RA 258

1506

Fol 1, 20-1
Ghijsbrecht Henric Berthen
Kinderen: Ghijsbrecht en Peter

Fol 1v
Denijs Peter Mutsaerts X Jenneken Peter sBeren
Cornelis Peter sBeren

Fol 2v
Peter Nouwen za X Lijsbeth …[van den Brekel] met zoon Jan

Aert Corst sBonte X Adriana …

Fol 3v, 30-1
Peter Panis za X Heijlwich, erfdeling
Kinderen: Jan, Lugaert met dochters Katelijn en Janneken

Fol 5v
A… Aelwijns
Kinderen: Peter en Aleijt

Fol 6v, 4-2
Henrick die Paep
Kinderen: Peter Lucia en Cornelis

Fol 6v
Amijs (ver) Huijgevoort za X Marij Peter van Oerl
Jan Adriaen van Gils X Goedele (Amijs Huijgevoort)

Fol 7
Jan Nouwen X Agnes
Kinderen: Jan en Jenneken

Fol 7v, 5-2
Jan Aert Noeijens X IJken
Kind: Aert

Fol 8
Adriaen Claus Nouwen X Luijgard Dirck Soffaert
Dirck Soffaert X Kathelijn

Fol 8
Heer Jan Vils
Nat kinderen: Engel X Daniel Denijs? Met dochter Elisabeth X? Ghijsbrecht Jan Vermee, Reijner met zoen Simon, Gherit

Fol 9
Luijgaert Panis
Kinderen: Janneken en Katelijn

Fol 9v
Gherit Willem Bacx X Marij
Kind: Anthonis

Fol 10, 16-2
Anthonis Zib Betten X Adriana
Willem Willem Verscuren X Heijlwich
Peter van de Hoven X Marij
Jan Adriaens X Elisabeth
Ermgard en Peter, kinderen van Jan Peijmans

Fol 10v, 16-2
Henrick van Dun za X Gheertruijt za
Kinderen: Gheertruit, Gebula za X Henric Aelbrecht Goijaerts

Fol 10v, 25-2
Dirck HenricksX Mechtelt Jan van de Kerckhoff

Fol 11, 1-3
Willem Henricks Eelkens
Kinderen: Elen, Henric, Katarina X Adriaen van Dijck, Aleijt X Jan Peter Claus, Beatricx X Peter Bertels Meeus Verlijnden en Jan

Fol 11
Adriaen Roelofs za X Jenneken
Kinderen: Heijlwich, Jenneken en Cristijn

Fol 11v
Jan van Son za X Elisabeth

Fol 12
Aert van Brouchoven
Kind: Joanes?

Fol 12v
Jan van Son za X [niets ingevuld] XX Elisabeth

Fol 12v
Peter Mutsaerts
Kinderen: Denis, Marij X Jan die Vet, Peterken X Henric Michiel Roelofs en Jacoba

Fol 13
Ghijbrecht Jan Vermee
Jan Reijnen van Broechoven
Engel Jan Reijnen

Fol 13v
Willem Steelaerts X Margriet, testament

Fol 14
Henrick Willem van de Meer X Katarina Dirck Schellekens
Dirck Schellekens X Marij Bijkens dochter Jan sBien

Fol 14
Jacob Boers za X Heijlwich
Aert van Broechoven za X Katarina za
Kinderen: Jan, Katarina, Beatrix, Willemken za
Geerhart van Coulsteren za X Beatrix met kinderen: Isebrant, Beatrix en Katharina

Fol 16, 21-3
Jan Marten Fiers X Aleijt Jan Peter Everaerts

Fol 16v, 21-1
Jan Denijs Meijnaerts X Geertruit za, testament
Kinderen: Elisabeth, (Dries), Gheertruit X Adriaen Mutsaerts en Denijs

Fol 17
Jan Hermans za X Marij
Kind: Peter

Fol 18
Jacob Vervoert X Engelken Michiel van Goerl

Fol 18
Willem sBeren X Jacoba

Fol 18v, 16-4
Heer Jan Jan Thomas Henricks, priester
Jan Thomas Henricks X Margriet
Herman die Leuw X Engela

Fol 19
Aert van Wilsnut of Wilsnest
Kinderen: Roelof, Adriana en Hillegond

Fol 19v
Peter Henric Polslauwers

Fol 20
Adriaen Smeijermans za X Heilwich
Kind: Elisabeth
Gherit, Henric, Adriana en Katarina

Fol 22
Willem Huijben Laureijssen
Kinderen: Laureijs, Jan en Adriaen

Fol 22v, 14-6
Adriaen Jacob Kijeboom X Engela Jan Jacobs

Fol 22v
Jan Meeus X Gertruit Aert Venmans

Fol 22v
Jan Willem Mutsaerts za X IJken

Fol 23
Jan van Son X Lijsbeth
Lucia Jan Maes

Fol 24
Heer Jan Back, ridder en Goijert van Brecht krijgen verlof om een roesmolen te stellen opter gemeijnen strate re Cowel?

Fol 24v
Ghijsbrecht Jan Laureijs, die men heijt die Wagemaker
Willem Huijbrechts X Adriana Jan van Dun
Jan Jans van Dun

Fol 24v, 25-6
Jacob Willem Melis za X Marij
Jacob Willem Jacobs X Elisabeth en Jan Jan Soffaerts X Heijlwich, dochters van Jacob Willem Melis

Fol 25
Daniel Denijs
Kinderen: Cornelis, Hillegont X Jan za, Adriana, Denijs met dochter Elisabeth X Ghijsbrecht Jan Vermee

Jan Reijnen met dochter Engela

Fol 25, 10-7
Jan Reijnen Crillaerts X Engela Aerts van den Brekel
Kind Gherit

Goijaert Jan Smolders X Jenneken Henrick van Nis

Fol 25v
Jan Hermans za X Marij
Kind: Peter

Fol 26
Jan Reijners van Broechoven X Hillegont
Kind: Engela

Fol 26
Herman Ghijben Hermans
Kinderen: Aert, Hillegont, Nennen X Lambrecht Floren, Margriet X CornelisBoenscot met dochter Jenneken

Fol 26v, 23-7
Herman Heijsten
Kinderen: Marie X Aert Goijaerts, Heijlwich X Gerit van Ethen
Herman heeft geërfd van Mechteld Daniel van Heijst
Reijner Jan Reijner za X Jutte
Sijmon Pauwels Heijsten

Fol 26v
Amelis Smets X Heijlwich Herman Henric Jan Hillen
Kinderen: Jan, Agnes X Jan Pauwels, Elisabeth X Cornelis Janssen, Juet X Henrick Anthonis

Fol 27
Steven Reijnen
Kind: Daniel en Jan

Jan Reijnen van Broechoven
Gherit Jan Reijnen van Broechoven

Fol 27v, 3-8
Jan Aert Noijens X IJken
Kind Aert

Fol 28
Peter Aerts Verschueren X Katharina

Fol 28
Aert Venmans X jongffr Delijer

Fol 28v
Gherit Willem Bacx
Kinderen: Anthonis en Jan..

Fol 28v
Heer Adriaen die Bont, priester

Fol 30
Aert Nouwen za X Eliasbeth
Kinderen: Adriaen en Elisabeth X Aert Brock

Fol 30v
Herman Adriaen Hermans

Fol 30v
Willem Lauwerijs Vrederic X Heijlwich Henric Stevens
Henric Stevens X Aleijt Faessen

Fol 31

Jan Jan Reijners X Hilleken
Kind: Daniel

Fol 32
Willem Leemans X Elisabeth Gherit van Mol
Kinderen: Peter de Jonge en Peter de Oude

Fol 32v, 9-1-1504
Peter van Schouwen, testament
Bertrom sBonte, Claes die Bont, Jan die Bont, Lauwerijs Goijaert sBonte, Gherit Wouter sBonte

A Bertrom
Kinderen: Jan, Claus, Goijaertken X Jan die Cort, Wouter

B Claus
Kinderen Michiel, Peter, Armgaert, Aleijt, Willeken

C Lauwerijs
Kinderen: Engeleken X Gherit van de Kerckhoff, Elisabeth X Peter Berthouts van Erven, Agnes X Jan Claussen, Katrina, dochter X Aert Cornelis met dochter Cornelia

D Jan
Kinderen: Goijaert, Aleijt en Heijlwich

E Gherit

Fol 33, 28-8
Herman Wouter Hermans en Matheus, zwager
Jan van Hulsen
Kind: Juette met dochter Adriana X Jacob Jan Hoefkens

Fol 33
Jan van de Kerckhoff
Embrecht Aert Willekens

Fol 33v
Adriaen Lenaerts
Jan Jacobs van Son

Fol 34
Margriet Peter Daniels X Michiel Bellaerts XX Willem Goijaert Ommaten
Kinderen 1e huwelijk: Jan, Lucia, Sijken, Katharina en Jacob

Jan Adriaen Smolders
Michiel Jan Cockelberch
Sopie, wed Jan Leemans

Fol 35
Heer Jacob Minincx, priester

Fol 36
Gherit Claus van Ethen X Heijlwich Herman Heijsten
Embrecht Roij Wouters

Fol 36v, 7-12
Willem Gijbrecht X Mechteld Jan Crillaerts

Fol 37, 18-12
Jan Peter Stevens
Kinderen: Peter, Agnes, Aleijt, Adriaen en Cornelis

Fol 37
Amelis Peter Smets
Kinderen: Jan, Agnes X Jan Pauwels, Elisabeth X Cornelis Jan Boesijns, Juette X Henric Anthonis

Herman Wijten
Kindern: Elisabeth X Huijben Meeus, Jenneken X Daniel Andries

Fol 37v
Peter Herman Heijsten