Papieren betreffende Adriaen van Andel

Rekeningh van den gemenen boedel van wijlen Adriaen Huijben
Visser, gedaan door Jan Huijben de Visser opden 16e desember 1748

Rekeninge van Anthonij van den Hout alks voogd over Adriaen
Bouwens, 19-10-1746

Rekeninge van Hendrik van Son in qualiteijt als voogt over
de kinderen van Jan Jacobs van Son, 1747

Rekeninge van Hendrik van Son in qualiteijt als voogt over
de kinderen van Jan Jacobs van Son, 1747

Twede rekeningh van Huijbert van Lottum ende Anthonij van
den Hout als voogd over de minderjarige kinderen van wed Huijbert Corsten,
gedaan 30 desember 1746

Reekeninge van Huijbert van Lottum ende Anthonij van den
Hout als voogden over de minderjarige kinderen van wed Huijbert Corsten, 1744

Reekeninge van Huijbert van Dongen als voogt over de twee
weeskinderen van wijlen Meeus Timmerman en Lijsbet Nobel

Reekeninge van Jan Adr Schouten als voogt over de vier na
gelate weeskinderen van Jan vande Werken, 1744

Reekeninge van Sijmen Zeijlmans als voogt over Anthonia en
Anna Zeijlmans, 1746

toegevoegI: A.
Zeijlman x …tje Snijders

Twede reekeninge van de erfgenamen Jan Adr Schouten als
vooght over de vier na gelate weeskinderen van Jan vande Werken, gedaan 21
desember 1747

Reekeningh van Huijbert Schouten in qualiteijt als voogt en
Jochem vander Laer als toesiender over de minderjarige kinderen van Aert
Schouten en Adriaentje vande Laer

In dato den 22 jan 1753

Reekening van Jan Huijbert Visser als voogt over Johannis en
Huijbert Visser, 15 jan 1755

Reekeningh gedaan door Antonij Geus en Cristiaan vande
Werken als voogden over de onmondige na gelate weeskinderen van Jan vande
Werken

In dato 14 april 1750

Reekening gedaan door Gijsbert Timmerman als voogt kinderen
Jacobus Timmermans

In dato 14-5-1754?

Rekeningh vanden gemenen boedel van wijlen Adriaen Huijben
Visser, gedaan door Jan Huijben de Visser opden 18 november 1750

Derde en laaste reekening van Huijbert van Lottum ende
Anthonij van den Hout als voogden over den boedel en onmondige kinderen van
wijlen Dingena Kievits wed Huijbert Corsten, gedaan 20 februarij 1749

Reekeningh van Jan Huijberde Visser als vooght over
Huijbertis en Adriana Adrtianse Visser, opden 21 november 1750

Reekeningh gedaan door Anthonij Geus in qt als toesiende
voogt over de onmondige kinderen van wijlen Jan vande Werken

In dato den 15 junij 1752

Reekening vanden boedel en goederen van Jan Cornelis de Jong
en Pitternella Aelberts van Cleeff

Gedaan door de heer Johan Del…, qtqua opden 18 en 19 mart
1756

Reekening gedaen door Jan Janssen Schouten als voogt over
Wouter en Jan Willem Schouten

In dato den 27e november 1754

Toegevoegd: Willem
Schouten x Eeltjen Boeser

Reekeningh vande na gelatene goederen bij Jan Schouten,
gedaen door Huijbert Schouten in qt als voogt

In dato 14e november 1753

Reekening van Anthonij Geus in qt als toesiende voogd over
de kinderen van Jan vande Werken

In dato den 7 november 1752

Rekening, bewijs ende reliqua dewelke mits desen overgevende
zijn, de heer Adriaen de Zel en Peter Dorrenboom in qualiteijt als gewesene
testamentaire voogden nevens Cornelis Vermeulen, onlangs overleden, over
Huijbert Barrevoets volgens den testamente van Maria Konings, zijn grootmoeder,
in leven weduwe Johan Abberdaen, 2-11-1758

Rekening, bewijs ende reliqua dewelke mits desen doende en
overgevende is Hendrik Jansen Vissers in qualiteijt als administreerende voogt
en Nicolaas Snijders als toesiender over de vijff minderjarige kinderen van
Adriaen Mathijsse Snijder daer moeder af is geweest Maria Vissers, 2 februarij
1764

Rekening, bewijs ende reliqua dewelke mits desen doende en overgevende
zijn, de heer Adriaen de Zel en Peter Dorrenboom in qualiteijt als
testamentaire voogden nevens Cornelis Vermeulen, over eenige jaren overleden,
over Johannis Vermeulen volgens de testamente van Maria Konings, zijn
grootmoeder, in leven weduwe Johan Abberdaen.

10 augustus 1761

Op huijden desen 18 desember 1748 soo bekenne ik
ondergeteekende Cornelis van Dongen woonende alhier tot Raamsdonk gehuurt te
hebben van de weduwe Jan Abberdaan eenen akker zaaijlant, 25 januarij 1750

Reekening van Maria Vissers wed Dirk Falne

In dato 17 julij 1757

Reekening van Jan Huijberde Visser in qt als voogt over
Johannis en Huijbert Visser

In dato den 3e februarij 1757

Rekening, bewijs ende reliqua dewelke mits desen doende en
overgevende is Arnoldus van de Korput in qualiteijt als voogt en Cornelis
Goosens als toesiender ovber de twee minderjaerige kinderen van Adriaen Vissers
daer moeder af is Pitternel Soeters, 1763

Reekening van Adriaen de Wael als voogt over de weeskinderen
van Margrieta Beerens, 21 mart 1759

Derde reekening van Hendrik van Son in qt als voogt over de
kinderen van Jan Jacobs van Son, 9 nov 1757

Reekening van Tomas en Cornelis Groenendael als voogden over
de kinderen van Jan Groenendael

In dato 13 april 1759