RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 000a
Soort akte: voorblad
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Het register begint in 1631.
Schout: Wouter Janssen
Heemraden:
Jacop Joosten
Wouter Wouterss
Thomas Janssen
Frans Arij Boeser, doorgestreept
Cornelis Stevens Swart, vanaf 1646
Mathijs Michielss Tijs Otgens
Cornelis Jacobss Buijs
Jan Henricxss Rijool

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 001r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-1-1631
1e Comparant: Peeter Gheldens
2e Comparant: Claesken Artss wed Adriaen Baltus
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een binnen delle
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 2-1-1632 is de wilceur geheel afgelost. Claesken Adriaenss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 001r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-1-1631
1e Comparant: Peeter Gheldens
2e Comparant: Claesken Artss wed Adriaen Baltus
Goederen: wikceur tbv de aankoop van een binnendelle
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 2-1-1632 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 001r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-1-1631
1e Comparant: Claesken Artss wed Adriaen Baltus
2e Comparant: Peeter Gheldens
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wilm van Gents vaert
West: Baghijnen bancken
Noord: Gerit Janss
Zuid: Adriaen Rombouts, schout Cappel, Wilm Joosten
Bijz: Claesken wordt geassisteert door Adrian Michielss (Cleijn Dongen).
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 001v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-2-1631
1e Comparant: Jan Wouterss x Jacopsken Jacopss
2e Comparant: Aert Artss
Goederen: een buijtendelle
Prijs: ƒ 155
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Jan Mathijss
Noord: Cornelis Stevenss
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 001v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-2-1631
1e Comparant: Peeter Jochumss x Nelken Artss
2e Comparant: Huijbert Aertss, swager
Goederen: ½ delle, gemeen met Huijbert Artss
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Gheldens
West: de Kerck
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Betaelt wordt via wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 002r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-2-1631
1e Comparant: Huijbert Aertss,
2e Comparant: Peeter Jochumss, swager
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ delle
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 1-6-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 002r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-2-1631
1e Comparant: Jacop Jacopss
2e Comparant: Jan Aertss Metser
Goederen: acker
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Dirck Henricxss Jan Jochumss Paep
West: Peeter Thomas en wed Hans Thoniss van Hasselt
Noord: Her straet
Zuid: cloosters ghoet
Bijz: Jacop woont vermoedelijk niet te Waspick (vlek).
Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 002v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-2-1631
1e Comparant: Jan Aertss Metser
2e Comparant: Jacop Jacopss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 2-3-1639 ? Is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 002v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-2-1631
1e Comparant: Aert Aertss ea
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: hun deel inde stede van Jan Thomas zaliger ivm overlijden Adriaenken Artss hun moeder, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 21
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: cooper
Zuid: Matheus Peeterss en Laureijs Janss
Bijz: Aert Aertss, Huijbert Aertss ende Huijbert Janss x Adriaenken Aertss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 003r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-2-1631
1e Comparant: Wilmken Corneliss wed Peeter Romboutss
2e Comparant: Jan Artss Croot ende Peeterken Artss sijn suster
Goederen: een perceel ackerlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jacop Artss Corp
West: Thonis Janss Snijder
Noord: Cornelis Artss Sprangers
Zuid: Jacop Artss Corp en Huijbert Ghertss
Bijz: Wilken heeft als voofcht Cornelis Michielss Cleermacker.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 003r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-2-1631
1e Comparant: Jan Artss Croot ende Peeterken Artss sijn suster
2e Comparant: Wilmken Corneliss wed Peeter Romboutss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 2-4-1636 is de koopsom geheel voldaen ?
Bij een betaling is er sprake van Jan Wouterss van Eijl ?

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 003v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-2-1631
1e Comparant: Jan Michielss Lijst en Ghertken Michielss
2e Comparant: Cornelis Stevenss Swart
Goederen: ontrent 7 hont en 80 roeden ackerlant en een perceelken opten werff en een inden binnenhoff in ??? Willemss stede
Prijs: ƒ 236
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Heijnrick Janssen
West: Heijnrick Janssen
Noord: Freijs Janssen en Matheus Peeterss
Zuid: Heijnrick Janssen
Bijz: Ghertken is een innocente suster

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 003v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-2-1631
1e Comparant: Wouter de Roij
2e Comparant: Sebastiaen Peeterss Boer (Beer ?)
Goederen: ¼ inden geer, gemeen met Gherit, Cleijs
Prijs: ƒ 25
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Bargijnen steeg
West: Joost Aertss en erfg
Noord: Nederveen Cappel
Zuid: Her straet
Bijz: Wouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 004r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-3-1631
1e Comparant: Jan Jansen Wijten
2e Comparant: Huijbert Jansen
Goederen: een buijten delle
Prijs: ƒ 305
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: dellen die noord-zuid lopen
Noord: Jan Jansen Wijten
Zuid: Dirck Henricxss Cleermacker
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 004r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-3-1631
1e Comparant: Huijbert Jansen
2e Comparant: Jan Jansen Wijten
Goederen: wilceur tbv de aankoop van en buijtendelle
Prijs: ƒ 305
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 4-5-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 004v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-3-1631
1e Comparant: Jan Aertss Cuijper
2e Comparant: Adriaen Jan Matheuss
Goederen: ¼ in 3 geerden hooijlants, inden polder, in 12 geerden, in 6 geerden opten oostencant, met cooper en Gheriken Adriaen Matheus
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Oude straet
Belend Oost: kinderen Mels Janss met andere 6 geeerden
West: erfg Maeijken Joosten
Noord: Scheij sloot
Zuid: Oude straet
Bijz: het lants is aengecomen van grootvader Jan Wouters

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 004v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1631
1e Comparant: Cornelis Janss van Nuen
2e Comparant: Wouter Janss schout
Goederen: ½ acker saeijlant met de gronden en veldekens , aengecomen van Heijn Janss
Prijs: ƒ 297
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Michielss
West: cooper
Noord: waterganck
Zuid: Cornelis Merten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 005r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-3-1631
1e Comparant: Wouter Janss schout
2e Comparant: Cornelis Janss van Nuen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een stuk acker
Prijs: ƒ 297
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 28-10-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 005r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1631
1e Comparant: Sijmon Peetersen Bollen
2e Comparant: Thomas Dirck Rijcken ea
Goederen: een perceelken saeijlant
Prijs: ƒ 225
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de voorss twee kijnderen
West: Sgravenmoer
Noord: de voorss twee kijnderen
Zuid: Cornelis Wilmss Croep
Bijz: Thomas Dirck Rijcken namens de weeskijnderen van Jan Adriaenss Cluijter

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 005v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1631
1e Comparant: Barbera Dircxss x Jacop Sijmonss, ruijter ea
2e Comparant: Jan Janss en Denis Peeterss Haen, armmrs
Goederen: hun deel van de nalatenschap van ouders en Engelien Peeterss, moeders suster
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Barbera Dircxss x Jacop Sijmonss, procuratie 27-10-1630 Wijk te Deurstede, mede namens Piter Dircxss, soldaet, , procuratie Shertogenbosch

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 005v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-4-1631
1e Comparant: Wouter Janss schout
2e Comparant: Peeter Geldens
Goederen: 1½ hont heijvelden inde Meldigen ?, gemeen met erfg Wilm Jacop Toniss. ??? Gijsbert Geritss
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Aert Peeters Cuijl
Zuid: Peeter Gelden
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 006r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-4-1631
1e Comparant: Theunis Arts Capiteijn x Dingen Jan Jans Spierincxs
2e Comparant: Adriaen Jacopss Baes
Goederen: ¼ delle, gemeen met Sijken Janss, sijn vrouwe suster, opden westencant
Prijs: ƒ 280
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Maeijken Corneliss Seu met wederhelft
West: Willem Huijchen
Noord: Oude straet
Zuid: Her straet
Bijz: Betaelt wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 006r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-4-1631
1e Comparant: Adriaen Jacopss Baes
2e Comparant: Theunis Arts Capiteijn
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ¼ delle
Prijs: ƒ 280
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: op 7-4-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 006v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-5-1631
1e Comparant: Adriaen Ghertssen ea
2e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs
Goederen: een acker saeijlant met de helft inde veldekens, gecomen van Rosier Gommers ?
Prijs: ƒ 520
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Lijsken Jan Cleijs Jacopss weduwe
West: Jan Janss
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz: Adriaen Ghertssen(Vrachelen) namens Adriaen Janssen, wert inden Engel te Dordrecht, x Elisabeth Henricx, procuratie Dordrecht, notaris Willem vander Elst.
Betaelt wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 006v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-5-1631
1e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs
2e Comparant: Adriaen Janssen, wert inden Engel te Dordrecht,
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker saeijlant
Prijs: ƒ 520
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: 14-9-1634 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 007r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-5-1631
1e Comparant: Jan Willemss Buijs ea
2e Comparant: Jan Aertss Metseler
Goederen: ½ acker saeijlants, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 238
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Heijlige Geest van Raemsdonck
West: Jacop Joosten
Noord: waterganck
Zuid: cloosters goet
Bijz: Jan Willemss Buijs als vocht ende Jan Jochumss Paep als toesiender van het kint van Wilm Laurenss zaliger.
Betaelt wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 007r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-5-1631
1e Comparant: Jan Aertss Metseler
2e Comparant: Jan Willemss Buijs ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ acker
Prijs: ƒ 238
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Willemss Buijs als vocht ende Jan Jochumss Paep als toesiender van het kint van Wilm Laurenss zaliger.
3-8-1632 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 007v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-5-1631
1e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea
2e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker
Goederen: ½ gronden gelegen teijnde de stede van Peter Romboutss zaliger, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 210
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Peter Rommen
West: wed Embrechts Jacopss
Noord: Her straet
Zuid: Peeter Rommen
Bijz: Cornelis Stevens Swart als voocht vande 2 kinderen van Huijch Janss, Nelken Huijchendr met Jacop Joosten als voocht

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 007v
Soort akte: transport
Datum: 20-5-1631
1e Comparant: Jan Matheuss
2e Comparant: Cornelis Corneliss den Ruijmen
Goederen: waterbrief van Adriaen Jan Matheus van 13-5-1627 tw van f 600
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis woont ten Bergh in Her Claes ??
Op 8-5-1640 is de brief afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 008r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-5-1631
1e Comparant: Arien Fransen
2e Comparant: Servaes Jacobsen
Goederen: 1/3 acker saeijlant met erfg Adriaen Aertss Looskijnt ende Dirck Lourenss
Prijs: ƒ 170
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erfg Adriaen Aertss Looskijnt
West: cooper
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaerten
Bijz: Arien woont te Raemsdonck.
Betaelt wordt via wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 008r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-5-1631
1e Comparant: Servaes Jacobsen
2e Comparant: Arien Fransen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 1/3 acker.
Prijs: ƒ 170
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 25-7-1633 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 008v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1631
1e Comparant: Aert Peter Jan Gijben ea
2e Comparant: Peeter Woutersen
Goederen: een perceel ackerlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Hoef van Heuckelom
West: groote Geer
Noord: Wilm Jacob Thoniss
Zuid: Jan Woutersen
Bijz: Aert Peter Jan Gijben (Loon) als voocht van het weeskijnt van Dries Aert Driesen.
Er is op 1-12-1631 ? Betaelt via een verkoop en een deel contant.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 008v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-6-1631
1e Comparant: Dielis Heijnrick Dieliss ea
2e Comparant: Jan Heijnricxss
Goederen: 1 mergen gronden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Hoef van Heuckelom
West: erfg Sijmon Nelen tot Dongen
Noord: erfg Sijmon Nelen tot Dongen
Zuid: Dirck Aerts Waelwijck
Bijz: Dielis Heijnrick Dieliss en Matijs Wouterss x Nelken Heijnricx, Jacop Heijnrick Dieliss.
Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 009r
Soort akte: rentebrief
Datum: 12-6-1631
1e Comparant: Maeijken Janss wed Hans Thoniss van Hasselt
2e Comparant: Wouter Janssen Schilders, laeckencooper G'berch
Goederen: een acker saeijlant, verkocht met verleije
Prijs: ƒ 197
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wouters Wouterss Boeff
West: Janneken Lauriesen en wed Peeter Aertss
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeijken wordt geassisteert door Peeter Thomas

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 009v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-7-1631
1e Comparant: Claes Janss
2e Comparant: Lijsken Janss wed Jan Cleijs Jacops
Goederen: een perceelken ackerlant, gebruijckt bij Jan Andries, sijne voorsaet.
Prijs: ƒ 342
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Gijsbert Aertss
West: weeskijnt Jan Mathijsen
Noord: Her straet
Zuid: Wouter Wouterssen Boeven
Bijz: Claes woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 009v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-10-1631
1e Comparant: Maria Peeterss van Mechelen ea
2e Comparant: Peeter Cornelis Michelss Cleermaker ea
Goederen: een perceel bijster en gronden met den dijck, groot 2½ mergen, aengecomen van Arien Artss Waelwijck
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Michiel Vleesen
West: wed Adriaen Jan Thoniss
Noord: coopers
Zuid: erfg Adriaen Wijten
Bijz: Maria Peeterss van Mechelen wed Stoffel Peeter van Ghilse, Willem Janss Verleg, swager en voocht Maria.
Peeter Cornelis Michelss Cleermaker en de kijnderen van Huijch Janss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 010r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-8-1631
1e Comparant: Maeijken Peeterss wed Jan Aertss Schep
2e Comparant: Peeter Thomas, secretaris
Goederen: huijs, hoff ende delle gelegen aende kerck
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis mathijss
West: Anthonis Michiless en Gerit Jansen
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Maeijken wordt geassisteert met Cornelis Peterss, broer.
Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 010r
Soort akte: wilceur
Datum: 4-8-1631
1e Comparant: Peeter Thomas, secretaris
2e Comparant: Maeijken Peeterss wed Jan Aertss Schep
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Cornelis Seuw ontvangt alle betalingen en verklaert op 29-9-1743 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 010v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-10-1631
1e Comparant: Heijnrick Jacopss
2e Comparant: Peeter Geldens
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: Bargijnen gronden
Noord: Huiujbert Cornelis Timmerman
Zuid: Gherit Jansen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 010v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-11-1631
1e Comparant: Anthonis Janss
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: ¾ hont saijlant in Adriaen Wijten stede inde Hooghe Acker
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Hooghe Acker
Belend Oost: Jan Aerts Croot
West: Anthonis Peeter Corsten
Noord: Cornelis Aertss Spranger
Zuid: Jacop Aertss Cuijper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 011r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-11-1631
1e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: ½ delle gemeen met Jan Wouterss voorss, gebruijckt bij Wouter Janss
Prijs: ƒ 88
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Jan Peeterss Cuijl
Noord: Jan Peeterss Cuijl
Zuid: Jan Peeterss Genen
Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 011r
Soort akte: wilceur
Datum: 4-11-1631
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ delle
Prijs: ƒ 88
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 8-9-1633 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 011v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-11-1631
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Antonis Jansen Snijder
Goederen: een perceelken ackerlant, gecomen van Wouter Janss zaliger
Prijs: ƒ 275
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Peeterss Ghenen cum suis
West: Anthonis Janss
Noord: vercooper
Zuid: Peeter Aertss Ghenen
Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 011v
Soort akte: wilceur
Datum: 4-11-1631
1e Comparant: Antonis Jansen Snijder
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ackerlant
Prijs: ƒ 275
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Er vinden enkele betalingen plaats.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 012r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-11-1631
1e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss
2e Comparant: Jan Aerts Cuijper
Goederen: een huijs, hoff, erve ende gronden
Prijs: ƒ 750
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Corstiaen Henricxss en Adriaen Franss Cuijper
West: Thomas Janss Schipper en erfg Aleijt ???
Noord: Her straet
Zuid: Adriaen Jacopss Baesen
Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 012r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-11-1631
1e Comparant: Jan Aerts Cuijper
2e Comparant: Cornelis Adriaen Peeterss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 18-10-1640 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 012v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-11-1631
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Jan Aertss Croot
Goederen: ¾ hont saeijlant in Adriaen Wijten stede
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Aerts Croot
West: Anthonis Peeter Corsten
Noord: Cornelis Aertss Spranger
Zuid: Jacop Aertss Cuijper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 012v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-11-1631
1e Comparant: Jochum Heijnricxss ea
2e Comparant: Peeter Thomass, secretaris
Goederen: ¼ acker saeijlant met de veldekens, gemeen met cooper en Wouter Aertss
Prijs: ƒ 140
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: den acker en het weeskijnt Wilm Laureijsen
West: cooper en weeskijnt Aert Thomass
Noord: Her straet
Zuid: den schouts goet ?
Bijz: Jochum Heijnricxss namens Adriaen Aertss Schipper (notaris Laurens vanden Kieboom, G'bergh, 15-3-1631)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 013r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-11-1631
1e Comparant: Frans Huijbertss
2e Comparant: Lijsken wed Jan Claeijs Jacopss
Goederen: een acker saeijlant met de veldekens, gecocht van Jochum Segeren
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Jan Peeter Willems en Wouter Jacopss Visscher
Noord: wed Jochum Peeters vander Haeren
Zuid: Oude vaerten
Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 013r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-11-1631
1e Comparant: Lijsken wed Jan Claeijs Jacopss
2e Comparant: Frans Huijbertss
Goederen: wilceur tbv aankoop ackerlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 3-8-1632 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 013v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-12-1631
1e Comparant: Aert Jochumss Timmerman
2e Comparant: Anthonis Joschumss, broer
Goederen: erff, hoff en gronden, gecomen van Adriaen Cornelissen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matheuss
West: erfg Jochum Aertss
Noord: Her straet
Zuid: Jan Aertss Croot
Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 013v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-12-1631
1e Comparant: Anthonis Jochumss
2e Comparant: Aert Jochumss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van erff etc
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Aert Jochumss Timmerman bekent op 22-10-1644 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 014r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-12-1631
1e Comparant: Anthonis Jochumss
2e Comparant: Aert Jochumss, broer
Goederen: 1/8 inde stede van zijn vader zaliger, gemeen met cooper en zijn moeder cum suis
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: vercooper
West: Peeter Corsten
Noord: Her straet
Zuid: erfg Wilm Jacop Thoniss
Bijz: Koopsom is op 22-10-1644 betaelt.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 014r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-12-1631
1e Comparant: Peeter Thomas, secretaris
2e Comparant: Jan Huijbrechtssen
Goederen: een acker saeijlant, gecomen van Loureijs Pouwelss zaliger
Prijs: ƒ 320
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Aerts Metseler
West: Andries Dingemans
Noord: wed Hans Thoniss
Zuid: Andries Dingemans
Bijz: Betaelt wordt in 3 termijnen. Op 12-3-1633 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 014v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1631
1e Comparant: Cornelis Michielsen
2e Comparant: Wouter Jansen, schout
Goederen: een acker saeijlant met veldekens en gronden zoals het daar ligt uitgesondert 4 à 5 roeijen bij Thijs Michielsen gecocht.
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Korte Maten
Belend Oost: Herman Aertss en wed Mathijs Michielsen
West: den schout
Noord: den schout
Zuid: Mathijs Michgielsen
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 014v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-12-1631
1e Comparant: Wouter Jansen, schout
2e Comparant: Cornelis Michielsen
Goederen: wilceur tbv de aankop van een acker
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De wilceur is op 8-2-1644 ? geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 015r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1631
1e Comparant: Wouter Wouters ea
2e Comparant: Jacop Joosten
Goederen: 5½ geerden lant, inden polder,
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: erfg Mathijs Michielsen, int selfde stuck
West: Gasthuijs Geertruijdenberg
Noord: Scheij sloot
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Wouter Wouters namens Michiel vanden Eijnden, secr van Gilse en Ginneken (procuratie voor schout en schepenen van Ginneken, 19-3-1631.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 015r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-12-1631
1e Comparant: Jacop Joosten
2e Comparant: Michiel vanden Eijnde
Goederen: wilceur tbv aankoop 5½ geerden
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 25-3-1634 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 015v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1631
1e Comparant: Anthonis Michielss namens Cornelis Michielss broer
2e Comparant: Wouter Jansen schoudt
Goederen: een acker saeijlant en 2e met de veldekens en gronden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Herman Aertsz en wed Mathijs Michielsen; cooper
West: cooper; cooper
Noord: Mathijs Michielsen; cooper
Zuid: Corte Maten; Mathijs Michielsen
Bijz: Belending noors zuijd kan ook andersom zijn. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 015v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-12-1631
1e Comparant: Wouter Jansen schoudt
2e Comparant: Cornelis Michielss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 18-12-1633 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 016ar
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-12-1631
1e Comparant: Wouter Wouterss ea
2e Comparant: Jacop Joosten
Goederen: 5½ geerde lant, inden polder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: erffg Mathijs Michielss int selve stuck
West: t Gasthuijs van G'berg
Noord: Scheij sloot
Zuid: Oude straet of 11½ Hoeve
Bijz: Wouter Wouterss namens Michiel vanden Eijnde, schoudt van Ghilse Ghinneken en Bavel (proc Ginneken, 19-3-1631). Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 016ar
Soort akte: wilceur
Datum: 27-12-1631
1e Comparant: Cornelis Michielss
2e Comparant: Michiel vanden Eijnde, schoudt van Ghilse
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maria vanden Eijnde, 1632 en Heijnrick Vijchberg namens sterffhuijs van Michiel ontvangen geld. Op 14-11-1634 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 016av
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-12-1631
1e Comparant: Cornelia Janss van Ghijlse wed Adr Janss Hoevener
2e Comparant: Maeijken Adriaen Panum wed Adr Janss Hoevener
Goederen: een huijs mette erve, gecomen van Jan vanden Werck, aen Vroukens vaert
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aert Aertss
West: stege of vaert cant
Noord: timmer werf
Zuid: Her straet
Bijz: Cornelia heeft Anthonis Michielsen als voocht

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 016av
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-12-1631
1e Comparant: Anthonis Aertss Leur
2e Comparant: Frans Aertss Boeser
Goederen: drie delen van een delle. Ander ¼ deel is van erfg Gerit Janss
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Jan Bastiaenss Timmerman en Thomas Janss Schipper
Noord: erfg Vas Janss
Zuid: Heijlige Geest
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 016br
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-12-1631
1e Comparant: Nelken Janssen wed Adriaen Artss Looskijnt
2e Comparant: Dirck Laurenss
Goederen: ½ vierendeel acker saijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Dirck Lauwreijs inden selven acker
West: Vas Jacopss
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz: Nelken wordt geassisteert door Ghijsbert Artss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 016br
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1632
1e Comparant: Maeijken Adriaen Panumss wed Adriaen Jans Hoevener
2e Comparant: Jochem Joosten Poets
Goederen: 1/3 acker saeijlant, met Frans Artss Boeser en de kijnderen van Hendrick Arts Panum gecomen van Adriaen Henricxss Panum
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Grote Maten
Belend Oost: Wouter Adriaen Stevens
West: Wouter Wouterss
Noord: Wouter Artss (= Wouter Adriaen Stevens)
Zuid: Grote Maten
Bijz: Maeijken wordt geassisteert met Peeter Thomass

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 016bv
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-2-1632
1e Comparant: Jan Jansen den Jongen ea
2e Comparant: Dirck Artss Waelwijck, stadthouder Sgravenmoer
Goederen: 4 loopensaet moergronden ofte bijsters, inde hoeve van Wijngaerde ofte het clooster
Prijs: ƒ 45
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: hoeve van Wijngaerde
Belend Oost: Arnout van Ravenschot
West: Bagijnen gronden van schoutin van Sgravenmoer
Noord: Jan Beijsaert ? cum suis
Zuid: cooper
Bijz: Jan Jansen den Jongen namens Jan Willem Beijens mede namens Godtschalck Willem Beijens, broer, Jan Peeters x Maeijken Willem Beijens en Maerinis Jansen van ??? X Lijsbeth Wilm Beijens (Allen Oosterhout, procuratie voor stadthouder Sgravenmoer 11-8-1631)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 017r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-2-1632
1e Comparant: Anthonis Jan Goosen
2e Comparant: Jacop Jan Thijss ea
Goederen: zijn deel in een delle , gemeen met Adriaen Corsten, gecomen van Corst Marceliss
Prijs: ƒ 290
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Corsten
West: Vroukens vaert
Noord: kijnderen Gherit Franss
Zuid: Peeter Gheldensen
Bijz: Jacop Jan Thijss en Anneke Adriaenss wed Adriaen Jacopss Bommelaer.
Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 017r
Soort akte: wilceur
Datum: 5-2-1632
1e Comparant: Jacop Jan Thijss ea
2e Comparant: Anthonis Jan Goosen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een deel delle
Prijs: ƒ 290
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacop Jan Thijss en Anneke Adriaenss wed Adriaen Jacopss Bommelaer.
Op 2-3-1634 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 017v
Soort akte: verlije
Datum: 10-2-1632
1e Comparant: Huijbert Geritss
2e Comparant: Jochim Segeren
Goederen: een acker saijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Janneken Berten
West: Jacop Artss Corpen
Noord: noord zuijd lopende ackers
Zuid: Anneken Jacop Stoffel
Bijz: In de kop staat Huijbert Gerit Franss.
Jacop Huijbertssen de Bruijn bekent f 50 ontfangen te hebben, 3-2-1656.
Jacop Huijbertss de Bruijn, Jan Jochumss ende Huijbert Peeterss ??? krijgen geld.
Dirck Laurenss krijgt geld.
Jochim Segeren is voor 12-5-1650 overleden.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 76 a
Soort akte: betaling
Datum: 14-9-1669
1e Comparant: Sebastiaen Huijbrechtss de Greeff
2e Comparant: erfg Jochem Segeren
Goederen: afbetaling van de rentebrief. Zie 17v
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peetereken Adriaen Jochumss, Dirck Lauwereijss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 76 a
Soort akte: verklaring
Datum: 20-11-1670
1e Comparant: erfg Jochum Segeren
2e Comparant:
Goederen: zij verklaren voldaen te zijn van hun deel. Zie 17v
Prijs: ƒ 79
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbrecht Dircken, Adriaen Dircken x Heijltjen Dircken, wed Jan Dircken, Adriaen Corneliss x Theunisken Dircken, Jacob Huijbrecht de Bruijn, Huijbrecht Peeterss, Aert Cornelis den Jongen namens zijn moeder wed Jan Jochumss, 2 naekinderen van Jochum, Cornelis Cornelis Camp, Claes Janss en Dingena Janss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 76 b
Soort akte: verklaring
Datum: 20-11-1670
1e Comparant: Bastiaen Huijbrechtss de Greeff
2e Comparant:
Goederen: Hij verklaart voldaen te zijn vande rentebrief. Zie 17v
Prijs: ƒ 74
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 76 b
Soort akte: vrijgift
Datum:
1e Comparant: erfgenamen Aert Adriaens de Bruijn
2e Comparant:
Goederen: zij verklaren voldaen te zijn van de rentebrief. Zie 17v
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Aertss de Bruijn, Catelijn Aertss de Bruijn, Jenneken ende Petronella Aertss de Bruijn, Adriaen Jacobss Kievits x Adriaentje Aertss de Bruijn. Kinderen Aert Adriaens de Bruijn en Maeijken Janss Buijs. Mede erffgenamen van Jacomijntje Jacobss Corp

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 76 c
Soort akte: verklaring
Datum: 16-12-1672
1e Comparant: Bastiaen Huijbrechtss de Greef
2e Comparant:
Goederen: Hij verklaart zijn deel van de rente briefontfangen te hebben. Zie 17v
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 76 c
Soort akte: verklaring
Datum: 26-12-1676
1e Comparant: Bastiaen Huijbrechtss de Greef
2e Comparant:
Goederen: Hij verklaart zijn deel van de rente brief ontfangen te hebben. Zie 17v
Prijs: ƒ 46
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De rentebrief is door Huijbert op 14-9-1669 geconsigneerd als gemeene erffg van Jochum Zeegren Peerken Ariens ende Dirck Laureijss tsamen sprekende waren.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 018r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-3-1632
1e Comparant: Jan Gheritss Braber en Anthonis Franss
2e Comparant: Anthonis Joosten
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matheuss
West: Vroukens vaert
Noord: Cornelis Stevenss Swart
Zuid: Peeter Thomas Govaerden
Bijz: Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 018r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-3-1632
1e Comparant: Anthonis Joosten
2e Comparant: Jan Gheritss Braber en Anthonis Franss
Goederen: wilceur tbv de aankoop bvan een binnen delle
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: 12-3-1638 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 018v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-3-1632
1e Comparant: Peeter Wouterss ea
2e Comparant: Adriaen Jan Thijs
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 156
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: ???
West: erfg Wilm Artss Decker
Noord: Peeter Wouterss
Zuid: erfg Jan Snijder
Bijz: Peeter Wouterss (Cappel) namens Anthonis Thoniss (Chorinchem)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 018v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-3-1632
1e Comparant: Jan Aertss Cuijper x Wilmken Aertss Scheppen ea
2e Comparant: Jan Wilmss Buijs en Willem Joosten Brock
Goederen: 1/3 in vierdalven mergen moergronden, gecomen van Truijcken Aert Scheppen zaliger, met Adriaen Rombouts, schout, en coopers
Prijs: ƒ 725
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Mels Dircken cum suis
Zuid: Thonis Janss Snijder
Bijz: Jan Aertss Cuijper x Wilmken Aertss Scheppendochter, Aert Peeterss Cuijl.
Betaelt wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 019r
Soort akte: wilceur
Datum: 5-3-1632
1e Comparant: Jan Wilmss Buijs en Willem Joosten Brock
2e Comparant: Jan Aertss Cuijper x Wilmken Aertss Scheppen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van moergronden
Prijs: ƒ 725
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Aertss Cuijper x Wilmken Aertss Scheppendochter, Aert Peeterss Cuijl.
Op 24-5-1635 ?? Is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 019v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-3-1632
1e Comparant: Jan Jansz Wtte ea
2e Comparant: Jacopken Laureijss
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 275
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Woutersz Boeff
West: Janneken La??? En wed Peeter Artss
Noord: wed Peeter Artss
Zuid: de veldekens
Bijz: Jan Jansz Witte met Maeijken Janss sijn moeder.
Jacopken wordt geassisteert door Peeter Woutersz.
Op 14-6- is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 019v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-3-1632
1e Comparant: Anthonis Jan Corsten
2e Comparant: Adriaen Corsten en Freijs Janss
Goederen: ¼ inde acker van Corst Marceliss
Prijs: ƒ 190
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Freijs Janss
West: Adriaen Corsten
Noord: Jan Jacopss
Zuid: wed Adriaen Jocops Bommelaer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 020r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-3-1632
1e Comparant: Adriaen Michielss ea
2e Comparant: Matheus Peeterss
Goederen: een buijtendelle
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Heijligest
West: Wouter Jacopss Visscher
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Adriaen Michielss als voocht ende Huijbert Huijbertss ? als toesiender vande 4 kinderen van Adriaen Artss Fijnenbuijck.
Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 020r
Soort akte: wilceur
Datum: 13-3-1632
1e Comparant: Matheus Peeterss
2e Comparant: Adriaen Michielss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een buijtendelle
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Michielss als voocht ende Huijbert Huijbertss ? als toesiender vande 4 kinderen van Adriaen Artss Fijnenbuijck.
Op 4-8-1635 is de wilceur geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 020v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-3-1632
1e Comparant: Jan Janss Spierinck
2e Comparant: Jan Laureijs Lantmeter
Goederen: vijfftalve geerden, in 9 geerden, inden polder, op den westenkant, gecomen van Coenraet Janss van Hedikhuijsen
Prijs: ƒ 320
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Melss met de andere helft
West: wed Dingenman Michielss cum suis
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 020v
Soort akte: wilceur
Datum: 20-3-1632
1e Comparant: Jan Laureijs Lantmeter
2e Comparant: Jan Janss Spierinck
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 4½ geerden
Prijs: ƒ 320
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De wilceur wordt op 15-7-1632 aan Jan Roelen getransporteert.
De wilceur is op 11-??-1633 geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 021r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1632
1e Comparant: Jochum Jochumsen Cessing ea
2e Comparant: Huijbert Peeterss
Goederen: eene hoff
Prijs: ƒ 70
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matheuss
West: Huijbert Peeterss
Noord: Her straet
Zuid: Huijbert Peeterss
Bijz: Jochum Jochumsen Cessing en Adriaen Aert Sanger. Erfg van Aert Wesselss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 021r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1632
1e Comparant: Jochum Jochumsen Cessing
2e Comparant: Wilbert Corneliss
Goederen: een perceelken ackerlant
Prijs: ƒ 190
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Huijch Janss
West: Cornelis Joriss
Noord: Frans Aertss Boeser cum suis
Zuid: Cornelis Artss Spranger
Bijz: Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 021v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-4-1632
1e Comparant: Wilbert Corneliss
2e Comparant: Jochum Jochumsen Cessing
Goederen: wilceur tbv de aankop van een paerceelken lant
Prijs: ƒ 190
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet de helft, de rest volgend jaar.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 021v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1632
1e Comparant: Jochum Jochumsen Cessing ea
2e Comparant: Janneken Berten
Goederen: een huijs, hoff metten erff en saeijlant zoals door Aert Wessels gebruijckt
Prijs: ƒ 1275
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Janneken Berten
West: Denis Peeterss
Noord: Heijnrick Jacopss
Zuid: Wilbert Corneliss
Bijz: Jochum Jochumsen Cessing en Adriaen Aert Sanger. Erfg van Aert Wesselss.
Betaelt wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 021v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-4-1632
1e Comparant: Janneken Berten
2e Comparant: Jochum Jochumsen Cessing ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 1275
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jochum Jochumsen Cessing en Adriaen Aert Sanger. Erfg van Aert Wesselss.
Op 10-7-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 022r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1632
1e Comparant: Jochum Jochumsen Cessing ea
2e Comparant: Denis Peeterss Haen
Goederen: ¼ buijtendelle, gemeen met Denis Peeterss Haen ende Teunis Janss Snijder gecomen van Adriaen Wijten
Prijs: ƒ 52
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Ghulleken Damen
West: erfg Jan den Meijerss
Noord: Jacop Ariss Corp
Zuid: weeskinderen Huijch Janss
Bijz: Jochum Jochumsen Cessing en Adriaen Aert Sanger. Erfg van Aert Wesselss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 022r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1632
1e Comparant: Antonis Janss Snijder
2e Comparant: Denis Peeterss Haen
Goederen: ¼ buijtendelle, gemeen met Denis Peeterss Haen gecomen van Adriaen Wijten
Prijs: ƒ 30
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Ghulleken Damen
West: erfg Jan den Meijerss
Noord: Jacop Ariss Corp
Zuid: weeskinderen Huijch Janss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 022v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1632
1e Comparant: Peeter Hendricxss x Geriken Adriaen Mathijsdr
2e Comparant: Maeijken Stoffelen wed Mathijs Michielss
Goederen: een perceel ackerlant
Prijs: ƒ 379
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Aert Jochumss Timmerman
West: Wouter Janss, secr en de weduwe voorss
Noord: Hermen Aertss cum suis
Zuid: Cuuijper Lij
Bijz: 7-2-1644 is de koopsom geheel betaald

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 022v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1632
1e Comparant: Geerit Janss
2e Comparant: Peeter Geldenss
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 187
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: bagijnen gronden
Noord: Peeter Geldenss
Zuid: Peeter Geldenss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 023r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1632
1e Comparant: Anthonis Michielss
2e Comparant: Geerit Janss
Goederen: ¼ acker saeijlant aengecomen van Adriaen Lambrechtss zijn grootvader za.
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: den nieuwen acker
Belend Oost: Denis Peeterss Haen
West: Griffiersbancken
Noord: Geerit Janss met ¼
Zuid: Denis Peeterss Haen met de steech
Bijz: Oost en west kunnen ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 023r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-4-1632
1e Comparant: Frans Huijbrechtss
2e Comparant: Herman Aertss
Goederen: een buijtendelle
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Herman Aertss
West: Willem Lambrechtss
Noord: Peeter Jochumss
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 023v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-4-1632
1e Comparant: Maeijken en Anneken Jochumss ea
2e Comparant: Thomas Janss Schipper en Cornelis Mathijss
Goederen: vijftien dalve geerden, inden polder, gecomen van hun ouders za.
Prijs: ƒ 3987
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Frans Ariss Boeser
West: Sebastiaen Geeritss cum suis
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Maeijken en Anneken Jochumss, Adriaenken Jochumss en Franscoeijs Jochumss, schoenmaker en burger tot G'berg mede namens de drie weeskinderen van Adriaen Jochumss.
Betaald wordt met een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 023v
Soort akte: wilceur
Datum: 15-4-1632
1e Comparant: Thomas Janss Schipper en Cornelis Mathijss
2e Comparant: Maeijken en Anneken Jochumss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 15 halve geerden lant
Prijs: ƒ 3987
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: meij 1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 024r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-4-1632
1e Comparant: Herman Janss Ruijter int garnizoen G'berg
2e Comparant: Jochum Seegeren
Goederen: 3 geerden lants, inden polder, gemeen met Claes Ariss Hoevenar, in 6 geerden op oostenkant in 12 geerden
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jochum Seegeren
West: Jochum Seegeren met andere 6 geerden
Noord: Masen
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 024v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-4-1632
1e Comparant: Sacarias Claess ea
2e Comparant: Willem Joosten Brock, meulder tot Cappel
Goederen: een binnendelleke, gekomen van Bastiaen Greven sa
Prijs: ƒ 170
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gentsvaert
West: begijnen gronden
Noord: Peter Geldens
Zuid: Thonis Jacopss meulder
Bijz: Sacarias Claess mede namens Lesken Claess, zijde suster.
Vermoedelijk in 1633 betaald (onleesbare opmerking)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 024v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-7-1632
1e Comparant: Jan Dircxss van Nederveen ea
2e Comparant: Adriaen Gheldenss
Goederen: 2 hooiackerklants
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gentsvaert
West: gegijnen gronden
Noord: Adriaen Jochumss den Ouden
Zuid: erffg Peeken Adriaen Janss
Bijz: Jan Dircxss van Nederveen mede namens Adriaen Wouterss Roothals, sijn swager (Oudt Be??aert) (procuratie van 12-5-1632)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 025r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-7-1632
1e Comparant: Cornelis Janss Smitss
2e Comparant: Theunis Janss Roeijbol
Goederen: ca 75 roeijen lants gemeen met vercooper
Prijs: ƒ 40
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: vercooper
West: vercooper
Noord: erffg Robbrecht Wouterss
Zuid: cloosters gronden
Bijz: Theunis woont te Sprang.
Wegingen en stegingen over Jan Cornelis Claesen erve tot de Sgrevenduijnse vaert

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 025r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-7-1632
1e Comparant: Cornelis Janss
2e Comparant: Jan Bastiaenss Timmermans
Goederen: 1/3 buijtendelle, gemeen met cooper en zijn deel in de gront naast het huijs van Adriaen Rombouts, schout tot Cappel
Prijs: ƒ 155
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Mels Aertss Schep, schout inde ???
West: wed en kinderen Jochim Aerts Timmerman
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Herstraet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 025v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-7-1632
1e Comparant: Michiel Janss Timmermans
2e Comparant: Damiaen Joosten
Goederen: 1½ hont saeijlant inden acker van Jan Andriess Bogaert met get 1/3 van de gronden daer aen gelegen
Prijs: ƒ 140
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Peeter Jan Mathijss
West: Jan Segerss
Noord: Her straet
Zuid: ???
Bijz: betaeld wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 025v
Soort akte: wilceur
Datum: 1-7-1632
1e Comparant: Damiaen Joosten
2e Comparant: Michiel Janss Timmermans
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 25v)
Prijs: ƒ 140
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 29-6-1635 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 026r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-7-1632
1e Comparant: Huijbert Dircxss ea
2e Comparant: Adriaenken Artss van Bergen
Goederen: een nperceel bijster, bosschen en gronden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: juff Berch
West: Sgravenmoerse m???
Noord: Cornelis Jans Smidt
Zuid: Pauwels van Asperen
Bijz: Huijbert Dircxss x Heijlken Joost Mertens weduwe [?] voor de ene helft en Joost Roeloffs (Dongen) als vocht Cornelis Wilmss ??rop als toesiender van het kint van Joost Mertens voor dandere helft

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 026r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-6-1632
1e Comparant: Frans Arss Boeser ende Maeijken Arss ea
2e Comparant: Huijbert Corneliss
Goederen: 2/3 huijs, hoff ende erve, gemeen met Frans Arss Boeser, gecomen van Adriaen Henricxss Panum
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: stede Jan Matheuss
West: Kercksteegh en Corn. Matheuss
Noord: Her straet
Zuid: Huijbert Wilmss
Bijz: Frans Arss Boeser als vocht ende Peeter Anthoniss als toesiender vande 2 kinderen van Heijnrick Arss Panum ende Peeter Arss Broeders als man ende vocht van Lijsken Henricxssdr voor deen helft ende Maeijken Arss Pannumss met Frans Arss Boeser haren broeder ende vocht in desen.
Betaeld wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 026v
Soort akte: wilceur
Datum: 7-6-1632
1e Comparant: Huijbert Corneliss
2e Comparant: Frans Arss Boeser ende Maeijken Arss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 2/3 huijs (zie folio 26r)
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans Arss Boeser als vocht ende Peeter Anthoniss als toesiender vande 2 kinderen van Heijnrick Arss Panum ende Peeter Arss Broeders als man ende vocht van Lijsken Henricxssdr voor deen helft ende Maeijken Arss Pannumss met Frans Arss Boeser haren broeder ende vocht in desen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 026v
Soort akte: gift
Datum:
1e Comparant: Frans Arss Boeser
2e Comparant: Bastiaen Franss zijn zoon
Goederen: Frans geeft zijn zoon 3½ geert lants, inden polder, in 7 geerden opden westen kant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijberts, kinderen Jacop Peeters Hoevenerss
West: Thomas Janss Schipper en Cornelis Mathijss
Noord:
Zuid:
Bijz: Oost = de andere helft
Huijbert Cornelis x Adriaenken Franss krijgen de rest van een huijs.
Frans Arss krijgt de kooppenningen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 027r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-7-1632
1e Comparant: Cornelis Pelss ???
2e Comparant: Cornelis Stevenss Swaert
Goederen: ½ binnendelle, gemeen met cooper, hem aangecomen door doode Gerrit Franss, zijn schoonvader, met turfdelle
Prijs: ƒ 251
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Jan Matheuss
Noord: Cornelis Stevenss met andere helft
Zuid: Huijpeken Peeter Godtschalcx
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 027r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-7-1632
1e Comparant: Jacop Janss X Adriaenken Segerssdr
2e Comparant: Anthoniss Diercxss, sijne swager
Goederen: zijn deel in de goederen gecomen van Pleunken Marceliss wed Seger Adriaenss
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacop is soldaat onder de compagnie van de heer ??? Coop te Geertruijdenberg.
Procuratie gepasseert bij Notaris Laurens vander Kieboom

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 027v
Soort akte: rentebrief
Datum: 8-7-1632
1e Comparant: Huijbert Dircxss
2e Comparant: Peeter Jochimss Verster, laacencooper G'berg
Goederen: sijne stede
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaert
West: Adriaen Janss Cuijper weskijnderen
Noord: Adriaen Corsten
Zuid: Jan Gheritss
Bijz: op 28-5-1635 is de brief afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 028r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-7-1632
1e Comparant: Jan Peeter Michielss ea
2e Comparant: Maeijken en Anneke Jochemss
Goederen: 1/3 van 3½ geerde, inden polder, gemeen met coopers, in 13 geerden
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Adriaen Michielss, secr Sgravenmoer
West: coopers
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan Peeter Michielss namens Claes Adriaenss ??? (Dordrecht) (procuratie 22-3-1632 bij notaris Adrien Cop ?)
Toegevoegd: akte is ook tbv Adriaenken Jochemss en de drie kinderen van Adriaen Jochemss.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 028r
Soort akte: wilceur
Datum: 22-7-1632
1e Comparant: Maeijken en Anneke Jochemss
2e Comparant: Claes Arss Bogaerts
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 3½ geerden
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Claes Artss Bogaerts verklaart op 11 meij 1933 dat de wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 028v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-7-1632
1e Comparant: Cornelis Mathijss
2e Comparant: Lijnken Peeter Arss weduwe
Goederen: bogaert ende delle, gecomen van Mathijs Janss, zijn vader
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erfg Dierck Arss Schoenm. . .
West: Janneken Lauriss
Noord: polder van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 028v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-7-1632
1e Comparant: Lijnken Peeter Arss weduwe
2e Comparant: Cornelis Mathijss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een bogaert en delle (zie folio 28v)
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 12-2-1635 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 029r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-8-1632
1e Comparant: Mathijs Corneliss met Wilm Huijbert zijn oom
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: 1/3 delle, gecomen van Hendrick Lendertsen Scheur
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Ja . . . Rijool en Jochem Henricxss
West: Jacop Joosten
Noord: Oude straet
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 029r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-9-1632
1e Comparant: Claes Adriaenss Bogaert, schipper Dordrecht
2e Comparant: Frans Huibertss
Goederen: zijn deel in een acker saeijlant, gecomen van Jan Adriess Bogaert, gemeen met Wilm Lamberden en Adriaen Janss Bogaert
Prijs: ƒ 85
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Segerss
West: Frans Huibertss
Noord:
Zuid:
Bijz: procuratie voor notaris Cop op 23-9-1632

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 029v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-10-1632
1e Comparant: Jan en Michiel Arss Cuijper, broers
2e Comparant: Wouter Wouterss
Goederen: 1/3 buijtendelle, gemeen met Wouter Wouterss en Aert Arss hun broer
Prijs: ƒ 144
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janss schout
West: Gherit Janss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 029v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-11-1632
1e Comparant: Willem Lambertsen
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: buijtendijcxe delle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Hernman Arss en de Lant steegh
West: cooper
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 030r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-11-1632
1e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten
2e Comparant: Dirck Dircxss Melen
Goederen: 1/2 banck en een hont ackerlants met het huijs
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: Peeter Arss de Roeij
Noord: Wilm en Anthonis Peeterss met andere helft
Zuid: vercooper cum socuis
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 030r
Soort akte: wilceur
Datum: 4-11-1632
1e Comparant: Dirck Dircxss Melen
2e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huis en lant (zie folio 30r)
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De schuld wordt op 21-1-1633 overgegeven aan Jan Arss.
Abraham Janss Sprangers bekent op 22-1-1644 namens zijn vader een deel ontfangen te hebben.
Abraham verklaart op 10-3-1647? dat de wilceur door Anthonie Dircxss Melen is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 030v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-11-1632
1e Comparant: Dingen Jochim Artss dochter wed Peeter Huijgen
2e Comparant: Willem Lambertss
Goederen: een huijs, hoff en ackerken
Prijs: ƒ 900
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Willem Huijgen
West: Jan Peeter Ghielen
Noord: Her straet
Zuid: Willem Huijgen
Bijz: Dingen wordt geassisteerd door Aert Jochimss Timmerman.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 030v
Soort akte: wilceur
Datum: 4-11-1632
1e Comparant: Willem Lambertss
2e Comparant: Dingen Jochim Artss dochter wed Peeter Huijgen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 30v)
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 25-11-1642 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 031r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-12-1632
1e Comparant: Wouter Janss namens Jan Hermanss W???
2e Comparant: Joost Wilmss en Servaes Willemss, broers
Goederen: ¼ delle, gemeen met Joost en Faes Wilmss cum soci
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: de kerck
West: wed Thomas Jansen cs
Noord: Oude straet
Zuid: Her straet
Bijz: Jan woont te Geertruijdenberg. Procuratie bij notaris Laurens vanden Kieboom, 7-12-1632.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 031r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-12-1632
1e Comparant: Wouter Wouterss
2e Comparant: Adriaen Jan Thijss
Goederen: ½ mergen blockeling gronden
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Thomas
West: Her straet
Noord: Peeter Jochimss en Peeter Wouterss
Zuid: erffg Willem Jacop Thoniss?
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 031v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-12-1632
1e Comparant: Huijbert Wilm Pauwelss
2e Comparant: Anneke weduwe Peeter Wilm Pauwelss
Goederen: ½ van een perceelken lants, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 48
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: gasthuijs van G'berg
West: Huijbert Jan erffg
Noord: ???
Zuid: t clooster van Santroosen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 031v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-12-1632
1e Comparant: Jan Arss Pharo
2e Comparant: Jan Ghertss Hoevener
Goederen: een perceelken moergronden?
Prijs: ƒ 24
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: wed Adriaen Jacopss Bommeler
Noord: Aert Berntss
Zuid: muelen hoeff ??
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 032r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-1-1633
1e Comparant: Huijbert Claesen
2e Comparant: Peeter Anthoniss Paep ea
Goederen: 1/3 van 16 geerden, inden polder, gemeen met weeskint van Peeter Claesen en het weeskint van Adriaen Claesen
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Wouterss Boeff
West: Michiel van Eijnde schout tot Ghils
Noord: Masen
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: Huijbert woont te Sprang.
Peeter Anthoniss Paep tbv het weeskint Peeter Claesen en de 2 kinderen Ariaen Janss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 032r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-2-1632
1e Comparant: Jan Janss Snijder
2e Comparant: Anthonis Janss, broer
Goederen: ontrent een hont seijlant, gecomen van Wouter Janss zijnen grootvader
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Matheus Peeterss
West: Anthonis Janss Snijder
Noord: Peeter Arss Geenen
Zuid: Huijbert Gerit Franss
Bijz: 24-12-1633 is de koopsom geheel betaald

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 032v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-1-1633
1e Comparant: Adriaen Aerden ea
2e Comparant: Jan Wilmss Louriss?
Goederen: 4 acker breede gronden
Prijs: ƒ 120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Heijnrick Andriess Keijser
West: Cornelis Jacopss Buijs
Noord: Oude straet
Zuid: Cloosters goet
Bijz: Adriaen Aerden en Aert Cornelis x Lijsken Aerden

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 032v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-1-1633
1e Comparant: Sebastiaen Peeterss de Roeij
2e Comparant: Jacop Peeterss Brouwer
Goederen: een halfflanck ackerlant, gemeen met Jan Dircxss van Nederveen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Queckel
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: den Queckel
Noord: Jacop Peeterss cs
Zuid: Gelden Wilmss Decker
Bijz: Er wordt op 7-3 betaald

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 033r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-2-1633
1e Comparant: Jan Mathijssen
2e Comparant: Servaes Jacopss
Goederen: 1/3 gheert, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 82
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Wouterss Boeff
West: Cornelis Huijb Raesen (of Huijbertsen)
Noord: Wouter Wouterss en Jacop Laurijss
Zuid: Donde ? Vaert
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 033r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-3-1633
1e Comparant: Mels Adriaensen van Gesel
2e Comparant: Janneken Berten wed Bert Jochumss
Goederen: een bosken, zoals gekocht van Coenraet Janss van Hedichuijsen
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jacop Joosten
West: cooper
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Herstraet
Bijz: Janneken woont te Oudenbosche

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 033v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1633
1e Comparant: Adriaen Gherit Peeters ea
2e Comparant: Lijsken Jan Claes Jacopss weduwe
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Heijligest van Waspick
West: wed Jochium Peeterss Vonder
Noord: Her straet
Zuid: cooper
Bijz: Adriaen Gherit Peeters als vocht ende Willem Huijgen als toesiender van Jan Wiercken.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 033v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-4-1633
1e Comparant: Lijsken Jan Claes Jacopss weduwe
2e Comparant: Jan Wiercken
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker (zie folio 33v)
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Severss als vocht van Jan Wircken verklaart via een quitantie dat op 9-5-1634 de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 034r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-8-1633
1e Comparant: Aert Pauwelss Aerden ea
2e Comparant: Dirck Arss Waelwijck, stadthouder Sgravenmoer
Goederen: een mergen moergronden
Prijs: ƒ 90
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jonker Arnout van Ravenschot
West: Begijnen gronden
Noord: H??? Corpss
Zuid: cooper
Bijz: Aert Pauwelss Aerden mede namens Jan Adriaen Boegaertss, Cornelis Jan Beljaertss, Jan Adriaenss Huijgen en Grietken Janss, erffg van Aert Jan Pauwelss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 034v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-4-1633
1e Comparant: Heijnrick Vijckberg ea
2e Comparant: Claes Aertss van Neten en Peeter Jans ???
Goederen: 6 geerden lants, inden polder
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jan Arss Waelwijck
West: weeskijnt van Wierck Ghertsen
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Heijnrick Vijckberg, secr tot Ginneken als administrator vant sterfhuijs van Michiel van Eijnde, schout tot Ghils namens de weesmeesters van Breda (procuratie 22-12-1632).
In de akte staat Claes Artss van Neten weu inde Roode Steere ? tot G'berg.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 034v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-4-1633
1e Comparant: Claes Aertss van Neten en Peeter Jans ???
2e Comparant: Heijnrick Vijckberg ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 6 geerden lant (zie folio 034v)
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Heijnrick Vijckberg, secr tot Ginneken als administrator vant sterfhuijs van Michiel van Eijnde, schout tot Ghils namens de weesmeesters van Breda (procuratie 22-12-1632).
Op 22-3-1634 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 035r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-4-1633
1e Comparant: Wouter Jacopss Visscher
2e Comparant: Jacop Henrick Dieliss
Goederen: een huijs, hoff ende erve, inden polder, zoals gebruijckt bij Gerit Jan Meuss za.
Prijs: ƒ 1025
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: weeskint Jan Corn van Hertic??? Ea
West: erffg Mathijs van Clootwijck
Noord: Jan Willemss Buijs en Peeter Wouterss cs
Zuid: Her straet
Bijz: weeskint Jan Corn van Hertic??? En t weeskint van Peeter Janss Schoenmaker.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 035r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-4-1633
1e Comparant: Jacop Henricxss
2e Comparant: Wouter Jacopss Visscher
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 35r)
Prijs: ƒ 1025
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15-5-1635 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 035v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-4-1633
1e Comparant: Frans Arss Boeser ea
2e Comparant: Huijbert Corneliss
Goederen: 2/3 in 1/3 acker, gemeen met cooper en Jochim Joosten Poetss
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Wouter Arien Stevenss
West: Wouter Wouterss
Noord: Wouter Arss Stevenss
Zuid: Corte Maten
Bijz: Frans Arss Boeser namens Bastiaen Henricxss Panum, procuratie voor notaris Wouter de Witte, Bergen opten Soom, 7-4-1633.
16-6-1633 is de kooppsom voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 035v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-5-1633
1e Comparant: Anthonis Huijberden
2e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker
Goederen: ½ mergen gronden of buijtendelle
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West:
Noord: Denis Peeterss Haen
Zuid: Denis Peeterss Haen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 035v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-5-1633
1e Comparant: Adriaen Arss Cleermaker
2e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker
Goederen: een perceelken gronden, gemeen met erffg Dirck Coppes? Gecomen van Hemme ? Cop
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 036r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-7-1633
1e Comparant: Wouter Janss ea
2e Comparant: Jan Janss Rijool
Goederen: huijs, hoff, boomagert en delle, zoals bij Mels Jans gebruijkt
Prijs: ƒ 1500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Wircken
West: Jan Janss
Noord: polder van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Wouter Janss, schout, als vocht en Sebastiaen Janssen als toesiender van,int bijwesen van, Gherit Melsen.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 036r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-7-1633
1e Comparant: Jan Janss Rijool
2e Comparant: Wouter Janss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio 36r)
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wouter Janss ten dienen Gherit Melss.
Op 4-2-1640 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 036v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-7-1633
1e Comparant: Huijbert Gherit Franss
2e Comparant: Merten Arss van Ghesel
Goederen: een huijs, hoff en boomgaert, zoals Huijbert van erffg Peeter Thonis Cuijl gekocht heeft
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erff Jochim Jan Berthouts cs
West: Anthonis Janss Snijder
Noord: Anthonis Janss Snijder
Zuid: de stege
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 036v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-7-1633
1e Comparant: Merten Arss van Ghesel
2e Comparant: Huijbert Gherit Franss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio 36v)
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De wilceur wordt op 23-7-1633 verkocht aan Adriaentken Peeterss te G'berg.
Jan Ariaen Gherits bekent op 24-2-1652 dat de wilceur geheel is afgelost.
Er wordt nog meer van de wilceur over gegeven.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 037v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-9-1633
1e Comparant: Jan Henricxss Coenen van Cleijn Dongen
2e Comparant: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker
Goederen: een perceel moergronden inde Hoeff van Heukelom, gecomen van Jan Paep Aerden
Prijs: ƒ 30
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Meulenbanck
Belend Oost: Meulenbanck
West: Wouter Wouterss met de Santrosen goederen
Noord: Peeter Anthoniss Paep
Zuid: Thomas (thoniss) Dircken Bosch
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 037v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-9-1633
1e Comparant: Jan Henricxss Coenen van Cleijn Dongen
2e Comparant: Coenraet Janss Smidt tot Sgravenmoer
Goederen: 2 mergen gronden
Prijs: ƒ 120
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Hoeff van Heukelom
Belend Oost: Hoeff van Heukelom
West: erffg Sijmon Melen tot Dongen
Noord: erffg Sijmon Melen tot Dongen
Zuid: Dirck Arss Waelwijck cs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 038r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-9-1633
1e Comparant: Maeijken Arss Copen ? Corpen
2e Comparant: Jan Sijmonss Hoevener
Goederen: een binnendijcxsche delle, gecomen van Sebastiaen Peeterss Greeff za.
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van gents vaert
West: Huijbert Corneliss Timmermans
Noord: Willem Joosten Wouter, Adr Rombouts schout Cappel
Zuid: Anneken Corneliss
Bijz: Maeijken wordt geassisteerd door Sebastiaen Peeter Corsten.
13/2/1634 is de koopsom voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 038r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-9-1633
1e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten ea
2e Comparant: Jan Sijmon Hoevener
Goederen: een grasdries geocomen van Sebastiaen Peeterss Greeff
Prijs: ƒ 7
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: Adriaen Jochimss
Noord: Adriaen Wouters Roothals
Zuid: erffg Adriaen Deniss
Bijz: Sebastiaen Peeter Corsten als vocht en Denis Peeterss Haen als toesiender van de kinderen van Sebastiaen Peeterss Greeff

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 038v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-9-1633
1e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten ea
2e Comparant: Jan Sijmon Hoevener
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: kijnderen Willem Jacop Theuniss
Noord: weeskint Adriaen Driesen
Zuid: Peeter Geldenss
Bijz: Sebastiaen Peeter Corsten als vocht en Denis Peeterss Haen als toesiender van de kinderen van Gherit Bastiaen Greeff

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 038v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-9-1633
1e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten ea
2e Comparant: Huijbert Cornelis Timmerman
Goederen: ½ buijten delle, gemeen met Anneken Sebastiaen Ghrevendr
Prijs: ƒ 105
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: begijnen gronden
Noord: Anneken Corneliss
Zuid: Gelden Willemss Decker
Bijz: Sebastiaen Peeter Corsten als vocht en Denis Peeterss Haen als toesiender van Maeijken Sebastiaen Grevendr.
Huijbert Cornelis krijgt f 80 ivm de allimentatie van Maeijken. Maeijken de rest.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 039r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-10-1633
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Jan Jacopss
Goederen: ca 5 hont 82 roeijen 5 voeten saeijlants
Prijs: ƒ 824
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Wouterss
West: Jan Wouterss
Noord: Peeter Wouterss
Zuid: Jan Thonis van Hasselt
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 039r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-10-1633
1e Comparant: Jan Jacopss
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 39r)
Prijs: ƒ 824
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De wilceur wordt in 1633 voor een deel overgegeven aan Cornelis Cornelis Buijs tbv het weeskint van Dingen Dieliss.
In 1634 wordt een ander deel overgegeven aan Adriaen Corneliss Seu.
In meij 1638 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 039v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-11-1633
1e Comparant: Wouter Janss schout ea
2e Comparant: Adriaen Arss Teuling ea
Goederen: een ackerken saeijlant
Prijs: ƒ 225
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaen Arss Freun
West: wed Thomas Janss
Noord: Her straet
Zuid: den dijck
Bijz: Wouter Janss schout als vocht en Sebastiaen Janss als toesiender van Gerit Melsen.
Adriaen Arss Teuling mede tbv de kijnderen van Grietken Jacopss verweckt bij Thomas Janss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 040r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-12-1633
1e Comparant: Gherit Artss van Hoochen? Ea
2e Comparant: Anthonis Adriaen Leur
Goederen: een banck ackerlant
Prijs: ƒ 760
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Gents vaert
Noord: erffg Sebastiaen Henricxss
Zuid: Anthonis Gherit
Bijz: Gherit Artss van Hoochen x Anneken Adriaen Doedijns, Lijsken sijne huijsvrouwe suster, Dirck Adriaen Doedijns en Aert Doedijns, de kijnderen van Adriaen Doedijns.
Vrijer gifte behalve Ravenschoten Chijns.
Anthonis woont tot Cappel.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 040r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-12-1633
1e Comparant: Anthonis Adriaen Leur
2e Comparant: Gherit Artss van Hoochen (Hoochlant ?)ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 40r)
Prijs: ƒ 760
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gherit Artss van Hoochen ? x Anneken Adriaen Doedijns, Lijsken sijne huijsvrouwe suster, Dirck Adriaen Doedijns en Aert Doedijns, de kijnderen van Adriaen Doedijns.
2-7-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 040v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-12-1633
1e Comparant: Cornelis Janss van Nuen
2e Comparant: Huijbert Janss
Goederen: ¼ buijten delle, gemeen met Frans Arss Boeser
Prijs: ƒ 110
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Jan Bastiaenss Timmerman, Thomas Janss Schipper
Noord: erffg Vas ? Janss
Zuid: Heijligest van Waspick
Bijz: Op 29-2-1648 is de koopsom geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 040v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-12-1633
1e Comparant: erffg van Huijpken Wouterss
2e Comparant: Jan Wouter Janss ea
Goederen: 2 hont 61 roeden moergronden inde Endenest
Prijs: ƒ 45
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Endenest
Belend Oost: coopers, met lant gekocht van Corn Coenen ?
West: Roeloff Peeter Lauwereijs cs
Noord: Jan Arss Sprangers
Zuid: Peeter Thoniss Meijer
Bijz: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 041r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-1-1634
1e Comparant: Wouters Wouterss Boeff ea
2e Comparant: Jan Willemss Buijs
Goederen: ½ binnen delle, gemeen met Jochim Henricxss
Prijs: ƒ 310
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: weduwe Thomas Janss
West: Andries D??? en Adriaen Jan Teuwen
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Wouters Wouterss Boeff namens Gherit Gherits Spoormaker, ruijter, wednr van Huijbertken Wouterss , suster van voorss Wouter (procuratie notaris Willem van ??? te Heusden, 3-12-1633) voor de ene helft en Wouter Wouterss voorss, Pauwel Wouterss en Cornelis Janss Timmermans x Eelken Wouterss voor dander helft.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 041r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-1-1634
1e Comparant: Jan Willemss Buijs
2e Comparant: Wouters Wouterss Boeff ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 41r)
Prijs: ƒ 310
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wouters Wouterss Boeff namens Gherit Gherits Spoormake, ruijter, wednr van Huijbertken Wouterss , suster van voorss Wouter (procuratie notaris Willem van ??? te Heusden, 3-12-1633) voor de ene helft en Wouter Wouterss voorss, Pauwel Wouterss en Cornelis Janss Timmermans x Eelken Wouterss voor dander helft.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 041v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-1-1634
1e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker
2e Comparant: Denis Peeterss Haen
Goederen: een perceelken saeijlants ende gronden
Prijs: ƒ 460
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Denis Peeters Haen
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: kijnderen Jochum ? Janss
Zuid: Anneken Berten
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 041v
Soort akte: wilceur
Datum: 14-1-1634
1e Comparant: Denis Peeterss Haen
2e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 460
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 5-10-1634 verkoopt Cornelis de rest van de wilceur aan Wouter Jacopss Visscher.
In meij 1639 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 042r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-1-1634
1e Comparant: Peeter Jochimss ea
2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter
Goederen: huijs, hoff en bogaert ende ackerlant
Prijs: ƒ 2137
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vaert kant
West: Merten Aertss van Gesel
Noord: wed en erffg Jochum Aertss Timmerman
Zuid: Peeter Jochimss ???
Bijz: Peeter Jochimss als vocht van Catelijn Arss dochter van Adriaen Jochums en Wouter Janss de Bont ? als toesiender.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 042r
Soort akte: wilceur
Datum: 31-1-1634
1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter
2e Comparant: Peeter Jochimss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc
Prijs: ƒ 2137
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Jochimss als vocht van Catelijn Arss dochter van Adriaen Jochums en Wouter Janss de Bont ? als toesiender.
Peeter Jochim Jan Berthouts verklaart namens Cornelis Corneliss Ruijmen x Catelijn (proc Laurens vanden Kieboom. G'berg, 3-5-1638) op 18-6-1638 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 042v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-1-1634
1e Comparant: Jan Wouters x Jacopken Jacopss
2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter
Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent een mergen
Prijs: ƒ 87
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer
West: Gherit Franss erffg
Noord: Jan Arss Croot
Zuid: Jan Jacopss
Bijz: Jan woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 042v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-2-1634
1e Comparant: Wouter Janss schout
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: een perceel moergronden, zoals Heijnerick Wilmss het gebruijckt heeft
Prijs: ƒ 24
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaen Jacopss Bommeler
West: Dirck Leendertss
Noord: Her straet
Zuid: waterganck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 043r
Soort akte: vroonen recht ?
Datum: 8-2-1634
1e Comparant: Wouter Janss schout
2e Comparant:
Goederen: Wouter vraagt om het huijs etc van Jan Andries Bogaert za in eijgendom te krijgen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Arien Jacopss Bommeler
West: Dirck Lendertss
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 043v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-2-1634
1e Comparant: Lauwerijs (Freijs) Janssen
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: een acker saeijlant met gronden, gemeen met Matheus Peeters, opden noordenkant, zoals Jan Lauwereijs za het gebruijckt heeft
Prijs: ƒ 450
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jacopss Baes
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: cooper
Zuid: Matheus Peeters met andere helft
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 043v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1634
1e Comparant: Jan Janss Meijer
2e Comparant: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker
Goederen: een perceelken moergronden, gecomen van Peter Thonis Meijer, zijn grootvader, zie akte van 26-5-1565
Prijs: ƒ 25
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: gronden van Wouter Wouterss gekocht
Zuid: Vroukens vaert
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer. Op 5-5-1637 is de kopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 044r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-2-1634
1e Comparant: Jan Bosman ? wed Lijsken Marcelis, soldaet
2e Comparant: Adriaen Cluijter ? tbv Jan Janss Meijer
Goederen: een perceel moergronden
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erffg Vas Janss
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Cornelis Janss Cluijter ?
Zuid: cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 044r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1634
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Faes Janssen
Goederen: een perceelken moergronden
Prijs: ƒ 77
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: 1e dwersloot
Noord: Jan Wouter Janss met zijn stede
Zuid: Jan Peeterss Geenen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 044v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-2-1634
1e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs
2e Comparant: Jan Janss
Goederen: gronden en veldekens teijnde de ackers zoals gekocht vande kinderen van Wirck Gheritss, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 139
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter ???
West: Wouter Wouterss Boef
Noord: dwersloot
Zuid: ???
Bijz: betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 044v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-2-1634
1e Comparant: Jan Janss
2e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs
Goederen: wilceur tbv de aankoop van gronden (zie folio 44v)
Prijs: ƒ 139
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15-2-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 045r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-3-1634
1e Comparant: Peeter Meuss ? X Aenken Wouterss ea
2e Comparant: Adriaen Adriaen tbv kint Jan Mathijss
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 250
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan C?? Jacopss
West: Wouter Wouterss Boeff
Noord: Vas Jacopss
Zuid: Wouter Wouterss Boef
Bijz: Peeter Meuss ? X Aenken Wouterss, Cornelis Mathijss als vocht en Adriaen Segeren als toesiender van de overige 3 kinderen van Wouter Mathijss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 045r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-3-1635
1e Comparant: Dirck Lenderss
2e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman
Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met weeskint Wilm Laurenss za, gecomen van zijn grootvader
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Wouterss, Jan Michielss, Andries Dingemanss
West: wed Adriaen Aertss Steven ? Cs
Noord: den dijck
Zuid: ???
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 045r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-3-1635
1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman
2e Comparant: Dirck Lenderss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ acker (zie folio 45r)
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: op 20-6-1637 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 045v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-3-1635
1e Comparant: Wilm Lambertss
2e Comparant: Damiaen Joosten
Goederen: zijn deel in de acker van Jan Andriess Bogaert, aengecomen via deling, gemeen met Frans Huijbertss en Adriaen Janss Bogaert
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Jan Segerss
West: Frans Huijbertss
Noord: Peeter Janss erffg
Zuid: Corte Maten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 045v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-3-1635
1e Comparant: Wilm Lambertss ea
2e Comparant: Jan Segerss
Goederen: Zijn deel in de acker van Jan Andriess Bogaert, aengecomen via deling, gemeen met Frans Huijbertss en Damiaen Joosten
Prijs: ƒ 80
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Jan Segerss
West: Frans Huijbertss
Noord: Peeter Janss erffg
Zuid: Corte Maten
Bijz: Wilm Lambertss namens Adriaen Janss Bogaert (notaris Laurens van den Kieboom, G'berg, 14-1-1634)
Op 17-5-1634 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 046r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-3-1634
1e Comparant: Anthonis Huijbertss
2e Comparant: Anthonis Peeter Corsten
Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 330
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: tgebeur erff en ? Theunis Janss
West: Anthonis Janss en ? Denis Peeterss Haen
Noord: de steeg
Zuid: kijnderen van Huijch Janss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 046r
Soort akte: wilceur
Datum: 9-3-1634
1e Comparant: Anthonis Peeter Corsten
2e Comparant: Anthonis Huijbertss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ acker
Prijs: ƒ 330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 14-3-1634 wordt een deel van de wilceur aan Cornelis Mathijss over gegeven. Op 25-6-1637 is dit deel geheel afgelost.
Gulleken Damen ? bekent op 20-11-1646 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 046v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-3-1634
1e Comparant: Anthonis Peeter Corsten
2e Comparant: Wilm Peeter Corsten, broer
Goederen: een perceelken saeijlant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wilm van Gents vaert
West: begijnen gronden
Noord: kijnderen Jan Aertss Dolck
Zuid: Dirck Dircxss Melen
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 046v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-3-1634
1e Comparant: Wilm Peeter Corsten, broer
2e Comparant: Anthonis Peeter Corsten
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 17-7-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 047r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-3-1634
1e Comparant: Denis Janss Haen
2e Comparant: Anthonis Dircxss den Ouden
Goederen: ½ banck saeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wilm van Gents vaert
West: erffg Peeter de Roeij
Noord: Gelden Wilmss Decker
Zuid: Adriaen Jochimss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 047r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-3-1634
1e Comparant: Dirck en Wilm Arien Quirijnsen (Crijnen)
2e Comparant: Sebastiaen Peeters de Roeij ea
Goederen: elck hun deel in een campken lant, gemeen met coopers, gecomen van hun ouders
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wilm van Gents vaert
West: steech vande landen
Noord:
Zuid:
Bijz: Sebastiaen Peeters de Roeij tbv zijn 2 kinderen verweckt bij Margariet Adriaenssdr za

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 047v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-4-1634
1e Comparant: Thomas de With
2e Comparant: Damiaen Joosten ea
Goederen: 2 geerden, inden polder, , gemeen met Wouter Janss schouteth, in 12 geerden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Anthonis Michielss
West: kijnderen vande schout van Ghils za
Noord: Scheij sloot
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Thomas woont te Dordrecht.
Damiaen Joosten en Wouter Janssen schout tbv de 2 kinderen van Ghijsbert Gherits: Jan en Huijbert Ghijsbertss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 047v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-8-1634
1e Comparant: Wouter Janss schout ea
2e Comparant: Vas Jacopss
Goederen: 1/3 gheer, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 80
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Wouterss Boef
West: Cornelis Huijb Raesen van Dongen
Noord: sloot tussen ackerlant en gheer
Zuid: Oude Bo???
Bijz: Wouter Janss schout als vocht en Bastiaen Janss als toesiender van Gherit Melss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 048r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-10-1634
1e Comparant: Adriaen Janss Locht, schipper ea
2e Comparant: Peeter Jochim Jan Berthoutss
Goederen: een binnendelle, gecomen door doode van Jan Janss Hoevener den Oude
Prijs: ƒ 90
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaert
West: wed Adriaen Romboutss
Noord: cooper
Zuid: Aert Peeterss Cuijl
Bijz: Adriaen Janss Locht, schipper, x Cornelia Jan Adriaens van Ghilse en Maeijken Adriaen Pauwelss met Peeter Thomass, secr als vocht

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 048r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-10-1634
1e Comparant: Embrecht Wouter Domen x Peerken Melss
2e Comparant: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker
Goederen: zijn deel inde gronden gecomen van Adriaen Janss ???, suijtzijde vande muncken ? van Santroosen, met Ptr Ant Loeij ?
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 048v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-10-1634
1e Comparant: Heijnrick Jacopss
2e Comparant: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker
Goederen: een binnendijcxe turfdelle
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: erffg Truijcken Melss
Noord: Adriaen Jacopss Baes
Zuid: Corst Marceliss
Bijz: Heijnrick woont inde Vrijhoeve

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 048v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-10-1634
1e Comparant: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker
2e Comparant: Heijnrick Jacopss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een delle (zie folio 48v)
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De wilceur is 23-11 ? - 1647 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 049r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-10-1634
1e Comparant: Peeter Thomas Ghoverden
2e Comparant: Anthonis Joosten
Goederen: binnen delle, gecomen van Wouter Wilmss za
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straet
Belend Oost: Jan matheuss
West: Bo???
Noord: cooper
Zuid: Oude straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 049r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-10-1634
1e Comparant: Anthonis Joosten
2e Comparant: Peeter Thomas Ghoverden
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een delle
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 12-3-1638 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 049v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-10-1634
1e Comparant: Wouter Jacopss Visscher ea
2e Comparant: Jan Peeterss Geenen en Corn Michielss Cleermaker
Goederen: een buijtendijcxse delle: den Braembosch
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: den Braembosch
Belend Oost: Matheus Peeterss
West: Jan Matheuss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Wouter Jacopss Visscher x Anneke Tielmans wed Adriaen Dircxss van Clootwijck.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 049v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-10-1634
1e Comparant: Jan Peeterss Geenen en Corn Michielss Cleermaker
2e Comparant: Wouter Jacopss Visscher ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een delle (zie folio 49r)
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wouter Jacopss Visscher x Anneke Toelmans wed Adriaen Dircxss van Clootwijck.
15-2-1637 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 050r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-10-1634
1e Comparant: Peeter Gherits x Geerken Peeterss
2e Comparant: Huijbert Adriaenss
Goederen: een quartier in een geerde, inden polder, in 16 geerden, zie bijz
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Wouter Schilders met gemeene poldersdijck
West: Peeter Wouterss
Noord: Scheij sloot
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: waer of daer den voorss Huijbert Adriaens, Anneke Adriaens, Wouter Wouterss en Lijnken Lambrechtss in alle veugen den voorss Peeter Gheritss daer in bij delinge bevallen is.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 050r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-11-1634
1e Comparant: Adriaen Thonis Meulder tot Druenen ea
2e Comparant: Denis Janss de Haen
Goederen: 2 ??? bancken moer met cuijlen, gemeen met Nelken Janss Vasdr ?, gecomen van Reijlen Adriaenss
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wilm van Gents vaert, 3e banck
West: 6e banck
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Thonis Meulder tot Druenen en Corstiaen Adriaens (Baertwijck).
Denis woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 050v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-11-1634
1e Comparant: Cornelis Peeterss
2e Comparant: Anthonis Janss Corsten en Jan Corsten
Goederen: 1/3 in de oostense helft van het lant van de begijnen van Heusden en nog een stuck lant
Prijs: ƒ 325
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de ackerss ???
West: erffg Peeter de Roeij
Noord:
Zuid: Heij
Bijz: Cornelis woont aende Dussen.
Antonis en Jan wonen beijde te ???
Het lant is gecomen van Peeter Arss de Roeij za en gemeen met Sebastiaen Peeters de Roeij en het weeskint van Heijnrick Wouterss za.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 050v
Soort akte: wilceur
Datum: 25-11-1634
1e Comparant: Anthonis Janss Corsten en Jan Corsten
2e Comparant: Cornelis Peeterss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 50v)
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Thonis Corneliss en Servaes Corneliss mede namens Cornelis Peeterss hun vader.
Op 20-1-1638 is de wilceur geheel afgelost door Corst en Jan Cornelissen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 051r
Soort akte: waerborgh
Datum:
1e Comparant: Jan Wilmss Buijs
2e Comparant: erffg Cornelis Mathijss Timmerman
Goederen: waerborg betreffende een acker gekocht op 23-1-1623
Prijs: ƒ 125
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Wilmss Buijs staet borg ivm 12 termijnen van de portie van Sijken Cornelis Buijs.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 051r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-12-1634
1e Comparant: Heijnrick Heijnricxss Back ea
2e Comparant: Jan Jan Wilmss
Goederen: een huijs en saeijlant
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Gentsvaert
Noord: Gelden Willemss Decker
Zuid: Sebastiaen Peeter Corsten
Bijz: Heijnrick Heijnricxss Back mede namens Adriaen Heijnricxss Back, schipper, wonende tot Zircxzee in Zeelant (notaris Adam Verbunt, G'berg, 15-1-1626, Peeter Thomas secr namens ??? Henricxss Back en Adriaen Henricxss Back, gebroederen (schout en schepenen van Waspick, 1-5-1634), Denis Janss Haen als vocht van 3 kinderen van Heijnrick Heijnricxss Back

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 051v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-1-1635
1e Comparant: Jan Cornelis Wijngaert
2e Comparant: Adriaen Cornelis Wijngaert
Goederen: ½ inde ??? van Cornelis Jan Claess Wijngaert, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: t bosch van Wouter Hantkijnden ?
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: cooper en Robbrecht Janss
Zuid: Thonis Bastiaenss
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 051v
Soort akte: rentebrief
Datum: 25-1-1635
1e Comparant: Cornelis Janss Wijten
2e Comparant: Adriaen Jan Matheuss
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Theunis Joosten
West: Thomas Janss Schipper
Noord: dwers steege
Zuid: Steeg Peeter Wouterss
Bijz: Op 10-6-1635 is de brief afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 052r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-1-1635
1e Comparant: Peeter Wouterss namens Jan Peeterss opten Dijck
2e Comparant: Joncker Johan Coenen, castelein, schout te O'hout
Goederen: 6 geerden lant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met erffg Adriaen Michielss, schout tot Sgravenmoer, eertijts zie bijz
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Mels Jans cs
West: Hijligeest van Waspick
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan woont te G'berg (procuratie voor schepenen 20-1-1635).
Het lant is eertijts gecomen van Seger Damen en Jan Vassen de C???ck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 052r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-1-1635
1e Comparant: Joncker Johan de Coenen, casteleijn, schout O'hout
2e Comparant: Peeter Wouterss
Goederen: de 6 geerden uit de vorige akte (zie folio 52r)
Prijs: ƒ 2600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Mels Jans cs
West: Hijligeest van Waspick
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 052v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-1-1635
1e Comparant: Peeter Wouterss
2e Comparant: Joncker Johan de Coenen, casteleijn, schout O'hout
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 6 geerden lant
Prijs: ƒ 2600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: 4-5-1639 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 052v
Soort akte: transport
Datum: 27-1-1635
1e Comparant: Gerit Melss
2e Comparant: Wouter Schilders, laackenkooper te G'berg
Goederen: een deel van een wilceur tlv Jan Jans Rijool
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 2-1640 is de wilceur geheel afgelost door J.J. Rijool

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 053r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-2-1635
1e Comparant: Mels Aertss Schep, schout Vrijhoeven
2e Comparant: Willem Joosten Brock, meulder tot Cappel
Goederen: een stuk lant
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaen Rombouts
West: Jan Bastiaenss Timmermans
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 053r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-3-1635
1e Comparant: Huijbert Dircxss
2e Comparant: Huijbert Peeterss
Goederen: een binnel delle
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matheuss
West: Vroukens vaert
Noord: weeskinderen Adriaen Leendertss
Zuid: Jan Matheuss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 053r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-3-1635
1e Comparant: Corst Marceliss
2e Comparant: Adriaen Corsten
Goederen: een blockeling gront, op oostzijde Vroukens vaert
Prijs: ƒ 25
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Geldenss
West: Janna ? Janss
Noord: Wouter Janss schout
Zuid: erffg Wilm Jacopss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 053v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-3-1635
1e Comparant: Wouter Janss schout
2e Comparant: Wilm Peeterss Mick
Goederen: ½ delle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 375
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Oude straet
Belend Oost: cooper met andere helft
West: Maeijken Corneliss Seu
Noord: Oude straet
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 053v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-3-1635
1e Comparant: Wilm Peeterss Mick
2e Comparant: Wouter Janss schout
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ delle (zie folio 53v)
Prijs: ƒ 375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 14--2-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 054r
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-4-1635
1e Comparant: Jan Wijten geass met Thonis Jan Wijten, zoon
2e Comparant: Cornelis Jan Wijten, zoon
Goederen: een huijs, hoff en ackerlant
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Heijnrick Janss
Noord: Adriaen Jacopss Baes
Zuid: Adriaen Corsten
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 054r
Soort akte: wilceur
Datum: 24-4-1635
1e Comparant: Cornelis Jan Wijten, zoon
2e Comparant: Jan Wijten geass met Thoiss Jan Wijten, zoon
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. (zie folio 54r)
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 23-6-1642 wordt de wilceur geroijeert in ruil voor het onderhoud van vader.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 054v
Soort akte: rentebrief
Datum: 24-4-1635
1e Comparant: Mathijs Janss ea
2e Comparant: Wouter Janss schout tbv de Kerck
Goederen: een huijs met scheur
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas (Thoniss ?) Janss
West: weeskint Aenken Anthoniss
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Mathijs Janss en Aentken Anthoniss zijn moeder

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 054v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1635
1e Comparant: Heijnrick Jacopss Vonder ?
2e Comparant: Anthonis Joosten
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Janneken Berten
West: Denis Peeterss Haen
Noord: Peeter Thomas Ho???er
Zuid: Janneken Berten
Bijz: Heijntick woont inde Vrijhoeven.
2-1636 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 055r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-4-1635
1e Comparant: Jan Peeterss Puijs, schipper
2e Comparant: Jacop Jan Thijss
Goederen: ¼ acker saeijlant, 9 hont, eerstijts gecomen van Stoffel Arss Cluijter, gemeen met andere erffg.
Prijs: ƒ 340
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: den Gheer
Belend Oost: den Gheer
West: Jan Geritss Hoevener en Huijbert Dircxss
Noord: Kijnderen Jacop Stoffelss met ¼
Zuid: Kijnderen Jan Janss Beunis
Bijz: Jan woont te Cappel.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 055r
Soort akte: wilceur
Datum: 5-4-1635
1e Comparant: Jacop Jan Thijss
2e Comparant: Jan Peeterss Puijs, schipper
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 55r)
Prijs: ƒ 340
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Een deel van de wilceur wordt overgedragen aan Jan Arss Spranger.
Op 2-9-1637 is de wilceur geheel voldaen. Dit volgens Jan Arss Spranger

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 055v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-4-1635
1e Comparant: Dirck Laurenss ea
2e Comparant: Claes Arss Hoevener
Goederen: 3 geerden lant, inden polder, in 12 geerden, op den oostenkant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed en erffg Adriaen Arss Freun
West: cooper met andere 9 geerden
Noord: Masen
Zuid: erffg Adriaen Arss Freun
Bijz: Dirck Laurenss (Raemsdonck) namens Adriaen ende Gijsbert van Beemont (Dordrecht) en namens
Joncker Casper vander Graeff, Capiteijn Luijtenant, x Maria van Beemont (procuratie notaris, Dordrecht, 28-11-1634)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 056r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-4-1635
1e Comparant: Claes Arss Hoevener
2e Comparant: 2 weeskijnderen Jochim Segeren
Goederen: 3 geerden lant, inden polder, in 12 geerden, op den oostenkant in 6 geerden, met coopers, gecomen van Mathijs Michielss
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Mels Janss Crol en wed Jochim Segeren
West: wed en kinderen Jochim Segeren met 6 geerden
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 056r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-4-1635
1e Comparant: 2 weeskijnderen Jochim Segeren
2e Comparant: Claes Arss Hoevener
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 3 geerden lant (zie folio 56r)
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 5-6-1636 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 056v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-4-1635
1e Comparant: Willem Joosten Brock, meulder tot Cappel
2e Comparant: Peeter Corsten en Anthonis Arien Leur
Goederen: 2 buijtendijcxe dellen, gekocht van Peeter Teuwen za.
Prijs: ƒ 1450
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Corsten
West: stege Neel Anthonij lant
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 056v
Soort akte: wilceur
Datum: 11-4-1635
1e Comparant: Peeter Corsten en Anthonis Arien Leur
2e Comparant: Willem Joosten Brock, meulder tot Cappel
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 2 dellen (zie folio 56r)
Prijs: ƒ 1450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 12-4-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 057r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-4-1635
1e Comparant: Cornelis Jan Wijten
2e Comparant: Adriaen Jan Matheussen (Teeuwen)
Goederen: een acker saeijlant, aengecomen door doode van zijn moeder
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Gerit Franss
West: Thomas Janss
Noord: Peeter Jochimss
Zuid: steeg Peeter Thomas en steeg Peeter Wouterss
Bijz: Op 10-6-1635 is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 057r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-4-1635
1e Comparant: Meus Jan Claess ea
2e Comparant: wed Adriaen Janss Wijngaert ea
Goederen: een perceelken weij ende saeijlant
Prijs: ƒ 80
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jochim Jacopss
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: wed Adriaen Janss Wijngaert
Zuid: wed Adriaen Jacopssen Bommelaer
Bijz: Meus Jan Claess als vocht en mede namens Adriaen Ghielen als toesiender van de weeskijnderen van Peeter Jan Niclaess, broer.
wed Adriaen Janss Wijngaert en Jan Adriaenss Hamel, haer zoon

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 057v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-4-1635
1e Comparant: Wouter Jacopss Visscher
2e Comparant: weeskijnt Jan Arss Hoevener ea
Goederen: een acker saeijlant, een mistacker en een vierdel moeracker
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Jan Peeter Wilmss en Frans Huijbertss
West: Lijsken Janss wed Mathijs Peeterss
Noord: Her straet
Zuid: Oudevaerdt
Bijz: Wouter woont te Cappel.
Claes Adriaenss Hoevener als vocht ende Anss Huijbertss als toesiender van t weeskijnt van Jan Arss Hoevener.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 057v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-4-1635
1e Comparant: weeskijnt Jan Arss Hoevener ea
2e Comparant: Wouter Jacopss Visscher
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 57v)
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wouter woont te Cappel.
Claes Adriaenss Hoevener als vocht ende AnssHuijbertss als toesiender van t weeskijnt van Jan Arss Hoevener.
Op 17-5-1637 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 058r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-5-1635
1e Comparant: Wilm Janss Wambers ??
2e Comparant: Adriaen Jacopss Baes
Goederen: ½ binnendijcxse delle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Maeijken Cornelis Seu
West: Wilm Huijgen
Noord: Oude straet
Zuid: Her straet
Bijz: Wilm woont aende Dussen.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 058r
Soort akte: wilceur
Datum: 4-5-1635
1e Comparant: Adriaen Jacopss Baes
2e Comparant: Wilm Janss Wambers ??
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem Janss Wannus is op29-6-1636 van deze wilceur geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 058v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-5-1635
1e Comparant: Jochim Joosten Poets
2e Comparant: Huijbert Corneliss Wevers ?
Goederen: een acker saeijlant, gekocht van Maeijken Adriaen Panumss, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 168
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Wouter Adriaen Stevenss
West: Wouter Wouterss
Noord: Wouter Adriaen Stevenss
Zuid: Corte Maten
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 058v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-5-1635
1e Comparant: Huijbert Corneliss
2e Comparant: Jochim Joosten Poets
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 58v)
Prijs: ƒ 168
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: 5-7-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 059r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-6-1635
1e Comparant: Jacop Joosten
2e Comparant: Jan Willemss Buijs
Goederen: 3 geerden lant, inden polder, in 12 geerden, op den oostenkant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jan Peeterss Schoenmaker ea
West: Mathijs ? van Clootwijck
Noord: Masen
Zuid: Jacop Henricxss
Bijz: erffg Jan Peeterss Schoenmaker en Jan Cornbeliss van Hardinxvelt zijn weeskijnt.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 059r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-6-1635
1e Comparant: Jan Willemss Buijs
2e Comparant: Jacop Joosten
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 3 geerden (zie folio 59r)
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: 3-1-1637 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 059v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-8-1635
1e Comparant: Sijken Arss x Denis Adriaen Deniss
2e Comparant: Jan Wouter Janss en Cornelis Michielss Cleermaker
Goederen: ¼ van ontrent 4 mergen moergronden, gemeen met comparant susters ende swagers
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jacop Wouter Visscher
West: Bastiaen Geritss cs
Noord: Thweunis Aertss Leur
Zuid: Jacop Wouter Visscher
Bijz: Denis woont aende Tonnek??? inden Clundert (proc voor schepenen aldaer)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 059v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-10-1635
1e Comparant: Jan Henricxss Rijool
2e Comparant: Adriaen Corsten
Goederen: een turfdelle
Prijs: ƒ 61
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Truijcken Melsen
Noord: kijnderen Peeter Artss Fijnenbuijck
Zuid: Sant steech
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 060r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-8-1635
1e Comparant: Jan Henricxss Rijool namens Jan Janss Rijool
2e Comparant: Damiaen Joosten
Goederen: ½ binnendijcxse delle, gemeen met Jochim Henricxss
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen en erffg Peeterken Mertenss
West: Heintick Leendertss Scheur
Noord: Her straet
Zuid: Oude straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 060r
Soort akte: wilceur
Datum: 1-8-1635
1e Comparant: Damiaen Joosten
2e Comparant: Jan Henricxss Rijool namens Jan Janss Rijool
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 60r)
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 10-6-1638 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 060v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-10-1635
1e Comparant: Roelant Claess Beij x Janneken Thomas Stoffelen
2e Comparant: Adriaen Jan Thijss
Goederen: 2 hont een vierdel saeijlant, gelegen inde Lange Acker van Stoffel Arss Cluijter
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Lange Acker
Belend Oost: Peeter Wouterss
West: Huijbert Dircxss
Noord: Roel Claess en Jan Geritss Hoevener
Zuid: kijnderen Jacop Stoffelen met hun portie
Bijz: Roelant is laackencooper

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 060v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-10-1635
1e Comparant: Roelant Claess Beij x Janneken Thomas Stoffelen
2e Comparant: Aert Adriaenss Schipper
Goederen: een perceelken saeijlant, ontrent ½ mergen, gelegen inde verbrande stede, gemeen met Jan Geritss Hoevener
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den grooten Geer
Belend Oost: den grooten Geer
West: Jan Gerits en wed Adriaen Jacopss Bommeler
Noord: Corst Aertss
Zuid: Adriaen Jan Thijss
Bijz: Roelant is laackencooper.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 061r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-10-1635
1e Comparant: Aert Adriaenss
2e Comparant: Roelant Claess Beij x Janneken Thomas Stoffelen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 60v)
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Claes Peeters Beij, de vader van Roelant, bekent op 17-2-1737 dat de wilceur geheel is afgelost (procuratie voor nataris te L???den)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 061r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-10-1635
1e Comparant: Roelant Claess Beij x Janneken Thomas Stoffelen
2e Comparant: Jan Geritss Hoevener
Goederen: ontrent een hont een vierdel saeijlant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Aert Arss en Jan Geritss
West: Adriaen Corsten en Huijbert Dircxss
Noord: wed Adriaen Jacopss Bommeler
Zuid: Adriaen Jan Thijss
Bijz: Roelant is laackencooper.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 061r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-10-1635
1e Comparant: Jan Geritss Hoevener
2e Comparant: Roelant Claess Beij x Janneken Thomas Stoffelen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 61r)
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: OP 10-11-1638 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 061v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-11-1635
1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmermans
2e Comparant: Huijbert Adriaenss Schipper
Goederen: 4 hont min 25 roeij saeijlant inde Gheer
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Gheer
Belend Oost: hoeff van Heukelom
West: wed Adriaen Jacopss Bommeler
Noord: Aert Adriaenss
Zuid: den Heijligest alhier
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 061v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-11-1635
1e Comparant: Huijbert Adriaenss Schipper
2e Comparant: Jan Bastiaenss Timmermans
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 61v)
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 22-12-1636 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 062r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-12-1635
1e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker
2e Comparant: Corst Bernaertss, schoenlapper
Goederen: een huijs met een acker, gecomen van zijne 1e huijsvrouwe moeder
Prijs: ƒ 535
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Janss
West: Jochim Timmermans
Noord: Frans Huijbertss
Zuid: Matheus ? Aertss Corpen
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 062r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-12-1635
1e Comparant: Corst Bernaertss, schoenlapper
2e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anthonis Janss Snijder ontvangt in 1641 geld namens de dochter van Cornelis Michielss.
Cornelis Stevense Swart namens Huijch Jans en Anthonis Janss Snijder als vocht van de dochter van Cornelis Michielss transporteren de wilceur aan Bastiaen Frans en Adriaen Corsten als armmeesters (22-9-1643).
Op 31-5-1651 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 062v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-12-1635
1e Comparant: Wilmken Corneliss wed Peeter Rommen
2e Comparant: Adriaen Dircxss
Goederen: huijs, hoff ende erve
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Huijbertss
West: wed Embrecht Jacopss
Noord: Her straet
Zuid: Huijbert Geritss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 062v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-12-1635
1e Comparant: Adriaen Dircxss
2e Comparant: Wilmken Corneliss wed Peeter Rommen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 62v)
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Arss Cleermaker x Wilmken Corneliss ontvangt diverse malen geld. OP 17-2-1638 wordt een deel van de wilceur overgeven aan het weeskint van Jacop Huijbrechtss. Jacop Swarten ?? ontvangt geld.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 063r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-11-1635
1e Comparant: Dirck Dircxss van Clootwijck ea
2e Comparant: Wilm Joosten Brock, meulder tot Cappel
Goederen: ½ delle tegenover de Cappelse Molen, gecomen van Dirck van Clootwijck, gemeen met Jacop Wouter Visscher
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Herman Aertss
West: stege erffg Frans Dircxss
Noord: ambacht van Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz: Dirck Dircxss van Clootwijck namens Ghijsbert Corn Jongeboer x Anneken Wickenth??. Ghijsbert woont in Mijnsheerenlant. Proc. voor schepenen van Heusden, 22-3-1635.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 063r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-11-1635
1e Comparant: Wilm Joosten Brock, meulder tot Cappel
2e Comparant: Dirck Dircxss van Clootwijck ea
Goederen: Wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 63r)
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dirck Dircxss van Clootwijck namens Ghijsbert Corn Jongeboer x Anneken Wickenth??. Ghijsbert woont in Mijnsheerenlant.
Op 20-6-1639 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 063v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-11-1635
1e Comparant: Cornelis Michiel Otgens
2e Comparant: Gherit Janss ea
Goederen: 3 geerden lant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met Heijnrick Franss
Prijs: ƒ 925
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Franss
West: kint Jan Corn van Hardincxvelt ean
Noord: Masen
Zuid: Henrick Luijten Ambacht
Bijz: Cornelis woont inden Oude Bossche.
Gherit Janss als vocht en Sebastiaen Janss (Raemsdonck) als toesiender over Jochim Geritss zoon van Gerit Peeterss (Raemsdonck).
Weeskint Jan Corn van Hardincxvelt en Peeter Janss Schoenmaker

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 063v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-11-1635
1e Comparant: Cornelis Lambertss ea
2e Comparant: Gerit Janss, oom
Goederen: ¼ huijs , scheur, hoff en boomgaert, gelegen aende kerck
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Heijligest
West: Jan Aertss Metser
Noord: Her straet
Zuid: kerckhoff
Bijz: Cornelis Lambertss namens Adriaen Franss (Raemsdonck) toesiender van Lijsken Lambertss, suster

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 064r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-11-1635
1e Comparant: Jan Peeterss Geenen
2e Comparant: Anthonis Dircxss
Goederen: een ackerken saeijlant, gecomen van Frans den Smidt
Prijs: ƒ 39
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Peeter Wouterss
Noord: Peeter Wouterss
Zuid: Dorck Peeterss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 064r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-11-1635
1e Comparant: Anthonis Dircxss
2e Comparant: Jan Peeterss Geenen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 39
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 25-5-1638 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 064v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-12-1635
1e Comparant: Jan Michiel Otgens
2e Comparant: Hendrick Adriaen Keijserss
Goederen: een acker saeijlant, bij deling tegens zijn andere broeders bevallen
Prijs: ƒ 1300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Ant Hans ?, Gerit en Adriaen Dircxss
West: Jan ???, Jan Bastiaenss en kint Wilm Laurenss
Noord: her straet
Zuid: Adriaen Dircxss
Bijz: Jan woont inden Hoeven.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 064v
Soort akte: wilceur
Datum: 16-12-1635
1e Comparant: Hendrick Adriaen Keijserss
2e Comparant: Jan Michiel Otgens
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 17-5-1638 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 065r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-12-1635
1e Comparant: Steven Janss van Raemsdonck
2e Comparant: Jan Huijbrechtss, swager
Goederen: 3 geerden lant, inden polder, opden oostenkant in 12 geerden
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Heijligest en Kerck van Raemsdonck
West: weeskint Jacop Thoniss
Noord: Masen
Zuid: Wouter Wouterss Boeff
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 065r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-12-1635
1e Comparant: Steven Janss van Raemsdonck
2e Comparant: Jan Huijbrechtss, swager
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Henrick Adriaenss Keijserss
Noord: Henrick Keijsers
Zuid: cloostersgoet
Bijz: Op 31-12-1637 is de koopsom geheel voldaan.
Koopsom voor beide stukken land (zie vorige akte op folio 65r)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 065v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-1-1636
1e Comparant: Adriaentken Jochimss ea
2e Comparant: Adriaentken en Lijsken Peeterss Vinck
Goederen: 1/3 in 6½ geerden, inden polder, in 13 geerden, gemeen met Adriaen Janss Bogaert en Wilm Lambrechtss, opten oostenkant
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Buijs en Steven Huijbertss
West: voorss comparanten
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Adriaentken Jochimss mede namens Anneken Jochimss x mr Heijnrick S??belss (proc voor schepenen van Breda, 8-1-1636) en Claes Arss Visscher (G'berg) als vocht van 3 weeskinderen van Adriaen Jochimss (proc notaris Laurens vanden Kieboom, G'berg, 14-1-1636) Erffg van Jochim Franss.
Lijsken woont te G'berg

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 066r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-1-1636
1e Comparant: Steven Swart ea
2e Comparant: Adriaen Dircxss, broer
Goederen: hun deel in de stede, gemeen met Adriaen Dircxss cs
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Mathijs Peeterss
Noord: Anthonij Dorcxss
Zuid: Mathijs Peeterss
Bijz: Steven Swart namens Sijcken Dircxss en Adriaentken Dirck Peeterss (proc voor schepenen van Hoge Swaluwe, 5-10-1635)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 066r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-1-1636
1e Comparant: Adriaen Dircxss
2e Comparant: Aert Adriaenss Schipper
Goederen: een steken met ackerlant, gekocht van zijn broers en susters, behalve Janneke Dircxss
Prijs: ƒ 375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Mathijs Peeterss
Noord: Anthonis Dircxss
Zuid: Mathijs Peeterss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 066v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-1-1636
1e Comparant: Anneken Bastiaen Greeff
2e Comparant: Huijbert Corneliss Timmerman
Goederen: een binnendijcxse delle en ½ delle
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: 1 Willem van Gents vaert; zie 1
West: begijnen gronden; zie 1
Noord: Adriaen Jochimss; wed Peeter Deniss de Haen
Zuid: cooper; Willem Geldenss
Bijz: Anneken heeft als voocht Bastiaen Peeter Corsten

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 066v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-1-1636
1e Comparant: Maeijken Bastiaen Greeff
2e Comparant: Jan Sijmenss Hoevener
Goederen: een binnendijcxse delle
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: begijnen gronden
Noord: Anthonis Jacopss meulder
Zuid: erff Willem Jacop Thijss
Bijz: Maeijken heeft als voocht Bastiaen Peeter Corsten.
Jan Sijmens voorziet in ruil in het onderhoud van maijken

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 067r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-1-1636
1e Comparant: Cornelis Arss Mont ? x Gertruijt Arss
2e Comparant: Jan Mathijss
Goederen: hun deel in de stede en bijster etc, aengecomen door doode van Adriaen Adriaenss Fijenenbuijck, haer vader
Prijs: ƒ 275
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Frans Arss Boeser
West: Joost Wilmss
Noord: Her straet
Zuid: Corte Maten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 067r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-1-1636
1e Comparant: Lijnken Peeter Jochimssdr
2e Comparant: Dingen Jochim Aertssdr
Goederen: een efrken hoff en boomgaert
Prijs: ƒ 78
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemss Cloot
West: Dirck Henricxss Cleermaker
Noord: Her straet
Zuid: Jan Willemss Cloot
Bijz: Lijnken wordt geassisteert door Jacop Jacopss, swager.Op 12-1-1637 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 067v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1636
1e Comparant: Peeter Thomas, secr ea
2e Comparant: Peeter Thomas Goverden
Goederen: een binnendelle: t Bosken, 2e nog een binnendelleken
Prijs: ƒ 240
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: t Bosken
Belend Oost: 1e Vroukens vaert; 2e zie 1
West: ; Willem Corneliss
Noord: Peeter Geenen, erffg Huijpken Ptr Hoofschalcx
Zuid: kijnt van Adr Leendertss; wed Adr Jac Bommeler
Bijz: Peeter Thomas, secr namens Adriaen Arss Sanger (G'berg) voor ½ en Maeijken ? Henricxss weduwe Jochim Jochimss Cessing ? geassisteert met Laurens vanden Kieboom voor ¼ en de 3 kinderen van Maeijken: Huijman Adriaenss x Truijcken Cessingss, Denis Arss x Adriaentken Cessingss en Adriaen Arss Sanger als vocht over Cornelis en Grietken Cessingss. Erfg van Jochim Cessing voor ¼. Proc bij Laurens van den Kieboom G'berg, 19-12-1635
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 067v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-2-1636
1e Comparant: Peeter Thomas Goverden
2e Comparant: Peeter Thomas, secr ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 3 stuuken lant (zie folio 67v)
Prijs: ƒ 240
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Thomas, secr namens Adriaen Arss Sanger (G'berg) voor ½ en Maeijken ? Henricxss weduwe Jochim Jochimss Cessing ? geassisteert met Laurens vanden Kieboom voor ¼ en de 3 kinderen van Maeijken: Huijman Adriaenss x Truijcken Cessingss, Denis Arss x Adriaentken Cessingss en Adriaen Arss Sanger als vocht over Cornelis en Grietken Cessingss. Erfg van Jochim Cessing voor ¼. Proc bij Laurens van den Kieboom G'berg, 19-12-1635.
Op 6-1-21642 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 067v-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1636
1e Comparant: Peeter Thomas, secr ea
2e Comparant: Peeter Thomas Goverden
Goederen: 3e een perceelken moergronden
Prijs: ƒ 240
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Corneliss
West: Thomas Janss
Noord: Cornelis Marceliss
Zuid: Cornelis Marceliss
Bijz: Peeter Thomas, secr namens Adriaen Arss Sanger (G'berg) voor ½ en Maeijken ? Henricxss weduwe Jochim Jochimss Cessing ? geassisteert met Laurens vanden Kieboom voor ¼ en de 3 kinderen van Maeijken: Huijman Adriaenss x Truijcken Cessingss, Denis Arss x Adriaentken Cessingss en Adriaen Arss Sanger als vocht over Cornelis en Grietken Cessingss. Erfg van Jochim Cessing voor ¼. Proc bij Laurens van den Kieboom G'berg, 19-12-1635
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 068r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1636
1e Comparant: Sebastiaen Franss namens Peeter Lambertss swager
2e Comparant: Commer Lambertss
Goederen: ½ geerd, inden polder, aengecomen voor doode van Lijnken Lambertss, suster, gemeen met Huijbert Arss ea
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Schilders
West: Peeter Wouterss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Huijbert Arss, Wouter Wouterss, wed Adriaen Jacopss Bommeler en sijne andere susters en swagers

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 068r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-2-1636
1e Comparant: Jan Peeter Ghielen ofte Wouter Wouterss namens
2e Comparant: Adriaenken en Lijsken Peeterss Vinck, susters
Goederen: 1/3 in 6½ geerd, inden polder, gemeen met Wilm Lambertss en coopers
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Buijs en Steven Huijbertss
West: Jochim Frans int selfde stuck
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan Peeter Ghielen ofte Wouter Wouterss in zijnen ??? namens Adriaen Adriaenss Bogaert, schipper (proc voor notaris Wilm vander Erst, Dordrecht, 31-12-1635)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 068v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1636
1e Comparant: Peeter Geldenss
2e Comparant: Adriaen Jan Thijss
Goederen: een buijten delle
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 20-12-1636 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 068v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1636
1e Comparant: Claesken Adriaen Sijmonss
2e Comparant: Baeijen Jan Baeijens
Goederen: een huijs, hoff en boomgaert
Prijs: ƒ 132
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Sachariass
West: Sacharias Janss
Noord: Her straet
Zuid: Jan Gielen
Bijz: Claeskaen wordt geassisteert door Wouter Wouterss ?
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 068v
Soort akte: wilceur
Datum: 15-2-1636
1e Comparant: Baeijen Jan Baeijens
2e Comparant: Claesken Adriaen Sijmonss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio 68v)
Prijs: ƒ 132
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 069r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-3-1636
1e Comparant: Maeijken Peeterss x Dirck Lambertss
2e Comparant: Jan Mathijss
Goederen: haar 1/10 deel in de erfenis van Adriaen Arss Fijnenbuijck, gemeen met kijnderen Adr A Fijnenbuijck en Jan Mathijss
Prijs: ƒ 122
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Frans Adriaenss Boeser
West: Joost Willemss cs
Noord: Her straet
Zuid: Corte Maten
Bijz: Maeijken Peeterss namens haar man (Sgravendeel. Proc voor notaris Jan Peeterss Vekemanss, Dordrecht, 16-3-1636)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 069r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-4-1636
1e Comparant: Joost Wilmss
2e Comparant: Dirck Henricxss Cleermaker
Goederen: ½ buijtendijcxse delle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 335
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: weeskint Huijbert Arss
West: Frans Arss Boeser
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 069v
Soort akte: wilceur
Datum: 18-4-1636
1e Comparant: Dirck Henricxss Cleermaker
2e Comparant: Joost Wilmss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 69r)
Prijs: ƒ 335
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 1-5-1637 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 069v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-5-1636
1e Comparant: Maeijken Corneliss Seu ea
2e Comparant: Jan Cornelis Cle???
Goederen: een binnendelle aengecomen van Coenraet Janss haer oom
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Willem Cornbelis en maeijken Arss Panums
Noord: kinderen Adriaen Lendersen
Zuid: Willem Cornelis
Bijz: Maeijken Corneliss Seu met jan Corneliss Seu haar zoon.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 070r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-6-1636
1e Comparant: Mels Arss van Gesel
2e Comparant: Gerit Peeterss Cleermaker
Goederen: een hoff en boomgaert, aende kerck, gekocht van Bastiaen Geritss
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Michielss
West: Jan Cornelis Seu
Noord: erffg Cuijndert Janss
Zuid: her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 070r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-6-1636
1e Comparant: Gerit Peeterss Cleermaker
2e Comparant: Mels Arss van Gesel
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een hoff en boomgaert (zie folio 70r)
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 7-10-1636 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 070v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-6-1636
1e Comparant: Huijbertken Peeterss wed Adr Janss Meulder
2e Comparant: Huijbert Arss, schipper tot Waspick
Goederen: 4 geerden lants, inden polder, in 8 geerden opten westenkant, gemeen met Heijligest van Raemsdonck
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Heijligest van Raemsdonck met andere helft
West: Lijnken Willem Arss weduwe
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Huijpken x (nu) Aert Henricxss de Roeij meulder tot Raemsdonck.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 070v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-6-1636
1e Comparant: Huijbert Arss, schipper tot Waspick
2e Comparant: Huijbertken Peeterss wed Adr Janss Meulder
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 4 geerden (zie folio 70v)
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijpken x (nu) Aert Henricxss de Roeij meulder tot Raemsdonck.
Lijsken Henricxss Maes (geass Jacop Peeter Huijbrechtss) en Cathelijn Henricxss bekennen dat op 16-4-1637 de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 071r
Soort akte: copie huw voorw
Datum: 27-1-1627
1e Comparant: Aert Henricxss, molenaar te Raemsdonck
2e Comparant: Huijbertken Peeterss wed Adriaen Janss, meulder
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbertken wordt geassisteerd door Jacop Peeterss Haar broer.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 072r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1636
1e Comparant: Jan Janss Wijten, soldaat te Breda
2e Comparant: Jan Jacopss Vaderjan
Goederen: een buijtendijcxse dwers delle
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Jan Bast. Timmerman, Thomas Janss Schipper
Noord: Heiligest van Waspick
Zuid: Huijbert Janss
Bijz: Op 5-4-1639 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 072r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-1-1637
1e Comparant: Jochim Joosten Poetss
2e Comparant: Henrick Franss
Goederen: een huijs, hoff ende boomgaert ende gronden
Prijs: ƒ 550
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Peeterss en Adriaen Michielss
West: wed Corn Adriaenss en Peeter Melss
Noord: sloot van den dijck
Zuid: wed Dingeman Michielss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 072v
Soort akte: wilceur
Datum: 5-1-1637
1e Comparant: Henrick Franss
2e Comparant: Jochim Joosten Poetss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio 72r)
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan. 1638 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 072v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-1-1637
1e Comparant: Lijsken Henricxss Maes en Jacop Peeter Huijbrechtss , oom
2e Comparant: Cornelis Peeter Janss
Goederen: 2 geerden min een ½ vierdel, inden polder, op den oostenkant in de helft van 7½ geerd, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jochim Peeterss Vonder
West: Jacop Peeterss met wederhelft
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 073r
Soort akte: wilceur
Datum: 11-1-1637
1e Comparant: Gelden Willemss Decker x Willemken Janss
2e Comparant: Anneken Jochums wed Heijnrick Arss Schoenmaker ea
Goederen: wilceur met als onderpant een buijtendijcxse delle
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: steeg van de heere van Tilborg
West: Aert Goossenss cs
Noord: Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz: Gelden woont op de Willem van Gents vaert.
Anneken Jochums wed Heijnrick Arss Schoenmaker tbv Adriaen Henricxss hare uijtlandige zoon.
De schuld wordt overgenomen door Jan Peeterss Geenen.
Op 14-12-1638 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 073v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-2-1367
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Merten Arss van Gesel en Anthonis Janss Snijder
Goederen: een perceel moergronden
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Jan Wouter Janss en Jan Peeterss Geenen
West: Anrthonis Huijbertss
Noord: Herstraet
Zuid: Corte Maten of Anthonis Janss Snijder
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 073v
Soort akte: wilceur
Datum: 13-2-1367
1e Comparant: Merten Arss van Gesel en Anthonis Janss Snijder
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van grond (zie folio 73v)
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 20-4-1637 wordt een deel van de wilceur overgegeven aan Jan Willemss Buijs en Damiaen Joosten als gewesene armmeesters.
Op 17-2-1637 wordt een deel van de wilceur overgegeven aan Peeter Melsen (Raemsdonck)
In 1941 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 074r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-2-1637
1e Comparant: Anthonis Janss Snijder
2e Comparant: Peeter Thomas Goverden
Goederen: ¼ in het steken en saeijlant van Wouter Willemss za, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriien Lambertss
West: Denis Peeterss Haen
Noord: Gerit Janss
Zuid: Gerit Willems met wederhelft
Bijz: 14-5-1639 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 074v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1637
1e Comparant: Jan Huijbertss
2e Comparant: Melis Henricxss
Goederen: een acker saeijlants, gecocht van Peeter Thomas secr
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Adriaen Metseler
West: Dries Dingemanss
Noord: wed Hans Thoniss van Hasselt
Zuid: Adriaen Dingemanss
Bijz: Jan woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 074v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-3-1637
1e Comparant: Adriaen Gherit Peeterss ea
2e Comparant: Mathijs Willemss
Goederen: een huijs, erve, hoff en delle, waarop Jan naast zijn zuster op bevallen is
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Jacopss Buijs
West: Jan Janss Rijool
Noord: polder van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Adriaen Gherit Peeterss als vocht en Wilm Huijgen als toesiender van Jan Wircken.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 075r
Soort akte: wilceur
Datum: 9-3-1637
1e Comparant: Mathijs Willemss
2e Comparant: Adriaen Gherit Peeterss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een hui9js etc (zie folio 74v)
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Gherit Peeterss als vocht en Wilm Huijgen als toesiender van Jan Wircken, Jan is een neef van Adriaen.
De wilceur is op 3-5-16490 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 075r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-4-1637
1e Comparant: Anthonis Jacopss Meulder
2e Comparant: Jan Adriaenss Croot
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wilm van Gents vaert
West: bagijnen gronden
Noord: Gelden Willemss Decker
Zuid: Jan Sijmonss
Bijz: Anthonis woont op de Willem van Gents vaert

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 075v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-4-1637
1e Comparant: Huijbert Arss ea
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: een binnendijcxse dwersdelle, gecomen van Adriaen Janss Coninck za, vader
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens Vaert
West: Jan Arss Cuijper
Noord: Jacop Jans Thijss
Zuid: Huijbert Janss
Bijz: Huijbert Arss namens Michiel Peeterss, schipper tot Bergen x Brechtken Arss (Bergen opten Zoom) (proc voor notaris Wouter de Witte, 24-7-1637 te Bergen)
De prijs geld ook voor de delle uit de volgende akte.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 075v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-4-1637
1e Comparant: Huijbert Arss ea
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: een binnendijcxse dwersdelle, gecomen van Adriaen Janss Coninck za, vader
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens Vaert en Lijnken Coenen
West: Jan Arss Cuijper
Noord: Maeijken Arss Pannumss cs
Zuid: Wouter Wouterss
Bijz: Huijbert Arss namens Michiel Peeterss, schipper tot Bergen x Brechtken Arss (Bergen opten Zoom) (proc voor notaris Wouter de Witte, 24-7-1637 te Bergen)
De prijs geld ook voor de delle uit de vorige akte.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 076r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-5-1637
1e Comparant: Cornelis Michielss Cleermaker
2e Comparant: Jan Peeterss Geenen
Goederen: ½ buijten delle, gemeen met cooper: Den Braembosch
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Den Braembosch
Belend Oost: Matheus Peeterss
West: Jan Matheuss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 076r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1637
1e Comparant: Lijsken Cornelis x Heijnrick de Roovre ea
2e Comparant: Peeter Thomas, secretaris
Goederen: 1/3 in een acker saeijlant, gemeen met cooper, gecomen van Adriaen Wouterss za
Prijs: ƒ 120
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kijnt Willem Laurenss en kijnderen Ptrken Mertens
West: kijnderen Peeterken Mertens en secretaris
Noord: Her straet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Lijsken Cornelis x Heijnrick de Roovre (ten Bosch) met Wouter Wouters als vocht namens Lijsken Vrijncker ? wed Wouter Arss (Vlissingen) en haar kinderen (proc notaris Gelijn Pietterss, Vlissingen, 16-11-1632)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 076v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-5-1637
1e Comparant: Anthonis Laureijss x Maeijken Arss Fijnenbuijck
2e Comparant: Jan Mathijss
Goederen: zijn deel in stede etc gecomen door doode van Adriaen Arss Fijnenbuijck, vader, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Frans Arss Boeser
West: Joost Willems
Noord: Her straet
Zuid: Corte Maten
Bijz: Anthonis woont inde Vrijhoeven

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 076v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-6-1637
1e Comparant: Jan Wouter Janss en Corn Michielss Cleermaker
2e Comparant: Adriaen Peeterss Spoel ea
Goederen: ¼ perceel moergronden, gecomen van Denis Adriaen Deniss, gemeen met coopers
Prijs: ƒ 140
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Jacopss Visscher
West: Bastiaen Geritss cs
Noord: Thonis Arss Leur
Zuid: Wouter Jacopss Visscher
Bijz: Cornelis is ruijter onder de compagnie van Graeff Willem, goeverneur te Heusden.
Adriaen Peeterss Spoel, Cornelis Adriaen Deniss en Nelken Adriaen Deniss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 077r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-6-1637
1e Comparant: Andries Dingemanss
2e Comparant: Pouwels Wouterss
Goederen: een huijsinge, hoff en ackerlant
Prijs: ƒ 1800
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jacop Joosten
West: hoff cooper en acker Adriaen Ghielen
Noord: her straet
Zuid: cloosters goet
Bijz: west: den hoff gecomen van Cornelis Huijgen. Er is nog een scheiding nodig: Dirck H?? en R??? Crol ?
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 077r
Soort akte: wilceur
Datum: 13-6-1637
1e Comparant: Pouwels Wouterss
2e Comparant: Andries Dingemanss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. (zie folio 77r)
Prijs: ƒ 1800
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Heijlken Michiels x Andries Dingemans ontvangt geld. In 1648 is de wilceur betaald.
Jacop Arss x Adriaenken Peeterss en ??? Peeterss voor de ½ , Willem Burchout als vocht kinderen Dingeman Wouterss en Jan Peeterss als vocht kinderen Lijsken Wouters en Adriaenken Wouterss x Merten Arss verklaren dat hun helft van de wilceur is afgelost, 9-5-1641

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 077v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-10-1637
1e Comparant: Peeter Corstiaenss ea
2e Comparant: Adriaen Jochumss den Oude, stadthouder Cappel
Goederen: een buijtendijcxse delle, gemeen met cooper, aengecomen van zijn vader za.
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janss de Bie
West: Peeter Gheldenss
Noord: Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz: Peeter Corstiaenss namens Adriaen Jochumss Verster, brouwer inde K??? tot Geertruijdenberge (proc voor notaris Willem van Heemskerck, Heusden, 23-6-1636). Adriaen den Ouden is een broer van Adriaen Verster

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 077v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-10-1637
1e Comparant: Frans Arss Boeser ea
2e Comparant: Huijbert Corneliss
Goederen: 1/3 van 1/3 acker, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 50
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Wouter Adriaen Stevens
West: Wouter Wouterss
Noord: Wouter Adriaen Stevens
Zuid: Corte Maten
Bijz: Frans Arss Boeser namens Jan Henricxss Panum (proc voor schout en schepenen, 2-6-1637)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 078r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-10-1637
1e Comparant: Dirck Lendertsen
2e Comparant: Cornelis Lambertss ea
Goederen: een acker saeijlant met de veldekens
Prijs: ƒ 877
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Thomas secretaris
West: Pouwels Wouterss
Noord: Her straet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Cornelis Lambertss en Gherit Janss tbv Lijsken Lambertss.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 078r
Soort akte: wilceur
Datum: 19-10-1637
1e Comparant: Cornelis Lambertss ea
2e Comparant: Dirck Lendertsen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker (zie folio78r)
Prijs: ƒ 877
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Lambertss en Gherit Janss tbv Lijsken Lambertss.
Op 20-12-1638 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 078v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-12-1637
1e Comparant: Gherit Willemss Timmer
2e Comparant: Peeter Thomas Goverden
Goederen: ½ van ½ mergen gronden, gecomen van Wouter Willemss van wegen zijn huijsvrouw
Prijs: ƒ 40
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erffg Peeter Arss Fijnenbuijck
West: erffg Peeter Arss Fijnenbuijck
Noord: erffg Reijn Gieliss
Zuid: Adriaen Jan Matheuss
Bijz: Gherit woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 078v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-12-1637
1e Comparant: Joost Willems ea
2e Comparant: Jan Mathijss
Goederen: ½ binnendijcxse delle, gemeen met Wouter W???
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den waterganck
West: Jacop Jochumss
Noord: polder van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Joost Willems namens den auditeur Kieboom van Geertruijdenberch x Maeijken Jan Ghijben (proc 1-12-1637, door hemzelf)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 079r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-1-1638
1e Comparant: Wouter Janss schout
2e Comparant: Bastiaen Frans en Claes Anthonis Steven
Goederen: 6 hont een vierdel seijlant
Prijs: ƒ 850
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Andries Keijsers en Faes Willemss
West: Wouter Janss schout
Noord:
Zuid:
Bijz: Bastiaen en Claes zijn kerckmeesters van Waspick
Bij belending worden nog genoemd Corte Maten, Gherit Janss, Willem Micken.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 079r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-1-1638
1e Comparant: Peeter Melsen
2e Comparant: Peeter Wouterss, oom
Goederen: 3 geerden, inden polder, in 12 geerden, opden westenkant in 6 geerden, gemeen met Neelken Melsen, suster
Prijs: ƒ 1750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Peeter Wouterss
West: Adriaen Jan Matheuss met andere 6 geerden
Noord: Scheij sloot
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Peeter woont te Raemsdonck.
Op 24-4-1638 is de koopsom geheel voldaen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 079v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-2-1638
1e Comparant: Mathijss Willemss x Maeijken Janss
2e Comparant: Jan Huijbertsen
Goederen: 3 deelen in een acker saeijlant, gemeen met de naekijnderen Jan Peeter Willemss
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Mathijs Willemss
West: naekijnderen Jan Peeterss met ¼
Noord: Her straet
Zuid: weeskijnt Jan Arss Hoevener
Bijz: Jan woont te Hendrick Luijten Ambacht.
OP 1-3-1641 is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 079v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-2-1638
1e Comparant: Pouwels Woutersen
2e Comparant: Gherit Janss
Goederen: een acker saeijlant met de veldekens, gecomen van zijn moeder
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Lijsken Lambert Adriaenssdr
West: Gherit Janss
Noord: Her straet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Op 9-5-1641 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 080r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-2-1638
1e Comparant: Frans Huijbertss
2e Comparant: Joost Willemss
Goederen: een acker saeijlant inden brede acker van Jan Andries Bogaert
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Damiaen Joosten
West: Aert Jochumss Timmermans Heijnrich Andries Keijser
Noord: sloot vande gront
Zuid: Corte Maten
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 080r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-2-1638
1e Comparant: Joost Willemss
2e Comparant: Frans Huijbertss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker en een deel gront
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 20-11-1641 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 080r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-2-1638
1e Comparant: Frans Huijbertss
2e Comparant: Joost Willemss
Goederen: 2e: 1/3 gronden voor de acker, gemeen met Damiaen Joosten en weeskijnt Dingeman Janss Bogaert
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 080v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-2-1638
1e Comparant: Huijbert Dircxsen (wed Pleunken Marceliss) ea
2e Comparant: Marcelis Arss den Jongen Cluijter
Goederen: een perceel moergronden, gecomen van Pleunken Marceliss de huijsvrouw zaliger van Huijbert, inde stede van cooper
Prijs: ƒ 24
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West: Dierck Joost Mutsaert
Noord: Jan Janss Meijer
Zuid:
Bijz: Huijbert Dircxsen voor de ene helft en Anthonis Dircxsen, swager x Nelken Huijbertss en Lendert Dircxsen als toesiender van Lijnken Huijsbertss.
En nog voor het paert van Adriaenken Segerss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 080v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-2-1638
1e Comparant: Maeijken Crijnen ea
2e Comparant: Marcelis Adriaen den Jongen Cluijter
Goederen: de gronden etc in de stede van Marcelis
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Dielis Vassen erffg of de hoef van Heukelom
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Jan Janss Meijer
Zuid: Adriaen Corneliss Wijngaert
Bijz: Maeijken Crijnen namens Peeter Adriaen Peeterss, schipper tot G'berg (proc Laurens Henricxss vanden Kieboom, G'berg, 27-12-1637) en Dingentken Adriaen Cluijterssdr namens Gijsbert Huijgen van Esch (backer te G'berg) (proc voor schepenen, 25-2-1638 G'berg)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 081r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-2-1638
1e Comparant: Dingentken Arss Cluijterss ea
2e Comparant: Marcelis Arss Cluijter, broer
Goederen: een acker saeijlant, gecomen van Adriaen Marceliss
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Dircxss
West: Cornelis Jochumss
Noord: Cornelis Jochumss
Zuid: erffg Aert Brouwerss
Bijz: Dingentken Adriaen Cluijterssdr namens Gijsbert Huijgen van Esch (backer te G'berg) (proc voor schepenen, 25-2-1638 G'berg)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 081v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-3-1638
1e Comparant: Ghelden Willems Decker
2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen
Goederen: een banck dellen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: Anneken Corneliss
Noord: Huijbert Cornelis Timmerman
Zuid: Jan Adriaenss Cloot ???
Bijz: Peeterken Janss wed Ghelden Willems bekent op 15-4-1640 dat de koopsom geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 081v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-4-1638
1e Comparant: Aert Adriaen Mathijss
2e Comparant: Adriaen Jan Matheuss
Goederen: 3 vierdel geerde lants, inden polder, in 12 geerden, opden westenkant in 6 geerden, gemeen met zie bijz
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Wouters en Neelken Melsen met andere 6 geer
West: Peeter Wouterss cs
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: De 3/4 geert ligt gemeen met Adriaen Jan Matheuss en Peeter Henricxss Timmer, aengecomen door doode van Jan Wouterss, secretaris.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 082r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-3-1638
1e Comparant: Jan Arss Snijder ea
2e Comparant: Jacop Adriaenss Bommeler
Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent 4 hont aende Santschel
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Santschel
Belend Oost: kijnderen Jan Adriaen Arss Cluijter
West: Dirck Arss Waelwijck
Noord:
Zuid: Thomas Dircxss met acker Aert Paep ?
Bijz: Jan Arss Snijder (Vrijhoeven) en mede namens Jacop Janss Cluijter (proc Jan van Aken, notaris Breda, 26-3-1638)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 082r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-4-1638
1e Comparant: Anthonis Jacopss Meulder ea
2e Comparant: Pauwels Laureijss
Goederen: een huijsinge, hoff, boomgaert en landerijen
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Quekel
Belend Oost: de Quekel
West: Willem van Gents vaert
Noord: den ambachtsheeren gronden
Zuid: Lendert Dircxss
Bijz: Anthonis Jacopss meulder en Adr Janss de Ruijter namens Henrick Heijligerss (Wouw, markisaat van Bergen). Erffgenamen van Mariken Henricxss zijn moeder getrout geweest met Ant. Jacopss. (proc voor schepen van Waspick, 12-2-1638).
Betaald wordt, voor de helft, via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 082v
Soort akte: wilceur
Datum: 1-4-1638
1e Comparant: Pauwels Freijss
2e Comparant: Anthonis Jacopss meulder ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio 82r)
Prijs: ƒ 425
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 26-5-1643 is deze wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 083r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-4-1638
1e Comparant: Dingen Anthonis wed Adriaen Arss Freunen ea
2e Comparant: Jan Willemss Buijs en Claes Anthoniss Freunen
Goederen: een acker saeijlant met de veldekens
Prijs: ƒ 1150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemss Buijs en weeskijnt Willem Laurenss
West: wed Thomas Janss, schout en secr Waspick
Noord: Her straet
Zuid: zuidelijkste dijk
Bijz: Dingen Anthonis wed Adriaen Arss Freunen voor de enen helft en Maeijken Arss Freunen, dochter en Sijmon Janss van den Broeck x Anthonisken Arss Freunen voor de andere helft.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 083r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-4-1638
1e Comparant: Jan Willemss Buijs en Claes Anthoniss Freunen
2e Comparant: Dingen Anthonis wed Adriaen Arss Freunen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 83r)
Prijs: ƒ 1150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dingen Anthonis wed Adriaen Arss Freunen voor de enen helft en Maeijken Arss Freunen, dochter en Sijmon Janss van den Broeck x Anthonisken Arss Freunen voor de andere helft.
Op 5-6-1642 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 083v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-4-1638
1e Comparant: Adriaen Jochumss
2e Comparant: Aert Jochiumss Timmerman, broer
Goederen: zijn deel in het huijs en de grondenm gecomen van vader
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Jochumss, broer en Jan Arss Croot
West: Mariken Dircxss, haren moeder
Noord: Her straet
Zuid: Jacop Willemss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 083v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-4-1638
1e Comparant: Jan Peeter Geenen
2e Comparant: Huijbert Janss
Goederen: een ackerken saeijlant, aengecomen door coop van S?? Arss Smidt za
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens Vaert
West: Peeter Wouterss
Noord: vercooper
Zuid: Peeter Wouterss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 084r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-4-1638
1e Comparant: Aert Adriaenss Genen ea
2e Comparant: Marcelis Adriaens Cluijters
Goederen: een perceelken weijlant
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jochum Jan Berthoutss
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Aert Adriaenss Genen
Zuid: Jan Janss Meijer
Bijz: Aert Adriaenss Heijs mede namens Peeter Janss Cluijter mede als vocht van de 2 weeskijnderen van Adriaen Janss Cluijter, het weeskijnt van Huijbert Corneliss en Anneken Janss Cluijter (proc Sgravenmoer voor heemraden, 22-3-1638), Jan Janss Snijder x Janneken Janss Cluijters

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 084v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-5-1638
1e Comparant: Adriaen Janssen ea
2e Comparant: Aert Adriaenss, schipper alhier
Goederen: 1/3 van 2 dellen, gemeen met Frans Adriaenss Boeser: 1e buitenen delle; 2e binnen delle op westkant Vroukens vaert
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Bastiaenss Timmermans en Thomas Janss Schipper
West: Pastoorsdelle; Adriaen Franss Cuijper
Noord: Armens delle alhier; Adriaen Jan Matheuss
Zuid: Her straet; Cornelis Stevens Swart
Bijz: Adriaen Janssen (Waelwijck) mede als oom vande weeskijnderen van Willem Janssen, Jacop Janss en Dirck Janss, zijn broers zaliger, met consent van Jan Arss van Tulden als toesiender van t kint van Willem Jans, Jan Corneliss ??? als toesiender van Jacop en Dirck Janss kijnderen. (proc schepenen in Baertwijck, 10-5-1638). Cornelis Janss, laackenvcooper tot Waelweijck mede namens Jan Adriaens de Makere x Adriaenken Janss en namens Peeter Adriaenss Molengraeff, schout Baertwijck. Alle kijnderen en erffgenamen van Jan Arss van Raemsdonck en Eercken Adriaenss vanden Weterings

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 085r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-5-1638
1e Comparant: Jan Corneliss Oubosch ea
2e Comparant: Cornelis Mathijss
Goederen: 3 geeerden, inden polder, in 12 geerden, met Peeter Wouterss en t weeskint van Jan Jolis ? Oomen
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jan Wouterss
West: Armen van Waspick
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan Corneliss Cubosch (Zevenbergen) namens Jonker Johan van Lederburch, heere van Willegelangerack (proc Lambrecht Misgeras ?, notaris Sevenbergen, 12-3-1638).
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 085r
Soort akte: wilceur
Datum: 21-5-1638
1e Comparant: Cornelis Mathijss
2e Comparant: Jan Corneliss Oubosch ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 3 geerden (zie folio 85r)
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Corneliss Cubosch (Zevenbergen) namens Jonker Johan van Lederburch, heere van Willegelangerack (proc Lambrecht Misgeras ?, notaris Sevenbergen, 12-3-1638).
Op 29-5-1640 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 085v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-5-1638
1e Comparant: Frans Adriaenss Boeser
2e Comparant: Aert Adriaenss de ??nijs, schipper
Goederen: 2/3 in een buijtendelle, gemeen met cooper, gelegen voor Thomas Janss Schipper
Prijs: ƒ 266
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Bastiaenss Timmermans en Thomas Janss Schipper
West: Pastoors delle
Noord: de Armen van Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 085v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-5-1638
1e Comparant: Aert Adriaenss de ??nijs, schipper
2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser
Goederen: 1/3 in een binnendelle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 116
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Adriaen Franss Cuijper
Noord: Adriaen Jan Mouthaen
Zuid: Cornelis Stevenss Swart
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 086r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-6-1638
1e Comparant: Thomas Janss Schipper ea
2e Comparant: Jan Janss Rijool namens Lijsken Peeter Arssdr
Goederen: hoff stede mette boomgaert en delle, gecocht van Jan Stevenss Cuijper za
Prijs: ƒ 1100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Heijnrick Andriess Keijserss
West: Jan Henricxss Rijool
Noord: polder van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Thomas Janss Schipper namens Jacop Janss, zijn broer, schipoper tot Bergen opten Soom (proc Jan van Wesel, notaris Bergen).
Lijsken is de schoonzus van Jan Janss.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 086r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-6-1638
1e Comparant: Jan Janss Rijool namens Lijsken Peeter Arssdr
2e Comparant: Jacop Janss [Schipper]
Goederen: wilceur tbv de aankoop van hoff stede etc
Prijs: ƒ 1100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacop Janss [Schipper] schipper tot Bergen opten Soom
Lijsken is de schoonzus van Jan Janss.
De wilceur is geheel afgelost. Geen datum

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 086v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-7-1638
1e Comparant: Roelant Claess Beij x Jenneken Thomas Stoffelen
2e Comparant: Jacop Adriaenss Bommeler, schipper
Goederen: 4 mergen 5 hont gronden en weijlant, teijnde de stede van Stoffel Arss Cluijter, verdeeld in 4 perceelen
Prijs: ƒ 800
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: 1e Sgravelduijnsloot; 2e zie 1
West: Dirck Arss Waelwijck; perceel 3
Noord: Armen S'moer; Steven Huijbrechtss; 3-4 Corn Hulste
Zuid: Cornelis Hulsten; erffg Jan de Cluijter
Bijz: Roelant is laackencooper te Breda.
De hele stede kost 2000. De rest ligt vermoedelijk in Cappel of Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 087r
Soort akte: wilceur
Datum: 23-9-1638
1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter
2e Comparant: Aert Adriaens, schipper, Thomas Janss Schipper ea
Goederen: wilceur met als onderpant een acker saeijlant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Grooten Geer
Belend Oost: Grooten Geer
West: Henrick Franss
Noord: Jan Arss Croot
Zuid: Jan Jacopss
Bijz: Aert Adriaens, schipper, voor de ene helft en Thomas Janss Schipper tbv t weeskijnt van Jacop Jans, zijn broer, voor de andere helft.
Abraham Jacopss en Aert Adriaens de Bruijn ontvangen geld. Adriaen Thomass (Thoniss ?) bekent dat op 30-9-1654 de wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 087v
Soort akte: wilceur
Datum: 25-9-1638
1e Comparant: Pauwelss Freijss
2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs op 1-4-1638 (zie folio 82r)
Prijs: ƒ 575
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pauwel woont op de Willem van Gentsvaert, Adriaen woont te Wasbeeck.
Op 25-11-1639 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 087v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-11-1638
1e Comparant: Willem Lambertss
2e Comparant: Commer Lambertss, broer
Goederen: ½ geerde lant, inden polder, in 16 geerden, gemeen met Wouter Wouterss, Huijbert Arss en de wed Adriaen Jacopss Bommeler cs.
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Schwaens en de dijck vd polder
West: Peeter Wouterss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Het stuk lant is aengecomen door doode van Lijsken Lambertss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 088r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-11-1638
1e Comparant: Cornelis Janss
2e Comparant: Commer Lambertss
Goederen: hoffstede met saeijlant, zoals het van Jan Meliss, zijn vader, was.
Prijs: ƒ 900
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Heijnrick Andriess Keijsers
West: Adriaen Michielss
Noord: Her straet
Zuid: Jan Bastiaenss Timmerman en kijnt Willem Laurenss
Bijz: Cornelis woont tegenwoordig te Dongen.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 088r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-11-1638
1e Comparant: Commer Lambertss
2e Comparant: Cornelis Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een hoffstede (zie folio 88r)
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 19-3-1641 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 088v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-11-1638
1e Comparant: Commer Lambertss
2e Comparant: Wouter Wouterss en Huijbert Arss
Goederen: 2 geerden lants, inden polder, in 16 geerden, gemeen met coopers cs
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouters Schilders en polders dijck
West: Peeter Wouterss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 088v
Soort akte: wilceur
Datum: 3-11-1638
1e Comparant: Wouter Wouterss en Huijbert Arss
2e Comparant: Commer Lambertss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 2 geerden lant (zie folio 88v)
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 27-11-1639 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 089r
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-2-1639
1e Comparant: Thomas Janss Schipper ea
2e Comparant: Thomas Dircxss Sicheneer ??
Goederen: ½ mergen saeijalnts
Prijs: ƒ 460
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Dircxss en Anthonis Dolcxsen
West: Cornelis Jochumss
Noord: Cornelis Stevenss Swart en Adriaen Corsten
Zuid: Thomas Dircxss cs
Bijz: Thomas Janss Schipper namens Michiel Pieterss, schipper tot Bergen x Burchtken Arss.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 089r
Soort akte: wilceur
Datum: 24-2-1639
1e Comparant: Thomas Dircxss
2e Comparant: Thomas Janss Schipper ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 460
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Thomas Janss Schipper namens Michiel Pieterss, schipper tot Bergen x Burchtken Arss.
Op 12-2-1645 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 089v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-2-1639
1e Comparant: Pauwelss Freijss x Janneken Peeterssdr
2e Comparant: Adriaen Corsten en Laurens (Freijs) Janss
Goederen: ¼ acker saeijlants, groot ontrent 5 vierdel hont, gelegen in dwersacker Corst Marcelis
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: geer stege
West: Freijs Janss
Noord: Jan Jacopss Vader
Zuid: wed Adriaen Jacopss Bommeler
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 089v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-4-1639
1e Comparant: Gelden Jacopss van Campen ea
2e Comparant: Peeter Geldenss
Goederen: ontrent 1½ hont heijvelden inde Molenbanck, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 35
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Molenbanck
Belend Oost: erffg Peeter Arss de Roeij
West: Hoef van Heukelom
Noord: Aert Peeterss Cuijl
Zuid: cooper
Bijz: Gelden Jacopss van Campen mede namens zijn minderjarige broers en zussen en Phillips Corneliss Bullekens en zijn broer en zus als erffg van Lijsken Mertenssde wed Willem Jacopss van Campen za

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 090r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-4-1639
1e Comparant: Ghelden Jacopss van Campen
2e Comparant: Jan Wouter Janss en Jan Jacopsen
Goederen: de zuijdense helft van een tussendelle, groot geheel 3 mergen, gemeen met Jan Arss Croot cs
Prijs: ƒ 850
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: hof van heukelom
West: Ariaen Jan Thijss
Noord: Jan Arss Croot cs
Zuid: Peeter Jochumss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 090r
Soort akte: wilceur
Datum: 29-4-1639
1e Comparant: Jan Wouter Janss en Jan Jacopsen
2e Comparant: Ghelden Jacopss van Campen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 90r)
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Ghelden Jacopss van Campen mede namens de verdere erffgenamen van Lijsken Mertenss.
Op 24-6-1642 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 090v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-4-1639
1e Comparant: Ghelden Jacopss van Campen ea
2e Comparant: Jan Arss Croot ea
Goederen: de noordense helft van een turfdelle inde Geer, groot geheel ontrent 3 mergen, gemeen met Jan Wouter Janss en Jan Jacopss
Prijs: ƒ 850
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Geer
Belend Oost: Hoeff van Heukelom
West: Adriaen Jan Thijss
Noord: Jan Wouter Janss en Jan Jacopss
Zuid: Peeter Jochumss
Bijz: Gelden Jacopss van Campen mede namens zijn minderjarige broers en zussen en Phillips Corneliss Bullekens en zijn broer en zus als erffg van Lijsken Mertenssde wed Willem Jacopss van Campen za.
Jan Arss Croot, Corst Marcelis en Adriaen Corsten

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 090v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-4-1639
1e Comparant: Gerit Janss namens Anthonis Michielss Otgens,neve
2e Comparant: Laureijs (Freijs) Janss
Goederen: 1/3 acker saeijlant, gemeen met Janneken Berten en de kijnderen van Lambert Arss
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Lambertss
West: Janneken Berten met 1/3
Noord: Merten Arss van Gesel
Zuid: Peeter Thomass Goverden
Bijz: Anthonis woont in Ouden Boschen (proc voor schepenen aldaer, 21-4-1639).
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 091r
Soort akte: wilceur
Datum: 29-4-1639
1e Comparant: Laureijs (Freijs) Janss
2e Comparant: Anthonis Michielss Otgens
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 1/3 acker
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: 28-12-1641 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 091r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-4-1639
1e Comparant: Adriaen Dircken
2e Comparant: Aert Adriaenss, schipper alhier
Goederen: 1/7 in het steken van Dirck Peeterss, gecocht van Janneken Dircken, suster, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de vaert
West: Matheus Peeterss
Noord: Thonis Dircxsen
Zuid: Matheus Peeterss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 091v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-4-1639
1e Comparant: Adriaen Janss Walschaert x Janneken Berntss
2e Comparant: Heijnrich Adr Keijsers en Thomas Janss Schipper
Goederen: ½ erff ende hoffstede met woonhuijs
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Anneken Corneliss
West: weeskinderen Willem Aertss
Noord: weeskinderen Willem Aertss
Zuid: Her straet
Bijz: Adriaen woont te Ooltens Plaete. Heijnrich en Thomas zijn armmeesters

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 091v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-5-1639
1e Comparant: Jan Jacopss Timmerman ea
2e Comparant: Peeter Melsen
Goederen: een acker saeijlant met de veldekens, gecomen van hun vader
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan H???
West: Willem Lambertss
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz: Jan Jacopss Timmerman mede als vocht van sijn susters weeskijnt, Jacop Jacopss, Cornelis Jacopss, Peeter Jacopss en Meus Jacopss. Alle kinderen van Jacop Jacopss Timmerman gewoond hebbende tot Raamsdonk.
Op 11-5 is de koopsom voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 092r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-5-1639
1e Comparant: Samuel Arss Potter x Nelken Jacopss
2e Comparant: Jan Huijbrechtss Vassen
Goederen: een acker saeijlant met de veldekens, gecomen van Antonis Cornelis zijn huisvrouwe grootvader
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Henricxss Rijool en Cornelis Jacopssen Buijs
West: Cornelis Thonis Roubosch en Corn Lenderss Swart
Noord: Her straet
Zuid: Oude Vaert
Bijz: Op 12-5-1642 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 092r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-5-1639
1e Comparant: Gelden Jacopss van Campen ea
2e Comparant: Jan Sijmonss Hoevener
Goederen: 1e ontrent ½ mergen saeijlant inde Gheer en 2e een ½ mergen bleckeling gronden
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Gheer
Belend Oost: 1e Hoeff van heukelom; 2e bagijnen gronden
West: Jan Gheritss Hoevener; Peeter Wouterss
Noord: Heijligest van Waspick; kerck van Waspick
Zuid: Peeter Wouterss; Seb Ptrss de Roeij en Adr Jochums
Bijz: Gelden Jacopss van Campen namens zijn minderjarige broer en zus en Philip Corneliss Bullekenss en zijn broer en zus: erffgenamen van Lijsken Maertenssdochter wed Willem Jacopss van Campen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 092v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-5-1639
1e Comparant: Ghelden Jacopss van Campen ea
2e Comparant: Peeter Wouterss ea
Goederen: een mergen bleckeling gronden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hoeff van Heukelom
West: Peeter Thomass Goverden
Noord: Ptr Wouterss, Ptr Geldenss en ??? Janss
Zuid: Jan Arss Croot en Corst Marceliss cs
Bijz: Gelden Jacopss van Campen namens zijn minderjarige broer en zus en Philip Corneliss Bullekenss en zijn broer en zus: erffgenamen van Lijsken Maertenssdochter wed Willem Jacopss van Campen.
Peeter Wouterss, Huijbert Corneliss, Cornelis Mathijss wn Damiaen Joosten

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 092v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-5-1639
1e Comparant: Mechtelt Janss ea
2e Comparant: Jan Sijmonss Hoevener
Goederen: 2/3 van een banck bleckelings gronden
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: Seb de Roeij en t kijnt, eertijds Bagijnen gronden
Noord: Bastiaen Peeter Corsten
Zuid: Sebastiaen de Roeij en t weeskijnt met 1/3
Bijz: Mechtelt woont tot Cappel, zij wordt geassisteert door Bastiaen Peeterss de Roeij, en Bastiaen Peeterss de Roeij en Adriaen Wouterss als vocht van t weeskijnt van Heijnrick Wouterss.
Op 8-3-1642 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 093r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-5-1639
1e Comparant: Sebastiaen Franssen ea
2e Comparant: Dirck Henricxsen Cleermaker
Goederen: ½ geerde lants, inden polder, gemeen met Wouter Wouterss, Huijbert Arss en cooper cs, in 16 geerden
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: polders dijck en Wouter Schilders
West: Peeter Wouterss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Sebastiaen Franssen namens Adriaen Thonis , schipper en borger van G'berg, x Heijlken Lambertss (proc voor schepenen van G'berg, 26-4-1639).
Januarij 1640 is de koopsom geheel voldaan, Adriaen Thonis Timmer ??

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 093r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-8-1639
1e Comparant: Peeter Arss Geenen
2e Comparant: Anthonis Janss Snijder
Goederen: ontrent 2 hont saeijlant gekocht van Jan Wouter Janss
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Mathijs Peeterss en Jan Arss Cuijper
West:
Noord: cooper
Zuid: cooper
Bijz: betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 093v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-8-1639
1e Comparant: Anthonis Janss Snijder
2e Comparant: Peeter Arss Geenen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 92r)
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 7-10-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 093v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-10-1639
1e Comparant: Heijnrick Ghelden Decker ea
2e Comparant: Adriaen Janss Podtmaker
Goederen: een acker saeijlant, gekocht van Dirck Corstiaenss
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Gents vaert
Noord: Jacop Peeterss Rommen
Zuid: Jan Jan Wilmss
Bijz: Heijnrick Ghelden Decker, Heijnrick Claesen x Gheriken Gheldens, Philips Janss x Aenken Gheldens, Joost Dircken van Campen namens Jacop Gheldens Backerss (Dordrecht, proc Daniel Eelbo, notaris, 5-7-1639) en Bastiaen Gheldenss, Peeterken Janss, met Mels Janss haer broer als vocht vande twee naekijnderen verweckt bij Gelden Willemss. Alle kinderen van Gelden Willemss Decker.
Adriaen woont tot Cappel.
18-1-1642 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 094r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-11-1639
1e Comparant: Janneken Jan Ghielen wed Aert Bernaertsen
2e Comparant: Jan Gheritss Hoevener
Goederen: een perceel saeijlant
Prijs: ƒ 438
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: den onderteen vanden dijck
Noord: Huijbert Dircxss
Zuid: cooper
Bijz: Janneken wordt geassisteerd door Corst Bernaertsen.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 094r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-11-1639
1e Comparant: Jan Gheritss Hoevener
2e Comparant: Janneken Jan Ghielen wed Aert Bernaertsen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een acker (zie folio 93r)
Prijs: ƒ 438
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 18-11-1650 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 094v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-11-1639
1e Comparant: Cornelis Peeterss
2e Comparant: Jan Peeterss Ghenen
Goederen: 1/6 in een perceel bijsters en lant, 1/3 veldeken gelegen tegens JP Ghenen met Seb Ptr de Roeij en t kijnt Heijnric Wouterss
Prijs: ƒ 170
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: t weeskijnt Heijnric Wouterss
West: t weeskijnt Heijnric Wouterss
Noord: Sebastiaen Peterss de Roeij
Zuid: erffg Adriaen Michielss, schout Sgravenmoer
Bijz: Cornelis woont aende Dussen.
Gerwijn Corneliss, Thoniss Corneliss, Cuijndert Corneliss mede namens hun susters verklaren de koopsom ontvangen te hebben, 15-6-1642

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 094v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-12-1639
1e Comparant: Andries Peter Geritss, secr Suijdewijn, Vrijhoeve
2e Comparant: Anthonis Adriaenss Leur, schipper tot Cappel
Goederen: een buijtendijcxse dwersdelle
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matheuss
West: Vroukens vaert
Noord: Claesken Loeff
Zuid: erffg Rens ? Ghielen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 095r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-1-1640
1e Comparant: Jochim Janss Rutten
2e Comparant: Jan Janss van Beieren
Goederen: 5/8 bijster of weijvelden gemeen met Huijbert Janss Rijcken, Ghielis Thonis en kinderen Jan Adriaen Adriaenss Cluijter
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: bosken Wouter Janss Hontkijnder
West: Jochim Jacopss Meijer
Noord: Dielis Vossen
Zuid: clooster van Emsteijn
Bijz: Jochim en Jan wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 095r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-2-1640
1e Comparant: Peeter Henricxss Timmer x Geriken Adr Matheuss
2e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn
Goederen: 1½ geerde lants, inden polder, in 12 geerden met Adriaen Jan Matheuss opden westencant met 6 geerden
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Wouterss en Neelken Melsen met andere 6 g
West: Peeter Wouterss en Cornelis Mathijss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Peeter woont te Cappel.
Het land west komt van Adriaen Michiel Jacopss za, schout tot Sgravenmoer.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 095v
Soort akte: wilceur
Datum: 8-2-1640
1e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn
2e Comparant: Peeter Henricxss Timmer x Geriken Adr Matheuss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 95r)
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De wilceur is op 9-2-1641 ? Geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 095v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1640
1e Comparant: Cornelis Janss Smidt en Anthonis Janss
2e Comparant: Heijnrich Henr van Ghilse en Johannes Sprangers
Goederen: ½ perceel bijsters en wijvelden
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: bosken Jan Janss van Beijeren
West: wed Adriaen Jacopss Bommeler
Noord: Jochim Jacopss met mede erffg
Zuid: clooster van Emsteijn
Bijz: Cornelis en Anthonis wonen te Sgravenmoer.
Heijnrick en Johannes zijn swagers

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 096r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1640
1e Comparant: Wouter Wouterss ea
2e Comparant: Adriaentken Peeterss Vinck
Goederen: 1/3 min 1/8 in 6 geerden, inden polder, gemeen met broers en susters weeskijnt, gecomen van de ouders za
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Frans Huijbertss
West: wed Adriaen Jacopss Bommeler
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Wouter Wouterss (Waspik) namens Adriaentken Jochumsdr (Waelwijck) (proc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 18-1-1640). A Vinck woont te G'berg.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 096r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1640
1e Comparant: Wouter Wouterss ea
2e Comparant: Adriaentken Peeterss Vinck
Goederen: 1/3 min 1/8 in 6½ geerden, inden polder, in 13 geerden west, gemeen met broers en susters weeskijnt, gecomen van de ouders za
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper en wed Willem Lamberts met andere 6½
West: Wouter Wouters en Henrick Andriesen Keijsers
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Wouter Wouterss (Waspik) namens Adriaentken Jochumsdr (Waelwijck) (proc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 18-1-1640). A Vinck woont te G'berg.
Prijs voor beide stukken land (zie folio 96r)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 096v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-2-1640
1e Comparant: Cornelis Jacopsen Stoffelen
2e Comparant: Adriaen Jan Mathijss
Goederen: ¼ in de acker van Stoffel Adriaen Cluijter, 2 hont een vierdel
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: grooten gheer
Belend Oost: grooten gheer
West: Huijbert Dircxsen
Noord: cooper
Zuid: Jacop Jan Tijs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 096v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-3-1640
1e Comparant: Peeter Mertens en Peeter Arss Franss
2e Comparant: Huijbert Henricxsen
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemss Buijs en wed Jacop Joosten
West: wed, kijnderen Jan Adriaenss Metseler
Noord: waterganck van Jan Willemss Buijs
Zuid: cloosters goet
Bijz: Beide Peeters zijn armeesters van Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 097r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-3-1640
1e Comparant: Peeter Mertens en Peeter Arss Franss
2e Comparant: Huijbert Henricxsen
Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met Mathijs Janss
Prijs: ƒ 700
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Matheus Janss met wederhelft
West: Willem Huijgen
Noord: Pauwel Wouterss
Zuid: cloosters goet
Bijz: Beide Peeters zijn armeesters van Raemsdonck.
De prijs is voor beide stukken land (zie folio 96v)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 097r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-3-1640
1e Comparant: Jan Embrechtss x Hesterken Sijmon Peeter Bollen
2e Comparant: Janneken en Adriaen Sijmon Bollen
Goederen: 1/3 van ½ buijtendijcxe dwersdelle gecomen van Vas ? Janssen za
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Thomas Janss Schipper
Noord: Adriaen Jan Mathijss
Zuid: Adriaen Vossen met wederhelft
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 097v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-3-1640
1e Comparant: Jan Janssen Mouthaen
2e Comparant: Peeter Corneliss
Goederen: huijs ende erve met het saeijlant, gekocht van de kinderen van Henricxss Henrick Back
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Gents vaert
Noord: Adriaen Janss Podtmaker
Zuid: Bastiaen Peeter Corsten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 097v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-3-1640
1e Comparant: Matheus Peeterss
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: de helft in Jan Laureijss stede, zuijden cant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jacopss
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Thomas Janss met wederhelft
Zuid: Cornelis Steven Swart en Heijnrick Janss cs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 098r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-4-1640
1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter ea
2e Comparant: Willem Joosten Brock
Goederen: 2 binnen delle, gecomen van Maeijken Henricxss, moeder en schoonmoeder vande verkopers
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: erffg Willem Jacop Thoniss
Noord: cooper
Zuid: Mels Janss Crol
Bijz: Adriaen Janss de Ruijter namens Heijnrick Heijligerss (Wouw ?) (proc voor schout en schepenen) voor de ene helft en Anthonis Jacopss Meulder voor de andere helft.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 098r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-4-1640
1e Comparant: Willem Joosten Brock
2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 2 dellen (zie folio 98r)
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 29-12-1640 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 098v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-4-1640
1e Comparant: Jan Peeterss Gheenen
2e Comparant: Matheus Peeterss
Goederen: een acker saeijlant met boschken en de veldekens: de Weenen, gecomen van Jan Corneliss Servaess
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Weenen
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Thonis Janss Snijder
Noord: Huijbert Janss, Peeter Wouterss, Jan Arss Cuijper
Zuid: vercooper
Bijz: Jan woont op Willem van Gents vaert

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 098v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-4-1640
1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman
2e Comparant: Aert Peeterss Cuijl
Goederen: een buijtendelle
Prijs: ƒ 350
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem Joosten Brock
West: erffg Jochim Aertss Timmermans
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 099r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-5-1640
1e Comparant: Joost Willemss en Servaes Willemss, broers, ea
2e Comparant: Willemken Commer Claesendochter
Goederen: 3/8 huijs ende erve waarin de voorss weduwe woont, met ackerlant
Prijs: ƒ 850
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Bastiaen Franss en wed Jan Mathijss
West: wed Jan Mathijs, Heijlken Lambertss, Gerit Janssen
Noord: Her straet
Zuid: Cuijpers Leije
Bijz: Joost Willemss en Servaes Willemss, broers, Damiaen Joosten als voogd van Willem Jacopss.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 099r
Soort akte: wilceur
Datum: 1-5-1640
1e Comparant: Willemken Commer Claesendochter
2e Comparant: Joost Willemss en Servaes Willemss, broers, ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 8-5-1642 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 099v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-5-1640
1e Comparant: Adriaen Gerit Peeterss ea
2e Comparant: Peeter Venders
Goederen: 7½ geerd, inden polder, gecomen van zijn vader za
Prijs: ƒ 2800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Claes Aertss van N??? en Peeter Janss van Zwaluwe
West: Gerit Jan Meusen kijnder en ??? Werff
Noord: Masen
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: Adriaen Gerit Peeterss namens Jan Wircken, zijn neef (proc not Aart van Loon, Breda, 27-2-1640).
Peeter woont te Raemsdonck.
Brtaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 099v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-5-1640
1e Comparant: Peeter Venders
2e Comparant: Adriaen Gerit Peeterss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 99v)
Prijs: ƒ 2800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 3-11-1641 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 100r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-6-1640
1e Comparant: Gerit Janss ea
2e Comparant: Heijnrick Franss Boeser
Goederen: huijs, hoff, schuer ende boomgaert, gecomen van Michiel Mathijss zijn vader za
Prijs: ƒ 2200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Thomass, secretaris
West: Gerit Peeterss Cleermaker en Jan Cornelis Seuw
Noord: Gerit Janss
Zuid: Her straet
Bijz: Gerit Janss namens Anthonij Michiel Otgens, zijn neef, wonende te Ouden Bossche (proc voor schepenen aldaar, 14-5-1640).
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 100r
Soort akte: wilceur
Datum: 11-6-1640
1e Comparant: Heijnrick Franssen [Boeser]
2e Comparant: Anthonij Michiel Otgens
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio 100r)
Prijs: ƒ 2200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15-5-1643 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 100v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-6-1640
1e Comparant: Heinrick Franssen x Geertruij Wouterss
2e Comparant: Jan Willemss Buijs
Goederen: ½ van ?? geerden, inden polder, in 7 geerden, met Lijsken Willems wed ? Anthonij Wouters
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jan Cleijs Jacopss
West: Heijnrick Andriesen ? Korsten
Noord: Masen
Zuid: Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Op 19-6-1641is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 100v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-6-1640
1e Comparant: Peeter Adriaenss Block
2e Comparant: Marcelis Arss Cluijter
Goederen: 1/6 vande stede van Adriaen Marceliss, gemeen met Marcelis Adriaenss Cluijter, gecomen van Adr. Marceliss za.
Prijs: ƒ 54
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Dielis ?? Haelen ??
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Jan Janss ??
Zuid: Robben Janss Haen
Bijz: Peeter woont te Cleijn Dongen, Marcelis woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 101r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-6-1640
1e Comparant: Adriaentken Peetersen wed Embrecht Jacopss ea
2e Comparant: Gerit Peeterss Cleermaker
Goederen: een huijsinge, hoff, boomgaert en saeijlant, gronden en delle
Prijs: ƒ 2500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Dircken, Ptr Rommen, Corn Mich Cleermaker
West: Corn Michielss Cleermaker en Frans Arss Boeser
Noord: Heijr straet
Zuid: Huijbert Janss
Bijz: Adriaentken wordt geassisteerd door Claes Janss.
Er is een testament van Peeter Embrechtss, haar zoon (not A de Ruijter, 27-11-1634).
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 101r
Soort akte: wilceur
Datum: 21-6-1640
1e Comparant: Gerit Peeterss Cleermaker
2e Comparant: Adriaentken Peetersen wed Embrecht Jacopss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huis etc. (zie folio 101r)
Prijs: ƒ 2500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 30-11-1651 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 101v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-6-1640
1e Comparant: Gerit Peeterss Cleermaker
2e Comparant: Merten Arss van gesel
Goederen: 1/3 van ½ van 7½ geerden lant, inden polder, gemeen met Bastiaen Geritss, cooper en Jan Arss
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Janss Schipper en Cornelis Mathijss
West: Meerten mathijss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 101v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-6-1640
1e Comparant: Merten Arss van gesel
2e Comparant: Gerit Peeterss Cleermaker
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 1-5-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 102r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-6-1640
1e Comparant: Mels Arss van Gesel
2e Comparant: schout en heemraden van Waspick
Goederen: een huisinge, hoff, boomgaert metten scherwerff ?, aende kerck opten hoeck
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Aertss Metseler met kijnderen
West: dorpsdijck en Jan Cornelis Seuw
Noord: Her straet
Zuid: Jan Cornelis Seuw en Thonis Michielss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 102r
Soort akte: wilceur
Datum: 22-6-1640
1e Comparant: schout en heemraden van Waspick
2e Comparant: Mels Arss van Gesel
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc.
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: November 1643 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 102v
Soort akte: wilceur
Datum: 11-9-1640
1e Comparant: Jan van Nederveen ea
2e Comparant: Aert Adriaensen
Goederen: 12 geerden lant, inden polder
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janss, schout
West: dochter Peeter Janss Schoenmaker
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan van Nederveen, procureur te Breda, namens Jan Baptist vanden Ende, Maria vanden Ende en andere susters (proc voor Jan M??, not te Hangerbroeck Bijbinge ?? van Liere). Kinderen van Michiel vanden Ende,in sijn leven secr van Ghils.
Het lant wordt gelijk weer verhuurt voor ca f 31 gulden aan verkoper.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 103r
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-9-1640
1e Comparant: Frans Huijbertss ea
2e Comparant: Damiaen Joosten en Joost Willemss
Goederen: 1/3 van 1/2 perceel bossen en gronden, breet ontrent 5 roeijen, gemeen met coopers
Prijs: ƒ 72
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Merten Mathijs, Claes Toniss, Adriaen Michielss
West: Wouter Janss, Dam Joosten, erffg Peeter Janss
Noord: Her straet
Zuid: sloot vanden acker
Bijz: Frans Huijbertss x Heijlken Jan Andries Bogaerts, Jan Segerss mede namens Claes Arss Bogaert (schipper te Dordrecht, proc voor Dirck Sijmons Coppelaer, not, 3-7-1640), Jan Bastiaenss x Adriaentken Segerss, Jan Peter Gielen x Janneken Arss Bogaert, Willem Lambertss x Aenken Arss Bogaert. Erfgenamen van Maeijken Dingeman Jans Bogaert

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 103v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-9-1640
1e Comparant: Catlijn Dirck Hagensdochter ea
2e Comparant: Pauwels Wouterss
Goederen: een delle
Prijs: ƒ 330
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Mels Arss van Gesel
West: rentmeester Coolwijck
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Catlijn Dirck Hagensdochter x Sijmon Vijschmans ? (G'berg), (proc ivm haar man, Laurens vanden Kieboom, G.berg, 25-9-1640) en Mechtelt Dirck Hagensdochter x Heijliger Danielss (mandemaker te Breda) (proc ivm haar man voor Jan vander Aa, not Breda, 27-9-1640) en namens Henrick vanden Hove, neef.
Op 15-1-1641 is de koopsom geheel betaald.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 104r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-10-1640
1e Comparant: Aert Adriaen Thijss
2e Comparant: Wouter Wouterss
Goederen: 1/6 buijtendelle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janss, schout
West: Gerit Janss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 104r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1640
1e Comparant: Heijnrick Thoniss
2e Comparant: Claes Thoniss, broer
Goederen: zijn deel inde nalatenschap van zijn moeder Peeterken Janss en 1/7 in het huijs etc, en nalatenschap van Janneken Melsen
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Heijnrick woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 104v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-11-1640
1e Comparant: Isaack Peeterss van Loon ea
2e Comparant: Adriaen van Vessem, lantmeter S'moer
Goederen: ½ van een blocxken gronden int lant vande bagijnen van heusden, gemeen met Willem Bollekens
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Dirck Rijcken
West: Jochum Janss Rutten cs
Noord: secretaris van Oosterhout
Zuid: clooster van Emsteijn
Bijz: Isaack Peeterss van Loon mede namens de 2 weeskijnderen van Willem Laureijs, Philips Laureijss mede als voocht van de weeskijnderen Laureijs Laureijss za, broer.
Het lant komt uit de erfenis van Adriaen Michiel Jacopss za, schout tot Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 105r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-1-1641
1e Comparant: Jan van Nederveen ea
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: 16 geerden, inden polder
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Dingeman Michielss
West: Wouter Wouterss Boeff cs
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan van Nederveen, procureur te Breda, namens Jan Baptist vanden Ende, Maria vanden Ende en andere susters (proc voor Jan M??, not te Hangerbroeck Bijbinge ?? van Liere). Kinderen van Michiel vanden Ende,in sijn leven secr van Ghils.
Het land wordt weer aan verkopers verhuurd voor f 34.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 105v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-1-1641
1e Comparant: Thomas Janss Schipper
2e Comparant: Jan Bastiaen Timmermans
Goederen: 1/3 buijtendelle, gemeen met cooper. Gecocht van gerit Willemss Timmerman
Prijs: ƒ 433
Plaats: sgev
Toponiem:
Belend Oost: dwersdelle van Vroukensvaert, Willem Corneliss
West: Aert Arss en de Armen van Waspick
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 106r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-1-1641
1e Comparant: Jacop Cornelis Beijens, schiptimmerman G'berg ea
2e Comparant: Wouter Schipper, laeckencooper G'berg
Goederen: 6 geerden lants, inden polder, aengecomen door coop van de erffg van Huijch Peeterss
Prijs: ƒ 2600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Michiel vander Eijnde, schout Ginneken
West: cooper
Noord: Nasen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jacop Cornelis Beijens x Anneke Peeterss. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 106r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-1-1641
1e Comparant: Wouter Schipper, laeckencooper G'berg
2e Comparant: Jacop Cornelis Beijens, schiptimmerman G'berg ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 106r)
Prijs: ƒ 2600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacop Cornelis Beijens x Anneke Peeterss. Wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 106v
Soort akte: wilceur
Datum: 15-1-1641
1e Comparant: Cornelis Janss Wijten ?
2e Comparant: Wouter Schipper, laeckencooper G'berg
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Henrick Janss
Noord: Adriaen Jacopss Bossers ?
Zuid: Adriaen Corsten
Bijz: Mathijs Schuijfhil verklaart op 5-4-1662 dat de wilceur geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 107r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-1-1641
1e Comparant: Jan Matheus ea
2e Comparant: Jan Willemss van Beul
Goederen: een buijtendijcxse delle, aengecomen door overlijden van zijn moeder
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Janss Schipper
West: Adriaen Jan Matheuss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Jan Matheus namens Jan Janss Wijten, ruijteronder ritmeester Crock te Breda (proc Breda 23-1-1641. Jan W woont te Tilborch

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 107r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-1-1641
1e Comparant: Jan Peeter Ghielen
2e Comparant: Cornelis Corneliss van Dongen ea
Goederen: een huijs erve ende boomgaert met acker saeijlant, aengecomen door doode van zijn schoonvader
Prijs: ƒ 1800
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Willem Lambertss en Willem Huijgenss
West: Jan Willemss Cloot
Noord: Her straet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Cornelis Corneliss van Dongen als vocht van Janneken Cleijsen int bijwesen van Cleijs Janss (Jacopss ?), vader.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 107v
Soort akte: wilceur
Datum: 29-1-1641
1e Comparant: Cornelis Corneliss van Dongen ea
2e Comparant: Jan Peeter Ghielen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Corneliss van Dongen als vocht van Janneken Cleijsen int bijwesen van Cleijs Janss (Jacopss ?), vader.
Op 24-1-1643 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 108r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-2-1641
1e Comparant: Peeter Adriaenss, meulder x Janneken Crijnen ?
2e Comparant: Peeter Jacopss
Goederen: ½ in 4 geerden min een vierendeel, in 7½ geerden, inden polder, gemeen met Cornelis Peeterss, opten oosten cant
Prijs: ƒ 465
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Dircken
West: erffg Jan Hansen cs
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jacop Peeter Huijbertss heeft de westencant. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 108r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-2-1641
1e Comparant: Peeter Jacopss
2e Comparant: Peeter Adriaenss, meulder x Janneken Crijnen ?
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 108r)
Prijs: ƒ 465
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 11-2-1646 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 108v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-2-1641
1e Comparant: Peeter Melsen
2e Comparant: Peeter Jacopss
Goederen: ½ acker saijlant, gemeen met Huijbert Corneliss
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Willem Huijgen
West: Huijbert Corneliss met wederhelft
Noord: erffg Adriaen Dingemanss
Zuid: cloosters goet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 108v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-2-1641
1e Comparant: Peeter Jacopss
2e Comparant: Peeter Melsen
Goederen: ½ van 3½ geerden, inden polder, in 7 geerden, opten oostencant, gemeen met Jan Huijberden Vassen
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jochum Henricxss
West: Frans Bastiaen Boeser met wederhelft
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 109r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-2-1641
1e Comparant: Adriaen Lambert Geritss
2e Comparant: Anthonis Bastiaenss Smidt
Goederen: 7½ hont gronden
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janss en Bastiaen Corneliss Hulst
West: Sgravenmoer
Noord: Huijbrecht Roelen
Zuid: erffg mr Leenhouwers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 109r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-2-1641
1e Comparant: Anthonis Michiel Otgens
2e Comparant: Jochim Henricxss en Adriaen Jan Mathijss, armmrs
Goederen: een buijtendijcxs blocxken lant: Het Campken, aengecomen van zijn vader za.
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Het Campken
Belend Oost: Gerit Janss
West: Kerck vaert
Noord: 18 geerden vande Heijligeest
Zuid: Jan Corstiaense en de vaertcant
Bijz: Anthonis woont te Ouden Bosche. Op 28-12-1641 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 109v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-2-1641
1e Comparant: Mels Janss Crol ea
2e Comparant: Cornelis Adriaen Deniss
Goederen: een huijsinge, hoff en saeijlant
Prijs: ƒ 821
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Gents vaert
West: Peeter Gheldenss
Noord: steegken vande bagijnen
Zuid: Peeter Gheldenss
Bijz: Mels Janss Crol voor de helft, Willem Lambrechtss, Dirck Genen x Janneken Lambertss, Bastiaen Franss wed Maeijken Lambertss mede namens Adriaen Anthonis Timmer x Heijlken Lambertss en Peeter Lambertss (proc Laurens van den Kieboom, not G'berg, 19-2-1641), Commer Lambertss voor 1/8, Claes Thoniss mede namens Heijnrick Thonis en Anneken, Janneken en Jan susters en broer, Heijnrick Gheldens en Mels Janss namens de 2 weeskijnderen van Gelden Willemss Decker en Peeterken Janss voor 1/8. Alle erffgenamen van Janneken Melsen.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 110r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-2-1641
1e Comparant: Cornelis Adriaen Deniss
2e Comparant: Mels Janss Crol ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs (zie folio 109v)
Prijs: ƒ 821
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Mels Janss Crol voor de helft, Willem Lambrechtss, Dirck Genen x Janneken Lambertss, Bastiaen Franss wed Maeijken Lambertss mede namens Adriaen Anthonis Timmer x Heijlken Lambertss en Peeter Lambertss (proc Laurens van den Kieboom, not G'berg, 19-2-1641), Commer Lambertss voor 1/8, Claes Thoniss mede namens Heijnrick Thonis en Anneken, Janneken en Jan susters en broer, Heijnrick Gheldens en Mels Janss namens de 2 weeskijnderen van Gelden Willemss Decker en Peeterken Janss voor 1/8. Alle erffgenamen van Janneken Melsen.
April 1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 110r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-3-1641
1e Comparant: Sebastiaen Peeterss Corsten ea
2e Comparant: Adriaen Jan Matheus
Goederen: een huijswerff met boschken
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matheussen
West: Vroukens vaert
Noord: Huijbert Arss
Zuid: wed Adriaen Henrick Lendertss Scheur
Bijz: Sebastiaen Peeterss Corsten namens Maeijken Bastess zijn dochter, Peeter Corneliss x Janneken Basten. Op 7-6-1643 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 110v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-3-1641
1e Comparant: Anthonis Huijbertss, ruijter, ritm. Crock te Breda
2e Comparant: Anthonis Wouterss
Goederen: een huijsinge, hoff, boomgaert en saeijlant
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Antonis Janss Snijder en Meerten Arss van Gesel
West: Adriaen Dircken
Noord: Her straet
Zuid: stege Huijbert Gerit Franss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 110v
Soort akte: wilceur
Datum: 13-3-1641
1e Comparant: Anthonis Wouterss
2e Comparant: Anthonis Huijbertss, ruijter, ritm. Crock te Breda
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Antonis Wouters is getrouwd met een dochter van Cornelis Stevenss Swart.
Peeter Thomas, secr, verklaart namens Anneken Thonis dat op 3-9-1658 de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 111r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-3-1641
1e Comparant: Mels Arss van Gesel
2e Comparant: Adriaen Janss Metser
Goederen: een binnendijcxse delle, gecomen van zijn vader za.
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Willem Lourenss ? weeskijnt
West: Pauwels Wouterss
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 111r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-3-1641
1e Comparant: Adriaen Janss Metser
2e Comparant: Mels Arss van Gesel
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15-3-1642 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 111r
Soort akte: quitantie
Datum: 11-6-1649
1e Comparant: Jan Wouters ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Wouters namens zijn vader en Damiaen Joosten en Jacop Janss als heemraders in absentie van de voochden en int bijwesen van Gieleken Daem ? verklaren dat de f 250 tgv de aanneming door Anthonis Wouterss betaald zijn. (Folio 110v ?)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 111v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-3-1641
1e Comparant: Mels Arss van Gesel
2e Comparant: Jan Cornelis Seuw, swager
Goederen: ½ binnendelle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Hans Thoniss van Hasselt
West: Adriaen Jacopss Baess
Noord: polder van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 111v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-3-1641
1e Comparant: Mels Arss van Gesel
2e Comparant: Jan Cornelis Seuw, swager
Goederen: ½ binnendelle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Willem Peeterss Mick
West: Aert Dingeman
Noord: polder van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Koopprijs vermoedelijk voor beide stukken lant (111v). Op 10-4-1642 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 112r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-3-1641
1e Comparant: Peeter Corsten
2e Comparant: Matheus Peeterss
Goederen: ½ in 2 buijtendellen, gemeen met Anneken Thonis Leur ?, zoals hij met Thonis Arss Leur van Willem Joosten Brock gekocht heeft
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Corsten
West: steeg erffg Neel Anthoniss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Peeter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 112r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-3-1641
1e Comparant: Jan Jan Cornelis Thielen
2e Comparant: Steven Jan Stevenss
Goederen: een perceelken weijlant
Prijs: ƒ 78
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Anthoniss
West: manhuijs van G'berg
Noord: Oude vaert
Zuid: gasthuijs van G'berg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 112v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-3-1641
1e Comparant: Commer Lambertss
2e Comparant: Frans Huijbertss
Goederen: ½ acker saijlant, gemeen met vercooper
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Vosholen
Belend Oost: wed Thomas Janss
West: Commer Lambertss met wederhelft
Noord: sloot vande Leijt??
Zuid: polders dijck of Vosholen
Bijz: Op 12-1-1642 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 112v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-4-1641
1e Comparant: Adriaen Vassen
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: ½ buijtendijcxse dwersdelle, gemeen met kijnderen Sijmon Peeterss Bollen, gecomen van Vas Janss zijn vader
Prijs: ƒ 292
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Jan Bastiaenss Timmerman
Noord: kijnderen Sijmon Peeterss Bollen met wederhelft
Zuid: Frans Arss Boeser cs
Bijz: Adriaen woont te S'moer. Op 7-3-1642 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 113r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-4-1641
1e Comparant: Bartholomeus Henricxss de Hooch ea
2e Comparant: Jan Willemss Buijs
Goederen: 12 geerden lants, inden polder,
Prijs: ƒ 4600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Heijnrick Franss
West: Jac Henrick Dieliss ?? en Jan Willemss Buijs
Noord: Masen
Zuid: gebeur erve van Ramsdonck
Bijz: Bartholomeus Henricxss de Hooch en Jacop Corneliss Beijens (beide G'berg) namens Bartholomeus Jacopss Verijs x Maria Janss van Hardixvelt (Gherit van Loeft, not ter Goude ?, 18-3-1641).
Betaald wordt via een wilceur.
De wilceur is geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 113r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-4-1641
1e Comparant: Jan Willemss Buijs
2e Comparant: Bartholomeus Jacopss Verijs
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 113r)
Prijs: ƒ 4600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 113v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-4-1641
1e Comparant: Wouter Janss, schout
2e Comparant: Jan Ghijsbertss
Goederen: een huijsinge, hoff, boomgaert ende grasdries
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Damiaen Joosten
West: Wouter Janss, schout
Noord: Her straet
Zuid: Wouter Janss
Bijz: Jan is de voorsoon van de vrouw van Wouter.
Het brouwhuijs van Wouter Janss mag blijven staan om door hem te gebruiken zolang hij leeft.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 114r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1641
1e Comparant: Catalijn Janss wed Peeter Willemss
2e Comparant: Peeter Melsen
Goederen: 4 perceelkens weijlant met bossen en plantsoen
Prijs: ƒ 167
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Wouter Wouterss Boeff
Noord: Huijbert Dircken kijnder, Jan Cleijsen ea
Zuid: Oude vaert
Bijz: Catalijn wordt geassisteerd door Jan Arss Schipper/Scheppen ?
Peeter woont inde Ambacht van 11½ Hoeve.
Belent oost: Huijbert Dircken kijnder, Jan Cleijsen, Cornelis Jacopsen Buijs en Catalijn Janss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 114r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-5-1641
1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman
2e Comparant: Jan Arss
Goederen: huijs, hoff ende erve
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed ? Thoniss
West: Adriaen Michielss
Noord: Jan Ghijsbertss
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 114v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-5-1641
1e Comparant: Jan Arss
2e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman
Goederen: 1¼ geerde, inden polder, in 7½ geerden, gemeen met Bastiaen Gerits en Meerten Arss van Gesel
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Janssen Schiopper en Cornelis Mathijss
West: Merten Mathijss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 114v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-5-1641
1e Comparant: Sebastiaen Peeterss de Roeij
2e Comparant: Jan Peeterss Geenen
Goederen: ½ min 1/6 van perceel saeijlant inde Bagijnen Banck, gemeen met weeskijnt Heijnrick Wouterss
Prijs: ƒ 510
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bagijnen Banck, Meulen banck
Belend Oost: ackers Willem van Ghents vaert
West: Meulen banck
Noord: Peeter Gheldenss
Zuid: Bas Peeterss en weeskijnt van Heijnrick Wouterss
Bijz: Seb woont te Cappel. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 115r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-5-1641
1e Comparant: Jan Peeterss Gheenen
2e Comparant: Sebastiaen Peeterss de Roeij
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 510
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15-3-1643 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 115r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-6-1641
1e Comparant: Daniel Adriaenss Potter
2e Comparant: Dingen Anthonis
Goederen: 6 geerden, aent einde vande polder,
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbertss Vassen
West: Peeter Wouterss
Noord: Masen
Zuid: buijtendijcxse dwersloot
Bijz: Dingen woont te Raemsdonck. Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 115v
Soort akte: wilceur
Datum: 13-6-1641
1e Comparant: Dingen Anthonis
2e Comparant: Daniel Adriaenss Potter
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant. (zie folio115r)
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 24-6-1643 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 115v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-6-1641
1e Comparant: Daniel Adriaensen Potter
2e Comparant: Sijmon Janss vanden Broeck
Goederen: 12 geerden, inden polder
Prijs: ƒ 1850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbertss Vassen
West: Dingen Anthonis
Noord: buijtendijcxse dwersloot
Zuid: stede Jan Jacopss Timmermans
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 116r
Soort akte: wilceur
Datum: 13-6-1641
1e Comparant: Sijmon Janss vanden Broeck
2e Comparant: Daniel Adriaensen Potter
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 23-6-1643 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 116r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-8-1641
1e Comparant: Dirck en Willem Adriaen Quirijnsen
2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen
Goederen: een banck moergronden
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: cooper en Bastiaen de Roeij
Noord: Adriaen Adriaensen Cammenaer ?
Zuid: erffg Bastiaen Peeterss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 116v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-10-1641
1e Comparant: Cornelis Bastiaenss x Leenken Corneliss
2e Comparant: Jan Corneliss Seuw, swager
Goederen: ¼ in 2 dellen west en oost, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed Hans Thonis van Hasselt; Willem Ptrss Mick
West: Adriaen Jacopsen Baes; Aert Dingermanss
Noord: Polder van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Cornelis woont te Oud Heusden. Cornelis krijgt ook nog geld vanwege het huijs etc van Maeijken Corneliss Seuw te Meeuwen gekocht door Aert Wilmss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 117r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-11-1641
1e Comparant: Bartholomeus Henricxss de Hooch ea
2e Comparant: Dirck Laureijssen en Ans Huijbertss ea
Goederen: 3½ geerde lants, inden polder, in 12 geerden, met Anneken Dieliss en wed Jan Cleijs Jacopss
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirck laureijssen
West: wed en erffg Jan Andriesen
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Bartholomeus Henricxss de Hooch en Jacop Corneliss Beijens (beide G'berg) namens Bartholomeus Jacopss Verijs x Maria Janss van Hardixvelt (Gherit van Loeft, not ter Goude ?, 18-3-1641).
Ans Huijbertss als voocht van Jan Jochumss en Adriaen Jochumss.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 117r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-11-1641
1e Comparant: Dirck Laureijssen en Ans Huijbertss ea
2e Comparant: Bartholomeus Henricxss de Hooch ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Bartholomeus Henricxss de Hooch en Jacop Corneliss Beijens (beide G'berg) namens Bartholomeus Jacopss Verijs x Maria Janss van Hardixvelt (Gherit van Loeft, not ter Goude ?, 18-3-1641).
Ans Huijbertss als voocht van Jan Jochumss en Adriaen Jochumss.
Op 7-1-1642 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 117v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-12-1641
1e Comparant: Heijnrick Franssen
2e Comparant: Anthonis Claesen
Goederen: een huijsinge, hoff en weijlant, zoals gekocht van Jochum Joosten Poetss
Prijs: ƒ 825
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Peeterss en Adriaen Michielss
West: Cornelis Andriesen en Peeter Melsen
Noord: buijtendijcxse delsloot over den dijck
Zuid: wed Dingeman Michielsen
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 117v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-12-1641
1e Comparant: Anthonis Claesen
2e Comparant: Heijnrick Franssen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van huijs etc
Prijs: ƒ 825
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: In 1658 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 118r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-12-1641
1e Comparant: Jan Wouter Jansen
2e Comparant: Thomas Adriaensen Bommelaer en Aert Arss, broer
Goederen: 4½ hont bleckeling gronden inde groote gheer, tegens Jan Jacopsen affgedeelt
Prijs: ƒ 420
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: groote gheer
Belend Oost: Hoeff van Heukelom
West: Adriaen Jan Mathijss
Noord: Jan Jacopss
Zuid: Peeter Jochumss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 118r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-12-1641
1e Comparant: Thomas Adriaensen Bommelaer en Aert Arss, broer
2e Comparant: Jan Wouter Jansen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 420
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 17-2-1642 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 118v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-12-1641
1e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea
2e Comparant: Embrecht Corneliss
Goederen: een huijswerff met saeijlant ende boschken, gecomen van Huijch Janss en Cornelis Michielss
Prijs: ƒ 1141
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Gerit Peeterss Cleermaker
West: Jacop Arss Corp en Heinrick Franss cs
Noord: Gerit Peeterss Cleermaker
Zuid: Huijbert Geritss
Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ? Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik, 15-11-16410) voor 3 delen en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen Calaert ?, voor 1 deel.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 118v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-12-1641
1e Comparant: Embrecht Corneliss
2e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijswerff etc
Prijs: ƒ 1141
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ? Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik, 15-11-16410) voor 3 delen en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen Calaert ?, voor 1 deel.
Op 22-9-1652 is de wilceur geheel afgelost. Genoemde namen: Sibert Sijmonss ?, Anthonis Janss Snijder namens Maeijken Corneliss, Ficktiss ? Henricxss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 119r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-12-1641
1e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea
2e Comparant: Denis Peeterss Haen
Goederen: ½ buijtendijcxse acker met veenen en gronden
Prijs: ƒ 230
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Denis Peeterss Haen en Thonis Janss Snijder
West: Denis Peeterss Haen
Noord: Denis Peeterss Haen en Thonis Janss Snijder
Zuid: Denis Peeterss Haen
Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ? Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik, 15-11-16410) voor 3 delen en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen Calaert ?, voor 1 deel.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 119v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-12-1641
1e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea
2e Comparant: Cornelis Stevens Swart en Gherit Janssen
Goederen: een turfdelle, zoals gekocht van Heijnrich Jacopsen
Prijs: ƒ 533
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Truijcken Aert Scheppen
Noord: Adriaen Jacopss Baes
Zuid: Jan Wouter Janss
Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ? Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik, 15-11-16410) voor ½ en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen Calaert ?, voor ½.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 119v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-12-1641
1e Comparant: Cornelis Stevens Swart en Gherit Janssen
2e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 533
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ? Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik, 15-11-16410) voor 3 delen en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen Calaert ?, voor 1 deel.
Januarij 1646 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 120r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-12-1641
1e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: ½ perceel beckeling gronden inde Hoeff van Heukelom, gemeen met cooper, zoals Corn Michielss het van Jan Coenen
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Meulenbanck
Belend Oost: de Meulenbanck
West: Jan Wouterss met haere Graefelijckheijt
Noord: Johannes Sprangers en Heijnrick van Ghilse
Zuid: Thomas Dircken Bosch
Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ? Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik, 15-11-16410) voor ½ en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen Calaert ?, voor ½.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 120r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-12-1641
1e Comparant: Cornelis Stevens Swart ea
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: ½ perceel gronden, door Corn Michielss van Wouter Woutersen en Jan Janss Meijer
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Roeloff Peeterss
West: Hoef van Heukelom
Noord: erffg Peeter Thoniss Paep
Zuid: Jan Wouterss
Bijz: Cornelis Stevens Swart namens Rom Huijgen, Damis ? Sijmonss Croock ? X Neelken Huijgenss en Joris Bruijnswijck, in garnizoen van Cr??schause, x Janneken Huijgenss, (proc Adriaen de Ruijter, not Waspik, 15-11-16410) voor ½ en Cornelis Michielss Cleermaker, ruijter garnizoen Calaert ?, voor ½.
Oost-west kan ook andersom.
Op 3-2-1644 ? Is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 120v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-12-1641
1e Comparant: Jan Janss Glavimans den jongen
2e Comparant: Denis Janss Haen
Goederen: 9 hont bleckeling gronden, aengecomen van zijn vader za
Prijs: ƒ 260
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem Joosten Brock
West: erffg Willem Jacop Thoniss
Noord: Sacharijas Claes ?
Zuid: erffg Willem Jacop Thoniss
Bijz: Jan is soldaet onder cappiteijn Crijn Willemss. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 120v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-12-1641
1e Comparant: Denis Janss Haen
2e Comparant: Jan Janss Glavimans den jongen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 260
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 3-3-1649 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 121r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1642
1e Comparant: Wouter Janss, schout
2e Comparant: Adriaen Corsten
Goederen: zijn deel in de Hooch Delle, gecomen van zijn vader za
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Hooch Delle
Belend Oost: Willem Jacop Thoniss: de Hoeff van Heukelom
West: Vroukens vaert
Noord: Gerit Dircxsen
Zuid: Peeter Wouterss en Corst M?? cs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 121v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-1-1642
1e Comparant: Jan en Wouter Dingemans
2e Comparant: Jan Janss van Beijeren
Goederen: een perceel bijsters en weijlant, groot opntrent 1½ hont, aengecomen van hun vader za.
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Elff Mergen
Belend Oost: de Elff Mergen
West: Janneken Punten ?
Noord: Adriaen Adriaensen Hulst
Zuid: Heijligeest van Sgravenmoer
Bijz: Jan en Wouter wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 121v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-1-1642
1e Comparant: Jan Peeterss Geenen
2e Comparant: Anthonis Joosten
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 72
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Maeijken Adriaen Panum enm Adriaen Janss Locht
Noord: weeskijnderen Adriaen Lendertss
Zuid: Peeter Thomas Goverden
Bijz: Op 25-2-1643 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 122r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1642
1e Comparant: Willem Huijgen ea
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: een delle, aengecpomen van hun ouders za.
Prijs: ƒ 922
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Andries Dingemanss en Adriaen Jan Matheuss
West: werffg Heijnrick Adriaensen
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Willem Huijgen als voocht en Jan Willems Cloot als toesiende van de 2 kinderen van Jan Huijgen en Janneken Willems za, Dirck Dircxsen x Adriaenken Janss.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 122r
Soort akte: wilceur
Datum: 7-3-1642
1e Comparant: Thomas Janss Schipper
2e Comparant: Willem Huijgen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 122r)
Prijs: ƒ 922
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem Huijgen als voocht en Jan Willems Cloot als toesiende van de 2 kinderen van Jan Huijgen en Janneken Willems za, Dirck Dircxsen x Adriaenken Janss.
Jan Willems Cloot verklaart namens Mathijs Janss en Adriaen Janss en int bijwesen van Adriaenken Janss dat de wilceur geheel is afgelost, 25-4-1644.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 122v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-3-1642
1e Comparant: Dirck Henricxsen Cleermaker
2e Comparant: Huijbert Adriaensen
Goederen: een geerde lant, inden polder, , in 16 geerden, hemeen met Wouter Wouterss Huijbert Arss cs
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Schilders en polders dijck
West: Peeter Wouterss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 122v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-3-1642
1e Comparant: Huijbert Adriaensen
2e Comparant: Dirck Henricxsen Cleermaker
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 122v)
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 28-9-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 123r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-3-1642
1e Comparant: Adriaen Jan Boons ea
2e Comparant: Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss ea
Goederen: 2½ en 1/8 en 1/16 geerde, inden polder, in 6½ geerden op westencant van 13 geerden met Adrken Ptrs Mick en Anneken Jochumss
Prijs: ƒ 1468
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaenken Ptrss en Willem Lambertss tselvde stuk
West: Wouter Wouterss en Heijnrick Andriesen Keijserss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Adriaen Jan Boons mede als voocht vant weeskint van Matheus Podt en Heijlken Dircxss. Anneken Dircken, Adriaenken Dircken met Wouters Wouterss als voocht, Jan Dircken en Wilmken Pauwelssen x Claes Adriaensen vander Sant als voocht van Dingenken Adriaensendr namens haar man (proc Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 12-3-1642) Erffgenamen van Dirck Janss Timmerman.
Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss en Jan Arss Cuijper namens Anthonis Michiel Otgens als voocht van de kinderen van Anthonis Peeterss (proc schout en schepen van Waspick, 7-3-1642) en Peeter Wouterss als toesiender.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 123r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-3-1642
1e Comparant: Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss ea
2e Comparant: Adriaen Jan Boons ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 123r)
Prijs: ƒ 1468
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Jan Boons mede als voocht vant weeskint van Matheus Podt en Heijlken Dircxss. Anneken Dircken, Adriaenken Dircken met Wouters Wouterss als voocht, Jan Dircken en Wilmken Pauwelssen x Claes Adriaensen vander Sant als voocht van Dingenken Adriaensendr namens haar man (proc Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 12-3-1642) Erffgenamen van Dirck Janss Timmerman.
Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss en Jan Arss Cuijper namens Anthonis Michiel Otgens als voocht van de kinderen van Anthonis Peeterss (proc schout en schepen van Waspick, 7-3-1642) en Peeter Wouterss als toesiender.
Op 30-11-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 123v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-3-1642
1e Comparant: Adriaen Jan Boons ea
2e Comparant: Dirck Henricxsen Cleermaker
Goederen: 2½ geerde, inden polder, in 6 geerden met Adriaenken Peeters Mick en Anneken Jochumss
Prijs: ƒ 1095
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Frans Huijberts en Huijbert Corneliss
West: Anneken Adriaenss wed Adriaen Jacopss Bommeler
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Adriaen Jan Boons mede als voocht vant weeskint van Matheus Podt en Heijlken Dircxss. Anneken Dircken, Adriaenken Dircken met Wouters Wouterss als voocht, Jan Dircken en Wilmken Pauwelssen x Claes Adriaensen vander Sant als voocht van Dingenken Adriaensendr namens haar man (proc Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 12-3-1642) Erffgenamen van Dirck Janss Timmerman.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 123v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-3-1642
1e Comparant: Dirck Henricxsen Cleermaker
2e Comparant: Adriaen Jan Boons ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 1095
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Jan Boons mede als voocht vant weeskint van Matheus Podt en Heijlken Dircxss. Anneken Dircken, Adriaenken Dircken met Wouters Wouterss als voocht, Jan Dircken en Wilmken Pauwelssen x Claes Adriaensen vander Sant als voocht van Dingenken Adriaensendr namens haar man (proc Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 12-3-1642) Erffgenamen van Dirck Janss Timmerman.
Op 30-11-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 124r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-3-1642
1e Comparant: Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss ea
2e Comparant: Dirck Laureijss ea
Goederen: 3 geerden lants, inden polder, in 12 geerden opden oostencant in 6 geerden, met Peeter WoutersDirck Laureijs en kijnderen
Prijs: ƒ 1450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirck Laureijs en kijnderen
West: Lijnken Peeter Jochimss int zelfde stuk
Noord: Masen
Zuid: Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss met Wouter Janss, schout, haar vader als haar voocht en Jan Adriaenss Cuijper namens Anthonis Michiel Otgens als voocht van de kinderen van Anthonis Peeterss (proc schout en schepen van Waspick, 7-3-1642) en Peeter Wouterss als toesiender.
Dirck Laureijs voor ½ en Ans Huijberts als voocht en Gerit Janss als toesiender van 2 kinderen van Jochim Segeren: Jan Jochimss en Adriaenken Jochimss.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 124r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-3-1642
1e Comparant: Dirck Laureijss ea
2e Comparant: Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 124r)
Prijs: ƒ 1450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lijsken Wouterss wed Anthonis Peeterss met Wouter Janss, schout, haar vader als haar voocht en Jan Adriaenss Cuijper namens Anthonis Michiel Otgens als voocht van de kinderen van Anthonis Peeterss (proc schout en schepen van Waspick, 7-3-1642) en Peeter Wouterss als toesiender.
Dirck L112vaureijs voor ½ en Ans Huijberts als voocht en Gerit Janss als toesiender van 2 kinderen van Jochim Segeren: Jan Jochimss en Adriaenken Jochimss.
Op 30-11-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 124v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-3-1642
1e Comparant: Corst Corneliss Seuw
2e Comparant: Jan Peeterss Geenen
Goederen: zijn deel inde Bagijnen Banck, gecomen van Peeter Adriaensen de Roeij, gemeen met cooper;
2e 1/6 driesken met 1/12 gront
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Bagijnen Banck
Belend Oost: 1e Jan Corneliss; 2e Willem van Gents vaert
West: Hoeff van Heukelom; Bastiaen de Roeij
Noord: Peeter Gelden; Adriaen Janss Cammerman ?
Zuid: Sebastiaen de Roeij cs; zie 1
Bijz: Corst woont te Cappel. Op 6-7-1642 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 125r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-3-1642
1e Comparant: Claes Jacopsen Cuijper ea
2e Comparant: Tonisken Adriaensen wed Cornelis Andriesen
Goederen: 3/4 in het huijs en erve, achter de kerck, gemeen met cooperesse; 2e 3/4 inde ½ perceel gronden
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Willem Peeterss Mick; 2e Anthonis Claesen
West: Adriaen Arss Cleermaker; Willem laureijss
Noord: kerckhove; Her straet
Zuid: waterganck; waterganck
Bijz: Claes Jacopsen Cuijper mede namens Peeterken Andriesen wed Gerit Berntsen en Jan Janssen van Oosterum of Oosterhout, kistenmaker te Utrecht, x Maeijken Jacopss dochter van Janneken Andriesen. Erfgenamen van Cornelis ? Andriesen. (proc notaris te utrecht, 27-2-1642). Op 20-6-1642 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 125v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1642
1e Comparant: Janneken Arss Fijnenbuijck
2e Comparant: Gerit Dircxs
Goederen: haar erfdeel inde stede en saeijlant gecomen van Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck, gemeen met kinderen van Jan Mathijss
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Corte Maten
Belend Oost: Frans Arss Boeser
West: Joost Willems en Willemken Commer Claesen wed
Noord: Her straet
Zuid: de Corte Maten
Bijz: Janneken wordt geassisteert door Adriaen Michielss uit Cleijn Dongen.
Willemken is wed van Jacop Joosten.
Janneken is getrouwd met Adriaen Ghoemans ? De koopsom is op 1-4 1642 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 125v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-4-1642
1e Comparant: Staes Geritss x Maeijken Jaspers Buijs
2e Comparant: Cornelis Buijs
Goederen: 1/6 buijnder bossen, gemeen met cooper en Commer Adriaen Blanckers weeskijnt
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de Heer Mathijs van Asperen
West: erffg Adriaen Lendertsen
Noord: de Heer Mathijs van Asperen
Zuid: Dirck Wachtmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 126r
Soort akte: wilceur
Datum: 24-4-1642
1e Comparant: Jan van Nederveen ea
2e Comparant: Thomas Joosten Schipper
Goederen: wilceur met als onderpant 16 geerden, inden polder
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Dingeman Michielss
West: Wouter Wouterss Boeff
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan van Nederveen namens Jocker Johan Frederick van Russel x Maria vander Ende, Maria en Elisabeth vander Ende, geassisteert met not Johan vander Aa (proc Breda, not vander Aa, 23-4-1642). Op 20-12-1644 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 126v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-4-1642
1e Comparant: Mr Mathijs vande Kerckhove ea
2e Comparant: Nicolaas vander Dun, heer van Rijswijk, ea
Goederen: een perceel bijsters, bosschen en weijvelden, lang 100 roeden en breet 21 roeden = 3½ mergen volgens Sijmon Lamberts ex lantm
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: heer van Peetersum en Roeloff Ptr Laurens Conix ?
West: Sgravelduijn sloot
Noord: erffg Jan Thonis Cuijl
Zuid: Jan Janss Sprangerss kijnder en Robbrecht Janss cs
Bijz: Mr Mathijs vande Kerckhove, secretaris en penningmr ter Heijden namens Catharina Elisabeth en Anna dochters van wijlen Robbrecht Hulshouts, secr Oosterhout en Cornelia van Rijen. Geassisteert door mr Adriaen van Rijen, licentment inde rechten en advocaat tot Breda, hun oom. (porc voor Jan van Camphuijs, not Breda, 31-3-1642) en Maria Robbrecht Hulshouts.
Nicolaas vander Dun, heer van Rijswijk en Sgravenmoer en Govert van Alphen schout en secr tot Sgraven??

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 127r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-4-1642
1e Comparant: Jan Berthouts ea
2e Comparant: Dirck Lendertss
Goederen: 1/3 acker saeijlant, inde Griffier Bancken nopten westen cant, gecomen Adriaen Lambertss
Prijs: ƒ 518
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Griffier Bancken
Belend Oost: Frans Jans met 1/3 en de ackers
West: Peeter Thomas Goverden
Noord: Merten Adriaenss van Gesel
Zuid:
Bijz: Jan Berthoutss (Oude Bosche) mede namens Stoffel Pieterss x Anneken Berthoutss (proc Sant ter buijten, schepenen, 29-3-1642).
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 127r
Soort akte: wilceur
Datum: 25-4-1642
1e Comparant: Dirck Lendertss
2e Comparant: Jan Berthouts ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 127r)
Prijs: ƒ 518
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 7-12-1644 is de wilceur geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 127v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-5-1642
1e Comparant: Lijnken Janss wed Peeter Arss ea
2e Comparant: Peeter Melsen
Goederen: 4 geerden lants, inden polder, in 8 geerden op den oostencant
Prijs: ƒ 1245
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Adriaenss
West: lant vanden polder
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Lijnken Janss wed Peeter Arss geassisteert met Jan Janss Rijool, swager, voor ½ en Wouter Adriaen Stevenss x Aliken Peeterss, Jan Peeterss namens Dingeman Peeterss, broer, voor dander ½.
Peeter Melsen woont op de Santschael onder de jurisdictie van Waspick.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 127v
Soort akte: wilceur
Datum: 1-5-1642
1e Comparant: Peeter Melsen
2e Comparant: Lijnken Janss wed Peeter Arss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 127v)
Prijs: ƒ 1245
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 5-1-1645 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 128r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-5-1642
1e Comparant: Jan Huijberts Vassen
2e Comparant: Peeter Melsen
Goederen: ¼ in 7 geerden lants, inden polder, in 3½ op den oostencant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jochem Hendricxss
West: Bastiaen Franss met wederhelft int zelfde stuk
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Peeter Melsen woont op de Santschael onder de jurisdictie van Waspick.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 128r
Soort akte: wilceur
Datum: 1-5-1642
1e Comparant: Peeter Melsen
2e Comparant: Jan Huijberts Vassen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 128r)
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 30-5-1651 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 128v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-5-1642
1e Comparant: Steven Thonis Faré ea
2e Comparant: Jan Lodewijck Wouterss
Goederen: met een verlije een perceel moergrond
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: juffrouw Bergh
West: t bosch van voorss comparanten
Noord: Jochim Sprangers en Heijnrick van Ghilse
Zuid: Mathijs van Alphen
Bijz: Steven Thonis Faré namens Cornelis Gerits Bijvoets (Roosendaal) mede als vocht van t weeskijnt van Jan Berntsen en Adriaenken Gerit Bijvoets za, Marinus Adriaensen, ruijter onder ritm Crock te Breda, x Corstiaenke Willemen, Marcus Janss Faero x Lijsken Gerit Bijvoets, Mels Arss Schep, schout Vrijhoeven, namens Marijke Willemss en Lijsken en Gerit Willemss, kinderen Neelken Gerit Bijvoets. Alle erffg van Adriaenken Aertss van Bergen en Michiel Cornelis Buijs. Proc Sgravenmoer, 11-1-1642.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 129r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-5-1642
1e Comparant: Steven Thonis Faré ea
2e Comparant: Marcus Janss Faero
Goederen: met een verlije ½ perceel bosch, ontrent 2 mergen, zaoals Adriaenken Aertss van Bergen za het gebruikt heeft
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Mathijs van Alphen
West: Mathijs van Alphen
Noord: Anneken Adriaen Bommelerss wed
Zuid: erffg juffrouw Bergh
Bijz: Steven Thonis Faré namens Cornelis Gerits Bijvoets (Roosendaal) mede als vocht van t weeskijnt van Jan Berntsen en Adriaenken Gerit Bijvoets za, Marinus Adriaensen, ruijter onder ritm Crock te Breda, x Corstiaenke Willemen, Marcus Janss Faero x Lijsken Gerit Bijvoets, Mels Arss Schep, schout Vrijhoeven, namens Marijke Willemss en Lijsken en Gerit Willemss, kinderen Neelken Gerit Bijvoets. Alle erffg van Adriaenken Aertss van Bergen en Michiel Cornelis Buijs. Proc Sgravenmoer, 11-1-1642.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 129r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-5-1642
1e Comparant: Wouter Thonis Faro ea
2e Comparant: Thomas Dirck Rijcken
Goederen: een perceel bijsters en moergronden
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Elff Mergen
Belend Oost: de Elff Mergen
West: Sgravelduijnsloot
Noord: cooper
Zuid: erffg Neelken Peeter Vassen ?
Bijz: Wouter Thoniss Faro als voocht van Dirck Willemss Cop en Wouter Willemss Cop, namens Peeter Willemss Cop (Sgravenmoer 1-5-1642)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 129v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-6-1642
1e Comparant: Cornelis Peeter Cleermaker [Dolck]
2e Comparant: Adriaenken Peeterss Dolck, suster
Goederen: een huisinge, hoff, boomgaert ende erve, gekocht van Mels Adriaenss van Gesel
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: heijnrick Fransen
West: Jan Corneliss Seuw
Noord: Jan Corneliss Seuw
Zuid: Her straet
Bijz: In september 1646 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 129v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-6-1642
1e Comparant: Jan Wijten
2e Comparant: Heijnrick Janss
Goederen: een perceel wijlant. Buijtendijcxs in ? Willemss stede
Prijs: ƒ 31
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Sgravelduijn sloot
West: grasdries
Noord: Thomas Janss Schipper
Zuid: cooper
Bijz: Op 28-12-1643 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 130r
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-6-1642
1e Comparant: Cornelis Mathijss ea
2e Comparant: Johan van Raveschot
Goederen: een campke hooijlant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Jan Clasen
West: Oude vaert
Noord: dwersloot
Zuid: sloot tussen de voordelle
Bijz: Cornelis Mathijss namens Joncker Adolffs van Raveschot en Joncker Johan en Robbrecht van Raveschot, zijn kinderen, tsamen mede namens Maria van Raveschot x Hugo de Rooij, luijtenant onder de graeff van Megen tdv de koning van Spanje (proc voor schepenen, 5-6-1642).
23-3-1643 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 130v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-7-1642
1e Comparant: Schout en heemraden van Waspick
2e Comparant: Catelijn Adr. wed Jochim Joosten Poets en kinderen
Goederen: een huijsinge, hoff ende boomgaert mette scheurwerff, aende kerck opten hoeck, gekocht van Mels Arss van Gesel
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Aertss Metser
West: dorpsdijck en Jan Corneliss Seuw
Noord: Her straet
Zuid: Jan Corneliss Seuw en Thonis Michielss
Bijz: Catelijn betaalt door overgeven van den brieff van haer schip tot laste van Peeter Aertss Rutten

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 131r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-7-1642
1e Comparant: Joos Catherina Ceulemans ea
2e Comparant: Joncker Johan Frederick van Rustel ea
Goederen: 4 geerden lant, inden polder, in 16 geerden, gemeen met Maria, Margharita en Elisabeth vander Eijnde, gecomen van vader za
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Dingeman Michielss
West: Wouter Wouterss Boeff
Noord: Masen
Zuid: Heijnrick Luijten Ambacht
Bijz: Joos Catherina Ceulemans namens haar man Johan Baptista vander Eijnde (proc voor not Jan Ninpens ?, int Hogebroeck bijvange van Lier, 15-5-1642).
Joncker Johan Frederick van Rustel x Maria vander Eijnde. Haar vader is Michiel vander Eijnde, schout tot Ghilse en Ghinneken.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 131r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-7-1642
1e Comparant: Joos Catherina Ceulemans ea
2e Comparant: Joncker Johan Frederick van Rustel ea
Goederen: 3geerden lant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met Maria, Margharita en Elisabeth vander Eijnde, gecomen van vader za
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janss
West: Wouter Schilderss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Joos Catherina Ceulemans namens haar man Johan Baptista vander Eijnde (proc voor not Jan Ninpens ?, int Hogebroeck bijvange van Lier, 15-5-1642).
Joncker Johan Frederick van Rustel x Maria vander Eijnde. Haar vader is Michiel vander Eijnde, schout tot Ghilse en Ghinneken.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 131v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-8-1642
1e Comparant: Jan Roedolffs, soldaet onder Cap Ghelen, G'berg,
2e Comparant: Anthonis Dircxss
Goederen: ¼ in het huijs en erve van Huijbert Dircxss ? zijn schoonvader, gemeen met cooper en schoonvader
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Cornelis Jochumss
Noord: Adriaen Casis ?
Zuid: Jan Gheritss Hoevener
Bijz: Jan x Catelijn Huijbertss. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 132r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-8-1642
1e Comparant: Anthonis Dircxss
2e Comparant: Jan Roedolffs, soldaet onder Cap Ghelen, G'berg,
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een deel van een huijs
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan x Catelijn Huijbertss. De wilceur is afglost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 132r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-9-1642
1e Comparant: Adriaen Adriaenss Broeder ea
2e Comparant: Peeter Wouterss
Goederen: hun deel in 3 geerden lant, gecomen van Huijbert Cornelis, hun oom, za, , inden polder, gemeen met Truijcke Janss, in 6 geerd
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dingeman Anthoniss
West: Dingeman Anthoniss
Noord: Masen
Zuid: buijtendijcxse dwersloot
Bijz: Adriaen Adriaenss Broeder voor ¼, Cornelis Janss en Jan Janssen voor ¼, Adriaen Adriaenss en Cornelis Pouwelss Aerden voor ¼ en Thonis Laureijssen voor 1/5 in het resterende ¼ deel. Alle erffgenamen van Huijbert Corneliss getrout gehad hebbende Truijcken Janss, nu getrout met Peeter Wouterss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 132r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-9-1642
1e Comparant: Adriaen Adriaenss Broeder ea
2e Comparant: Peeter Wouterss
Goederen: hun deel in 1½ geerden lant, gemeen met Truijcke Janss, in 3 geerd met jan Willem Buijs in 6 geerden
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Masen
Zuid: Heijnrick Luijten Ambacht
Bijz: Adriaen Adriaenss Broeder voor ¼, Cornelis Janss en Jan Janssen voor ¼, Adriaen Adriaenss en Cornelis Pouwelss Aerden voor ¼ en Thonis Laureijssen voor 1/5 in het resterende ¼ deel. Alle erffgenamen van Huijbert Corneliss getrout gehad hebbende Truijcken Janss, nu getrout met Peeter Wouterss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 132v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-11-1642
1e Comparant: Hans Roedolffs, soldaet onder Cap Ghelen, G'berg,
2e Comparant:
Goederen: een deel van zijn wilceur tlv Anthonis Dircxss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Engelken Verhagen verklaart op 24-1-1644 een deel van het geld ontvangen te hebben.
Adriaen Sprangers ?? de Jonge verklaart december 1644 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 132v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-11-1642
1e Comparant: Hans Roedolffs, soldaet onder Cap Ghelen, G'berg,
2e Comparant: Jacop Jan Thijss en Anthonis Dircxss
Goederen: ¼ part in 2 perceelkens, gemeen met Huijbert Dircxss en Anthonis Dircxss
Prijs: ƒ 34
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Dircxss;erffg Peeter de Roeij
West: Jochim Dircken; Peeter Thomass
Noord: erffg Truijcken Mertss ??; Huijbert Dircxss
Zuid: Jacop Jan Thijss en Adriaen Janss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 133r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-11-1642
1e Comparant: Wouter Janssen, schout, ea
2e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten
Goederen: een binnendijcxse uitgedolven turfdelle, haer aengecomen van Sebastiaen de Graeff, haar grootvader za
Prijs: ƒ 131
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghentsvaert
West: Bagijnen gronden
Noord: Jan Sijmonse Hoevener
Zuid: kijnderen Huijpken Sebastiaen Greven met wederhelf
Bijz: Wouter Janssen, schout, als voocht van de dochter van Andries Aert Driesen. Op 27-1-1644 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 133r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-11-1642
1e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten ea
2e Comparant: Peeter Thomas, secr, en Cornelis Stevensen Swart
Goederen: haar deel in een banck blockeling gronden, groot 4 hont int geheel gemeen met zie bijz
Prijs: ƒ 42
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Ambachts heeren
West: niet ingevuld
Noord: Maeijken Sebastiaen Greven met haar part
Zuid: niet ingevuld
Bijz: Sebastiaen Peeter Corsten als voocht van Maeijken Sebastiaen Greven.
Gemeen met weeskijnt Dries Aert Driesen, kijnderen Jacomijn Arss en t kijnt van Gerit Sebastiaen Greeff.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 133v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-11-1642
1e Comparant: Sebastiaen Geritss
2e Comparant: Merten Adriaensen van Gesel
Goederen: een geerde en een vierdel, inden polder, in 7½ geerde, gemeen met vercooper, cooper en Jan Bastiaenss
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Janss Schipper en Cornelis Mathijss
West: Meerten Mathijss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 133v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-11-1642
1e Comparant: Merten Adriaensen van Gesel
2e Comparant: Sebastiaen Geritss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 30-11-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 134r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-12-1642
1e Comparant: Adriaen Jan Mathijss
2e Comparant: Adriaen Mertenss
Goederen: ¼ in een ½ delle: Calver delle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Calver delle, Moelenbanck
Belend Oost: Willem van Ghentsvaert
West: Molenbanck
Noord: Peeter Gheldenss met wederhelft
Zuid: kinderen Peeter Freijsen en Pauwels Freijsen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 134r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-12-1642
1e Comparant: Adriaen Mertenss
2e Comparant: Adriaen Jan Mathijss
Goederen: een turfdelle, groot 4 hont 10 roeden, aengecomen van zijn schoonmoeder za
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Freijs Janssen
West: Vroukens vaert
Noord: Adriaen Corsten en Jacop Jan Thijs cs
Zuid: erffg Reijn Dieliss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 134v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-12-1642
1e Comparant: Adriaen Arss Fijnenbuijck
2e Comparant: Peeter Wouterss
Goederen: zijn deel van de nalatenschap van Huijbert Cornelis zijn oom
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen wordt geassisteerd door Adriaen Michielss zijn oom

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 134v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-12-1642
1e Comparant: Jochim Janss Rutten
2e Comparant: Wouter Schilders, laeckencooper G'berg
Goederen: 3 mergen bossen, 2 perc, gecomen van Wouter Janss Hantlijnden ??, gemeen met Jan Wouterss Hantlijnden en Lendert Wouterss ?
Prijs: ƒ 450
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Mar?? Dieliss; Adriaen van Vessem
West: Adriaen Cornelis Wijngaert; Jan Janss van Beijeren
Noord: Marcelis Adriaenss Cluijter;
Zuid: Dirck Adriaen Waelwijck; clooster van Emsteijn
Bijz: Jochim woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 135r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-12-1642
1e Comparant: Peeter Janss van Beurden ea
2e Comparant: Thomas Janss Schipper
Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 226
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Jan Bastiaenss Timmermans
Noord: Adriaen Jan Matheuss
Zuid: Thomas Janss met wederhelft
Bijz: Peeter Janss van Beurden x Janneken Sijmons voor ½ en Adriaen Sijmon Peeter Bollen, sijn swager voor ½

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 135r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-12-1642
1e Comparant: Dirck Lendertss
2e Comparant: Mels Dircxss en Pauwels Janss
Goederen: 1/3 buijtendelle, gemeen met coopers, gecomen van Dirck Foppenss van Driel za
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matheuss
West: Willem Corneliss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Op 20-10-1644 is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 135v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1643
1e Comparant: Jan Adriaensen ea
2e Comparant: Jan Jacopss Vader
Goederen: de helft van 2 binnendelle, gemeen met de verdere erffgenamen
Prijs: ƒ 111
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert; Vroukens vaert
West: Willem Corneliss; Maeijken Adriaen Panumss ?
Noord: Willem Cornelis; Cornelis Stevensen Swart
Zuid: Peeter Thomas Goverden; armen van Waspick
Bijz: Jan Adriaensen x Adriaenken Janss Dolck, Peeter Janss Dolck, Adriaen Mertenss als voocht van Peeter Janss Dolck den Jongen. Erffg van Huijpken Peeter Godschalcx voor de ½.
Peeter Adriaenss Dolck den Jongen is door Jacop Janssen Vader geheel voldaan op 15-2-1671.
Jan Adriaensen Meulder bekent op 15-4-1692 ? zijn deel gekregen te hebben.
Cornelis Janss Meulder, Jan Janss Meulder, Huijbert Janssen Meulder, Anthonis Jan Sijmonss x Eltken Meulder verklaren op 15-2-1671 voldaan te zijn

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 135v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-1-1643
1e Comparant: Adriaen Adriaensen Fijnenbuijck
2e Comparant: Gerit Dircxsen
Goederen: zijn deel inde stede van Adriaen Arss Fijnenbuijck zijn vader za, gemeen met kinderen Jan Mathijss en Gerit Dircxsen
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Corte Maten
Belend Oost: Frans Arss Boeser cs
West: Joost Willemss
Noord: de Corte Maten
Zuid: Her straet
Bijz: Adriaen wordt geassisteert door Adriaen Michielss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 136r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1643
1e Comparant: Jan Janss Lijndemaker
2e Comparant: Jacop Huijbrechtss
Goederen: 2 hont een vierdel saeijlant
Prijs: ƒ 465
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de groote Gheer
Belend Oost: de groote Gheer
West: Jan Geritsen Hoevener
Noord: Jacop Jan ???
Zuid: Jan Wouter Janss
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer en Jacop te Cappel. Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 136r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1643
1e Comparant: Jacop Huijbrechtss
2e Comparant: Jan Janss Lijndemaker
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 136r)
Prijs: ƒ 465
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan x Janneken Stoffelen
Jan Janss de Jonge, Elisabeth Janss en Cornelis Janss verklaren op 16-3-1649 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 136v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-2-1643
1e Comparant: Adriaen Bastiaenss x Heijlken Jacopsen
2e Comparant: Wouter Wouterss Boeff
Goederen: 2 gheerden, inden polder, gemeen met cooper en Jan Janss in 9 geerden
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: joncker Johan Frederick van Rustel
West: Jan Adriaensen Waelwijck
Noord: Masen
Zuid: Heijnrich Luijten Ambacgt
Bijz: Adriaen woont te Raemsdonck. Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 136v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-2-1643
1e Comparant: Wouter Wouterss Boeff
2e Comparant: Adriaen Bastiaenss x Heijlken Jacopsen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 7-2-1645 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 137r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-2-1643
1e Comparant: Jan Adriaensen van Dijck ea
2e Comparant: Wouter Schilders, laeckencooper G'berg
Goederen: 12 geerden lants, inden polder
Prijs: ƒ 5000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirck Laurenss cs
West: Peeter Melsen
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan Adriaensen van Dijck mede namens Adriaen Joosten Coenen, neve (proc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 28-1-1643).
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 137r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-2-1643
1e Comparant: Wouter Schilders, laeckencooper G'berg
2e Comparant: Jan Adriaensen van Dijck ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 137r)
Prijs: ƒ 5000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Adriaensen van Dijck mede namens Adriaen Joosten Coenen, neve (proc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 28-1-1643).
Op 16-3-1644 is Jan Arss van Dijck voor zijn deel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 137v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-3-1643
1e Comparant: Pauwels Freijss
2e Comparant: Laurenss [Freijs] Janss
Goederen: een binnendelle, aengecomen van Corst Marceliss za
Prijs: ƒ 337
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Truijcken Aert Scheppen
Noord: cooper
Zuid: cooper
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 137v
Soort akte: wilceur
Datum: 8-3-1643
1e Comparant: Laurenss [Freijs] Janss
2e Comparant: Pauwels Freijss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 137v)
Prijs: ƒ 337
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 16-10-1645 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 138r
Soort akte: vrijgift
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 138r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1643
1e Comparant: Mathijs Huijberts ea
2e Comparant: Pauwelss Freijss
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Bagijnen banck
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen banck
Noord: Bastiaen Peeter Corsten
Zuid: Peeter Gheldenss
Bijz: Mathijs Huijberts, Bastiaen Huijbertss mede namens Lendert Adriaenss x Ghielken Huijbertss, Adriaenken Huijbertss, Jacop Huijbertss.
Op 1-2-1644 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 138r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-3-1643
1e Comparant: Anthonis Dircxss
2e Comparant: Aert Gherit Franss
Goederen: een ackerken saeijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Peeter Wouterss
Noord: Peeter Wouterss
Zuid: steeg vande acker
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 138v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-3-1643
1e Comparant: Anthonis Dircxsen
2e Comparant: Cornelis Jochumss
Goederen: ½ mergen saeijlant, gekocht van Bastiaen Arss
Prijs: ƒ 640
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Dircxsen en Huijbert Dircxsen
West: cooper
Noord: Cornelis Stevens Swart en Adriaen Corsten
Zuid: Thonis Dircxsen en Huijbert Dircxsen
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 138v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-3-1643
1e Comparant: Cornelis Jochumss
2e Comparant: Anthonis Dircxsen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 640
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 12-4-1645 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 139r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-3-1643
1e Comparant: Adriaen Gheemans x Janneken Arss Fijnenbuijck
2e Comparant: Peeter Wouterss
Goederen: hun deel in de gronden van Huijbert Corneliss haer oudtoom
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 139r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-4-1643
1e Comparant: Adriaen Adriaensen Hulst
2e Comparant: Thomas Dirck Rijcken ea
Goederen: ½ mergen gronden en bijsters, gemeen met coopers
Prijs: ƒ 75
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: De Elff Mergen
Belend Oost: De Elff Mergen
West: Sgravelduijn sloot
Noord: coopers
Zuid: Jan Janss van Beijeren
Bijz: Adriaen en Thomas wonen te Sgravenmoer. Thomas Dirck Rijcken tbv de kijnderen Jan Adriaen Arss Cluijter

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 139v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-5-1643
1e Comparant: Jan Janssen Hantkijnt
2e Comparant: Wouter Schilders, laeckencooper te G'berg
Goederen: 1 mergen bossen, gemeen met Lendert Wouterss
Prijs: ƒ 247
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Marcelis Adriaensen Cluijter
Zuid: cooper met bossen
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 139v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-5-1643
1e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea
2e Comparant: Dirck Laurenss en Jan en Adriaenken Jochimss
Goederen: 4½ geerde, inden polder, in 12 geerden
Prijs: ƒ 2200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Heijnrick Andriesen Keijsers met 3 geerden
West: erffg Aenken Commer met 4½ geerden
Noord: Masen
Zuid: Heijnrick Luijten Ambacht
Bijz: Peeter Thomas, secr, Gerit Laureijssen, burgmr te Waelwijck samen namens Jacop en Steven Cornelis Swart ? En Ghijsbert Janss Schipper x Maeijken Cornelisdr, Jochim en Cornelis Corneliss, Jan Engels x Maeijken Jochimss en namens de 2 weeskijnderen van Susanna Jochimss. Alle kijnderen van Cornelis Jochimss Cuijper voor ¼ (proc not Ghijsbert de Jhager, Dordrecht, 18-2-1643).
Michiel Otgens als vader van het weeskijnt bij Maeijken Thomass, Jan Ghijsbertss x Theunken Thomass, Mels Thomassen mede namens Adriaen Adriaensen Teuling als vader van Jan Adriaensen Teuling bij Ghrietken Jacopss voor ¼.
Gerit Laureijssen x Truijcken Adriaenss, Jan Adriaenss Rademaker samen namens Thonis Adriaenss, Jan Adriaenss, Adriaen Aertsen Coremans als voocht en Jan Adriaens Rademaker als toesiender Thonisken Adriaenss Geldens Oerlemans voor ¼
Janneken Jacopss x Adriaen Ghijsbertss, schipper G'berg mede namens Anthonij ???, hoedemaker A'dam, x Maeijken Jacopss, Anthonis Govertss als voocht van Peeterken Jacopss voor ¼.
Alle erffgenamen van Jan Jan Andriessen za.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 139v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-6-1651
1e Comparant: Johan Wilmss van Bergen ea
2e Comparant: Steven Huijbertss Clauwaertss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johan Wilmss van Bergen, oudt schepen van Breda ? Namens

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 140r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-5-1643
1e Comparant: Dirck Laurenss en Jan en Adriaenken Jochimss
2e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 139v)
Prijs: ƒ 2200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Thomas, secr, Gerit Laureijssen, burgmr te Waelwijck samen namens Jacop en Steven Cornelis Swart ? En Ghijsbert Janss Schipper x Maeijken Cornelisdr, Jochim en Cornelis Corneliss, Jan Engels x Maeijken Jochimss en namens de 2 weeskijnderen van Susanna Jochimss. Alle kijnderen van Cornelis Jochimss Cuijper voor ¼ (proc not Ghijsbert de Jhager, Dordrecht, 18-2-1643).
Michiel Otgens als vader van het weeskijnt bij Maeijken Thomass, Jan Ghijsbertss x Theunken Thomass, Mels Thomassen mede namens Adriaen Adriaensen Teuling als vader van Jan Adriaensen Teuling bij Ghrietken jacopss voor ¼.
Gerit Laureijssen x Truijcken Adriaenss, Jan Adriaenss Rademaker samen namens Thonis Adriaenss, Jan Adriaenss, Adriaen Aertsen Coremans als voocht en Jan Adriaens Rademaker als toesiender Thonisken Adriaenss Geldens Oerlemans voor ¼
Janneken Jacopss x Adriaen Ghijsbertss, schipper G'berg mede namens Anthonij ???, hoedemaker A'dam, x Maeijken Jacopss, Anthonis Govertss als voocht van Peeterken Jacopss voor ¼.
Alle erffgenamen van Jan Jan Andriessen za.
Op 7-7-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 140v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-5-1643
1e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea
2e Comparant: Dirck Laurenss en Jan en Adriaenken Jochimss
Goederen: 6 geerden, inden polder, in 12 geerden opden oosten kant
Prijs: ƒ 2580
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Geritss Rijool
West: Anneken Commersen int zelfde stuk
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Peeter Thomas, secr, Gerit Laureijssen, burgmr te Waelwijck samen namens Jacop en Steven Cornelis Swart ? En Ghijsbert Janss Schipper x Maeijken Cornelisdr, Jochim en Cornelis Corneliss, Jan Engels x Maeijken Jochimss en namens de 2 weeskijnderen van Susanna Jochimss. Alle kijnderen van Cornelis Jochimss Cuijper voor ¼ (proc not Ghijsbert de Jhager, Dordrecht, 18-2-1643).
Michiel Otgens als vader van het weeskijnt bij Maeijken Thomass, Jan Ghijsbertss x Theunken Thomass, Mels Thomassen mede namens Adriaen Adriaensen Teuling als vader van Jan Adriaensen Teuling bij Ghrietken Jacopss voor ¼.
Gerit Laureijssen x Truijcken Adriaenss, Jan Adriaenss Rademaker samen namens Thonis Adriaenss, Jan Adriaenss, Adriaen Aertsen Coremans als voocht en Jan Adriaens Rademaker als toesiender Thonisken Adriaenss Geldens Oerlemans voor ¼
Janneken Jacopss x Adriaen Ghijsbertss, schipper G'berg mede namens Anthonij ???, hoedemaker A'dam, x Maeijken Jacopss, Anthonis Govertss als voocht van Peeterken Jacopss voor ¼.
Alle erffgenamen van Jan Jan Andriessen za.
Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 141r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-5-1643
1e Comparant: Dirck Laurenss en Jan en Adriaenken Jochimss
2e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 140v)
Prijs: ƒ 2580
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Thomas, secr, Gerit Laureijssen, burgmr te Waelwijck samen namens Jacop en Steven Cornelis Swart ? En Ghijsbert Janss Schipper x Maeijken Cornelisdr, Jochim en Cornelis Corneliss, Jan Engels x Maeijken Jochimss en namens de 2 weeskijnderen van Susanna Jochimss. Alle kijnderen van Cornelis Jochimss Cuijper voor ¼ (proc not Ghijsbert de Jhager, Dordrecht, 18-2-1643).
Michiel Otgens als vader van het weeskijnt bij Maeijken Thomass, Jan Ghijsbertss x Theunken Thomass, Mels Thomassen mede namens Adriaen Adriaensen Teuling als vader van Jan Adriaensen Teuling bij Ghrietken Jacopss voor ¼.
Gerit Laureijssen x Truijcken Adriaenss, Jan Adriaenss Rademaker samen namens Thonis Adriaenss, Jan Adriaenss, Adriaen Aertsen Coremans als voocht en Jan Adriaens Rademaker als toesiender Thonisken Adriaenss Geldens Oerlemans voor ¼
Janneken Jacopss x Adriaen Ghijsbertss, schipper G'berg mede namens Anthonij ???, hoedemaker A'dam, x Maeijken Jacopss, Anthonis Govertss als voocht van Peeterken Jacopss voor ¼.
Alle erffgenamen van Jan Jan Andriessen za.
Op 7-7-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 141r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-5-1643
1e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea
2e Comparant: Jan Huijbertsen Vassen
Goederen: 3½ geerde min ½ vierdel, inden polder, in 9 geerden opten oosten kant
Prijs: ƒ 2038
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gasthuijs van G'berg
West: erffg Anneken Commersen in zelfde stuk
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Peeter Thomas, secr, Gerit Laureijssen, burgmr te Waelwijck samen namens Jacop en Steven Cornelis Swart ? En Ghijsbert Janss Schipper x Maeijken Cornelisdr, Jochim en Cornelis Corneliss, Jan Engels x Maeijken Jochimss en namens de 2 weeskijnderen van Susanna Jochimss. Alle kijnderen van Cornelis Jochimss Cuijper voor ¼ (proc not Ghijsbert de Jhager, Dordrecht, 18-2-1643).
Michiel Otgens als vader van het weeskijnt bij Maeijken Thomass, Jan Ghijsbertss x Theunken Thomass, Mels Thomassen mede namens Adriaen Adriaensen Teuling als vader van Jan Adriaensen Teuling bij Ghrietken Jacopss voor ¼.
Gerit Laureijssen x Truijcken Adriaenss, Jan Adriaenss Rademaker samen namens Thonis Adriaenss, Jan Adriaenss, Adriaen Aertsen Coremans als voocht en Jan Adriaens Rademaker als toesiender Thonisken Adriaenss Geldens Oerlemans voor ¼
Janneken Jacopss x Adriaen Ghijsbertss, schipper G'berg mede namens Anthonij ???, hoedemaker A'dam, x Maeijken Jacopss, Anthonis Govertss als voocht van Peeterken Jacopss voor ¼.
Alle erffgenamen van Jan Jan Andriessen za.
Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 141v
Soort akte: wilceur
Datum: 16-5-1643
1e Comparant: Jan Huijbertsen Vassen
2e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 141r)
Prijs: ƒ 2038
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Thomas, secr, Gerit Laureijssen, burgmr te Waelwijck samen namens Jacop en Steven Cornelis Swart ? En Ghijsbert Janss Schipper x Maeijken Cornelisdr, Jochim en Cornelis Corneliss, Jan Engels x Maeijken Jochimss en namens de 2 weeskijnderen van Susanna Jochimss. Alle kijnderen van Cornelis Jochimss Cuijper voor ¼ (proc not Ghijsbert de Jhager, Dordrecht, 18-2-1643).
Michiel Otgens als vader van het weeskijnt bij Maeijken Thomass, Jan Ghijsbertss x Theunken Thomass, Mels Thomassen mede namens Adriaen Adriaensen Teuling als vader van Jan Adriaensen Teuling bij Ghrietken Jacopss voor ¼.
Gerit Laureijssen x Truijcken Adriaenss, Jan Adriaenss Rademaker samen namens Thonis Adriaenss, Jan Adriaenss, Adriaen Aertsen Coremans als voocht en Jan Adriaens Rademaker als toesiender Thonisken Adriaenss Geldens Oerlemans voor ¼
Janneken Jacopss x Adriaen Ghijsbertss, schipper G'berg mede namens Anthonij ???, hoedemaker A'dam, x Maeijken Jacopss, Anthonis Govertss als voocht van Peeterken Jacopss voor ¼.
Alle erffgenamen van Jan Jan Andriessen za.
Op 7-7-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 141v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-7-1643
1e Comparant: Maeijken Dircxsen wed Jochim Aertsen Timmerman
2e Comparant: Aert Jochimss Timmerman, zoon
Goederen: ½ huijs, erve, boomgaert en gronden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Thonis Jochimss cs
West: Peeter Corsten
Noord: Her straet
Zuid: Willem Jacop Thonis
Bijz: Maeijken mag in het huijs blijven wonen. Op 15-4-1659 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 142r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-7-1643
1e Comparant: Dingen Jochimssen
2e Comparant: Aert Jochimss Timmerman, broer
Goederen: ¼ buijtendelle, gemeen met Aert Jochumss en Maeijken Dircxss, moeder
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Aert Peetersen Cuijl
West: steeg vanden doctoor Cornelis van Ghelcom cs
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 142r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-10-1642
1e Comparant: Commer Frans Cuijper ea
2e Comparant: Thonisken Adriaenss wed Cornelis Andrissen
Goederen: hun deel in het huijs, erve en boschen van Cornelis Andriesen, aende kerck; 2e perceel binnengrond in 11½ Hoeve
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Peeterss Mick; 2e Thonis Claesen
West: Adriaen Adriaensen Cleermaker; Adr Willemss
Noord: kerckhove
Zuid: waterganck
Bijz: Commer Frans Cuijper en Dingen Hendricxss wed Adriaen Frans Cuijper en haar 4 kinderen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 142v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-11-1643
1e Comparant: Jan Willemss van Beil
2e Comparant: Anneke Wouterss
Goederen: een buijtendelle, gekocht van Jan Wijten
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Janss Schipper
West: Adriaen Jan Mathijss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Jan woont te Tilborch. Jan verklaart op 6-10-1645 dat Wouter Janss schout de koopsom voldaan heeft.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 142v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-11-1643
1e Comparant: Jan Bastiaensen Timmerman x Adriaenken Segerss
2e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn, secr Cleijn Waspick
Goederen: een buijtendijcxse delle, gecomen van Willem Adriaenss Decker
Prijs: ƒ 1025
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: dwersloot
West: cooper en de Armen van Waspick
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet en Willem Cornelis
Bijz: Jan woont te Oosterhout. Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 143r
Soort akte: wilceur
Datum: 7-11-1643
1e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn, secr Cleijn Waspick
2e Comparant: Jan Bastiaensen Timmerman x Adriaenken Segerss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 142v)
Prijs: ƒ 1025
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 18-3-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 143r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-11-1643
1e Comparant: Corst Cornelis Seuw
2e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn, secr Cleijn Waspick
Goederen: een binnendijcxse turfdelle, aengecomen van Corst Marcelis zijn schoonvader
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Truijcken Aert Scheppen
Noord: Jan Wouter Janss
Zuid: Willem Corneliss, Ptr Thomas Goverden, cooper
Bijz: Corst woont te Cappel. Er wordt betaald via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 143r
Soort akte: wilceur
Datum: 7-11-1643
1e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn, secr Cleijn Waspick
2e Comparant: Corst Cornelis Seuw
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 143r)
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 25-1-1646 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 143v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-11-1643
1e Comparant: Jan Bastiaensen Timmerman x Adriaenken Segerss
2e Comparant: Huijbert Corneliss Bijvoets en Willem Peeters Mick
Goederen: een perceel saeijlant; 2e gronden en moerleechen, gekocht van Dirck Lendertss en met Adriaen Willems gedeeld
Prijs: ƒ 490
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wout Wout en Heijnrick Keijsers; wed And Dingemans
West: Adriaen Willemss; zie 1, Jan Huibert Vassen
Noord:
Zuid: cloosters goet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 143v
Soort akte: wilceur
Datum: 7-11-1643
1e Comparant: Huijbert Corneliss Bijvoets en Willem Peeters Mick
2e Comparant: Jan Bastiaensen Timmerman x Adriaenken Segerss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 143v)
Prijs: ƒ 490
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 19-11-1645 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 144r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-11-1643
1e Comparant: Cornelis Joriss
2e Comparant: Bastiaen Franssen en Heijnrick Franss, broers
Goederen: ½ acker, groot 3 hont, gemeen met Thonisken Thonissen, opten westen cant
Prijs: ƒ 548
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Corte Maten
Belend Oost: Thonisken Thonissen met wederhelft
West: Corst Berntsen
Noord: de Corte Maten
Zuid: Cornelis Adriaenss Springer
Bijz: Cornelis woont te Sgravenmoer en ondertekent met Cornelis Joris Evertssen. Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 144r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-11-1643
1e Comparant: Bastiaen Franssen en Heijnrick Franss, broers
2e Comparant: Cornelis Joriss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 144r)
Prijs: ƒ 548
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 30-12-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 144v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-11-1643
1e Comparant: Huijbert Dircxsen
2e Comparant: Anthonis Dircxsen, swager
Goederen: ½ huijs, erve en saeijlant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert grippel
West: Cornelis Jochimss en Marcelis Arss Cluijterss
Noord: Adriaen Corsten en Cornelis Jochimss
Zuid: Jan Gerits Hoevener
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 144v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-11-1643
1e Comparant: Anthonis Dircxsen, swager
2e Comparant: Huijbert Dircxsen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ huijs
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 21-1-1652 wordt voor de 6e keer f 100 ontvangen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 145r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-11-1643
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Anthonis Janssen Snijder
Goederen: een perceel bijsters, gronden en moerleechten tot de steegh van Jan Wouterss grasdriesen, gekocht van Wouter Jansen, vader
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Truijcken Aert Scheppen en Melis Dircxss
West: cooper en Merten Adriaensen van Ghesel
Noord: Jan Peeterss Gheenen
Zuid: cooper
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 145r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-11-1643
1e Comparant: Anthonis Janssen Snijder
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 23-12-1645 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 145v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-12-1643
1e Comparant: Philips Corneliss Bollekens ea
2e Comparant: Wouter van Vessem, lantmeter te S'moer
Goederen: ½ van ontrent 10 hont gronden inde Bagijnen gronden, gemeen met voorss [?] Adriaen van Vessem
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Bagijnen gronden
Belend Oost: Thomas Dirck Rijcken
West: Wouter Schilders, laeckencooper G'berg
Noord: de heere secretaris van Oosterhout
Zuid: clooster van Emsteijn
Bijz: Philips Corneliss Bollekens als voocht van Willem Corneliss Bollekens, broer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 145v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-12-1643
1e Comparant: Philips Corneliss Bollekens ea
2e Comparant: Thomas Dirck Rijcken
Goederen: ¼ in ontrent 1 mergen bossen, gemeen met cooper en de heere secretaris van Oosterhout
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Langer Relen ?
West: joffrouw Berch
Noord: nieuwe Molenlije
Zuid: erffg Adriaen Michiel Jacopss
Bijz: Philips Corneliss Bollekens als voocht van Cornelis [?] Bollekens, broer en Philips Laurens Oelesiers ?

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 146r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-12-1643
1e Comparant: Heijnrich Anthoniss ea
2e Comparant: Peeter Thomas, secretaris
Goederen: zijn deel in de nalatenschap van Aenken Commeren, gelegen in de polder in 3 percelen, gemeen met overige erffg
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Heijnrich, Cappel, als mede erfgenaam van Aenken Commeren wed Jan Jan Andriessen.
De percelen zijn: 6, 4½ en 3½ min ½ vierdel.
Op 30-4-1644 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 146r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-12-1643
1e Comparant: Peeter Thomas, secretaris, ea
2e Comparant: Jan Peeterssen en Jan Henricxsen Rijool
Goederen: 1/3 in 16 geerden, inden polder, gecomen van zijn schoonvader (schout van Ghilse en Ghinneken), gemeen met zie bijz
Prijs: ƒ 2134
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Dingeman Michielss cs
West: Wouter Wouterss Boeff
Noord: Masen
Zuid: Heijnrich Luijten Ambacht
Bijz: Peeter Thomas, secretaris, namens Joncker Johan Frederick van Russel x Maria vander Eijnden (proc voor Lasurens vanden Kieboom, not G'berg, 30-11-1643).
Het land is gemeen met Margarita en Elisabeth vander Eijnden

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 146v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-12-1643
1e Comparant: Commer Lambrechtss ea
2e Comparant: Meerten Mathijss
Goederen: hun deel van de nalatenscchap van Aenken Commeren, inden polder, gemeen met overige erffg
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Commer Lambrechtss mede namens Adriaen Thonissen Timmer (G'berg) x Heijlken Lambertsen, suster, en Peeter lambertss, swager (Dordrecht) (proc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 24-11-1643) en Dirck Henricxsen. Erfge van Aenken Commeren wed Jan Jan Andriesen.
De percelen zijn: 6, 4½ en 3½ min ½ vierdel.
Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 146v
Soort akte: wilceur
Datum: 14-12-1643
1e Comparant: Meerten Mathijss
2e Comparant: Commer Lambrechtss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 555
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 8-2-1645 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 147r
Soort akte: quitantie copie
Datum: 16-12-1643
1e Comparant: Jocker Johan Fred van Russel x Maria vander Eijnde
2e Comparant: Jan Peeterss
Goederen: Johan verclaart dat Jan betaalt heeft (zie folio 146r)
Prijs: ƒ
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 147v
Soort akte: quitantie copie
Datum: 16-12-1643
1e Comparant: Jocker Johan Fred van Russel x Maria vander Eijnde
2e Comparant: Jan Henricxss Rijool
Goederen: Johan verklaart dat Jan betaald geeft (zie folio 146r)
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 148r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-1-1644
1e Comparant: Adriaen van Vessen ea
2e Comparant: Anthonis Dircxsen Waelwijck
Goederen: een bijster ende percel gronden
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Coenraedt Janss Smidt en Dirck Adr Waelwijck
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Adriaen Sijmon Lemmeren cs
Zuid: Anthonis Bastiaenss cs
Bijz: Adriaen van Vessen, procureur en lantmeter te Sgravenmoer namens Huijbert Roeloff Dircxsen [in kop Huijbert Dirck Roeloffss], oudt heemraet. (proc voor schepenen S'moer 31-8-1643). Antonis woont ook te S'moer.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 148r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-1-1644
1e Comparant: Anthonis Dircxss Melen den Ouden
2e Comparant: Anneken Lendertss
Goederen: een huijs mette erve
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghentsvaert
West: erffg Peeter de Roeij
Noord: Claes Thoniss en kijnderen Ghelden Willemss
Zuid: erffg Adriaen Jochimss den ouden Verster
Bijz: Op 20-3-1668 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 148v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-1-1644
1e Comparant: Anneken Lendersen wed Dirck Dircxsen Melen
2e Comparant: Anthonis Dircxsen Melen
Goederen: haer deel in een huijs,, hoff, boomgaert en saeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: erffg Peeter Arss de Roeij
Noord: Willem Peeter Corsten , weesk B? Thonissen Duijser
Zuid: cooper en Bastiaen Peeter Corsten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 148v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-2-1644
1e Comparant: Huijbert Corneliss Bervoetss
2e Comparant: Melis, Dircx en Willemken Hendericxss
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Jacopss
West: Jochim Hendericxss
Noord: Jochim Hendericxss
Zuid: cloosters goet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 149r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-2-1644
1e Comparant: Commer Lambertss ea
2e Comparant: Huijbert Cornelis Bervoetss
Goederen: een acker saeijlant, gekocht van Lambert Willemss za tegen Berthout Jochimss en Peeter Jochimss
Prijs: ƒ 812
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Jacop Joosten en Gherit Janss
West: pastorije en Damiaen Joosten
Noord: cooper
Zuid: volgens oude veste
Bijz: Commer Lambertss namens Adriaen Thonis [Timmer] x Heijlken Lambertss (proc voor not Laurensvanden Kieboom, G'berg, 8-1-1644).
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 149r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-2-1644
1e Comparant: Huijbert Cornelis Bervoetss
2e Comparant: Commer Lambertss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land.
Prijs: ƒ 812
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 24 ?-2-1646 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 149v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-2-1644
1e Comparant: Peeter Hendricxss van Heijst
2e Comparant: Jan Matheuss
Goederen: ½ dwersdelle, gemeen met kijnderen vercooper, zoals het door Henderick Hermanss gebruijckt was.
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matheuss
West: Vroukens vaert
Noord: Cornelis van Ghelcom, doctoir te Heusden
Zuid: erffg Peeter Thoniss Paep
Bijz: Peeter woont te Tilburg

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 150r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-2-1644
1e Comparant: Wouter Willems Cop ea
2e Comparant: Robbrecht Janss Clauwaerts, mede erffg
Goederen: hun deel in een bijster, gemeen met cooper en kijnderen Lijnken Cornelis van Sgravenmoer
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Marceliss Cluijters
West: Adriaen Sijmonse Coppelaer
Noord: heer v Rijswijk, heer v S'moer, Govert van Alphen
Zuid: Huijbert Roeloff Dircxss, Anth Dircxss Waelwijck
Bijz: Wouter Willems Cop x Heijsterken Roeloff Jansen Cuijl mede namens Jasper Roeloffsen Cuijl, swager (proc voor Jan van Wesel, not Bergen opten Soom, 22-1-1644), Jan Jacopsen Cuijper namens Sijmon Anthonis Quest x Dingenken Janss Cuijl (Oosterhout) (porc voor schepenen van S'moer, 18-12-1643), Anthonis Roeloff Janss Cuijl (Cappel). Alle mede erffgenamen van Jan Anthoniss Cuijl, hun grootvader.
Robbrecht woont te S'moer
Zie ook erfdeling S'moer 2-5-1640

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 150v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-2-1644
1e Comparant: Robbrecht Janss Clauwaerts ea
2e Comparant: Ghovaert van Alphen, schout S'moer
Goederen: ½ van een gheer of bijster (zie S'moer deling van 17-2-1628)
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Marceliss Cluijter
West: Adriaen Sijmonss Coppelaer cs
Noord: heer van S'moer, heer van Rijswijk, cooper
Zuid: Anthonis Dircxss Waelwijck
Bijz: Robbrecht Janss Clauwaerts (S'moer) voor ½ en Heijnrick Hendericxss van Ghils, heemraet S'moer x Jenneken Adriaen Sprangers en Johannes Adriaen Sprangers (Sprang) mede als voocht Maeijken Peeter Clasen dochter van Lijnken Cornelis za Lijnken was ook de moeder van Jenneken en Johannes. Erfgenamen van Cornelia Anthoniss Cuijlendr

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 151r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-3-1644
1e Comparant: Claes Thonissen ea
2e Comparant: Meerten Mathijss
Goederen: hun deel in 4½ geerde hoeijlant, gemeen met erffg Jan Jan Andriesen en overige erfg Aenken Commer, 1½ + 1/8 + 1/16
Prijs: ƒ 801
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirck Laureijssen int zelfde stuk
West: Peeter Adriaensen Brouwer
Noord: Masen
Zuid: Heijntick Luijten Ambacht
Bijz: Claes Thonissen, Anneken Thoniss, en Janneken Thoniss, Peeter Thomas, secr, als cooper van het deel van Henderick Thoniss, Henderick Gheldens als voocht van 2 weeskinderen van Ghelden Willemss Decker wed Peeterken Janss en Jan Thonissen. Allen kinderen van Peeterken Janss en daarom erffg van Aenken Commer.
Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 151r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-3-1644
1e Comparant: Meerten Mathijss
2e Comparant: Claes Thonissen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 151r)
Prijs: ƒ 801
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Claes Thonissen, Anneken Thoniss, en Janneken Thoniss, Peeter Thomas, secr, als cooper van het deel van Henderick Thoniss, Henderick Gheldens als voocht van 2 weeskinderen van Ghelden Willemss Decker wed Peeterken Janss en Jan Thonissen. Allen kinderen van Peeterken Janss en daarom erffg van Aenken Commer.
De wilceur is op 16-3-1645 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 151v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-3-1644
1e Comparant: Claes Thonissen ea
2e Comparant: Peeter Thomas, secretaris
Goederen: 6/7 part in 2 geerde en een viertel, gemeen met cooper en Meerten Mathijss en Mathijs Michielss, inden polder, in 12 geerden,
Prijs: ƒ 684
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirck Laureijssen
West: Dirck Laureijssen
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Claes Thonissen, Anneken Thoniss, en Janneken Thoniss,Jan Thoniss, Henderick Gheldens als voocht van 2 weeskinderen van Ghelden Willemss Decker wed Peeterken Janss. Allen kinderen van Peeterken Janss en daarom erffg van Aenken Commer.
Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 151v
Soort akte: wilceur
Datum: 3-3-1644
1e Comparant: Peeter Thomas, secretaris
2e Comparant: Claes Thonissen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 151v)
Prijs: ƒ 684
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Claes Thonissen, Anneken Thoniss, en Janneken Thoniss,Jan Thoniss, Henderick Gheldens als voocht van 2 weeskinderen van Ghelden Willemss Decker wed Peeterken Janss. Allen kinderen van Peeterken Janss en daarom erffg van Aenken Commer.
Op 16-3-1645 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 152r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-3-1644
1e Comparant: Willem Lambertss
2e Comparant: Peeter Thomass, secretaris
Goederen: 1½ vierdel in 6 geerden, gecomen van Aenken Commeren za, met cooper, Meerten Mathijss en kijnderen Mathijs Michielss
Prijs: ƒ 133
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: zie folio 151v
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 16-3-1645 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 152r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-3-1644
1e Comparant: Willem Lambertss
2e Comparant: Heijnderick Andriessen Keijsers
Goederen: 1/6 in 1½ + 1/8 + 1/16 geerde, inden polder, gemeen met andere erffg van Aenken Commeren, in 4½ geerden
Prijs: ƒ 133
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Adriaenss Brouwer cs
West: Dirck Laureijssen, int zelfde stuk
Noord: Masen
Zuid: Heijnrick Luijten Ambacht
Bijz: Op 16-3-1645 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 152v
Soort akte: wilceur
Datum: 29-3-1644
1e Comparant: Jan Wouter Janssen
2e Comparant: Bastiaen Franss en Adriaen Corsten, armmrs
Goederen: met verlije huijs, hoff, scheur en ackerlant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jacopss
West: Jan Gheritss Hoevener
Noord: Jacop Huijbert Gheldenss
Zuid: Hans Thoniss van Hassels
Bijz: Jan mag het land blijven gebruiken. Alle rente etc kan voor f 200 worden afgekocht.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 153r
Soort akte: accoort
Datum: 29-3-1644
1e Comparant: Frans Adriaen Boeser
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans sluit een accoort ivm het herroepen van een contract van houlijcx goet (Waspick, 7-6-1632) met Bastiaen Franssen, Huijbert Corneliss Bervoetss x Adriaenken Franss.
Zijn drie kinderen krijgen:
Bastiaen: 4½ geerde zoals beloofd
Huijbert Corneliss: het huijs etc gecomen van Adriaen Hendricxss Panum, nog een stuk land en geld.
Hendrick Franss: 1½ geerd en n og wat land

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 153v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-4-1644
1e Comparant: Anneke Corneliss wed Jacop Stoffelen
2e Comparant: Aelbert Wijnants, schoenmaker
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 375
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: weeskijnderen Adriaenken Adriaenss
West: de Armen van Waspick
Noord: Her straet
Zuid: weeskijnderen Adriaenken Adriaenss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 153v
Soort akte: wilceur
Datum: 11-4-1644
1e Comparant: Aelbert Wijnants, schoenmaker
2e Comparant: Anneke Corneliss wed Jacop Stoffelen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van huijs etc
Prijs: ƒ 375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Thomas Jacopss, zoon van Anneke, verklaart op 12-11-1652 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 154r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-4-1644
1e Comparant: Peeter Jochim Jan Berthoutss ea
2e Comparant: Sijmon Adriaenss Gheritss
Goederen: 2 mergen min ¼ gronden met houtwaschen, aengecomen van Commer Peeter Meijenblom, en eertijts van Peeter Adriaenss Graas
Prijs: ƒ 75
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Hoeve van Heuckelom
West: Gherit Aertsen
Noord: Niewue Lije
Zuid: Molen lije
Bijz: Peeter Jochim Jan Berthoutss mede namens Jan Berthoutss, Stoffel Pieterss x Anneke Berthouts, kinderen van Berthout Jochimss, Iken Adriaenss de Ruijter en haer twee kinderen, geassisteert met Adriaen Janss de Ruijter, Cornelis Corneliss Ruijmer x Catelijn Adriaen Jochimss en Adriaen Janss de Ruijter. Allen tsamen voor 2/3.
Peeter Jochimss als testamentaire voocht vant weeskijnt van Anthonis Laureijss za voor 1/3.
Sijmon woont te S'moer.
Zie ook deling S'moer 21-6-1593.
Noord zuijd belending kan ook andersom zijn.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 154v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-5-1644
1e Comparant: Thomas Philips Thomassen ea
2e Comparant: Steven Huijbrechtss Clauwaetss
Goederen: een buijnder gronden
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Hoeff van Heuckelom
West: erffg Vas Janss Vermeulen
Noord: Peeter Jochim Jan Berthoutss cs
Zuid: erffg Vas Janss Vermeulen
Bijz: Thomas Philips Thomassen x Catelijn Thomass, Ghovaert Janss Beijer namens Lijsken Thonis Thijs zijn moeder, Henderick Adriaen Stoffelen x Catelijn Anthoniss mede namens Cornelis Corneliss Curpondt ? X Catelijn Mathijsen de Jongste en namens Peeter Mathijs Toniss en Thomas Tonis Peeterss.
Steven woont te S'moer.
Op 22-3-1662 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 155r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1644
1e Comparant: Jan Adriaenss Cuijper ea
2e Comparant: Cornelis Mathijss
Goederen: ¼ acker saeijlant met gronden en veldekens, in de westense helft met Mathijs Janss, gecomen van Aenken Anthonis haer moeder
Prijs: ƒ 250
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Ghijsbert Dingemanss
West: Peeter Melsen
Noord: Anthonis Clasen
Zuid: Sgrevelduijn sloot
Bijz: Jan Adriaenssen Cuijper als voocht van Catelijn Janss, zijn nicht, in presentie van Willem Peeterss, haren zoon.
Zie ook veste van 23-1-1555. Op 22-3-1645 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 155r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1644
1e Comparant: Adriaen Michielss ea
2e Comparant: Cornelis Jacopssen Buijs
Goederen: anderhalf vierdel geerde, inden polder, gemeen met cooper, Catelijn Janss en vercooper, in 9 geerden
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Laureijssen, lantmeter
West: erffg schout van Ghils cs
Noord: Masen
Zuid: Heijnrick Luijten Ambacht
Bijz: Adriaen Michielss als voocht van Ghijsbert Dingemanss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 155v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-6-1644
1e Comparant: Adriaen Corneliss Wijngaert
2e Comparant: Thomas Dirck Rijcken ea
Goederen: een perceel wijlant en gronden, gecomen van Cornelis Jan Clasen Wijngaert en Thomas D??
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Schilders en Robbert Janss Faro
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Robbert Janss Faro cs
Zuid: Anthonis Bastiaenss
Bijz: Thomas Dirck Rijcken namens Jan Pieterssen Puijs

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 155v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-7-1644
1e Comparant: Jan Hendericxss Spuls ea
2e Comparant: Jan Jan Seuws als voocht van Aleijdais???
Goederen: ½ van 3 geerde hoeij ende wijlant, inden polder, met cooper in wederhelft in 6 geerden met Claes Arien van Nelen ?
Prijs: ƒ 690
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jan Adriaenss Waelwijck
West: Peeter Wouterss
Noord: Masen
Zuid: Heijnrick Luijten Ambacht
Bijz: Jan Hendericxss Spuls (Terheijden), Adriaenken Corneliss Sesvinger x Peeter Janss (Claes Wael), Adriaen Janss (West Wesel), Cornelis Pieterssen (Claes Wael) x Neelken Corneliss Sesvinger voor 1/3.
Lijsken Pieterss wed Adriaen Willemss (Steenbergen), Willemken Willemsdr (Leege Swaluw). Erffg van Peeter Janss vande Swaluwe. Gepasseert voor Laurens vanden Kieboom, 5-7-1644.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 156r
Soort akte: preenen recht
Datum: 11-7-1644
1e Comparant: Dirck Laureijssen ea
2e Comparant:
Goederen: Zij verzoeken te ontfangen met eener vrijer ghiften ½ erffken van wed en kijnderen Aert Bentsen, gemeen met Armen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aelbert Wijnantss
West: Jan Arss Fijnenbuijck
Noord: Her straet
Zuid: Adriaen Adriaensen
Bijz: Dirck Laureijssen (Raemsdonck) x Peerken Adriaensen wed Jochim Scheur, Jan Jochimss mede namens Adriaenken Jochimss
Op het stuk land staan 2 obligaties f 90 van september 1615 en een van meij 1616.
Belending noord zuijd kan ook andersom zijn

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 156v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-7-1644
1e Comparant: Dirck Laureijssen ea
2e Comparant: Henderick Peetersen Back
Goederen: ½ erffken
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: zie folio 156r
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dirck Laureijssen (Raemsdonck) x Peerken Adriaensen wed Jochim Scheur, Jan Jochimss mede namens Adriaenken Jochimss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 157r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-7-1644
1e Comparant: Jacop Jan Mathijs en Mels Driess armmrs
2e Comparant: Heijnderick Peetersen Back
Goederen: ½ voors erff met het huijs (zie folio 156r en v)
Prijs: ƒ 180
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: zie folio 156v
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Mels Dircxss, armmr, verklaart december 1645 dat de koopsom geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 157r
Soort akte: peene recht
Datum: 27-7-1644
1e Comparant: Peeter Janss Cluijter ea
2e Comparant:
Goederen: Zij verzoeken een stuk land van Adriaen Adriaenssen Caemeron ?? te verkopen ivm een wilceur van f 200, 6-11-1619
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen gronden
Noord: Bastiaen de Roeij cs
Zuid: Jan Peeter Ghertss
Bijz: Peeter Janss Cluijter (S'moer) namens Marija Willemss vander Ghennip wed Arien Cop (procureur te Dordrecht) (proc not Johan van Nuijsenberch, 21-12-1642) Er is sprake van recht van 'n transport: notaris Pouwels Elbo, Dordrecht, 19-12-1621, voor ½ en Peeter Clasen Boeij namens Roelant Clasen Boeij, broer (proc not Hessels, Breda, 11-6-1642), Peeter Janss Cluijter namens Adriaen Janss Locht en andere susters en broeders voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 158r
Soort akte: verlije
Datum: 27-7-1644
1e Comparant: Peeter Janss Cluijter ea
2e Comparant: Jan Sijmonse Hoevener
Goederen: een banck delle (zie folio 157r)
Prijs: ƒ 112
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Janss Cluijter (S'moer) namens Marija Willemss vander Ghennip wed Arien Cop (procureur te Dordrecht) (proc not Johan van Nuijsenberch, 21-12-1642) Er is sprake van recht van 'n transport: notaris Pouwels Elbo, Dordrecht, 19-12-1621, voor ½ en Peeter Clasen Boeij namens Roelant Clasen Boeij, broer (proc not Hessels, Breda, 11-6-1642), Peeter Janss Cluijter namens Adriaen janss Locht en andere susters en broeders voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 158r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-8-1644
1e Comparant: Crijn Pauwelss ea
2e Comparant: Hendrick Willemss Wever, neve
Goederen: ½ huijs ende erve, gemeen met cooper. Cooper neemt alle schulden van Aert Pauwelss ook over.
Prijs: ƒ 67
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kerckhoff
West: dorps dijck
Noord: lick steegh
Zuid: Adriaen Adriaenss Cleermaker of den wech
Bijz: Crijn Pauwelss (Werckendam) namens Anneken Aertss dochter van Aert Pauwelss Wever (woonde te Waspick) (proc voor Johan Marceliss van Osch, not Ghorcum, 5-6-1644).
Op 14-4-1646 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 158v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-10-1644
1e Comparant: Sijmon Janss vanden Broeck
2e Comparant: Coenraet Griff???, cassenteur
Goederen: 12 geerden, inden polder, met een verlije
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Armen van Raemsdonck
West: Dingen Anthonissen en kinderen
Noord: buijtendijcxse dwersloot
Zuid: Jan Jacopssen Timmerman
Bijz: Sijmon kriijgt het land voor f 62 weer in bruijckleen en kan de rente voor f 1000 afkopen
Op 16-11-1699 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 159r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-10-1644
1e Comparant: Corn Adriaenssen Ghroenen ? X Geertruijt Adriaenss
2e Comparant: Peeter Wouterss
Goederen: erfdeel van Huijbert Corneliss, rest is al door Peeter aangekocht.
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis en Geertruijt zijn mede erffgenaam van Huijbert Corneliss, oom za, getrout geweest met Geertruijt Janssen nu getrout met Peeter Wouterss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 159r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-11-1644
1e Comparant: Dirck Lendertsen x Maeijken Wilmss
2e Comparant: Adriaen Jacopssen Baes
Goederen: 1/6 binnendelle, gemeen met Theunken Janss wed Willem Huijgen, Adriaen Wilmss en Mathijs Wilmss
Prijs: ƒ 156
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jacopss Baes
West: Adriaen Wilmss
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: De koopsom is op 27-11 voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 159v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-11-1644
1e Comparant: Wouter Wouterss ea
2e Comparant: Adriaen Peeterss Dolck
Goederen: ½ huijs, hoff en gronden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 575
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Adriaen Steven
West: Anthonis Clasen en Adriaen Michielss
Noord: Her straet
Zuid: de acker
Bijz: Wouter Wouterss namens Maeijken Peeterss, huijsvr dochter en Peeter Gheritss x Geertruijt Peeterss. Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 159v
Soort akte: wilceur
Datum: 23-11-1644
1e Comparant: Adriaen Peeterss Dolck
2e Comparant: Wouter Wouterss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een ½ huijs (zie folio 159v)
Prijs: ƒ 575
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wouter Wouterss namens Maeijken Peeterss, huijsvr dochter en Peeter Gheritss x Geertruijt Peeterss. Op 21-11-1647 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 160r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-11-1644
1e Comparant: Huijbert Corneliss Bervoetss ea
2e Comparant: Adriaen Jacopssen Baes
Goederen: ½ binnendelle + 2/3 van de andere helft, gecomen van Willem Huijgen. Cooper heeft reeds 1/3 van de helft.
Prijs: ƒ 469
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Adriaen Wilmss
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Huijbert Corneliss Bervoetss namens Theunken Janss wed Willem Huijgen voor ½ en Adriaen en Mathijss Wilmss voor 2/3 inde helft.
Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 160r
Soort akte: wilceur
Datum: 23-11-1644
1e Comparant: Adriaen Jacopssen Baes
2e Comparant: Huijbert Corneliss Bervoets ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 160r)
Prijs: ƒ 469
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert Corneliss Bervoetss namens Theunken Janss wed Willem Huijgen voor ½ en Adriaen en Mathijss Wilmss voor 2/3 inde helft.
Op 3-3-1647 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 160v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-12-1644
1e Comparant: Heijlken Michielss wed Andries Dingemanss
2e Comparant: Melis Hendericxss
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 925
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Pauwels Wouterss
West: Jochim Hendericxss
Noord: Her straet
Zuid: kijnderen Willem Huijgen en Peeter Jacopss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 160v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-12-1644
1e Comparant: Melis Hendericxss
2e Comparant: Heijlken Michielss wed Andries Dingemanss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc. (zie folio 160v)
Prijs: ƒ 925
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Heijlken is overleden voor 14-12-1648. Na diverse betaling staat in de kantlijn dat Johannis ??? mede namens zijn broer (proc 19-10-1664) verklaren dat de erffg van Peeter Thomas de wilceur geheel hebben afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 161r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-2-1645
1e Comparant: Hendrick Jochimss van Alphen x Maeijken Wilmss
2e Comparant: Jacop Huijbertss
Goederen: een huijs met erve, een delle en hoff, gecomen van hyaer ouders za.
Prijs: ƒ 800
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaert; Cornelis Steven Swart
West: Jan Ad Fijnenbuijck en Corst Hend; Aelbert Wijnant
Noord: ; Her straet
Zuid: ; del en hoff
Bijz: Belending staat wat door elkaar heen. Op 28-1-1653 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 161r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-2-1645
1e Comparant: Hendrick Jochimss van Alphen x Maeijken Wilmss
2e Comparant: Jan Corstiaenss
Goederen: een hoff en grasdries, gecomen van Jan Adriaenss Fijnenbuijck za
Prijs: ƒ 332
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Peeterss Back en voorss delle
West: Corstiaen Hendericxss
Noord: Her straet
Zuid: delle Jacop Huijbertss (zie folio 161r)
Bijz: Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 161v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-2-1645
1e Comparant: Jan Corstiaenss
2e Comparant: Hendrick Jochimss van Alphen x Maeijken Wilmss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van grond (zie folio 161r)
Prijs: ƒ 332
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 10-7-1644 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 161v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-2-1645
1e Comparant: Meerten Mathijss
2e Comparant: Hendrick Andrissen Keijsers
Goederen: zijn deel in 4½ geerde hoeijlant, gekocht van de kijnderen van Peeterken Janss, met erffg Aenken Commeren en vercooper.
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirck Laureijss int zelfde stuk
West: Peeter Adriaenss Back
Noord: Masen
Zuid: Henrick Luijten Ambacht
Bijz: Het land is 1½ + 1/8 + 1/16. Op 10-3-1645 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 162r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-2-1645
1e Comparant: Jacop Jochimss
2e Comparant: Jan Ghijsbertss, neve
Goederen: ½ acker saeijlant teijnde de stede van Dirck Hendericxss Cleermaker, gemeen met vercooper
Prijs: ƒ 450
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Mathijss en Jan Wilmss Cloot
West: Adriaen Ghijben
Noord: sloot acker-hoff van Dirck Hendericxss Cleermaker
Zuid: cloosters goet
Bijz: Jacop wordt geassisteert door Thomas Janss Schipper. Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 162r
Soort akte: wilceur
Datum: 23-2-1645
1e Comparant: Jan Ghijsbertss, neve
2e Comparant: Jacop Jochimss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 162r)
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: 2-12-1653 is de wilceur geheel afgelsot.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 162v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-2-1645
1e Comparant: Adriaen Ghijsbertss
2e Comparant: Jan Ghijsbertss, broer
Goederen: ¼ acker saeijlant met de veldekens, aengecomen van zijn schoonvader Jan Jochimss Paep
Prijs: ƒ 125
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Melsen
West: Lijnken Peeter Jochimss met ¼ int zelfde stuk
Noord: waterganck
Zuid: cloosters goet
Bijz: Adriaen woont te Raemsdonck. Op 2-12-1653 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 162v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1645
1e Comparant: Jan Janss Smidt den Jongen ea
2e Comparant: Dirck Adriaenss Waelwijck
Goederen: ½ mergen moergronden; ¼ mergen moergronden
Prijs: ƒ 25
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper; erffg Truijcken Maes
West: Hans van Huijlick ?; Jan Cornelis Cop
Noord: heer van Montfort; erffg Leenhouwers
Zuid: Wouter Janss Rijcken cs; Meulenleije
Bijz: Jan Janss Smidt den Jongen x Maddelaen Joost Ghoeijerss mede namens Andries Heijligerss zoon van Aenken Joost Goeijerss en namens Ghijsbert Jacopsen Cuijper x Peeterken Aerden dochter van Janneken Joost Goeijerss, Cornelis Woutersen mede namens Peeter Wouterss, Neelken Wouterss en Maeijken Wouterss, kinderen van Commerken Joost Goeijerss. Allen erffg van Joost Goeijerss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 163r
Soort akte: verlije
Datum: 23-3-1645
1e Comparant: Joncker Adolf van Raveschot ea
2e Comparant: Pauwels Freijs en Peeter Gheldens
Goederen: bleckeling gronden. Breet 21 voeten 6 voet, Pauwels met 2.3 zuijd en Peeter met 1/3 noord
Prijs: ƒ 430
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord:
Zuid:
Bijz: Joncker Adolf van Raveschot mede namens Jan en Robrecht Raveschot, zijn zonen, Maria Raveschot, zijn dochter. Maria is getrouwd met heer Hugo de Roeij.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 163v
Soort akte: verlije
Datum: 23-3-1645
1e Comparant: Joncker Adolf van Raveschot ea
2e Comparant: Adriaen Martenss
Goederen: een perceel delle ende gronden, breet 22 roeden
Prijs: ƒ 341
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West: Willem van Ghents vaert
Noord: kijnderen Arnout van Raveschot
Zuid: Stoffel ???
Bijz: Joncker Adolf van Raveschot mede namens Jan en Robrecht Raveschot, zijn zonen, Maria Raveschot, zijn dochter. Maria is getrouwd met heer Hugo de Roeij.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 163v
Soort akte: verlije
Datum: 23-3-1645
1e Comparant: Joncker Adolf van Raveschot ea
2e Comparant: Adriaen Gheldenss en Jan Corstiaen Metseler
Goederen: een perceel delle ende gronden, breet 16 roeden
Prijs: ƒ 246
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: kijnderen Arnout van Raveschot
Zuid: Peeter de Roeij
Bijz: Joncker Adolf van Raveschot mede namens Jan en Robrecht Raveschot, zijn zonen, Maria Raveschot, zijn dochter. Maria is getrouwd met heer Hugo de Roeij.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 169r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-4-1645
1e Comparant: Peeter Peeterss x Lijsken Adriaenssen ea
2e Comparant: Adriaen Willemss
Goederen: hun aandeel in de nalatenschap in 11½ Hoeve en polder van Groot Waspick met cooper en Jacopsken Laureijssen
Prijs: ƒ 600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Peeterss x Lijsken Adriaenssen, Cornelia Wouterss x Matheus Jacopss namens Adriaen Bastiaenss Podtmaker (Bergen opten Soom) (proc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 4-3-1645), mede namens Wouter Bastiaenss (Breda) (proc voor Jacop Weenen, not Breda, 1-4-1645) en Adriaenken Thomass namens Cornelis Bastiaenss (Ghorcum) (proc voor Abraham Kemp, not Ghorcum, 25-2-1645). Kinderen van Adriaen Wouterss en Bastiaen Wouterssen en erffg van Grietken Peeters za x Adriaen Willemss.
Juni 1646 is de koopsom geheel voldaan. Genoemd worden Claesken Thomas en Neelken Wouterss als ontvangers.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 169v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-4-1645
1e Comparant: Jacopsken Laureijssen wed Peeter Wouterss ea
2e Comparant: Dingeman Janss
Goederen: een huijs, hoff, erve ende saeijlant
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Vastaert Jacopssen en Wouter Wouterss Boeff
West: wed Peeter Adriaenss en Jan Janss Rijool
Noord: Her straet
Zuid: Vastaert Jacopss
Bijz: Jacopsken Laureijssen wed Peeter Wouterss geassisteert door Cornelis Mathijss voor ½ en Adriaen Wilmss wed Grietken Peeterss voor ½.
Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 169v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-4-1645
1e Comparant: Dingeman Janss
2e Comparant: Jacopsken Laureijssen wed Peeter Wouterss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wilmken Dingemans wed Dingeman Janss doet de laatste betaling op 28-4-1650 aen Mariken Janss Coen en Wilbort Janss Coen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 170r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-5-1645
1e Comparant: Jan Jacopssen Cuijper ea
2e Comparant: Thomas Janss van Bommel, heemraet S'moer
Goederen: 1e ackerken met weijken
Prijs: ƒ 247
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Coenraet Janssen Smidt; zie 1
West: Adr Corn Wijngaerden; zie 1 oost
Noord: Peeter Janss Cluijter; zie 1
Zuid: wed Jochim Jacopss Meijensnijder; zie 1
Bijz: Jan Jacopssen Cuijper x Anneken Janss voor ¼, Aert Adriaenssen de Bruijn namens Anneken en Adriaenken Hendericxss, tevens namens Willemken Hendericxss, geassisteert door Gherit Dircxss (proc van 15-2-1645) voor ¾.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 170v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-6-1645
1e Comparant: Cornelis Peetersen ea
2e Comparant: Joost Wilmss [?]
Goederen: een huijs, erve en gronden
Prijs: ƒ 662
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janss, schout en Frans Adriaensen Boeser
West: Meerten Mathijss en Claes Anthoniss Freunen cs
Noord: Her straet
Zuid: zie west
Bijz: Cornelis Peetersen, Jan Cornelis Seuw x Maeijken Peetersen, Jan Adriaensen Snijder x Janneken Peeterss. Kinderen Peeter Janssen en Anneken Corneliss.
[?] in de kop staat Jan Cornelis Seuw.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 170v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-6-1645
1e Comparant: Joost Wilmss [?]
2e Comparant: Cornelis Peetersen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio 170v)
Prijs: ƒ 662
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Peetersen, Jan Cornelis Seuw x Maeijken Peetersen, Jan Adriaensen Snijder x Janneken Peeterss. Kinderen Peeter Janssen en Anneken Corneliss.
Op 23-3-1654 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 171r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-6-1645
1e Comparant: Wilm Lambertss x Adriaenken Peeterss Dolck
2e Comparant: Jan Adriaensen Snijder
Goederen: een huijske met hoff en erve, gekocht door Adriaenken van Gherit Peeterss Dolck
Prijs: ƒ 575
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Heijnrick Franss
West: Jan Cornelis Seuw
Noord: Jan Cornelis Seuw
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 171r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-6-1645
1e Comparant: Jan Adriaensen Snijder
2e Comparant: Wilm Lambertss x Adriaenken Peeterss Dolck
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijsken etc (zie folio 171r)
Prijs: ƒ 575
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15-12-1660 is de wilceur geheel afgelost. Ook genoemd wordt Gerit Peeterssen Clemaker. Int bijwesen van Peeter Ghielen en Stoffel Ghielen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 171v
Soort akte: copie testament
Datum: 3-6-1639
1e Comparant: Adriaenken Cornelis wed Peeter Janss Mathijss
2e Comparant:
Goederen: testament voor notaris Adriaen Janss de Ruijter: drie kinderen: Janneken, Maeijken en Cornelis
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Er is ook sprake van Wilmken Henricxss dochter van Neelken Peeterss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 172v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-6-1645
1e Comparant: Wouter Schilders, laeckencooper G'berg
2e Comparant: Jan Pieterssen Puijs
Goederen: 4 mergen bossen, gecomen van Wouter Janss Hontkijnder en Jochim Janss Ruijter, met Lendert Wouterss Hontkijnder, 2 percelen
Prijs: ƒ 1421
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Maeij Dielis; Adriaen van vessem
West: Jan Pieters met Gheer Adr Corn Wijngaert
Noord: Maeijken Adriaens Cluijter; clooster van Emsteijn
Zuid: Dirck Arss Waelwijck; clooster van Emsteijn
Bijz: 2e perceel west: Jan Janss van Beijeren.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 172v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-6-1645
1e Comparant: Jan Pieterssen Puijs
2e Comparant: Wouter Schilders, laeckencooper G'berg
Goederen: wilceur tbv de aankoop van bos (zie folio 172v)
Prijs: ƒ 1421
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Buijs, oudt schout van Waelwijck, verklaart op 27-6-1654 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 173r
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-7-1645
1e Comparant: Peeter Jochim Jan Berthoutss
2e Comparant: Thomas Janssen Schipper
Goederen: 2 stukken dellen
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Frans Adriaenss Boeser
West: cooper met delle Lambert Wilmss
Noord: Claeijn Waspick
Zuid: gemeene stege en Herman Aertsen
Bijz: Zie de brieven zoals die bij Jan Wouterss en Pieter Jochimss ontfangen zijn.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 173r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-7-1645
1e Comparant: Jan Huijg Vosch
2e Comparant: Jacop Jan Mathijssen en Mels Dircxsen, armmrs
Goederen: een huijs, hoff en delle
Prijs: ƒ 1200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Gijsbert Dingemans
West: Hendrick Andriesen Keijsers
Noord: Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 173v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-7-1645
1e Comparant: Jacop Jan Mathijssen en Mels Dircxsen, armmrs
2e Comparant: Jan Huijg Vosch
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Metken Ghijsbertss wed Jan Huijgen Vosch verklaart op 20-1-1655 dat Adriaen Jan Mathijss en Mels Thomas, armmrs, de wilceur geheel hebben afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 174r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-7-1645
1e Comparant: joncker Adolff van Raveschot
2e Comparant: Jan Adams van Poppel
Goederen: ½ perceel gronden en bosschen, gemeen met kijnderen vercooper, geheel breet 12 roeij
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: kijnderen vercooper
Zuid: Willem Arss
Bijz: Jan woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 174r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-9-1645
1e Comparant: Jacop Peeterss
2e Comparant: Wouter Jacopss Visscher, swager
Goederen: 2 geerden binnendijcx lant, gemeen met cooper en weeskiujnderen van Meerten Huijbertss, in 6 geerden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Aert Adriaenssde Bruijn en Huijbert Peeterss
West: Cleijs Janss en Japicxken Laureijssen cs
Noord: Scheij sloot
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jacop woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 174v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-11-1645
1e Comparant: Hendrick Adriaensen x Leendertken Arss ea
2e Comparant: Aert Gheritss Fransen
Goederen: een binnendijcxse dwersdeller; een binnendelle, beide gecomen van Reijn Ghielis, grootvader
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Mathijss; Vroukens vaert
West: Vroukens vaert; Maeijken Adriaenss Panums ea
Noord: waterganck, Armen met dellen van Maeij Lemmers
Zuid: Huijbert Peeterss; Thonis Joosten
Bijz: Hendrick Adriaensen x Leendertken Arss en Huijbert Adriaenss, swager, Kijnderen van Adriaen Lendertsen en Maeijken Reijnen.
2e delle: en Adriaen Janss Locht.
Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 174v
Soort akte: wilceur
Datum: 20-11-1645
1e Comparant: Aert Gheritss Fransen
2e Comparant: Hendrick Adriaensen x Leendertken Arss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 174v)
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrick Adriaensen x Leendertken Arss en Huijbert Adriaenss, swager, Kijnderen van Adriaen Lendertsen en Maeijken Reijnen.
Op 26-5-1649 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 175r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-12-1645
1e Comparant: Jan Dircxsen van Nederveen, schout Cappel
2e Comparant: Adriaen Janssen Podtmaecker
Goederen: ½ banck saeijlant, gemeen met weeskijnderen Jacop Peetersen Rommen
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Quekel
Belend Oost: Quekel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: Peeter Bastiaenss en kijnder Jacop Ptrs Rommen
Zuid: Adriaen Janss Arss
Bijz: Adriaen woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 175r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-12-1645
1e Comparant: Roeloff Peter Laurenss ea
2e Comparant: Cornelis Stevensen Swart en Jan Wouter Janss
Goederen: ½ in 2 mergen blockeling land, gecomen van Peeter Laurenss, vader, met Roelant Clasen Beij en Peeter Janss Cluijter
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: den Eijndenest
Belend Oost: den Eijndenest
West: schout van S'moer
Noord: erffg Jan Mathijss
Zuid: heere van Montfoort
Bijz: Roeloff Peter Laurenss (S'moer) en Anthonis Adriaen Meijer x Maeijken Peeter Laurenss de joncxste

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 175v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-12-1645
1e Comparant: Peeter Janssen Cluijter ea
2e Comparant: Cornelis Stevensen Swart en Jan Wouter Janss
Goederen: 1 mergen gronden
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: zie folio 175r
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Janssen Cluijter namens Roelant Claesen Beij, laeckencooper te Breda. (proc not Gelden Roptod ?, Breda, 8-7-1645))

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 175v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-12-1645
1e Comparant: Adriaen Sijmonss Bol
2e Comparant: Thomas Janss van Bommel,swager
Goederen: ¼ perceel gronden, gecomen van Maeijken Vossen ? Za gemeen met suster Adriaen, cooper en Jan Embrechts (CleijnDongen)
Prijs: ƒ 55
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Janneken Sijmonss Bol, suster
West: Jan Emmen voorss
Noord: Steven Huijbrechtss Claeuwerss ?
Zuid: Marcelis Adriaen Cluijter
Bijz: Adriaen en Thomas wonen te S'moer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 176r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-1-1646
1e Comparant: Aert Pauwelss x Geritken Jacopss
2e Comparant: Peeter Thoniss
Goederen: ½ banck saeijlant, gemeen met Peeter Bastiaenss
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Quekel
Belend Oost: Quekel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: erffg Anthonis Adriaenss Leur
Zuid: Peeter Bastiaenss met wederhelft
Bijz: Aert woont te Drongelen en Peeter te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 176r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-1-1646
1e Comparant: Dingeman Janss en Cornelis Janss, broers
2e Comparant: Janneken Janss wed Jan Laureijss, moeder
Goederen: 1½ geerde lants, inden polder, met Melis Hendericxss in 2 geerden opten westencant in 9 geerden
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Aenken Commeren wed Jan Andriesen, zelfde
West: Cornelis Mathijss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Op 9-4-1650 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 176v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-1-1646
1e Comparant: Wouter Janss, schout
2e Comparant: Huijbert Ghijsbertss,zijn vrouwe voorsoon
Goederen: een geerde lants, inden polder, in 3 geerden waarvan Huijbert reeds 2 geerden heeft, in 12 geerden, gemeen met Wouter Janss
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janss, schout, int zelfde stuk
West: kijnderen schout van Ghils za
Noord: Maesen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: de 2 geerden zijn Huijbert aengecomen van zijn vaderlijck goet en erffdeelinge met zijn broer.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 176v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-1-1646
1e Comparant: Magdaleen Corn van Oisterwijck ea
2e Comparant: Cornelis Wilmss Cnaep, heemraet S'moer
Goederen: een bijster of perceel weijvelden, gemeen met Huijbert Jans Rijcken, Ghielis Thoniss, weeskijnder Jan Adr Adriaenss Cluijter
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janss Hontkijnder
West: erffg Jochim Jacopss Meijer
Noord: Dielis Vossen
Zuid: clooster van Emsteijn
Bijz: Magdaleen Corn van Oisterwijck wed Jan Janss van Beijeren

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 177r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1646
1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman
2e Comparant: Meerten Adriaenss van Ghesel
Goederen: 1¼ geerde lant = 1/6 in 8½, inden polder, gemeen met cooper en Nastiaen Gheritss
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Jansen Schipper en Cornelis Mathijss
West: Theewen ? Mathijss en Adriaen Wilbertss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 177r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1646
1e Comparant: Frans Jansen
2e Comparant: Adriaen Corsten
Goederen: een perceel putten, gronden en moerleechten, gecomen van Corst Marceliss za
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Jacop Thoniss
West: Adriaen jan Mathijssen
Noord: cooper
Zuid: Jan Matheuss en kijnder Reijn ? Gieliss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 177v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1646
1e Comparant: Jan Wouter Janssen
2e Comparant: Jacop Jan Mathijss en Mels Dircxss, armmrs
Goederen: een perceel weijvelden
Prijs: ƒ 700
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Freijs Janss en steeg Vroukens vaert
West: Jan Peeter Gheenen
Noord: Aert Peetersen Cuijl
Zuid: Jan Peeter Gheenen
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 177v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1646
1e Comparant: Jacop Jan Mathijss en Mels Dircxss, armmrs
2e Comparant: Jan Wouter Janssen
Goederen: wilceur tbv de aankop van land (zie folio 177v)
Prijs: ƒ 700
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 23-3-1646 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 178r
Soort akte: copie toestemming
Datum: 24-12-1645
1e Comparant: Frans Corstiaenss x ??? Janss
2e Comparant:
Goederen: Frans geeft toestemming tot het verkopen van land
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans is ruijter in het garnizoen tot Heusden.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 178v
Soort akte: copie
Datum: 30-12-1645
1e Comparant: Jacop Neu x Maeijken Janss
2e Comparant:
Goederen: Jacop geeft toestemming tot het verkopen van land
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacop is ruijter in het garnizoen van ritmeester Steenhuijsen te Breda.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 179r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-1-1646
1e Comparant: Peeter Thomas Govertsen
2e Comparant: Thomas Adriaenss Bommeler
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Wilbert Corneliss
Noord: Huijpken Peeter Godtschalck
Zuid: Anneken Adrienss wed Adriaen Jacopsen Bommeler
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 179r
Soort akte: wilceur
Datum: 25-1-1646
1e Comparant: Thomas Adriaenss Bommeler
2e Comparant: Peeter Thomas Govertsen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 179r)
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 23-9-1647 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 179v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-1-1646
1e Comparant: Peeter Thomas Govertsen
2e Comparant: Anthonis Joosten
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Maeijken Adriaen Panumss
Noord: cooper
Zuid: Aert Gerit Franssen met dellekens Reijn Ghieliss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 179v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-1-1646
1e Comparant: Huijbert Corneliss Bervoetss
2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser
Goederen: ¾ buijtendijcxe dwersdelle, gemeen met Huijbert Janss
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Aert Adriaenss de Bruijn
Noord: Thomas Janss Schipper met delle Vas Janss
Zuid: Armen van Waspick
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 180r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1646
1e Comparant: Denis Janssen Haen ea
2e Comparant: Jan Wouter Janssen
Goederen: een banck bleckeling gronden tw de 6e banck
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen banck
Noord:
Zuid: Jan Laureijssen Lantmeter
Bijz: Denis Janssen Haen (Cappel) voor ½ en Adriaen Peetersen B?? en Adriaen Janssen Vosch samen voor de ½. Op 2-11-1646 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 180r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1646
1e Comparant: Denis Janssen Haen
2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen
Goederen: ½ banck blockeling gronden
Prijs: ƒ 40
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert of Ambachtsheeren grond
West: Cornelis Janss Vosch met wederhelft
Noord:
Zuid: erffg Hendrick Arss Timmers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 180v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-3-1646
1e Comparant: Peeter Arss Meulder x Janneken Crijnen ea
2e Comparant: Jan Jacopssen
Goederen: hun deel in 2 binnendellen, gemeen met cooper en overige erffg
Prijs: ƒ 112
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: ; Maeijken Adriaenss Panumss en Willem Corneliss
Noord: Willem Corneliss; erffg Cornelis Stevenss Swart
Zuid: Thomas Adriaenss Bommeler; den Armen van Waspick
Bijz: Peeter Arss Meulder x Janneken Crijnen en Peeter Melsen als erffg van Huijpken Peeter Godtschalck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 180v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-4-1646
1e Comparant: Herman Aertssen ea
2e Comparant: Faes Willemss, sijne huijsvrouwe voorzoon
Goederen: een delleke
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Frans Arss Boeser
West: vercooper
Noord: dwerssteecgsken
Zuid: Her straet
Bijz: Herman Aertssen (Cappel) en Damiaen Joosten als voocht van Wilm Jacopss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 181r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-4-1646
1e Comparant: Herman Aertssen
2e Comparant: Gherit Dircxss
Goederen: een buijtendijcxe delle
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de delle uit folio 180v
West: Thomas Janssen Schipper
Noord: dwerssteecgsken
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 181r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-4-1646
1e Comparant: Jochim Dirck Rijcken x Maeijken Arss ea
2e Comparant: Adriaen Janssen Metseler
Goederen: ¾ van ½ en de ½ van de nalatenschap van Jan Aertsen Metser: huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kerckpadt en Gerit Janss
West: wed Jochim Janssen Poetss, Thonis Ghielen
Noord: her straet
Zuid: kerckhove
Bijz: Jochim Dirck Rijcken x Maeijken Arss , weduwe van Jan Aertsen Metser voor ½ en Bastiaen Franssen x Volken Janss en Dielis Ghijsbertss als voocht van Aert en Maeijken Janssen ¾ van ½. Alle erffg van Jan Aertsen Metser.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 181v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-4-1646
1e Comparant: Wouter Jacopss Visscher ea
2e Comparant: Adriaen Adriaenss den Jongen ea
Goederen: een binnendelle en een perceel gecomen vande Bagijnen van Heusden, zoals Mathijs Floren het gebruijckt heeft
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert; gelijk 1
West: Hoeff van Heukelom; gelijk 1
Noord: Jan Ghielen; Huijbert Cornelis Timmerman
Zuid: Peeter Deniss; Peeter Gheldenss
Bijz: Wouter Jacopss Visscher (Cappel) namens Huijbert Cornelis Timmermans (Cappel) (proc not Adriaen de Ruijter, 15-4-1646).
Adriaen Adriaenss den Jongen, Peeter Adriaenss den Ouden, Jan Adriaenss den Jongen, Peeter Adriaenss en Thonis Adriaenss den Jongen, Jan Cornelis, swager en Lijsken Adriaens den Jongen. Kinderen van Adriaen Adriaenss den Jongen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 182r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-4-1646
1e Comparant: Wouter Janss, schout, ea
2e Comparant: Damiaen Joosten
Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met overige erffg
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Michielss
West: wed Mathijs Janss met ¼
Noord: Thonis Clasen
Zuid: S'Gravenmoer
Bijz: Wouter Janss, schout, als voocht van Ghijsbert Dingemans, int bijwesen van Adriaen Adriaenss den Jongen, oom van Ghijsbert.
Het lant wordt weer aan Ghijsbert in bruijckleen gegeven. De rente kan met f 100 gulden afgekocht worden.
Op 5-11-1651 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 182v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-5-1646
1e Comparant: Jan Peeter Adriaen Geritss x Neelken Janss
2e Comparant: Henderick Janss
Goederen: 2 hont saeijlant
Prijs: ƒ 397
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: cooper
Noord: cooper
Zuid: erffg Cornelis Stevenss Swart
Bijz: Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 182v
Soort akte: wilceur
Datum: 25-5-1646
1e Comparant: Henderick Janss
2e Comparant: Jan Peeter Adriaen Geritss x Neelken Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 182v)
Prijs: ƒ 397
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 14-1-1649 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 183r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1646
1e Comparant: Gherit Janss x Neelken Melsen
2e Comparant: Peeter Wouterss
Goederen: 3 geerden leech lants, inden polder, in 6 geerden opten oostencant, in 12 geerden
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheeps diep
Belend Oost: cooper
West: Adr Jan Mathijss, Aert Adr de Bruijn, cooper, zelf
Noord: Masen
Zuid: Scheeps diep
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 183r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-6-1646
1e Comparant: Jan Aerden
2e Comparant: Cornelis Jochim Rijcken, swager
Goederen: een binnendijcxse dwersdelle
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matheuss
West: Vroukens vaert
Noord: Aert Gerit Franss
Zuid: wed Adriaen Rombers ?
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 183v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-6-1646
1e Comparant: Heijndrick vanden Kieboom ea
2e Comparant: Wouter Wouterss
Goederen: 4 geerden lants, inden polder, gemeen met Margrita en Elisabeth vander Eijnde, in 12 geerden, gecomen van schoonouders
Prijs: ƒ 2231
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Ghijsbertss
West: Mathijs Schilders
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Heijndrick vanden Kieboom (G'berg) ipv Laurens, broer, namens Joncker Jochim Frederick van Rustel, vendrich, x Maria vander Eijnde (proc not Cor. C???, Steenbergen, 5-6-1646 en op 15-6-1646 G'berg)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 184r
Soort akte:
Datum:
1e Comparant: Aert Adriaens de Bruijn
2e Comparant:
Goederen: Aert moet f 2231 + 69 betalen ivm de koop van 4 geerden (zie folio 183v) zolas Wouter Wouters (namens Aert ?) heeft gekocht
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 184r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-7-1646
1e Comparant: Abraham Janss Sprangers x Adriaenken Bastiaenss
2e Comparant: Willem Joosten Brock
Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met wed Gerit Wilmss Timmer, opten oostencant, gecomen van Bastiaen Henrics, schoonvader
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Aert Goossens en Jan Janss Sprangers
West: Adriaen Jan Mathijss
Noord: ambacht van Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz: Abraham en Willem wonen te Cappel. Op 18-5-1648 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 184v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-10-1646
1e Comparant: Peeter Henricxss van Heijst ea
2e Comparant: Huijbert Janss de Bont
Goederen: ½ buijtendijcxse dwersdelle, gemeen met Jan Matheuss za
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Mathijss
West: Vroukens vaert
Noord: Cornelis van Ghelcom, doctoir Heusden
Zuid: Heijnrick van Ghilse en Johannes Sprangeren
Bijz: Peeter Henricxss van Heijst (Tilborch) namens Maria Peeterss van Heijst, dochter. (proc voor schepenen Tilborch, 8-10-1646)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 184v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-11-1646
1e Comparant: Steven Jan Stevenss
2e Comparant: Cornelis Henrick Wilbortss
Goederen: een perceel wijveld
Prijs: ƒ 70
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Sijmon Janss vanden Broeck
West: Gasthuijs van G'berg
Noord: Oude vaert
Zuid: cloosters steech
Bijz: Steven en Cornelis wonen te Rijen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 185r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-12-1646
1e Comparant: Jan Pietersen x Dingenken Arss
2e Comparant: Adriaen Adriaenss de Jongen en Wilmken Arss
Goederen: 1/3 in een huijs. Scheur, boomgaert en delle; 1/3 acker
Prijs: ƒ 1300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Ghijben, Adr Michielss, Corn Lambertss
West: Wouter Wouterss
Noord: Oude straet
Zuid: Adriaen Wilmss
Bijz: Adriaen en Wilmken zijn schoonbroer en zus. Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 185r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-12-1646
1e Comparant: Adriaen Adriaenss de Jongen en Wilmken Arss
2e Comparant: Jan Pietersen x Dingenken Arss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van 1/3 huijs etc
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Peeters vanden Nieuwenhuijzen verklaart op 12-4-1659 dat Adriaen Driessen het restant van de halve wilceur heeft afgelost. In 1664 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 185v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-1-1647
1e Comparant: Anthonie Dircxsen de Jongen
2e Comparant: Cornelis Jochimss Rijcken
Goederen: een perceel saeijlant, breet ontrent 6½ roeden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Thonis Dircxss
West: Marcelis Adriaenss Cluijter
Noord: cooper met ½ mergen gecomen van Bast Arss
Zuid: Jan Gheertswn Hoevener
Bijz: Betaald wordt met een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 185v
Soort akte: wilceur
Datum: 7-1-1647
1e Comparant: Cornelis Jochimss Rijcken
2e Comparant: Anthonie Dircxsen de Jongen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 10-7-1649 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 186r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-1-1646
1e Comparant: Ghelden Jacopssen van Campen ea
2e Comparant: Sacharijas Janss
Goederen: 3 hont saeijlant inde Meulenbanck
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Bagijnen Banck
West: Hoeff van Heukelom
Noord: Pauwels Freijss
Zuid: de kerck
Bijz: Ghelden Jacopssen van Campen,, Meerten Jacopssen van Campen en Johannis Sprangers x Aelken Jacopssen van Campen voor ½ en Philips Corneliss Bollekens, Willem Joosten de Jongen x Aelken Corneliss Bollekens en Willem Corneliss Bollekens vooor ½. Erffg van Lijsken Mertens za x Willem Jacop Anthonissen (Sprang)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 186r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-1-1646
1e Comparant: Ghelden Jacopssen van Campen
2e Comparant: Willem Joosten de Jonge
Goederen: 1/6 inde hoeve van Willem Jacopss voors, inde Hoeff van Heukelom: lant, huijs, scheur etc
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Vroukens vaert
Noord:
Zuid:
Bijz: Ghelden is mede erffg van Lijsken Marceliss za x Willem Jacop Anthonissen (Sprang). Willem woont te Dongen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 186v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-2-1647
1e Comparant: Jan Embrecht Peeterss x Hesterken Sijmonss Bol
2e Comparant: Thomas Janssen van Bommel
Goederen: ¼ perceel moergronden, aengecomen van Maeijken Anthoniss wed Vas Janss Vermeulen
Prijs: ƒ 52
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: cooper
Noord: Steven Huijbrechtss
Zuid: Marcelis Arss Cluijter
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 186v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1647
1e Comparant: Cornelis Adriaen Deniss
2e Comparant: Maeijken Adriaen Deniss, suster, ea
Goederen: ¼ huijs, erve en saeijlant, gemeen met andere suster en broeder; ¼ in ½ mergen saeijlant ten oosten ??? Willem Jacop Thonis
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel; erfg Lendert Dircxss
West: Willem van Ghents vaert; erfg Willem Jacopss
Noord: wed en kijnder Lendert Jan Dircxss; zie 1
Zuid: Peeter Gheldenss; Adriaen Jan Mathijss
Bijz: Cornelis Adriaen Deniss( Willem van Ghents vaert) namens Denis Adriaen Deniss, broer (Sommekercke onder den Clijndert) (proc not Jan van Dongen, Willemstadt).
Maeijken Adriaen Deniss, suster, voor ½ en de kinderen verweckt bij Adriaen Peeterss Spoel voor ½

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 187r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1647
1e Comparant: Maeijken Adriaen Deniss en kijnderen
2e Comparant: Pauwels Freijss
Goederen: 2 hont saeijlant
Prijs: ƒ 470
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: vercoopers
Zuid: Peeter Gheldenss
Bijz: Maeijken Adriaen Deniss wed Adriaen Peeterss Spoel, geassisteert door Cornelis haar broer, voor ½ en Thonis Peeterss Spoel als voocht en Cornelis Adriaen Denis als toesiender vande 7 kijnderen voor de ½.
Belending oost west staat in akte verkeerd om.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 187r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-4-1647
1e Comparant: Lijsken Arss x Mathijss Janss ea
2e Comparant: Thonisken Arss wed Cornelis Andriessen
Goederen: 1/24 in de nalatenschap van het huijs van Cornelis Andriessen, oom. Gelegen aende kerck en wat land te 11½ Hoeve
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Clasen
West: Adriaen Wilm Laurenss
Noord: Het straet
Zuid: waterganck
Bijz: Lijsken Arss x Mathijss Janss mede namens Cornelis Arss, broer, (proc not Vlissingen, 4-4-1646) en Jan Adriaens (Wagenberch), broer.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 187v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-4-1647
1e Comparant: Jan Faes Corneliss x Lijnken Driesen
2e Comparant: Sijken Janss wed Adriaen Jochimss den Ouden
Goederen: een perceel saeijlant, groot ontrent ¾ hont, gecomen van grootvader
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: coopster
West: wed, kijnder Lendert Jan Dircken
Noord: Sebastiaen de Greeff en Willem Joosten Brock
Zuid: steegh Hoeff van Heukelom
Bijz: Jan woont te Tilborch

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 187v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1647
1e Comparant: Willem Peeterss Mick en Huijbert Cornelis Bervoets
2e Comparant: Maeijken Peeterss wed Claes Anthoniss
Goederen: een perceel saeijlant en moerlant, gecocht van Jan Bastiaen Timmerman, gedeelt tegen Adriaen Willem Laureijss
Prijs: ƒ 332
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Wouterss, Hendrick Keijsers; Andr Dingemans
West: Adriaen Willemss; zie 1; Jan Huijbert Vassen
Noord:
Zuid: cloosters goet
Bijz: Op 13-2-1650 verklaren Willem Peeterss Mick, Adriaen Arss x Jannneken Corneliss en de erffg van Thomas Janss dat de koopsom geheel voldaan is.
Huijbert Cornelis verkoopt zijn deel vande schuld aan Thomas Janss Schipper (f 166) op 9-5-1648.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 188r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-5-1647
1e Comparant: Wouter Adriaen Stevenss
2e Comparant: Huijbert Corneliss Bervoets
Goederen: zijn deel in een mergen gronden, gecocht door zijn vader van Meerten Claes Bisschop, 2e nog een stuk land
Prijs: ƒ 12
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: vercooper
West: vercooper
Noord: Huijbert Corn met acker van Adr Henrixssen Panum
Zuid: Sgravenmoerse moer
Bijz: Het tweede stuk land is gekocht van Peeter Jochim Jan Berthouts. Het ligt aan het eind van de andere acker van cooper.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 188r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-5-1647
1e Comparant: Jan Peeterss Gheenen
2e Comparant: Jan Adriaen Geritsen
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Anthonis Janss Snijder
Noord: den Armen van Waspick
Zuid: Anthonis Peeterss
Bijz: Jan woont op Willem van Ghents vaert

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 188v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-5-1647
1e Comparant: Jan Adriaen Gertse [Croot]
2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen
Goederen: een binnendelle gecocht van Thonis Jacopss Meulder
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Anneken Corneliss
Noord: cooper
Zuid: Jan Sijmonss
Bijz: Jan woont op Willem van Ghents vaert

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 188v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-5-1647
1e Comparant: Jan Cornelis A??? van Loon ea
2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen
Goederen: hun deel in een heijveldeken, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West:
Noord: Dirck Janss en Sebastiaen de Roeij
Zuid: Jan Sijmonss
Bijz: Jan Cornelis A??? van Loon, Sebastiaen de Roeij (Capel), beide ziek en niet aanwezig en Dirck Janss (Cappel)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 189r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-5-1647
1e Comparant: Cornelis Janss Vosch
2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen
Goederen: ½ banck bleckeling gronden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bagijnen banck
Belend Oost: cooper
West: Bagijnen banck
Noord: erffg Adriaen Quirijnssen
Zuid: erffg Henrick Adriaenss Timmer
Bijz: Cornelis woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 189r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-6-1647
1e Comparant: Joost Willemss
2e Comparant: Damiaen Joosten
Goederen: ½ perceel bossen en gronden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Meerten Mathijss en wed Claes Thoniss Freunen cs
West: cooper en Wouter Janss schout en Cornelis Peeterss
Noord: Her straet
Zuid: sloot acker
Bijz: Op 24-10-1648 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 189v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-10-1647
1e Comparant: Jan Dircxsen van Nederveen, schout Cappel, ea
2e Comparant: Seb Ptrss de Roeij en Adr Meertens, armmrs Cappel
Goederen: 1/8 in een buijtendelle, gemeen met Jan Janss Spranger, cs
Prijs: ƒ 160
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Claes Thoniss cs
West: Wilm Joosten brock
Noord: ambacht van Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz: Jan Dircxsen van Nederveen, schout Cappel, en Adriaen Aertsen (Cappel) namens Wouter Peeterss, soldaet onder Cappiteijn Gover??? te G'berg (proc not Laurens vanden Kieboom, G'berg, 21-8-1647)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 189v
Soort akte: wilceur
Datum: 29-10-1947
1e Comparant: Jochim Hendricxss
2e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs
Goederen: wilceur tbv de aankoop een acker saeijlant (zie folio 190r)
Prijs: ƒ 675
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 3-12-1650 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 190r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-10-1647
1e Comparant: Jochim Dirck Rijcken x Maeijken Adriaenss
2e Comparant: Jan Willemss Buijs
Goederen: een acker saeijlant met hoff en werff, gecomen van Jan Aertsen Metseler
Prijs: ƒ 760
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Dirck Hendricxss Cleermaker en Adriaen Gijben
West: Hans Thoniss en Melis Hendricxss
Noord: Her straet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Jochim woont te 's Moer. Maeijken was wed van Jan Aertsen Metseler.
Op 27-12-1651 is de koopsom geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 190r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-10-1947
1e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs
2e Comparant: Jochim Hendricxss
Goederen: een acker saeijlant gekocht van Adriaen Janss Boeff waert inde Engel te Dordrecht
Prijs: ƒ 675
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Hansen
West: wed Jacop? Cleijss Jacopss
Noord: Her straet
Zuid: Peeter Melsen
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 190v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-11-1647
1e Comparant: Catelijn Janss lest wed Jan Janss
2e Comparant: Jan Adriaenss
Goederen: een geerde lants, inden polder, gem,een met cooper en kijnder Jan Hanss, in 6 geerden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Peeterss
West: Jan Henricxss Rijool
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Catelijn wordt geassisteert door Wilm Peeterss haere zoon.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 190v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-11-1647
1e Comparant: Ghijsbert Dingemanss
2e Comparant: Catelijn Janss lest wed Jan Janss
Goederen: een geerde lants, inden polder, in 9 geerden, gecomen van Dingeman Michielss, met cooper, vercoopster en Corn Jac Buijs
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Melsen
West: erffg van schout van Ghijlss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Catelijn wordt geassisteert door Wilm Peeterss haere zoon.
Op 6-1-1649 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 192r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-11-1647
1e Comparant: Dirck Lendersen x Maeijken Wilmss
2e Comparant: Adriaen Wilmss, swager
Goederen: ½ huijs, erve en bogaert, gecomen van zijn schoonvader za, gemeen met Theunken Janss, schoonmoeder
Prijs: ƒ 600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Willem Laureijss
West: Wilm Lambertss
Noord: Her straet
Zuid: kijnderen Heijnrick Adriaenss Schoenmaker
Bijz: Op 9-12-1651 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 192r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-11-1647
1e Comparant: Aenken Gheldenss
2e Comparant: Frans Adriaenss Boeser
Goederen: een turfdelle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Truijcken Aert Scheppen erffg
Noord: Sant stege
Zuid: Freijs Janss
Bijz: Aenken wordt geassisteert door Peeter Gheldenss, broer. Op 5-4-1648 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 192v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-11-1647
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Jan Janss, soon
Goederen: ½ schuer en erve, saeijlant, hoff en bogaert, met huijsken ?, gemeen met vercooper
Prijs: ƒ 450
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 192v
Soort akte: wilceur
Datum: 23-11-1647
1e Comparant: Jan Janss, soon
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land etc (zie folio 192v)
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: OP 17-6-1650 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 193r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-11-1647
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Anthonis Joosten
Goederen: een turfdelle
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Truijcken Aert Scheppen erffg
Noord: Gerit Janss
Zuid: Aert Arss de Bruijn
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 193r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-12-1647
1e Comparant: Pauwels Freijssen
2e Comparant: Matheus Peeterss en Adriaen Huibrechtss Schep
Goederen: een turffdelle, gecomen van zijn vrouws grootmoeder
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Truijcken Aert Scheppen erffg
Noord: Thom Janss Schipper, Willem Corn, Pt Thom Goverden
Zuid: Adriaen Corsten
Bijz: Pauwels woont op Willem van Ghents vaert

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 193v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-1-1648
1e Comparant: Sijmon Adriaenss Rutten
2e Comparant: Adriaen Peeterss With
Goederen: een perceelken bijsters en gronden, gecomen van Adriaen Lendersen
Prijs: ƒ 74
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erffg Cornelis Buijs
West: Sijmen Peeterss Bollen
Noord: Sijmen Peeterss Bollen
Zuid: Dirck Wachtmanss
Bijz: Sijmon woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 193v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-1-1648
1e Comparant: Neelken Wouterss Hantkijnt ea
2e Comparant: Huijbert Janss Rijcken, schipper
Goederen: 2 mergen bosschen, gemeen met erff Wouter Schilders nu Jan Peeterssen Puijs
Prijs: ƒ 365
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erffg Maeij Dieliss
West: Thomas Dircken
Noord: Thomas Dirck Rijcken
Zuid: Jan Pieterss Puijs
Bijz: Neelken Wouterss Hantkijnt wed Jochim Janss Rutten (Sgravenmoer), geassisteert door Wouter Janss Rijcken en Jan Jochimss Rutten en Jan Janss Cuijper x Engelken Jochimss Rutten

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 194r
Soort akte: wilceur
Datum: 4-2-1648
1e Comparant: Huijch Peeterss
2e Comparant: Adriaen Corsten en Bastiaen Franss, armmrs
Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met zijn moeder
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Heijnrick Adriaenss Schoenmakers
West: wed Wilm Huijgen
Noord: wed Wilm Huijgen
Zuid: cloosters goet
Bijz: Huijch huurt het land weer en kan de rente afkopen met f 54.
Op 5-3-1667 verklaren Adriaen Corneliss Buijs en Jacop Woutersse Visscher dat de brief is geroijeert.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 194v
Soort akte: wilceur
Datum: 3-3-1648
1e Comparant: Commer Lambertss
2e Comparant: Bastiaen Franss en Adriaen Corsten, armmrs
Goederen: ½ acker saeijlants, gemeen met Frans Huijbertss, opten oostencant
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas Janss
West: Frans Huijbertss
Noord: Her straet
Zuid: gemeenen polders dijck
Bijz: Commer huurt het land weer terug en kan de rente afkopen voor f 102.
Coeraet Adriaenss Baes en Mels Dircxssen, armmrs verklaren op 18-10-1667 van Maeijken Corneliss Buijs wed Commer Lambertss f 200 ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 195r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1648
1e Comparant: Jenneken Corneliss wed Thomas Janssen Schipper ea
2e Comparant: Adriaenken Bastiaenss wed Heijnr Lendersen Scheur
Goederen: 1/3 binnen delle, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 110
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Damiaen Joosten en Jochim Henricxss
West: Wilmken Commeren
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Jenneken Corneliss wed Thomas Janssen Schipper (geassisteert door Huijbert Corneliss) voor ½ en Jacop Janss, Michiel Pietehvan rssen x Burchtken Arss en Cornelis Aertsen als erff van Thomas Janssen voor ½

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 195r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1648
1e Comparant: Theunken Janss wed Willem Huijgen ea
2e Comparant: Joost Damen
Goederen: huijs, erve, hoff, boomgaert, gecomen van Willem Huijgen za
Prijs: ƒ 1050
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Willem Lambertss
West: Willem Lambrechtss
Noord: Her straet
Zuid: kijnderen Heijnrick Adriaenss Schoenmaker
Bijz: Theunken Janss wed Willem Huijgen geassisteert met Mathijs Willems, zoon, voor ½ en Adriaen Willemss, zoon voor ½. Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 195v
Soort akte: wilceur
Datum: 3-4-1648
1e Comparant: Joost Damen
2e Comparant: Theunken Janss wed Willem Huijgen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio 195r)
Prijs: ƒ 1050
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Theunken Janss wed Willem Huijgen voor ½ en Adriaen Willemss, zoon voor ½. Op 9-12-1654 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 195v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1648
1e Comparant: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch ea
2e Comparant: Jan Laureijss Lantmeter
Goederen: 6 geerden lant, inden polder, opten oosten cant in 18 geerden
Prijs: ƒ 2910
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Buijs, schout en Dirck Heijs met 6 geer
West: voornoemde erffg
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch x Aelken Janss Schilders, Jacop van Muijlwijck x Geertruijt Buijs dochter wijlen Dirck Janssen Buijs x Cornelia Janss Schilders, Bartholomeus Janss Schilders mede als voocht van Willem Heijmans en Frederick Bastiaenss, corporael onder baron van Slaboth ? x Aelken Heijman Janss Schildersdr, Maerten Janss x Adriaenken Heijmanss en Hendrick van Gerwen ? x Magdaleenken Heijmanss (kinderen Heijman Janss Schilderss) Barth. Janss namens Johan Donith ?, luijtenant onder cappiteijn Rovelius, x Jacomijntje vande Suijdewijn en Willem vanden Heuvel (Heusden) x Sijcken vande Suijdewijn. (kinderen Jacop Wouterss vande Suijdewijn en Geritken Wouterss wed Jan Willemss Schilder) (porc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 3-4-1648) en Cornelis Buijs, schout te Waelwijck x Maria Heijs. Alle erffg van Mathijs Schilders.
Jan Laureijss woont te Sprang.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 196r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-4-1648
1e Comparant: Jan Laureijss Lantmeter
2e Comparant: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 195v)
Prijs: ƒ 2910
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch x Aelken Janss Schilders, Jacop van Muijlwijck x Geertruijt Buijs dochter wijlen Dirck Janssen Buijs x Cornelia Janss Schilders, Bartholomeus Janss Schilders mede als voocht van Willem Heijmans en Frederick Bastiaenss, corporael onder baron van Slaboth ? x Aelken Heijman Janss Schildersdr, Maerten Janss x Adriaenken Heijmanss en Hendrick van Gerwen ? x Magdaleenken Heijmanss (kinderen Heijman Janss Schilderss) Barth. Janss namens Johan Donith ?, luijtenant onder cappiteijn Rovelius, x Jacomijntje vande Suijdewijn en Willem vanden Heuvel (Heusden) x Sijcken vande Suijdewijn. (kinderen Jacop Wouterss vande Suijdewijn en Geritken Wouterss wed Jan Willemss Schilder) (porc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 3-4-1648) en Cornelis Buijs, schout te Waelwijck x Maria Heijs. Alle erffg van Mathijs Schilders.
Jan Laureijss woont te Sprang.
De wilceur is geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 196v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1648
1e Comparant: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch ea
2e Comparant: Abraham Jacopss, hoeijschipper
Goederen: 6 geerden lant, inden polder, in 18 geerden
Prijs: ƒ 2790
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Laureijss Lantmeter met 6 geerden (zie 195v)
West: voorss erffg met 6 geerden
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch x Aelken Janss Schilders, Jacop van Muijlwijck x Geertruijt Buijs dochter wijlen Dirck Janssen Buijs x Cornelia Janss Schilders, Bartholomeus Janss Schilders mede als voocht van Willem Heijmans en Frederick Bastiaenss, corporael onder baron van Slaboth ? x Aelken Heijman Janss Schildersdr, Maerten Janss x Adriaenken Heijmanss en Hendrick van Gerwen ? x Magdaleenken Heijmanss (kinderen Heijman Janss Schilderss) Barth. Janss namens Johan Donith ?, luijtenant onder cappiteijn Rovelius, x Jacomijntje vande Suijdewijn en Willem vanden Heuvel (Heusden) x Sijcken vande Suijdewijn. (kinderen Jacop Wouterss vande Suijdewijn en Geritken Wouterss wed Jan Willemss Schilder) (porc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 3-4-1648) en Cornelis Buijs, schout te Waelwijck x Maria Heijs. Alle erffg van Mathijs Schilders.
Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 196v
Soort akte: wilceur
Datum: 3-4-1648
1e Comparant: Abraham Jacopss, hoeijschipper
2e Comparant: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 196v)
Prijs: ƒ 2790
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch x Aelken Janss Schilders, Jacop van Muijlwijck x Geertruijt Buijs dochter wijlen Dirck Janssen Buijs x Cornelia Janss Schilders, Bartholomeus Janss Schilders mede als voocht van Willem Heijmans en Frederick Bastiaenss, corporael onder baron van Slaboth ? x Aelken Heijman Janss Schildersdr, Maerten Janss x Adriaenken Heijmanss en Hendrick van Gerwen ? x Magdaleenken Heijmanss (kinderen Heijman Janss Schilderss) Barth. Janss namens Johan Donith ?, luijtenant onder cappiteijn Rovelius, x Jacomijntje vande Suijdewijn en Willem vanden Heuvel (Heusden) x Sijcken vande Suijdewijn. (kinderen Jacop Wouterss vande Suijdewijn en Geritken Wouterss wed Jan Willemss Schilder) (porc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 3-4-1648) en Cornelis Buijs, schout te Waelwijck x Maria Heijs. Alle erffg van Mathijs Schilders.
Betaald worct via een wilceur.
Op 30-4-1651 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 197r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1648
1e Comparant: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch ea
2e Comparant: Adriaen Wilmss en Adriaen Janss Metser
Goederen: 6 geerden lant, inden polder, in 18 geerden
Prijs: ƒ 2778
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Abraham Jacopss
West: de Armen van Waspick
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch x Aelken Janss Schilders, Jacop van Muijlwijck x Geertruijt Buijs dochter wijlen Dirck Janssen Buijs x Cornelia Janss Schilders, Bartholomeus Janss Schilders mede als voocht van Willem Heijmans en Frederick Bastiaenss, corporael onder baron van Slaboth ? x Aelken Heijman Janss Schildersdr, Maerten Janss x Adriaenken Heijmanss en Hendrick van Gerwen ? x Magdaleenken Heijmanss (kinderen Heijman Janss Schilderss) Barth. Janss namens Johan Donith ?, luijtenant onder cappiteijn Rovelius, x Jacomijntje vande Suijdewijn en Willem vanden Heuvel (Heusden) x Sijcken vande Suijdewijn. (kinderen Jacop Wouterss vande Suijdewijn en Geritken Wouterss wed Jan Willemss Schilder) (porc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 3-4-1648) en Cornelis Buijs, schout te Waelwijck x Maria Heijs. Alle erffg van Mathijs Schilders.
Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 197r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-4-1648
1e Comparant: Adriaen Wilmss en Adriaen Janss Metser
2e Comparant: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 196v)
Prijs: ƒ 2778
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Ghijsbert Peeterss Cauwenberch x Aelken Janss Schilders, Jacop van Muijlwijck x Geertruijt Buijs dochter wijlen Dirck Janssen Buijs x Cornelia Janss Schilders, Bartholomeus Janss Schilders mede als voocht van Willem Heijmans en Frederick Bastiaenss, corporael onder baron van Slaboth ? x Aelken Heijman Janss Schildersdr, Maerten Janss x Adriaenken Heijmanss en Hendrick van Gerwen ? x Magdaleenken Heijmanss (kinderen Heijman Janss Schilderss) Barth. Janss namens Johan Donith ?, luijtenant onder cappiteijn Rovelius, x Jacomijntje vande Suijdewijn en Willem vanden Heuvel (Heusden) x Sijcken vande Suijdewijn. (kinderen Jacop Wouterss vande Suijdewijn en Geritken Wouterss wed Jan Willemss Schilder) (porc voor Laurens vanden Kieboom, not G'berg, 3-4-1648) en Cornelis Buijs, schout te Waelwijck x Maria Heijs. Alle erffg van Mathijs Schilders.
Betaald worct via een wilceur.
Op 30-4-1650 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 197v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-4-1648
1e Comparant: Corstiaen Henricxss ea
2e Comparant: Pauwels Janss Thurnhout
Goederen: een huijs met een hoff, zoals gekocht van de erffg van Adriaen Lendersen
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: vercooper met hoff van Henric Joch en Jac Huijbert
West: wed Jan Adriaenss Cuijper
Noord: Her straet
Zuid: wed Jan Adriaenss Cuijper
Bijz: Corstiaen Henricxss en Jan Corstiaenss en Lijnken Corstiaenss x Arnout Frederickx Rademaker.
Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 197v
Soort akte: wilceur
Datum: 25-4-1648
1e Comparant: Pauwels Janss Thurnhout
2e Comparant: Corstiaen Henricxss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio 197v)
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 12-11-1652 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 198r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-4-1648
1e Comparant: Pauwels Janss Thurnhout
2e Comparant: Mels Dircxss, oom
Goederen: ½ buijten delle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 450
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Jan Matheuss za
West: Willem Corneliss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 198r
Soort akte: waerborge
Datum: 26-4-1648
1e Comparant: Henric Jochimss van Alphen wed ? Marieken Willemss
2e Comparant: Jacop Huijbrechtss de Bruijn
Goederen: Henric staat borg voor de koop van een huis door Jacop, ontrent Vroukens vaert
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Herstraet, wed Corn Stevenss Swart en Huijbert Jan
Zuid: wed Cornelis Stevenss Swart
Bijz: Waerborge met als onderpand twee buijtendelle:
west Vroukensvaert, Kijnderen Lambert Janss Rommen bij Adriaenken Adriaenss noorden, wed Cornelis Stevens Swart suijden, oost Jan Matheuss erffg.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 198v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-4-1648
1e Comparant: Bastiaen Janss x Anneken Arss
2e Comparant: Willem Joosten Brock en Peeter Thoniss Goverde
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Bagijnen Banck
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen Banck
Noord: Jan Adriaenss Dolck
Zuid: Cornelis Adriaen Deniss
Bijz: Bastiaen en Anneken wonen te Almkerk. Anneken is een dochter van Adriaen Jochimss za (Cappel).
Willen en Thonis wonen eveneens te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 199r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1648
1e Comparant: Wouter Janssen Duijser x Theunken Janssen
2e Comparant: Aert Adriaensen Bommeler
Goederen: een binnen delle, tegen zijn susters ten deele gevallen
Prijs: ƒ 125
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Wilbert Corneliss
Noord: Aert Gherit Franss
Zuid: Wilbert Corneliss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 199r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-5-1648
1e Comparant: Jan Adriaenss de Bie x Liesbeth Henricxss vd Maes
2e Comparant: Adriaen Sebastiaen de Roeij
Goederen: zijn deel in een campken kant, groot ontrent 8 hont, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: ??? Gheritss
West: steech Willem van Ghents vaert
Noord: ambacht van Nederveen
Zuid: ??? Gheritss
Bijz: Jan woont te Waelwijck en Adr. te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 199v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-5-1648
1e Comparant: Peeter Adriaenss Meulder x Janneken Krijnen
2e Comparant: Peeter Janss Dolck den Ouden en de Jongen
Goederen: zijn deel in twee turfdelle, aengecomen van Huijpken Peeter Godtschalck, groot 3-¼ hont
Prijs: ƒ 363
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Hoeff van Heukelom
Belend Oost: Hoeff van Heukelom
West: Vroukens vaert
Noord: Peeter Janss Dolck
Zuid: erffg Peeter Thoniss
Bijz: Peeter woont inde Vrijhoeve onder Cappel. Het lant ligt gemeen met Peeter Huijbrechtss en Peeter Melsen.Op 28-8-1648 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 200r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-7-1648
1e Comparant: Aelbert Wijnantss
2e Comparant: Henrick Peeterss Back
Goederen: een huijs, erve en hoff, gecomen van Frans Wilmss Cleermaker en gekocht van Anneken Corneliss
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jacop Huijberden
West: cooper
Noord: Her straet
Zuid: Jacop Huijbertss
Bijz: Aelbert woont te Cappel. Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 200r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-7-1648
1e Comparant: Henrick Peeterss Back
2e Comparant: Aelbert Wijnantss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio 200r)
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 7-7-1654 heeft Neelken Arss Deniss wed Henrick Peeterss Back (overl voor 1651) de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 200v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-9-1648
1e Comparant: Peeter Janss Dolck den Ouden ea
2e Comparant: Jan Gheritss, Jan Corsten en Adriaen Mertenss
Goederen: hun deel in de nalatenschap van Anneken Janss
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Janss Dolck den Ouden, Peeter Janss Dolck de Jongen, Jan Adriaenss Meulder x Adriaenken Janss Dolck. Erffg van Peeter Adriaenss Dolck hun oom za x Anneken Janss.
Adriaen Mertens is een neve van Anneke Janss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 201r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-10-1648
1e Comparant: Michielken Dingemans x Jacop Henricxss
2e Comparant: Peeter Thomas, secretaris
Goederen: 1/6 in 1e een delle en 2e 1/6 acker, aengecomen van Heijlken Michielss, moije, gemeen met de andere erffg
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemss Buijs en Jochim Henricxss; Mels Hendr
West: Jenneken Corn wed Thomas Janssen; Adr Dircxssen
Noord: Adriaen Jan Matheuss; dorpsdijck
Zuid: Her straet; cloosters goet
Bijz: Procuratie van Michielken voor notaris Daniel Eelboo, Dordrecht, 17-7-1648.
De acker ligt buijtendijcx ? tegen Jan Willemss Buijs oost en Adriaen Wilmss Laurenss west.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 201r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1648
1e Comparant: Michiel Peeterss x Brechtken Arss
2e Comparant: Cornelis Aertss
Goederen: een perceel bleckeling gronden, gemeen met Huijbert en Aert Adriaens de Bruijn, aengecomen van Thomas Janss Schipper, oom
Prijs: ƒ 52
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Thomas Goverden
West: Truijcken Aert Scheppen
Noord: Aert Adriaenss
Zuid: Matheus Peeterss
Bijz: Michiel woont in Bergen opten Soom

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 201v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-11-1648
1e Comparant: Jacop Huijbert Geldens
2e Comparant: Peeter Wouterss
Goederen: 2¼ hont saeijlant, gekocht van Jan Jan Thoniss
Prijs: ƒ 418
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Groote Gheer
Belend Oost: Groote Gheer en cooper
West: Jan Geritss Hoevener
Noord: Jacop Jan Mathijss
Zuid: Jan Wouter Janss cs
Bijz: Jacop woont te Cappel. Op 7-4-1649 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 201v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-12-1648
1e Comparant: Jan Geritss Hoevener
2e Comparant: Cornelis Adriaenss Meulder
Goederen: ½ mergen saeijlant, gekocht van Lambert Willemss, gemeen met Aert Adriaenss de Bruijn
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Groote Gheer
Belend Oost: Groote Gheer
West: wed Adr Jacopss Bommeler en vercooper
Noord: Cornelis Aertss
Zuid: Adriaen Jan Matheuss
Bijz: De erffg van Jan Geritss Hoevener verklaren dat de koopsom op 5-1-1664 geheel is voldaan.
Peeter Anthoniss vander Maes x Theunken Janssen, ??? Janss Geritss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 202r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-12-1648
1e Comparant: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden ea
2e Comparant: Jan Jan Matheuss
Goederen: een huijs, hoff en saeijlant, gecomen van Ant Dircxss de Jonge
Prijs: ƒ 1609
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaertse grippel
West: Cornelis Jochimss
Noord: Adriaen Corsten
Zuid: erffg Jan Gertsen Hoevener
Bijz: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden als voocht en Marcelis Adriaenss Cluijter als toesiender vande 5 kinderen van Anthonis Dircxssen Melen den Jongen. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 202r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-12-1648
1e Comparant: Jan Jan Matheuss
2e Comparant: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio 202r)
Prijs: ƒ 1609
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 28-7-1663 is de wilceur geheel afgelost. Het laatse deel is betaald door Anthonis Jan Teeuwen en Matheus Janss aan Adriaen Arss den Jonge en Jacop Jan Mathijss, armmrs.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 202v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-12-1648
1e Comparant: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden ea
2e Comparant: Cornelis Geritss
Goederen: twee perceelken bleckeling gronden
Prijs: ƒ 28
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: ; 2e Jan Peeterss Geenen
West: ; Peeter Thomas Goverden
Noord: Jacop Jan Mathijss
Zuid: erffg Truijcken Maes
Bijz: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden als voocht en Marcelis Adriaenss Cluijter als toesiender vande 5 kinderen van Anthonis Dircxssen Melen den Jongen. Op 3-1-1651 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 203r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-12-1648
1e Comparant: Wouter Jansen van Raemsdonck ea
2e Comparant: Aert Dingemanssen
Goederen: 1/3 acker saeijlant met gronden en putten, gemeen met kijnderen Adriaen Michielss en Peeter Thomas secretaris
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Melis Hendricxss en Jan Willemss Buijs
West: Adriaen Dircxss en erffg Claes Thoniss
Noord: Dorpss goet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Wouter Jansen van Raemsdonck, Thonis Cleijsen van Driel x Lijsbeth Janss, Cornelis Bastiaenen x Sa???ken Janss (allen te Strijen). Mede erffg van Heijlken Michielss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 203r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-12-1648
1e Comparant: Wouter Jansen van Raemsdonck ea
2e Comparant: Aert Dingemanssen
Goederen: 1/3 delle, gemeen met kijnderen Adriaen Michielss en Peeter Thomas secretaris
Prijs: ƒ 625
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemss Buijs en Jochim Hendricxss
West: Jenneken Corneliss wed Thomas Janssen
Noord: Adriaen Jan Matheuss
Zuid: Her straet
Bijz: Wouter Jansen van Raemsdonck, Thonis Cleijsen van Driel x Lijsbeth Janss, Cornelis Bastiaenen x Sa???ken Janss (allen te Stijen). Mede erffg van Heijlken Michielss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 203v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-1-1649
1e Comparant: Adriaeken Franssen wed Corneliss Stevenss Swart ea
2e Comparant: Gherit Janss
Goederen: ½ turfdelle, gemeen met cooper, gekocht van Cornelis Michielss en zijn huijsvrouwe kijnder
Prijs: ƒ 265
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: erffg Truijcken Aert Scheppen
Noord: Adriaen Jacopss Baes
Zuid: Anthonis Joosten
Bijz: Adriaeken Franssen wed Corneliss Stevenss Swart (geassisteert door Cornelis Jochim Rijcken) voor ½ en Anthonis Wouterss x Anneken Corneliss, Frans Corneliss, Gerit Corneliss, Steven Corneliss en Peeter Corneliss. De schout etc als oppervoogden van Anthonij en Willem Corneliss voor ½. Alle erffg van Cornelis Stevenss Swart.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 204r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-1-1649
1e Comparant: Dirck Arss Waelwijck
2e Comparant: Jan Janss Gheerden
Goederen: een perceel saeijlant, gronden putten etc opten Santschel, groot 15 à 16 hont
Prijs: ƒ 700
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Santschel, Bagijnen banck
Belend Oost: ambachtsheeren Ravenschot
West: Bagijnen banck
Noord: Thomas Dirck Rijcken
Zuid: vercooper, Adr Jochim Rijcken, Geertruijt Aert ea
Bijz: Dirck woont te Sgravenmoer.
Belending zuijd: Steven Huijbertss Clauwaertss.
Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 204r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-1-1649
1e Comparant: Jan Janss Gheerden
2e Comparant: Dirck Arss Waelwijck
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 204r)
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 204v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-1-1649
1e Comparant: Peeter Thomas Goverden ea
2e Comparant: Huijbert Janss de Bont
Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Dirck Lenderss
West: Denis Peeterss Haen
Noord: Neelken Wouter Wilmss
Zuid: Anthonis Joosten
Bijz: Peeter Thomas Goverden voor ½ en Wouter Peeterss, Adriaenken Peeterss, Maeijken Peeterss en Dingenken Peeterss, kinderen Peeter Thomass en Adriaenken Willemss za voor ½. Zij worden geassisteert met Jan Willems Cloot, hun oom

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 204v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-1-1649
1e Comparant: Jan Henricxss
2e Comparant: Huijbert Henricxss, broer
Goederen: ¼ huijs, hoff, boomgaert en delle, gemeen met Huijbert, Maeijken en Wilmken Henricxss
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jenneken Cornelis wed Thomas Janss Schipper
West: Jan Willemss Buijs
Noord: polder van groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 205r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1649
1e Comparant: Gielis Corstiaen Bisschop ea
2e Comparant: Cornelis Adriaen Deniss
Goederen: ½ van 3 hont saeijlant, gemeen met wed Lendert Dircxss
Prijs: ƒ 168
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Adr Jochimss den Ouden en Willem Joosten Brock
West: Cornelis Adriaen Deniss en Adriaen Jan Thijss
Noord: Willem Joosten Brock
Zuid: Peeter Gheldenss
Bijz: Ghielis Corstiaen Bisschop x Maeijken Lenderss, Adriaenken Lenderss (geassisteert door Ghielis), Wouter Wouterss Mandemaker x Janneken Lenderss, Thonis Thonissen den Langen x Dingeken Lenderss, Anneken Lenderss (geass. Door Ant Dircxss Melen), Neeleken Lenderss (gess door Wouter Wouterss Mandemakers) en Wouter Thomass wed Peeterken Lenderss. Alle erffg van Lendert Dircxss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 205v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-2-1649
1e Comparant: Dingen Anthonis
2e Comparant: Cornelis Joosten Coenen
Goederen: 6 geerden lants, gecocht van Samuel Adriaenss Potter
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbertsen Vassen
West: Peeter Wouterss
Noord: Masen
Zuid: buijtendijcxse dwersloot
Bijz: Dingen woont te Raemsdonck en Cornelis te G'berg. Dingen huurt het land weer en kan de rente afkopen voor f 800.
Op 26-5-1661 is de wilceur geheel betaelt.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 206r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-2-1649
1e Comparant: Jan Thoniss x Maeijken Janss ea
2e Comparant: Bastiaen Franss, zwager ea
Goederen: ½ acker saeijlant, gecomen van hun vader
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Henricxss
West: Wilmken Commer Claesen
Noord: waterganck
Zuid: cloosters goet
Bijz: Jan Thoniss x Maeijken Janss en Aert Janss Fiersen ?, swager.
Bastiaen Franss, zwager, en Adriaen Janss Fiersen, broer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 206r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-2-1649
1e Comparant: Huijbert Sijmonss x Dingenken Martens ea
2e Comparant: Grietken Aerden
Goederen: ¼ binnen delle, gemeen met wed Thonis Janss ? en cooperse, aengecomen van Adriaen Michiel Jacobs z , schout S'moer
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Joost en Jan Wilmss
West: Jochum henricxss en Jan Willemss Buijs
Noord: polder groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Huijbert Sijmonss x Dingenken Martens (Raemsdonck) en Jan Martens. Kijnderen Meerten Aerden. Grietken woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 206v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-2-1649
1e Comparant: Wouter Janss Duijser x Theunken Janss
2e Comparant: Anthonis Janss Snijder
Goederen: een buijten delle, gecomen van sijn huijsvrouwe vader
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Aert Adriaenssen de Bruijn
West: erffg Thomas Janss Schipper
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Wouter woont te Cappel. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 206v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-2-1649
1e Comparant: Anthonis Janss Snijder
2e Comparant: Wouter Janss Duijser x Theunken Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 206v)
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 12-3-1651 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 207r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-3-1649
1e Comparant: Anthonis Wouterss
2e Comparant: Mels Adriaenss van Gesel
Goederen: een huijs, hoff, saeijlant en gronden
Prijs: ƒ 1350
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Janss Snijder
West: erffg Adriaen Dircken
Noord: Her straet
Zuid: Huijbert Gerit Franssen
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 207r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-3-1649
1e Comparant: Mels Adriaenss van Gesel
2e Comparant: Anthonis Wouterss
Goederen: wilceur tbv de aamkoop van een huijs etc (zie folio 207r)
Prijs: ƒ 1350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 3-9-1658 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 207v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-3-1649
1e Comparant: Frans Corneliss Swart
2e Comparant: Anthonis Wouterss, swager
Goederen: ¼ huijs, hoff, erve en saeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Corsten
West: dwersloot
Noord: henrick janss
Zuid: Cornelis Jochim Rijcken
Bijz: Frans woont te S'moer. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 207v
Soort akte: wilceur
Datum: 16-3-1649
1e Comparant: Anthonis Wouterss, swager
2e Comparant: Frans Corneliss Swart
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ¼ huijs etc (zie folio 207r)
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 10-4-1653 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 208r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-3-1649
1e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten ea
2e Comparant: Anthonis Dirccxss Melen den Ouden
Goederen: ½ in een halff banck en 1 hont saeijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Dirck Janss
Noord: cooper
Zuid: Jan Sijmonss
Bijz: Sebastiaen Peeter Corsten (Cappel) namens Jacop Peeter Corsten, broer (proc voor not Verboom G'berg)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 208r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-4-1649
1e Comparant: Huijbert Peeterss Podtmacker
2e Comparant: Jan Peeterss, broer
Goederen: ¼ acker saeijlant, gemeen met Lijnken Peeter Arss, hun moeder en Jan Henricxss, swager
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Gerit Janss
West: Gerit Dircxss en Adriaen Adriaenss Cleermacker
Noord: cloosters goet
Zuid: Her straet
Bijz: Huijbert woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 208v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-4-1649
1e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea
2e Comparant: Aert Dingemanss
Goederen: 1/3 in een acker saeijlants, gronden putten etc, aengecomen van Heijlken Michielss met kijnder Adr Michielss en Aert Dingeman
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Mels Henricxss en Jan Wilmss Buijs
West: Adr Dircxss en erffg Claes Thoniss
Noord: dorps goet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Peeter Thomas, secr,voor 1/6 inde goederen gekocht van Heijlken Michielss, Michielken Dingemanss en Ghijsbert Dingemanss mede erffg van Heijlken voor 1/6

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 208v-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-4-1649
1e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea
2e Comparant: Aert Dingemanss
Goederen: 1/3 in een acker delle gemeen met kijnder Adr Michielss en Aert Dingeman
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jochim Henricxss en Jan Wilmss Buijs
West: Janneken Cornelis wed Thomas Janss
Noord: Adriaen Jan Matheuss
Zuid: Her straet
Bijz: Peeter Thomas, secr,voor 1/6 inde goederen gekocht van Heijlken Michielss, Michielken Dingemanss en Ghijsbert Dingemanss mede erffg van Heijlken voor 1/6.
De koopsom, voor beide percelen samen, is op 28-4-1650 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 209r
Soort akte: wilceur
Datum: 7-5-1649
1e Comparant: Sijmon Janssen vanden Broeck
2e Comparant: Anthonis Willemsen en Jacop Baltussen
Goederen: wilceur met als onderpant 6 geerden lant
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dingen Anthonis
West: Sijmon vanden Broeck met 6 andere
Noord: buijtendijcxse dwersloot
Zuid: Jan Jacopss Timmermans
Bijz: Antonis en Jacop wonen te G'berg. Op 7-2-1654 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 209v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-5-1649
1e Comparant: Peeter Melsen en Jan Janss van Loon, armmrs R'dk
2e Comparant: Sijmon Janssen vanden Broeck ea
Goederen: een perceel erven: Leerkens Steker, inden polder
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Leerkens Steker
Belend Oost: cooperse
West: Huijbert Adriaen Conincx
Noord: Leerkens Steker
Zuid: Adriaen Arden
Bijz: Sijmon Janssen vanden Broeck tbv Dingen Anthonis zijn schoonmoeder

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 209v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-5-1649
1e Comparant: Bastiaen Janss x Anneken Adriaen Jochumss
2e Comparant: Adriaen Corsten
Goederen: een buijten delle aldaer gelegen van Adriaen Jochumss zijn schoonvader
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Rutten Steech
West: kijnderen Gerit Franss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Bastiaen woont te Almkerk

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 210r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-6-1649
1e Comparant: Frans Huijbertsen
2e Comparant: Maeijken Cornelis Maes wed Melis Colander
Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden lants, inden polder, in 6 geerden
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Jan Wilmss Schuijffhil
West: Huijbert Cornelis met 6 geerden
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Maeijken woont te G'berg.Op 21-3-1651 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 210v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-10-1649
1e Comparant: Peeter Jacopssen
2e Comparant: Dirck Hendricxssen Cleermaker
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Mathijs Wilmss en Adriaen Wilmss
West: Melis Hendrickss
Noord: Melis Hendrickss
Zuid: cloosters goet
Bijz: Peeter woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 211r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-10-1649
1e Comparant: Jasper Huijgen wednr Anthonette Daems ea
2e Comparant: Cornelis vander Loo en Maria vander Loo
Goederen: ½ in 12 geerden, gemeen met cooper en vrouwe van Blocklant
Prijs: ƒ 2625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Wouterss
West: erffg Lijsken Jan Cleijsen
Noord: Masen
Zuid: Henrick Luijten Ambacht
Bijz: Jasper Huijgen wednr Anthonette Daems (Grave) mede namens zijn 11 kijnderen en Jan zoon van Jacop Daems als erffg van Maria Joosten vander Loo (Grave)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 211v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-10-1649
1e Comparant: Adriaen van Blocklant ea
2e Comparant: Damis Schuijffhil
Goederen: 2 geerden, inden polder, gemeen met cooper opten westencant
Prijs: ƒ 1425
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: oudt kerckhoff en gemeene dorps dijck
West: Wouter Wouterss cs
Noord: Masen
Zuid: polders dijck
Bijz: Adriaen van Blocklant namens Cornelis vander Loo, schepen Dordrecht, en Maria vander Loo, vrouwe van Blocklant (proc schepenen van Dordrecht, 15-10-1649), Jasper Huijgen (Grave) en kijnderen. Erffg Maria Janss vander Loo.
Damis is oud burger van G'berg.
Februari 1652 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 212r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-11-1649
1e Comparant: Michiel Janss Timmermans ea
2e Comparant: Engeleken Gheldens wed Huijbert Corn Timmermans
Goederen: ½ binnen delle, gemeen met cooperse, 2e ½ binnendelle; 3e ½ een binnen delleken
Prijs: ƒ 232
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert; zie 1; zie 1
West: Anneken Corneliss; zie 1; dwers delle
Noord: Anneken Corneliss; kijnder Adr Adrss den Jongen; 2
Zuid: Jan Ptrsen Gheenen, 1e delle; erffg Adr Jochumss
Bijz: Michiel Janss Timmermans en Cornelis Janssen Timmermans, broers, mede namens Berent Baltussen van Rotterdam x Heijlken Janssen Timmermans (proc voor schepenen 18-3-1649) en namens Meijken Janss Timmermans (schepenen Raemsdonk, 1-6-1649) en Jacop Servaessen voor ½. Nelken Cornelis wed Cornelis Segers (Raemsdonck), geassisteert met Handrick Corneliss en Vas Corneliss, zonen, voor ½. Erffgenamen van Huijbert Cornelis Timmermans (Ruppel)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 212v
Soort akte: wilceur
Datum: 16-11-1649
1e Comparant: Sijmon Janssen vanden Broeck
2e Comparant: Coenraet Griffoenssen, capiteijn oorlogsschip
Goederen: 6 geerden lants, inden polder
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: vercooper
West: Dingen Anthoniss en kijnderen
Noord: buijtendijcxse dwersloot
Zuid: Jan Jacopssen Timmerman
Bijz: Sijmon woont te Raemsdonck. De 6 geerden worden wederom verleden. De rente kan afgekocht worden met f 100. Op 30-3-1650 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 213v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-11-1649
1e Comparant: Sijmon Janssen vanden Broeck
2e Comparant: Jan Jacopssen Timmerman
Goederen: 6 geerden lant, in 12 geerden, inden polder, gemeenm met cercooper
Prijs: ƒ 1175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Armen van Raemsdonck, Jan Huijbertssen Vassen
West: Sijmon Janssen vanden Broeck met andere 6 geerden
Noord: buijtendijcxse dwersloot
Zuid: cooper
Bijz: Jan en Sijmon wonen te Raemsdonck.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 214r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-11-1650
1e Comparant: Cornelis Janss Wijten
2e Comparant: Hendrick Janss
Goederen: een perceelken lant gecomen van zijn vader za bij testament, gelegen inden binnenhoff van cooper
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: cooper
Noord: Janneken Cornelis wed Anthonis Janss
Zuid: wed Cornelis Stevenssen Swart
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 214r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-12-1649
1e Comparant: Cornelis Vassen Vermeulen ea
2e Comparant: Claes Jacopss Tack
Goederen: ½ mergen moergrond
Prijs: ƒ 42
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Elff mergen
Belend Oost: Anthonis Palnick cs
West: Elff mergen
Noord: Heijnrick van Ghilss cs
Zuid:
Bijz: Cornelis Vassen Vermeulen namens Peeter Roeloffsen x Adriaenken Jacop Daem (Oosterhout), Henrick Corneliss x Dingeken Jacop Daem voor ½ en Barbel Janss wed Jacop Daem voor ½. (proc voor schepenen S'moer, 20-11-1649).
Claes woont te S'moer.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 214v
Soort akte: copie vrijgift
Datum: 6-5-1649
1e Comparant: Jan Drabbe ea
2e Comparant: Nicolaas Mathijssen Weijdemans
Goederen: verklaring van verkoop van 6 geerden
Prijs: ƒ 2200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Woutersen
West: Jan Huijbertsen
Noord: Maes
Zuid: dwersloot
Bijz: Jan Drabbe, not Breda, namens Dingen Anthonis wed Adriaen Frunnen (Raemsdonck)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 215r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-12-1649
1e Comparant: Dielis Corsten Bisschop x Maeijken Lendersen
2e Comparant: Thonis Thonissen den langen
Goederen: ½ mergen saeijlant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Pauwels Freijssen
West: erffg Willem Jacop Thonissen
Noord: Pauwels Freijssen
Zuid: Pauwels Freijssen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 215v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-12-1649
1e Comparant: Thonis Thonissen den langen
2e Comparant: Pauwels Freijs
Goederen: 2 hont saeijlant in de voors halven mergen (zie folio 215r)
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West:
Noord: cooper
Zuid: cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 216r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1650
1e Comparant: Sijmon Janssen vanden Broeck
2e Comparant: Jan Jacopssen Timmerman
Goederen: 6 geerden lant, inden polder, in 12 geerden
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jacopssen Timmerman met andere 6 geerden
West: Dingen Anthonis
Noord: buijtendijcxse dwersloot
Zuid: Jan Jacopssen Timmerman
Bijz: In akte heet Sijmon: Brock en in kop: Broock.
De prijs is inclusief een wilceur van f 606 (7-5-1644) tbv Anthonis Willems en Jacop Baltussen en nog een van f 100 van 16-11-1644 tbv Coenraet Grijfffoensen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 216v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-2-1650
1e Comparant: Anthonis Wouterss
2e Comparant: Handrick Franssen, swager
Goederen: een perceelken saeijlant, gecomen van haren vader
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Corte Maten
Belend Oost: de Kerck van Waspick
West: Hendrick Andriesen keijsers
Noord: sloot van de grond
Zuid: de Corte Maten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 217r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-2-1650
1e Comparant: Handrick Franssen
2e Comparant: Anthonis Wouterss, swager
Goederen: ¼ buijten delle, gemeen met Mels Jansen en cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: pastoors delle
West: kercken delle
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 217v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-2-1650
1e Comparant: Damiaen Joosten ea
2e Comparant: Claes Mathijss Weijdemans, schoenmaker Breda
Goederen: 6 geerden lant, inden polder
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbertss Vassen
West: Peeter Wouterss
Noord: Masen
Zuid: buijtendijcxse dwersloot
Bijz: Damiaen Joosten namens Dingen Anthonis (Raemsdonck, proc not Jan Drabbe, Breda).
De koopsom is incl. een wilceur van f 800 tbv Cornelis Joosten Coenen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 218r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-3-1650
1e Comparant: Adriaen Jansen Podtmaker
2e Comparant: Jan Sijmonssen Hoevener
Goederen: ½ banck saeijlant, gemeenm met kijnderen Jacop Peeterss Rommen za
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: Peeter Bastiaensen
Zuid: vercooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 218r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-3-1650
1e Comparant: Adriaen Cornelis
2e Comparant: Pauwels Freijs
Goederen: 1/8 binnen delle: Calbaer delle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Calbaer delle, Jan Sijmonssen Hoevener
Belend Oost:
West: Meulen banck
Noord: Adriaen Meertens met ¼
Zuid: Jan Sijmonssen Hoevener
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 218v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-3-1650
1e Comparant: Dirck Willem Cop ea
2e Comparant: Peeter Jansen Vrolijck
Goederen: ½ en 1/8 van dander ½ perceelken bijsters, gronden en weijvelden, gemeen met Dirk Janssen Cop
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Thomas Dircken
West: Truijcken Maes
Noord: Jan Cornelis Cop
Zuid: Molen Lije
Bijz: Dirck Willem Corp en Adriaen Sijmons Bol x Peeterken Janssen Cop. Dirck en Adriaen wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 218v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-4-1650
1e Comparant: Jan Thomassen ea
2e Comparant: Claes Thonissen
Goederen: hun deel van 9 geerden lant, inden polder, aengecomen van Aenken Coopman, gemeen met Jan Huibrechts Vassen en cooper
Prijs: ƒ 160
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gasthuijs van G'berg
West: Janneken Laureijss int selve stuk
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Jan Thomassen, Cornelis Gherits Hollander x Anneken Thonis en Peeter Thomas, secretaris, voor Handrick Thonis en Ghijsbert Geerits Hoeffnagel x Janneken Thonissen. Op 3-1-1651 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 219r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-4-1650
1e Comparant: Claes Thonissen
2e Comparant: Jan Huijbertssen vassen
Goederen: ¼ acker saeijlant opten noostencant met cooper, aengecomen van zijjn huijsvrouw
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Mathijs Willemss
West: Huijbert Janssen Hoevener
Noord: de veldekens daer teijnde gelegen
Zuid: Her straet
Bijz: Op 3-5-1651 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 219v
Soort akte: wilceur
Datum: 25-4-1650
1e Comparant: Catelijn Janssen wed Jan Janssen
2e Comparant: Janneken Jacops tbv Peeterken Jacopss, suster
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Melsen
West: Cornelis Jacopssen
Noord: Her straet
Zuid: de veldekens daer teijnde
Bijz: Catelijn wordt geassisteert door Willem Peeterss, haar zoon.
Peeterken woont te Amsterdam.
De acker wordt wederom verleden. Er wordt regelmatig rente betaald.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 220r
Soort akte: wilceur
Datum: 1-5-1650
1e Comparant: Dingen Anthonis
2e Comparant: Damiaen Johannis Broij ea
Goederen: wilceur met als onderpant 6 geerden lant, inden polder, in 12 geerden
Prijs: ƒ 1025
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Wouterss
West: Claes Adriaenss Hoevener
Noord: Masen
Zuid: buijtendijcxse dwersloot
Bijz: Dingen woont te Raemsdonck en wordt geassisteert door Sijmon Janss vanden Broeck, swager.
Damiaen Johannis Broij, dienaar des goddelijk woord (Sprang) als voocht en Jan Claesen Keijsers als toesiender van het kijnt van Anthonis Janss vanden Werck: Jan Anthonissen.
De erffg van Jan Anthoniss verklaren op 21-3-1661 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 220v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-5-1650
1e Comparant: Frans Huijbertss
2e Comparant: Peeter Thomas, secetaris, ea
Goederen: 3 geerden lant, inden polder, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 1488
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Jan Willems Schuijfhil
West: Huijbert Corneliss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Peeter Thomas, secetaris, en t weeskijnt van Maeijken Thomas x Anthonis Michiel Otgens, Jan Ghijsberts x Theunken Thomas, Mels Thomas en Jan Adriaenss Teuling, kinderen van Grietken Jacopss. Op 21-3-1651 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 221r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-5-1650
1e Comparant: Ghijsbert Dingemans
2e Comparant: Jacop Wouterss Visscher
Goederen: ½ acker saeijlant met de veldekens, gemeen met vercooper
Prijs: ƒ 250
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Corte Maten
Belend Oost: vercooper met ¼
West: wed Mathijs Janss
Noord: Antonis Clasen
Zuid: de Corte Maten
Bijz: Op 26-3-1652 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 221v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1650
1e Comparant: Peter Thomas Goverden ea
2e Comparant: Jan Jacopssen Baes
Goederen: een binnen delle, gecomen van zijn schoonmoeder
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Truijcken Aert Scheppen
Noord: Cornelis Janss wijff
Zuid: Peeter Jochumss
Bijz: Peter Thomas Goverden namens Cornelis Adriaenss x Adriaenken Peeterss (proc voor not Adr de Ruijter, Waspick, 28-5-1650)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 222r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-4-1650
1e Comparant: Jan Willemss Cloot
2e Comparant: Mathijs, Adriaen en Alijdt Corneliss
Goederen: ½ moerbicker ? Saeijlant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: vercooper
West: coopers
Noord: sloot veldekens
Zuid: hooffkens vercooper
Bijz: Op 6-1-1651 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 222v
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-6-1650
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Jacomijnken Janss, dochter
Goederen: een perceel saeijlant, hoff en boomgaert
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jacopss Vaderjan
West: Mooninck van Stantroosen
Noord: Jan Janss, broer Jacomijnken
Zuid: vercooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 222v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-6-1650
1e Comparant: Mathijs Adriaen Sameren
2e Comparant: Jan van Vessem tbv Haesken Janss, moeder
Goederen: ½ van ½ mergen bleckeling gronden, gemeen met Wouter Thomass Crillaerts cs opte Oude Molelije
Prijs: ƒ 51
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Oude Molelije, Elff Mergen
Belend Oost: Hoeff van Heukelom
West: Cornelis Joosten Cuijper
Noord: Sijmon Adriaenss Geus ?
Zuid: Elff Mergen
Bijz: Mathijs woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 223r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-7-1650
1e Comparant: Sebastiaen Peeter de Rooij ea
2e Comparant: Peeter Corneliss
Goederen: een perceel saeijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bagijnen Banck
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen Banck
Noord: Jan Sijmonssen Hoevener
Zuid: Jan Peetersen Gheenen
Bijz: Sebastiaen Peeter de Rooij en Dirck Janssen van Nederveen (beijde Cappel)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 223v
Soort akte: wilceur
Datum: 14-11-1650
1e Comparant: Peeter Peetsersen Lijten
2e Comparant: Jan Ghijsbertsen, soldaet bij capi Huijgens,Breda
Goederen: wilceur met als onderpant een ½ acker saeijlant, gemeen met Wouter Wouterss (Ooosterhout)
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Claes Artss van Neten ? Cs
West: Peteer Melsen
Noord: Masen
Zuid: buijtendijcxse dwerloot
Bijz: Peeter woont te Breda. Op 4-1-1652 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 224r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-11-1650
1e Comparant: Jan Ghertsen Hoevener ea
2e Comparant: Huijbrecht Geldens
Goederen: een huijs mette erve, saeijlant, gronden en putten etc. opten Santschel, groot 15 à 16 hont, gemeen met Dirck Adr Waelwijck
Prijs: ƒ 1425
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Santschel, Bagijnen Banck
Belend Oost: ambachtsheere Raveschot
West: Bagijnen Banck
Noord: erffg Thomas Dircken Rijcken
Zuid: Dirck Arss Waelwijck, Adr Jochum Rijcken ea
Bijz: Jan Ghertsen Hoevener als voocht en Adriaen Gherits als toesiender van de 5 kijnderen van Jan Janss Geerden.
Huijbrecht woont te Cappel.
Belent zuijden: Cornelis Janss Cuijper en Steven Huijbert Clauwaertss.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 224r
Soort akte: wilceur
Datum: 18-11-1650
1e Comparant: Huijbrecht Geldens
2e Comparant: Jan Ghertsen Hoevener ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lans etc (zie foliop 224r)
Prijs: ƒ 1425
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Ghertsen Hoevener als voocht en Adriaen Gherits als toesiender van de 5 kijnderen van Jan Janss Geerden.
Huijbrecht woont te Cappel.
Er staat slecht 1 betaling vermeld.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 224v
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-11-1650
1e Comparant: Jan Huijbertsen vassen
2e Comparant: Jochum Hendericxss
Goederen: ½ acker saeijlant met veldekens etc, gecomen van zijn schoonmoeder
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Meerten Aertss Turck
West: Mathijs Willemss en Huijbert Janss Hoevener
Noord: Peeter Wouterss
Zuid: Oude vaert
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 225r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-12-1650
1e Comparant: Hendrick Joosten ea
2e Comparant: Damiaen Joosten
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Corte Maten
Belend Oost: cooper
West: Jan Willemss
Noord: sloot bijsters
Zuid: de Corte Maten
Bijz: Hendrick Joosten (Oosterhout) x Adriaenken Janss, Jan Bastiaensen Timmerman als toesiender en Peeter Wouterss, schout HLA, als oppervoocht in absentie vande bloetvoocht vande kijnderen van Jan Segerss: Seger Janss en Dirck Janss int bijwesen van Seger Jans tbv Damiaen Joosten ?.
F 200 wordt gereserveerd voor Maeijken Janss naekijnt van Jan Segerss overeenkomstig het testament.
Op 20-1-1652 is de koopsom geheel voldaan. De overige f 200 zijn in februari 166? Geregeld. Genoemd worden Adriaen Adrienss den jongen hout, Adriaen Arienss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 225v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-12-1650
1e Comparant: Meerten Mathijss
2e Comparant: Peeter Thomas, secretaris
Goederen: 1½ geerden, in 6 opten westencant, in 12 geerden, gemeen met cooper en kijnderen Mathijs Michielss en Bastiaen Franssen kijnd
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Peeterss
West: Huijbert Peeterss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Betaald worct via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 225v
Soort akte: wilceur
Datum: 13-12-1650
1e Comparant: Peeter Thomas, secretaris
2e Comparant: Meerten Mathijss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 225v)
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 6-2-1653 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 226r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-12-1650
1e Comparant: Cornelis Swaen ea
2e Comparant: Meerten Mathijss en Jan Wouterss Seijlmans
Goederen: 6 geerden lant, inden polder, gemeen met andere erffgenamen, in 12 geerden
Prijs: ƒ 3120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Johan vanden Woter ?
West: kijnderen Adriaen Michielss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Cornelis Swaen, secretaris G'berg, namens zijn broer, schout (proc voor schepenen, G'bereg, 5-12-1650), Cornelis Swaen, zoon van Cornelis Swaen den Ouden za, uitlandig. Erffg van Janneken Gherit de Vochtdr za x Cornelis Adriaenss Swaen en dochter van Elisabeth Janss Boeren.
Jan Sebastiaen Oomen (Roosendael) x Quirijnken Anthoniss Swaen daar moeder van was Anneken Gherit Janss Boeren en mede namens Gerit van Hove, coopman te Goude, x Aelken Clock daar moeder van was Dingen Anthonis Swaen,( proc Jacop vander Tocht, not Goude, 7-11-1650) en noch als behoutoom van de kijnderen van Aert Anthoniss Swaen, de grootmoeder van Aelken Clock was Anneken Gherit Janss Boeren (Roosendael, schepenen, 22-11-1650).
Abraham ende Jan Janss Sprangers, broers, kijntskijnderen van Adriaen Janss Sprangers wiens moeder Peeterken Janss Boeren, Peeter Mathijss, Peeterken Jochumss waar moeder van was Peerken Adriaen Janss Sprangers, Cornelis Adriaen ??? x G??? Anthoniss, Adriaen Janssen Sornicx ? X Peternella Anthoniss ende Peeter Janss Waelleeck x Anneken Anthonis waar moeder van was Adriaenken Anthoniss Sprangers, Johannis Sprangers namens de kijnderen van Janneken Sprangers za x Henrick van Ghils. Johannes en Janneken zijn kijntkijnderen van Jan Janss Sprangers, een zoon van Peerken Janss Boeren, Janneken Berten daer moeder van was Maeijken Janss Sprangers.
Claes Janss x Maeijken Peeterss, Lijsken Peeterss x C??? Scheltekens daer moeder van was Dingen Claes Janss.
Jan Peeter Coninxss, van Maeijken, Lijsken en Jan Peeterss was grootmoeder Maeijken Janss Sprangers.
Adriaen Segerss, Mathijs Segerss, Adriaen Adams x Janneken Segerss, Gerit Henricxss x Lijsken Segerss en Peeterken Segerss. Hun grootmoeder was Maeijken Janss Sprangers. Zij was een dochter van Peerken Janss Boeren.
Abraham Dieliss namens JannekenJanss Boeren, zijn moeder.
Alle erffg van Adriaenken Peeterss wed Embrecht Jacopssen, haar moeder was Lendertken Janss Boeren.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 227r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-12-1650
1e Comparant: Meerten Mathijss en Jan Wouterss Seijlmans
2e Comparant: Cornelis Swaen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 226r)
Prijs: ƒ 3120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Swaen, secretaris G'berg, namens zijn broer, schout (proc voor schepenen, G'bereg, 5-12-1650), Cornelis Swaen, zoon van Cornelis Swaen den Ouden za, uitlandig. Erffg van Janneken Gherit de Vochtdr za x Cornelis Adriaenss Swaen en dochter van Elisabeth Janss Boeren.
Jan Sebastiaen Oomen (Roosendael) x Quirijnken Anthoniss Swaen daar moeder van was Anneken Gherit Janss Boeren en mede namens Gerit van Hove, coopman te Goude, x Aelken Clock daar moeder van was Dingen Anthonis Swaen,( proc Jacop vander Tocht, not Goude, 7-11-1650) en noch als behoutoom van de kijnderen van Aert Anthoniss Swaen, de grootmoeder van Aelken Clock was Anneken Gherit Janss Boeren (Roosendael, schepenen, 22-11-1650).
Abraham ende Jan Janss Sprangers, broers, kijntskijnderen van Adriaen Janss Sprangers wiens moeder Peeterken Janss Boeren, Peeter Mathijss, Peeterken Jochumss waar moeder van was Peerken Adriaen Janss Sprangers, Cornelis Adriaen ??? x G??? Anthoniss, Adriaen Janssen Sornicx ? X Peternella Anthoniss ende Peeter Janss Waelleeck x Anneken Anthonis waaar moeder van was Adriaeenken Anthoniss Sprangers, Johannis Sprangers namens de kijnderen van Janneken Sprangers za x Henrick van Ghils. Johannes en Janneken zijn kijntkijnderen van Jan Janss Sprangers, een zoon van Peerken Janss Boeren, Janneken Berten daer moeder van was Maeijken Janss Sprangers.
Claes Janss x Maeijken Peeterss, Lijsken Peeterss x C??? Scheltekens daer moeder van was Dingen Claes Janss.
Jan Peeter Coninxss, van Maeijken, Lijsken en Jan Peeterss was grootmoeder Maeijken Janss Sprangers.
Adriaen Segerss, Mathijs Segerss, Adriaen Adams x Janneken Segerss, Gerit Henricxss x Lijsken Segerss en Peeterken Segerss. Hun grootmoeder was Maeijken Janss Sprangers. Zij was een dochter van Peerken Janss Boeren.
Abraham Dieliss namens JannekenJanss Boeren, zijn moeder.
Alle erffg van Adriaenken Peeterss wed Embrecht Jacopssen, haar moeder was Lendertken Janss Boeren.
De wilceur is afgelost aan de diverse erffgenamen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 227v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-12-1650
1e Comparant: Maeijken Adriaen Rutten wed Jochum Jac Meijer
2e Comparant: Jan Cornelis Cop
Goederen: een perceel moergronden, ontrent 2½ hont
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: cooper
Noord: vercooperse
Zuid: cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 227v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-12-1650
1e Comparant: Jan Jans de Bie ea
2e Comparant: Wouter Joosten
Goederen: een buijtendelle, aengecomen van Peeter Adriaenss Greijn en Jopken ? Thoniss
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Handrick Michielss
West: erffg Willem jacop Thonissen
Noord: ambacht van Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz: Jan Jans de Bie, bode hoge Vierschaer Suijthollant namens Theunisken Janssen.
OP 2-2-1671 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 228r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-12-1650
1e Comparant: Cornelis Geritss
2e Comparant: Jan Sijmonsen Hoevener
Goederen: 2 perceelkens bleckeling gronden, gekocht van kijnderen Anthonis Dircxss
Prijs: ƒ 110
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Dircxss
West: ???
Noord: Truijcken Maes
Zuid: Jacop Jan Matheuss
Bijz: Cornelis woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 228v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-1-1651
1e Comparant: Henderick Gheldens ea
2e Comparant: Claes Thonis
Goederen: hun deel van ¼ huijs, hoff, erve ende saeijlant, gemeen met cooper en Wilmken Gheldens
Prijs: ƒ 481
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bagijnen banck
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen banck
Noord: Adriaen Meertens
Zuid: kijnderen Anneken Lenders
Bijz: Henderick Gheldens mede als voocht van Wilmken Gheldens, Hendrick Claesen vande Plas (Waelwijck) x Aenken Gheldenss, Jacop Gheldens, Bastiaen Gheldens, uitlandig in Oostindie, Cornelis Geritss x Anneken Thonissen, Ghijsbert Geritss x Janneken Thoniss, Jan Thonissen en Henderick Thonis. Erffg van Thonis Gheldens.
Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 228v
Soort akte: wilceur
Datum: 11-1-1651
1e Comparant: Claes Thonis
2e Comparant: Henderick Gheldens ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ¼ huijs etc (zie folio 228v)
Prijs: ƒ 481
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op18-1-1652 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 229r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-1-1651
1e Comparant: Peeter Bastiaenss ea
2e Comparant: Wouter Jan Sacharijen
Goederen: ½ banck saeijlant
Prijs: ƒ 520
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Queckel
Belend Oost: Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: Anthonis Aertss Genen ?
Zuid: Peeter Thonis en Jan Sijmonsen
Bijz: Peeter Bastiaenss en Dirck Hagen , grootvader en voocht, en Abraham Janss Sprangers als toesiender vande 2 kinderen van Peeter en Anneken Dirck Hagen za: Geertruijt en Anneken Peeterss.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 229r
Soort akte: wilceur
Datum: 11-1-1651
1e Comparant: Wouter Jan Sacharijen
2e Comparant: Peeter Bastiaenss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop vfan land
Prijs: ƒ 520
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Bastiaenss en Dirck Hagen , grootvader en voocht, en Abraham Janss Sprangers als toesiender vande 2 kinderen van Peeter en Anneken Dirck Hagen za: Geertruijt en Anneken Peeterss.
Op 14-2-1653 is de wilceur geheel afgelost.
Wouter Jacopss vander Wal, schoenmaker Delft, x Anneken Peeterss van Gorp mede namens Pieter Verhoef x Geertruijt van Gorp verklaart hij en Aerttwijnss Catelijn Hagen en Adriaenken Hagen als erffg Dirck Hagen betaald zijn.
OP 3-1-1679 verklaart Wouter vander Wal namens Anneken van Gorp (folio 230r) dat zij haar deel van de wilceur van 3-1-1651 tbv haar vader Pieter van Gorp betaald is

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 229v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-1-1651
1e Comparant: Jan Thonis
2e Comparant: Ghijsbert Geritss, swager
Goederen: 1/3 in een buijtendelle, gemeen met cooper en Cornelis Geritss
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: steeg Willem van Ghents vaert
West: Jan Jan Sprangerss
Noord: ambacht van nederveen
Zuid: Her straet
Bijz: Jan woont te Breda

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 229v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-2-1651
1e Comparant: Adriaen Pauwelss x Dingenken Jacopss
2e Comparant: Huijbert Peeterssen
Goederen: ¼ in 3½ hont bleckelinggronden, gemeen met Aert en Cornelis Pauwels en Peeter Jacopss inde delle van Aert Scheppen
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aert Peeterss Cuijl en Peeter Jochumss
West: Anthonis Janss Snijder ?
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 230r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-2-1651
1e Comparant: Maeijken Cornelis wed Jan Lodewijcksen
2e Comparant: Matheus Janss Faro
Goederen: een perceelken bleckeling gronden, bijsters etc inde gornden van Eemsteijn, groot ontrent ½ buijnder
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: 1e dwersloot en vercooperse
West: cooper
Noord: Jochumss ? Sprangers
Zuid: de heere ???hijss Asperen
Bijz: Maeijken woont te Sgravenmoer, geassisteert met Meus Janss, oom

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 230v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-3-1651
1e Comparant: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden ea
2e Comparant: Willem Jacopss
Goederen: ¼ in ½ mergen ackerlant opden oostencant op Willem van Ghents vaert, gemeen met Nelken Lenderss
Prijs: ƒ 135
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sijcken J?? en Willem Joosten Brock
West: Cornelis Adriaen Deniss
Noord: Willem Joosten brock
Zuid: Peeter Geldens
Bijz: Anthonis Dircxssen Melen den Ouden als voocht vande kijnderen van Dirck Dircxss Melen oa Dirck. Op 6-1-1652 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 231r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1651
1e Comparant: Huijch Peeterssen
2e Comparant: Adr Adriaenss den Jongen en Adr Driessen, swager
Goederen: ½ acker saeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Hendrick Adriaenss Schoenmaker
West: Dinga Jo???
Noord: Huijch Peeterssen helft
Zuid: cloosters goet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 231v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1651
1e Comparant: Ghielis Hendericxss de Hooch ea
2e Comparant: Jan Adriaens van Ghilse, , brouwer G'berg
Goederen: 6 geerden lant, inden polder, gemeen met erffg Jochum Segeren, in 12 geerden
Prijs: ƒ 3460
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jochumss en Jacop Huibertss, swager, cs
West: steech 11½ Hoeve
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Ghielis Hendericxss de Hooch mede namens Adriaen Peeterssen Schoenmaker voor ¼. Meus Hendericxss de Hoogh voor ¼. Henric ? Hendericxss de Hooch voor ¼. Jacop Corneliss vanden Berch namens Jan Corneliss vanden Berch (Gorcum) en zijn kinderen bij Maeijken Hendericxss de Hooch (proc not Dael, Gorcum, 22-3-1651) voor ¼ en Jan en Cornelis Wilmss, schip timmerlieden en Jan Dircxss Verkerck x Dingenken Willemsdr wed Anthonij Hendreicxss de Hooch (hun deel zit in de andere 4 delen) Erffg van Henderick Hendericxss de Hooch en Aenken Ghielisdr overleden te G'berg.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 232r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-4-1651
1e Comparant: Jan Adriaens van Ghilse, , brouwer G'berg
2e Comparant: Ghielis Hendericxss de Hooch ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 231v)
Prijs: ƒ 3460
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 24-4-1652 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 232v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-5-1651
1e Comparant: Cornelis Geritsen Hollander
2e Comparant: Peeter Gheldens
Goederen: 1/3 delle, gecomen van Thonis H???, gemeen met Ghijsbert Geritss
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: steeche vanden landen
West: Jan J?? en de Armen van Cappel
Noord: ambacht van Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz: Cornelis Gheritsen Hollander x Anneken Thonis ??? Gheldens

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 232v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-5-1651
1e Comparant: Peeter Gheldenss
2e Comparant: Huijbert Peeterss
Goederen: een acker saeijlant in de Geer genoemt den Klapboom
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Klapboom
Belend Oost: Pauwels Freijssen
West: Jan Matheus en Adriaen Franss ???
Noord:
Zuid: Willem Jacop ??? ???
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 233r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-5-1651
1e Comparant: Jan Bastiaenss Timmerman
2e Comparant: Aert Jochumss Timmerman
Goederen: een deel van een perceel binnengronden, op het Stapeleind, gemeen met Bastiaen Gerits en kijnder Jan Segers
Prijs: ƒ 6
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: het Stapeleind
Belend Oost: erffg Gerit Franss en kijnder Adriaen Deniss
West: wed Adriaen Romboutss
Noord: Her straet
Zuid: Oude straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 233v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1651
1e Comparant: Willem Meusen ea
2e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn, secr Cleijn Waspick
Goederen: 2 buijten dellekens, aengecomen van Thomas Janss, broer, gekocht van Peeter Jochumss
Prijs: ƒ 825
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Frans Adriaenss Boeser
West: Janneken Corneliss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Frans Willems en Gerit Dircxss
Bijz: Willem Meusen x Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss, Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en Jan Jacopssen. Kijnder Jacop Janss za (Bergen opten Soom). Op 10-6-1653 is de koopsom gheheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 234r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1651
1e Comparant: Willem Meusen ea
2e Comparant: Anthonij Joosten
Goederen: een acker saeijlant, gemeen met Janneken Cornelis wed Thomas Janss Schipper opten westencant, gecomen van TJ Schipper
Prijs: ƒ 482
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Janneken Cornelis met wederhelft
West: Peeter Wouterss
Noord: Peeter Jochumss
Zuid: Peeter Wouterss
Bijz: Willem Meusen x Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss, Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en Jan Jacopssen. Kijnder Jacop Janss za (Bergen opten Soom). Betaald worct via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 234r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-5-1651
1e Comparant: Anthonij Joosten
2e Comparant: Willem Meusen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 482
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem Meusen x Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss, Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en Jan Jacopssen. Kijnder Jacop Janss za (Bergen opten Soom).
Jacop vander Sande x Maeijken Jacopss verklaart op 12-5-1653 zijn deel ontvangen te hebben. De andere arffgenamen hebben hun geld ook gekregen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 234v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1651
1e Comparant: Willem Meusen ea
2e Comparant: Michiel Pieterss Blanckaertss
Goederen: ¼ inde stede van Jan Thomassen en saeijlant en weijlant ende buijtendelle, met cooper, aengecomen van Cornelis Aertsen, neve
Prijs: ƒ 308
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jacopssen Baes
West: Sgravelduijn sloot
Noord: vercoopers
Zuid: Janneken Corneliss [wed Thomas Janss Schipper]
Bijz: Willem Meusen x Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss, Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en Jan Jacopssen. Kijnder Jacop Janss za (Bergen opten Soom).
Michiel woont te Bergen opten Soom. In 1653 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 234v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1651
1e Comparant: Willem Meusen ea
2e Comparant: Huijbert Janss de Bont
Goederen: ½ stede en saeijlant opten suijdencant, gecomen van Thomas Janss [Schipper]
Prijs: ƒ 240
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jacopssen Baes
West: Willem Cornelis ende padt van Jan Michielss
Noord: Janneken Corneliss [wed Thomas Janss Schipper]
Zuid: Michiel Pieterss Blanckaertss
Bijz: Willem Meusen x Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss, Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en Jan Jacopssen. Kijnder Jacop Janss za (Bergen opten Soom).

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 235r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1651
1e Comparant: Willem Meusen ea
2e Comparant: Matheus Peeterss
Goederen: een buijtendijcxse dwersdelle, gecomen van Thomas Janss [Schipper]
Prijs: ƒ 843
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Aert Adriaensen de Bruijn
Noord: Adriaen Jan Thijss
Zuid: Frans Arss Boeser
Bijz: Willem Meusen x Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss, Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en Jan Jacopssen. Kijnder Jacop Janss za (Bergen opten Soom). In 1652 heeft iedereen zijn deel gekregen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 235v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1651
1e Comparant: Adriaen Aertss ???
2e Comparant: Maeijken Thonis wed Cornelis Aertss ???
Goederen: ½ huijs, erve en saeijlant, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 900
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Groote Geer
Belend Oost: Groote Geer
West: Adriaen Jacopss Baes en Corn janss Wijten
Noord: Peeter Wouterss
Zuid: Anneken Adriaenssen Gommers
Bijz: Adriaen Aertss ??? (G'berg) voor ½ inde goederen van Cornelis Aertss ??? za, halven broeder en Michiel Pieterss Blanckaertss voor ½ en Willem Meusen x Maeijken Jacopss, Johannis Gieliss, Surghijn te Bodegraven x Aelken Jacopss en Jan Jacopssen voor ½

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 236r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-5-1651
1e Comparant: Arnout Fredericxssen Rademaker ea
2e Comparant: Jan Corstiaenss, swager
Goederen: een huijs, erve ende hoff
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Peeterss Back
West: Pauwels Janss van Turnhout
Noord: Her straet
Zuid: Jacop Huijbertss
Bijz: Arnout Fredericxssen Rademaker wed Leijntken Corstiaenssen namens Corstiaen Hendricxss, schoonvader (proc not de Ruijter, Waspick, 19-3-1651). Op 3-3-1670 is de koopsom voldaan. Genoemd worden Jacop Saferti x Caslijn Arnoutss woonende in Housterich instadt Kerperich int bijwesen van haar vader

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 236v
Soort akte: wilceur
Datum: 16-5-1651
1e Comparant: Jan Corstiaenss
2e Comparant: Adriaen Gruijterss den Jongen
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Peeterss Back
West: Pauwels Janss van Turnhout
Noord: Her straet
Zuid: Jacop Huijbertss
Bijz: Adriaen woont te G'berg. Gijsbert van Gils vader van de 2 kinderen van Gica vande Werck als erffg van Adriaen Gruijterss den Jongen verklaart op 3-11-1674 dat de wilceur geheel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 237r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-5-1651
1e Comparant: Corst Berntsen ea
2e Comparant: Wouter Janss, schout
Goederen: een huijs ??, hoff en erve ende saeijlant, gecocht van Cornelis Michielss Cleermaker
Prijs: ƒ 750
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Henrick Franss
West: Aert Jochumss
Noord: Joost Willemssen
Zuid: Mathijs Huijbertss
Bijz: Corst Berntsen voor ½ en Adriaen Janss, Adriaen Corneliss ??? x Jenneken Janss, Anthonis Janss Leuw als voocht van 2 kinderen: Jan Corsten en Bastiaen Corsten. Op 12-3-1666 is de koopsom voldaan via een regeling met de armen van Waspick waar nog een obligatie liep.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 237v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-6-1651
1e Comparant: Wouter Janss, schout
2e Comparant: Jan Wouterss, soon
Goederen: ontrent 4 hont saeijlant en het boschen, gekomen van zijn vader
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: vercooper
West: Gherit Dircxss
Noord: sloot
Zuid: Cuijpers leij
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 237v
Soort akte: wilceur
Datum: 7-6-1651
1e Comparant: Dirck Willems Cop
2e Comparant: Wilmken Aertsen Scheppen wed Jan Adr Cuijper
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een pleijtschip
Prijs: ƒ 1870
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dirck woont te Sgravenmoer. Wilmken wordt geassisteert door Mels Dircxss, haar ???

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 238v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-6-1651
1e Comparant: Jan Cornelis Oubosch ea
2e Comparant: Jan Laureijss Lantmeter
Goederen: 1/6 perceel bleckeling gronden, inde Bagijnen Banck; 2e 1/6 in een boschken, groot ½ mergen
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Bagijnen Banck
Belend Oost: ; 2e predicant van Dongen
West: ; erffg Jan Cornelis Cocx ?
Noord: Jan Peeterss Gheenen
Zuid: Wouter Robben Lije
Bijz: Jan Cornelis Oubosch (Serenberg) namens Johan van Ledenburg, heer van Willich Langerack (proc not Nicolaes Verduijn, Utrecht, 16-6-1651)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 238v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-6-1651
1e Comparant: Johan Wilmss van Bergen ea
2e Comparant: Steven Huijbertss Clauwaertss
Goederen: 3 x 1/6 part in een perceel bleckeling gronden, inde Bagijnen Banck en 3/6 boschken en 3/6 in ½ mergen grond
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Bagijnen Banck
Belend Oost: ; 2e predicant van Dongen
West: ; erffg Jan Cornelis Cocx ?
Noord: Jan Peeterss Gheenen
Zuid: Wouter Robben Lije
Bijz: Johan Wilmss van Bergen, oudt schepen van Breda ? namens Johanna ? Van Bergen wed Adriaen van Ruth en Caterina van Bergen wed Franchijns ??? (proc not Jan Drabbe, Breda, 15-6-1651), Willem de Loockere x Magdalena van Bergen, Jan Cornelis Oubosch mede namens ??? ??? Christina ??? jonge dochter (proc gelijk de vorige), Adriaen Aertss van Etten, Jan Col?? x Dingen Aertss van Etten, Jan Peeterss van Kessel mede namens broers en zussen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 239v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-6-1651
1e Comparant: Johan Wilmss van Bergen ea
2e Comparant: Steven Huib Clauwaertss, Embrecht Wouter Dircxssen
Goederen: een perceel moergronden opde Molenlije: ½ en 1/8 in dander helft, gemeen met erffg Leenhouwers ?
Prijs: ƒ 151
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Molenlije
Belend Oost: de heer van Heucelom
West:
Noord: Antonij Velijn
Zuid: Jochum Janss cs
Bijz: Johan Wilmss van Bergen, oudt schepen van Breda ? namens ??? van Alphen, schepen Breda en Sgravenmoer en Jacop Hemecops, secr van Breda, als nieuw gestelde directeuren van het sterfhuijs van Adriaen Michiel Jacops, schout te Sgravenmoer, 15-6-1651,

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 240r
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-6-1651
1e Comparant: Jan Cornelis x Anneken Sijmons Robbe
2e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter
Goederen: ¼ in 3 mergen, 1 hont, 35 roeijen, 6 voeten moergronden mette bleckeling, inde Molenbanck, gecomen van Robbrecht Wouterss
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Molenbanck
Belend Oost: clooster van Heusden
West: hoeff van heucelom
Noord: Peeter Thomas Goverden en Jan Sijmonss
Zuid: erffg Adriaen Wouterss Nering
Bijz: Jan Cornelis, schrijver onder de compagnie van cappiteijn Jan Huijgens Geritsen opte Schoofs vande groote Waranda bij Breda

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 240v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-7-1651
1e Comparant: Wouter Janssen, schout, ea
2e Comparant: Peeter Thomas, secr en Huijbert Janss de Bont
Goederen: ½ in 18 mergen bleckelinggrond, gecomen van haar ouders, door moeder gekocht van joncker Adolff vander Voort, in 2 stukken
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: coopers ea
West: Willem van Ghents vaert
Noord: Jan Peeterss Gheenen
Zuid: clooster van Emsteijn
Bijz: Wouter Janssen, schout, namens Theodora Raveschod (Loon ? inde landen van Luijck) (proc not Michiel de Maltou, Luijck, 12-6-1651).
Belending oost: coopers, erffg Cornelis Stevenss Swart, Jan Jacopss Cuijper, wed Steven Thonis Faro met ¼.
Tussen beide stukken ligt ¼ van joncker Johan van Raveschodt.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 241r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-7-1651
1e Comparant: Hendrick Jochumss van Alphen wed Mariken Willemss
2e Comparant: Aert Adriaenss de Bruijn, secr Cleijn Waspick
Goederen: 2 buijtendijcxse dwersdelle; 2e een ackerken saeijlant inde Groote Gheer gecomen van zijn 1e huisvrouwe moeder
Prijs: ƒ 925
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Groote Gheer, de Cleijnen Gheer
Belend Oost: 1e Jan Jan Matheus; 2e Willem Jacop Thoniss
West: Vroukens vaert, de Cleijnen Gheer
Noord: clooster van Waelwijck; wed Gerit Wilmss Timmer
Zuid: wed Corn Stevens Swart en Timmerstede; cooper
Bijz: Op 10-10-1652 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 241v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-7-1651
1e Comparant: Jan Gheritssen Hoevener
2e Comparant: Jan Peeter Conincx x Lijnken Thomas
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 479
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaertse grippel
West: wed Aert Berntsen cs
Noord: Jan jan Matheuss cs
Zuid: Graeffelijckheijt
Bijz: Lijnken was wed van Jan Embrechtss Groenendael. Op 23-5-1658 is de wilceur volgens Corstiaen Wouterss Rijcken voldaan door Peeter Thomas, secr.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 242r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-8-1651
1e Comparant: Peeter Hendericxss Timmer ea
2e Comparant: Jan Sijmonss Hoevener
Goederen: een banck moergronden op westzijde Willem van Ghents vaert
Prijs: ƒ 90
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Thomas secr en Huijbert Janss de Bont
West: Dirck Janss
Noord: Jan Peeterss Geenen
Zuid: ??? Banck
Bijz: Peeter Hendericxss Timmer mede als voocht vande kijnderen van Adriaen Hendericxss Timmer, Anthonij Hendericxss Timmer, Adriaen Adriaenss Timmer en Dirck Baijens? als voocht van de 2 kijnderen van Henderick Baeijens za. Kijnderen Henderick Adriaenss Timmer.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 242r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-11-1651
1e Comparant: Dirck Janss
2e Comparant: Peeter Janss Smidt
Goederen: ¼ bleckeling gronden opte nieuwe Molenlije, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 15
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: nieuwe Molenlije
Belend Oost: erffg Thomas Dirck Rijcken
West: erffg Truijcken Maes
Noord: Jan Corneliss Cop
Zuid: Molenlije
Bijz: Dirck woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 242v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-12-1651
1e Comparant: Rombout Adriaenss x Ghijsbertken Gheritss
2e Comparant: Cornelis en Jan Lambertss
Goederen: 7½ geerd lant, inden polder, gecomen van zijn schoonvader za
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Wouterss, schout HLA
West: Peeter Melsen
Noord: buijtendijcxse dwersloot
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: Rombout woont te Besoijen. Cornelis en Jan wonen te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 243r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-12-1651
1e Comparant: Jan Janss Wouterss
2e Comparant: Joost Janssen
Goederen: een huijs met saeijlant, gecocht van zijn vader, opde westzijde van Vroukens vaert
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jacopssen Verdijcken ?
West: Jan WouterJanss
Noord: Peeter Wouterss
Zuid: Jacomijn Janss, suster
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 243r
Soort akte: wilceur
Datum: 22-12-1651
1e Comparant: Joost Janssen
2e Comparant: Jan Janss Wouterss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 11-3-1653 koopt Jacop Adriaenss Bommeler (Sgrevenmoer) de rest van de wilceur (F 800) tlv Joost Janssen.
Op 14-2-1660 lost Meerten Arss van Gesel als cooper van het huijs de wilceur af.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 243v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-12-1651
1e Comparant: Jan Wouter Janss ea
2e Comparant: Jan Janss, broer
Goederen: een perceel saeijlant met hoff en boomgaert, gecocht van zijn vader
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jacopss
West: convent van Santroosen
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Wouter Janss namens Jacomijn Janss, zijn dochter (Dordrecht) (proc not Adriaen de Ruijter, Waspick, 5-12-1651).
Er wordt betaald via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 243v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-12-1651
1e Comparant: Jan Janss, broer
2e Comparant: Jacomijn Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 1-11-1663 lost Steven Corneliss Swart als cooper van het land de wilceur af.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 244r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-12-1651
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Wouter Janss, zoon
Goederen: een perceel ???, inde stede van Jan Wouter Janss; een gheerke lants teijnde den acker van Jan Jacopssen Vaderjan
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e oost Janss; 2e erffg Hans Thoniss
West: Jan Gheritss Hoevener
Noord: Peeter Wouterss
Zuid: huijs van Jan Wouter Janss; Peeter Wouterss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 244r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-1-1652
1e Comparant: Jan Aerden Metseler x Maeijken Anthonis Leuren
2e Comparant: Sijcken Janss Rutten en Gerit Wouterss, swager
Goederen: ½ banck saeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queeckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: Gerit Anthonis vander Punten
Zuid: Jan Peeterss
Bijz: Jan woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 244v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-1-1652
1e Comparant: Peeter Peeterss Leijten
2e Comparant: Wouter Wouterss
Goederen: ½ in 10½ geerd aen het eind van de polder, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Wouterss, schout HLA
West: Peeter Melsen
Noord: Masen
Zuid: buijtendijcxse dwersloot
Bijz: Peeter (Breda) is medeerffgenaam van Petronella Corneliss van Ghijls (G'berg). Wouter woont te Oosterhout.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 245r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-1-1652
1e Comparant: Joncker Ptr de Huijgen ?, heer van Oosterhout, ea
2e Comparant: Jan Wouterss en Dingeman Peeterss
Goederen: 6 geerden, inden polder, gemeen met Jan Wouterss en Meerten Mathijss, in 12 geerden, gecomen van smoederszijde
Prijs: ƒ 2724
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Johan vande Water
West: kijnderen Wouter ? Michielss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Joncker Ptr de Huijgen ?, heer van Oosterhout en Gilse, namens Peeter Joosten van Houten ? (Utrecht), erffg van Adriaenken Peeter wed Embrecht Jacopssen ??? (proc Utrecht, 29-10-1651). Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 245v
Soort akte: wilceur
Datum: 15-1-1652
1e Comparant: Jan Wouterss en Dingeman Peeterss
2e Comparant: Joncker Ptr de Huijgen ?, heer van Oosterhout, ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (ziew folio 245r)
Prijs: ƒ 2724
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 3-2-1659 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 246r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-1-1652
1e Comparant: Neelken Adriaen Deniss wed Hendrick Ptr Baes ?
2e Comparant: Jacop Huijbrechtss de Bruijn
Goederen: een huijsken met erve, gecocht van Allette Wijnants ?
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: vercoopster
Noord: Her straet
Zuid: cooper
Bijz: Op 7-2-1655 ? Is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 246v
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-1-1652
1e Comparant: Philips Corneliss Bollekens
2e Comparant: Willem Joosten den Jongen, swager
Goederen: 1/6 in de hoeve van Willem Jacop Anthonijss indehoeff van Heuckelom: lant, huijs, schuer, boomgaert
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Vroukens vaert
Noord:
Zuid:
Bijz: Philips woont te Dongen en is mede erffg van Lijsken Mertens wed Willem Jacop Anthonissen za (Sprang). Willem woont ook te Dongen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 247r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-1-1652
1e Comparant: Meerten Jacopss van Campen
2e Comparant: Willem Joosten den Jongen
Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Joosten Hoeffnagel
West: Bagijnen stege
Noord: ambacht van Nederveen
Zuid: erffg Cornelis Janss
Bijz: Meerten woont te Sprang mede erffg van Lijsken Mertens wed Willem Jacop Anthonissen za (Sprang)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 247v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-2-1652
1e Comparant: Mels Adriaenss van Gesel
2e Comparant: Meerten Adriaenss van Gesel, broer
Goederen: een ackerken saeijlant
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Janss Snijder
West: wed Adriaen Dircken
Noord: sloot
Zuid: Huijbert Gheritss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 248r
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-2-1652
1e Comparant: Jan Corneliss Cappeteijn
2e Comparant: Thonis Adriaenss Bommeler
Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent 5½ hont
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jochumss Rijcken
West: Jacop Adriaenss Bommeler
Noord: Wouter Jansen
Zuid: Lije
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 248r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1652
1e Comparant: Catelijn Janssen wed Jan Janss ea
2e Comparant: Bastiaen Huijbertss Cleermaker
Goederen: 1/3 in scheur, huijsken en hoff, gecomen van Maeijken Janss, gemeen met cooper en kijnderen Jan Janss
Prijs: ƒ 0
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemsen Buijs
West: dorps dijck
Noord: Melis hendericxssen ? en Adriaen Dingemanss
Zuid: Her straet
Bijz: Catelijn Janssen wed Jan Janss, Adriaen Meertens x Theunken ? Janss en Maeijken Janss. Beide vrouwen geassisteert door Jan Adriaen Gerits. Allen erffg van Maeijken ? Janss wed van Hans Thonis van Hasselt

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 248v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1652
1e Comparant: Bastiaen Huijbertss x Janneken Janss ea
2e Comparant: Jan Adriaenss
Goederen: ½ geert lant, inden polder, gemeen met cooper en Cornelis Janss, in 6 geerden
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Henricxss Rijool
West: kijnderen Jacop Peeter Huijbertss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Bastiaen Huijbertss x Janneken Janss, Adriaen Meertens x Theunken Janss, Maeijken Janss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 248v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-3-1652
1e Comparant: Jan Cornelis Adriaenss
2e Comparant: Dirck Janss
Goederen: 1/12 vande Bagijnen Banck, gemeen met cooper en Jan Peeterss Gheenen
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bagijnen Banck, Molen Lije
Belend Oost: Molen Lije ?
West: Willem van Ghents vaert
Noord: Peeter Geldenss
Zuid: cooper
Bijz: Dirck woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 249r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-3-1652
1e Comparant: Huijbert Gerit Franss ea
2e Comparant: Adriaen Peeterss Fijnenbuijck
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Jan Matheuss
West: Vroukens vaert
Noord: Huijbert Arss
Zuid: Jan Corneliss vande Greeff
Bijz: Huijbert Gerit Franss als voocht van Maeijken Gerit Franss, suster. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 249r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-3-1652
1e Comparant: Adriaen Peeterss Fijnenbuijck
2e Comparant: Maeijken Gerit Franss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 249r)
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 28-4-1656 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 249v
Soort akte: wilceur
Datum: 4-3-1652
1e Comparant: Wouter Willems Cop
2e Comparant: Willemken Aertss Scheppen wed Jan Adr Cuijper
Goederen: wilceur ntbv de aankoop van een pleijtschip
Prijs: ƒ 1270
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wouter woont te Sgravenmoer. Willemken wordt geassisteert door Mels Dircxsse, neve.
Borg staan Cornelis Adriaen Peeterss, Jan Corneliss Cappeteijn, Marcelis Janssen Faro en Dirck Willemss Cop.
In 1654 neemt Anthonis Dircxss Waelwijck de wilceur over en op 17-1-1664 is de wilceur afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 250v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-3-1652
1e Comparant: Jan Janss Rijool ea
2e Comparant: Jan Henricxss Rijool, vader, Jan Peeterss, swager
Goederen: 2/3 in een geerde lant, inden polder, in 16 geerden, 1/3 en 5zijn reeds van coopers
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Dingeman Michielss
West: Wouter Wouterss Boeff
Noord: Masen
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: Jan Janss Rijool namens Margrita en Elisabeth vander Eijnde, zusters, geassisteert door notaris Jan Drabbe. (proc not Drabbe, Breda, 24-1-1652).
Op 5-7-1653 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 251 losvel
Soort akte: procuratie
Datum: 7-11-1691
1e Comparant: Pieter Onderwater, coopman en brouwer Dordrecht
2e Comparant: Paulus van Heusden en Cornelis van Zijl
Goederen: Paulus en Cornelis worden gemachtigt om f 2500 te Waspick te incasseren
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Paulus en Cornelis wonen te Breda.
Op 9-121-1691 is de hypotheek geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 251v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-3-1652
1e Comparant: Anthonis Janss Leuw
2e Comparant: Dirck Adriaenss de Bie
Goederen: ¼ gheerken lants, gemeen met cooper en Peeter Bastiaenss
Prijs: ƒ 20
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Bagijnen stege
West: Anthonis Joosten
Noord: ambacht van Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz: Anthonis woont te Cappel. Dirck woont te Baerdwijck.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 251v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-4-1652
1e Comparant: Jan Lijssadt ?, drossaert van Heeswijck, ea
2e Comparant: Johan Corneliss Warenburch
Goederen: wilceur met als onderpant verscheidene perceelen, groot ontrent 70 mergen:saeijlant, weijlant ende boschen
Prijs: ƒ 16000
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Cappel
West: heer Corsti??? in Sgravenmoer
Noord: Quinten, Baljuw van Hage, Anthonij Vebijn, ea
Zuid: wed Dirck Wacht???, polder van Brabant met ea
Bijz: Jan Lijssadt ?, drossaert van Heeswijck, namens Mathijs van Alphen, heer van Heeswijck etc (proc not Pieter van Ledesteijn, Delft, 4-3-1652). Johan woont te Delft.
Belend noord: Marcelis Jan Faro
Belend zuijd: met Adriaen Commer Blanckerts ?
Er wordt in 1684 nog rente betaald.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 252v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-4-1652
1e Comparant: Ghijsbert Geritss
2e Comparant: Peeter Gheldens
Goederen: 1/6 buijten delle, gemeen met vercooper en cooper
Prijs: ƒ 75
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Jan Janss Sprangers en Armen van Cappel
Noord: ambacht van Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz: Ghijsbert woont aende L??ser Dijck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 252v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-4-1652
1e Comparant: Aert Willemss ea
2e Comparant: Claes Thonis, swager
Goederen: haar deel in 7 geerden, gecomen van Aenken Commeren za, met Meerten Mathijss en Hendrick Andriessen Keijsers en cooper
Prijs: ƒ 34
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbertss Vassen
West: erffg Janneken Laureijss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Aert Willemss, oom namens Wilmken Gheldenss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 253r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-4-1652
1e Comparant: Michielken Adriaenssen
2e Comparant: Aert Dingemanss
Goederen: 1/6 acker saeijlant met gronden en veldekens, gemeen met Aert Dingemanss, Adriaen Adriaenss en Wilmken Adriaenss;
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Melis ? Handericxss en Jan Willemss Buijs
West: Adriaen Dircxss en Claes Thoniss
Noord: dorps gheer
Zuid: cloosters goet
Bijz: Michielken wordt geassisteert door Jan Peeterss Nieuwenhuijzen, Jan Pts Nieuwenhuijzen x Dingenken Arss. Mede erffg van Heijlken Michielss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 253r-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-4-1652
1e Comparant: Michielken Adriaenssen
2e Comparant: Aert Dingemanss
Goederen: 1/6 delle, gemeen met Aert Dingemanss, Adriaen Adriaenss en Wilmken Adriaenss;
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemss Buijs en Jochum Hendricxss
West: Janneken Corneliss wed Thomas Janss
Noord: Adriaen Jan Matheuss
Zuid: Her straet
Bijz: Michielken wordt geassisteert door Jan Peeterss Nieuwenhuijzen, Jan Pts Nieuwenhuijzen x Dingenken Arss. Mede erffg van Heijlken Michielss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 253v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-5-1652
1e Comparant: Jan Huijbertssen Vassen ea
2e Comparant: Jacop Wouterss Visscher
Goederen: een acker saeijlant, gecomen van Adriaen Hendricxss Panum
Prijs: ƒ 865
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Cuijpers Leij
Belend Oost: Wouter Adriaen Stevenss
West: Peeter Gheritss
Noord: Wouter Adriaen Stevenss
Zuid: Cuijpers Leij
Bijz: Jan Huijbertssen Vassen als voocht en Sebastiaen Janss als toesiender vande kijnderen van Huijbert Corneliss Bervoets en Adriaenken Franssen. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 253v
Soort akte: wilceur
Datum: 11-5-1652
1e Comparant: Jacop Wouterss Visscher
2e Comparant: Jan Huijbertssen Vassen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 253v)
Prijs: ƒ 865
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Huijbertssen Vassen als voocht en Sebastiaen Franss als toesiender vande kijnderen van Huijbert Corneliss Bervoets en Adriaenken Franssen. Betaald wordt via een wilceur.
Op 20-5-1653 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 254r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-5-1652
1e Comparant: Jan Huijbertssen Vassen ea
2e Comparant: Bastiaen Franss
Goederen: een perceelken bleckeling gronden, groot 1½ hont, inde Gheer, met kijnder Cornelis Mathijss, gekocht van erffg Willem Jacops
Prijs: ƒ 130
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Thomas Goverden
West: Hoeff van heuckelom
Noord: Peeter Wouterss en Damiaen Joosten
Zuid: Jan Adriaen Croot
Bijz: Jan Huijbertssen Vassen als voocht en Sebastiaen Franss als toesiender vande kijnderen van Huijbert Corneliss Bervoets en Adriaenken Franssen. OP 12-11-1652 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 254r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-6-1652
1e Comparant: Jan Laureijssen ea
2e Comparant: Joost Willemss en Servaes Willemss
Goederen: ¼ binnendelle, groot geheel 11 hont, 36 roeijen, gemeen met coopers en 1/2 in 3 hont saeijlant, gemeen met Wilmken Commeren
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: kerck delle
West: Grietken Jacopss wed Thomas Janss cs
Noord: polder; Her straet
Zuid: Her straet; Corte Maten
Bijz: Jan Laureijssen (Cappel) namens Herman Aertss (proc not Adriaen de Ruijter, Waspick, 14-5-1652)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 254v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-6-1652
1e Comparant: Hans Roedolffss namens schoonvader
2e Comparant: Jan Sijmonss Hoevener
Goederen: 1/3 in 1½ hont bleckelinggronden, inde Eijndenest, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 13
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Eijndenest
Belend Oost: Jan Peeterss Geenen
West: Peeter Thomass
Noord: erffg Bastiaen Peeterss de Roeij
Zuid: Jan Sijmonss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 255r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-6-1652
1e Comparant: Huijbert Dircken ea
2e Comparant: Jan Jochumss
Goederen: 1¾ geerd, inden polder, gemeen met Jan Jochumss, Jan Adriaenssen en Cleijss Janssen, in 12 geerden
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jochumss
West: Jan Jochumss, Hendrick Keijsers, Meerten Mathijss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Huijbert Dircken, Staes Dircken en Jan Dircken, Adriaen Cornelis x Theunken Dircken, Adriaen Dircken Cammeraet x Heijlken Dircken. Kijnderen van Dirck Loureijssen. Op 14-9-1655 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 255r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-8-1652
1e Comparant: Dingen Anthonis wed Adr Adriaenssen Freunen ea
2e Comparant: Eve ? Dircxss wed Arnoldus Cools
Goederen: wilceur met als onderpant ¾ huijs, hoff, boomgaert en 12 geerden, inden polder
Prijs: ƒ 2400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jacopss Timmerman en Peeter Wouterss
West: Adriaen Aerden en Claes Adriaenssen Hoevenaer
Noord: Masen
Zuid: Her straet
Bijz: Dingen Anthonis wed Adr Adriaenssen Freunen, geassisteert door Sijmon Janssen vanden Broeck, swager, Sijmen voorss voor hemzelf.
Eve woont te Dordrecht.
Op 5-9-1661 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 256v
Soort akte: wilceur
Datum: 24-8-1652
1e Comparant: Joost Jochumss Poetss
2e Comparant: Eelant Adriaenss van Cappel in Dijsel
Goederen: Meerten Mathijssen staat borg
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 13-2-1661 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 257r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-9-1652
1e Comparant: Joncker Adolff van Raveschodt
2e Comparant: Peeter Thomas , secretaris, Huijbert Janss de Bont
Goederen: ¼ in 18 mergen uitgedolven bleckelinggrond, putten en cuijlen etc.
Prijs: ƒ 225
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: coopers met grond van Theodora van Ravenschodt
West: coopers met grond van Theodora van Ravenschodt
Noord: Jan Peeterss Gheenen
Zuid: clooster van Emsteijn
Bijz: Adolff woont te Sinte Michielss Gestel. Hij is mede erffg van Johan van Raveschodt

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 257v
Soort akte: waerborg
Datum: 10-10-1652
1e Comparant: Hendrick Jochumss van Alphen wed Mariken Willemss
2e Comparant: Aert Adriaenssen de Bruijn, secr Cleijn Waspick
Goederen: waerborg mbt twee buijten delle, 1 hont saeijlant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Jan Matheuss; Hoeff van Heucelom
West: Vroukens vaert; Anneken Adriaenss
Noord: Lambert Janss Roonen; wed Gerit WillemssTimmer
Zuid: wed Corn Stevens Swart en de timmerwerf; de Bruijn
Bijz: Hendrick woont te G'berg

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 258r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-10-1652
1e Comparant: Huijbert Corneliss x Wilmken Hendricxss
2e Comparant: Huijbert Hendricxss, swager
Goederen: ¼ huijs, hoff ende delle, gecomen van zijn schoonouders, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Janneken Corneliss wed Thomas Janssen Schipper
West: Jan Willemss Buijs
Noord: polder van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Huijbert woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 258r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-11-1652
1e Comparant: Wilbert Cornelissen
2e Comparant: Peeter Anthonis wed Theunken Wilbertss en kijnder
Goederen: een ackerken saeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Cornelis Jorijss ?
West: Embrecht Corneliss
Noord: Corte Maten
Zuid: Cornelis Adriaen Peeterss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 258v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-11-1652
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Corn Jochumss en Gerit Dircxss, Heiligeestmrs
Goederen: wilceur met als onderpant een perceel ackerlant, op oostzijde Vroukens vaert
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Jacopss Baes
West: monnicken gronden
Noord: Jan Jan Wouterss
Zuid: erffg Hans Thonissen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 259r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-11-1652
1e Comparant: Wilm Jacopss en Faes Willemss
2e Comparant: Neelken Jansss wed Willem Peeterss Mick ea
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 997
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kerkcke delle
West: wed Thomas Janss en kijnder Geritken Aerden
Noord: polder van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Faes woont te Cappel. Erffg van Joost Willemss.
Neelken Jansss wed Willem Peeterss Mick voor ½ en Bastiaenken Willemss, dochter, voor ½.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 259r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-11-1652
1e Comparant: Neelken Jansss wed Willem Peeterss Mick ea
2e Comparant: Wilm Jacopss en Faes Willemss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van grond (zie folio 259r)
Prijs: ƒ 997
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15-4-1655 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 259v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-12-1652
1e Comparant: Jan Huijbertss Vassen ea
2e Comparant: Jacop Wouterss Visscher
Goederen: een huijs, hoff, gronden en boomgaert en ½ saeijlant
Prijs: ƒ 2128
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wilmken Commeren wed Jacop Joosten, Melis Thoniss
West: cooper, Damiaen Joosten, vercoopers
Noord: Her straet
Zuid: dwarsloot acker
Bijz: Jan Huijbertss Vassen als voocht en Sebastiaen Franssen als toesiender vande 7 kijnder van Huijbert Corneliss Bervoets en Adriaenken Franssen. Op 2-1-1655 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 260r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-12-1652
1e Comparant: Willem Jacopss
2e Comparant: Mathijs Corneliss, swager
Goederen: ¼ acker saeijlant gemeen met Wilmken Commeren en cooper
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Janss Metser en Bastiaen Franssen
West: Pauwels Wouterss
Noord: Her straet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Willem woont op Willem van Ghents vaert. Op 26-12-165? is de koopsom geheel voldaen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 260v
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-12-1652
1e Comparant: Faes Willemss
2e Comparant: Willem Jacopss
Goederen: zijn deel in een acker saeijlant, gemeen met cooper en Wilmken Commeren
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Wouter Jan Thijssen
West: Frans Adrienss Boeser
Noord: Her straet
Zuid: Corte Maten
Bijz: Willem woont op Willem van Ghents vaert.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 261r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-12-1652
1e Comparant: Faes Willemss
2e Comparant: Willem Jacopssen ,neve
Goederen: ½ huijs, gronden en bijsters, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janss, schout en Frans Adriaenss Boeser
West: Merten Mathijss, wed Claes Frunen, Damiaen Joosten
Noord: Her straet
Zuid: sloot vanden acker
Bijz: Faes woont te Cappel en is mede erffg van Joost Willemss, broer.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 261v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-12-1652
1e Comparant: Gerit Adriaenss Meulder ea
2e Comparant: Faes Adriaens Coppelaren
Goederen: hun deel in een bijster of perceelken moergrond, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 15
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Elff Mergen
Belend Oost: Elff Mergen
West: Sgravelduijn sloot
Noord: erffg Thomas Dircken
Zuid: Jan Corneliss Cop
Bijz: Gerit Adriaenss Meulder (G'berg), Sijmen Adriaenss Coppelaren en Anthonis Adriaenss Copp (Cleijn Dongen)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 262r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-12-1652
1e Comparant: Pauwels Wouterss
2e Comparant: Bastiaen Franss
Goederen: een binnen delle, gekocht vande kijnderen van Dirck H???
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Janssen Fiersen
West: delle door ??? Schulperaat verhuurd
Noord: polder van Groot Waspick
Zuid: her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 262r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-1-1653
1e Comparant: Arien Claessen x Steijnken Corneliss ea
2e Comparant: Willem Janss
Goederen: ½ binnen delle
Prijs: ƒ 350
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Wilm Ptrss Mick en Bastiaenken Wilmss, dochter
West: Jochum Hendricxss en Jan Wilmss Buijs
Noord: polder van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Arien Claessen x Steijnken Corneliss, Aert Corneliss, Huijbert Corneliss en AdriaenCorneliss. Kijnderen van Grietken Aerden.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 262v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-1-1653
1e Comparant: Cornelis Janssen Wijten
2e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken en Gerit Dircxss ea
Goederen: wilceur met als onderpant een binnendelle, gecomen van zijn vader za
Prijs: ƒ 263
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Adriaen Franss Cuijpers
Noord: Anneken Jan Matheuss
Zuid: Adriaen Jan Matheuss
Bijz: Cornelis Jochum Rijcken en Gerit Dircxss armmeesters van 46/47 en Jacop Jan Mathijss en Mels Dircxss armmeesters van 44/45

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 263r
Soort akte: wilceur
Datum: 21-1-1653
1e Comparant: Wilmken Aertsen Scheppen wed Jan Adriaenss Cuijper
2e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken en Gerit Dircxss ea
Goederen: wilceur met als onderpant een rentebrief van een schip tlv Wouter Willemss Cop
Prijs: ƒ 116
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wilmken wordt geassisteert door Mels Dircxssen.
Cornelis Jochum Rijcken en Gerit Dircxss armmeesters van 46/47 en Jacop Jan Mathijss en Mels Dircxss armmeesters van 44/45. Op 25-5-1654 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 263r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1653
1e Comparant: Peeter Sebastiaen Boer
2e Comparant: Dirck Adriaenss de Bie
Goederen: ¼ gheerken lants, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 20
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Bagijnen stege
West: Anthonis Joosten
Noord: ambacht van Nederveen
Zuid: Her straet
Bijz: Peeter woont te Sprang en Dirck te Baertwijck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 263v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-3-1653
1e Comparant: Huijbert Corneliss x Wilmken Hendricxss
2e Comparant: Dirck Hendricxss Cleermaker en Jan Hen, broer
Goederen: een acker saeijlant, gecomen van hun ouders
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Joosten
West: coopers met acker van Cuijndert Janssen erffg geco
Noord: Aert ???
Zuid: cloosters goet
Bijz: Huijbert woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 264r
Soort akte: scheiding en deling
Datum: 3-3-1659
1e Comparant: Dirck Handricxssen Cleermaker en Jan Handricxssen
2e Comparant:
Goederen: een acker in de veste hiervoor (zie folio 263v) gekocht en den acker daarnevens (van Cuijndert Janssen)
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 2e grippel van de ander acker
West: ; Jan Willems Buijs
Noord:
Zuid:
Bijz: Dirck krijgt de gekochte acker en Jan die van Cuijnert Janssen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 264v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-3-1653
1e Comparant: Anthonis Janssen Snijder ea
2e Comparant: Jan Huijbertss de Bonth
Goederen: een huijs, erve en hoff
Prijs: ƒ 1375
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Anneken Cleijssen wed Abraham Jacopss
West: Dinghen Jochum Aertss en vercoopers
Noord: Her straet
Zuid: dwarsloot acker
Bijz: Anthonis Janssen Snijder als voocht vande kijnderen van Jan Willemss Cloot za en Lijsken Pieterss Nobel voor ½ en Lijsken Pieterss Nobel voor ½. Lijsken wordt geassisteert door Pieter Janss Nobel.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 265r
Soort akte: wilceur
Datum: 10-3-1653
1e Comparant: Jan Huijbertss de Bonth
2e Comparant: Anthonis Janssen Snijder ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van huijs etc (zie folio 264v)
Prijs: ƒ 1375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 21-11-1655 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 265v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-3-1653
1e Comparant: Faes Willemss
2e Comparant: Willem Jacopss, neve
Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Damiaen Joosten
West: ??? en Handrick Andriessen Keijsers
Noord: sloot bijster
Zuid: Corte Maten
Bijz: Faes woont te Cappel en is mede erffg van Joost Willemss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 266r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-3-1653
1e Comparant: Peeter Jacop Meermans ea
2e Comparant: Thomas Adriaenssen Bommeler
Goederen: een acker saeijlant, groot ontrent ½ mergen
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Aert Aertssen de Bruijn
West: vaertcant grippel
Noord: Anneken Adriaenss Bommeleers
Zuid: Adriaen Jan Mathijss
Bijz: Peeter Jacop Meermans mede namens de 2 weeskijnderen van Maeijken Jan Geerden za en Jan Jan Mathussen hun vader als toesiender

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 266r
Soort akte: wilceur
Datum: 23-3-1653
1e Comparant: Jan Jan Mathussen namens zijn kinderen
2e Comparant: Peeter Jacop Meermans
Goederen: wilceur tbv de 2 kinderen met als onderpant het huijs etc (zie folio 266r)
Prijs: ƒ 247
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan wordt ook Jan Janss Teeuwen genoemd.
Lambert Bernier x Janneken Jan Matheuss zijn op 20-5-1664 geheel voldaan. Oa door Adriaen Jan Matheuss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 267r
Soort akte: waterbrief
Datum: 17-3-1653
1e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken
2e Comparant: Gerit Corneliss Swart
Goederen: wasterbrieff tbv de aankop van een pleijtschip incl toebehoren
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 30-7-1659 is er f 1200 betaald

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 267v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-3-1653
1e Comparant: Jan Peeterss Geenen x Eelken Janssen
2e Comparant: Jacop Janssen, swager
Goederen: 1/3 huijs, erve, hooff, boomgaert en saeijlant
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hermans saeijlant
West: Ariaen Jacopssen baes
Noord: Anneken Adriaens Bommerlers
Zuid: erffg Peeter Wouterss
Bijz: Jan woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 268r
Soort akte: scheijding en deling
Datum: 19-3-1653
1e Comparant: Adriaen Janss
2e Comparant: Jacop Janss
Goederen: deling van het huijs (zie folio 266v)
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen krijgt 1/3 en Jacop 2/3.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 268v
Soort akte: waterbrief
Datum: 19-3-1653
1e Comparant: Jan Meussen Wijngaert
2e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken
Goederen: waterbrief tbv de aankoop van een gubel met toebehoren met als onderpant 9 geerden lants
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer. Op 12-4-1660 is de brief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 269r
Soort akte: waterbrief
Datum: 21-3-1653
1e Comparant: Gerit Corneliss Swart
2e Comparant: Janneken Cleijssen wed Abraham Jacopss
Goederen: watergrief tbv de aankoop van een pleijtschip met toebehoren
Prijs: ƒ 1650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Janneken treedt ook namens haar kinderen op en wordt geassisteert door Jan Huijberden Vassen.
Adriaenken Franss en Cornelis Jochumss Rijcken staan borg. Op 22-7-1660 is de waterbrief geheel afgelost volgens Adriaen Anthonis Compeer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 270r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-3-1653
1e Comparant: Robbrecht Janss Faro
2e Comparant: Marcus Janss Faro, broer
Goederen: een perceelken bijsters, groot ontrent 1½ hont
Prijs: ƒ 43
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Janssen Hantkijnt
West: vercooper
Noord: Marcelis Adriaenss Cluijter
Zuid: erffg Thomas Dirck Rijcken
Bijz: Robbrecht woont te S'moer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 270r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-4-1653
1e Comparant: Anthonis Wouterssen
2e Comparant: Adriaenken Franss wed Cornelis Stevenss Swart
Goederen: ½ huijs, erve, weijvelden en saeijlant, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Corsten
West: Sgravenmoer
Noord: Hendrick Janss
Zuid: Cornelis Jochumss Rijcken
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 270v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-4-1653
1e Comparant: Peeter Wouterss, schout HLA
2e Comparant: Jan Jochumss ea
Goederen: ½ van 3 geerden, inden polder, gemeen met cooper en Lijnken Peeter Jochumss , in 12 geerden
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jochums met kijnderen met 9 geerden
West: Jan Jochumss int zelfde land
Noord: Masen
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: Jan Jochumss (Raemsdonck) voor ½ en Claes Adriaen Hoevener als voocht vande 4 kijnderen van Jan Jochumss en Engelken Corneliss.
Op 4-9-1655 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 271r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-5-1653
1e Comparant: Laureijs Corneliss Vermeulen ea
2e Comparant: Cornelis Janss Venis
Goederen: 3 mergen, 4 hont gronden, weijvelden en bijsters teijnde stede van Peeter Janss Cluijter
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: bosch van Cornelis Willemss Cnaep
West: Sgrevelduijsloot tussen S'moer
Noord: Meus Janss Wijngaert
Zuid: Jan Claesen Wijngaert cs
Bijz: Laureijs Corneliss Vermeulen mede als oom en voocht en namens Jan Adriaenss Moeten als vader en toesiender van zijn 3 kijnder bij Catelijn Corneliss Vermeulen (proc G'berg), Adriaen Corneliss Kuijck x Dingenken Corneliss Vermeulen, Jan Anthonis van Sprang x Anneken Peeterss Cluijter, Jan Dircxss Mostert ? X Catelijnken Peeterss Cluijter. Alle kijnderen en erffg van Peeter Janss Cluijter x Heijlken Janss Conincx

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 271v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-6-1653
1e Comparant: Adriaenken Fransen wed Cornelis Stevenss Swart
2e Comparant: Aerdt Peeterss Cuijl
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem Jacop Thoniss
West: Jan Corneliss vande Greeff
Noord: Peeter Jochumss
Zuid: wed Adriaen Huijbertss Schep en kijnderen
Bijz: Adriaenken wordt geassisteert door Steven Corneliss Swart, zoon

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 272r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-6-1653
1e Comparant: Maeijken Adriaen Panum
2e Comparant: Aerdt Peeterss Cuijl
Goederen: ½ binnen delle met het bosch, gemeen met Adriaen Janss Locht
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Jan Adriaenss Cuijper kijnderen
Noord: Adriaenken Franssen
Zuid: Anneken Corneliss wed Thomas Janss Schipper
Bijz: Maeijken wordt geassisteert door Steven Corneliss Swart

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 272r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-6-1653
1e Comparant: Mathijs Schuiffhil ea
2e Comparant: Lendert Adriaenss van Guerpel [Werpel inkop]
Goederen: 6 geerden, inden polder, in 12 geerden opten oostencant
Prijs: ƒ 2250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jacop Huijbertss de Bruijn
West: vercoopers met andere 6 geerden
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Mathijs Schuiffhil mede namens Metke Schuijffhil wed lestmael Abraham Crillaertss, Mathijs Heijs x Catelijn Schuijffhil en Jan Schuijffhil. Alle broers en zussen, swagers. Johan Herritss x Maria Schuijffhil, Cornelis Buijs, oudt schout tot Waelwijck als voocht van Willem Schuijffhil. Tesamen kijnderen van Dammis Schuijffhil za, burgm G'berg en Anna Heijs.
Lendert woont te Cappel. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 272v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-6-1653
1e Comparant: Lendert Adriaenss van Vuerpel
2e Comparant: Mathijs Schuiffhil ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 272r)
Prijs: ƒ 2250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Mathijs Schuiffhil mede namens Metke Schuijffhil wed lestmael Abraham Crillaertss, Mathijs Heijs x Catelijn Schuijffhil en Jan Schuijffhil. Alle broers en zussen, swagers. Johan Gerritss x Maria Schuijffhil, Cornelis Buijs, oudt schout tot Waelwijck als voocht van Willem Schuijffhil. Tesamen kijnderen van Dammis Schuijffhil za, burgm G'berg en Anna Heijs.
Lendert woont te Cappel.
Op 11-8-1657 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 273r
Soort akte: appprobatie
Datum: 26-6-1653
1e Comparant: Mathijs Heus, lackencooper G'berg ea
2e Comparant:
Goederen: Mathijs wordt gemachtigd 6 geerden te verkopen aan Lendert Adriaenss Veurpel (zie folio 272r)
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Mathijs Heus, lackencooper G'berg x Catelina Schuiffhil, Johannes Schuijffhil, Metken Schuijffhil wed lestmael Abraham Crillaerts. Kijnderen Damiaen Schuijffhil en Anna Heijs

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 273v
Soort akte: waterbrief
Datum: 7-7-1653
1e Comparant: Adriaen Thonis van Sgravenmoer
2e Comparant: Peeter Thonis vander Maes
Goederen: waterbrief tbv de aankoop van een pleijtschip zoals het nu vaart
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De waewrborg is zijn vrouwe moederlijcke goederen. Op 6-9-1656 is de wilceur afgelsot

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 274r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-7-1653
1e Comparant: Cornelis Janss Wijten
2e Comparant: Merten Adr van Gesel en Adr Janss Fiersen, armmrs
Goederen: een buijten delle, gecomen van zijn vader
Prijs: ƒ 465
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Cornelis Janssen Gheerden
Noord: Anneken Jan Matheuss
Zuid: Adriaen Jan Matheuss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 274v
Soort akte: waterbrief
Datum: 18-8-1653
1e Comparant: Peeter Anthonis vander Maes
2e Comparant: Wouter Janss Duijser
Goederen: waterbrief tbv de aankoop van een damlooperschuijt met toebehoren
Prijs: ƒ 310
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wouter woont te Cappel. Afbetaling gelijk de afbetaling van de waterbrief tlv Adriaen Anthonis van Sgravenmoer (zie folio 273v). Op 6-9-1656 is de waterbrief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 275r
Soort akte: vrijgift
Datum: 16-11-1653
1e Comparant: Maeijken Dircxss wed Jochum Aertss
2e Comparant: Aert Joschumss, zoon
Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met Anthonis Jochum Aerden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Merten Aertssen van Gesel
Noord: erfffg Peeter Wouterss
Zuid: wed Anthonis Jochum Aerden met wederhelft
Bijz: Maeijken wordt geassisteert door Hendrick Andriessen Keijsers

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 275v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-12-1653
1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter
2e Comparant: Huijbert Peete ???
Goederen: 2 veldekens in 1 mergen saeijlant op, oostzijde Vroukens vaert
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: de ??? vande gheer
West: Adriaen Jacopss Baes
Noord: vercooper
Zuid: Metghen Van?? wed Jan Jacopss Baes
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 276r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-12-1653
1e Comparant: Aerdt Jochumssen Timmerman ea
2e Comparant: Anth Dircxs Waelwijck, Waelwijck Dircxs Waelwijck
Goederen: uit de waterbrief tbv Wouter Willemss Cop, hoeijschipper
Prijs: ƒ 870
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Aerdt Jochumssen Timmerman en Aerdt Peeterse Cuijl als voocden van de kijnderen van Jan Adriaenssen Cuijper en Wilmken Aertss Scheppen.
Anthonis en Waelwijck wonen te Sgravenmoer.
17-1-1664 is deze brieff geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 276v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1654
1e Comparant: Aert Wilbertss
2e Comparant: Jan Sijmenss Hoevener
Goederen: een huijs, erve en saeijlant, groot 3 hont, gedeelt vande stede van Claes Thoniss
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bagijnen Banck
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen Banck
Noord: Claes Thoniss
Zuid: kijnderen Dirck Dircxss Melen
Bijz: Aert woont opde Willem van Ghents vaert. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 276v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-2-1654
1e Comparant: Jan Sijmenss Hoevener
2e Comparant: Aert Wilbertss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15-3-1655 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 278r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-2-1654
1e Comparant: Jacop Adriaenss Corp ea
2e Comparant: Adriaen Jacopss Baes
Goederen: n plecxken ackerland
Prijs: ƒ 399
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Geritss
West: Anthoniss ???mans
Noord: stede teijnde Crooten acker
Zuid: Denis Peeterss de Haen
Bijz: Jacop Adriaenss Corp, Claes Jacopss Corp ??? als voocht vande 3 kijnderen van Adriaen Jacopss Corp en Lijsken Eemens, hem voocht susters [?].
Anthonis Claesen Huijben namens Aentken en Lijnken Jacopss Corp en Huijbert Jacopss Corp. Kinderen van Jacop Adriaenss Corp en Peerken Claes Huijben. (proc. Waspick 16-5-1653).
Op 5-10-1655 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 278v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-2-1654
1e Comparant: Hendrick Franss
2e Comparant: Bastiaen Franssen, broer
Goederen: ½ ackerken saeijlant inde Corte Maten, gecocht van Cornelis Joosten
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: cooper met wederhelft
West: Seger ? Wouterss
Noord: Willem Jacop en kijnderen Daem Joosten
Zuid: kijnderen Cornelis Adriaen Peeterss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 278v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-2-1654
1e Comparant: Cornelis Jan Gheerden
2e Comparant: Cornelis Janss Cuijper
Goederen: wilceur met als onderpant 2 binnen delle
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert, Cornelis Janssen voorss cs
West: andere delle; dwarsloot
Noord: Huijbert Janssen Bondt; waterganck
Zuid: kijnderen Jan Mathussen; Adr Janssen Locht
Bijz: CJ Cuijper woont te Sgravenmoer.
Aert Corneliss Cuijperbekent op 28-9-1680 als enige erffg van Cornelis Janss Cuijper dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 279v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-3-1654
1e Comparant: Jacop Wilbert, oud secr Oosterhout
2e Comparant: Peeter Adriaenss Rutten en Jan Janss Handkijnt
Goederen: een poerceel bleckeling gronden, inde Bagijnen Banck, lang 54 roeden, breet 1/2 Banck, ten zuijden vande Santschel
Prijs: ƒ 180
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Bagijnen Banck
Belend Oost: Steven Huijbertss Clauweaerts ea
West: hoeve vande Swaats ???
Noord: erffg Dirck Arss Waelwijck
Zuid: Wouter Robben Lije
Bijz: Peeter en Jan wonen te Sgravenmoer.
Oost: en Jan laureijssen Lantmeter cs met wederhelft.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 280r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-3-1654
1e Comparant: Claes Claessen
2e Comparant: Huijbert Adriaenssen de Bruijn
Goederen: een buijtendijcxse dwarsdelle
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jan Matheuss
West: Vroukens vaert
Noord: Hendrick Hendricxssen van Ghils
Zuid: Sijcken Janss Rutten
Bijz: Claes woont te Oudt Heusden.OP 23-9-1654 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 280r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-4-1654
1e Comparant: Wouter Janssen, schout
2e Comparant: Hendrick Franssen, swager
Goederen: wilceur met als onderpant 9 geerden, inden polder, in 12 geerden, gemeen met Huijbert Ghijsbertsen
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anthonis Michielss Otgens
West: Margridt en Elisabeth vd Eijnde, Wouter Wout Boef
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Op 20-12-1657 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 281r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1654
1e Comparant: Maeijken Janssen
2e Comparant: Bastiaen Huijbertss
Goederen: 1/3 acker saeijlant met de veldekens, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Swaen, G'berg
West: Peeter Melsen
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz: Maeijken wordt geassisteert met Adriaen Willemss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 281v
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-4-1654
1e Comparant: Jan Janssen
2e Comparant: Bastiaen Huijbertss
Goederen: 1/8 huijsken, schur en hooff, Bastiaen bewoont het huijs redds
Prijs: ƒ 50
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Willemss Buijs
West: dorps erve
Noord: her straet
Zuid: Melis Hendricxss ? en Aert Dingemanss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 282r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1654
1e Comparant: Jacop Jochumssen
2e Comparant: Jan Ghijsbertss, neve
Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 387
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Cornelis Mathijssen
West: Adriaen Ghijben
Noord: Dirck Handricxss
Zuid: cloosters goet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 282r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1654
1e Comparant: Jan Ghijsbertss, neve
2e Comparant: Jacop Jochumssen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 387
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15-12-1656 bekennen Adriaen Ghijsbertss en Jacop Jacopss dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 283r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-4-1654
1e Comparant: Cornelis Joosten Gherden x Dingentken Jansen Cuijl
2e Comparant: Anthonis Joosten
Goederen: ½ mergen saeijlant, zoals Adriaen Franssen Cuijper het van Adriaen Romboutss za gekocht heeft
Prijs: ƒ 875
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Vroukens vaert grippel
Noord: Frans Janss
Zuid: kijnderen Jan Matheuss
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 283r
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-4-1654
1e Comparant: Anthonis Joosten
2e Comparant: Cornelis Janss Gherden x Dingentken Jansen Cuijl
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 283r)
Prijs: ƒ 875
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 29-11-1654 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 283v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-6-1654
1e Comparant: Seger Janssen ea
2e Comparant: Aert Jochumss Timmerman
Goederen: ¼ perceel bleckeling gronden, gemeen met wed Bastiaen Geritss en cooper
Prijs: ƒ 21
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Adriaen Deniss
West: Peeter Anthonis vander Punten
Noord: Her straet
Zuid: Willem Jacop Thoniss
Bijz: Seger Janssen, Handrick JoostenBaveseer ? X Adriaenken Janssen, Peeter Wouterss, schout HLA, als voocht van Dirck Janss ?. Allen kijnderen van Jan Segerss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 284r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-6-1654
1e Comparant: Jan Adriaenss Hamel
2e Comparant: Adriaen Commer Blanckertss
Goederen: wilceur met als onderpant een perceel bijsters en weijvelden teijnde de stede van Jan Adriaenss Hamel
Prijs: ƒ 79
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jochum Jacops Meijer
West: Sgravelduijn sloot
Noord: erffg Jochum Jacops Meijer
Zuid: erffg Anneken Adriaenss Bommeler
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer.
Op 1-2-1678 is de wilceur geheel afgelost. Genoemde namen: Jan Willems Buijs als armmeester tbv Hendrick Adams, Jan Aerden x Willemken Adamss en Commerken Adamss. Erffg van Adriaen Commer Blanckertss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 284v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-7-1654
1e Comparant: Adriaen Janss de Ruijter
2e Comparant: Huijbert Peeter Wouterss
Goederen: 1/3 een acker op oostzijde Vroukens vaert, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: grippel vande gheer
West: Adriaen Jacopssen Baes
Noord: Jan Adriaenss Croot
Zuid: cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 285r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-8-1654
1e Comparant: Mathijs en Willem Schuijffhil
2e Comparant: Jan Wilm Buijs, Ghertruijt Janss wed Peeter Wouter
Goederen: 6 geerden land, inden polder, in 12 geerden opde westencant, gemeen met Lendert Adriaenss van Overpelt
Prijs: ƒ 2400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Lendert Adriaenss met andere 6 geerden
West: Peeter Melsen
Noord: Masen
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: Mathijs en Willem worden geassisteert door Willem Buijs, oudt schout van Waelwijck., oom. Kijnderen van Damis Schuijffhil , burg G'berg en Anneken Heijs za.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 285r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-8-1654
1e Comparant: Jan Wilm Buijs, Ghertruijt Janss wed Peeter Wouter
2e Comparant: Mathijs en Willem Schuijffhil
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 2400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 18-4-1656 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 285v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-9-1654
1e Comparant: Adriaen en Jan Adriaenss Hoevener
2e Comparant: Adriaen Janss Locht, schoonbroer
Goederen: ½ binnen delle met boschen en houtwassen, gemeen met Aert Peeterss Cuijl. ½ buijtendelle met erff Frans Arss Boeser
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert; Jacop Jan Matheus ea
West: kijnderen Jan Arss Cuijper; Adriaen Stevenss
Noord: Adriaen Franssen; Cleijn Waspick
Zuid: Janneken Corneliss wed Thomas Janss Schipper;
Bijz: Oost: erffg Neelken Wouter Willemss.
Zuijd: Herstraet

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 286r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-9-1654
1e Comparant: Jan Corneliss vande Graff
2e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken
Goederen: een binnendijcxse delle
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jan Teeuwen
West: Vroukens vaert
Noord: Adriaenken Peeterss Fijnenbuijck
Zuid: erffg Cornelis Stevenss Swart
Bijz: Op 21-11-1654 is de koopsom geheel voldaan volgens Jan Corneliss vander Graeff

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 286v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-11-1654
1e Comparant: Faes Willemss
2e Comparant: Anthonis Peeterss Corsten
Goederen: ¼ ackerken saeijlant, gemeen met Willemken Commeren en kijnderen naast Willem Jacopss
Prijs: ƒ 36
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Andriessen Keijsers
West: de kercke
Noord: Wouter Janss, schout
Zuid: Hendrick Andriessen Keijsers
Bijz: Faes woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 287r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-12-1654
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Jan Peeterss Gheenen
Goederen: een perceel bleckeling gronden, groot ontrent 8 hont, inde hoeve van Heuckelom
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: hoeve van Heuckelom, Molenbanck
Belend Oost: Molenbanck
West: graeffelijckheijt en Peeter Jochum Jan Berthoutss
Noord: Johannis Sprangers en Hendrick Hend van Diels
Zuid: Thomas Dircken
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 287v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-12-1654
1e Comparant: Adriaen Ghijben x Adriaenken Jan Jochumssen ea
2e Comparant: Hendrick Franss
Goederen: binnendijcxse delle
Prijs: ƒ 847
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Adr de bruijn en gerit Dircxssen
West: wed Wwouter Peeterss Mich en dochter
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: bosch erffg Adriaen Stevenss voor de Her straet
Bijz: Adriaen Ghijben x Adriaenken Jan Jochumssen, J?? Ghijsbertss x Grietken Wouterss dochter van Maeijken Jochumss en Jacop Jacopss Timmerman x Adriaenken Peeter Jochumss mede namens Lijnken Peeter Jochumss. Erffg van Jacop Jochumss za, oom.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 287v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-12-1654
1e Comparant: Hendrick Franss
2e Comparant: Adriaen Ghijben x Adriaenken Jan Jochumssen ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 287v)
Prijs: ƒ 847
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Ghijben x Adriaenken Jan Jochumssen, J?? Ghijsbertss x Grietken Wouterss dochter van Maeijken Jochumss en Jacop Jacopss Timmerman x Adriaenken Peeter Jochumss mede namens Lijnken Peeter Jochumss. Erffg van Jacop Jochumss za, oom.
Op 15-12-1656 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 288r
Soort akte: waterbrief
Datum: 23-12-1654
1e Comparant: Andries Adriaenss, hoeijschipper
2e Comparant: Claes Boemans, schipper te Rossendael
Goederen: waterbrief tbv de aankoop van een pleijtschip met toebehoren
Prijs: ƒ 560
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Jochum Rijcken en Jan Aerden en Sijmen Aertss Geus staan borg

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 289r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-1-655
1e Comparant: Jan Adriaenss Hamel
2e Comparant: Cornelis Jochum Reijcken
Goederen: wilceur met als onderpant een perceel bijsters en weijvelden, gemeen met zijn moeder, teijnde de stede van JAH
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jochum Jacopss Meijer
West: Sgravelduijn sloot
Noord: erffg Jochum Jacopss Meijer
Zuid: Anneken Adriaenss Boemmelers
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer.
Huijbert Corneliss Rijcken en Nicolaes Brouwers x Dingena Corneliss Rijcken en verdere broers en susters bekennen dat de wilceur op 3-1-1670 geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 289v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-1-1655
1e Comparant: Janneken Stoffelen Crijter ? Ea
2e Comparant: Anneken Huijbert Roelen wed Dirck Adr Waelwijck
Goederen: 3/5 in een perceel morgronden ende leechten, gemeen met Roelant Clasen Beij en Huijbert Corneliss
Prijs: ƒ 102
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: hoef van Heuckelom
Belend Oost: hoef van Heuckelom
West: Jacop Adriaenss Bommeler
Noord: Cornelis Adriaenss Huft
Zuid: Aerdt Dircxss
Bijz: Janneken Stoffelen Crijter ? lest wed Jan Janss Venis voor ½ en geassisteert door Cornelis Janss Venis. CJ Venis voor hem zelf en namens Jan Janss Venis, Loureijs Corneliss x Maeijken Venis en Jacques Liebens x Lijsbeth Janss Venis samen in de andere ½. Voor 2/5. Cornelis Jacop Stoffelen mede namens Thomas Jacop Stoffelen. Voor 1/5

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 290r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-1-1655
1e Comparant: Jacop Stevenss, meulder tot Barle, ea
2e Comparant: Aerdt Adriaenss Bommeler
Goederen: ¼ buijten delle, gemeen met Jan Jacop Vaderjan en Matheus Janss
Prijs: ƒ 240
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Jacopss Visscher
West: Jan Rutten
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Jacop Stevenss, meulder tot Barle, x Grietken Jan Matheuss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 290v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-1-1655
1e Comparant: Jacop Stevenss, meulder tot Barle, ea
2e Comparant: Truijcken Jan Matheuss wed Jan Jacopss Vaderjan
Goederen: ¼ perceelken saeijlant, aengecomen van zijn schoonvader, gemeen met cooperse en Anthonis Jan Matheuss cs
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Gheer
Belend Oost: de Gheer
West: Vroukens vaert
Noord: Anthonis Joosten
Zuid: Jan Adriaenss Groot
Bijz: Jacop Stevenss, meulder tot Barle, x Grietken Jan Matheuss (zus van Truijcken).
Op 25-10-1656 is de koopsom geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 291r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-2-1655
1e Comparant: Peeter Verster, schout Raemsdonck, ea
2e Comparant: Jan Peeterss Dorrenboom
Goederen: hun deel in een buijten delle, gemeen met cooper en Jan laureijss Lantmeter
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Jan Matheuss
West: Vroukens vaert
Noord: Joost Driessen en Cornelis Goeijertss
Zuid: Bagijnen van Waelwijck
Bijz: Peeter Verster, schout Raemsdonck, namens Cornelis Michielss, drimmeler schipper, Maeijken Corneliss wed Joost Michielss (Roosendael), geassisteert door de secr van Raemsdonck, Thonis Jacopss Sael ?, oom, als voocht van het kijnt van Peeter Jacopss Sael en Joostken Corneliss Nuijden, drimmeler schipper (Schoonhoven). Erffg van Adriaenken Adriaenss
Jan woont te Raemsdonck.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 291v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-2-1655
1e Comparant: Jan Peeterss Coremans
2e Comparant: Sijcken Janss Rutten, lest wed Adr Jochum den Oude
Goederen: ½ banck saeijlant, gemeen met cooperse en Gerit Wouterss
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: cooperse en Gerit Wouterss
Zuid: Peeter Anthonis vander Punten
Bijz: Jan woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 292r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1655
1e Comparant: Peeter Janss Dolck den Ouden en de Jongen
2e Comparant: Peeter Melsen, neve
Goederen: hun deel in twee binnendijcxse turfdellen, met Peeter Jacopss en cooper, gecomen van Huijpken Peeter Godtschalck, grootmoeder
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Willem Jacop Thoniss
West: Vroukens vaert
Noord: Willem Joosten den Jongen
Zuid: erffg Gerit Franss
Bijz: Beide Peeters wonen te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 292v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1655
1e Comparant: Ghijsbert Dingemanss
2e Comparant: Peeter Melsen
Goederen: ¼ acker saeijlant, gecomen van Aenken Anthonis, moeder
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Sgravenmoerse Maten
Belend Oost: kijnderen Adriaen Michielss
West: wed Thijs Janss, Jacop Wout Visscher, zelfde stuk
Noord: Anthonis Classen
Zuid: Sgravenmoerse Maten
Bijz: Peeter woont opte Santschel.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 293r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-2-1655
1e Comparant: Adriaen Jan Mathijss en Mels Thomassen, armmrs
2e Comparant: Huijbert Ghijsbertss
Goederen: huijs, hoff, boomgaert en delle, gekocht van Jan Huijgen Vosch
Prijs: ƒ 1110
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Ghijsbert Dingemanss
West: Hendrick Andriessen Keijsers
Noord: polder van Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 293r
Soort akte: wilceur
Datum: 9-2-1655
1e Comparant: Huijbert Ghijsbertss
2e Comparant: Adriaen Jan Mathijss en Mels Thomassen, armmrs
Goederen: wilceur tbv de aankop van een huijs etc (zie folio 293r)
Prijs: ƒ 1110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: geen notitie van betaling

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 293v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-2-1655
1e Comparant: Jan Geritss Boudewijns
2e Comparant: Mathijs Peeterss
Goederen: ½ acker saeijlant, zoals gebruijckt door Peeter Wouterssen za
Prijs: ƒ 360
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Meerten Aertss van Gesel
Noord: cooper
Zuid: Aert Jochumss Timmerman
Bijz: Jan woont te Cappel. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 293v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-2-1655
1e Comparant: Mathijs Peeterss
2e Comparant: Jan Geritss Boudewijns
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 293v)
Prijs: ƒ 360
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 19-1-1657 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 294r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-2-1655
1e Comparant: Cornelis Janssen van Beijeren ea
2e Comparant: Marcelis Janss Faro
Goederen: een perceelken weijvelden, groot ontrent ½ mergen
Prijs: ƒ 65
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Elff Mergen
Belend Oost: Elff Mergen
West: Sgravenduijnse sloot
Noord: Jan Cornelis Cop
Zuid: Armen van Sgravenmoer
Bijz: Cornelis Janssen van Beijeren mede namens Mathijs Anthonissen x Maeijken Janssen van Beijeren (Breda), Gerit Janssen van Beijeren mede als voocht van het kijnt van Cornelis Janssen van Beijeren, Jan Janssen van Beijeren den Jonghen en Huijbert Janssen van Beijeren. Kijnderen van Jan Janssen van Beijeren en Magdalena Cornelis van Oosterwijck (proc S'moer, 12-2-1655)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 294v
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-2-1655
1e Comparant: Mathijs Adriaenss x Maeijken Corneliss
2e Comparant: Marcus Janssen Faro
Goederen: ontrent 1½ mergen gronden, inde gronden van Emsteijn
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: vercooper
West: cooper
Noord: Johannes Sprangers
Zuid: Mathijs van Asperen
Bijz: Mathijs woont te Sgravenmoer. Maeijken is wed van Jan Lodewijckss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 294v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-3-1655
1e Comparant: Huijbert Janssen de Bont ea
2e Comparant: Huijbert Peeterss en Cornelis Adriaenssen Meulder
Goederen: een banck bleckeling gronden
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bagijnen Banck
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen Banck
Noord: Jan Sijmonsen Hoevener
Zuid: Jan Wouter Janss
Bijz: Huijbert Janssen de Bont namens Geertruijt Gheerlijncxss dochter van Engelen weduwe Cornelis van Ghelcom, doctoor te Heusden, geassisteert met Claes Claessen Valck, behoutoom (proc, Oudheusden, 15-2-1655)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 295r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-3-1655
1e Comparant: Jan Huijbertss Vassen ea
2e Comparant: Huijbert Janssen de Bondt
Goederen: ¾ buijtendijcxse dwers delle gecomen van Frans Adriaenssen Boeser za, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 315
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Aert Adriaenss de Bruijn
Noord: Mathus Peeterss
Zuid: Armen van Waspick
Bijz: Jan Huijbertss Vassen als voocht en Sebastiaen Franssen als toesiender van de 5 kijnderen van Huijbert Corneliss Bervoetss en Adriaenken Franssen en Adriaen Huijbertss, mondiche zoon. Op 4-3-1657 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 295r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-3-1655
1e Comparant: Jan Huijbertss Vassen ea
2e Comparant: Sebastiaen Franssen
Goederen: ½ buijtendijcxse delle aende wiel, gemeen met Adriaen Janssen Locht, gecomen van Frans Adriaenss Boeser za, grootvader
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jacop Jan mathijss en errf Neelken Wouter Willemss
West: Wouter Adriaen Stevenss
Noord: Claeijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Jan Huijbertss Vassen als voocht van de 5 kijnderen van Huijbert Corneliss Bervoetss en Adriaenken Franssen en Adriaen Huijbertss, mondiche zoon. Op 15-3-1657 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 295v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-3-1655
1e Comparant: Gherit Janssen
2e Comparant: Adriaen Jan Mathijssen
Goederen: een binnendijcxse turfdelle, gekocht van Cornelis Michielssen Cleermaecker en Corn Stevenss Swart
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Truijcken Aert Scheppen
Noord: Adriaen Jacopss Baes
Zuid: Anthonis Joosten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 296r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-3-1655
1e Comparant: Mels Thomassen
2e Comparant: Huijbert Peeterssen
Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met Mathijs Peeterss, aengecomen van Peeter Wouterss za, grootvader
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Meerten Aertssen van Gesel
West: Vroukens vaert
Noord: mathijs Peeterss
Zuid: Aert Jochumss Timmerman
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 296v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-4-1655
1e Comparant: Peeter Geritss van Loon ea
2e Comparant: Merten Aertss van Gesel
Goederen: hun deel in een buijtendijcxse delle, op het Stapeleijndt, gemeen met Willem Willemss Meulder, en hun deel in een acker
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: 1e Willem Willemss Meulder; 2e Dirck Lendertss
West: Adriaen Jan Mathijss; Denis Peeterss
Noord: Oude straete; Mels Thomass
Zuid: Her straet; Huijbert Janssen de Bondt
Bijz: Peeter Geritss van Loon (Dongen) mede namens Peeter Aertssen Goeknecht, swager, x Maecken Janss Cath, Jenneken Janssen Cath, Dirck Adriaenssen de Jongman, Jan Peeterss, Cornelis Peeterss en Peeter Peeterssen Roeloffssen, Jan en Willem, broers, Huijbert Janssen met Anneken Wouterss. Erffg van ??? Groeijerden lest wed van Gerrit Willemss Thimmer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 297r
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-4-1655
1e Comparant: Peeter Anthoniss vander Maes ea
2e Comparant: Jan Johan van Raveschot, zoon
Goederen: het suijdense loth moerdellen, aengecomen van Jan jaohan Ravenschot zijn [niets ingevuld] za
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: Jan Adolff vander Voirt
Zuid: Theodora van Ravenschot
Bijz: Peeter Anthoniss vander Maes namens Jan Adolff van Raveschot (proc not Thomas van Bocholt, Serthogenbossche, 3-4-1655) en uit krachte van brieven van octrooi gegeven door van het Ridderschap en stede van Hollant en van Westvriesland van 6-7-1649 onderteeckent door Herbert van Baumont

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 297v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-4-1655
1e Comparant: Jan Johan van Raveschot
2e Comparant: Steven Corneliss Swart
Goederen: het suijdense loth moerdelle, gekocht van zijn vader (zie folio 297r)
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: Jan Adolff vander Voirt
Zuid: Theodora van Ravenschot
Bijz: Juni 1656 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 298r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-4-1655
1e Comparant: Adriaen Bastiaenssen de Roij
2e Comparant: Pouwels Freijssen
Goederen: een buijtendijcxse delle genaemt het Campken
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: het Campken
Belend Oost: Cappel met Oude Vaert
West: Peeter Gheldens
Noord: ambacht van Nederveen
Zuid: Oude vaert
Bijz: Adriaen woont tot Cappel en Pouwels op de Willem van Ghents vaert

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 298v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-5-1655
1e Comparant: Cornelis Vassen Vermeulen ea
2e Comparant: Jan Corneliss Spranger, swager
Goederen: 1/6 acker saeijlant
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Embrecht Corneliss Metser
West: Mathijs Huijbertss Luet ?, neve
Noord: Willem Corn, Bastiaen Franssen, Jan Corn Seuw
Zuid: Jan Adr Croot, Ptr Corsten Jacop Adr Gorp ?
Bijz: Cornelis Vassen Vermeulen namens Jan Jacop vande Wijmert x Adriaenken Cornelis Adriaen Peeterssen (Alcmaar) (proc schepen van Sgravelduwen ?, 3-5-1655)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 299r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-9-1655
1e Comparant: Cornelis Janssen Wijten
2e Comparant: Johan Crillaerts, oudt borgemeester G'berg ea
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 440
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaertse grippel
West: Hendrick Janssen
Noord: Adriaen Jacopssen Baes
Zuid: Adriaen Corsten
Bijz: Johan Crillaerts, oudt borgemeester G'berg, tbv het kijnt van Abraham Crillarts za, broer.
Op 8-1-1676 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 299v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-10-1655
1e Comparant: Wouter Janss, schout
2e Comparant: Thomas Wouterss, zoon
Goederen: ½ huijs, erve en boomgaert met gronden en bijsters, gemeen met vercooper, gecomen van zijn vader
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Geijsbertss en Wouter Janss
West: Jan Wouterss Seijlmans en Bastiaen Franss
Noord: Her straet
Zuid: dwarsloot ackers
Bijz: Wouter mag in de ceuken en opcamer blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 300r
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-10-1655
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Corst Berntsen, swager
Goederen: ½ huijs waar vercooper in woont, ½ in 3 mergen grond, gecomen van Roeloff Peeter Commerss
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 2e Jan Wouterss
West: Jan Gheritss Hoevener; Smalle Bijster
Noord: Wouter Janss; wed Corn Stevenss Swart ea
Zuid: Jan Jan Wouterss; Jan Wouterss, secr
Bijz: noord 2e: Jan Wouterss Seijlmans.
Belending oost west 2e kavel kan ook andersom.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 300v
Soort akte: wilceur
Datum: 20-10-1655
1e Comparant: Corst Berntsen, swager
2e Comparant: Jan Wouter Janss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van ½ huijs (zie folio 300r)
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 300v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-10-1655
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Sacharijss Janss
Goederen: een banck bleckeling gronden, groot ontrent 4 hont
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bagijnen Banck
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Bagijnen Banck
Noord: Huijbert Peeterss en Cornelis Adriaenss Meulder
Zuid: Jan Laureijss Lantmeter cs
Bijz: prijs: ???

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 301r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-11-1655
1e Comparant: Peeter Janss x Adriaenken Jacop Arss Corp ea
2e Comparant: Anthonis Peeter Corsten
Goederen: hun deel inde goederen van Jacop Adriaenss Corp en Peerken Clasen za, gemeen met Jacop Arss Corp ea
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Janss x Adriaenken Jacop Arss Corp en Lijnken Jacopss Corp, geassisteert door haar swager.
Gemeen met: Claes Jacopss, de kijnderen van Adriaen Jacopss en Huijbert Jacopss Corp

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 301r
Soort akte: vrijgift
Datum: 30-11-1655
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Jochum Verschuere
Goederen: een deel van de wilceur tlv zijn zwager Corst Berntsen (zie folio 300v)
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jochum woont te Spranghe

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 301v
Soort akte: wilceur
Datum: 14-12-1655
1e Comparant: Adriaen Aerden
2e Comparant: Jan Janss van Loon en Adr Adr van Bommel Armmrs
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc. en een ackerken teijnde Jan Adr Binck
Prijs: ƒ 380
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Sijmon Janssen vanden Broeck; 2e gelijk 1 1
West: Jan Adriaenss Binck; Jacop Bacopss Backer
Noord: Sijmon vanden Broeck; Claes Arss Hoevener
Zuid: Her straet; Jan Arss Binck
Bijz: Jan en Adriaen zijn armmeesters te Raemsdonck.
Peeter Melsen Brouwer, kerckmrs Raemsdonck, verklaart dat de wilceur op 24-3-1683 geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 302r
Soort akte: wilceur
Datum: 24-12-1655
1e Comparant: Joost Dircxssen van Campen ea
2e Comparant: Wouter Janssen Duijser
Goederen: wilceur met als onderpant de kijnderen hun huijs etc.
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: wed Lendert Dircxssen
Zuid: Pauwels Freijsen
Bijz: Joost Dircxssen van Campen als voocht en Cornelis Adriaenss Denis als toesiender vande kijnderen van Adriaen Peeterss Spoel en Maeijken Adriaen Denis.
Op 7-2-1664 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 302v
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-12-1655
1e Comparant: Merten Mathijssen
2e Comparant: Adriaen Clasen Hoevenaer ea
Goederen: 1 1/8 geerd, inden polder, . In 12 geerden met de kijnderen en Hendrick Andriessen Keijsers
Prijs: ƒ 506
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Adriaenssen, brouwer in de Glanshals G'berg
West: Peeter Adriaenss en Adriaen Adriaenss Brouwer
Noord: Masen
Zuid: Raemsdonck
Bijz: Adriaen Clasen Hoevenaer als voocht evan de kijnderen en Jan Jochumssen als vader en toesiender verweckt bij Engelken Corneliss Meulsen. Op 18-3-1656 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 302v-2
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-12-1655
1e Comparant: Adriaen Cornelis Buijs ea
2e Comparant: Adriaen Clasen Hoevenaer ea
Goederen: ¼ en 1/32 geerd in dezelfde 12 geerden
Prijs: ƒ 126
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Cornelis Buijs x Neesken Bastiaen Franssen en Bastiaen Franssen als vader van zijn 2 kijnderen bij Maeijken Lambertsen.
Adriaen Clasen Hoevenaer als voocht evan de kijnderen en Jan Jochumssen als vader en toesiender verweckt bij Engelken Corneliss Meulsen. Op 18-3-1656 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 303r
Soort akte: vrijgift
Datum: 31-12-1655
1e Comparant: Dirck Thijssen x Grietken Corneliss
2e Comparant: Jan Thijssen, broer
Goederen: ½ in 7 geerden land, inde polder, gemeen met Jan Willemss Buijs en Anthonis Wouterssen
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jan Cleijssen
West: Hendrick Andriesen Keijsers
Noord: Masen
Zuid: Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Dirck woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 303v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-1-1656
1e Comparant: Thonis Bastiaenss Smeekens
2e Comparant: Adriaen Michilessen Fijnenbuijck
Goederen: ½ buijnder gronden of dellen, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jasper ??? Puijs
West: Coen Janssen Smit en cooper
Noord: Jan Peeterss Buijs
Zuid: Meus Janss vande Wijngaert
Bijz: Thonis woont te Sgravenmoer en Adriaen te Dongen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 303v
Soort akte: copie accoord
Datum: 17-12-1651
1e Comparant: Jan Wouters en Corst Berntsen, swager
2e Comparant:
Goederen: Corst behoud de helft van het huijs waar Jan in woont (zie folio 300r)
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 304v
Soort akte: copie vrijgift
Datum: 4-11-1639
1e Comparant: Hendrick Denis ea
2e Comparant: Jan Wouterss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: erff Lijsbet Smullen
Noord: Roeloff Peeter layrurenss
Zuid: Corn Jochumss, Dirck Waelwijck, Jac Arss Bommeler
Bijz: Hendrick Denis, Dirck Peeterss en weeskijnderen Goeijert Denis

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 305v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-2-1656
1e Comparant: Huijbert Ansem wed Anneken Berten
2e Comparant: Jan Peeterss
Goederen: ½ buijtendijcxse delle, gemeen met Jan Berthoutss, neeff
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Jacop Joosten
West: Jan Ghijsbertss
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Huijbert woont op Santdaerbuijten

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 305v
Soort akte: vrijgift
Datum: 1-3-1656
1e Comparant: Renaeut ? Adriaenss
2e Comparant: Aert Gerrit Franssen
Goederen: ½ buijtendijcxse dwarsdelle, gemeen met Joost Driessen en Adriaen Janssen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jan Mathijssen
West: Vroukens vaert
Noord: Sijcken Janssen Rutten
Zuid: Jan Laureijssen Lantmeter
Bijz: Renaeut woont te Besoeij.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 306r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-3-1656
1e Comparant: Adr Adr Cleermaecker wed Willemken Corneliss ea
2e Comparant: Dingeman Peeter Ariss
Goederen: een acker saeijlant met veldekens, gemeen met Gerrit Dircxss
Prijs: ƒ 759
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Lijnken Peeter Ariss
West: Jan Willemss Buijs
Noord: Her straet
Zuid: Cloosters goet
Bijz: Adriaen Adriaenss Cleermaecker wed Willemken Corneliss voor ½ en Jan Huijbertss x Grietken Jacopss (Raemsdonck) en Jacop Peeterss, kinderen van Willemken, voor de ½.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 306r
Soort akte: wilcuer
Datum: 6-3-1656
1e Comparant: Dingeman Peeter Ariss
2e Comparant: Adr Adr Cleermaecker wed Willemken Corneliss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 306r)
Prijs: ƒ 759
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Adriaenss Cleermaecker wed Willemken Corneliss voor ½ en Jan Huijbertss x Grietken Jacopss (Raemsdonck) en Jacop Peeterss, kinderen van Willemken, voor de ½.
Op 30-5-1663 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 306v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-3-1656
1e Comparant: Adr Adr Cleermaecker wed Willemken Corneliss ea
2e Comparant: Adriaen Huijbertss Bervoetss
Goederen: een huijs en hoff, achter de kerck, zoals Adr Adr Cleermaker het altijd beseten heeft
Prijs: ƒ 205
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Theunken ??? wed Cornelis Andriessen
West: dorps straet en dijck
Noord: Hendrick Willemss Wever
Zuid: Wout Adriaenssen Stevenss
Bijz: Adriaen Adriaenss Cleermaecker wed Willemken Corneliss voor ½ en Jan Huijbertss x Grietken Jacopss (Raemsdonck) en Jacop Peeterss, kinderen van Willemken, voor de ½.
Voor Adr Adr wordt een camerken gemaakt waar hij kan blijven wonen.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 306v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-3-1656
1e Comparant: Adriaen Huijbertss Bervoetss
2e Comparant: Adr Adr Cleermaecker wed Willemken Corneliss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio 306v)
Prijs: ƒ 205
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15-2-1657 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 307r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-3-1656
1e Comparant: Adriaen Huijbertss Bervoetss
2e Comparant: Adr Adr Cleermaecker wed Willemken Corneliss
Goederen: wilceur
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Huijbertss Vassen bekent als voocht van de kijnderen van Abraham Jacopss op 3-12-1667 geld ontvangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 307r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1656
1e Comparant: Gerrit Peeterss Cleermaecker
2e Comparant: Sictus Hendricxss ea
Goederen: een perceelken gronden inde stede van Aenken Embrechtss, opten oostencant
Prijs: ƒ 42
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sictus Hendricxss voor ½ en Sibert Sijmonss Polulief ? wed Neelken Huijgen mede namens de kijnderen van Neelken, de kijnderen van Janneken Huijgen en Rombout Huijgen voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 307v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-3-1656
1e Comparant: Sictus Hendricxss x Maeijken Corneliss
2e Comparant: Hans Rudolphus de Wijs
Goederen: ½ perceel bijsters, gronden en moerlechten teijnde de stede van Adriaen Dircken, gemeen met Huijch Janss
Prijs: ƒ 170
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaen Dircken
West: Gerit Peeterss Cleermaecker
Noord: Her straet
Zuid: Adriaen Dircken en Gerit Peeterss Cleermaecker
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 307v
Soort akte: wilceur
Datum: 7-3-1656
1e Comparant: Hans Rudolphus de Wijs
2e Comparant: Sictus Hendricxss x Maeijken Corneliss
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 307v)
Prijs: ƒ 170
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Er wordt 3 x een bedrag betaald.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 308r
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-3-1656
1e Comparant: Pauwels Wouterss
2e Comparant: Adriaen Janssen
Goederen: een huijs met erve
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Willemken Commeren
West: Melis Hendricxssen
Noord: Her straet
Zuid: grippel acker
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 308v
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-3-1656
1e Comparant: Willem Lambrechtss ea
2e Comparant: Ariaen Corneliss Buijs
Goederen: een acker saijlant
Prijs: ƒ 301
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Vosholen
Belend Oost: wed Frans Huijbertss
West: Huijbert Dircxss (Raemsdonck)
Noord: Her straet
Zuid: Vosholen
Bijz: Willem Lambrechtss als voocht van de 6 kinderen van Commer Lambrechtss za voor ½ en Maeijken Corneliss Buijs met Cornelis Jacopss Buijs, vader , als assistent, voor dander ½

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 308v
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-3-1656
1e Comparant: Jan Corneliss Versluijs ea
2e Comparant: Maeijken Hendr wed Thonis Jochumssen en kijnder
Goederen: ¼ acker saeijlant, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens Vaert
West: Meerten Adriaenss van Gesel
Noord: Aert Jochumss Timmerman
Zuid: Adriaen de Ruijter
Bijz: Jan Corneliss Versluijs als schoonvader vande dgr van Ariaen Jochumssen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 309r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1656
1e Comparant: Cornelis Peeterssen Dolck ea
2e Comparant: Adriaen Peeterssen Dolck, broer en swager
Goederen: 6/7 huijs, hoff, saeijlant en gronden, gemeen met cooper, achter de kerck
Prijs: ƒ 1907
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: pastorije en Dammen Joosten
West: Thonisken Adr wed Corn Andries, Wouter Adr Stevens
Noord: kerck hoff
Zuid: Cuijperss Leij
Bijz: Cornelis Peeterssen Dolck, Willem Lambertssen x Adriaenken Peeterssen Dolck, Gerrit Peeterssen Dolck, Bastiaen Janss x Anneken Peeterssen Dolck, Handrick Meusen de Hoogh x Truijcken Peeterssen Dolck en Hendrick Hendricxssen de Hoogh x Bastiaenken Willemssen. Kijnderen en erffg van Neelken Janssen.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 309v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-3-1656
1e Comparant: Adriaen Peeterssen Dolck, broer en swager
2e Comparant: Cornelis Peeterssen Dolck ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc
Prijs: ƒ 1907
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Peeterssen Dolck, Willem Lambertssen x Adriaenken Peeterssen Dolck, Gerrit Peeterssen Dolck, Bastiaen Janss x Anneken Peeterssen Dolck, Handrick Meusen de Hoogh x Truijcken Peeterssen Dolck en Hendrick Hendricxssen de Hoogh x Bastiaenken Willemssen. Kijnderen en erffg van Neelken Janssen.
Op 25-9-1660 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 310r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-3-1656
1e Comparant: Adriaen Peeterssen Dolck
2e Comparant: Adriaen Willem Huijgen
Goederen: een huijs, hoff, gronden en saeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Adriaen Stevenss en Peeter Ghertsen
West: Anthonis Vassen en kijnderen Adriaen Michilelsen
Noord: Her straet
Zuid: Sgavelduijn
Bijz: Lijsbeth Wouterss bekent op 25-9-1660 dat de koopsom geheel is voldaan

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 310v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-4-1656
1e Comparant: Anthonis Michielss x Adriaenken Hendr Scheuren
2e Comparant: Jan Huijbertss Vassen
Goederen: ½ binnendijcxse delle, gemeen met Lendert Hendricxss Scheuren
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jochum Hendricxss en kijnderen Daem Joosten
West: Wilmken Commeren cs
Noord: Oude straet
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 310v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-4-1656
1e Comparant: Anthonis Michielss x Adriaenken Hendr Scheuren
2e Comparant: Adriaen Hendricxss en Lendert Hendr Scheuren
Goederen: ¼ huijs, erve en hoff, zoals Hendrick Lendertss Scheuren, vader, beseten heeft, gemeen met Adriaen H Scheuren en Bas Henricxs
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Aert Adriaenss de Bruijn
West: Cornelis Janss Geerden
Noord: Her straet
Zuid: Huijbert Arss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 311r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-5-1656
1e Comparant: Jacop Labinon ?, wijnkoper Dordrecht x Allita Heij
2e Comparant: Roelant Carpentier ea
Goederen: wilceur met als onderpant ½ van 6 geerden, inden polder, gemeen met Claes Aertss van Neten
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Arss Waelwijck
West: Peeter Wouterss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Roelant Carpentier als voogt van zijn kijnderen Roelant en Pieter verwekt bij Sara Leijsten. Op 16-3-1658 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 312r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-6-1656
1e Comparant: Adriaen Clasen van Heukelom ea
2e Comparant: Hans Rudolphus de Wijs
Goederen: ½ perceel bijsters, gronden en moerleechten, teijnde stede Adriaen Dircken, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 170
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaen Dircken
West: Gherit Peeterssen Cleermaker
Noord: Her straet
Zuid: Adriaen Dircken en Gherit Peeterssen Cleermaker
Bijz: Adriaen Clasen van Heukelom als voogt van de kijnderen van Neelken Huijgen en Huijch Janss (proc heeren van Vrouwenbaert, 20-6-1656), Sebrecht Sijmonss mede namens Rombout Huijgen en als voogt van t weeskijnt van Janneken Huijgen.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 312r
Soort akte: approbatie
Datum: 26-6-1656
1e Comparant: Rombout Huijgen
2e Comparant:
Goederen: Rombout approbeert de veste van 23-6-1656 (zie folio 312r)
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 312v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-6-1656
1e Comparant: Rudolphus de Wijs
2e Comparant: Adriaen Clasen van Heukelom ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 170
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Clasen van Heukelom als voogt van de kijnderen van Neelken Huijgen en Huijch Janss (proc heeren van Vrouwenbaert, 20-6-1656), Sebrecht Sijmonss mede namens Rombout Huijgen en als voogt van t weeskijnt van Janneken Huijgen.
Er staan 2 betaling genoteerd.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 313r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-7-1656
1e Comparant: Adriaen Corneliss Wijngaert
2e Comparant: Marcus Janssen Faro
Goederen: ½ grasdries, inde stede van Jochum Jacopssen Meijer, gemeen met Jan Cornelis, broer
Prijs: ƒ 65
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jochum Jacopss Meijer
West: Peeter Janss de Cluijter
Noord: Peeter Janss de Cluijter
Zuid: Jan Hamel
Bijz: Adriaen woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 313v
Soort akte: wilceur
Datum: 25-9-1656
1e Comparant: Wouter Janss Spoelman
2e Comparant: Armen en Heijlige Geest
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Joost Janss
West: Vroukens vaert
Noord: Huijbert Janss en Huijbert Peeterssen
Zuid: Corst Berntsen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 314r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-10-1656
1e Comparant: Johannis Gruijters x Machtelt Schuijffhil ea
2e Comparant: Jacop van Volbergen, secr generaliteijt rekenkamer
Goederen: ½ in 16 geerden en 1/3 in de ander ½, met Johannis Gruijters en Jochum Herris, zoals gecomen van borgemr Schuiffhil
Prijs: ƒ 5000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kerck en polders dijck
West: Huijbert Adriaen de Bruijn
Noord: Masen
Zuid: polders dijck
Bijz: Johannis Gruijters x Machtelt Schuijffhil, Mathijs Heijs x Catelijn Schuijffhil, Mathijs Schuijffhil, Cornelis Buijs, oudt schout Waelwijck, als voocht van Willem Schuijffhil, Johan Herris, luijtenant onder colonel Sitnie X Joan Maria Schuijffhil en Jochum Schuijffhil. Kijnderen Damis Schuijffhil en Anna Godtschals za, voor deene ½.
Johannes Gruijters namens Johan Schuijffhil, soldaat (proc 15-7-1656) voor 1/3 in de andere ½

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 315r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-11-1656
1e Comparant: Jan Janss Hantkijnt
2e Comparant: Peeter Adriaenss Rutten
Goederen: ½ perceel bleckelingsgronden, inde Bagijnenbanck, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Bagijnenbanck
Belend Oost: Steven Huijbertss en Jan Laureijs Lantmeter met ½
West: hoeve vande swarte manneckens
Noord: erffg Dirck Arss Waelwijck
Zuid: Wouter Robben Lijde
Bijz: Jan woont te Sgravenmoer, Peeter eveneens.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 315r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-11-1656
1e Comparant: Gerit Janss
2e Comparant: Mels Thomas, collecteur Armen en heijligeest
Goederen: wilceur met als onderpant een buijtendelle teijnde Handrick Franssen geseet
Prijs: ƒ 800
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Thomas, secr
West: Armen van Waspick
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Handrick Franssen
Bijz: Op 19-4-1669 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 316r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-11-1656
1e Comparant: Thomas Wouterss x Adriaenken Ghijsberts
2e Comparant: Adriaen Dircken Cammeraet
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Corstiaen Janss en Cornelis Janss
West: Cleijs Janss
Noord: Her straet
Zuid: Peeter Melsen opten Santschel
Bijz: Op 20-1-1680 heeft de wed van TW Zeijlmans de koopsom geheel ontfangen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 316r
Soort akte: vrijgift
Datum: 28-12-1656
1e Comparant: Jan Cornelis Wijngaert
2e Comparant: Marcus Janss Faro
Goederen: ½ grasdries inde stede van Adriaen Jochum Meijer, gemeen met cooper; 2e½ weijde in de stede
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jochum Jacopss Meijer; wed Jan Jac Cuijper
West: Peeter Janss Cluijter;wed Jochum Jacopss Meijer
Noord: Peeter Janss Cluijter; zie 1 nu erffg
Zuid: Jan Hamel; zie 1
Bijz: Marcus woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 316v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-1-1657
1e Comparant: Peeter Jacopssen Meermans ea
2e Comparant: Matheus Janss ea
Goederen: ½ mergen saeijlant, gemeen met Anthonis en Matheus Janss
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Corsten
West: Vroukens vaert grippel
Noord: erffg Corst Marcelissen
Zuid: Anneken Adriaenssen Bommelers
Bijz: Peeter Jacopssen Meermans (Oosterhout) als voocht en Adriaen Jan Matheussen als toesiender vant kint van Jan Matheuss en Maeijken Janssen Geerden za.
Matheus Janss en Neelken Jans elck ¼ en Anthonis Janss voor de ½
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 317r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-1-1657
1e Comparant: Matheus Janss ea
2e Comparant: Peeter Jacopssen Meermans ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van lant (zie folio 316v)
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Matheus Janss en Neelken Jans elck ¼ en Anthonis Janss voor de ½.
Peeter Jacopssen Meermans (Oosterhout) als voocht en Adriaen Jan Matheussen als toesiender vant kint van Jan Matheuss en Maeijken Janssen Geerden za.
Op 8-1-1660 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 318r
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-2-1657
1e Comparant: Mathijs Hendricssen x Neelken Adriaen Deniss
2e Comparant: Jacop Huijbrechtss de Bruijn
Goederen: een huijsken mette erve, beseten geweest bij Neelken Adriaenss
Prijs: ƒ 210
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Jan Corstiaenss
Noord: Her straet
Zuid: cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 318v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-2-1657
1e Comparant: Peeter Thomas Goverts
2e Comparant: Adriaen Anthonissen
Goederen: een bijster of grasdries t sijnden de Groote Geer, op oostzijde Vroukens vaert
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Groote Geer
Belend Oost: Peeter Wouterss, schout, en Sebastiaen Fransen cs
West: Adriaen Jan Mathijssen
Noord: Adriaen Jan Mathijssen
Zuid: Jan Adriaen Geritssen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 319r
Soort akte: vrijgift
Datum: 2-3-1657
1e Comparant: Ghijsbert Dingemans
2e Comparant: Adriaen Janssen
Goederen: 2 geerden lant, inden polder, gemeen met cooper, Cornelis Jacopss Buijs en Cornelis Janssen in 9 geerden
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Laureijs Lantmeter en Peeter Melsen
West: kijnder Michiel vande Eijnde za schout tot Ghiels
Noord: Masen
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 319r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-3-1657
1e Comparant: Adriaen Janssen
2e Comparant: Ghijsbert Dingemans
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 319r)
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 2-3-1661 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 319v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-3-1657
1e Comparant: Jacop Labinon ea
2e Comparant: Dielis Handricxssen vanden Heuvel
Goederen: 6 geerden, inden polder, gecomen van Peeter Janssen vanden Swaluw en Claes Aertsen van Neten
Prijs: ƒ 2560
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffg Jan Adriaenssen Waelwijck
West: Peeter Wouterss, schout
Noord: Masen
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: Jacop Labinon, wijncoopman Dordrecht x Alette Heij voor ½ en Cornelia Clasen van Neten (Dordrecht) voor dander ½.
Dielis woont te Raemsdonck. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 320r
Soort akte: wilceur
Datum: 9-3-1657
1e Comparant: Dielis Handricxssen vanden Heuvel
2e Comparant: Jacop Labinon ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacop Labinon, wijncoopman Dordrecht x Alette Heij voor ½ en Cornelia Clasen van Neten (Dordrecht) voor dander ½.
Dielis woont te Raemsdonck. Op bijgevoegde quitatie staat dat de wilceurdeel tbv Jacop Labinon op 10-3-1657 geheel is afgelost. Het andere deel is op 13-5-1658 afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 320v
Soort akte: copie erffdeling
Datum:
1e Comparant: Andries, Arent en Cornelis van Neten, broers ea
2e Comparant:
Goederen: erffdeling ivm het overlijden van Nicolaes Aertssen van Neten
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De drie broers treden ook namens hun zus Elisabeth op.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 321v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-4-1657
1e Comparant: Jan Adriaenssen
2e Comparant: Jan Willemsen Buijs
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbrechtss Vassen
West: Hendrick Andriessen Keijsers
Noord: Hendrick Andriessen Keijsers
Zuid: sloot veldekens
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 322r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-4-1657
1e Comparant: Adriaen Janssen en Jan Janssen, broers
2e Comparant: Jan Adriaenssen, neve
Goederen: een geerd lant, inden polder, in 6 geerden met cooper cs
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Jacopssen en kijnderen Huijbert Handricxss
West: Jan Handricxssen Rijool
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 322v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-4-1657
1e Comparant: Steven Huijbrechtssen Clauwaertss
2e Comparant: Jan Sijmonssen Hoevenaer
Goederen: een deel bleckeling gronden, inde Bagijnen Banck, de ½ van de breete opten oosten cant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Bagijnen Banck
Belend Oost: Jan Ghijsbertss Gheldens
West: erff Dirck Artss Waelwijck en Corn Jochum Rijcken
Noord: nieuwe Molenlije
Zuid: hoogh vande Santschel vande padt
Bijz: Steven woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 323r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-4-1657
1e Comparant: Jinnise Theodora van Ravenschoet, vrouwe tot Loon
2e Comparant: Anthonis Dircxssen melen
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: Alphons van ravenschot
Zuid: Adriaen Geldens cs
Bijz: Op 23-6-1658 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 323v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-5-1657
1e Comparant: Huijbert Peeterssen
2e Comparant: Mathus Peeterssen
Goederen: ½ acker saeijlant, gemeen met cooper, gecocht van Mels Thomass die gedeelt vanwege Peeter Wouterssen huijsvrouwe grootvader
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Marten Aertssen van gesel
Noord: cooper
Zuid: Aert Jochum Timmerman
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 324r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-5-1657
1e Comparant: Peeter Thomass, secr, ea
2e Comparant: Govert Peeterssen van Gorp
Goederen: 2e loth inde grond met boschen
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: joncker Adolff van Raveschot
Zuid: wed Jan Adams van Poppel
Bijz: Peter namens Johanna Theodora van Ravenschoet de Capelle, vrouwe tot Loon (proc not van Eijthoven, 's Hertogenbos, 23-4-1657). Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 324v
Soort akte: wilceur
Datum: 14-5-1657
1e Comparant: Govert Peeterssen van Gorp
2e Comparant: Johanna Theodora van Ravenschoet
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 27-11-1658 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 325r
Soort akte: transport
Datum: 15-5-1657
1e Comparant: Peeter Thomas, secr, ea
2e Comparant: Pieter Janss van Nesch, wijncooper G'berg
Goederen: een deel vande wilceur tlv Adriaen Aerden, f 200, 17-2-1657
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Thomas, secr, namens Anneken Jacopss (Oosterhout), erffg en dochter van Anneken Anthoniss Lahaer ? (proc Raemsdonck 14-5-1657).
De wilceur staet in een boek van delingen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 325v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-5-1657
1e Comparant: Mathijs van Asperen, heer van Heeswijk en Dinthers
2e Comparant: Rogier Meijer ea
Goederen: wilceur met als onderpant alle gebouwen en landereijen, oa 70 mergen
Prijs: ƒ 10000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cappel
West: zijn land te Sgravenmoer
Noord: Quijnten de Veer ? Ea
Zuid: wed en erffg Dirck Wachtmans ea
Bijz: Mathijs is cappiteijn. Rogier Meijerss (Breda) en Adriaen van Asperen, rentmeester Bergen opten Soom. Wilceur is ook te Sgravenmoer opgetekend.
Belend noord: Quijnten de Veer ?, balieuw vaden Haghe, Anthonij ??? en Marcus Jan Faro.
Belend zuijd: wed en erffg Dirck Wachtmans, de palen van Brabant en Adriaen Commer Blanckertss cs, Jochum Jacopss Meijer wed en erffg.
Op 24-7-1664 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 326v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-6-1657
1e Comparant: Peeter Thomas secretaris ea
2e Comparant: Peeter Anthoniss vander Punten ea
Goederen: een binnendijcxse turfdelle, zijnde t tweede loth in 88 roeden
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Gents vaert
Noord: Steven Corneliss Swart
Zuid: Peeter Geldens
Bijz: Peeter Thomas secretaris namens Johanna Theodora van Raveschot de Capelle, vrouwe van Loon. (proc not Hendrick van Eijnthoven, 's Hertogenbosschen, 23-4-1657).
Peeter Anthoniss vander Punten, Govert Anthonis vander Punten en Jan Ghertss Boudewijns.
Van het stuk land ligt Govert Anthonis met zijn 1/3 opten zuijden cant en Govert Thoniss voorss en Jan Gerden met hun 2 delen ten noorden.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 327r
Soort akte: wilceur
Datum: 22-6-1657
1e Comparant: Peeter Anthoniss vander Punten ea
2e Comparant: Johanna Theodora van Raveschot
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johanna Theodora van Raveschot de Capelle, vrouwe van Loon.
Peeter Anthoniss vander Punten, Govert Anthonis vander Punten en Jan Ghertss Boudewijns. Op 26-10-1658 is de wiloceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 327v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-7-1657
1e Comparant: Peeter Thomas secretaris ea
2e Comparant: Jan Dircken van Grevenbroeck
Goederen: een binnendijcxse turfdelle zijn de t tweede loth tussen 5e en 6e pael, groot 11 hont, 60 roeden
Prijs: ƒ 470
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Gents vaert
Noord: joncker Adolf van Raveschot
Zuid: Ghijsbert Greijerden
Bijz: Peeter Thomas secretaris namens Johanna Theodora van Raveschot de Capelle, vrouwe van Loon. (proc not Hendrick van Eijnthoven, 's Hertogenbosschen, 23-4-1657).
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 328r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-7-1657
1e Comparant: Jan Dircken van Grevenbroeck
2e Comparant: Johanna Theodora van Raveschot
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 327v)
Prijs: ƒ 470
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johanna Theodora van Raveschot de Capelle, vrouwe van Loon. Slechts 1 betaling vermeld.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 328v
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-7-1657
1e Comparant: Wouter Peeter Thomas
2e Comparant: Peeter Deniss de Haen, swager
Goederen: 1/6 inde stede, hoff, boomgaert ende seijlant, gemeen met Peeter Thomas Goverden en cooper en sijn huijsvrouwe suster
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Griffierss Bancken
Belend Oost: Vroukens Vaert grippel
West: Michiel Pieterss kijnderen
Noord: gel??? vande Griffierss Bancken
Zuid: Adriaen Jacopss Baes
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 328v
Soort akte: wilceur
Datum: 7-7-1657
1e Comparant: Peeter Deniss de Haen, swager
2e Comparant: Wouter Peeter Thomas
Goederen: wilceur tbv de aankoop van grond (zie folio 328v)
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 16-6-1659 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 329r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-7-1657
1e Comparant: Johannes Gruijters x Machtelt Schuijfhill ea
2e Comparant: Jacop van Volbergen, secr generaliteits rekenkamer
Goederen: 2/3 in 8 oostense geerden, in 16 geerden, gemeen met cooper, inden polder
Prijs: ƒ 2200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: polders dijck en oudt kerckhoff
West: erffg Huijbert Arss de Bruijn (16 geerden)
Noord: Masen
Zuid: polders dijck
Bijz: Johannes Gruijters(G'berg) x Machtelt Schuijfhill, dochter van Damis Schuijffhil za, borgemr G'berg mede namens Johan Herritss, cappiteijn luijtenant, x Maria Schuijffhill, suster (proc, Raemsdonck, 8-12-1653)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 329v
Soort akte: wilceur
Datum: 24-7-1657
1e Comparant: Jacop Peeter Thijss
2e Comparant: Dingeman Cornelis Neringh ea
Goederen: wiloceur met als onderpant 1/3 in 6 geerden, inden polder, gemeen met Jacop Wouterss Visscher cs
Prijs: ƒ 296
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheepsdiep
Belend Oost:
West:
Noord: Scheepsdiep
Zuid: buijtendijcxse dwersloot
Bijz: Jacop woont te Dongen. Dingeman Cornelis Neringh tbv Maeijken Adriaenss wed Jan Pieterss Wi???, sijn moeder. Op 4-5-1658 is de wilceur door Jacop Wouterss Visscher, als cooper vande Gipsteech ?, geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 330r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-10-1657
1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijs Weijdemans
2e Comparant: Cornelis Hendricxss Buijs
Goederen: wilceur met als onderpant 4½ geerd lant, inden polder, in 6 geerden
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbertss Vassen
West: Truijcken Janss
Noord: Masen
Zuid: buijtendijcxse dwersloot
Bijz: Maeijken en Cornelis wonen te Breda. Akte is doorgestreept.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 331r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-11-1657
1e Comparant: Cornelis Rochussen x Adriaenken Thomas
2e Comparant: Cornelis Janss Veniss
Goederen: ontrent ½ mergen bosschen achter Thomas Daemen Neder ?
Prijs: ƒ 80
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Pieterss Puijs
West: Robbrecht Janss Faro
Noord: Marcus Janss Faro
Zuid: Huijbert Janss Rijcken
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 331r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-11-1657
1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijs Weijdemans
2e Comparant: Hendrick Adriaess Biestraten, Cornelis Marijnssen
Goederen: wilceur met als onderpant ½ huijs etc en ½ in 12 geerden, inden polder, gemeen met Sijmon vanden Broeck, swager
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jacopss Timmerman en Truijcken Janss
West: Adriaen Aerden en Claes Adr Hoevenaer
Noord: Masen
Zuid: Her straet
Bijz: Maeijken woont te Breda, Hendrick te Oosterhout (f1000) en Cornelis te Oosterhout, schepen (f 500). Op 22-3-1664 is het deel vande wilceur van HA Bietstraeten geheel afgelost. Op 17-12-1666 verklaart Adriaen Wouter Verwiel (Wouter Verwiel is heemraat te Sprang) dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 333r
Soort akte: borgtocht
Datum: 1-12-1657
1e Comparant: Sijmon Janss vd Broeck x Theunken Adr Freunen ea
2e Comparant: Cornelis Swaen
Goederen: Cornelis heeft zich voor Sijmon tbv Adriaen Vermeer borg gesteld voor de betaling van f 600
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sijmon Janss vdBroeck x Theunken Adr Freunen en Maeijken Adriaen Freunen wed Nicolaas Weijdemans (Breda) (geass door Sijmon).
Cornelis woont te G'berg. Op 30-7-1659 verklaart Abraham Swaen namens zijn schoonvader dat de borgbrief verleden is.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 334r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-12-1657
1e Comparant: Wouter Janssen, schout
2e Comparant: Jan Ghijsbertss en Thomas Woutersen
Goederen: een acker saeijlant teijnde de stede van vercooper
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Corte Maten
Belend Oost: Hendrick Andries Keijser
West: Thomas Wouterss
Noord: dwerssloot
Zuid: Corte Maten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 334v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-2-1658
1e Comparant: Jan Rombouts van Huijs ea
2e Comparant: Wouter Wouterss Heeren
Goederen: ¼ in 10½ geerd buijtenlant, teijnde de polder, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Wouterss
West: Peeter Melsen
Noord: Masen
Zuid: buijtendijcxse swarsloot
Bijz: Jan Rombouts van Huijs (Oosterhout) namens Dirck Govertsen vander Biestraten (Nieuwe Tonge) als voocht van Adriaenken Govertss vander Biestraten (proc Oosterhout 8-11-1657). Wouter woont ook te Oosterhout.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 335r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1658
1e Comparant: Melis Handricxss ea
2e Comparant: Adriaen Corneliss Buijs
Goederen: een huijs, hoff, erve ende bosschen, achter de kerck; 2e een perceelken gronden ten westen van Thonis Clasen
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Lijsken Wouterss en kijnderen
West: Adriaen Wouterss en Wouter Adriaen Stevenss
Noord: kerckhoff
Zuid: waterganck
Bijz: Melis Handricxss, Dirck Handricxss, Aert Dingemans zoon van Dingeman Hendricxss voor de ½ en Gerit Dircxss, Adriaen Dircxss voor ¼ en Adriaen Janss Cuijper en Anthonis Roeloffsen wed Theunken Janss Cuijper voor ¼. Erffg Thonisken Adriaenss wed Cornelis Andriesen Luer. Op 27-10-1666 is de wilceur geheel afgelost. Genoemde namen: Dielis Hendricxss, Lambert Dircxss soon Dirck Hendricxss. De andere partijen erffg hebben hun deel ook gekregen (zonder datum)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 335v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-4-1658
1e Comparant: Adriaen Corneliss Buijs x Neesken Bastiaenss
2e Comparant: Sebastiaen Franss, schoonvader
Goederen: 1/3 in 3½ geerd, inden polder, in 7 geerden, opten westencant, gemeen met Peeter Melsen met andere helft
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Melsen met wederhelft
West: Adriaen Aertssen Suermont
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Op 1-3-1658 [?] is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 336r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-4-1658
1e Comparant: Jacop Peeter Thijssen
2e Comparant: Jacop Wouterss Visscher
Goederen: 2 geerden buijtenland teijnde de polder, in 6 geerden met Wouter Jacopss Visscher cs
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheepsdiep
Belend Oost: Aert Adriaenss de Bruijn
West: Jan Huijbrechtss Vassen en Melis Handricxss
Noord: Scheepsdiep
Zuid: buijtendijcxse dwarsloot
Bijz: Jacop woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 336r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-4-1658
1e Comparant: Wouter Jacop Visscher
2e Comparant: Jacop Wouterss Visscher, zoon
Goederen: 2 geerden, inden polder, in 6 geerden, binnen en buijtendijcxs
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aert Arss de Bruijn
West: Jan Huijbertss Vassen
Noord: buijtendijcxse dwarsloot, scheepsdiep, Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Wouter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 336v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1658
1e Comparant: Huijbert Janss de Bonth ea
2e Comparant: Anthonis Wouterss
Goederen: 1/6 inde stede en seijlant van cooper, opten noordencant, gecomen van Peeter Wouters huijsvrouw, zijn schoonmoeder
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Gheer
Belend Oost: de Gheer
West: Vroukens Vaert grippel
Noord: Adriaen Jan Mathijss
Zuid: cooper
Bijz: Huijbert Janss de Bonth mede als vader en voocht van 6 kijnderen: Jan, Dingen ?, Willemijnken, Maeijken, Wilm en Peeter Huijbertss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 337r
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-4-1658
1e Comparant: Elisabeth vander Eijnde ea
2e Comparant: Thomas Janss van Bommel
Goederen: 10 geerden hoeijland, inden polder, in 16 geerden, gemeen met Jan Hendricxss Rijool en Jan Peeterss
Prijs: ƒ 4000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Jacopss Buijs en Adriaen Janss cs
West: Wouter Wouterss Boeff en Dries Janss
Noord: Masen
Zuid: Hendrick Luijten Ambacht
Bijz: Elisabeth vander Eijnde mede namens Margo vander Erijnde, suster (proc, not Breda, 10-4-1658) geass door Joncker Johan Frederick van Russel, swager, vendrich onder cappiteijn Steenbergen.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 337v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-4-1658
1e Comparant: Thomas Janss van Bommel
2e Comparant: Elisabeth en Margo vander Eijnde, susters
Goederen: wilkceur tbv de aankoop van land (zie folio 337r)
Prijs: ƒ 4000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 12-5-1659 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 338r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-4-1658
1e Comparant: Claes Adriaenss Hoevenaer
2e Comparant: Huijbertken Clasen Hoevenaerss, dochter
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Vosholen
Belend Oost: Hendrick Andriesen Keijser
West: vercooper
Noord: Her straet
Zuid: Vosholen of Jan Willem Buijs
Bijz: Claes woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 338r
Soort akte: vrijgift
Datum: 25-4-1658
1e Comparant: Heijlken Jan Andriesen Bogaert wed Frans Huijberts
2e Comparant: Peeter Thomas secr ea
Goederen: 3 geerden land, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Peeter Thomas en Mels Thomas
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Jan Willemss Schuijffhil
West: kijnderen Huijbert Corneliss Bervoets
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Peeter Thomas secr, Mels Thomas en Jan Ghijsbertss met Jan Adriaen Teeuwen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 338v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-4-1658
1e Comparant: Jan Adriaenss Baes
2e Comparant: Adriaen Adriaenss den Jongen
Goederen: 3 geerden land, inden polder, 6 geerden, gemeen met vercopper cs
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Peeterss en Peeter Jacopss cs
West: Jan Henricxss Rijool
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 339r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-5-1658
1e Comparant: Joncker Adolff van Raveschot
2e Comparant: Sebastiaen Peeter Corsten
Goederen: een perceel bosschen
Prijs: ƒ 70
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Gents vaert
Noord: joncker Adolff vander Voort ?
Zuid: Govert Peeterss van Gorp
Bijz: Adolff is erffg van Johan van Raveschot, zijn broer (proc volgens acte van octrooi, 18-11-1654).
Tot ontlasting van de schouwen etc stelt joncker Adolff van Raveschot een onderpant als borg tbv Bastiaen Peeter Corsten, Peeter Corneliss en Cornelis Adriaenss Leempoel25-7-2004 een acker saeijlant

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 339v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-5-1658
1e Comparant: joncker Adolff van Raveschot
2e Comparant: Cornelis Adriaenss Leempoel
Goederen: een percel delle
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Gents vaert
Noord: wed Jan Corsten cs
Zuid: Jan Dircxssen Grevenbroeck
Bijz: Op 27-9?-1658 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 339v
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-5-1658
1e Comparant: joncker Adolff van Raveschot
2e Comparant: Peeter Corneliss
Goederen: een perceel delle, aengecomen van zijn broer Johan za
Prijs: ƒ 120
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Gents vaert
Noord: Johannes Plassing, predikant tot Cappel
Zuid: Anthonis Dircxss Melen ???
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 340r
Soort akte: vrijgift
Datum: 14-5-1658
1e Comparant: Caterina van Gennep wed Johanis Plassius
2e Comparant: Peeter Corneliss
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Gents vaert
Noord: Willem Schouten
Zuid: cooper
Bijz: Johannes was bedienaer des goddelijks woord te Cappel. Op 22-7-1660 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 340r
Soort akte: nota mbt de fam Ravenschot.
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Prijs:
Plaats:
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 342r
Soort akte: verpenen recht
Datum: 22-5-1658
1e Comparant: Corstiaen Wouterss Rijcken x wed Jan Ptr Coninck
2e Comparant:
Goederen: Corstiaen verzoekt het huijs etc van erffg Jan Ghertss Hoevenaer te verkopen ivm een wilceur (f479) van 25-7-1651
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 342v
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-5-1658
1e Comparant: Peeter Anthonis vander Maes
2e Comparant: Adriaen Jacopss Kievits
Goederen: een huijs, scheurken, erve en saeijlant
Prijs: ƒ 1150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert grippel
West: Adriaenken Jan Gertss
Noord: weeskijnt Jan Matheuss
Zuid: vercooper tot keersboom
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 343r
Soort akte: wilceur
Datum: 22-5-1658
1e Comparant: Peeter Anthonis vander Maes
2e Comparant: Govert Jan Gheritss ea
Goederen: wilceur ivm de uutcoop van t versterf van Jan Gheritss Hoeveaer met als onderpant, erve, boomgaert, saeijlant
Prijs: ƒ 140
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert grippel
West: Anneken Adriaenss Bommelers
Noord: Adriaen Jacopss Kievit en Adr de J???chente
Zuid: clooster van Santroosen
Bijz: Govert Jan Gheritss en Peeter Jacopss Moerman als voocht van t weeskijnt van Jan Teeuwen.
Het weeskijnt van Jan Janss Teeuwen leent f 40 uit.
Janneken Jan Teeuwen x Lambert Blaber (Wilden in het land van Luijck).
Op 29-4-1669 is de wilceur geheel ? afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 343v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-6-1658
1e Comparant: Peeter Anthonis vander Maes
2e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken
Goederen: een hoff, boomgaert en saeijlant met grasdries, via pepenrecht verkregen
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert grippel
West: Anneken Adriaen Bommeler
Noord: Adriaen Kievits en Adriaenken Jan Gerits
Zuid: t clooster van Santroosen
Bijz: Op het land staat nog een wilceur. Op 21-2-1660 verklaart PA vd Maes dat alle afspraken, in de veste genoemd, komen te vervallen.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 344r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-6-1658
1e Comparant: Peeter Corneliss Swart
2e Comparant: Truijcken Janss Loft wed Peeter Wouterss
Goederen: 1/10 in een buijtendelle, gemeen met Aert Gerit Franssen en Jan Corn vande Graeff cs
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Corsten
West: Peeter Anthoniss vander Punten
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Peeter woont te Sgravenmoer. Truijcken wordt geass door Aert Peeterss Buijs, neve

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 344v
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-6-1658
1e Comparant: Adriaen Anthoniss Compeer wed Janneken Cleijssen
2e Comparant: Thomas Peeterss Seijlmans
Goederen: een huijs, hoff en boomgaert met ackerlant, gekocht van Jan Peeter Gielen
Prijs: ƒ 1800
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Willem Lambertss en Theunisken Janssen
West: Jan Huijbertss de Bont en Lijsken Pieterss Nobel
Noord: Her straet
Zuid: cloosters goet
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 345r
Soort akte: wilceur
Datum: 18-6-1658
1e Comparant: Thomas Peeterss Seijlmans
2e Comparant: Adriaen Anthoniss Compeer wed Janneken Cleijssen
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc (zie folio 344v)
Prijs: ƒ 1800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 9-1-1664 is de laatste termijn betaald aan Adriaen Anthoniss Cuijl [?]

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 345v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-6-1658
1e Comparant: joncker Adolff van Raveschoet
2e Comparant: Jan Wouterss
Goederen: een perceel hoeij en weijlant: de Camp
Prijs: ƒ 650
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Camp
Belend Oost: Huijbert Corneliss en Jan Claesen cs
West: dorp Cappel met Oude vaert
Noord: ambacht van Nederveen
Zuid: vrouwe van Loon en joncker Adolff vander Voort
Bijz: Adolff is erffg van zijn broer Johan. (proc volgens acte van octrooij, 18-11-1654).
Jan woont tot Cappel. Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 346r
Soort akte: wilceur
Datum: 29-6-1658
1e Comparant: Jan Wouterss
2e Comparant: joncker Adolff van Raveschoet
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 345v)
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 28-11-1658 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 346r
Soort akte: waterbrief
Datum: 7-9-1658
1e Comparant: Peeter Peeterss Verhoeven
2e Comparant: Mathijs Huijbert de Ghreeff
Goederen: waterbrief ivm de aankoop een pleijtschip met toebehoren
Prijs: ƒ 1150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter woont te Sgravenmoer en Mathijs in het land van Holstein op een eiland van ?oststr??.
Meus Janss Wijngaert en Sijcken Janss Smits staan borg.
Pleunken Peeters wed MH de Ghreeff en Sebastiaen Huijbertss de Greeff als voocht van t kijnt van Mathijs ontvangen geld in 1664 en 1665.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 347v
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-10-1658
1e Comparant: Jan Huijbertss Bervoets
2e Comparant: Jan Huijbertss Vassen
Goederen: een geerd lkans, inden polder, in 6 geerden, gemeen met kijnderen Huijbert Corneliss Bervoets
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Thomas Janss, schout
West: Dirck Hendricxss Cleermaker cs
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 347v
Soort akte: vrijgift
Datum: 29-12-1658
1e Comparant: Wouter Thomas Crillaerts x Anna Quirijnss
2e Comparant: Jacop van Vessem ?
Goederen: ½ van ontrent 2½ mergen bleckeling gronden opte Oude Molenleij, gemeen met ??? Adriaen van vessem zijn moeder
Prijs: ƒ 10
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Elff Mergen
Belend Oost: Hoef van heuckelom
West: Cornelis Janssen Cuijper
Noord: Sijmon Adriaenss Gues ?
Zuid: Elff Mergen
Bijz: Anna Quirijnss is lest wed van Peeter Adr Vleesch

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 348v
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-1-1659
1e Comparant: Anthonis Roeloffsen Cuijl
2e Comparant: Wouter Willemss Cop, swager
Goederen: ¼ perceel bleckelings gronden, in de gronden van Emsteijn, gemeen met Marcus Janss Faro en cooper, gecomen van zijn moeder
Prijs: ƒ 25
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: het cleijn bosch
Belend Oost: Mathijs Arss Borstlap
West: het cleijn bosch
Noord: kijnderen Johannis Sprangers
Zuid: lije van Mathijs van Asperen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 349r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-2-1659
1e Comparant: Adriaenken Franssen wed Cornelis Stevenss Swart
2e Comparant: Anthonis Janssen Snijder
Goederen: een perceelken saeijlant, groot ca 2 hont 20 roeden; 2e een perceeleken opde schuerwerf en een hof in Wijdt Willems za stede
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick Janssen
West: Wijdt Willemss za
Noord: Adriaen Aerts Suermont
Zuid: wed Hendrick Janssen
Bijz: Adriaenken wordt geass door Frans Corneliss Swart, zoon

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 349v
Soort akte: wilceur
Datum: 15-2-1659
1e Comparant: Jan Adriaenss Binck en Huijbertken Adr Conic ?
2e Comparant: Jan Wesselsen van Ruijnen
Goederen: wilceur met als onderpant haar huijs etc
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Aerden en Sijmon Janssen vanden Broeck
West: ??? Jacopss
Noord: Adriaen Aerden
Zuid: Her straet
Bijz: Jan woont te G'berg. Op 14-11-1664 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 350r
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-2-1659
1e Comparant: Jan Huijbertss Geldens
2e Comparant: Peeter Gheldens
Goederen: een binnendelleken
Prijs: ƒ 75
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Jan Michielssen
Noord: overige erffg Engelken Geldens
Zuid: Adriaen Adriaenssen de Jongsten
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 350v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-3-1659
1e Comparant: Jacop Servaesen
2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel, swager
Goederen: zijn deel vande erffenis van Servaes Jacopss: huijs, erve, acker en delle
Prijs: ƒ 65
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 350v
Soort akte: vrijgift
Datum: 8-3-1659
1e Comparant: Iken Adriaenss wed Servaes Jacopss
2e Comparant: Jan Adriaenss van Tichel, swager
Goederen: ½ van het huijs, erve en hoff, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan ? Cleijssen
West: Dingeman Janss
Noord: Her straet
Zuid: Wouter Wouterss Boeff
Bijz: Iken wordt geassisteert met Adriaen en Jan Vassen, zonen. Op 12-6-1663 is de koopsom aan de erffg van Iken geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 351r
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-3-1659
1e Comparant: Jan Jacopss x Wilmken Thonis ea
2e Comparant: Claes Adriaenss ?
Goederen: 2 binnendellen
Prijs: ƒ 300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Bagijnen banck
Belend Oost: Willem van Ghents vaert; gelijk 1
West: Bagijnen banck; gelijk 1
Noord: erffg Anneken Corneliss; Govert Arss Verster
Zuid: Jan Peeterss ?; Peeter Gheldens
Bijz: Jan Jacopss x Wilmken Thonis, Ghijsbert Thonis Cleermaker, Willem Gheemans X Adriaenken Thonis, Dirck Thonis Melen X Wouterken Thonis, Jan Anthonis, Adriaen Adriaens Mick X Thonisken Thonis, Adriaen Cornelis en Jan Cornelis, Gherit Arss Smidt X Lijsken Cornelis, Jacop Cornelis, Jan Gerit Cleermaker X Aenken Ghielen [kind van Lijsken Gelden Thonis en Michiel Jans]. Kinderen van Cornelis Ghielen, Ghijsbert Anthonis Cleermaker als voocht van Thonis Gheldens en Aenken Gheldens, zijn broers kinderen. Allen erfgenamen van Engelken Gheldens.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 352r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-4-1659
1e Comparant: Daniel Andriesen x Peeterken Adriaensen
2e Comparant: Lendert Adriaenssen van Overpelt, cramer te Pelt
Goederen: wilceur met als onderpant 1/6 in t huijs etc van Adriaen Peeterss Spoel, gemeen met andere kijnderen
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: wed Lendert Dircxss
Zuid: Pauwels Freijsen
Bijz: Lendert woont te Cappel. Op 14-4-1665 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 352v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-4-1659
1e Comparant: Peeter Corneliss Timmerman ea
2e Comparant: Adriaen Corneliss Camp
Goederen: een acker saeijlantvoor Pauwels Wouterss geseet, gecomen van Wouter Wouterss za hun grootvader.
Prijs: ƒ 977
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Adriaen Michielss
West: Willem Buijs en Adriaen Willemss
Noord: Her straet
Zuid: erffg Laurens Pauwelss
Bijz: Peeter Corneliss Timmerman mede namens Berbel Corneliss Timmerman, Jan Bastiaenss x Lijsbeth Corneliss Timmerman en Peeter C als voocht en Wouter Wouterss Boeff als toesiender vande 3 kijnderen van Cornelis Janss Timmerman en Eel??? Wouterss: Huijbert, Janneken en Adriaenken Corneliss Timmerman.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 354r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-4-1659
1e Comparant: Adriaen Corneliss Camp
2e Comparant: Peeter Corneliss Timmerman ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 354v)
Prijs: ƒ 720
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Corneliss Timmerman mede namens Berbel Corneliss Timmerman, Jan Bastiaenss x Lijsbeth Corneliss Timmerman en Peeter C als voocht en Wouter Wouterss Boeff als toesiender vande 3 kijnderen van Cornelis Janss Timmerman en Eel??? Wouterss: Huijbert, Janneken en Adriaenken Corneliss Timmerman.
Op 29-6-1661 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 354v
Soort akte: vrijgift
Datum: 17-4-1659
1e Comparant: Peeter Corneliss Timmerman ea
2e Comparant: Jan Ghijsbertss en Thomas Wouterss
Goederen: een buijtendijcxse delle voor Bastiaen Franss geseet, gecomen van Wouter Wouterss, grootvader
Prijs: ƒ 720
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janss, schout
West: Mels Thomas
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Peeter Corneliss Timmerman mede namens Berbel Corneliss Timmerman, Jan Bastiaenss x Lijsbeth Corneliss Timmerman en Peeter C als voocht en Wouter Wouterss Boeff als toesiender vande 3 kijnderen van Cornelis Janss Timmerman en Eel??? Wouterss: Huijbert, Janneken en Adriaenken Corneliss Timmerman.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 355r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-4-1659
1e Comparant: Jan Ghijsbertss en Thomas Wouterss
2e Comparant: Peeter Corneliss Timmerman ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 353v)
Prijs: ƒ 977
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Corneliss Timmerman mede namens Berbel Corneliss Timmerman, Jan Bastiaenss x Lijsbeth Corneliss Timmerman en Peeter C als voocht en Wouter Wouterss Boeff als toesiender vande 3 kijnderen van Cornelis Janss Timmerman en Eel??? Wouterss: Huijbert, Janneken en Adriaenken Corneliss Timmerman.
Op 13-5-1661 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 355v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-3-1659
1e Comparant: Huijbert Ghijsbertssen
2e Comparant: Cornelis vander Wel, appotecker G'berg
Goederen: wilceur met als onderpant 3 geerden, inden polder, gemeen met Wouter Janssen, schout, opden westencant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janss, schout met overige 9 geerden
West: kijnderen schout van Ghiels
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Op 9-6-1686 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 356r
Soort akte: vrijgift
Datum: 12-6-1659
1e Comparant: Claes Adriaenss Hoevenaer
2e Comparant: Jan Cornelis Springer
Goederen: een acker saeijlant
Prijs: ƒ 650
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Vos holen
Belend Oost: Frans Peeterss Brouwers
West: Armen van Waspick
Noord: Her straet
Zuid: Vosch holen
Bijz: Claes woont te Raemsdonck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 356v
Soort akte: vrijgift
Datum: 19-6-1659
1e Comparant: Wouter Adriaen Stevenss
2e Comparant: Sebastiaen Franss
Goederen: een buijtendijcxse delle, gecomen van zijn ouders
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: cooper
West: Adriaen Jan Mathijss
Noord: Cleijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 357r
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-7-1659
1e Comparant: Wouter Janss, schout
2e Comparant: Seger Wouterss, zoon
Goederen: 1 hont 13 roeden saeijlant inde Corte Maten
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Corte Maten
Belend Oost: Jan Ghijsbertss
West: Jan Wouterss Seijlmans
Noord: lange ackers over den dijck
Zuid: Cuijpers Leij
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 357v
Soort akte: wilceur
Datum: 19-7-1659
1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijs Weijdemans
2e Comparant: erffg Cornelis Lendertss Swaen
Goederen: wilceur met als onderpant een perceel erve ende saeijlant, inden polder
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sijmen vanden Broeck en Maeijken Adr Freunen
West: Jan Adriaenss Binck en Adriaen Aerden
Noord: Adriaen Aerden
Zuid: Claes Arss Hoevenaer
Bijz: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijs Weijdemans (Breda), geass door Sijmon Janss vanden Broeck, swager en Sijmon zelf x Antonette Adriaen Freunen.
Aelken Swaen wed Cornelis Swaen verklaert dat Huijbert Janss ??? als cooper vande erffenisse de wilceur geheel heeft afgelost, 11-6-1662 ?.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 358r
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-8-1659
1e Comparant: Steven Huijbertss Clauwaertss ea
2e Comparant: Adriaen en Jacop Jan Mathijss
Goederen: ½ mergen bleckeling gronden, gecomen van Adriaen Michiel Jacopss za, schout van Sgravenmoer
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janss Wouterss cs
West: erffg Jochim Dircken
Noord: Adriaen Janssen en Jacop Janss
Zuid: wed Cornelis Stevenss Swart
Bijz: Steven Huijbertss Clauwaertss namens Anthoni Vebijn, heere van Bunegen en de heere Quijntijn de Veer, baljuw van Sgravenhaghe (proc 28-7-1659) voor ½, Peeter Thomas, secr en Mels Thomas namens Grietken Jacopss, hun moeder en Jan Laureijs Lantmeter samen voor dander ½.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 358v
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-11-1659
1e Comparant: Anthonis Peeter Corsten
2e Comparant: Claes Jacopss Corp
Goederen: het deel vande erffenis van Peerken Claesen hun moeder zoals gekocht van Adriaenken Jacopss Corp en Lijnken Jacopss Corp
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De erffenis omvat de stede, buijtendelle, gemeen met Jacop Adriaenss Corp, Claes Jacopss Corp en kijnderen Adriaen Jacopss Corp (zie veste van 12-11-1655)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 359r
Soort akte: vrijgift
Datum: 3-12-1659
1e Comparant: Jacop Wouterss Visser x Aechtken Cornelis Buijs ea
2e Comparant: Hendrick Handricxss van Ghils ea
Goederen: 6 hont 25 roeden moergronden, gecomen van Adriaen Michiel Jacopss za, schout van Sgravenmoer met coopers en Adr de Ruijter
Prijs: ƒ 90
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert grippel
West: Sgravelduijn sloot
Noord: erffg Cornelis Janss en t clooster van Santoosen
Zuid: de Armen, Adr Jan Thijsen en wed Jochim Dircken
Bijz: Jacop Wouterss Visser x Aechtken Cornelis Buijs mede namens de kinderen van Jacop Cornelis Buijs, Adriaen Peeterssen van Sprang x Claesken Jasperss Buijs, Meerten Meertenss Brouwer x Jacomijntje Jasperss Buijs voor ½. Jacop Wouterss Visscher als voocht en Bastiaen Baltussen Denis als toesiender van Adriaen Commersen, Adriaen Hendrick Denis wed Adriaenken Adriaenss Blanckerss en zijn kijnderen. Tsamen voor dander ½.
Hendrick Handricxss van Ghils en Meerten Jacopss van Campen tbv de wed en kijnderen van Johannis Sprangers

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 359v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-1-1660
1e Comparant: Adriaen Jochumss Meijer ea
2e Comparant: Govert van Andel, secr Breda
Goederen: een perceel moergronden, groot stijff 2 mergen,
Prijs: ƒ 786
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hoef van Heucelom
West: Jan Hamels ?
Noord: Thomas Janss van Bommel en Coenraet Janss Smit
Zuid: Johannis Sprangers en Lijsken Lambrechtss
Bijz: Adriaen Jochumss Meijer mede als voocht van de 3 kinderen van Jochum Jacopss Meijer, broers en zus: Claes, Abraham en Caterina. Adriaen Anthoniss Canterss x Maeijken Jochumss, Willem Janss x Peerken Jochumss, Peeter Willemss Heijblom x Lijsken Jochumss, Adriaena Janss van Vechel wed Jacop Jochumss Meijer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 360v
Soort akte: vrijgift
Datum: 15-1-1660
1e Comparant: Adriaen Jochumss Meijer ea
2e Comparant: Peeter Corneliss Swart
Goederen: een perceelken weijlant
Prijs: ƒ 133
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Marcus Janss Faro
West: Marcus Janss Faro
Noord: Lijsken Lambrechtss
Zuid: errfg Cornelis Janss Venis
Bijz: Adriaen Jochumss Meijer mede als voocht van de 3 kinderen van Jochum Jacopss Meijer, broers en zus: Claes, Abraham en Caterina. Adriaen Anthon iss Canterss x Maeijken Jochumss, Willem Janss x Peerken Jochumss, Peeter Willemss Heijblom x Lijsken Jochumss, Adriaena Janss van Vechel wed Jacop Jochumss Meijer

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 361r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-1-1660
1e Comparant: Huijch Peeterss
2e Comparant: Adriaen Driessen
Goederen: ½ ackerken
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Maeijken Hendricxss
West: Dingen Jochumss
Noord: Willem Lambrechtss
Zuid: Adriaen Michielss en cooper
Bijz: Op 25-1-1667 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 361v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-2-1660
1e Comparant: Jan Meusen Wijngaert ea
2e Comparant: Willem Arss Quiirijnss, stadthouder Sgravenmoer ea
Goederen: een perceel gronden ende weijvelden, groot ontrent 10 hont, 45 roeden neffens stede Meus Janss Wijngaert
Prijs: ƒ 540
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: bosch Jan Pieter Puijs
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Adriaen Willems Heijblom
Zuid: kijnderen Cornelis Janssen venis
Bijz: Jan Meusen Wijngaert, Thomas Arss Bommeler x Adriaenken Meusen Wijngaert, Mathijs Arss Borstlap x Maeijken Corneliss, Anneken Corneliss wed Thomas Corneliss Luerts, geass door Peeter Joppen, Cornelis Willemss Pharo. Alle kijnderen en erffg van Meus Janss Wijngaert en Adriaenken Willemss Bommeler.
Willem Arss Quiirijnss, stadthouder Sgravenmoer tbv de heer Govert van Alphen, secr Breda

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 362r
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-2-1660
1e Comparant: Jan Meusen Wijngaert ea
2e Comparant: Adriaen Willemss Heijblom
Goederen: een perceel bosch ende weijvelden teijnde stede Meus Janss Wijngaert, groot 10 hont 80 roeden
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Peeterss Puijs
West: Sgravelduijn sloot
Noord: Michiel Adr Fijnenbuijck en Jan Ptrss Puijs
Zuid: Govert van Alphen (zie ook folio 361v)
Bijz: Jan Meusen Wijngaert, Thomas Arss Bommeler x Adriaenken Meusen Wijngaert, Mathijs Arss Borstlap x Maeijken Corneliss, Anneken Corneliss wed Thomas Corneliss Luerts, geass door Peeter Joppen, Cornelis Willemss Pharo. Alle kijnderen en erffg van meus Janss Wijngaert en Adriaenken Willemss Bommeler.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 362v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-2-1660
1e Comparant: Adriaen Willemss Heijblom
2e Comparant: Adris Coralis Joren ea
Goederen: een perceelken bosch, groot ontrent 2 hont, in de grotn van de vorige veste (zie folio 361v en 362r)
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: bosch Jan Pieterss Puijs
West: Adriaen Willemss Heijblom
Noord: bosch Jan Pieterss Puijs
Zuid: secr van Alphen
Bijz: Adris Coralis Joren tbv Sijcken Seben wed Cornelis Buijs

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 363r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-2-1660
1e Comparant: Peeter Janss Dolck den Ouden ea
2e Comparant: Anthonis Jan Sijmonss
Goederen: een huijs, hoff, boomgaert en saeijlant
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queckel
Belend Oost: de Queckel
West: Willem van Ghents vaert
Noord: ??? Meliss
Zuid: Peeter Janss Dolck den Jongen
Bijz: Peeter Janss Dolck den Ouden als voocht en Pauwels Freijsen als toesiender vande 4 kijnderen van Adriaen Meertenss, Truijcken Meertenss wed Jan Gheritss Braber en Maeijken Meertenss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 363v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-2-1660
1e Comparant: Willem Lambertss wedn Adriaenken Peeterss Dolck ea
2e Comparant: Adriaen Cornelis Camp
Goederen: een huijsinghe, erve, hoff en boomgaert
Prijs: ƒ 1600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Joost Damen
West: Thomas Peeterss
Noord: Her straet
Zuid: dwarsloot
Bijz: Willem Lambertss wedn Adriaenken Peeterss Dolck voor ½ en Gherit Peeterss Cleermaker als voocht van de 3 kijnderen van Willem Lambrechtss, Peeter Michiless, Anneken Michielss en Stoffel Michiless, voorkijnderen van Anneken. Tsamen voor dander ½.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 364r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-2-1660
1e Comparant: Adriaen Cornelis Camp
2e Comparant: Willem Lambertss wedn Adriaenken Peeterss Dolck ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van een huijs etc )zie folio 363v'
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 3/5/1663 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 364r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-2-1660
1e Comparant: Peeter Michielss
2e Comparant: Anneken en Stoffel Michielss, broer en zus
Goederen: zijn deel van een acker saeijlant, gecomen van hun moeder, gemeen met Willem Lambrechts, wednr moeder, en rest familie
Prijs: ƒ 30
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Melsen
West: kijnderen Peeter Gheritss
Noord: Her straet
Zuid: Oude vaert
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 364v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-2-1660
1e Comparant: Joost Janss
2e Comparant: Meerten Adriaenss van Gesel
Goederen: een huijs, hoff en saeijlant, gecocht van Jan Jan Wouterss, op oostzijde Vroukens vaert
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jacops Vaderjan
West: Jan Wouter Janss en Jan Corsten
Noord: Huijbert Janss
Zuid: Jan Janss Wouterss
Bijz: Op 27-2-1661 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 365r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-2-1660
1e Comparant: Steven Huijbertss Clauwaerts ea
2e Comparant: Jan Bastiaenss ea
Goederen: een banck bleckeling gronden inde Bagijnen Banck op de west zijde van Willem van Ghents vaert
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Bagijnen Banck
Belend Oost: de bancken
West: Adriaen de Ruijter cs
Noord: coopers
Zuid: nieuwe Molenlije
Bijz: Steven Huijbertss Clauwaerts voor de oostense helft en Corstiaen Wouterssen Reijcken, brouwer tot Sgravenmoer x Lijnken Thomas en Cornelis Roochussen x Adriaenken Thomas mede namens Frans Corneliss Swart x Grietken Thomas, Jan Aerden Bommeler x Dircxken Thomas en Jan Thomas. Alle kijnderen van Thomas Dircxssen Rijcken voor dander ½.
Jan Bastiaenss tbv Judich Janss, sijn moeder en Dirck Janssen van Nederveen voor 5/6 en Jan Peeterssen Gheenen voor 1/6

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 365v
Soort akte: vrijgift
Datum: 4-3-1660
1e Comparant: Sebastiaen Hendricxss Scheur
2e Comparant: Lendert Hendricxss Scheur, broer
Goederen: ¼ in het huijs, erve en hoff, gemeen met cooper en broer Adriaen, gecomen van hun vader
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Aert Adriaenssen de Bruijn
West: Cornelis Jansen Gerden
Noord: Her straet
Zuid: Huijbert Arss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 365v
Soort akte: vrijgift
Datum: 11-3-1660
1e Comparant: Wouter Jan Matthijs
2e Comparant: Michiel Berten, swager
Goederen: zijn part in het huijs van Denis Peeterss de Haen, gecomen van Janneken Berten, zijn huijsvrouwe moeder
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 366r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1660
1e Comparant: Hans Rudolphus de Wijs
2e Comparant: Mathijs Jan Huijgen
Goederen: een perceel bijsters en moervelden, gecocht vande kijnderen van Huijch Janss en Sicktus ? Hendricxss
Prijs: ƒ 280
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: kijnderen Adriaen Dircken
West: Gherit Peeterss Cleermaker
Noord: Her straet
Zuid: kijnderen Adriaen Dircken
Bijz: Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 366r
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-4-1660
1e Comparant: Mathijs Jan Huijgen
2e Comparant: Hans Rudolphus de Wijs
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land
Prijs: ƒ 280
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Er staan slechts 2 betalingen (samen ca f 100 vermeld)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 366v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-4-1660
1e Comparant: Peeter Jacopss Meermans ea
2e Comparant: Adriaen Jan Mathijss
Goederen: een huijs, hoff, boomgaert en saeijlant
Prijs: ƒ 775
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Cornelis Jochum Rijcken
Noord: Adriaen Corsten
Zuid: Adriaen Jacopss Kievits met stede Jan Gherden
Bijz: Peeter Jacopss Meermans (Oosterhout) als voocht en Adriaen Jan Mathijs als toesiender vant weeskijnt van Jan Jan Matheuss en Maeijken Janss Gerden.
Betaald wordt via een wilceur

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 367r
Soort akte: wilceur
Datum: 21-4-1660
1e Comparant: Adriaen Jan Mathijss
2e Comparant: Peeter Jacopss Meermans ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van huijs etc )zie folio 366v'
Prijs: ƒ 775
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Jacopss Meermans (Oosterhout) als voocht en Adriaen Jan Mathijs als toesiender vant weeskijnt van Jan Jan Matheuss en Maeijken Janss Gerden.
Lambert Blabers x Jenneken Jan Matheuss verklaart dat op 28-8-1663 de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 367v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1660
1e Comparant: Lendert Hendricxss Scheur
2e Comparant: Aert Adriaenss Bommeler
Goederen: ½ delle, gemeen met Jan Huijbertss Vassen
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Peeter Vassen en kijnderen Daen Joosten
West: wed en kijnderen Jacop Joosten
Noord: Oude straet
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 367v
Soort akte: vrijgift
Datum: 6-5-1660
1e Comparant: Bastiaen Hendricxss Scheur
2e Comparant: Lendert Hendricxss Scheur, broer
Goederen: ½ in 3 hont saeijlant, gemeen met Adriaen Hendricxss Scheur, broer
Prijs: ƒ 125
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Thonissen
West: Aert Peeterssen Buijs (Puijs ?)
Noord: Peeter Jochumss
Zuid: Peeter Thomas Goverden
Bijz: Bastiaen woont te Almkerck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 368r
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-5-1660
1e Comparant: Jan Wouter Janss ea
2e Comparant: Hendrick van Ghilse
Goederen: zijn deel van de gronden die hij van Embrecht Wouter Domen gekocht heeft, mt zelfde becomen van Adriaen Janss Thendeken ?
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaert
West: Sgravelduijn
Noord: clooster vvan Santroosen
Zuid: erffg Jochum Dirck Rijcken en jan Sijmonss Hoevena
Bijz: Jan Wouter Janss mede namens Ricktus Hendrickss x dochter van Cornelis Michielss Cleermaker.
De gronden liggen op Schouten Leij en zijn gemeen met cooper.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 368v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-5-1660
1e Comparant: Hendrick van Ghilse
2e Comparant: Jan Wouters Janssen
Goederen: 4 hont gronden, zijn gerechtigheijt inde gronden van Truijcken Maes opde Niewe Molenlije, ½ mergen gecomen van Jacop Wouterss
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: vercooper
West: Vroukens vaert
Noord: cooper
Zuid: cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 369r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-5-1660
1e Comparant: Peeter Melsen ea
2e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijss Weijdemans
Goederen: 1/8 in 6 geerden hoeij en weijland, teijnde de polder, gemeen met cooperse en suster
Prijs: ƒ 220
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbertss vassen
West: Truijcken Janss wed Peeter Wouterss
Noord: Masen
Zuid: buijtendijcxse dwersloot
Bijz: Peeter Melsen, heemraet te Raemsdonck, namens Mathijs Clasen Weijdemans, oudt schoenmaker te Leijden als erffg van Claes Mathijss Weijdemans, vader, overl te Breda. (proc not Hendrick Melchiors Kresser, Leijden,12-5-1660)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 369v
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-5-1660
1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijss Weijdemans
2e Comparant: Jan Huijbertss Vassen
Goederen: 5¼ geerd hoeij ende weijland, teijnde de polder, gemeen met de voordochter van Claes Mathijssen Weijdemans
Prijs: ƒ 2100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbertss Vassen
West: Truijcken Janss wed Peeter Wouterss
Noord: Masen
Zuid: buijtendijcxse dwersloot
Bijz: Maijken wordt geassisteert door Peeter Melsen, heemraet te Raemsdonck, neve. De koopsom is op 7-7-1661 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 370r
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-6-1660
1e Comparant: Jan Aerden Bommeler
2e Comparant: Cornelis Rochussen, swager
Goederen: ¼ acker saeijlant, gemeen met cooper cs
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Hoeff van Heucelom, nieuwe Molenlije
Belend Oost: Hoeff van Heucelom
West: nieuwe Molenlije
Noord: cooper en vercooper cs
Zuid: cooper en vercooper cs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 371v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-7-1660
1e Comparant: Gherit Janss
2e Comparant: Mels Thomass, swager
Goederen: 3 geerden hoeij en weijland, inden polder, in 6 geerden met cooper
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheepsdiep
Belend Oost: Huijbert Peeterss en Adriaen Thoniss
West: Adriaen Jan matheuss en Aerdt Arss de Bruiijn
Noord: Scheepsdiep
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 372r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-8-1660
1e Comparant: Willem Adriaenss Quirijnen, stadth S'moer ea
2e Comparant: Corstiaen Adriaenss Wijngaert
Goederen: een perceel weijvelden, gronden en bijsters, zoals gecocht van Adriaen Corneliss Wijngaert
Prijs: ƒ 750
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Pieterss Puijs
West: Sgravelduijn sloot en Sgravenmoer
Noord: Marcelis Adriaenss Cluijter
Zuid: Anthonis Bastiaenss
Bijz: Willem Adriaenss Quirijnen, stadth S'moer namens Jan Peeterss Puijs (Sluijs) (proc not Sijmon vander Kuijl, 4-7-1660)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 372v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-10-1660
1e Comparant: Damian ? Lambertss, dienaar goddelijk woord, ea
2e Comparant: Cornelis Swaen, drimme? schipper G'berg
Goederen: 4 mergen bossen, zoals gecocht van Wouter Schilders, in 2 stukken
Prijs: ƒ 600
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Maeij ? Dielis erffg; wed Adriaen van Vossen
West: Corst Adr Wijngaert; erffg Jan Janss van Beijeren
Noord: Marcelis Arss Cluijter; closter van Emsteijn
Zuid: kijnder Dirck Arss Waelwijck, closter van Emsteijn
Bijz: Damian ? Lambertss, dienaar goddelijk woord, namens Jan Pieterss Puijs (proc not Sijmon vander Kuijl, Sluijs, 21-9-1660)

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 373r
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-10-1660
1e Comparant: Jan Adr Snijder wed Janneken Peeter Janssen ea
2e Comparant: Adriaen Cornelis Peeterss
Goederen: een perceelken saeijlant inde Corte Maten
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Corte Maten
Belend Oost: Cornelis Peeterss
West: Adriaen Thoniss Compeer
Noord: vercooper
Zuid: Peeter Thonissen
Bijz: Jan Adr Snijder wed Janneken Peeter Janssen en Cornelis Peeterss en Jan Cornelis Seuw x Maeijken Peeterss, broer en zus

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 373v
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-12-1660
1e Comparant: Maeijken Peeter Thomass ea
2e Comparant: Gherit Peeterss Cleermaker
Goederen: 2 hont saeijlant inde stede van Peeter Thomas Goverden
Prijs: ƒ 430
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Griffiers Bancken
Belend Oost: vercoopster
West: Michiel Pieterss de Ruijter
Noord: ackers Griffiers Bancken
Zuid: Peeter Deniss de Haen
Bijz: Maeijken Peeter Thomass wordt geass door Peeter Deniss de Haen, swager, voor ½ en Wouter Peeter Thomass voor dander ½.
Op 1-4-1662 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 374r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-1-1661
1e Comparant: Adriaen Adriaenss Michel ea
2e Comparant: Adriaen Adriaenss de Jongen
Goederen: 2/3 perceel gronden, bijsters ende moerleechten, gemeen met Meerten Mathijss
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Wilm Jacopss
West: cooper
Noord: Her straet
Zuid: Wilm Jacopss
Bijz: Adriaen Adriaenss Michel voor 1/3 en Cornelis Clasen namens Maeijken Peeter Ghielen, zijn moeder, voor 1/3

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 374v
Soort akte: vrijgift
Datum: 13-1-1661
1e Comparant: Wouter Peeter Thomas
2e Comparant: Gherit Peeterss Cleermaker
Goederen: een perceeleken saeijlant inde stede van zijn vader, zijn deel in het huijs
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Maeijken Peeter voorss
West: Maeijken Peeter voorss
Noord: Maeijken Peeter Thomass
Zuid: Peeter Deniss de haen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 378r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-2-1661
1e Comparant: Meerten Adriaenss van Gesel
2e Comparant: Joost Janss
Goederen: een huijs, erve ende hoff
Prijs: ƒ 350
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: vercooper
West: Jan Corsten
Noord: Huijbert Janss
Zuid: Jan Janss Wouterss
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 378v
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-3-1661
1e Comparant: Peeter Arss Bongh
2e Comparant: Govert Janssen
Goederen: 2½ hont saeijlant
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: Dirck Janssen van Nederveen
Noord: Peeter Janssen Dolck den Jongen
Zuid: Anthonis Melsen den Ouden
Bijz: Peeter woont opde Nieuwe Vaert te Cappel.
Op 13-4-1663 is de koopsom geheel voldaan.
Genoemd Govert Jans Geerde.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 379r
Soort akte: vrijgift
Datum: 5-3-1661
1e Comparant: Adriaen Adriaenss de Jongen ea
2e Comparant: Peter Adri de Jongen en Anthonis Adriaenss, broer
Goederen: een binnendijcxse delle
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem van Ghents vaert
West: dwarsdel
Noord: Peeter Geldens
Zuid: Peeter Geldens
Bijz: Adriaen Adriaenss de Jongen, Jan Corn X Aenken Adriaenss de Jonghe, Peeter Bongh x Stijntken Wouterss lest wed Peeter Adriaens de Jonghen, Bastiaen Andriesen en Bastiaen Evert Bastiaert als voocht vant kint van Andries Aert Goses: Jan Drisen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 379v
Soort akte: vrijgift
Datum: 18-3-1661
1e Comparant: Peeter Jacopssen
2e Comparant: Huibert Handricxssen
Goederen: ¾ van 3¾ geerd hoeij ende weijlant, in 7½ geerden, opten westencant, met kijnderen Huijbert Handrickx Verscheuren
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Peeter Janss int zelfde stuk
West: Huijbert Diercken
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 380r
Soort akte: vrijgift
Datum: 23-3-1661
1e Comparant: Dierck Heijs
2e Comparant: Handrick Jochumss
Goederen: ½ in een stuck van 6 ? geerden, inden polder, met Cornelis Buijs, oudt schout tot Waelwijck
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Wouterss Boeff cs
West: erffg Jan laureijs Lantmeter
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Dierck woont te G'berg. Op 16-1-1662 is de koopsom geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 380v
Soort akte: vrijgift
Datum: 24-3-1661
1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Math Weijdemans ea
2e Comparant: Wouter Verwiel, schoolmeester te Cappel
Goederen: 12 geerden hoeij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 7067
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Truijcken Jans wed Ptr Wouterss, Jan Jac Timmerman
West: Claes Adriaenss Hoevenaer
Noord: Masen
Zuid: sloot
Bijz: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijss Weijdemans (Breda) geass door Peeter Thomass, secr en Sijmon Janss vanden Broek x Anthonisken Adriaen Freunen. Koopsom wordt contant betaald.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 381r
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1661
1e Comparant: Anthonis Sebastiaenss ea
2e Comparant: Meerten Adriaenss van Gesel
Goederen: 2½ geerd lant, inden polder, gemeen met cooper, in een stuck van 7½ geerden
Prijs: ƒ 1700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jenneken Cornelis en kijnder Cornelis Mathijss
West: Meerten Mathijss en Adriaen Wilberss
Noord: Masen
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz: Anthonis Sebastiaenss (Sgravenhage) mede als voocht vande kijnderen van Jan Bastiaenss Timmerman: Michiel, Willem, Seger, Gherit, Ghertruijt en Mariken Janss. Adriaen Louwen x Ghertken Micgielss, Adriaen Cornelis x Gertruijt Michielss en Joost Willemss x Adriaen [?] Bastiaenss. Kinderen en kintskinderen van Sebastiaen Ghertss en Adriaenken Michielss.
Betaald wordt via een wilceur.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 381v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-5-1661
1e Comparant: Meerten Adriaenss van Gesel
2e Comparant: Anthonis Sebastiaenss ea
Goederen: wilceur tbv de aankoop van land (zie folio 381r)
Prijs: ƒ 1700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anthonis Sebastiaenss (Sgravenhage) mede als voocht vande kijnderen van Jan Bastiaenss Timmerman: Michiel, Willem, Seger, Gherit, Ghertruijt en mariken Janss. Adriaen Louwen x Ghertken Micgielss, Adriaen Cornelis x Gertruijt Michielss en Joost Willemss x Adriaen [?] Bastiaenss. Kinderen en kintskinderen van Sebastiaen Ghertss en Adriaenken Michielss.
Op 29-6-1663 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 382v
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1661
1e Comparant: Anthonis Sebastiaenss ea
2e Comparant: Joost Willemss, swager
Goederen: ¾ huijs, hoff, boomgaert en houtwasschen, gemeen met Joost Willemss
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: dorps straet
West: Gherit Diercxss
Noord: dorps goet
Zuid: Her straet
Bijz: Anthonis Sebastiaenss (Sgravenhage) mede als voocht vande kijnderen van Jan Bastiaenss Timmerman: Michiel, Willem, Seger, Gherit, Ghertruijt en mariken Janss. Adriaen Louwen x Ghertken Micgielss, Adriaen Cornelis x Gertruijt Michielss en Joost Willemss x Adriaen [?] Bastiaenss. Kinderen en kintskinderen van Sebastiaen Ghertss en Adriaenken Michielss.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 383r
Soort akte: wilceur
Datum: 25-5-1661
1e Comparant: Anthonis Janss
2e Comparant: Mels Thomassen
Goederen: wilceur met als onderpant een binnendijcxse delle, gecomen van zijn moeder
Prijs: ƒ 820
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Claes Thonissen Freunen
West: Jan Arss Baes
Noord: polder Groot Waspick
Zuid: Her straet
Bijz: Op 21-4-1698 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 384r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-6-1661
1e Comparant: joncker Pouwels Robben van Raveschot de Capelle
2e Comparant: Peeter Anthoniss vander Punten
Goederen: wilceur met als onderpant ½ molen en huijs met rosmolen etc opt Stapelent
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Stapeleijnt
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Powel woont te Groeningen int lant van Cuijck. Op 27-6-1671 is de wilceur geheel afgelost. Genoemde namen: Peter Jacop als voocht van de wesen van Jan Romboutss, Jan Gerits Boudewijns x Dingentje Adriaenss Romboutss voor ½ en namens kinderen Jan Rombouts voor ½.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 385r
Soort akte: wilceur
Datum: 9-8-1661
1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Math Weijdemans ea
2e Comparant: Lambrecht Wouterss x ?sellu Muijser
Goederen: wilceur met als onderpant haer huijs etc inde polder van Groot Waspick
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jacopss Timmerman
West: Adriaen Aerden en de schurwerff
Noord: Wouter Verwiel
Zuid: Raemsdonck
Bijz: Maeijken Adr Freunen wed Claes Mathijss Weijdemans (Breda) geass door Peeter Thomass, secr en Sijmon Janss vanden Broek, swager.
Lambrecht Wouterss (G'berg) is trompetter onder baron Lauathu. Op 2-8-1674 heeft Huijbert Janssen Hoevener, cooper van deze wilceur, de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 386r
Soort akte: copie octrooi
Datum:
1e Comparant: Pouwels Robbrecht van Raveschot
2e Comparant:
Goederen: Pouwel krijgt toestemming om goederen te vercoopen in Hollant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 388r
Soort akte: vrijgift
Datum: 7-9-1661
1e Comparant: Peeter Cornelissen Swart
2e Comparant: Wouter Merceusen
Goederen: een perceelken beijsters en gronden inde stede van Jochum Jacopss Maeijer, zoals gecocht van JJM
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Marcus Janss
West: Marcus Janss
Noord: erffg Cornelis Janss Venis
Zuid: Jan Arss Hamel
Bijz: Peeter woont te Sgavenmoer evenals Marcus

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 388v
Soort akte: vrijgift
Datum: 21-9-1661
1e Comparant: Maeijken Adr Freunen wed Claes Math Weijdemans ea
2e Comparant: Sijmon Janss vanden Broeck, swager
Goederen: ½ huijs, erve, boomagert en saeijlant, inden polder van Groot Waspick, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jacopss Timmerman
West: Jan Adriaenss Binck en Adriaen Aerden
Noord: Wouter Verwiel
Zuid: Raemsdonck en stede Adriaen Aerden
Bijz: Maeijken (Breda) wordt geass door Peeter Thomass,secr

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: 389v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-9-1661
1e Comparant: Sijmon Janss vanden broeck
2e Comparant: Mathijs van Son
Goederen: wilceur met als onderpant zijn huijs etc inden polder
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Jacopss Timmerman
West: Adriaen Aerden en schurwerff
Noord: Wouter Verwiel
Zuid: Raemsdonck en stede Adriaen Aerden
Bijz: Mathijs woont te G'berg. Op 28-11-1662 is de wilceur geheel afgelost, door Huijbert Janss Hoevener.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 01
Soort akte: vrijgift
Datum: 20-8-1695
1e Comparant: Willem Jacopss de Bruijn
2e Comparant: Adriaen Cornelis de Ladt
Goederen: zijn schip
Prijs: ƒ 2350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen betaald via een wilceur. Wilceur stukje is doorgestreept.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 02
Soort akte: vrijgift
Datum: 27-7-1695
1e Comparant: Jacop Willems Boumans
2e Comparant: Jacop Hendricxsen van Malsen [11 jaar ???]
Goederen: ½ buijten delle, gemeen met Hendrick van Malsem, vader
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrick van Tilborgh
West: Kornelis Beijens
Noord: Clijn Waspick
Zuid: Her straet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 03
Soort akte: koopvoorwaarden
Datum: 20-4-1667
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen: koopvoorwaarden ivm verkoop goederen van Jan Huijgen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 04
Soort akte: extract rol/dingtafe
Datum: 1-2-1667
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Genoemde namen: Adriaen Janss de Ruijter, Adriaen Corneliss Buijs, Adriaen Anthonis, Vas Peeterss ?, Jacop Wouterss Visser, Jan Gijben en Mathijs ???

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 05
Soort akte: verzoek
Datum: 17-1-1644
1e Comparant: Dirck Janss van Nederveen
2e Comparant: Thonis Roeloffsen Jonckman
Goederen: Thonis heeft Dirck iets gevraagd
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 06
Soort akte: afreeckening
Datum: 12-6-1632
1e Comparant: Frans Adriaenss Boeser ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans Adriaenss Boeser tbv de kinderen van Handrick Adriaenss Jannen ?

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 07
Soort akte: quitantie
Datum: 8-7-1639
1e Comparant: Cornelis Adriaenss Sprangers
2e Comparant: Jan Adriaenss
Goederen:
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 08
Soort akte: lijstje namen
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Arn Verstegen, wed Ptr Dolck, Laurens Gijben, wed Adr Blanckers (doorgestreept) en Huijb Will de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 09
Soort akte: procuratie
Datum: 30-1-1665
1e Comparant: Lemdert Adriaenssen Kramer
2e Comparant: Thomas Peeterss, secr
Goederen: toestemming om geld te ontvangen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 10
Soort akte: quitantie
Datum:
1e Comparant: Adr, Truijcken, Nelken en ??? Vassen, Jacop Meusen
2e Comparant: Jan van ???gels
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 11
Soort akte: quitantie
Datum: 15-5-1658
1e Comparant: Jacop Jan Mathijs
2e Comparant: Anthonis Janssen Teeuwen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 12
Soort akte: quitantie
Datum: 15-10-1657
1e Comparant: Steven Huijbertss Clauwaerts, erff Tomas Dirck
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 13
Soort akte: quitantie
Datum:
1e Comparant: Steven Huijbertss Clauwaerts ea
2e Comparant: Dirck Janss van nederveen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: quitantie van 1661.
Steven Huijbertss Clauwaerts voor Frans Corneliss Ab???

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 14
Soort akte: quitantie
Datum: 28-11-1661
1e Comparant: kinderen Adr Adr Cleermaker
2e Comparant: Jan Huijbertss Vassen ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Huijbertss Vassen als voocht vande kinderen van Abraham Jacopss.
Zij krijgen de laatste 2 termijnen van Adriaen Huijbertss Bervoets

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 15
Soort akte: copie akte 299r
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 16
Soort akte: copie akte 301v
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 17
Soort akte: ???
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 18
Soort akte: quitantie
Datum: 10-3-1636
1e Comparant: Jan Gertsen
2e Comparant: Anthonis Joosten
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 19
Soort akte: quitantie
Datum: 21-11-1619
1e Comparant: Jan Wouter Janss
2e Comparant: Dingeman Jan Boegert
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 20
Soort akte: quitantie
Datum: 26-3-1656
1e Comparant: Anthonis en Adriaen Diercken Waelwijck
2e Comparant: Wouter Willemss Cop
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 21
Soort akte: quitantie
Datum: 13-3-1655
1e Comparant: Maeijken Dircken wed Joachim Aertss
2e Comparant: Aert Jochumss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeijken heeft overeenkomstig de aenneming haer deel aan Aert in mindering gebracht van de cooppenningen ?

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 22
Soort akte: quitantie
Datum: 5-4-1660
1e Comparant: Cornelis Jochum Rijcken
2e Comparant: Jan M??? Wijngaert
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 23
Soort akte: ??? foto 417
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 24
Soort akte: quitantie
Datum:
1e Comparant: Anthonis Janssen Ruijer
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 25
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-10-1635
1e Comparant: Huijbert Gertsen
2e Comparant: Merten ??? ???
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 26
Soort akte: quitantie
Datum: 6-6-1632
1e Comparant: Nellen Cornelis
2e Comparant: Jan Mesen Roet ?
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 27
Soort akte: quitantie
Datum: 10-6-1635
1e Comparant: Cornelis den Ruijmer ea
2e Comparant: Merten Adriaenssen van Geijsel
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis den Ruijmer namens zijn moeder Adriaenken Peeters Vinck

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 28
Soort akte: vrijgift
Datum: 10-9-1664
1e Comparant: Peeterken Jacopss
2e Comparant: Wilm Peeterssen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Janneken Jacopss heeft het geld ontvangen. Peeterken woont te Amsterdam

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 29
Soort akte: quitantie
Datum: 23-4-1658
1e Comparant: Maeijeken Corn Maes wed Meijlus Colander
2e Comparant: Peeter en Mels Thomas en Jan Ghijsbertsen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 30
Soort akte: quitantie
Datum: 1-11-1663
1e Comparant: Jacomijntje Janss
2e Comparant: gerechten van Waspik
Goederen: betaling ivm de verkoop vande stede van Jan Jan Wouters
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacomijntje wont te Werckendam

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 31
Soort akte: quitantie
Datum: 23-3-1652
1e Comparant: Antonis Dircxss Melem den Ouden
2e Comparant: Jan Jan Matheuss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 32
Soort akte: quitantie
Datum: 19-4-1644
1e Comparant: Jochum Janssen Rutten
2e Comparant: Wouter Schilders
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 33
Soort akte: quitantie
Datum: 16-3-1641
1e Comparant: A van Dijck
2e Comparant: Wouter Schilders
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 34
Soort akte: quitantie
Datum:
1e Comparant: Adriaen Ghijsbertsen
2e Comparant: Jan Ghijsbertsen, broer
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 35
Soort akte: quitantie
Datum: 19-10-1632
1e Comparant: Marie van Eijnden
2e Comparant: Jacop Joosten van Wasbeeck
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 36
Soort akte: quitantie
Datum: 3-5-1644
1e Comparant: Jan Jacopssen Cuijper
2e Comparant: Steven Huijbertsen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 37
Soort akte: quitantie
Datum: 8-4-1641
1e Comparant: Jan Adriaenss
2e Comparant: Jan jacopssen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 38
Soort akte: quitantie
Datum: 14-1-1644
1e Comparant: Hendrick Winckels ? En Engelken Vasagen
2e Comparant: Thonis Dierscxsen de Jonge
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 39
Soort akte: quitantie
Datum: 2-10-1644
1e Comparant: Adriaen Huijbertss de Jonge
2e Comparant: Teunis Dirckss de Jonge
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 40
Soort akte: vrijgift
Datum: 26-1-1646
1e Comparant: Sictus Hendricxss
2e Comparant: Geerit Janss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sictus woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 41
Soort akte: vrijgift
Datum:
1e Comparant: Anthonis Huijbertss
2e Comparant: Anneken Anthoniss, dochter
Goederen: Anneken krijgt geld vande wilceur tlv Anthonis Wouterss
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 42
Soort akte: quitantie
Datum: 27-2-1673
1e Comparant: Jan Peeter Micgielen
2e Comparant: Cornelis Cornelissen van Dongen ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis Cornelissen van Dongen als voocht en Claeij Janssen als vader en toesiender van Janneken Cleijs daer moeder van was Nelken Janss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 43
Soort akte: vrijgift
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 43
Soort akte: quitantie
Datum: 4-6-1643
1e Comparant: Mels Adriaenss van Gesel
2e Comparant: Wouter Janssen, schout
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 44
Soort akte: quitantie
Datum:
1e Comparant: Jan ???cxssen
2e Comparant: Peeter Wouterssen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 45
Soort akte: quitantie
Datum: 9-3-1633
1e Comparant: Maeijken Adriaenss ea
2e Comparant: Thomas Janssen Schipper
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maeijken Adriaenss , Anneken Jochumss, Frans Jochumss, kijnderen Ariaen Jochumss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 46
Soort akte: quitantie
Datum:
1e Comparant: Jan Gertsen
2e Comparant: Abthonis Joosten
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 47
Soort akte: quitantie
Datum: 9-6-1642
1e Comparant: Antonijs Jacopss ???
2e Comparant: Pauwels Vreijsen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 48
Soort akte: quitantie
Datum: 13-11-1647
1e Comparant: Helken Michielssen
2e Comparant: ??? Hendricxss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 49
Soort akte: vrijgift
Datum: 22-12-1641
1e Comparant: Sebastiaen Peeterss de Roij ea
2e Comparant: Jan Sunenschen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sebastiaen Peeterss de Roij mede als toesiender en Adriaen Wouterss als voocht vant kijnt: Hendrick Wouterss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 50
Soort akte: quitantie
Datum: 13-2-1642
1e Comparant: Michielken Janss lest wed Peeter Adriaenss Cop ?
2e Comparant: Jan Sijmonss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 51
Soort akte: quitantie
Datum: 19-3-1641
1e Comparant: Cornelis Janss
2e Comparant: Commer Lambrechtss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 51
Soort akte: quitantie
Datum: 29-9-1640
1e Comparant: Cornelis Oubosch
2e Comparant: Cornelis Mathijss Camp
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 52
Soort akte: goederen lijst
Datum:
1e Comparant: Janken peeterss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Janken woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 52
Soort akte: quitantie
Datum:
1e Comparant: Claes Arienss
2e Comparant: Frans Huijbertss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 53
Soort akte: brief
Datum:
1e Comparant: Frans Huijbrechtss
2e Comparant:
Goederen: een brief voor G'Berg met een ebstaelling van Frans ?
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans woont te Raemsdock

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 54
Soort akte: quitantie
Datum: 10-2-1608
1e Comparant: Huijch Peeterss
2e Comparant: Joachim Jan Berthoutss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 55
Soort akte: quitantie
Datum: 17-1-1606
1e Comparant: Huijch Peeterss
2e Comparant: Joachim Jan Berthoutss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 56
Soort akte: quitantie
Datum: 17-4-1607
1e Comparant: Huijch Peeterss
2e Comparant: Joachim Jan Berthoutss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 57
Soort akte: quitantie
Datum:
1e Comparant: Helken Heijs
2e Comparant: Peeter Wouterss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 58
Soort akte: quitantie
Datum: 25-12-1636
1e Comparant: Jan Jacopss
2e Comparant: ??? Jan Janssen Wijt
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 59
Soort akte: quitantie
Datum: 13-3-1639
1e Comparant: Claesken wed Adriaen Sijmonss
2e Comparant: Baeijen Jan Baeijenss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 60
Soort akte: quitantie
Datum: 13-2-1643
1e Comparant: Claesken wed Adriaen Sijmonss
2e Comparant: Baeijen Jan Baeijenss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 61
Soort akte: goederen lijst
Datum:
1e Comparant: Jan Hendricxss
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 62
Soort akte: quitantie
Datum: 13-1-1634
1e Comparant: Adriaen Adriaenss Bogert
2e Comparant: FransHuijbrechtss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: v erder genoemt Adriaen Janss Bogert, Claes Adriaenss Bogert

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 63
Soort akte: quitantie
Datum: 12-4-1636
1e Comparant: Willem Joosten Brock
2e Comparant: Anthonis Adriuaenss Seu ?
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 64
Soort akte: procuratie
Datum: 14-5-1631
1e Comparant: Joachim Adriaenss
2e Comparant: zijn vrouw
Goederen: machtiging tot verkoop van 6½ geerde lant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 65
Soort akte: quitantie
Datum: 22-3-1631
1e Comparant: ??? Joachimss
2e Comparant: Huijbrecht Adriaenss, swager
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 66
Soort akte: quitantie
Datum: 20-6-1636
1e Comparant: Handrick Jacopssen
2e Comparant: Anthonis Joosten
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 67
Soort akte: quitantie
Datum: 26-3-1636
1e Comparant: Wouter Schilders
2e Comparant: Jan Janssen Brusuns ?
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 68
Soort akte: quitantie
Datum: 17-2-1637
1e Comparant: Peeter Thomas Goijaertss
2e Comparant: Tonis Joosten
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 69
Soort akte: vrijgift
Datum: 9-5-1639
1e Comparant: Anthonis Huijbertss
2e Comparant: Anthonis Peeterss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: tevens op het zelfde vel een transport van een deel van de wilceurtbv t weeskint van Dingen ? Dieliss op 23-1-1638. Voogden Cornelis Corneliss Buijs en Bastiaen Balten Dielis.
Aechtken Cornelis Buijs verklaart op 11-?-1698 dat deze wilceur geheel is afgelost door Anthonis Peeter Corsten. Adriaen Hendricxss is aanwezig.

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 70
Soort akte: quitantie
Datum: 8-5-1639
1e Comparant: Wouter Jacopssen Visscher
2e Comparant: Denis Peeterssen de Haen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: betaling tbv het transport van een deel vande wilceur van Cornelis Michielss Snijder

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 70
Soort akte: quitantie
Datum: 18-5-1633
1e Comparant: Claes Adriaenssen Bogaert
2e Comparant: Maeijken en Anneken Jochumss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 71
Soort akte: quitantie
Datum: 9-5-1636
1e Comparant: Gherts Hagorts
2e Comparant: Anthonis Adriaenss Leur
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hiermee is de wilceur tlv Anthonis Corst Leur tbv Gerit Gertss voldaan

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 72
Soort akte: quitantie
Datum: 26-1-1634
1e Comparant: Arijaenken Peeterss
2e Comparant: Meerten Adriaenss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 73
Soort akte: quitantie
Datum: 25-5-1633
1e Comparant: Bastiaen Hendricxss
2e Comparant: Huijbrecht Corneliss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 74
Soort akte: quitantie
Datum: 9-7-1634
1e Comparant: Adriaen Gertss, voocht Jan Wiercken
2e Comparant: Lijsken Janss wed Jan Cleijss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 75
Soort akte: quitantie
Datum: 17-11-1660
1e Comparant: geen naam
2e Comparant: Sijijes ? Janssen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 76
Soort akte: betaling
Datum: 14-9-1669
1e Comparant: erffg Jochum Segerssen ea
2e Comparant: Sebastiaen Huijbrechtss de Greeff
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: erffg Jochum Segerssen, Peeterken Adriaen Jochumss en Dirck Lauwereijss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 76
Soort akte: quitantie
Datum: 29-1-1670
1e Comparant: Huijbrechts Dircxss ea
2e Comparant: Bastiaen Huijgen de Greeff
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbrechts Dircxss, Adriaen Dircken x Heijltje Diurcken, wed Jan Dircken, Adriaen Cornelis x Theuntken Dircken, Jacop Huijbrechtss de Bruijn en Huijbrechts Peterss, Aert Corneliss de Jongen namens zijn moeder wed Jan Jochumss en voor de 2 kinderen van Jochum Corneliss, Cornelis Camp, Claes Janss en Dingena Janss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 76
Soort akte: quitantie
Datum: 14-9-1669
1e Comparant: Bastiaen Huijgen de Greeff
2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secr
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 76
Soort akte: quitantie
Datum: 16-12-1672
1e Comparant: Jan Aerts de Bruijn ea
2e Comparant: Bastiaen Huijgen de Greeff
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Aerts de Bruijn namens Catalijn Aertss de Bruijn (proc not de Ruijter te Waspick, 3-12-1672), Adriaen Jacopss Kievits x Adriaentje Aertss de Bruijn. Kinderen Aert Adriaens Aert de bruijn en Maeijken Janss Buijs.
Bastiaen is een mede erffg van Jacomijntje Jacopss Corp ivm een rentebrief verleden bij Huijbrecht Gerit Franss van 10-2-1632 aen Jochum Zegerss

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 76
Soort akte: quitantie
Datum: 16-12-1672
1e Comparant: Bastiaen Huijgen de Greeff
2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secr
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 76
Soort akte: quitantie
Datum: 16-12-1677
1e Comparant: Bastiaen Huijgen de Greeff
2e Comparant: Thomas Zeijlmans, secr
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 77
Soort akte: quitantie
Datum: 23-12-1632
1e Comparant: Adriaen Janss
2e Comparant: Frans Adriaens Boeser
Goederen: betaling tbv her huijs
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 78
Soort akte: quitantie
Datum: 25-7-1633
1e Comparant: Adriaen Janssen
2e Comparant: Frans Jacopss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 79
Soort akte: quitantie
Datum: 12-6-1637
1e Comparant: ??? Lenaertsen van Driel
2e Comparant: Jan Bastiaenss
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 58
Folio: los vel 80
Soort akte: quitantie
Datum: 9-7-1634
1e Comparant: Adriaen Gertss ea
2e Comparant: Cornelis Jacopss Buijs
Goederen:
Prijs: ƒ
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Gertss namens Adriaen Janss, wert inde Engel x Elisabeth Wircx