rutger Peterss met cleijn huijsken

Noord: Her straet;
Frans Janss

Zuid: dwaersdelle;
Jan Ariaen Claess

Bijz: Janneken Janssendr wed Adriaen Severss met Aert
Willemss haer zoon voor ½ en Staes Ariaenss voor ¼ en Jan Janss Hoevener namens
Jochiem Ariens, soon (Dordrecht) (proc Waspick) voor ¼.

Belending noord zuijd kan ook andersom.

Betaald wordt via een wilceur.

Quitanties aanwezig bij folio 66.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 070v

Soort akte: wilceur

Datum: 8-11-1617

1e Comparant: Jacop Goverden

2e Comparant: Janneken Janssendr wed Adriaen Severss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop vaneen huijs en lant

Prijs: ƒ 1472

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Janneken Janssendr wed Adriaen Severss met Aert
Willemss haer zoon voor ½ en Staes Ariaenss voor ¼ en Jan Janss Hoevener namens
Jochiem Ariens, soon (Dordrecht) (proc Waspick) voor ¼.

Adriaen Handricxss Panum cx Janneken
Janss. Op 2-12-1622 is de wilceur geheel afgelost.

Quitanties aanwezig bij folio 66.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 071ar

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1617

1e Comparant: Janneken Janssendr wed Adriaen Severss ea

2e Comparant: Jacop Goverden

Goederen: een partij delle, boven Vroukens vaert

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem Jacop Toniss

West: Peter Adriaenss Fijnenbuijck

Noord: Reijn Dieliss

Zuid: Jan
Wouterss

Bijz: Janneken Janssendr wed Adriaen Severss met Aert
Willemss haer zoon voor ½ en Staes Ariaenss voor ¼ en Jan Janss Hoevener namens
Jochiem Ariens, soon (Dordrecht) (proc Waspick) voor ¼.

Adriaen Handricxss Panum cx Janneken
Janss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 071ar

Soort akte: wilceur

Datum: 8-11-1617

1e Comparant: Jacop Goverden

2e Comparant: Janneken Janssendr wed Adriaen Severss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Janneken Janssendr wed Adriaen Severss met Aert
Willemss haer zoon voor ½ en Staes Ariaenss voor ¼ en Jan Janss Hoevener namens
Jochiem Ariens, soon (Dordrecht) (proc Waspick) voor ¼.

Adriaen Handricxss Panum cx Janneken Janss.
Op 2-12-1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 071av

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1617

1e Comparant: Janneken Janssendr wed Adriaen Severss ea

2e Comparant: Ariaen Arienss Rut

Goederen: een partij delle

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Wouter Hantkinden cs

West: Sgrevelduijn sloot

Noord: Antonis
Bastiaenss

Zuid: Meus Janss

Bijz: Janneken Janssendr wed Adriaen Severss met Aert
Willemss haer zoon voor ½ en Staes Ariaenss voor ¼ en Jan Janss Hoevener namens
Jochiem Ariens, soon (Dordrecht) (proc Waspick) voor ¼.

Adriaen Handricxss Panum cx Janneken
Janss.

Op 15-9-1620 is de koopsom geheel
voldaan.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 071br

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1617

1e Comparant: Ariaen Franss

2e Comparant: Gherit Jan Meuss

Goederen: 3 geerden lants, in 6 geerden opde westencant.

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Commer Clasen cs

West: wed Mathijs van Clootwijck

Noord: Maesen

Zuid: cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 071br

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1617

1e Comparant: Janneken Janssendr wed Adriaen Severss ea

2e Comparant: Aert Wessels

Goederen: een eijndeken dellen, gemeen met Maeij Lemmens, tegen
Willem Arienss Decker deur.

Prijs: ƒ 24

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans Janss

West: Willem Arienss Decker

Noord: Willem
Arienss

Zuid: Her straet

Bijz: Janneken Janssendr wed Adriaen Severss met Aert
Willemss haer zoon voor ½ en Staes Ariaenss voor ¼ en Jan Janss Hoevener namens
Jochiem Ariens, soon (Dordrecht) (proc Waspick) voor ¼.

Adriaen Handricxss Panum cx Janneken
Janss.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 071bv

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-11-1617

1e Comparant: Maeijken Lemmens wed Jacop Jans

2e Comparant: Aert Wessels

Goederen: de andere helft van de delle. Zie folio 71br

Prijs: ƒ 18

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Maeijken heeft Lambrecht Willemss als voocht

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 072r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-11-1617

1e Comparant: Jan Adriaenss Schep ea

2e Comparant: Ariaen Wouterss

Goederen: ¼ hoff, eertijts gecomen van Aen Wijten hun bestevader

Prijs: ƒ 15

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Lauwreijs Pauwelss

West: Mels Janss

Noord: Her straet

Zuid: ackers

Bijz: Jan Adriaenss Schep, Adriaen Aertss Schep als voocht
van zijn moeder.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 072r

Soort akte: vrijgift

Datum: 11-11-1617

1e Comparant: Adriaen Wouterss

2e Comparant: Mels Janss

Goederen: ½ acker saeijlant mette veldekens

Prijs: ƒ 550

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Lauwreijs Pauwelss

West: Mels Janss met wederhelft

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 072v

Soort akte: wilceur

Datum: 11-11-1617

1e Comparant: Mels Janss

2e Comparant: Adriaen Wouterss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 550

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 25-10-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 073r

Soort akte: vrijgift

Datum: 15-11-1617

1e Comparant: Peter Adriaen Gijben namens zijn moeder

2e Comparant: Willem Huijgen

Goederen: een deel delle gemeen met cooper

Prijs: ƒ 135

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Coenraet Janss

West: Laureijs Pauwels

Noord: Groot Waspick

Zuid: Her straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 073r

Soort akte: wilceur

Datum: 15-11-1617

1e Comparant: Willem Huijgen

2e Comparant: Peter Adriaen Gijben namens zijn moeder

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 135

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 9-3-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 073v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-11-1617

1e Comparant: Peter Jochumss

2e Comparant: Lambrecht Willemss

Goederen: ½ acker saeijlant gemeen met cooper zoals van Berthout
Jochumss gekocht, gecomen van zijn bestevader

Prijs: ƒ 427

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Floor Wijten

West: Damiaen Joosten

Noord: Adriaen
Handricxss Panum

Zuid: ackers

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 074r

Soort akte: vroemenrecht

Datum: 27-11-1617

1e Comparant: Jan Ariaen Claess ea

2e Comparant:

Goederen: De heeren van Leuven willen een hofstadt eertijts van
Willem Willemss in eigendom verkopen ivm
een rentebrief

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Willem Joesten

West: kinderen Peter Huijmens

Noord: her straet

Zuid: Peter Jan
Mathijss

Bijz: Jan Ariaen Claess procureur van Godtschalck Matijs
Heijs, G'berg namens de heeren van Leuven

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 074v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1617

1e Comparant: Bastiaen Peterss Greeff

2e Comparant: Michiel Janss

Goederen: 1/12 inde hofstede waar Michiel op woont, zoals
gekocht van Adriaen Wijten, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 11

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Handricxss Back

West: dijck

Noord: cooper

Zuid: Jan
Thomass

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 075r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-12-1617

1e Comparant: Jan en Peter Wouterss

2e Comparant: Claes Cornelis Meulder tot Cappel

Goederen: 2 perceelkems vuijtgedolven moergronden en 2e nog een stuk moergrond

Prijs: ƒ 120

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Bagijnen van Heusden

West: Willem Jacopss

Noord: Ghijbrecht
Willemss Pachter; zie 1

Zuid: Willem
Jacop Toniss; zie 1

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 075v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-12-1617

1e Comparant: Jochum Jan Berhoutss

2e Comparant: Peter Jochumss, soon

Goederen: 1 hont ackerlant boven Vroukens vaert

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West:

Noord: vercooper

Zuid: Griffiers
stege

Bijz: Op 31-1-1618 is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 076r

Soort akte: wilceur

Datum: 8-12-1617

1e Comparant: Michiel Janss

2e Comparant: Ariaen, Jochum, Dingeman, Jan Wijten, swagers

Goederen:

Prijs: ƒ 178

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-12-1620 is de wilceur geheel afgelost. Jochum
Wijten is dan overleden. Huijbrecht Corneliss krijgt geld dat aan Jochum
betaalt moest worden namens zijn moeder. Dingeman Wijten is ook overleden.
Quitantie aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 076v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-12-1617

1e Comparant: Jan Huijbrecht Reijnen, G'berg ea

2e Comparant: Jan Adriaenss Waelwijck

Goederen: 16 geerden, inden polder

Prijs: ƒ 3360

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Jan Franss, schout Raemsdonck

West: Michiel vanden Eijnde, schout Ghijls

Noord: Maesen

Zuid: Hendrick Luijten Ambacht

Bijz: Jan Huijbrecht Reijnen, G'berg namens Pieter
Diercxss ??? en Jan Dammas Pesser als
voodgen van Dieck Jan vanden Berge zoon van Jan vanden Berge en Peterken Doerck
Pessersdr en namens Dhilles vande Ruelle, mede voocht en Pieter Janss Blanckert
? X Elisabeth vanden Berge (proc, Rrotterdan, 1-7-1616)

De verkoop wordt drie zondagen geboden
gegeven. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 077r

Soort akte: wilceur

Datum: 13-12-1617

1e Comparant: Jan Adriaenss Waelwijck

2e Comparant: Jan Huijbrecht Reijnen, G'berg ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 3360

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Diercxss ??? en
Jan Dammas Pesser als voodgen van Dieck Jan vanden Berge zoon van Jan vanden
Berge en Peterken Doerck Pessersdr en namens Dhilles vande Ruelle, mede voocht
en Pieter Janss Blanckert ? X Elisabeth vanden Berge (proc, Rrotterdan,
1-7-1616). Op28-6-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 078r

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-12-1617

1e Comparant: Cornelis Janss

2e Comparant: Peter Adriaenss Fijnenbuijck

Goederen: een ackerken saeijlant, ontrent 3 hont, boven Vroukens
vaert, inde Clijnen Geer

Prijs: ƒ 240

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Clijnen Geer

Belend
Oost: Willem Jacop Toniss

West: Corst Marceliss

Noord: vercooper

Zuid: Willem
Adriaenss Decker

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 078v

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-1-1618

1e Comparant: Peter Jochumss

2e Comparant: Lenaert Direck Foppen

Goederen: een huiijs metten erve zoals gekocht van Lambrecht
Willemss (23-11-1617)

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Janneken Neelel kinderen

West: Anneken Dierck Foppen weduwe

Noord: Her straet

Zuid: Maeijken
Heijnen

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 079r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-1-1618

1e Comparant: Lenaert Direck Foppen

2e Comparant: Peter Jochumss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 1600

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 6-5-1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 079r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-1-1618

1e
Comparant: Ariaen
Handricxss Panum ea

2e
Comparant: Peter Mathijss

Goederen: hun deel
in ½ acker saeijlant, gecomen van hun moeder sa

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn
W

Toponiem:

Belend Oost: Ariaen
Handricxss Panum met wederhelft

West: Cornelis Andriess

Noord: Mr Ariaen Stevenss

Zuid: Cuijpers Lij

Bijz: Ariaen Handricxss Panum als voocht van kint van zijn overleden dochter
Dingentken Ariaens, Handrick Ariaens Panum, soon, Frans Ariaenss Boeser x
Grietken Ariaen Handricxsdr, Ariaen Hoevener x Maeijken Ariaens.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 079v

Soort akte: wilceur

Datum: 5-1-1618

1e
Comparant: Peter Mathijss

2e
Comparant: Ariaen
Handricxss Panum ea

Goederen: wilceur
tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot
Waspik

Toponiem:

Belend Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Ariaen Handricxss Panum als voocht van kint van zijn overleden dochter
Dingentken Ariaens, Handrick Ariaens Panum, soon, Frans Ariaenss Boeser x
Grietken Ariaen Handricxsdr, Ariaen Hoevener x Maeijken Ariaens.

1622 is de wilceur geheel
afgelost. ? Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 080r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-1-1618

1e Comparant: Mr Ariaen Stevenss

2e Comparant: Jan Jan Wouters

Goederen: een ackerken saeijlant met delleken zoals gecocht van
jan Ariaen Claessen

Prijs: ƒ 272

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Lenaert Diercxss cs

West: Ariaen Lambrechtss

Noord: Her straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 080r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-1-1618

1e Comparant: Jan Jan Wouters

2e Comparant: Mr Ariaen Stevenss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 272

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 1-3-1621 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 080v

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1618

1e Comparant: Cornelis Ariens Timmer ea

2e Comparant: Ariaen Jan Claess

Goederen: ½ mergen gronden

Prijs: ƒ 16

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Adriaenss Waelwijck

West: erffg
Handrick Jacopss

Noord: Jan Peterss Meijers

Zuid: Lije

Bijz: Cornelis Ariens Timmer en Cornelis Cornelis Claess
Wijngaert

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 081r

Soort akte: vrijgift

Datum: 22-2-1618

1e Comparant: Cornelis Ariens Timmer ea

2e Comparant: Cornelis Corneliss Wijngaert

Goederen: een partie gronden

Prijs: ƒ 3

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Ariaen Wijten

West: Sgrevelduijn
sloot

Noord:

Zuid: Cuijpers
Lije

Bijz: Cornelis Ariens Timmer en namens zijn susters en
broeders

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 081v

Soort akte: vrijgift

Datum: 27-2-1618

1e Comparant: Jan Peter Arien Geritss

2e Comparant: Jan Deniss de Haen

Goederen: ½ banck ackerlants boven Willem van Ghents vaert

Prijs: ƒ 250

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert grippel

West: Peter
Ariaens Beij ?

Noord: Anthonis
Handricxss

Zuid: Ariaen
Jochumss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 082r

Soort akte: verlije

Datum: 27-2-1618

1e Comparant: Jacopss Jacops Scheren weduwe

2e Comparant: Ariaen Deniss

Goederen: een ackerken saeijlant op Willem van Ghents vaert ,
groot ½ banck

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queeckel

Belend
Oost: Queeckel

West: Willem van
Ghents vaert

Noord: Lenaert
Diercxss

Zuid: cooper

Bijz: Jacopss heeft Matheus Ariaenss als voocht. Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 082r

Soort akte: wilceur

Datum: 27-2-1618

1e Comparant: Ariaen Deniss

2e Comparant: Jacopss Jacop Scheren weduwe

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 24-11-1621 is de wilceur geheel afgelost.
Quitanties aanwezig

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 082v

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1618

1e Comparant: Wouter Wouterss

2e Comparant: Frans Arienss Boeser

Goederen: een delleken

Prijs: ƒ 224

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Andriess Bogaert

West: gemeenen steech

Noord: Cleijn
Waspick

Zuid: cooper
eertijs Claes Bacx

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 082v

Soort akte: wilceur

Datum: 2-3-1618

1e Comparant: Frans Arienss Boeser

2e Comparant: Wouter Wouterss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 224

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 20-12-1619 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 083r

Soort akte: vrijgift

Datum: 2-3-1618

1e Comparant: Frans Arienss Boeser ea

2e Comparant: Dingeman Michielss

Goederen: 1½ geerde, inden polder, in 9 geerden, opten
westencant in 4½ geerden.

Prijs: ƒ 340

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cooper int selve weer

West: schout Ghijls

Noord: Maesen

Zuid: Hendrick
Luijten Ambacht

Bijz: Frans Arienss Boeser als voocht kinderen Bastiaen
Ariaenss za in presentie Aenken
Bastiaenss. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 083r

Soort akte: wilceur

Datum: 2-3-1618

1e Comparant: Dingeman Michielss

2e Comparant: Frans Arienss Boeser ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 340

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Frans Arienss Boeser als voocht kinderen Bastiaen
Ariaenss. Op 10-6-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 083v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1618

1e Comparant: Matijs Floren

2e Comparant: Ariaen Jochimss

Goederen: een hoexken ackerlant, in een banck gecomen vande
bagijnen van Heusden

Prijs: ƒ 170

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Adriaenss Dolck en cooper of WvG vaert

West: vercooper

Noord: Bastiaen Peterss

Zuid: Peter
Ariaenss de Roij

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 084r

Soort akte: wilceur

Datum: 19-3-1618

1e Comparant: Ariaen Jochimss

2e Comparant: Matijs Floren

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 170

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 8-6-1622 is de wilceur geheel afgelost. De laatste
termijn is ontvangen door Floris Wijten.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 084v

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-3-1618

1e Comparant: Matijs Floren

2e Comparant: Lenaert Diercxss

Goederen: een perceel ackerlant, inden hoff gecomen van de
bagijnen van Heusden, ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 250

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Molenlij

Belend
Oost: vercooper

West: Molenlij

Noord: vercooper

Zuid: Peter
Geldens

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 085r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-4-1618

1e Comparant: Cornelis Gheritss

2e Comparant: Frans Ariaenss Boeser

Goederen: 2 perceelkens ackerlant

Prijs: ƒ 475

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: 1e Embrecht Jac; 2e Huijch Janss

West: Ariaen Ariaenss Fijnenbuijck; cooper

Noord: Aentken Jan
Andriess en cooper; perceel 1

Zuid: Corte
Maten; zie bijz

Bijz: belending zuijd 2e perceel Peter Cornelis Colven
nu Aert Wessels

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 085r

Soort akte: vrijgift

Datum: 1-4-1618

1e Comparant: Cornelis Gheritss

2e Comparant: Frans Ariaenss Boeser

Goederen: perceelken ackerlant

Prijs: ƒ

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: Corte Maten

Belend
Oost: Hermen Aertss

West: cooper

Noord: Peter Jan
Matijs

Zuid: Corte
Maten

Bijz: koopsom zit in f 475 uit vorige akte (folio 85r)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 085v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1618

1e Comparant: Willem Handricxss Buijs ea

2e Comparant: Lijsken Willemsdr

Goederen: 3½ geerde, in 7 geerden

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Cleijss

West: Gherit Melss

Noord: Maesen

Zuid: Hendrik
Luijten Ambacht

Bijz: Willem Handricxss Buijs en Ariaen Ariaenss Looskint.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 085v

Soort akte: wilceur

Datum: 4-5-1618

1e Comparant: Lijsken Willemsdr

2e Comparant: Willem Handricxss Buijs ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Willem Handricxss Buijs en Ariaen Ariaenss Looskint.
Op 15-5-1621 is de wilceur geheel afgelost. Een deel is verkocht aan Melis
Corneliss.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 086r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-5-1618

1e Comparant: Lijsken Willems met Gherit Peterss voocht

2e Comparant: Jan Willemss, broer

Goederen: 1½ geerde, inden polder, in 12 geerden, in 6 geerden
opten westencant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: wed Commer Claess

West: Johan van Clootwijck

Noord: Maesen

Zuid: Gherit Jan
Meuss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 086v

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-5-1618

1e Comparant: Jacop Stoffelen

2e Comparant: Huijbrecht Ariaenss

Goederen: een huijs metten hoff

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Frans den Smit

West: Vroukens vaert

Noord: Reijn Dieliss
cs

Zuid: Cornelis
Janss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 087r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-5-1618

1e Comparant: Huijbrecht Ariaenss

2e Comparant: Adriaen Jochumss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 21-2-1626 is de wilceur geheel afgelost, de erffg
van Adriaen Jochumss. Oa Jan Joachimss Paep. Quitantie aanwezig bij folio 88

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 087v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-5-1618

1e Comparant: Jan Janss Ghijben

2e Comparant: Agatha van Beeont

Goederen: 1¾ geerd, in 9 geerden, gemeen met erffg Frans
Diercxss en Frans Wouterss

Prijs: ƒ 705

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anna Beens

West: Jan Jan Andries Bogaert

Noord: Maesen

Zuid: Sgrevelduijn
Waspick

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 088r

Soort akte: wilceur

Datum: 21-5-1618

1e Comparant: Jan Janss Ghijben

2e Comparant: Jan Janss Ghijben

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 705

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 23-12-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 088v

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-5-1618

1e Comparant: Matijs Peterss

2e Comparant: Wierck Geritss

Goederen: 3 geerden, inden polder, in 7½ geerden.

Prijs: ƒ 564

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Michiel vanden Eijnde, schout Ghijls

West: Gerit Jan Meuss cs

Noord: Maesen

Zuid: Luijten
Ambacht

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 089r

Soort akte: verlije

Datum: 13-6-1618

1e Comparant: Frans Janss

2e Comparant: Matheus Arienss

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 260

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Willem Ariaens Decker

Noord: Heiligen Gest

Zuid: Lambrecht
Willemss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 089v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-6-1618

1e Comparant: Michiel Matijss, schout ea

2e Comparant: Mr Cornelis Hagaerts, schoolmeester Waspick

Goederen: een huijs metten erve, zoals Cornelis eertijs van
Ariaen Matijss gekocht heeft

Prijs: ƒ 528

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Matijss en Dingeman Michielss

West: Crijn Janss

Noord: dellen sloot

Zuid: Dingeman
Michielss

Bijz: Michiel Matijss, schout, als voocht kinderen Ariaen
Matijss, broer. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 090r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-6-1618

1e Comparant: Mr Cornelis Hagaerts, schoolmeester Waspick

2e Comparant: Michiel Matijss, schout ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 528

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Michiel Matijss, schout, als voocht kinderen Ariaen
Matijss, broer. Op 23-2-1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 090v

Soort akte: vrijgift

Datum: 21-6-1618

1e Comparant: Coenraet Janss

2e Comparant: Jan Handricxss

Goederen: een huijsken metten erve, teijnde de gebure straet

Prijs: ƒ 18

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Cornelis Andriess

West: Wouter Meertenss en cooper

Noord: straet en
Ariaen Arienss Cleermaker

Zuid: Mr Arien
Stevenss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 091r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-7-1618

1e Comparant: Ariaen Handricxss Panum x Janneken Jansdr ea

2e Comparant: Rutger Peterss

Goederen: een huijs metten erve op westzijde Vroukens vaert

Prijs: ƒ 335

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jacop Goverden

West: Madeleentken Bernaerts

Noord: Her straet

Zuid: sloot
dwarsdelle

Bijz: Ariaen Handricxss Panum x Janneken Jansdr voor ½,
Staes Ariaenss en Jan Janss Hoevener namens Jochum Ariaenss (Dordrecht) (proc
Waspik, 14-7-1617) elk voor ¼. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 091v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-7-1618

1e Comparant: Rutger Peterss

2e Comparant: Frans Willemss

Goederen: hetzelfde huijs uit de vorige akte (folio 91r)

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 092r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-7-1618

1e Comparant: Rutger Peterss

2e Comparant: Ariaen Handricxss Panum x Janneken Jansdr ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 335

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Ariaen Handricxss Panum x Janneken Jansdr voor ½,
Staes Ariaenss en Jan Janss Hoevener namens Jochum Ariaenss (Dordrecht) (proc
Waspik, 14-7-1617) elk voor ¼. Op 20-8-1621?
is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 092r

Soort akte: wilceur

Datum: 3-7-1618

1e Comparant: Frans Willemss

2e Comparant: Rutger Peterss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 450

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 16-1-1629 is de wilceur geheel afgelost.

Janneken Andries wed Rutger Peterss,
Adriaen Corsten erffg R Peterss. Adriaen is ook voocht (7-1628) van de kinderen
van Frans Willemss Kleermaker.

Quitanties aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 092v

Soort akte: vrijgift

Datum: 13-9-1618

1e Comparant: Herman Aertss

2e Comparant: Jacop Joosten

Goederen: ½ huijs metten erve met ½ ackerlant daerachter

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Lambrecht Willemss

West: Jan Matijss cs

Noord: Her straet

Zuid: cloosters goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 093r

Soort akte: verlije

Datum: 9-10-1618

1e Comparant: Aert Aertss Reijers

2e Comparant: Peter Geldens

Goederen: ½ banck ackerlants boven Willem van Ghents vaert

Prijs: ƒ 270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queeckel

Belend
Oost: Queeckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: Ariaen Deniss

Zuid: Jan Ariaes
Dolck

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 093v

Soort akte: wilceur

Datum: 9-10-1618

1e Comparant: Peter Geldens

2e Comparant: Aert Aertss Reijers

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 270

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 3-11-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 094r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-10-1618

1e Comparant: Aert Aertss Reijers

2e Comparant: Jan Ariaenss Dolck

Goederen: ½ banck lant boven Willem van Ghents vaert

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: Peter Geldens

Zuid: Jan
Peterss Meulder

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 094r

Soort akte: wilceur

Datum: 9-10-1618

1e Comparant: Jan Ariaenss Dolck

2e Comparant: Aert Aertss Reijers

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 21-10-1621 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 094v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-10-1618

1e Comparant: Jan Peter Willemss

2e Comparant: Jan Willemss

Goederen: een acker saeijlants

Prijs: ƒ 300

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Coenraet Janss

West: Coenraet Janss

Noord: Lauwereijs
Pauwels

Zuid: cloosters
goet

Bijz: 8-5-1619 is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 095r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-10-1618

1e Comparant: Jan Ariaenss Grooters ?, G'berg

2e Comparant: Wierck Gheritss, schoonvader

Goederen: 3¾ geerden, net cooper, in 7½ geerden; 2e een eijndt
acker

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Michiel vanden Eijnde, schout Ghijls; zie zuijd

West: Gerit Jan Meuss cs; Johan Peterss

Noord: Maesen;
Heerstraet

Zuid: Luijten
Ambacht; Anneken Willem Wouterss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 096r

Soort akte: vrijgift

Datum: 17-10-1618

1e Comparant: Reijnier Aerss Ruijter onder heer Kessel, Heusden

2e Comparant: Maeijken Franss wed Frans Gheritss ea

Goederen: ½ acker saeijlant gemeen met Maeijken Franss

Prijs: ƒ 320

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: kinder Aert Jacopss

West: Wouter Wouterss cs

Noord: Lauwereijs
Martens tot veldekens en dan zie bijz

Zuid: Oude Vaert

Bijz: Maeijken Franss wed Frans Gheritss, schout Raamsdonk,
en Gerit Franss.

Belending noord: en dan verder van de
veldekens tot kinder Aert Jacopss en Jan Driessen Stevens.

Op 21-12-1620 is de koopsom geheel
voldaan

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 096v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-11-1618

1e Comparant: Michiel Matijs schout

2e Comparant: Huijbrecht Janss Schep ea

Goederen: ses geerden

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem: Cleijn Elant

Belend
Oost: Truijcken Aert Scheppen weduwe

West: Lenaert de Haen, Breda

Noord: sloot zuijden
Cleijn Elant

Zuid: Sgrevelduijn
Waspick

Bijz: Huijbrecht Janss Schep en Jan Handricxss als voogden
Lijsken Adriaen Janssdr. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 097r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-11-1618

1e Comparant: Huijbrecht Janss Schep ea

2e Comparant: Michiel Matijs schout

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1700

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Huijbrecht Janss Schep en Jan Handricxss als voogden
Lijsken Adriaen Janssdr. Op 5-6-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 097v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-11-1618

1e Comparant: Cornelis Janss Haensberch

2e Comparant: Willem Lauwereijs Pauwelsz

Goederen: een acker saeijlant mette veldekens

Prijs: ƒ 200

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Wouterss

West: Lenaert
Diercxss

Noord: Heer straet

Zuid: Sgravenmoer

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 098r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-11-1618

1e Comparant: Adriaen Dingemanss

2e Comparant: Michiel Peterss

Goederen: een ackerken saeijlant

Prijs: ƒ 125

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Corneliss

West: Stoffel Willemss

Noord: Cornelis
Meliss

Zuid: Marcelis
Willemss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 098v

Soort akte: willeceur

Datum: 14-11-1618

1e Comparant: Ariaen Janss Vos

2e Comparant: Jan Peterss wed Lucia Cornelis Franss tbv kinder

Goederen: wilceur tbv het oplossen van een probleem tussen
comparanten

Prijs: ƒ 166

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mathijs Wilmss x Maeijken Janss, Claes Toniss x
Wilmken Janss verweckt bij Jaetken Wilms zijn door Jan Huijchen Vosch geheel
voldaan, 17-3-1646

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 099r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-11-1618

1e Comparant: Berthout Michiel Jacopss

2e Comparant: Wouter Willemss

Goederen: een perceelken ackerlants

Prijs: ƒ 100

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Ariaen Lambrechtss

West: Michiel Jacopss

Noord: Michiel
Mathijs schout

Zuid: cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 099v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-11-1618

1e Comparant: Gherit Ghijsbrechtss van Broechoven, Schoonhoven

2e Comparant: Huijch Peterss

Goederen: 3 geerden lants, in 6 geerden, gemeen met cooper

Prijs: ƒ 470

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Michiel vanden Eijnde, schout Ghijls

West: Anneken wed Frans Diercxss

Noord: Masen

Zuid: 11½ Hoeve

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 099v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-11-1618

1e Comparant: Huijch Peterss

2e Comparant: Gherit Ghijsbrechtss van Broechoven, Schoonhoven

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 470

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Een deel van de wilceur wordt verkocht aan Cornelis,
broer van Gherit. Herbert Ghijsbrechtss Pijl heeft nog borg gestaan.

Ghijsbrechtsken van Broechoven x
Guilaumme ???, Corneli van Broechoven x Balthasar de Moucheon , zussen van
Gherit zijn voldaen.

De wilceur is geheel afgelost lijkt het.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 100v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-11-1618

1e Comparant: Aert Aertss Reijers en Andries Dircxss de Bie ea

2e Comparant: Anthonis Jacopss Meulder

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: clooster van Heusden

Noord: Antonis
Handerick Geritss

Zuid: cooper

Bijz: Aert Aertss Reijers en Andries Dircxss de Bie, Peter
Handrick Peterss als voocht kinderen Dingna hendrick Peterssdr za. Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 101r

Soort akte: wilceur

Datum: 20-11-1618

1e Comparant: Anthonis Jacopss Meulder

2e Comparant: Aert Aertss Reijers en Andries Dircxss de Bie ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 180

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Aert Aertss Reijers en Andries Dircxss de Bie, Peter
Handrick Peterss als voocht kinderen Dingna hendrick Peterssdr za. Op 10-6-1620
is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 101v

Soort akte: vrijgift

Datum: 10-12-1618

1e Comparant: Jan Wijt Willemss

2e Comparant: Ariaen Lenaertss

Goederen: een huijs

Prijs: ƒ 500

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Arienss Fijnenbuijck

West: Willem Arienss

Noord: Het straet

Zuid: Willem
Arienss Decker

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 102 lv

Soort akte: rekening

Datum:

1e Comparant: Joost Aertss

2e Comparant: kinderen Mathijs Flooren

Goederen: rekening ivm de verkoop van een delle (een deel van de
akte zit bij folio 104)

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 102r

Soort akte: wilceur

Datum: 10-12-1618

1e Comparant: Ariaen Lenaertss

2e Comparant: Jan Wijt Willemss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: In 1625 is Ariaen lenaertss overleden. Cleijs Janss is
voocht vande kinderen. Op 1--1630 is de wilceur geheel afgelost aan Jan Wijten
voor ½ en Cornelis Janssen, Jan Janssen, broer, en Jan matheus namens Theunis
Janss. Quitantie aanwezig

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 102v

Soort akte: vrijgift

Datum: 12-12-1618

1e Comparant: Joost Aertss

2e Comparant: Peter Denis de Haen, Cappel

Goederen: een delleken, groot ½ banck en 2e nog een perceel
gronden, gecomen van Matijs Floren

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert; gelijk 1

West: Meulen banck; gelijk 1

Noord: Bagijnen gronden, het 1e perceel

Zuid: Bastiaen
Peterss Greeff; Lauwereijs Pauwels

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 103r

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-1-1619

1e Comparant: Gherit Melchiorss

2e Comparant: Ariaen Meerten Gheritss, swager [= schoonzoon]

Goederen: een huijs metten schuer, metten hoff en erve aen de
Kerckvaert

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Aertss Metser

West: dorps Heer straet

Noord: Heer straet

Zuid: Coenraet
Janss en Michiel Mathijss

Bijz: Het huijs wordt geschonken als houwelijcks goet. De
waarde voor de 40e penning is f 240

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 103v

Soort akte: vrijgift

Datum: 18-1-1619

1e Comparant: Matijs Flooren

2e Comparant: Joost Aertss, Cappel

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 0

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: vercooper

West: erffg Dirck van Clootwijck

Noord: Oude straet

Zuid: Her straet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 104r

Soort akte: wilceur

Datum: 18-1-1619

1e Comparant: Joost Aertss, Cappel

2e Comparant: Matijs Flooren

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 500

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 18-3-1621 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 104v

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-1-1619

1e Comparant: Godtschalck Matijs Heijs ea

2e Comparant: Gerit Arentss Hartoch ea

Goederen: 3½ -1/16 geerd lant in 9 geerden

Prijs: ƒ 0

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem: Scheijsloot

Belend
Oost: Anneken Beens

West: Jan Andriess Bogaert

Noord: Scheijsloot
ipv Mase

Zuid: Sgrevelduijn
Waspick

Bijz: Godtschalck Matijs Heijs namens Peter Stappaerts als
voocht kinderen Jacop Stappaerts, Heer Gherit van Alenborch, Jacop Stappaerts
ende Dierck Stappaertss.

Gerit Arentss Hartoch tbv Agatha van
Beaumont wed Johan Hogelande

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 105r

Soort akte: wilceur

Datum: 23-1-1619

1e Comparant: Gerit Arentss Hartoch ea

2e Comparant: Godtschalck Matijs Heijs ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1581

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Godtschalck Matijs Heijs namens Peter Stappaerts als
voocht kinderen Jacop Stappaerts, Heer Gherit van Alenborch, Jacop Stappaerts
ende Dierck Stappaertss.

Gerit Arentss Hartoch tbv Agatha van
Beaumont wed Johan Hogelande.

Maeijken Frans en kinderen verklaren op 29-8-1621 dat de
wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 105v

Soort akte: verlij

Datum: 14-2-1619

1e Comparant: Ariaen Janss Vos ea

2e Comparant: Jan Huijgen

Goederen: een huijs ende erve

Prijs: ƒ 859

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Dingeman Michielss

West: Mathijs Michielss

Noord: Groot Waspick

Zuid: Heer
straet

Bijz: Ariaen Janss Vos voor ½ en Merck Willems als voocht
Vijffverken Ariaen Janss Vossendr en Jan Ariaen Janss Voss soons. Betaald wordt
via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 106r

Soort akte: wilceur

Datum: 14-2-1619

1e Comparant: Jan Huijgen

2e Comparant: Ariaen Janss Vos ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 859

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Ariaen Janss Vos voor ½ en Merck Willems als voochr
Vijffverken Ariaen Janss Vossendr en Jan Ariaen Janss Voss soons.

Ariaen Janss: op 27-2-1620 is de wilceur
geheel afgelost.

Denis Adriaen Deniss x Vijverken:
21-5-1640 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 106v

Soort akte: vrijgift

Datum: 16-2-1619

1e Comparant: Hendrick Adriaenss Timmer, Cappel

2e Comparant: Hendrick Hendricxss Back

Goederen: een delle3

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: bagijnen van Heusden

Noord: Matijs
Flooren

Zuid: Jan
Adriaen Lambrechtss weeskint

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 107r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1619

1e Comparant: Peter Wouterss

2e Comparant: Jan Matijss

Goederen: 1/8 in 10½ mergen gronden, gemeen met Adriaen
Michielss, schout Sgravenmoer en Huijbrecht Diercxss

Prijs: ƒ 60

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost:

West: Sgravenmoer

Noord: clooster van
Santroosen of heeren van Reeckenge ?

Zuid: Adriaen
Michielss, schout Sgravenmoer

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 107r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1619

1e Comparant: Jan Matijss

2e Comparant: Peter Wouterss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 60

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 2-12-1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 107v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1619

1e Comparant: Peter Willemss Rensen

2e Comparant: Peter Handrick Back

Goederen: een deel in ½ mergen grond

Prijs: ƒ 3

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem: de Maeten

Belend
Oost: Sgrevelduijn sloot

West: de Maeten

Noord: Thomas Daemen

Zuid: Michiel
Jacopss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 108r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-2-1619

1e Comparant: Lenaert Dierck Foppens van Driel

2e Comparant: Peter Jochim Jans Paep

Goederen: een huijs en erve

Prijs: ƒ 350

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Huijbrecht Adriaenss voorss

West: Jochim Janss

Noord: Nieuwe straet

Zuid: Huijbrecht
Arienss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 108r

Soort akte: wilceur

Datum: 28-2-1619

1e Comparant: Peter Jochim Jans Paep

2e Comparant: Lenaert Dierck Foppens van Driel

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 2-3-1628 is de wilceur geheel afgelost aan
Sebastiaen Gheritss als voocht weeskint Lenaert Dircxss

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 109r

Soort akte: vrijgift

Datum: 5-3-1619

1e Comparant: Cornelis Peterss Hagaerts

2e Comparant: Jan Handricxss Hespel

Goederen: een huijs ende erve, zoals gecocht van Ariaen Matijss

Prijs: ƒ 750

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Matijss en Ariaen Michielss

West: Crijn Janss

Noord: sloot
noordzijde Heerstraet van Gherit Melss delle

Zuid: Dingeman
Michielss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 109r

Soort akte: wilceur

Datum: 5-3-1619

1e Comparant: Jan Handricxss Hespel

2e Comparant: Cornelis Peterss Hagaerts

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.

Prijs: ƒ 750

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 22-2-1622 verkoopt Mr Adriaen Stevens als voocht
aan Michiel Matijss tbv Adiaen Matijss kinderen een deel van de wilceur.
Quitantie aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 110r

Soort akte: vrijgift

Datum: 19-4-1619

1e Comparant: Cornelis de Jonge ea

2e Comparant: Jan Wouterss

Goederen: 4½ geerden, in 9 geerden

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Gherit Arentss Hartoch

West: Thomas Janss Schipper

Noord: Raveschot
lant

Zuid: Sgrevelduijn
Waspick

Bijz: Cornelis de Jonge namens Maria Henricxss ? wed Willem
de Jonge, zijn moeder. (proc 16-4-1619, not Sgravenhage)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 110v

Soort akte: vrijgift

Datum: 8-5-1619

1e Comparant: Mels Janss

2e Comparant: Jan WillemJanss, swager

Goederen: een ½ huijs met een ½ delle en erve, gemeen met Jan
Willemss, aengecomen van zijn huijsvrouwe vader.

Prijs: ƒ 200

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Huijgen

West: Claes Anthoniss

Noord: Groot Waspick

Zuid: Nieuwe
straet

Bijz: 1-11-1619 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 111r

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1619

1e Comparant: Embrecht Jacopss

2e Comparant: Jan Wouter Anthoniss

Goederen: een perceel gronden, gecomen van leentken Meeten
Claessen weduwe

Prijs: ƒ 15

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 111v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-5-1619

1e Comparant: Gherit Franss

2e Comparant: Jan Corneliss, swager

Goederen: ½ mergen ackerlant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: de geer steech

West: Vroukens vaert

Noord: Gelden Janss

Zuid: Lauwereijs
Janss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 112r

Soort akte: vrijgift

Datum: 14-5-1619

1e Comparant: Wouter Janss en Jan Wouter Janss, soon

2e Comparant: Adriaen Jacobss Bommeleer

Goederen: een delle

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Aert Wessels

Noord: Aert Wessels

Zuid: Maeijke Janss wed Jacop Handricxss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 112v

Soort akte: wilceur

Datum: 14-5-1619

1e Comparant: Adriaen Jacopss Bommeleer

2e Comparant: Wouter Janss en Jan Wouter Janss, soon

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 210

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 27-6-1621 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 113r

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Jan Peter Adriaen Geritss

Goederen: een delle aende voorseijde Vroukens vaert

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: Wouter Janss

Noord: Wouter Janss

Zuid: Jan
Corneliss Bervoets

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 113v

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Jan Peter Adriaen Geritss

2e Comparant: Michiel Matijss schout ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (folio113r)

Prijs: ƒ 300

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Michiel Matijss schout als voocht kinderen Adriaen
Matijss, broer, za. Op 12-2-1627 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 114r

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Jan Wouter Anthoniss en Peter Rombouts

2e Comparant: Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck

Goederen: een moer acker

Prijs: ƒ 48

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Herman Aertss cs

Noord: Jan Adriaenss
Scheppen

Zuid: cooper

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 114v

Soort akte: vrijgift

Datum:

1e Comparant: Adriaen Handricxxss Panum ea

2e Comparant: Jan Wouter Anthoniss

Goederen: gronden

Prijs: ƒ 30

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Jan Matijss

West: kinderen Jan Andriess Bogaert

Noord: Her straet

Zuid: Peter
Janss of zoals Adriaen Severss gebruickte

Bijz: Adriaen Handricxxss Panum en Staes Adriaenssen voor ½
en Maeijken Lemmens met Lambrecht Willemss als voocht voor dander ½. Betaald
wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 115r

Soort akte: wilceur

Datum:

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Maeijken Lemmens

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (folio 114v)

Prijs: ƒ 30

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 27-2-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 115v

Soort akte: vrijgift

Datum: 3-6-1619

1e Comparant: Aert Aertss Reijers ea

2e Comparant: Neeltken Adriaensdr wed Jan Peterss Vosch

Goederen: 2 half bancken dellen

Prijs: ƒ 48

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: 1e Willem van Ghents vaert; 2e Adriaen Crijnen

West: Reijvert Adriaenss; bagijnen van Heusden

Noord: Jenneken
Loe??; Adriaen Crijnen

Zuid: erffg
Adriaen Corn Leenhouwer;

Bijz: Aert Aertss Reijers namens Jan Peterss, oom (proc 1-6-1619)
voor ½ en Aert Aertss, Andries Dircxss de Bie met Peter Handricxss als voocht
kint Dingen Henderick Petersdr voor sander ½.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 116r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-6-1619

1e Comparant: Jan Wouterss, out secretaris

2e Comparant: Jacop Stoffelen

Goederen: ½ stede of ackerlant boven Vroukens vaert gemeen met
Wouter Janss op zuijden cant

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert grippel

West: Jan Lauwereijss

Noord: Wouter Janss

Zuid: erffg Wijt
Willemss

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 116v

Soort akte: wilceur

Datum: 20-6-1619

1e Comparant: Jacop Stoffelen

2e Comparant: Jan Wouterss, out secretaris

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 1000

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 2-5-1620 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 117r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-6-1619

1e Comparant: Lauwereijs Pauwels

2e Comparant: Andries Dingemans

Goederen: een veldeken

Prijs: ƒ 29

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Adriaen Jochumss

West: cooper

Noord: vercooper

Zuid: cloosters
goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 117v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-6-1619

1e Comparant: Aghatha van Beumont en

2e Comparant: Vastaerdt Wouterss

Goederen: 2¼ geerden gemeen met Lauwereijs vanden Kieboom, in 9
geerden

Prijs: ƒ 450

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem: Scheijsloot

Belend
Oost: Heijligen Geest

West: Lauwereijs vanden Kieboom int selve lant

Noord: Scheijsloot
ipv Oude Mase

Zuid: Sgrevelduijn
Waspick

Bijz: Aghatha van Beumont mnet Jan Eduard van Hogelande,
zoon, als vocht.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 118r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-6-1619

1e Comparant: Vastaerdt Wouterss

2e Comparant: Aghatha van Beumont

Goederen: 21/8 geerde, in 9 geerden, met cooperse

Prijs: ƒ 425

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Anneken Beens

West: cooperse gecomen van Jan Andriess Bogaert

Noord: Maesen

Zuid: Sgrevelduijn
Waspick

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 118v

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-6-1619

1e Comparant: Aghatha van Beumont ea

2e Comparant: Jan Andriess Bogaert

Goederen: 2¼ geerden gemeen met Truijcken Melss cs in 7½ geerden
opten oosten cant; 2e 2½ en 1/8 geerden in 5¼

Prijs: ƒ 1075

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem: Cleijn Elant; Groot Elant

Belend
Oost: 1e pastoor; 2e Frans Diercxss

West: Lijsbeth Adr Janss Scheppendr; zie1 int selve stuk

Noord: Cleijn Elant
ter Maesen; Groot Elant

Zuid: Sgrevelduijn
Waspick

Bijz: Aghatha van Beumont met Jan Eduard van Hogelande,
zoon, als vocht.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 119r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-6-1619

1e Comparant: Jan Andriess Bogaert

2e Comparant: Aghatha van Beumont

Goederen: 4½ geerde in 13½ geerden op oosten cant

Prijs: ƒ 900

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: cooperse

West: copperse
met stuk van Vas Wouterss

Noord: Maesen

Zuid: Sgrevelduijn
Waspick

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 119v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-7-1619

1e Comparant: Michiel Matijss schout ea

2e Comparant: Peter Lauwereijss

Goederen: ½ mergen moergronden eertijs gecomen van Wouter janss
Nooten

Prijs: ƒ 26

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord: Wouter Jan
Nooten

Zuid: cloosten
van Marienborne

Bijz: Michiel Matijss schout en Thomas Janss Schipper namens
Wouter Janss voor ½ en Adriaen en Floor Bouwens voor dander ½. (proc 13-7-1619, G'berg)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 120r

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-9-1619

1e Comparant: Wouter Meertens Tuerck, Corn Matijss Wever

2e Comparant: Mr Adriaen Stevenss

Goederen: een hoffstadt en2e
een hoofken teijnde de hoffstadt

Prijs: ƒ 45

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Handricxss; gelijk 1

West: Peter Matijss; gelijk 1

Noord: Heer straet;
hoffstadt

Zuid: Cornelis
Matijss; Mr Adriaen Stevenss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 120v

Soort akte: wilceur

Datum: 19-8-1619

1e Comparant: Jacop Goverden

2e Comparant: Seger Janss

Goederen: een huijs en erve op westzijde van Vroukens vaert en
2e een delle

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Adriaen Claessen; Vroukens vaert

West: Frans Willemss; Willem Adriaenss

Noord: Heer straet

Zuid: 2e perceel

Bijz: het goet wordt wederom verleden tegen f 7. De rente
kan gelost worden voor f 123. Op 21-11-1620 is de brief afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 121r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-10-1619

1e Comparant: Jan Tonis Jacopss

2e Comparant: Lauwereijs Pauwels

Goederen: een partij gronden teijnde de gemeenen dijck
suijtzijde Oude Vaert

Prijs: ƒ 40

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: cooper

West: Jan Cleijs Jacopss

Noord: Oude Vaert

Zuid: cloosters
goet

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 121v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-11-1619

1e Comparant: Willem Diercxss ea

2e Comparant: Hilleken Diercx, suster

Goederen: 1/5 in 3 delen in een delle, buijtendijcx, gemeen met
cooperse en Gherit Janss; 2e 1/5 in een delle

Prijs: ƒ 18

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert; gelijk 1

West: Willem Adriaen Steech; Willem Adriaenss

Noord: Jan Janss
vanden Werck; Frans Janss

Zuid: Heijligen
Geest; Huijbrecht Diercxss

Bijz: Willem Diercxss namens Adriaen Diercxss zijn broer
(Swindrecht) (proc Waspick)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 122r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-11-1619

1e Comparant: Willem Diercxss ea

2e Comparant: Huijbrecht Diercxss

Goederen: 1/5 delle

Prijs: ƒ 9

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matheus Adriaenss

West: Vroukens vaert

Noord: Reijn Dieliss

Zuid: Matheus
Adriaenss

Bijz: Willem Diercxss namens Adriaen Diercxss zijn broer
(Swindrecht) (proc Waspick)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 122v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-11-1619

1e Comparant: Gherit Anthoniss Smidt

2e Comparant: Adriaen Adriaenss

Goederen: een banck delle

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert

West: clooster van Heusden

Noord: Peter Adriaenss
de Roij

Zuid: Adriaen
Crijnen

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 123r

Soort akte: wilceur

Datum: 6-11-1619

1e Comparant: Adriaen Adriaenss

2e Comparant: Gherit Anthoniss Smidt

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 123v

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-11-1619

1e Comparant: Dingen Jost Corndr x Huijb Deniss van Alpen? Ea

2e Comparant: Jan Adriaenss Faro, Cleijn Dongen

Goederen: ettelijcke gronden gecomen van 1e vrouw Huijbrecht
Deniss: Marij Jan Cuijperdr

Prijs: ƒ 66

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: zie bijz

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Dingen Jost Corndr x Huiijbrecht Deniss van Alpen?
(Oosterhout)geassisteert met Evert Adriaenss Breckelmans (proc 26-8-1618,not
Oosterhout).

Belending:

van Sgrevelduijn sloot, Thomas Gieliss
met zijn erffgr eerst twee lot Heijmen Janss met zijn erffgr oostwaert van
Thomas Dielis, Huijbrecht Deniss vercoper oost, tweede lot Vas Peeren voor den
Hoeff van Heuckelom.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 123v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1620

1e Comparant: Adr Huijmenss en Jan Janss x Anneken Huijmensdr

2e Comparant: Herman Huijmanss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hermen Huijmenss,Pauwels Jacopss x Aentken Huijmens en
mede namens Maeijken Huijmen Hermanssdr uitlandige suster.

Adriaentken Huijmenss met Aert Huijmenss
mede namens de wed Herman Huijmenss is voldaan door Catelijn Arss wed Jan Janss
voor ½ en Jan Arss en Thonis Corneliss zijn halfbroer voor dander helft. OP
28-9-1644

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 124r

Soort akte: vrijgift

Datum: 6-11-1619

1e Comparant: Jacopss Jacopsdr wed Handerick Scheren

2e Comparant: Peter Geldens

Goederen: ½ banck moerdellen

Prijs: ƒ 75

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Willem van Ghents vaert

West: bagijnen gronden van Heusden

Noord: Bastiaen
Peterss Greeff

Zuid: Bastiaen
Peterss Greeff

Bijz: Jacopss heeft Matheus Adriaenss als voocht

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 124v

Soort akte: vrijgift

Datum: 20-11-1619

1e Comparant: Jan Wouter Janss

2e Comparant: Dingeman en Andriess Janss Bogaert

Goederen: gronden gecomen can Adraien Severss en Maeij Lemmens

Prijs: ƒ 213

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: Peter Jan Mathijss

West: Dingeman Janss cs

Noord: Heer straet

Zuid: Peter Jan
Mathijss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 125r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1619

1e Comparant: Peter Toniss Cuijl en Wouter Janss

2e Comparant: Peter Wouterss

Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent 3 hont

Prijs: ƒ 100

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Peter Adriaen Geritss

West: wed Aert Adriaenss Schep

Noord: Jan Corneliss
Bervoets

Zuid: erffg
Dierck Peterss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 125v

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-12-1619

1e Comparant: Frans Adriaenss Boeser ea

2e Comparant: Peter Rommen

Goederen: 1/7 in 10 hont gronden eertijdt gecoemn van de
innocente dochter (naam doorgestreept)

Prijs: ƒ 12

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: van Gents gront die Peter Rommen toecomt

West: Huijch Janss

Noord: Heer straet

Zuid: ackers nu
van Peter Rommen

Bijz: Frans Adriaenss Boeser en Jan Janss den Jongen
Hoeveneer

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 126r

Soort akte: vrijgift

Datum: 4-1-1620

1e Comparant: Adriaen Peter Willemss ea

2e Comparant: Adriaen en Jan Diercxss Cop

Goederen: hun deel in ontrent 8 hont gronden opde Nieuwe
Meulenlije

Prijs: ƒ 10

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Nieuwe Meulenlije

Belend
Oost: erffg Ouden Cuijl

West: erffg Marij Bouwens

Noord: Stoffel
Cluijters

Zuid: erffg
Johan vanden Corput

Bijz: Adriaen Peter Willemss (Rijen) en erffg Lenaert Adriaenss
Voeger: Adriaen Lenaert Voeger, Stoffel Janss x
Lijsken Lenaert Adriaen Voegers, Maeijken wed Lenaert Voegers, Maeijken
ende Anneken Lenaert Voegersdr, Peter Adriaenss Voegers, (Tsamen de gront
verkocht aan coopers. Zie coopcedule van 2-1-1620 te Sgravenmoer)

Willem Willemss, Maeijken Adriaen
Aertssdr, Adriaen Lambrechtss namens Jan Adriaenss Voegers, ruijter (proc
Sgravenmoer, 5-11-1619)

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 126v

Soort akte: vrijgift

Datum: 9-1-1620

1e Comparant: Lambrecht Willemss

2e Comparant: Peter Wouterss

Goederen: ¼ in 5¼ geeerde, in 10½ geerde, opten oostencant

Prijs: ƒ 200

Plaats: Cleijn Waspik

Toponiem: Nieuwe Meulenlije

Belend
Oost: erffg Frans Diercxss

West: Claes Janss en Cornelis Janss int selve weer

Noord: Groot Elant

Zuid: Sgrevelduijn
Waspick

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 127r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-1-1620

1e Comparant: Wouter Adriaenss Nering ea

2e Comparant: Adriaen Jochumss

Goederen: 2 dellekens

Prijs: ƒ 470

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Matheus Adriaenss

West: Vroukens vaert

Noord: Peter
Matheuss

Zuid: Reijn
Gielis

Bijz: Wouter Adriaenss Nering als voocht van Peter ende
Maeijken Joosten, weeskinderen Joost Adriaenss Poets en Adriaen Josten,
Cornelis Josten, Jochim Josten, Matijs Corneliss x Aentken Joosten, Goris
Matijs x Jeffken Joosten, Thomas Josten en Maeijken Joosten.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 127v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-1-1620

1e Comparant: Adriaen Jochumss

2e Comparant: Wouter Adriaenss Nering ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 470

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: 11-12-1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 128r

Soort akte: vrijgift

Datum: 23-1-1620

1e Comparant: Wouter Adriaenss Nering ea

2e Comparant: Adriaen Stoffelen Cluijter

Goederen: etelijcke gronden

Prijs: ƒ 197

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Vroukens vaert grippel

West: Aert Bernaertss

Noord: cooper

Zuid: mercken
moer ?

Bijz: Wouter Adriaenss Nering als voocht van Peter ende
Maeijken Joosten, weeskinderen Joost Adriaenss Poets en Adriaen Josten, Cornelis
Josten, Jochim Josten, Matijs Corneliss x Aentken Joosten, Goris Matijs x
Jeffken Joosten, Thomas Josten en Maeijken Joosten.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 128v

Soort akte: wilceur

Datum: 23-1-1620

1e Comparant: Adriaen Stoffelen Cluijter

2e Comparant: Wouter Adriaenss Nering ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 197

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Wouter Adriaenss Nering als voocht van Peter ende
Maeijken Joosten, weeskinderen Joost Adriaenss Poets en Adriaen Josten,
Cornelis Josten, Jochim Josten, Matijs Corneliss x Aentken Joosten, Goris
Matijs x Jeffken Joosten, Thomas Josten en Maeijken Joosten.

Goris matijs verkoopt een deel van de
wilceur aan Wouter Wouterss

Op 26-5-1624 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 129r

Soort akte: vrijgift

Datum: 26-2-1620

1e Comparant: Jan Huich Janss

2e Comparant: Dingeman Michielss

Goederen: ½ stede mette ½ delle zoals gecomen van Adriaen Janss
Vos, opten oosten cant

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Dingeman Michielss

West: Jan Huijchen met wederhelft

Noord: Groot Waspick

Zuid: Heer
straet

Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 129v

Soort akte: wilceur

Datum: 26-2-1620

1e Comparant: Dingeman Michielss

2e Comparant: Jan Huich Janss

Goederen: wilceur tbv de aankoop van een stede en lant

Prijs: ƒ 350

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Een deel vande wilceur wordt aan Seger Janss verkocht.
En een deel aan Wouter Wouterss. Op 20-5-1622 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 130r

Soort akte: vrijgift

Datum: 7-3-1620

1e Comparant: Wouter Claess x Jenneken Ghijsbrechtss ea

2e Comparant: Handrick Handricxss Back

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Queckel

Belend
Oost: Queckel

West: Willem van Ghents vaert

Noord: Dierck
Corstiaenss

Zuid: Dierck
Corstiaenss

Bijz: Wouter Claess x Jenneken Ghijsbrechtss wed Jan
Adriaenss Ruijter en Adriaen Jochumss als voocht kinderen Jan de Ruijter. De
acker was reeds door Jan verkocht aan Handrick en betaalt. Nu dus geen geld.Ivm
40e penning geschat op f 250.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 130v

Soort akte: waarborg

Datum: 12-3-1620

1e Comparant: Frans Janss

2e Comparant: Wouter Claes Anthoniss

Goederen: 2 ackers saeijlant inde Groten Geer

Prijs: ƒ 1400

Plaats: Groot Waspik

Toponiem: Groten Geer, Meulenbanck

Belend
Oost: Meulenbanck

West: Geer steech

Noord: Thomas Janss
Schipper

Zuid: Gelden
Janss

Bijz: Op 11-1-1636 compareert Adriaen Jans de Ruijter als
erffg van Jenneken Gijsbrechtss zijn moeder die getrouwd was met Claes
Theuniss. De bedoelde ackers worden gekocht door Jan Matheus en moeten ontlast
worden.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 131r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1620

1e Comparant: Hermen Huijmens ea

2e Comparant: Matijs Michielss

Goederen: hun deel in een acker saeijlant

Prijs: ƒ 441

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem: Vossholen

Belend
Oost: Cornelis Janss Haensberch

West: Adriaen Adriaenss Fruen

Noord: cooper

Zuid: Vossholen

Bijz: Hermen Huijmenss, AdriaenHuijmenss, Pauwels Jacopss x
Aentken Huijmens, Jan Janss x Anneken Huijmensdr en mede namens Maeijken
Huijmen Hermanssdr uitlandige suster. Erffg Huijmen Hermanss. Betaald wordt via
een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 131v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1620

1e Comparant: Matijs Michielss

2e Comparant: Hermen Huijmens ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 441

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Hermen Huijmenss, Adriaen Huijmenss, Pauwels Jacopss x
Aentken Huijmens, Jan Janss x Anneken Huijmensdr en mede namens Maeijken
Huijmen Hermanssdr uitlandige suster. Erffg Huijmen Hermanss. Op 28-6-1622 is
de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 132r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1620

1e Comparant: Herman Huijmanss ea

2e Comparant: Adr Huijmenss en Jan Janss x Anneken Huijmensdr

Goederen: een acker saeijlant met de veldekens, gecomen van hun
vader

Prijs: ƒ 800

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Anthonis Corneliss

West: Jan Adriaen Gheritss

Noord: Heer straet

Zuid: Oude Vaert

Bijz: Hermen Huijmenss,Pauwels Jacopss x Aentken Huijmens en
mede namens Maeijken Huijmen Hermanssdr uitlandige suster.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 133r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1620

1e Comparant: Mathijs Janss ea

2e Comparant: Peter Willemss

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 420

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jochem Peter Vonder

West: Jan Peter Willemss

Noord: Heer straet

Zuid: Peter
Willemss

Bijz: Mathijs Janss, Jan Lauwereijss, elk voor 1/3 in de
helft, Bastaien Janss, Cornelis Janss en Jan Huijb Hendericxss x Maeijken
Jansdr voor dander 1/3. Peter Peterss Ceijser en Cornelis Adriaenss Haensberch
voor dander ½ als voogden wed Lauwreijss Martenss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 133v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1620

1e Comparant: Peter Willemss

2e Comparant: Mathijs Janss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 420

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Op 23-4-1623 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 134r

Soort akte: vrijgift

Datum: 24-3-1620

1e Comparant: Mathijs Janss ea

2e Comparant: Antonis Cornelis

Goederen: een acker saeijlant

Prijs: ƒ 800

Plaats: 11½ Hoeve

Toponiem:

Belend
Oost: Jan Handrick Bouwens

West: cooper

Noord: Heer straet

Zuid: cloosters
goet

Bijz: Mathijs Janss, Jan Lauwereijss, elk voor 1/3 in de
helft, Bastaien Janss, Cornelis Janss en Jan Huijb Hendericxss x Maeijken
Jansdr voor dander 1/3. Peter Peterss Keijser en Cornelis Adriaenss Haensberch
voor dander ½ als voogden wed Lauwreijss Martenss.

Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 134v

Soort akte: wilceur

Datum: 24-3-1620

1e Comparant: Antonis Cornelis

2e Comparant: Mathijs Janss ea

Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant

Prijs: ƒ 800

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Mathijs Janss, Jan Lauwereijss, elk voor 1/3 in de
helft, Bastaien Janss, Cornelis Janss en Jan Huijb Hendericxss x Maeijken
Jansdr voor dander 1/3. Peter Peterss Keijser en Cornelis Adriaenss Haensberch
voor dander ½ als voogden wed Lauwreijss Martenss.

Op 25-10-1623 is de wilceur geheel
afgelost.

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 135r

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1620

1e Comparant: Bastiaen Geritss

2e Comparant: Adriaen Meerten Geritss, swager

Goederen: ½ acker saeijlants, gemeen met cooper, aengecomen door
zijn vader.

Prijs: ƒ 200

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost: Jochum Janss Paep

West: Willem
Laureijss

Noord: Willem
Laureijss

Zuid: over den
dijck tot Sgrevekduijn sloot

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 135v

Soort akte: vrijgift

Datum: 28-3-1620

1e Comparant: Adriaen Meerten Geritss

2e Comparant: Bastiaen Geritss, swager

Goederen: gronden, zoals het van Mathijs Wouters gecomen is en
door Gherit Melss gebruijckt

Prijs: ƒ 37

Plaats: Sgrevelduijn W

Toponiem:

Belend
Oost: erffg Dierck van Clootwijck

West: Rom Peterss

Noord: Heerstraet

Zuid: Willem
Jacopss

Bijz:

RA: Groot Waspik RA 56

Folio: 136r

Soort akte: accoort

Datum: 28-3-1620

1e Comparant: Adriaen Meerten Geritss

2e Comparant: Bastiaen Geritss, swager

Goederen:

Prijs: ƒ 0

Plaats: Groot Waspik

Toponiem:

Belend
Oost:

West:

Noord:

Zuid:

Bijz: Adriaen betaelt een obligatie van f 40 aan de Hewilge
Geest van Raemsdonk, een van f 40 aan Hendrick Diercxss Clop, een van f 40 aan
Mr Cornelis ten Berche, een van f 40 aan Anneken Anssen, een van f 32 aan Jan
Ghijben,een van f 40 aan Ghijb Janss,
een van f 46 aan Frans Aen Peter Huijben, een van f 34 aan Antonis
Willemss Praet. Totaal f 352. Bastiaen krijgt over 2 jaar nog f 67. Vanwege de
coop van een huijs en een acker.