Reconstructie van Oosterhout en Dongen
Cornelis Sijmens
Cornelis Sijmens, ged. te Dongen [nb] op 4 jun 1696.


Abraham van Hamerstede
Abraham Sijmens van Hamerstede, ged. te Dongen [nb] op 19 okt 1681.


Sibilla Catharina van Hamerstede
Sibilla Catharina Sijmens van Hamerstede, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 13 mei 1685.


Simon Petrus van Hamerstede
Simon Petrus Sijmens van Hamerstede, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 10 sep 1679 Pieter Broun, captn en juffr Ghendrina Smits wed hr luijtenant Jacob.


Joannes Broeders
Joannes Sijmens Broeders, ged. te Dongen [nb] op 22 nov 1683.


Joannes Broeders
Joannes Sijmens Broeders, ged. te Dongen [nb] op 23 apr 1686.


Maria Broeders
Maria Sijmens Broeders, ged. te Dongen [nb] op 23 apr 1686.

otr. te Tilburg [nb] op 14 apr 1715, tr. te Tilburg [nb] op 29 apr 1715
met

Adriaen Hendricks van Hest, geb. te Tilburg [nb].

Uit dit huwelijk een kind.


Gertrudis van Son
Gertrudis Sijmens van Son, ged. te Dongen [nb] op 2 nov 1665.

tr. te Dongen [nb] op 29 dec 1685
met

Andreas Hendricks Eeland, zn. van Hendricus Eeland en Petronilla Driesen, ged. te Dongen [nb] op 12 nov 1651, ovl. te Dussen [nb] op 10 apr 1727.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dimpna~1686 Dussen [nb] †1763 Dongen [nb] 7611 Bronnen:
1.Verkoop akte (DG106-056v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 56v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 aug 1662
2.Verkoop akte (DG106-075r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 75r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 31 okt 1662
3.Erfdeling (DG107-031v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 31v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 20 mrt 1665
4.Erfdeling goederen Jan Horsten en Anneken Jans (DG107-034r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 34r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 3 apr 1665


Adrianus van Vught
Adrianus van Vught, ged. te Dongen [nb] op 18 nov 1800 (getuigen: Franciscus en Cornelia de Smit).


Elisabetha Tollenaar
Elisabetha Tollenaar.

tr.
met

Joannes van Rooijen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1814 Utrecht [ut]    


Adrianus van Vught
Adrianus van Vught, ged. te Dongen [nb] op 23 mrt 1807 (getuigen: Adrioanus van Vught en Cornelia de Smit), ovl. te Vlissingen [ze] op 1 jan 1833.


Cornelis van Vught
Cornelis van Vught, ged. te Dongen [nb] op 18 nov 1800 (getuigen: Adrianus van Vught en Cornelia Franken).


Franciscus van Vugt
Franciscus van Vugt, ged. te Dongen [nb] op 22 dec 1809 (getuigen: Antonius Broekhoven en Jacoba de Smit), ovl. te Dongen [nb] op 6 apr 1878.


Willem Bogaars
Willem Bogaars.

tr.
met

Bernadijna Lam, dr. van Barth Lam en Elisabeth Verduin, geb. te Sprang [nb] in 1742, ovl. te Dongen [nb] op 29 apr 1819


Adriana Joosten
Adriana Sijmen Joosten, ged. te Dongen [nb] op 11 dec 1661.

otr. te Dongen [nb] op 28 jan 1696, tr. te Dongen [nb] op 17 feb 1696
met

Jan Bernart Cornelis Huijben, zn. van Bernard Cornelis Huijben Lightenberg en Maria Jan Lambrechts.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1696 Dongen [nb]    
Adrianus~1699 Dongen [nb]    
Antonius~1700 Dongen [nb]    12 
Anna~1703 Dongen [nb]    


Anna Ghijsberden
Anna Jans Ghijsberden.

tr.
met

Simonis Joosten.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana~1661 Dongen [nb]    
Joannes~1663 Dongen [nb]    
Judocus~1664 Dongen [nb]    
Petrus~1666 Dongen [nb]    
Adrianus~1668 Dongen [nb]    
Anna~1670 Dongen [nb]    
Antonius~1671 Dongen [nb]    
Gertrudis~1676 Dongen [nb]    


Adrianus Sijmons
Adrianus Sijmens Sijmons, ged. te Dongen [nb] op 18 jul 1668.


Anna Joossen
Anna Sijmens Joossen, ged. te Dongen [nb] op 30 jan 1670.

tr.
met

Cornelis Jans de Jongh.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1706 Dongen [nb]    14 


Antonius Joosten
Antonius Sijmens Joosten, ged. te Dongen [nb] op 27 sep 1671.


Gertrudis Joosten
Gertrudis Sijmens Joosten, ged. te Dongen [nb] op 24 sep 1676.


Joannes Joosten
Joannes Sijmens Joosten, ged. te Dongen [nb] in jun 1663.


Simonis Joosten
Simonis Joosten.

tr.
met

Anna Jans Ghijsberden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana~1661 Dongen [nb]    
Joannes~1663 Dongen [nb]    
Judocus~1664 Dongen [nb]    
Petrus~1666 Dongen [nb]    
Adrianus~1668 Dongen [nb]    
Anna~1670 Dongen [nb]    
Antonius~1671 Dongen [nb]    
Gertrudis~1676 Dongen [nb]    


Judocus Joosten
Judocus Sijmens Joosten, ged. te Dongen [nb] op 28 okt 1664.

tr.
met

Gertrudis Willems Willemen, dr. van Wilm Huiberts Wilmssen en Nelken Thonis den Timmerman, ged. te Dongen [nb] op 20 sep 1663, ovl. te Dongen [nb] op 8 sep 1741


Petrus Joosen
Petrus Sijmens Joosen, ged. te Dongen [nb] op 27 aug 1666.


Joannes Dominicus
Joannes Dominicus, ged. te Dongen [nb] op 12 jan 1760 (getuigen: Joannes Dominicus en Elisabeth Laurentij Kop).


Maria Cauwenbergh
Maria Geeridt Cornelis Cauwenbergh.

tr.
met

Joost Corst Jan Borsten, zn. van Corst Jan Joost Borsten en Cornelia Cornelis Cornelis Leest, ged. te Loon op Zand [nb] op 2 jun 1613, landbouwer, borgemeester, Heilige Geestmeester, tr. (1) met Joanna Jans.
[ORA Loon op Zand R69, 1639-1641, bewerkt door John Boeren.
Folio 2.
Jan Geeridt Thonis bekent schuldig te zijn aan Joost Corstiaen Janssen (Borsten) een bedrag van 50.
gulden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 5-6-1648 ingelost is, 7-1-1639.
..
Folio 133.
Quirijn Jan Quirijnen bekent schuldig te zijn aan JOOST Corst Jan Borsten een bedrag van 22.
gulden. Het bedrag is nog verhoogd tot 25 gulden, 22-11-1640.].
..
[ORA Loon op Zand R70, 1642-1644, bewerkt door John Boeren.
Folio 130.
Frans Ghijsbert Joosten en Wouter Adriaenssen, borgemeesters, bekennen schuldig te zijn aan.
Geeridt Cornelis Adriaenssen (Cauwenberg), als curator van de goederen van Jan Geeridt de Groot.
die in dienst van oorlog te schepe is, een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 20-10-1652 bij Peter Geeritssen Cauwenberg.
en JOOST Corstiaenssen (Borsten), tevens voor de andere kinderen van Geerit Cornelis.
Cauwenberchs, ingelost is, 10-12-1643.].
..
[ORA Loon op Zand R73, 1650-1651, bewerkt door John Boeren.
Folio 30v.
Jan Goijaertssen Boon, gehuwd met Anneken Corstiaen Heijligers van Broechoven, transporteert.
goederen aan Geerit Cornelis Adriaenssen.
Cauwenberchs.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat Thomas Geeritssen Cauwenberchs, zijn broers Peter de.
Oude, Peter de Jonge en Adriaen en Joost.
Corstiaenssen (Borsten), weduwnaar van hun zuster Maijken, ook voor diens twee onmondige kinderen.
de helft van deze goederen op 3-6-1652 transporteren aan Heijliger Diercxssen van Grevenbroeck.
14-5-1650.].
..
[ORA Loon op Zand R75, 1653-1654, bewerkt door John Boeren.
Folio 1.
Thomas, Peter de oude, Adriaen en Peter de jonge, zonen van wijlen Geeridt Cornelissen Cauwenberch.
en wijlen Marie Peter Adriaen Maes, met Cornelis Corstiaenssen Borsten en Jan Adriaenssen de.
Jonghe als voogden over de twee onmondige kinderen van JOOST Corstiaenssen Borsten en Marie.
Geeridts Cauwenberch, maken een boedelscheiding van de goederen van hun ouders, dd 2-1-1653.].
..
[ORA Loon op Zand R88, 1697-1703, bewerkt door: John Boeren.
folio 217v.
Corst, Claes en Cornelis, zonen van Joost Corst Borsten, transporteren goederen aan Hendrick


Lambertus Dominicus
Lambertus Dominicus, ged. te Dongen [nb] op 2 nov 1761 (getuigen: Cornelius van den Hoven en Aldegundis van den Hoven).


Simonis Dominicus
Simonis Jans Dominicus, ged. te Loon op Zand [nb] op 19 dec 1733.

tr.
met

Cornelia Lammerts van den Hoven, dr. van Lambertus van den Hoven en Joanna Jans Jacobs, ged. te Loon op Zand [nb] op 12 feb 1728, tr. (1) met Wilhelmus Jans Olislagers.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1760 Dongen [nb]    
Wilhelmus~1761 Dongen [nb]    
Lambertus~1761 Dongen [nb]    


Wilhelmus Dominicus
Wilhelmus Dominicus, ged. te Dongen [nb] op 2 nov 1761 (getuigen: Joannes Dominicus en Elisabetha van den Hoven).


Catarina Henricks
Catarina Sijmens Henricks, ged. te Dongen [nb] op 27 nov 1661.


Simonis Henricks
Simonis Henricks.

tr.
met

Elisabet Ariens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana~1650 Dongen [nb]    
Catarina~1661 Dongen [nb]    


Elisabet Ariens
Elisabet Ariens.

tr.
met

Simonis Henricks.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana~1650 Dongen [nb]    
Catarina~1661 Dongen [nb]    


Adriana Hendricus
Adriana Sijmens Hendricus, ged. te Dongen [nb] op 18 sep 1650.


Aldegonda Arissen
Aldegonda Sijmens Arissen, ged. te Dongen [nb] op 15 aug 1653.


Simonis Arissen
Simonis Arissen.

tr.
met

Gertruda Fransen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aldegonda~1653 Dongen [nb]    


Gertruda Fransen
Gertruda Fransen.

tr.
met

Simonis Arissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aldegonda~1653 Dongen [nb]    


Dijonius Denisen
Dijonius Sijmens Denisen, ged. te Dongen [nb] op 21 jun 1666.Bronnen:
1.Verkoop aktes (DG109-137v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: DG109, Pagina: 137v en 138r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1676
2.Verkoop akte (DG109-145r2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 145r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 20 feb 1676
3.Erfdeling (DG105-046r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 46r en 228v (14-1-1662), Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: jan 1657
4.Erfdeling goederen Cornelis Denis Henricx van Bavel en verkoop (DG106-087v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 87v en 88v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 31 jul 1663


Dionisius Dionisius
Dionisius Sijmens Dionisius van Bavel, ged. te Dongen [nb] op 18 jan 1674.

tr.
met

Maria Peter Tonis Joosen, dr. van Petrus Tonis Janssen en Maria Jans Peeters, ged. te Dongen [nb] op 30 apr 1677.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijmon~1711 Dongen [nb]    
Petrus~1713 Dongen [nb]    
Maria~1714 Dongen [nb]    Bronnen:
1.Verkoop aktes (DG109-137v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: DG109, Pagina: 137v en 138r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1676
2.Verkoop akte (DG109-145r2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 145r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 20 feb 1676
3.Erfdeling (DG105-046r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 46r en 228v (14-1-1662), Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: jan 1657
4.Erfdeling goederen Cornelis Denis Henricx van Bavel en verkoop (DG106-087v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 87v en 88v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 31 jul 1663


Elisabeta Denisse
Elisabeta Sijmens Denisse van Bavel, ged. te Dongen [nb] op 26 dec 1670.

otr. te Dongen [nb] op 14 feb 1705, tr. te Dongen [nb]
met

Sebastianus Cornelis Ackermans, zn. van Cornelius Jans Ackermans en Antonia Cornelis Bastiaensen, ged. te Dongen [nb] op 14 jan 1676, tr. (1) met Adriaentje Aert Joris Oomen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1706 Oosterhout [nb]    
Cornelius~1707 Oosterhout [nb]    
Simon~1708 Oosterhout [nb]    
Cornelius~1712 Oosterhout [nb]    
Joannes~1714 Oosterhout [nb]    Bronnen:
1.Verkoop aktes (DG109-137v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: DG109, Pagina: 137v en 138r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1676
2.Verkoop akte (DG109-145r2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 145r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 20 feb 1676
3.Erfdeling (DG105-046r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 46r en 228v (14-1-1662), Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: jan 1657
4.Erfdeling goederen Cornelis Denis Henricx van Bavel en verkoop (DG106-087v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 87v en 88v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 31 jul 1663


Simon Dionisius
Simon Sijmens Dionisius van Bavel, ged. te Dongen [nb] op 25 sep 1683 (getuigen: Dionisius Lamberti en Adriana Jois).

otr. te Oosterhout [nb] op 23 jan 1712, tr. te Oosterhout [nb] op 14 feb 1712
met

Adriana Jans Boenders, dr. van Joannes Gerit Adriaens en Elisabeth Gijsbrecht Jan Gijben, ged. te Oosterhout [nb] op 10 dec 1683.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Simon~1712 Oosterhout [nb]    
Johanna~1714 Oosterhout [nb]    
Digna~1718 Oosterhout [nb] †1800 Oosterhout [nb] 81
Elisabetha~1723 Oosterhout [nb]    Bronnen:
1.Verkoop aktes (DG109-137v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: DG109, Pagina: 137v en 138r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1676
2.Verkoop akte (DG109-145r2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 145r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 20 feb 1676
3.Erfdeling (DG105-046r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 46r en 228v (14-1-1662), Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: jan 1657
4.Erfdeling goederen Cornelis Denis Henricx van Bavel en verkoop (DG106-087v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 87v en 88v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 31 jul 1663


Anna Maria Swaens
Anna Maria Swaens, ged. te Dongen [nb] op 15 nov 1759 (getuigen: Petrus Cornelij Martens en Lucia Petri Martens).


Simonis Swaens
Simonis Jans Swaens.

otr. te Dongen [nb] op 20 jan 1748, kerk.huw. te Dongen [nb] op 4 feb 1748
met

Joanna Cornelis Peeters Martens, dr. van Cornelis Peters Mertens en Cornelia Adams Cornelissen, ged. te Dongen [nb] op 21 feb 1720 (getuigen: Petrus Cornelissen en Joanna Teunis Raefels).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1748 Dongen [nb]    
Maria~1751 Dongen [nb]    
Cornelia~1751 Dongen [nb]    
Joanna~1752 Dongen [nb]    
Cornelia~1755 Dongen [nb]    
Laurentius~1758 Dongen [nb]    
Anna~1759 Dongen [nb]    
Gerardus~1760 Dongen [nb]    
Cornelius~1762 Dongen [nb]    
10 Hubertus~1765 Dongen [nb] †1835 Dongen [nb] 69


Cornelia Swaens
Cornelia Swaens, ged. te Dongen [nb] op 26 mrt 1751 (getuigen: Hubertus Joannis van der Schoot en Anna Cornelij Mertens).


Cornelia Swaens
Cornelia Swaens, ged. te Dongen [nb] op 6 mrt 1755 Petrus Cornelij Martens en Digna Cornelij Martens.


Cornelius Swaens
Cornelius Swaens, ged. te Dongen [nb] op 6 apr 1762 (getuigen: Petrus Cornelij Peeters en Anna Cornelij Peeters).

tr.
met

Adriana Peters Brouwers.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1789 Dongen [nb]    
Joanna~1791 Dongen [nb]    
Adriana~1792 Dongen [nb]    
Cornelia~1794 Dongen [nb]    
Simon~1796 Dongen [nb]    
Petronilla~1797 Dongen [nb]    


Gerardus Swaens
Gerardus Swaens, ged. te Dongen [nb] op 7 okt 1760 (getuigen: Petrus Mathie Rimslagh en Digna Cornelij Mertens).


Hubertus Swaens
Hubertus Swaens, ged. te Dongen [nb] op 6 apr 1765 (getuigen: Petrus Cornelij Martens en Catharina Cornelij Martens), ovl. te Dongen [nb] op 6 jan 1835.

tr.
met

Petronella van den Niwenhuijsen, dr. van Wilhelmus Peters van den Nivenhuijsen en Catharina Thonis Francken, ged. te Dongen [nb] op 5 mrt 1769 (getuigen: Mathias Rimslagh en Antonia Nelo), ovl. te Dongen [nb] op 3 dec 1839.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Simon~1798 Dongen [nb] †1877 Dongen [nb] 78
Wilhelmus~1801 Dongen [nb] †1893 Dongen [nb] 92
Joanna~1803 Dongen [nb]    
Joanna~1809 Dongen [nb]    


Joanna Swaens
Joanna Swaens, ged. te Dongen [nb] op 2 jul 1752 (getuigen: Josaephus Huberti Janssen en Dingna Cornelij Mertens).


Joannes Swaens
Joannes Swaens, ged. te Dongen [nb] op 24 nov 1748 (getuigen: Adrianus Joannis Swaens en Maria Cornelij Peeters).


Laurentius Swaens
Laurentius Swaens, ged. te Dongen [nb] op 9 aug 1758 (getuigen: Petrus Rimslagh en Digna Cornelij Mertens).


Maria Swaens
Maria Swaens, ged. te Dongen [nb] op 26 mrt 1751 (getuigen: Petrus Cornelij Mertens en Catharina Cornelij Mertens).


Gerard van Loon
Gerard van Loon.

tr.
met

Anna Maria Broeken.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Norbertus*1804 Tilburg [nb]    


Creijnken Antonisse
Creijnken Sijmens Antonisse, ged. te Dongen [nb] op 15 jul 1674.


Maria Hendricks
Maria Hendricks.

tr.
met

Simonis Antonisse.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Creijnken~1674 Dongen [nb]    
Matthias~1679 Dongen [nb]    
Petrus~1679 Dongen [nb]    


Matthias Antonisse
Matthias Sijmens Antonisse, ged. te Dongen [nb] op 12 apr 1679.


Petrus Antonisse
Petrus Sijmens Antonisse, ged. te Dongen [nb] op 12 apr 1679.


Simonis Antonisse
Simonis Antonisse.

tr.
met

Maria Hendricks.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Creijnken~1674 Dongen [nb]    
Matthias~1679 Dongen [nb]    
Petrus~1679 Dongen [nb]    


Gisbertus Crijnen
Gisbertus Crijnen, ged. te Dongen [nb] op 20 apr 1759 (getuigen: Petrus Joannis Robreghs en Cornelia Gisberti Crijnen), ovl. te Oosterhout [nb] op 1 apr 1812.

tr.
met

Maria Heijblom, dr. van Huibert Heijblom en Johanna Pieterse, geb. te Oosterhout [nb] in 1760, ovl. te Oosterhout [nb] op 1 mei 1830.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dijmphna~1799 Oosterhout [nb] †1824 Oosterhout [nb] 24


Joanna Kreijnen
Joanna Kreijnen, ged. te Dongen [nb] op 22 okt 1761 (getuigen: Antonius Gisberti Kreijnen en Maria Antonij Gisberti Kreijnen).


Antonius Teunissen
Antonius Sijmens Teunissen, ged. te Dongen [nb] op 13 okt 1659.


Simonis Teunissen
Simonis Teunissen.

tr.
met

Maria Teunissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1659 Dongen [nb]    


Maria Teunissen
Maria Teunissen.

tr.
met

Simonis Teunissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1659 Dongen [nb]    


Petrus Theunissen
Petrus Sijmens Theunissen, ged. te Dongen [nb] op 1 aug 1672.


Adriana Vermeulen
Adriana Stans Vermeulen, ged. te Dongen [nb] op 24 apr 1720 (getuigen: Sebastianus Stoffelen en Elisabeta Geerden).

tr.
met

Antonius Jans Jansen Mijnen, zn. van Joannes Jans Mijnen en Cornelia Tonis Cornelissen, ged. te Dongen [nb] op 17 feb 1719 (getuigen: Adriaen Antonissen en Elisabet Geeraeert Stansen).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1746 Dongen [nb]    
Gerardus~1747 Dongen [nb] †1821 Dongen [nb] 73
Anna~1750 Dongen [nb]    
Joannes~1752 Dongen [nb]    
Anna~1754 Dongen [nb]    
Cornelia~1757 Dongen [nb]    
Constantinus~1759 Haense Hoef [nb]    
Antonius~1762 Dongen [nb]    


Joanna Vermeulen
Joanna Stans Vermeulen, ged. te Dongen [nb] op 24 jun 1731 (getuigen: Marthieu Peeter Kastelijns en Berbel Jansse).

kerk.huw. te Dongen [nb] op 21 sep 1754
met

Petrus Adriaen Antonis Cornelis, zn. van Adriaen Tonis Cornelis en Maria Jans Wrijters, ged. te Dongen [nb] op 4 jul 1731 (getuigen: Cornelis Thijsen van den Nievenhuijse en Cornelia Antonis Cornelissen), ovl. op 1 sep 1800, begr. te Dongen [nb] op 5 sep 1800, tr. (2) met Joanna Adriaen Jansen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus~1754 Dongen [nb]    
Johannes~1756 Dongen [nb] †1819 Dongen [nb] 62
Constantinus~1758 Dongen [nb]    
Maria~1761 Dongen [nb]    
Anna~1763 Dongen [nb]    
Anna~1765 Dongen [nb]    
Peter     


Helena Geersen
Helena Stans Geersen Vermeulen, ged. te Dongen [nb] op 7 mrt 1673.

tr. te Dongen [nb] op 18 jun 1698
met

Petrus Willems Janssen Ackermans, zn. van Willem Jans Willems en Catharina Embrecht Quirijnen, ged. te Dongen [nb] op 21 feb 1667.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wuilielmus~1698 Dongen [nb]    
Constantinus~1700 Dongen [nb] †1742 Dongen [nb] 42
Maria~1702 Dongen [nb]    
Catharina~1705 Dongen [nb]    
Barbara~1710 Dongen [nb]    10 
Cornelia~1712 Dongen [nb]    


Alegundis Ackermans
Alegundis Stans Ackermans, ged. te Dongen [nb] op 21 okt 1731 (getuigen: Cornelius Dingemans en Alegunde Vermeulen).


Anna Maria Ackermans
Anna Maria Stans Ackermans, ged. te Dongen [nb] op 25 nov 1727 (getuigen: Willem Jacops en Anna Dingemans).


Petronella Ackermans
Petronella Stans Ackermans, ged. te Dongen [nb] op 16 jan 1730 (getuigen: Joannes Dingemans en Catlijn Peeter Ackermans).

tr.
met

Michael Jans Michilsen, zn. van Jan Michilsen en Willemijn Gijsberts de Cort, ged. te Dongen [nb] op 23 dec 1711 (getuigen: Hendrick Hendrixen en Petronella Gijsberden).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1753 Dongen [nb]    
Constantinus~1754 Dongen [nb]    
Constantinus~1756 Dongen [nb]    
Joannes~1759 Dongen [nb]    
Wilhelmus~1762 Dongen [nb]    


Catharina Vermeulen
Catharina Stans Vermeulen, ged. te Dongen [nb] op 16 mrt 1700 (getuigen: Wouter de Langh en Jenneken Peeter Oomen).

tr.
met

Adrianus Peters Sprangers, zn. van Peeter Jans Sprangers en Adriana Ariens van Gijsel, ged. te Dongen [nb] op 23 okt 1702 (getuigen: Adriaen Adriaensen van Scendel en Margareta Jansen Sprangers).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1726 Dongen [nb]    
Constantinus~1728 Dongen [nb]    
Petrus~1730 Dongen [nb] †1799 Dongen [nb] 6814 
Joanna~1732 Dongen [nb]    
Laurentius~1734 Dongen [nb]    
Cornelia~1736 Dongen [nb]    
Laurentius~1738 Dongen [nb]    
Joannes~1741 Dongen [nb]    


Cornelia Vermeulen
Cornelia Stans Vermeulen, ged. te Dongen [nb] op 6 mrt 1704 (getuigen: Jan Peeter Oomen en Barbara Raesen).

tr.
met

Cornelis Maarten Antonissen, zn. van Maarten Anthonis Cornelissen en Cornelia Meertens van de Nieuwenhuijsen, tr. (2) met Anna Jans Raesen, dr. van Joannes Raes Raesen en Catharina Jans Kiboom.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1737 Dongen [nb]    


Maria Vermeulen
Maria Stans Vermeulen, ged. te Dongen [nb] op 28 jan 1702 (getuigen: Geerardus Stansen vermeulen en Catlijn Peeters cuius loco Barbara Roelen), begr. te Dongen [nb] op 23 mrt 1798.

tr. (1)
met

Petrus Adriaens Laurijsen, zn. van Adrianus Laureijs Meeussen en Maria Peters Dingemans, ged. te Dongen [nb] op 26 jan 1695, begr. te Dongen [nb] op 20 dec 1740.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1733 Dongen [nb]    
Constantinus~1734 Dongen [nb] †1811  77
Adrianus~1735 Dongen [nb]    
Petronella~1737 Dongen [nb]    
Jacoba~1739 Dongen [nb] †1786 Dongen [nb] 47
Petrus~1740 Dongen [nb]    

tr. (2)
met

Gerardus Adriaen van Dooren


Petrus Vermeulen
Petrus Stans Vermeulen, ged. te Dongen [nb] op 7 okt 1708 (getuigen: Cornelius Peeter Oomen en Catlijn Dingemans).

otr. te Oosterhout [nb] op 10 okt 1739, tr. te Oosterhout [nb] op 1 nov 1739
met

Maria Peeter Dingemans, dr. van Petrus Peters Dignemans en Petronella Jans Beijens, ged. te Oosterhout [nb] op 2 jun 1707 (getuigen: Adrianus Roulen en Elisabeth Gijsberti loco Petronella Petri Dingemans).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronilla~1740 Oosterhout [nb]    
Allegunda~1742 Oosterhout [nb]    
Constantinus~1743 Oosterhout [nb]    
Petrus~1746 Oosterhout [nb]    
Constantinus~1750 Oosterhout [nb]    
Petrus~1752 Oosterhout [nb] †1826 Oosterhout [nb] 74


Godefridus Govart
Godefridus Stevens Govart, ged. te Dongen [nb] op 6 sep 1714 (getuigen: Antonius Aries en Maria Goverden).

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Govardus     


Arnoldus Goverden
Arnoldus Stevens Goverden, ged. te Dongen [nb] op 1 okt 1718 (getuigen: Joannes Adriaen Elans en Catharina Adriaen Elans).

tr.
met

Elisabeta Willems Hendrixs van der Schoof, dr. van Guilielmus Henricks van der Schoof en Anna Cornelis Heijbloem, ged. te Dongen [nb] op 6 okt 1724 (getuigen: Joannes Teeuwen en Elisabeta Hendrix).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus~1746 Dongen [nb]    


Stephanus Goverden
Stephanus Goverden.

tr.
met

Adriana Adriaen Aert Eelands, dr. van Adriaen Aert Eelands en Anneke Jan Sijmen Cornelis.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godefridus~1714 Dongen [nb]    
Adrianus~1716 Dongen [nb]    
Arnoldus~1718 Dongen [nb]    
Adriana~1721 Dongen [nb]    


Adrianus Evers
Adrianus Evers, ged. te Dongen [nb] op 12 feb 1772 (getuigen: Adrianus van Bruggen en Anna Maria Cornelij Evers).


Anna Maria Evers
Anna Maria Evers, ged. te Dongen [nb] op 11 mei 1769 (getuigen: Josephus Cornelij Evers en Adriana Bernardi van Dongen).

tr. te Dongen [nb] op 5 mei 1799
met

Henricus Gerardts Smidts, zn. van Gerardus Hendricks Smidts en Cornelia Tonis Smidts, ged. te Dongen [nb] op 19 okt 1757 (getuigen: Joannes Henrici Smidts en Adriana Antonij Smidts), ovl. te Dongen [nb] op 26 sep 1820, tr. (1) met Cornelia Adriaens Feijuns Fijns.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1800 Dongen [nb]    
Stephanus~1801 Dongen [nb] †1822 Dongen [nb] 20
Cornelia~1804 Dongen [nb] †1862 Dongen [nb] 58
Anna~1806 Dongen [nb] †1828 Dongen [nb] 22
Gerarda~1810 Dongen [nb]    


Bernardus Evers
Bernardus Evers, ged. te Dongen [nb] op 28 okt 1777 (getuigen: Cornelius van Dongen en Petronilla van Loon).


Cornelia Evers
Cornelia Evers, ged. te Dongen [nb] op 18 mrt 1775 (getuigen: Cornelius Evers en Anna Cornelii Evers), ovl. te Dongen [nb] op 15 dec 1830.

tr.
met

Joannes van Vught, zn. van Cornelius Jooste van Vught en Cornelia Thonis Francken, ged. te Dongen [nb] op 25 aug 1764, ovl. te Dongen [nb] op 11 sep 1840.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1798 Dongen [nb] †1884 Dongen [nb] 85
Anna~1801 Dongen [nb] †1887 Dongen [nb] 85
Adriana~1804 Dongen [nb]    
Joanna~1807 Dongen [nb] †1871 Dongen [nb] 64
Anne*1812 Dongen [nb] †1814 Dongen [nb] 1
Anna*1814 Dongen [nb] †1875 Dongen [nb] 60
Cornelis*1819 Dongen [nb] †1821 Dongen [nb] 2


Cornelis Evers
Cornelis Evers, geb. te Loon op Zand [nb], ged. te Dongen [nb] op 3 dec 1770 (getuigen: Cornelius Evers en Anna Maria Cornelij Evers).


Elisabetha Evers
Elisabetha Evers, ged. te Dongen [nb] op 7 mrt 1782 (getuigen: Cornelius van Dongen en Petroneilla van Loon), ovl. te Dongen [nb] op 30 nov 1859.


Joannes Jans
Joannes Stevens Jans, ged. te Dongen [nb] op 28 feb 1636.


Stephanus Jans
Stephanus Jans.

tr.
met

Anna Adriaens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1636 Dongen [nb]    


Anna Adriaens
Anna Adriaens.

tr.
met

Stephanus Jans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1636 Dongen [nb]    


Adriana Raeijmakers
Adriana Raeijmakers, ged. te Dongen [nb] op 25 apr 1765 (getuigen: Adrianus Raeijmakers en Adriana Evers).


Anna Raeijmakers
Anna Raeijmakers, ged. te Dongen [nb] op 20 nov 1769 (getuigen: Adrianus Mutsarts en Maria van de Beurght).


Maria Raeijmakers
Maria Raeijmakers, ged. te Dongen [nb] op 29 sep 1767 (getuigen: Petrus Lijten en Maria de Swart).


Nicolaus Raijmakers
Nicolaus Raijmakers, ged. te Dongen [nb] op 13 apr 1774 debet poni ante immediate preecedens (getuigen: Adrianus Raijmakers en Cornelia van Schendel).


Anna Maria Broeken
Anna Maria Broeken.

tr.
met

Gerard van Loon.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Norbertus*1804 Tilburg [nb]    


Matheus Raijmakers
Matheus Raijmakers, ged. te Dongen [nb] op 29 dec 1775 (getuigen: Adrianus van Dongen en Adriana Evers).


Jan van Es
Jan van Es.

tr.
met

Digna Hoes.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1816 Tilburg [nb]    


Adriana Govers
Adriana Stevens Govers, ged. te Dongen [nb] op 6 feb 1721 (getuigen: Theodoris Castelijns en Ida Jans).


Digna Hoes
Digna Hoes.

tr.
met

Jan van Es.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1816 Tilburg [nb]    


Adrianus Govers
Adrianus Stevens Govers, ged. te Dongen [nb] op 8 mei 1716 (getuigen: Antonius Govers en Maria Aries).


Anna Steven
Anna Stevens Steven, ged. te Dongen [nb] op 1 nov 1732 (getuigen: Joannes Hendricx van Dun en Adriana Bertel Meeusen).


Anna Maria Stevens
Anna Maria Stevens Stevens, ged. te Dongen [nb] op 17 jan 1735 (getuigen: Walterus Jansse van Dun en Petronella Dingeman Horsten).


Joannes Stevens
Joannes Stevens Stevens, ged. te Dongen [nb] op 24 apr 1740 (getuigen: Hubertus Vos en Anna Christiani Ruten).

tr.
met

Petronella Jacobs Broeders, dr. van Jacobus Peters Broeders en Elizabetha Adriaens Laurijsen, ged. te Dongen [nb] op 15 mei 1731 (getuigen: Peeter Adriaen Laurijse en Judic Jacop Beckmans).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabetha~1765 Dongen [nb]    
Anna~1767 Dongen [nb]    
Catharina~1768 Dongen [nb]    
Jacobus~1770 Dongen [nb]    
Jacobus~1773 Dongen [nb] †1836 Oosterhout [nb] 63


Laurentius Stevens
Laurentius Steven Laureijs Stevens, ged. te Dongen [nb] op 6 mrt 1737 (getuigen: Embertus Vermeiren en Coprneleij Jansse van Dun).

tr.
met

Catharina Willems Weggen, geb. te Teteringen [nb].

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1762 Dongen [nb] †1831 Dongen [nb] 69
Wilhelmina~1764 Dongen [nb] †1815 Dongen [nb] 51
Anna~1765 Dongen [nb]    
Stephanus~1766 Dongen [nb]    
Anna~1769 Dongen [nb]    
Maria~1770 Dongen [nb]    
Anna~1772 Dongen [nb]    
Willebrordus~1774 Dongen [nb] †1828 Dongen [nb] 53
Anna~1776 Dongen [nb]    
10 Joanna~1779 Dongen [nb]    


Petronella Stevens
Petronella Stevens Stevens, ged. te Dongen [nb] op 15 sep 1743 (getuigen: Walterus Joannis van Dun en Petronella Ignatij van den Nieuwenhuijse).


Petronella Stevens
Petronella Stevens Stevens, ged. te Dongen [nb] op 11 aug 1746 (getuigen: Walterus Joannis van Dun en Petronella Ignatij van den Niuwenhuijsen), ovl. te Dongen [nb] op 23 apr 1829.

tr.
met

Adriaan Thonaars


Petronella Vermeulen
Petronella Stevens Vermeulen, ged. te Dongen [nb] op 25 mei 1696.Bronnen:
1.Deling goederen Jan Adam Claesen (DG139-121), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 139, Pagina: 121, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 6 jan 1695


Dochter Vermeulen
Dochter Stevens Vermeulen, ged. te Dongen [nb] op 29 jun 1693.Bronnen:
1.Deling goederen Jan Adam Claesen (DG139-121), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 139, Pagina: 121, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 6 jan 1695


Adrianus Walraven
Adrianus Stevens Walraven, ged. te Dongen [nb] op 3 okt 1698.


Stephanus Walraven
Stephanus Peters Walraven.

tr.
met

Cundegonda Dircks Bruijsens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoldus~1694 Dongen [nb]    
Arnoldus~1696 Dongen [nb]    
Adrianus~1698 Dongen [nb]    
Joannes~1702 Dongen [nb]    


Arnoldus Walraven
Arnoldus Stevens Walraven, ged. te Dongen [nb] op 20 dec 1694.


Arnoldus Walraven
Arnoldus Stevens Walraven, ged. te Dongen [nb] op 25 mei 1696.


Cundegonda Bruijsens
Cundegonda Dircks Bruijsens.

tr.
met

Stephanus Peters Walraven.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoldus~1694 Dongen [nb]    
Arnoldus~1696 Dongen [nb]    
Adrianus~1698 Dongen [nb]    
Joannes~1702 Dongen [nb]    


Adrianus Ariens
Adrianus Stevens Ariens, ged. te Dongen [nb] op 11 nov 1663.Bronnen:
1.Akkoord en verkoop aktes (DG109-072v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 72v, 77r, 77v, 78r en 144r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 23 nov 1674
2.Akkoord, uitkoop en verkoop aktes (DG108-106r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 106r, 108v,112v, 113r, 113v en 154r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1670
3.Verkoop aktes (DG106-051v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 51v en 125r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 aug 1662
4.Transport akte, machtiging en akkoord (DG107-123r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 123r, 125r en 128r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 22 feb 1667


Adrianus Ariaenssen
Adrianus Stevens Ariaenssen, ged. te Dongen [nb] op 12 feb 1668.Bronnen:
1.Akkoord en verkoop aktes (DG109-072v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 72v, 77r, 77v, 78r en 144r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 23 nov 1674
2.Akkoord, uitkoop en verkoop aktes (DG108-106r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 106r, 108v,112v, 113r, 113v en 154r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1670
3.Verkoop aktes (DG106-051v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 51v en 125r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 aug 1662
4.Transport akte, machtiging en akkoord (DG107-123r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 123r, 125r en 128r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 22 feb 1667


Anna Ariens
Anna Stevens Ariens, ged. te Dongen [nb] op 30 apr 1672.

tr.
met

Cornelis Gijsberts Jansen Timmermans, zn. van Gisbertus Jans Gijsberts en Maria Peeters, ged. te Dongen [nb] op 19 jan 1674 (getuigen: Mathias Arnoldi en Maria Petri), begr. te Dongen [nb] op 29 feb 1740, tr. (2) met Adriana Meeusen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbertus~1699 Dongen [nb] 1763 Dongen [nb] 63
Josephus~1703 Dongen [nb]    
Maria~1705 Dongen [nb]    
Stephanus~1706 Dongen [nb] 1733 Dongen [nb] 26
Maria~1712 Dongen [nb] †1780 Dongen [nb] 67
Anna     Bronnen:
1.Akkoord en verkoop aktes (DG109-072v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 72v, 77r, 77v, 78r en 144r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 23 nov 1674
2.Akkoord, uitkoop en verkoop aktes (DG108-106r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 106r, 108v,112v, 113r, 113v en 154r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1670
3.Verkoop aktes (DG106-051v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 51v en 125r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 aug 1662
4.Transport akte, machtiging en akkoord (DG107-123r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 123r, 125r en 128r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 22 feb 1667


Antonus Arissen
Antonus Stevens Arissen, ged. te Dongen [nb] op 26 apr 1676.Bronnen:
1.Akkoord en verkoop aktes (DG109-072v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 72v, 77r, 77v, 78r en 144r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 23 nov 1674
2.Akkoord, uitkoop en verkoop aktes (DG108-106r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 106r, 108v,112v, 113r, 113v en 154r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1670
3.Verkoop aktes (DG106-051v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 51v en 125r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 aug 1662
4.Transport akte, machtiging en akkoord (DG107-123r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 123r, 125r en 128r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 22 feb 1667


Cornelis Adriaenssen
Cornelis Stevens Adriaenssen, ged. te Dongen [nb] op 4 mei 1659.Bronnen:
1.Akkoord en verkoop aktes (DG109-072v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 72v, 77r, 77v, 78r en 144r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 23 nov 1674
2.Akkoord, uitkoop en verkoop aktes (DG108-106r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 106r, 108v,112v, 113r, 113v en 154r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1670
3.Verkoop aktes (DG106-051v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 51v en 125r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 aug 1662
4.Transport akte, machtiging en akkoord (DG107-123r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 123r, 125r en 128r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 22 feb 1667


Laurentius Ariens
Laurentius Steven Ariens, ged. te Dongen [nb] op 23 okt 1665.

tr.
met

Joanna Ghijsberts Ghijsberden, dr. van Gisbertus Jans Gijsberts en Maria Peeters, ged. te Dongen [nb] op 25 jul 1670.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dimptna~1702 Dongen [nb] †1788 Oosterhout [nb] 86
Stephanus~1704 Dongen [nb]    
Maria~1706 Dongen [nb]    
Joannes~1708 Dongen [nb]    Bronnen:
1.Akkoord en verkoop aktes (DG109-072v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 72v, 77r, 77v, 78r en 144r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 23 nov 1674
2.Akkoord, uitkoop en verkoop aktes (DG108-106r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 106r, 108v,112v, 113r, 113v en 154r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1670
3.Verkoop aktes (DG106-051v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 51v en 125r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 aug 1662
4.Transport akte, machtiging en akkoord (DG107-123r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 123r, 125r en 128r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 22 feb 1667


Petronilla Arissen
Petronilla Stevens Arissen, ged. te Dongen [nb] op 17 nov 1669.Bronnen:
1.Akkoord en verkoop aktes (DG109-072v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 72v, 77r, 77v, 78r en 144r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 23 nov 1674
2.Akkoord, uitkoop en verkoop aktes (DG108-106r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 106r, 108v,112v, 113r, 113v en 154r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1670
3.Verkoop aktes (DG106-051v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 51v en 125r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 aug 1662
4.Transport akte, machtiging en akkoord (DG107-123r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 123r, 125r en 128r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 22 feb 1667


Adrianus Adriaens
Adrianus Stevens Adriaens, ged. te Dongen [nb] op 14 apr 1679.Bronnen:
1.Akkoord en verkoop aktes (DG109-072v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 72v, 77r, 77v, 78r en 144r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 23 nov 1674
2.Akkoord, uitkoop en verkoop aktes (DG108-106r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 106r, 108v,112v, 113r, 113v en 154r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1670
3.Verkoop aktes (DG106-051v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 51v en 125r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 aug 1662
4.Transport akte, machtiging en akkoord (DG107-123r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 123r, 125r en 128r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 22 feb 1667


Adriaen Aertsen
Adriaen Peeter Aertsen.

tr.
met

Anneken Jochums Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jochum  †1694 Dongen [nb]  


Catharina Adriaens
Catharina Stevens Adriaens, ged. te Dongen [nb] op 16 jul 1674.Bronnen:
1.Akkoord en verkoop aktes (DG109-072v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 72v, 77r, 77v, 78r en 144r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 23 nov 1674
2.Akkoord, uitkoop en verkoop aktes (DG108-106r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 106r, 108v,112v, 113r, 113v en 154r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1670
3.Verkoop aktes (DG106-051v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 51v en 125r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 aug 1662
4.Transport akte, machtiging en akkoord (DG107-123r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 123r, 125r en 128r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 22 feb 1667


Joannes Adriaens
Joannes Stevens Adriaens, ged. te Dongen [nb] in 1657.Bronnen:
1.Akkoord en verkoop aktes (DG109-072v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 72v, 77r, 77v, 78r en 144r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 23 nov 1674
2.Akkoord, uitkoop en verkoop aktes (DG108-106r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 106r, 108v,112v, 113r, 113v en 154r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1670
3.Verkoop aktes (DG106-051v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 51v en 125r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 aug 1662
4.Transport akte, machtiging en akkoord (DG107-123r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 123r, 125r en 128r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 22 feb 1667


Maria Adriaens
Maria Stevens Adriaens, ged. te Dongen [nb] op 7 nov 1656.Bronnen:
1.Akkoord en verkoop aktes (DG109-072v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 72v, 77r, 77v, 78r en 144r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 23 nov 1674
2.Akkoord, uitkoop en verkoop aktes (DG108-106r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 106r, 108v,112v, 113r, 113v en 154r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1670
3.Verkoop aktes (DG106-051v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 51v en 125r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 aug 1662
4.Transport akte, machtiging en akkoord (DG107-123r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 123r, 125r en 128r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 22 feb 1667


Anneken Cornelissen
Anneken Jochums Cornelissen.

tr.
met

Adriaen Peeter Aertsen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jochum  †1694 Dongen [nb]  


Maria Adriaens
Maria Stevens Adriaens, ged. te Dongen [nb] op 23 jul 1659.Bronnen:
1.Akkoord en verkoop aktes (DG109-072v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 72v, 77r, 77v, 78r en 144r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 23 nov 1674
2.Akkoord, uitkoop en verkoop aktes (DG108-106r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 106r, 108v,112v, 113r, 113v en 154r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 15 jan 1670
3.Verkoop aktes (DG106-051v2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 51v en 125r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 aug 1662
4.Transport akte, machtiging en akkoord (DG107-123r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 123r, 125r en 128r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 22 feb 1667


Jacobus Campen
Jacobus Stevens Campen, ged. te Dongen [nb] op 16 apr 1657.


Stephanus Campen
Stephanus Jacobs Campen.

tr.
met

Elisabeth Jansen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1657 Dongen [nb]    


Elisabeth Jansen
Elisabeth Jansen.

tr.
met

Stephanus Jacobs Campen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1657 Dongen [nb]    


Adriana Raijmakers
Adriana Raijmakers, ged. te Dongen [nb] op 8 okt 1781 (getuigen: Petrus Lijten en Helena Raijmakers).


Maurits Adriaan Phaff
Maurits Adriaan Phaff.

tr.
met

Dina Wilhelmina de Sausin.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1797 Oirschot [nb]    


Anna Raijmakers
Anna Raijmakers, ged. te Dongen [nb] op 17 nov 1788 (getuigen: Gerardus Raijmakers en Helena Petit).

tr. te Dongen [nb] op 28 feb 1813
met

Nicolas van Nooij, zn. van Adriaan Wilhelmi van Noij en Joanna de Groot, geb. te Hilvarenbeek [nb] op 27 mrt 1781.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1813 Dongen [nb]    
Adriana*1815 Dongen [nb] †1820 Dongen [nb] 5
Wilhelmina*1816 Dongen [nb] †1820 Dongen [nb] 3
Wilhelmina Dongen [nb] †1888 Stratum [nb]  


Anna Catharina Raijmakers
Anna Catharina Raijmakers, ged. te Dongen [nb] op 24 jan 1784 (getuigen: Adrianus van Dongen en Cornelia van Schendel).


Joanna Raijmakers
Joanna Raijmakers, ged. te Dongen [nb] op 13 sep 1779 (getuigen: Adrianus Raijmakers en Joanna Dijkers), ovl. te Oosterhout [nb] op 9 sep 1851.

otr. te Oosterhout [nb] op 31 dec 1803, tr. (Schepenbank) te Oosterhout [nb] op 15 jan 1804
met

Cornelius van Etten, zn. van Cornelis Peters van Etten en Joanna Joannes Weiterinxs, ged. te Oosterhout [nb] op 29 jan 1781 filius naturalis (getuigen: Joannes Kouwelaar en Maria Tijssen), arbeider, woont bij overlijden te Oosterhout [nb], ovl. te Strijensas [zh] op 19 okt 1832.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1804 Oosterhout [nb] †1812 Oosterhout [nb] 8
Elisabetha~1806 Oosterhout [nb] †1891 Oosterhout [nb] 84
Joannes~1808 Oosterhout [nb] †1812 Oosterhout [nb] 4
Josephus~1810 Oosterhout [nb]    
Johanna*1811 Oosterhout [nb]    
Johannes*1814 Oosterhout [nb] †1814 Oosterhout [nb] 0
Anna*1816 Oosterhout [nb]    
Doodgeb. kind*1818 Oosterhout [nb]   0
Cornelis*1820 Oosterhout [nb] †1892 Oosterhout [nb] 72
10 Johannes*1824 Oosterhout [nb] †1846 Oosterhout [nb] 22
11 Hendrik*1827 Oosterhout [nb] †1854 Oosterhout [nb] 26


Joannes Raijmakers
Joannes Raijmakers, ged. te Dongen [nb] op 29 feb 1792 (getuigen: Adrianus Brouwers en Joanna Raijmakers).


Joseph Mutsers
Joseph Mutsers.

tr.
met

Anne Catharine Bakkers, dr. van Gerard Bakkers en Marie van Dongen, geb. te Turnhout [an, Belgi๋] in 1736, ovl. te Dongen [nb] op 24 apr 1813


Stephanus van Steenhoven
Stephanus van Steenhoven, ged. te Dongen [nb] op 20 mei 1785 (getuigen: Dingeman van den Houdt en Elisabeth Anssems).


Stephanus van Steenhoven
Stephanus Jans van Steenhoven, geb. te Rijen [nb].

tr.
met

Elisabetha Henricks van den Houdt.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stephanus~1785 Dongen [nb]    


Elisabetha van den Houdt
Elisabetha Henricks van den Houdt.

tr.
met

Stephanus Jans van Steenhoven, geb. te Rijen [nb].

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stephanus~1785 Dongen [nb]    


Anna van den Assem
Anna van den Assem, ged. te Dongen [nb] op 29 jan 1777 (getuigen: Gijsbertus van den Assem en Maria Cornelii Timmermans), ovl. te Oosterhout [nb] op 12 dec 1847.

tr.
met

Nicolaas Cornelis Huijben.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelius~1803 Dongen [nb]    
Joanna~1805 Oosterhout [nb] †1859 Oosterhout [nb] 54
Stephanus~1807 Oosterhout [nb] †1817 Dongen [nb] 10


Cornelis van den Assem
Cornelis van den Assem, ged. te Dongen [nb] op 2 apr 1781 (getuigen: Christianus Vermeulen en Anna Maria de Smit).


Digna van den Assem
Digna van den Assem, ged. te Dongen [nb] op 6 sep 1784 (getuigen: Andreas van den Assem en Digna Franken).


Dijmpna van den Assem
Dijmpna van den Assem, ged. te Dongen [nb] op 14 dec 1777 (getuigen: Franciscus van den Assem en Dijmpna Franken).


Lucia van den Assem
Lucia van den Assem, ged. te Dongen [nb] op 6 sep 1784 (getuigen: Lambertus Jansse van Gils en Maria Oomens).


Maria van den Assem
Maria van den Assem, ged. te Dongen [nb] op 23 sep 1782 (getuige: Franciscus van den Assem em Digna Francken).


Adriana van den Assem
Adriana van den Assem, ged. te Dongen [nb] op 6 nov 1779 (getuigen: Arnoldus Smits en Lucia Somers), ovl. te Dongen [nb] op 9 feb 1834.

otr. te Dongen [nb] op 10 nov 1810, tr. te Dongen [nb] op 25 nov 1810
met

Wilhelmus van Dongen, zn. van Gerardus Geraerts van Dongen en Engelina Jans van Dongen, ged. te Dongen [nb] op 10 jun 1781 (getuigen: Christianus van Dongen en Catharina van Dongen), schoenmaker, winkelier, ovl. te Dongen [nb] op 8 mei 1860.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1812 Dongen [nb] †1845 Dongen [nb] 33
Steven*1813 Dongen [nb] †1814 Dongen [nb] 1
Kind*1814 Dongen [nb]    
Johanna*1816 Dongen [nb] †1859 Dongen [nb] 43
Stephanus*1817 Dongen [nb] †1817 Dongen [nb] 0
Cornelia*1819 Dongen [nb] †1820 Dongen [nb] 0
Gerdina*1821 Dongen [nb] †1821 Dongen [nb] 0
Johanna Dongen [nb] †1815 Dongen [nb]  


Anna Vermeulen
Anna Stevens Vermeulen, ged. te Dongen [nb] op 25 nov 1720 (getuigen: Joannes Bastiaensen en Adriana Adriaensen).Bronnen:
1.Deling goederen Jan Adam Claesen (DG139-121), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 139, Pagina: 121, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 6 jan 1695


Petrus Vermeulen
Petrus Stevens Vermeulen, ged. te Dongen [nb] op 15 jul 1700 (getuigen: Nicolaes Peeters en Agnes Willemen).Bronnen:
1.Deling goederen Jan Adam Claesen (DG139-121), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 139, Pagina: 121, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 6 jan 1695


Margareta Peeters
Margareta Adriaens Peeters.

tr.
met

Stephanus Cornelis Vassen1 Vermeulen, zn. van Cornelius Peeters Vassen en Maria Jochem Hendricks, ged. te Dongen [nb] op 14 aug 1666, tr. (1) met Cornelia Peters Adams1.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1700 Dongen [nb]    
Cornelius~1704 Dongen [nb]    
Wilhelmus~1707 Dongen [nb]    
Cornelia~1710 Dongen [nb]    
Joannes~1714 Dongen [nb]    
Joannes~1717 Dongen [nb]    
Anna~1720 Dongen [nb]    
Adrianus     Bronnen:
1.Deling goederen Jan Adam Claesen (DG139-121), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 139, Pagina: 121, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 6 jan 1695


Franciscus Franciscus
Franciscus Stevens Franciscus, ged. te Dongen [nb] in jul 1698.


Stephanus Franciscus
Stephanus Franciscus.

tr.
met

Maria Jansen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Franciscus~1698 Dongen [nb]    


Maria Jansen
Maria Jansen.

tr.
met

Stephanus Franciscus.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Franciscus~1698 Dongen [nb]    


Joanna Jacobs
Joanna Steven Jacobs Broeders, ged. te Dongen [nb] op 11 okt 1660.

tr. (1) te Dongen [nb] op 29 okt 1694
met

Hubertus Claes Cornelisse, zn. van Claes Cornelis Huijbrechts en Lijnken Embrecht Wouters, ged. te Dongen [nb] op 24 mei 1658, tr. (1) met Cathalina Peter Janssen Timmermans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1695 Dongen [nb] †1743 Dongen [nb] 48
Andreas~1697 Dongen [nb] 1746 Dongen [nb] 49
Steven~1701 Dongen [nb]    14 
Claes     
Cornelis  †1747 Dongen [nb]  

tr. (2) te Dongen [nb] op 11 jun 1713
met

Johannes Jans de Bruijn, tr. (1) met Lijntjen Adriaen Vrancken3.

Bronnen:
1.Geschil voogden kinderen Jenneken van Gils (DG100-134r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 100, Pagina: 134r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 12 jul 1635
2.Erfdeling goederen Melis Sprangers en Lijntjen Maet en uitkoop (GM427-148v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: 's Gravenmoer, Inventarisnr.: RA 427, Pagina: 148v en 150v, Plaats van akte: 's Gravenmoer [nb], Aktedatum: 20 apr 1641
3.Verkoop aktes en erfdeling (DG108-119v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 119v, 166v en 202r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 17 feb 1670


Petrus Jacobs
Petrus Stevens Jacobs, ged. te Dongen [nb] op 12 jun 1651.Bronnen:
1.Geschil voogden kinderen Jenneken van Gils (DG100-134r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 100, Pagina: 134r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 12 jul 1635
2.Erfdeling goederen Melis Sprangers en Lijntjen Maet en uitkoop (GM427-148v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: 's Gravenmoer, Inventarisnr.: RA 427, Pagina: 148v en 150v, Plaats van akte: 's Gravenmoer [nb], Aktedatum: 20 apr 1641


Arnoldus Jacobs
Arnoldus Stevens Jacobs, ged. te Dongen [nb] op 21 aug 1666.Bronnen:
1.Geschil voogden kinderen Jenneken van Gils (DG100-134r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 100, Pagina: 134r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 12 jul 1635
2.Erfdeling goederen Melis Sprangers en Lijntjen Maet en uitkoop (GM427-148v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: 's Gravenmoer, Inventarisnr.: RA 427, Pagina: 148v en 150v, Plaats van akte: 's Gravenmoer [nb], Aktedatum: 20 apr 1641


Mathias Jacobs
Mathias Stevens Jacobs, ged. te Dongen [nb] op 27 mrt 1656.Bronnen:
1.Geschil voogden kinderen Jenneken van Gils (DG100-134r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 100, Pagina: 134r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 12 jul 1635
2.Erfdeling goederen Melis Sprangers en Lijntjen Maet en uitkoop (GM427-148v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: 's Gravenmoer, Inventarisnr.: RA 427, Pagina: 148v en 150v, Plaats van akte: 's Gravenmoer [nb], Aktedatum: 20 apr 1641


Nicolaus Jacobs
Nicolaus Stevens Jacobs, ged. te Dongen [nb] op 22 dec 1653.Bronnen:
1.Geschil voogden kinderen Jenneken van Gils (DG100-134r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 100, Pagina: 134r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 12 jul 1635
2.Erfdeling goederen Melis Sprangers en Lijntjen Maet en uitkoop (GM427-148v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: 's Gravenmoer, Inventarisnr.: RA 427, Pagina: 148v en 150v, Plaats van akte: 's Gravenmoer [nb], Aktedatum: 20 apr 1641


Marius Jans
Marius Stevens Jans, ged. te Dongen [nb] op 16 aug 1663.


Stephanus Jans
Stephanus Jans.

tr.
met

Maria Ariessen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marius~1663 Dongen [nb]    


Maria Ariessen
Maria Ariessen.

tr.
met

Stephanus Jans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marius~1663 Dongen [nb]    


Adrianus Klasen
Adrianus Stevens Klasen, ged. te Dongen [nb] op 3 apr 1745 (getuigen: Antonius Petri de Jongh en Maria Joannis Lisen), ovl. te Oosterhout [nb] op 16 nov 1823.

tr.
met

Joanna Maria van Hulten, dr. van Cornelis Adriaen van Hoilten en Joanna Adriaens Cornelissen, geb. te Rijen [nb] in 1750, arbeidster, ovl. te Oosterhout [nb] op 21 sep 1822.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1777 Dongen [nb] †1839 Oosterhout [nb] 6212 
Joanna~1778 Dongen [nb]    
Stephanus~1780 Oosterhout [nb]    
Maria~1781 Oosterhout [nb] †1847 Oosterhout [nb] 65
Anna~1782 Oosterhout [nb] †1840 Oosterhout [nb] 57
Petronilla~1784 Oosterhout [nb]    
Walterus~1786 Dongen [nb]    
Waltera~1789 Dongen [nb] †1870 Oosterhout [nb] 80
Adriana~1791 Dongen [nb]    


Adrianus Klasen
Adrianus Stevens Klasen, ged. te Dongen [nb] op 18 mrt 1735 (getuigen: Nicolaus Huijbreght Klasen en Adriana Sijme Joosten).


Anna Klasen
Anna Steven Huijbert Klasen, ged. te Dongen [nb] op 30 jan 1731 (getuigen: Antonie Sijmen Joosten en Anna Sijmen Joosten).

otr. te Oosterhout [nb] op 30 apr 1763, tr. te Oosterhout [nb]
met

Cornelius Dingemans Ploegmans, zn. van Dingeman Andries Ploegmans en Marike Wouters de Jong, ged. te Oosterhout [nb] op 11 dec 1726 (getuigen: Adrianus Cornelis Ploeghmans en Adriana Wouters de Jongh), tr. (2) met Anna Cornelis Krijnen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dingemannus~1765 Oosterhout [nb] †1834 Oosterhout [nb] 69
Maria~1766 Oosterhout [nb] †1830 Dongen [nb] 63


Antonius Klasen
Antonius Stevens Klasen, ged. te Dongen [nb] op 19 jul 1749 (getuigen: Hubertus Stephani Klasen en Joanna Petri de Jongh), ovl. te Dongen [nb] op 23 sep 1841.

tr.
met

Petronella Janssen, dr. van Nicolaus Jans Huijben en Catharina Peters Emme, ged. te Dongen [nb] op 17 jun 1767 (getuigen: Lambertus Joannis Sprangers en Joanna Petri Emme), ovl. te Dongen [nb] op 27 mrt 1851.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stephanus~1792 Dongen [nb]    
Petrus~1793 Dongen [nb]    
Stephanus~1796 Dongen [nb]    
Stephanus~1798 Dongen [nb] †1886 Dongen [nb] 87
Maria~1801 Dongen [nb] †1866 Dongen [nb] 65
Joanna~1802 Dongen [nb] †1820 Dongen [nb] 18
Nicolaus~1805 Dongen [nb] †1875 Dongen [nb] 70
Cornelia~1807 Dongen [nb] †1890 Dongen [nb] 82
Cornelius~1810 Dongen [nb]    


Catharina Klasen
Catharina Stevens Klasen, ged. te Dongen [nb] op 25 nov 1737 (getuigen: Cornelius Huijberti Klasen en Eva Antonij Rasen).


Catharina Clasen
Catharina Stevens Clasen, ged. te Dongen [nb] op 24 jan 1741 (getuigen: Cornelius Huberti Clasen en Adriana Simeonis Joosten).


Catharina Clasen
Catharina Stevens Clasen, ged. te Dongen [nb] op 18 nov 1743 (getuigen: Hubertus Stephani Clasen en Joanna Petri de Jongh).


Cornelis Klasen
Cornelis Stevens Klasen, ged. te Dongen [nb] op 19 mei 1732 (getuigen: Cornelius Huijbert Klasen en Francisca Cornelis Treffers).


Cornelius Clasen
Cornelius Steven Clasen, ged. te Dongen [nb] op 11 apr 1739 (getuigen: Claes Huijbert Clasen en Francisca Cornelissen).


Elisabeta Klasen
Elisabeta Stevens Klasen, ged. te Dongen [nb] op 12 mrt 1747 (getuigen: Antonius Petri de Jongh en Joanna Petri de Jongh).


Hubertus Claesen
Hubertus Stevens Claesen, ged. te Dongen [nb] op 11 jan 1729 (getuigen: Petrus Sijmon Joosten en Joanna Stevens), ovl. te Dongen [nb] op 1 apr 1817.

tr.
met

Joanna Jans van Gool, dr. van Joannis Jooste van Gool en Maria Adriaens Ansems, ged. te Dongen [nb] op 19 apr 1740 (getuigen: Nicolaus Adriani Ansems en Cornelia Petri Ackermans), ovl. te Dongen [nb] op 30 nov 1827.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelius~1765 Dongen [nb] †1836 Dongen [nb] 70
Adriaan*1767 Dongen [nb] †1836 Dongen [nb] 69
Joannes~1768 Dongen [nb]    
Petrus~1768 Dongen [nb]    
Anna~1769 Dongen [nb] †1845 Dongen [nb] 76
Wilhelmus~1771 Dongen [nb]    
Wilhelmus~1773 Dongen [nb]    
Petrus~1773 Dongen [nb] †1859 Dongen [nb] 86
Maria~1775 Dongen [nb] †1844 Dongen [nb] 69
10 Stephanus~1778 Dongen [nb] †1856 Dongen [nb] 78


Joannes Klasen
Joannes Stevens Klasen, ged. te Dongen [nb] op 3 aug 1733 (getuigen: Andreas Huijbreght Klasen en Maria Jansse de Bruijn), ovl. te Dongen [nb] op 9 jul 1817.


Maria Klasen
Maria Stevens Klasen, ged. te Dongen [nb] op 16 aug 1736 (getuigen: Cornelis Huijbert Clasen en Anna Sijme Jooste).


Petrus Klasen
Petrus Stevens Klasen, ged. te Dongen [nb] op 21 feb 1742 (getuigen: Petrus Govars en Eva Antonij Rasen), ovl. te Dongen [nb] op 13 jan 1825.


Jacobus Stevens
Jacobus Steven Jacob Stevens, ged. te Dongen [nb] op 12 mrt 1649.Bronnen:
1.Geschil voogden kinderen Jenneken van Gils (DG100-134r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 100, Pagina: 134r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 12 jul 1635
2.Erfdeling goederen Melis Sprangers en Lijntjen Maet en uitkoop (GM427-148v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: 's Gravenmoer, Inventarisnr.: RA 427, Pagina: 148v en 150v, Plaats van akte: 's Gravenmoer [nb], Aktedatum: 20 apr 1641


Stephanus Stevens
Stephanus Jacobs Stevens Broeders.

tr.
met

Maeijke Andries Laureijs Oomen1,2 de oudere, dr. van Andries Laureijs Oomen en Elisabeth Melis Sprangers.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1649 Dongen [nb]    
Petrus~1651 Dongen [nb]    
Nicolaus~1653 Dongen [nb]    
Mathias~1656 Dongen [nb]    
Joanna~1660 Dongen [nb]    
Arnoldus~1666 Dongen [nb]    Bronnen:
1.Geschil voogden kinderen Jenneken van Gils (DG100-134r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 100, Pagina: 134r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 12 jul 1635
2.Erfdeling goederen Melis Sprangers en Lijntjen Maet en uitkoop (GM427-148v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: 's Gravenmoer, Inventarisnr.: RA 427, Pagina: 148v en 150v, Plaats van akte: 's Gravenmoer [nb], Aktedatum: 20 apr 1641


Adriana Timmermans
Adriana Timmermans, ged. te Dongen [nb] op 23 aug 1775 (getuigen: Cornelius Vermeulen en Maria Timmermans).


Adrianus Timmermans
Adrianus Timmermans, ged. te Dongen [nb] op 9 apr 1768 (getuigen: Cornelius Hermani Vermeulen en Anna Maria Josephi Timmermans).


Anna Timmermans
Anna Timmermans, geb. te Teteringen [nb], ged. te Dongen [nb] op 15 okt 1771 (getuigen: Martinus van der Veken en Maria Cornelij Timmermans).


Anna Timmermans
Anna Timmermans, ged. te Dongen [nb] op 3 apr 1773 (getuigen: Joannes van Steenhoven en Anna Cornelii Timmermans).


Cornelia Timmermans
Cornelia Timmermans, ged. te Dongen [nb] op 21 dec 1765 (getuigen: Hermanus Adami Vermeulen en Catharina Hermani Vermeulen).


Cornelius Timmermans
Cornelius Timmermans, ged. te Dongen [nb] op 4 jan 1762 (getuigen: Hermanus Vermeulen en Anna Roelen), ovl. vermoedelijk op jonge leeftijd.


Cornelius Timmermans
Cornelius Timmermans, ged. te Dongen [nb] op 31 dec 1763 (getuigen: Josephus Cornelij Timmermans en Anna Josephi Timmermans), ovl. te Dongen [nb] op 12 aug 1848.

tr.
met

Adriana Groenendael, dr. van Cornelis Peters Groenendael en Anna Cornelis Evers, ged. te Dongen [nb] op 22 feb 1759 (getuigen: Petrus Evers en Niclaa Cornelij Groenendael), ovl. te Dongen [nb] op 9 jan 1832.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1787 Dongen [nb]    
Anna~1788 Dongen [nb]    
Maria~1790 Dongen [nb]    
Cornelia~1791 Dongen [nb] †1860 Dongen [nb] 68
Stephanus~1794 Dongen [nb]    
Cornelis~1796 Dongen [nb]    
Adriana~1797 Dongen [nb] †1841 Dongen [nb] 43
Petronilla~1799 Dongen [nb] †1875 Dongen [nb] 75
Catharina~1802 Dongen [nb] †1875 Dongen [nb] 7214 


Josephus Timmermans
Josephus Timmermans, ged. te Dongen [nb] op 22 dec 1769 (getuigen: Gijsbertus van den Assem en Anna Josephi Timmermans), ovl. te Dongen [nb] op 16 okt 1854.

tr. te Dongen [nb] op 16 jun 1820
met

Maria Ploegmans, dr. van Cornelius Dingemans Ploegmans en Anna Steven Huijbert Klasen, ged. te Oosterhout [nb] op 17 okt 1766 (getuigen: Andreas Dingemanni Ploegmans en Maria Cornelii de Jongh), ovl. te Dongen [nb] op 14 feb 1830


Catharina Timmermans
Catharina Timmermans, ged. te Dongen [nb] op 14 apr 1806 (getuigen: Joannes en Helena Aries).


Catharina Timmermans
Catharina Timmermans, ged. te Dongen [nb] op 25 mrt 1808 (getuigen: Petrus en Helena Aries).


Joannes Timmermans
Joannes Timmermans, ged. te Dongen [nb] op 11 jun 1809 (getuigen: Adrianus van Vught en Catharina Timmermans), ovl. te Dongen [nb] op 8 jun 1889.

tr. te Dongen [nb] op 7 nov 1833
met

Lucia Musters, dr. van Ruthgardis Mutsaers en Adriana Leenderts Oerlemans, ged. te Dongen [nb] op 25 jun 1806 (getuigen: Adrianus en Lucia Musters), ovl. te Dongen [nb] op 3 jun 1883.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronella*1834 Dongen [nb] †1920 Dongen [nb] 85
Adriana*1837 Dongen [nb] †1918 Dongen [nb] 81
Stephanus*1839 Dongen [nb] †1896 Dongen [nb] 57
Johannes*1843 Dongen [nb] †1927 Dongen [nb] 83
Johanna*1845 Dongen [nb] †1910 Dongen [nb] 65


Maria Timmermans
Maria Timmermans, ged. te Dongen [nb] op 12 feb 1805 (getuigen: Adrianus Vermeis en Petronilla Timmermans).


Anna Cornelissen
Anna Stevens Cornelissen, ged. te Dongen [nb] op 12 mrt 1706 (getuigen: Jacobus Adriaen Cornelissen en Willemijna Mattijs Kamp).


Adriana Evers
Adriana Stevens Evers, ged. te Dongen [nb] op 6 mrt 1709 (getuigen: Adrianus en Catharina Ansems).

tr. (1)
met

Matheus Raeijmakers.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Helena~1729 Dongen [nb]    13 
Anna~1730 Dongen [nb]    
Wilhelma~1732 Dongen [nb] †1814 Dongen [nb] 82
Stephanus~1734 Dongen [nb]    11 
Adrianus~1737 Dongen [nb]    

tr. (2)
met

Jacobus Paulus van Lil.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paulus~1747 Dongen [nb]    
Mathias~1749 Dongen [nb]    


Anna Campen
Anna Mathijs Campen.

tr.
met

Steven Adriaens Evers, zn. van Adriaen Cornelis Jorissen en Cornelia Peters Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus~1700 's Gravenmoer [nb]    
Cornelius~1702 Dongen [nb]    
Anna~1706 Dongen [nb]    
Adriana~1709 Dongen [nb]    


Adrianus Evers
Adrianus Stevens Evers, geb. te 's Gravenmoer [nb], ged. te Dongen [nb] op 20 jul 1700 (getuigen: Peeter Adriaensen en Anna Adriaensen).


Cornelius Adriaensen
Cornelius Stevens Adriaensen Evers, ged. te Dongen [nb] op 24 jul 1702 (getuigen: Adriaen Adriaensen en Mathea Campen).

tr.
met

Maria Joost van den Broeck.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1735 Dongen [nb]    
Stephanus~1737 Dongen [nb]    
Anna~1740 Dongen [nb] †1822 Dongen [nb] 81
Petrus~1742 Dongen [nb]    
Judocus~1745 Dongen [nb]    
Cornelia~1747 Dongen [nb]    
Cornelius~1750 Dongen [nb]    


Steven Evers
Steven Adriaens Evers.

tr.
met

Anna Mathijs Campen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus~1700 's Gravenmoer [nb]    
Cornelius~1702 Dongen [nb]    
Anna~1706 Dongen [nb]    
Adriana~1709 Dongen [nb]    Bronnen:
1.Verkoop akte (DG109-215r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 215r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 13 mrt 1677
2.Erfdeling goederen Peeter Vassen en Anneke Cornelis Buijs (DG104-198v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 104, Pagina: 198v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 16 apr 1655


Joanna Laurijsen
Joanna Stevens Laurijsen, ged. te Dongen [nb] op 23 jul 1730 (getuigen: Jan Laurijsen en Hendrina Jansse de Vos).

tr.
met

Antonius Lenaerts Schoenmaekers, zn. van Leonardus Tonis Schoenmakers en Jacoba Digman Peter Dingemans, ged. te Dongen [nb] op 24 okt 1730 (getuigen: Joannes Schoenmaekers en Maria Dingemans).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Laurentius~1755 Dongen [nb]    
Maria~1757 Dongen [nb]    
Henricus~1760 Dongen [nb]    


Cornelia Cornelissen
Cornelia Stevens Cornelissen, ged. te Dongen [nb] op 20 sep 1710 (getuigen: Peeter Adams en Maria Stevens).Bronnen:
1.Deling goederen Jan Adam Claesen (DG139-121), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 139, Pagina: 121, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 6 jan 1695


Cornelius Cornelissen
Cornelius Stevens Cornelissen, ged. te Dongen [nb] op 2 okt 1704 (getuigen: Cornelis Peeter en Maria Dircken).Bronnen:
1.Deling goederen Jan Adam Claesen (DG139-121), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 139, Pagina: 121, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 6 jan 1695


Joannes Cornelissen
Joannes Stevens Cornelissen, ged. te Dongen [nb] op 11 jul 1714 (getuigen: Jan Willemen en Neesken Willemen).Bronnen:
1.Deling goederen Jan Adam Claesen (DG139-121), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 139, Pagina: 121, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 6 jan 1695


Joannes Cornelissen
Joannes Stevens Cornelissen, ged. te Dongen [nb] op 24 jun 1717 (getuigen: Nicolaus Willemen en Wilhelma Antonissen).Bronnen:
1.Deling goederen Jan Adam Claesen (DG139-121), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 139, Pagina: 121, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 6 jan 1695


Wilhelmus Cornelissen
Wilhelmus Stevens Cornelissen Vermeulen, ged. te Dongen [nb] op 31 dec 1707 (getuigen: Wilbort Adams en Adriana Adriaensen).

tr. (1)
met

Anna van Batenburch.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stephanus~1737 Oosterhout [nb]    
Cornelia~1739 Oosterhout [nb]    

otr. (2) te Oosterhout [nb] op 27 jun 1744, tr. te Oosterhout [nb] op 12 jul 1744
met

Maria Sieremans, geb. te Etten [ge].

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus~1746 Oosterhout [nb] †1812 Oosterhout [nb] 65
Joannes~1748 Oosterhout [nb]    
Jacobus~1750 Oosterhout [nb]    Bronnen:
1.Deling goederen Jan Adam Claesen (DG139-121), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 139, Pagina: 121, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 6 jan 1695


Anna Maria Laurijsen
Anna Maria Stevens Laurijsen, ged. te Dongen [nb] op 17 jun 1728 (getuigen: Peeter Jansen en Dingna Laurijsen), ovl. te Dongen [nb] op 22 jan 1802.

otr. te Dongen [nb] op 10 nov 1759, kerk.huw. te Dongen [nb] op 25 nov 1759
met

Joannes Willems van Gool, zn. van Wilhelmus Jooste van Gool en Cornelia Peters Willemen, ged. te Dongen [nb] op 18 okt 1732 (getuigen: Petrus Broeders en Barbara Peeter Ackermnans), ovl. te Dongen [nb] op 5 jan 1778.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1760 Dongen [nb] †1809 Dongen [nb] 4810 
Laurentius~1760 Dongen [nb] †1819 Dongen [nb] 58
Wilhelmus~1764 Dongen [nb]    
Wilhelmus~1766 Dongen [nb] †1834 Dongen [nb] 68


Marij Pharao
Marij Stevens Pharao, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 5 aug 1731.


Dickske van de Vlier
Dickske Wouters van de Vlier.

tr.
met

Steven Jans Pharao, zn. van Johannes Robben Pharao en Jenneken Adriaans Coenen, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 14 aug 1695 ten doop gehouden door Arien Coenen en Adriaantie Jansz Heijbloem.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna~1727 Dongen [nb] †1775 Dongen [nb] 47
Marij~1731 Dongen [nb]    
Janneken~1732 Dongen [nb]    


Janneken Pharao
Janneken Stevens Pharao, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 25 dec 1732.


Johanna Pharao
Johanna Stevens Pharao, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 31 aug 1727, ovl. op 27 jan 1775, begr. te Dongen [nb] op 30 jan 1775.

tr.
met

Henderick Jans Heijblom, zn. van Johannes Hendricks Heijblom en Mechelina van Vuchs, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 27 aug 1734, ovl. op 25 jul 1776, begr. te Dongen [nb] op 27 jul 1776.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1757 Dongen [nb] †1758 Dongen [nb] 1
Elisabeth~1759 Dongen [nb]    
Dirkske~1762 Dongen [nb] †1764 Dongen [nb] 2
Johannes~1764 Dongen [nb] †1767 Dongen [nb] 3
Dirkje~1766 Dongen [nb] †1779 Dongen [nb] 12


Catalijn van Dijck
Catalijn Stevens van Dijck, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 2 mrt 1698 ten doop gehouden door Jenneken Wilh van Hulten.


Steven van Dijck
Steven Andries van Dijck.

otr. (1) te Dongen [nb] op 22 jan 1684, tr. te Dongen [nb] op 12 feb 1684
met

Marij Jansen, geb. te Dongen [nb].

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Digna~1693 Dongen [nb]    
Catalijn~1698 Dongen [nb]    
Cornelia~1700 Dongen [nb]    

tr. (2)
met

Marij Jansz.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lenard~1684 Rijen [nb]    

tr. (3)
met

Heijltken Adriaens Meulenschot, dr. van Adrianus Adriaens Meulenschot en Catharina Jans Block, ovl. voor 22 jan 1684.

Bronnen:
1.Verkoop akte (DG105-104v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 104v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 30 mrt 1658


Digna van Dijck
Digna Stevens van Dijck, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 28 jun 1693 ten doop gehouden door Marij Janszen van Veld, doghter van den corstbaer?.

otr. te Tilburg [nb] op 3 jan 1716, tr. te Tilburg [nb] op 19 jan 1716
met

Norbertus Jans van Geloven, zn. van Joannes Laureijs van Geloven en Joanna Odulphus van Croonenborch


Marij Jansen
Marij Jansen, geb. te Dongen [nb].

otr. te Dongen [nb] op 22 jan 1684, tr. te Dongen [nb] op 12 feb 1684
met

Steven Andries van Dijck, zn. van Andries Steven van Dijck en Dingena Cornelis Geerits, tr. (2) met Marij Jansz, tr. (3) met Heijltken Adriaens Meulenschot.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Digna~1693 Dongen [nb]    
Catalijn~1698 Dongen [nb]    
Cornelia~1700 Dongen [nb]    


Lijncken Corstens van Dongen
Lijncken Corstens Stevens van Dongen, ged. te Dongen [nb] op 27 jan 1632.


Steven van Dongen
Steven Jans van Dongen.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijncken~1632 Dongen [nb]    


Adrianus van Loon
Adrianus Stoffels van Loon, ged. te Dongen [nb] op 26 jan 1740 (getuigen: Joannes Henrici van Loon en Catharina Petri Emme).


Stoffel van Loon
Stoffel Hendricks van Loon.

tr.
met

Anna Peeter Jans Emmen, dr. van Petrus Jans Embrechts en Catarina Mels Wauters, ged. te Dongen [nb] op 8 mei 1699 (getuigen: Jan Jan Emmen en Maria Melis Wouters).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1723 Dongen [nb]    
Joannes~1732 Dongen [nb]    
Petrus~1734 Dongen [nb]    
Elisabetha~1737 Dongen [nb]    
Adrianus~1740 Dongen [nb]    
Adrianus~1741 Dongen [nb]    
Henricus     
Hubertus     


Joannes van Loon
Joannes Stoffels van Loon, ged. te Dongen [nb] op 16 nov 1732 (getuigen: Jan Hendericx van Loon en Crina Peeter Jan Emme).


Petrus van Loon
Petrus Stoffels van Loon, ged. te Dongen [nb] op 23 apr 1734 (getuigen: Joannes Krijnen van Helvert en Petronella Hendrix van Loon).

tr.
met

Adriana Cornelis van Riel, dr. van Cornelius Tonis van Riel en Joanna Adriaens van Dongen, ged. te Dongen [nb] op 29 jun 1742 (getuigen: Cornelius Gerardi van Dongen en Cornelia Adriani Peeters).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelius~1766 Dongen [nb] †1818 Dongen [nb] 51
Joannes~1768 Dongen [nb]    


Marija Melsen
Marija Teunis Melsen, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 4 mei 1727.


Jacobus Dingemans
Jacobus Dingemans.

tr.
met

Albertina Nette.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerdina*1872 Oude Tonge [zh]    


Albertina Nette
Albertina Nette.

tr.
met

Jacobus Dingemans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerdina*1872 Oude Tonge [zh]    


Jermies Franken
Jermies Teunis Franken, ged. te Dongen [nb] op 7 sep 1701 (getuigen: Jan Cornelis Arissen en Maria Vijveren).


Anna Jansse
Anna Teunis Jansse de Wildert, ged. te Dongen [nb] op 6 nov 1730 (getuigen: Peeter Jansse en Cornelia Francken), ovl. voor 1 apr 1769.

otr. te Dongen [nb] op 3 mei 1760
met

Adrianus Peters Adriaensen, zn. van Petrus Adriaens Peeters en Jacomijna Adriaens van Dongen, ged. te Dongen [nb] op 18 feb 1731 (getuigen: Gerardus Princen en Maria Merten Rijcken), begr. te Dongen [nb] op 16 nov 1796, tr. (2) met Elisabetha Thonis Ophoeck.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1761 Dongen [nb]    


Teunis Jansse
Teunis Jansse de Wildert.

tr.
met

Jenneken Korstiane.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1730 Dongen [nb] †1769  38
Christianus     
Joanna     
Petronella     


Jenneken Korstiane
Jenneken Korstiane.

tr.
met

Teunis Jansse de Wildert.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1730 Dongen [nb] †1769  38
Christianus     
Joanna     
Petronella     


Cathalijn Doorenboom
Cathalijn Teunis Doorenboom, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 29 jul 1725.

otr. te Dongen [nb] op 11 mei 1753, tr. te Dongen [nb] op 1 jun 1753
met

Johannes Adriaens Pharao, zn. van Adriaan Jans Pharao en Adriaentie Denis van Loon, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 2 jun 1726


Teunis Doorenboom
Teunis Doorenboom.

tr.
met

Jesijntie Kluijtenaer.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cathalijn~1725 Dongen [nb]    


Jesijntie Kluijtenaer
Jesijntie Kluijtenaer.

tr.
met

Teunis Doorenboom.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cathalijn~1725 Dongen [nb]    


Adrianus Schalcken
Adrianus Dircks Schalcken, ged. te Dongen [nb] op 29 aug 1655.


Thedorus Schalcken
Thedorus Schalcken.

tr.
met

Lucia Geerden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus~1655 Dongen [nb]    


Lucia Geerden
Lucia Geerden.

tr.
met

Thedorus Schalcken.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus~1655 Dongen [nb]    


Gisbertus Janssen
Gisbertus Dircks Janssen, ged. te Dongen [nb] op 21 jan 1652.


Thedorus Janssen
Thedorus Janssen.

tr.
met

Maria Gielis.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gisbertus~1652 Dongen [nb]    


Maria Gielis
Maria Gielis.

tr.
met

Thedorus Janssen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gisbertus~1652 Dongen [nb]    


Joanna Andriesen
Joanna Dircks Andriesen, ged. te Dongen [nb] op 10 mrt 1658.


Theodorus Andriesen
Theodorus Andriesen.

tr.
met

Adriana Jansen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1658 Dongen [nb]    
Joannes~1661 Dongen [nb]    


Adriana Jansen
Adriana Jansen.

tr.
met

Theodorus Andriesen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1658 Dongen [nb]    
Joannes~1661 Dongen [nb]    


Joannes Dircken
Joannes Dircks Dircken, ged. te Dongen [nb] op 15 mei 1654.


Adriana Jansen
Adriana Jansen.

tr.
met

Theodorus Dircken.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1654 Dongen [nb]    
Maria~1656 Dongen [nb]    


Maria Dirrixen
Maria Dircks Dirrixen, ged. te Dongen [nb] op 9 dec 1656.


Theodorus Dircken
Theodorus Dircken.

tr.
met

Adriana Jansen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1654 Dongen [nb]    
Maria~1656 Dongen [nb]    


Anna Catharina van Dongen
Anna Catharina van Dongen, ged. te Dongen [nb] op 28 mei 1806 (getuigen: Mathias van Turnhout en Maria Anna Vermeulen).


Adriana van Turnhout
Adriana Peter Hendricx van Turnhout, geb. te Breda [nb].

otr. te Dongen [nb] op 7 apr 1804, tr. te Dongen [nb] op 22 apr 1804
met

Theodorus van Dongen, zn. van Gerardus Dircks van Dongen en Elisabetha Jans van Langh, ged. te Dongen [nb] op 25 sep 1775 (getuigen: Theodorus van Dongen en Joanna van Noordhuijs).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1805 Dongen [nb]    
Anna~1806 Dongen [nb]    
Gerardus~1807 Dongen [nb] †1822 Dongen [nb] 14
Petrus*1809 Dongen [nb] †1883 Dongen [nb] 73
Cornelis*1811 Dongen [nb]    
Henricus*1814 Dongen [nb] †1892 Dongen [nb] 77
Johanna*1819 Dongen [nb] †1820 Dongen [nb] 0


Elisabeth van Dongen
Elisabeth van Dongen, ged. te Dongen [nb] op 24 jan 1805 (getuigen: Joannes van Turnhout en Ester van Dongen).


Gerardus van Dongen
Gerardus van Dongen, ged. te Dongen [nb] op 15 dec 1807 (getuigen: Cornelius en Cornelia van Dongen), ovl. te Dongen [nb] op 17 apr 1822.


Petrus van Dongen
Petrus van Dongen, geb. op 26 aug 1809, ged. te Dongen [nb] op 27 aug 1809 (getuigen: Antonius van Dongen en Joanna van Langh), leerlooier, ovl. te Dongen [nb] op 7 jun 1883.

tr. te Dongen [nb] op 14 apr 1842
met

Petronella Driesen, dr. van Adrianus Driesen (bouwman) en Antonia Willemen, geb. te Dongen [nb] op 4 dec 1817, ovl. te Dongen [nb] op 2 dec 1875.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonie*1843 Dongen [nb]    
Theodorus*1848 Loon op Zand [nb] †1911 Dongen [nb] 63
Adriaan*1850 Loon op Zand [nb] †1912 Dongen [nb] 62
Albertus*1852 Besoijen [nb] †1924 Dongen [nb] 72
Cornelia*1856 Waalwijk [nb] †1861 Dongen [nb] 5
Karel*1857 Waalwijk [nb] †1923 Dongen [nb] 66
Pieter*1863 Dongen [nb]    


Adrianus Janssen
Adrianus Dircks Janssen, ged. te Dongen [nb] op 14 jan 1665.


Adriana van Loon
Adriana Peeter Cornelissen van Loon.

tr.
met

Theodorus Jans Huijghens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1659 Dongen [nb]    
Petrus~1661 Dongen [nb]    
Adrianus~1665 Dongen [nb]    
Anna~1667 Dongen [nb]    
Joanna~1671 Dongen [nb]    


Anna Huijghen
Anna Dircks Huijghen, ged. te Dongen [nb] op 26 nov 1667.

otr. te Oosterhout [nb] op 20 okt 1691, tr. (Schepenbank) te Oosterhout [nb] op 4 nov 1691
met

Marcus Jan Adriaen Marcken Peterceli, zn. van Joannes Adriaen Peterceli en Dimpna Peters van Reusel, ged. te Oosterhout [nb] op 14 jul 1665 Rombout van Ruesel en Digna Adriaen Ackermans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus~1692 Oosterhout [nb]    
Joannes~1695 Oosterhout [nb]    
Adriana~1697 Oosterhout [nb]    
Theodorus~1698 Oosterhout [nb]    
Pieter~1700 Oosterhout [nb]    
Cornelius~1703 Oosterhout [nb]    
Adriana~1705 Oosterhout [nb]    
Antonius~1707 Oosterhout [nb]    
Cornelius~1710 Oosterhout [nb]    


Joanna Janssen
Joanna Dircks Janssen, ged. te Dongen [nb] op 21 mei 1671.


Joannes Huijghens
Joannes Dircks Huijghens, ged. te Dongen [nb] op 3 aug 1659.


Theodorus Huijghens
Theodorus Jans Huijghens.

tr.
met

Adriana Peeter Cornelissen van Loon.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1659 Dongen [nb]    
Petrus~1661 Dongen [nb]    
Adrianus~1665 Dongen [nb]    
Anna~1667 Dongen [nb]    
Joanna~1671 Dongen [nb]    


Petrus Huijghens
Petrus Dircks Huijghens, ged. te Dongen [nb] op 27 nov 1661.


Adrianus Oomes
Adrianus Oomes, ged. te Dongen [nb] op 13 okt 1751 (getuigen: Leonardus Joannes Colleijns en Petronella Andrei Oomes).


Alegonda Oomen
Alegonda Oomen, geb. in 1756, ovl. te Tilburg [nb] op 24 sep 1759.


Andreas Oomes
Andreas Oomes, ged. te Dongen [nb] op 29 mrt 1750 (getuigen: Antonius Andrei oomes en Elisabetha Martini Rijcken), ovl. te Tilburg [nb] op 11 okt 1819.

tr.
met

Joanna van der Wee, dr. van Jacobus Jans van der Wee en Dimpna Jans Adriaensen, ged. te Dongen [nb] op 13 jun 1750 (getuigen: Michael Joannis van der Wee en Joanna Lamberti van Vught).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aldegundis~1779 Dongen [nb]    
Jacobus~1780 Dongen [nb]    
Theodorus~1783 Haense Hoef [nb] †1859 Dongen [nb] 75
Digna~1785 Haense Hoef [nb] †1853 Dongen [nb] 67
Petrus~1788 Haense Hoef [nb] †1872 Oosterhout [nb] 83
Antonia~1792 Haense Hoef [nb] †1859 Dongen [nb] 66


Elisabetha Oomens
Elisabetha Oomens, ged. te Dongen [nb] op 23 nov 1754 (getuigen: Hermanus Oomens en Maria van Dongen).


Dina Wilhelmina de Sausin
Dina Wilhelmina de Sausin.

tr.
met

Maurits Adriaan Phaff.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1797 Oirschot [nb]    


Anna Mermans
Anna Aerts Mermans.

tr.
met

Theodorus Jossen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Josina~1663 Dongen [nb]    


Josina Jossen
Josina Dircks Jossen, ged. te Dongen [nb] op 18 sep 1663.


Theodorus Jossen
Theodorus Jossen.

tr.
met

Anna Aerts Mermans, dr. van Aert Mermans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Josina~1663 Dongen [nb]    


Anna Melsen
Anna Dircks Melsen, ged. te Dongen [nb] op 11 dec 1672.


Anna Peeters
Anna Peeters.

tr.
met

Theodorus Melsen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1661 Dongen [nb]    
Petrus~1663 Dongen [nb]    
Joannes~1667 Dongen [nb]    
Melsen~1670 Dongen [nb]    
Anna~1672 Dongen [nb]    


Joannes Melssen
Joannes Dircks Melssen, ged. te Dongen [nb] op 2 okt 1661.


Theodorus Melsen
Theodorus Melsen.

tr.
met

Anna Peeters.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1661 Dongen [nb]    
Petrus~1663 Dongen [nb]    
Joannes~1667 Dongen [nb]    
Melsen~1670 Dongen [nb]    
Anna~1672 Dongen [nb]    


Joannes Melssen
Joannes Dircks Melssen, ged. te Dongen [nb] op 27 feb 1667.


Melsen Melsen
Melsen Dircks Melsen, ged. te Dongen [nb] op 9 feb 1670.


Petrus Melsen
Petrus Dircks Melsen, ged. te Dongen [nb] op 14 nov 1663.


Adriana van Gool
Adriana van Gool, ged. te Dongen [nb] op 22 dec 1779 (getuigen: Wilhelnus van Gool en Adriana Oomen), ovl. te Oosterhout [nb] op 3 okt 1830.

tr.
met

Adrianus Brouwers, zn. van Adriaan Simons Brouwers (veearts) en Anna Elizabeth van den Huijsen, ged. te Oosterhout [nb] op 18 mei 1781 (getuigen: Simon Brouwers en Joanna Elisabetha Janssen), notaris en wethouder, ovl. te Oosterhout [nb] op 19 mrt 1859.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonia~1807 Oosterhout [nb]    


Adrianus Joannes van Gool
Adrianus Joannes van Gool, ged. te Dongen [nb] op 18 mrt 1782 (getuigen: Joannes Adriani Oomen en Catharina van Spaandonk), ovl. te Dongen [nb] op 20 aug 1860.

tr. te Dongen [nb] op 12 jan 1812
met

Digna Maria Sprangers, dr. van Joannes Adriaens Sprangers en Joanna Bernarts Rasen, ged. te Dongen [nb] op 22 jan 1784 (getuigen: Adrianus van Son en Joanna Sprangers), ovl. te Dongen [nb] op 4 jun 1844.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antoinette*1812 Dongen [nb]    
Johanna*1815 Dongen [nb] †1883 Oosterhout [nb] 68
Adrianus*1816 Dongen [nb] †1883 Dongen [nb] 66
Maria*1819 Dongen [nb] †1880 Dongen [nb] 60
Maria*1823 Dongen [nb]    
Cecilia*1826 Dongen [nb] †1892 Dongen [nb] 65
Maria*1832 Dongen [nb] †1885 Dongen [nb] 53


Andreas van Gool
Andreas van Gool, ged. te Dongen [nb] op 27 jun 1793 (getuigen: Willem en Adriana van Gool).


Joanna van Gool
Joanna van Gool, ged. te Dongen [nb] op 5 okt 1775 (getuigen: Adrianus Omen en Catharina van Spaandonk), ovl. vermoedelijk op jonge leeftijd.


Joanna van Gool
Joanna van Gool, ged. te Dongen [nb] op 14 jan 1784 (getuigen: Andreas Oomen en Henrica Lucia Rijns), ovl. te Oosterhout [nb] op 10 jun 1866.


Maria Anna van Gool
Maria Anna van Gool, ged. te Dongen [nb] op 6 okt 1786 (getuigen: Adrianus Oomen en Anna Antonii Kets), ovl. te Dongen [nb] op 16 jul 1864.

tr.
met

Johannes Michiels Aerssen, zn. van Michael Aerssen en Maria Anna Piot, geb. te Zundert [nb] in 1775, ovl. te Dongen [nb] op 11 sep 1869.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1808 Dongen [nb]    
Michael~1810 Dongen [nb] †1818 Dongen [nb] 7
Johannes*1812 Dongen [nb] †1879 Dongen [nb] 66
Petrus*1814 Dongen [nb] †1898 Oosterhout [nb] 83
Cornelius*1817 Dongen [nb] †1818 Dongen [nb] 0
Antonia*1819 Dongen [nb] †1886 Dongen [nb] 67
Catharina*1821 Dongen [nb] †1897 Dongen [nb] 76
Michael*1824 Dongen [nb] †1903 Dongen [nb] 79
Adriana*1826 Dongen [nb] †1910 Dongen [nb] 83
10 Theodorus*1830 Dongen [nb] †1909 Dongen [nb] 78


Maria Catharina van Gool
Maria Catharina van Gool, ged. te Dongen [nb] op 28 mei 1777 (getuigen: Adrianus van Gool en Elisabetha Nevens).

tr.
met

Petrus van Spaandonk, zn. van Joannes Geerarts Dircken en Petronilla Pieters Liefmans, ged. te Dongen [nb] op 28 mei 1774 (getuigen: Cornelius van Spaandonk en Joanna van Spaandonk), mouter, ovl. te Oosterhout [nb] op 10 jan 1847, tr. (2) met Joanna van Wel.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1803 Dongen [nb]    
Theodorus~1805 Dongen [nb]    
Antonia~1806 Dongen [nb]    
Petronilla~1809 Dongen [nb] †1874 Oosterhout [nb] 65


Elisabetha Michilsen
Elisabetha Dircks Michilsen, ged. te Dongen [nb] op 21 okt 1665.


Theodorus Michilsen
Theodorus Michilsen.

tr.
met

Catarina Judocus.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabetha~1665 Dongen [nb]    


Catarina Judocus
Catarina Judocus.

tr.
met

Theodorus Michilsen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabetha~1665 Dongen [nb]    


Antonius Artsen
Antonius Dircks Artsen, ged. te Dongen [nb] op 13 dec 1665.


Theodorus Artsen
Theodorus Artsen.

tr.
met

Catharina Adriaens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1665 Dongen [nb]    


Catharina Adriaens
Catharina Adriaens.

tr.
met

Theodorus Artsen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1665 Dongen [nb]    


Antonius Cornelissen
Antonius Dircks Cornelissen, ged. te Dongen [nb] op 6 jul 1668.


Theodorus Cornelissen
Theodorus Lammert Cornelissen.

tr.
met

Cornelia Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1668 Dongen [nb]    
Gertrudis~1670 Dongen [nb]    


Cornelia Cornelissen
Cornelia Cornelissen.

tr.
met

Theodorus Lammert Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1668 Dongen [nb]    
Gertrudis~1670 Dongen [nb]    


Joannes van Dongen
Joannes Dircks van Dongen, ged. te Dongen [nb] op 15 jul 1742 (getuigen: Joannes Michaelis van Dongen en Joanna Michaelis van Dongen).

tr.
met

Gertrudis Jans van Tilborgh, geb. te Loon op Zand [nb].

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1770 Dongen [nb]    
Adrianus~1770 Loon op Zand [nb]    
Theodorus~1771 Loon op Zand [nb] †1845 Dongen [nb] 73
Adrianus~1773 Dongen [nb] †1836 Dongen [nb] 6210 
Cornelia~1775 Dongen [nb] †1824 Oosterhout [nb] 49
Cornelius~1776 Dongen [nb]    
Joannes~1778 Dongen [nb]    
Joannes~1781 Dongen [nb]    


Cornelia van Dongen
Cornelia Jans van Dongen, ovl. op 14 sep 1745, begr. te Dongen [nb] op 17 sep 1745.

tr.
met

Dirck Geerart Joost Willems, zn. van Geerard Joost Willem Bastiaans en Maria Dircks Lamberden, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 21 feb 1712, tr. (2) met Helena Jans Peterse Riemslag.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodorus~1735 Dongen [nb]    
Wilhelma~1737 Dongen [nb]    
Gerardus~1738 Dongen [nb]    10 
Maria~1741 Dongen [nb] †1820 Dongen [nb] 79
Joannes~1742 Dongen [nb]    
Dirck~1744 Dongen [nb]    


Maria van Dongen
Maria Dircks van Dongen, ged. te Dongen [nb] op 7 jan 1741 (getuige: Joannes Michaelis van Dongen), ovl. te Dongen [nb] op 13 jan 1820.

otr. te Dongen [nb] op 9 apr 1763, kerk.huw. te Dongen [nb] op 24 apr 1763
met

Willibrordus Walterus Willem van Meer Vermeer, zn. van Walterus Adriaens van Meer en Maria Gijsberts Stapel, ged. te Oosterhout [nb] op 13 nov 1735 (getuigen: Willibrordus van der Veken en cujus loco sus. Alegundis van der Veken en matr. Maria van der Veken).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus~1764 Dongen [nb] †1841 Dongen [nb] 77
Cornelius~1766 Dongen [nb] †1799 Dongen [nb] 33
Maria~1768 Dongen [nb]    


Theodorus van Dongen
Theodorus Dircks van Dongen, ged. te Dongen [nb] op 10 dec 1735 (getuigen: Cornelius Gerardi van Dongen en Joanna Joannis van Dongen).


Wilhelma van Dongen
Wilhelma Dircks van Dongen, ged. te Dongen [nb] op 13 jan 1737 (getuigen: Judocus Theodori van Dongen en Christina Jansse van Dongen).

tr. te Dongen [nb] op 15 feb 1767
met

Antonius Jans van Dongen, zn. van Joannis Tonis van Dongen en Adriana Jans Olislagers, ged. te Dongen [nb] op 23 mei 1741 (getuigen: Xtianus Kop en Maria Antonij van Dongen).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana~1768 Dongen [nb]    
Cornelius~1769 Dongen [nb]    
Joanna~1771 Dongen [nb]    
Cornelia~1773 Dongen [nb]    
Theodorus~1776 Dongen [nb]    
Maria~1777 Dongen [nb]    
Anthonius~1779 Dongen [nb]    
Catharina~1785 Dongen [nb]    


Gertrudis Lamberden
Gertrudis Dircks Lamberden, ged. te Dongen [nb] op 6 sep 1670.


Adriana Maria Walraven
Adriana Maria Dircks Walraven, ged. te Dongen [nb] op 15 mrt 1726 (getuigen: Cornelis van Venroo en Adriana Cornelissen).

tr.
met

Henricus Lammerts van den Hoven, zn. van Lambertus van den Hoven en Johanna Jan Jacobs van Loon, ged. te Loon op Zand [nb] op 25 dec 1714, ovl. op 28 apr 1792, begr. te Dongen [nb] op 1 mei 1792, tr. (1) met Anna Maria Jans Verbunt, dr. van Joes Claes Verbunt en Cornelia Cornelis van den Nieuwenhuijsen, tr. (3) met Petronella Adriaens Peeters van Bavel.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelius~1746 Dongen [nb]    
Theodorus~1747 Dongen [nb]    


Theodorus Walraven
Theodorus Stevens Walraven, begr. te Dongen [nb] op 8 nov 1728.

tr.
met

Cornelia Cornelis van Venroij, dr. van Cornelius Adriaen Mertens en Joanna Adriaens Cornelisse, ged. te Dongen [nb] op 14 jan 1698, ovl. op 15 jun 1756, begr. te Dongen [nb] op 19 jun 1756, tr. (2) met Petrus Laureijs Oomen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stephanus~1717 Dongen [nb]    
Joanna~1719 Dongen [nb]    
Jacoba~1723 Dongen [nb]    
Adriana~1726 Dongen [nb]    


Jacoba Walravens
Jacoba Dircks Walravens, ged. te Dongen [nb] op 4 mrt 1723 (getuigen: Adriaen Walraven en Jacoba Walraven).

tr. (1)
met

Cornelius Hendricks Raeijmakers, ovl. op 12 okt 1748, begr. te Dongen [nb] op 14 okt 1748, tr. (1) met Willemijna Jacobs Gijsberden Klijs, dr. van Jacobus Gisbert Adriaen Claes en Anna Willems Sterkenburgh.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmus~1745 Dongen [nb]    
Dorothea~1747 Dongen [nb]    

otr. (2) te Dongen [nb] op 11 okt 1750, tr. te Dongen [nb] op 25 okt 1750
met

Leonardus Adams Rocksnoer, zn. van Adam Willems Rocksnoer en Adriana Cornelissen, ged. te Dongen [nb] op 16 nov 1725 Petrus Mertens en Joanna Willemen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana~1752 Dongen [nb] †1825 Oosterhout [nb] 72
Adamus~1754 Dongen [nb]    


Joanna Maria Walraeven
Joanna Maria Dircks Walraeven, ged. te Dongen [nb] op 16 dec 1719 (getuigen: Antoni Venroo en Joanna van Venroo).

tr.
met

Joannis Cornelis van de Waser, zn. van Cornelis van de Waser.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronella~1746 Dongen [nb] †1825 Dongen [nb] 78
Cornelius~1749 Dongen [nb]    
Cornelius~1750 Dongen [nb]    
Adrianus~1753 Dongen [nb]    
Dingemannus~1756 Dongen [nb]    
Cornelia~1758 Dongen [nb] †1830 Dongen [nb] 72


Stephanus Stevens
Stephanus Dircks Stevens, ged. te Dongen [nb] op 24 dec 1717 (getuigen: Adrianus Stevens en Adriana Cornelissen).


Joannes Cornelissen
Joannes Dircks Cornelissen, ged. te Dongen [nb] op 30 nov 1670.


Theodorus Cornelissen
Theodorus Cornelissen.

tr.
met

Elisabeth Jansen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judocus~1668 Dongen [nb]    
Joannes~1670 Dongen [nb]    


Judocus Cornelissen
Judocus Dircks Cornelissen, ged. te Dongen [nb] op 16 mei 1668.


Elisabeth Jansen
Elisabeth Jansen.

tr.
met

Theodorus Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judocus~1668 Dongen [nb]    
Joannes~1670 Dongen [nb]    


Adriana van den Nievenhuijsen
Adriana van den Nievenhuijsen, ged. te Dongen [nb] op 30 okt 1772 (getuigen: Joannes Adriani Baveleer en Maria Franken), ovl. te Dongen [nb] op 7 jul 1848.

tr.
met

Cornelius Rimslagh, zn. van Mathias Rimslagh en Antonia Thonis Francken, ged. te Dongen [nb] op 4 okt 1768 (getuigen: Wilhelmus van den Nivenhuijsen en Cornelia Petri Rimslagh), ovl. te Dongen [nb] op 13 apr 1840


Adrianus van den Nivenhuijsen
Adrianus van den Nivenhuijsen, ged. te Dongen [nb] op 2 mei 1771 (getuigen: Petrus van den Nivenhuijsen en Adriana Gerardi Bacx), ovl. te Dongen [nb] op 19 nov 1816.


Petronella van den Nivenhuijse
Petronella van den Nivenhuijse, ged. te Dongen [nb] op 24 feb 1770 (getuigen: Joachim Antonij Francken en Antonia Wilhelmi Nelo), ovl. te Dongen [nb] op 16 nov 1849.

tr.
met

Gerardus Verharen


Petrus van den Nivenhuijsen
Petrus van den Nivenhuijsen, ged. te Dongen [nb] op 31 dec 1774 (getuigen: Antoni Franken en Adriana Theodori Eijpelaar).


Petronella van Dongen
Petronella Dircks van Dongen, ged. te Dongen [nb] op 25 mrt 1747 (getuigen: Cornelius gerardi van Dongen en Petronella Petri in t Groen).


Theodorus van Dongen
Theodorus Gerardts van Dongen.

tr.
met

Helena Jans Rimslagh.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronella~1747 Dongen [nb]    


Helena Rimslagh
Helena Jans Rimslagh.

tr.
met

Theodorus Gerardts van Dongen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronella~1747 Dongen [nb]    


Antonius Castelijns
Antonius Dirck Castelijns, ged. te Dongen [nb] op 31 dec 1671.


Theodorus Castelijns
Theodorus Tonis Castelijns.

tr.
met

Joanna Bernarts Jacobs.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1671 Dongen [nb]    


Joanna Jacobs
Joanna Bernarts Jacobs.

tr.
met

Theodorus Tonis Castelijns.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1671 Dongen [nb]    


Adriana Eijpelaer
Adriana Eijpelaer, ged. te Dongen [nb] op 13 feb 1749 (getuigen: Joannes Eijpelaer en Maria Petri Eijpelaer), ovl. te Dongen [nb] op 3 sep 1821.

tr.
met

Antonius Joachims Francken, zn. van Joachim Thonis Franken en Adriana Gerards Bacx, ged. te Dongen [nb] op 20 feb 1748 (getuigen: Anthonius Cornnelij van Gils en Maria Antonij Francken), ovl. te Dongen [nb] op 25 dec 1822.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacoba~1775 Dongen [nb]    
Theodorus~1777 Dongen [nb]    
Adrianus~1780 Dongen [nb] †1863 Dongen [nb] 82
Theodorus~1784 Dongen [nb] †1830 Dongen [nb] 46
Joanna~1786 Dongen [nb]    
Joannes~1789 Dongen [nb]    
Antonie*1791  †1847 Oosterhout [nb] 56


Joanna van den Broeck
Joanna Peters van den Broeck, ovl. te Dongen [nb] op 10 jul 1791.

tr. te Dongen [nb] op 26 mei 1749
met

Theodorus Peters Eijpelaer, ovl. te Dongen [nb] op 16 jan 1794.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana~1749 Dongen [nb] †1821 Dongen [nb] 72
Petrus~1751 Dongen [nb] †1817 Dongen [nb] 65
Maria~1755 Dongen [nb] †1826 Dongen [nb] 70


Maria Eijpelaer
Maria Dirks Eijpelaer, ged. te Dongen [nb] op 20 dec 1755 (getuigen: Christianus Berten en Petronella Vermeulen), ovl. te Dongen [nb] op 21 feb 1826 wordt Johanna Maria genoemd.

tr.
met

Fransciscus Jans Rietbergen, zn. van Joannis Jans Rietbergh en Cornelia Jan Jans Vermeulen, ged. te Dongen [nb] op 1 aug 1758 (getuigen: Cornelius van Wesel en Gertrudis Joannis Govarts).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1787 Dongen [nb] †1824 Dongen [nb] 37
Theodorus~1790 Dongen [nb] †1853 Oosterhout [nb] 63
Joannes~1793 Dongen [nb]    


Petrus van den Eijpelaer
Petrus van den Eijpelaer, ged. te Dongen [nb] op 19 sep 1751 Martinus Joannis van den Eijpelaer en Cornelia Petri van den Broeck, ovl. te Dongen [nb] op 24 feb 1817.

tr.
met

Adriana Tonis Broeders.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1779 Dongen [nb]    
Joanna~1782 Dongen [nb] †1840 Oosterhout [nb] 57


Theodorus Eijpelaer
Theodorus Peters Eijpelaer, ovl. te Dongen [nb] op 16 jan 1794.

tr. te Dongen [nb] op 26 mei 1749
met

Joanna Peters van den Broeck, dr. van Peter van den Broeck, ovl. te Dongen [nb] op 10 jul 1791.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana~1749 Dongen [nb] †1821 Dongen [nb] 72
Petrus~1751 Dongen [nb] †1817 Dongen [nb] 65
Maria~1755 Dongen [nb] †1826 Dongen [nb] 70


Joannes Oostervelt
Joannes Oostervelt, ged. te Dongen [nb] op 12 mei 1796 (getuigen: Joannes Keppelaar en Anna Raus).


Theodorus Oostervelt
Theodorus Oostervelt, afkomstig uit De Graaf.

tr.
met

Joanna Keppelaar.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1796 Dongen [nb]    


Joanna Keppelaar
Joanna Keppelaar.

tr.
met

Theodorus Oostervelt, afkomstig uit De Graaf.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1796 Dongen [nb]    


Petrus Peterse
Petrus Dircks Peterse, ged. te Dongen [nb] op 28 jul 1655.


Theodorus Peterse
Theodorus Peterse.

tr.
met

Joanna Cornelis Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1655 Dongen [nb]    


Joanna Cornelissen
Joanna Cornelis Cornelissen.

tr.
met

Theodorus Peterse.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1655 Dongen [nb]    


Bernardus van Riel
Bernardus Dircks van Riel, ged. te Dongen [nb] op 4 sep 1671.

tr.
met

Maria Jacobs Jansen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1703 Dongen [nb]    
Anna~1704 Dongen [nb]    
Nicolaus~1706 Dongen [nb]    
Elisabeta~1708 Dongen [nb]    
Dirck~1710 Dongen [nb]    
Dirck~1713 Dongen [nb]    
Jacobus~1716 Dongen [nb]    11 Bronnen:
1.Verkoop akte (DG105-183r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 183r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: circa okt 1660


Jaquemina van Riel
Jaquemina Dircks van Riel, ged. te Dongen [nb] op 22 mei 1666.Bronnen:
1.Verkoop akte (DG105-183r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 183r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: circa okt 1660


Adriana Spaendonck
Adriana Dircks Spaendonck, ged. te Dongen [nb] op 27 sep 1701 (getuigen: Joost Peeter Jans en Adriana Claes Verbunt).


Aligunda Spaendonck
Aligunda Dircks Spaendonck, ged. te Dongen [nb] op 17 mei 1699.


Gerardus van Spaendonck
Gerardus Dircks van Spaendonck, ged. te Dongen [nb] op 2 aug 1694.


Gerardus Spandonck
Gerardus Dircks Spandonck, ged. te Dongen [nb] op 27 jul 1697.

tr.
met

Cornelia Jans Verhelst.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1722 Dongen [nb]    


Maria Gerardus
Maria Dircks Gerardus, ged. te Dongen [nb] op 24 dec 1695.


Petrus Spaendonck
Petrus Dircks Spaendonck, ged. te Dongen [nb] op 6 nov 1711 (getuigen: Jan Claesen Verbunt en Adriana Cornelis Claesen Verbunt).


Cornelis de Weverle? ...
Cornelis Dircks de Weverle? ..., ged. te Dongen [nb] op 17 apr 1669.


Theodorus de Weverle? ..
Theodorus de Weverle? ...

tr.
met

Joanna Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1669 Dongen [nb]    


Joanna Cornelissen
Joanna Cornelissen.

tr.
met

Theodorus de Weverle? ...

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1669 Dongen [nb]    


Bernardus Antonisse
Bernardus Dircks Antonisse, ged. te Dongen [nb] op 25 sep 1676.


Theodorus Antonisse
Theodorus Antonisse.

tr.
met

Johanna Bernardus.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bernardus~1676 Dongen [nb]    


Johanna Bernardus
Johanna Bernardus.

tr.
met

Theodorus Antonisse.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bernardus~1676 Dongen [nb]    


Bernardus Basters
Bernardus Basters, ged. te Dongen [nb] op 6 mei 1750 (getuigen: Joannes Eijpelaer en Maria Dingemans Snelles).


Dingeman Basters
Dingeman Basters, ged. te Dongen [nb] op 16 dec 1747 (getuigen: Adrianus Nicolai Basters en Elisabetha Dingeman Snellens).


Petrus Basters
Petrus Basters, ged. te Dongen [nb] op 17 okt 1743 (getuigen: Wilhelmus Nicolai Basters en Jacoba Dingeman Snelles).


Petrus Basters
Petrus Basters, ged. te Dongen [nb] op 24 dec 1744 (getuigen: Wilhelmus Nicolai Basters en Jacoba Dingeman Snellis).


Theodorus Basters
Theodorus Peters Basters.

tr.
met

Josijna Dingemans Peeters, dr. van Digman Peters Diggemans en Maria Cornelis Sijmons, ged. te Dongen [nb] op 12 dec 1713 (getuigen: Adriaen Cornelissen en Josijn Dirken), tr. (2) met Anthonius Adams de Jongh.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1743 Dongen [nb]    
Petrus~1744 Dongen [nb]    
Dingeman~1747 Dongen [nb]    
Bernardus~1750 Dongen [nb]    


Cornelius Trommele
Cornelius Dircks Trommele, ged. te Dongen [nb] op 25 nov 1745 (getuigen: Cornelius Joannis van Dongen en Petronella Cornelij van Dongen).


Petrus Trommele
Petrus Dircks Trommele, ged. te Dongen [nb] op 25 nov 1745 (getuigen: Wilhelmus Theodori Timmers en Adriana Cornelij van Dongen).


Margarita van Dongen
Margarita Cornelis van Dongen, geb. te Dongen [nb], ovl. op 6 apr 1784, begr. te Oosterhout [nb] op 10 apr 1784.

otr. te Oosterhout [nb] op 24 okt 1744, tr. te Dongen [nb]
met

Theodorus Pieters Trommelen, zn. van Petrus Pauwels Trommel en Catharina Digmans Phillippus, ged. te Oosterhout [nb] op 28 jul 1720 (getuigen: Adrianus Timmermans en Barbara Aerden).
Juiste ouders ???.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1745 Dongen [nb]    
Cornelius~1745 Dongen [nb]    
Cornelia~1746 Dongen [nb]    
Joannes~1756 Oosterhout [nb]    
Joanna~1757 Oosterhout [nb]    
Catharina~1761 Oosterhout [nb]    
Petronella~1764 Oosterhout [nb]    
Maria~1767 Oosterhout [nb]    


Cornelia Trommels
Cornelia Dircks Trommels, ged. te Dongen [nb] op 3 dec 1746 (getuigen: Paulus Petri Trommels en Petronella Cornelij van Dongen).


Antonius Antonssse
Antonius Dircks Antonssse, ged. te Dongen [nb] op 11 sep 1654.


Maria Geerden
Maria Geerden.

tr.
met

Theodorus Antonisse.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus~1648 Dongen [nb]    
Maria~1649 Dongen [nb]    
Maria~1651 Dongen [nb]    
Antonius~1654 Dongen [nb]    


Gerardus Antonisse
Gerardus Dircks Antonisse, ged. te Dongen [nb] op 13 apr 1648.


Maria Antonisse
Maria Dircks Antonisse, ged. te Dongen [nb] op 18 nov 1649.


Maria Antonisse
Maria Dircks Antonisse, ged. te Dongen [nb] op 12 mei 1651.


Theodorus Antonisse
Theodorus Antonisse.

tr.
met

Maria Geerden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus~1648 Dongen [nb]    
Maria~1649 Dongen [nb]    
Maria~1651 Dongen [nb]    
Antonius~1654 Dongen [nb]    


Petrus Antonisse
Petrus Dircks Antonisse Casteleijns, ged. te Dongen [nb] op 30 mei 1655.

otr. te Dongen [nb] op 13 dec 1681, tr. te Dongen [nb] op 5 jan 1682
met

Joanna Willems van Bommel, dr. van Willem Jans van Bommel en Elisabete Peeter Mertens, ged. te Dongen [nb] op 18 apr 1655, tr. (2) met Bastiaen Stoffel de Leeuw.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1687 Tilburg [nb]    


Theodorus Antonisse
Theodorus Peter Dircks Antonisse.

tr.
met

Maria Martens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1655 Dongen [nb]    
Catarina~1658 Dongen [nb]    


Maria Martens
Maria Martens.

tr.
met

Theodorus Peter Dircks Antonisse, zn. van Peter Dircken Anthonisse en Catelijn Huijbrechts.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1655 Dongen [nb]    
Catarina~1658 Dongen [nb]    


Adriana Diercken
Adriana Dircks Diercken, ged. te Dongen [nb] op 24 aug 1653.


Maria Pelsen
Maria Martens Pelsen.

tr.
met

Theodorus Peters Diercken.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1651 Dongen [nb]    
Adriana~1653 Dongen [nb]    


Maria Diercken
Maria Dircks Diercken, ged. te Dongen [nb] op 26 mrt 1651.


Theodorus Diercken
Theodorus Peters Diercken.

tr.
met

Maria Martens Pelsen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1651 Dongen [nb]    
Adriana~1653 Dongen [nb]    


Joanna Peeterssen
Joanna Dircks Peeterssen, ged. te Dongen [nb] op 17 okt 1660.


Theodorus Peeterssen
Theodorus Peeterssen.

tr.
met

Maria Lammerden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1660 Dongen [nb]    


Maria Lammerden
Maria Lammerden.

tr.
met

Theodorus Peeterssen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1660 Dongen [nb]    


Catarina Peterse
Catarina Dircks Peterse, ged. te Dongen [nb] op 20 feb 1658.


Catharina Melsen
Catharina Theunis Melsen, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 28 jan 1731.


Johannis Melsen
Johannis Theunis Melsen, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 27 feb 1729.


Anna Heijbloem
Anna Theunis Heijbloem, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 20 apr 1696 ten doop gehouden door Marij Willemsz van Hulten, buervrouw.


Theunis Heijblom
Theunis Willems Heijblom, begr. te Dongen [nb] op 12 sep 1705.

tr.
met

Jenneken Jacobs Paulussse.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneken~1681 Dongen [nb]    
Adriaantie~1685 Dongen [nb]    
Elisabeth~1689 Dongen [nb]    
Wilhelm~1692 Dongen [nb]    
Anna~1696 Dongen [nb]    


Adriaantie Heijblom
Adriaantie Theunis Heijblom, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 24 jun 1685 (getuigen: Wilhelm Jacobs en Adriaantie Stoffelen, huijsvrouw broeder en moeder).


Jenneken Paulussse
Jenneken Jacobs Paulussse.

tr.
met

Theunis Willems Heijblom, begr. te Dongen [nb] op 12 sep 1705.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneken~1681 Dongen [nb]    
Adriaantie~1685 Dongen [nb]    
Elisabeth~1689 Dongen [nb]    
Wilhelm~1692 Dongen [nb]    
Anna~1696 Dongen [nb]    


Elisabeth Heijblom
Elisabeth Theunis Heijblom, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 5 jun 1689 ten doop gehouden door Mariken Jacobs.


Jenneken Heijblom
Jenneken Theunis Heijblom, ged. te Dongen [nb] op 18 mei 1681 (getuige: Neeltie Willemsz).


Wilhelm Heijblom
Wilhelm Theunis Heijblom, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 3 feb 1692.


Digna Vrolijck
Digna Theunis Vrolijck, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 18 jan 1693.


Theunis Vrolijck
Theunis Theunis Vrolijck, ged. te Dongen [nb] op 17 mrt 1690 thuis (getuigen: in presentie van Jan Aarden en Jan Fijnenbuijck en de grootmoeder).


Helena Thijsz
Helena Thijs Thijsz, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 5 feb 1690.


Thijs Thijsz
Thijs Peeters Thijsz.

tr.
met

Cornelia Geeraert Schep.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Helena~1690 Dongen [nb]    


Cornelia Schep
Cornelia Geeraert Schep.

tr.
met

Thijs Peeters Thijsz.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Helena~1690 Dongen [nb]    


Anna Hendricus
Anna Dircks Hendricus, ged. te Dongen [nb] op 22 mrt 1648.


Thodorus Hendricus
Thodorus Hendricus.

tr.
met

Janna Lammerts Lammerden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1648 Dongen [nb]    


Janna Lammerden
Janna Lammerts Lammerden.

tr.
met

Thodorus Hendricus.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1648 Dongen [nb]    


Wilhelmus Janssen
Wilhelmus Dircks Janssen, ged. te Dongen [nb] op 6 mrt 1650.


Thodorus Janssen
Thodorus Janssen.

tr.
met

Maria Miachus.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmus~1650 Dongen [nb]    


Maria Miachus
Maria Miachus.

tr.
met

Thodorus Janssen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmus~1650 Dongen [nb]    


Petrus Adriaens
Petrus Dircks Adriaens, ged. te Dongen [nb] op 20 mrt 1652.


Thodosus Adriaens
Thodosus Adriaens.

tr.
met

Celijken Jansen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1652 Dongen [nb]    


Celijken Jansen
Celijken Jansen.

tr.
met

Thodosus Adriaens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1652 Dongen [nb]    


Maria de Smidt
Maria Thomas de Smidt, ged. te Dongen [nb] op 6 feb 1745 (getuigen: Dirck petri Kastelijns en Joanna Arnoldi de Smidt).


Joanna Moleschot
Joanna Moleschot, ged. te Dongen [nb] op 27 aug 1810 (getuigen: Joannes Moleschot en Joanna Corn Lips), ovl. te Oosterhout [nb] op 13 mrt 1812.


Gerardus Gerssen
Gerardus Thomas Gerssen, ged. te Dongen [nb] op 1 jun 1648.


Thomacus Gerssen
Thomacus Gerssen.

tr.
met

Joanna Commeren.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus~1648 Dongen [nb]    
Joannes~1654 Dongen [nb]    


Joanna Commeren
Joanna Commeren.

tr.
met

Thomacus Gerssen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus~1648 Dongen [nb]    
Joannes~1654 Dongen [nb]    


Catharina Thomas
Catharina Thomas, ged. te Dongen [nb] op 3 dec 1647.


Thomas
Thomas .

tr.
met

Maria Bernardus.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1647 Dongen [nb]    


Maria Bernardus
Maria Bernardus.

tr.
met

Thomas .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1647 Dongen [nb]    


Nicolaus Domen
Nicolaus Thomas Domen, ged. te Dongen [nb] op 29 dec 1671.


Thomas Domen
Thomas Claes Domen.

tr.
met

Adriana Ghijsberden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaus~1671 Dongen [nb]    
Gijsbert  1744 Dongen [nb]  


Adriana Ghijsberden
Adriana Ghijsberden.

tr.
met

Thomas Claes Domen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaus~1671 Dongen [nb]    
Gijsbert  1744 Dongen [nb]  


Josephus Molenschot
Josephus Molenschot, geb. te 's Gravenmoer [nb], ged. te Dongen [nb] op 2 nov 1765 (getuigen: Josephus Balkenende en Maria Michaelis Moleschot), ovl. te Dongen [nb] op 29 jan 1805.

tr.
met

Joanna Tonis van Dongen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmina~1801 Dongen [nb]    
Thomas~1803 Dongen [nb]    


Antonia van Kleef
Antonia Jans van Kleef, ged. te Rotterdam [zh] op 1 jul 1735.

tr. (1)
met

Thomas Michiels Molenscot, zn. van Michael Adriaens Moleschodt (brouwer) en Petronella Leenderts Verhaeren, geb. te 's Gravenmoer [nb], ged. te Dongen [nb] op 28 apr 1724 (getuigen: Adrianus Molescot en Antonet Zijlmans), brouwer.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1759 's Gravenmoer [nb] †1848 Dongen [nb] 8911 
Josephus~1765 's Gravenmoer [nb] †1805 Dongen [nb] 39
Anna~1767 's Gravenmoer [nb]    
Michel*1773 's Gravenmoer [nb] †1812 Oudenbosch [nb] 39
Elisabeth  †1805 Dongen [nb]  
Catharina  †1801 Dongen [nb]  
Anthonia     

tr. (2) (Gereformeerd) te 's Gravenmoer [nb] op 15 aug 1776
met

Jan van den Broek


Joannes Smidts
Joannes Smidts, ged. te Dongen [nb] op 6 jan 1751 (getuigen: Cornelius Smidts en Anna Smidts).


Thomas Smidts
Thomas Smidts.

tr.
met

Cornelia Cornelis Monden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1751 Dongen [nb]    
Petrus~1752 Dongen [nb]    


Petrus Smidts
Petrus Smidts, ged. te Dongen [nb] op 27 feb 1752 (getuigen: Gerardus Smidts en Maria Cornelij van Poppel).


Cornelia Monden
Cornelia Cornelis Monden.

tr.
met

Thomas Smidts.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1751 Dongen [nb]    
Petrus~1752 Dongen [nb]    


Joannes Andriesen
Joannes Thomas Andriesen, ged. te Dongen [nb] op 4 jan 1661.


Hendricus Clasen
Hendricus Thomas Clasen, ged. te Dongen [nb] op 13 nov 1684 (getuigen: Cornelius Nicolai Jansen en ???).

tr.
met

Catharina Andries Elans, dr. van Andreas Cornelis Henricks en Cornelia Adriaens Vervoort, ged. te Dongen [nb] op 29 sep 1706 (getuigen: Cornelis Elans en Joanna Thomas Houtepen).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas~1727 Dongen [nb]    
Thomas~1730 Dongen [nb]    
Cornelis~1732 Dongen [nb]    
Adriana~1735 Dongen [nb]    
Joanna~1737 Dongen [nb]    
Adrianus~1743 Dongen [nb]    


Thomas Clasen
Thomas Clasen.

tr.
met

Adriana Gijsberts van Heijst.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joos~1677 Dongen [nb]    
Hendricus~1684 Dongen [nb]    


Joos Clasen
Joos Thomas Clasen, ged. te Dongen [nb] op 7 feb 1677.


Adriana van Heijst
Adriana Gijsberts van Heijst.

tr.
met

Thomas Clasen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joos~1677 Dongen [nb]    
Hendricus~1684 Dongen [nb]    


Aaltje Backer
Aaltje Thomas Backer, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 13 nov 1712.


Anneken Pharao
Anneken Jans Pharao.

tr.
met

Thomas Isaac Backer.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dina~1711 Dongen [nb]    
Aaltje~1712 Dongen [nb]    


Dina Backers
Dina Thomas Backers, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 30 aug 1711.


Thomas Backer
Thomas Isaac Backer.

tr.
met

Anneken Jans Pharao.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dina~1711 Dongen [nb]    
Aaltje~1712 Dongen [nb]    


Margrieta Anna Elisabeth Claijpole
Margrieta Anna Elisabeth Thomas Claijpole, ged. te Dongen [nb] op 16 feb 1687 (getuigen: Adam van Lockhorst, heer van Schoonouwen, Termeer, Hendric Jacob van Seroskercke, heer van Suijlen, vrijheer van Vreeland, Westbrouck etc, Wouter van Lanschot, raad en reeckenmr der domeijnen, Geerard Backer, hoogh heemraad van Amstelland, Juffer Ursela Elonora van Lanckhorst in welcker plaatze Hartman Hartmans de Custre, Wilhelm Lloijd, schouth Voet en ten doop gehouden door juffer Juliana van Lockhorst).


Thomas Claijpole
Thomas Claijpole, rentmeester, ontvanger.

tr.
met

Catharina van Lockhorst.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam~1684 Dongen [nb]    
Margrieta~1687 Dongen [nb]    


Adam Hendrik Jacob Claijpoole
Adam Hendrik Jacob Thomas Claijpoole, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 14 mei 1684 (getuige: Adam van Lockhorst, heer van Schoonouwe, Henrick Jacob Tuijl, heer van Seroskerck, juffer Urselore Elenora van Lockhorst).


Catharina van Lockhorst
Catharina van Lockhorst.

tr.
met

Thomas Claijpole, rentmeester, ontvanger.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam~1684 Dongen [nb]    
Margrieta~1687 Dongen [nb]    


Adriaen Fijnenbuijck
Adriaen Thomas Fijnenbuijck, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 10 sep 1713.

tr.
met

Catalijn Jans Hankind, dr. van Jan Wouters Hankind en Marie Willems van Hulten, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 12 aug 1708 (getuige: Dingetie Jansze Venus).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tomas~1744 Dongen [nb]    
Pieternella~1746 Dongen [nb]    
Adriana~1747 Dongen [nb]    
Jan*1748 Dongen [nb] †1817 Dongen [nb] 69
Tomas~1755 Dongen [nb]    


Johannes Fijnenbuijck
Johannes Thomas Fijnenbuijck, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 15 dec 1709 ten doop gehouden door Anneke Marcelisze.


Cornelis Smidts
Cornelis Thomas Smidts, ged. te Dongen [nb] op 20 nov 1732 (getuigen: Joris Klaes Meeussen en Joanna Jacobi Smidts).

kerk.huw. te Dongen [nb] op 2 mei 1779
met

Ida in 't Groen, dr. van Joannes Peters Jacops en Antonia Jans Marchus, ged. te Dongen [nb] op 12 sep 1756 (getuigen: Marcus Jansse en Catharina Petri in t Groen), ovl. te Dongen [nb] op 1 jan 1827.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonia~1780 Dongen [nb]    
Adriana~1781 Dongen [nb]    
Gerardus~1782 Dongen [nb]    
Catharina~1784 Dongen [nb]    
Joanna~1786 Dongen [nb] †1871 Dongen [nb] 84
Petronilla~1788 Dongen [nb]    
Thomas~1790 Dongen [nb]    
Adriana~1793 Dongen [nb] †1857 Dongen [nb] 64
Gertrudis~1795 Dongen [nb]    
10 Margerita~1797 Dongen [nb] †1876 Dongen [nb] 78
11 Cornelis~1799 Dongen [nb] †1861 Dongen [nb] 61


Jacobus Smidts
Jacobus Thomas Smidts, ged. te Dongen [nb] op 27 sep 1729 (getuigen: Hendrick Smits en Helena Hauten).

tr.
met

Catharina Peters in 't Groen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1766 Dongen [nb]    
Thomas~1767 Dongen [nb]    
Petronella~1769 Dongen [nb]    
Cornelis~1770 Dongen [nb] †1843 Dongen [nb] 72
Petrus~1773 Dongen [nb]    


Joanna Smits
Joanna Thomas Smits, ged. te Dongen [nb] op 15 okt 1725 (getuigen: Geeraert Jacops en Englina Cornelissen).


Catharina van Dongen
Catharina Jacobs van Dongen.

tr.
met

Thomas Smits.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1723 Dongen [nb]    
Joanna~1725 Dongen [nb]    
Jacobus~1729 Dongen [nb]    
Cornelis~1732 Dongen [nb]    11 


Petrus Jacops
Petrus Thomas Jacops, ged. te Dongen [nb] op 7 mei 1723 (getuigen: Cornelis Jacops en Helena Geerden).


Pieter Heijbloem
Pieter Thomas Heijbloem, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 28 sep 1687 ten doop gehouden door Jenneken Ariense Rijcken.


Thomas Heijbloem
Thomas Willems Heijbloem.

tr.
met

Claasken Ariens Rijcken, dr. van Adriaen Jochum Rijken en Maeijke Jans Pharo.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1687 Dongen [nb]    


Claasken Rijcken
Claasken Ariens Rijcken.

tr.
met

Thomas Willems Heijbloem, zn. van Willem Willems Heijblom en Jenneken Hendrick Stevens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1687 Dongen [nb]    


Adrianus Sprangers
Adrianus Sprangers, ged. te Dongen [nb] op 2 sep 1798 (getuigen: Adrianus en Cornelia Sprangers), ovl. te Dongen [nb] op 13 jun 1868.


Maria van der Weijden
Maria Gijsberts van der Weijden, ged. te Oosterhout [nb] op 24 jun 1720 (getuigen: Cornelius Petri Segers en Adriana Petri Bressers loco Elisabetha Cornelii Boenders).

otr. te Oosterhout [nb] op 8 mei 1751, tr. te Oosterhout [nb] op 23 mei 1751
met

Gijsbregt Jacobs Adriaensen van der Wee, zn. van Jacobus Adriaens van der Wee en Dimpna Cornelis Broeders, ged. te Dongen [nb] op 15 jan 1725 (getuigen: Adriaen Jans en Joanna Adriaensen).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1753 Oosterhout [nb] †1820 Oosterhout [nb] 67
Gijsbertus~1756 Oosterhout [nb]    
Gijsbertus~1757 Oosterhout [nb]    
Cornelius~1761 Oosterhout [nb] †1827 Oosterhout [nb] 65


Bernardus Sprangers
Bernardus Sprangers, ged. te Dongen [nb] op 20 apr 1794 (getuigen: Adrianus Sprangers en Joanna Raesen), ovl. te Dongen [nb] op 15 dec 1859.


Cornelis Sprangers
Cornelis Sprangers, geb. op 24 feb 1801, ged. te Dongen [nb] op 25 feb 1801 (getuigen: Cornelius Sprangers en Theresia Raesen), ovl. te Dongen [nb] op 18 apr 1874.

tr. te Oosterhout [nb] op 6 jun 1846
met

Maria Catharina Huijgen, dr. van Petrus Huijgen (bouwman) en Anna Maria Vlaminghs (bouwvrouw), geb. te Oosterhout [nb] op 10 okt 1812, ovl. te Dongen [nb] op 28 mrt 1861, tr. (2) met Antonie de Jong.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clara*1847 Dongen [nb] †1883 Dongen [nb] 36
Johanna*1848 Dongen [nb] †1857 Dongen [nb] 8
Petronella*1853 Dongen [nb]    


Petrus van der Weijden
Petrus Gijsberts van der Weijden, ged. te Oosterhout [nb] op 30 okt 1721 (getuigen: Petrus Claessen van Dongen en Adriana Brassers).


Gerardina Maria Sprangers
Gerardina Maria Sprangers, ged. te Dongen [nb] op 9 sep 1797 (getuigen: Gerardus Raesen en Maria Adriaanse).


Gerardus Sprangers
Gerardus Sprangers, ged. te Dongen [nb] op 18 jul 1803 (getuigen: Gerardus Raesen en Joanna Knapen).


Joanna Maria Sprangers
Joanna Maria Sprangers, ged. te Dongen [nb] op 21 okt 1792 (getuigen: Reverendus Dominus Joannes Raesen en Adriana Raesen), ovl. te Dongen [nb] op 12 jul 1854.


Laurentius Sprangers
Laurentius Sprangers, ged. te Dongen [nb] op 17 jan 1796 (getuigen: Adriuanus Raesen en Maria Sprangers), ovl. te Dongen [nb] op 20 mei 1823.


Maria Anna Sprangers
Maria Anna Sprangers, ged. te Dongen [nb] op 25 mrt 1790 (getuigen: Adam Sprangers en Maria van Dongen).


Maria Anna Sprangers
Maria Anna Sprangers, ged. te Dongen [nb] op 4 sep 1799 (getuigen: Arnoldus en Digna Maria Raesen).


Catharina Meremans
Catharina Thomas Meremans, ged. te Dongen [nb] op 11 sep 1704 (getuigen: Willem Aert Verlegh en Maria Adriaen Meremans).


Thomas Meremans
Thomas Meremans.

tr.
met

Cornelia Aerts Verlegh, dr. van Arnoldus Verleg en Adriana van Andel, tr. (1) met Andreas Cornelis Wijdemans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1704 Dongen [nb]    


Cornelis Ansems
Cornelis Cornelis Ansems.


Henricus Claessen
Henricus Thomas Claessen, ged. te Dongen [nb] op 21 dec 1663.


Digna Scherders
Digna Henricks Scherders.

tr.
met

Thomas Claessen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henricus~1663 Dongen [nb]    
Nicolaus~1666 Dongen [nb]    


Nicolaus Claessen
Nicolaus Thomas Claessen, ged. te Dongen [nb] op 13 jan 1666.


Thomas Claessen
Thomas Claessen.

tr.
met

Digna Henricks Scherders.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henricus~1663 Dongen [nb]    
Nicolaus~1666 Dongen [nb]    


Catharina van Bommel
Catharina Thomas van Bommel, ged. te Dongen [nb] op 5 dec 1649.Bronnen:
1.Verkoop akte (DG107-111v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 111v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 17 jan 1667


Gertruda Bol
Gertruda Sijmen Peeters Bol.

otr. te Dongen [nb] op 22 jun 1630, kerk.huw. te Dongen [nb] op 7 jul 1630
met

Thomas Jans van Bommel1, zn. van Jan Reijnen van Bommel en Ariaentken Adriaens Peters.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leijsken~1632 Dongen [nb]    16 
Anna~1634 's Gravenmoer [nb]    
Catharina~1649 Dongen [nb]    
Wilhelmus~1653 Dongen [nb]    
Jan     
Peter     Bronnen:
1.Verkoop akte (DG107-111v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 111v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 17 jan 1667


Wilhelmus Janssens
Wilhelmus Thomas Janssens, ged. te Dongen [nb] op 29 jun 1653.Bronnen:
1.Verkoop akte (DG107-111v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 111v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 17 jan 1667


Thomas van Bommel
Thomas Jans van Bommel1.

otr. te Dongen [nb] op 22 jun 1630, kerk.huw. te Dongen [nb] op 7 jul 1630
met

Gertruda Sijmen Peeters Bol, dr. van Sijmen Peeters Bol en Elisabeth Vas Jansen Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leijsken~1632 Dongen [nb]    16 
Anna~1634 's Gravenmoer [nb]    
Catharina~1649 Dongen [nb]    
Wilhelmus~1653 Dongen [nb]    
Jan     
Peter     Bronnen:
1.Verkoop akte (DG107-111v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 111v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 17 jan 1667
2.Alimentatieregeling, deling en aanneming (DG109-003r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 3r en 3v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 21 apr 1672
3.Akkoord (DG109-014v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 14v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 6 apr 1673
4.Akkoord (DG107-112v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 112v, Plaats van akte: Dongen [nb]


Adriana Maria van Roij
Adriana Maria van Roij, ged. te Dongen [nb] op 2 feb 1794 (getuigen: Adrianus van Roij en Maria van Hulten), ovl. te Dongen [nb] op 9 mrt 1846.


Antonius van Roij
Antonius van Roij, ged. te Dongen [nb] op 29 apr 1796 (getuigen: Adrianus van Hulten en Petronilla van Roij).


Joannes van Roij
Joannes van Roij, ged. te Dongen [nb] op 1 sep 1799 (getuigen: Antonius van Niesen en Elisabeth van Roij), ovl. te Dongen [nb] op 24 jan 1887.

tr. te Dongen [nb] op 19 mei 1825
met

Maria in 't Groen, dr. van Petrus in 't Groen en Maria van Bruggen, ged. te Dongen [nb] op 10 jun 1794 (getuigen: Adrianus van Breugel en Adriana in 't Groen), ovl. te Dongen [nb] op 1 okt 1855.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus*1826 Dongen [nb] †1863 Dongen [nb] 37
Geertrui*1829 Dongen [nb]    
Maria*1832 Dongen [nb] †1912 Dongen [nb] 7912 


Leijsken van Rijen
Leijsken Thomas van Rijen, ged. te Dongen [nb] op 20 aug 1632.

tr.
met

Michiel Adriaens Fijnenbuijck2,3,4,5, zn. van Adriaen Michiel Adriaen Fijnenbuijck (stadhouder Dongen) en Adriaentje Arisse 't Gemoet.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus~1652 Dongen [nb]    
Antonetta~1654 Dongen [nb]    
Anna~1654 Dongen [nb] 1693 's Gravenmoer [nb] 38
Ida~1657 Dongen [nb]    
Maria~1657 Dongen [nb]    
Elisabeta~1660 's Gravenmoer [nb]    10 
Joannes~1661 Dongen [nb]    
Joannes~1662 Dongen [nb]    
Petrus~1664 Dongen [nb]    
10 Petrus~1665 Dongen [nb]    
11 Thomas~1666 Dongen [nb]    
12 Gertrudis~1668 Dongen [nb]    
13 Michael~1669 Dongen [nb]    
14 Antonius~1670 Dongen [nb]    
15 Catharina~1672 Dongen [nb]    
16 Catharina~1674 Dongen [nb]    12 Bronnen:
1.Verkoop akte (DG107-111v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 107, Pagina: 111v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 17 jan 1667
2.Verklaring (DG109-163v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 163v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 12 aug 1676
3.Verkoop akte (DG109-221r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 221r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 30 mrt 1677
4.Akkoord (DG109-196v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 196v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 31 dec 1676
5.Erfdeling goederen Adriaen Michiel Fijnenbuijck (DG106-015r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 15r en 22r (= kopie van 15r), Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 18 mrt 1662


Gerarda Janssen
Gerarda Thomas Janssen, ged. te Dongen [nb] op 19 feb 1668.


Thomas Janssen
Thomas Janssen.

tr.
met

Maria Teunissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerarda~1668 Dongen [nb]    


Maria Teunissen
Maria Teunissen.

tr.
met

Thomas Janssen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerarda~1668 Dongen [nb]    


Antonius Melsen
Antonius Thomas Melsen, ged. te Dongen [nb] op 5 apr 1665.


Thomas Melsen
Thomas Melsen.

tr.
met

Maria Anthonisse.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1665 Dongen [nb]    


Maria Anthonisse
Maria Anthonisse.

tr.
met

Thomas Melsen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1665 Dongen [nb]    


Jacobus Mols
Jacobus Mols, ged. te Dongen [nb] op 16 jun 1787 (getuigen: Jacobus Janssen en Maria van Loon), klompenmaker, ovl. te Udenhout [nb] op 9 jan 1851.

tr. te Udenhout [nb] op 17 feb 1814
met

Cornelia Heesels, dr. van Anthonij Heessels en Johanna van Iersel, ged. te Udenhout [nb] op 16 jun 1791, ovl. te Oisterwijk [nb] op 17 jun 1862


Thomas Mols
Thomas Christianus Mols, geb. te Tongerlo [Belgi๋], ovl. te Dongen [nb] op 4 mrt 1795.

tr. te Dongen [nb] op 1 jun 1783
met

Maria Claes Jansen, geb. te Dongen [nb], ovl. te Sprang [nb] op 22 sep 1798.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1784 Dongen [nb] †1842 Dongen [nb] 58
Nicolaas~1785 Dongen [nb] †1858 Dongen [nb] 7211 
Jacobus~1787 Dongen [nb] †1851 Udenhout [nb] 63
Josephus~1790 Dongen [nb] †1879 Dongen [nb] 89


Joannes Mols
Joannes Mols, ged. te Dongen [nb] op 9 mrt 1784 (getuigen: Jacobus Mols en Elisabetha Janssen), kleermaker, ovl. te Dongen [nb] op 7 mei 1842.

tr. te Dongen [nb] op 28 aug 1808
met

Nicolaia Rimslag, dr. van Cornelius Rimslagh en Elisabetha Bartholomeus van Dordmond, ged. te Dongen [nb] op 15 jan 1776 (getuigen: Adam Rimslag en Nicolaia Bouwens), ovl. te Dongen [nb] op 4 mrt 1851.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas~1809 Dongen [nb] †1884 Oosterhout [nb] 74
Cornelius~1810 Dongen [nb] †1900 Dongen [nb] 9012 


Josephus Mols
Josephus Mols, ged. te Dongen [nb] op 16 sep 1790 (getuigen: Joannes Josephus Mols en Henrica Janssen), bouwman, ovl. te Dongen [nb] op 25 dec 1879.

tr. (1) te Dongen [nb] op 14 jun 1812
met

Petronilla Broekhoven, dr. van Joannes Peters Broechoven en Petronilla Peters Emmen, ged. te Dongen [nb] op 29 nov 1794 (getuigen: Petrus en Anna Maria Emmen), ovl. te Dongen [nb] op 7 jun 1855.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1813 Dongen [nb] †1901 Dongen [nb] 88
Pieternella*1814 Dongen [nb] †1814 Dongen [nb] 0
Petrus*1816 Dongen [nb] †1882 Oosterhout [nb] 65
Thomas*1817 Dongen [nb] †1819 Dongen [nb] 1
Huijbertus*1818 Dongen [nb] †1872 Dongen [nb] 53
Thomas*1819 Dongen [nb] †1875 Dongen [nb] 56
Jan*1821 Dongen [nb] †1822 Dongen [nb] 1
Johannes*1824 Dongen [nb] †1824 Dongen [nb] 0

tr. (2) te Dongen [nb] op 10 jan 1862
met

Johanna Broeders, dr. van Adriaan Bernard Broeders en Geertruij Freijsen, geb. te Dongen [nb] op 2 apr 1812, ovl. te Dongen [nb] op 28 mei 1890, tr. (1) met Wilhelmus Aries, zn. van Adrianus Aries en Cornelia Rimslagh


Maria Jansen
Maria Claes Jansen, geb. te Dongen [nb], ovl. te Sprang [nb] op 22 sep 1798.

tr. te Dongen [nb] op 1 jun 1783
met

Thomas Christianus Mols, zn. van Jacob Mols en Joanna Catharina Meeuws, geb. te Tongerlo [Belgi๋], ovl. te Dongen [nb] op 4 mrt 1795.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1784 Dongen [nb] †1842 Dongen [nb] 58
Nicolaas~1785 Dongen [nb] †1858 Dongen [nb] 7211 
Jacobus~1787 Dongen [nb] †1851 Udenhout [nb] 63
Josephus~1790 Dongen [nb] †1879 Dongen [nb] 89


Adriana Cornelia van Roij
Adriana Cornelia van Roij, ged. te Dongen [nb] op 31 jul 1804 (getuigen: Adam Kuijpers en Adriana Cornelia van Spaandonk).


Petronilla van Roij
Petronilla van Roij, ged. te Dongen [nb] op 5 apr 1801 (getuigen: Joannes van Spaandonk en Eva van Roij).


Walterus van Roij
Walterus van Roij, geb. op 11 dec 1799, ged. te Dongen [nb] op 12 dec 1799 (getuigen: Walterus van Roij en Petronilla Liefmans), ovl. te Dongen [nb] op 8 aug 1845.

tr. te Dongen [nb] op 10 mei 1839
met

Lucia Theresia van Son, dr. van Willem van Son en Maria Margareta Lowis van Riet, ged. te Dongen [nb] op 25 mei 1799 (getuigen: Adrianus en Anna van Son), ovl. te Dongen [nb] op 5 jun 1857, tr. (2) met Cornelis van Gool, zn. van Joannes van Gool (landbouwer) en Johanna Schellekens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas*1841 Dongen [nb] †1841 Dongen [nb] 0


Arien Kuijl
Arien Thomas Kuijl, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 27 mei 1697.


Marijken Zeijlmans
Marijken Thomas Zeijlmans.

tr.
met

Thomas Aartsze Kuijl.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arien~1697 Dongen [nb]    
Johannes~1699 Dongen [nb]    


Johannes Kuijl
Johannes Thomas Kuijl, ged. Nederlands Hervormd te Dongen [nb] op 5 jul 1699 ten doop gehouden door de vader en sijn doghter Adriaantie.


Thomas Kuijl
Thomas Aartsze Kuijl.

tr.
met

Marijken Thomas Zeijlmans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arien~1697 Dongen [nb]    
Johannes~1699 Dongen [nb]    


Joannes van Roij
Joannes van Roij, ged. te Dongen [nb] op 5 mei 1803 (getuigen: Adrianus van Roij en Joanna Spaandonk).


Marit Aldegundis van Spaendonck
Marit Aldegundis Jans van Spaendonck.

tr. te Dongen [nb] op 22 jan 1799
met

Thomas van Rooij, zn. van Walterus Peters van Rooij (bouwman) en Adriana Thonis Huijben, ged. te Dongen [nb] op 8 sep 1764 (getuigen: Cornelius Jacobi Schellekens en Maria Petri van Rooij).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walterus*1799 Dongen [nb] †1845 Dongen [nb] 45
Petronilla~1801 Dongen [nb]    
Joannes~1803 Dongen [nb]    
Adriana~1804 Dongen [nb]    


Anna Molenschot
Anna Molenschot, geb. te 's Gravenmoer [nb], ged. te Dongen [nb] op 18 dec 1767 (getuigen: Mathias Ouwerickx en Anna de Brie).


Thomas Jansse
Thomas Jansse, ged. te Dongen [nb] op 10 dec 1803 (getuigen: Adrianus en Joanna Emmen), ovl. te Dongen [nb] op 11 okt 1872.

tr. te Dongen [nb] op 20 aug 1829
met

Joanna Anssems, dr. van Nicolaus Ansems en Aldegunda Broeders, ged. te Dongen [nb] op 9 okt 1804 (getuigen: Adrianus Broeders en Maria Kopal), ovl. te Dongen [nb] op 27 dec 1875.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1829 Dongen [nb] †1833 Dongen [nb] 4
Nicolaas*1831 Dongen [nb] †1833 Dongen [nb] 2
Aldegonda*1833 Dongen [nb] †1834 Dongen [nb] 1
Nicolaas*1834 Dongen [nb] †1876 Dongen [nb] 42
Doodgeb. zoon*1835 Dongen [nb]   0
Maria*1836 Dongen [nb] †1838 Dongen [nb] 1
Aldegonda*1838 Dongen [nb] †1839 Dongen [nb] 1
Jan*1839 Dongen [nb]    
Doodgeb. dochter*1843 Dongen [nb]   0
10 Adriaan*1844 Dongen [nb] †1845 Dongen [nb] 0
11 Adriaan*1848 Dongen [nb] †1849 Dongen [nb] 1


Josephus Maas
Josephus Maas, ged. te Dongen [nb] op 3 mei 1808 (getuigen: Antonius Maas en Joanna van den Boer), ovl. te Dongen [nb] op 11 mei 1877.

tr. te Dongen [nb] op 23 nov 1848
met

Anna Maria Verbunt, dr. van Joannes Verbunt en Digna Maria van der Wee, geb. te Dongen [nb] op 26 jul 1817, ovl. te Dongen [nb] op 30 jan 1891.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doodgeb. zoon*1851 Dongen [nb]   0
Catharina*1854 Dongen [nb] †1935 Dongen [nb] 81
Dijmphena*1857 Dongen [nb] †1927 Dongen [nb] 70
Thomas*1858 Dongen [nb] †1913 Dongen [nb] 54
Johannes*1863 Dongen [nb] †1864 Dongen [nb] 0


Petronella Weterings
Petronella Weterings.

tr.
met

Wilhelmus van der Sluijs, zn. van Andreas van der Sluijs en Joanna Wervers, ged. te Dongen [nb] op 13 okt 1802 (getuigen: Adrianus en Joanna van der Sluijs), ovl. te Dongen [nb] op 2 nov 1873


Wilhelmus de Vroom
Wilhelmus de Vroom.

tr.
met

Hendrika Bastiaansen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia Etten-Leur [nb]    


Joannes Gerdus
Joannes Thomas Gerdus, ged. te Dongen [nb] op 24 mei 1654.


Adriaen Teunissen
Adriaen Tijs Teunissen, ged. te Dongen [nb] in 1627 na juli (getuigen: Cornelis Gijben Janss en Wijntien Classen).


Tijs Teunissen
Tijs Teunissen.

tr.
met

Anna Classen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen~1627 Dongen [nb]    


Anna Classen
Anna Classen.

tr.
met

Tijs Teunissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen~1627 Dongen [nb]    


Cornelia Antonissen
Cornelia Matijs Antonissen, ged. te Dongen [nb] op 1 okt 1628 (getuigen: Jan Peters en Maijken Jans).Bronnen:
1.Verkoop akte (DG98-006), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 98, Pagina: 6, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 18 feb 1625
2.Deling goederen Mathijs Anthonis Mathijsen (DG105-114v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 114v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 24 jun 1658


Petrus Theodorus van den Broek
Petrus Theodorus van den Broek.

tr.
met

Maria Vriends.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1780 Zevenbergen [nb] †1821 Hilvarenbeek [nb] 40


Michiel de Dul
Michiel Tijs de Dul1, ged. te Dongen [nb] op 14 jul 1630 (getuigen: Joijs Cornelis en Lijnken Claessen van Bockssel).Bronnen:
1.Deling goederen Mathijs Anthonis Mathijsen (DG105-114v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 114v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 24 jun 1658
2.Verkoop akte (DG98-006), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 98, Pagina: 6, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 18 feb 1625


Theunis Teunis
Theunis Tijs Teunis, ged. te Dongen [nb] op 3 jan 1620.Bronnen:
1.Verkoop akte (DG98-006), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 98, Pagina: 6, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 18 feb 1625
2.Deling goederen Mathijs Anthonis Mathijsen (DG105-114v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 114v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 24 jun 1658


Jenneken Ackermans
Jenneken Jochums Ackermans1, begr. te Dongen [nb] op 20 okt 1669.

tr.
met

Mathijs Anthonis Mathijs2,1 de Dul, tr. (1) met Maeijken Bastiaen Mertens2,1.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis~1620 Dongen [nb]    
Cornelia~1628 Dongen [nb]    
Michiel~1630 Dongen [nb]    Bronnen:
1.Deling goederen Mathijs Anthonis Mathijsen (DG105-114v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 114v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 24 jun 1658
2.Verkoop akte (DG98-006), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 98, Pagina: 6, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 18 feb 1625


Matijs Tijssen
Matijs Tijs Tijssen, ged. te Dongen [nb] op 19 jun 1632.


Tijs Tijssen
Tijs Thonis Tijssen.

tr.
met

Maria Jansen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matijs~1632 Dongen [nb]    


Maria Jansen
Maria Jansen.

tr.
met

Tijs Thonis Tijssen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matijs~1632 Dongen [nb]    


Joannes Joannus
Joannes Valerij Joannus, ged. te Dongen [nb] op 21 okt 1635.


Valerij Joannus
Valerij Joannus.

tr.
met

Maria Jodocus.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1635 Dongen [nb]    


Maria Jodocus
Maria Jodocus.

tr.
met

Valerij Joannus.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1635 Dongen [nb]    


Hendrikus van Loon
Hendrikus Valerij van Loon, ged. te Dongen [nb] op 16 dec 1635.


Valerij van Loon
Valerij Hendricks van Loon.

tr.
met

Maria Hendricks.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikus~1635 Dongen [nb]    


Maria Hendricks
Maria Hendricks.

tr.
met

Valerij Hendricks van Loon.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikus~1635 Dongen [nb]    


Antonius Christianus
Antonius Vijveren Christianus, ged. te Dongen [nb] op 14 sep 1659.


Vijver Christianus
Vijver Christianus.

tr.
met

Anna Anthonisse.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1659 Dongen [nb]    


Anna Anthonisse
Anna Anthonisse.

tr.
met

Vijver Christianus.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1659 Dongen [nb]    


Joanna Scairten
Joanna Vijveren Scairten, ged. te Dongen [nb] op 10 sep 1677.


Vijver Scairten
Vijver Bastiaens Scairten.

tr.
met

Bijlementen Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1677 Dongen [nb]    


Bijlementen Cornelissen
Bijlementen Cornelissen.

tr.
met

Vijver Bastiaens Scairten.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1677 Dongen [nb]    


Cornelia Bastiaenssen
Cornelia Vijveren Bastiaenssen, ged. te Dongen [nb] op 24 jun 1674.


Sebastianus Bastiaens
Sebastianus Vijveren Bastiaens Schouten, ged. te Dongen [nb] op 18 sep 1671.

otr. te Oosterhout [nb] op 21 okt 1702, tr. te Oosterhout [nb] op 9 nov 1702
met

Dijmpna Jans Broeders, dr. van Joannes Gijs Adriaens Broeders en Maria Jan Huijbert Dillis, ged. te Oosterhout [nb] op 14 aug 1672 (getuigen: Gerardus Tuenissen en Catharina Jans).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmina~1703 Oosterhout [nb]    
Maria~1706 Oosterhout [nb]    
Joannes~1708 Oosterhout [nb]    
Cornelia~1710 Oosterhout [nb]    


Joanna Sebastianus
Joanna Vijveren Sebastianus, ged. te Dongen [nb] op 18 aug 1685.


Gertruda Ariens
Gertruda Vijveren Ariens, ged. te Dongen [nb] op 6 jan 1653.

tr. te Dongen [nb] op 17 jun 1683
met

Adam Peters Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petrus~1684 Dongen [nb]    
Maria     Bronnen:
1.Verkoop akte (DG108-143v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 143v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 nov 1670
2.Verkoop akte (DG105-042v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 42v en 43r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 7 dec 1656


Vijveren van den Nieuwenhuijsen
Vijveren Adriaen Wouters van den Nieuwenhuijsen1,2.

tr.
met

Neeltjen Jan Lemmen, dr. van Jan Lemmen Jan Roelen en Maria Jan Jan Meermans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertruda~1653 Dongen [nb]    
Maria     10 
Cornelius     
Adriaen  1703 Dongen [nb]  
Joanna  †1728 Dongen [nb]  
Govert     
Wouter     Bronnen:
1.Verkoop akte (DG108-143v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 143v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 nov 1670
2.Verkoop akte (DG105-042v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 42v en 43r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 7 dec 1656


Neeltjen Lemmen
Neeltjen Jan Lemmen.

tr.
met

Vijveren Adriaen Wouters van den Nieuwenhuijsen1,2, zn. van Adriaen Wouters Anthonis van den Nieuwenhuijsen (kerkmeester) en Anna Gijsbert Jans Couwenberg.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertruda~1653 Dongen [nb]    
Maria     10 
Cornelius     
Adriaen  1703 Dongen [nb]  
Joanna  †1728 Dongen [nb]  
Govert     
Wouter     Bronnen:
1.Verkoop akte (DG108-143v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 108, Pagina: 143v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 10 nov 1670
2.Verkoop akte (DG105-042v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 42v en 43r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 7 dec 1656


Thodorus Adriaenssen
Thodorus Vijveren Adriaenssen, ged. te Dongen [nb] op 13 mrt 1648.


Vijveren Adriaenssen
Vijveren Adriaenssen.

tr.
met

Joanna Anthonisse.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thodorus~1648 Dongen [nb]    


Joanna Anthonisse
Joanna Anthonisse.

tr.
met

Vijveren Adriaenssen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thodorus~1648 Dongen [nb]    


Joanna Teunissen
Joanna Vijveren Teunissen, ged. te Dongen [nb] op 20 mei 1669.


Vijver Teunissen
Vijver Bastiaens Teunissen.

tr.
met

Willelma Cornelis Willemen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1669 Dongen [nb]    
Sebastianus~1671 Dongen [nb]    
Cornelia~1674 Dongen [nb]    
Joanna~1685 Dongen [nb]    


Willelma Willemen
Willelma Cornelis Willemen.

tr.
met

Vijver Bastiaens Teunissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1669 Dongen [nb]    
Sebastianus~1671 Dongen [nb]    
Cornelia~1674 Dongen [nb]    
Joanna~1685 Dongen [nb]    


Anna Cotte
Anna Vincentius Cotte, ged. te Dongen [nb] op 14 mrt 1746 (getuigen: Joannis Goert Oomes en Maria Antonij Coesmans).


Vincentius Cotte
Vincentius Cotte.

tr.
met

Maria Valck.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1746 Dongen [nb]    


Maria Valck
Maria Valck.

tr.
met

Vincentius Cotte.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1746 Dongen [nb]    


Adrianus Adriaensen
Adrianus Wouters Adriaensen, ged. te Dongen [nb] op 23 jan 1720 (getuigen: Joannes Govarts en Petronella Govarts).


Adriana Jansen
Adriana Jansen.

tr.
met

Walterus Adriaensen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1715 Dongen [nb]    
Adrianus~1720 Dongen [nb]    


Joannes Adriaensen
Joannes Wouters Adriaensen, ged. te Dongen [nb] op 14 okt 1715 (getuigen: Jan Antonissen en Maria Adriaensen).


Walterus Adriaensen
Walterus Adriaensen.

tr.
met

Adriana Jansen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1715 Dongen [nb]    
Adrianus~1720 Dongen [nb]    


Catharina Broechoven
Catharina Wouters Broechoven, ged. te Dongen [nb] op 8 apr 1716 (getuigen: Cornelis Peeter Mertens en Anna Broechoven).

tr.
met

Petrus Adriaens van Bavel, zn. van Adrianus Aerts Bavelaer en Anna Peters den Deckers.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1745 Dongen [nb]    
Adriana~1747 Dongen [nb]    
Joanna~1748 Dongen [nb]    
Barbara~1752 Dongen [nb]    
Adriana~1754 Dongen [nb]    
Josephus~1756 Dongen [nb]    
Elisabetha~1759 Dongen [nb]    
Petronella~1762 Dongen [nb]    


Anna Maria Esch
Anna Maria Esch, ged. te Dongen [nb] op 19 mrt 1775 (getuigen: Dingmannus van Esch en Cornelia Cronenburgh), ovl. te Dongen [nb] op 11 jan 1854.

otr. te Dongen [nb] op 12 aug 1797, tr. te Dongen [nb] op 27 aug 1797
met

Gerardus Havermans, zn. van Sebastianus Havermans en Dorothea Philippina Catharina van Loon, ged. te Dongen [nb] op 21 okt 1775 (getuigen: Pewtrus Joannes van Loon en Maria van Corput).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus~1798 Dongen [nb] †1817 Dongen [nb] 18
Sebastiaan~1802 Dongen [nb] †1860 Dongen [nb] 57
Cornelia~1808 Dongen [nb]    
Maria*1810 Dongen [nb]    


Hendrika Bastiaansen
Hendrika Bastiaansen.

tr.
met

Wilhelmus de Vroom.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia Etten-Leur [nb]    


Cornelia Elisabetha van Es
Cornelia Elisabetha Wouter van Es, ged. te Dongen [nb] op 7 jan 1779 (getuigen: Govardus Laats en Elisabetha Laats), ovl. te Dongen [nb] op 24 mei 1859.

tr. (1)
met

Petrus Josephus Huijlman, zn. van Hermansu Huijleman en Christina Oomen, geb. te Ravenstein [nb] in 1766, ovl. te Dongen [nb] op 1 mei 1823.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hermanus~1804 Dongen [nb] †1868 Dongen [nb] 63
Adriana~1805 Dongen [nb]    
Adriana~1806 Dongen [nb] †1868 Dongen [nb] 62
Adriana~1808 Dongen [nb] †1873 Dongen [nb] 65
Joanna~1810 Dongen [nb] †1836 Dongen [nb] 26
Christina*1812 Dongen [nb] †1884 Dongen [nb] 72
Woutrina*1813 Dongen [nb] †1814 Dongen [nb] 0
Johanna*1815 Dongen [nb] †1885 Dongen [nb] 70
Wilhelmina*1816 Dongen [nb] †1837 Dongen [nb] 21
10 Arnoldus*1818 Dongen [nb] †1901 Dongen [nb] 82
11 Johanna*1823 Dongen [nb]    

tr. (2) te Dongen [nb] op 21 aug 1824
met

Jan Cornelis Tijsmans, zn. van Eugenius Tijsmans en Johanna van Vugt, geb. te Loon op Zand [nb] op 15 nov 1787, ovl. te Dongen [nb] op 21 mrt 1877


Gerardina van Es
Gerardina van Es, ged. te Dongen [nb] op 3 mei 1793 (getuigen: Leonardus van Gastel en Cornelia Verbunt).


Maria Catharina van Es
Maria Catharina van Es, ged. te Dongen [nb] op 25 sep 1781 (getuigen: Michael Laats en Elisabeth de Wit), ovl. te Dongen [nb] op 7 mrt 1861.


Nicolaus van Es
Nicolaus van Es, ged. te Dongen [nb] op 7 sep 1784 (getuigen: Arnoldus Verbunt en Maria van der Veeken).


Sebastianus van Es
Sebastianus van Es, ged. te Dongen [nb] op 19 feb 1777 (getuigen: Sebastianus Laats en Maria Laats), ovl. te Dongen [nb] op 2 mrt 1855.


Joannes Cock
Joannes Peters Cock, geb. te Den Hout [nb], ged. te Oosterhout [nb] op 15 dec 1647 (getuigen: Adriaentken Sebrecht Anthonissen en Schalck Adriaensen Cock).

tr. (1) te Oosterhout [nb] op 25 jan 1678
met

Maria Jans Buijs.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1678 Oosterhout [nb]    
Petrus~1681 Den Hout [nb]    
Cornelia~1684 Oosterhout [nb]    
Catharina~1688 Oosterhout [nb]    

otr. (2) te Oosterhout [nb] op 2 mei 1694, tr. te Oosterhout [nb] op 27 mei 1694
met

Cornelia Jans van Meeuwen, geb. te Hooge Zwaluwe [nb].

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bastiana~1707 Oosterhout [nb]    


Adrianus van Rooij
Adrianus van Rooij, ged. te Dongen [nb] op 21 feb 1768 (getuigen: Antonius Schoenmakers en Cornelia van Rooij).

tr. te Dongen [nb] op 23 okt 1796
met

Johanna Jans Smits, geb. te Dongen [nb]


Adrianus van Rooij
Adrianus van Rooij, geb. te 's Gravenmoer [nb], ged. te Dongen [nb] op 11 apr 1770 (getuigen: Joannes Verbunt en Anna Maria Antonij Clasen).


Antonia van Rooij
Antonia van Rooij, ged. te Dongen [nb] op 10 jul 1763 (getuigen: Petrus Adriani Canters en Adriana Nicolai Ansems).


Cornelia van Rooij
Cornelia van Rooij, ged. te Dongen [nb] op 4 mrt 1762 (getuigen: Antonius Joannis Schoenmakers en Joanna Petri van Rooij).


Cornelia van Rooij
Cornelia van Rooij, ged. te Dongen [nb] op 21 feb 1769 (getuigen: Cornelius Petri van Rooij en Petronella Antonij Huijben).


Maria van Rooij
Maria van Rooij, ged. te Dongen [nb] op 24 jun 1766 (getuigen: Antonius Joannis Schoenmakers en Joanna Antonij Clasen).


Petrus van Rooij
Petrus van Rooij, ged. te Dongen [nb] op 3 feb 1759 (getuigen: Hubertus Antonij Clasen en Cornelia Jacobi Evers), winkelier, metselaar, bakker, ovl. te Dongen [nb] op 2 nov 1842.

kerk.huw. (1) te Dongen [nb] op 12 nov 1786
met

Catharina Laurijsen, dr. van Joannes Laurijs Laurij Oomen en Joanna Cornelis Oomes, ged. te Dongen [nb] op 21 mei 1763 (getuigen: Cornelius Laurentij Oomes en Jacoba Laurentij Laurijsen).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walterus~1787 Dongen [nb] †1833 Dongen [nb] 45
Joanna~1789 Dongen [nb]    
Adrianus~1790 Dongen [nb] †1854 Oosterhout [nb] 64
Joannes~1793 Dongen [nb]    

otr. (2) te Dongen [nb] op 8 okt 1796, tr. te Dongen [nb] op 23 okt 1796, kerk.huw. te Dongen [nb] op 23 okt 1796
met

Joanna Canters, dr. van Adamus Adriaens Canters en Maria Peters Adriaensen, ged. te Dongen [nb] op 2 nov 1767 (getuigen: Joannes Petri Smits en Petronella Adami Canters), ovl. te Dongen [nb] op 11 apr 1833.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1798 Dongen [nb]    
Joannes~1799 Dongen [nb]    
Adam~1801 Dongen [nb] †1872 Dongen [nb] 71
Cornelis~1802 Dongen [nb] †1836 Dongen [nb] 34
Maria~1804 Dongen [nb] †1866 Dongen [nb] 62
Antonius~1805 Dongen [nb] †1865 Dongen [nb] 6010 
Adriana~1807 Dongen [nb] †1865 Dongen [nb] 57


Thomas van Rooij
Thomas van Rooij, ged. te Dongen [nb] op 8 sep 1764 (getuigen: Cornelius Jacobi Schellekens en Maria Petri van Rooij).

tr. te Dongen [nb] op 22 jan 1799
met

Marit Aldegundis Jans van Spaendonck.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walterus*1799 Dongen [nb] †1845 Dongen [nb] 45
Petronilla~1801 Dongen [nb]    
Joannes~1803 Dongen [nb]    
Adriana~1804 Dongen [nb]    


Eva van Rooij
Eva van Rooij, ged. te Dongen [nb] op 9 dec 1760 (getuigen: Joannes Petri van Rooij en Maria Antonij Huijberden).

tr. te Dongen [nb] op 11 feb 1798
met

Abraham Kuijpers, geb. te Waspik [nb]


Joanna van Rooij
Joanna van Rooij, ged. te Dongen [nb] op 23 jun 1757 (getuigen: Eva Adei Aerden en Petrus Joannis van Rooij).


Paulus de Weert
Paulus Wouters de Weert, ged. te Dongen [nb] op 29 jun 1723 (getuigen: Govert Laurijsen en Maria Adriansen).


Paulus de Weert
Paulus Wouters de Weert, ged. te Dongen [nb] op 13 aug 1728 (getuigen: Em Huijberden en Maria Adriaensen).


Petrus de Weert
Petrus Wouters de Weert, ged. te Dongen [nb] op 29 jun 1723 (getuigen: Adrianus Wouters en Elisabet Jans).


Petrus de Weert
Petrus Wouters de Weert, ged. te Dongen [nb] op 19 nov 1725 (getuigen: Embertus Huijben en Elisabet Jan Antonissen).

tr. te Dongen [nb] op 6 mrt 1763
met

Maria Adriaens van Gils.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walterus~1763 Dongen [nb] †1843 Dongen [nb] 80
Adrianus~1768 Dongen [nb]    
Adrianus~1770 Dongen [nb]    
Adriana~1772 Dongen [nb] †1848 Oosterhout [nb] 75
Joannes~1775 Dongen [nb] †1865 Dongen [nb] 9010 


Catharina de Weert
Catharina Wouters de Weert, ged. te Dongen [nb] op 5 dec 1717 (getuigen: Antonius Jansen en Catharina de Weert), ovl. te Dongen [nb] op 18 jan 1779.

tr.
met

Michaelis Jans Verlegh, zn. van Joannes Jans Verlegh en Meri Michiels Timmermans, ged. 5 aug 1708 te Dongen ???, ovl. te Dongen [nb] op 22 feb 1795.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1741 Dongen [nb]    
Adriana~1743 Dongen [nb]    
Walterus~1744 Dongen [nb]    
Maria~1746 Dongen [nb]    
Adrianus~1747 Dongen [nb]    
Adrianus~1748 Dongen [nb]    
Catharina~1750 Dongen [nb]    
Adrianus~1751 Dongen [nb]    
Joannes~1753 Dongen [nb]    
10 Joanna~1755 Dongen [nb] †1822 Dongen [nb] 67
11 Petronella~1757 Dongen [nb]    
12 Adrianus~1759 Dongen [nb]    
13 Cornelia~1762 Dongen [nb] †1825 Dongen [nb] 6210 


Dingeman Laurentius van Es
Dingeman Laurentius van Es, ged. te Dongen [nb] op 25 apr 1790 (getuigen: Leonardis van Gestel en Cornelia Verbunt).


Walterus van Es
Walterus van Es, ged. te Dongen [nb] op 24 sep 1749 (getuigen: Nicolaus Verbunt en Catharina van den Nivenhuijse), herbergier, ovl. te Dongen [nb] op 10 jun 1832.

tr.
met

Adriana Bastiaens Laets, dr. van Sebastianus Govards Laets en Cornelia Bastiaans Croonenborgh, ged. te Dongen [nb] op 4 sep 1748 (getuigen: Bernardus Theodori van Ham en Maria Keelemans), ovl. te Dongen [nb] op 31 jan 1838.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1775 Dongen [nb] †1854 Dongen [nb] 78
Sebastianus~1777 Dongen [nb] †1855 Dongen [nb] 78
Cornelia~1779 Dongen [nb] †1859 Dongen [nb] 8011 
Maria~1781 Dongen [nb] †1861 Dongen [nb] 79
Nicolaus~1784 Dongen [nb]    
Dingeman~1790 Dongen [nb]    
Gerardina~1793 Dongen [nb]    


Laurentius van der Beurgh
Laurentius Wouters van der Beurgh, ged. te Dongen [nb] op 16 jul 1735 (getuigen: Cornelius Joannis van Os en Maria Petri van der Beurgh).


Joanna Basters
Joanna Basters, ged. te Dongen [nb] op 30 nov 1810 (getuigen: Antonius Broekhoven en Joanna Basters).

tr. te Tilburg [nb] op 14 aug 1834
met

Johannes van Berkel, zn. van Francis Jan Baptist van Berkel en Anna Maria Jan van de Put, geb. te Tilburg [nb] op 14 jan 1811


Dingemannus Adriaensen
Dingemannus Wouters Adriaensen, ged. te Dongen [nb] op 14 sep 1721 (getuigen: Matteus Bouwens en Joanna Gijsberden).


Walterus Adriaensen
Walterus Adriaensen.

tr.
met

Catharina Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dingemannus~1721 Dongen [nb]    


Catharina Cornelissen
Catharina Cornelissen.

tr.
met

Walterus Adriaensen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dingemannus~1721 Dongen [nb]    


Antonius Antonisse
Antonius Wouters Antonisse, ged. te Dongen [nb] op 2 okt 1667.


Walterus Antonisse
Walterus Antonisse.

tr.
met

Catharina Adriaens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonius~1667 Dongen [nb]    


Catharina Adriaens
Catharina Adriaens.

tr.
met

Walterus Antonisse.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.<